• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đại Phúc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.057
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Đại Phúc

 1. GS Đặng Hùng Võ: 'Ông này cầm gậy cấm người dân gửi tiền'! Tối kiến Khi đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm trên 500 triệu đồng trở lên của Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh (HoRea) đưa ra, cho rằng cần đánh thuế tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên để chuyển hướng dòng tiền vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, ngay gấp tức đã vấp phải những ý kiến trái chiều của dư luận trong đó ai cũng phản đối và các vị chuyên gia phải nực cười “sao lại nghĩ ra được siêu ý tưởng lạ lùng ấy”. Giáo sư Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường cho rằng đây không phải là một sáng kiến mà có thể gọi là tối kiến. Hơn nữa, tác giả của tối kiến này không phải là nhà kinh tế, chuyên gia kinh tế thì làm sao đề xuất được một giải pháp tài chính. Việc ông gửi kiến nghị này đến các cơ quan nhà nước với tâm tư mong được chấp nhận nhưng chắc ông ấy không nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều phản hồi từ dư luận hơn là phản hồi của cơ quan liên quan. Không thể giải cứu bất động sản bằng 500 triệu đồng của mỗi gia đình. Hơn nữa, khi dòng tiền này không được người dân gửi vào ngân hàng mà thả nổi ngoài thị trường thì càng nguy hiểm hơn. “Trong trường hợp này, tôi không hiểu người đưa ra tối kiến này có am hiểu gì về tài chính hay không” – Giáo sư Võ nhấn mạnh. Từ trước đến nay không ai làm thế cả. Người ta đang động viên nhân dân đưa dòng tiền của mình vào nền kinh tế thông qua ngân hàng thì người đề xuất ra sáng kiến này lại cầm gậy cấm người dân không được mang tiền gửi vào ngân hàng, đi ngược lợi ích cộng đồng. Bản chất của tiền gửi ngân hàng là gì? Người nghĩ ra kiến nghị này không biết đến nên mới táo bạo gửi thông điệp của mình đến các cơ quan. “Họ là hiệp hội bất động sản nên họ có ý kiến và thích gửi đi đâu thì gửi. Đề xuất này của nhóm lợi ích, thể hiện sự mù quáng về kinh tế tài chính nên sẽ khó được thông qua” – GS Võ cho biết. Tác giả mù mờ nghĩ gì nói thế. Còn ông Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết người đề xuất ra cái quy định này hi vọng sẽ chuyển được lượng tiền tiết kiệm vào kinh doanh bất động sản, nhằm cứu vãn thị trường đã đóng băng nhưng đây thực sự không phải một đề xuất sáng tạo mà chỉ là một kiểu nghĩ gì nói vậy. "Có quá nhiều cách nhưng họ không nghĩ ra. Chúng tôi đang chuẩn bị hội thảo quỹ đầu tư bất động sản”. TS Liêm cho biết với hội thảo này, bất cứ ai cũng có thể đầu tư vào bất động sản. Ngày trước phải có vài tỷ đồng mới có thể đầu tư được vào bất động sản nhưng nội dung của hội thảo này chỉ với 10 triệu đồng người dân cũng có thể đầu tư vào bất động sản. Thông qua đó, người dân mua cổ phiếu và sẽ có một công ty chuyên nghiệp thu cổ phiếu và số tiền này sẽ được đưa vào nguồn vốn đầu tư cho bất động sản dưới sự quản lý của công ty đặc thù này. Ở nước ngoài người ta vẫn gọi là tín phiếu bất động sản. Theo tôi đây mới là cách hay nhất. Việc đánh thuế tiền gửi tiết kiệm sẽ dẫn đến việc thuế chồng thuế, bởi số tiền tiết kiệm của người dân tích cóp được nếu thu nhập cao họ đã phải đóng thuế thu nhập cho nhà nước rồi. “Với đề xuất đánh thuế tiền tiết kiệm, nếu được thông qua thì tôi nghĩ người dân cũng có cách để “lách luật”. Trên 500 triệu đồng sẽ bị đánh thuế. Vậy nếu tôi có tiền tôi sẽ chỉ gửi 490 triệu. Chẳng ai dại mà gửi cả 500 triệu đồng vào để bị mất thêm tiền. Tôi nghĩ khó thể đánh thuế được” – ông Liêm nhấn mạnh Đưa ra tối kiến này, theo ông Liêm tác giả không có kiến thức gì về kinh tế và chỉ nghĩ ra thì nói cho sướng miệng. Theo Bình An GDVN
 2. 18 tuổi thiết kế thành công lò phản ứng hạt nhân Một thanh niên người Mỹ gây bất ngờ cho giới khoa học khi thiết kế thành công một lò phản ứng hạt nhân mini. Taylor Wilson năm nay mới 18 tuổi. Ảnh:zurmat.com. Taylor Wilson, 18 tuổi tạo ra lò phản ứng có khả năng đốt cháy rác thải từ loại vũ khí nguyên tử cũ, tạo ra nguồn điện cung cấp cho hộ gia đình, nhà máy và thậm chí cho các thiết bị hoạt động trong vũ trụ. Wilson đã chia sẻ sáng tạo của anh tại Hội nghị Công nghệ, Thiết kế và Giải trí (TED) tổ chức ngày 28/2 tại California. Anh hy vọng thiết kế mới sẽ mang những gì "cũ kỹ" vào thế giới công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 và góp phần làm thay đổi thế giới. Lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ của Wilson có khả năng sản xuất 50-100MW điện, đủ cung cấp nhu cầu điện năng cho khoảng 100.000 hộ gia đình. Lò phản ứng có thể được xây dựng theo mô hình lắp đặt dây chuyền, hoạt động nhờ nhiên liệu phóng xạ nóng chảy lấy từ vũ khí hạt nhân cũ. Do kích thước nhỏ, lò phản ứng dễ dàng vận chuyển. Tại hội nghị, Wilson nói: "Thời Chiến tranh Lạnh, chúng ta xây dựng kho vũ khí nguyên tử khổng lồ và bây giờ chúng ta không cần chúng nữa. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta giải quyết số vũ khí này và lò phản ứng hạt nhân mini chính là chìa khóa". Wilson cho biết, lò phản ứng thiết kế để quay tuabin khí thay vì tuabin hơi, có nghĩa là lò sẽ vận hành ở nhiệt độ thấp hơn so với lò phản ứng hạt nhân điển hình và không thải ra bất kỳ thứ gì nguy hại khi xảy ra sự cố. Nhiên liệu đưa vào dưới dạng muối nóng chảy nên lò phản ứng hạt nhân không cần làm nguội bằng nước nén. Trong trường hợp xảy ra sự cố, nhà vận hành chỉ cần rút lõi ra khỏi bể chứa bằng thiết bị hút neutron và phản ứng sẽ tự động ngừng lại. Không chỉ giúp hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu, Wilson cho rằng thiết kế của mình còn hứa hẹn cung cấp nguồn điện năng đáng kể cho một thế giới đang ngày càng phát triển. Wilson tốt nghiệp phổ thông vào tháng 5 năm ngoái, nhưng anh quyết định chưa theo đuổi việc học đại học để tập trung vào thành lập công ty chuyên sản xuất lò phản ứng hạt nhân dạng mô-đun. Nhà khoa học trẻ tuổi này lên kế hoạch sẽ cho ra mắt mẫu lò phản ứng thử nghiệm trong hai năm nữa, và một sản phẩm hoàn chỉnh có thể chính thức ra mắt thị trường trong 5 năm tới. Theo Vietnam+
 3. Khi người Nhật phát âm từ 'Tết' Trong bữa tiệc gặp gỡ đầu xuân tổ chức tại Tokyo vừa qua, khi những người bạn Nhật cùng phát âm từ "Tết" và gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch đến các bạn Việt Nam, chúng tôi đã vô cùng xúc động. (Thu Hồng, Nhật) Ngày 24/2 vừa qua, nhóm mình có tổ chức bữa tiệc gặp gỡ đầu xuân cho lớp học của nhóm, với mục đích là giới thiệu cho các bạn Nhật biết về Tết Việt Nam. Buổi gặp gỡ đã để lại cho các thành viên trong nhóm nhiều xúc động, và bọn mình quyết định làm video, bài viết để kể lại cảm giác hạnh phúc khi nghe các bạn bản địa phát âm từ Tết rồi sau đó hòa chung vào Tết Việt và đồng thời chia sẻ những mơ ước nhỏ bé của mình trong dịp xuân về..." dù đi đâu, dù làm gì, chỉ cần giữ một chút hồn Việt ta sẽ thấy luôn tự hào vì mình là người Việt Nam". Nếu ở đấy bạn sẽ bồi hồi khi thấy những người chưa hề biết tiếng Việt chăm chú và hứng khởi cùng tập bài hát "Ngày Tết Quê Em". Dù xa quê nhưng không khí rộn ràng, ấm cúng vẫn hiện diện trong bữa tiệc nhỏ do nhóm thiện nguyện BETOAJI, gọi tắt của hương vị Việt trong tiếng Nhật tổ chức. BETOAJI do một nhóm sinh viên đang học tập tại Tokyo lập nên với mong ước "chia sẻ yêu thương, qua hương vị Việt" mà cụ thể là giới thiệu ẩm thực qua các lớp dạy nấu ăn và những nét đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản. Những hoạt động này càng mang nhiều ý nghĩa khi tất cả lợi tức đều sử dụng vào mục đích từ thiện. Hiện tại, BETOAJI đang đỡ đầu cho 41 đứa con thân yêu của chương trình Cơm Có Thịt tại Điện Biên. Chương trình gặp gỡ đầu xuân của BETOAJI cũng không nằm ngoài ý nghĩa ấy. Một mùa xuân mới với hương vị Việt Nam được chăm chút qua từng cành mai cành đào, từng món ăn hấp dẫn, những điệu nhạc rộn ràng cùng tà áo dài duyên dáng... Các đầu bếp không chuyên của BETOAJI đã tự chuẩn bị một mâm cỗ Tết đậm đà hương vị Việt nào là bánh tét, giò thủ, giò lụa, nem rán, bánh ướt, dưa món, bánh đa cua và chè bà ba cho khoảng 60 người Nhật và Việt. Không chỉ thưởng thức những món ăn ngày Tết, các bạn Nhật còn được giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam để rồi sau đó thích thú nói lên câu "Chúc mừng năm mới". Không khí Tết còn ấm áp hơn khi chương trình lì xì cho các bé được mọi người ủng hộ, dù ít nhưng bằng cả tấm lòng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Dù đi đâu, làm gì chỉ cần còn giữ một chút hồn Việt bạn có thể khiến cho các bạn bè quốc tế phát âm từ Tết và thế là Tết của bạn sẽ là một cái Tết nhiều niềm vui và sẻ chia! Vẫn nhớ như in nhóm hợp ca "Ngày Tết Quê Em" với điệp khúc: "Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết đến rồi Tết đến trong tim mọi người..." Ừ, Tết đến trong tim mọi người dù dàn hợp ca vẫn chưa tròn âm, lơ lớ âm Nhật, âm Anh trộn lẫn âm Việt... Video: Thu Hồng http://vnexpress.net/gl/the%2Dgioi/xuan%2Dque%2Dhuong%2D2013/2013/03/khi%2Dnguoi%2Dnhat%2Dphat%2Dam%2Dtu%2Dtet/
