• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Liêm Pha

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  190
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Liêm Pha

 1. Khi Libya tuyên bố nền độc lập của mình ngày 24 tháng 12 năm 1951, quốc gia này trở thành nước đầu tiên giành được độc lập thông qua Liên Hiệp Quốc và một trong những thuộc địa đầu tiên của châu Âu ở châu Phi giành tự do. Libya tuyên bố trở thành quốc gia theo chính thể quân chủ lập hiến dưới quyền Vua Idris vào lúc 12:01 AM, ngày 24/12/1951. Nhìn lại quá khứ Ngày 01/09/1969, Đại tá Muammar al-Gaddafi tiến hành cuộc đảo chính và nắm quyền ở Libya và trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Phi châu. Chiêm tinh cho thấy từ giữa tháng 10/1968 đến 9/1969, sao Thiên Vương (Uranus) hội ngộ Thái Dương (Sun) 90 độ tại Libya. Sao Uranus có nghĩa là cách mạng, sự thay đổi đột ngột; Thái Dương chỉ nhà lãnh đạo cao nhất của vùng đất nó soi tới. Giải thích nguyên do nhà vua bị lật đổ. Đồng thời đó sao Thổ (Saturn) gặp Nguyệt tinh (Moon) 180 độ, từ tháng 06 đến tháng 10 năm 1969. Mặt trăng chỉ dân chúng Libya, khi nó hội ngộ sao Thổ thì gặp thiên la địa võng. Giải thích nguyên do dân Libya gặp nhà độc tài. Sao Hải Vương gặp Thổ tinh, Thiên vương 90 độ tại bầu trời Libya trong suốt năm 1969. Điều này cho thấy dân Libya mất tự do và gặp tang khóc. Dự đoán từ năm 2010 – 2011 Thổ tinh (Saturn) hội ngộ Hỏa tinh (Mars) 0 ° trên bầu trời Libya, trong suốt từ tháng 01-02 đến giữa tháng 09/2011. “Thổ” gặp “Hỏa” tượng trưng cho cái chết, điều này cho biết cuộc chiến sẽ thiệt hại nhiều nhân mạng, tàn phá cơ sở hạ tầng nước này nặng nề, và đem đến khủng hoảng kinh tế. Cùng thời điểm, sao Hải Vương gặp bộ đôi Thổ tinh – Thiên vương trong suốt năm 2011, và cũng giống như năm 1969, dân Libya sẽ gặp bất lợi và mất hy vọng cả năm này. Năm 1989 sao Thổ hội ngộ sao Hải Vương tại Đông Âu, và vùng này đã gặp phải biến động lớn về xã hội, dẫn đến một số nước phải thay đổi thể chế chính trị. Từ giữa tháng 10/2011 cho đến tháng 08/2011 nó chiếu trên bầu trời Trung Đông và người dân khu vực này tuyệt vọng đến mức không còn gì để mất, và tình hình xã hội sẽ bất ổn ít nhất đến giữa năm mới có dấu hiệu lắng dịu. Diêm Vương gặp Mộc tinh 90 ° tại Libya trong suốt năm 2011. Điều này chỉ ra sự “rút ruột” nguồn của cải trong nước, hay sự tháo chạy các công ty nước ngoài với vốn tài chính. Sao Thiên Vương gặp Thái Dương 90 ° giữa tháng 04/2011 đến tháng 02/2012. Điều này nói đến sự buộc thay đổi lãnh đạo và Chính phủ. Như vậy, cuộc chiến tại Libya sẽ có thương vong lớn, kéo dài cho đến hết năm 2011, sang đầu năm 2012 mới có sự chuyển biến. Điều đặc biệt dân Libya tiếp tục gặp bất lợi trong cả năm, và Gaddafi sẽ bình an!
 2. Nhà bác sĩ lập dị Theophrastus Bombastus, vị bác sĩ người Thụy Sĩ, người được xem là cha đẻ ngành y học hiện đại, và ông còn được thế giới biết đến như một nhà thần bí học với bút danh Paracelsus. Paracelsus sinh ra ở Einsiedeln (Thụy Sĩ), trong một gia đình bác sĩ nghèo người Đức. Cha ông là đứa con ngoài giá thú bị ghét bỏ của dòng dỏi quý tộc nhà Swabian. Năm 1509 Paracelsus bắt đầu nghiên cứu về hóa và y học tại Đại học Basle. Sau khi tốt nghiệp năm 1510, ông tìm hiểu thêm về kim loại, khoáng sản và các loại bệnh do khai thác mỏ quặng ở Tirol. Paracelsus cũng có bằng tiến sĩ, có lẽ từ Đại học Ferrara. Tại Erfurt ông gặp và trao dồi kiến thức với Rufus Mutianus, một người bạn của Pico della Mirandola (1463-94), một học giả tại Faustian. Khoảng từ năm 1510 ông cũng bắt đầu nghiên cứu về minh triết bí truyền. Trong những năm 1510 và 1524, ông đi lang thang khắp châu Âu, Nga và Trung Đông, vừa hành nghề y vừa trang bị thêm kiến thức về thuật giả kim cổ xưa. Có nhiều nhận định cho rằng ông học được phép thuật ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong các sách viết về y dược ông nhận định bệnh tật trên thân thể là do ý của Chúa. Cách chữa bệnh hiệu quả nhưng bằng phương pháp khác thường đã mang cho ông nhiều danh tiếng. Sau khi thành danh trong vị trí của một bác sĩ phục vụ cho quân đội, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu phương pháp cải cách nền y học hiện tại. Ông đánh giá thấp các bác sĩ chuyên về học thuật và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một bác sĩ có kinh nhiệm thực tế. Ông cho rằng một vị bác sĩ giỏi phải rành rẽ về y dược, và ông cũng từng bị buộc tội sử dụng chất độc, do trong quá trình điều trị sử dụng nhiều chất hóa học tự chế. Bằng phương pháp điều trị mới sử dụng chất hóa học, ông được cho là đầu tiên điều trị thành công các loại bệnh như giang mai, gout, phong cùi, và bệnh nhiễm trùng. Năm 1526, được sự ủng hộ của Erasmus, ông trở thành giáo sư y khoa tại Đại học Basel. Tại đây ông đã đốt các tác phẩm của Avicenna – Galen và tuyên bố trình độ của mình cao nhất trường này. Trong thời gian này Paracelsus tiếp tục viết sách về chủ đề sản khoa. Paracelsus viết sách như là một bổn phận của tín đồ với Chúa, khi trong nhiều tác phẩm ông hay đề cập đến y học bí truyền. Ngoài công việc của một bác sĩ phẩu thuật danh tiếng, Paracelsus còn thể hiện tài năng của mình sang huyền thuật chiêm tinh. Paracelsus cho rằng linh hồn con người có hai thành phần, một thuộc về cõi cao (thiên đường), một thuộc về cõi thấp (tự nhiên), và con người phải chấp nhận một số phận từ cõi cao. Những bệnh tật có nguồn gốc từ muối, lưu huỳnh hoặc thủy ngân; sẽ tương ứng lần lượt với thể xác, linh hồn, và tinh thần. Một bác sĩ nên làm việc nhiều hơn với trực giác của mình và hãy lắng nghe những gì bệnh nhân nói. Tất cả trí tuệ thuộc về Chúa và người thầy thuốc nên khám phá chính mình để biết được chân lý của đấng tối cao đã ban cho con người. Paracelsus từng so sánh vai trò Mặt trời tương tự như các lò luyện đan. Năm 1528, do cãi nhau với quan tòa ông bị đẩy ra khỏi thị trấn. Sau đó ông dành thời gian đi nhiều nơi ở Thụy Sĩ, Alsace, miền nam nước Đức và viết nhiều tác phẩm về y học, thuật giả kim, địa chất… Năm 1541, Arch Bishop - giám mục xứ Bavaria – mời ông đến Salzburg. Tại đây, ngày 23/09/1541 ông đã qua đời mà không rõ nguyên nhân. Có nhiều lời đồn nói ông bị đầu độc hay bị giết chết bởi kẻ thù nhưng có câu trả lời chính thức. Sau khi chết, thi hài ông bị đào lên nhiều lần để di chuyển và chôn cất lại. Những lời tiên tri bí ẩn Những lời dự đoán của Paracelsus được thể hiện bằng ba mươi hai bức tranh cùng lời tiên tri bí ẩn kèm theo. Các học giả nghiên cứu cho biết toàn bộ công trình của ông dự đoán các vấn đề liên quan đến đời sống, giáo hội công giáo, biến động xã hội và những thay đổi lớn trong đời sống con người. Mỗi bức tranh được cho là tiên tri trong giới hạn thời gian từ 24 hoặc 42 năm, thời điểm bắt đầu vào năm 1530. Paracelsus tiên tri sẽ có sự thay đổi lớn của thế giới xảy ra trong thời gian sắp tới, và sự thay đổi của thế giới đã được dự báo trước từ lâu. Cũng giống như nhiều nhà tiên tri khác, ông cũng cảnh báo xu hướng xung đột giữa các liên minh với nhau và sau một bi kịch lớn, sự hòa bình ổn định lại đến. Đặc biệt, nhiều học giả chú ý đến lời tiên tri nhắc đến sự trở lại của một nền quân chủ thứ tư, triều đại của chân lý, minh triết và bác ái. Đồng thời đó là sự xuất hiện của một giống dân mới, một tôn giáo mới và một Đức chưởng quản thế gian. Dưới đây là lời kiến giải những bức tranh cuối trong 32 lời tiên tri của ông, bản đầy đủ bằng tiếng Anh có ở đây: http://www.rexresearch.com/paracpro/paracpro.htm Tranh số 23: Nếu một người không làm sạch được căn nhà của mình thi làm sao anh ta làm sạch nhà người khác? Nếu một người không làm chủ được mình thì không làm chủ được người khác. Sau đó những kẻ tranh giành sẽ chấm dứt giao tranh, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết trong hòa hợp. Tranh số 24: Bởi vậy sự liên minh gây bất hòa sẽ đi đến tan rã và đạt đến mong muốn của những trái tim. Tranh số 25: Chúa có thời gian dài xem xét hành vi của con người, và muốn đem sự minh triết và bác ái của Ngài xuống thế gian, nhưng để nó dài lâu Ngài còn cân nhắc, và cuối cùng điều này sẽ chấm dứt. Tranh số 28 và 30: Không có hồ nghi, ngờ vực là kẻ thù của chân lý. Chân lý phải rắn như đá và đem giác ngộ, nếu chân lý không tồn tại lâu dài nó sẽ lại có đau thương.
