• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đại Phúc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.057
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Đại Phúc

 1. Hot nhỉ. ================ http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/06/nhat-my-sap-tap-tran-chiem-dao/ Nhật, Mỹ sắp tập trận chiếm đảo Nhật Bản và Mỹ sắp tổ chức một cuộc tập trận chung với nội dung mô phỏng việc tái chiếm các hòn đảo xa, bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc. Lực lượng quân đội Mỹ và Nhật Bản trong một cuộc diễn tập tại khu vực huấn luyện Aibano, tỉnh Shiga, Nhật Bản, hồi năm 2012. Ảnh: Asahi Shimbun Cuộc tập trận đổ bộ của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ mang tên Dawn Blitz, sẽ có sự tham gia của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). Tờ Asahi Shimbun đưa tin cuộc tập trận diễn ra trong hơn hai tuần, từ ngày 10 đến 26/6, tại căn cứ Thủy quân lục chiến Pendleton ở San Diego và đảo San Clemente. Theo kịch bản của Dawn Blitz, SDF sẽ đổ bộ lên một hòn đảo cùng lực lượng Mỹ và nã đạn tấn công các lực lượng trên đảo. Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Nhật Bản hủy bỏ cuộc tập trận này khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama sắp có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 7-8/6 tới. Tokyo và Bắc Kinh từ lâu đã mâu thuẫn về chủ quyền của quần đảo không người sinh sống tại biển Hoa Đông, có tên là Điếu Ngư trong tiếng Trung và Senkaku trong tiếng Nhật. Tokyo giải thích với giới chức Trung Quốc rằng cuộc tập trận không nhắm đến một nước thứ ba cụ thể nào như kẻ thù giả định. Cuộc tập trận phù hợp với chính sách mới của Chương trình Quốc phòng Nhật Bản, nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của SDF với chuỗi đảo Nansei nằm giữa đảo chính Kyushu và Đài Loan. Sau khi thảo luận để đưa ra câu trả lời cho phía Trung Quốc, Tokyo và Washington đã nhất trí tiến hành kế hoạch dự kiến và cho biết hoạt động này rất cần thiết đối với liên minh. Hai nước cũng tái xác nhận rằng Dawn Blitz sẽ mở cửa đón các phóng viên. Ba quân chủng của SDF, gồm lục quân, thủy quân và không quân từng tập trận riêng với lực lượng Mỹ trước đây. Dawn Blitz năm nay sẽ là lần đầu tiên cả ba quân chủng này cùng góp mặt. Anh Ngọc
 2. Nhìn mãi không ra sáng tỏa chỗ nào, việc chính không đưa lại đưa toàn tin đàn bà xem việc chính trường. ============================ Đệ nhất phu nhân Trung Quốc tỏa sáng ở Mỹ Latinh Ông Tập Cận Bình vừa có chuyến đi lịch sử, là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên thăm quốc đảo Trinidad và Tobago, nhưng vợ ông mới là người khiến giới truyền thông dậy sóng. > Bành Lệ Viện vào top 100 nữ quyền lực > Bà Bành nổi bật ở Moscow Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và nữ thủ tướng Trinidad và Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Ảnh: AFP Bà Bành Lệ Viện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi cùng chồng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm đảo quốc Trinidad và Tobago, ngoài khơi Venezuela, trong chuyến công du các nước gồm cả Costa Rica, Mexico và Mỹ. Dù trời mưa hay đám đông chen lấn xem quan khách hay những loạt đèn flash máy ảnh không hề làm đệ nhất phu nhân Trung Quốc, một cựu ngôi sao ca nhạc và nói trôi chảy tiếng Anh, bối rối. "Bà rất đẹp, nồng ấm và trò chuyện với bà bằng tiếng Anh là điều thật tuyệt vời", AFP dẫn lời Thủ tướng Trinidad và Tobago, bà Kamla Persad-Bissessar nói sau khi gặp bà Bành. Đọc thêm: Bành Lệ Viện và 'quyền lực mềm' Trung Quốc Bà Bành quá hiểu về cuộc sống của một ngôi sao: trước khi ông Tập lên nắm quyền, bà đã là một ca sĩ với giọng nữ cao, được đi khắp nơi trên thế giới nhằm quảng bá cho nhạc opera và âm nhạc nói chung của Trung Quốc. Suốt 24 năm, bà đã biểu diễn trong chương trình gala chào năm mới thường niên trên truyền hình quốc gia Trung Quốc. Từ một người lính bình thường, sau nhiều năm ca hát, bà đã lên cấp tướng trong lực lượng văn công Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bà Bành được sánh với phu nhân của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, ca sĩ nhạc pop Carla Bruni, nhưng sự so sánh thuyết phục nhất tại khu vực Mỹ Latinh là với Angelica Rivera, cựu ngôi sao nhạc thính phòng, vợ của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Cả hai người phụ nữ này đều nổi tiếng hơn chồng trước khi các phu quân của họ lên nắm quyền, và cả hai đều đem đến ánh hào quang cho vị trí đệ nhất phu nhân, vốn lâu nay chỉ làm nền cho các nguyên thủ. Phu nhân của các lãnh đạo Trung Quốc ít xuất hiện trên báo chí từ sau sự sụp đổ của bà Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông và các thành viên của "bè lũ bốn tên", những người bị cáo buộc gây ra nhiều sự cực đoan thái quá trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa. Các đệ nhất phu nhân trước của Trung Quốc thường ít xuất hiện trên báo chí và hầu như luôn ở "tuyến sau". Bà Bành, 50 tuổi, gặp ông Tập thông qua một người bạn chung. Hai người cưới nhau năm 1987 và có một con gái sinh năm 1992 tên là Xi Mingze. Cô được cho là một sinh viên của Đại học Harvard. Giọng hát của đệ nhất phu nhân Trung Quốc Trung Quốc trong những năm gần đây tập trung vào châu Mỹ Latinh, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới muốn sử dụng nguồn dầu mỏ và khoáng sản của khu vực này để thúc đẩy kinh tế. Trung Quốc có nhu cầu năng lượng khổng lồ, trong khi Trinidad và Tobago giàu nguồn dầu mỏ, khí đốt. Cuối tuần trước, đất nước châu Á khổng lồ và nước Caribe tí hon với dân số 1,3 triệu người đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện hôm 1/6 khi đến Trinidad và Tobago. Ảnh: AFP Trọng Giáp
