• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đại Phúc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.057
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Đại Phúc

 1. Tư Vấn

  Mở ra thì nó ra ngay trang 1. Muốn đi đến trang cuối để xem bàu viết mới post mà không được. Admim xem lại giúp nhé.
 2. Giao diện mới nhìn dịu nhưng chưa tiện ích bằng cũ. Sao chẳng chạy trang và bài cuối khi vào nhỉ?.
 3. Như câu chuyện hài: ================== Thay 3 giám đốc, làm ăn thua lỗ vì 2 con sư tử đá? Công ty Thụy Tường đã từng nổi tiếng, mấy năm nay tự dưng tụt dốc, làm ăn thua lỗ, lòng người rã rời, ly tán. Liên tiếp thay ba giám đốc, thua lỗ vẫn hoàn thua lỗ, không thể chặn được xu thế thất bại trên thương trường! TIN LIÊN QUAN Lưu ý khi thiết kế cửa chính hợp phong thủy Cổng và phong thủy nhà ở Đồ cổ mang năng lượng xấu gây bất hòa trong gia đình Nhường đường khi lái xe cũng là cách tạo nghiệp tốt Đồng tiền - biểu tượng may mắn về hôn nhân Hòn non bộ phong thủy: Bài trí thế nào cho đúng? Bỗng dưng có những lời đồn thổi rằng, vấn đề là do phong thủy mà ra cả, nơi đặt văn phòng công ty bị ma ám! Tân giám đốc sau khi nhậm chức, lén lút cho người đi mời một thầy phong thủy nổi tiếng đến gặp. Sau khi xem xét thế đất nơi tọa lạc công ty, thầy phong thủy nhíu mày, lắc đầu, thở dài, nói: - Trước khi xây cất tòa nhà này sao các vị không mời người am hiểu thuật phong thủy xem cho chứ? Nền nhà đè lên đuôi rồng, động thổ chạm đến Thái tuế, mặt lại hướng về phía bắc, nghịch chứ không thuận. Còn nữa, phía đối diện với cổng công ty là một vườn trẻ lớn, hàng ngày có hàng trăm đứa trẻ ra vào, chạy nhảy đùa giỡn ngay trước mắt. Trẻ con là gì hả? là “tiểu nhân” đấy! Như vậy, các vị đã phạm phải điều cấm kỵ: tiểu nhân! Cho nên công ty có thay một trăm giám đốc cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Tân giám đốc tái mặt vội nhờ thầy tìm cách giải hạn. Thầy phong thủy úp úp mở mở, rằng, thiên cơ bất khả lậu, nếu không sẽ giảm thọ! Mãi đến khi vị tân giám đốc ra giá cao, ông ta mới làm ra vẻ thần bí nói với những người chủ chốt của công ty Thụy Tường: muốn được bình an phải lập tức thỉnh một đôi sư tử đá lớn đặt hai bên cổng công ty. Có như vậy mới đè nén được tà khí, chế phục được khắc tinh! Thay 3 giám đốc, làm ăn thua lỗ vì 2 con sư tử đá? (Ảnh minh họa) Chuyện này không khó. Giám đốc mới liền cho người đi đặt một đôi sư tử đá hoa cương, đưa về đặt hai bên cổng công ty trong tiếng pháo nổ ran hoan hỉ. Có đôi sư tử uy phong lẫm liệt, quả nhiên công ty bình yên được một thời gian. Song, chưa được mấy tháng, lại xảy ra sóng gió, công ty bị đối thủ phát đơn kiện, ngành thuế vụ đến điều tra, thẩm vấn… sai phạm lớn thì chưa có nhưng sai phạm nhỏ thì quá nhiều. Thiệt hại về tiền của đã đành một nhẽ, thiệt hại về thanh danh mới đáng nói hơn! Giám đốc ngẫm nghĩ, chắc lại vì lũ “tiểu nhân” đây, nhưng sao đôi sư tử không làm gì được? Lại cho người đi mời thầy phong thủy bữa nọ, nói: “Tiền đã giao rồi, sư tử cũng đã yên vị trước cổng công ty rồi, sao không thấy đôi sư tử ra tay?” Thầy phong thủy chắp tay sau đít đi lòng vòng mấy lượt trước cổng, chợt la to: - Ối dào! Chuyện này là do các vị mà ra cả! Các vị đã đặt nhầm vị trí đôi sư tử rồi! - Nhầm vị trí là thế nào? - Mọi người ngạc nhiên hỏi- Hôm đó chẳng phải thầy dặn đặt một con bên trái một con bên phải là gì? - Đúng vậy. Tôi bảo các vị đặt một con bên trái, một con bên phải ngay trước cổng chính - Thầy phong thủy nói tiếp - Nhưng các vị đã đặt ngược mất rồi. Đông là lớn, vì thế sư tử đực phải đặt ở phía đông, sư tử cái đặt ở phía tây. Vậy mà các vị đặt ngược, sư tử cái thì đắc ý còn sư tử đực lại không vui. Hai con sư tử bất hòa thì làm sao trấn áp tà khí được? Giám đốc công ty và bàn dân thiên hạ mới ngộ ra rằng, sư tử đá cũng có con đực con cái! Ông giám đốc kinh ngạc hỏi: - Sư tử đá cũng có giới tính sao? - Cũng như người thôi, chúng phải có giới tính chứ, dù là đá cũng vậy!- Thầy phong thủy hùng hồn nói- Các vị không thấy sao, con sư tử đực giơ chân trước vờn quả địa cầu, còn con sư tử cái thì dùng chân âu yếu sư tử con, đúng chưa? Mọi người bấy giờ mới nhìn ra, đúng là như thế thật! Và thế là, công ty lập tức thuê cần cẩu cẩu đôi sư tử hoán đổi vị trí ngay. Cả thầy phong thủy lẫn “bộ sậu” lãnh đạo công ty đều thở phào nhẹ nhõm! Nhưng rồi sau đó không lâu, một đơn hàng lớn của công ty Thụy Tường lại bị một công ty khác tranh mất. Ông giám đốc công ty bất mãn tức tốc tìm gặp thầy phong thủy, mặt mũi khó đăm đăm, bực dọc hạch hỏi sao đôi sư tử vẫn không linh nghiệm? Thầy phong thủy lại đi qua đi lại trước đôi sư tử mấy lần, chợt vỗ vào ngực nói: - Tìm ra nguyên nhân rồi! - Nguyên nhân nào? - Ông giám đốc công ty vội hỏi. Thầy phong thủy giảng giải: - Trước cổng công ty là con đường lớn, là khu vực náo nhiệt nhất của thành phố, rất đông nam thanh nữ tú qua lại khiến cho con sư tử đực động lòng, cảm thấy mình tuy uy dũng lẫy lừng nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ đứng nhìn… sư tử cái xinh đẹp mà không làm được gì, chẳng có chi là ngọt ngào thi vị cả! Vì vậy suốt ngày sư tử đực luôn tơ tưởng đến chuyện tính giao mà không sao thực hiện được! Ông phải quan tâm đến nó nhiều hơn nữa, thỏa mãn được nhu cầu của nó, chắc chắn con sư tử đực đó sẽ bảo vệ sự bình yên cho công ty ông! - Vậy, chúng tôi phải làm sao đây?- Ông giám đốc công ty hỏi. - Chuyện này là chuyện đời thường, trần tục thôi mà! Ông hãy thỉnh một con sư tử cái, non tơ, xinh đẹp, lẳng lơ một chút càng tốt… định kỳ bí mật cho sư tử đực gặp gỡ giao lưu… Sư tử đực nhận được ân huệ đó chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối với ông! Ông giám đốc Thụy Tường mừng quá cứ y lời thầy phán mà làm. Tuy nhiên, khi mọi việc đã đâu vào đó thì một nhân viên tâm phúc của giám đốc lại hớt hải chạy tới bảo: - Thưa giám đốc, nếu mình phục vụ sư tử đực hết lòng như vậy mà không ngó ngàng gì tới sư tử cái, ngộ nhỡ khi sư tử đực đang “vui vẻ” trong phòng kín mà sư tử cái mang con xông vào thì ta biết phải làm sao ạ? Tay nhân viên tâm phúc đang định đi tìm thầy phong thủy thì ông giám đốc ngăn lại: - Không cần đâu. Chuyện nhỏ, hà tất phải mời ông ta?- Ông giám đốc tỏ ra rất tự tin, nói - Ta đã có cách! - Cách gì ạ? - Đồ ngốc! Chuyện vậy mà cũng hỏi - Ông giám đốc huơ tay - Rất đơn giản. Khi sư tử đực đi chơi, chúng ta lấy danh nghĩa của nó, nhét vào mồm sư tử cái một tờ ngân phiếu, quà tặng của hội nghị ấy mà, là xong! Phàm là vợ, con thì chẳng bao giờ chê tiền, còn làm ầm ĩ gì chứ? Theo Báo Bình Định
 4. Tư duy tung cooc: http://m.nguyentandung.org/trung-quoc-nho-cuu-thu-tuong-uc-lam-thai-thuong-hoang.html
 5. Nhật ra 'đòn hiểm' chặt ý định 'vươn vòi bạch tuộc' của Trung Quốc Đăng Bởi Một Thế Giới - 13:07 11-07-2014 Thủ tướng Nhật, Shinzo Abe vừa đến thăm Papua New Guinea (PNG) hôm 10.7 và đây là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình công du 3 nước tại Thái Bình Dương. Kết thân với PNG là cách tốt nhất để chặt chiến lược phòng ngự từ xa của Trung Quốc (TQ) tại Thái Bình Dương. Thủ tướng Abe khẳng định, cam kết giúp đỡ cho PNG trong tương lai một cách chặt chẽ. Chuyến đi lịch sử So với 2 chuyến thăm Úc và New Zealand, chuyến thăm PNG ít được truyền thông thế giới nhắc hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì Úc và New Zealand là những nước có tiếng nói trên trường quốc tế, thành viên trong nhóm Five Eyes có quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ. Còn PNG là một quốc gia ít được biết đến với dân số chỉ vài triệu người, hầu như ít được nhắc đến trong các bản tin thời sự. Tuy nhiên, không vì thế mà chuyến thăm này kém ý nghĩa mà còn mang tính đột phá hơn với Nhật. Tại New Zealand và Úc, Nhật chỉ khẳng định lại những cam kết với hai đồng minh. Còn tại PNG, ông Abe tạo ra trang sử mới trong quan hệ hai nước và chặn đứt ý định vươn vòi bạch tuộc ra biển của Bắc Kinh. Tháp tùng ông Abe có 150 doanh nghiệp Nhật mang nhiều hợp đồng quan trọng cho PNG. Tháng trước, PNG đã lần đầu xuất dầu mỏ sang cho Nhật và hãng Mitsubishi dự định xây một nhà máy lọc dầu 1 tỉ USD cho PNG. Thủ tướng Abe khẳng định, cam kết giúp đỡ cho PNG trong tương lai một cách chặt chẽ. Ông Abe phát biểu: "Tôi bày tỏ sự sẵn sàng trong việc hỗ trợ Papua New Guinea phát triển trong tương lai. Tôi cũng bày tỏ quyết tâm của Nhật Bản trong việc góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới bao gồm cả khu vực Thái Bình Dương, cùng với người dân và chính phủ Papua New Guinea". Hai phu nhân hai thủ tướng tại PNG Bà Jenny Hayward-Jones, giám đốc Chương trình Melanesia Myer tại Viện Lowy, cho biết chuyến thăm của ông Abe được dự định như một lời nhắc nhở về vai trò của Nhật Bản trong khu vực. "Chuyến thăm này là một tín hiệu lớn trong khu vực và cũng để nhắc TQ rằng Nhật Bản vẫn còn tầm ảnh hưởng trong khu vực", bà nói. "Thương mại và lợi ích đầu tư vào PNG rất có ý nghĩa. Nó không chỉ giúp Nhật giải quyết bài toán năng lượng thay vì phụ thuộc vào Trung Đông, mà còn tạo lợi ích chính trị cho Nhật. Vì thế, ông Abe dành đến hai ngày tại PNG và mang theo một phái đoàn lớn". Vì sao Nhật coi trọng PNG? PNG có vị trí chiến lược khá quan trọng trên bản đồ. Muốn từ châu Á xuống châu Úc thì phải kiểm soát được PNG. Trong Thế chiến 2, Nhật cũng đã chiếm PNG và định dùng bàn đạp để tấn công Úc. Những điều đó là quá khứ và giờ Úc, Nhật là đồng minh thì vị trí PNG càng quan trọng với trục liên minh xuyên Thái Bình Dương. TQ cũng đánh giá rất cao vị trí của PNG. Trong chiến lược phòng ngự của TQ, họ muốn thâu tóm ảnh hưởng tại quốc gia này và coi đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi đảo thứ hai cần kiểm soát (chuỗi đảo thứ hai kết nối các quần đảo Izu, Saipan và PNG). Nếu không tạo ảnh hưởng trong chuỗi đảo thứ hai, TQ sẽ phải co cụm ảnh hưởng trên biển và tắt mộng làm chủ Thái Bình Dương. Trước giờ, PNG chịu ảnh hưởng nhiều từ Úc. Trong vài năm gần đây, TQ ra sức lôi kéo ảnh hưởng tại bán đảo này nhưng giờ Nhật đã nhảy vào. Cùng với tác động từ Úc thì sẽ khó có chuyện PNG thành một quốc gia dễ bảo với TQ. Anh Tú (theo ABC)
 6. Tham nhũng trong quân đội Trung Quốc: Tập Cận Bình ‘tái mặt vì sốc” My Lan - theo Trí Thức Trẻ 11/07/2014 20:35 (Soha.vn) - Dư luận Trung Quốc đang chấn động vì hàng loạt những vụ bắt giữ nhân vật cấp cao, theo chiến dịch 'đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Vụ khai trừ đảng chấn động quân đội Trung Quốc Quân đội TQ: Trùm tham nhũng không tin lý tưởng, chỉ tin bùa ngải Tướng tham ô nhất quân đội Trung Quốc ngụy tạo lý lịch để leo cao Truyền thông Trung Quốc đã gọi việc khai trừ đảng Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu là một "trận động đất" trong quân đội nước này. Từ Tài Hậu là nhân vật thân tín của Giang Trạch Dân và có quan hệ thân thiết với hàng loạt các quan chức như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, những người đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tân Hoa Xã dẫn kết quả điều tra cho hay, Từ Tài Hậu và các thành viên trong gia đình ông này đã nhận hối lộ để thăng quân hàm cho hàng loạt sĩ quan trong quân đội. Ông Từ đã bị bắt từ tháng 3 năm nay và sẽ được đưa ra xử ở tòa án binh. Tuy nhiên, công cuộc diệt trừ tham nhũng của ông Tập vào khoảng thời gian này vẫn chưa dừng lại, và nhân vật tiếp theo trong quân đội Trung Quốc, nhiều khả năng là tướng Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Ương từ năm 2002 - 2012, một quan chức thân thiết với Từ Tài Hậu. Boxun, một tờ báo Trung Quốc ở Hải ngoại, đưa tin ông Quách đã bị bắt giam. Trong khi đó, tờ Đa Chiều cũng nhận định tương lai của Quách Bá Hùng "không mấy khả quan" và rằng những vi phạm kỷ luật của ông này cũng "nghiêm trọng không kém" Từ Tài Hậu. Cũng như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng là nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong quân đội Trung Quốc và cũng là thân tín của Giang Trạch Dân. The Epoch Times cho hay, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng đảm trách 2 nhiệm vụ quan trọng và là 2 tướng lĩnh quân sự hàng đầu của Giang Trạch Dân dưới thời Hồ Cẩm Đào. Trong khi ông Từ quản lý vấn đề nhân sự và trang bị thì ông Quách phụ trách vấn đề hậu cần và huấn luyện chính trị. Tạp chí Hong Kong Qianshao đã nhắc tới phản ứng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi biết về mức độ tham nhũng mà Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và một số quan chức khác. Theo tờ này, "mặc dù đã chuẩn bị trước về mặt tâm lý, song khi biết chi tiết về những trường hợp tham nhũng này, ông Tập đã tái mặt vì sốc".