 3. Nhà ngoại cảm ngườiMỹ Sal Rachele bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực tâm linh từ những năm 1970. Bằngpháp môn yoga kết hợp cùng rung động với các rung động bí ẩn của âm thanh, ôngthanh lọc thân tâm, khám phá và khai mở những khả năng tiềm ẩn bên trong cơ thểmình. Ông thừa nhận mình có khả năng liên lạc với các linh hồn cao cả và đượcủy thác truyền tải những thông điệp tâm linh của các đấng tối cao đến nhânloại. Sal Rachele còn đưara một số phương pháp phát triển tiềm năng con người, nâng cao nhận thức tâmlinh, chữa bệnh... bằng năng lượng vũ trụ như “chương trình Alpha-Theta”, nhữnggiai điệu âm nhạc thần thánh “Angel Dance”, phương pháp tự thôi miên bằng âmnhạc "The Series Leonard", hay đang chuẩn bị xây dựng một trang trạirộng 40 mẫu được cho là nằm ngoài sự ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ - một nơidành cho thiền định. Linh hồn cũng là vật chất Cũng giống như kháiniệm “linh hồn” hay “cõi vô hình” của các trường phái yoga Ấn Độ, Sal Rachelecho rằng linh hồn cũng là vật chất và bao gồm khoảng 12 lớp khác nhau, tức làtồn tại cõi không gian lên đến 12 chiều. Chiều không gian thấp hơn không thểnhìn thấy chiều không gian cao hơn. Ví dụ, không gian 3 chiều của con ngườihiện tại không thể nhìn thấy không gian 4 chiều của “hồn ma bóng quế”. Và caonhất là chiều thứ 12, tại đây các linh hồn phát triển cao và những rung độngvật chất tương đương với Thượng Đế ngôi 2. Tuy nhiên trong mộtbài nói chuyện về lịch sử Trái đất, Sal Rachele nói Địa cầu có tuổi đời khoảng4,5 tỷ năm, và con người có mặt trên hành tinh này muộn hơn, vào khoảng 10triệu năm trước. Điều đó làm cho các linh hồn chỉ phát triển đến chiều khônggian thứ 7 (tương đương với 7 luân xa của yoga), và cõi cao nhất là cõi Bồ đề,tức lã cõi Đức Phật đạt được tâm thức Niết Bàn. Nhà ngoại cảm ngườiMỹ thừa nhận mình thường xuyên nhận được thông điệp từ các đấng cao cả nhưng sựkhác biệt rung động vật chất đôi khi làm sự kết nối này bị ngắt quãng. SalRachele có nhiều bài “nói chuyện” về lịch sử địa cầu, các nền văn minh đã mất,các hành tinh trong Thái Dương Hệ… và dự đoán những thay đổi lớn cho Trái đấtvào các năm 2012, 2017, 2030. Có tồn tại người ngoài hành tinh Sal Rachele cho rằngđang có một nhóm nhỏ người ngoài hành tinh đang sống chung với loài người, họcó thân thể vật lý và luôn tránh né chúng ta vì lòng ít hiếu khách và bởi sự vôminh. Một số chủng tộcngười ngoài hành tinh đến để giúp đỡ nhân loại, một số đến theo chương trìnhriêng, số khác thì khai thác lén tài nguyên, nguy hiểm hơn là âm mưu tiếp quảnTrái đất khi loại người tự hủy diệt mình, tìm cách nghiên cứu mã gen và lai tạovới loài người để cải thiện tầm vóc chủng tộc, hay hiếm hơn hơn là “bọn” xemloài người như món “đặc sản” trên bàn ăn. Trái đất đổi cực Trong một bài nóichuyện về lịch sử địa cầu, Sal Rachele khẳng định giả thuyết trái đất đổi cựclà hoàn toàn có thật. Mỗi 26.000 năm, cực bắc của hành tinh chúng ta sẽ nghiênvề một chòm sao bắc cực mới để nhận năng lượng từ trường thuộc về chòm sao nàyvà khi đó mức độ tâm linh của con người sẽ phát triển khác đi. Sự chuyển đổicực sẽ làm rối loạn điện từ trường trên trái đất. Trong quá khứ các vị trưởnglão của nền văn minh Maya đã dự đoán trước thời điểm đổi cực và thời đại cũ sẽchấm dứt vào ngày 21/12/2012. Sal Rachele nói sựchuyển đổi này xảy ra trong một thời gian dài từ 20 đến 30 năm, tính từ năm2012. Đa số nhân loại nếu không thay đổi nhận thức về tâm linh sẽ bị chết dầnchết mòn bởi dịch bệnh, chiến tranh, hay thảm họa thiên nhiên. Sự thay đổi nàykhông phải là sự trừng phạt của Thượng Đế mà do sự rối loạn “tâm lý” do TráiĐất đã nhận một luồng năng lượng từ trường của một sao Bắc Cực khác và sự rungđộng này không phù hợp với lớp tâm thức dưới số 4. Sự phân chia lớp tâm thứcnày dựa trên khái niệm hệ thống 7 Luân xa của yoga. - Luân xa số 1, tâmthức thuộc về đòi hỏi thỏa mãn ăn uống. - Luân xa số 2, tâmthức thuộc về đòi hỏi thỏa mã dục tình, sợ hãi, căm ghét, giận dữ và bạo hành. - Luân xa số 3, tâmthức thuộc về hoài nghi và suy nghĩ. - Luân xa số 4, tâmthức thuộc về tưởng tượng và mơ mộng. - Luân xa số 5, tâmthức thuộc về tình thương, lòng từ bi. Sal Rachele nói cácrung động vật chất dưới lớp số 4 sẽ không có cơ hội phát triển tiếp tại cõitrần, các linh hồn chưa tiến hóa sẽ bị hút qua một bầu hành tinh khác có mứcrung động thuộc về cõi giới này, thông qua một con đường vũ trụ tại các Kim tựtháp của Ai Cập. Nhà ngoại cảm dẫn sốliệu của cơ quan khảo sát địa lý Bắc Mỹ nói rằng, cực bắc của Trái đất đã dịchchuyển liên tục trong thời gian gần đây, từ vị trí ban đầu ở phía bắc Canada nóđang chuyển dần đến vùng Siberia của Nga. Sự thay đổi từ trường đã gây ra nhiềuđại thảm họa thiên nhiên trong thời gian gần đây, như siêu bão Katrina, trậnsóng thần Nam Á, động đất tại Nhật Bản… Sự nguy hại của bom hạt nhân Sal Rachele cho biếttác hại của các vụ nổ hạt nhân không chỉ ảnh hưởng đến thể vật lý, mà còn tạora các chấn động vật chất cao hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến sự tiến hóa của các linhhồn và có khả năng lan ra tới các hành tinh khác. Vì vậy, người ngoài hành tinhđang xúc tiến một công tác tại Địa cầu để ngăn chặn sự tự hủy diệt của nhânloại. Điển hình như trong cuộc chiến tại Iraqmới đây, một nhóm cực đoan Iranđã phóng vũ khí hủy diệt về lãnh thổ quốc gia láng giềng nhưng sự can thiệp kịpthời của người ngoài hành tinh đã làm cho vũ khí này tịt ngòi. Chi tiết hơn xem tàiliệu tổng hợp “Thông điệp từ các Đấng sáng tạo” tại website:http://www.2012.vn/tai-lieu/1333-tong-hop-cac-thong-diep-tu-cac-dang-sang-tao.html
 4. Theo quan niệm của người châu Á, đường chỉ tay có ẩn chứa thông tin về tương lai hậu vận của con người và xem chỉ tay trở thành một môn bói toán phổ biến.Hitler và Bin Laden thì ai cũng biết, hai kẻ giết người không gớm tay. Hãy xem, vân tay của họ có 5 điểm giống nhau đến kỳ lạ.
 5. Ông Giáo sư này nói chuyện thật lạ. Không biết đã tốn bao nhiêu tiền trả lương cho ổng để nghiên cứu dự báo động đất, nhưng lại nói là "VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG" và không dám đưa ra một dự báo nào. He! he! Đã thế lại còn khuyên dân "HỌC CÁCH TRỐN ĐỘNG ĐẤT" mới là thượng sách... Thế mới biết ai mới là người "nhảm nhí". Bó tay thật sự!
 6. Mỹ và Triều Tiên sẽ giết nhau bằng vũ khí hạt nhân? Sau sự kiện Mỹ “thả” bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasakicủa Nhật Bản, làm hơn 214 ngàn người thiệt mạng trong năm 1945 và hàng trăm người chết mỗi năm do nhiễm xạ sau đó, nhân loại đã ý thức được sự nguy hiểm của vũ khí hủy hàng loạt. Thế nhưng, thay vì tìm cách loại bỏ những “cổ máy giết người” ghê gớm đó, nhiều quốc gia lại sử dụng nó như một công cụ để đe dọa và thống trị thế giới, duy trì sự cai trị độc đoán của phe nhóm mình… Mặc cho “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” đã được nhiều nước tham gia ký kết và nhân loại có hẵn một “Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế” có nhiệm vụ giám sát việc sản xuất hay phổ biến nó. Một số nước hiện nay công bố có sở hữu vũ khí hạt nhân là Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và CHDCND Triều Tiên. Thêm vào đó, Israel luôn được cộng đồng quốc tế cho là sở hữu bom hạt nhân mặc dù nước này chưa bao giờ chính thức khẳng định hay phủ định. Iranvà Syria bị Hoa Kỳ cáo buộc là có sở hữu vũ khí hạt nhân. [1] Trong số các quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ từng có tiền sử dụng bom nguyên tử, Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa tấn công nước khác bằng vũ khí hạt nhân và một Trung Quốc mạnh mẽ về quân sự nhưng luôn ở tâm trạng cáu giận do bị dồn nén bởi lòng tham không đáy. Nhiều dự đoán được đưa ra bởi các nhà tiên tri nổi tiếng như Nodtradamus, Cayce, Vanga… đều cho rằng trong tương lai thế giới sẽ phải hứng chịu một trận đại chiến bằng bom nguyên tử và chính con người sẽ phải tự treo cổ mình khi thế giới chỉ còn lại đống tro tàn hoang phế. Vậy thì, trong các quốc gia trên trong tương lai, nước nào sẽ sử dụng bom nguyên tử và trở thành nạn nhân của nó? Từ trường hợp của Nhật Bản, người viết sẽ dùng chiêm tinh để dự đoán nước nào có khả năng “trúng” bom nguyên tử trong thời gian tới. Nước Nhật hay có liên quan đến vấn đề hạt nhân, bởi trên lá số tử vi của họ có sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Thổ tinh (Saturn) có ý nghĩa là cái chết, Nguyệt tinh (Moon) chỉ dân chúng, Thiên Vương tinh (Uranus) tính chất bùng bổ và lây lan, Mercury là hỏa nhưng có tính chất có ý đồ. Có thể tạm giảng nghĩa là, cái chết của dân chúng có tính chất lây lan hàng loạt, mà tính chất lây lan hàng loạt này được tạo ra bởi hỏa (bom). Từ danh sách các nước có sở hữu vũ khí hạt nhân, qua lá số tử vi của họ, người viết tìm được một số quốc gia có cục diện giống như Nhật Bản là Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Syria. Tuy nhiên, tạm thời do không tìm được lá số tử vi chính xác của Iran, nên người viết chưa thể dự đoán được cục diện của đất nước vùng Tây Á như thế nào. Lá số tử vi của Bắc Triều Tiên. Sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Lá số tử vi của Hoa Kỳ. Sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Lá số tử vi của Syria. Sao Saturn kết nối đến Moon, Uranus; và đồng thời Uranus chiếu Mercury. Bỏ qua Syria, với hai cái tên còn lại Triều Tiên và Hoa Kỳ đã gợi cho người viết nhiều suy tưởng. Liệu có phải người Mỹ và người Hàn đến lúc cuối cùng rồi sẽ chọi nhau bằng bom nguyên tử và đây chính là tương lai bi thảm của nhân loại… Điều tồi tệ mà nhà tiên tri người Mỹ Cayce từng nhìn thấy trong một lần soi kiếp trước đây sẽ xảy ra, một nước Mỹ hoang tàng bởi thứ vũ khí chết người hàng loạt. Điều đáng mừng là không có quá nhiều vụ ném bom như Hiroshima và Nagasaki trong lịch sử, và điều này kéo theo dự báo về một vụ nổ nguyên tử tương tự trong tương lai kém chính xác hơn, bởi thiếu thông tin để kiểm chứng. ——— [1] http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
