• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quản Trị Viên 07

Hội viên
 • Số nội dung

  288
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Quản Trị Viên 07

 1. THÔNG BÁO (V/v Khai Giảng Lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản Khóa 10) Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo khai giảng lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 10. Chương trình học: Lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản - Khai giảng: dự kiến ngày 15/06/2012 (tức 26/4 nhuận/ Nhâm Thìn) - Thời gian: 06 tháng - Hình thức học: học trực tuyến trên web:lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ, 02 lần/01 tháng. - Nội dung chính: *Lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành *Định tâm nhà theo Phong thủy Lạc Việt. *Bí Quyết Trạch Sơn Hướng Tọa trong Phong thủy LạcViệt. *Bếp trong Phong Thủy Lạc Việt. *Bát Trạch Lạc Việt. *Kiến Trúc Khu Chính - Phụ Theo Bát Trạch LạcViệt. *Mệnh Trạch Trong Bát Trạch Lạc Việt. -Điểu kiện theo học lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09: Những ai yêu thích Phong Thủy Lạc Việt, muốn tìm hiểu và nghiên cứu Lý học Đông phương, Văn hiến Lạc Việt; có đủ trình độ tiếp thu và có tư cách đạo đức tốt. - Học phí trọn khóa: 3.600.000 đồng/ 06 tháng. (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng cho sáu tháng) - Hình thức đóng học phí: đóng 2 kỳ: Kỳ 1: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìn đồng cho 3 tháng) Kỳ 2: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìn đồng cho 3 tháng) * Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, số A75/6F/14đường Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình. * Hoặc chuyển khoản: -Tài khoản lớp Phong Thủy Lạc Việt Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA Số tài khoản: 1. Tài khoản VND: 10620424693010 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình). 2. Tài khoản USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình). Lưu ý: Để thuận tiện cho việc kiểm tra và xác nhận, khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ: -Nội dung nộp “Học phí Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 10”. -Tên thật. -Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn. Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp. Ngoài ra, để phục vụ mục đích quản lý lớp học, học viên phải hoàn thành thủ tục sau trước khi được vào lớp : BQT diễn đàn yêu cầu các học viên đang học và sắp học Phong Thủy Lạc Việt cung cấp 1 số thông tin sau : Thông tin gửi về email : info@lyhocdongphuong.org.vn (trung tâm có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn) 1. Họ và Tên thật * 2. Nickname diễn đàn * 3. Email liên hệ * 4. Số điện thoại liên hệ (Trung Tâm sẽ liên lạc bằng số điện thoại này để xác minh)* 5. Nghề nghiệp hiện tại * 6. Địa chỉ hiện tại (chính xác đến thôn/xóm, ngõ/hẻm/kiệt) * 7. Trang web các nhân (Facebook, Blog...) 8. Ảnh 3x4 (Các mục có dấu * là bắt buộc) Học viên nào không cung cấp thông tin sẽ không được vào lớp để đảm bảo quyền lợi cho các học viên khác. Trung Tâm sẽ hoàn lại tiền cho các trường hợp này. Trân trọng
 2. THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP PHONG THỦY LẠC VIỆT CƠ BẢN KHÓA 13 Phong thủy, bộ môn ứng dụng các quy luật tương tác của tự nhiên lên cuộc sống xã hội vốn đã được con người nhận thức từ nền văn minh cổ xưa với mục đích ứng dụng vào đời sống, mong muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm hơn cho chính con người. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm với nhiều thăng trầm của lịch sử, việc nghiên cứu và ứng dụng Phong Thủy đã có những ngã rẽ làm cho chính Phong Thủy không còn là một hệ thống hoàn chỉnh nữa. Chính vì vậy, qua nhiều năm nghiên cứu và phục hồi, Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương đã áp dụng tiêu chí khoa học hiện đại soi rọi vào Việt sử 5000 năm văn hiến, phục hồi những bộ môn còn rời rạc, không hoàn chỉnh, của phong thủy thành một thể thống nhất, chúng tôi gọi đó là Phong Thủy Lạc Việt. “Một giả thuyết, hay một lý thuyết khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó, một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri”, đây