 7. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc phá sản? 08/07/2014 (Quốc tế) - Lịch sử ngoại giao thế giới đang chứng kiến một “ca” rất lạ: thay vì xây dựng đồng minh và lôi kéo đồng minh, kể cả thù địch về phe mình, Trung Quốc lại đẩy ra tất cả để đứng riêng một góc! Có lẽ cẩm nang ngoại giao thế giới chưa từng có trường hợp nào lạ lùng như vậy. Xét riêng yếu tố địa lý, Trung Quốc thuận lợi hơn Mỹ. Với ưu thế sức mạnh kinh tế, Trung Quốc có thể không khó khăn trong việc thu phục Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Thực tế thì Bắc Kinh đã có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện điều này. Suốt những năm đầu thế kỷ XXI, có nhiều dấu hiệu cho thấy một số đồng minh chủ lực của Mỹ đã có khuynh hướng ngả sang Trung Quốc. Tại Nhật Bản, làn sóng yêu cầu Mỹ rút quân trở nên rầm rộ, không chỉ trong dư luận mà còn trên chính trường. Năm 2009, cử tri Nhật Bản đẩy đảng Dân chủ Tự do (LDP) ra khỏi chính trường, lần đầu tiên trong 50 năm và đưa đảng Dân chủ (DPJ) lên nắm quyềnmột đảng phái có nhiều thủ lĩnh từng hoạt động chính trị thời chống chiến tranh Việt Nam. Tân Thủ tướng Yukio Hatoyama công khai nói về ý tưởng thành lập một liên minh Đông Á mới và bày tỏ sự gần gũi với Bắc Kinh. Đầu năm 2010, chính trị gia Ichiro Ozawa dẫn một phái đoàn hùng hậu 143 nghị sĩ Nhật sang Bắc Kinh. Ichiro Ozawa là một chính khách sừng sỏ của Nhật, được mệnh danh “tướng quân trong bóng tối” bởi ảnh hưởng hậu trường của ông lên sân khấu chính trị Nhật. Thoạt đầu là người của LDP (tổng thư ký từ 1989-1991) nhưng sau đó nhảy sang DPJ và làm tổng thư ký đảng này từ 2009-2010. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc phá sản? Thủ tướng Australia Bob Hawke và Tổng bí thư Hồ Diệu Bang (1985) Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, tháng 8-2010, quan hệ NhậtTrung trở nên căng thẳng, bắt đầu từ vụ tuần duyên Nhật bắt một thuyền trưởng Trung Quốc khi đoàn tàu cá Trung Quốc thâm nhập gần quần đảo Senkaku. Phản ứng Bắc Kinh là rất hung hăng. Họ yêu cầu Nhật thả thuyền trưởng Trung Quốc ngay lập tức và bật đèn xanh cho loạt cuộc biểu tình dữ dội chống Nhật. Cùng lúc, Trung Quốc ngăn một số mặt hàng xuất khẩu đến Nhật trong đó có đất hiếm. Đây là một trong những lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng đòn trừng phạt kinh tế trong một xung đột lẽ ra không đáng làm to chuyện. Yoichi Funabashi, Tổng biên tập tờ Asahi Shimbun, gọi phản ứng Trung Quốc là một “chiến dịch gây sốc và kinh ngạc”. Funabashi chính là người từng hoạt động tích cực việc khuyến khích trao đổi du học sinh hai nước và là một trong những người mạnh mẽ kêu gọi Nhật hàn gắn vết thương chiến tranh với Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau vụ trên, Funabashi buộc phải thốt lên: “Nhật và Trung Quốc hiện ở hiện trường một vụ đổ nát toàn diện và quanh cảnh trông ảm đạm trơ trọi trống vắng”. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Funabashi cảnh báo rằng châu Á đang đối mặt với một thứ luật rừng! Quan hệ NhậtTrung tiếp tục xuống cấp vào năm 2012, khi thị trưởng Tokyo, Shintaro Ishihara, đề nghị mua Senkaku. Để giảm bớt nồng độ liều lượng, Chính phủ Tokyo nhảy vào can thiệp và mua một số đảo thuộc Senkaku. Tokyo nghĩ rằng việc này, dù sao, cũng còn tỏ ra ít khiêu khích hơn so với việc để một cá nhân như Shintaro Ishihara, vốn nổi tiếng ái quốc cực đoan, can dự vào một vấn đề chính trị nhạy cảm. Phản ứng Bắc Kinh thậm chí còn dữ dội hơn hai năm trước. Chính thái độ của Trung Quốc đã làm thay đổi chính trường Nhật: cánh chính trị thân Trung, DPJ, bị hất cẳng; và đảng LDP, thân Mỹ, trở lại, vào cuối năm 2012. Australia là một trường hợp nữa của sự phá sản chính sách đối ngoại Trung Quốc. Là một trong những nước đầu tiên nhận ra sự trỗi dậy Trung Quốc, Australia bắt đầu thắt chặt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Mùa xuân mới trong cuộc tình CanberraBắc Kinh đã bắt đầu bằng sự kiện “xông đất” của Hồ Diệu Bang năm 1985. Thủ tướng Australia Bob Hawke háo hức đến mức phá lệ nguyên tắc thông thường trong ngoại giao tiếp đón nguyên thủ quốc gia và xem Hồ Diệu Bang như một người bạn khi đưa họ Hồ đến vùng đất giàu khoáng sản Pilbara xa xôi ở phía Tây nước Australia cách Canberra hơn 3.000km. Bức ảnh chụp hai người, đều vận sơmi trắng và không mang cà vạt, đứng trên một ngọn núi hướng mắt về nơi xa xa, nơi có một trong những quặng sắt lớn nhất thế giới, đã trở nên nổi tiếng như một dấu ấn lịch sử quan hệ hai nước. Năm 2007, Kevin Rudd, người mà báo chí Trung Quốc gọi thân mật bằng cái tên tiếng Hoa là Lục Khắc Văn (Lu Kewen), đã trở thành lãnh đạo một nước phương Tây đầu tiên biết nói thông thạo tiếng Hoa. Hiện tại, 1/4 xuất khẩu Australia đang đổ vào thị trường Trung Quốc. Tương tự Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước châu Á, Australia hưởng lợi đáng kể từ sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Quan hệ kinh tế song phương đến nay vẫn tăng đều. Trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 4-2014, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã dẫn theo phái đoàn đông chưa từng có (hai nước dự kiến ký Hiệp định Tự do thương mại vào cuối năm 2014). Sự kiện Australia tiếp cùng lúc hai nguyên thủ lớnGeorge W. Bush và Hồ Cẩm Đào, vào tháng 10-2003đã giúp người ta có cái nhìn rõ hơn mối tương quan trong quan hệ của Australia với Mỹ và Trung Quốc. Cả hai nguyên thủ đều được mời nói chuyện trước Quốc hội. Trong khi Bush nói về cuộc chiến chống khủng bố, Hồ Cẩm Đào, hôm sau, nói về sự tôn trọng các giá trị khác nhau. “Thế giới chúng ta là một nơi đa dạng, giống như cầu vồng đa sắc vậy” Hồ Cẩm Đào phát biểu“Các nền văn minh, hệ thống xã hội, mô hình phát triển…, dù khác nhau thế nào, cũng phải nên tôn trọng nhau, nên học từ những ưu điểm riêng của nhau”. Tờ Australian Financial Review đã kết luận bằng một nhận định: Bush đã đến nhưng Hồ đã chinh phục! Phản ứng chính trường lẫn dư luận Australia thời điểm đó cho thấy sự hình thành mơ hồ một dấu hiệu không dứt khoát trong việc xây dựng quan hệ đối ngoại của Canberra đối với Mỹ và Trung Quốc. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc phá sản? Ngoại trưởng Dương Khiết Trì và chính khách Nhật Ichiro Ozawa (tháng 4-2008) Đó là thời điểm rộ lên nguồn tin cho biết, một số viên chức cấp cao Trung Quốc đã thẳng thắn đề nghị Canberra “chơi” theo “kiểu Pháp”: Vẫn là một phần của liên minh phương Tây nhưng tách khỏi Mỹ để đi theo con đường riêng. Khuynh hướng “bỏ Mỹthân Trung” còn được ủng hộ từ một số nhân vật tên tuổi. Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Fraser nói rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc là một phiên bản thời Chiến tranh lạnh. Chỉ trích của cựu cố vấn chính phủ Hugh White thậm chí còn gay gắt hơn. Trong bài bình luận “Power Shift” (Chuyển đổi quyền lực), Hugh White viết: “Nếu không rút khỏi châu Á và không chịu chia sẻ quyền lực với Trung Quốc, Mỹ phải chấp nhận đấu với thách thức Trung Quốc về khả năng ai mới là kẻ xứng đáng lãnh đạo”. Greg Sheridan, biên tập viên đối ngoại của tờ The Australian, gọi bài bình luận của White là “tài liệu chiến lược độc nhất và ngu xuẩn nhất từng được soạn cho lịch sử Australia”! Tuy nhiên, một lần nữa, Bắc Kinh đã làm vuột mất bàn tay người tình Canberra. Một lần nữa, cũng chỉ bắt nguồn từ một sự kiện không mấy nghiêm trọng. Năm 2009, Hồ Sĩ Thái (Stern Hu), công dân Australia gốc Hoa làm việc cho tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto tại Thượng Hải, bị Trung Quốc bắt với cáo buộc đánh cắp bí mật quốc gia. Lúc đó, Rio Tinto đang dính vào cuộc tranh cãi căng thẳng với Bắc Kinh quanh vấn đề giá sắt. Cáo buộc dành cho Hồ Sĩ Thái sau đó được làm nhẹ bớt, với tội đánh cắp bí mật thương mại. Hồ Sĩ Thái bị kết án 10 năm tù. Báo chí Australia tin rằng chính vụ tranh cãi với Bắc Kinh mới là nguyên nhân khiến Rio Tinto bị “xử” và Hồ Sĩ Thái chỉ là một nạn nhân vạ lây. Một tháng sau, Bắc Kinh lại làm dữ yêu cầu đòi loại một phim về Rebiya Kadeer, nhà hoạt động chính trị lưu vong thuộc Tân Cương, khỏi chương trình festival điện ảnh Melbourne. Với một nước dân chủ mà hoạt động văn hóa luôn thể hiện tinh thần tự do như Australia, sự can thiệp như vậy là không thể chấp nhận. Cuối năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Australia, tuyên bố đưa 25.000 thủy quân lục chiến đến nước này. “Lợi ích lâu dài của chúng tôi trong khu vực đòi hỏi sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong khu vực. Hoa Kỳ là một cường quốc Thái Bình Dương và chúng tôi đến đây để ở lại”Obama phát biểu tại Quốc hội Úc. Sự hiện diện của 25.000 thủy quân lục chiến Mỹ đã thể hiện một “chính sách bảo hiểm” cho một tương lai không chắc chắn trước sự đe dọa an ninh từ Trung Quốc mà Australia bắt đầu nhận ra. Và trong chuyến công du Hoa Kỳ vào giữa tháng 6-2014, Tony Abbott đã đứng tên chung trong một bài xã luận với Barack Obama đăng trên Los Angeles Times. Bài có đoạn: “Cả Australia và Hoa Kỳ đều quan ngại rằng hành vi gây hấn tăng dần trong các cuộc tranh chấp biển đảo tại châu Á đang tạo ra một nguy cơ ngày càng tăng của tính toán sai lầm và, trong trường hợp xấu nhất, dẫn đến xung đột… Cả hai nước chúng tôi đều phản đối việc sử dụng hăm dọa, ép buộc hoặc xâm lược trong vấn đề tranh chấp của bất kỳ quốc gia nào”. Trung Quốc đang cô độc hơn bao giờ hết. Bắc Kinh có những gắn kết kinh tế khắp châu Á nhưng xét về đồng minh chiến lược thì không. Chính sách áp đảo chính trị bằng kinh tế đã không giúp Bắc Kinh cắt được những mắt xích đồng minh Mỹ. Càng cố đẩy Mỹ ra xa, Trung Quốc càng khiến Mỹ gắn chặt quyền lợi hơn với châu Á. Càng cố lôi kéo các nước châu Á, Trung Quốc càng khiến họ nhảy sang về phía Mỹ. Xét về ngắn hạn, chính sách ngoại giao tàu chiến của Trung Quốc là thành công. Không thể phủ nhận điều này. Xét về lâu dài, Trung Quốc sẽ chết gục trên chính những gì mà Trung Quốc đang “gặt hái” được của ngày hôm nay. Chính Thời Ân Hoằng (Shi Yinhong), học giả có sức ảnh hưởng mạnh tại Trung Quốc, còn phải thốt lên: “Chúng tôi đã giành được những điều hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng tôi hy vọng muốn có”! (Theo PetroTimes)
