• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đại Phúc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.057
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Đại Phúc

 1. Con ở HN ạ. Hè rồi con có lên nhà SP xin rượu Bạch Hoa Xà để chữa chó cắn đó SP. Hôm tất niên HN con không đi được, hơi tiếc.
 2. Cảm ơn SP nhiều.Chúc SP xuân mới tràn trề sức khỏe, cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong SP sớm hoàn thành cuốn sách.
 3. Hình như đây SP: http://www.thiensulacviet.com/ly-hoc-dong-phuong/bi-%E1%BA%A9n-bai-da-c%E1%BB%95-sapa
 4. Kinh tế thế giới sẽ tăng trong năm 2014 và 2015 Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trong 2 năm tới nhưng với tốc độ chưa cao.Mới đây, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo “Tình hình và viễn cảnh kinh tế thế giới” năm 2014, trong đó khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trong vòng 2 năm tới. Theo báo cáo, Văn phòng các vấn đề kinh tế và xã hội (DESA) của Liên Hợp Quốc dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ ở mức 3% vào năm 2014 và 3,3% vào năm 2015, trong khi chỉ dừng lại ở mức 2,1% trong năm 2013. Phó Tổng Thư ký phụ trách phát triển kinh tế của DESA, bà Shamshad Akhtar cho biết, nhịp độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ tăng trong năm 2014 và 2015, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sẽ chưa cao. Mặc dù vậy, với việc thoát khỏi thâm hụt trong khu vực eurozone và phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và Nhật Bản, cũng như nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng tại các quốc gia đang phát triển, quá trình phục hồi của nền kinh tế thế giới có thể sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Theo bà Akhtar, hoạt động thương mại trong năm 2014 cho dù chưa quay trở lại đỉnh của thời kỳ trước khủng hoảng nhưng sẽ có nhiều bước tiến mới tại các nước phát triển và đang phát triển. Bà Akhtar đồng thời bày tỏ không ít hy vọng trước các thỏa thuận thương mại và tiến bộ đạt được gần đây, đặc biệt là bước tiến tích cực trong tiến trình thảo luận của Vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, Phó Tổng Thư ký phụ trách phát triển kinh tế của DESA cũng lên tiếng cảnh báo, thất nghiệp vẫn là một thách thức lớn cần phải vượt qua. Theo bà Akhtar, để thúc đẩy nền kinh tế phát triển thì tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là “không thể chấp nhận”. Thêm vào đó, bà Akhtar cũng nhấn mạnh tới vấn đề đặt ra do suy giảm dòng vốn và biến động của nó trong bối cảnh Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo thu hẹp chương trình hỗ trợ cho nền kinh tế mà họ vốn duy trì cho tới tận bây giờ. Ngoài ra, trong các vấn đề vĩ mô, bà Akhtar cũng nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo chính trị của nhiều quốc gia đang phát triển và các quốc gia chuyển đổi phải đối mặt với những thách thức buộc phải tiến hành tái cấu trúc toàn bộ hệ thống kinh tế. Đánh giá về nền kinh tế Mỹ, ông Pingfan Hong, Trưởng Nhóm giám sát kinh tế thế giới của DESA nhận định, việc ngừng áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng định lượng (QE) sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát thị trường. Ông cho rằng, chính phủ các quốc gia trước hết nên tập trung vào mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp và hạn chế các tác động tiêu cực của việc ngừng chính sách nới lỏng định lượng. Báo cáo kinh tế của Liên Hợp Quốc cũng đánh giá tình hình kinh tế của từng khu vực. Đối với nhóm các nền kinh tế phát triển, báo cáo cho rằng, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể đạt 2,5% trong năm 2014. Trong khi đó, mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Âu dự kiến chỉ ở mức 1,5%. Nga được dự báo sẽ hồi phục ở mức vừa phải, lên 2,9% trong năm 2014. Kinh tế Nhật Bản được cải thiện nhờ vào các gói kích cầu của chính phủ nhưng mức tăng trưởng dự kiến trong năm 2014 vẫn thấp, chỉ đạt khoảng 1,5%. Đối với nhóm đang phát triển, Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế của Brazil sẽ khôi phục lên mức 3% trong năm 2014; tuy nhiên, triển vọng này không chắc chắn do Brazil vẫn có thể phải chịu tác động của việc giảm nhu cầu từ bên ngoài, thiếu ổn định trong hoạt động lưu thông vốn quốc tế và chính sách siết chặt tiền tệ. Tình hình kinh tế của Trung Quốc được cải thiện với tăng trưởng dự kiến ở mức 7,5% trong vài năm tới. Ấn Độ sẽ hồi phục lên mức trên 5%. Đặc biệt, các nền kinh tế châu Phi được đánh giá tương đối lạc quan khi GDP của khu vực này dự kiến tăng 4,7% trong năm 2014 so với mức 4% năm 2013. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cũng quan ngại về tình trạng tăng trưởng không bền vững của châu lục này do phải phụ thuộc vào các nguồn đầu tư dành cho cơ sở hạ tầng, thương mại, quan hệ đầu tư với các nền kinh tế đang nổi và cải thiện trong việc quản lý và điều hành nền kinh tế./. Theo Thùy Anh
 5. Đôi giếng không bao giờ cạn nước Dưới chân núi Ái Nàng (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) có một đôi giếng chỉ sâu 1,5 m lúc nào cũng đầy ăm ắp nước. Liên quan tới giếng là truyền thuyết về con rắn thần có tình có nghĩa.Đôi giếng nằm trong khu dân cư thuộc làng Chiềng, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy. Bao quanh có 3 cây si cổ thụ với nhiều rễ lớn, nhỏ ăn xuống mặt đất, tán lá ôm trọn quần thể giếng. Nước giếng chỉ sâu ngang vai người và luôn tràn ra ngoài. Ngay cả khi người dân múc nước cả ngày, nước vơi rồi lại tràn trề, kể cả trong những mùa khô hạn nhất. Sáng sớm mùa đông ở miền núi buốt lạnh thấu xương, trái lại ở cạnh giếng hơi ấm lan tỏa. Người dân đến giếng lấy nước rửa mặt, vốc một chút nước cũng đem lại cảm giác ấm áp, thanh khiết. Bao quanh quần thể giếng là những cây cổ thụ khổng lồ. Ở đây có bia mộ thờ ông Cao Huy Thuật, ông Tổ của vùng đất này. Ảnh: Phan Dương. Bà Cao Thị Minh (60 tuổi), về làm dâu làng Chiềng hơn 40 năm nay cho biết, thuở ấy xung quanh đây hoang vu, những cây cổ thụ rậm rạp hơn cả bây giờ.Ngày nào, bà Minh cũng ra giếng vài bận giặt giũ bởi nước ấm, sạch, lại không tốn sức múc như ở nhà. Mùa đông chỉ có đàn ông tắm là chính. Đến mùa hè, người ngoài giếng đông như hội từ sáng sớm tới tận khuya. Giếng dưới túm tụm đám trai làng dội nước tung tóe. Giếng trên kín đáo hơn, từ xưa đã được dành cho đàn bà, con gái. "Thời mới về làm dâu, tôi ngượng không dám tắm ở chốn đông người. Ấy thế mà lâu dần cũng quen, ở đây từ thiếu nữ đến bà già đều tắm tập thể cả", bà Minh cười nói. Còn với cụ Tâm (86 tuổi), đôi giếng này gắn với cả cuộc đời cụ. "Nhớ thời còn nhỏ, một ngày không biết bao nhiêu bận tắm tiên ngoài giếng. Đến lúc trưởng thành vất vả với đồng ruộng trong cái nắng tháng 6 oi ả mà được dội gáo nước mát lên người sảng khoái vô cùng. Những đêm trăng thanh, đám trai gái trong làng hẹn nhau ngoài đây tỉ tê đủ thứ chuyện. Giờ già rồi nhưng chẳng mấy khi tôi tắm ở nhà vì đã quá quen với cái nếp tắm ở đó", ông cụ giãi bày. Quần thể giếng có diện tích hơn 300 m2, giếng dưới của đàn ông, giếng trên của đàn bà. Ảnh:Phan Dương. Với người dân làng Chiềng, đôi giếng rất linh thiêng. Trưởng thôn Cao Thái Hiền cho biết, bình thường giếng không bao giờ cạn nhưng đôi khi mực nước tụt xuống bất thường hay sôi sục rất kỳ lạ. Năm 1960, giếng xây thành bằng xi măng thì không sao, đến năm 1989 xây tường bao quanh có dùng thêm vôi, nước sôi sục lên, đỏ ngầu. “Vào những dịp đặc biệt như chuyển giao thế kỷ hay thời khắc giao thừa, nước giếng cũng sôi lên rồi tụt xuống. Sau những lần ấy, chúng tôi phải làm lễ. Vài ngày sau nước mới từ từ trong và dâng lên như bình thường”, ông Hiền cho biết. Ở làng, ngay cả đứa trẻ cũng thuộc lòng truyền thuyết về đôi giếng và sự tích rắn trả ơn. Tương truyền vào đời vua Lê Thần Tông, làng Chiềng âm u, quanh