• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đại Phúc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.057
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Đại Phúc

 1. Ngày GD 28/10/2010: VN-Index: 450.07 (▲ 0.06 - 0.01%) KL: 22,748,330 GT: 543.7 tỷ Vậy là đang ở quẻ: Tử Tiểu Cát. 2/.Tử Tiểu Cát: Dòng tiền vào TT nhỏ và suy yếu, thể hiện khối lượng giao dịch ngày càng suy kiệt, lợi nhuận nếu có được ở giai đoạn này nhỏ … 3/.Kinh Vô Vong: Kinh hãi, thất vọng, giai đoạn tẩy rửa-thanh lọc-loạt bỏ… .............................
 2. Cảm ơn bác Thiên Đồng, bác nói chuẩn từng centumet luôn.
 3. 2/.Tử Tiểu Cát: Dòng tiền vào TT nhỏ và suy yếu, thể hiện khối lượng giao dịch ngày càng suy kiệt, lợi nhuận nếu có được ở giai đoạn này nhỏ … ----------------------------- Đại gia chứng khoán 'trốn' cổ phiếu Không tìm thấy cơ hội lướt sóng ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư lớn bỏ sàn chứng khoán đi du lịch nước ngoài. Có người chọn việc ở nhà làm osin toàn thời gian để tránh việc “táy máy” mua vào, bán ra các loại cổ phiếu. > Đại gia chứng khoán 'làm thịt' nhau/ Thu nhập 200 triệu mỗi tháng vẫn nghèo Chị Hà là khách hàng VIP loại siêu “khủng” của một số công ty chứng khoán. Chị vẫn được các môi giới gọi điện mời chào các cơ hội đầu tư hấp dẫn xuất hiện trên thị trường. Thế nhưng, những ngày gần đây, chị không nghe điện thoại của môi giới mà quyết định ở nhà toàn thời gian để làm nội trợ. Nhà đầu tư VIP này nói: “Mua con nào chết con đó. Cứ đến sàn rồi lại táy máy mua bán là mất một đống tiền. Thà cứ ở nhà làm osin lại 'lành' mà khỏe người”. Trước đó, đại gia chứng khoán này đã bán sạch danh mục đầu tư, chấp nhận lỗ ở nhiều mã cổ phiếu để chờ tình hình mới. Theo chị Hà, nếu thị trường có dấu hiệu tốt lên thì sẽ quay lại. Vào thời điểm này, bất cứ nhà đầu tư nào tiếp tục lướt sóng hoặc tham gia “lái” cổ phiếu là cực kỳ rủi ro. Ngay cả tin tốt, công bố chính thức cũng khó làm giá chứng khoán tăng. Ảnh minh họa: Nhật Minh Ngay cả tin tốt, công bố chính thức cũng khó làm giá chứng khoán tăng. Ảnh minh họa: Nhật Minh Vài tháng trở lại đây, thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào cảnh trầm lắng. Nhiều cổ phiếu cỡ vừa và nhỏ giảm tới hơn 50% và có loại thậm chí giảm tới 70%. “Nếu nhìn Vn-Index hiện ở mức 450 điểm, người ta sẽ không nhận thấy sự suy giảm nghiêm trọng của nhiều loại cổ phiếu đặc biệt là các penny. Trên thực tế, giá nhiều cổ phiếu nhỏ đã về dưới mức Vn-Index 400 điểm. Trong khi các nhà đầu tư chuộng penny thì tình hình hiện nay là rất xấu”, anh Tuấn – một nhà đầu tư cỡ bự tại Hà Nội nhận xét. Một nhà đầu tư lớn mở tài khoản tại Công ty chứng khoán Thăng Long cho biết: “Tôi vẫn đến sàn nhưng chỉ ngắm bảng điện tử chứ không mua bán gì. Hôm nào thấy giá của mã cổ phiếu mình quan tâm đã thấp hơn cả mức đáy gần nhất thì cũng chỉ mua một tí gọi là mà thôi”. Khoảng gần 2 tháng gần đây, anh này chủ yếu đến công ty chứng khoán để tụ tập, tán phét là chính, chứ không còn săn đón các thông tin vỉa hè như