• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đại Phúc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.057
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Đại Phúc

 1. Năm nay sư phụ bỏ qua phần Việt Nan à. Hay là đưa lên sau ạ?
 2. có nộp học phí trực tiếp tại văn phòng Hà Nội được không nhỉ a TL?
 3. 8 dự báo “trật lất” về kinh tế thế giới trong năm 2012 1. Cơn sốt IPO Facebook Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 16 tỷ USD của Facebook trở thành hiện tượng gây sốt không chỉ trên TTCK Mỹ mà còn trên cả thế giới. Tuy nhiên, thương vụ IPO lớn thứ 3 của nước Mỹ đã nhanh chóng thất bại thảm hại. Với lượng người dùng đạt con số 1 tỷ - tương đương khoảng 40% số người dùng Internet trên toàn cầu – mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thổi phồng tiềm năng lợi nhuận. Mức giá mục tiêu được nâng từ khoảng 28 – 35 USD/cổ phiếu lên 34 – 38 USD/cổ phiếu chỉ 3 ngày trước phiên IPO. Rất nhiều nhà đầu tư trên phố Wall không thể ngờ được rằng cổ phiếu Facebook sẽ có những diễn biến tồi tệ đến vậy: giảm gần 11% trong ngày giao dịch thứ 2. Đến đầu tháng 9, cổ phiếu của hãng chỉ còn giá 17,73 USD – chưa bằng 1 nửa so với mức giá IPO. Đi kèm với đó là nhiều rắc rối như lỗi kỹ thuật trong ngày đầu giao dịch hoặc các gian lận liên quan đến nhiều bên. Mặc dù đã phục hồi với các đợt mở khóa không dẫn đến làn sóng bán tháo ồ ạt, Facebook đã phần nào trấn an được nhà đầu tư. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng hiện vẫn ở mức thấp so với giá IPO. 2. Trung Quốc hạ cánh cứng Một vài tháng tăng trưởng sụt giảm cùng với thị trường nhà đất lao dốc khiến nhiều người cho rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang hướng đến 1 cú “hạ cánh cứng” trong năm 2012. Hồi cuối năm 2011, nhiều nhà đầu tư trong đó có cả những ông trùm quỹ đầu cơ kỳ cựu như Jim Chanos hay Marc Faber đã cho rằng Trung Quốc có thể hạ cánh cứng. Thậm chí, Chanos còn cho rằng kịch bản này đã bắt đầu diễn ra. Tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt 7,7%, thấp hơn nhiều so với thời kỳ bùng nổ, càng khiến nhà đầu tư bị đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, những số liệu gần đây nhất cùng với cuộc chuyển giao quyền lực trơn tru trong tháng 11 khiến tình hình chuyển sang chiều hướng tích cực, báo hiệu Trung Quốc đã thoát khỏi kịch bản hạ cánh cứng. Tăng trưởng được dự báo sẽ hồi phục mạnh mẽ, đạt hơn 8% trong quý IV. 3. Hy Lạp rời eurozone Nếu lời dự đoán này đã trở thành hiện thực, thị trường tài chính toàn cầu chắc chắn sẽ rất khác biệt so với hiện nay. Cuộc bầu cử hồi tháng 5 với sự vươn lên mạnh mẽ của đảng phản đối gói cứu trợ làm dấy lên dự đoán cho rằng chắc chắn Hy Lạp sẽ rời eurozone. Rất nhiều chuyên gia, trong đó có cả Mohammed El-Erian - CEO của quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới (PIMCO) – thậm chí cho rằng Hy Lạp ra đi là điều không thể tránh được. Ông nhấn mạnh nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản này. Tuy nhiên, cuộc bầu cử ngày 17/6 ghi nhận chiến thắng thuộc về đảng ủng hộ gói cứu trợ cùng với việc quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ cho năm 2013 hồi tháng 11 vừa qua đã xóa tan nỗi sợ hãi. Thỏa thuận giữa các chủ nợ quốc tế với Hy Lạp về việc giảm mức nợ và thực hiện gói cứu trợ trị giá 43,7 tỷ euro càng củng cố thêm niềm tin trên thị trường. Từ Grexit vốn được dùng để ám chỉ sự ra đi của Hy Lạp cũng dần biến mất. 4. Cơn sốt vàng Nhà đầu tư đã dự báo giá vàng sẽ đạt mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, tháng 12 đã gần kết thúc và giá vàng vẫn còn cách mốc đặt ra 300 USD. Sở dĩ nhà đầu tư dự đoán như vậy là bởi họ cho rằng các gói kích thích kinh tế được các NHTW tung ra hàng loạt sẽ thúc đẩy chi tiêu và làm lạm phát gia tăng. Điều đó khiến nhà đầu tư đổ xô về tài sản phòng vệ là vàng. Tuy nhiên, dự báo này không trở thành hiện thực. Vàng đã giảm giá 2,5% kể từ khi gói QE3 được tung ra hôm 13/9. Nhu cầu từ 2 nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ cũng không thể hỗ trợ nhiều cho giá vàng. Nhu cầu ở Ấn Độ được dự báo sẽ giảm gần 19% so với năm ngoái do kinh tế tăng trưởng chậm lại và đồng rupee yếu. Trong khi đó, nhu cầu của Trung Quốc cũng giảm do nhu cầu đầu tư cũng như nhu cầu về vàng trang sức sụt giảm. 5. Bong bóng trái phiếu Thị trường trái phiếu Mỹ sắp sụp đổ, tín phiếu kho bạc Mỹ sẽ bị hạ xuống mức “rác”… Đó là những dự đoán mà giới phân tích đưa ra trong suốt năm 2012. Các bình luận này càng rộ lên khi Fed thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ, giữ lãi suất ở mức siêu thấp để có thể vực dậy nền kinh tế. Thêm vào đó, khủng hoảng nợ eurozone cùng triển vọng bấp bênh của kinh tế toàn cầu khiến nhà đầu tư đổ xô đầu tư vào trái phiếu Mỹ, đẩy lợi suất xuống mức thấp kỷ lục. Lượng trái phiếu phát hành trong năm 2012 cũng gần bằng với mức cao kỷ lục hồi năm 2007 – trước khi khủng hoảng xảy ra. Tất cả những yếu tố này khiến mối lo về bong bóng trái phiếu ngày càng lớn. Nhà đầu tư lo sợ khi lạm phát tăng, Fed bắt buộc phải ngừng chính sách nới lỏng tiền tệ và trái phiếu bị bán tháo, lợi suất lên cao đến mức chính phủ không đủ tiền trả nợ cho nhà đầu tư. Nguy cơ lạm phát vẫn còn nhưng điều lo lắng đã không xảy ra. Chừng nào nền kinh tế chưa phục hồi, Mỹ vẫn phải nới lỏng chính sách tiền tệ. 6. Kinh tế Mỹ tiếp tục rơi vào suy thoái Thời kỳ suy thoái mới nhất của nước Mỹ là từ tháng 12/2007 đến tháng 6/2009. Sự hồi phục của nền kinh tế bị chao đảo trong năm 2010, khi GDP chỉ tăng trưởng 2,4%. Năm 2011, GDP tiếp tục giảm xuống chỉ còn 1,8%. Tháng 10 năm ngoái, nhà kinh tế học Nouriel Roubini, người đã dự báo chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cho rằng Mỹ sẽ cùng với eurozone quay trở lại suy thoái trong 2 quý đầu của năm 2012. Hồi tháng 6, cựu Tổng thống Bill Clinton cho rằng kinh tế Mỹ thực ra đã ở trong thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, đến nay đã là cuối năm 2012 và nền kinh tế Mỹ đã có những dấu hiệu phục hồi. Tăng trưởng kinh tế quý III là 2,7%, cao nhất kể từ quý IV/2011. Mặc dù thị trường lao động vẫn yếu ớt, nền kinh tế có thể tăng 2% trong năm nay. Dẫu vậy, Mỹ vẫn phải đối mặt với 1 cuộc suy thoái nếu như mối nguy vách đá tài khóa không thể được giải quyết. 7. Euro ngang giá với USD Sự bất ổn của eurozone khiến đồng euro bị bán tháo và một số người dự báo rằng đồng tiền chung của 17 nước sẽ giảm xuống mức ngang bằng với đồng bac xanh. Đồng euro cũng đã giảm 12% so với mức đỉnh 1,49 euro/USD hồi tháng 5/2011. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn khá vững vàng và đang xoay quanh mốc 1,30 euro/USD. Hồi tháng 3, Nouriel Roubini cũng cho rằng đồng euro cần phải giảm giá để có thể phục hồi tăng trưởng ở các nước ngoại vi. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lập luận rằng đồng euro sụp đổ sẽ là tin cực xấu cho các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. 8. Ngày tận thế 21/12/2012 Cuối cùng như không phải là kết thúc, nhiều người cũng dự đoán rằng sự sống sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012. Đây cũng là ngày cuối cùng trong bộ lịch kéo dài 5.125 năm của người Maya. Dự báo này lan tỏa trên khắp thế giới. Theo kết quả khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Ipsos, gần 15% trong số hơn 16.000 người tham gia khảo sát ở 20 nước đã tin rằng 21/12 chính là ngày tận thế, 10% cho rằng họ sợ hãi và lo lắng về ngày này. Các học giả nổi tiếng đã cố gắng bác bỏ lời đồn này và NASA cũng đăng tải thông tin lên website khẳng định 21/12 không phải là ngày tận thế. Những báo cáo gần đây cũng cho thấy chính nhóm người Maya hiện đang sinh sống ở Guatemala cũng cho rằng đây là điều không đúng sự thực. Thậm chí, họ còn buộc tội chính phủ và các công ty du lịch lợi dụng điều này để kiếm tiền. Thu Hương
 4. Lời lẽ căng thẳng quá, bạn thư giãn chút đi.Tiền nó chẳng mất đi đâu cả, nó không ở trong tay bạn thì nó sẽ ở trong tay người khác. Mấy năm vừa rồi sốt BDS và chứng khoán và các tài sản khác, dẫn đến sinh ra lượng tiền ảo gấp nhiều lần tiền thật. Bây giờ tền ảo mất đi chứ tiền thật cí mát đi đâu.Ví dụ này nhé: Công ty bds có dư án, họ chỉ có 100 tỷ trong tay. Yêu cầu của DA là vốn phải 500 tỷ, họ sẽ đi thuê tài chính để đủ đk làm chủ DA. (Chỉ thuê cái tền ảo)Sau đó họ tiến hành pr... DA có tổng mức đầu tư lên đến 1000 tỷ chẳng hạn... khởi công...kêu gọi góp vốn XD DA, thực chất là bán nhà ảo lấy tiền thật và cả tiền ảo ghi vào sổ sách để tiếp tục pr.Bạn có 5 tỷ trong nhà, đăng ký mua căn nhà của DA với giá 5 tỷ, nhưng chỉ phải đóng trước 30% đợt 1 để làm móng. Bỗng dưng căn nhà tăng lên 10 tỷ bạn nện bạn tự sướng vì lãi 5 tỷ, thế là mở két lấy số tiền thật hiện có ra tiêu xài trước thay vì cất giữ để thanh toán tiền nhà trong 3 năm. Vì bạn nghĩ đợi tăng lên chút nữa 12-14 tỷ gì đó sẽ bán đi, giá tăng lên 11,5 bạn chưa bán, bỗng rưng nó tụt xuống 9 bạn tếc và thầm nghĩ chờ lên 11,5 thì bán nhanh....rồi nó xuống 8 lại tiếc ...chờ lên lại 9 sẽ bán. Rồi nó lại xuống ...5 và... Hết tiền nộp mua nhà.Tiền thật thì đã tiêu xài trong thời lạm phát, tiền ảo bỗng rưng muốn...tìm lại cái thửa ngày xưa. Hihihi
 5. Phải tham gia học ngay vụ này, nhỡ sang năm kinh tế khủng khoảng gây thất nghiệp thì còn cái phao này đỡ đần qua ngày.
 6. Cựu Chủ tịch UBCK Hoa Kỳ: Nước Mỹ nợ tới hơn 100 nghìn tỷ USD! Bài viết này của ông Christopher Cox, cựu Chủ tịch Ủy ban chính sách của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, cựu Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ; và ông William Reynolds Archer, Jr. cựu Chủ tịch Ủy ban đặc trách thuế vụ Hạ Viện Hoa Kỳ, nay là chuyên gia tư vấn chính sách cao cấp tại PricewaterhouseCoopers. Gần hai thập kỷ trước, hai chúng tôi cùng tham gia Ủy ban lưỡng đảng về cải cách thuế và trợ cấp của Tổng thống Clinton, tiền thân của Ủy ban quốc gia về cải cách và trách nhiệm tài khóa của Tổng thống Obama hiện nay. Năm 1994, chúng tôi dự đoán rằng, trừ khi kiểm soát được chi trợ cấp, hai chương trình Medicare (chăm sóc y tế-ND) và An sinh xã hội rút cục sẽ phá sản và trợ cấp sẽ bị cắt giảm mạnh. 18 năm sau, chẳng có gì thay đổi. Nguyên nhân? Vì cải cách trợ cấp là “vùng cấm” của nền chính trị Mỹ? Người ta cho rằng cử tri muốn giữ trợ cấp bằng mọi giá, dẫu có làm phá sản cả quốc gia? Thật ra, công chúng và các nhà hoạch định chính sách không nhìn ra được bản chất vấn đề chính vì thiếu một “báo cáo tài chính” thật sự minh bạch của chính phủ. Làm sao những người có trách nhiệm lại có thể tuyên bố có đủ nguồn chi trả cho Medicare và An sinh xã hội trong nhiều năm sắp tới? Những con số bị che giấu Washington đang vật lộn với khoảng 600 tỷ USD “vách đá tài chính” cùng dự thảo ngân sách 2013. Nhưng vấn đề trầm trọng hơn nhiều là những nghĩa vụ nợ không có nguồn thanh toán do lương hưu và chăm sóc y tế lại không được động đến. Nếu chính phủ công bố một “bảng cân đối kế toán” toàn liên bang chính xác, đó sẽ là một con số khổng lồ. Nhưng không. Trong nhiều năm, chính phủ không phải phát hành báo cáo tài chính như các doanh nghiệp vẫn làm. “Bảng cân đối kế toán” của Bộ Tài chính Mỹ chỉ liệt kê những khoản nợ như trái phiếu chính phủ phát hành ra công chúng, lương hưu của viên chức liên bang, và dự chi y tế sau nghỉ hưu. Nhưng nghĩa vụ nợ không có nguồn thanh toán của Medicare, An sinh xã hội cùng nhiều nghĩa vụ khổng lồ khác lại bị lờ đi. Kết quả là tranh luận về chính sách tài khóa chủ yếu tập trung vào thâm hụt ngân sách năm hiện hành, tổng nợ chính phủ, cùng mối quan hệ giữa hai số liệu trên với GDP. Chúng ta thường nghe báo động về 15,96 nghìn tỷ USD nợ chính phủ (hơn 100% GDP), và thâm hụt ngân sách 2012 1,1 nghìn tỷ USD (6,97% GDP). Hai con số ấy nguy hiểm, nhưng còn cách xa số nợ thật của chính phủ liên bang. Gánh nặng thật sự Nợ thật sự của chính phủ liên bang, bao gồm an sinh xã hội, Medicare và lương hưu trong tương lai của viên chức liên bang, đã vượt 86,8 nghìn tỷ USD, tức 550% GDP. Cho năm tài khóa kết thúc ngày 31/12/2011, chi phí trích trước thường niên của Medicare và An sinh xã hội là 7 nghìn tỷ USD. Con số ấy bị lờ đi khi tính toán thâm hụt ngân sách. Thực tế, thâm hụt ngân sách chỉ bằng 1/5 con số trên. Vì sao dân Mỹ chưa bao giờ nghe tới gánh nặng khổng lồ 86,8 nghìn tỷ USD từ những chương trình trên? Lý do thứ nhất: Con số thực không hiển hiện trên bất kỳ một bảng cân đối kế toán nào, dù có thể tính ra được. Trong báo cáo thường niên của Quỹ tín thác Medicare có ước tính riêng biệt cho các nghĩa vụ nợ không có nguồn than toán cho Medicare Part A (cho bệnh viện), Part B (bảo hiểm y tế) và Pard D (chi mua thuốc theo đơn). Theo báo cáo mới nhất của Quỹ tín thác Medicare vào tháng 4, giá trị hiện tại ròng của các nghĩa vụ nợ không có nguồn thanh toán của Medicare là 42,8 nghìn tỷ USD. Con số tương tự của An sinh xã hội là 20,5 nghìn tỷ USD. Nếu các nhà hoạch định chính sách Mỹ có trong tay một báo cáo tài chính minh bạch như các