 4. Sư phụ ơi, con thấy đồ hình của TG có xoáy ngược với của sư phụ.
 5. Đại chiến phong thuỷ - Hài tết http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=IGMePENl3ms
 6. Triều Tiên 'chuẩn bị thử hạt nhân lần 4' Giới chức tình báo Hàn Quốc cho biết có dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc thử hạt nhân lần 4 tại bãi thử vừa được sử dụng cách đây vài ngày. > Triều Tiên sẽ có thêm một hoặc hai vụ thử hạt nhân Tường thuật về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trên truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua" Triều Tiên đang cho thấy hoạt động gần đường hầm số hai và ba tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đặc biệt, hoạt động đang gia tăng tại đường hầm số ba", nhật báo Hàn QuốcJoongAng Ilbohôm nay dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói. Theo các nguồn tin và hình ảnh vệ tinh, có ba đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, phía đông bắc Triều Tiên. Giới quân sự Hàn Quốc tin rằng Bình Nhưỡng chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân ở hai trong số ba đường hầm này. Vụ thử hôm 12/2 diễn ra tại đường hầm số hai, nằm ở phía tây. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin hôm 12/2 cho biết có khả năng thêm một cuộc thử hạt nhân nữa sẽ được tiến hành vì đường hầm số ba ở phía nam đã được chuẩn bị. "Mới đây, một số phương tiện đang đi lại tấp nập tại bãi thử, chở theo đất, rõ ràng nhằm lấp đầy đường hầm", vị quan chức chính phủ Hàn Quốc nói và cho biết những động thái này tương tự hoạt động ở giai đoạn cuối cuộc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần ba. Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên có tiếp tục thử hạt nhân hay không phụ thuộc vào quyết định chính trị của ban lãnh đạo nước này mà thôi, chứ không phụ thuộc vấn đề kỹ thuật. "Công cuộc chuẩn bị gần như hoàn tất (ở đường hầm số ba). Vì vậy nếu có quyết định chính trị, họ có thể sớm thử hạt nhân", vị quan chức nói. Tuy nhiên, một quan chức quân sự khác cho rằng khả năng về một cuộc thử hạt nhân lần 4 là thấp. "Triều Tiên đang ở trong bầu không khí lễ hội khi kỷ niệm ngày sinh của Kim Jong-il bằng màn diễu hành lớn. Ít có khả năng họ sẽ vừa tổ chức lễ hội vừa thử hạt nhân cùng lúc", người này phỏng đoán. Trong khi đó, trang web 38 độ Bắc của Viện Mỹ - Hàn thuộc trường đại học John Hopkins đã đăng tải hình ảnh vệ tinh của một bệ phóng tên lửa ở Triều Tiên, dấy lên quan ngại về một vụ phóng tên lửa nữa. "Trong khi cơ sở phóng tên lửa Sohae là tâm điểm chú ý của quốc tế năm 2012, việc xây dựng cơ sở vật chất ở khu vực phóng vệ tinh Tonghae đã có bước tiến triển quan trọng kể từ cuối tháng 10/2012", trang web cho biết. "Đến tháng 1/2013, một nửa bệ phóng quanh giàn cần cẩu đã không còn tuyết và cần trục hiện đang hướng về phía bắc". Nằm ở đầu đông bắc của đất nước, trạm phóng vệ tinh Tonghae từng được dùng cho các vụ phóng tên lửa năm 1998, 2006 và 2009. Trọng Giáp
 7. Suối cá lạ dưới chân núi Trường Sinh Hàng chục nghìn con cá sống chen chúc trong dòng suối nhỏ dài hơn trăm mét. Không ai biết chúng xuất hiện từ đời nào, riêng người dân Mường ở bản Lương Ngọc (Thanh Hóa) coi đàn cá là bảo vật.> Suối cá thần Cẩm Lương Cách trung tâm thành phố Thanh Hoá hơn 80 km về phía Tây Bắc, suối cá thần Cẩm Lương (còn gọi là mó Ngọc, suối Ngọc) nằm dưới chân núi Trường Sinh, thuộc bản Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Giữa bốn bề núi đá vôi dựng đứng, dòng suối Ngọc dài chỉ hơn trăm mét, rộng 3-4 mét. Tại đây có hàng chục nghìn con cá (nặng từ 2 đến 8 kg, cá chúa nặng tới 30 kg) hình thù rất lạ, đủ màu sắc. Mỗi khi bơi, thân cá lại phát sáng. file:///Files/Subject/3b/be/16/2c/suoica1.jpgSuối cá ở bản Lương Ngọc. Ảnh:Lê Hoàng.Mùa cạn, lòng suối Ngọc chỉ sâu 20-40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không tanh hôi. Dân bản Lương Ngọc vẫn thường gánh nước suối về nấu ăn, tắm giặt. Điểm du lịch kỳ thú này mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Theo tín ngưỡng ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân bản Mường, cá ở suối có nguồn gốc thần linh. Qua nhiều thế hệ, dân bản vẫn truyền miệng câu chuyện huyền bí về xuất xứ của đàn cá. Chuyện kể rằng, thuở xưa bản Lương Ngọc dưới chân dãy Trường Sinh thường xuyên bị hạn hán, mất mùa. Trong bản có hai vợ chồng nông dân nghèo hiếm muộn nên hàng ngày người vợ thường ra ven suối ngồi than khóc. Một ngày khi đang mò cua bên bờ suối, người vợ vô tình chạm tay vào quả trứng lạ. Nghĩ nó chẳng có giá trị, người đàn bà thả trứng xuống nước rồi tiếp tục mò cua. Nhưng kỳ lạ cả buổi hôm đó, bà chỉ mò được quả trứng dù đã chuyển nhiều vị trí. Cả chục lần như vậy, thấy lạ bà liền mang trứng về nhà rồi kể cho chồng nghe. Sau đó ông bà đem quả trứng cho gà mẹ ấp thử. Không ngờ ít hôm sau, quả trứng nở ra một con rắn màu trắng như bạc kim. Thấy lạ người chồng liền mang rắn ra suối Ngọc thả cho nó về rừng. Nhưng cứ sáng mang ra thả thì tối đến con rắn lại quay về nhà tìm lên giường ngủ với đôi vợ chồng. Ban đầu họ rất sợ, nhưng sau cuộc sống của họ gắn liền với rắn như những vật nuôi khác, thậm chí họ coi rắn như con. Cũng từ khi có rắn, đồng ruộng ở đây trở nên tốt tươi, dân bản Mường được ấm no, hạnh phúc, họ yêu quý rắn nên gọi là chàng rắn. Một đêm trời mưa to gió lớn, sấm rền chớp giật đùng đùng. Khi gió mưa ngừng thì cũng là lúc trời đã tảng sáng. Mọi người ra bờ suối phát hiện chàng rắn đã chết, xác vẫn nằm trên mỏm đá dưới chân núi Trường Sinh, phần đuôi vắt xuống dòng suối Ngọc. file:///Files/Subject/3b/be/16/2c/suoica2.jpgHàng chục nghìn con cá sống chen chúc dưới dòng suối nhỏ. Ảnh:Lê Hoàng.Dân làng bèn họp nhau lập đền thờ ngay nơi chàng rắn nằm xuống, sát bờ suối để tưởng nhớ công lao to lớn của chàng đối với dân bản. Cũng từ đó, suối Ngọc xuất hiện đàn cá với hàng chục nghìn con ngày đêm về chầu quanh ngôi đền. Dân bản tin rằng, đàn cá kia chính là "âm binh" đang canh giấc ngủ cho chàng rắn. Đàn cá lúc nào cũng đông đúc và chỉ quẩn quanh gần một cửa hang nhỏ bán kính khoảng một mét chứ không đi xa. Cụ Trương Thị Hiên (87 tuổi), một trong ba cụ cao niên nhất bản Lương Ngọc cho biết, đàn cá ở đây có từ hàng trăm năm nay, dân bản coi như báu vật. Điều đặc biệt là đàn cá không bị dịch bệnh hay mất mát bao giờ. “Dù ở đây thường xuyên bị lũ lụt nhưng cá trong suối không bao giờ trôi đi. Khi nước lớn tràn về, những con cá lớn chui vào hang, hốc để trốn, những con nhỏ nếu bị nước cuốn đi cũng tự biết đường bơi trở lại. Suối cá rất linh thiêng, ai dám bắt và ăn thịt cá đều bị xem là xúc phạm đến thần linh, chẳng những gây tai họa cho mình mà còn cho cả cộng đồng”, cụ Hiên nói và cho biết người dân ở đây tin rằng sự sung túc của bầy cá là biểu tượng của sự bình yên, no ấm. Hằng năm, lễ tế thần núi, thần sông, thần cá bên bờ suối được mở từ ngày 8 đến 15 tháng giêng âm lịch. Đồng bào Mường ở bản Lương Ngọc gọi loài cá sống trong suối là cá dốc, phần đầu giống cá chép nhưng thân giống cá trắm. Còn theo các nhà khoa học, đàn cá thuộc bộ cá chép, tên khoa học là Spinibarbichthys denticulatus, là loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. file:///Files/Subject/3b/be/16/2c/suoica3.jpgĐền thờ thần rắn nằm ngay bên bờ suối Ngọc. Ảnh:Lê Hoàng.Ở bản Lương Ngọc còn có một hang núi rất đẹp gọi là động cây Đăng (tức cây đèn). Hang nằm giữa lưng chừng núi Trường Sinh, ở độ cao khoảng 50 m so với mặt đất. Cửa hang cao hơn 3 m, trần có chỗ cao cả chục mét, có nhiều khoảng trống bằng phẳng nhưng phần lớn là quanh co rất khó đi. Trong động có những thạch nhũ thiên tạo mang nhiều hình thù lấp lánh rất lạ mắt. Theo người dân, dòng suối có đàn cá dốc bắt nguồn từ sâu trong lòng động cây Đăng. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, từng có người trong làng chui vào động thám hiểm và cho biết trong lòng núi Trường Sinh có rất nhiều suối ngầm, chia thành hai dòng nước nóng, lạnh. Đàn cá bám theo dòng nước ấm và nơi lý tưởng nhất mà chúng sinh sống là khu vực có nguồn nước tinh khiết chảy ra từ dòng suối. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cuộc thám hiểm chính thức nào của các nhà khoa học. Ông Phạm Hùng Hậu, Trưởng ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương cho biết, trung bình mỗi năm nơi đây đón khoảng 200.000 lượt khách. “Những câu chuyện liên quan đến loài cá lạ và dòng suối kỳ bí này lưu truyền trong dân gian rất nhiều, nhưng hiện vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, chính những câu chuyện ấy tạo ra sức hút rất lớn đối với khách tham quan”, ông Hậu chia sẻ. Sắp tới khu du lịch sẽ mở rộng quy mô từ 20 ha lên 300 ha và tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng nhiều hạng mục như khu nhà sàn truyền thống của người Mường, hệ thống đèn điện chiếu sáng, nhà hàng khách sạn… để khai thác tiềm năng độc đáo của suối cá Cẩm Lương. Lê Hoàng
 8. Chiến tranh tiền tệ nổ ra, quốc gia nào sẽ “đổ máu”? Theo Morgan Stanley, nhân tố chủ chốt của cuộc chiến tranh tiền tệ ngày nay chính là Nhật Bản. Trong bối cảnh các nước liên tiếp giảm giá đồng nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu như hiện nay, nhiều người lo ngại 1 cuộc chiến tranh tiền tệ tương tự như hồi những năm 1930 sẽ nổ ra. Vậy thì, nước nào sẽ là bên thắng cuộc cũng như nước nào sẽ là kẻ bại trận? Morgan Stanley vừa đưa ra một số nhận định trả lời cho câu hỏi này. Theo Morgan Stanley, nhân tố chủ chốt của cuộc chiến tranh tiền tệ ngày nay chính là Nhật Bản. Tháng 1 vừa qua, ngân hàng trung ương (NHTW) Nhật Bản đã tăng gấp đôi mức lạm phát mục tiêu và cam kết trong năm tới sẽ mua tài sản không giới hạn. Kế hoạch này được đưa ra sau cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng. Ngay sau khi lên cầm quyền, tân Thủ tướng vừa tái đắc cử Shinzo Abe đã công khai kêu gọi NHTW nước này thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế quyết liệt. Theo Morgan Stanley, động thái này sẽ là nhân tố chủ chốt dẫn đến chiến tranh tiền tệ trong bối cảnh Nhật Bản gắng sức vực dậy nên kinh tế đã trì trệ trong thời gian quá dài. "Nếu 1 đồng yên yếu là trụ cột quan trọng trong chiến dịch nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu cho nền kinh tế Nhật Bản, một điều vốn đã bị bỏ lỡ trong quá trình tương tác giữa các NHTW của các nền kinh tế phát triển: phá giá tiền tệ cạnh tranh". Và, Morgan Stanley nhận định rằng động thái này khiến thế giới tiến thêm 1 bước gần hơn với chiến tranh tiền tệ. Chuyên gia kinh tế Manoj Pradhan đến từ Morgan Stanley nghiên cứu kỹ lưỡng về thời kỳ những năm 1930 và nhấn mạnh những bài học có thể áp dụng cho ngày nay. Vào ngày 19/9/1931, Anh là nước đầu tiên rời bỏ chế độ bản vị vàng với tỷ lệ thất nghiệp ở mức quá cao. Ngay lập tức, đồng bảng Anh giảm giá mạnh và gây nên tác động dây chuyền đối với Mỹ, Na Uy, Thụy Điển, Pháp và Đức. Theo Pradhan, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với ngòi nổ là đồng yên của Nhật Bản. Do nhu cầu trên toàn cầu có xu hướng tiếp tục yếu ớt, khu vực xuất khẩu của Nhật Bản phục hưng nhờ vào đồng yên yếu sẽ khiến xuất khẩu của các nước khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này dẫn đến các biện pháp quyết liệt nhằm chặn đà giảm giá của đồng yên. Trong kịch bản mà Morgan Stanley đưa ra, Pradhan nhấn mạnh NHTW châu Âu và Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các gói nới lỏng định lượng bởi họ lo lắng về xu hướng tăng giá của đồng euro và trần nợ. Còn đối với các nền kinh tế Mỹ Latinh và châu Á, các nước này sẽ thắt chặt kiểm soát vốn bằng các biện pháp như ví dụ như đánh thuế giao dịch hoặc thậm chí khẩu chiến có thể xảy ra. Một chuyên gia kinh tế khác của Morgan Stanley là Sharon Lam tin rằng các nước Hàn Quốc và Đài Loan sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối và đưa ra các chính sách kiểm soát vốn khắt khe. Các nền kinh tế mới nổi khác như Colombia, Mexico, Peru và Chile cũng đã phát tín hiệu phản kháng. "Mặc dù nguy cơ chiến tranh tiền tệ không phải là quá lớn, sự quyết liệt của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản ẩn chứa nhiều rủi ro. Kinh nghiệm rút ra từ những năm 1930 cho thấy khủng hoảng tiền tệ trên diện rộng thường khởi nguồn từ những vấn đề của 1 nước nào đó. Hơn nữa, trong chiến tranh luôn có kẻ thắng người thua. Và, trong bối cảnh hiện nay, các nhà hoạch định chính sách của các nước mới nổi đang cố gắng đảm bảo rằng họ là bên thắng cuộc. Tuy nhiên, giờ đây, quyền lực thuộc về Nhật Bản!" , Pradhan nói.