năm hạn hán. Nơi đây chỉ có gia đình ông già họ Cao, tên Thuật cùng vài người hàng xóm chung sống bên nhau. Ông Thuật nuôi một con rắn từ khi còn là trứng nước. Người dân thấy rắn lớn nên đòi giết, ông Thuật bèn đem thả ra sông Ngang. Sau đó, làng bị hạn hán bất thường khiến nhiều người chết đói, trong đó có ông Thuật. Biết ân nhân gặp nạn, con rắn đã đào đường dẫn nước từ sông về làng, tạo nên giếng làng Chiềng. Giếng chỉ sâu hơn 1m, nước luôn tràn ra bên ngoài. Ảnh: Phan Dương. Theo ông Hiền, về sau rắn được dân làng suy tôn là Thần Thủy Phủ Long Vương, còn ông Thuật được phong là ông Tổ của vùng đất này. Ngày nay, con cháu của ông Cao Huy Thuật vẫn lưu giữ những bản sắc phong cho đôi giếng và ông Thuật. Hiện các ông Cao Viết Hội (làng Áo), Cao Viết Nguyệt (làng Bái) và Cao Viết Cẩm (làng Chiềng) lưu giữ các bản sắc phong từ đời vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định. Hễ có người hỏi xem, ông Cao Viết Nguyệt phải thắp hương xin tổ tiên đưa hòm đựng sắc phong xuống. Hòm hình chữ nhật dài, bên ngoài chạm trổ tinh tế. Bên trong là mảnh vải đỏ bọc bản sắc phong, đôi chỗ đã cũ nát nhưng vẫn có con dấu từ đời vua Duy Tân, ban ngày 11/8/1909, ghi nhận công lao của ông tổ họ Cao. "Trước đây vào những mùa hạn hán, chính quyền tổ chức rước các bản sắc phong để làm lễ cầu mưa. Giờ đây không làm lễ nữa nên dòng họ tôi chia ra mỗi gia đình giữ một bản", ông Nguyệt cho biết. Khoảng 27 Tết hàng năm, trai tráng làng Chiềng lại được huy động xuống chặn nguồn nước rồi tát sạch, làm vệ sinh cho giếng. Gần tới phút giao thừa, dân làng tụ tập quanh giếng. Những người cao niên nhất trong làng dâng một mâm cỗ làm lễ cúng. Sau đó, mỗi nhà đều lấy một chai nước, bày lên bàn thờ tổ tiên cầu mong an lành, no ấm. Phan Dương
 6. ngày 15 tháng Chạp năm Quý Tỵ , nhằm ngày thứ ba 15.01. 2014 Tây lịch. Đây là ngày tốt, sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho trăm nghiệp trăm nghề để chuẩn bị cho một năm mới vạn sự an lành. Giờ tốt nhất trong ngày: Giờ Tỵ. Từ 7g00 đến 8g59 ============================= Anh sửa lại giờ bị nhầm "Thìn-Tỵ"
 7. Người Hà Nội 100 năm trước Qua ống kính của Leon Busy, một trung úy quân đội Pháp, Hà Nội ở thế kỷ 20 trong khi nhà giàu quần là áo lượt thì dân nghèo thiếu ăn thiếu mặc. Những bức ảnh màu đầu tiên về Hà Nội Năm 1909, Albert Kahn, một chủ nhà băng người Pháp, tiến hành kế hoạch đầy tham vọng là xây dựng kho tư liệu ảnh màu cho các dân tộc trên thế giới. Leon Busy, trung úy hậu cần quân đội Pháp, được giao chụp ảnh ở Việt Nam. Từ năm 1914 tới năm 1917, Busy đã chụp hơn 1.700 bức ảnh. Khoảng 60 bức ảnh của ông đang được trưng bày trong triển lãm Hà Nội sắc màu. Trong ảnh là một cô gái đang têm trầu. Leon Busy khá ưu ái thiếu nữ đang soi gương trong hình, cô đã xuất hiện trong 16 bức ảnh màu của ông. Trong từng bức ảnh, nổi bật lên sự khác biệt giai cấp qua trang phục, đồ đạc. Người nhà giàu mặc lụa là gấm vóc, đồ gỗ trong nhà được chạm khảm tinh xảo. Một ông nhà giàu sửa soạn hút thuốc. Quần áo và dép của một bà đồng có nét khác biệt rõ rệt với trang phục của các giai cấp tầng lớp trên. Bốn mẹ con người ăn mày mù lòa ngồi cạnh hàng rào dứa gai xin lòng thương của phật tử tới chùa. Người ăn mày bị bệnh phong mong manh trong chiếc khố ngồi nơi vệ đường. Leon Busy còn chụp nhiều ngành nghề khác như nghệ nhân vẽ tranh Hàng Trống. Ông đồ vận áo the nâu, quần trắng, khăn thếp có học trò mài mực giúp. Những người buôn bán, dân thường ăn mặc giản dị, áo the khăn vấn gọn gàng. Từ xưa, người dân Hà Nội đã có thói quen ăn hàng dù quán rất đơn giản. Chiếu phủ lên nền đất làm chỗ ngồi, bàn được làm bằng tre, đồ ăn có mẹt đậy. Người đứng bán hoa quả trước cửa đền Ngọc Sơn. Nghề bật bông xưa được làm ngay ngoài trời. Thời kỳ người dân còn nghèo, nghề "làm mới" chăn bông rất phát đạt. Phan Dương
 8. Xin chào tất cả các bạn đến với diễn đàn TTCK VN theo phong cách Lý Học Đông Phương kết hợp với phong cách hiện đại TA. Trước hết ĐP xin chân thành cảm ơn bác Thiên Sứ và BQT diễn đàn Lý Học Đông Phương đã dành cho chuyên mục TTCK một không gian riêng đặc biệt. Nhân dịp năm mới 2011, xin chúc bác Thiên Sứ, BQT, tất cả các bạn tham gia và gia đình sức khỏe trường tồn, hạnh phúc vô biên, tiền vào như nước, sự nghiệp thành công, ai nhìn cũng quý, ai thấy cũng thương, mọi đường rộng mở. Từ thiện sởi lởi Trời cho, có Tâm có Phúc, có Đức có Phần. Chúc tất cả các bạn năm 2011 đầu tư chứng khoán thắng lợi lớn. Chúc mừng năm mới 2011!!! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif :D :D
 9. Ký ức có thể di truyền qua nhiều thế hệ Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy ký ức của con người có thể di truyền qua nhiều thế hệ thông qua chuỗi ADN. Phát hiện gene giúp quên đi ký ức tồi tệ Nghiên cứu mới đây cho thấy một số thông tin có thể được truyền lại từ thế hệ trước cho thế hệ sau thông qua một số thay đổi hóa học trong ADN. Ảnh minh họa: Alamy Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Y Emory, Atlanta, ký ức của con người, hay những thông tin được thế hệ trước tiếp nhận, có thể được truyền lại cho thế hệ sau thông qua những thay đổi hóa học xảy ra ở ADN. Từ đó cho phép con cháu kế thừa được những kinh nghiệm của tổ tiên. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học tiến hành luyện tập cho các con chuột sợ ngửi mùi hoa anh đào và sử dụng sốc điện nhẹ trước khi chúng sinh sản. Sau thí nghiệm, các con chuột cái đều có những biểu hiện sợ hãi khi ngửi mùi hoa anh đào so với các mùi hương khác, Telegraph cho hay. Khi quan sát những con chuột ở thế hệ sau, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện các hành vi tương tự. Hiệu ứng này vẫn tiếp tục xảy ra ngay cả khi những con chuột được sinh ra bởi thụ tinh nhân tạo. Tiến hành phân tích, nhóm nghiên cứu phát hiện bộ não của những con chuột thế hệ trước và con cái của chúng đều có những thay đổi về cấu trúc ở khu vực nhận diện mùi hương. Kết quả này cho thấy bằng cách nào đó, những kinh nghiệm của thế hệ trước đã được truyền từ não vào hệ gene cho thế hệ sau. Giáo sư Marcus Pembrey, một nhà di truyền học tại đại học London, cho biết phát hiện mới này cung cấp một bằng chứng thuyết phục về sự truyền tải sinh học của trí nhớ. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu làm thế nào để những thông tin lưu trữ được trên ADN và mở rộng nghiên cứu về các phản ứng của gene ở người. Các nghiên cứu trước đây đều cho rằng những ký ức và kinh nghiệm của một cá thể chỉ có thể được truyền lại bằng kinh nghiệm cá nhân hoặc thông qua sự truyền đạt từ thế hệ trước. Đức Huy
 10. Clip quảng bá du lịch Nha Trang gây xôn xao Biển xanh, cát trắng cùng những thắng cảnh nổi tiếng ở Nha Trang hiện lên tuyệt đẹp trong clip quảng bá của một công ty lữ hành Hàn Quốc, khiến ngay cả người Việt cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vùng đất này. Bãi cát trắng trải dài ôm lấy nước biển xanh mát trong clip quảng bá du lịch Nha Trang của Hàn Quốc.Trong gần 3 phút, Nha Trang hiện lên với bãi biển trong xanh miên man bờ cát trắng. Hai thiếu nữ Hàn Quốc cùng đạp xe khám phá các địa danh ở thành phố biển này như chùa Long Sơn, tháp Bà Ponagar, đảo Hòn Tằm... Ở mỗi địa danh, hai du khách xứ Kim chi thích thú khám phá cuộc sống của người dân, thưởng thức những món ăn ngon, chơi thể thao, ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp... * Clip: Nha Trang đẹp lộng lẫy trong quảng cáo của Hàn Quốc Cảnh đẹp của Nha Trang dưới góc nhìn của khách nước ngoài hiện lên vừa quen thuộc lại lạ lẫm. Mới xuất hiện trên mạng nhưng clip đã thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ của cộng đồng. Nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp của Nha Trang và ví thiên đường du lịch này không thua kém Hawaii. Phần lớn bình luận ngạc nhiên