trước. “Giờ thì đến thông tin tốt, công bố chính thức giá cổ phiếu cũng khó lên được chứ chẳng nói gì đến tin đồn”, anh này bình luận. Trong khi đó, một nhóm nhà đầu tư lớn khác đang mở tài khoản tại một công ty chứng khoán có trụ sở chính tại TP HCM lại rủ nhau đi du lịch nước ngoài. Một nhà đầu tư lớn có tên Hưng cho biết: “Bây giờ đi du lịch chẳng sợ lỡ cơ hội đầu tư mà còn tránh được việc mất tiền. Ở nhà, cái tâm lý ngứa ngáy tay chân dễ làm mình máu mua bán rồi lại lỗ chổng vó”. Trong hơn một tháng gần đây, ngoài việc giá của nhiều cổ phiếu giảm mạnh, giá trị giao dịch cũng tụt xuống dưới 1.000 tỷ đồng, nhiều phiên chỉ khoảng 600 tỷ đồng. Một nguyên nhân quan trọng khiến cho giá trị giao dịch giảm là nhiều nhà đầu tư lớn chọn cách đứng ngoài thị trường quan sát chứ không tích cực mua bán như trước. Khánh Linh 2/.Tử Tiểu Cát: Dòng tiền vào TT nhỏ và suy yếu, thể hiện khối lượng giao dịch ngày càng suy kiệt, lợi nhuận nếu có được ở giai đoạn này nhỏ … ----------------- Vincom bán công ty chứng khoán Do hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch nên Công ty chứng khoán Vincom (VincomSC) sẽ khai tử sàn giao dịch tại Hà Nội và chỉ duy trì một sàn duy nhất ở TP HCM. Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vincom cho biết: "Việc thu hẹp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, hướng trọng tâm bất động sản, là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng từ việc phân tích và đánh giá tình hình thị trường thực tế, hướng tới sự phát triển bền vững". Theo lãnh đạo Vincom, việc thu hẹp, tiến tới chuyển nhượng VincomSC sẽ được triển khai theo một lộ trình từng bước, không gây xáo trộn và bất lợi cho khách hàng, thị trường và chủ đầu tư. Trước mắt, trụ sở chính của VincomSC chuyển vào TP HCM và công ty này sẽ được đổi tên, còn sàn giao dịch phía Bắc sẽ được đóng cửa, thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ 27/10. Sau khi đóng cửa sàn giao dịch ở phía Bắc, Công ty chứng khoán Vincom chỉ còn duy nhất một điểm giao dịch tại TP HCM. Ảnh: B.H. Nhà đầu tư phía Bắc có thể giữ nguyên tài khoản và chuyển vào giao dịch tại TP HCM, hoặc đóng tài khoản; song cũng có thể chuyển tài khoản giao dịch sang Chứng khoán VPBank. VincomSC cho biết đang xúc tiến đàm phán để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho các đối tác có năng lực khác. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chỉ được chính thức công bố sau ngày 10/12, khi VincomSC đã có đủ 3 năm hoạt động theo quy định để cổ đông sáng lập có quyền được chuyển nhượng cổ phần cho bên thứ ba. VincomSC hiện quản lý hơn 18 nghìn tài khoản, hoạt động từ cuối năm 2007 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Cổ đông lớn - Công ty CP Vincom nắm 75% vốn điều lệ. Bạch Hường
 4. ĐP trả lời câu hỏi của Lan Anh đấy chứ, ĐP có hỏi là ai đâu. Cảm ơn bác hồi âm.
 5. Cứ chờ đợi giai đoạn KL giao dịch suy kiệt, rồi tới giai đoạn kinh sợ, hoảng loạn. Lúc ấy từ từ mà mua vào chờ giai đoạn Khai Đại An. ĐP đoán tầm tháng 12 AL mua vào là vừa.