là tiêu chí khoa học. Phong Thủy Lạc Việt tập trung nghiên cứu phục hồi và hoàn chỉnh bốn yếu tố chính mà cổ thư còn ghi lại: Bát Trạch, Dương Trạch, Loan Đầu, Huyền Không trên cơ sở giá trị Việt sử 5000 năm Văn Hiến để xây dựng nền tảng lý thuyết thống nhất cho bộ môn Phong Thủy Lạc Việt. Tham gia lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản các bạn sẽ được đào tạo: · Thuyết Âm Dương Ngũ Hành - học thuyết nhất quán và hoàn chỉnh · Thuyết Âm Dương Ngũ Hành trong Phong Thủy Lạc Việt · Xác định Tâm - Sơn - Hướng - Tọa - Trạch của một căn nhà theo · Bát Trạch Lạc Việt · 24 sơn hướng và quy luật phân sơn hướng trong Bát Trạch Lạc Việt · Bát Tinh trong Bát Trạch - quy luật Âm Dương phối quái · Mệnh Trạch trong Bát Trạch Lạc Việt · Kiêng kỵ khi xây cất nhà (cơ bản). Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ có kỹ năng cơ bản về Phong thủy; hiểu và nắm vững lý thuyết và thực hành môn Bát Trạch Lạc Việt; làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp vào lĩnh vực phong thủy, phục vụ cho lợi ích của mình và cộng đồng xung quanh mình. Thời gian đào tạo : 4 tháng. (Tổng cộng có 16 bài học chính, tương đương mỗi tuần 1 bài học chính, ngoài ra có thêm các bài đọc thêm và bài tập cho học viên) Hình thức đào tạo: Đào tạo qua mạng (online). Suốt chương trình có Offline để trao đổi và thực hành thực tế tại TP.HCM và Hà Nội. Học phí : 2.000.000đ/4 tháng (đóng trọn khóa) Ngày khai giàng: 04-11-2013 nhằm ngày 2-10 Quý Tỵ THÔNG TIN ĐÓNG HỌC PHÍ: * Đóng trực tiếp tại số 06 đường số 06, khu phố 05, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM. * Hoặc chuyển khoản vào tài khoản lớp học: Tài khoản : HÀ HỒNG NGA Số tài khoản: VND: 10620424693010; USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK Chi nhánh Tân Bình. Lưu ý: Khi chuyển khoản nên ghi rõ: -Nội dung nộp: “Học phí Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 13”. -Tên thật và Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn. Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp. Ngoài ra BQT diễn đàn yêu cầu các học viên đang học và sắp học Phong Thủy Lạc Việt cung cấp 1 số thông tin sau : Thông tin gửi về email : info@lyhocdongphuong.org.vn (trung tâm có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn) 1. Ảnh 3x4 2. Họ và Tên thật * 3. Nickname diễn đàn * 4. Email liên hệ * 5. Số điện thoại liên hệ (Trung Tâm sẽ liên lạc bằng số điện thoại này để xác minh)* 6. Nghề nghiệp hiện tại * 7. Địa chỉ hiện tại (chính xác đến thôn/xóm, ngõ/hẻm/kiệt) * 8. Trang web các nhân (Facebook, Blog...) (Các mục có dấu * là bắt buộc)
 3. TƯ VẤN PHONG THỦY LẠC VIỆT TỪ THIỆN Quý bạn đọc và thành viên diễn đàn thân mến, Nền Văn Hiến Việt 5000 năm lịch sử, một thời Huyền Vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, đã để lại cho con dân Việt nhiều di sản quý giá. Trong đó, môn Phong Thủy (được phục hồi lại với tên gọi Phong Thủy Lạc Việt), là môn ứng dụng quan trọng của thuyết Âm Dương Ngũ Hành và thực tế hiện nay đang chứng minh nhiều ưu điểm của Phong Thủy Lạc Việt trong việc hỗ trở cuộc sống con người. Chính vì vậy, với phát nguyện của anh +Achau+, chuyên viên nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt của TTNC-LHĐP, diễn đàn LHĐP mở Topic này nhằm tư vấn Phong Thủy, giúp đỡ cho những Gia đình Thành viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Đối tượng tư vấn : những gia đình khó khăn thật sự, bế tắc trong cuộc sống, gia cảnh sa sút...v.v Hình thức tư vấn : tư vấn PTLV trực tiếp tại nhà cho những Gia đình Thành viên trong Nội thành Tp.Hồ Chí Minh. Thành viên tham gia : + Phụ trách, chịu trách nhiệm : +Achau+ + Tham gia : ACE thành viên nghiên cứu của TTNC-LHĐP. Kính báo. *Lưu ý : - Thành viên muốn được tư vấn: đăng kí, nêu rõ hoàn cảnh.. Chúng tôi sẽ liên hệ qua hộp thư cá nhân diễn đàn để lấy địa chỉ, số điện thoại. Vì lý do tôn trọng thông tin cá nhân nên địa chỉ hoặc số điện thoại sẽ không được công bố trên diễn đàn. - Đây là topic tư vấn, không mang tính chất học thuật nên các bài viết hỏi đáp, thắc mắc về học thuật sẽ bị xóa.