công ty đại chúng, họ ắt phải biết trong tương lai sẽ phải vay nợ nhiều đến đâu để thanh toán cho các nghĩa vụ này. Vay nợ như thế vượt xa khả năng của thị trường vốn toàn cầu, và làm phá sản không chỉ chính các chương trình trợ cấp mà cả toàn bộ chính quyền liên bang. Mất khả năng thanh toán Khi các “nghĩa vụ nợ không có nguồn thanh toán” đến hạn chi trả, người ta sẽ biết tác động của chúng là gì. Trên lý thuyết, Quỹ tín thác của Medicare và An sinh xã hội có đủ tiền để chi trả trợ cấp. Nhưng trên thực tế, các quỹ này trống rỗng, vì 100% thuế thu nhập dành cho các chương trình này chi hết ngay sau khi thu. Để bù đắp cho thiếu hụt từ thuế thu nhập, các quỹ tín thác này nhận về các trái phiếu chính phủ không bán được trên thị trường. Đến nay, khi trợ cấp cho người cao tuổi đã vượt xa số thu thuế từ người lao độn, chính phủ phải hoán đổi các chứng khoán này lấy trái phiếu chính phủ bán được trên thị trường. Bộ Tài chính khi ấy sẽ phải phát hành không chỉ số trái phiếu này mà còn nhiều hơn thế để chi trả các khoản trợ cấp tới hạn. Công thêm số thâm hụt bằng tiền mặt, hàng nghìn tỷ USD trái phiếu sẽ làm ngập lụt thị trường vốn trong nhiều năm tới, đặc biệt là khi Trung Quốc sẽ thay đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ bằng đầu tư trực tiếp, cùng khủng hoảng nợ công đang diễn ra tại Nhật Bản và Châu Âu. Nếu tính cả chi phí trích trước của các chương trình trợ cấp, phải cần tới 8 nghìn tỷ USD mỗi năm để Mỹ thoát được vòng xoáy nợ nần. Và đó mới chỉ là tổng nợ chích trước của hai chương trình trợ cấp lớn nhất cộng thêm thâm hụt bằng tiền mặt. Thuế vụ Hoa Kỳ không thể nào thu được tới 8 nghìn tỷ USD. Theo dữ liệu mới nhất, tổng thu nhập của tất cả các cá nhân nộp tờ khai thuế tại Mỹ và kiếm trên 66.193USD/năm là 5,1 nghìn tỷ USD. Tổng thu nhập tính thuế của tất cả các doanh nghiệp tại Mỹ đạt đỉnh 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2006. Như vậy, theo luật thuế, tổng thu nhập tính thuế của cá nhân và doanh nghiệp là 6,7 nghìn tỷ USD. Nói tóm lại, nếu chính phủ tịch biên toàn bộ thu nhập chịu thuế của người Mỹ, cộng thêm thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp vào năm trước suy thoái, thì cũng không đủ bù đắp trên 8 nghìn tỷ USD số nợ tăng thêm mỗi năm. Một số quan chức và chuyên gia cho rằng vấn đề có thể giải quyết bằng cách tăng thuế đối với người có thu nhập cao, thậm chí toàn bộ người nộp thuế. Đó chỉ như muối bỏ bể. Chỉ khi nhìn thẳng vào những khoản trợ cấp không bền vững kia, vấn đề nợ chính phủ và thâm hụt ngân sách mới được giải quyết. Công chúng và các nhà hoạch định chính sách không thể nhận thức cũng như giải quyết được vấn đề này nếu chính phủ không công khai báo cáo tài chính với những tiêu chuẩn vẫn áp dụng với khu vực tư nhân. Khi Quốc hội mới nhóm họp vào tháng 1, làm rõ những con số trên và đề ra các biện pháp đối phó chắc chắn phải nhận được sự ưu tiên cao nhất. Minh Tuấn Theo TTVN/WSJ
 7. Đáy của năm nay thôi sư phụ, còn đáy của 5 hay 10 năm phải khác.
 8. ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH - 5 Thứ tư 15/10/2008 12:00:00 (GMT +7) Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có Pháp Trợ Luân thường gọi là “Thể Dục Trợ Luân” lấy từ cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh để hỗ trợ cho việc ngồi thiền. Phần thực hành Môn thể dục này giúp bạn tăng cường sức khỏe, chữa bệnh, khai thông Đốc mạch và dồn điển lên bộ đầu. Bạn có thể thực hành môn Thể Dục Trợ Luận bất cứ lúc nào trong ngày, khi bụng trống hay trước buổi công phu trong đêm khuya. Đứng thẳng ưỡn ngực ra, hai chân dang ra song song ngang với tầm vai của mình. Co các đầu ngón chân lại, bám vào mặt đất. Cọ lưỡi răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm lại nhìn thẳng về phía trước từ giữa hay chân mày (nếu mở mắt thì nhìn một điểm nào đó trước mắt). Hơi thở bình thường. Tư tưởng tập trung trên đỉnh đầu, có thể niệm Lục Tự Di Đà. Cử động: Hai cánh tay đưa song song ra phía trước với một giác độ khoảng 30. Động tác thật chậm rãi, dịu dàng và nhẹ nhàng. Cánh tay duỗi thẳng, rồi cong ngoắc cổ tay lên trên, ngón tay hướng về trước (xem hình vẽ). Rồi từ từ đưa hai bàn tay song song ra phía sau cho hết mức, rồi cụp bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Tập như vậy khoảng 15 phút đến 30 phút, có thể làm nhiều lần trong ngày. Phương pháp này tựa Dịch Cân Kinh, giúp chữa nhiều thứ bệnh, khai thông Đốc mạch, dồn điển lên bộ đầu và giúp cho phần luyện đạo được nhẹ nhàng hơn. Sau đâu là phần giải thích và giải đáp thắc mắc của Thiền sư Lương Sĩ Hằng thường gọi là ông Tám. Ông Tám giải thích như sau: “Bàn tay thì phải bật lên, đưa tay lên ra phía sau để kích động huyệt cổ tay, nó lên hệ tới óc. Chú ý rút hậu môn (con trê) lên mỗi khi đưa tay ra phía sau”. Nên nhớ môn thể dục này cần phải được thực hành một cách khoan thai chậm rãi và nhẹ nhàng. “Tại sao cái gì Vô Vi cũng kêu từ từ? Là để con người học lại cái nhẫn mà thôi. Chúng ta giáng trần nhiều kiếp, chỉ học có chữ nhẫn mà tới nay chưa xong. Tu cũng muốn mau, cái gì cũng muốn mau hết, mất cái chữ nhẫn. Có mau đi nữa mà thiếu sáng suốt thì làm được việc gì. Chúng ta vạn sự phải tự tu, khai triển trong thanh tịnh”. Thể dục trợ luên hỗ trợ cho việc điều trị áp huyết ao, dư máu và bệnh trĩ. Ông Tám giải đáp trợ luân: Hỏi: Cái pháp Trợ Luân có ích lợi như thế nào? Đáp: Cái ích lợi của nó là khi mà mình làm nhẹ tay đó, mình co lưỡi răng kề răng mà mình đẩy một cái thì tự nhiên phía đằng sau lưng nó mổ, cái hơi nó đẩy đi lên, chớ không phải nó đem xuống, nó đẩy lên; rồi sau khi mà mình làm nhiều lần đó, cái phần thanh điền nó cũng được lên một phần, nhưng mà nó không lên mạnh bằng chúng ta ngồi hít Pháp luân, nhưng mà nó giúp cho cơ thể điều hòa máu huyết. Chúng tay nhón mấy ngón chân đằng trước và cái gót chân đằng sau để cho nó qui hòa cái máu, à, rồi nó làm việc điều hòa trở lộn lại cho cái bản thể không có bệnh hoạn và nó trợ cho cái phần điển bộ đầu. Những người mà có điển chạy bộ đầu đó, đứng mà làm Trợ pháp luân rồi đó thì thấy bộ đầu nó chuyện và nó nhẹ mà có người đứng, nhắm con mắt thấy ó nhẹ thì thấy nó cũng xuất ra, cũng sáng suốt vậy, chứ không phải ngồi thiền định nó sáng. Vừa làm như vậy vừa Thiền định cũng được vậy. Nhưng mà đối với những bậc tu lâu hơn, cái người mới đó hữu ích lắm, giúp cho người được sức khỏe và giúp cho người được cái tính kiên nhẫn, làm cái đó một ngày: hai, ba ngàn cái đó, tối công phu bền bỉ lắm. Các động tác sau đây được giữ nguyên từ đầu cho đến chấm dứt buổi Thể dục trợ luân. - Co lưỡi: Chót lưỡi co lên chạm nướu và chân răng hàm trên. - Răng kề răng: Rang cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới cắn nhẹ với nhau. - Miệng ngậm: bình thường. - Mắt nhắm: ý nhìn thẳng vể phía trước từ điểm giữa hai chân mày còn gọi là ấn đường. ============================http://www.lyhocdongphuong.org.vn/dong-y/chi-tiet/dat-ma-dich-can-kinh-5-1796/