và ngỡ ngàng như lần đầu được biết tới nơi này. Thậm chí, không ít người xuýt xoa khi được đi du lịch qua màn ảnh nhỏ và hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên ở Nha Trang. Các địa danh trong clip đều được giới thiệu bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Hàn."Rất chuyên nghiệp. Nếu họ không ghi Nha Trang bằng tiếng Việt mà ghi bằng tiếng Hàn thì người xem cũng chẳng dám tin đó là Việt Nam", nickname Dan viết. Còn letran chia sẻ: "Cùng một cảnh vật mà sao người ta làm nhìn quá tuyệt vời, mình làm thì nhìn là không muốn đi luôn". Một số người đã so sánh clip quảng bá du lịch do người Việt và nước ngoài làm. Nickname the_rose_310 thắc mắc: "Nhìn quá tuyệt! Sao không thấy Việt Nam mình quảng bá kiểu này ta?". Trong khi Tôn Tiểu Tử lý giải: "Người Việt cứ làm clip quảng bá theo lối mòn mà không theo thị hiếu bây giờ". Và người này tỏ vẻ tiếc nuối khi "nhiều người không có tầm nhìn xa" và "hình ảnh Việt Nam cần được quảng bá dựa theo những tiêu chí có trong clip trên". Theo Nhím Xù, muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới thì cần người có tâm và tầm, trong khi những người được người được giao làm nhiệm vụ đó lại thiếu cả hai thứ đó. Hai du khách Hàn Quốc đi lễ chùa Long Sơn.Lý giải cho việc các clip quảng bá du lịch Việt thường phải đi nhờ nước ngoài làm hộ, nhiều ý kiến cho rằng đó là do "đầu tư không đúng chỗ". "Đầu tư thì có nhưng không đúng chỗ. Giao cho mấy chỗ lạc hậu làm nhìn giống mấy clip rẻ tiền, thiếu sự trẻ trung, hấp dẫn. Chứ mấy cái này, đạo diễn trẻ làm MV ca nhạc chất lượng hiện nay dư sức làm", một độc giả chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng, làm clip quảng bá đẹp giống như công ty lữ hành của Hàn Quốc không khó. "Bình thường mà, có đầu tư thì Hàn Quốc hay Việt Nam cũng sản xuất được hết", vnketnoi nhận định. Bình Minh Đang tải Trang Tiếp...
 11. Bên phải mảnh thiên thạch có 1 xoáy âm dương, giống xoáy AD Lạc Việt =========================================== Vụ nổ thiên thạch ở Nga có năng lượng cực lớn Các nhà khoa học Czech và Canada mới đây cho biết vụ nổ thiên thạch khổng lồ ở Nga hồi đầu năm có nguồn năng lượng tương đương hàng trăm nghìn tấn thuốc nổ TNT. Trục vớt thiên thạch khổng lồ rơi xuống trái đất Nga sắp trục vớt khối thiên thạch khổng lồ Mảnh thiên thạch được trục vớt ở hồ Chabarkul, ngoại ô thành phố Chelyabinks. Ảnh: RIA Novosti Theo số liệu tính toán của các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Cộng hòa Czech và Đại học Western Ontario, Canada, nguồn năng lượng có trong thiên thạch khi phát nổ ước tính tương đương với vụ nổ của khoảng 500.000 tấn thuốc nổ TNT, và mạnh hơn gấp 30 lần so với sức mạnh của quả bom từng rơi xuống Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945. Guardian cho hay, thiên thạch có kích thước khổng lồ và lớn hơn nhiều so với tính toán trước đây của các nhà khoa học, với chiều dài khoảng 19 m, trọng lượng ban đầu xấp xỉ 13.200 tấn, bắt đầu nổ thành nhiều mảnh ở độ cao khoảng 43 km. Sau khi vụ nổ thiên thạch xảy ra, các mảnh thiên thạch đều bốc hơi và chỉ còn hai mạch thiên thạch. Một hai mảnh thiên thạch này chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ ở tỉnh Chelyabinsk, Nga, làm xuất hiện các đám mưa thiên thạch trên bầu trời các tỉnh Chelyabin, Tyumen, Kyrgan và Sverdlovsk, cũng như nhiều địa phương ven dãy núi Ural, hồi tháng 2. Vụ nổ thiên thạch gây ảnh hưởng nặng nề đến 5 khu vực của Nga, làm hơn 3.000 ngôi nhà hư hại và hơn 1.200 người bị thương. Các nhà khoa học tiến hành trục vớt phần lớn nhất của thiên thạch từ hồ Chabarkul, ngoại ô thành phố Chelyabinks, hồi tháng 10. Thùy Linh
 12. Cổ vật từ con tàu đang trục vớt ... ==============================
 13. Thấy hình ảnh những cổ vật gốm sứ có xoáy âm dương nên đưa vào đây, mắc dù hơi buồn về hành động khai thác... ================================================================================== Nhiều cổ vật trên con tàu chìm bị vỡ Thứ bảy, 17/8/2013 17:09 GMT+7 Trước việc người dân tranh nhau khai thác làm vỡ cổ vật trên con tàu chìm vừa tìm thấy ở vùng biển Bình Châu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã khoanh vùng bảo vệ, thu giữ nhiều mảnh vỡ cổ vật có niên đại khoảng thế kỷ 16-17. Rạng sáng 16/8, hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã đổ xô đến vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tranh giành khai thác trái phép cổ vật trên con tàu chìm vừa phát hiện, cách con tàu chứa "kho cổ vật" 700 tuổi đã khai quật trong tháng 6 vừa qua khoảng 150 m về hướng tây bắc. Ông Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu cho biết, ngư dân phát hiện vị trí con tàu chìm khoảng 1h sáng đã hùa nhau khai thác. Đến 4h cơ quan chức năng điều động công an, biên phòng đến hiện trường ngăn chặn. "Do vụ việc xảy ra vào đêm tối, cùng lúc đông đảo ngư dân tranh giành khai thác làm vỡ cổ vật rất nhiều, thật đáng tiếc. Đây là chiếc tàu chìm chứa cổ vật thứ 3 được ngư dân phát hiện ở vùng biển Bình Châu", ông Nguyên nói. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều mảnh vỡ cổ vật do ngư dân khai thác trái phép trong con tàu chìm. Con tàu chìm ở độ sâu chỉ cách mặt nước gần 4 m, cách bờ khoảng 150 m. Cổ vật trên con tàu chìm này được các chuyên gia khảo cổ bước đầu nhận định có niên đại khoảng thế kỷ 16-17. Hoa văn hình hoa xây xanh tinh xảo bên ngoài một cái bát vỡ. Hoa văn hình hoa dây trong lòng một đĩa gốm. Một khúc gỗ trôi dạt từ con tàu cổ vừa được phát hiện. Nhiều khả năng do ngư dân dùng xà beng trục vớt trái phép cổ vật vô tình trúng vào thân con tàu chìm nên khúc gỗ dạt ra ngoài nổi lên mặt nước. Ông Đoàn Sung, cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị được tỉnh cho phép mở rộng thăm dò, khai quật khảo cổ học ở vùng biển Bình Châu) nhận định, nhiều khả năng số hiện vật trên con tàu cổ này nhiều gấp 2 đến 3 lần so với 4.000 cổ vật 700 tuổi đã được khai quật trước đó. Sáng 17/8, khu vực tàu chứa "kho cổ vật" đã được cơ quan chức năng Quảng Ngãi khoanh vùng bảo đảm an ninh. Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Văn hóa cùng Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương khẩn trương lập phương án khảo sát, thăm dò, trình Bộ Văn hóa phê duyệt khai quật cổ vật trước mùa mưa bão năm nay. Trí Tín
 14. Người nguyên thủy 2013: ========================= Cha con 'người rừng' sống 40 năm trên cây Thứ tư, 7/8/2013 18:04 GMT+7 Sau 40 năm bỏ làng vào sống giữa rừng sâu, sáng 7/8, hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang đã được chính quyền địa phương cùng dân làng "giải cứu" về làng. Hai cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) suốt 40 năm qua đã sống trên căn chòi như tổ chim, treo chót vót trên một thân cổ thụ giữa rừng sâu được chống đỡ bởi hàng chục cây lồ ô già. 40 năm trước, khi ông Lang tròn 1 tuổi, người cha Hồ Văn Thanh đã mang con vào rừng sống hoang dã. Từ đó đến nay họ chỉ mặc mỗi chiếc khố bện bằng vỏ cây. Vào mùa lạnh, họ choàng thêm chiếc áo được bện bằng vỏ cây. Vật dụng dùng nấu ăn giữa rừng sâu suốt 40 năm qua được lượm lặt về. Gùi và những ống lồ ô chứa lúa, mè của hai cha con "người rừng" Rìu và dao tự chế của hai cha con. Sau hơn 4 tiếng vượt núi, băng rừng, lực lượng dân quân xã Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà cùng dân làng đã tiếp cận nơi ở, "giải cứu" hai cha con đưa về làng. Ông Hồ Văn Thanh (81 tuổi) bị ốm nặng nên dân làng phải khiêng võng đưa từ rừng sâu về nhà chữa bệnh. Do lo sợ ông Lang hoảng sợ, bỏ trốn vào rừng, lực lượng công an xã luôn phải giữ vai để dẫn đi. Trong đoàn đi giải cứu hôm nay, Chính quyền xã Trà Xinh đã bố trí y sĩ đi theo để chăm sóc hai cha con "người rừng" Trí Tín
 15. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Chúc sư phụ luôn khoẻ và hạnh phúc.