 3. Mỹ mà ngừng nới lỏng tiền tệ: Chứng khoán và vàng cứ gọi là cắm đầu rơi như mưa dá.
 4. Học giả Mỹ: Trung Quốc chỉ là ‘kẻ bắt nạt xấu xí’ Học giả hàng đầu của Mỹ về luật pháp nhận định việc Trung Quốc bác bỏ đề xuất đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế của Philippines chứng tỏ rằng nước này chẳng khác gì “một kẻ bắt nạt xấu xí”. Học giả Jerome Cohen. Nhận định này được học giả nổi tiếng Jerome Cohen đưa ra trong một bài phát biểu ở Hong Kong hôm thứ năm (23/5) tuần trước và được tờ Bưu diện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lại vào hôm qua, 27/5. Trung Quốc và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, nơi dồi dào tài nguyên và khí đốt. Manila đã đưa tranh chấp Biển Đông ra trước tòa án quốc tế nhưng Bắc Kinh bác bỏ, kiên quyết đòi giải quyết song phương tranh chấp."Giới lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng có quan điểm rằng tổn thất (gây ra từ việc bác bỏ đề xuất đưa tranh chấp trước tòa án quốc tế) có thể ít hơn, đặc biệt là nếu họ có thể dọa dẫm, ép buộc Philippines nhượng bộ hơn nữa trong khi vụ kiện diễn ra", giáo sư Jerome Cohen đến từ khoa Luật của Đại học New York cho biết trong một bài giảng tại trường Đại học Hồng Kông hôm thứ Năm (23/5). Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển. Ảnh: Báo quân đội TQ. “Điều này cho thấy Trung Quốc là kẻ xấu xí trong mắt cộng đồng quốc tế… Bây giờ, nước này trông giống một kẻ bắt nạt khi từ chối nghĩa vụ pháp lý của mình để giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển… Làm sao một nước nào đó lại có thể nói rằng, chúng tôi đúng đến mức không cần phải đến tham dự một phiên tòa công bằng mà chúng tôi đã từng cam kết trước đây để xem liệu quan điểm của chúng tôi có được công nhận hay không?”, ông nói tiếp. Trong tháng tư, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố bằng tiếng Trung nói rằng Philippines “đang cố gắng sử dụng trọng tài quốc tế để phủ nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và che đậy cho việc chiếm đóng trái phép các hòn đảo và rạn san hô của Trung Quốc”. Tuyên bố cho biết thêm Trung Quốc sẽ không bao giờ nhất trí với tòa án quốc tế.Ông Cohen nói thêm: “"Khi các bạn bị xem là người vi phạm luật quốc tế, các bạn sẽ không giành được nhiều ủng hộ trong cộng đồng thế giới”. Học giả Cohen cũng nhấn mạnh tất cả các “cường quốc lớn” như Mỹ và Trung Quốc “cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng, họ phải chịu những giới hạn quốc tế dù có thích hay không”. Theo Phan Yến Tiền phong
 5. Gen chà đạp lịch sử ======================== Thiếu niên Trung Quốc vẽ bậy ở đền cổ Ai Cập Một học sinh ở Trung Quốc khiến dư luận nước này phẫn nộ khi vẽ chằng chịt lên tác phẩm cổ đại ở khu di tích của Ai Cập trong chuyến đi du lịch. Cậu bé lưu lại dấu ấn khi đi du lịch khiến người dân giận dữ. Ảnh: China Daily Một khách du lịch Trung Quốc hôm 24/5 đăng lên trang mạng xã hội bức ảnh chụp được tại ngôi đền Luxor 3.500 năm tuổi, một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng ở Ai Cập. Trong bức ảnh, tác phẩm Ai Cập bị ghi chằng chịt bằng tiếng Trung Quốc: "Đinh Cẩm Hạo đã đến đây". Bức ảnh làm dấy lên làn sóng thảo luận và chê trách vì hành vi kém văn minh, được coi là phá hoại và thiếu tôn trọng di tích văn hóa. Những người dùng mạng xã hội giận dữ và quyết định công bố thông tin tìm được về Đinh Cẩm Hạo. Cậu bé 14 tuổi, sống cùng bố mẹ tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Bố mẹ của cậu bé sau đó phải lên tiếng xin lỗi và xin cộng đồng tha thứ cho việc làm của con. "Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người dân Ai Cập và những người theo dõi vụ việc này ở Trung Quốc", China Daily dẫn lời mẹ của Đinh nói. Mẹ của Đinh cũng nói thêm rằng cậu đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, còn bố cậu bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự việc xảy ra như vậy. Người chụp bức ảnh, họ Thẩm, cho biết tới thăm đền vào ngày 6/5 và cảm thấy rất xấu hổ. "Đó là giây phút đáng buồn nhất của tôi trong chuyến đi Ai Cập", ông nói và hy vọng sự việc này sẽ cảnh tỉnh khách du lịch Trung Quốc về văn hóa ứng xử khi đi tham quan. Năm 2009, một người ở Giang Tô, khắc chữ lên hòn đá ở Đài Loan và hồi tháng 2, một khách du lịch cũng khắc chữ Trung Quốc lên chiếc vạc ở trong Tử Cấm Thành, khiến mọi người hết sức tức giận. Trước đó, nhiều khách du lịch Trung Quốc cũng gây ấn tượng xấu khi đi ra nước ngoài vì khạc nhổ bừa bãi, vứt rác không đúng nơi quy định. Vũ Hà
 6. Xe bay sẽ ra mắt vào năm 2015 Mẫu xe bay đầu tiên nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm 2015, giúp con người có thêm một lựa chọn để di chuyển trên không. Hình minh họa mẫu xe bay TF-X của công ty Terrafugia. Ảnh: Terrafugia. Terrafugia - một công ty tại bang Massachusetts, Mỹ - thông báo họ sắp hoàn thành quá trình chế tạo mẫu "xe hơi kiêm phi cơ" đầu tiên. Với hai ghế, 4 bánh và hai cánh, TF-X có thể chui lọt một garage. Nhờ những rotor ở cánh, nó có thể bay lên theo phương thẳng đứng như trực thăng mà không cần đường băng, Tech News Daily đưa tin. Khả năng bay lên như trực thăng của TF-X đồng nghĩa với việc người điều khiển có thể bay lên từ nhà, bãi đậu xe hay đường phố - một tính năng lý tưởng đối với những người hay mắc kẹt vì tắc nghẽn giao thông. Video minh họa hoạt động của xe bay TF-X Theo tuyên bố của Terrafugia, mẫu xe bay đầu tiên của họ có thể chở 4 người và bay liên tục 800 km. Nó có thể xuất hiện trên thị trường từ năm 2015. TF-X chưa bay thử và công ty cũng chưa công bố giá của nó. Do nó là phương tiện cơ giới bay nên người điều khiển sẽ phải có bằng phi công để lái nó. Minh Long
 7. Xin bác TL xác định giúp cháu giờ sinh:Giờ Tý: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Bùi+Văn+Tu&ldate=1,3,7,16,1&year=0&gender=m&view=screen&size=2Giờ Sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Bùi+Văn+Tú&ldate=1,3,7,16,2&year=0&gender=m&view=screen&size=2Thông tin: lấy vợ sn 1981, cưới năm 2004, có 1 con trai trước và 1 gái sau. Hiện nay vợ vẫn thất ngiệp ở nhà. Ngày nhỏ cháu vài lần bị gãy xương, tai nghe kém. Mấy năm nay làm ăn khó khăn, tiền vào tay lại ra đi. Rất mong bác xem giúp, chân thành cảm ơn bác nhiều.
 8. Obama tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Barack Obama bảo vệ cách thức xử lý của ông đối với cuộc khủng hoảng tại Syria, vụ đánh bom tại thành phố Boston và đề cập nhiều vấn đề khác trong cuộc họp báo trong ngày thứ 100 của nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp báo nhân dịp 100 ngày trong nhiệm kỳ hai của ông hôm 30/4. Ảnh: AFP. Trong cuộc họp báo hôm 30/4, ông chủ Nhà Trắng bác bỏ luận điệu của những người kêu gọi Mỹ tăng cường mức độ can dự vào cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông khẳng định bằng chứng về việc Tổng thống Syria sử dụng vũ khí hóa học sẽ là một yếu tố khiến Mỹ phải xem xét khả năng can thiệp, song Washington sẽ không kết luận một cách vội vàng, AP đưa tin. "Chúng ta không biết cách thức, thời gian, đối tượng sử dụng những vũ khí hóa học tại Syria. Mỹ chưa có đủ bằng chứng để hiểu những sự việc đã diễn ra. Tôi muốn đảm bảo rằng tôi có sự thật", Obama nói. Ông Obama giải thích rằng, nếu Mỹ vội vàng kết luận chính phủ Syria sử dụng chất độc thần kinh khi chưa có bằng chứng đáng tin cậy thì Nhà Trắng sẽ không thể nhận sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế khi can thiệp vào Syria. "Vì thế chúng ta phải xử lý sự việc này một cách thận trọng", ông nhận định. Một số nghị sĩ Cộng hòa nói vụ đánh bom giải marathon tại thành phố Boston là một thất bại của giới tình báo Mỹ. Nhưng Obama bác bỏ lập luận của họ. Theo ông, các nhà điều tra đã thể hiện nỗ lực phi thường trong quá trình tìm kiếm thủ phạm của vụ đánh bom và lý do khiến Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev, hai nghi phạm của vụ khủng bố, kích nổ hai quả bom khiến ba người chết và gần 300 người bị thương. Tổng thống Mỹ nhắc lại một cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2008: Đóng cửa nhà tù ở vịnh Guantanamo. "Mỹ phải đóng cửa nhà tù Guantanamo. Chúng ta nên hiểu rằng Guantanamo không thể giúp Mỹ trở nên an toàn hơn", ông khẳng định. Chi phí dành cho nhà tù Guantanamo khá lớn nhưng, theo Obama, nó lại hoạt động không hiệu quả trong việc ngăn chặn khủng bố. "Nó cũng làm giảm vị thế của Mỹ đối với cộng đồng quốc tế và trở thành công cụ để những kẻ cực đoan tuyển mộ thành viên mới", ông bình luận. Chí Linh
 9. Bi hài khách thuê "săn" chủ nhà Thị trường BĐS ảm đạm giao dịch trên từng phân khúc đều nguội lạnh thì trên thị trường cho thuê tình hình có vẻ ấm hơn. Trong đó thuê biệt thự hoang dần được định hình. Theo khảo sát giá cho thuê biệt thự tại nhiều KĐT giao động khoảng từ 5 – 10 triệu đồng/ tháng. Như tại KĐT Văn Khê mức giá phổ biến là 6 – 7 triệu đồng/tháng. KĐT Mỗ Lao giá “nhỉnh” hơn với khoảng 12 – 15 triệu đồng. KĐT Văn Quán giá lại hạ nhiệt hơn do khu vực vẫn chưa có nhiều dân cư đến ở. Tại các biệt thự được cho thuê lại cũng được sử dụng với nhiều mục đích. Từ kinh doanh mở nhà hàng đến thuê để làm bãi để nguyên vật liệu xây dựng hay nhà xưởng. Câu chuyện về những ngôi nhà hoang, những biệt thự ma dần trở thành “chuyện thường ngày” của KĐTM. Đi ngang qua những KĐT hoành tráng vắng tanh vắng ngắt đầy cỏ dại, số hộ dân đếm trên đầu ngón tay đã không còn là chuyện lạ.Ghi nhận tại KĐTM Văn Phú lác đác tại nhiều khu nhiều biệt thự cũng được thuê lại để kinh doanh. Nhưng cũng biệt thự khách muốn thuê cũng không được vì không gặp được chủ nhà. Trên không ít biệt thự khách hàng đã để lại dòng chữ: “Tôi mượn nhà này. Chủ nhà đến vui lòng gọi 09…Cảm ơn!”, hay “Tôi cần mua nhà này” kèm theo đó là số điện thoại liên hệ. Bên trong căn nhà “Tôi mượn nhà này” cũng chỉ có vài thứ đồ đạc ngổn ngang của mấy công nhân vệ sinh. Một người ở đây cho biết biệt thự bỏ không ở đây thì nhiều nhưng có thấy chủ bao giờ. Nhà để không cỏ mọc xanh đến kín cổng. Căn biệt thự này không thấy khóa cửa nhìn bên trong vẫn còn thoáng không có nhiều cỏ dại nên tôi mượn để mấy dụng cụ cho tiện.Theo một người dân sống gần KĐT thì đúng là biệt thự ở đây xây xong có khi chẳng bao giờ nhìn thấy chủ nhà nên chẳng biết đã bán hay chưa. Họa ra gặp được một hai người tới thăm nhà chỉ cũng chỉ thoáng chốc hoặc đến để treo biển cho thuê nhà nên có “săn” chủ nhà cũng không có gì lạ.