 9. Cung chúc tân xuân, vạn sự bình an.
 10. Việt Nam nghèo vì cổ hủ nhất thế giới. Giàu nghĩ tới tương lai, nghèo thích "kể chuyện hồi xưa". Giàu nghĩ tới tương lai, nghèo thích "kể chuyện hồi xưa".Hai nhà nghiên cứu Anh là Tobias Preis từ Trường Kinh doanh Warwick và Helen Susannah Moat từ University College London vừa phân tích 45 tỷ lượt tìm kiếm trên Google trong năm 2012 và tính toán tỷ lệ số lần tìm kiếm có số “2013” với số lần tìm kiếm có số “2011”. Họ phát hiện thấy người dùng Internet ở nước nào tìm kiếm nhiều thông tin về tương lai hơn thì nước đó thường giàu có hơn (có GDP bình quân đầu người cao hơn). Hồi năm 2010, Tobias Preis từng gây chấn động giới đầu tư khi dùng phương pháp tương tự để lượng hóa và lập mô hình biến động giá cổ phiếu các công ty trong chỉ số S&P 500. “Nước nào càng nhìn về phía trước, lại càng thành công về mặt kinh tế.” Chuyện đó cũng đúng. Kinh tế mà phát triển sôi động, con người ta cũng dễ lạc quan phấn khởi hơn. Họ sẽ lên kế hoạch đi chơi, mua vé xem đá bóng hay tính chuyện đầu tư mở mang kinh doanh. Thế nên họ thích tìm kiếm thông tin dự báo cho các năm tới. Có vẻ Đức là nước lạc quan nhất, cũng dễ hiểu vì cả thế giới suy thoái trong khi Đức vẫn vững chãi chèo chống cho cả Châu Âu. Nhưng cũng có thể năm tới ở Đức sẽ có tổng tuyển cử. Năm 2011, đứng đầu bảng là người Anh, nguyên nhân là vì khi ấy dân Anh đang háo hức chờ đợi Olympic London tổ chức vào năm sau. Đáng chú ý, Mỹ xếp thứ 11, tăng 4 bậc so với năm ngoái. Thú vị ở chỗ dù năm 2012 Mỹ có tổng tuyển cử nhưng có vẻ dân Mỹ lại hay tìm kiếm năm 2010 hơn. Tuy vậy, tựu chung lại năm nay dân Mỹ vẫn lạc quan hơn so với một năm trước đó. Trong số 45 nước được xếp hạng, Việt Nam đứng chót bảng, sánh ngang với những “tên tuổi” như Pakistan hay Kazakhstan. Malaysia đứng thứ 16. Thái Lan đứng thứ 24, còn Philippines đứng thứ 39. Xem thông cáo báo chí của Trường Kinh doanh Warwick, Anh về nghiên cứu trên Việt Nam giữ vững thứ hạng so với năm trước Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam thuộc top đầu "hoài cổ", vượt cả Trung Đông Kiều Thái Theo TTVN/Warwick School of Business
 11. Đại gia Dubai muốn xây khu đô thị 30 tỷ USD tại VN Thứ hai, 4/2/2013, 10:28 GMT+7 Siêu dự án bất động sản này sẽ có tất cả dịch vụ hoàn chỉnh cho một thành phố trên diện tích 35 km2. Giai đoạn đầu tiên trị giá 10 tỷ USD sẽ hoàn thành năm 2020. 'Bất động sản hấp dẫn nhà đầu tư ngoại' Hà Nội cần 45 tỷ đôla hoàn thiện các dự án bất động sản Cuối tuần qua, Global Sphere - công ty có trụ sở tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE), tuyên bố sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào dự án bất động sản ở Hà Nội. Công ty này lên kế hoạch xây 70 tòa nhà chung cư tại đây, và gọi những dự án đó là "Wall Street Hà Nội". Siêu dự án bất động sản này sẽ có tất cả dịch vụ hoàn chỉnh cho một thành phố trên diện tích 35 km2. Chủ tịch Global Sphere - ông Abdullah Al Sayegh cho biết: "Dự án này là một cộng đồng tích hợp với tổng giá trị lên tới 30 tỷ USD. Giai đoạn đầu tiên trị giá 10 tỷ USD sẽ hoàn thành năm 2020" Ông cũng tiết lộ công trình này chỉ nằm cách sân bay Nội Bài 4km và là dự án lớn nhất của một công ty UAE tại Việt Nam. file:///Files/Subject/3b/be/15/ef/Global_Sphere_490.JPG Global Sphere dự định xây 70 chung cư tại Hà Nội. Ảnh:Arabian BusinessAl Sayegh cũng nhận định cơ hội đầu tư vào các nước đang phát triển là rất lớn. Toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2030. Dự án này sẽ mô phỏng khu Downtown Dubai, cung cấp nơi ở cho 300.000 - 400.000 người sau khi hoàn thành. Công ty công trình NEXT của UAE sẽ đảm nhận vai trò tư vấn cho Global Sphere. Thành lập hơn 10 năm trước tại Dubai, Global Sphere liên kết với nhiều công ty Mỹ và châu Âu, chuyên gây vốn cho các dự án lớn của doanh nghiệp và chính phủ, để xây siêu dự án tại nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng hay dầu mỏ. Al Sayegh cho biết: "Global Sphere sẽ là cánh cổng cho các công ty UAE đầu tư sang Việt Nam, vì toàn bộ việc thi công sẽ do chúng tôi tự trang trải. Các dự án của công ty đều mang tính đầu tư và phát triển, được theo dõi sát sao bởi đại sứ quán của hai bên" Global Sphere cho biết ngoài Ả rập, họ đang đẩy mạnh việc kinh doanh sang các nước ít phát triển hơn tại châu Á và châu Phi. Công ty này tham gia với vai trò đối tác, cấp vốn lên tới 80% - 100% giá trị dự án. Lợi nhuận sẽ được chia tùy vào thỏa thuận với các bên liên quan. Al Sayegh nhấn mạnh đây là dự án kinh doanh đầu tiên của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước đó, họ đã tham gia hợp tác vào nhiều dự án khác. Trong đó có hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy xi-măng Hoàng Sơn (Thanh Hóa), và Tổ hợp sản xuất Pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên Huế), hợp tác với Worldtech Corporation. Thùy Linh (theo The Gulf Today)
 12. George Soros: Đang có 'bong bóng tín dụng' Theo nhà đầu tư, tỷ phú George Soros, thế giới vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về cách các thị trường tài chính vận hành và thị trường tài chính thế giới đang có nguy cơ xuất hiện "bong bóng" tín dụng. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 26/1, ông Soros, người đang có hàng tỷ USD đầu tư vào các thị trường chứng khoán, khẳng định các lý thuyết kinh tế được áp dụng lâu nay đã "sụp đổ" trước thực tế. Ông cảnh báo rằng nước Đức "đang lạc điệu với phần còn lại của thế giới" với cách xử lý cuộc khủng hoảng đồng euro. Theo ông Soros, "một thứ bong bóng tín dụng" đang có nguy cơ xuất hiện từ những "vấn đề lớn chưa được giải quyết". Ông Soros nói: "Lẽ ra đã có thể ngừng các khoản tín dụng bổ sung (được các chính phủ bơm vào) khi nền kinh tế hồi phục, nhưng việc này đã không được thực hiện. Do đó, đã hình thành một nỗi sợ hãi rằng việc này có thể dẫn đến lạm phát". Đặc biệt, nỗi sợ hãi này đang xuất hiện rõ ràng ở Đức. Theo Tin Tức
 13. Tham vọng Trung Quốc hai lần 'đứt gánh' vì Nhật Bản > Tranh chấp biển Hoa Đông, Biển Đông 'bóp chết' ngành du lịch? > TQ cậy mạnh 'nhát khỉ', Nhật 'mài kiếm' đối đầu TPO- Nhật Bản gần như là “khắc tinh” của Trung Quốc trên con đường phát triển. Trung Quốc từng có hai cơ hội bứt phá quan trọng, nhưng đều vì Nhật Bản mà “đứt gánh giữa đường”. Tienphong Online giới thiệu bài viết của Mã Dũng, nhà nghiên cứu lịch sử cận đại (Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) đăng trên Hoàn cầu Thời báo và Tân Hoa xã: Hình ảnh vẽ lại về cuộc chiến trên biển giữa Trung - Nhật. Đây đang là lần thứ ba Trung Quốc khởi động tiến trình hiện đại hóa. Trải qua 34 năm cải cách mở cửa, đất nước đông dân nhất thế giới đang bước vào một giai đoạn then chốt. Dư luận đang đặt ra câu hỏi, liệu Trung Quốc có “mất cả chì lẫn chài” lần nữa và tiến trình hiện đại hóa lần thứ 3 này có bị người Nhật chặn đứng hay không? Tơi tả trong chiến tranh Thanh - Nhật Năm 1861, sau khi trải qua hai cuộc chiến tranh nha phiến khốc liệt, cuối cùng Trung Quốc đã tỉnh ngộ và bắt đầu học tập phương Tây, lịch sử Trung Quốc gọi đó là “phong trào Dương Vụ” hoặc “Đồng Quang trung hưng” (Đồng Quang: chỉ hai đời hoàng đế thứ 10 Đồng Trị và hoàng đế thứ 11 Quang Tự thời nhà Thanh). Vài năm sau đó, kinh tế Trung Quốc đã có sự thay đổi rõ rệt, nền tảng công nghiệp và giai cấp tư sản Trung Quốc mới nổi từng bước trưởng thành, thể chế chính trị, đặc biệt là hệ thống luật pháp sau một thời gian điều chỉnh dần dần hội nhập với thế giới. Việc xây dựng một đất nước Trung Quốc hoàn toàn mới có địa vị bình đẳng với các nước trên thế giới không phải là chuyện quá xa vời. Tuy nhiên, trong lúc Trung Quốc đang tiến bước theo lộ trình đã hoạch định, giai cấp sĩ đại phu, giới quân sự diều hâu bắt đầu có tư tưởng tự mãn, khinh địch. Trung Quốc đã thay đổi những chính sách bí mật đã định khi phong trào Dương Vụ tiến hành được 33 năm, vì tương lai của Triều Tiên mà khai chiến với Nhật Bản qua cuộc chiến tranh Thanh Nhật (hay còn gọi là chiến tranh Giáp Ngọ ). Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, quân đội nhà Thanh đã bị đánh tơi tả, huyền thoại “Đồng Quang trung hưng” một đi không trở lại. Sự thảm bại của hạm đội Bắc Dương đã khiến người Trung Quốc phải nén đau thương để suy nghĩ và tỉnh ngộ, và rất nhiều người cho rằng, đó là do quan điểm “Trung thể Tây dụng” (học lấy những tri thức hữu dụng của phương Tây, nhưng vẫn giữ lấy những giá trị bản thể cốt lõi của Trung Quốc) gây tai họa. Và thế là, năm 1895, Trung Quốc đã thay đổi toàn bộ chiến lược đã phát triển mấy chục năm, hướng về phương Đông, bắt chước Nhật Bản và bước vào “thời kỳ Duy Tân”. Sau đó, Duy Tân, Tân Chính, Quân Hiến, quân chủ lập hiến rồi lại Quân Hiến... tất cả đều đi theo vết xe của Nhật Bản. Tàu chiến của hải quân Trung Quốc trước đây. Trượt dốc vì hung hăng Cho đến nay, lịch sử vẫn chưa thể phán đoán sự chuyển hướng của Trung Quốc năm 1895 là tốt hay xấu. Tuy nhiên, hầu hết các học giả Trung Quốc vẫn phải thừa nhận rằng, việc quốc gia này chấm dứt phong trào Dương Vụ là đáng tiếc. Giả sử năm 1894, Trung Quốc không vì tương lai của Triều Tiên mà khai chiến với Nhật Bản, giả dụ lúc đó Trung Quốc nghe theo lý do phản đối chiến tranh của các đại thần nhà Thanh như Lý Hồng Chương, Tôn Dục Văn, nghe ý kiến đánh giá của các chính trị gia quốc tế về quan hệ Trung - Nhật, tìm mọi cách để né tránh chiến tranh, tiếp tục con đường “Trung thể Tây dụng” thì 20 năm sau đó, Trung Quốc sẽ thế nào? Khi mới bắt đầu phong trào Dương Vụ, Trung Quốc chỉ học hỏi và phát triển khoa học kỹ thuật; 10 năm sau đó tập trung phát triển kinh tế đối ngoại, mở rộng đầu tư, chấp nhận các công ước quốc tế; 10 năm tiếp nữa, Trung Quốc thảo luận tính khả thi của phong trào cải cách chính trị... Nếu đi theo lộ trình đó, e rằng Trung Quốc sẽ không tụt hậu quá xa so với thế giới. Tuy nhiên, lịch sử quá đỗi vô tình. Sau chiến tranh Thanh – Nhật, mọi thứ đều trở về con số không. Trung Quốc lại trải qua 30 năm sóng gió, năm 1928 tái thiết thống nhất và bước vào công cuộc xây dựng hiện đại hóa mới. Nếu đánh giá trong vòng 1 thập kỷ (1928 – 1937) là giai đoạn “hoàng kim” để Trung Quốc phát triển chủ nghĩa tư bản có thể là hơi quá, nhưng đích thực đây là giai đoạn rất có tiềm năng để Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa. Chiến tranh Trung Nhật, Chiến tranh Thế giới thứ hai đã làm thay đổi cục diện thế giới và thay đổi đất nước Trung Quốc. Khác với cuộc chiến Thanh – Nhật trên biển năm xưa, hầu hết học giả Trung Quốc cho rằng, chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc là “không thể tránh khỏi”, nhưng cho dù thế nào thì đó cũng là lần thứ hai Nhật Bản chặn đứng tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc, khiến “thời kỳ hoàng kim” của chủ nghĩa tư bản Trung Quốc tan thành mây khói. 14 năm dài chờ đợi, 8 năm khổ chiến chống chọi, tiến trình hiện đại hóa mà Trung Quốc phải trả giá rất đắt bằng sức người, sức của đã biến thành con số không tròn trĩnh. Kì hạm Matsushima, tàu do Đô đốc Sukeyuki Ito chỉ huy trong trận hải chiến Hoàng hải 1894. 'Mồi lửa' chiến tranh Hiện tại, Trung Quốc lại bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển then chốt. 34 năm cải cách mở cửa đã khiến Trung Quốc có quyền được nói “không” nếu muốn. Những tranh chấp về lãnh thổ trên vùng quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku cùng mồi lửa chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào đã khiến người Trung Quốc thực sự phẫn nộ. Mặc dù những năm tháng nghèo đói bần cùng đó đã trở thành quá khứ đối với người Trung Quốc, nhưng hai lần Nhật Bản đập tan giấc mơ hiện đại hóa của quốc gia tỉ dân này là bài học khiến Trung Quốc mãi mãi không thể quên. Ngày nay, sự lớn mạnh đã khiến Trung Quốc có nhiều không gian lựa chọn chiến lược hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để không phải trả giá quá đắt, để những tranh chấp trên vùng quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) không thể trở thành tảng đá chặn đứng bước tiến của Trung Quốc đang là một bài toán vô cùng đau đầu cho chính quyền Bắc Kinh, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn Trung Hoa. Sự phát triển của kinh tế Trung Quốc trong vòng 34 năm qua đã khiến nội bộ Trung Quốc nảy sinh ra hàng loạt vấn đề, nhiều học giả Trung Quốc cho rằng nguyên nhân quan trọng khiến Nhật Bản “gây gổ” với Trung Quốc là họ tin rằng: Nếu tiếp tục cho Trung Quốc 20 năm hòa bình nữa, hàng loạt vấn đề nảy sinh trong nội bộ đất nước Trung Quốc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Đến lúc đó, Nhật Bản không thể sánh với Trung Quốc về tổng GDP mà còn để mất đi thế mạnh vượt trội so với Trung Quốc đã duy trì hơn một thế kỷ qua. Giả dụ Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa đối đầu, kể cả giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng tiến trình hiện đại hóa lần thứ ba của Trung Quốc rất có thể sẽ bị chặn đứng, mọi vấn đề đang tồn tại trong nội bộ xã hội Trung Quốc không những không được giải quyết mà có thể sẽ bị kéo dài một cách vô thời hạn. Trần Quỳnh Hương(Theo Hoàn cầu thời báo)