 6. Người hùng bí ẩn này là ai vậy nhỉ? 17h00' ngày 26/10 mình được quẻ Tử Đại An và Kinh Lưu Niên. Các cao thủ luận giúp với ạ! Thanks! -------------------- Tử Đại An: Đại đệ tử Kinh Lưu liên: Kính lão đắc thọ. Thuộc hàng ngũ Tiền Bối.
 7. Ôi, hay quá. Nhờ các bác xem giúp e số ĐT: 0989983568. Số đã dùng hơn 5 năm rồi. Xin chân thảnh cảm ơn các bác.
 8. Phẫn nộ clip nữ sinh lột áo, cắt tóc bạn Cập nhật lúc 18:23, Thứ Hai, 25/10/2010 (GMT+7) Đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh đánh nhau dã man, cắt tóc, lột trần áo nạn nhân của các nữ sinh ở Quảng Ninh đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thêm một lần nữa, hành động khó có thể chấp nhận của một số nữ sinh hư lại xảy ra. Ngày 23-10 vừa qua, tại khu vực gần trường V – Cẩm Phả – Quảng Ninh đã diễn ra một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Vụ việc này diễn ra trong một con ngõ nhỏ, được quay thành clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh 4-5 nữ sinh quây đánh một cô bạn trạc tuổi. Chứng kiến trận đòn hội đồng là rất đông học sinh vẫn mặc nguyên đồng phục, trong đó phần lớn là con trai nhưng không một ai đứng ra can ngăn và bênh vực cô bạn tội nghiệp. Trong đoạn clip, có thể thấy rõ nạn nhân bị kéo vào ngõ và bị phủ đầu bằng những cú bạt tai, đấm, “lên gối” giựt tóc. Nhưng dã man hơn, một nhân vật mặc áo vàng bắt đầu rút kéo ra để... cắt tóc nạn nhân. Đám học sinh bên ngoài càng “cổ vũ”, la hét nhiều thì teen girl mặc áo vàng càng ra tay mạnh hơn cho đến khi mái tóc bị cắt nham nhở. Liên tục chửi bới nạn nhân, đám nữ sinh vừa đánh, vừa cắt tóc và lôi nạn nhân đi tiếp sâu vào trong ngõ để tránh sự tò mò của người lớn, cũng để “tiện” hỏi tội hơn. Dã man hành động cầm kéo cắt tóc bạn Cuộc ẩu đả tiếp tục đến màn “gay cấn” hơn khi nạn nhân bị kéo xềnh xệch trong tình trạng bị kéo tóc và đấm đạp rất đau đớn. Mái tóc nham nhở vẫn chưa làm đám nữ sinh hài lòng, họ tiếp tục dùng tay và kéo xé toạc áo khiến nạn nhân bị lột hết phần trên. Nhóm nữ sinh này còn tìm cách lôi bạn vào sâu trong ngõ để "tiện" tra hỏi Điều đáng trách nhất là không một ai can ngăn mà chỉ hô hào đứng xem và chửi bới nạn nhân “nhiệt tình” hơn. Sau một hồi “tra tấn” trong tình trạng “nude bán thân”, cô bạn tội nghiệp mới “được” hất tóc lên cho rõ mặt nhưng lại bị ép vào tường và tiếp tục bị tát để tra hỏi “tội lỗi”. Qua những câu nghe loáng thoáng, nữ sinh mặc áo vàng dằn mặt nạn nhân vì lý do “la liếm với chồng tao”. Hiện tại chưa xác định được các nữ sinh đánh hội đồng và nạn nhân có thuộc trường LTV, thị xã Cẩm Phả hay không bởi khi tham gia ẩu đả, họ không mặc đồng phục. Nhưng với đoạn clip post lên mạng, cư dân mạng lại một lần nữa bị sốc bởi tính chất dã man, côn đồ của những màn “tra tấn” bạn chứ không còn đơn thuần là nữ sinh đánh