 9. DỊCH CÂN KINH Đạt Ma Dịch Cân Kinh (Nguyên bản Việt ngữ của Bác sĩ Lê Quốc Khánh đăng trong nhật báo Người Việt ở Hoa Kỳ) Bài này được đăng trên nhật báo Người Việt lần đầu vào ngày 17 tháng 11 năm năm 2000. Tiếp theo trên số báo ra ngày 24 tháng 2 mới đây cũng đăng thêm bài Kinh nghiệm Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Nay do sự yêu cầu của nhiều độc giả, chúng tôi in lại bài đầu tiên về Dịch Cân Kinh để độc giả tiện tra cứu và tìm hiểu thêm. Lời thưa: Sau khi đọc lần đầu tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh, tôi chỉ mỉm cười, không mấy tin tưởng vì thấy phương pháp chữa trị những bịnh nan y một cách dễ dàng và quá đơn giản. Tôi cũng xin tự giới thiệu để quý vị thấy rằng tôi đã được đào tạo và phục vụ Tây y qua nhiều thời kỳ. Đến nay tôi đã có bốn mươi chín năm y nghiệp, đã từng làm việc trong các bịnh viện Quân và Dân Y lớn nhất nhì trong nước Việt Nam Cộng Hòa, đã từng làm việc với người Pháp. Mỹ và Phi Luật Tân; đã từng là cộng sự viên của Bác sĩ Đinh văn Tùng, nghiên cứu chữa trị bịnh ung thư qua phẫu thuật (1936-1965). Tôi muốn nói rằng tôi có lý do để tin tưởng Tây y là một ngành khoa học có nhiều thành tích đáng tin cậy trong việc bảo vệ sức khỏe của con người. Cũng vì vậy mà tôi gần như có thái độ thờ ơ khi tiếp nhận Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Thế rồi một hôm, có người bạn cùng tuổi với tôi (sanh năm 1932) đi xe đạp ghé thăm. Tôi được nghe anh kể là anh đã khám bịnh ở Bịnh viện Chợ Rẫy, qua các xét nghiệm y khoa tối tân và các bác sĩ đã định bịnh cho anh:Ung thư gan, Lao thận. Anh thấy hoàn toàn thất vọng. Vì nếu vấp phải một trong hai chứng bịnh ấy cũng đủ chết rồi, huống chi mắc cả hai chứng bịnh nan y cùng một lúc. Cuối cùng anh có được tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh. “Cái phao mà anh đã níu được khi đang chới với giữa biển khơi” . Anh cố gắng tập, kiên trì thực hiện theo đúng tài liệu, và kết quả là anh đã thắng bịnh tật. Hiện nay anh sống khỏe mạnh bình thường, làm việc hớt tóc, có khi anh phải đứng hàng giờ để làm công việc, thế mà anh vẫn bình thường như bao người khác. Từ đó đến nay, đã bốn năm, anh vẫn tập đều đặn. Nhìn tư thế và sắc diện, không ai nghĩ là anh đã mắc phải bịnh nan y. Thỉnh thoảng anh đi xe đạp đến thăm tôi. Cũng từ đó, tôi chú tâm nghiên cứu Dịch Cân Kinh. Đầu năm 1986, tôi đã truyền đạt tài liệu này cho một người bạn trẻ bị bịnh lao phổi, không được điều trị đúng cách vì hoàn cảnh bản thân cũng như xã hội vào thập niên 80. Cuối cùng anh đã gầy guộc chỉ còn có 32kg trong cơ thể suy nhược, đã mấy lần cứ tưởng là không qua khỏi. Và anh đã vớt vát chút hy vọng còn lại, anh đã tập Yoga. Kết quả cơ thể có phần nào phục hồi nhưng vẫn yếu đuối. Suốt mùa Đông, anh vẫn không ra khỏi nhà, nhìn sắc diện, vẫn lộ những nét bịnh hoạn. Sau khi nhận được tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh , anh đã cố gắng kiên trì luyện tập, thời gian đầu bạn tôi cũng gặp những phản ứng như ghi trong tài liệu. Dần dần anh qua được bước đầu vất vả, và gần cuối năm 1986, sau bốn tháng luyện tập, anh đã ho tống ra một khối huyết cứng to bằng trứng chim cút, và sau đó anh từ từ hồi phục sức khỏe, da dẻ hồng hào, vẻ mặt vui tươi, và mãi đến nay anh vẫn giữ được sắc thái của người bình thường không bịnh hoạn. Một trường hợp khác, bạn tôi, sinh năm 1931, bị bịnh Parkinson đã bốn năm nay, đã chữa trị Đông, Tây y, thuốc gia truyền và nhân điện...Lẽ dĩ nhiên là bịnh không khỏi. Vì bịnh Parkinson cho đến nay, loài người vẫn bó tay. Sau khi nghiên cứu và luyện tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh, bạn tôi cũng gặp phản ứng như ghi trong tài liệu. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì tập đều đặn. Tuy hiện nay bịnh Parkinson không lành hẳn, song bịnh được ngăn chận giới hạn ở mức chỉ rung có hai bàn tay. Còn các khớp, nhất là khớp tay và chân, vẫn cử động bình thường, không gặp một khó khăn trở ngại nào mà lẽ ra, đúng theo các triệu chứng điển hình, thì bịnh càng lâu, các khớp bị cứng và hạn chế cử động cho đến một lúc nào đó sẽ bị cứng khớp, không cử động được nữa. Bịnh kéo dài bốn năm nay nhưng anh vẫn sinh hoạt bình thường, có nghĩa là bịnh bị ngăn chận ở một mức độ có thể chấp nhận được. Một trường hợp nữa là một anh bạn sinh năm 1930 bị béo phì, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa kinh niên. Từ hơn ba mươi năm nay, anh đã dùng vô số thuốc Đông, Tây y và châm cứu nhưng vẫn quanh quẩn hết chứng này đến tật khác, không ngày nào vắng thuốc. Anh đã tiếp nhận Dịch Cân Kinh, và sau thời gian tập luyện cũng có những phản ứng như đã ghi trong tài liệu, và sau đó, anh phục hồi sức khỏe, nhất là rối loạn tiêu hóa không còn nữa, ít khi phải dùng thuốc trị cao huyết áp. Anh ca ngợi Dịch Cân Kinh là môn thuốc trị bá bịnh. Qua bốn trường hợp mà tôi đã theo dõi hai năm nay, chưa phải là nhiều, tôi đã phải công nhận Đạt Ma Dịch Cân Kinh là một phương pháp chữa được nhiều bịnh hiểm nghèo mà hiện nay Tây y nhiều khi phải bó tay. Đọc qua tài liệu Dịch Cân Kinh, chúng ta thấy vấn đề kỹ thuật luyện tập không có gì khó khăn, rất dễ tập. Điều cần nhấn mạnh ở đây là ý chí, quyết tâm. kiên trì và thường xuyên. Nếu vượt qua được những điều này, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả mỹ mãn. Năm 1943, khi giảng lớp Quân y Khóa 1, Phân khu Bình Trị Thiên và Trung Lào, thầy tôi, Bác sĩ Bùi Thiện Sự đã nói: “Nghề nghiệp của chúng ta có nhiệm vụ cao cả là phụng sự và làm vơi đi những đau khổ của nhân loại”. Để ghi nhớ lời dạy ấy của Thầy, tôi nguyện truyền đạt cho bất cứ ai, những gì mà tôi nghĩ sẽ giúp ích được cho mọi người. Bây giờ tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh đối với tôi là một phương thuốc quý giá giúp cho đời. Tôi đã hối hận về nỗi thờ ơ của mình buổi ban đầu, khi mới tiếp nhận tài liệu này. Miền Đông ngày 7 tháng 3 năm 1997 Bác sĩ Lê Quốc Khánh SỰ TÍCH ĐẠT MA DịCH CÂN KINH Năm 917 (sau Tây lịch), Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc thuyết