 16. Phép thuật kỳ bí của tộc người Rục Thứ hai, 22/7/2013 15:34 GMT+7 Đã hơn 50 năm được tìm thấy và gia nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhưng tộc người Rục ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) vẫn mang trong mình những nét bí ẩn. Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp Cuối năm 1959, bộ đội Biên phòng Cà Xèng đóng tại Thượng Hóa trong một lần tuần tra đã phát hiện nhóm “người rừng” nhút nhát, không mảnh vải che thân, leo trèo vách đá, chuyền cành nhanh như thú hoang. Sau nhiều tháng tiếp cận, bộ đội đã vận động được họ rời hang đá về định cư ở thung lũng Rục Làn, xã Thượng Hóa. Từ đây tộc người Rục được biết đến như là em út trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đến đầu năm 2013, tộc người Rục được quốc tế đưa vào danh sách 10 bộ lạc còn nhiều điều bí ẩn nhất thế giới. Một góc bản người Rục hiện nay. Ảnh: Tiền phong. Theo ông Đinh Thanh Dự, nhà nghiên cứu văn hóa các tộc người ở Quảng Bình, gần hết một đời người bỏ công nghiên cứu nhiều tộc người trên địa bàn, nhưng với người Rục vẫn còn nhiều điều bí ẩn đối với ông và các nhà khoa học. Nay tuổi già, sức yếu không cho phép ông có những chuyến điền dã, nhưng ông vẫn luôn đau đáu về những gì còn dang dở với người Rục. Ông Dự khẳng định, người Rục không có họ, không có tộc danh, là một tộc người chậm phát triển nên vẫn đậm nét người Việt cổ. Vì họ sinh sống ở những hang đá mà theo phương ngữ “rục” có nghĩa là hang đá có nước chảy qua nên các tộc người khác gán ghép cho họ là người Rục. Qua nghiên cứu về nhân chủng học, ngôn ngữ của người Rục, các nhà khoa học đã ghép tộc người Rục vào nhóm dân tộc Chứt ở Quảng Bình cùng với Sách, Mày, Mã Liềng, A Rem... Trước khi rời hang đá, người Rục có 109 người, sống tách biệt, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gặp người lạ là trốn chạy. Cuộc sống của họ hoàn toàn dựa vào tự nhiên, chỉ quen leo trèo cây, thoăn thoắt trên các triền núi cao để săn bắt chim thú, hái lượm, đào củ ráy, củ mài. Họ không mặc quần áo, nam nữ đều búi tóc đằng sau, che mình bằng vỏ cây sui, khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau tìm đến hang đá trú ngụ và thường ngủ ngồi. Đến nay, sau hơn 50 năm rời hang đá, nhưng vợ chồng ông Cao Chơn và Cao Thị Bim (hơn 80 tuổi) vẫn giữ nguyên nếp sống nguyên thủy. Mặc dù đã được nhà nước xây nhà, cấp đất trồng trọt, nhưng ông bà không ở nhà mà thường xuyên lên hang đá để ở. Hai vợ chồng già vẫn nếp cũ, ngày săn bắt hái lượm, tối về hang ngủ ngồi mặc cho con cháu, chính quyền vận động. Trưởng bản Mò O Ồ Ồ, anh Cao Văn Đàn (39 tuổi) cho biết, không chỉ ông bà Cao Chơn mà gần 500 người Rục hiện nay thi thoảng vẫn nhớ hang đá. Mặc dù có nhà cửa, nhưng cứ đến mùa rẫy nhiều gia đình lại dắt díu nhau vào hang sinh sống có khi vài ba tháng mới về... Vợ chồng ông Cao Chơn vẫn thích ngủ ngồi. Ảnh: Tiền phong. Theo ông Đinh Thanh Dự, hiện trong cộng đồng người Rục còn tồn tại hai dạng phép thuật bí hiểm mà các tộc người khác không có, đó là thuật thổi thắt, thổi mở và thuật hấp hơi. Trong những lần điền dã, ông Dự từng chứng kiến sự linh nghiệm của hai phép thuật này, nhưng cố công nghiên cứu về nó thì không thể. Vì người Rục xem đó là sự linh thiêng, không thể tiết lộ cho người ngoài. Ông Dự cho biết, thuật thổi thắt, thổi mở của người Rục là dùng bùa chú thổi vào người phụ nữ để sinh hoạt vợ chồng không có con (gọi là thổi thắt); còn khi cần có con cũng dùng bùa chú để thổi vào người phụ nữ (gọi là thổi mở). Ngoài ra, người Rục còn có thuật hấp hơi để tránh thú dữ. Mỗi khi vào rừng, người Rục chỉ cần đọc câu thần chú thì dù có hổ, báo, voi rừng cũng không dám đến gần để tấn công. Điều này qua thực tế, dù sống chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng chưa ai ghi nhận người Rục bị mãnh thú tấn công. Ông Dự kể, trong một lần cùng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Xuân Trang điền dã để tìm hiểu những phép thuật của người Rục, ông Trang đã suýt mất mạng do muốn thử uy lực của thuật hấp hơi. Đó là lần vào rừng với một già làng người Rục, mặc dù đã được cảnh báo là phải luôn đi trước, cách xa 5 m mà không được đi sau lưng già làng người Rục (lúc đó đã đọc thần chú sử dụng thuật hấp hơi). Nhưng bất ngờ ông Trang cố tình tụt lại sau và ngay tức thì ông ngã vật ra đất, co giật và hộc máu. Già làng người Rục phải quay lại, lẩm bẩm câu gì đó và ông Trang trở lại bình thường. Trưởng bản Mò O Ồ Ồ, Cao Văn Đàn cho biết, những phép thuật nói trên nay không còn phổ biến trong cộng đồng người Rục, nhưng những thầy Ràng (dạng thầy Mo) vẫn còn lưu giữ. Thầy Cao Ống năm nay đã 80 tuổi, ốm yếu, không đi lại được nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Sau một hồi thuyết phục, ông cũng đồng ý diễn lại các động tác trong thuật thổi thắt thổi mở. Những dụng cụ để ngay góc nhà, thế nhưng không ai dám đến lấy, vì sợ. Thầy Cao Ống diễn lại thuật thổi thắt, thổi mở. Ảnh: Tiền phong Mãi sau ông Cao Ngọc Ên là em trai của thầy Cao Ống sang mới dám mang các dụng cụ ra và tự tay ông sắp xếp như một buổi lễ thổi thắt, thổi mở. Dụng cụ gồm: hai ống nứa, một dài (1 m), một ngắn (0,5 m), một phiến đá nhỉnh hơn hai bàn tay ghép lại, một cái bát đựng nước, một cái đựng hoa. Ông Ên nói, còn thiếu sáp ong làm nến, hương và sợi tóc, hoặc sợi chỉ để vào bát nước. Thầy Ràng Cao Ống ngồi xổm trên giường, hai tay cầm hai ống nứa cà phần đầu nhọn vào phiến đá phát ra âm thanh trầm bổng. Cùng lúc, ông đọc thần chú có vần điệu như hát theo giai điệu từ hai ống nứa. Vừa đọc, ông vừa thổi hơi vào bát nước. Theo thông lệ, chừng 30 phút sẽ đưa bát nước có sợi tóc, hoặc sợi chỉ cho người phụ nữ muốn thắt không sinh nở uống và sẽ hiệu nghiệm. Ông Cao Ống cho biết, thổi mở cũng ở dạng này, nhưng bài chú sẽ có nội dung khác. Ông còn có thể thổi chữa bệnh đứt tay, chân, chảy máu, rắn độc cắn... và mỗi dạng bệnh tật có những câu chú khác nhau. Ngoài thuật hấp hơi để tránh thú dữ cho riêng mình, ông có thể dùng phép thuật vẽ một vòng tròn cho nhiều người ngồi trong đó để chống lại thú dữ. Tuy nhiên, khi hỏi về nội dung các câu chú, và nhờ dịch sang tiếng phổ thông thì ông lắc đầu: “Đó là điều thiêng và tối kỵ của người Rục, không thể để người ngoài biết được”. Theo Tiền phong