nhau nữa. Ở đây, đám côn đồ tuổi teen còn sử dụng cả kéo để cắt tóc, cắt áo, hành vi làm nhục người khác thật khó có thể chấp nhận được. Liên tục lột áo và đánh nạn nhân thê thảm không thể chấp nhận được của nhóm nữ sinh Theo một vài học sinh trường LTV, sau khi vụ việc xảy ra các bạn rất lo lắng và sợ hãi khi đến trường. Cảnh bạn nữ sinh bị đánh đập dã man đã trở thành nỗi ám ảnh của các học sinh. Hy vọng rằng vụ việc sẽ sớm được giải quyết để mỗi ngày đi học không là nỗi lo âu “bị ăn đòn” của teen Quảng Ninh. (Theo PLXH) Tần suất của những hành động gây sốc của một bộ phận giới trẻ diễn ra ngày càng nhiều hơn với những hậu quả ghê gớm, kinh hoàng. Điều gì đang diễn ra trong đời sống đạo đức và nhân cách của một bộ phận giới trẻ Việt? VietNamNet xin mở một diễn đàn với sự góp mặt của các chuyên gia về xã hội học, giáo dục, tâm lý, kinh tế… và chính tiếng nói của thế hệ trẻ để cùng làm sáng tỏ phần nào hiện thực của "bức tranh tối" này. ============================ Xin bác Thiên Sứ cùng các cao thủ cho ý kiến " Điều gì đang diễn ra trong đời sống đạo đức và nhân cách của một bộ phận giới trẻ Việt?" Có cách nào để xóa bỏ tệ nạn này không?
 9. Vâng, 1 phần chứ không phải tất cả. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.
 10. ĐP xin được hiệu chỉnh lại luận đoán quẻ Tử Tiểu Cát, do mới đọc lại thấy Tử còn có nghĩa là tiền bạc tài sản lưu động. Thời-giai đoạn: Quẻ hiện tại 19/10/2010 1/.Cảnh Xích Khẩu: Các công ty ck không đồng tâm hiệp lực, đang diễn ra sự tranh bá-xưng hùng 2/.Tử Tiểu Cát: Dòng tiền vào TT nhỏ và suy yếu, thể hiện khối lượng giao dịch ngày càng suy kiệt, lợi nhuận nếu có được ở giai đoạn này nhỏ … 3/.Kinh Vô Vong: Kinh hãi, thất vọng, giai đoạn tẩy rửa-thanh lọc-loạt bỏ… 4/.Khai Đại An: Chân sóng 1, giai đoạn uptrend bắt đầu, giai đoạn không còn cảnh chia rẽ "cảnh Xích Khẩu", sẽ có 1 Minh chủ. Thời kỳ vàng son là đây 5/.Hưu Lưu Liên: Sóng 2, điều chỉnh. Thương tổn, buồn, lưu lại, giữ lại, quay lại… 6/.Sinh Tốc Hỷ: Sóng 3, giai đoạn tăng tốc, nóng…. 7/.Thương Xích Khẩu: Sóng 4, điều chỉnh, tranh cãi, đánh nhau…BBs bắt đầu thoát hàng 8/.Đỗ Tiểu Cát: Sóng 5, lợi nhuận nhỏ, các nhà ĐT nhỏ nhảy vào, bà bán xôi vào…BBs thoát hàng lần cuối. 9/.Cảnh Vô Vong: Giai đoạn sóng downtrend, kết thúc, thất vọng, vô vọng… Rất mong bác Thiên sứ và các anh chị góp ý chỉnh sửa và bổ xung phần chọn thời gian ứng với từng giai đoạn (Quẻ)
 11. ĐP xin ra quẻ, rất mong bác TS và các cao thủ chỉ giáo. 1/. Quẻ Khai Tốc Hỷ: Phải chăng là tốc độ hội nhập của giới trẻ VN quá nhanh, quá nóng. Trong khi đó tốc độ nhận thức và hoàn thiện nhân cách lại không theo kịp, dẫn đến tình trạng "Tẩu hỏa' trong giới trẻ. 2/ Hưu Xích Khẩu: Cần làm chậm lại tốc độ hội nhập của giới trẻ. (Xem ra cách này khó áp dụng trong thời đại IT)