 10. Giả thiết: Có thể 50.000 năm trước, nền văn minh trên trái đất cũng thực hiện điều này. Để ngày nay NASA tìm kiếm và công bố nhiều tin HOT về sao Hỏa. ====================================== Bắt đầu bán 'vé một chiều đi sao Hỏa' Quá trình tuyển chọn 4 phi hành gia đầu tiên cho chuyến bay một chiều tới hành tinh đỏ bắt đầu từ hôm qua. Bán vé một chiều tới sao Hỏa Nhiều công ty tài trợ ý tưởng tới sao Hỏa Hình minh họa cảnh tượng con người thám hiểm sao Hỏa. Ảnh: astrobio.net. Năm ngoái Mars One, một công ty tại Hà Lan, thông báo họ sẽ tuyển chọn người cho hành trình tới sao Hỏa trong năm 2013. Từ ngày 22/4, những người muốn lên hành tinh đỏ có thể nộp đơn ứng tuyển, Space đưa tin. Các ứng cử viên phải trên 18 tuổi và có ý định sống nốt phần đời còn lại trên sao Hỏa. Mars One không đưa ra tiêu chí về độ tuổi tối đa, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ hay trình độ kỹ thuật. Nếu ứng cử viên không nói tiếng Anh, họ sẽ học ngôn ngữ này trong vài năm nếu Mars One chọn họ. "Chúng tôi sẽ chọn những người có trí tuệ, dũng cảm, quyết tâm, có tài xoay sở, tâm lý vững vàng", Gerard 't Hooft, người đại diện của Mars One, giải thích tiêu chí chọn lựa trong cuộc họp báo hôm 22/4. Hoot, nhà vật lý từng đoạt giải Nobel, nhấn mạnh rằng tuyển người sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Mỗi ứng cử viên sẽ phải nộp một khoản phí nhỏ - từ 5 tới 75 USD theo thu nhập bình quân đầu người của quốc gia mà họ sinh sống. Chẳng hạn, mỗi ứng cử viên từ Mỹ sẽ nộp 38 USD. Mars One tính toán rằng họ sẽ cần khoảng 6 tỷ USD để đưa 4 người đầu tiên lên sao Hỏa. Ngoài khoản phí của ứng cử viên, công ty Hà Lan hy vọng rằng họ sẽ kiếm được tiền từ một chương trình truyền hình thực tế. Chương trình này sẽ tường thuật quá trình tuyển chọn và đào tạo những người trúng tuyển trở thành phi hành gia. Đưa vài người lên sao Hỏa để sống nốt phần đời còn lại trên đó là một ý tưởng điên rồ đối với nhiều người. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Mars One khẳng định họ đã nhận khoảng 10.000 thư điện tử của những người muốn lên hành tinh đỏ. Công ty hy vọng họ sẽ tuyển được phi hành gia từ mọi nơi trên thế giới để tạo nên một cộng đồng đa dạng về quốc tịch, tôn giáo và màu da trên sao Hỏa. Quỳnh Long
 11. CÓ THỂ 50.000 năm nữa loài người trên trái đất phát hiện như bài trích dẫn.Nga phóng vệ tinh mang theo chuột Vệ tinh khoa học cùng nhiều loài động vật nhỏ phục vụ nghiên cứu vừa được Nga phóng lên vũ trụ. file:///Files/Subject/3b/be/3c/66/tenlua1.jpg Tên lửa đẩy Soyuz 2.1a. Ảnh:nasaspaceflight.com.Vệ tinh Bion-M vào không gian ngày 19/4 bằng tên lửa đẩy Soyuz 2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan. Bion-M đã đi vào quỹ đạo dự kiến. Vệ tinh này mang theo chuột, ốc sên, cá và một số vi sinh vật, trong đó đối tượng nghiên cứu chính là chuột. Đây là lần đầu tiên chuột bay vào vũ trụ trên vệ tinh sinh học. Giới khoa học cho biết, họ sẽ nghiên cứu những thay đổi ở mức gene của chuột trong thời gian bay dài. Đối với chuột, 30 ngày là khoảng thời gian dài trong chu trình sống. Vì vậy có thể quan sát những thay đổi ở mức tế bào, phân tử và đưa ra những dự báo đối với chuyến bay dài của con người. Theo đại diện Viện các vấn đề sinh y học, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, nhóm nghiên cứu sẽ quan sát hoạt động của chuột trong suốt chuyến bay bằng camera theo chế độ thời gian thực. Bion-M sẽ ở quỹ đạo khoảng một tháng, sau đó quay trở về trái đất đem theo những kết quả khoa học. Ngoài vệ tinh Bion-M, tên lửa đẩy Soyuz còn đưa lên quỹ đạo 6 thiết bị vũ trụ nhỏ của Nga, ba thiết bị của Đức, hai thiết bị của Mỹ và Hàn Quốc. Theo Vietnam+
 12. Phamhung cho xin ít giống Bạch hoa xà nhé, hẹn mấy độ rồi mà. hay tại chua có rượu nên chưa cho. :))
 13. Có 'đàn cá mập' theo sau TS Alan Phan Ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội đặt ra vấn đề trên và cho rằng những nội dung 1.000 doanh nghiệp mong đợi nhất đã không được TS Alan Phan trả lời cụ thể... Ông Nguyễn Hữu Cường Chờ đợi kế sách chứ không phải sự mỉa mai Theo ông Cường, 15 câu hỏi của CLB là đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong đó có những người làm chính sách, độc giả, người làm chủ đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng… nên khi TS Alan Phan hứa sẽ trả lời từng câu hỏi một, các thành viên của CLB BĐS đã rất mong chờ. “TS Alan Phan đã trải qua 43 năm làm kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc với rất nhiều cuốn sách được viết lại nên chúng tôi hi vọng ông ấy có thể đối thoại trực tiếp. Chúng tôi luôn trên tinh thần tôn trọng và cầu thị” - Ông Cường nhấn mạnh. Tuy nhiên, nội dung trả lời của TS Alan Phan hôm 31/3 phần nào khiến nhiều người không hài lòng vì nội dung đã được nhắc rải rác trong các bài viết trước đó. "Rất tiếc ông ấy không trả lời thẳng vào các câu hỏi của các hội viên. Chúng tôi rất cầu thị, hi vọng kinh nghiệm 43 năm của vị TS sẽ có những giải pháp có hàm lượng chất xám xứng đáng. Chứ không mong đợi những câu trả lời có tính mỉa mai, chua cay. Vì những người đang lo toan bộn bề, chúng tôi muốn có những giải pháp thực tế, để gỡ được nút thắt. Nhưng bài trả lời của ông đã thực sự làm mọi người thất vọng, khi đọc đi đọc lại không tìm ra được một giải pháp nào cả"- Ông Cường cho biết thêm. Ông Cường cho rằng nếu ông TS đàng hoàng, sẽ trả lời thẳng và cụ thể vào 15 câu hỏi. Tất cả các doanh nghiệp đang loay hoay, các cơ quan quản lý cũng đang lúng túng. Nếu kiến thức uyên thâm như thế, có những khẳng định như thế. Thì rõ ràng phải có cơ sở để phát biểu. Nếu kịch bản diễn ra không cần tác động gì, thì bao nhiêu bộ ngành chỉ có ngồi chơi sao? Có "đàn cá mập" theo sau TS Alan Phan? Ông Cường đánh giá những bài viết của TS Alan Phan có nhiều điểm gợi mở, tuy nhiên đánh đồng bức tranh thị trường bất động sản về màu xám là toàn diện, vì vẫn có những điểm sáng như của Xí nghiệp Xây dựng Lai Châu... Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho rằng, với sự nhạy cảm của những người kinh doanh, các thành viên CLB cho rằng những bài viết của TS Alan Phan không còn với tư cách cá nhân mà nó như một sự dọn đường, như viết theo đơn đặt hàng. Khi TS dùng bề dày kinh nghiệm, thành tích ít người có được để tác động vào thị trường chứng khoán, tác động của bất động sản. Từ đó, ông Cường cũng đặt câu hỏi: Phải chăng phía đằng sau những lời phát biểu đó là những 'tổ chức cá mập' đang rình rập các doanh nghiệp non trẻ của Việt Nam? Khi họ đợi các cho các doanh nghiệp Việt Nam gục ngã không gượng được nữa để mua lại. Nói về kịch bản sau 4-5 năm nữa giá nhà sẻ giảm xuống còn 50% so với hiện tại. Ông Cường cho rằng điều đó là không thể vì theo quy luật, lương nhân công, nguyên vật liệu sẽ tăng. Và "Khi các yếu tố cấu thành giá thành đều tăng, thì cơ sở nào để giá sản phẩm giảm?" Bên cạnh đó, Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cũng cho rằng nhận định "giá giảm sâu, người nghèo có cơ hội mua nhà là một ảo tưởng. Vì khi đó các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn tài chính sẽ nhảy vào mua buôn, người nghèo sẽ không có cơ hội mua lẻ từng căn". Sau khi gợi lại tiểu sử "có vấn đề" của TS Alan Phan, cuối cùng ông Cường để một câu hỏi ngỏ: "Liệu TS Alan Phan còn cao kiến gì nữa không? Liệu ông TS có những giải pháp giúp cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay?" Theo N.C.Khanh TPO