 8. http://m.nguyentandu...hien-tranh.html Báo Trung Quốc: 4 lý do không thể thắng Việt Nam bằng chiến tranh 03/07/2014 (Sức mạnh quân sự Việt Nam) - Trên trang mạng Quân sự Trung Quốc (Military.china.com) ngày 3/7 có bài viết cho rằng với 4 lý do cốt tử, gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ phải gánh chịu thất bại nếu gây chiến với Việt Nam. Kinh nghiệm tác chiến của không quân tiêm kích Việt Nam Dân Hải Phòng bất ngờ được chiêm ngưỡng dàn xe quân sự Tiềm lực tên lửa phòng không chủ lực của Việt Nam lắp ráp Tàu Molniya đóng tại Việt Nam được trang bị tên lửa Uran mới? Ngạc nhiên mô hình vũ khí đẹp như thật của người Việt Không quân Việt Nam luôn sẵn sàng túc trực bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Căng thẳng trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với Nhật Bản hay trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc càng trở nên căng thẳng hơn nữa và kêu gọi gây chiến không chỉ bởi những quyết sách thâm hiểm từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, mà còn bởi một bộ phận người Trung Quốc thiếu hiểu biết, mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan “Đại Hán” luôn cổ vũ cho những hành động mang tính chất ngang ngược vô đạo đối với các nước láng giềng. Nhưng bên cạnh đó cũng những người Trung Quốc hiểu và biết rằng, nếu bây giờ Trung Quốc gây chiến với các nước láng giềng họ sẽ tự chuốc lấy họa. Trên trang mạng Quân sự Trung Quốc (Military.china.com) ngày 3/7 có bài viết cho rằng với tình hình hiện tại Trung Quốc không thể gây chiến. Theo đó lý do thứ nhất là sự lão luyện thiện chiến của quân đội Việt Nam. Bài viết cho rằng, không phải lãnh đạo Trung Quốc không dám gây chiến, nhưng với những hạn chế hiện tại của Trung Quốc, thi Trung Quốc không thể tiến hành gây ra một cuộc chiến tranh với bất kỳ quốc gia láng giềng nào. Nếu Trung Quốc gây chiến với Việt Nam, Trung Quốc sẽ rơi vào cái bẫy, những bài học từ cuộc chiến với Việt Nam năm 1979 đã cho thấy sự hao tiền tốn của và sinh mạng như thế nào, chỉ riêng trong trận Lão Sơn, mỗi tuần Trung Quốc tiêu hao gần 200.000 quả đạn pháo, nhưng lại thiệt hại từ 4.000 đến 8.000 quân. Quân đội Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích rất lão luyện, họ sẽ đánh bại chúng ta bằng cuộc chiến tiêu hao từ từ cho đến khi chúng ta thất bại, chúng ta không thể khinh thường họ. Người Mỹ đã hết sức sai lầm khi tuyên bố “đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá” và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói rằng “chúng tôi đã bước vào thời kỳ đồ nhôm” (xác máy bay Mỹ)… Vì vậy Trung Quốc không thể chiến thắng bằng cách gây ra chiến tranh, bài học về các lực lượng không quân và hải quân bị tiêu diệt vẫn còn giá trị. Thứ hai, đó là môi trường chính trị quốc tế, khi gây ra cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc đầu tiên sẽ phải đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây và Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản. Không những thế, gây chiến với Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc không còn chỗ đứng trên trường quốc tế, các nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay các nước phương Tây, và trong cuộc chiến truyền thông thì Trung Quốc hoàn toàn bị động. Cuộc chiến sẽ làm cho Trung Quốc mất dần sức mạnh và suy yếu, các lực lượng thù địch Trung Quốc sẽ thừa cơ can thiệp vào trung Quốc. Thứ ba, Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề thù trong giặc ngoài. Trong khi chính trong nội bộ lãnh đạo Trung Quốc vẫn còn tồn tại những vấn đề rất lớn thì bên ngoài Trung Quốc lại đang phải đối diện với một vòng vây chữ C của các nước. Nếu Trung Quốc sử dụng những lực lượng tinh nhuệ nhất, hiện đại nhất để đối phó với Việt Nam thì ở những khu vực khác của Trung Quốc lực lượng sẽ yếu và mỏng đi, Trung Quốc sẽ đối mặt với điều cấm kỵ trong binh pháp đó là cùng một lúc phải đối mặt với hai mặt trận. Có thể dự đoán khi Trung Quốc khai chiến với Việt Nam thì Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập ngay tức khắc, lúc đó Trung Quốc không thế nào chiến thắng được trên mặt trận Đài Loan vì Hoa Kỳ sẽ đứng sau hậu thuẫn. Tiếp theo là Nhật Bản sẽ kiểm soát hoàn toàn quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, Trung Quốc sẽ đánh mất cơ hội kiểm soát Bắc Triều Tiên, Ấn Độ đánh chiếm khu vực tranh chấp và thôn tính miền Nam Tây Tạng… Việc Trung Quốc không thể lấy bài học của Hoa Kỳ tại Lybia hay bài học của Nga tại Georgia bởi vì không chỉ là sức mạng quốc gia của họ mạnh hơn Trung Quốc mà với các cuộc chiến trên thì Nga và Mỹ họ đều có sự thuận lợi về yếu tố địa chính trị, họ không có những vấn đề lớn phức tạp với các nước láng giềng và sự ổn định cơ bản trong nội bộ đất nước, do đó họ không phải lo lắng từ áp lực của bên ngoài và nội bộ để có thể dành chiến thắng. Và điểm cốt lõi quan trọng nhất trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan bởi họ là những quốc gia sa mạc, Không quân Mỹ có thể dễ dàng oanh kích kẻ thù, trong khi đó Georgia vốn chỉ là một đồng bằng chỉ cách ba mươi sáu cây số từ Nga, vì vậy lực lượng cơ giới Nga có thể ngay lập tức cơ động đánh chiếm. Nhưng với Việt Nam thì khác, những bài học trên không thể áp dụng được, Việt Nam được bao bọc bởi đồi và núi, Pháp, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc đã phải nếm trải những thất bại đau đớn tại đây, một cuộc chiến với Việt Nam sẽ hết sức khó khăn, Việt Nam rất lão luyện trong chiến tranh du kích, do đó việc sử dụng tên lửa, máy bay chiến đấu là một sự ngu ngốc! Các đơn vị cơ giới sẽ bị chặn lại bởi các dãy núi, vì vậy chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, nó không phải là giữa những hy vọng của đối phương cho nó!
 9. Ảnh chụp người và cờ ngược nhau nhỉ. ============================= Trung, Hàn thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye hôm nay ra tuyên bố chung thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nối lại các vòng đàm phán 6 bên. Chủ tịch Trung Quốc phớt Triều Tiên, thăm Hàn QuốcChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong cuộc hội đàm hôm nay. Ảnh: Reuters. Theo AFP, trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm hôm nay, lãnh đạo hai nước tái khẳng định quan điểm phản đối Triều Tiên tiếp tục phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Park, Hàn Quốc và Trung Quốc thống nhất việc sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng "đối thoại và đàm phán" là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi động lại các vòng đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vốn bị trì hoãn trong thời gian dài. Bắc Kinh trước đó đã nhiều lần hối thúc việc nối lại các vòng đàm phán này. "Các quốc gia có liên quan nên tiếp tục theo đuổi tiến trình đàm phán 6 bên, đồng thời tổ chức các cuộc gặp gỡ song phương, đa phương, hợp tác và giải quyết các mối quan tâm chung", Yonhap dẫn lời ông Tập nói trong cuộc họp báo chiều nay. Ông Tập và bà Park đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận được ký kết năm 2005 và các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau nhiều vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2/2013. Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tham gia các vòng đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, cả Seoul và Washington đều yêu cầu Bình Nhưỡng thể hiện động thái chân thành bằng việc cam kết từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân, trước khi nối lại đàm phán. Các vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng được tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đến Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao và kinh tế song phương. Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều hy vọng chuyến thăm của ông Tập có thể thắt chặt thêm quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và tăng cường gắn kết giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc trước khi sang Triều Tiên, đồng minh truyền thống, kể từ năm 1992 khi Seoul và Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người lên nắm quyền từ năm 2011, vẫn chưa nhận được lời mời sang thăm Bắc Kinh. Trong tuần qua, Bình Nhưỡng đã ba lần phóng tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông và hôm nay đe dọa sẽ tiếp tục hoạt động này. Đây được cho là cách bày tỏ sự không hài lòng của Triều Tiên trước chuyến thăm của ông Tập đến Hàn Quốc. Thùy Linh
 10. Theo BINH THƯ YẾU LƯỢC CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO thì điềm báo 3 mặt trời với tung cuốc sẽ có loạn .11. PHÉP XEM HAI MẶT TRỜI MỌC KỀ NHAU. Hai mặt trời cùng mọc thì thiên-hạ sẽ động binh, kẻ vô-đạo bị tiêu diệt, hai quân đánh nhau có sức mạnh ngang nhau. Hai mặt trời cùng mọc thì sẽ có đánh lớn, thành-trì bị phá-hoại, đồng nội chia ra nhiều phần mà đánh nhau. Hai mặt trời mọc kề nhau ở nước nào thì nước ấy gặp loạn lớn, nạn dữ . Chất tinh trắng của mặt trời rơi xuống đất xứ nào thì ở xứ ấy bên chủ (quốc-vương, chánh-phủ) phải thất-bại. Dưới mặt trời có ánh-sáng giống như chân chim thì xứ bên phe chủ bị tai-ương, việc binh thất-bại, quân-đội tiêu-diệt. Trong mặt trời có vết đen thì vua tôi chống đối nhau, trăm họ gặp việc xấu. http://m.nguoiduatin...oc-a112819.html
 11. Khám phá người Kinh ở TQ. ========== http://m.nguyentandung.org/xuc-dong-kham-pha-cong-dong-nguoi-kinh-o-trung-quoc.html
 12. Phát hiện biển khổng lồ bên trong lòng trái đất 14/06/2014 (Giải trí) - Nhóm chuyên gia địa chất Mỹ thông báo phát hiện biển khổng lồ nằm sâu trong lòng trái đất, có khối lượng nước lớn gấp 3 lần các đại dương trên bề mặt hành tinh. >> 9 phát hiện khoa học kỳ dị khiến bạn không thể tin nổi >> Harvard xác nhận cuốn sách bọc bằng da người >> Phát hiện trái đất phiên bản "quái vật" khổng lồ >> Tìm thấy Trái đất mới, to gấp 17 lần Trái đất >> Giải mã hàng loạt bí ẩn về Trái Đất Đá ringwoodite xanh. Ảnh ĐH Northwestern Đá ringwoodite xanh. Ảnh ĐH Northwestern Theo chuyên gia địa chất Steven Jacobson và cộng sự tại ĐH Northwestern ở TP Evanston, bang Illinois, biển nói trên nằm sâu khoảng 700 km, bên trong lớp đá xanh gọi là ringwoodite – lớp đá nóng giữa phần mặt và lõi trái đất. Phát hiện này làm rõ thêm nguồn gốc của nước trên trái đất. Nhiều nhà địa chất cho rằng sự hiện hữu của nước là do các sao chổi va vào trái đất nhưng khám phá mới này củng cố giả thuyết khác cho rằng nước ở các đại dương phát xuất từ sự rò rỉ từ bên trong. Khối nước khổng lồ bên trong cũng có thể đã đóng vai trò như tầng đệm cho các đại dương ở bề mặt và vẫn giữ cơ cấu tồn tại đó trong nhiều triệu năm qua. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 2.000 máy đo địa chấn để khảo sát sóng chấn động được tạo ra từ 500 trận động đất. Những sóng địa chấn này di chuyển bên trong trái đất, kể cả phần lõi và có thể được ghi nhận từ bề mặt. Bằng cách đo vận tốc sóng địa chấn ở độ sâu khác nhau, các chuyên gia nhận ra được dạng đất đá nào sóng đã đi qua. Lớp nước được họ phát hiện do sóng đi chậm lại. Cho đến nay, nhóm nghiên cứu chỉ có bằng chứng về lớp đá chứa nước bên dưới diện tích nước Mỹ và mong muốn được khảo sát trên toàn bề mặt hành tinh. Ông Jacobsen cũng lưu ý rằng trong điều kiện nhiệt độ và áp suất gần lõi trái đất nước nằm trong đá khối nhưng ở bề mặt, đá sẽ trở thành hạt cát. (Theo Người Lao Động
 13. Gửi sư phụ tham khảo:64 . BÀI THUỐC TRƯỜNG XUÂN “BÁT VỊ LINH CĂN” Cách đây 22 năm (Vào năm Kỷ tỵ) – Thầy Hải Thượng Lãng Ông về, có cho tôi một bài thuốc quý có tên là “Trường xuân Bát vị Linh căn” – gồm có 8 vị. Theo Thầy thì đây là một bài thuốc trường xuân, làm thay đổi và chuyển hóa toàn bộ cơ thể, đem đến sự tươi nhuận, hồng hào! Thầy bảo: “Đây là bài thuốc quý! Chỉ dùng cho người tâm trí định, không còn tranh đua danh lợi trường đời cũng như không “phóng dục” – Thích hợp với người đạo hạnh, thiền định… ** Bài thuốc gồm 8 vị : = Xuyên bối mẫu : 12 g = Lộc giác giao : 12 g = Xuyên khung : 12 g = Trần bì : 12 g = Trạch tả : 12 g = Nhuyễn phòng phong : 12 g = Liên tâm : 12 g = Tục đoạn : 12 g Thầy còn dạy rành rẽ: “Nước một sắc 4 chén còn lại 1 chén – Nước 2 sắc 3 chén còn lại một! Xong cả rồi mới hòa chung 2 nước, cho Lộc giác giao vào để lên bếp đun sôi lại, đánh cho lộc giác giao tan trong thuốc. Thuốc uống trong hai ngày, mỗi ngày một nửa– uống lúc đêm tối gần đi ngủ. Uống xong thì leo lên giường ngồi thiền định độ chừng nửa tiếng cho thuốc dễ luân chuyển. Trụ thần lắng nghe, sẽ thấy thuốc bốc ngay lên huyệt Bách Hội, rồi đi xuống Đan Điền, trụ lại ở đó, xong ruột sôi lên , trọc khí ợ ra một cái!”… Huynh HC là một người biết nhiều về thuốc – nghe vậy về tìm mua và uống ngay 7 thang. Rồi thôi, cũng chẳng để ý mấy về sự thay đổi trong người!… Mãi đến 10 năm sau – Trong một lần nói chuyện với tôi, ông HC chợt nhớ : “Tôi nghiệm ra rồi – Ngày xưa, từ 10 năm trở về trước tôi sức khỏe kém, bệnh hoạn hoài! Từ ngày uống 7 thang thuốc của Thầy Hải Thượng cho đến nay tôi khỏe mạnh, không có bệnh, thỉnh thoảng cảm ho tí chút, uống thuốc vào là khỏi ngay. Tuổi 70 nhưng tôi làm việc nhiều mà không mệt, có thể chạy xe máy đi xa không có việc gì… Nay tôi vừa mua thuốc và chuẩn bị uống thêm lần nữa đây!” Bạn nào “tâm định trí định” cũng nên mua thuốc về uống thử. Thuốc toàn những vị lành, uống vào nếu chưa thấy tác dụng thì cũng không có gì lạ – Thầy bảo chỉ uống 7 đến 10 thang là thôi, ngưng không uống nữa!