 7. Cháu cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
 8. Vì sao các liên bang với Nga hay tan rã? Nếu như sự thiếu liên kết giữa Thái Dương và Nguyệt tinh trên lá số tử vi của nước Nga dễ đưa nước này vào thế bị thâu tóm quyền lực bởi các nhà lãnh đạo độc tài , thì việc Thái Dương bị sao Diêm Vương chiếu từ cung trực diện cũng làm cho các liên bang với người Nga sẽ tan rã vào mỗi chu kỳ của sao Diêm Vương. Để dễ hình dung, mời bạn xem lá số tử vi của Liên bang Xô Viết trước đây và nước Nga hiện nay, sao Thái Dương (khoanh tròn đỏ) nằm tại cung Capricorn bị sao Diêm Vương (khoanh tròn đỏ) trú tại cung Cancer chiếu trực diện. Điều này có nghĩa là vào mỗi chu kỳ sao Diêm Vương ở 1 trong 12 cung Hoàng Đạo, khi Thái Dương hội ngộ Diêm Vương (2 lần) thì xảy ra sự ly khai của các quốc gia (hay vùng lãnh thổ) trong các liên bang với người Nga. Tuy có hai lần Diêm Vương chạm mặt Thái Dương nhưng chỉ có một lần sự hội ngộ này mới gây ra sự tác động mạnh mẽ. Một quốc gia khác cũng có mô hình liên bang là Hoa Kỳ, hãy xem lá số tử vi của họ, sao Diêm Vương không chiếu đến Thái Dương, điều này chứng tỏ các liên bang của Mỹ không đời nào đòi tự trị. Để dễ hình dung hơn, mời xem bảng phân tích chu kỳ tan rã của các quốc gia có liên bang với nước Nga trong thời gian từ năm 1956 trở lại đây. Từ năm 1956-2008, sao Diêm Vương đi qua 4 cung Hoàng đạo và cũng có 4 thời điểm xảy ra các cuộc đòi chia tách, chống lại sự ảnh hưởng của người Nga… và tùy vào chu kỳ mà sự kiện đòi độc lập của các vùng lãnh thổ có thành công hay không. Ví dụ như chu kỳ 1983-1995, có sát tinh chiếu sao Thái Dương trên bầu trời nước Nga và dẫn đến việc Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991. Biến động ranh giới nước Nga vào năm 2015 Trong chu kỳ sao Diêm Vương 2008-2023, vào năm 2015, sao Diêm Vương lại hội ngộ Thái Dương. Sự kiện này dự báo nước Nga sẽ tiếp tục có sự biến động về vấn lãnh thổ trong tương lai, vậy thì chuyện dự tính liên minh giữa Nga-Belarus sẽ được thống nhất trong năm 2015 hay là lại có thêm vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của Nga sẽ đòi độc lập. Điều đáng chú ý là sau năm 2012 Hỏa tinh chiếu trên bầu trời nước Nga, một dự báo cho việc nước này có hành động quân sự liên tiếp trong quãng thời gian dài đến năm 2023. Do đó, tiên đoán sẽ có thêm vùng lãnh thổ tách ra khỏi Liên bang Nga có lẽ mang tính tương đối hơn. Nếu cho người viết “chịu đấm ăn xôi” thì đành đưa ra 2 dự đoán “cầu may”: - Có sự thành lập liên bang Nga-Belarusvào năm 2015. - Có vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga đòi độc lập vào năm 2015. Cũng liên quan đến chuyện ranh giới quốc gia, nhà chiêm tinh Pavel Globa đã dự đoán, sau năm 2011 sẽ có vài cuộc chiến lớn xảy ra ở Nga và ranh giới nước này tiếp tục bị biến động. (Xem thêm: Pavel Globa dự đoán Obama bị ám sát trong năm 2011)
 9. Cường quốc Nga sẽ thức giấc Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết vào năm 1991, nước Nga đã rơi vào đà trì trệ và yếu kém trong hơn 20 năm. Mãi đến khi Yeltsin chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Putin (1999), người ta mới thấy nước Nga lấy lại vị thế – nước lớn một thời. Nhưng để có ánh hào “chói lọi” như Xô Viết khi xưa, người Nga phải đợi đến tương lai và có lẽ thời gian sẽ không quá lâu? Ban đầu, người viết lựa chọn lá số tử vi cho nước Nga dựa trên ngày quốc khánh hiện tại của họ (12/06/1990) và có nhận xét đại khái rằng, nước Nga sẽ mãi bị tụt lại sau Hoa Kỳ và không dễ dàng để họ lấy lại hình ảnh của một cường quốc trong quá khứ. Nhưng qua đối chiếu với lịch sử nước Nga trong mấy năm gần đây, người viết phát hiện lá số tử vi này chưa chính xác và ngày sinh đúng của họ phải là 30/12/1922 – ngày thành lập Liên bang Xô Viết. Đất lành của những vị quan Nhìn lá số tử vi của Liên Xô trước đây và cả nước Nga hiện nay, bạn sẽ thấy Thái Dương (chỉ nhà cầm quyền) và Nguyệt tinh (chỉ dân chúng) không có sự liên kết. Điều này chứng tỏ, cho dù người Nga có lựa chọn bất cứ thể chế nào, nếu thủ đô của họ vẫn ở Moskva thì mãi mãi dân chúng sẽ không đời nào có cơ hội nếm mật ngọt dân chủ. Và đây còn là mảnh đất màu mỡ cho các nhà lãnh đạo độc tài như Stalin giữ rịt quyền lực trong quá khứ, hay tinh vi hơn là trò bày kế “hồn Trương Ba da hàng thịt” của cặp đôi Putin – Medvedev trong thời gian qua. Mời bạn so sánh hai lá số tử vi của Yemen, đất nước đang ở trong tình trạng bạo loạn và nước Nga bình yên. Sao Thái Dương của Yemen có kết nối đến Nguyệt tinh, và nếu Nguyệt tinh cùng hội ngộ một số sát tinh khác thì mỗi khi đến chu kỳ sẽ xảy ra đảo chính, cách mạng quần chúng, nổi loạn… và lá số bình yên của nước Nga, Nguyệt tinh không chiếu đến Thái Dương. Lá số tử vi cho nước Nga. Sao Thái Dương (khoanh tròn màu đỏ) không có liên kết với Nguyệt tinh (khoanh tròn màu đỏ). Lá số tử vi cho nước Yemen. Sao Thái Dương (khoanh tròn màu đỏ) liên kết với Nguyệt tinh (khoanh tròn màu đỏ). Như tình hình Yemen hiện nay, khi đến chu kỳ Nguyệt tinh sẽ hãm Thái Dương. Thử nhìn lại lịch sử của người Nga từ năm 1922 trở lại đây, ta thấy những lần “đổi chủ”, thay đổi thế chế… đều xảy ra từ bên trong nội bộ của thành phần lãnh đạo đương chức như sự tranh giành quyền lực giữa hai nhóm của Iosif Vissarionovich Stalin và Lev Davidovich Trotsky (1924), vụ đảo chính bất thành của nhóm Pavlov dẫn tới việc Liên bang Nga sụp đổ vào năm 1991. Sự thiếu liên kết của Nguyệt tinh đến Thái Dương trên lá số nước Nga, sẽ dễ dẫn nước này đến cục diện không mấy tốt đẹp khi có một nhân vật “cực khủng” cỡ Stalin tái xuất vào chu kỳ Hỏa tinh chiếu trên bầu trời nước này sau năm 2015. Do đó, suy đoán theo sấm Nodtradamus, nếu có kẻ chống chúa thứ ba xuất hiện thì chỉ có đất Nga mới đủ “thiên thời” cho hắn cầm quyền trong 27 năm mà không sợ bị dân làm thịt bằng những cuộc cách mạng như Hoa Lài, Hoa Tulip… Hình ảnh nước Nga Xô Viết sẽ tái xuất hiện sau năm 2015 Để dự đoán sự thay đổi của Liên bang Nga trong tương lai, mời bạn xem bảng phân tích sự thay đổi chính sách của nước Nga dựa trên chu kỳ của sao Diêm Vương. Từ bảng trên bạn sẽ thấy trong mỗi chu kỳ của sao Diêm Vương, nước Nga đều có hai lần thay đổi đường lối, chính sách. Và ta có thể dự đoán, cặp đôi Putin – Medvedev sẽ còn làm mưa làm gió trên chính trường Nga mãi đến năm 2015. Qua lá số tử vi cũng cho ta biết, ánh “hào quang” của nước Nga Xô Viết trong quá khứ chưa tắt. Họ chỉ phải trải qua hai chu kỳ bất lợi vào các năm (1983-1995), (1995-2008) và đang trên đà phục hồi lại sức lực ẩn tàng trong chu kỳ hiện nay (2008-2023). Nhưng từ năm 2012, Hỏa tinh sẽ chiếu trên bầu trời Nga và có lẽ họ sẽ vướng vào một số cuộc xung đột quân sự? Sau năm 2015, người Nga sẽ chào đón một nhà lãnh đạo mới có đường lối cứng rắn hơn và liệu đây có phải là mối nguy cho người Mỹ?
 10. Nhận diện chu kỳ hoạt động quân sự của Trung Hoa Trước tình hình biển đông căn thẳng, có giả thuyết cho rằng Trung Quốc tuy “hảo hữu” trên bề mặt ngoại giao nhưng đang ngấm ngầm sửa soạn kế hoạch đánh nhanh đoạt nhanh nhằm hòng đạt tới mục đích độc chiếm biển đông lâu dài trong tương lai. Điều này làm nhiều người lo lắng, nhưng làm sao dự đoán được thời điểm có khả năng xảy ra một cuộc đánh chiếm chớp nhoáng? Trong chiêm tinh, một nước chỉ hành động quân sự khi đến thời điểm Hỏa tinh chiếu hoặc có sự liên kết đến sao Hỏa, ngoài thời điểm này khó có cơ hội xảy ra sự xung đột mặc dù con người có sự tính toán. Giống như chuyện giữa Mỹ và NATO hồi đầu năm, khi các nước thành viên khối này đang oanh kích Lybia thì đột ngột Hoa Kỳ xin rút khỏi vị trí dẫn đầu đã làm các nước còn lại phải một phen bối rối. Lý do chính nhìn theo góc độ chiêm tinh, năm 2011 không phải là chu kỳ quân sự lớn của Hoa Kỳ và người viết từng dự đoán rằng, nếu NATO đưa bộ binh vào Lybia trong năm 2011 thì người Mỹ sẽ không tham gia. Trở lại chuyện Trung Quốc, trong những bài trước người viết đã trình bày hai chu kỳ động binh lớn của người Hoa; để rộng đường dự đoán, lần này mời bạn đọc theo dõi tất cả các quãng thời gian có liên quan đến Hỏa tinh dựa trên lá số tử vi của họ. Do thiếu thông tin nên có nhiều thời điểm chưa tìm được sự kiện liên quan. Bảng thông kê cho thấy có tất cả 6 chu kỳ Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Hỏa tinh và mỗi đợt đều có những sự kiện lớn nhỏ liên quan đến lĩnh vực quân sự. Trong đó “chu kỳ 1” và “chu kỳ 5” là rất nguy hiểm vì Hỏa tinh chiếu theo hai hướng Bắc và Nam. Chu kỳ thứ ba có trận “Hải chiến Trường Sa” năm 1988, lần này nó xuất hiện trong năm 2012. Giống như Trung Hoa, Đài Loan bị hỏa tinh chiếu từ năm 2012-2015; Philippines cũng bị Hỏa tinh chiếu từ năm 2012-2015; và nước khác (…). Trường hợp năm 2012 khó có thể có một vụ tấn công quy mô lớn, nhưng kiểu chớp nhoáng như năm 1988 là cũng có khả năng xảy ra. Ví dụ như Trung Quốc tấn công vào lúc đất nước họ đang rộn ràng trong mùa bầu cử thì chẳng ai ngờ được. Tuy nhiên, để có kết quả dự đoán tương đối chính xác cần phải xem thêm sự ảnh hưởng của các ngôi sao khác. Xin hẹn lại trong một bài khác chi tiết hơn. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, cho rằng cục diện Đông Bắc Á sau năm 2011 rất phức tạp bởi vì có sát tinh trú ngụ tại đây một thời gian dài. Một số tiên đoán khác thì nhận định, Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan vào năm 2015. Chu kỳ thứ 5 sẽ xuất hiện trở lại vào năm 2015, thời điểm mà trước đây Trung Quốc đã từng cho quân đội tấn công vào biên giới phía Bắc Việt Nam.