pháp và truyền giáo, sau ở lại Trung Sơn, Hà Nam, xây dựng chùa Thiếu Lâm, đã có nhiều đệ tử nhập môn học Phật để mai sau đi truyền giáo. Ông nhận thấy nay đem một tín ngưỡng đi truyền tụng có khi trái với tín ngưỡng của dân bản xứ, dễ xảy ra xung đột. Do vậy các đệ tử của ông vừa lo học lý thuyết Phật Pháp vừa phải luyện võ để tự vệ (Môn phái Thiếu Lâm xuất hiện và tồn tại đến ngày nay). Nhiều người xin nhập môn nhưng thể lực kém, không thể luyện võ được, Tổ Sư bèn truyền đạt một phương pháp luyện tập được gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến thể lực yếu kém thành mạnh khỏe. Cách tập đơn giản nhưng hiệu quả to lớn vì tiêu trừ được các bịnh tật hiểm nghèo. Ngày nay người ta nghiên cứu là phương pháp này chữa được rất nhiều bịnh, ngay cả bịnh ung thư cũng khỏi và bây giờ người ta áp dụng lý thuyết khí huyết của Đông y để chứng minh. Sức khỏe của con người liên quan chặt chẽ với khí huyết, về điều này thì ta thấy rõ ràng. Trong Đông y, cái gọi là huyết thì không thể hạn chế và tách ra từng mặt như máu loãng hay đặc, hồng cầu nhiều hay ít, sắc tố như thế nào...mà nghiên cứu, mà dùng cách nhìn nhận toàn diện của quá trình sinh lý và quá trình tuần hoàn của huyết mà xem xét. Theo Đông y, một khi khí huyết không thông là tắt kinh lạc, do vậy các phế vật trong cơ thể cần thải mà không thải ra được. Vì máu lưu thông chậm, nên các chất keo, dịch, gân và các chất khô... không đủ nhiệt năng nên công năng của máu giảm sút không thể thải được những chất cần thiết trong cơ thể ra ngoài. Luyện Dịch Cân Kinh, tay vẫy đúng phép, miệng, dạ dày mở, máu mới sinh ra nhiệt năng đầy đủ, làm các vật chèn ép mất thăng bằng trong cơ thể bị xóa bỏ thì mới khỏi bịnh. Vậy theo Dịch Cân Kinh, cơ hoành lên xuống dễ dàng, ruột, dạ dày, thận tiếp được khí nên gây được tác dụng hưng phấn. Khi chức năng của máu tăng, thì giúp được việc tống cựu nghinh tân tốt, khí huyết thăng bằng là khỏi bịnh. Một số người sau đây đã luyện tập Dịch Cân Kinh có hiệu quả: Cụ Quách Chu, 78 tuổi, phát hiện u ở não và ở phổi, luyện tập ngày ba buổi. Mỗi buổi 1800 lần. Tập đều sau ba tháng thì tan khối u và khỏi bịnh. Ông Trương Công Phát, 43 tuổi, phát giác ung thư máu, luyện tập Dịch Cân Kinh ngày 3 buổi, mỗi buổi 4800 lần (có dùng dưỡng tâm can), sau ba tháng khỏi bịnh. Đã ba năm nay vẫn khỏe mạnh. Cụ Từ Mạc Đính, 60 tuổi, ung thư phổi, và bán thân bất toại, luyện tập sau 3 tháng thì hết bán thân bất toại, kiểm tra khối u cũng tan mất. Nguyên nhân bịnh ung thư trên thế giới đang bàn cãi, ngay thuốc dưỡng tâm can cũng không phải là thuốc đặc hiệu chữa trị mà là giúp tim hoạt động tốt để thải chất độc. Vì quá trình sinh lý cơ thể của con người là một quá trình phát triển, nó mang một nội dung đấu tranh rất phức tạp giữa cái sống và sự chết. giữa lành mạnh và bịnh tật, giữa già háp và trẻ dai. Nhưng kết quả cuộc đấu tranh là các nhân tố nội tại quyết định chớ không phải do hoàn cảnh bên ngoài. Vậy cơ thể con người là một chỉnh thể hoạt động. Trong vận động các lục phủ ngũ tạng đều dựa vào nhau tức là tương sinh, ức chế lẫn nhau tức là tương khắc. Nhưng khí huyết có tác dụng đến khắp tất cả các lục phủ ngũ tạng, cho nên việc phát sinh bịnh ung thư cũng do khí huyết lưu thông không chu đáo mà ra. Đông y đã xác định là cuộc đấu tranh của cơ thể với bịnh ung thư là một cuộc đấu tranh nội bộ ở trong cơ thể con người. Từ đó mà xây dựng quan điểm cho rằng bịnh ung thư là bịnh chữa được. Đương nhiên bịnh tật là do sự trì trệ khí huyết mà nó làm cho hao tổn thêm khí huyết. Vậy công việc luyện tập cho khí huyết thay đổi là tự chữa được bịnh. Từ đó mà tạo được lòng tin vững chắc của người bịnh đối với việc tự chữa được bịnh ung thư, để tập trung tinh thần và ý chí đầy đủ để luyện tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh, vì phương pháp này thay đổi và tăng cường khí huyết. Nó cũng chữa được bịnh trĩ nội và trĩ ngoại. Ông Hà Thúc Nguyên bị trĩ nội và chứng đầy bụng, chỉ tập một tháng là khỏi. Luyện tập Dịch Cân Kinh thấy ăn tốt ngủ ngon là việc phổ biến tốt, đã làm tăng sức khỏe các bịnh nhân nói chung và chữa được nhiều chứng bịnh như : suy nhược thần kinh, cao huyết áp, bịnh tim các loại, bán thân bất toại, bịnh thận, hen suyễn, lao phổi, trúng gió méo mồm và lệch mắt. Đông y cho rằng vấn đề cơ bản của bịnh tật là do khí huyết (âm, dương) mất thăng bằng mà sanh ra. Luyện Dịch Cân Kinh là giải quyết vấn đề này. Nên đối với đa số các loại bịnh, nhất là bịnh mãn tính đều có thể chữa được cả. Phương Pháp Luyện Tập Dịch Cân Kinh Đầu tiên là nói về tư tưởng: Phải có hào khí, nghĩa là có quyết tâm luyện tập cho đến nơi đến chốn, vững vàng, tin tưởng, không vì lời bàn ra tán vào mà chán nản bỏ dở. Phải lạc quan, không lo sợ đang mang bịnh mà mọi người gọi là hiểm nghèo, phải tin tưởng rằng mình sẽ thắng bịnh do việc luyện tập Dịch Cân Kinh. TƯ THẾ LUYỆN TẬP: 1. Lên không xuống có: Trên phải không, dưới nên có. Đầu treo lơ lửng, miệng không hoạt động, bụng phải mềm, lưng thẳng, thắt lưng mềm dẻo, hai cánh tay phải vẫy, cùi chỏ thẳng và mềm, cổ tay mềm, hai bàn tay ngửa ra phía sau xòe ra như cái quạt. Trong khi vẫy, hậu môn phải thót, gót chân lỏng, hậu môn phải chắc, bàn chân phải cứng, các ngón chânbám chặt như bám trên đất trơn. Đây là những quy định cụ thể của các yêu cầu cơ bản khi tập luyện Dịch Cân Kinh. 2. Dựa theo yêu cầu này, khi tập vẫy tay thì từ cơ hoành trở lên phải giữ cho được trống không, buông lỏng, thảnh thơi, đầu không nghĩ ngợi lung tung, chỉ chú ý vào việc luyện tập. Xương cổ buông lỏng để có cảm giác như đầu treo lơ lửng, mồm giữ tự nhiên, không mím môi, ngực trên buông lỏng để phổi tự nhiên. Hai cánh tay để tự nhiên giống như hai mái chèo gắn vào vai. Từ cơ hoành trở xuống phải giữ cho chắc đủ sức căng, bụng dưới thót vào, hậu môn nhích lên, mười ngón chân bám sát mặt đất, gót chân để phẳng lên mặt đất. Bắp chân trong trạng thái căng thẳng, xương sốngthẳng như cây gỗ. Khi vẫy tay nhớ nhẫm câu: “Lên có xuống không”. Nghĩa là lấy sức vẫy tay về phía sau (lên), khi tay trả lại phía trước là do quán tính, không dùng sức đưa tay ra phía trước (xuống). 