 14. Tôi dạo này rất thích ăn trầu, thế mà tây y nó phán gây ung thư. ========================= Ăn trầu và hệ lụy răng miệng Ăn trầu là một thói quen có từ rất xưa, hiện nay vẫn còn phổ biến ở những người cao tuổi. Thói quen này liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người hay không? Mặc dù cơ chế sinh bệnh còn chưa được rõ ràng nhưng nhiều nhà y học cho rằng nó có thể gây ra các tổn thương niêm mạc miệng và các tổn thương này có thể phát triển thành ung thư niêm mạc miệng. Các tổn thương này y học gọi là tổn thương tiền ung thư. Ăn trầu thuốc có thể gây tổn thương niêm mạc miệngĂn trầu có thể gây nên những tác hại gì? Khi ăn trầu do tác dụng trực tiếp của miếng trầu hoặc do cọ xát của miếng trầu trong lúc nhai khiến niêm mạc có thể bị tổn thương. Niêm mạc miệng bị tróc vảy ở lớp thượng bì hay có những vết trợt. Niêm mạc này bị bong ra hay còn dính lại một cách lỏng lẻo trên bề mặt niêm mạc miệng, đặc biệt là ở hai bên má. Tổn thương có màu đỏ sáng, khi chùi sạch có thể thấy lộ những đốm vàng. Ngoài ra còn có các tổn thương tiền ung thư khác như là bạch sản và xơ hóa dưới niêm mạc miệng. Cho đến nay, các nhà bệnh học miệng trên thế giới cũng chưa hiểu rõ hết cơ chế bệnh sinh của tổn thương niêm mạc miệng nói chung và tổn thương niêm mạc miệng ở người ăn trầu nói riêng. Liên quan giữa ăn trầu và tổn thương tiền ung thư Ở Việt Nam, theo nghiên cứu thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ tổn thương sừng hoá niêm mạc miệng ở người ăn trầu là 47,4% và tổn thương sừng hoá niêm mạc ở người không ăn trầu là 2,4%. Tỷ lệ có tổn thương tiền ung thư ở những người ăn trầu là 1,71%, tỷ lệ này tăng dần theo tuổi (theo thời gian ăn trầu). Tuổi ăn trầu nhiều nhất đó là 55 - 64 tuổi và 65 - 75 tuổi. Người ăn trầu có nguy cơ bạch sản cao gấp 13 lần, nguy cơ lichen phẳng cao gấp 15 lần, xơ hoá dưới niêm mạc cao gấp 124 lần so với người không có thói quen ăn trầu, người ăn trầu cùng với thuốc có nguy cơ tổn thương tiền ung thư và ung thư cao gấp 3 lần so với người không có thuốc. Người ăn cau khô có nguy cơ tổn thương tiền ung thư và ung thư cao hơn người ăn cau tươi 5 lần. Nhiều công trình nghiên cứu ở Đông Nam Á và Nam Á đã chứng minh một cách rõ rệt mối liên hệ giữa ăn trầu và ung thư niêm mạc miệng. Nổi bật nhất là công trình nghiên cứu trên mẫu dân số Ấn Độ. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã ghi nhận tất cả các ung thư miệng đều xảy ra ở người có thói quen ăn trầu có kèm theo dùng thuốc lá. Chỉ trong thời gian gần đây mới có một số công trình nghiên cứu ở Đài Loan chứng minh ung thư miệng có mật độ xuất hiện cao và phổ biến ở những người ăn trầu mà không dùng thuốc lá. Năm 1993, Van Wyk và cộng sự đã trình bày một nghiên cứu làm nhiều người ngạc nhiên với vai trò sinh ung thư của cau ở những người chỉ nhai cau mà không nhai trầu. Kết quả này đã được khẳng định qua nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (in vitro) của Ashby và cộng sự: Chất arecoline và arecaodine có thể gây ra những biến đổi trên DNA. Thêm vào đó, cau làm tăng tần số trao đổi giữa các sister chromatid cùng cặp và gây lệch lạc nhiễm sắc thể trong tế bào lympho của máu ngoại biên cũng như các tế bào có nhân nhỏ trong số các tế bào sừng bong ra khỏi niêm mạc miệng. Các chất nghiền ra từ trái cau kích thích sự tổng hợp collagen và đây chính là điều có thể giải thích cho tổn thương xơ hoá dưới niêm mạc của những người ăn trầu lâu năm. Ngoài các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, uống rượu, ăn trầu, nhiều công trình nghiên cứu còn đề cập đến một số yếu tố khác có liên quan đến tổn thương tiền ung thư và ung thư miệng: chế độ ăn uống, nhiễm nấm, nhiễm virut, tình trạng vệ sinh răng miệng. Môi và má là hai vị trí thường thấy nhất và cũng là vị trí thoái hoá của ung thư sau này ở người phụ nữ Việt Nam ăn trầu. Đây là một đặc điểm khác với phương Tây, do môi và má là hai nơi thường xuyên tiếp xúc với miếng trầu ăn trong miệng. Phần lớn, các bà cao tuổi ăn trầu lâu năm đều có hiện tượng lưỡi teo nhỏ, khó cử động, há miệng bị hạn chế do miệng bị túm nhỏ lại, sờ nắn có cảm giác niêm mạc bị xơ chai có thể do xơ hoá dưới niêm mạc hay do quá trình lão hoá của niêm mạc. Có nên ăn trầu hay không? Ăn trầu là một thói quen văn hóa, tập tục của từng dân tộc. Thói quen này có nên duy trì hay không điều này còn tùy thuộc vào từng dân tộc, địa phương. Tuy nhiên đứng về phương diện y học, dựa trên các nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới, khuyến cáo chúng ta không nên duy trì thói quen này. BS. Võ Trương Như Ngọc (Trường đại học Răng hàm mặt)
 15. Mỗi năm thay đổi sự sắp sếp trong nhà một lần thì mệt nhỉ. Lại còn nhiều trường phái... ==================================== Bố trí phong thủy năm Quý Tỵ Có nhiều trường phái phong thủy và từ đó phương pháp sắp xếp cũng khác nhau. Tuy nhiên thông dụng nhất và hiệu quả nhất hiện nay vẫn là phương pháp sắp xếp bố trí theo Cửu tinh - hệ thống sao thuộc chòm Bắc Đẩu, vận hành liên tục theo chu kỳ nhất định. Người xưa đã quan sát sự thay đổi của chòm sao Bắc Đẩu rồi liên hệ với Lạc Thư, Bát quái,... xây dựng nên nguyên lý phong thủy gọi là "lượng thiên xích". Mỗi năm, hệ thống sao thay đổi nên hàng năm người ta cần trang hoàng lại nhà cửa, bố trí lại một số đồ phong thủy để chào đón vận may. Để bố trí đồ đạc theo nguyên lý phong thủy, chúng ta cần biết đến "phong thủy trận đồ" hàng năm. Trong năm 2013, phong thủy trận đồ như sau: Hóa giải sao xấuTrong các sao xấu, cần chú ý hóa giải khi sử dụng linh khí phong thủy là: Nhị Hắc hành Thổ, chủ tật bệnh, ôn dịch. Tam Bích hành Mộc, chủ khẩu thiệt thị phi. Ngũ Hoàng thuộc Thổ, chủ tai họa bệnh tật. Thất Xích thuộc Kim, chủ tai nạn, trộm cướp, phẫu thuật. - Hướng xấu cần tránh khi động thổ: Trong các sao xấu ở trên thì Ngũ Hoàng thuộc loại đại sát, tuyệt đối tránh động thổ hay trổ cửa hướng này. Năm nay Ngũ Hoàng nhập trung cung (giữa nhà) nên ít phạm phải, hóa giải dễ dàng hơn. Hóa giải dùng Kim tiết chứ không nên dùng Mộc khắc. Tránh màu đỏ vì Hỏa sinh Thổ. Có thể treo tiền đồng, gương bát quái bằng đồng hoặc chuông gió (phong linh) bằng kim loại. Các loại đá thạch anh trắng, xà cừ trắng hay mã não trắng,... có năng lượng cao hơn, hóa giải sẽ hiệu quả hơn. - Tăng sức khỏe: Để tăng cường sức khỏe cần hóa giải sao Nhị Hắc và Ngũ Hoàng - hai ngôi sao liên quan đến bệnh tật, ôn dịch. Linh khí thích hợp: đặt quả cầu thạch anh trắng ở trung cung, đồng thời đặt tỳ hưu, long quy hay tượng mạ vàng ở Tây Nam. Kích hoạt sao tốt: Muốn bố trí phong thủy đạt hiệu quả cao, cần kích hoạt đúng sao liên quan, cũng như chọn ngày giờ phù hợp. Bố trí theo các mục đích cụ thể như sau: - Đi tìm tình yêu Với các bạn muốn tìm kiếm nửa kia của mình, cũng như muốn tiến đến hôn nhân, cần kích hoạt sao Nhất Bạch ở phía Bắc - ngôi sao liên quan đến tình yêu, tình duyên. Linh khí thích hợp: đôi uyên ương, thất tinh trận mã não đen... Sử dụng linh khí màu đen sẽ hiệu quả nhất, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. - Tăng cường hạnh phúc Để tăng cường hạnh phúc, giữ lửa cho tình yêu cần hạn chế sao Tam Bích - ngôi sao chủ về trach chấp thị phi ở phía Đông. Linh khí thích hợp: bồ câu thạch anh hồng, hoa hồng, thất tinh trận thạch anh hồng. Đôi uyên ương ở phía Bắc căn phòng có thể hỗ trợ tình duyên. Ảnh: N.M.L.- Cầu tự, cầu nhân tài: Để cầu tự cần tăng cường Hỏa vận của Cửu Tử tinh ở phía Nam - ngôi sao liên quan đến may mắn. Cầu tự năm 2013 cần sửa nhà ở phương Ngọ, cũng như bố trí phòng ngủ tại Dần, Ngọ sẽ có hiệu quả tối đa. Cầu tự không chỉ ứng dụng trong cầu mong có thêm con cái mà ở cơ quan đơn vị có thể là có thêm nhân tài. Linh khí sử dụng: thất tinh trận thạch anh tím, thất tinh trận thạch anh hồng, chùm nho mã não đỏ... - Tăng tài lộc, chiêu tài Để tăng tài lộc, cần kích hoạt sao Bát Bạch ở Đông Bắc - ngôi sao liên quan đến tài vận, của cải. Linh khí sử dụng: nuôi cá vàng, đặt động thạch anh vàng, tỳ hưu hoàng ngọc... - Thăng tiến trong nghề nghiệp: Để nghề nghiệp thuận lợi cần kích hoạt sao Lục Bạch ở Tây Bắc - ngôi sao liên quan đến tài vận cũng như uy quyền. Linh khí sử dụng: chậu tụ bảo hoàng ngọc, treo tranh Mùa gặt của Van Gogh, long quy tụ ngọc. Đặt chậu tụ bảo hoàng ngọc ở Tây Bắc sẽ giúp thăng tiến. Ảnh: N.M.L. Tất nhiên việc bố trí không nên áp dụng tất cả tại nhà hay văn phòng, mà để tăng hiệu quả tối đa chỉ nên ứng dụng hóa giải cung xấu nhất (Ngũ Hoàng ở giữa), và kích hoạt sao tốt theo một mục đích mình cần nhất trong năm. Chúc các bạn bố trí trang hoàng nhà mới được theo ý muốn. Theo ThS Nguyễn Mạnh Linh Vnexpress
 16. CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH THIÊN LUÂN!CHÚC BÉ MẠNH KHỎE, THÔNG MINH, HAY ĂN - CHÓNG LỚN!
 17. Ông Obama cảnh báo một khủng hoảng kinh tế mới Theo AFP, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế mới và cho rằng các thị trường chứng khoán thế giới có thể "lên xuống thất thường" trừ phi những người Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ đồng ý nâng mức trần nợ công của nước này. Phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Obama cho biết: "Chúng ta không phải là một quốc gia nợ nần. Tôi sẵn sàng thỏa hiệp và tìm quan điểm chung về việc làm thế nào để giảm thâm hụt. Nước Mỹ không thể lại phải trải qua một cuộc tranh luận nữa tại Quốc hội về việc có nên trả các khoản nợ đã chất đống rồi hay không." Lời cảnh báo của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh có tin nói những người Cộng hòa ở Hạ viện đang xem xét để Chính phủ Mỹ phải lâm vào cảnh vỡ nợ trừ phi ông Obama nhất trí cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang. Cũng tại buổi họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ việc hạn chế các cửa hàng vũ khí lớn và kiểm tra tiểu sử những người mua súng kỹ càng hơn. Tổng thống Obama nói về vụ xả súng ở trường tiểu học làm 26 người chết ở Newtown: "Nếu có một biện pháp chúng ta có thể thực hiện để cứu dù chỉ một trẻ em trong vụ xả súng ở Newtown, chúng ta nên thực hiện biện pháp đó. Chúng ta cần phải kiểm tra tiểu sử người mua súng kỹ càng hơn, chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc không cho những kẻ không nên sở hữu súng đến các cửa hàng vu khí lớn và một lệnh cấm vũ khí tấn công... đó là những điều tôi tiếp tục tin tưởng là có ý nghĩa. Liệu tất cả những điều này có được Quốc hội thông qua? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đảm bảo tôi trung thực với người dân Mỹ và với các thành viên Quốc hội về những gì tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả." Ông Obama sẽ đưa ra chi tiết cụ thể về lệnh cấm vũ khí vào cuối tuần này. Vietnam+