 11. Sau thời Mạt Pháp Song Ngư (Capricorn) sẽ đến thời đại Bảo Bình (Aquarius), quãng thời gian thịnh vượng tâm linh kéo dài đến 2.160 năm trên Trái đất. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu của Thời đại Bảo Bình vẫn chưa được các nhà thiên văn thống nhất, liệu có phải cách tính của người Maya là chính xác và sau ngày 21/12/2012 là Thời đại vàng của nhân loại. Thời đại Bảo Bình là gì? Như đã biết, chúng ta có 12 chòm sao Hoàng đạo là Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius và Pisces. Vào ngày Xuân Phân (21/03) cứ mỗi 20 thế kỷ (khoảng 2.160 năm) Mặt trời lại ở vào một cung trong 12 cung Hoàng Đạo; tức là để đi qua hết 12 cung Hoàng Đạo, Mặt trời mất khoảng 25.729 năm (số khác là 25.771). Thời đại Song Ngư thường được hiểu như là thời đại thuộc về vật chất với sự hỗn loạn do chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói và thiếu vắn tình thương, sự minh triết tâm linh. Nhưng đến khi Mặt trời chuyển sang chu kỳ mới tại cung Bảo Bình, nhân loại sẽ có Tân thời đại với sự tự do tuyệt đối cho con người, giá trị đạo đức được đề cao, các quy tắc cứng nhắc của xã hội được dỡ bỏ, các giá trị tâm linh cổ xưa được phục hồi và tình yêu thương sẽ tràn ngập trong thế giới đó. Chu kỳ 25 ngàn năm của mỗi nền văn minh Các nhà Chiêm tinh và tâm linh học tin rằng, mỗi nền văn minh khác nhau của con người chỉ tồn tại trong 25.729 năm, sau thời gian đó thì Trái đất sẽ biến đổi địa chất và xảy ra tận thế. Một số giả thuyết còn chỉ ra lục địa Atlantis tồn tại cách đây gần 25.000 năm và bị hủy diệt khi đi đến gần hết chu kỳ, tức là thuộc nền văn minh trước thời đại chúng ta. Trong sách chiêm tinh cổ của Việt Nam, quyển “Thái Ất” được Trạng Trình dùng để viết sấm dự đoán cũng cho rằng, cứ mỗi 25.920 năm cực Bắc của Trái đất sẽ hướng về chòm sao Bắc Cực mới và ngôi sao cực Bắc sắp tới sẽ là sao Vega. (xem thêm:Kim tự tháp Ai Cập và lời nguyền Trái đất đổi cực). Còn tại Ấn Độ, vùng đất nổi tiếng với các bậc Đạo sử minh triết “thông thiên văn, am tường địa lý” thì thời gian của một chu kỳ “tận thế” là 24.000 năm. (xem thêm: Kinh Veda nói về ngày tận thế 2012). Tuy có đôi chút rắc rối và tranh cãi trong vấn đề quy đổi thời gian viết trong các quyển kinh sách Veda cổ ra đơn vị đo lường thời gian hiện tại, nhưng người viết nghĩ rằng con số tương đương 24.000 năm tính theo Dương lịch hiện tại là có thể chấp nhận được. Chúng ta đang ở chu kỳ nào? Do thời gian chuyển tiếp giữa các cung quá dài (hơn 2.000 năm) và thời gian Mặt trời ở các cung không giống nhau nên việc xác định xác định thời điểm chúng ta đang sống thuộc về chu kỳ nào: Song Ngư hay Bảo Bình, Kali Yuga hay Dvapara Yuga… là rất khó khăn. Trong quá khứ có rất nhiều giả thuyết đưa ra để xác định thời điểm này, song đã có rất nhiều tranh cãi. Nhà thiên văn W.E.Peuckert, Sir Isaac Newton, Rob Hand và Dane Rudyhar đều cho rằng Mặt trời đã vào cung Song Ngư năm 100 trước công nguyên và sẽ ở cung Bảo Bình vào năm 2060 tới đây. David Williams nói năm 1884, còn Carl Jung bảo từ năm 1997 đến 2000. Ngoài ra ta còn có thể dùng chu kỳ dài 244 năm của sao Diêm Vương để tạm xác định thời kỳ Bảo Bình bắt đầu. Như đã nói trong bài viết trước, cứ mỗi 244 năm khi sao Diêm Vương bắt đầu ở cung Aries sẽ có một làn sóng tư tưởng mới giáng xuống nhân loại và sự ảnh hưởng này sẽ kéo dài hơn 2 thế kỷ. Hiện tại thì sao Diêm Vương đang ở cung Capricorn cho đến năm 2023 và sang đến ngày 16/06/2066 nó sẽ kết thúc quãng thời gian 244 năm đi qua 12 chòm sao Hoàng Đạo của mình. Người Maya tính toán sự kết thúc của một Đại chu kỳ vào ngày 21/12/2012, điều này cũng có thể dự đoán là nhân loại sẽ ở vào thời đại Bảo Bình từ năm 2012. Bài học từ nền văn minh Atlantis Lại dựa trên giả thuyết một nền văn minh tồn tại trong 2.160 năm, thì ta có thể thấy nền văn minh Atlantis đã phát triển trước nền văn minh hiện tại hơn 4 ngàn năm, nếu họ đi được đến chu kỳ cuối cùng. Theo một số tài liệu của Hội Thông Thiên Học, khi Atlantis bước sang giai đoạn cuối của sự phát triển một nền văn minh thì đa số linh hồn đã hoàn tất phát triển thể thứ 4 – trí tưởng tượng. Sự sáng tạo của họ lên đến đỉnh điểm khi làm chủ nguồn năng lượng mạnh hơn cả nguyên tử và đạt được một số khả năng tiềm tàng tại mức rung động thứ tư như đọc được suy nghĩ của người khác, thôi miên, sử dụng bùa chú… Nhưng chỉ số ít linh hồn loại bỏ được tính tham dục, sân hận, để đạt được tầng mức rung động thứ 5 - lòng từ bi bác ái. Chính sự tham lam và ỷ vào sức mạnh tưởng chừng như không có gì cưỡng nổi, họ tham gia vào cuộc chiến giành ngôi bá chủ thế giới. Hàng loạt thứ vũ khí có sức hủy diệt ghê gớm đã được tung ra và họ cũng đã tự giết chết mình, toàn bộ lục địa Atlantis đã bị nhấn chìm xuống đái biển. Tiên tri được sự tự hủy hoại của người Atlantis, những kẻ không có lòng từ bi, các linh hồn vĩ đại hơn đã âm thầm tuyển chọn những bộ tộc kém phát triển nhất của lục địa và đưa họ di cư về Ai Cập, Nam Mỹ, Ấn Độ… để duy trì giống Gen người. Lý do này cũng có thể giải thích vì sao hầu hết các dân tộc trên những vùng đất ở cách nhau rất xa, ngôn ngữ bất đồng nhưng tất cả đều có chung truyền thuyết về trận Đại hồng thủy và tổ tiên họ được cứu vớt bởi những vị thần từ trên cõi thiên hoặc trên chiếc thuyền của Thánh Nô-ê. Có lẽ sau giai đoạn này những linh hồn thú mới tiến hóa được đầu thai hàng loạt xuống các giống dân đã di cư trước đó và nền văn minh mới (của hiện tại) đã bắt đầu từ Thời kỳ Đồ đá. Và sau đó, cứ mỗi chu kỳ 244 năm, vài trăm linh hồn cư dân Atlantis tiến hóa hơn được giáng xuống để dẫn dắt nhân loại (theo Edgar Cayce). Đây chính là lý do vì sao nhân loại có rất ít thiên tài lớn và những ảnh hưởng của họ đều làm thay đổi lịch sử. Vấn đề của sự “chuyển thế” Các bậc Đạo sư Yoga như Blavatsky, Leadbeater, Osho đều nói rằng linh hồn con người hiện tại đã bước đầu phát triển ở thế thứ 4 (trí tưởng tượng). Chắc bạn đọc cũng dễ nhận thấy là trong khoảng 400 năm trở lại đây, nhiều linh hồn tiến hóa từ thời Atlantis đã trở lại đầu thai và họ trở thành các bậc vĩ nhân dẫn dắt nhân loại đi vào chu kỳ sáng tạo như thế nào. (xem thêm:Sao Diêm Vương và sự thay đổi lịch sử loài người). Ở chu kỳ sao Diêm Vương năm 1578, phong trào Hậu Phục Hưng với sự xuất hiện của nghệ thuật hội họa và thơ ca đặc sắc. Chu kỳ sao Diêm Vương năm 1822 với sự xuất hiện hàng loạt các tư tưởng triết học mới, một loạt các sáng chế phát minh tạo ra hiện tượng “cách mạng khoa học kỷ thuật” và dẫn đến sự ra đời chiếc máy tính cá nhân, mạng xã hội, các tập đoàn công nghiệp có quy mô toàn cầu… như hiện nay. Trí tưởng tượng sẽ dẫn dắt nhân loại đi xa hơn nữa khi họ phát triển hoàn thiện thể thứ 4, tức là họ nhận ra chiều không gian thứ 4, thế giới vô hình và sức mạnh của tâm linh. Sự rung động của thể thứ 4 không đỏi hỏi phải loại bỏ sự tham dục, lòng sân hận… nhưng nếu duy trì đạo đức xã hội hiện giờ cộng với sức mạnh vô bờ bến của năng lượng hạt nhân, năng lượng siêu hạt nhân… thì khả năng người Trái đất tranh giành chủ quyền trên Mặt trăng là hoàn toàn có thể xảy ra. Một số giả thuyết từ các nhà tâm linh, điển hình như Hội Thông Thiên Học cho rằng hòng tránh cho nhân loại sự tuyệt diệt như nền văn minh Atlantis trong quá khứ, các linh hồn cao cả đã cho phép một sự can thiệp hạn chế trong đợt chuyển thế vào cung Bảo Bình lần này. Các linh hồn chưa phát triển được thể thứ 5 (lòng từ bi) sẽ phải dừng cuộc tiến hóa của mình để các linh hồn phát triển hơn hoàn thiện con đường “thăng lên” của mình. Đây là điều được nhắc đến trong Kinh Thánh và câu chuyện “ngày phán xét” chắc là có ý nghĩa như vậy. Sẽ không có biến động lớn cho Địa cầu? Nếu dựa trên giả thuyết một nền văn minh chỉ tồn tại trong quãng thời gian 2.160 năm, nhân loại vẫn chưa đi vào cung Bảo Bình thì “nền văn minh thứ 4” sẽ còn tồn tại đến hơn 4.320 năm nữa. Nghĩa là sau năm 2012 không có tận thế, không có hiện tượng Trái đất chuyển trục…??? Điều này cũng tương đối phù hợp với một số lời sấm truyền, sẽ có một đợt thanh lọc nhân loại để xây dựng một thời đại minh triết ở chu kỳ cuối của nền văn minh.
 12. Cám ơn bác Như Thông quan tâm, blog Đỗ Đất Nhị là của Liêm Pha. Có bài viết LP post trên diễn đàn còn trước cả bên blog của mình đấy.
 13. Biển Đông và khả năng can thiệp của Hoa Kỳ Trước hành vi tranh chấp chủ quyền biển Đông giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á có dấu hiệu gia tăng, các chính trị gia đã tính đến phương án lôi kéo Hoa Kỳ cùng tham gia vào cục diện kiềm chế Trung Hoa phòng khi có một cuộc chiến tranh xảy ra trong tương lai. Điều này tương đối hợp lẽ, bởi trên phương diện ngoại giao Mỹ từng cam kết sẽ hiện diện lâu dài ở Đông Á để tạo cân bằng ổn định; và ngoài Mỹ ra, Trung Quốc chưa từng có biểu hiện kiên dè ai hơn thế. Nhưng đó là tính toán trên bàn ngoại giao, còn sự thực đôi khi có lắm sự kiện “trật trìa”. Trong chiêm tinh, khi một quốc gia có chuyện binh biến thì trên lá số tử vi của họ sao Diêm Vương phải hội ngộ Hỏa tinh và Thổ tinh. Chẳng hạn, khoảng năm 2015 Trung Quốc có hoạt động quân sự, nếu cùng trong thời điểm này Hoa Kỳ cũng có Hỏa tinh hội chiếu thì khả năng can thiệp của người Mỹ vào vùng tranh chấp ở Đông Á là rất cao. Vậy thì, các chu kỳ có hoạt động quân sự của Hoa Kỳ như thế nào? Không giống như lá số tử vi Trung Hoa, trong mỗi kỳ sao Diêm Vương ở vào một cung Hoàng đạo, nước Mỹ có hai lần hội ngộ Hỏa tinh, một lần gặp Thổ tinh. Có nghĩa là trong mỗi chu kỳ của Diêm Vương, Hoa Kỳ có đến 3 lần phải dụng quân. Đó là lý do tại sao nước Mỹ có hoạt động quân sự nhiều hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới. Mời bạn xem bảng thống kê 4 chu kỳ sao Diêm Vương gần đây nhất của nước Mỹ và các sự kiện quân sự liên quan của họ. * Ghi chú: Mốc thời gian năm 1978 người viết không tìm ra được sự kiện thích hợp do thiếu tư liệu, nên đưa sự kiện bắt cóc con tin tại Iran vào thay thế do nó có liên quan đến mặt ngoại giao và quân sự. Vấn đề của biển Đông Trong các bài trước người viết đã đưa ra hai mốc thời gian 2015 và 2023, đây chính là thời điểm mà Trung Quốc sẽ có hành động quân sự trong thời gian sắp tới. Đáng chú ý là vào năm 2015, một số quốc gia Đông Á khác như ĐàiLoan, Philippines… cùng có sát tinh chiếu. Vậy thì ngoài việc xung đột quân sự bên trong lãnh thổ, khả năng Trung Hoa tấn công vũ lực các nước trên vào năm 2015 cũng có thể xảy ra. Từ lá số chiêm tinh của Hoa Kỳ cho thấy, từ năm 2013 đến 2015, sao Hỏa chiếu trên bầu trời nước họ (xem bảng thống kê). Nghĩa là nếu Trung Quốc hành động quân sự vào năm 2015, có nhiều khả năng họ sẽ phải đối đầu với quân đội hùng mạnh của Hoa Kỳ. Nhưng điều đáng ngại nhất, thời điểm năm 2023 không thuộc về chu kỳ quân sự của Hoa Kỳ, trong khi các nước như Đài Loan, Philippines… lại cùng có Hỏa tinh chiếu. Nếu Trung Quốc dùng vũ lực vào thời điểm này, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp và như vậy tình hình sẽ rất nguy hiểm. Một số dự đoán khác cũng cho rằng, Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan vào quãng thời gian 2013-2015, vậy thì họ sẽ phải đối đầu với Mỹ. Người viết hay nghĩ vẫn vơ rằng, chẳng may giới quân sự Trung Quốc đọc được bài viết này, tin theo và chịu muối mặt vài năm thì sức mạnh của họ vào năm 2023 không thể lường được???