 14. Những sai lầm phong thủy lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam hay mắc phải Trò chuyện với một “thầy phong thủy” thường xuyên làm công việc tư vấn phong thủy cho doanh nghiệp... Ông Kiều Quang Dũng, Giám đốc Công ty Tư vấn Kiều Quang Dũng. “Từ ngày còn đi học, tôi đã bị cuốn hút bởi những quyển sách viết về lý số như nhân tướng, tử vi, phong thủy, tử bình”, Kiều Quang Dũng, Giám đốc Công ty Tư vấn Kiều Quang Dũng, một công ty đang hoạt động trong lĩnh vực khá đặc thù là… tư vấn phong thủy cho các doanh nghiệp, với khách hàng bao gồm khá nhiều tên tuổi lớn, bộc bạch trong cuộc trò chuyện với chúng tôi. Hiểu đơn giản thì phong thủy là gì, từ góc nhìn của ông? Là khoa học hay "mê tín dị đoan"? Đang có nhiều cách hiểu về phong thủy, nhưng theo tôi nên hiểu đơn giản thế này, sự vận động của con người tạo ra năng lượng thì sự vận động của tự nhiên cũng tạo ra năng lượng, và phong thủy là một hệ thống những nguyên lý nhận biết, điều chỉnh và kết hợp những nguồn năng lượng này để tập trung cho mục đích cụ thể nhằm đạt được thành công dễ dàng hơn. Còn với vế thứ hai, để nói phong thủy là khoa học hay “mê tín dị đoan” thì phải có khái niệm hoặc tiêu chí về khoa học trước. Nếu hiểu khoa học như những con số đo đạc chính xác trong phòng thí nghiệm, thì phong thủy không phải là khoa học vì chưa có công cụ và con số định lượng nào đo lường chính xác các phương pháp luận trong phong thủy. Nhưng, nếu xem một hệ thống lý thuyết được coi là khoa học khi nó có quy luật, có khả năng dự báo, có khả năng ứng dụng, có khả năng nhận biết, giải thích vạn vật một cách thống nhất, thì phong thủy xứng đáng là môn khoa học. Tôi cũng nghĩ, chỉ nên coi là mê tín dị đoan khi đó là những ứng dụng lệch lạc “khoác áo” phong thủy, đi theo cảm tính chủ quan, không có nguyên lý khách quan nhất quán, không có sự minh bạch và không có khả năng kiểm soát. Đối với riêng giới doanh nhân, ông nghĩ phong thủy sẽ giúp ích như thế nào cho cuộc sống của họ? Nhân tiện, ông có thể đưa ra một số minh hoạ cụ thể? Phong thủy hàm chứa những quy luật vận động căn bản nhất của vạn vật, nên tôi nghĩ đối với doanh nhân hay với ai cũng thế, ích lợi của việc ứng dụng lý thuyết phong thủy vào thực tiễn là rất lớn, có thể làm thay đổi cuộc sống của con người theo hướng tốt hơn. Ví dụ, trong giai đoạn vừa qua, tôi quan sát thấy nhiều doanh nhân Việt Nam hay mắc phải hai nhược điểm lớn. Đó là, ham mở rộng đầu tư dựa trên tham vọng quá thực lực, cộng với tư duy kinh doanh có phần chộp giật, thích kiếm tiền nhanh dựa trên sự vay mượn, do đó, dễ bị cuốn theo và phụ thuộc nhiều vào thời thế, nên khi chỉ cần môi trường có biến động là bị ảnh hưởng lớn ngay. Điều thú vị là giai đoạn Việt Nam bị ảnh hưởng bởi suy thoái, khủng hoảng thì cũng là giai đoạn xuất hiện nhiều thiết kế nhà cửa “trên to, dưới bé”, nhiều căn hộ chung cư cao cấp của Việt Nam rập khuôn thiết kế ở những nước có nền kinh tế vay mượn bị ảnh hưởng khủng hoảng lớn trên thế giới, đó là chú trọng không gian hưởng thụ của phòng khách, trong khi không gian nhà bếp luôn nhỏ hẹp hoặc ngay ở phía ngoài gần cửa ra vào… Môi trường sống ra sao, con người cũng sẽ như vậy. Khi chỉ có vài người ở trong những căn hộ, những ngôi nhà như vậy thì chưa tạo thành xu thế, nhưng khi hàng vạn thiết kế như vậy được hình thành, hàng trăm nghìn người ở trong những ngôi nhà như vậy thì cũng tức là hàng trăm nghìn người dễ nảy sinh tham vọng quá thực lực, thích kiếm tiền nhanh, kinh doanh đầu tư dựa trên sự vay mượn xuất hiện. Và tất yếu là một xu thế xã hội sẽ được hình thành, và đến thời điểm này thì kết quả như thế nào chúng ta cũng rõ cả rồi.Nếu có thể, hãy thay đổi thiết kế nhà ở nếu như bếp ở ngoài, phòng khách ở trong, bằng cách chuyển dịch bếp sâu vào phía trong nhà, cách xa cửa chính - nhưng không quá gần cửa ra ban công hoặc cửa sau - theo nguyên tắc phòng bếp phải ở phía trong hoặc tối thiểu cũng phải song song so với phòng khách, tức là từ cửa chính phải qua phòng khách rồi mới vào đến bếp. Đối với nhà trong phố phường nội thị, nếu có thể thì không nên tận dụng tối đa diện tích, xây nhà lấn ra sát đường hoặc đắp cốt nền quá cao mà hãy làm cốt nền cao vừa phải, kiến tạo một khoảng lùi để làm sân thoáng trước khi vào trong nhà. Khi thiết kế nhà cửa, trụ sở công ty nên lựa chọn kiến trúc vững vàng, đơn giản, các tầng trên ít thò lấn ra khỏi ranh giới của diện tích đất. Và đặc biệt, là luôn giữ gìn vệ sinh môi trường nhà ở gọn gàng, sạch sẽ, thoáng đãng. Triển khai được vài giải pháp sơ bộ ở trên, tôi tin dần dần cuộc sống của nhiều người sẽ bớt đi áp lực tài chính, nợ nần, gia tăng cơ hội, kinh doanh tập trung tập trung hơn, tư tưởng phát triển bền vững hơn. Trong hoạt động chung của doanh nghiệp, phong thủy có thể áp dụng trong những lĩnh vực nào, từ góc nhìn của ông? Đối với doanh nghiệp cũng vậy, tôi tin phong thủy có thể giúp thay đổi từ việc ứng dụng trong quản trị nhân sự, cho đến phát triển kinh doanh. Ví dụ, có hai vấn đề lớn nhất của phần lớn doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay là cơ hội và tài sản tích lũy bị suy giảm, mất mát. Và để giúp cải thiện hai vấn đề này, theo tôi các doanh nghiệp nên loại bỏ bớt đồ dùng không cần thiết để tạo ra các khoảng trống tối đa trong không gian làm việc, luôn giữ môi trường thông thoáng sạch sẽ, nhất là những khu vực vệ sinh, kho chứa; cố gắng tạo mới hoặc mở rộng khoảng không gian phía trước cửa công ty càng thoáng sạch càng tốt… Và nếu không thật sự cần thiết, thì hạn chế thiết kế hệ thống hành lang từ cửa lớn thông thẳng ra cửa sau khi có khoảng trống rộng. Những đề xuất này mới nghe có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế lại rất “phong thủy”. Bởi, đó chính là sự đúc kết từ những nguyên lý lớn, được chọn lọc ở mức độ đơn giản nhất để phù hợp với thời suy thoái khó khăn, nên không gây tốn kém nhiều tiền bạc, dễ thực hiện. Làm được những giải pháp ở trên, tôi tin rằng chỉ sau một thời gian nhất định, cơ hội và nợ xấu của nhiều doanh nghiệp sẽ được cải thiện đáng kể. Vậy thì những sai lầm lớn nhất về mặt phong thủy mà các doanh nghiệp tại Việt Nam hay mắc phải là