 18. Dự trữ ngoại hối hơn 3000 tỷ đô sao để dân khổ vậy.
 19. Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới » TỜ KINH SỐ 9 ( 17/19) Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động. Và nó sẽ hành động ngay bây giờ. Không có một bản đồ nào, dù chính xác và rõ ràng từng phân ly, có thể chuyên chở chủ nó đi xa một milimet. Không có một luật lệ nào, dù công bằng và hợp lệ, có thể giúp tránh được một tội ác. Không bao giờ có một tờ kinh nào, dù hiệu nghiệm như tờ kinh tôi đang đọc, có thể tạo cho người nghe một đồng xu nào. Hành động - Chỉ có hành động là mồi nổ để đẩy tung cái bản đồ, cái luật lệ, cái tờ kinh này, những giấc mộng, những kế hoạch, những mục tiêu thành một thực tại cho đời sống. Hành động là đồ ăn, là thức uống nuôi dưỡng sự thành công sau cùng của tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Nổi do dự vẫn giữ chân tôi đã bắt nguồn từ sự lo sợ. Tôi hiểu được điều này khi nhìn tận đáy tim của những con người can đảm. Họ biết rằng chỉ có hành động mới tiêu diệt được nỗi lo sợ. Do đó, khi tôi hành xử không chút do dự, những nhịp đập loạn xạ của con tim tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi hiểu rằng hành động sẽ biến con sư tử đang đe dọa tôi thành một con kiến hiền lành. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Từ nay, tôi sẽ nhớ bài học của con đom đóm, chúng chỉ phát ra ánh sáng khi đôi cánh của chúng đập mạnh trong động tác bay. Tôi sẽ là một con đom đóm và ánh lửa của tôi sẽ lòe sáng dù ngay giữa ban ngày dưới ánh mặt trời. Có những người chỉ thích làm loài bướm, khoe đôi cánh đẹp, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nhân nghĩa của cánh hoa. Tôi sẽ là một con đom đóm và ánh lửa của tôi sẽ soi sáng thế gian này. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ không tránh né những công việc của ngày hôm nay và khất chúng lại ngày mai, bởi vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Hãy để tôi hành động ngay bây giờ, dù hành động đó có thể chưa chắc đã đem lại hạnh phúc hay thành công. Nhưng thà là hành động rồi thất bại, hơn là bất động và mục rữa. Thực ra, khi hái một quả ngọt, hành động tôi chưa chắc đã đem đến sự thỏa mãn, nhưng không có hành động, những quả ngọt này sẽ chết rữa trên cành cây. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những chữ này, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Cho đến khi những chữ đó đã in sâu vào thói quen như hơi thở của tôi, như cái nhắm mở của mắt tôi. Tôi phải hành động. Với những chữ này, tôi sẽ ra lệnh cho khối óc tôi đương đầu với tất cả thử thách mà những kẻ thua cuộc luôn luôn tránh né. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại chữ "hành động" cho đến khi xương tủy tôi phải ghi khắc. Mỗi khi thức giấc, tôi sẽ nhắc đến chữ này và sẽ nhảy ra khỏi giường. Những kẻ thua cuộc sẽ ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi nhảy vào chốn thương trường, tôi sẽ nhắc đến chữ này và tôi sẽ sẵn sàng hầu tiếp khách hàng của tôi. Những kẻ thua cuộc sẽ do dự lo ngại sợ bị chối từ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi đối diện với một cánh cửa đóng kín, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và sẽ gõ mạnh. Những kẻ thua cuộc sẽ đợi bên ngoài trong run sợ và ngại ngùng. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi gặp những cám dỗ gian ác, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và tôi sẽ đập tan những thói hư tật xấu . Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi muốn bỏ cuộc, vì mệt mỏi và muốn khất lại công việc cho đến ngày mai, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và bắt tay ngay vào việc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Chỉ có hành động mới định rõ giá trị của con người tôi trên thương trường. Và muốn tăng cái giá trị này, tôi phải gia tăng hành động của tôi. Tôi sẽ bước đi đến những nơi mà kẻ thua cuộc không dám bước. Tôi sẽ làm việc khi kẻ thua cuộc muốn nghĩ nghơi. Tôi sẽ nói lớn khi kẻ thua cuộc muốn im lặng. Tôi sẽ đi gặp mười khách hàng khi kẻ thua cuộc đang toan tính cách thức đi gặp một khách hàng. Tôi sẽ nói tôi đã làm xong công việc khi kẻ thua cuộc sợ rằng đã quá trễ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ là tất cả những gì tôi đang có. Ngày mai là ngày làm việc của những kẻ lười biếng. Tôi không lười biếng. Ngày mai là ngày người yếu sẽ thành người mạnh. Tôi không yếu đuối. Ngày mai là ngày người thua cuộc sẽ thành kẻ thắng trận. Tôi chưa bao giờ thua cuộc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi con Sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con Đại Bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật. Tôi đói thành công, tôi khát hạnh phúc. Không hành động, tôi sẽ sống một đời thất vọng, đau khổ và hận sầu. Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động. Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Sự thành công không chờ đợi ai. Nếu tôi chậm trể, tôi sẽ nhìn cái thành công đó ra đi vĩnh viễn. Đây là giờ phút. Đây là nơi chốn. Đây là con người tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Hết tờ kinh số 9. Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới » TỜ KINH SỐ 10 ( 18/19) Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một Đấng Tối Cao? Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thần chết, với bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người? Cái trực giác sâu kín này đã đến từ đâu, mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến trong những giờ phút hiểm nguy? Mắt chúng ta sẽ tự động chớp khi có một bàn tay đưa ngang. Chân cẳng chúng ta sẽ tự động giật khi có ai gõ vào đầu gối. Đe dọa một người nào bằng cái “Hù” bất chợt, miệng hắn sẽ tự động nói “Trời ơi”. Cái trực giác tự động này, từ đâu tới? Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ rất ngoan đạo, tôi cũng nhận hiểu cái huyền nhiệm cao cả này của thiên nhiên. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung các trực giác về sự cầu nguyện. Và lời cầu nguyện chỉ là một van xin lớn tiếng hướng về một Đấng Tối Cao. Khi thiên nhiên đã ban cho con lừa, con chim, con người khả năng và trực giác để cất cao lời van xin, thiên nhiên cũng đã dự trù là những lời van xin này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền sức để đáp ứng lời van xin đó. Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin. Nhưng lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ mà van xin để được hướng dẫn. Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất tư hữu cho tôi. Tôi không xin là cho quanh tôi nhiều người hầu kẻ hạ lo từng miếng ăn thức uống. Tôi không xin những căn nhà tráng lệ với đầy đủ tiện nghi. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là lời nguyện cầu của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc. Tôi chỉ xin cho có được sự hướng dẫn, cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả; và như thế, lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng. Sự hướng dẫn mà tôi tìm kiếm có thể sẽ đến, hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp, tôi đều đã được trả lời. Nếu đứa bé xin Cha nó một miếng bánh, mà không được, người Cha cũng đã trả lời cho nó rồi. Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau: “Đấng Tối Cao, xin Ngài giúp đỡ con. Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian, con thấy rất cô đơn và yếu đuối. Không có sự hướng dẫn của Ngài con sợ con sẽ lạc lối và xa dần những đường cho con tìm được hạnh phúc và thành công. Con không xin Ngài bạc vàng châu báu, hay những cơ hội nằm trong khả năng con. Con chỉ xin Ngài hướng dẫn cách thức để con gầy dựng được khả năng để nắm lấy những cơ hội. Ngài đã dạy con sư tử cách thức săn mồi để sinh tồn bằng bản năng. Xin dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu để con hãnh diện là con sư tử trên thương trường. Giúp cho con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng; nhưng cũng giúp cho con thấy được cái huy hoàng của chiến thắng. Hãy trao cho con những công việc mà nhiều người đã không làm được; nhưng dạy con cách thức gạn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công. Thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện; nhưng nhớ cho con cái can đảm để cười trước những lỗi lầm. Cho con sống đủ ngày tháng để con đạt đến mục tiêu; nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con. Chỉ con cách thức ăn nói để có được hiệu quả khi giao tiếp; nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân. Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc; nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhậy để nhận diện được những cơ hội; nhưng nhớ dạy con cái kiên nhẫn để tập trung được năng lực. Dạy con cách thức tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bớt dần những thói quen xấu; nhưng nhớ cho con lòng hỷ xả để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân. Dạy con bài học về đau khổ để con hiểu rằng: “Mọi sự rồi cũng qua đi”; nhưng cho con cái hạnh phúc ngồi đếm những ân lộc mỗi ngày. Đẩy con trực diện với hận thù để con không ngu dốt về thực tại; nhưng cho lòng con lúc nào cũng đầy tình yêu để biến kẻ thù ghét thành bạn bè. Nhưng tất cả mọi sự đều là do ý Ngài. Con chỉ là một quả nho, nhỏ bé và cô đơn, bám víu vào cái cành khẳng khiu gọi là đời sống. Nhưng Ngài đã sáng tạo con thành một hiện hữu độc đáo; như vậy chắc Ngài đã dành cho đời con một con đường đặc biệt. Xin hướng dẫn con. Xin giúp con. Cho con tìm thấy con đường của mình. Cho con trở thành toàn vẹn cái con người mà Ngài đã dự định khi ban cho con đời sống này. Cái hạt giống mà Ngài đã ươm trồng là con, xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả như ý muốn của Ngài. Giúp cho con trở thành một con người đúng nghĩa.” Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới » CHƯƠNG CUỐI ( 19/19) Thời gian trôi qua thật lẹ. Thế mà đã 3 năm kể từ ngày Thiên Ân giải thể toàn bộ đế quốc thương mại khắp năm châu, trở về với cuộc sống thầm lặng cô đơn trong tòa lâu đài vĩ đại ở đảo Maui. Cuối cùng với người bạn già Alan Chapman, Thiên Ân nhìn ngày tháng tiếp nối ra đi, đợi chờ. Thiên Ân đợi chờ một dấu hiệu siêu hình, một con người sẽ được chọn lựa để tiếp nhận những tờ kinh, để tiếp tục một sự nghiệp doanh thương, mong là sẽ lớn mạnh gấp trăm lần cái đế quốc mà Thiên Ân vừa giải tán. Nhưng càng ngày Thiên Ân càng thấy vô vọng của sự chờ đợi. Vì tuổi tác đã cao, ông không còn vận động cơ thể được nhiều. Đọc sách, coi phim, nghe nhạc, ngồi thiền... suốt 3 năm, thân thể ông bắt đầu bạc nhược. Những người tìm đến với ông phần lớn là những bạn hữu, bà con... tuổi cũng xấp xỉ như ông. Vả lại họ đến là để mong giúp đỡ về tiền bạc, vài câu giới thiệu cho công ăn việc làm. Ông nghĩ là khó mà tìm ra được một người đúng như tiền định để trao tặng bộ kinh. Cho nên, sáng nay ông đã quyết định. Ông nói với Chapman, "Bạn già thân yêu, tôi cảm thấy như mình đang phí phạm cái tài sản cuối cùng còn lại. Thời gian, dù mình không tiêu xài, nó cũng ra đi vùn vụt. Có lẽ mình phải đến với người mà mình mong đợi, thay vì chỉ biết đợi chờ. Tôi muốn bạn thu xếp, tuần tới, tôi và bạn sẽ làm một chuyến chu du khắp thế giới, chừng 6 tháng. Bắt đầu bắng Nhật Bản rồi Trung Quốc, Triều Tiên. Trở lại Việt Nam cho tôi thăm lại quê nhà, chừng một tháng ... . Sau đó là Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp... qua Châu Âu, Mỹ Châu La Tinh rồi về lại đây. Bạn già nghĩ sao? ". "Thưa ngài, tôi không dám nói ra, nhưng vẫn lo ngại cái buồn chán của ngài sau bao năm vung tay bốn biển. Tôi rất vui mà thấy ngài lại lên đường, thấy tinh thần và thể xác ngài lại đứng dậy...". Thiên Ân cười, " Vậy thì hãy bắt đầu một hành trình mới. Tôi cảm ơn cái lo lắng thật tình của bạn già. Ngày nào còn sống, ngày đó tôi còn trông cậy vào sự chăm sóc của bạn". Tuần lể sau đó, đôi bạn bắt đầu từ phi trường Honolulu. Chặng đầu tiên là Nhật Bản. Dù đã đến đây nhiều lần, Thiên Ân vẫn bỡ ngỡ khâm phục trước những bước tiến ngàn dặm của người Nhật, từ những công trình xây cất vĩ đại đến những hệ thống điện tử tối tân. Dù mới giàu hay đã giàu lâu, con cháu Phù Tang không bao giờ ngưng nghĩ. Không ồn ào như người Châu Mỹ, họ tiến bộ và tiến