 14. Kính chú Thiên Sứ! Cháu thì nghĩ rằng từ nền văn minh đầu tiên của nhân loại, chiêm tinh có chung nguồn gốc. Sau đó, thì nó có phương pháp luận riêng cho mỗi nền văn hóa và có nhiều phương pháp như bây giờ. Cháu cũng cho rằng dự báo của Lý học Đông phương là chính xác hơn, bởi nó có tinh tương tác và ràng buộc của vũ trụ. Phương pháp chiêm tinh cháu đưa ra chỉ mang tính phát hiện sự kiện trong khoảng thời gian nào thôi, không thể luận được nó tác động tới vấn đề gì và diễn ra chính xác trong thời gian nào... Tình hình biển Đông giờ có hơi rối ren, nếu người ta tin vào chiêm tinh thì họ có thể yên tâm....chút ít. Trung Quốc đưa quân về phía Nam, điểm lại quá khứ dự đoán tương lai Trong quá khứ, Trung Quốc đã có vài lần đưa quân đội tiến xuống phía Nam với nhiều mục đích và kết quả khác nhau. Như cuộc chiến biên giới Việt – Trung, trận hải chiến Trường Sa 1988, trận đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc ở đảo Đá Vành Khăn… Các thời điểm xảy ra sự kiện trên, nếu nhìn dưới góc độ chiêm tinh thì thấy đa số đều có Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa từ hướng Nam, một lần Hỏa tinh hội chiếu từ hướng Bắc. Giờ thử đặt ra câu hỏi, Hỏa tinh chiếu từ hướng Nam và Bắc Trung Hoa theo chu kỳ như thế nào? Trong các bài viết trước, blog đã cung cấp cho bạn thông tin về chu kỳ của sao Diêm Vương đi qua 12 cung Hoàng đạo và sự ảnh hưởng của nó đến con người. Và tiếp theo, lần này mời bạn đọc theo dõi sự hội ngội của Hỏa tinh và Diêm Vương tinh trên bầu trời Trung Hoa ảnh hưởng đến vấn đề hoạt động quân sự của nước này ở phía Nam ra sao. Theo lá số tử vi của Trung Quốc, mỗi khi sao Diêm Vương ở vào một cung Hoàng đạo nó hội ngộ Hỏa tinh hai lần: một tại phương Nam, một lần tại phương Bắc. Nghĩa là trong quãng thời gian này hoạt động quân sự của Bắc Kinh chỉ diễn ra có hai lần, bất kể họ có nhiều mong muốn hay tham vọng đi nữa. Còn mức độ “ác liệt” hay quy mô đụng độ nhỏ còn phải xem xét tới khả năng có sát tinh (sao Thổ) hiện diện trên bầu trới các quốc gia có liên quan hay không. Điểm lại quá khứ Để xét lại lịch sử mời bạn xem những lần hội ngội của sao Hỏa và sao Diêm Vương trong quá khứ: - Sao Diêm Vương ở cung Virgo từ 1956-1971; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1960. Đây là thời điểm Trung Quốc đưa quân sang ViệtNam hỗ trợ trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. - Sao Diêm Vương ở cung Libra từ 1971-1983; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1973 và Hỏa tinh hội chiếu từ phía Bắc từ năm 1978. Năm 1974 là cuộc hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc. Năm 1979 là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung; trường hợp này liên quan đến ViệtNamcó sao sát tinh chiếu từ hướng Bắc. - Sao Diêm Vương ở cung Scorpio từ 1983-1995; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1986. Đây là thời điểm cuộc hải chiến Trường Sa năm 1988. - Sao Diêm Vương ở cung Sagittaurius từ 1995-2008; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1995. Đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines ở đảo Đá Vành Khăn. - Sao Diêm Vương ở cung Capricorn từ 2008-2023; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 2023. Giai đoạn này có hai lần Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa, lần thứ nhất ở phía Bắc khoảng năm 2015; lần thứ hai ở phía Nam khoảng năm 2023. Với vài ví dụ người viết đưa ra ở trên, liệu bạn có cho đây là điều trùng hợp ngẫu nhiên? Bạn có thể kiểm chứng chu kỳ của sao Diêm Vương bằng cách download các tập tin pdf có số năm tương ứng tại trang web Astro.com. Vấn đề của dự đoán Như đã nói ở trên, khi sao Diêm Vương nằm ở cung Capricorn (2008-2023) Hỏa tinh xuất hiện trên bầu trời Trung Hoa ở hướng Bắc năm 2015, hướng Nam năm 2023. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi việc cứ xảy ra y như “điềm gở” của quá khứ, chẳng hạn nước A sẽ không luôn tấn công nước B vào mọi thời điểm của chu kỳ sao Diêm Vương. Để xem khả năng một nước B có bị tấn công quân sự hay không, còn phải xét đến lá số tử vi của họ có bị sát tinh như sao Hỏa, sao Thổ chiếu vào cùng thời điểm hay không. Ví dụ: năm 1960 Trung Quốc giúp Việt Nam, năm 1979 họ gây chiến với Việt Nam, còn năm 1995 thì lại đụng độ với Philippines. Trong tương lai sắp tới, vào năm 2015 khi Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa từ hướng Bắc, thì tại châu Á cũng có vài nước bị sát tinh chiếu từ phía Nam như Đài Loan, từ phía Bắc như Philippines… Vậy khả năng Trung Quốc đụng độ với Đài Loan, hay Trung Quốc đụng độ với Philippines, hoặc là cả Trung Quốc – Đài Loan cùng đụng độ với Philippines… là việc tương đối khó dự đoán. Tương lai hãy còn xa, xin hãy đợi đến sau khi lời dự đoán của blog về “sự thiện Thiên An Môn thứ 2” trở thành sự thật, ta sẽ lại bàn tiếp vậy.
 15. Tính chu kỳ trong đường lối của Trung Quốc Bằng những phân tích về đường lối chính sách, hay dấu ấn cá nhân của nhà lãnh đạo, các nhà sử học thường phân chia lịch sử một quốc gia ra nhiều chu kỳ khác nhau. Có chu kỳ đưa quốc gia phát triển thịnh vượng, có chu kỳ đẩy đất nước vào con đường lụn bại bởi sai lầm trong chích sách phát triển, họa chiến tranh… vậy thì đằng sau sự sáng suốt hay “lầm lỡ” của các chính trị gia còn có sự bí ẩn? Bài viết sẽ dùng chu kỳ của Diêm Vương tinh đi qua 12 cung Hoàng đạo để phân tích tính chu kỳ trong lịch sử Trung Quốc và dự đoán đường lối của họ trong thời gian sắp tới. Dĩ nhiên, người viết không phải là một nhà sử học và việc áp đặt các quãng thời gian lịch sử vào từng chu kỳ của sao Diêm Vương chỉ mang tính tương đối. Độc giả cũng có thể kiểm tra tính chính xác các chu kỳ của sao Diêm Vương, bằng cách download các tập tin pdf có số năm tương ứng. Chu kỳ của sao Diêm Vương Như đã biết, sao Diêm Vương có quãng thời gian khác nhau mỗi khi ở trong 12 cung Hoàng Đạo. Sự thay đổi và tồn tại của một chính sách (đường lối) quốc gia cũng tùy thuộc vào thời gian này. Ví dụ: Sao Diêm Vương ở cung Libra từ 1971-1983, khoảng 12 năm. Nghĩa là chính sách đối nội đối ngoại của quốc gia đó sẽ được thống nhất và duy trì trong suốt 12 năm, trong đó có thay đổi nhỏ vào thời điểm ở giữa chu kỳ (6 năm), cho dù có sự thay thế ở bộ máy lãnh đạo nhà nước. Do lá số tử vi, sự ảnh hưởng của sao Diêm Vương đến Thái Dương (chỉ Nhà nước Trung Quốc) muộn hơn chu kỳ chính khoảng 5 năm. Hãy xem bảng phân tích tính chu kỳ trong lịch sử Trung Quốc qua đối chiếu thời gian của sao Diêm Vương từ cung Virgo, năm 1956. Với số liệu từ bảng thống kê trên, bạn có cho đây là sự trường hợp ngẫu nhiên. Ví dụ thời điểm nắm quyền của Hồ Cẩm Đào năm 2002, Đặng Tiểu Bình năm 1980, trùng với thời gian có sự điều chỉnh nhỏ của sao Diêm Vương. Bạn có thể kiểm tra cách phân chia chu kỳ bằng cách, lấy năm 1961 + 15 năm của cung Virgo = 1976, nghĩa là Trung Quốc có sự thay đổi lớn tiếp theo vào khoảng năm 1976; hay 1974 + 12 năm của cung Libra = 1986…. cách này chỉ có giá trị tương đối. Dựa vào lịch sử và lá số tử vi của Trung Quốc dự đoán: Chính sách đối nội, đối ngoại của nước này từ 6/2011 cho đến năm 2015 vẫn sẽ giữ nguyên như cũ. Sau 2015, đường lối sẽ có thay đổi chút ít nhưng không có hành động quân sự nào ở bên ngoài lãnh thổ, vậy liệu có phải đây là thời điểm Trung Hoa vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới? Trung Quốc chỉ bộc lộ sự nguy hiểm từ sau năm 2023, thời điểm mà xét theo lá số tử vi họ sẽ trở thành một ĐẾ CHẾ QUÂN SỰ hùng mạnh trong 21 năm. Một điều đặc biệt khác, khoảng năm 2023 Hỏa tinh (chiến tranh, hành động quân sự) chiếu từ hướng Đông Nam… vậy điều gì sẽ xảy ra???
 16. Bao giờ Trung Quốc động binh? Trong thời gian vừa qua, việcHải quân Trung Quốc ngày càng tiến sâu và lộ ý đồ “thâu tóm” biển Đông đã gâylo ngại cho các nước có chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên của châu Á.Nhiều giả thuyết tỏ vẻ quan ngại khi cho rằng, sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽsử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông và các nước nhỏ hơnphải chịu thiệt hại. Trong các bài viết trước,blog đã dự đoán sơ lược tình hình Trung Quốc từ năm 2012 đến 2058, và đến phầnnày mời bạn xem chi tiết về Trung Hoa trong một tương lai gần hơn và giải đápcâu hỏi nước này bao giờ “động binh đao”. Từ lá số tử vi của Trung Quốccho thấy, từ tháng 6/2011 cho đến khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc(2012), không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng sau khi đất nước đông dânnhất thế giới có bộ máy lãnh đạo nhà nước mới, vài vấn đề rối ren sẽ diễn ratrong thời gian dài từ 1-2 năm. Từ giữa năm 2012 cho đến2013, Thổ tinh và Nguyệt tinh hội chiếu Thái Dương trên bầu trời Trung Hoa.Điều này từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, gần nhất là vào các năm1999-2000, 1988-1989… Nhìn lại lịch sử Trung Quốcta thấy, năm 1999 tại Trung Quốc xảy ra phong trào đàn áp Pháp Luân Công, cònnăm 1989 xảy ra sự kiện Thiên An Môn gây chấn động dư luận quốc tế. Vì vậy,trong lần Thái Dương bị ảnh hưởng vào năm 2012-2013 chắc chắn sẽ không có ngoạilệ. Dự đoán: * Sẽ có phong trào quần chúngtương tự như sự kiện Thiên Anh Môn, Pháp Luân Công, diễn ra sau Đại hội ĐảngCộng sản Trung Quốc. * Thời gian: Khoảng cuối năm2012 hoặc 2013. * Nơi diễn ra: Phía Tây Bắc(có thể là vấn đề Tân Cương). * Kết quả: Phong trào bị thấtbại bởi biện pháp quân sự của chính quyền Trung Hoa. Đặc biệt, khoảng năm 2015Trung Quốc sẽ “động binh đao” tại hướng Bắc (chệch về phía Tây chút ít).
 17. Ta quyết lấy lại những gì đã mất,

  Còn không ta sẽ mất những gì đã lấy...

  :)

 18. Kính Bác Thiên Sứ! Bây giờ đã tháng 6/2011, chưa hẵn đại dịch sẽ bùng phát trong năm nay mà nhiều khả năng sang năm 2012. Phương pháp này sẽ không biết được chính xác thời gian. ---------- Lại xin ĐÍNH CHÍNH bài trên: Đổi số 15 thành 31 Đoạn Ví dụ : Ta có 1822 + (15 * 0.2%) =1828, do tính bằng đơn vị năm thời gian có thể sai lệch +/- (1). Xin được sửa lại là : Ta có 1822 + (31 * 0.2%) =1828, do tính bằng đơn vị năm thời gian có thể sai lệch +/- (1).