3. Trên ba dưới bảy : Là phần trên để lỏng độ ba phần khí lực, phần dưới lấy gân sức độ bảy phần khí lực. Vấn đề này quán triệt đầy đủ thì hiệu quả sẽ tốt. 4. Mắt nhìn thẳng : không nghĩ ngợi gì cả, miệng nhẫm đếm số lần vẫy. CÁC BƯỚC TẬP CỤ THỂ NHƯ SAU : a) Đứng hai bàn chân bằng khoảng cách hai vai. B) Hai cánh tay duỗi thẳng theo vai, các ngón tay xòe thẳng, lòng bàn tay quay ra phía sau. c) Bụng dưới thót lại, lưng thẳng. Bụng trên co lại, cổ để lỏng, đầu và miệng bình thường. d) Các đầu ngón chân bám trên mặt đất, gót sát đất, bắp chân và đùi chân căng thẳng. e) Hai mắt chọn một điểm ở đàng xa làm mục tiêu để nhìn, không nghĩ ngợi lung tung, luôn chú ý vào các ngón chân đang bám đất. Đùi và bắp chân cứng. Thót hậu môn thật chặt và nhẩm đếm. f) Dùng sức vẫy hai tay về phía sau, khi trả hai bàn tay về phía trước, chú ý để nó buông theo quán tính, tuyệt đối không dùng sức. Tuy nhiên chân vẫn lấy gân cứng lên, hậu môn vẫn thót và co lại không lơi lả. g) Vẫy tay từ 200, 300, 400, 500, 600, 700 lần, dần dần tăng lên đến 1800 lần vẫy (tương đương với 30 phút). h) Phải có quyết tâm đều đặn tập trung vào sự luyện tập, không nên nóng, tập nhanh, tập nhiều vì dục tốc bất đạt. Nhưng cũng không nên tùy tiện, bữa tập nhiều, bữa tập ít hoặc nghỉ tập, vì như vậy sẽ làm mất lòng tin trong sự luyện tập, khó có hiệu quả. *LƯU Ý: 1. Bắt đầu tập luyện, không nên làm tổn thương các ngón chân (Sau mỗi buổi tập, vuốt ve các ngón chân mỗi ngón chín lần). Nôn nóng muốn khỏi bịnh này mà dùng nhiều sức sẽ không đem lại kết quả. Có quyết tâm nhưng phải từ từ tiến dần mới đúng cách và kết quả tốt. Nếu tinh thần không tập trung, tư tưởng phân tán thì khí huyết loạn xạ, và không chú ý đến “trên nặng dưới nhẹ” là sai hỏng. 2. Khi đã vẫy tay đến 600 lần trở lên thì thường hay có trung tiện (đánh địt), hắt hơi và hai chân nhức mỏi, toát mồ hôi, mặt nóng bừng..... chỉ là hiện tượng bình thường, đừng lo ngại. Trung tiện và hắt hơi là do nhu động của đường ruột tăng lên đẩy mạnh cơ năng tiêu hóa. Chân mỏi là do khí huyết dồn xuống cho hợp với vũ trụ là “Thiên khinh Địa trọng” (Trên nhẹ dưới nặng), đấy là quy luật sinh hợp với vũ trụ: Thiên khinh Địa trọng. 3. Sở dĩ bịnh gan là do khí huyết của tạng gan không tốt gây nên khi bị tích lũy làm cho gan khó bài tiết. Do đó ảnh hưởng đến ống mật và cả tỳ vị. Luyện Dịch Cân Kinh có thể giải quyết được vấn đề này, nếu sớm có trung tiện là kết quả tốt. 4. Về bịnh mắt, luyện Dịch cân kinh là có thể khỏi chứng đau mắt đỏ với các chứng đau mắt thông thường, cận thị, thậm chí chữa được cả chứng đục thủy tinh thể. Trong nội kinh có nói mắt nhờ huyết mà nhìn được. Khi khí huyết không dẫn đến được các bộ phận của mắt thì thường sinh ra các bệnh tật của mắt. 5. Đôi mắt là bộ phận của thị giác và cũng là bộ phận quan trọng của cơ thể. NHỮNG PHẢN ỨNG KHI LUYỆN TẬP DịCH CÂN KINH Khi luyện tập, cơ thể có những phản ứng nhưng tất cả đều là hiện tượng thải bịnh, không nên lo nghĩ. Sau đây là 34 phản ứng thông thường và còn nhiều phản ứng khác không kể ra hết được. 1. Đau buốt, 2. Tê dại, 3. Lạnh, 4. Nóng, 5. Đầy Hơi, 6. Sưng 7. Ngứa, 8. Ứa nước giải, 9. Ra mồ hôi, 10. Cảm giác như kiến bò 11. Giật gân, giật thịt, 12. Đầu khớp xương có tiếng kêu lụp cụp 13. Cảm giác máu chảy dồn dập, 14. Lông tóc dựng đứng 15. Âm nang to lên, 16. Lưng đau, 17. Máy mắt mi giật 18. Đầu nặng, 19. Hơi thở nhiều, 20. Nấc, 21. Trung tiện 22. Gót chân nhức như mưng mủ, 23. Cáu trắng dưới lưỡi 24. Đau mỏi toàn thân, 25. Da cứng, da chân chai rụng đi, 26. Sắc mặt biến đi,27. Huyết áp biến đổi, 28. Đại tiện ra máu, 29. Tiểu tiện nhiều, 30. Nôn mửa, ho, 31. Bịnh từ trong da thịt bài tiết ra, 32. Trên đỉnh đầu mọc mụt, 33. Ngứa từng chỗ hay toàn thân, 34. Chảy máu cam. Các phản ứng trên đây là do trọc khí bài tiết ra ngoài cơ thể, loại trừ các thứ ứ đọng gọi là bịnh tật. Khi có sự phản ứng là có sự xung đột giữa chánh khí và tà khí, nếu ta vẫn tập luyện sẽ sản sinh ra các chất bồi bổ có lợi cho chánh khí. Ta tập đúng cách và làm tăng sức đề kháng, nó đẩy cặn bã trong cơ, gan, thần kinh và các tế bào khác mà mạch máu lưu thông bình thường không thải nổi. Nhờ luyện tập Dịch Cân Kinh mà khí huyết lưu thông mới đưa nổi cặn bã ra ngoài nên mới sinh ra phản ứng. Vậy không nên lo sợ, cứ tiếp tục tập như thường. Có một phản ứng hiển nhiên là đã khỏi một căn bịnh. Cứ tập luyện đều đặn sẽ đạt hiệu quả tốt. Luyện tập dịch cân kinh đạt được 4 tiêu chuẩn sau: Nội trung: Tức là nâng cao can khí lên, then chốt là điều chỉnh tạng phủ, lưu thông khí huyết. Thông khí sẽ thông suốt lên đến đỉnh đầu. Tứ trưởng tố: Tức là tứ chi phối hợp với các động tác theo đúng nguyên tắc luyện tập. Tứ trung tố song song với nội trung sẽ làm cho tà khí bài tiết ra ngoài, trung khí dồn xuống, cơ năng sinh sản ngày càng mạnh. Ngũ tam phát: Nghĩa là 5 trung tâm của nhiệt dưới đây hoạt động mạnh hơn lúc bình thường. Đó là : Bách Hội: Một huyệt trên đỉnh đầu, Gio cung: huyệt ở hai bàn tay, Dũng tuyền: huyệt ở hai gan bàn chân. Khi luyện tập thì 5 huyệt này đều có phản ứng và hoàn toàn thông suốt . Nhâm đốc và 12 kinh mạch đều đạt tới hiệu quả, nó làm tăng cường thân thể, tiêu trừ các bịnh nan y mà ta không ngờ. Lục phủ minh: Đó là ruột non. ruột già, mắt, dạ dày, bong bóng tam tiêu sẽ thông suốt, nghĩa là không trì trệ. Lục phủ có nhiệm vụ thâu nạp thức ăn, tiêu hóa, bài tiết được thuận lợi nên không trì trệ, ứ đọng, cơ năng sinh sản có sức tiếp, giữ vững trạng thái bình thường của cơ thể tức là Âm Dương thăng bằng, cơ thể thịnh vượng. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI LUYỆN TậP 1. Số lần vẫy tay: không dưới 800 lần, từ 800 lần trở lên dần dần đến 1800 lần (khoảng 30 phút) mới tới ngưỡng cửa của điều trị. Người bịnh nặng có thể ngồi mà vẫy tay, tuy nhiên phải nhớ thót hậu môn và bấm 10 đầu ngón chân. 2. Số buổi tập: Sáng thành tâm tập mạnh, Trưa trước khi ăn tập vừa. Tối trước khi ngủ tập nhẹ. 3. Có thể tập nhiều tùy theo bịnh trạng: Có những bịnh nhân nâng số lần vẫy tay lên đến 5 hay 6 ngàn lần trong mỗi buổi tập. Nếu sau khi tập thấy ăn ngon ngủ tốt, tiểu và đại tiện thấy điều hòa, tinh thần tỉnh táo, thì chứng tỏ số lần vẫy tay khi luyện tập là thích hợp. 4. Tốc độ vẫy tay: Theo nguyên tắc thì nên chậm. Bình thường thì vẫy 1800 lần là hết 30 phút. Vẫy lúc sau hơi nhanh hơn lúc đầu một chút. Khi đã thuần thì vẫy hẹp vòng. Bịnh nhẹ thì nên vẫy nhanh và dùng sức nhiều hơn. Bịnh nặng thì nên vẫy hẹp vòng và chậm, bớt dùng sức. Vẫy tay nhanh quá làm cho tim đập nhanh, mau mệt, mà chậm quá thì không đạt tới mục đích. Vì luyện tập là cần có mạch máu lưu thông. 