 17. Lời cảnh báo gây sốc về số phận trái đất Nhằm thúc đẩy xã hội cùng chung tay hành động bảo vệ trái đất, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cùng Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) đã cho ra đời những poster "khóc thương cho số phận trái đất" đầy ám ảnh. Cá nhỏ hơn vì biến đổi khí hậu Hoài nghi về liên hệ giữa El Nino và biến đổi khí hậu Obama: 'Không chống biến đổi khí hậu là phản bội hậu thế' Một con gấu Bắc Cực phải cởi bộ lông của nó vì quá nóng. Bức poster này được sáng tạo bởi công ty quảng cáo TBWA, Bỉ trong chiến dịch The Big Ask trên quy mô 17 quốc gia châu Âu. Chiến dịch này nhằm kêu gọi người dân Bỉ cùng ký vào một bản khuyến nghị của chính phủ nước này nhằm cải thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, ngăn chặn biến đổi khí hậu. Bức poster mô tả cái chết gấu Bắc Cực vì sự nóng lên toàn cầu. Trên thực tế, những vùng biển chết như thế này không chỉ là viễn cảnh trong tương lai. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết, trong vòng 5 năm từ 2003 - 2008, trên thế giới đã có 450 vùng biển “không sự sống”. Mới đây nhất, cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ đã công bố một vùng biển có diện tích 22.000 km2 ở vịnh Mexico, tương đương diện tích bang New Jersey sẽ trở thành một vùng biển chết do hệ quả của việc ô nhiễm đất nông nghiệp trầm trọng ở khu vực này. Bằng cách miêu tả hình ảnh một con vật nuôi gần gũi với con người, đó là con chó đang bơ vơ trên một tảng băng trôi lững lờ, tác giả của tấm poster muốn mọi người thấy rằng, sự nóng lên toàn cầu không chỉ ảnh hưởng đến các động vật hoang dã ở vùng xa xôi mà còn tác động đến cuộc sống hàng ngày của con người. Thông điệp của poster này muốn gửi gắm là: "sự nóng lên toàn cầu đe dọa tất cả các sinh vật sống". Theo công bố của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN), hiện có 21.000 loài sinh vật đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Minh chứng điển hình là rạn san hô Great Barrier Reef ở Australia đang xuống cấp nghiêm trọng vì lốc xoáy, lũ lụt và ô nhiễm. “Ngừng biến đổi khí hậu trước khi nó biến đổi bạn” chính là thông điệp của poster này. Hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt giống cá không phải một sự mô tả chính xác về mặt sinh học. Song nó gây ấn tượng mạnh nếu nghĩ về tương lai: Khi trái đất nóng lên, mực nước biển tăng và nhấn chìm tất cả, con người sẽ phải thở bằng mang nếu như muốn tồn tại. Một trong những hậu quả khôn lường của việc trái đất nóng lên là sự gia tăng của mực nước biển. Theo ước tính, tới năm 2100, mực nước biển có thể dâng lên 0,8-2 m. Không những thế, với tình trạng này, nguy cơ dải băng lớn ở Greenland sẽ biến mất. Khi đó, mực nước sẽ đẩy tới hơn 7m, đủ để nhấn chìm London và Los Angeles. Các bạn có muốn hình ảnh trong tấm poster là tương lai của con cháu mình sau này? Nắm đấm” là tên gọi của tấm poster ra đời ở Brazil. Nó gửi tới thông điệp: “Con người sẽ nhận lại đúng những gì mình đã cho thiên nhiên”. Hình ảnh nắm đấm mây lấy cảm hứng từ con bão Katrina năm 2004, một cơn bão nhiệt đới bất thường và là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu. Theo ước tính, sau khi cơn bão này đi qua Đông Nam Brazil, thiệt hại nó gây ra lên tới 350 triệu USD (gần 7.400 tỷ VND). Tháng 3/2008, cơ quan truyền thông Hàn Quốc - Daehong sản xuất một loạt các poster như thế này nhằm gia tăng hiểu biết của người dân về hệ sinh thái trái đất cũng như kêu gọi chống lại các hoạt động phá hoại môi trường khiến mực nước biển dâng. Không chỉ ở Hàn Quốc, cả châu Âu trong tháng 6/2013 đã “thoi thóp” vì lụt lội. Khi con sông Danube dâng cao tới mức kỷ lục 8,9m, hàng ngàn người dân Đức, Áo, Slovakia, Ba Lan và Cộng hòa Czech phải sơ tán khỏi chỗ ở vì vỡ đê và dòng nước lũ nhấn chìm tất cả. Với tên gọi, “Empire State”, poster này đã thể hiện rõ ý đồ của tác giả. Đây chính là hình ảnh của nước Mỹ với những đám mây đen đặc từ các nhà máy công nghiệp và tất cả chìm trong nước với "sự cai quản" của bầy cá mập. Trái đất đang tan chảy như một que kem và ai là người ăn kem? Chính con người đang tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Biến đổi khí hậu không ở xa xôi mà gần ngay trước mắt bạn. Mới đây, Viện Nghiên cứu Tác động Biến đổi Khí hậu Postdam đưa ra một báo cáo khoa học, trong đó, khẳng định Đông Nam Á là khu vực chịu tác động cực đoan nhất từ sự nóng lên toàn cầu. Theo đó, mức nhiệt độ trung bình sẽ đạt 40 độ C và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Theo Trí thức trẻ
 18. Việt Nam sắp có máy bay không người lái quân sự Các nhà nghiên cứu đang hoàn tất các công đoạn để cuối năm nay cho ra mắt máy bay không người lái phục vụ cho mục đích quân sự đầu tiên ở Việt Nam. Máy bay không người lái hạng nhẹ VT Patrol. Ảnh: Viettel. Đại tá Đỗ Văn Lập, Giám đốc Trung tâm khí cụ bay của hãng Viettel cho biết, trung tâm được giao nhiệm vụ tạo ra chiếc máy bay không người lái đầu tiên từ tháng 11/2011, đến tháng 12 năm ngoái, những chiếc máy bay không người lái hoàn chỉnh đầu tiên đã được bay thử nghiệm trên bầu trời Việt Nam. Máy bay còn hoạt động dọc sườn núi trong thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, mây mù. Máy bay VT Patrol với sải cánh 3,3 m, trọng lượng cất cánh 26 kg, bay tự động với khả năng truyền thông tin, hình ảnh theo thời gian thực. Màu máy bay phù hợp với nhu cầu tác chiến quân sự.Vật liệu của máy bay bằng composite hàng không chất lượng cao để bảo đảm độ bền, nhẹ. Qua quá trình bay thử nghiệm, các chuyên gia đã khắc phục hiện tượng đóng băng ở một số bộ phận trong máy bay khi bay ở nhiệt độ dưới 15 độ C, độ ẩm trên 90%. Máy bay VT-Patrol có khả năng bay với vận tốc từ 100 đến 150 km/giờ, cự ly hoạt động 50 km, trinh sát bằng camera quang hồng ngoại full HD có thể nhận dạng và phân biệt mục tiêu người lính trong khoảng cách 600 m. Sau thành công bước đầu, công ty có thể sẽ sản xuất ra những chiếc máy bay không người lái tầm trung với thời gian bay 15-24 giờ phục vụ cho trinh sát cấp chiến dịch, chiến lược, xa hơn nữa là các thiết bị tối tân khác như tên lửa để nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho đất nước. Trung tâm khí cụ bay xác định, nhiệm vụ làm chủ công nghệ lõi như chế tạo máy bay, hệ thống điều khiển tự động, khả năng bảo mật số liệu, thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện, hệ thống bảo mật lớp ngoài cùng của đơn vị này có thể bảo đảm an toàn thông tin, kể cả trong trường hợp Việt Nam nhập khẩu một số chi tiết, thiết bị từ nước ngoài. Hình ảnh trinh sát quang – hồng ngoại thu được từ VT Patrol. Ảnh: Viettel. Theo ông Lập, vấn đề cơ bản phát triển của hệ thống điều khiển là thiết kế phần cứng, phần mềm (định vị, dẫn đường theo chương trình, kiểm soát trạng thái hoạt động của máy bay, kiểm soát được quá trình bay). Dự kiến cuối năm nay, Viettel sẽ chính thức ra mắt máy bay không người lái phục vụ cho mục đích quân sự đầu tiên ở Việt Nam. Theo Vietnam+
 19. Sư phụ à, theo con được biết thì vàng giảm hay tăng cũng có phần do bàn tay tài phiệt Mỹ. Nó nằm trong gói liên hoàn kế để đánh đổ TQ, do TQ là nước chủ nợ lớn nhất và ôm nhiều vàng nhất ở mức giá cao. Trước đây TQ dự trữ hơn 3000 tỷ đôla Mỹ, họ đánh tụt đồng đola làm TQ chạy sang mua đồng euro làm dự trữ, họ lại đánh tụt đồng euro làm TQ chạy vội sang gold (vàng) ở mức giá 1600-1700$. Bây giờ là lúc họ đánh tụt gold. Bề ngoài thì cả thế giới này cứ lo sợ, nhưng bên trong thì chính TQ mới bị ảnh hưởng nhiều nhất.