 14. Bắt đầu biểu tình ngày thứ 7 12-4 Việt lịch chứ.
 15. Sư phụ có thể hướng dẫn cách dùng Bạch Hoa Xà để chữa bệnh này đi ạ.
 16. Cha đẻ ‘Tàu phá thủy lôi’ kỳ vọng tàu ngầm Trường Sa 17/04/2014 (Sức mạnh quân sự Việt Nam) - Đã có một mô hình con tàu lặn, nổi theo ý muốn của con người nhưng ước mơ làm tàu ngầm của Việt Nam vẫn chỉ dừng ở mô hình. >> Hải quân đánh bộ Việt Nam sở hữu súng trường siêu hiện đại >> Điểm danh vũ khí “khủng” Nga chào hàng Việt Nam, Đông Nam Á >> Kíp chiến đấu tên lửa phòng không cải tiến của Việt Nam vào trận >> Việt Nam sản xuất Kh-35UV để hiện đại hóa lực lượng tên lửa bờ? >> Việt Nam sẽ mua thêm nhiều vũ khí tối tân từ Nga Trong một cơ duyên, tôi có dịp gặp kỹ sư Nguyễn Hữu Bảo, trước đây công tác tại Phân Viện Thiết kế tàu thủy, người từng chế tạo thành công con tàu không người lái phá thủy lôi mang tên T5. Ông cũng chính là vị kỹ sư từng được giao nhiệm vụ chế tạo động cơ cho mô hình chiếc tàu với ý tưởng manh nha là tàu có thể bơi ngầm dưới nước để phục vụ mục đích chiến đấu. Làm tàu ngầm để đối phó với hàng không mẫu hạm Sở dĩ tôi gặp được kỹ sư Bảo cũng là nhờ KS Hoàng Hùng, Thư ký Hội Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giới thiệu khi cùng quan tâm tới công trình tàu ngầm của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình). Công trình tàu ngầm của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) Vốn là trước đó từ những năm 1967 các kỹ sư tại Phân Viện Thiết kế tàu thủy, nay là Viện Khoa học công nghệ tàu thủy có nhiệm vụ thiết kế, chế tạo các phương tiện để phục vụ cho chiến tranh. Chính vì thế ý tưởng làm một con tàu bơi chìm dưới nước theo sự điều khiển của con người mà không bị lộ mục tiêu được đặt ra. “Khi đó hàng không mẫu hạm được bảo vệ rất kỹ. Do vậy chỉ có cách có một phương tiện bí mật, bất ngờ đến thật gần mới có thể làm được. Cái này chỉ có thể là tàu ngầm”, KS Bảo nói. Tuy nhiên ở vào hoàn cảnh lúc đó, để có một con tàu nổi lên, chìm xuống theo ý đồ của mình không phải chuyện đơn giản. “Cho nên chúng tôi chỉ dám làm một mô hình, nguyên lý thực nghiệm để xem với khả năng hiện có các nhà khoa học có làm được hay không. Nhiều phương án đã được đưa ra, nhưng cuối cùng nhóm nghiên cứu đã chọn hành trình dài nhưng tiêu thụ nhiên liệu phải ít nhất. Và ăc quy là lựa chọn để cung cấp nhiên liệu cho động cơ tàu”, KS Bảo cho biết. Trông người lại ngẫm đến ta Ước vọng là như vậy nên khi nghe tin ông Nguyễn Quốc Hòa làm thành công con tàu có thể lặn, nổi được ông Bảo mừng và cảm động vô cùng. KS Nguyễn Hữu Bảo nhớ lại, ngày đó được cấp trên giao nhiệm vụ ông cùng KS Nguyễn Bình từng học đóng tàu tại Ba Lan cùng nhau thiết kế thử nghiệm một mô hình con tàu ngầm loại nhỏ. Mô hình này chiều dài chỉ khoảng chưa đến 2m, rộng hơn 40cm. “Tôi phụ trách phần động cơ, anh Bình lo phần vỏ tàu. Mô hình con tàu được thiết kế và chế tạo tại chỗ bởi một cô thợ hàn lo hàn theo các chi tiết chúng tôi đặt ra. Khi đó KS Nguyễn Bình đã dùng tôn để hàn vỏ tàu. Hình hài con tàu cũng đã được dựng lên”, ông Bảo nhớ lại. Còn phần động cơ, kỹ sư Bảo nghĩ tới làm sao để sử dụng ăc quy với hiệu suất cao nhất. Sau đó cũng nhờ đọc sách, ông quyết chọn động cơ từ thủy động. Tức là dùng năng lượng điện nhỏ nhất, lợi dụng nước biển là vật dẫn điện để tạo từ trường đủ mạnh tác động với thanh dẫn điện chính là nước biển (vì nước biển có muối). Khi đó sẽ tạo cho động cơ chuyển động hút nước phía trước, đẩy ra phía sau quay chân vịt và khiến cho con tàu chạy được. “Lúc đó chúng tôi không nghĩ tới phải cần không khí, hay oxy phức tạp như công nghệ AIP. Nhưng hạn chế của động cơ từ thủy động lại phụ thuộc vào từ trường. Để sinh ra từ trường thì phải có năng lượng. Nhưng từ cái gì để sinh ra từ trường đủ lớn thì chúng tôi không giải quyết được. Và mọi việc cũng tắc lại từ đó”, ông Bảo nuối tiếc. Đặc công tàu ngầm – tại sao không? KS Nguyễn Hữu Bảo (áo kẻ) giới thiệu với KS Hoàng Hùng về nguyên lý làm việc của mô hình tàu ngầm ông từng tham gia thiết kế KS Nguyễn Hữu Bảo (áo kẻ) giới thiệu với KS Hoàng Hùng về nguyên lý làm việc của mô hình tàu ngầm ông từng tham gia thiết kế Dù cuối cùng mô hình tàu ngầm của các kỹ sư Phân viện thiết kế tàu thủy đã có thể lặn, nổi trong bể được nhưng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của một mô hình. Còn để thành một con tàu thực sự thì lúc này các nhà khoa học đã biết chắc rằng chưa thể. “Chính vì như vậy nên nay khi biết ông Hòa làm được con tàu có thể lặn, nổi rồi dùng cả công nghệ AIP thì thực sự là khâm phục. Dù biết rằng điều kiện hiện nay ông Hòa có thể nghĩ đến các thiết bị gì cần cho con tàu là có thể trao đổi, nhập, mua bán được, song điều đó vẫn thể hiện một ý chí phi thường”, Kỹ sư Bảo nhận xét. Theo kỹ sư Bảo, có rất nhiều ứng dụng tốt cho cả quốc phòng và dân sinh nếu con tàu của ông Hòa thực sự được thử nghiệm bài bản, thành công. “Cho nên lúc này cả nhà khoa học và cơ quan quản lý cần vào cuộc, giúp cho tàu ngầm Trường Sa thực hiện các bước thử nghiệm cần thiết. Có như thế thì mới có thể bước những bước tiếp theo với con tàu này được”, KS Bảo nói. Theo ông Bảo, trong những năm chiến tranh, gian khó là thế nhưng các kỹ sư đã nghĩ đến chế tạo một con tàu phục vụ cho mục đích an ninh quốc phòng, vậy thì nay cớ gì mà không làm được? “Tôi mong rằng từ các nhà quản lý, khoa học hãy nhìn rộng hơn, cởi mở để tạo động lực cho ông Hòa thử nghiệm, điều chỉnh công trình của mình một cách tốt nhất. Nếu thành công thì đây thực sự là thành quả của người Việt và mở ra hàng loạt các ứng dụng hữu ích với con tàu này. Chỉ đơn cử như đặc công tàu ngầm cũng là có ích rất nhiều”, kỹ sư Nguyễn Hữu Bảo kỳ vọng. (Theo Đất Việt)
 17. Toan tính kĩ lưỡng, vì sao Starbucks chưa thể hạ gục cà phê Việt? Tưởng dễ dàng hạ gục tại cà phê Việt ngay trên đất Việt nhưng hóa ra Starbucks lại gặp nhiều khó khăn hơn dự tính ban đầu. Hào nhoáng ban đầu Starbucks gia nhập thị trường Việt Nam thông qua giấy phép nhượng quyền được ký kết giữa Starbucks với Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Ý Tưởng Việt, một chi nhánh của Tập đoàn Maxim’s Hồng Kông. Chưa đặt chân tới Việt Nam, Starbucks đã gây ồn ào trên mặt báo. “Cuộc chiến” giữa Trung Nguyên và Starbucks khiến nhiều chuyên gia cà phê cũng phải nhảy vào “góp vui”. Sự ồn ào càng gia tăng khi Starbucks chính thức có mặt tại Việt Nam. Vào ngày đầu tiên của tháng 2/2013, Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP HCM. Ngay lập tức, sự kiện này được hàng loạt tờ báo nhắc tới khi hàng trăm người “đội nắng” xếp hàng chỉ để mua được ly cà phê dù một ly Starbucks có giá từ 85.000 - 150.000 đồng. Đoàn người xếp hàng dài dằng dặc làn xôn xao cả một khúc đường khiến bảo vệ phải hoạt động hết công suất. Người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem càng khiến giao thông nơi đây hỗn loạn hơn. Các điểm gửi xe gần đó đều rơi vào tình trạng quá tải. Cảnh tượng này khiến nhiều người kỳ vọng Starbucks sẽ có một tương lai sáng sủa tại Việt Nam. Tương lai sáng sủa của Starbucks càng được củng cố hơn khi chỉ 3 tháng sau đó, 5/2013, CEO Howard Schultz của Starbucks hồ hởi tiết lộ doanh thu từ cửa hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam đã vượt kỳ vọng. Bà Patricia Marques, Tổng giám đốc Starbucks Việt Nam, khẳng định Starbucks có kế hoạch mở hàng trăm cửa hàng tại Việt Nam. Patricia Marques tiết lộ Starbucks sẽ vươn xa hơn, ra ngoài khu vực TP HCM, thậm chí, có nguồn tin cho rằng, Starbucks sẽ xuất hiện tại Hà Nội trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, khi quý 1 sắp kết thúc, Starbucks vẫn chưa đưa ra bất cứ động thái nào thể hiện sẽ có mặt tại thủ đô. Có lẽ tạm thời Starbucks vẫn muốn tập trung phát triển tại TP HCM. Ngay từ khi mới ra, Starbucks đã để lại không ít ấn tượng tốt đẹp trong lòng thực khách. Đầu tiên là vị trí đẹp song đây không phải là ưu điểm vì các cửa hàng cà phê như Highlands Coffee, Coffee Bean hay Trung Nguyên đều được đặt ở “đất vàng”. Điểm mạnh của Starbucks lại nằm ở… ly và những vật dụng khác của cửa hàng. Nhiều khách hàng chia sẻ, bộ ly, cốc, thìa tại Starbucks khá ấn tượng. Không ít người trong số họ có sở thích sưu tầm ly, thìa của Starbucks nên thường xuyên ghé qua Starbucks để uống cà phê. Ngoài ra, Starbucks cũng rất biết chiều lòng khách hàng. Hàng tuần, Starbucks vẫn mở các khóa đào tạo miễn phí cho người tiêu dùng về cách thức thưởng thức cà phê, từ việc phân biệt các mùi, vị, đến việc kết hợp các loại bánh, trái và các phương thức pha chế. Những status giới thiệu các khóa đào tạo của Starbucks trên facebook thường nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số bày tỏ sự thích thú khi được tận hưởng những giây phút thú vị này cùng Starbucks. Dễ dàng hạ nhiệt “Nóng” ngay từ khi chưa xuất hiện nhưng Starbucks nhanh chóng hạ nhiệt sau vài tháng có mặt tại Việt Nam. Tại cửa hàng đầu tiên, người ta không còn thấy cảnh người tiêu dùng xếp hàng để mua một ly cà phê nữa. Những tò mò ban đầu nhanh chóng qua đi. Không nhiều khách hàng Việt ghé thăm nơi này nữa. “Thượng đế” tại Starbucks chủ yếu là khách nước ngoài, những người đã có thói quen sử dụng Starbucks. Cửa hàng thứ hai, thứ ba của Starbucks xuất hiện trong im lặng dù vẫn được đặt ở những vị trí đắc địa nhất TP HCM. Rồi những cửa hàng tiếp theo mọc lên cũng không đủ sức hâm nóng thương hiệu này. Mới đây, trên facebook, Starbucks khoe khai trương Starbucks Đông Du với nhiều khuyến mại. Nhưng sự kiện này cũng không gây được ấn tượng. Dường như khách hàng Việt đang ngày càng kém mặn mà với Starbucks. Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra. Trong đó, đa số khách hàng chê Starbucks có giá đắt mà chất lượng cà phê lại không tương xứng. Nếu thời gian đầu, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - CEO Trung Nguyên hứng không ít “gạch đá” vì chê Starbucks chỉ là nước có mùi cà phê thì đến bây giờ, khá nhiều người đồng tình với ý kiến của ông Vũ. Bên cạnh đó, hoạt động đầy tai tiếng của “Công ty mẹ” Starbucks ở nước ngoài ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng Việt. Có thời điểm dư luận “dậy sóng” trước nghi án Coca Cola chuyển giá. Dù nghi án này chưa thể được chứng minh nhưng không ít người lên tiếng đòi tẩy chay Coca Cola. Chính vì vậy, khi bớt mặn mà với Starbucks, người tiêu dùng Việt lại “tính toán” với thương hiệu cà phê này bởi Starbucks cũng dính nghi án chuyển giá tại Anh. Nếu Coffee Bean chọn cách im lặng phát triển thì Starbucks xuất hiện rất ồn ào. Xuất hiện ồn ào giúp Starbucks thu hút sự chú ý từ dư luận nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bị bắt lỗi nhiều hơn. Có khách hàng thậm chí còn lập facebook viết “sự thật về Starbucks”. Facebook này tổng hợp những sự cố của Starbucks trên toàn thế giới. Facebook này đưa ra tiêu chí “soi” Starbucks và ủng hộ cà phê Việt. Gặp khó vì bản sắc cà phê Việt Lý giải về việc Starbucks nhanh chóng “hạ nhiệt” ở Việt Nam, chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang cho biết: “Hiện tại, Starbucks hoạt động bình thường. Bình thường có nghĩa Starbucks không còn giữ được sức nóng ban đầu. Khi Starbucks mới khai trương, nhiều khách hàng ồ ạt tới mua cà phê chủ yếu để thử. Sau vài lần uống thử cho biết, họ lại trở về với thức uống quen thuộc của mình”. Starbucks đã không chinh phục được đại đa số khách hàng Việt Nam, không lấn át được cà phê Việt vì cà phê Việt có bản sắc riêng, phù hợp với văn hóa và thói quen của người Việt. Theo ông Võ Văn Quang, rất nhiều khách hàng Việt thích cà phê đen, đặc. Khi dùng Starbucks, họ không cảm thấy “đã”. Vì vậy, ông Quang phân tích Starbucks chỉ giữ chân được một bộ phận nhỏ dân văn phòng, khách hàng nữ, những người chỉ uống được cà phê loãng. Ngoài ra, đối tượng khách hàng lớn nhất của Starbucks là người ngoại quốc, những người đã quen dùng Starbucks từ trước. Ngoài rất nhiều khó khăn đã kể, Starbucks còn gặp khó tại thị trường Việt Nam cũng như các nước châu Á khác, đó là đầu tư cho cơ sở vật chất. Ở Mỹ, không gian cửa hàng của Starbucks khá khiêm tốn vì lượng khách ngồi tại quầy rất ít. Trong khi đó, tại Việt Nam, đầu tư cho không gian là rất lớn. Đa số khách sử dụng dịch vụ đều “ngồi thiền” tại quán. Tỷ lệ khách “mang đi” chỉ đạt khoảng 10%. Con số này tại Mỹ là 60%. Bảo Linh VTC
 18. oh, vấn đề tôi lâu không up ảnh nên quên tk và pas cái trang up anh rồi ông ạ. Hôm nào gặp nhau ông mang cho tôi xin ít giống Bạch Hoa Xà nhé.
 19. Hình như tóc một số các tượng Phật rất nhiều đồ hình AD Việt, tiếc mình không posr dược ảnh.
 20. Hơn 20.000 người thỉnh cầu sáp nhập Alaska vào Nga Hơn 20.000 người vừa ký đơn thỉnh cầu đòi ly khai bang Alaska của Mỹ để trở lại với Nga. 95% người Crimea muốn sáp nhập vào Nga Đơn thỉnh cầu nhằm đòi Alaska ly khai khỏi Mỹ, sáp nhập vào Nga được đăng trên trangpentions.whitehouse.gov. Ảnh: Whitehouse Đơn thỉnh cầu có tên "Alaska quay lại với Nga" được mở hôm 21/3 trên trang web của Nhà Trắng, đến nay thu thập được khoảng 22.000 chữ ký. Theo RIA Novosti, nếu đơn thu hút 100.000 chữ ký trong vòng một tháng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải hồi đáp. Đơn thỉnh cầu, với ngôn ngữ hơi khó đọc về ngữ pháp, khuyến khích việc bỏ phiếu nhằm ly khai bang Alaska, với lý do các nhà thám hiểm Nga từng có những chuyến đi lịch sử tới Alaska. Người viết đơn này, không nêu tên, cho rằng việc thám hiểm thậm chí diễn ra cách đây hơn 10.000 năm, khi người Siberia bản địa đi qua vùng đất liền mà ngày nay là eo biển Bering. Alaska từng là thuộc địa của Nga cho tới năm 1867, khi Nga hoàng Alexander II bán nó cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, tức 120 triệu USD theo tỷ giá hiện nay sau khi tính cả lạm phát. Hồi tháng 11/2012, một đơn thỉnh cầu tương tự đề nghị rút bang Texas khỏi Mỹ, sau khi bang này bất bình với chính sách kinh tế của liên bang. Những người ký đơn kêu gọi Texas tuyên bố độc lập nhằm duy trì ngân sách cân đối và "bảo vệ tiêu chuẩn sống của các công dân". Đơn thỉnh cầu thu hút hơn 125.000 chữ ký, đủ điều kiện để buộc chính quyền của ông Obama phải xem xét. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ bác đơn, nói rằng người Mỹ cần làm việc cùng nhau "để tìm ra cách tốt nhất nhằm tiến lên phía trước", bất chấp những thách thức lớn."Cha ông chúng ta đã thiết lập liên bang, cho chúng ta quyền thay đổi chính phủ thông qua bỏ phiếu, và chúng ta đã sử dụng quyền đó. Nhưng cha ông không cho chúng ta quyền tách ra". Vị trí Alaska trên bản đồ. Đồ họa: PBS Trọng Giáp
 21. Ngon rồi... =========== Tàu ngầm Trường Sa mini sắp được đưa ra hồ thử nghiệm Ở lần thử nghiệm cuối cùng trong bể chiều 7/3, tàu ngầm tự chế Trường Sa tiếp tục lặn nổi nhịp nhàng trước sự chứng kiến của nhiều người. Doanh nhân Thái Bình sẽ thử nghiệm tàu ngầm tuần tới Doanh nhân Thái Bình chế tạo tàu ngầm 'Trường Sa '"Đây là lần thử nghiệm thành công thứ 6 trong bể xi măng. Lần tới tôi sẽ mang tàu ngầm Trường Sa mini ra hồ rộng để thử xem hệ thống bánh lái, camera, hệ thống dẫn đường có hoạt động ổn định không", doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa, người chế tạo con tàu, nói. Tàu ngầm Trường Sa mini có thể lặn dưới nước và chuẩn bị nổi lên. Ảnh: Q.Hòa. Buổi thử nghiệm diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, Viện Kỹ thuật Hải quân Hải Phòng. Trao đổi với VnExpress.net, một người trong đoàn tham quan cho biết, ông nghe nói đến tàu ngầm Trường Sa mini từ rất lâu, hôm nay mới cùng đồng nghiệp được mục sở thị nó nổi chìm thế nào. "Thật tuyệt vời. Trước đây tôi còn bán tín bán nghi nhưng giờ tôi đã tin con tàu có thể lặn nổi", vị này nói. Thời gian thử nghiệm bắt đầu từ hơn 13h đến 15h30 trong bể xi măng sâu 4,5 m, dài 10 m và rộng 3,7 m. Ông Hòa cho biết, ban đầu ông "trình diễn" cho tàu lặn, sau đó vài phút tàu nổi lên rồi lại lặn xuống. Tiếp đó, theo yêu cầu của mọi người, ông cho tàu lặn liên tục đến khi kết thúc. "Theo dõi tàu ngầm lặn lâu quá, nhiều người có vẻ sốt ruột nên yêu cầu tôi cho tàu nổi lên và không cần xem thêm nữa", ông Hòa kể lại. Đoàn tham quan của Viện Kỹ thuật Hải quân Hải Phòng xuống khoang lái của tàu ngầm. Ảnh:Q.Hòa. Từ sau tết đến nay, ông Hòa và các đồng nghiệp hoàn thiện tàu ngầm, khắc phục các nhược điểm về kỹ thuật và thẩm mỹ. Đến nay, tàu có hình dáng gọn hơn, không còn thanh ngang, thanh dọc phía trên nóc; cũng không có cánh ở phía trước nữa. Một vài thông số trước đây của tàu cũng đã được giảm xuống để đảm bảo an toàn, như tầm đi xa của tàu ngầm chỉ còn chạy được gần 100 km; tốc độ tàu giảm xuống còn 10 hải lý, thời gian lặn khoảng 3 đến 5 tiếng. Hương Thu
 22. Thưa SP, nếu công việc năm nào cũng diễn ra vào đầu năm như khai xuân-mở hàng... vào đúng ngày tam nương thì có bị ảnh hưởng không ạ? Như thị trường chứng khoán VN năm nay khai xuân đúng ngày mồng 7 tết.