 19. ĐÍNH CHÍNH: Xin cáo lỗi cùng bà con, bài viết trên có đôi chút sai sót. Xin đọc Capricorn là BÒ CẠP chứ không phải SONG NGƯ. Tất cả chữ "SONG NGƯ" xin đọc là "BÒ CẠP". Cám ơn!
 20. Sao Diêm Vương và các trận đại dịch bệnh toàn cầu Các bài viết về sao DiêmVương lần trước đã đưa ra vài bằng chứng hòng làm rõ giả thuyết “chu kỳ vòng tròn thời gian” và sự sắpxếp, ảnh hưởng của “tạo hóa” đến loài người như thế nào. Lần này, qua dấu hiệuchâu Âu sắp có đợt bùng phát dịch bệnh E.coli mới, mời bạn đọc theo dõi sự liênquan của Diêm Vương tinh đến vấn đề “đại dịch bệnh” trong quá khứ và dự đoán tươnglai “thảm họa” sắp tới. Trong lịch sử nhân loại từxưa đến nay, chiến tranh và dịch bệnh là hai đại họa cướp đi nhiều mạng sốngcon người nhất. Ví dụ như trận dịch tả năm 1852 làm hơn một triệu người Ngathiệt mạng, dịch cúm năm 1918 lấy đi mạng sống của hơn 75 triệu người trên toànthế giới. Không phải ngẫu nhiên màvirus xuất hiện hết chủng loại này đến chủng loại khác, rồi đột biến từ thể nàysang thể khác để lấy đi mạng sống của số đông nhân loại đến vậy. Đó là sự ảnhhưởng của năng lượng vũ trụ từ các vì sao trong Thái Dương hệ, và cả sự chiphối bởi Nghiệp Quả vô hình cho mỗi vùng đất khác nhau. Sao Diêm Vương và thời điểm xuất hiện dịch bệnh Để dễ theo dõi, người viếtkhoanh vùng và chỉ đưa ra số liệu các trận đại dịch xuất phát từ châu Âu do lásố tử vi của nhiều quốc gia trong vùng có quãng thời gian ảnh hưởng của DiêmVương tinh gần giống nhau. Theo quan niệm của chiêm tinhhọc, năng lượng của Diêm Vương tinh khi kết hợp với các ngôi sao khác sẽ nảysinh nhiều vấn đề cho nhân loại như chiến tranh, dịch bệnh, mất mùa… và sự suấthiện sớm muộn, hậu quả nặng nhẹ của thiên tai cho mỗi khu vực (quốc gia) là tùyvào kinh và vĩ độ của vùng đất đó (lá số tử vi). Sao Diêm Vương bắt đầu trởlại chu kỳ mới khi nó tại cung Aries từ ngày 17/04/1822, đồng thời đã đi qua 10cung Hoàng Đạo và ngụ tại cung Capricorn từ ngày 20/01/2008 - 25/02/2023. Cứ mỗi khi Diêm Vương tinhvào mỗi cung khác nhau sẽ có hai lần xuất hiện dịch bệnh xảy ra cho nhân loại,một lần chiếu trực tiếp từ một ngôi sao xấu, một lần hợp (phối) chiếu từ cungđối diện. Và thường thì khi Diêm Vương tinh hội ngộ trực tiếp cùng với ngôi saonày thì vấn đề dịch bệnh thường nghiêm trọng, nhất là khi nguồn dịch xuất pháttừ châu Âu. Khi Diêm Vương đi vào mỗicung khoảng 0.2% lượng thời gian của nó thì dịch bệnh xuất hiện. Ví dụ: Khoảng từ năm 1822 đến1853, sao Diêm Vương vào cung Aries, tức là quãng thời gian Diêm Vương ảnhhưởng đến cung này khoảng 31 năm. Ta có 1822 + (15 * 0.2%) =1828, do tính bằng đơn vị năm thời gian có thể sai lệch +/- (1). Bài viết sử dụng số liệu từWikipedia, bạn có thể xem “danh sáchthống kê các trận đại dịch bệnh xuất hiện trên toàn cầu” từ trước CôngNguyên cho đến nay tại đây. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics Bảng thống kê thời gian xảyra dịch bệnh khi sao Diêm Vương hội ngộ trực tiếp với ngôi sao xấu. * Trận “đại dịch cúm thứ hai”xuất hiện vào năm 1828 trong chu kỳ Aries, hậu quả có hơn 100 ngàn người chết. * Đại dịch “cúm Nga” xuấthiện năm 1889, có hơn 1 triệu người chết trên toàn thế giới. Sao Diêm Vương ởcung Gemini. * Đại dịch “cúm Tây Ban Nha”xuất hiện năm 1918, có hơn 75 triệu người chết trên toàn thế giới. Sao DiêmVương ở cung Cancer. * Đại dịch “cúm châu Á” xuấthiện năm 1957-1958, có hơn 2 triệu người chết trên toàn thế giới. Sao DiêmVương ở cung Virgo (có chênh lệch thời gian do tính theo đơn vị năm). Dự đoán dịch bệnh E.coli năm 2011 Trong năm 2011, chịu sự ảnhhưởng của sao Diêm Vương, dịch bệnh sẽ tiếp tục xuất hiện như chu kỳ trước đâycủa nó và lần này ổ dịch được xác định ở châu Âu. Như lịch sử đã diễn ra trướcđó, các nước như có “truyền thống” dịch bệnh như Nga, Đức, Anh, Tây Ban Nha… sẽtiếp tục chịu ảnh hưởng lần này. Qua lá số tử vi của các quốc gia cho thấy cácnước sau đây sẽ “dính” phải khuẩn E.coli từ năm 2011-2012. * Châu Âu: - Các nước bị ảnh hưởng nặnggồm: Anh, Đức, Italia, Nga, Hà Lan. - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ:Bỉ, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha. * Châu Đại Dương và Bắc Mỹ: - Các nước bị ảnh hưởng nặnggồm: Úc, Canada,Colombia, Peru. - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ: New Zealand,Paraquay, Uruquay. * Châu Á: - Các nước bị ảnh hưởng nặnggồm: Ấn Độ, Myanmar. - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ:Bangladesh, Jordan, Mandives, Nepal, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Ả RậpSaudi và (???). * Châu Phi: - Các nước bị ảnh hưởng nhẹ:Ai Cập, Libya.
 21. Theo Sal Rachele, linh hồn là vật chất rung động theo vòng xoắn ốc Bài viết phân tích sự tiến hóa “linh hồn xoắn ốc” theo lý giải của nhà ngoại cảm Sal Rachele trong “Thông điệp từ các Đấng sáng tạo”. Hầu như chúng ta quen thuộc với các dạng đường xoắn ốc trong tự nhiên như các cơn bão, xoáy nước, thậm chí ngay trên đầu các ngón tay của chúng ta cũng có những xoắc ốc bí mật được gọi là vân tay. Khái niệm đường xoắn ốc do nhà bác học Archimedes định nghĩa lần đầu tiên vào thời kỳ Phục Hưng và đã được vận dụng rất nhiều trong đời sống. Hãy tưởng tượng, vòng xoáy thiên hà được tạo ra bởi sự tác động của các hạt không gian vào biên các hạt cơ bản một cách không đối xứng tạo nên chuyển động quay tròn và chuyển động dời chỗ. Sự kiện này tạo ra lực hấp dẫn của thiên hà lên mỗi nguyên tử vật chất và làm vật chất chuyển động theo quỹ đạo xoay quanh lỗ đen trung tâm thiên hà. Những hiệu ứng và tương tác của chuyển động vừa quay tròn vừa dời chỗ làm “ngưng tụ vật chất” và "sự ngưng tụ sít chặt vật chất” xảy ra tại lỗ đen trung tâm của thiên hà. Linh hồn xoáy ốc Linh hồn là vật chất, điều này đã được nói đến nhiều trong các kinh sách cổ của người Hindu. Trong “Thông điệp từ các Đấng sáng tạo” Sal Rachele nói các linh hồn có 12 lớp rung động vật chất nhưng linh hồn đi theo đường tiến hóa của con người (hiện tại) chỉ có 7 lớp rung động tâm thức, tương đương với 7 luân xa theo khái niệm của yoga. Giống như “vòng xoáy thiên hà” tại trung tâm lỗ đen là sự “ngưng động vật chất” của luân xa số 7 (tâm thức Niết Bàn), kế tiếp bên ngoài là luân xa số 6 (tâm thức bất nhị nguyên), luân xa số 5 (tâm thức tâm linh), luân xa số 4 (tâm thức thuộc về trí tưởng tượng), luân xa số 3 (tâm thức thuộc về suy nghĩ), luân xa số 2 (tâm thức thuộc về sợ hãi và bạo hành), luân xa số 1 (tâm thức thuộc về tình dục, ăn uống). Chịu áp lực của vũ trụ, các lớp rung động vật chất ở ngoài cùng chuyển động liên tục theo đường xoáy ốc xung quanh Chơn Ngã và đồng thời các lớp tâm thức bên trong cũng bị nhốt lại. Chính vì các rung động cao hơn không thể rót xuống, linh hồn sẽ chìm trong Vô Minh cho đến khi nào nó đạt được mức rung động thứ 5 trở lên. Sự thăng lên của linh hồn Sal Rachele nói về sự “thăng lên” của linh hồn, vậy sự thăng lên có nghĩa là gì? “Thăng lên” là sự kết nối từ mức rung động thấp lên mức độ tâm thức cao hơn, ví dụ từ luân xa số 3 đến luân xa số 4. Nghĩa là bạn phải giảm bớt sự rung động ở mức thấp, dọn đường để rung động ở mức cao có thể rót xuống và hấp thu thêm các rung động ở mức cao hơn. Ví dụ: Linh hồn các loài thú tiến hóa đến mức rung động thứ hai, nghĩa là nó có sự sợ hãi, giận dữ, biết tìm thức ăn và ý thức được sự giao phối với bạn tình khác giới. Lúc này nó giao phối vì các rung động ở mức 1 (tình dục) thúc giục chứ chưa ý thức được về chàng (hay nàng) thú xin đẹp nào đó. Qua quá trình sống trong kiếp thú linh hồn tích lũy thêm các rung động ở mức trên như tình thương, tính trách nhiệm, qua việc sinh sản và nuôi con. Như ta biết, những hành giả tu thiền (yoga) nâng mức tiến hóa cho linh hồn của mình bằng cách quán tưởng (một dạng tập trung suy nghĩ) về một rung động nào đó: như quán tình thương, lòng dũng cảm… nhưng với loài thú chưa phát triển được khả năng suy nghĩ thì nó phải luân hồi qua nhiều kiếp thú và nhiều loài khác nhau để học hỏi các loại rung động. Và đến khi linh hồn được cư ngụ trong thể xác loài thú nuôi trong nhà như chó, mèo, thì nó sắp đạt được mức rung động thứ 3, thoát lớp thú trở thành người. Đơn cử như loài chó, bạn muốn con thú nuôi của mình trở nên tinh khôn hơn bạn hãy trao cho nó thật nhiều tình thương. Sự rung động mạnh mẽ của tình thương sẽ giúp linh hồn nó đạt tới rung động ở mức thứ 3 nhanh hơn, tức là nó có chút ít rung động của sự suy nghĩ và ý thức. Những chú chó khôn luôn là những chú có được tình yêu thương từ con người. Từ đây bạn có thể tự lý giải những “chuyện lạ” như tại sao những con thú được nuôi trong các chùa Phật lại tỏ ra khôn hơn đồng loại. Ve sầu thoát xác Khi linh hồn đạt được mức rung động thứ 3, tức là nó đã tiến hóa đến giai đoạn hồn người. Sau giai đoạn “tận thế” của một nền văn minh phát triển trước đó, một lượng số đông linh hồn mới thoát kiếp thú sẽ đầu thai trong thể xác của những cư dân ở các bộ tộc kém phát triển để học hỏi các rung động cao hơn. Giai đoạn này linh hồn có được sự suy nghĩ, chút ít sự tưởng tượng nhưng hãy còn sự “man rợ” của loài thú, nó bắt đầu từ Đồ Đá kéo dài cho đến thời Cổ Đại. Khi linh hồn tiến lên mức rung động thứ 4, nghĩa là đã phát triển được trí tưởng tượng, chút ít lòng từ bi, giai đoạn tiến hóa này bắt đầu từ thời Hậu Cổ Đại và kéo dài cho đến nay. Đây cũng là lúc Đức Phật giáng thế xuống Ấn Độ, Jesus tái sinh ở châu Âu để trở thành biểu tượng của lòng từ bi và tình thương nhằm dẫn dắt nhân loại phát triển đến các rung động ở tầm mức thứ 5. Thời đại vàng Theo Sal Rachele nhân loại đang đi đến chu kỳ cuối cùng của giai đoạn phát triển tâm thức thứ 4 và chuẩn bị tiến hóa sang mức rung động thứ 5. Vậy là có hơn 2.500 năm trôi qua, nhờ sự giáng thế của Đức Phật và Jesus rất nhiều linh hồn đã đạt được đến sự rung động của lòng từ bi và tình thương. Sal Rachele cũng cho rằng: trong Thời đại vàng sắp tới, linh hồn muốn được đầu thai trong thể xác mới bắt buộc phải có sự rung động tâm linh và những linh hồn kém cõi sẽ phải dừng cuộc tiến hóa lại khoảng 26.000 năm hoặc bị hút sang một hành tinh khác. Bước sang mức rung động thứ 5 là một vấn đề lớn, bởi vì lớp tâm thức này không thể rót xuống nếu linh hồn còn có sự rung động của lòng tham dục, và thù hận. Vậy là linh hồn phải cần có một sự bức phá mạnh mẽ, một ý chí quyết tâm cộng với việc thực hành một phép tu nào đó. Không có sự cứu rỗi Sự “thăng lên” của linh hồn hoàn toàn do yếu tố tinh thần ở bên trong con người y, không thể có sự cứu rỗi (theo nghĩa đen) đến từ một linh hồn cao cả nào. Bởi vì tâm thức của linh hồn do chính nó quyết định, lựa chọn con đường hóa và chịu trách nhiệm về quyết định đó chính là sự tiến hóa tự nhiên theo ý chí của Thượng Đế. Nếu như có sự cứu rỗi thì chuyện này đã diễn ra từ lâu, Trái đất đã trở thành một thiên đường và nhân loại đã không còn có sự đau khổ.