 20. Tôi nghĩ dân lý học dù cao thủ, có khả năng phân tích chính xác nhiều sự kiện. Nhưng với vàng thì họ còn thiếu thông tin để phân tích dự đoán chính xác, đa số mọi người nghĩ rằng kinh tế khủng khoảng đẫn đến lạm phát và vàng tăng phi mã. Cái đó chỉ đúng với quá khứ khi Mỹ và các nước gắn bản vị vàng với đồng tiền, ngay nay vàng không còn gắn bản vị với đồng đola nữa nên nó mới có cơ hội tăng cao điên khùng, nhưng ns cũng sẽ có cơ hội giảm mạnh. Vấn đề mấu chốt cho giá vàng bây giờ là đồng đola Mỹ, fed mới doạ ngừng QE3 thôi mà vàng đã rời gần 100$ một đêm. Từ giờ cho đến năm 2014 Fed mà chém gió nâng lãi suất đồng đôla, lúc đó vàng rơi tự do phải trên 100$ không đến mọt đêm.
 21. Triều Tiên mời Mỹ đối thoại cấp cao Triều Tiên vừa đề xuất về các cuộc đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo. "Chúng tôi đề xuất các cuộc thảo luận cấp cao giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", KCNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên hôm nay cho biết. Triều Tiên sẵn sàng có "các cuộc thảo luận nghiêm túc về một loạt vấn đề, bao gồm mục tiêu của Mỹ nhằm đạt được một thế giới không có kho vũ khí hạt nhân", ủy ban cho hay và hối thúc Washington xác định thời gian, địa điểm thảo luận. Bình Nhưỡng đưa ra lời đề nghị 5 ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên hủy cuộc đàm phán cấp cao, dự kiến diễn ra vào ngày 13 và 14/6, viện dẫn sự khác nhau giữa cấp bậc của trưởng đoàn đàm phán đại diện cho mỗi bên. Theo Yonhap, tranh chấp thể hiện vực sâu ngăn cách hai miền trên bán đảo Triều Tiên, vốn về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh, vì không hiệp ước hòa bình nào được ký sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trọng Giáp
 22. Một cô người Viêt, một cô người Nhật. Hai nước có con gái giống nhau nhỉ.
 23. Cảm ứng tiên tri từ ảnh ngài O và T ngồi với nhau thì nội dung bí mật cuộc gặp này là vấn đề: ông Tập đòi 1 TQ, ngài Omaba muốn duỳ trì 2 TQ. Tôi căn cứ vào cảm ứng ngôi sao trên quốc kỳ TQ, bên ông T thì có 1 ngôi sao, con bên ngài Omaba thì có 2 ngôi sao.
 24. Chú chó thông minh 5 năm kéo chuông chùa 06-06-201300:05:05 | Candy Le - Theo Trí Thức Trẻ 5 năm liền không quản mưa gió, chú chó Mash ở đảo Fuchu, Hiroshima, Nhật Bản tối nào cũng lên chùa kéo chuông. Ở đảo Fuchu, Hiroshima, Nhật Bản có một chú chó thông minh tên là Mash (6 tuổi, thuộc giống chó Corgi), được người dân ở đây gọi là “Chó kéo chuông”. Đã 5 năm nay, Mash không quản mưa gió tối nào cũng lên chùa kéo chuông. Sư trụ trì ở chùa còn nói chưa thấy ai chịu khó và thành khẩn đến vậy.  Theo lời kể của chủ nhân thì nhà anh ở gần chùa nên chiều nào đi dạo cũng đi qua cửa chùa. Một hôm, trong lúc anh đang dắt Mash đi dạo, bỗng dưng nó chạy vào chùa. Mash dùng mõm cắn dây thừng lắc lắc cho chuông kêu, tiếng chuông kêu rất to nhưng chú chó không sợ hãi mà còn thấy thích thú. Mash kéo chuông chùa Ai cũng biết chùa là một nơi linh thiêng, yên tĩnh, chủ của Mash sợ làm phiền đến nhà chùa nên cấm không cho Mash vào kéo chuông. Tuy nhiên, Mash không chịu, ngày nào cũng vậy, cứ đến chập tối là Mash lại chạy vào chùa kéo chuông. Đến nay đã được 5 năm, dù mưa bão hay gió rét thì Mash vẫn lên chùa kéo chuông như bình thường. Hành động kỳ quặc và đáng yêu của chú chó này đã thu hút sự chú ý và quan tâm của người dân trong vùng. Sư trụ trì ở chùa cho biết Mash kéo chuông nhẹ nhàng nhưng tiếng kêu rất hay, chứng tỏ lòng thành khẩn của nó rất lớn nên gọi chú là “Chó kéo chuông”. Cụm từ “chó kéo chuông” đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.