bộ trong âm thầm. Còn cái tinh thần võ sĩ đạo nữa, lúc nào cũng tiềm tàng trong cách thức làm ăn của họ. Qua đến Hán Thành, Thiên Ân chỉ cho Chapman cái bí quyết thành công của người Triều Tiên. "Họ làm việc không mỏi mệt. Có lẽ nhờ nhân sâm?. Đây lànhững người độc nhất trên thế giới chê dân Nhật lười biếng. Đối với họ, 12 giờ làm việc mỗi ngày là giờ làm việc kiểu công chức". Rời Triều Tiên đôi bạn bay qua Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh đổi khác nhiều sau 7 năm, lần cuối Thiên Ân ghé thăm. Ngoài dân Việt, Thiên Ân vẫn luôn luôn thấy gần gũi người Tàu. Văn hóa và phong tục của hai xứ không xa cách bao nhiêu. Cái suy nghĩ của người Tàu cũng là điều dễ thông cảm. Sau bao nhiêu năm chiến tranh và nghèo khổ, dân Tàu ngày nay mới được hưởng chút thịnh vượng do thái bình đem lại. Dù họ vẫn còn rất nhiều khó khăn và trở ngại, dường như họ đang bắt đầu chương sử mới cho quốc gia. Bao nhiêu là bạn bè, đồng nghiệp phải đi thăm từ Thượng Hải xuống Quảng châu, Vân Nam. Thiên Ân xúc cảm trước những đón tiếp đầy thương yêu và nồng nhiệt. Thế nhưng, cái rương có những tờ kinh mà Thiên Ân và Chapman khệ nệ mang theo để trao tặng vẫn nằm chình ình trong những căn phòng ngủ. Hơn một tháng lộ trình, dù luôn luôn để ý kiếm tìm, Thiên Ân vẫn không sao tìm được cái con người mà Định mệnh sẽ chọn lựa để tiếp nối sự nghiệp. Từ Quảng Châu, đôi bạn đáp xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Hơn 40 năm, Thiên Ân mới có dịp trở lại quê hương. Từ ngày Lương Thành gửi ông qua Pháp. "Vì con cá lớn phải vùng vẫy ở biển khơi, không thể ở trong ao lạch", ngày về dự đám tang ông Lương Thành, và ngày về cưới con gái ông Thái Hưng. Sau đó, ông miệt mài khắp năm châu, nhưng không có cơ hội để làm ăn ở Việt Nam. Thực ra có lẽ ông không muốn. Đem sở trường sở đoản của mình để ganh đua với người ngoại quốc vẫn hào hứng hơn, ông tự nhủ. Đêm đầu tiên trở lại quê hương, lòng ông bồi hồi. Ông không ngủ được. Ông tắt máy lạnh, mở cánh cửa sổ, để không khí ẩm thấp của đêm mùa hè xâm nhập. Những tiếng động ồn ào rất Việt Nam cũng đánh thức từ tâm trí những kỹ niệm và tình cảm xa cũ. Ông ngồi bất động, thả hồn bay cao theo trăm ngàn ý nghĩ và xúc cảm. Quê hương vẫn là một gắn bó ngọt ngào. Ông thiếp đi một chút trong chiếc ghế bành, khi chợt tỉnh thì trời đã mờ sáng. Có lẽ tại những chiếc xe gắn máy bắt đầu ồn ào. Ông thấy bụng đói cồn cào. Ông chợt nhớ ra là tối qua ông không ăn vì muốn giữ thân thể quân bình trở lại sau bao ngày yến tiệc bên Tàu. Ông thay đồ xuống nhà. Tự nhiên ông thèm một tô phở thật nóng, ông không muốn ăn thêm một đĩa bánh mì trứng ở khách sạn. Rời Metropole, ông thong thả đi dạo xuống hướng Hồ Hoàn Kiếm để tìm một tiệm phở. Không khí buổi sáng chưa bị bụi khói của trăm ngàn chiếc xe gắn máy làm ô nhiễm. Ông hít thở trong sự thanh bình toàn diện. Mãi mê suy nghĩ, ông đi lạc vào một con đường nhỏ, không nhớ tên. Cũ và nghèo, chật hẹp và dơ dáy. Những căn nhà hai bên vẫn còn kín cửa, miệt mài trong giấc ngủ. Càng đi sâu, ông càng mất hướng. Cuối ngõ, ông thấy một ngọn đèn hắt ra và cánh cửa mở hé. Ông gõ nhẹ, hy vọng hỏi đường trở lại khách sạn, hay trở ra một con đường lớn. Một người trung niên, đen đúa, gầy ốm mở rộng cửa. "Thưa cụ, cụ hỏi ai?". Giọng nói có vẻ ngạc nhiên vì còn quá sớm. Thiên Ân nhìn qua căn phòng nhỏ hẹp, bày biện bừa bãi, giữa phòng là cái máy in nhỏ đang chạy. Giấy mực tung toé khắp nơi."Xin lỗi, tôi bị lạc, tôi muốn tìm đường trở lại khác sạn Metropole. Thấy cửa hé mở, tôi gõ" Gã đàn ông nhìn kỹ Thiên Ân. Nét mặt quắc thước, bộ quần áo đúng thời trang, rất đắt tiền, lại ở khách sạn Metropole. Qua bao nhiêu dời đổi, nơi đây vẫn là chỗ lui tới của những tên ngoại quốc nhiều tiền và nhiều quyền từ thời Pháp thuộc, thời chiến tranh cho đến nay. Gã đổi giọng, đầy kính nể và săn sóc. "Thưa cụ, để con mặc cái áo vào rồi dẫn cụ về khách sạn." "Không dám làm phiền anh. Anh chỉ cho tôi ra con đường cái, tôi lấy taxi hay xích lô gì cũng được. Vả lại anh đang ăn sáng hay làm việc phải không? Tôi đi tìm tiệm phở rồi đi lạc." "Thưa Cụ, còn sớm. Mấy đứa con của con nó lo dùm cũng được ". Gã đàn ông giọng khẩn khoản mời mọc. "Nếu Cụ cần, con sẽ đưa Cụ ra tiệm phở gần đây. Nổi danh Hà Nội..."Rồi thăm hỏi. "Xin lỗi, Cụ từ đâu tới." "Tôi ở Mỹ về thăm quê hương. Ở đây chừng một tuần rồi đi tiếp." Câu chuyện kéo dài. Thiên Ân nói qua về đời sống công việc của ông. Rồi hai người vừa đi bộ ra tiệm phở vừa nói chuyện. Tên gã đàn ông là Văn Khắp. Hắn giải thích là phiên âm ra tiếng Việt từ một tên Lào, Soubanvankhet. Hắn từ Paksé, cha mẹ gửi qua đây học từ nhỏ, lúc mới 4 tuổi. "Paksé", Thiên Ân gật gù. Lại một trang sách của quá khứ, chuyến buôn hàng đầu tiên "Anh ở ngay tại tỉnh lỵ?" "Không, thưa Cụ, con ở một làng nhỏ gần đó. Bản Chu Prong." Thiên Ân buông đũa, nhìn không chớp mắt vào Văn Khắp. Ông im lặng đợi chờ. "Con đến Hà Nội đã hơn 42 năm, thưa Cụ. Con học hành, đi lính, rồi làm ăn... dù cha mẹ con là người Lào, nhưng con nghĩ mình đã trở thành người Việt. Con xem nơi này như quê hương. Vợ con người Thái Bình. Con có hai đứa con trai." Thiên Ân dò hỏi. "Tại sao mới có 4 tuổi mà bố mẹ anh đã gửi sang đây?" "Con còn nhỏ nên không biết. Nhưng sau đó cề thăm nhà, nghe bố con kể là gia đình có mang ơn một ông lái buôn người Việt . Ông ta cho thuốc cứu cả làng khỏi bệnh sốt rét cấp số. Ông ta đi khỏi làng sau đó nên không ai biết tên tuổi tông tích. Nhưng theo phong tục người Lào, một món nợ là một món nợ. Bố con là người trưởng tộc nên phải dâng đứa con là con cho người Việt để trả món nợ này." Thiên Ân bật cười trước những trớ trêu của dòng sông gọi là định mệnh . Ông hóm hỉnh hỏi đùa. "Thế anh đã trả hết nợ chưa?" Văn Khắp không để ý đến lời bông đùa đó, hắn vẫn nghiêm túc, "Thưa chưa. Dù suốt 40 năm qua, con đã cố gắng học hành, cố gắng làm đủ mọi thứ để đóng góp cho xứ sở quê hương này, con vẫn chưa thấy đâu ra đâu. Không những là món nợ, mà lớn lên ở đây với bao nhiêu bạn bè, con thực tình yêu mến dân mình nước mình. Cho nên lòng con vẫn nhiều thắc mắc." "Tại sao thắc mắc? Quê hương mình vẫn còn nghèo đói quá phải không?Anh yên chí. Đó là tại chiến tranh và hận thù. Đất nước hoà bình rồi, lần hồi rồi tình trạnh kinh tế cá nhân sẽ thay đổi." Thiên Ân cảm thấy một gắn bó thân tình với gã người Lào-Việt này. "Không con thắc mắc là tại sao dân mình rất thông minh, rất chịu khó, rất muốn độc lập tự lực... mà bao năm qua, bao ngàn năm qua, vẫn phải chịu sự thống trị của người Tàu, người Pháp, người Nga, người Mỹ. Tại sao dân mình nói chung là có học thức hiểu biết hơn những dân tộc khác, mà mình vẫn bị người ngoại quốc đè đầu áp cổ. Con không ganh tị, nhưng con thực xấu hổ khi thấy những du khách đến đây tung tiền, khoe khoang, hống hách, trong khi dân mình chỉ biết cúi đầu. Suy nghĩ và tìm tòi, con chỉ có một hoài bão lớn nhất." Thiên Ân hoàn toàn bị thu hút bởi Văn Khắp. Ông lắng nghe từng chữ. Văn Khăp vẫn say sưa nói, "Cái hoài bão lớn nhất của con là in được một cuốn chỉ nam, chỉ dẫn cách thức làm kinh tế để mỗi người dân mình biết cách làm giàu. Con tin rằng chỉ có dân giàu, thì nước mới mạnh, như người xưa vẫn nói. Nếu có những cuốn sách dạy người luyện tinh thần như kinh Phật, kinh Chúa; nếu có những cuốn sách dạy người cách sử dụng máy vi tính hay lái một chiếc máy bay; thì chắc phải có một cuốn sách dạy người ta cách thức để trở nên một người giàu có. Không dấu gì Cụ, khi nhìn bộ dáng Cụ, và biết Cụ ở khách sạn Metropole, giá hai ba trăm Mỹ kim một đêm, con biết là Cụ rất giàu. Con mời mọc là có ý nhờ cụ một điều..." Sợ Thiên Ân hiểu lầm, Văn Khắp vội vã tiếp tục, muốn Cụ chỉ dẫn cho con về cách thức làm tiền như con đã thưa chuyện. Con cũng không muốn gì cho con, con chỉ muốn truyền bá lại cho dân mình, làm cái công việc rất tầm thường là in sách cho mọi người đọc và hành xử " Chưa bao giờ Thiên Ân lại cảm xúc như vậy. Nổi mừng vui trong lòng làm nghẹn lời nói. Ông nắm chặt tay Văn Khắp, vổ nhẹ lên vai hắn, giọng đầy thương yêu. " Anh theo tôi về khách sạn. Tôi có món quà này cho anh. Món quà mà tôi đã giữ hơn 40 năm nay. Anh là người tôi đã tìm kiếm bao lâu..." Bước ra khỏi tiệm phở, Thiên Ân hít thở mạnh như muốn thu tóm cả cái khí trời lồng lộng. Ánh nắng bắt đầu lên. Ông nhìn lên đám mây trắng, miệng lẩm bẩm nhẹ những lời cảm tạ. Cảm tạ cho cái nhiệm màu của sự sống này, cái thiên nhiên huyền diệu bao quanh, cái tình người vẫn lồng lộng đẹp. Cảm tạ những kỷ niệm, những tình yêu, những giấc mộng. Cảm tạ cả những khó khăn trở ngại, những đớn đau tủi nhục, những thất bại nghèo hèn. Cảm tạ cái con người đúng nghĩa mà ông đã cố gắng trở thành. Cảm tạ cái giàu sang vật chất cũng như tinh thần. Cảm tạ cái thiên đường trên trái đất này. Cảm tạ những người đã khuất. Cảm tạ những người sẽ nối tiếp... Mặt trời vẫn rực rỡ trên tàng cây xanh.
 20. Đại Phúc đã nộp 1 tr, xin đăng ký học (học viên lớp PTLV 05.)
 21. "Ngày khai giảng dự kiến : 30-12-2012 nhằm ngày 18-11 Nhâm Thìn"Sao lại khai giảng vào ngày tam nương nhỉ?
 22. Tâm sự chua chát của Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh Trao đổi với VTC News ngay sau khi những thông tin về việc nợ nần của tập đoàn bung ra, ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh chua chát:"Cuộc khủng hoảng lần này quá mạnh, toàn diện, thời gian quá dài lại không biết đâu là đáy, lại không có nơi bấu víu, nên chúng tôi đành chịu trận". Ông Hồ Huy chia sẻ: Cũng giống như tất cả các doanh nghiệp trong nước khác, Mai Linh đang đối mặt với khó khăn chưa từng có trong lịch sử gần 20 năm kinh doanh và phát triển. Các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1997, đại dịch SARS năm 2005... trước đây dù tác động khá mạnh nhưng kéo dài không lâu và quan trọng Mai Linh lại được các gói hỗ trợ của Nhà nước nên đã vượt qua khá nhanh. Khó khăn thực tại của chúng tôi tập trung vào việc xoay nguồn tiền trả nợ cho 800 tổ chức và cá nhân đã cho chúng tôi vay khoảng 500 tỷ đồng. Trong khi doanh thu từ taxi không tăng (do khó khăn về kinh tế nên nhiều người dân phải thắt lưng buộc bụng ít sử dụng taxi hoặc chuyển sang dùng phương tiện khác) mà những nhà đầu tư lại kéo đến rút tiền đồng loạt nên chúng tôi xoay xở không kịp. Mặt khác trong quá trình huy động vốn, lãi suất quá cao với mức trung bình từ 18 - 25% cũng khiến cho việc kinh doanh của Tập đoàn rất khó có lãi. - Từ khi thành lập tới nay, Mai Linh đã trải qua những thăm trầm như thế nào? Xin ông chia sẻ về quá trình hình thành, xây dựng thương hiệu Mai Linh? Trong quá khứ, đã có thời điểm nào khó khăn như hiện nay hay chưa? Công ty đã vượt qua khó khăn như thế nào? Qua gần 20 năm kinh doanh và phát triển, Mai Linh đã có những năm tháng phát triển khá ngoạn mục. Công ty được thành lập vào ngày13/7/2993, với vẻn vẹn có 300 triệu đồng tiền vốn và 2 chiếc xe ô tô... Ngày nay Mai Linh đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng với "Màu xanh cuộc sống!", với đội xe 12.000 chiếc và 28.000 cán bộ công nhân viên. Hệ thống xe taxi và vận tải của Mai Linh hiện có mặt trên 54 tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi còn có tuyến vận chuyển sang Campuchia và Lào. Đặc biệt, Mai Linh còn có công ty taxi tại Thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Còn về những thăng trầm thì thực tế chúng tôi đã từng đối mặt với hai cuộc khủng hoảng do suy thoái kinh tế năm 1997 và ảnh hưởng của đại dịch SARS năm 2005. Tuy nhiên như đã nói ở trên, do tác động của hai cuộc khủng khoảng này không kéo dài lại có sự hỗ trợ của nhà nước nên chúng tôi đã dễ dàng vượt qua, còn lần này thực sự là khó khăn nhất mà chúng tôi từng gặp phải. - Với khó khăn như hiện nay, Mai Linh có kế hoạch gì cho năm sau? Để vượt qua khó khăn hiện nay, chúng tôi định hướng tập trung vào các nhóm giải pháp chính là tuyên truyền vận động để toàn tập đoàn chung lưng đấu sức vượt qua khó khăn, tìm cách cơ cấu lại nợ bằng cách đàm phán lại với các tổ chức, cá nhân cho vay tiền. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư chuyển nợ thành vốn góp và trở thành cổ phần được hưởng ưu đãi cổ tức hoặc dãn thời gian trả nợ 1 - 2 năm và giảm lãi suất xuống mức cao hơn lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định 3% đồng thời liên hệ với Công ty mua bán nợ Nhà nước để tìm cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, để giải quyết phần nào sự thiếu hụt nguồn tiền, chúng tôi sẽ cố gắng bán tất cả các loại tài sản mà tập đoàn Mai Linh đang sở hữu đồng thời đàm phán cũng như kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Mai Linh. Ngoài ra, để tiết giảm chi phí sản xuất, chúng tôi cũng sẽ tái cơ cấu tổ chức, rút gọn tối đa nhân viên, các nhân sự dôi dư sẽ bổ sung cho đội ngũ đòi nợ và thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí hành chính, hội họp. Chúng tôi cũng kêu gọi cán bộ công nhân viên chia sẻ khó khăn với công ty bằng cách cho công ty vay các nguồn tiền nhàn rỗi hoặc cho vay lương không tính lãi… - Có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng khó khăn của Mai Linh hiện nay là do tâm lý chủ quan, không tự lượng sức mình khi ở trên đỉnh cao thành công, đặc biệt là việc đầu tư sang lĩnh vực không thuận tay như bất động sản và một số lĩnh vực khác... điều đó có đúng? Hội đồng quản trị đã họp và nghiêm túc đánh giá tình hình, nguyên nhân: đã có những sai lầm trong việc đầu tư sang các lĩnh vực "không thuận tay" như bất động sản. Đây là bài học đắt giá mà chúng tôi phải trả. Nhận thức sớm việc này, mấy năm trước chúng tôi đã triển khai đàm phán để bán các bất động sản và dừng ngay các dự án thua lỗ, do vậy chúng tôi cũng đã tránh được những thiệt hại lớn nhất. - "Thất bại là mẹ thành công", ông có nghĩ thế? Thất bại là Mẹ thành công! Ai nên khôn mà chẳng dại một lần!Chúng tôi đang hành động theo phương châm biến "Nguy Cơ" thành "Cơ hội" trong nguy nan - Để nói một câu trong lúc này làm an lòng nhà đầu tư và nhân viên, ông muốn nói gì? Lúc này đây, không còn là lời nói suông nữa mà chúng tôi đã tổ chức họp, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ công nhân viên Mai Linh: Mai Linh đang đứng trước thử thách cam go, 28.000 cán bộ nhân viên đồng tâm hiệp lực, phát huy nội lực, thắt lưng buộc bụng cùng nhau vượt qua khó khăn hiện nay. Mặt khác chúng tôi sẽ tiến hành gặp gỡ, trao đổi, thông báo tình hình thực tế với các nhà đầu tư để họ thấu hiểu và đồng hành cùng Mai Linh. Xin cám ơn ông đã trò chuyện! Theo Khánh Hòa VTC News
 23. "Được cho căn hộ Keangnam tôi cũng không nhận!" Trao đổi với VOV online về thị trường bất động sản và những giải pháp phá băng thị trường mới được đưa ra, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: “Cái vướng lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là cơ cấu và giá bán”. PV: Hai cuộc họp về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản được Chính phủ tổ chức tại Hà Nội và TP HCM cho thấy chúng ta đã nhìn thấy những điểm hạn chế và đã tìm ra cách khơi thông thị trường này, thưa ông? TS Vũ Đình Ánh: Vấn đề quan trọng là bây giờ chưa tìm được ra thị trường bất động sản Việt Nam hiện đang vấp phải vấn đề gì. Chúng ta đã nhận ra khâu yếu ở quản lý nhưng yếu ở chỗ nào lại chưa chỉ ra được. Thực ra, thời gian qua thị trường bất động sản phát triển tự phát và cơ quan quản lý nếu có thì chủ yếu là thu tiền thuế đất, đặc biệt lớn là tiền sử dụng đất. Về nguyên tắc, giá bất động sản càng cao thì thu tiền sử dụng bất động sản càng tốt, càng dễ thu, nhiều dự án bất động sản thì càng nhiều nguồn thu. Nguồn này lại đi vào ngân sách địa phương nên các địa phương càng khuyến khích, đặc biệt là các đô thị, vì đất ở đây quá đắt. Chính vì thế mà các địa phương có nhiều đất nông nghiệp cũng muốn đô thị hóa để tăng giá đất, có nguồn thu. Các nhận định hiện nay về thị trường bất động sản chưa chuẩn. Tóm lại, thị trường có vấn đề gì cũng không biết mà chỉ nhìn vào lượng hàng tồn kho. Vậy tại sao không bán được? Lý do chủ yếu là giá cao quá mà người dân không mua. Đầu cơ thì không được nữa. Trong khi đó, các DN lại đang bán những mặt hàng mà người dân không có nhu cầu, ví dụ như biệt thự. Chốt lại là có hai vấn đề, thứ nhất là giá và thứ hai là cơ cấu bất động sản không hợp lý. Câu chuyện xây dựng nhà xã hội thời gian qua tốn quá nhiều giấy mực. Sau một thời gian, chúng ta mới “ngã ngửa” là nhà xã hội giá bán còn cao hơn nhà ở thương mại. Nếu có thấp hơn giá nhà thương mại thì chẳng qua là vì nhà thương mại đã được định giá không đúng, quá cao. PV: Theo ông, phải xử lý vấn đề này như thế nào và liệu cách hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà có thực sự hợp lý, khả thi? TS Vũ Đình Ánh: Trước hết phải điều chỉnh giá bán. Bất động sản thì nằm đấy dòng tiền không chảy (thực ra không có dòng tiền nào để đưa vào đây). Hướng giải quyết hiện nay được đưa ra là tập trung cho vay người tiêu dùng. Cách làm này lại giống hệt năm 2009 là hỗ trợ lãi suất, thay vì 4% như trước kia thì bây giờ có ý kiến nêu ra là một nửa hoặc 2/3 lãi suất thương mại. Vậy với biện pháp này có hạ được giá bán không? Chắc chắn không. Vì như vậy đã mặc định giá rồi, không có chuyện hạ nữa. Thay vì giảm giá, Nhà nước lại đưa tiền cho người tiêu dùng mua với giá đó. Cách này không xử lý được vấn đề then chốt của thị trường bất động sản là giá bất hợp lý. Giải quyết bằng cách hỗ trợ lãi suất chỉ với nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp… với hy vọng thay đổi cơ cấu thị trường bất động sản. Giả định người ta sẽ vay với lãi suất ưu đãi như thế để mua bất động sản ấy. Khi đó sẽ tiêu thụ được bất động sản phân khúc trung bình và thấp; sẽ định hướng thay đổi cơ cấu theo nguồn cung. Cách làm này khác với năm 2009, là bơm tiền cho DN. DN sẵn sàng vay vì trên chênh lệch lãi suất trên thị trường lên tới 4% thì DN kể cả không có nhu cầu nhưng vẫn cứ vay để cho vay lại. Lần này thay vì cho DN vay thì lại cho người tiêu dùng vay. Cách làm này sẽ xảy ra một số tình trạng như sau: Người tiêu dùng không vay, kể cả lãi suất thấp vì không biết sau này lấy gì để trả. Người ta có thể lợi dụng chủ trương này để trá hình sang một dạng khác vì tự nhiên được hỗ trợ lãi suất và còn nhiều yếu tố khác nữa khiến cho cách làm này có nhiều rủi ro. Một điều nữa, nếu cho vay như thế này thì nay mai nếu đẻ ra nợ xấu thì ai chịu? Nhà nước chỉ bảo đảm cho lãi suất thôi còn nếu người bán bất động sản không chấp hành nữa thì sẽ phải làm thế nào? Tóm lại, những biện pháp ấy không xử lý được cái gốc, vấn đề lớn nhất hiện nay của thị trường là cái gì, vì tất cả đều dựa trên giả định. Biện pháp này không hỗ trợ gì cho giá cả. DN bán nhưng tới đây ai đảm bảo là họ sẽ tiếp tục làm nhà ở trung bình và thấp. Có xảy ra chuyện DN bán xong rồi bỏ chạy. Nên mục tiêu phát triển cơ cấu thị trường bất động sản trung bình và thấp lại cũng không thành công. Toàn bộ biện pháp chính sách mong muốn là thế nhưng nội dng chính sách lại không hỗ trợ được cho mong muốn đó. Thứ hai là phụ thuộc nhiều vào ý muốn của DN và người đi mua. PV: Vừa rồi, Hà Nội đưa ra đề xuất là sẽ mua nhà ở thương mại để chuyển sang làm nhà ở xã hội. Quan điểm của ông về vấn đề này, liệu có khả thi không? TS Vũ Đình Ánh: Chuẩn mực nhà ở thương mại khác với nhà tái định cư, nhà ở xã hội. Nhà thương mại có giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ. Chủ trương mua nhà ở thương mại ở một số dự án giờ không bán được để làm nhà ở xã hội, thậm chí cho công chức ở. Cách làm này không ổn. Vì dựa vào tiêu chí gì để mua. Hiện số lượng nhà này rất lớn nên sẽ có tình trạng lựa cái này mua, cái này không mua. Hai nữa là tiền ở đâu để mua? Chắc chắn phải dùng tiền ngân sách, vậy thì bổ từ khoản nào ra? Giả định lấy từ khoản đầu tư. Đây là mua lại dự án đã hoàn thành, sản phẩm đầu tư hoàn thành. Nhưng với cách mua nhà này thì chưa có qui định. Bước tiếp theo là mua với giá nào? Vì nguyên tắc là những loại nhà như vậy phải có mức giá nhất định chứ không thể theo giá các chủ đầu tư đưa ra. Nhà ở thương mại phải đắt hơn nhà ở xã hội. Nếu trong trường hợp mua rồi bán lại thì khoản chênh lệch ấy ai phải chịu? PV: Vậy theo ông, với mức thu nhập ở Việt Nam thì nhà ở xã hội phải có mức giá như thế nào là phù hợp? TS Vũ Đình Ánh: Nhà ở xã hội phải có giá cực rẻ chứ không thể là 1 tỷ đồng được. Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 1.500 USD/năm (khoảng 3 triệu/tháng), giả định gấp 100 lần thì mức giá bán phải là 300 triệu đồng/căn nhà cho người thu nhập thấp (chưa tính diện tích). Khi bán nhà thu nhập thấp với giá 700 triệu đến 1 tỷ là phục vụ cho đối tượng khác chứ không phải người thu nhập thấp. Vấn đề thứ hai rất quan trọng là không để người nhiều tiền tranh giành căn hộ với người thu nhập thấp. Giá của nhà thu nhập thấp phải không có xu hướng tăng để những người muốn đầu cơ cũng không được. Ngoài ra, cũng cần ưu đãi về tiền sử dụng đất cho các dự án nhà ở xã hội, thuế GTGT, TNDN. Thứ nữa là đặt ra ngưỡng về giá xây dựng để DN tính toán. Và quan trọng nhất là phải kiểm tra chất lượng. Đây là một chính sách xã hội. Khi đã là một chính sách thì nó phải được hưởng gần như tất cả các ưu đãi. Quan trọng nhất là ưu đãi vẫn phải đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, vị trí xây dựng nhà thu nhập thấp của chúng ta đang có vấn đề. Các nước trên thế giới thường chọn các vị trí trung tâm để xây nhà ở xã hội, để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Còn chúng ta, nhà ở xã hội lại được xây ở xa trung tâm, người thu nhập thấp phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển tới nơi làm việc. Chúng ta đang “tưởng tượng” ra người thu nhập thấp chứ chưa biết được nhu cầu thực sự của họ là gì. PV: Xin cảm ơn ông! Theo Vũ Hạnh VOV online
 24. Báo Trung Quốc ca ngợi hết lời cô dâu Việt Cô dâu Việt Nam được gọi là “mỹ nữ báu vật quốc gia”, với hình dáng thon thả, diễm lệ, tính tình đoan trang, chung thủy… Xuất phát điểm của hiện tượng này là do ở Trung Quốc, đặc biệt tại một số tỉnh phía Nam như Quảng Tây, Vân Nam, Phúc Kiến…đã xuất hiện tương đối nhiều các cô dâu người Việt, thậm chí có một số nơi đã hình thành nên các làng, xã với toàn cô dâu người Việt Nam. Tờ Sina của Trung Quốc vừa có bài viết về các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Bài báo ví von các cô gái Việt Nam chính là "quốc bảo". Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, "quốc bảo" chính là những đặc sản tinh túy nhất của mỗi vùng quê, ví dụ một món ngọc ngà châu báu, một thứ đồ cổ quý giá nào đó. Nếu so sánh về phương diện vật chất nói trên, Việt Nam có thể không bằng Trung Quốc nhưng "các mỹ nữ báu vật quốc gia" của Việt Nam lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn, và trở thành nét nổi bật của quốc gia. Các "mỹ nữ báu vật quốc gia" ở đây chỉ những cô gái có hình dáng diễm lệ, yêu kiều, vô cùng xinh đẹp, đã đạt tới mức đỉnh cao của vẻ đẹp, được mọi người dân Việt Nam công nhận. Bài báo viết tiếp, các cô gái Việt Nam coi mái tóc dài, eo lưng thon nhỏ làm tiêu chuẩn của vẻ đẹp, do đó rất nhiều cô gái VN làm dâu Trung Quốc có được một thân hình hoàn toàn tuyệt mỹ: Eo lưng nhỏ dài, thân hình mảnh mai, mái tóc dài yêu kiều thướt tha. Ngoài ra, dung mạo của các cô còn có nhiều nét vô cùng đặc biệt: Hai cánh mũi nở rộng, cặp môi tươi mọng, ánh mắt ướt đầy diễm tình, màu da của các cô do được ánh mặt trời vùng Á nhiệt đới chiếu dọi nên mang nét đặc trưng mà ngắm nhìn một lần sẽ không thể nào quên được. Hình dáng mới chỉ là bước đầu tiên, cách ăn mặc của các cô gái cũng là điều "ghi điểm" rất lớn đối với tờ báo Trung Quốc này. Trang phục nổi tiếng "áo dài Việt Nam" được cắt may vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu, khéo léo đến nỗi có thể che đi bất cứ mọi yếu điểm của thân người, tà áo được xẻ tới ngang eo cũng nhằm để nhấn mạnh cái eo thon nhỏ, duyên dáng của các cô, phần thân trên bó sát nhằm tôn ngực, làm nổi lên bờ vai gầy mềm mại, thân dưới áo lại may rộng, để dài, làm tăng thêm nét thiết tha, yểu điệu, nữ tính. Đặc biệt, chiếc quần may rộng, bằng vải thoan mỏng nhẹ càng tăng thêm nét đẹp cho bộ quần áo này. Sự kết hợp giữa rộng ở dưới với hẹp ở trên tạo nên sự tương phản của thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng mạnh đến nỗi, các du khách tới Việt Nam sau khi về nước hễ nhìn thấy ai có eo thon nhỏ lại thốt ngay ra câu "mỹ nữ Việt Nam". Hình ảnh "mỹ nữ Việt Nam" trên trang Sina. (Ảnh minh họa). Đã vậy, các cô gái