 4. THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN THÀNH VIÊN JETA1080 - LÊ THỊ THANH HUYỀN ĐÃ KHÔNG MAY GẶP NẠN, VỀ VỚI CÕI PHẬT Xin có lời chia buồn đến gia quyến của thành viên Jeta1080 và xin gửi lời cầu nguyện hương hồn chị sớm vãng sinh tịnh độ
 5. THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP PHONG THỦY LẠC VIỆT CƠ BẢN KHÓA 14 Phong thủy, bộ môn ứng dụng các quy luật tương tác của tự nhiên lên cuộc sống xã hội vốn đã được con người nhận thức từ nền văn minh cổ xưa với mục đích ứng dụng vào đời sống, mong muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm hơn cho chính con người. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm với nhiều thăng trầm của lịch sử, việc nghiên cứu và ứng dụng Phong Thủy đã có những ngã rẽ làm cho chính Phong Thủy không còn là một hệ thống hoàn chỉnh nữa. Chính vì vậy, qua nhiều năm nghiên cứu và phục hồi, Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương đã áp dụng tiêu chí khoa học hiện đại soi rọi vào Việt sử 5000 năm văn hiến, phục hồi những bộ môn còn rời rạc, không hoàn chỉnh, của phong thủy thành một thể thống nhất, chúng tôi gọi đó là Phong Thủy Lạc Việt. “Một giả thuyết, hay một lý thuyết khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó, một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri”, đây là tiêu chí khoa học. Phong Thủy Lạc Việt tập trung nghiên cứu phục hồi và hoàn chỉnh bốn yếu tố chính mà cổ thư còn ghi lại: Bát Trạch, Dương Trạch, Loan Đầu, Huyền Không trên cơ sở giá trị Việt sử 5000 năm Văn Hiến để xây dựng nền tảng lý thuyết thống nhất cho bộ môn Phong Thủy Lạc Việt. Tham gia lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản các bạn sẽ được đào tạo: · Thuyết Âm Dương Ngũ Hành - học thuyết nhất quán và hoàn chỉnh · Thuyết Âm Dương Ngũ Hành trong Phong Thủy Lạc Việt · Xác định Tâm - Sơn - Hướng - Tọa - Trạch của một căn nhà theo · Bát Trạch Lạc Việt · 24 sơn hướng và quy luật phân sơn hướng trong Bát Trạch Lạc Việt · Bát Tinh trong Bát Trạch - quy luật Âm Dương phối quái · Mệnh Trạch trong Bát Trạch Lạc Việt · Kiêng kỵ khi xây cất nhà (cơ bản). Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ có kỹ năng cơ bản về Phong thủy; hiểu và nắm vững lý thuyết và thực hành môn Bát Trạch Lạc Việt; làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp vào lĩnh vực phong thủy, phục vụ cho lợi ích của mình và cộng đồng xung quanh mình. Thời gian đào tạo : 4 tháng. (Tổng cộng có 18 bài học chính, tương đương mỗi tuần 1 bài học chính, ngoài ra có thêm các bài đọc thêm và bài tập cho học viên) Hình thức đào tạo: Đào tạo qua mạng (online). Suốt chương trình có Offline để trao đổi và thực hành thực tế tại TP.HCM và Hà Nội (nếu sắp xếp được với học viên). Học phí : 2.000.000đ/4 tháng (đóng trọn khóa) Ngày khai giàng: 15-04-2014 nhằm ngày 16-03 Giáp Ngọ. THÔNG TIN ĐÓNG HỌC PHÍ: * Đóng trực tiếp tại số 06 đường số 06, khu phố 05, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM. * Hoặc chuyển khoản vào tài khoản lớp học: Tài khoản 01 : HÀ HỒNG NGA Số tài khoản: VND: 10620424693010; USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK Chi nhánh Tân Bình. Lưu ý: Khi chuyển khoản nên ghi rõ: -Nội dung nộp: “Học phí Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 14”. -Tên thật và Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn. Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp. Ngoài ra BQT diễn đàn yêu cầu các học viên đang học và sắp học Phong Thủy Lạc Việt cung cấp 1 số thông tin sau : Thông tin gửi về email : info@lyhocdongphuong.org.vn (trung tâm có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn) 1. Ảnh 3x4 2. Họ và Tên thật * 3. Nickname diễn đàn * 4. Email liên hệ * 5. Số điện thoại liên hệ (Trung Tâm sẽ liên lạc bằng số điện thoại này để xác minh)* 6. Nghề nghiệp hiện tại * 7. Địa chỉ hiện tại (chính xác đến thôn/xóm, ngõ/hẻm/kiệt) * 8. Trang web các nhân (Facebook, Blog...) (Các mục có dấu * là bắt buộc)
 6. Chúng tôi đã nhận được chuyển khoản học phí của bạn. Bạn đã có thể vào lớp học. Trân trọng.
 7. Bạn đã được vào lớp. BQT sơ xuất ở danh sách nên thiếu bạn. Mong bạn thông cảm. Trân trọng.
 8. Lớp PTLV cơ bản 14 vẫn tiếp tục chiêu sinh. Vì học online nên các ban hoàn toàn chủ động, không hạn chế viết học trước hay học sau các học viên khác. Các bạn quan tâm và muốn theo học vui lòng đăng ký như thông báo ở đầu trang. Trân trọng.
 9. Mọi công tác chuẩn bị đã xong, học viên đã được vào lớp. Các bạn có thể vào lớp theo đường link sau đây : LỚP PHONG THỦY LẠC VIỆT CƠ BẢN 14-2014 Hoặc vào lớp từ Forum Giảng Đường Lý Học Đông Phương, bên dưới mục Trang Hội Viên của diễn đàn (chỉ học viên mới nhìn thấy lớp học). Trân trọng.
 10. Lớp học vẫn chiêu sinh nhé bạn! Trân trọng.
 11. Tổng kết học viên đã đăng ký lớp PTCB 2014 1. linhvc 2. phúc khải 3. vanlang 4. vandung689 5. cement_qn 6. Tuổi Trẻ BQT đang hoàn tất về mặt kỹ thuật diễn đàn, chuẩn bị lớp học cho học viên. Từ 12h trưa hôm nay, ngày 16/04/2014, học viên sẽ được đưa vào lớp. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể cách vào lớp tại topic này. Xin thứ lỗi nếu có sự bất tiện. Trân trọng.
 12. Không xem được hình nhé bạn!
 13. BQT đã nhận được chuyển khoản của các ban. Trân trọng!
 14. BQT xác nhận đã nhận được chuyển khoản của bạn cement_qn
 15. Chắc bạn đã đến nhầm địa chỉ rồi!
 16. Tổng kết học viên đã đăng ký lớp PTCB 2014 1. linhvc 2. phúc khải 3. vanlang 4. vandung689
 17. Xác nhận : BQT đã nhận được chuyển khoản và thông tin của bạn!
 18. Xác nhận : Trung Tâm đã nhận được chuyển khoản đăng ký lớp học của vanlang.
 19. Chúng tôi đã nhận được chuyển khoản của bạn, tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục, bạn vui lòng gửi thông tin cá nhân như yêu cầu chiêu sinh về email của Trung Tâm. Trân trọng.
 20. Xác nhận : đã nhận được chuyển khoản và thông tin của bạn linhvc đăng ký lớp PTCB14. Trân trọng.
 21. Bạn đã chuyển khoản với tên là gì? Và đã đăng ký về email của trung tâm như yêu cầu chưa? Hiện tại trung tâm có nhận được chuyển khoản nhưng chỉ có tên người gửi, không có thông tin về nick diễn đàn nên chúng tôi chưa xác nhận được. Trân trọng.