 25. Có một ông già thích chết 19:00 | 28/05/2013 (Petrotimes) - Ông Hoàng Ngọc Bảo - một Việt kiều Canada là bác sĩ, nhà khoa học, nhưng đã từ lâu ông lại rất quan tâm đến vấn đề tâm linh. Về Việt Nam sau nhiều năm xa quê hương, ông Bảo bất ngờ tìm đến Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng (UIA) xin được… chết, kèm theo lời tuyên bố: Các nhà ngoại cảm Việt Nam nếu thực sự có khả năng hãy đưa “vong hồn” của ông trở lại dương thế! Phóng sự của Vũ Hải Hậu Ý tưởng lạ đời Câu hỏi: có hay không cuộc sống sau cái chết vốn là vấn đề rất lớn, đã và đang làm vã mồ hôi hột các nhà khoa học nhiều ngành. Đã có không ít những học giả đầu ngành đưa ra những luận điểm bác bỏ quan niệm này và khẳng định: Chết là hết! Tuy nhiên, việc công nhận sự tồn tại của “linh hồn” - một thực thể dạng khác của con người sau khi chết lại được nhiều người công nhận và ủng hộ. Các nhà ngoại cảm, các thầy pháp, thầy bùa được cho là có khả năng tiếp xúc, trò chuyện với linh hồn, hoặc áp vong cho linh hồn trở lại trong cơ thể người còn sống thì đương nhiên tuyệt đối tin vào thế giới sau cái chết. Niềm tin vào “thế giới bên kia” vốn chẳng có gì là sai trái. Tuy nhiên, đã có một thời gian dài, người ta lợi dụng vào niềm tin này để trục lợi, lừa gạt những người cả tin. Lẫn lộn thật giả từ những hoạt động tâm linh nhuốm màu mê tín dị đoan đã ở mức báo động. Những người có trách nhiệm thì khăng khăng rằng: Nếu thế giới tâm linh là có thật thì các nhà khoa học hãy chứng minh bằng luận chứng khoa học! Vấn đề mà người ta hay đặt ra là, muốn biết được thế giới bên kia như thế nào thì phải phải đến thế giới đó, nghĩa là phải… chết thử. Và, thực tế, chưa có ai ở Việt Nam chấp nhận thử chết cả. Ông Bảo muốn sau khi mình thoát xác, đi chu du một vòng sẽ có nhà ngoại cảm thực tài nào đó đưa ông trở về được Cũng đúng thời gian qua, Báo Năng lượng Mới nhận được thông tin của bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tâm linh USC (thuộc UIA) về việc một người Việt Kiều có ý tưởng lạ đời rằng, muốn đi “du lịch tâm linh”. Người Việt kiều này là ông Hoàng Ngọc Bảo, quốc tịch Canada. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với những tư tưởng cuồng tín, mê muội của một số người tự nhận mình là “Thiên long giáng thế” với khả năng thần kỳ, cả nhân loại có một nên chúng tôi cũng không bất ngờ gì trước thông tin này. Tuy nhiên, điều đặc biệt từ người đàn ông này là, ông ta chấp nhận chết thử để làm thí nghiệm. Và, nếu thí nghiệm ấy thành công thì câu hỏi về sự tồn tại của thế giới sau cái chết có căn cứ để trả lời. Trao đổi với chị Hương qua điện thoại, chúng tôi được biết, người Việt kiều có ý tưởng “lạ đời” bảo rằng, đã nghiên cứu rất kỹ phương thức để đi sang “thế giới bên kia”, tuy nhiên chưa có cách để “quay lại”. Ông ta muốn nhờ các nhà ngoại cảm Việt Nam giúp ông thực hiện điều đó. Theo bà Nguyễn Thu Hương thì đây chính là một “mẫu thử” cho giới ngoại cảm đang trong thời kỳ vàng thau lẫn lộn như hiện nay. Bởi thực ra, sau nhiều tranh cãi giữa việc có hay không sự tồn tại của cuộc sống sau cái chết, khả năng gọi hồn, tìm mộ, ngoại cảm thật giả… cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Để tìm ra những nhà ngoại cảm thực tài, loại bỏ những kẻ lừa bịp, giả danh, thu lợi bất chính, làm xáo trộn xã hội, Trung tâm Truyền thông tâm linh ra đời từ đó. Và cũng thật trùng hợp, người khách đầu tiên lại chính là ông Hoàng Ngọc Bảo, người có ý tưởng và công trình nghiên cứu hết sức lạ đời. Và nếu giới ngoại cảm có khả năng thực sự thì hãy chứng minh khả năng của mình trên chính vị Việt kiều này. Theo lịch hẹn, chúng tôi có mặt tại Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) để tham gia buổi thuyết trình về đề tài nghiên cứu của ông Hoàng Ngọc Bảo. Ông Bảo đã ngót 80 tuổi nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói rền trầm của người gốc Bắc. Theo ông Bảo thì ông sinh ra ở Hàng Bè, Hà Nội, nhưng quê gốc lại ở thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Ngày nhỏ ông học rất giỏi, sau theo ngành y và làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Huệ, Nha Trang. Sau gần 10 năm làm việc, nghiên cứu tại Việt Nam, ông chuyển sang Canada sinh sống và tiếp tục nghiên cứu y học. Song song với việc nghiên cứu về y học, ông Bảo còn nghiên cứu sâu về tâm linh. Thời điểm ấy, cách đây đã hơn 9 năm, ông Bảo mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Theo đúng chu kỳ trong ngày, cứ chập tối là toàn thân ông đau nhức, tê buốt không thể đi lại được. Đến sáng hôm sau thì cơ thể hết đau nhưng đến tối lại đau như cũ. Ông đã tiến hành làm rất nhiều xét nghiệm, chữa trị nhưng căn bệnh đó không thuyên giảm. Nghe mọi người mách, ông tham gia vào khóa học khí công. Khi tham gia khóa học, ông biết được rằng, trong con người luôn tồn tại hai bộ não khác nhau đó là vô thức và ý thức. Sau đó, ông tập ngồi thiền theo sự hướng dẫn của một người phụ nữ bí ẩn từ Việt Nam sang. Cũng từ đây đã mở ra cho ông ý tưởng lạ đời rằng, sẽ tìm hiểu về cuộc sống sau cái chết là gì. Quyết tâm chết thử Để thực hiện ý tưởng của mình, ông Bảo đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư cho những chuyến đi đến hơn 10 nước như Ấn Độ, Việt Nam, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Jérusalem… tìm hiểu về đạo Phật, đạo Hồi, Thiên Chúa giáo. Ông gặp gỡ rất nhiều nhà ngoại cảm, nhà tiên tri và làm việc với các trung tâm nghiên cứu khoa học tiên tiến nhằm trả lời những câu hỏi: Mình là ai? Tại sao mình lại có mặt trên quả địa cầu này? Mình từ đâu tới và sẽ về đâu? Mình phải làm gì trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết? Kết quả sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu, ông Bảo cho rằng, mình đã tiếp cận được một phần “thế giới bên kia”. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ nhoi mà thôi, tựa như chỉ qua một lỗ nhỏ, còn phần rộng lớn, mênh mông, vô biên kia vẫn là bí ẩn, cần được khám phá. Với một số bằng chứng qua tài liệu, thước phim, ghi âm, chụp hình, ông Bảo chứng minh, ông đã chứng kiến được rằng, con người có thể liên lạc, đối thoại được với những người đã khuất. Để rồi từ đó ông phân chia ra những “khung cảnh” tương lai về sau như: Có người sống hạnh phúc tự do, không đau đớn bệnh tật, có thể di chuyển rất lẹ, đi khắp nơi trên quả địa cầu để thăm con cháu, họ hàng hay ngắm cảnh. Họ đọc được tư tưởng của những người còn sống trên dương thế; có người sống đau khổ vì hận thù, vì không thỏa mãn những ước vọng của họ khi còn sống, vì mắc đủ loại bệnh tật như người dương mặc dù họ không còn thân xác nữa. Nhờ sự giúp sức của các nhà ngoại cảm, họ có thể nhập hồn vào một người thân nhưng chỉ khóc lóc không nói hay giận dữ chửi mắng con cái khi thấy người thân ăn ở không tốt; có người bị cầm tù không thể về gặp người thân được; có người tự nhập vào người sống để trả thù hay thỏa mãn một ước vọng nào đó; có người được nuôi dưỡng hay ép buộc bởi những người sống có pháp thuật cao (thầy pháp) để phục vụ theo lệnh của những người này như nhập vào những người con gái, hút hết sinh lực cô này rồi giết hoặc chặt đầu cô ta cho thầy pháp luyện phép Thiên Linh Cái. Ông Bảo cũng thừa nhận rằng, qua lỗ khóa của cánh cửa tử, từ ngoài, ông chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ bé của thế giới bao la đầy huyền bí phía bên kia mà khoa học chưa thể làm sáng tỏ. Những điều nhìn được tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ chứng minh cho thấy, đó là nơi rất nguy hiểm cho những ai thiếu chuẩn bị khi còn sống. Mọi người ai cũng phải đến nơi đó (chết), tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào, từ người già hay trẻ, giàu hay nghèo, quan chức hay dân thường. Chính vì thế, sự chuẩn bị trước khi chết là cần thiết. (Thật ra, việc “học chết” đã được các bậc cao tăng của đạo Phật nghiên cứu từ lâu và họ coi cái chết chỉ là một sự giải thoát nhẹ nhàng). Nghe ông Bảo trình bày những nghiên cứu của mình, chúng tôi hiểu rằng ông đã rất dày công trong việc cố gắng lý giải những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu đó cũng chỉ dừng lại ở những cảm quan cá nhân của ông Bảo mà thôi. Những luận điểm mà ông Bảo đưa ra cũng không phải hoàn toàn mới. Chứng cứ mà ông Bảo đưa ra cũng mơ hồ và chỉ tồn tại ở dạng phỏng đoán mà thôi. Duy chỉ có điều đặc biệt nhất là ông sẵn sàng “hiến thân” để làm thí nghiệm. Ông sẵn sàng chết thử! Quyết tâm này của ông bảo đến từ một buổi tĩnh tâm vào hè năm 2011 tại Québec (Canada). Có người cha đạo đã nói với ông rằng: “Muốn biết cuộc sống sau khi chết thì phải chết”. Nói vậy không phải ông Bảo hành động một cách thiếu suy nghĩ, ngông cuồng, điên rồ mà có cả sự dày công nghiên cứu, chuẩn bị kỹ càng nhằm đi vào cõi vô hình (chết) để thám hiểm và báo cáo lại những gì mình thấy. (Còn tiếp) V.H.H Phần tiếp theo: "Ông già thích chết" thách đấu với các nhà ngoại cảm. 