Việt Nam lại còn đẹp về cả tính nết. Các cô chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho gia nên rất biết giữ đạo làm vợ, lại rất giỏi giang, chăm chỉ, biết lo lắng việc nhà. Họ là mẫu vợ hiền dâu thảo, mẹ hiền điển hình. Bộ dạng của các cô gái này rất giống với các cô gái miền Nam Trung Quốc, vùng Quảng Đông hay Hải Nam, mang đậm chất nữ tính. Bài báo còn nhấn mạnh thêm, không chỉ người đẹp mà phong tục hôn lễ của Việt Nam cũng vô cùng thú vị. Tại một số vùng dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, "đêm động phòng" của cô dâu không phải dành cho chú rể mà họ làm một việc vô cùng "ngốc": Họ đem hiến tặng nó cho người tình cũ của mình. Mục đích ở đây rất rõ ràng, đó là trước khi vào "đêm tân hôn" với người chồng, họ long trọng "cảm ơn" ngưỡi cũ, cảm ơn sự chăm sóc, quan tâm, thương yêu của người cũ. Sau khi "lễ tạ ơn" này kết thúc, "người tình cũ" sẽ tuyệt đối không được "đi lại" với cô dâu nữa, các cô dâu sẽ phải một lòng một dạ chung sống với người chồng mình. Nhận xét về cuộc sống sau hôn nhân của các cô dâu Việt Nam, bài báo Trung Quốc chỉ ra, địa vị của họ trong gia đình thường rất thấp, họ thường phải chuyên cần, vất vả, có lúc thậm chí còn gian lao hơn nhiều so với đàn ông trong nhà. Các cô gái xinh đẹp, thuần khiết đã kết thúc cuộc đời mình trong sự "giày vò" như vậy. Một phát hiện thú vị nữa về cô dâu Việt Nam lấy chồng Trung Quốc: các cô thường có "mẹ nuôi". "Mẹ nuôi" này sẽ xuống các vùng quê, lựa chọn các cô gái có hình dáng ưa nhìn, lại muốn lấy chồng xa để tập trung "bồi dưỡng, giáo dục". Quá trình bồi dưỡng này, các cô sẽ được đào tạo từ lời ăn tiếng nói tới dáng điệu, cử chỉ. Qua lớp học này, các cô đều trở nên rất hiền thục, dịu dàng. Các mẹ nuôi này đảm bảo với các ông chồng "Tây" rằng: thứ nhất, đảm bảo các cô đều còn trong trắng; thứ hai, có thể cưới trong vòng 3 tháng; thứ ba, tuyệt đối không hét giá quá cao; thứ tư, nếu các cô này trốn mất trong vòng một năm đầu tiên, "mẹ nuôi" sẽ bồi thường gấp đôi. Với tất cả những điều kiện nêu trên, tuy ở rất xa xôi nhưng các cô dâu người Việt Nam cũng đã tạo nên một "chợ người" rất lớn tại Trung Quốc. Do Trung Quốc có tư tưởng trọng nam khinh nữ, thêm vào đó là chính sách một con thực hiện vô cùng nghiêm ngặt trong vòng mấy chục năm qua, hiện tại hàng chục triệu đàn ông Trung Quốc đã không thể tìm được vợ, trong đó chủ yếu là các chàng trai nông thôn. Hơn thế nữa, các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc đều được dụ dỗ bởi những lời đường mật như sẽ có được một công việc ổn định, nhẹ nhàng, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc… Tuy nhiên, thực tế cuộc sống bao giờ cũng nghiệt ngã hơn nhiều so với những lời đầu lưỡi. Những cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc tới nay đã lộ rõ nhiều điểm yếu vô cùng khó khắc phục. Cuối cùng, bài báo đưa ra cảnh báo, nếu các cô gái Việt Nam không cân nhắc kỹ, nhẹ dạ để bị lừa bởi các bà mối, "mẹ nuôi" với nghề chính là "buôn người", họ sẽ có thể phải ôm hận cả một đời. (theo eva)
 25. Lộ diện ý đồ "trường phái Trung Quốc" trong quan hệ quốc tế Trở về từ hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm phát triển của học phái nước Anh (Anh - Mỹ) và sự hình thành học phái Trung Quốc” (*), TS Nguyễn Ngọc Thơ đã chuyển TTCT bài ghi nhận về cuộc vận động nhằm hình thành một “trường phái Trung Quốc” trong quan hệ quốc tế. Các đại biểu tại hội thảo ngày 31-10-2012. Từ những chiếc đầu nóng... Cùng với sự phát triển kinh tế, Trung Quốc mong muốn nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trên bản đồ quan hệ quốc tế. Để làm được điều này, họ cần một khung lý luận như thế giới Anh - Mỹ đã làm suốt hai thế kỷ qua. Hội thảo lần này tại Đại học Cát Lâm như là một bước thăm dò dư luận trong giới học giả thế giới, và là một thể hiện manh nha của sự hình thành cái gọi là “trường phái Trung Quốc” trong quan hệ quốc tế. Mở đầu hội thảo là giáo sư Barry Buzan, Trường Kinh tế và khoa học chính trị London, trình bày tỉ mỉ về xu thế thời cuộc, những mặt ưu khuyết của học phái nước Anh, đồng thời vạch ra những khoảng trống mà người phương Tây chưa làm được và là lợi thế của Trung Quốc. Ông cũng dự đoán “trường phái Trung Quốc, nếu có, sẽ phải được xây dựng từ nền tảng thâm sâu của văn hóa - văn minh Trung Quốc”. Diễn đàn bắt đầu nóng lên với bài “Xây dựng trường phái Trung Quốc trong quan hệ quốc tế” của giáo sư Tần Á Thanh - phó hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Trung Quốc. Theo tác giả này, người Trung Quốc hiện đại nên học hỏi tổ tiên của họ từ thời Đông Chu. Theo đó, quan điểm “thiên hạ” (All-under-heaven) của Khổng Tử thời ấy chính là xuất phát điểm của mọi cơ sở lý luận. Ông này nhấn mạnh với tư tưởng “thiên hạ”, một nước Chu nhỏ bé đã có thể chiến thắng những nước lớn hơn, điều đó có nghĩa thuyết “thiên hạ” của nhà Chu là sáng giá trong tình hình hiện đại khi Trung Quốc cần khẳng định mình trước các cường quốc trên thế giới. Giáo sư này nói: “Người xưa cách chúng ta mấy ngàn năm đã có góc nhìn thiên hạ thì nay người Trung Quốc cũng nên chủ trương thiên hạ”. “Chế độ gia tộc xưa trong lịch sử là một mô hình lý tưởng, ở đó vừa có tình cảm vừa có tôn ti. Vậy thế giới hôm nay cũng nên xem là một gia đình mở rộng (enlarged family)”. Trong xây dựng cái gọi là “trường phái Trung Quốc” trong quan hệ quốc tế, vị giáo sư này vạch ra ba đặc trưng lớn gồm (1) Coi trọng vai trò quan trọng của văn hóa truyền thống trong hệ thống lý luận, (2) Tận dụng nguồn tri thức Trung Quốc trong văn hóa và lịch sử, (3) Sự tương thích với thế giới. Trong thái độ ứng xử với quốc tế, giáo sư này khẳng định Trung Quốc theo đuổi đường lối “trung dung”. Theo Tần Á Thanh, lịch sử thế giới từng tồn tại các kiểu chủ nghĩa vương quyền, chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa cường quyền. Ông này đề xuất trường phái Trung Quốc sẽ chọn chủ nghĩa bá quyền (hegemony), theo đó thế giới phân làm bốn hạng gồm (1) các nước bá quyền, (2) các thế lực chủ chốt (3), các nước quy mô vừa và (4) các nước quy mô nhỏ. Hệ thống triều cống (tribute system) trong lịch sử Á Đông từng chứng minh sự tồn tại của “trật tự Trung Quốc” bất cân xứng nhưng ổn định trong các mối quan hệ quốc tế trong vùng. Ở phần kết luận, giáo sư này cho biết trong khi phương Tây theo đuổi khung lý tính thì Trung Quốc xây dựng trên nền tảng các quan hệ lịch sử, lý thuyết thiên hạ là cốt lõi và mang tính cách mạng, trong khi việc tái cấu trúc nội hàm của nó và sự tương thích với thế giới đương đại chỉ mang tính bổ sung. GS James DeShaw Rae, ĐH California, cho rằng “trường phái Trung Quốc” hiện chỉ cần thiết với người Trung Quốc. ... đến những cảnh tỉnh lạnh Ngay sau bài của giáo sư Tần Á Thanh, giáo sư Trương Duệ Tráng (Zhang Ruizhuang), Đại học Nam Khai, là người phản đối Tần Á Thanh mạnh mẽ nhất. Giáo sư Trương là người ôn hòa, cởi mở và thức thời, cho rằng thời điểm hiện nay là chưa chín muồi để bàn về điều này, và rằng một học phái quan hệ quốc tế phải hình thành từ sự vận động của thế giới khách quan, phù hợp với quy luật phát triển chung của thế giới và phải mất hàng trăm năm mới hình thành, phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử thế giới mới tồn tại chứ không phải ngày một ngày hai mà có. “Một số người Trung Quốc làm giàu quá nhanh, chỉ sau một đêm họ đã thay đổi cuộc sống của chính họ nên họ lầm tưởng rằng chỉ cần một đêm là thay đổi cả thế giới. Người Âu - Mỹ đã mất hàng thế kỷ với biết bao lý luận từ biết bao lĩnh vực hợp thành, người Trung Quốc phải biết điều đó” - ông nói. Còn theo giáo sư Vương Lê (Đại học Nam Khai), “thiên hạ bây giờ khác lúc đó (thời Chiến Quốc). Thời ấy thiên hạ đều nằm dưới tay nhà Chu, đánh tới đâu thì tuyên bố thiên hạ rộng tới đó. Còn bây giờ thế giới là đa cực, đa phương hóa, làm sao Trung Quốc có thể phát triển cái gọi là “trường phái Trung Quốc” mà lý luận của nó bắt đầu từ quan điểm thiên hạ có từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc? Với khái niệm thiên hạ thời ấy, người Trung Quốc sẽ gặp phải sự lắc đầu ngao ngán của ngay những quốc gia láng giềng ở Đông Á, đừng nói chi bước ra thế giới. Còn Nga, Ấn Độ, Nhật Bản... đang ở đâu trong thế giới này? Chẳng lẽ họ lên sao Hỏa hết rồi sao?”. Giáo sư James DeShaw Rae, người Mỹ, thì thận trọng hơn, cho rằng việc xây dựng “trường phái Trung Quốc” có lẽ là cần thiết đối với người Trung Quốc, tuy nhiên việc nó có thể tồn tại và được thế giới thừa nhận hay không hoàn toàn tùy thuộc vào nội hàm và đặc trưng chính trị của nó”. Cùng quan điểm ấy, trong bài “Con đường Nho giáo Việt Nam: bài học cho sự hình thành và phát triển của trường phái Trung Quốc”, chúng tôi - đại diện từ Việt Nam - đi từ nghiên cứu trường hợp Nho giáo Trung Quốc đến Việt Nam bằng cả hai phương thức “truyền bá cưỡng bức” và “tiếp nhận tự nguyện” suốt 2.000 năm qua đã phải bị khúc xạ mạnh mẽ đến dường nào trên nền tảng của văn hóa Việt Nam. Theo giáo sư Phan Ngọc (Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Văn Hóa - Thông Tin, 1998), người Việt Nam tuy có quan hệ lịch sử với Trung Quốc song cũng đã quyết liệt nhìn nhận Nho giáo dưới bốn lăng kính (lăng kính Tổ quốc, lăng kính văn hóa Đông Nam Á, lăng kính thân phận lịch sử và lăng kính làng xã), đã làm biến dạng hệ thống triết học Nho giáo tưởng chừng như bất di bất dịch. Đối với phần còn lại của Đông Nam Á với bối cảnh tự nhiên và lịch sử xã hội khác biệt hẳn Trung Quốc, sự gặp gỡ sẽ càng khó bội phần, huống chi là một thế giới phương Tây vốn đã hoàn thiện cả lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở của con đường Nho giáo Việt Nam, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất nếu có một trường phái nào đó mang tên “Trung Quốc”, chắc hẳn nó mang âm hưởng của Nho giáo, người Trung Quốc cần phải xây dựng trên tinh thần nhân văn mang tính toàn cầu, triệt để loại bỏ chủ nghĩa dân tộc trung tâm, duy trì độ mở cần thiết để được thế giới tiếp nhận và không ngừng tiếp thu tinh hoa nhân loại. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng người Triều Tiên, người Việt Nam đã nếm đầy đủ mùi vị của cái gọi là “thiên hạ” của Trung Quốc cổ trung đại, liệu “trường phái Trung Quốc” có đủ những đặc điểm cần có của một học phái mà cả thế giới chấp nhận ở thời toàn cầu hóa này? Hơn nữa, cái gọi là mô hình “gia đình mở rộng (enlarged family)” sẽ dẫn đến nhiều xung đột và chiến tranh, bởi vì trong gia đình sẽ có cha mẹ và con cái, mà người Trung Quốc vốn dĩ đã quen “phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu!”. Một cuộc vận động Hội thảo kết thúc nhưng không đạt đến sự thống nhất cao trong giới học thuật. Sự thành công của nó, nếu có, là sự lên tiếng với thế giới về một khuynh hướng vận động cho sự hình thành của trường phái Trung Quốc trong quan hệ quốc tế. Brandly Womack, giáo sư người Mỹ, trong một bài viết gần nhất “Thiên hạ Đông và Tây” (in trong cuốn Trung Quốc và thế giới, Nhà xuất bản KHXH Trung Quốc, 2012) đã đúc kết quy luật thái độ của Trung Quốc trong mối quan hệ lịch sử - chính trị trong khu vực. Theo đó, Trung Quốc thường phân hai nhóm phương Bắc (Đông Bắc Á) và phương Nam (Đông Nam Á). Đối với họ, phương Bắc luôn tiềm ẩn những nguy cơ (Hung Nô, Liêu, Kim...), phương Nam dù xa xôi nhưng có bầu không khí êm đềm. Một khi ở phương Bắc dậy sóng thì họ tìm cách để ôn hòa phương Nam và chỉnh đốn phương Bắc, và khi phương Bắc đã yên ổn, họ thường có ý khuếch trương quyền lực ở phương Nam. Dù vậy, Brandly Womack nhấn mạnh thường Trung Quốc không đạt được những gì họ muốn. “Sự thất bại của quân Minh năm 1427 trước Lê Lợi sẽ là một bài học muôn thuở mà người Trung Quốc không bao giờ quên khi muốn phô trương thanh thế với phương Nam”, đồng thời khuyên rằng “người phương Nam cũng cần biết suy nghĩ ấy”. TS NGUYỄN NGỌC THƠ (Khoa văn hóa học Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM) tuổi trẻ --------------------- “Một số người Trung Quốc làm giàu quá nhanh, chỉ sau một đêm họ đã thay đổi cuộc sống của chính họ nên họ lầm tưởng rằng chỉ cần một đêm là thay đổi cả thế giới. Người Âu - Mỹ đã mất hàng thế kỷ với biết bao lý luận từ biết bao lĩnh vực hợp thành, người Trung Quốc phải biết điều đó” - ông nói.