 22. THÔNG BÁO V/v Chiêu Sinh Lớp Phong Thủy Lạc Việt Nâng Cao 07 Dành cho học viên đã qua các lớp cơ bản Phong thủy Lạc Việt Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo chiêu sinh lớp Phong thủy Lạc Việt nâng cao khóa 06. Thông Tin Về Lớp Phong Thủy Lạc Việt nâng cao khóa 07: - Dư kiến khai giảng: ngày 15/03/2014 (tức 15/ 02/Giáp Ngọ) - Thời gian đào tạo: 06 tháng - Hình thức học: học trực tuyến trên web: lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ 01 lần/01tháng (tối thiểu). - Nội dung chính: * Cấu trúc hình thể trong Phong thủy Lạc Việt. * Khí trong Phong thủy Lạc Việt * Dương trạch Lạc Việt. * Phiên Tinh Lạc Việt * Phong thủy thực hành 1 tháng 01 lần. -Điểu kiện theo học lớp Phong Thủy Lạc Việt nâng cao 07: Những học viên đã học qua lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản hoặc những học viên đang theo học được hơn 1/3 chương trình Phong thủy Lạc Việt cơ bản và được ban giảng huấn xác nhận đủ điều kiện và năng lực học tiếp. (Tức là học viên có tư cách đạo đức tốt, hoàn thành các bài tập được giao và các bài kiểm tra cuối khóa được đánh giá từ điểm khá trở lên) - Học phí trọn khóa: 6.000.000 đồng/ 06 tháng. (sáu triệu đồng/ sáu tháng) - Hình thức đóng học phí: đóng 2 kỳ: Kỳ 1: đóng 3.000.000đ/03 tháng (Ba triệu đồng cho 3 tháng) Kỳ 2: đóng 3.000.000đ/03 tháng (Ba triệu đồng cho 3 tháng) * Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, sô 06, đường số 6, Hiệp Bình Chánh Q. Thủ Đức Tp HCM. * Hoặc chuyển khoản: -Tài khoản lớp Phong Thủy Lạc Việt Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA 1.Số tài khoản VND (Việt Nam Đồng): 10620424693010 2. Tài khoản USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình). Lưu ý: Để thuận tiện cho việc kiểm tra và xác nhận, khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi, nên ghi rõ: -Nội dung nộp: “Học phí PTLV nâng cao 07”. -Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn. Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp. -Tên thật.
 23. THÔNG BÁO V/v Dời ngày khai giảng lớp Phong thủy Lạc Việt nâng cao 07 Do số lượng học viên chưa đủ để đảm bảo cho việc tổ chức lớp học nên chúng tôi thông báo dời ngày khai giảng lớp Phong thủy lạc Việt nâng cao 07 cho đến khi đủ chỉ tiêu số lương học viên cho một lớp. Trân trọng. TM Ban giảng huấn QTV07
 24. Anh chị nào đã chuyển học phí vui lòng vào topic này thông báo và đăng ký để tránh thiếu sót khi BQT lớp học thống kê học viên. Trân trọng.
 25. THÂN MỜI Thân mời quý vị thành viên diễn đàn và các anh chị em bạn hữu quan tâm vấn đề Phong thủy đến tham dự buổi họp lớp theo chuyên đề, của lớp Phong thủy Lạc Việt nâng cao thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương (diễn đàn Lyhocdongphuong.org.vn) Chủ đề: PHONG THỦY HÌNH THẾ Thuyết trình: Thiên Đồng, giảng viên Phong thủy Lạc Việt. Ngày: chủ nhật 9/3/2014, tức 9/2/ Giáp Ngọ. Giờ: 8g45 sáng. Địa điểm dự kiến: Quán Trà Việt, 380/8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.03, Tp Hồ Chí Minh. Đăng ký tham dự (NHẮN TIN): chị Tâm 0967665562 (để tiện cho việc tổ chức lượng người) (Hoặc đăng ký tại trang này) Quý vị và các anh chị em tham gia, xin hỗ trợ phí trà bánh và mặt bằng cho mỗi người: 100.000đ/01 người (một trăm nghìn đồng cho một người). Một món quà tiện dụng nho nhỏ tặng mọi người tham gia. QTV07