gì, theo như ông thấy? Sai lầm lớn nhất và cũng là phổ biến nhất của các doanh nghiệp Việt Nam hay mắc phải khi ứng dụng phong thuỷ là quá coi trọng tuổi tác và phương hướng mà không rõ nguyên lý cơ bản trong phong thủy là “nhất vị, nhị hướng” (vị trí là ưu tiên thứ nhất, phương hướng chỉ là yếu tố phụ). Vị trí trụ sở công ty bạn đặt ở đâu hoặc bạn ngồi ở đâu trong công ty quan trọng hơn việc trụ sở công ty xoay hướng nào hoặc bạn ngồi quay về hướng nào. Lấy ví dụ đơn giản là nông dân Việt Nam có cuộc sống về cơ bản là vất vả thiếu thốn, trong khi ngôi nhà của họ khi xây dựng có thể tùy ý lựa chọn phương hướng do đất đai ở nông thôn rộng rãi. Còn 30% dân số Việt Nam ở thành thị chủ yếu ở nhà phố, không có nhiều lựa chọn về phương hướng theo tuổi tác, thì vẫn lại là những người có cuộc sống tốt hơn vì họ ở những vùng đất có sinh khí thịnh vượng hơn, chứ không phải hướng tốt hơn nông thôn. Hoặc có những ngôi nhà, những căn hộ cố định chỉ có một hướng nhưng ai đến thuê hay ở dù là tuổi gì, giới tính nam hay nữ đều thịnh vượng và ngược lại có ngôi nhà cứ đến ở là đổ vỡ, suy bại. Hoặc đơn giản hơn là trong một công ty khi bạn là trưởng phòng được ngồi ở phòng riêng thì dù ngồi thế nào vẫn có uy thế hơn những nhân viên khác phải ngồi chung trong phòng tập thể. Ông có thể nêu vài câu chuyện thực tế từ những khách hàng mà ông đã tư vấn? Những câu chuyện thực tế từ những khách hàng mà tôi đã tư vấn thì nhiều, và cũng có những trải nghiệm thú vị, nhưng phải xin phép bạn là không được nêu danh tính cụ thể. Năm 2009, qua một người bạn giới thiệu, tôi được biết một công ty chứng khoán ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang thua lỗ tương đối sau cú sốc khủng hoảng năm 2008, nay muốn thuê tư vấn để tìm giải pháp cải thiện tình hình. Sau khi nghiên cứu sơ đồ tổ chức và khảo sát môi trường làm việc của công ty này, tôi đồng ý tư vấn với các giải pháp đơn giản, hạn chế tối đa sự phá dỡ và ít tốn kém nhất. Tuy nhiên, tôi nói trước với họ là địa hình này sắp “hỏng” rồi, và nhà tư vấn chỉ có thể đưa ra phương án khắc phục trong ngắn hạn là một năm, còn sang năm 2010, khi tòa nhà lớn bên cạnh đi vào giai đoạn hoàn thiện thì cách cục của địa hình sẽ hoàn toàn bị phá, không có giải pháp nào khắc chế được sự thay đổi đó, nên nếu muốn duy trì đẳng cấp và sự phát triển phải nhanh chóng tìm cách chuyển công ty đến nơi khác, nếu tiếp tục ở lại thì thua lỗ, đổ vỡ là việc không tránh được. Tuy nhiên sau năm 2009, do tổng kết không chỉ xóa hết lỗ mà còn lãi lớn nên lãnh đạo công ty này chủ quan cho rằng năm 2010 chỉ cần tập trung phát triển dịch vụ, không đầu tư gì lớn thì dù lỗ cũng không tiêu hết được số tiền lãi đang có, vì vậy không nhất thiết phải quá vội vàng đi tìm trụ sở mới. Nhưng nếu con người mà khắc chế hoàn toàn được môi trường thì bộ môn phong thủy đã chẳng tồn tại. Năm 2010, họ không chỉ thua lỗ hết số lãi mà âm sâu vào vốn đồng thời nội bộ công ty cũng xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, cuối cùng thì khi vị tổng giám đốc tham khảo ý kiến, lời khuyên của tôi là nhanh chóng bỏ chứng khoán chuyển nghề khác, vị này đã nghe theo và hiện đang thành công trong lĩnh vực mới. Hoặc vào năm 2009, tôi nhận được một đề nghị đi tìm và thiết kế văn phòng mới cho doanh nghiệp của vợ chồng người bạn, nhưng bị giới hạn bởi một số tiêu chí nhất định vì quy mô và khả năng tài chính của doanh nghiệp này còn nhỏ. Nhưng sau hơn một tháng tìm kiếm, không tìm được địa điểm nào hợp lý hơn, cân nhắc tất cả các yếu tố, tôi đề xuất họ tiếp tục ở lại địa điểm cũ, chấp nhận một số hạn chế nhưng sẽ có cơ hội phát triển lớn trong xu thế mới đang đến, vì địa điểm đó tuy nhỏ hẹp, cách cục không cân đối nhưng có lợi thế đặc biệt về minh đường phía trước. Và đến nay từ một doanh nghiệp nhỏ, vô danh họ đã trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu và thị phần đứng ở nhóm đầu tại Hà Nội trong một sản phẩm đồ uống có cồn. Năm 2012, khi nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn thì họ lại là những người đi “thôn tính”, mở mang bờ cõi. Tuy nhiên do thành công nhanh, họ đã trở nên quá tự tin vào bản thân mà quên những nguyên lý cơ bản nên đến giai đoạn này lại đang phải đang “chỉnh sửa” một số thứ để nhằm tiếp tục suy trì sự phát triển. Một câu chuyện khác. Cuối năm 2011, một doanh nghiệp đã từng rất thành công nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy của bất động sản, tương lai bấp bênh, và gần như bế tắc. Sau vài lần gặp gỡ, khảo sát, tôi nhận thấy có nhiều lý do dẫn đến khó khăn của doanh nghiệp này, nhưng có một nguyên nhân quan trọng nằm ở địa hình, đó là con đường nội bộ trong công ty quá lớn trong khi tường vây xung quanh lại trống trải, dễ làm ban lãnh đạo nảy sinh tham vọng không thực tế và các quyết định sai lầm khác, nên trước mắt cần tập trung khắc phục điểm yếu này. Và đến nay, sau khi tổng kết năm 2012, mặc dù mọi thứ rất khó khăn thì người chủ doanh nghiệp này vẫn thu xếp được gần 100 tỷ để trả được một nửa số nợ ngân hàng, được ngân hàng, bạn bè, khách hàng quay trở lại trợ giúp để phục hồi sản xuất và đang đặt kế hoạch trong năm 2013 sẽ cố gắng “trở lại mặt đất”. Theo Nhật Nam VnEconomy
 15. 12.000 nhà hư hỏng vì mưa đá chưa từng có Trận mưa đá sớm 27/3 tại 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (Lào Cai) đã làm gần 12.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại ước tính 70 tỷ đồng. Mưa đá ở Lào Cai, hàng nghìn mái nhà bị thủng/ Mưa đá ở Lào Cai lớn nhất từ trước đến nay Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai cho biết, 34 xã thuộc 3 huyện bị thiệt hại do mưa đá, nặng nhất là Mường Khương với 13/16 xã. Những viên đá to bằng nắm tay, nhiều viên to bằng cái bát, đã làm 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trụ sở công an huyện Mường Khương bị sập. Khoảng 30 người trên địa bàn bị thương, trong đó có 23 người phải nhập viện điều trị (một học sinh bị gẫy tay, một học sinh bị chấn thương sọ não). Trường mầm non tan hoang sau trận mưa đá. Ảnh: baolaocai.vn. Tại huyện Bắc Hà, hơn 2.500 nhà dân ở 12/21 xã bị thủng mái. Huyện Si Ma Cai cũng có hơn 2.300 nhà dân ở 9/13 xã bị thiệt hại. Tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ có người bị thương phải nằm viện, mỗi người 500.000 đồng. UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên hệ với các nhà máy sản xuất tấm lợp Đông Anh, Phú Thọ trước mắt mua khoảng 10.000 tấm lợp để phục vụ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó từ 0h50 đến 1h10 sáng 27/3, trận mưa với kích cỡ viên đá lớn (10-14 cm, trung bình 4-6 cm) và mật độ dày đặc khiến người dân phải chui xuống giường, gầm bàn trú ẩn. Chuyên gia khí tượng đánh giá đây là trận mưa với kích cỡ viên đá lớn nhất từ trước đến nay. Theo baolaocai.vn