 23. Người cha Lert Shinawatra là con cháu của những người nhập cư gốc Trung Quốc và ông có 10 người con, trong đó có ông Thaksin và bàYingluck. =========================================================== "Mạng lưới" của nhà Shinawatra Phía Bắc và Đông Bắc của Thái Lan (có khoảng gần một nửa các tỉnh của Thái Lan) là “căn cứ” của phe áo đỏ - những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong khi các cuộc biểu tình trên đường phố Bangkok dâng cao vào ngày bầu cử 2/2, cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan đang dần chuyển sang giai đoạn mới đáng ngại hơn: đấu tranh cho sự hòa hợp của đất nước. Do thủ lĩnh của các cuộc biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đã kêu gọi tẩy chay bầu cử, cuộc bầu cử dường như chỉ là một hành động mang tính chất biểu tượng. Ở nhiều điểm, quá trình bầu cử bị gián đoạn và thậm chí không thể diễn ra. Tuy nhiên, người ta sẽ nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược ở phía Bắc, đặc biệt là ở Chiềng Mai – thành phố lớn thứ hai ở Thái Lan. Cuộc bầu cử ở đây diễn ra suôn sẻ và không gặp bất cứ trở ngại nào. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Cách thủ đô Bangkok 1 giờ bay, ở Chiềng Mai cũng có một vài cuộc biểu tình nhắm vào Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra ở ký túc xá của các trường đại học địa phương. Những người quan sát cho rằng có chưa đến 1.000 người tham gia vào các cuộc biểu tình này. Ở đây không có hiện tượng tập trung chiếm đóng các tòa nhà của chính phủ hay đóng cửa các tuyến đường. Hầu hết các hoạt động ở Chiềng Mai vẫn diễn ra như thường lệ. Sẽ không phải là nói quá nếu như cho rằng Nam và Bắc Thái Lan giống như hai đất nước hoàn toàn khác biệt. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Phía Bắc và Đông Bắc của Thái Lan (có khoảng gần một nửa các tỉnh của Thái Lan) là “căn cứ” của phe áo đỏ - những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Phe áo đỏ hình thành sau khi ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Kể từ đó đến nay, họ luôn chiến đấu cho ông Thaksin cũng như những chính sách của ông. Giờ đây, họ ủng hộ Thủ tướng tạm quyền và cũng là em gái của ông Thaksin – bà Yingluck.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">Mặc dù ông Suthep xuất hiện dày đặc trên các trang tin tức với những gì đang diễn ra ở Bangkok, sẽ là dại dột nếu đánh giá thấp sự ủng hộ dành cho ông Thaksin, bà Yingluck và dòng họ Shinawatra ở phía Bắc. Để hiểu về tầm ảnh hưởng của gia đình Shinawatras ở phía Bắc, hãy đến San Kamphaeng – quê nhà của ông Thaksin. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Nghĩa trang của nhà Shinawatra – nơi chôn cất các thành viên trong gia đình – được đặt trong một ngôi đền lớn có tên gọi Rong Dharma Samakkhi. Đây là nơi mà thỉnh thoảng bà Yingluck lui tới để cầu nguyện. Đây cũng là nơi để tưởng niệm cha và mẹ của ông Thaksin. Người cha Lert Shinawatra là con cháu của những người nhập cư gốc Trung Quốc và ông có 10 người con, trong đó có ông Thaksin và bàYingluck. Ba người con khác cũng kết hôn với các vị Thủ tướng của Thái Lan. Và, người con gái út Yaowares (đã qua đời năm 2009) cũng là nữ thị trưởng đầu tiên của Chiềng Mai. Bà Yingluck được cho là thân thiết nhất với người em gái này.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">Nhà Shinawatra đã trở thành gia đình chính trị thành công nhất ở Thái Lan. Ông Lert có hai nhiệm kỳ làm thị trưởng Chiềng Mai, sau đó người anh Suaphan kế nhiệm ông và cũng trải qua hai nhiệm kỳ. Ông nội của bà Yingluck là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự thành công trong kinh doanh của gia đình và từ đó đặt nền móng cho những thành công về chính trị. Ông đã bắt đầu nghiệp kinh doanh lụa của gia đình Shinawatra, thành lập nhiều doanh nghiệp ở Chiềng Mai và những vùng lân cận, trong đó có hai rạp chiếu phim, một cây xăng và cả một công ty buôn bán motor. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Gần với thời gian ông Thaksin chào đời, gia đình Shinawatra đã là một trong những gia đình giàu có và quyền lực nhất ở Bắc Thái Lan. Bà Yingluck cũng tham gia điều hành công ty của gia đình và sau đó mới tham gia vào hoạt động chính trị. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Với tiềm lực kinh tế và chính trị hùng mạnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi bà Yingluck nhận được sự ủng hộ và bảo vệ quyết liệt của người dân phía Bắc Thái Lan. Họ cho rằng phải chấm dứt các cuộc biều tình chống chính phủ ở Bangkok. Nếu tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát và bà Yingluck bị lật đổ bởi quân đội, bởi ông Suthep hoặc thậm chí là bởi tòa án, họ sẽ bảo vệ bà ở Chiềng Mai. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Mahawon Kawang là người đã học cùng với bà Yingluck ở Yupparaj College (Chiềng Mai) và hiện đang là người dẫn đầu hội cựu học sinh của trường. Ông hoạt động rất mạnh mẽ trong phe áo đỏ. Kawang thừa nhận rằng giống như bất kỳ phong trào chính trị nào, trong chính phe áo đỏ cũng có những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, họ sẽ đoàn kết lại nếu một cuộc đảo chính nổ ra. Phe áo đỏ sẽ không bị đánh bại giống như năm 2010. “Chúng tôi sẽ chủ động hơn, số người biểu tình của phe áo đỏ sẽ lớn hơn gấp 10 lần so với người của ông Suthep”, ông nói. <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Thu Hương Theo Trí Thức Trẻ/Economist
 24. Đâu là lời giải của bài toán đạo đức? Phạm Việt Hưng 09/08/2008 Nền văn hoá toàn cầu ngày nay tạo ra nhiều của cải vật chất, nhưng vô trách nhiệm đối với việc chăm sóc đạo đức của con người! Jawaharlal Nehru, 1949 Chưa bao giờ kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Nhưng đúng vào lúc này, trong xã hội lại dấy lên một nỗi lo lắng sâu sắc: sự xuống cấp về nhân cách và đạo đức đang ngày càng trở nên nghiêm trọng! Đó là một bài toán lớn, RẤT LỚN, vì thực chất, vấn đề xuống cấp về đạo đức đã và đang trở thành một VẤN NẠN TOÀN CẦU, tương tự như VẤN NẠN KHÍ THẢI TOÀN CẦU. Cả hai vấn nạn này đều do chính con người tạo ra, đều là sản phẩm song hành của một nền văn hoá “dương tính” – nền văn hoá thực dụng đương đại lấy vật chất làm thước đo giá trị, thước đo văn minh và tiến hoá. Nhưng càng ngày nhân loại càng cảm thấy rất khó có thể chấp nhận một hình ảnh tiến hoá đơn thuần chỉ có tăng trưởng vật chất nhưng tha hoá về tinh thần. Với thước đo thuần tuý vật chất, tiến hoá có nguy cơ trở thành phản tiến hoá, hoặc “tiến hoá ngược” như cảnh báo trong bức tranh sau đây: Một trong những bậc thức giả đầu tiên nhận thấy nguy cơ phản tiến hoá của nền văn minh vật chất là vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Jawaharlal Nerhu (1889-1964). Trong chuyến đi thăm Mỹ năm 1949, ông đã đến thăm Albert Einstein tại Princeton. Trong cuộc trao đổi lịch sử này, Nerhu phàn nàn: “Nền văn hoá toàn cầu ngày nay tạo ra nhiều của cải vật chất, nhưng vô trách nhiệm đối với việc chăm sóc đạo đức của con người!”. Einstein đáp: “Vâng, nền văn hoá chăm lo đạo đức chính là nền văn hoá đông phương cổ truyền của các ông”(1). Sự vô trách nhiệm đó dẫn tới một nghịch lý lớn: Vật chất tăng trưởng nhưng đạo lý suy giảm! Đó là nghịch lý “phú quý phi lễ nghĩa”(2), thay vì “phú quý sinh lễ nghĩa” như ngạn ngữ truyền thống đông phương đã tổng kết. 1] Khi đạo đức tỷ lệ nghịch với tăng trưởng: Cách đây khoảng 200 năm, Napoléon nói: “Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ. Hãy để cho nó ngủ, đừng đánh thức nó dậy!”. Nhưng con sư tử đó đã thức dậy năm 1949, và đã thực sự vươn mình đứng dậy gầm vang từ nửa sau thập kỷ 1980. Tuy nhiên, vị hoàng đế tinh tường của nước Pháp không thể đoán trước được rằng sau ông 200 năm, nhân cách và đạo đức của con cháu Khổng tử sẽ ra sao. Câu trả lời có thể tìm thấy trong cuốn tiểu luận phê bình “Đối thoại văn học: Người đẹp tặng ta thuốc bùa mê”(3) của Vương Sóc, một nhà văn Trung Quốc rất nổi tiếng hiện nay. Vương Sóc viết: “Ở Canberra (thủ đô Úc), người Trung Quốc đến đó xây không ít nhà thổ, cướp đi khá nhiều phi vụ buôn bán mãi dâm của người địa phương, bởi vì kỹ viện của người Trung Quốc giá rẻ hơn. Một người bạn đã dẫn tôi đến một nhà chứa do người Thượng Hải kinh doanh. Tôi định thử đi một chuyến xem nó thế nào. Điều khiến tôi hết sức sửng sốt là con trai của ông chủ nhà chứa đã chơi gái trong đó. Tôi hỏi ông, sao không tìm cho cậu ấm một con ở? Ông đáp con ở ở đây đắt lắm. Tôi bảo nghề này của ông chẳng phải hái ra tiền đó sao? Việc gì phải để thằng con sau khi đi học về sống trong môi trường này? Lúc ấy vợ ông chủ từ nhà trong đi ra, bà vừa hầu hạ một khách hàng. Ba người trong nhà họ đều ở trong nhà chứa, khi thiếu người thì bà vợ thay chân. Mẹ kiếp, muốn có tiền người ta đã phát điên lên mất rồi”. Nếu gia đình đó thuộc hạng người mà xã hội coi là cặn bã, kiểu sống phi luân của họ chẳng có gì lạ, thì hãy xem Vương Sóc nhận định ra sao về trí thức: “Cho nên nói, vấn đề của giới trí thức Trung Quốc là không biết thành thật là thế nào … Đối với loại trí thức này thì điểm mù lớn nhất của họ không phải là sự vô tri về tri thức, mà là sự vô tri về nhân cách, về làm người … sự vô tri về linh hồn là điểm mù lớn nhất ….. Sự tàn nhẫn vô liêm sỉ nhất thế giới này đều do trí lực gây nên. Con người có thể dùng trí tuệ đi làm những việc vô liêm sỉ. Đặc biệt là ở mặt đối xử với đồng loại. Sự tàn sát lẫn nhau giữa các con vật làm sao có thể tàn nhẫn hơn, vô liêm sỉ hơn sự tàn sát lẫn nhau giữa các con người với con người”. Trong Phần V, mục 2, nhan đề “Có một sức mạnh dã man trong đời sống”, Vương Sóc viết những lời làm ta sởn gai ốc: “Bởi vì trong quá khứ, để có sự tiến bộ gì đó về chính trịm chúng ta đã bỏ cái ba-lô đạo đức xuống từ lâu, đã vứt bỏ lương tâm và sự thành thực đi từ đời nào rồi, chứ không phải bây giờ mới như vậy… Đời sống hình như đã nhổ tận gốc tính người … Tê dại trơ lỳ về nhân tính, tê dại trơ lỳ về linh hồn, cuối cùng mẹ kiếp, ngay đến thể xác cũng trơ lỳ theo … Qua thất bại của cuộc đại cách mạng văn hoá, mới thấy chúng ta đã làm những chuyện vô liêm sỉ vào bậc nhất rồi”. Đối với Vương Sóc, sự tha hoá đạo đức lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay là sự giả dối: “Chúng ta làm gì có cao thượng? Ngay cả sự thành thực, giới hạn tối thiểu của việc làm người, cũng không có, thì sự cao thượng chẳng phải là xa sỉ quá hay sao?”. Tôi chưa từng đến Trung Quốc nên không thể đánh giá mức độ chính xác của những ý kiến nói trên, nhưng tư cách của Vương Sóc buộc tôi phải tôn trọng ông: Trong một cuộc thăm dò dư luận ở Thượng Hải đầu những năm 1990, người dân Thượng Hải được quyền bình chọn những nhà văn mà mình yêu quý nhất, Vương Sóc được xếp thứ ba, sau Kim Dung và Lỗ Tấn. 2] Khi khoa học không đếm xỉa tới lương tri: François Rabelais, văn hào nổi tiếng người Pháp, ngay từ thế kỷ 16 đã cất lời cảnh báo tiên tri : “Khoa học không có lương tri chỉ là sự băng hoại của linh hồn!”