5. Khi vẫy tay dùng sức nhiều hay ít, nặng hay nhẹ?: Vẫy tay là môn thể dục chữa bịnh chớ không phải là một môn thể thao khác biệt. Đây là môn thể dục mềm dẻo, đặc điểm của nó là dụng ý không dùng sức, nhưng nếu vẫy tay nhẹ quá cũng không tốt, bởi vì bắp vai không lắc mạnh thì lưng và ngực không chuyển động nhiều, tác dụng sẽ giảm đi. Vẫy tay không chỉ có chuyển động cánh tay mà chính yếu là chuyển động hai bắp vai. Bịnh phong thấp thì nên dùng sức ở mức nặng một chút. Bịnh huyết áp thì nên dùng sức ở mức nhẹ và vẫy tay chậm. Nói tóm lại phần lớn tự mình nắm vững tình trạng, phân tích các triệu chứng sau khi nghe sự nhận xét của mọi người, tự mình cảm nhận sự biến chuyển trong cơ thể: nhanh nhẹn, hồng hào, tươi tỉnh hay là xấu hơn trước. Tự mình suy nghĩ rồi quyết định cách tập trên nguyên tắc là tập thế nào cho cảm thấy thoải mái, dễ chịu là đúng, là tốt nhất. Đông y cho rằng động tác nhẹ là bổ ích (ích lợi cho cơ thể), còn động tác mạnh là loại bỏ các chất cặn bã có hại cho cơ thể (bệnh tật). Lý luận này đang được nghiên cứu. Khi vẫy tay về phía sau dùng sức bảy phần. Khi vẫy tay về phía trước thuộc về quán tính, còn chừng 5 phần. Đếm số lần vẫy tay, đếm không phải để nhớ mà có tác dụng làm cho đầu óc bình tỉnh, có tác dụng tốt cho não được căng thẳng và không nghĩ ngợi lung tung. Chân âm được bồi dưỡng. Hoàn cảnh khi luyện tập (nơi chốn): Không có khác biệt, ở nơi đâu cũng tập được. Dĩ nhiên nơi nào không khí trong lành và yên tĩnh vẫn tốt hơn. Trước và sau khi tập: Trước khi tập, đứng bình tỉnh cho tim được thoải mái, đầu óc được yên tĩnh để chuyển hóa về tâm lý và sinh lý. Ta có thể làm những động tác nhẹ nhàng, thoải mái như trong môn khí công. Sau khi tập cũng phải bình tĩnh vê 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân đủ 9 lần. Người không đủ bình tĩnh, nên cần chú ý đến điểm này, Luyện tập Dịch Cân Kinh đúng phép: Sau khi tập thấy ngứa và bụng nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa, mắt sáng, nước giải ứa ra nhiều, đại tiện dễ dàng, ăn ngon ngủ tốt, tinh thần tỉnh táo, bệnh tật bớt dần, thì đó là đã luyện tập Dịch Cân Kinh đúng phép. Sau khi luyện tập, đa số thấy có phản ứng, nhưng về hiệu quả thì rất khác nhau. Nguyên nhân chính là khi tập, tư thế có thích hợp với người tập hay không. Khi tập cần chú ý các điểm sau đây: 1. Nửa thân trên buông lỏng (thượng hư). 2. Nửa thân dưới giữ chắc, căng mạnh (hạ thực), 3. Khi tay trả về phía trước, không dùng sức (nhẹ), 4. Tay vẫy về phía sau, dùng sức (nặng, mạnh), 5. Mỗi lần tập tăng dần số lần vẫy tay. Tập ngày 3 buổi, kiên quyết tự chữa bịnh cho mình. 1. Sự liên quan giữa tinh thần và hiệu quả khi tập luyện: Hết lòng tin tưởng, kiên quyết tới cùng. Tập đủ số lần nhứt định, tập thường xuyên thì hiệu quả rất tốt. Nếu khi tập khi nghỉ, không đủ số lần tập nhất định, trong lòng còn nghi hoặc, bị động theo dư luận, thấy phản ứng lo sợ vội bỏ tập thì nhất định không hiệu quả. 2. Vẫy tay có sinh ra bệnh gì không ? Có thể sinh bịnh do tư thế không đúng, làm sai nguyên tắc. Nhưng trong trường hợp này cũng hãn hữu, không tới 1%. 3. Khi tập nên tránh đứng đầu ngọn gió cả mùa hè lẫn mùa đông. 4. Tóm lại cần lưu tâm những điểm sau: · Khi tập luôn bám chặt các ngón chân vào mặt đất. · Thót hoặc co hậu môn thật mạnh để giữ thế “thượng hư hạ thật”. · Vẫy tay từ ít tới nhiều và phải đạt 1800 trở lên mới có hiệu quả. · Khi gặp phản ứng đừng ngại, đó là diễn biến tốt, cứ tập số lần như cũ. Khi hết phản ứng sẽ tăng số lần vẫy tay lên. · Giữ vững lòng tin, kiên trì quyết tâm tin tưởng, tập luyện tới cùng, chắc chắn sẽ đẩy lùi các bịnh tật ta đang mắc phải. · Luyện tập Dịch Cân Kinh không chỉ chữa khỏi bịnh mà còn là một phương pháp phòng bịnh rất hữu hiệu. Source: Hội Thân Hữu Việt Nam Oct 8, 2004 Kinh Nghiệm Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh (Huỳnh Bửu Khương) Nhân đọc bài Ðạt Ma Dịch Cân Kinh của Bác sĩ Lê Quốc Khánh đăng trên nhật báo Người Việt số ra ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2000 và thấy rất vui mừng khi biết tập Ðạt Ma Dịch Cân Kinh có thể chữa được nhiều bịnh nan y, trong đó có cả bịnh ung thư. Do đó tôi muốn góp thêm ý kiến bằng cách nói lên kinh nghiệm bản thân về việc tập Ðạt Ma Dịch Cân Kinh để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn cách luyện tập và củng cố lòng tin vào phương pháp tập luyện này. Vào năm 1974, anh Nguyễn Kim Tri, Thiếu tá ở Võ Phòng phủ Tổng Thống cho chúng tôi bản phóng ảnh của quyển Ðạt Ma Dịch Cân Kinh bằng chữ Tàu và khuyên chúng tôi nên tập luyện theo sách ấy, rất tốt cho sức khỏe, vì đây là cách luyện tập của chùa Thiếu Lâm dành cho môn sinh luyện trước khi học võ. Sau đó chúng tôi nhờ người dịch đại ý của quyển sách và tập luyện. Sau bốn tháng luyện tập, mọi người trong phòng của tôi (Khối Ðặc Biệt, Trung Tâm Phối Hợp thi hành Hiệp Ðịnh Ba Lê, Phủ Tổng Thống) đều đạt kết quả tốt. Người nào không có bịnh thì đều lên cân, da dẻ hồng hào thấy rõ. Người nào có bịnh thì bớt bịnh. Ông Long, thư ký đánh máy, bị huyết áp cao, thì sau bốn tháng tập, huyết áp xuống mức bình thường. mặc dầu ông không có uống thuốc. Lúc ấy ngày nào tôi cũng tập 1200 cái đánh tay. (Lúc mới khởi sự tập 200, rồi sau tăng dần). Sau tháng 4 năm 1975, suốt thời gian ở trong các trại cải tạo từ miền Nam ra tới miền Bắc, ngày nào tôi cũng tập Dịch Cân Kinh một lần, và vẫn giữ mức 1200 cái vẫy tay. Nhờ vậy mặc dầu ăn đói và rất ốm yếu, tôi vẫn có thể chịu được và ít bị bịnh. Anh em nói vì tôi là “quan văn” trong ngành võ (Luật sư tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, Thiếu Tá) nên không có sức chịu đựng bằng các anh em khác, phần đông là Tiểu Ðoàn trưởng tác chiến, Quận Trưởng hoặc Hạm trưởng Hải quân, cấp chỉ huy Biệt Kích Dù, An Ninh Quân đội v.v... Hồi mới ra Hoàng Liên Sơn ở huyện Văn Chấn, thuộc tỉnh Nghĩa Lộ cũ, vào tháng 7 năm 1976, mỗi lần đi lấy gạo, tôi cùng một anh nữa khiêng lối 20 hay 25 kí lô và đi lối 7 hay 8 cây số đường rừng. Khi về gần đến trại có đèo 19 tháng 5 rất cao, thường tôi yêu cầu anh cùng khiêng với tôi ngồi nghỉ một chút rồi mới đi tiếp. Sau đó tôi nói với Thầy Thuần, một Ðại Ðức, Thiếu tá Tuyên úy Phật Giáo, người ở cùng một láng và cùng tập Dịch Cân Kinh với tôi mỗi ngày, về việc tôi qua không nổi Ðèo 19 tháng 5 rất cao. Thầy nói “Bác cứ tập lên 2000 cái cho tôi, bác sẽ qua nổi đèo ấy”. Nghe lời Thầy Thuần, tôi tập lên đến 2200 cái đánh tay mỗi ngày. Và lối nửa tháng sau, khi đi lấy gạo, tôi được giao phải vác một mình 20 kí. (Vì họ cho rằng chúng tôi ra Bắc đã một thời gian lâu rồi nên đủ sức để vác 20 kí đi xa), nặng gấp đôi lần trước, thế mà khi qua đèo 19 tháng 5, tôi qua luôn, không phải ngừng