 12. Còn rớt, rớt nhanh, rớt như quẻ của bạn: Bắt đầu tăng tốc.
 13. Hôm rồi mình đang ngồi uống cafe với ông bạn, nói chuyên ck. Có cao thủ nhận định ttck VN bây giờ đang ở thế chân kiềng, 3 ông lớn luôn đánh phá nhau: SSI, TLS, VND, như thể thời Tam quốc. Chợt lúc đó rùng mình và cảm ứng rằng bây giờ VNI đang ở quẻ: Cảnh Xích Khẩu. Vậy mình độn tiếp để xem các giai đoạn-thời tiếp theo sẽ trải qua là gì? và mình đã liệt kê các giai đoạn như đã đăng, nhưng do trình độ còn kém lên chưa biết áp thời gian cho các gian đoạn.
 14. Cảm ơn bác nhắc nhở, e bị nhầm lẫn nên xin sửa lại thứ tự: Thời-giai đoạn: Quẻ hiện tại 19/10/2010 1/.Cảnh Xích Khẩu: Các công ty ck không đồng tâm hiệp lực, đang diễn ra sự tranh bá-xưng hùng 2/.Tử Tiểu Cát: Lợi nhuận tiêu tan, cp nhỏ chết, NDT nhỏ chết, c.t ck nhỏ chết, tử thủ chết… 3/.Kinh Vô Vong: Kinh hãi, thất vọng, giai đoạn tẩy rửa-thanh lọc-loạt bỏ… 4/.Khai Đại An: Chân sóng 1, giai đoạn uptrend bắt đầu, giai đoạn không còn cảnh chia rẽ "cảnh Xích Khẩu", sẽ có 1 Minh chủ. Thời kỳ vàng son là đây 5/.Hưu Lưu Liên: Sóng 2, điều chỉnh. Thương tổn, buồn, lưu lại, giữ lại, quay lại… 6/.Sinh Tốc Hỷ: Sóng 3, giai đoạn tăng tốc, nóng…. 7/.Thương Xích Khẩu: Sóng 4, điều chỉnh, tranh cãi, đánh nhau…BBs bắt đầu thoát hàng 8/.Đỗ Tiểu Cát: Sóng 5, lợi nhuận nhỏ, các nhà ĐT nhỏ nhảy vào, bà bán xôi vào…BBs thoát hàng lần cuối. 9/.Cảnh Vô Vong: Giai đoạn sóng downtrend, kết thúc, thất vọng, vô vọng… Rất mong bác Thiên sứ và các anh chị góp ý chỉnh sửa và bổ xung phần chọn thời gian ứng với từng giai đoạn (Quẻ)
 15. Cảm ơn bác Thiên sứ đã có lời động viên, cháu sẽ cố gắng thêm nhiều nữa.
 16. CH1; Cơn bão này có đổ bộ vào đất liền không: CH2: Cơn bão này có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam không? ĐP xin luận đoán theo cấp độ 1 (trình độ mới bắt đầu làm quen). Rất mong bác Thiên Sứ và các cao thủ chỉ dạy. Do vừa độn cho câu hỏi cô e gái vợ thằng cậu bây giờ đi về quê có an toàn không? và được quẻ: Đỗ Tốc Hỷ. +Vậy CH1 được quẻ: Cảnh Xích Khẩu Cảnh: phong lưu, từ xa tới, cảnh vật, miếng đất đẹp... Xích Khẩu: Mồm miệng, cãi cọ, tranh luận, ca thán, mâu thuẫn, tiếng động, tiếng ồn ào... -Vậy sẽ có xuất hiện những cảnh mâu tuẫn với ngày thường như tiếng động ồn ào, tiếng kêu ca, tiếng kêu cứu...vậy phải có bão vào đi qua mới nảy sinh hiện tượng này. KL bão có vào đất liền. +CH2 được quẻ: Tử Tiểu Cát Tử (Kim): Chết, thiệt hại, hư hỏng, tàn phá, không còn hoạt động, không còn dùng được, là sự chấm dứt... Tiểu Cát (Thuộc mộc): là cây cối nhỏ, là đồ vật nhỏ, là niềm vui...Hướng Đông và Đông Bắc. -Vậy cơn bão này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam hoặc ảnh hưởng nhỏ. Có thể nó đi vào TQ hoặc suy yếu thành áp thấp.