. Nhưng lương tri khoa học có vẻ như ngày càng trở nên xa lạ với những nhà khoa học bị lợi lộc cám dỗ. Một trong những lĩnh vực bị cám dỗ mạnh nhất hiện nay là nghiên cứu tế bào gốc (stemcells), vì tế bào gốc sẽ cho phép tạo ra các mô dùng trong y học phẫu thuật lắp ghép các cơ phận của con người, phục vụ cho những bệnh nhân tỷ phú trên thế giới. Hãy đến thăm Công ty Stemcells ở California: Sau khi thành công trong thí nghiệm cấy não người vào não chuột, chuẩn bị thí nghiệm ngược lại, cấy não chuột vào não người, người chủ trì đề tài là Irving Weissman, giáo sư Đại học Stanford, bị báo chí chất vấn về nguy cơ thí nghiệm này sẽ xoá nhoà ranh giới giữa động vật và con người, Irving trả lời: “Vấn đề bạn lo lắng thuộc phạm trù của các nhà đạo đức học, còn giới khoa học chúng tôi không thể quy định đâu là giới hạn nghiên cứu”. Tế bào gốc tốt nhất là tế bào bào thai. Vì thế, ngoài các bào thai có thể có bằng những con đường mà luật pháp không cấm, các trung tâm tế bào gốc đều nghĩ tới mọi phương pháp khả dĩ miễn là đạt được mục đích, trong đó có một phương pháp hữu hiệu là nhân bản vô tính để tạo ra bào thai người – nguồn tế bào gốc vô tận! Các bào thai này không cần để cho sống sót thành con người đàng hoàng như chúng ta, mà chỉ cần ngâm trong các bình thí nghiệm để lấy tế bào (!). Vì nhân bản vô tính người thể hiện tính vô luân đến mức trầm trọng nên hiện nay nó vẫn bị cấm tại nhiều nước. Nhưng một số nhóm nghiên cứu, chẳng hạn như nhóm Antinori ở Ý, đã tuyên bố rằng sẽ tạo ra con người bằng nhân bản vô tính tại những nơi không bị luật pháp cấm, bất chấp sự nguyền rủa của dư luận. Tại Úc, một công ty stemcells đã bị phát giác làm thí nghiệm cấy tế bào người vào nhân trứng lợn, và đã tạo ra một tế bào sống được 42 ngày. Thực ra tế bào này không tự chết, mà đã bị giết chết, vì khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy “cơ thể” của nó chứa cả ADN của người lẫn ADN của lợn. Nếu để nguyên cho nó sinh thành thì sao đây? Sẽ có một sinh vật mới ra đời, đó là một người-lợn hoặc lợn-người, một tác phẩm khoa học trứ danh không có gì có thể so sánh được (!). Ai dám khẳng định rằng hiện nay một bào thai quái vật như thế không ngấm ngầm tồn tại trong một phòng thí nghiệm nào đó trên thế giới? Khi câu chuyện tế bào người-lợn ở Australia bị báo chí đưa ra ánh sáng, xã hội Australia đã thật sự rùng mình. Các em nhỏ đã lên tivi phát biểu rằng các em thấy sợ hãi. Tờ Daily Telegraph đã lên án gay gắt việc làm bất lương này, nhưng sau đó không nghe thấy ồn ào gì tiếp. Việc tầy trời như thế có vẻ như đã bị ỉm đi, không hề thấy xét xử giống như bao nhiêu vụ tội phạm khác. Ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi được xem một cuốn phim kinh dị nhan đề “The Ghost of Frankenstein” (Con quỷ của Frankenstein), sản xuất năm 1942, trong đó có một nhân vật nửa người nửa quỷ, ban ngày là người, nhưng ban đêm mỗi khi trăng lên lại biến thành quỷ. Đó là con quỷ làm tôi kinh hãi nhất trong đời. Tôi có cảm giác rằng một con người ra đời bằng nhân bản vô tính sẽ làm tôi khiếp sợ gấp 10 lần con quỷ của Frankenstein, nhưng tôi còn khiếp sợ các chuyên gia nhân bản vô tính người gấp 100 lần! 1-Quảng cáo phim “Con quỷ của Frankenstein”;2-Chuột tạo sinh vô tính to hơn chuột bình thường 3-Antinori, người tuyên bố sẽ tạo sinh vô tính người tại một nơi không bị luật pháp cấm. 3] Khi khoa học phục vụ cho quỷ dữ: Nếu khoa học được coi là một bộ phận của văn hoá thì tại sao một nhà khoa học như Werner Heisenberg, cha đẻ của Cơ Học Lượng Tử, lại có thể cam tâm làm tay sai trung thành cho chủ nghĩa phát xít? Chính Heisenberg chứ không phải ai khác, là người lãnh đạo chương trình chế tạo bom nguyên tử của Hitler. Rất may là nghiên cứu của Heisenberg bị thất bại, nếu không thì thế giới sẽ ra sao? Ai sẽ phải trả giá nếu chương trình nghiên cứu của Heisenberg thành công? Lúc đó nhân loại sẽ đánh giá Heisenberg ra sao? Khi đó ông sẽ là một quỷ dữ hay một thiên thần? 1-Werner Heisenberg đầu những năm 1940; 2-Báo cáo mật ngày 20-02-1940 của Heisenberg gửi tới Văn phòng vũ khí của quân đội Đức quốc xã “Về khả năng sản xuất năng lượng bằng kỹ thuật từ sự vỡ đôi của hạt nhân Uranium”; 3-Báo cáo mật năm 1942; 4-Thí nghiệm của Heisenberg tại Leipzig kiểm tra phản ứng dây chuyền Trong thâm tâm rất nhiều nhà khoa học hiện nay, Heisenberg vẫn là một “ông thánh khoa học số 2” sau Einstein. Tại sao một tên cai tù trong các trại giam của Hitler bị coi là một tội phạm chiến tranh, còn những nhà bác học cung cúc tận tụy trong việc nghiên cứu chế tạo những công cụ giết người khủng khiếp nhất cho Hitler lại vẫn được ngự trên ban thờ của khoa học? Sự phán xử của khoa học không đếm xỉa tới lương tri hay sao? Phải chăng đó chính là cái mà Vương Sóc đã phải dằn giọng mà nói rằng “Sự tàn nhẫn vô liêm sỉ nhất thế giới này đều do trí lực gây nên. Con người có thể dùng trí tuệ đi làm những việc vô liêm sỉ”? Tất nhiên có những nhà khoa học có trái tim nhân bản tuyệt vời, như Pierre Curie chẳng hạn. Trong diễn văn nhận Giải Nobel vật lý năm 1903, ông đã nói lên lời khẩn thiết: “Tôi thuộc trong số những người muốn nói gương Nobel, mong muốn khám phá của mình không bao giờ bị lợi dụng vào những mục đích chống nhân loại”. Vợ chồng ông đã tặng không cho người Mỹ công nghệ chắt lọc radium để dùng cho y học, không lấy một xu tiền bản quyền. Loại người như vợ chồng Pierre và Marie Curie hiện nay có còn không? Một nhà khoa học nữ danh tiếng khác cũng có tấm lòng nhân bản cao thượng không kém gì Marie Curie, đó là Lise Meitner, người đã khám phá ra hiện tượng phân rã hạt nhân (cơ chế bị lợi dụng để chế tạo bom nguyên tử). Meitner đã nguyền rủa những nhà khoa học phục vụ cho triều đại Hitler là một lũ hèn nhát, phản bội chính nhân dân Đức và phản bội toàn nhân loại. Bà không kể đích danh Heisenberg, nhưng chắc chắn Heisenberg nằm trong số bị bà coi là hèn nhát đó. Khi người Mỹ mời bà tham gia nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử, bà cũng từ chối: “Tôi chẳng có gì để làm với một quả bom cả!”. Bà không muốn tham gia vào bất cứ một hành động chính trị hoặc quân sự nào chống lại nước Đức, mặc dù bà bị chính nước Đức xua đuổi. Đơn giản vì bà nhận thức được rằng sẽ là tội lỗi không thể sửa chữa được nếu để cho bom nguyên tử rơi xuống đầu nhân dân Đức. Tại sao một phụ nữ như Meitner có thể có quan điểm rất rõ ràng rành mạch về mối quan hệ giữa khoa học và đạo đức như thế, trong khi Heisenberg và nhiều người khác thì không? 4] Khi nền tảng đạo đức bị huỷ hoại: Và như chúng ta đã thấy, cuối cùng thì vật tế thần cho những cuộc “tế lễ chính trị” của những kẻ muốn thống trị thế giới lại là nhân dân Nhật Bản: Hai trái bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đã để lại một vết nhơ vĩnh viễn trong lịch sử văn hoá nhân loại. Hơn bao giờ hết, lương tri bị đánh thức: “Ngay từ cuối thế kỷ 19, người ta đã sớm tưởng rằng, với sự kỳ diệu của khoa học, con người có thể sẽ biết được mọi thứ và sẽ củng cố vị trí của mình như những chủ nhân ông thực sự của Vũ Trụ. Một kỷ nguyên hoàn toàn mới của công nghiệp đã ra đời, dựa trên các khám phá khoa học – động cơ đốt trong, đường sắt, điện,… Nhưng hai trái bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đã đánh dấu một cột mốc đen tối với chủ nghĩa lạc quan đó. Chúng ta đã thực sự trở thành chủ nhân ông của hành tinh, nhưng cũng là chủ nhân của sự tàn phá – sử dụng các hạt nhỏ nhất mà khoa học đã biết, chúng ta đã tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng thấy. Ngày nay chúng ta đang phải chứng kiến một xu thế chống đối lại khoa học. Xu thế này kết tội rằng chúng ta đang lao xuống vực thẳm trong một tương lai chỉ toàn lặp lại những vấn nạn cố hữu của bệnh tật, đói nghèo và chiến tranh. Việc đốt nóng bầu khí quyển, vũ khí hoá học, nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân, bệnh dịch như ebola, AIDS, … tất cả những điều này đều là sản phẩm song hành (byproducts) của khoa học trên con đường phát triển”. Đó là một trích đoạn trong phần mở đầu chương khoa học của cuốn “Ideas that shaped our world” (Những tư tưởng định hình thế giới của chúng ta) do Marshall Editions của Anh xuất bản vào thời điểm bản lề chuyển từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21. Toàn bộ nhận định trong cuốn sách này là nhận định mang tính tổng kết nhận thức của nhân loại trong suốt hai thiên niên kỷ đã qua. Thực ra không cần phải đợi đến cuối thế kỷ 20 nhân loại mới giật mình nhận ra tính chất vô đạo đức của nền văn hoá thực dụng vật chất. Ngay sau thảm hoạ nguyên tử 1945 đã xuất hiện rất nhiều cảnh báo của những nhân vật được coi là thông thái bậc nhất: Đó là cảnh báo của Max Born, một nhà vật lý xuất sắc từng đoạt Giải Nobel vật lý năm 1954: “Khoa học và kỹ thuật phá hoại nền tảng đạo đức của văn minh, và sự phá hoại đó là vô phương cứu chữa”(4)!. Đó cũng là cảnh báo của Jawaharlal Nerhu: “Con người về phương diện kỹ thuật đã vươn tới những vì sao, nhưng lại không hề được trau dồi một tí gì về quan hệ giữa người và người. Và chính vì lẽ đó mà nền văn hoá đạo đức xã hội tụt lại xa đằng sau kỹ thuật”(5). Tư tưởng của Nerhu đã được ái nữ của ông là Indira Gandhi, người đã hai lần làm thủ tướng Ấn Độ, nhắc lại nhiều lần dưới một dị bản khác: “Ngày nay khoa học kỹ thuật thì tiến lên, nhưng văn hoá thì thụt lùi”. Sự thụt lùi đó chính là đầu mối của sự băng hoại đạo đức mà chính “ông thánh khoa học” Albert Einstein cũng phải cảnh báo: “Hãy thận trọng đừng biến trí tuệ thành chúa của chúng ta; nó có sức mạnh cơ bắp, nhưng phi nhân tính”. Tại sao khoa học “cơ bắp” được tôn sùng như chúa? Vì nó tạo ra của cải vật chất, tức là mang lại tiền bạc và sức mạnh. Tại sao khoa học nhân văn ngày càng bị lép vế? Vì nó lo chăm sóc phần hồn của con người, do đó không trực tiếp tạo ra tiền bạc và sức mạnh “cơ bắp”. Một khi bị loá mắt trước tiền bạc, con người sẽ tôn sùng cái làm ra tiền và khinh thường cái không làm ra tiền. Đó là lúc họ đánh mất lương tri. A. Einstein: “Hãy thận trọng đừng biến trí tuệ thành chúa của chúng ta; nó có sức mạnh cơ bắp, nhưng phi nhân tính”. “Trong thập kỷ cuối của cuộc đời, Einstein thấy rằng chủ nghĩa tư bản, như được áp dụng tại phương tây, đã huỷ hoại nền giáo dục bằng cách đề cao mục tiêu chủ yếu là thắng lợi tiền bạc. Einstein nói: Một thái độ đua tranh quyết liệt để đạt tới thắng lợi tiền bạc đã ăn sâu vào đầu óc sinh viên”. Đó là một trích đoạn bài báo “Albert Einstein condemns superstition and exploitation” (Einstein kết tội mê tín dị đoan và bóc lột) của hãng Raab Collection, một hãng chuyên buôn bán những thư từ, văn kiện, bản thảo lịch sử. Chính vì những quan điểm như thế, cộng với thái độ chống chạy đua vũ trang, chống chủ nghĩa dân tộc, Einstein bị cơ quan FBI của Mỹ dưới triều đại Edgar Hoover xếp vào lớp trí thức cánh tả và bị điều tra theo dõi ngầm. Mãi đến gần đây hồ sơ này mới được bạch hoá. 5] Bài toán đạo đức của chúng ta: Thưa đọc giả, chưa bao giờ những lời phàn nàn và cảnh báo về tình trạng xuống cấp đạo đức trong xã hội ta lại ồn ào như hiện nay. Trừ những người đang ngủ mơ trên đống của cải tích cóp được và những kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân, còn đại đa số những người tỉnh thức và có lương tri đều không thể ngủ yên khi phải chứng kiến những chuyện đau lòng mà báo chí và các phương triện truyền thông đang hàng ngày đưa tin. Trong hàng đống thông tin đó, có một ý kiến đáng chú ý. Đó là bài viết "Đạo đức năm 2007 - Những nỗi đau không bao giờ cũ!” của Đỗ Lãng Quân trên Viettimes ngày 24-12-2007. Xin trích đoạn: Mở đầu là vụ nhà hàng đặc sản thú rừng Thanh Loan ở Lương Sơn, Hoà Bình tra tấn em gái Bùi Thị Thương … Em Thương bị kẹp cắt thịt da bằng kìm sắt, que sắt nung nóng, bị ông chủ đánh đến ngất, ném vào chuồng lợn, xúc phân lợn đổ vào mồm bắt phải ăn hết. Chúng ta đang sống ở thời đại nào, thưa độc giả? … Nhưng chúng ta đã vô cảm. Bằng chứng là vụ em Nguyễn Thị Bình, bị tra tấn suốt 13 năm trời, ngay giữa lòng Thủ đô. Bằng lột quần áo phơi sương, bằng thúc guốc nhọn và quật cả bó dây điện” … hai vợ chồng tên chủ quán cùng đánh, bằng dây điện chập lại, bằng kìm, bằng sống dao, bắt lột quần áo ra để đánh không chừa chỗ nào trên cơ thể cô thiếu nữ … Cơ thể em chằng chịt sẹo đến mức, khi bức ảnh do một PV TTXVN chụp cái lưng trần của em đăng tải lên báo, lên mạng, người cả trong và ngoài nước phải kinh hãi. Vợ chồng kẻ thủ ác bị bắt, nhưng cán bộ phường, công an khu vực