 16. Trông như ảnh giả, chụp ở trên Trái Đất. Vì nhìn thất đất cát ẩm ướt như có nước.
 17. Đại Phúc xin được đưa lên đây tác phẩm đặc biệt của Phan Thiên Ân để các bạn cùng tham khảo. =================================== LỜI TỰA Tôi nhớ một buổi tối đàm đạo với một người trẽ tuổi về giá trị của đồng tiền. Giọng cô ta hăng say “Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được”, tôi cười đùa “Đồng ý, nhưng đó là những thứ mà tôi không cần”. Nói vậy nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới lớn về tiền bạc. Tôi đả lớn lên với câu kinh thánh như “Người giàu mà lên được Thiên Đường còn khó hơn con Lạc Đà chui qua lổ kim”, hay những lời nói được ghi là danh ngôn như “Không có tài sản lớn lao nào mà không thu nhập bằng tội ác” rồi những so sánh chế diễu về những tên trọc phú với kẽ thanh bần. Lớn lên, ra đời, sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thua kém và thất bại, tôi bắt đầu biết kính trong giá trị của đồng tiền. Tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác, từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt. Nhưng từ kính trọng đổng tiền đến thờ phượng nó lại là một thái cực bao người đã lầm lổi. Chính tôi cũng đã bỏ mất bao thì giờ để tìm cách làm giàu theo kiểu gia tốc của Mỹ,kiểu fast food, (something for nothing, get rich quick). Lại thêm một lô những bài học. Các triết lý nhân quả của nhà Phật mà tôi đã bõ quên luôn luôn hiện diện. Muốn có trái ăn, phải biết trồng cây. Đông tiền chỉ là những trái quả tạo thành từ hạt giống,công sức và thời gian cùa mình.Không chịu bỏ gổ vào lò sưởi mà ngồi đợi hơi nóng, thì cái đợi chờ phải là thiên thu. Sau những bước vấp đó, tôi bắt đầu đi trong vững vàng. Xã hội và sở thuế bắt đầu sắp tôi vào danh sách những người giàu có. Có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn, thương và kính trọng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn. Những mặc cảm với những người dân đã đô hộ chúng ta như người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Pháp đã biến mất. Tôi viết cuốn sách này để kỹ niệm ngày tôi thoát xác,bay cao với thế giới. Tôi viết cho tôi, hơn là cho bất cứ ai. Cuốn sách như cuốn nhật ký,giữ kín ở một góc tối nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ bao năm đi và sống. Nhưng một buổi tối ở khách sạn Metropole ở Hà Nội làm tôi thay đổi ý định. Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn của Mỹ Tên chủ tịch chiếm một phòng lớn nhất gọi là Presidential suite. Tôi chỉ ở một Junitor Suite, tiền phòng chỉ có 420 Đô la mỗi ngày, nhưng cũng bằng tiền lương nguyên năm của một kỹ dư trẻ ở xứ mình. Tối đó, sau một ngày họp hành mệt nghĩ, tên chủ tịch Mỹ kéo tôi xuồng Bar, ngồi uống rượu nghe hắn đánh đàn dương cầm nghêu ngao bài “ My way”. Chung quanh cả bọn điếu đóm lăng xăng hát theo,kể cả những tên không ở trong phái đoàn. Tôi nhìn quanh tất cả đều là ngoại quốc, trừ những anh bồi bàn. Tôi chợt thấy thật cô đơn trong cái ồn ào và trong cái tráng lệ tuyệt mỹ của một khách sạn năm sao. Tôi thèm muốn bóng dáng của người Việt, mong có thêm những bạn đồng hành cùng quê hương cho tôi khỏi thấy mình vong thân ngay trên xứ sở của mình. Tôi cho in lại cuốn sách này để mong những người Việt đi sau tránh những lổi lầm và thu ngắn cuộc hành trình để gia nhập cộng đồng thế giới với niềm hãnh diện và trong dự kính nể của những người ngoại quốc. Tôi nghĩ là người đọc không cần biết tên tuổi tôi làm gì nên xin được ghi là “VÔ DANH”. Tôi không định kiếm tiền bằng cuốn sách này, nên xin gửi cho các cơ quan thiền nguyện bán và lấy tiền gây quỹ cho họ. Ai không có phương tiện mua,thư về cho nhà xuất bản, chúng tôi sẽ gửi tặng. Tôi cũng không giữ bản quyền. Ai nghĩ là điều gì trong cuốn sách có lợi, xin tự cho trích dịch hay xuất bản lại. Nếu có lòng, xin mua thêm nhiều cuốn gữi tặng bạn bè. Vã lại, sau năm ngàn năm văn hiến của nhân loại, không có tư tưởng ý kiến nào là mới lạ. Mọi dòng chữ trong cuốn sách này chỉ là một góp nhặt bắt chước từ nhiều nơi. Lời chót tôi xin thưa với những người bạn trẻ là đừng bao giờ nghĩ rằng: “Đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc”. Tuy không quên những lợi ích do đồng tiền mang lại, nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không cần đến tiền. Tôi có một bộ áo vét rất đẹp để trong tủ. Chiếc áo này hơi lạ là không có túi, tôi đã lấy dao cạo hết áo túi ra rồi. Đây là bộ áo cuối cùng tôi sẽ mặc khi chết. Nó nhắc nhở tôi rằng khi nằm xuống, tôi không cần bất cứ một túi đựng cho bất cứ một đồ vật gì. Cho nên khi có người hỏi tôi tại sao trong công việc làm ăn, tôi cứ thích cho FREE nhiều thứ sản phẩm, nhiều dịch vụ. Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc. Tôi đã cười nói “ Khi bạn không cần phải hỏi điều đó, bạn sẽ có câu trả lời." Mong bạn lên đường. Khi đi là sẽ đến.
 18. Thưa sư phụ, theo con nghĩ thì để trở thành tỷ phú hay giàu có... là một quá trình, không ai bụp cái thành tỷ phú ngay được (Trừ thừa kế hay trúng số). Với người nghèo...chia 30% theo như bài trên, nghe thì dễ nhưng khi quá trình kinh doanh qua vài năm thường hay nảy sinh lòng tham, tự mãn hay so đo tính toán v.v...nên kho giữ lời hứa chia 30%. Vì 100 người thành tỷ phú không phải ai ai cũng có cái Tâm tốt như nhau, thế nên xã hội ngày nay lắp tỷ phú ăn ăn chơi trội với tiền tỷ nhưng lại ky bo làm từ thiện. Con thì chưa giàu nên con cũng chưa trải qua các cung đoạn, nên chỉ có vài ý kiến nông cạn như vậy. Rất mong sư phụ lượng thứ.