 17. Xin lỗi các độc giả, mình viết thừa nhưng không biết cách xóa lên phải dùng cách này.
 18. Khai Tiểu Cát: Khai: khai trương, khai mạc, khai phá, khám phá... tóm lại là triển khai bước tán tỉnh cô nàng thời gian đầu. Tiểu Cát: có lợi lộc, vui vẻ, nhỏ bé... KL: hãy đến với cô bé từng bước một, từ từ như mưa dầm thấm lâu. VD như; hôm 1 đến gặp nàng: ăn 1 tý bánh và chỉ nhìn gót chân. hôm 2: Ăn 2 tý bánh và nhìn từ gót chân lên tới đầu gối. hôm 3: Ăn 3 tý bánh và nhìn từ gót chân lên tới đùi (cấm nhìn cao hơn) :D . hôm xxx: ăn hết cả bánh và nhìn thẳng vào mắt nàng. B) :D :P
 19. Ngòi nổ chiến tranh tiền tệ liệu đã được tháo gỡ? Cập nhật vào Thứ 3, 12 Tháng 10 2010 17:50 Thứ 3, 12 Tháng 10 2010 17:35 Tác giả Đức Kiên 0 Ý kiến E-mail Print PDF Làm thế nào tháo gỡ ngòi nổ cuộc "Chiến tranh tiền tệ"? Đó là câu hỏi mà IMF và WB chưa tìm ra được câu trả lời giữa lúc thị trường tiền tệ thế giới bắt đầu nhen nhóm “khói lửa chiến tranh”. Đặc điểm nổi bật của Chiến tranh tiền tệ lần này là các nước đua nhau hạ thấp tỉ giá đồng tiền của mình so với ngoại tệ mạnh để tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu, từ đó góp phần phục hồi kinh tế đất nước sau khủng hoảng. Nhưng biện pháp này lại làm nguy hại tới buôn bán quốc tế và cản trở phục hồi kinh tế thế giới. Trong lịch sử kinh tế thế giới, đã nhiều lần diễn ra cuộc chiến tranh tiền tệ như hồi đầu những năm 1930, khi khủng hoảng kinh tế và tiền tệ khiến các nền kinh tế lớn phá bỏ chế độ “bản vị vàng”, thực hiện chính sách hạ tỉ giá đẩy mạnh xuất khẩu, tranh cướp thị trường. Đây là một trong nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến tranh tiền tệ lần này âm ỉ từ cuối Thế kỷ 20 đến đầu Thế kỷ 21 khi hai thực thể kinh tế lớn là Trung Quốc và Mỹ tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn nhau mà phía Mỹ cho rằng Trung Quốc thực hiện chính sách “thao túng tỉ giá” để xuất siêu sang Mỹ, làm cán cân thương mại hai nước không cân bằng. Theo Bộ thương mại Mỹ, tới cuối năm 2006 tổng ngạch xuất siêu của Trung Quốc sang Mỹ tới 235,5 tỉ USD, riêng năm 2006 nhập siêu của Mỹ với Trung Quốc tới 177,4 tỉ USD. Vì vậy, Mỹ ra sức đấu tranh đòi Trung Quốc tăng tỉ giá đồng Nhân dân tệ (NDT) từ 25%-30% so với đồng USD để giảm nhập siêu cho Mỹ. Yêu cầu này đã được EU và các nước khác đồng tình ủng hộ, bởi vì EU cũng chung cảnh ngộ như Mỹ. Năm 2006, EU nhập siêu của Trung Quốc là 128 tỉ EUR, năm 2007 tới 170 tỉ EUR, năm 2008 tuy có giảm nhưng vẫn tới 160 tỉ EUR. Trước yêu cầu của Mỹ và EU, phía Trung Quốc kiên quyết phản đối và dường như không thay đổi. Bởi vậy, cuộc chiến về tỉ giá giữa Mỹ - Trung Quốc và EU - Trung Quốc luôn căng thẳng và gay gắt kể từ năm 2003 tới nay. Năm 2010 cuộc chiến này tiếp tục leo thang giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ khi giới doanh nghiệp Mỹ đua nhau đòi Quốc hội và Chính phủ Mỹ phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn nữa. Ngày 3/2/2010, Tổng thống Barack Obama nói sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc về vấn đề này. Ngày 15/3/2010, 130 nghị sĩ Quốc hội Mỹ đồng thanh lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy F. Geithner và Bộ trưởng thương mại Gary Locke phải coi Trung Quốc là “nước thao túng tỉ giá” để xử lý. Tiếp đó, Quốc hội Mỹ mở phiên điều trần từ 15/9 tới 16/9/2010 về tỉ giá đồng NDT, ngày 24/9/2010 đã thông qua “Sắc lệnh áp dụng biểu thuế quan đặc biệt” đối với những nước tấn định tỉ giá thấp. Tiếp đó, ngày 29/9/2010, Quốc hội Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo “Luật cải cách tỉ giá thúc đẩy buôn bán công bằng” trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Ngày 8/10/2010, Đặc trách chính khu vực đồng euro Jean Claude Junker nói: “EU không hài lòng về tỉ giá hiện nay của đồng NDT vì Trung Quốc đã cố tình hạ thấp tỉ giá so với các đồng tiền khác.” Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, EU - Trung Quốc khiến nhiều nước lo ngại và tiến hành hạ thấp tỉ giá đồng nội tệ để đẩy mạnh xuất khẩu. Nhật Bản ngày 15/9/2010 lần đầu tiên trong 6 năm qua đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn chặn đồng Yên tăng giá. Tiếp đó, ngày 5/10/2010, Nhật Bản tiến hành giảm lãi suất gần bằng “0” và dành 5.000 tỉ yên (JPY) để thực hiện chính sách tỉ giá. Tiếp theo Nhật Bản, các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia cũng áp dụng những biện pháp tương tự. Ngày 8/10/2010, Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss Kaln cảnh báo: “Việc một số nước dùng công cụ tỉ giá để giải quyết vấn đề trong nước là rất nguy hiểm. Bởi vì nó có thể dẫn tới cuộc chiến tranh tiền tệ”. Mạng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 9/10/2010 viết: “Mấy tháng nay, tình hình kinh tế thế giới căng thẳng, thị trường tiền tệ Châu Âu chao đảo. Thuật ngữ 'Chiến tranh tiền tệ' là những tít lớn đăng trên báo chí phương Tây. Với sự khơi mào của Mỹ, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm và nguồn gốc gây ra cuộc Chiến tranh tiền tệ. Dư luận các nước và báo chí dường như đều chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, coi Trung Quốc là thủ phạm gây ra cuộc chiến này”. Kể từ năm 1993 khi gắn tỉ giá đồng NDT với đồng USD với giá 1 USD bằng trên 8,5 NDT tới này, trước sức ép của các nước, Trung Quốc mới điều chỉnh nhỏ giọt hai lần vào ngày 21/7/2005 tăng 2% và ngày 19/6/2010 tăng 1,5%. Ngày 27/9/2010, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh kinh tế thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, ông Giang Dõng, nói: “Cái gọi là Chiến tranh tiền tệ chẳng qua phương Tây dùng để dọa nạt Trung Quốc, ép Trung Quốc tăng giá đồng NDT. Cho dù Mỹ có thực sự phát động cuộc chiến tranh này , Trung Quốc cũng không sợ. Vì hiện Trung Quốc nắm những con bài nặng ký đối với Mỹ.” Theo ông Giang Dõng, những “con bài nặng ký” là: 1- Trung Quốc đang sở hữu số trái phiếu của Mỹ trị giá gần 800 tỉ USD, trở thành nước chủ sở hữu lớn nhất thế giới. Con bài này còn mạnh hơn cả “bom nguyên tử”. 2- Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc hiện tới trên 2.400 tỉ USD, trong đó chủ yếu là đồng USD, chỉ cần giảm 3% dự trữ ngoại tệ là đồng USD cũng làm đồng USD biến động mạnh mẽ. 3- Xuất siêu lớn của Trung Quốc sang Mỹ. Ngày 9/10/2010, trả lời hãng BBC tại Washington, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương) Chu Tiểu Xuyên nói: “Trung Quốc báv bỏ ‘liệu pháp sốc’ tăng giá đồng NDT”. Điều này cho thấy lập trường cứng rắn của phía Trung Quốc. Người Trung Quốc có câu “Ai buộc chuông vào cổ con hổ thì người đó phải tháo ra”. Trung Quốc là người cột đồng NDT với đồng USD với tỉ giá thấp. Nhưng tới nay, Trung Quốc chỉ mới nới lỏng đôi chút chứ chưa tháo ra. Vì vậy, ngoài nổ cho cuộc chiến tranh tiền tệ vẫn chưa được tháo gỡ.