cũng không thể thoát cái tội bàng quan, vô cảm đến nhẫn tâm. Họ có biết không? … Mới đây nhất là chuyện bé gái Hồ Thị Bông, 9 tuổi, bị đối tượng chăn dắt Hồ Thị Ba (P19, Q. Bình Thạnh, TP HCM) tra tấn, hành hạ suốt 4 năm đến thân tàn ma dại, cái lưng em chụp trên báo đã nhuộm đỏ mắt người xem, bên cạnh là các dụng cụ tra tấn do con dã thú cái mang hình mặt người sử dụng … Tôi lại đặt câu hỏi:… Các vị có bao giờ hỏi han, ngắm nghía cháu bé và nghĩ rằng cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em cần xem cháu ở đâu, ở địa ngục hay ở thiên đường chưa? Chính quyền cơ sở, nơi em Bông sinh sống, các vị biết không? Đúng là chuyện con voi lọt qua lỗ kim. Đến lúc “trâm gẫy bình tan” rồi thì chúng ta mới bày tỏ niềm xót thương và lớn tiếng đòi kỷ luật cảnh cáo cái bọn mất tính người (hành hạ các nạn nhân) … Nhưng, tôi xin hỏi: làm như vậy, có cứu vãn được cho cái tuổi thơ, tuổi trăng tròn của bé Bình, bé Thương, bé Bông đã bị đánh cắp và nhuộm máu, nước mắt không? Có cứu được những tổn thương, những sang chấn tâm lý (bị sốc) của hàng triệu triệu người khi phải đọc, xem, nghe, chứng kiến sự tàn độc kia không? … Tôi càng buốt lòng, khi mà vụ em Bình đang làm xôn xao dư luận tột độ, Báo Lao Động kịp thời đăng tải cái lời than xót xa và rất văn chương của bạn Phạm Thị (số ra ngày 18/11/2007): “Jean Valjean không còn nữa. Những người đàn ông tốt trên đời này đi đâu cả”. Còn rất rất nhiều chuyện đáng buồn khác, nào là ăn cắp, tham nhũng, vơ vét, bòn rút của cải nhà nước, lừa đảo, v.v. nhưng khuôn khổ một bài báo không cho phép kéo dài lan man, đành để một dịp khác vậy. Nếu ai đó đến lúc này vẫn còn cho rằng những lời cảnh báo về “đạo đức xuống cấp” là chuyện cường điệu, “đao to búa lớn” thì nên dành thì giờ đọc cuốn “Đạo Đức Xã Hội ở nước ta hiện nay” của Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam. Nhận định quan trọng nhất trong cuốn này có lẽ nằm ngay ở Lời nói đầu: “Đồng tiền lên ngôi, lối sống vụ lợi, vị kỷ, thực dụng, tôn thờ các giá trị vật chất, các tiện nghi tiêu dùng và hưởng lạc, sự trỗi đậy của chủ nghĩa cá nhân cực đoan... đã lấn át và làm xói mòn các giá trị tinh thần, làm hủy hoại đạo đức, nhân cách … Phát triển có nguy cơ biến thành phản phát triển bởi sự coi thường đạo đức và các giá trị nền tảng của đạo đức xã hội khi đi vào kinh tế thị trường. Tình trạng thương mại hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế đến mức nghiêm trọng và gây ra những hậu quả tai hại. Đạo đức của người thầy giáo và người thầy thuốc bị xâm phạm, làm vẩn đục, hoen ố các quan hệ con người, làm tha hóa nghiêm trọng con người, đạo đức và nhân cách. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi người phải làm gì và nên làm gì để đóng góp vào việc giải bài toán đạo đức? Tôi nghĩ rằng những người có trách nhiệm quản lý xã hội, và đặc biệt là quản lý giáo dục, có trách nhiệm lớn nhất. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mỗi cá nhân cứ ngồi chờ sự vận động của xã hội. Tôi cho rằng sự nghiệp giáo dục phải bắt đầu từ gia đình, bởi vì gia đình là tế bào của xã hội. Cha và mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con cái. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, khi xã hội ngày càng trở nên phức tạp, khi nhà trường ngày càng ôm đồm quá nhiều việc, và khi nhà trường không chú trọng đủ mức trong việc rèn luyện nhân cách cho học trò, hoặc có chú trọng nhưng sai về phương pháp, thì giáo dục gia đình lại trở nên tối quan trọng. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp giáo dục gia đình quyết định sự thành đạt của con cái. Xin kể một chuyện nhỏ: Em Kiều Oanh học lớp 1 đúng vào thời kỳ “cải cách chữ viết”. Bố mẹ em không tán thành chữ viết cải cách, yêu cầu em phải viết đúng như cách viết truyền thống. Em phản đối, nói rằng cô giáo bắt phải viết đúng như cô dạy, nếu không sẽ bị điểm kém. Bố em nghĩ ra cách dung hoà: Đến trường em nên viết theo cách cô giáo dạy, để khỏi bị cô trừ điểm, nhưng về nhà em phải làm đúng như bố mẹ yêu cầu. Đến lớp 3, cô giáo lại bắt em không được viết 2m + 3m = 5m, mà chỉ được viết 2 + 3 = 5, nếu viết kèm đơn vị đo theo kiểu truyền thống sẽ bị trừ điểm. Một lần nữa, phương pháp “trung dung” của bố em lại được đem ra áp dụng. Một mặt, bố em dạy em phải tôn trọng cô giáo, mặt khác ông tìm cách “cứu” kiến thức cho con. Lớn lên, KM học giỏi cả toán lẫn văn. Nhà trường đề nghị với gia đình nên cho em theo lớp chuyên toán hoặc chuyên văn, nhưng bố em chỉ cảm ơn và từ chối. Ông nói: “Ngày xưa, không cần phải có một lớp chuyên, trường chuyên nào cả mà vẫn đào tạo ra những con người xuất sắc, có ích cho xã hội. Đó là chưa nói đến sai lầm của nhứng lớp chuyên, trường chuyên. Họ chỉ biến học sinh thành những cái máy thôi chứ không phải là những con người biết suy nghĩ. Điều quan trọng nhất là phải làm cho học sinh thích học. Nếu học sinh thích học thì chương trình phổ thông trước đây đã là quá đủ rồi, không cần phải chuyên gì cả”. KM đã trưởng thành theo đúng bài bản của bố, và nay đã trở thành một nhà khoa học xuất sắc. Nhưng kỷ niệm giáo dục đáng ghi nhớ nhất trong đời KM là lúc cô lên đường đi du học (theo học bổng). Bố cô dặn: “Con phải chú ý rằng ở nước ngoài cũng đủ các hạng người, có cả Jean Valjean lẫn Ténardier đấy con ạ. Con phải biết phân biệt các loại người để giao tiếp, đừng có tưởng cứ mắt xanh mũi lõ là văn minh đâu”. Khi biết chuyện này, tôi hỏi ông: “Tại sao anh lại dạy con như thế? Làm gì mà đến nỗi phải làm cho con cái có ấn tượng xấu về mắt xanh mũi lõ như vậy?”. Ông trả lời: “Là vì bây giờ xã hội ta sính Mỹ, sính Tây, sính ngoại ghê quá. Cứ nói đến Mỹ, đến ngoại là suýt xoa ngưỡng mộ thán phục rồi bắt chước đến mức thảm hại. Nhiều cái lố lăng lắm. Thí dụ sính tiếng Anh đến nỗi nhập cảng cả tiếng Anh bồi, tiếng Anh chợ búa. Rồi cứ thế ra rả ngay cả trên tivi mới khổ chứ. Chưa bao giờ sự vô học lộ ra thảm hại như thế. Tôi lo con tôi ra nước ngoài mà thiếu bản lĩnh để rồi cũng lố lăng như thế thì buồn lắm, bao nhiêu công phu giáo dục sẽ vứt đi hết. Cảnh báo trước là vừa”. Nhìn ra xã hội, tôi buồn biết bao khi thấy các ngành đại học nhân văn bây giờ thiếu sinh viên. Định hướng nghề nghiệp bây giờ là tiền, tiền, và tiền! Đau đớn thay khi chúng ta được biết có những em bé bị đối xử như con vật, mà gần đây báo chí phanh phui tố cáo. Xét cho cùng, người có lỗi đầu tiên chính là cha mẹ các em. Cha mẹ đã bỏ rơi các em, hoàn toàn vô trách nhiệm với các em. Đó là chưa nói đến nhiều trường hợp bản thân bố mẹ chỉ mê cờ bạc, mê bi-a, mê chứng khoán, mê tửu sắc, mê kiếm tiền, mê chạy chọt, luồn lọt để kiếm chức tước, bổng lộc, v.v. chẳng mấy khi có mặt bên cạnh con cái để tâm sự chia sẻ, mọi việc phó mặc cho nhà trường thì còn nói gì đến chức năng giáo dục của bậc làm cha làm mẹ nữa. Chính những bậc cha mẹ đó phải chịu trách nhiệm trước tiên. 6] Hướng tới một nền văn hoá cân bằng Tâm-Vật: “Thế kỷ XX là thời đại nhân loại thu được những thành tựu to lớn, đồng thời cũng là thời đại bộc lộ những tệ hại của văn minh hiện đại. Một mặt, nhu cầu vật chất của nhân loại được thoả mãn ở mức trước đây chưa từng có, mặt khác, tinh thần và tâm linh của nhân loại lại bị tổn thương ở mức trước đây chưa từng có … Sự phân hoá lưỡng cực cao độ đưa ra trước mắt mọi người một bức tranh về sự rất mất nhân đạo của nhân loại. Sự phát triển cao độ của kỹ thuật … cũng thành ra một vũ khí sắc bén để nhân loại tàn hại lẫn nhau … người ta vốn là đứa con của tự nhiên, giờ đây họ muốn lấy trí thức và kỹ thuật làm chỗ tựa, hy vọng trở thành chủ nhân của tự nhiên. Thế rồi họ làm những việc lay trời chuyển đất, tát đầm bắt cá, kết quả là phá vỡ sự cân bằng sinh thái vốn có của giới tự nhiên, từ đó mà khiến nhân loại gặp phải nguy cơ là mất đi chỗ dựa sinh tồn. Con người hiện đại sau khi thoát khỏi gông cùm của “chủ nghĩa cấm dục” truyền thống, đi đến chỗ phóng túng không biết đến kiêng kị là gì, cuối cùng đau đớn cảm thấy rằng cuộc sống chẳng còn gì đáng gọi là hứng thú nữa. Ngoài ra bởi sự chủ tể của kỹ thuật đối với con người, tác động vạn năng của đồng tiền, sự tha hoá nhân tính và sự lầm lẫn ngọn nguồn của giá trị … không thể không khiến người ta đau đớn cảm thấy sự chìm lấp ý nghĩa nhân sinh: Người ta ở đời, vội vã tất tả, cũng có không ít sự lạnh nhạt, phiền muộn, hèn kém, dối trá, thống khổ, kinh hãi, vậy ý nghĩa rốt cuộc là ở đâu nhỉ?”. Đó là ý kiến của nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc Lý Tường Hải, được dẫn ra ở đây để chỉ ra rằng khuyết tật chủ yếu của nền văn hoá thực dụng vật chất đương đại là sự thiếu hụt chữ TÂM. Vậy, lối thoát duy nhất cho bài toán đạo đức là bổ sung cho nền văn hoá “dương tính” đương đại những giá trị mà nó bị thiếu hụt để đưa nó về trạng thái hài hoà cân bằng: Cân bằng tâm-vật, cân bằng trí-đức, cân bằng đông-tây, cân bằng cổ-kim, cân bằng âm-dương, … Đó chính là sự vận dụng Nguyên Lý Cân Bằng Âm Dương của Đạo học đông phương + Nguyên lý bổ sung (Complementary Principle) của Niels Bohr vĩ đại: “Trái ngược không phải là mâu thuẫn, mà bổ sung cho nhau”. Cái thiếu hụt lớn nhất của nền văn hoá đương đại là chữ TÂM. Việc bổ sung chữ Tâm ấy phải được thực hiện theo một hệ thống giáo dục mà nền minh triết đông phương từ lâu đã chỉ rõ: “Mất Đạo phải giữ Đức, mất Đức giữ Nhân, mất Nhân giữ Nghĩa, mất Nghĩa giữ Lễ, mất Lễ là mất hết”. Mùa xuân 2008 Phạm Việt Hưng Chú Thích: (1): Einstein rất ngưỡng mộ Phật giáo. Ông từng ca ngợi Đức Phật là nhân vật vĩ đại nhất. (2): Xem “Phú quý phi lễ nghĩa” của Phạm Việt Hưng trên Văn Nghệ Trẻ các số 47, 48, 49 năm 2003. (3): Bản dịch tiếng Việt của Vũ Công Hoan, NXB Văn Hoá Dân Tộc xuất bản năm 2000. (4): Xem “Cảm nhận gia đình” của Tương Lai trên Tia Sáng số 12/Tháng 7-2003 (5): Tài liệu đã dẫn ghi chú (4).
 25. Ông Obama đọc Thông điệp liên bang: Lời thề hành động! Tổng thống Mỹ Barack Obama thề sẽ hành động “bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào ông có thể” và gọi năm 2014 là “năm của hành động” trong thông điệp Liên bang. Sáng 29/1 (theo giờ Hà Nội), ông Obama đã đọc thông điệp Liên bang trước lượng viện Quốc hội Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng việc làm đang diễn ra, khoảng cách thu nhập ngày càng lớn và bế tắc chính trị tiếp tục. “Nước Mỹ không đứng yên, và tôi cũng không”, ông Obama phát biểu trước toàn Quốc hội và hàng triệu người xem truyền hình. Tổng thống Obama đã thề sẽ hành động "bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào ông có thể" và gọi năm 2014 là "năm của hành động". Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp Liên bang trước Quốc hội Ông Obama sẽ công bố một sắc lệnh tăng lương cho người lao động theo giờ trong hợp đồng mới của liên bang từ 7.25USD lên tới 10.10 USD, giải quyết tình trạng thất nghiệp dài hạn và mở rộng các chương trình dạy nghề và đầu tư cho giáo dục mầm non. Trong bài phát biểu, ông cũng tuyên bố, trong các vấn đề đề xuất, nếu Quốc hội không hợp tác, ông vẫn sẽ hành động “có hoặc không có Quốc hội” bằng cách sử dụng quyền được Hiến pháp Mỹ cho phép để ban hành các sắc lệnh. Năm 2013 vừa qua, ông Obama luôn bị khó khăn trong việc đưa đề xuất vào thực tiễn bởi Hạ viện Mỹ do đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế liên tục bác bỏ các chương trình mà ông đệ trình. Tổng thống Mỹ cũng đề ra những thách thức trong tình hình phân rẽ đảng sâu sắc hiện nay. Đối với vấn đề đối ngoại, ông Obama cho biết sẽ cùng các nước đồng minh tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài tại Syria, “phá vỡ và vô hiệu hóa” các mạng lưới khủng bố và bảo vệ quyết định của chính quyền ông trong việc tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân Iran. Tiền Phong