 19. TỜ KINH SỐ 4 Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên. Từ thuở hoang sơ của kiếp người, chưa có một sinh vật nào giống tôi, có cái trí óc tôi, trái tim tôi, cặp mắt tôi, bàn tay tôi, mái tóc tôi và môi cười tôi. Từ trước đến nay, chưa hề có, ngày hôm nay không hề có và ngày mai cũng không. Không ai có thể đi, có thể nói, có thể nghĩ y như tôi. Tất cả nhân loại là anh em của tôi nhưng tôi vẫn là một khác biệt với tất cả. Tôi là một sáng tạo độc nhất.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Mặc dù tôi thuộc loài động vật, nhưng những thèm muốn tầm thường của các loài thú không thỏa mãn tôi. Trong tôi là một ngọn lửa nung đốt từ nhiều thế hệ; và sức nóng của lửa là một nhắc nhở thường xuyên cho tinh thần tôi, đòi hỏi tôi phải cải thiện mỗi ngày. Tôi sẽ giữ hoài ngọn lửa bất mãn này, để tiến bộ hơn, và sẽ tuyên ngôn cái đặc thù của con người tôi cho khắp thiên hạ.Không ai vẽ như tôi, không ai có nét chữ như tôi, không ai sinh được con tôi, và trên hết, không ai có khả năng giống tôi trong công việc. Từ nay trở đi, tôi sẽ nhấn mạnh cái đặc thù này và truyền bá nó rộng rãi trong những giao thiệp.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Tôi sẽ không bao giờ cố gắng để bắt chước người khác. Tôi sẽ phô bày cái khác biệt, cái đặc thù của tôi trên thị trường. Tôi sẽ rao bán cái đặc thù này. Tôi sẽ chiếu rọi cái đặc thù và dấu kín cái tương đồng. Trong những sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất tôi sẽ áp dụng nguyên tắc này. Tôi hãnh diện với cái đặc thù đó.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Tôi là một viên ngọc hiếm có. Cái gì hiếm có đều trở thành vô giá. Tôi là sản phẩm của ngàn năm tiến hóa, do đó, trí óc tôi, thân thể tôi đều hoàn thiện hoàn mỹ hơn những bậc vua chúa, cao nhân từ đời kiếp trước.Nhưng khả năng tôi, trí óc tôi, trái tim tôi và thân thể tôi sẽ mục rữa, hư hoại và tan biến nếu tôi không xử dụng chúng mỗi ngày.Tiềm năng tôi gần như vô hạn định.Vậy mà tôi đã chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khối óc tôi, bắp thịt tôi.Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu gia tăng sự sử dụng này.Tôi sẽ không còn thỏa mãn với những thành quả của ngày hôm qua; tôi sẽ không để những lời khen vô nghĩa gây tự mãn với những công việc nhỏ nhoi không đáng kể.Tôi hiểu rằng tôi sẽ gặt hái thành quả gấp trăm lần những mùa gặt cũ. Việc tôi sinh ra đời đã là một phép mầu; vì vậy tôi sẽ tiếp tục tạo nên những phép mầu khác để xứng đáng với sự sáng tạo nhiệm mầu này.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn. Tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao, không phải để thu gọn lại thành một hạt cát. Kể từ nay, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn núi cao nhất, và tôi sẽ áp dụng mọi tiềm năng trong tôi mỗi ngày mỗi giờ phút.Tôi sẽ thu thập nhiều hơn mọi kiến thức về tha nhân, về cá nhân tôi, về sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất hay cấu tạo, và tôi sẽ thấy thành quả nhảy vọt theo cấp số nhân.Tôi sẽ tôi luyện, sẽ cải thiện, sẽ hoàn tất mọi hành động, mọi lời nói, bởi vì đây là nền móng của sự nghiệp tôi. Tôi không bao giờ quên là rất nhiều người đã đạt được những công nghiệp vĩ đại chỉ nhờ một lời nói đúng lúc đúng chỗ, một việc làm đúng nghĩa đúng thời. Do đó, tôi sẽ tiếp tục từng diễn thuyết. Chúng phải như mật ngọt đối với đàn ong ngoài kia.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Tôi sẽ tập trung mọi năng lực vào các thử thách đang có trước mặt và khi hành xử sẽ quên hết các quấy rầy khác. Công việc nhà tôi sẽ để lại ở nhà. Khi tôi đến sở làm, tôi sẽ quên gia đình để khỏi bị chia trí. Dĩ nhiên, công việc sở tôi sẽ để lại ở sở. Khi về nhà, tôi sẽ quên việc làm và sự nghiệp để tình yêu gia đình không bị chia sẻ. Gia đình và sự nghiệp phải được phân chia tuyệt đối, dù rằng đời tôi gắn liền với cả hai. Xáo trộn hai nhu cầu này sẽ gây hại lớn cho cả hai thế giới.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Tôi có cặp mắt để nhìn và khối óc để nghĩ. Bây giờ tôi lại được biết thêm một bí mật của đời sống là tất cả trở ngại, khó khăn đều là những cơ hội trá hình. Và không ai lừa được tôi bằng vóc dáng bên ngoài. Mắt tôi sẽ nhìn xuyên thấu những áo quần đẹp để thấy rõ con người thực tôi phải giao thiệp.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Không một thú vật nào, cây cỏ nào, ngọn gió nào, hạt mưa nào, tảng đá nao, sông hồ nào có một khởi thủy như tôi. Tôi đã được kết tạo bằng tình yêu và nuôi sống bằng một mục đích thần thánh. Trong quá khứ, tôi không hiểu điều này. Nhưng kể từ nay, tôi sẽ hướng dẫn và hành xử con người tôi trên căn bản đó.Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.Và thiên nhiên không bao giờ thất bại. Cả trăm ngàn năm nay, bao giờ thiên nhiên cũng là kẻ chiến thắng sau cùng. Tôi là thiên nhiên, sau cùng, tôi sẽ thắng.Tôi sẽ thắng, sẽ trở thành một cao nhân, bởi vì cái đặc thù của tôi.
 20. Ánh bình minh trong kỷ nguyên Abenomics Thảm họa trong ngày đen tối 11-3 ấy cũng đã đẩy đất nước Mặt trời mọc lún thêm vào suy thoái kinh tế và xáo trộn chính trị. Gần như trong suốt thời gian qua, thiểu phát luôn như một căn bệnh trầm kha của kinh tế Nhật Bản, khiến nhiều người liên tưởng đến bóng dáng của thập kỷ mất mát cuối thế kỷ XX của xứ Phù Tang. Thế nhưng, dường như bóng đen đang tan dần nhường chỗ cho những tia sáng hồi phục đầu tiên khi số liệu mới nhất của Chính phủ Nhật Bản khẳng định GDP xứ Phù Tang trong quý IV năm 2012 đã tăng 0,2%, chính thức chấm dứt giai đoạn suy thoái tồi tệ của một nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dù còn mong manh, nhưng dấu ấn lạc quan từ nền kinh tế Nhật Bản cho thấy "liệu pháp" mạnh nhằm tái sinh nền kinh tế như cam kết của tân Thủ tướng Shinzo Abe đã bắt đầu tỏ ra hiệu nghiệm. Trái ngược với các báo cáo gần đây về mũi nhọn xuất khẩu của Nhật Bản vẫn đang đi xuống do khủng hoảng nợ công ở bạn hàng hàng đầu là Châu Âu, bảng tổng hợp số liệu tháng 1 năm nay dường như khiến cả Chính phủ mới ở Tokyo lẫn người Nhật Bản thấy tự tin hơn. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng đầu tiên của năm mới 2013 đã bất ngờ tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2012 và chạm mức 4.645 tỷ yên. Sự chuyển biến tích cực trong nỗ lực vượt thoát khủng hoảng của cường quốc số 1 thế giới và cũng là đối tác thương mại lớn của Nhật Bản được xem là điểm tựa khá vững chắc kéo cỗ máy sản xuất đang ì ạch của xứ hoa Anh đào tăng tốc. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất lại nằm ở những chính sách kinh tế mang đậm dấu ấn của Thủ tướng Shinzo Abe được các nhà phân tích gọi là Abenomics. Ngay sau khi tái cử lần hai, vị thủ lĩnh mới của Nhật Bản đã gây sốc cho thế giới với tuyên bố về một chính sách quyết liệt và rõ ràng nhằm duy trì đồng yên yếu và mục tiêu tăng lạm phát lên 2% trong thời gian sớm nhất có thể. Hàng loạt gói kích thích được tung ra với tốc độ dồn dập đến ngỡ ngàng nhằm bơm thanh khoản vào thị trường để phá thế "đá ném ao bèo". Vì thế, đồng nội tệ Nhật Bản với "cuộc bán rẻ" nhanh chóng của Chính phủ đã trở thành cứu tinh cho các nhà sản xuất nước này. Sức cạnh tranh của hàng hóa Nhật Bản tăng rõ rệt. Cùng với đó, doanh thu cũng tốt lên khẳng định sự chuyển hướng đầu tư sang Đông Nam Á của Tokyo là hoàn toàn chính xác. Sản lượng công nghiệp tháng 1 tăng 0,1% so với tháng trước đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% là dấu hiệu không thể phủ nhận về công hiệu do "liệu pháp" mạnh của ông Shinzo Abe mang lại. Các ông trùm của những hãng sản xuất danh tiếng thế giới ở đất nước Mặt trời mọc lẫn các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng tốt hơn của nền kinh tế khi mọi thông tin đều ủng hộ nhận định đồng nội tệ của Nhật Bản sẽ còn suy giảm và nền kinh tế thứ ba thế giới sẽ đón nhận một gói kích thích khổng lồ nữa trong tương lai gần. Không bỏ qua các tín hiệu lạc quan về kinh tế, cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu đã đồng loạt bứt phá và thắp sáng các bảng giao dịch chứng khoán khắp đất nước Nhật Bản trong ánh xanh hy vọng. Chưa khi nào kể từ ngày 12-9-2008, ngay trước thời điểm Ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ đẩy cả thế giới vào cơn hỗn loạn tài chính, chỉ số Nikkei đã lấy lại vinh quang của một thời vàng son. Tăng 315,54 điểm so với ngày trước đó, chỉ số quan trọng nhất của chứng khoán Nhật Bản đã đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần ở 12.283,62 điểm, đỉnh cao nhất trong gần nửa thập kỷ qua. Thật hiếm khi xứ hoa Anh đào đón nhận nhiều tin vui trong cùng một thời điểm như vậy. Thành quả quý giá đầu tiên của hành trình ngược dòng suy thoái đầy khó khăn của xứ Phù Tang đã xuất hiện; mang đến niềm tin lớn hơn về ánh bình minh trong kỷ nguyên Abenomics. Là nền kinh tế lớn thứ hai Châu Á nhưng ở nhiều khía cạnh và trên tổng thể, Nhật Bản vẫn là đầu tàu có vai trò dẫn dắt chưa thể thay thế ở châu lục năng động này. Do đó, sự bừng sáng của đất nước Nhật Bản sẽ góp phần quan trọng xua tan mây mù đang bao quanh nền kinh tế toàn cầu. Theo Vân Khanh HNM