 20. Bác nói không sai, câu 1 phải dùng đến trấn yểm phong thủy, nhưng e đang rất mong bác Thiên sứ và các cao thủ tư vấn.Còn câu 2 thì: Bố mẹ không có phản đối việc cưới xin này, nhưng 2 đứa nó bảo theo kiểu hiện đại nên không cần xin phép cưới xin. Nghe xong chỉ muốn ngất. Xin cảm ơn bác đã có lòng hồi âm.
 21. Chào bác,trước khi e độn quẻ có đặt câu hỏi: Tình trạng hiện nay của chị gái và đứa cháu là gì? sau đó độn 2 quẻ riêng biệt theo 2 giờ chọn là Tý tương ứng chị gái tuổi Tý, Dần tương ứng thằng cháu tuổi Dần. (Do cảm ứng chọn giờ để độn) Khi độn xong thấy quẻ diễn tả đúng tình trạng hiện tại, do trình độ có hạn nên chưa biết cách hóa giải như thế nào. Rất mong bac Thiên Sứ và các anh chị giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn bác đã quan tâm hồi âm.
 22. Kính bác Thiên Sứ và các anh chị, cháu mới bắt đầu học LVDT, độn thử được 2 quẻ cho 2 người thân nhưng chưa đủ trình để luận giải và hóa giải. Rất mong bác Thiên Sứ và các anh chị giúp đỡ. 1/.Quẻ số 1: Cảnh Vô Vong -Là xem cho chị gái, gặp trục trặc lớn với người chồng mất hết lương tâm. anh ta nghiện cờ bạc, cắm xe oto, bán xe máy lừa tiền của vợ...nhiều lần đến mức vợ không chịu đựng được phải "Bốc hỏa" 1 lần. 2/.Quẻ số 2: Kinh Lưu Liên -Là xem cho thằng cháu gọi bằng cậu, nó đã yêu 1 đứa con gái hơn 6 năm rồi dẫn đến học hành xa sút. Gia đình lo lắng nên cho đi học bên TQ để tách duyên nhưng không thành, bỏ dở dang du học về VN học tại chức và đi làm. khoảng tháng 7 vừa rồi 2 đứa tự ý đi đăng ký kết hôn rồi ra ngoài ở, không cưới xin, không báo trước...Choáng. Thưa bác Thiên Sứ và các anh chị, rất mong bác và a chị cho cháu biết phương án hóa giải 2 chuyện nêu trên để gia đình được yên ấm. Xin chân thành cảm ơn bác Thiên Sứ và các anh chị.
 23. Tôi mới làm quen với Lạc Việt Độn Toán và còn nhiều bỡ ngỡ, rất mong được học hỏi nâng cao kinh nghiệm từ các cao thủ và bác Thiên Sứ. Nhưng tôi chưa thể nào viết bài ở các diễn đàn được vì luôn báo lỗi, rất mong BQT cho phép tối được tham gia vào mục Trao đổi học thuật. Xin chân thành cảm ơn.