'Ông già thích chết' thách thức các nhà ngoại cảm 07:00 | 31/05/2013 (PetroTimes) - "Tôi tin rằng, chuyến đi của tôi sẽ vô cùng thú vị và tôi sẽ trở về lành lặn. Nếu tôi không thể trở về được thì chứng tỏ các nhà ngoại cảm hoàn toàn chẳng có khả năng gì..." - ông Bảo khẳng định. >> Có một ông già thích chết Phóng sự của Vũ Hải Hậu Thách đấu với các nhà ngoại cảm Kế hoạch “chết thử” được ông Bảo vạch ra chi tiết. Đầu tiên ông sẽ làm thủ tục “nhập cảnh” vào cõi âm. Công việc này cũng giống như thủ tục người nước này xin vào nước khác, để được “chính quyền” cõi âm cho phép nhập cảnh, đi lại, nghiên cứu tự do và có người ra tiếp đón, hướng dẫn khi đến nơi. Ông Bảo khẳng định: “Người dương nghĩ gì người âm đều biết, trừ những người âm chưa siêu thoát còn bị cầm tù. Ngược lại, những gì người âm nghĩ và làm, người dương không biết, trừ những người có khả năng đặc biệt như các nhà ngoại cảm, các vị chân tu. Cần phải được sự giúp sức của các vị này, mỗi vị có một khả năng liên lạc riêng không ai giống ai”. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, ông sẽ ngồi thiền định để nhịp thở, nhịp tim cũng như các phản ứng sinh học trong cơ thể từ từ chậm lại rồi ngưng hẳn. Theo giải thích của ông Bảo thì đây là cách chết nhẹ nhàng, không đau đớn, không làm tổn thương đến thân xác. Khi đã “chết”, ông sẽ chu du vào “thế giới bên kia” và tìm cách “nhập”, áp vong trở lại vào nhà ngoại cảm đã được chọn để tường thuật lại những gì mình nhìn thấy, chứng kiến. Bởi, nếu nhà ngoại cảm có khả năng thật thì cũng đồng nghĩa với việc gọi được “linh hồn” ông, cũng như đưa “linh hồn” nhập lại thân xác khi ông hoàn thành chuyến chu du của mình. Cũng theo ông Hoàng Ngọc Bảo, nếu cuộc thử nghiệm thành công cũng có nghĩa là con người sẽ lột bỏ được màn đen u tối. Nhờ đó họ sẽ biết phải làm gì để có được hạnh phúc vĩnh cửu ở cả 2 cõi âm dương, tránh cảnh tàn sát nhau do xung khắc tôn giáo, ý thức hệ, chủ nghĩa, tránh đau khổ, bệnh tật, nghèo đói… Còn nếu không thành công thì ông Bảo sẽ vĩnh viễn sống ở thế giới bên kia mà không về được nữa. Thân thể của ông sẽ được hiến cho y học nghiên cứu. Để đảm bảo cho chất lượng cuộc thử nghiệm, ông Bảo cần sự giúp đỡ của những nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam, những người đã và đang thành công trong những lần áp vong tìm mộ, những người có khả năng giao lưu, liên kết thông tin với thế giới bên kia. Có hai trường hợp dự đoán sẽ xảy ra. Một là, các nhà ngoại cảm sẽ “tâm tâm tương ứng” với vong hồn của ông Bảo. Họ vẫn tỉnh táo để thu nhận thông tin. Họ muốn nói hoặc làm theo ý nghĩ của mình hay ý nghĩ của người gửi bất cứ lúc nào. Họ hoàn toàn không mệt mỏi, yếu đi mà ngược lại còn khỏe hơn, sáng suốt hơn vì nhận thêm năng lực tốt của người gửi. Hai là linh hồn chưa siêu thoát, người bị nhập vong hoàn toàn mất khả năng điều khiển thân xác của mình và bị điều khiển mọi hành động cũng như lời nói. Khi vong xuất ra, người bị nhập không nhớ mình đã nói gì, làm gì cả và rất mệt mỏi vì bị mất năng lượng. Để kiểm chứng độ chính xác của thí nghiệm này, ông Bảo muốn nhờ UIA thành lập một hội đồng giám sát, trong đó có cả những giáo sư, bác sĩ giỏi. Nghĩa là, UIA sẽ giám sát việc ông Bảo sẽ chết thật và độ chính xác của thông tin khi linh hồn ông được các nhà ngoại cảm gọi trở lại. Bà Hương thì cho rằng: “Chúng tôi tôn trọng ý định của ông Bảo nhưng sẽ rất cẩn trọng trong việc tiến hành làm thí nghiệm này. Đây là một cuộc thí nghiệm chưa từng xảy ra, chưa ai dám làm. Nó liên quan đến tính mạng của người khác và người đó lại là một người ngoại quốc. Về mặt khoa học, chúng tôi thấy rằng, đây là một ý tưởng rất hay, nó là phương thuốc thử hiệu quả với chất lượng các nhà ngoại cảm. Họ có thực sự có khả năng hay không thì khi tham gia những việc như thế này tất cả sẽ sáng tỏ. Đấy cũng chính là mục đích của Trung tâm Truyền thông tâm linh trong quá trình khẳng định lại một lĩnh vực vốn bị coi là nhạy cảm và hay bị đánh đồng với các hoạt động mê tín, dị đoan”. Chúng tôi thì cho rằng, dù ý định của ông Bảo có phần liều lĩnh nhưng hết sức rõ ràng và thẳng thắn. Trong rất nhiều nhà ngoại cảm vẫn hằng ngày khẳng định rằng, khả năng của mình là có thật thì ai dám nhận tham gia làm thí nghiệm này. Nếu họ có thực tài, chúng tôi cho rằng, việc này là quá đơn giản trong vô số những ca áp vong mà họ đã tiến hành. “Tôi tin rằng, chuyến đi của tôi sẽ vô cùng thú vị và tôi sẽ trở về lành lặn. Nếu tôi không thể trở về được thì chứng tỏ các nhà ngoại cảm hoàn toàn chẳng có khả năng gì. Ai cũng một lần phải chết, tôi muốn cái chết của mình sẽ một phần chứng minh được điều đó”, ông Bảo khẳng định. Thông qua bài báo này, ông Bảo cũng như Trung tâm Truyền thông tâm linh muốn có lời thách đố để tìm ra những nhà ngoại cảm thực tài. Vậy để chứng minh mình có khả năng thực sự ấy, ai dám thử? Thêm góc nhìn khác về cuộc sống sau cái chết ThS Vũ Đức Huynh, một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực cuộc sống của con người sau khi chết cho biết: “Cho đến nay chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào chứng minh được đầy đủ tính tồn tại của linh hồn, của địa ngục hay thiên đàng. Tuy nhiên, những phỏng đoán, nghiên cứu ở dạng khai mở vẫn là một góc nhìn cần quan tâm trong quá trình nghiên cứu tận cùng vấn đề này. Theo tôi, khi một người chết, phần hồn chuyển sang dạng thức thành vong hồn. Từ cấu trúc nửa đậm đặc sang cấu trúc mang hạt hoàn toàn lỏng, loãng, nhẹ. Ở cõi vong, các vong hồn hấp thu năng lượng qua các hạt điện sinh học tự do có trong bao la và các hạt điện sinh học toát ra từ các thức dâng cúng. Nhờ vào nguồn năng lượng đó, vong hấp thụ và “cứng cáp” dần. Sau một khoảng thời gian, nó mới có thể thực sự hoạt động được ở cõi mới và những thực thể (vong hồn) có đủ năng lượng có thể vượt lên cõi cao hơn tức là cõi Linh vong hay Siêu linh và chính là cõi Niết bàn của Đạo phật và Thiên Đàng của Thiên Chúa Giáo. Những vong hồn yếu ở cõi vong không những không hấp thu được nguồn năng lượng tự do trong bao la mà còn bị sự va chạm của các sóng điện từ, dòng hạt, gió, từ... phá tan thành các hạt tự do để sẽ bị các hạt tự do trong bao la hấp thụ bởi lực hấp dẫn. Vong hồn ấy có thể gọi là đã “chết”. Những vong hồn còn giữ nguyên thể với năng lượng mạnh sẽ chuyển sang dạng thức thực thể ở cõi cao hơn; trường hợp ngoại lệ là trở lại cõi trần để tái sinh... Đa số các vong hồn tái sinh là những người chết bất đắc kỳ tử, những người có oán hận, những người vương vấn bụi trần... Các vong linh thì rất khó và các siêu linh thì không bao giờ trở lại để tái sinh. Vì các siêu linh đã hoàn thiện trong tiến hóa. Họ không còn ký ức về cõi trần mà có năng lượng siêu lớn nên có năng lực vô biên, có thể có mặt tức thì ở mọi nơi, mọi lúc, biết được mọi chuyện ở cõi trần... Con người muốn đến cõi cao hơn bên ngoài cõi trần phải dày công tu luyện, rèn luyện mọi khía cạnh của nhân tính tốt khi sống, có như vậy mới “siêu thoát”. V.H.H http://petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/co-mot-ong-gia-thich-chet.html