 21. 'Không thể thần thoại hóa rùa hồ Gươm để tôn là bảo vật' Trong khi PGS Hà Đình Đức cho rằng rùa hồ Gươm xứng đáng là bảo vật quốc gia bởi có giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh thì nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền phủ nhận điều này và khẳng định nó chỉ có giá trị khoa học. > Rùa hồ Gươm có thể là bảo vật quốc gia/ Rùa 'dạo chơi' trong giá lạnh Đầu tháng 3, nhà nghiên cứu rùa hồ Gươm, PGS Hà Đình Đức đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội xem xét trình lên Chính phủ phê duyệt việc công nhận cá thể rùa hồ Gươm (còn sống), tiêu bản rùa hồ Gươm lưu tại đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa lưu trong Bảo tàng Hà Nội làm bảo vật quốc gia. Theo ông Hà Đình Đức, ngoài ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, rùa hồ Gươm còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Hình ảnh rùa còn được gắn liền với truyền thuyết hồ Gươm. Vì thế việc đưa rùa vào danh sách bảo vật quốc gia là cần thiết. "Rùa đã gắn bó với hồ Gươm hàng trăm năm, nhắc đến rùa là nhớ đến lịch sử oai hùng của dân tộc nên có thể nói rùa là báu vật vô giá, là di sản văn hóa lịch sử và phi vật thể", ông Hà Đình Đức bày tỏ. "Các nhà văn hóa, khoa học cần ngồi lại xem xét các yếu tố văn hóa, lịch sử để đánh giá toàn diện giá trị của rùa hồ Gươm. Tiêu chí về bảo vật quốc gia cũng cần vận dụng linh hoạt chứ không nên cứng nhắc. Không có gì là tuyệt đối, là chân lý", PGS Hà Đình Đức đề xuất. Rùa hồ Gươm được chữa bệnh năm 2011. Ảnh: Hà Đình Đức. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền cho rằng, trong văn hóa, rùa, rắn là thủy quái, là kẻ thù của người dân. Nếu đưa con vật này lên thờ là đề cao thủy quái, rất không ổn. Hình tượng vua Lê Lợi cầm kiếm chém xuống hồ Gươm là hành động chống lũ lụt. Bởi xưa kia khu vực hồ Gươm trũng, nhiều ao hồ. Tại khu vực đền Ngọc Sơn còn có trấn Ba Đình để trấn sóng độc của văn hóa cũng như sóng nước, lũ lụt từ sông Hồng. "Rùa là con vật phá đê, nó chỉ có giá trị trong tâm linh khi được coi là một trong tứ linh. Câu chuyện trả gươm cho rùa của Lê Lợi được nhân dân hư cấu, là truyền thuyết sau này mới có", ông Trần Lâm Biền cho biết. Theo nhà nghiên cứu này, rùa hồ Gươm có giá trị khoa học, là loài rùa hiếm còn sót lại chứ không có giá trị văn hóa lịch sử. "Rùa hồ Gươm không có giá trị phi vật thể, không thể thần thoại hóa con rùa để tôn nó là bảo vật quốc gia", nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền khẳng định. Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, GS.TS Lưu Trần Tiêu cho biết, ông không đồng tình với đề xuất của PGS Hà Đình Đức. "Ông Đức là người tâm huyết, nhiệt tình bảo vệ rùa hồ Gươm, song chưa nắm chắc các tiêu chí xét duyệt bảo vật quốc gia. Xét theo tiêu chí thì rùa hồ Gươm không phù hợp. Chúng ta đã quy định tiêu chí về bảo vật nên không thể tùy tiện chỉnh sửa", GS.TS Lưu Trần Tiêu khẳng định. Tiêu chí của bảo vật quốc gia: là hiện vật gốc độc bản; là hiện vật có hình thức độc đáo; là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên. Đoàn Loan
 22. Nouriel Roubini: Đà tăng của TTCK thế giới đang che giấu nhiều rủi ro (CafeF) Suy thoái ở châu Âu và đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ bị hoãn lại chính là những rủi ro lớn nhất đối với TTCK thế giới. (CafeF) Suy thoái ở châu Âu và đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ bị hoãn lại chính là những rủi ro lớn nhất đối với TTCK thế giới.Tờ Bloomberg vừa trích dẫn nhận định của Nouriel Roubini cho rằng đà tăng của TTCK toàn cầu không phản ánh được những rủi ro đe dọa đà tăng trưởng của kinh tế thế giới. Giáo sư đến từ Đại học New York và trở nên nổi tiếng vì đã dự đoán chính xác khủng hoảng 2008 cho rằng những rủi ro xuất phát từ khủng hoảng nợ ở châu Âu và các khoản cắt giảm chi tiêu công của Mỹ. Theo Roubini, các rủi ro bao gồm châu Âu suy thoái sâu hơn (do các chính sách thắt lưng buộc bụng và khủng hoảng chính trị) và kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối của năm 2013. Kể từ đầu năm đến nay, với các biện pháp kích thích của các NHTW, giá trị vốn hóa của các TTCK trên toàn cầu đã tăng lên tổng cộng 2.000 tỷ USD. Hiện nay, các thị trường đang đánh giá quá thấp những rủi ro này”, Roubini trả lời trong 1 cuộc phỏng vấn. “Các rủi ro có thể được khắc chế trong 6 tháng đầu năm nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại”, ông bổ sung thêm. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang yêu cầu các thành viên eurozone tuân thủ chặt chẽ chính sách thắt lưng buộc bụng để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ. Trong khi đó, Italia tiến tới 1 cuộc bầu cử mới sau khi cuộc bỏ phiếu tuần trước lâm vào thế bế tắc. Tại Mỹ, đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể đi đến thỏa hiệp và lệnh cắt giảm chi tiêu tự động có hiệu lực, đe dọa đẩy lùi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2013 xuống chỉ còn 1,4%. Không chỉ có vậy, nhiều chính trị gia đã cảnh báo chi tiêu công sẽ không chỉ bị cắt giảm trong 7 tháng tới mà là cả những tháng tiếp theo. “Các thị trường đang đánh giá quá thấp những hệ quả mà đợt cắt giảm chi tiêu công và thế bế tắc mà nước Mỹ đang gặp phải có thể đem lại cho nền kinh tế Mỹ và cuối cùng là thị trường chứng khoán”. Thu Hương Theo Bloomberg
 23. Cầu chúc cho người cha của cô bé được giải thoát. Cầu chúc cô bé có tương lai hạnh phúc. ===================================== Cha qua đời vẫn ôm con trong bão tuyết Một trận bão tuyết mạnh quét qua miền bắc Nhật Bản hồi cuối tuần làm ít nhất 9 người thiệt mạng, nhưng một cô bé vẫn may mắn sống sót khi cha em hy sinh thân mình để bảo vệ con gái. Cảnh sát giải cứu một xe hơi bị tuyết chôn vùi tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Asahi ShimbunAFP đưa tin ông Mikio Okada bị chết cóng khi đang che chở cho cô con gái 9 tuổi Natsune trong cơn bão tuyết dữ dội ở Yubetsu, một thị trấn nông thôn ở bờ biển phía đông tỉnh Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Sáng sớm ngày 3/3, một nhóm cứu hộ đã phát hiện ra Natsune trong vòng tay của cha ở một cánh đồng cách nơi chiếc xe tải của họ bị bỏ lại khoảng 300 m. Ông Okada chết trong tư thế co ro, quay vào bên trong tường của một nhà kho và dùng thân mình che chắn cho con gái. Natsune Cô bé được quấn quanh mình bằng áo khoác của cha. Theo báo địa phương Asahi Shimbun, hai cha con Natsune đang lái xe vào chiều 2/3 thì xe tải của ông Okada bị kẹt giữa đường do tuyết rơi quá dày. Dù ông đã gọi điện thông báo cho một người bà con đến giúp đỡ nhưng đến tận 7h sáng hôm sau, các nhân viên cứu hộ mới tìm thấy hai cha con họ. Người cha và con gái được cho là đang cố gắng đi nốt thêm một đoạn nhưng gió to và nhiệt độ dưới 0 độ C đã ngăn cản nỗ lực của họ, khiến họ lịm đi. Cảnh sát cho hay hai cha con đều được đến bệnh viện địa phương nhưng ông Okada đã tử vong. Con gái Natsune không bị thương gì nghiêm trọng. Mùa bão tuyết năm nay tại Nhật Bản cũng chứng kiến những câu chuyện thương tâm khác. Một người phụ nữ và ba đứa con bị kẹt trong một chiếc xe đã tử vong vào hôm 2/3 do nhiễm độc carbon monoxide. 4 người khác cũng là nạn nhân của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiệt mạng trong tuyết. Mùa đông năm ngoái, những cơn bão tuyết mạnh càn quét khắp các thành phố và thị trấn ven biển phía bắc Nhật Bản suốt nhiều tháng và làm ít nhất 56 thiệt mạng. Nhân Mã