 22. Để tiếp tục làm rõ khái niệm “chu kỳ vòng tròn thời gian”, lần này mời bạn đọc xem tiếp bài viết nói về sự ảnh hưởng của sao Diêm Vương (Pluto) đến nền văn minh nhân loại đã từng diễn trong quá khứ. Các nhà chiêm tinh cho rằng sao Pluto chứa đựng năng lượng thuộc về sự sáng tạo trí tuệ và sự mong muốn cải cách. Đây là thời điểm đặc biệt cho sự xuất hiện hàng loạt các thiên tài và dẫn đến nở rộ trào lưu “cách mạng” trên nhiều lĩnh vự và điều đặc biệt là các ý tưởng mới thường được ấp ủ trong thời kỳ Diêm Vương tinh ở cung Aries. Sao Pluto mất khoảng 244 năm để đi một vòng qua 12 cung hoàng đạo. Trước đây, vào ngày 17/04/1822 nó bắt đầu ở tại cung Aries và đến ngày 16/06/2066 ngôi sao này sẽ hoàn thành chu kỳ của mình. Những lần Pluto bắt đầu từ cung Aries trong quá khứ là các năm: 1822, 1578, 1334, 1090…. NHÌN LẠI QUÁ KHỨ * Từ ngày 17/04/1822 – đến khoảng 10/1858, sao Pluto ở cung Aries. - Sự xuất hiện các học thuyết triết học mới: Thế kỉ 19 đánh dấu sự ra đời các học thuyết về quyền tự do cá nhân và quốc gia dân tộc, có ảnh hưởng lớn đến nhiều nơi trên thế giới cho đến tận ngày nay. Nổi bật là các học thuyết tạo điều kiện giải phóng con người khỏi những sự kiềm chế độc đoán của chế độ phong kiến. + John Stuart Mill với học thuyết tự do cá nhân. Các tác phẩm của ông gồm Các hệ thống logic (1843), Những nguyên lý của kinh tế chính trị (1848), Tiểu luận “Bàn về Tự do” (1859). + Nhà chính trị Alexis de Tocqueville với tác phẩm nổi tiếng “Nền dân chủ Hoa Kì” (Democracy inAmerica), xuất bản lần đầu tiên vào năm 1835. + Sự ra đời của học thuyết “Chủ nghĩa xã hội không tưởng”, điển hình như Robert Owen với tác phẩm “Association of all Classes of all Nations”, xuất bản năm 1835. + Kark Marx và Friedrich Engels đã xây dựng về học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học qua tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản xuất bản tháng 2 năm 1848. - Các trào lưu văn học nghệ thuật mới: Thời kỳ này cũng xuất hiện hàng loạt các trào lưu văn học mới như: + François-René de Chateaubriand với trào lưu lãng mạng hoài cổ. + Victor Hugo tiêu biểu cho trường phái lãng mạn tiến bộ với hai tác phẩm nổi tiếng là Nhà thờ Đức BàParis“Notre-Dame de Paris” (1831) và Những người khốn khổ “Les Misérables” (1862). + Honoré de Balzac trong thời kỳ 1829-1841 xuất bản các tác phẩm như Miếng da lừa “La Peau de chagrin” (1831), Đi tìm tuyệt đối “La Recherche de l’absolu” (1833). + Lev Nikolayevich Tolstoy nổi tiếng với tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình xuất bản lần đầu tiên vào năm 1865. - Sự xuất hiện các thành tựu khoa học kỷ thuật: + Năm 1859Darwinđã cho ra đời tác phẩm Nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên. + Các nghiên cứu về y học, sinh học của Pasteur cũng xuất hiện trong thời gian này. * Từ ngày 10/03/1578 – đến khoảng 1614, sao Pluto ở cung Aries. Đây là thời kỳ Hậu Phục Hưng (Mannerism) xuất hiền nhiều học giả thiên tài với các tư tưởng mới ảnh hưởng lớn đến châu Âu. + Bacon với tác phẩm The Advancement of Learning (Tăng tiến kiến thức, 1605) . + Decartes với tiểu luận về Ðại số và Compendium musicae (Bản tóm lược về âm nhạc), xuất bản năm 1628. * Từ năm 1334 đến khoảng 1370, sao Pluto ở cung Aries. Đây là thời kỳ tiền phục hưng với các thiên tài văn học như Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio; triết gia Coluccio Salutati… * Từ năm 1090 đến khoảng 1126, sao Pluto ở cung Aries. + Cải cách Nho giáo tại Trung Quốc vào đời Tống, với hàng loạt nhà tư tưởng như Trình Hạo, Trình Di, Thiệu Ung, Chu Hy. DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI Vào ngày 16/06/2066 sao Diêm Vương sẽ bắt đầu trở lại cung Aries và cũng giống như trong quá khứ, đây là thời điểm xuất hiện trở lại các tư tưởng minh triết tâm linh thời cổ đại. Nhiều nhà tiên tri nổi tiếng như Vanga, Nostradamus, Caye… và các các sấm truyền của các nền văn minh cổ đều có chung dự đoán, sẽ có phong trào phục hồi lại các tư tưởng cổ xưa. Đặc biệt hơn bà Vanga từng truyền lại thông điệp từ các linh hồn cao cả rằng, sau khi một nước có cái tên bí ẩn “siri” bị diệt vong thì tư tưởng này sẽ trở lại với loài người.
 23. Nước Mỹ được đánh dấu bằng bước chân đầu tiên của nhà thám hiểm Christopher Columbus, khi ông đến Puerto Rico ngày 19 tháng 11 năm 1493 và là người da trắng đầu tiên tiếp xúc với người thổ dân châu Mỹ. Trải qua nhiều đợt di cư, chiến tranh thâu tóm lãnh thổ… những người châu Âu đi “mở đất” đã vô tình lập quốc trên một vùng đất thịnh vượng và họ nhanh chóng trở thành một quốc gia hùng cường trong nhiều thế kỷ. Nhưng bắt đầu từ năm 2010, nhiều chiêm tinh gia đều có chung nhận định rằng Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ thịnh vượng sẽ suy yếu và một tương lai không yên ổn đang chờ đợi họ. Quốc khánh Hoa Kỳ là ngày 04/07/1776. Qua đối chiếu lịch sử nước Mỹ, thời gian tử vi 2:12 AM theo đề xuất của chiêm tinh gia người Úc Douglas Parker là tương đối phù hợp. Để dễ theo dõi, bạn nên quan sát sơ đồ chiêm tinh và chú ý vào các ô người viết đã tô màu cho hình tròn bên cạnh các cung liên quan. Sơ đồ chiêm tinh tử vi cho nước Mỹ NHÌN LẠI LỊCH SỬ Để bài viết ngắn gọn dễ hiểu, người viết chỉ xem hai ngôi sao chính liên quan đến chiến tranh và sự thay đổi Chính phủ là Pluto (Diêm Vương) và Uranus (Thiên Vương) với quãng thời gian tính bằng năm. Sao tử vi Hoa Kỳ nằm tại cung số 2, hội cùng Kim tinh (Venus), Mộc tinh (Jupiter) nên có một cục diện thịnh vượng, tốt đẹp. Trong khi đó Hỏa tinh (Mars) lại hội ngộ cùng Thiên Vương (Uranus) nên tiềm lực sức mạnh quân sự được nuôi dưỡng đầy đủ. Nhưng điều nguy hiểm là mỗi khi Hỏa tinh đến thời kỳ hội ngộ cùng Thiên Vương thì mức độ thiệt hại bởi quân sự là rất lớn. Phần 1: Chiêm tinh về chiến tranh * Chiến tranh có mức độ khốc liệt: Tính từ năm 1776 đến nay, Thiên Vương tinh đã ba lần chiếu trên bầu trời nước Mỹ và cả ba lần này đều có chiến tranh ở mức độ lớn. - Năm 1772-1779: Chiến tranh dẫn đến Cách mạng Mỹ Căng thẳng giữa mười ba thuộc địa Mỹ và người Anh trong giai đoạn cách mạng trong thập niên 1760 và đầu thập niên 1770 đưa đến cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ nỗ ra từ năm 1775 cho đến năm 1781. Ngày 14 tháng 6 năm 1775, Đệ nhị Quốc hội Lục địa nhóm họp tại Philadelphia đã thành lập một Quân đội Lục địa dưới quyền tư lệnh của George Washington và đã tuyên bố rằng “tất cả con người được sinh ra đều có quyền bình đẳng” và được ban cho “một số quyền bất khả nhượng.” Quốc hội chấp thuận bản Tuyên ngôn Độc lập mà phần nhiều là do Thomas Jefferson thảo, vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Năm 1777, Những Điều khoản Liên hiệp được chấp thuận, thống nhất các tiểu bang dưới một chính phủ liên bang lỏng lẻo mà hoạt động cho đến năm 1788. Khoảng 70.000–80.000 người trung thành với Vương miện Anh đào thoát khỏi các tiểu bang nổi loạn, nhiều người đến Nova Scotia và những vùng Vương quốc Anh mới chiếm được tại Canada. Người bản thổ Mỹ bị chia rẽ vì liên minh với hai phía đối nghịch đã sát cánh bên phía của mình trên mặt trận phía tây của cuộc chiến. - Năm 1856-1863: Nội chiến Hoa Kỳ Một loạt các cuộc tiến công quân sự của Hoa Kỳ vào Florida đưa đến việc Tây Ban Nha nhượng lại vùng đất Florida và nhiều lãnh thổ duyên hải Vịnh Mexico khác cho Hoa Kỳ năm 1819. Hoa Kỳ sát nhập Cộng hòaTexasnăm 1845. Khái niệm về Vận mệnh hiển nhiên (Manifest Destiny) rất phổ biến đối với công chúng trong suốt thời kỳ này. Hiệp ước Oregon với Anh năm 1846 đưa đến việc Hoa Kỳ kiểm soát vùng mà ngày nay là Tây Bắc Hoa Kỳ. Chiến thắng của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Mexico-Mỹ năm 1848 đưa đến việc Mexico nhượng lại California và phần nhiều những vùng đất mà ngày nay là Tây Nam Hoa Kỳ. Cơn sốt vàng California năm 1848–1849 càng hấp dẫn di dân về miền tây Căng thẳng giữa các tiểu bang tự do và các tiểu bang có chế độ nô lệ chất chồng với những bất đồng ngày một gia tăng trong quan hệ giữa chính phủ liên bang và các chính quyền tiểu bang cùng với những cuộc xung đột bạo lực về việc mở rộng chế độ nô lệ vào các tiểu bang mới thành lập. Abraham Lincoln, ứng viên của Đảng Cộng hòa là đảng mà phần đông chống chủ nghĩa nô lệ, được bầu làm tổng thống năm 1860. Trước khi ông nhậm chức, bảy tiểu bang có chế độ nô lệ tuyên bố ly khai khỏi Hoa Kỳ và thành lập Liên minh các tiểu bang miền nam Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang luôn cho rằng việc ly khai là bất hợp pháp, và khi quân Liên minh tấn công Đồn Sumter, Nội chiến Hoa Kỳ bắt đầu và thêm bốn tiểu bang có chế độ nô lệ gia nhập Liên minh. Liên bang trả tự do cho các nô lệ thuộc Liên minh khi Quân đội Liên bang tiến qua miền nam.Sau chiến thắng của Liên bang năm 1865, ba tu chính án được thêm vào Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do cho gần 4 triệu người Mỹ gốc châu Phi từng là nô lệ, cho họ quyền công dân, và cho họ quyền bầu cử. Cuộc chiến và giải pháp của nó mang đến sự gia tăng quyền lực đáng kể của chính phủ liên bang. - Năm 1940-1947: Tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ tham chiến chống Phe Trục sau một vụ tấn công Trân Châu Cảng bất ngờ của Nhật Bản. Đệ nhị Thế chiến tiêu hao nhiều tiền của hơn bất cứ cuộc chiến nào trong Lịch sử Hoa Kỳ, nhưng nó đã đẩy mạnh nền kinh tế bằng cách cung cấp sự đầu tư vốn và công việc làm trong khi đưa nhiều phụ nữ vào thị trường lao động. Các hội nghị của phe Đồng Minh tại Bretton Woods và Yalta đã phát thảo ra một hệ thống mới các tổ chức liên chính phủ mà đặt Hoa Kỳ và Liên Xô ở tâm điểm của những vấn đề liên quan đến thế giới. Khi chiến thắng đạt được tại châu Âu, một hội nghị quốc tế năm 1945 được tổ chức tại San Francisco đã cho ra đời bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc mà bắt đầu hoạt động sau chiến tranh. Hoa Kỳ là nước đầu tiên phát triển vũ khí nguyên tử và đã sử dụng chúng trên hai thành phốHiroshimavàNagasakicủa Nhật Bản vào tháng tám. Nhật Bản đầu hàng vào ngày 2 tháng 9, kết thúc Đệ nhị Thế chiến. Bảng sao Pluto, Uranus chiếu trên bầu trời nước Mỹ * Chiến tranh có mức độ nhỏ, trung bình: Những cuộc chiến có mức độ nhỏ, trung bình, do cung Hỏa bị sao Diêm Vương hoặc Diêm Vương hội chiếu từ các cung 7, 8, 9. - Thiên Vương hội chiếu 1814-1821 và Diêm Vương hội chiếu 1813-1828: Sự hăng hái mở rộng lãnh thổ của người Mỹ về phía tây đã khởi sự một loạt Các cuộc chiến tranh với người bản thổ Mỹ kéo dài cho đến cuối thế kỷ 19 khi người bản thổ Mỹ bị tước đoạt hết đất đai của họ. Việc mua vùng đất Louisiana, lãnh thổ mà Pháp tuyên bố chủ quyền, được thực hiện dưới thời Tổng thống Thomas Jefferson năm 1803 đã thực sự làm tăng gấp đôi diện tích Hoa Kỳ. Chiến tranh năm 1812, được tuyên chiến với Anh vì nhiều bất đồng, không phân thắng bại, đã làm gia tăng chủ nghĩa quốc gia của người Mỹ. Một loạt các cuộc tiến công quân sự của Hoa Kỳ vào Florida đưa đến việc Tây Ban Nha nhượng lại vùng đất Florida và nhiều lãnh thổ duyên hải Vịnh Mexico khác cho Hoa Kỳ năm 1819. - Thiên Vương hội chiếu 1898-1905: Năm 1893, Vương quyền của Vương quốc Hawaii Thái Bình Dương bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do cư dân người Mỹ lãnh đạo; quần đảo bị sát nhập vào Hoa Kỳ năm 1898. Chiến thắng trong Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ cũng trong năm đó chứng tỏ rằng Hoa Kỳ là một siêu cường chính của thế giới và kết quả là việc sát nhập Puerto Rico, Guam vàPhilippines. - Thiên Vương hội chiếu 1982-1989 và Diêm Vương hội chiếu 1993-2008: + Khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. + Năm 2001, Hoa Kỳ đã lãnh đạo một cuộc tiến công của NATO vào Afghanistan lật đổ chính phủ Taliban và phá hủy các trại huấn luyện khủng bố của al-Qaeda. + Năm 2002, chính phủ Bush bắt đầu gây áp lực cho sự thay đổi chế độ tạiIraqvới các lý do gây nhiều tranh cãi. Thiếu sự phụ trợ của NATO, Bush thành lập một Liên minh tự nguyện và Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq năm 2003, lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein khỏi quyền lực. Phần 2: Chiêm tinh về sự thay đổi chính trị, dân sự Sự thay đổi Chính phủ nó đi theo hai hướng, một là sự phát triển thuận lợi do được các ngôi sao tốt hội chiếu, hai là dẫn tới sự thay đổi thể chế có nguyên nhân từ nội chiến, đảo chính… bởi sự chi phối của ngôi sao xấu. Và điều “may mắn” là kể từ khi lập quốc đến nay họ ít bị các bại tinh soi chiếu. - Từ năm 1779-1786: Độc lập khỏi nước Anh Căng thẳng giữa mười ba thuộc địa Mỹ và người Anh trong giai đoạn cách mạng trong thập niên 1760 và đầu thập niên 1770 đưa đến cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ nỗ ra từ năm 1775 cho đến năm 1781. Ngày 14 tháng 6 năm 1775, Đệ nhị Quốc hội Lục địa nhóm họp tại Philadelphia đã thành lập một Quân đội Lục địa dưới quyền tư lệnh của George Washington và đã tuyên bố rằng “tất cả con người được sinh ra đều có quyền bình đẳng” và được ban cho “một số quyền bất khả nhượng.” Quốc hội chấp thuận bản Tuyên ngôn Độc lập mà phần nhiều là do Thomas Jefferson thảo, vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Năm 1777, Những Điều khoản Liên hiệp được chấp thuận, thống nhất các tiểu bang dưới một chính phủ liên bang lỏng lẻo mà hoạt động cho đến năm 1788. Khoảng 70.000–80.000 người trung thành với Vương miện Anh đào thoát khỏi các tiểu bang nổi loạn, nhiều người đến Nova Scotia và những vùng Vương quốc Anh mới chiếm được tại Canada. au khi các lực lượng Mỹ với sự giúp đỡ của người Pháp đánh bại quân đội Anh, Vương quốc Anh công nhận chủ quyền của mười ba tiểu bang vào năm 1783. Một hội nghị hiến pháp được tổ chức năm 1787 bởi những người muốn thành lập một chính phủ quốc gia mạnh hơn với quyền lực trên các tiểu bang. Vào tháng 6 năm 1788, chín tiểu bang đã thông qua bản Hiến pháp Hoa Kỳ, đủ để thành lập một chính phủ mới; Thượng và Hạ viện đầu tiên của cộng hòa, và Tổng thống George Washington nhậm chức năm 1789. - Từ năm 1863-1870: Thành lập Liên Bang Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa các tiểu bang tự do và các tiểu bang có chế độ nô lệ chất chồng với những bất đồng ngày một gia tăng trong quan hệ giữa chính phủ liên bang và các chính quyền tiểu bang cùng với những cuộc xung đột bạo lực về việc mở rộng chế độ nô lệ vào các tiểu bang mới thành lập. Abraham Lincoln, ứng viên của Đảng Cộng hòa là đảng mà phần đông chống chủ nghĩa nô lệ, được bầu làm tổng thống năm 1860. Trước khi ông nhậm chức, bảy tiểu bang có chế độ nô lệ tuyên bố ly khai khỏi Hoa Kỳ và thành lập Liên minh các tiểu bang miền nam Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang luôn cho rằng việc ly khai là bất hợp pháp, và khi quân Liên minh tấn công Đồn Sumter, Nội chiến Hoa Kỳ bắt đầu và thêm bốn tiểu bang có chế độ nô lệ gia nhập Liên minh. Liên bang trả tự do cho các nô lệ thuộc Liên minh khi Quân đội Liên bang tiến qua miền nam. Sau chiến thắng của Liên bang năm 1865, ba tu chính án được thêm vào Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do cho gần 4 triệu người Mỹ gốc châu Phi từng là nô lệ, cho họ quyền công dân, và cho họ quyền bầu cử. Cuộc chiến và giải pháp của nó mang đến sự gia tăng quyền lực đáng kể của chính phủ liên bang. - Từ năm 1947-1954: Chiến tranh lạnh và cuộc cách mạng khoa học không gian. Hoa Kỳ và Liên Xô tranh giành vị thế sau Đệ nhị Thế chiến trong Chiến tranh lạnh, chi phối các vấn đề quân sự của châu Âu bằng Tổ chức Liên phòng Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Hiệp ước Warsaw. Hoa Kỳ quảng bá dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản trong khi Liên Xô cổ vũ chủ nghĩa cộng sản và một nền kinh tế kế hoạch tập quyền. - Từ năm 1918-1933: Khủng hoảng kinh tế, nâng quyền dân sự. Năm 1920, phong trào nữ quyền đã giành được chiến thắng để một tu chính án hiến pháp ra đời cho phép phụ nữ quyền bầu cử. Một phần vì có nhiều người phục vụ trong chiến tranh nên người bản thổ Mỹ giành được quyền công dân Hoa Kỳ theo Đạo luật Công dân dành cho người bản thổ Mỹ năm 1924. Nợ gia tăng và thị trường chứng khoán lạm phát đã tạo ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 và khởi sự cho Đại khủng hoảng. Sau khi đắc cử tổng thống năm 1932, Franklin Delano Roosevelt đã đối phó với tình trạng trên bằng kế hoạch gọi là New Deal. Đó là một loạt các chính sách gia tăng quyền hạn can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Bão cát giữa thập niên 1930 đã làm cho các cộng đồng nông trại trắng tay và khích lệ một làn sóng mới di dân về miền tây. - Từ năm 2008-2023: Khủng hoảng kinh tế năm 2008
 24. Pavel Globa dự đoán Obama bị ám sát trong năm 2011 Pavel Globa, nhà chiêm tinh nổi tiếng người Nga từng dự đoán hồi năm 2010 rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ bị ám sát ngay trong năm 2011. Nhà chiêm tinh này nói “Barack Obama sẽ gánh chịu số phận tương tự như cố Tổng thống John F. Kennedy” và cái chết của vị Tổng thống nước Mỹ sẽ dẫn đến một kết cục buồn thảm, sự khơi màu cho cuộc chiến thế giới lần thứ ba. Một nhà chiêm tinh người Nga khác, Pavel Sviridov, cũng dự đoán rằng rắc rối của thế giới một lần nữa sẽ được giải quyết bằng súng đạn trong năm 2011 và tương lai lãnh thổ Liên bang Nga sẽ bị chia cắt ra nhiều quốc gia sau cuộc chiến. Dự đoán về tương lai của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Globa nói nó sẽ chỉ kết thúc sớm nhất vào tháng 12 năm 2020. Bởi khi đó toàn bộ hệ thống kinh tế chính trị của thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Sự xuống dốc của nền kinh tế toàn cầu sẽ lập nhiều đỉnh, bắt đầu từ Nga trong năm 2012, sau đó xuất hiện lần nữa vào năm 2014 - khi nước này kỷ niệm ngày sinh Mikhail Lermontov và cuối cùng đợt suy thoái mới sẽ lại ập đến trong các năm 2016-2018. Giai đoan này nước Nga cũng sẽ chào đón một nhà lãnh đạo mới, mà theo sự miêu tả của các nhà chiêm tinh thì người đàn ông này sẽ tái hiện lại hình ảnh của vị Sa hoàng ở thời đại Romanov. Và khi đó hiến pháp Nga sẽ lại thay đổi một lần nữa. Một thông tin khác về tương lại cũng rất thú vị, khi Gloda cho rằng sau năm 2020 đa số các quốc gia sẽ được các quý bà “trị vì” và đàn ông sẽ trở thành “nô bộc”? Trở lại câu chuyện về Obama, mới đây Chính phủ Hoa Kỳ vừa mới công bố tờ giấy khai sinh của ngài Tổng thống được lưu giữ tại Hawai, hi vọng sẽ dẹp tan những lời đồn đoán về nơi sinh của ông ở Hoa Kỳ hay tại Kenya. Nếu thông tin về ngày sinh và địa điểm trên là chính xác, thì bắt đầu từ tháng 02/2011 đến tháng 10/2012 sẽ là thời kỳ đại hạn của Obama. Trong đó các từ tháng 8-9/2011 là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Tổng hợp từ Internet
 25. Có khi họ chém gió thôi bác ạ!