lại để nghỉ như trước. Tôi biết ngay là nhờ tập Dịch Cân Kinh theo lối Thầy Thuần chỉ, nên mới đạt được kết quả ấy. Chớ việc ăn uống thì chúng tôi vẫn bị đói dài dài. (Ở miền Bắc, trong 3 năm đầu, gia đình không được gởi thực phẩm cho chúng tôi). Hồi đó tôi tập nổi 2200 cái đánh tay cho mỗi lần và nhờ hàng ngày tôi phải leo núi, đồi, phải làm việc nặng nên chân mạnh hơn lúc ở Sài Gòn. Chân phải mạnh, rắn chắc thì tập mới được, vì suốt buổi tập mình phải đứng tấn. Tôi còn nhớ có một hôm chúng tôi phải khiêng một khúc cây to. Anh bộ đội nói “chỉ cần mười người khiêng cây này, anh nào yếu cho khỏi khiêng”. Tôi đưa tay lên xin khỏi khiêng vì tôi biết là tôi yếu nhất trong các anh em. Ðồng thời có một anh nữa, anh Duyệt, cũng đưa tay. Anh bộ đội ngó tôi và nói: “Anh không yếu bằng anh này”, vừa chỉ anh Duyệt. Sau đó tôi nhìn lại thì thấy anh Duyệt mặt mày xanh xao mặc dầu thật sự anh mạnh hơn tôi. Nhờ tập Dịch Cân Kinh mỗi ngày, nên dầu ăn đói, nhưng da tôi không xanh mét như một số anh em khác. Tập Dịch Cân Kinh giúp mình luôn luôn ngủ ngon và không bao giờ bị táo bón, máu huyết được lưu thông mạnh trong thời gian tập, nhờ đó da dẻ chúng ta luôn được hồng hào và bệnh tật tan biến đi. Sau đây tôi xin nói về cách tập thế nào cho đúng. Khi chúng tôi mới có cuốn Ðạt Ma Dịch Cân Kinh, chúng tôi coi theo hình vẽ trong đó mà tập theo. Sau lối hai tuần tập luyện, chúng tôi thấy không có kết quả gì cả. Do đó chúng tôi phải nhờ người dịch cuốn sách ấy. Và khi tập đúng cách rồi thì kết quả thấy rất rõ. Tôi xin diễn tả tư thế và việc phải làm của một người tập Dịch Cân Kinh. 1. Người tập Dịch Cân Kinh nên đi giày hay dép, không nên đi chân đất. Hai chân dang ra, khoảng cách giữa hai ngón chân cái bằng khoảng cách của hai vai. Hai bàn chân đứng song song với nhau. Mười ngón chân bám chặt xuống giày hay dép. 2. Gồng cứng (lên gân) bắp chuối và bắp vế chân. Hậu môn nhíu lại và thót lên. Suốt buổi tập, hai chân như trồng cây xuống đất, từ thắt lưng trở xuống luôn luôn cứng nhắc, không suy suyển. Tóm lại, đó là thế đứng tấn của người luyện võ. Nếu đã dang hai chân đúng tầm, đã gồng (lên gân) hai chân thật chắc, bám mười ngón chân thật chặt xuống dép hoặc giày, nhíu hậu môn lại và thót lên rồi thì ta thấy từ thắt lưng trở xuống chân thật là chắc nịch. Và trong suốt buổi tập ta phải luôn chú ý đến phần từ thắt lưng trở xuống và làm đúng như thế. Nếu ta không chú ý đến phần này thì công phu luyện tập sẽ mất gần hết, không mang lại kết quả mong muốn. 3. Ðầu như dây treo (giống như có sợi dây treo mình lên vậy) để cổ được thẳng, mặt ngó về phía trước, nhìn một điểm cao hơn mình một tí để cổ không rùng xuống. 4. Ở miệng, hai môi chạm nhẹ vào nhau, không mím môi cũng không hở môi. Hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau, đầu chót lưỡi để trên nướu răng trên (để luồng điện được lưu thông). 5. Ở mỗi bàn tay, 5 ngón luôn dính vào nhau (chớ không phải xòe ra, sách có vẽ hình rất rõ về điểm này). Khi đánh tay, lòng bàn tay hướng về phía sau (tức là mu bàn tay đưa về phía trước). 6. Ðộng tác duy nhất là đánh hai tay từ phía trước ra phía sau. Khi đưa hai tay ra phía trước, hai cánh tay sẽ hợp với thân người thành một góc 30 độ, khi đánh tay ra phía sau thì hợp thành một góc 60 độ. Tóm lại khi đánh tay ra phía sau thì đánh hết tay. Khi đưa tay ra phía trước chỉ là một cái trớn của việc đánh tay ra phía sau còn lại mà thôi. Do đó chỉ có 30 độ. Mỗi lần đánh tay từ phía trước ra sau thì kể là một cái đánh tay. 7. Khi mới bắt đầu tập, nên khởi sự đánh tay 200 cái cho mỗi lần tập. Nếu muốn mau có kết quả thì mỗi ngày tập hai lần vào buổi sáng và chiều. Còn nếu có ý chí lớn hơn nữa thì tập mỗi ngày ba lần (sáng, trưa và chiều) càng tốt. Tập ở ngoài sân hay ở trong nhà đều được, miễn là ở nơi thoáng khí và yên tịnh. Không nên tập sau khi ăn cơm no. Khi thấy mệt là nghỉ ngay, không nên tập quá sức. Khi thấy còn có thể tập được nữa mà không mệt thì nên tiếp tục tập cho đúng sức mình. Khi mới tập, khởi sự bằng 200 cái đánh tay mỗi lần tập. Về sau khi thấy còn có thể tập thêm thì tăng lên dần, thí dụ 250, 300, 350, v.v...Hồi tôi mới tập, một thời gian ngắn sau là tôi đã lên tới 1200 cái đánh tay cho mỗi lần tập (trong 15 phút). Hồi đó còn trẻ nên tôi đánh rất nhanh và mỗi ngày tôi chỉ tập có một lần. Sau khi tập xong, ta thấy khát nước (thì nên uống nước ngay), đó là tập vừa sức. Sau khi tập, tôi thường đi chậm bằng cách giở chân lên cao, vừa co dãn hai cánh tay. Có người mới khởi sự đã tập trên 1000 cái thì mặt bị nổi mụn ngay. Nếu tập đúng cách, tôi thấy không có phản ứng gì cả, mà càng ngày ta càng thấy khỏe ra. 8. Mình tập được nhiều hay ít là do mình có thể đứng tấn được bao lâu, chớ không phải ai muốn tập bao nhiêu lần cũng được. Còn nếu đánh tay để đếm số lần cho thật nhiều mà không gồng lên cho hai chân thật cứng chắc và nhíu hậu môn lại, thót lên thì sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Về tốc độ đánh tay thì sách nói đánh tay nhanh như người đi đánh đồng xa. Ðánh tay càng nhanh thì máu huyết lưu thông càng mạnh trong thời gian ấy, và sẽ cuốn theo mọi bịnh tật. Sách nói muốn tập để trị bịnh thì nên tập từ 2000 đến 3000 cái đánh tay mỗi ngày trong vòng lối 30 phút. Và sau đây là hai nguyên tắc quan trọng cần phải áp dụng trong lúc tập Thượng tam hạ thất: Nếu trong thời gian tập, mình dùng mười phần sức lực thì từ thắt lưng trở xuống mình dùng đúng 7 phần và phải luôn luôn chú ý đến việc gồng cứng (lên gân) hai chân, nhíu hậu môn lại và thót lên. Từ thắt lưng trở lên, mình dùng 3 phần sức lực. Ðó gọi là thượng tam hạ thất, thượng hư hạ thực. Trên ba dưới bảy hay trên hư dưới thực. Trong việc đánh tay cũng thế, khi đưa tay ra phía sau thì dùng 7 phần sức lực, đưa ra trước thì chỉ dùng có 3 phần. Trước 3 sau 7 hay trước hư sau thực. Ðánh tay ra phía sau mới thực là cần thiết và phải đánh cho hết tay. Sau cùng tôi xin nói một vài kinh nghiệm trong khi tập: · Nếu đánh tay nhanh mà ta thấy tê mười đầu ngón tay thì đó vì là ta không nhíu hậu môn và thót lên, hoặc là vì ta để hở mười ngón tay.(Bàn tay năm ngón phải để dính với nhau, không được hở, điều này trong sách có hình vẽ rõ lắm). · Nếu lúc tập mà ta thấy đầu hơi nặng là vì cổ ta không thẳng, đầu không như dây treo. Luồng điện thay vì đi xuống lại đi ngược chiều lên đầu. Hồi ở Hoàng Liên Sơn, tối nào tôi cũng ra sân tập và đeo bao tay vì trời lạnh. Khi đánh tay được lối 1500 cái trở lên là tôi thấy ấm người, khỏi mang bao tay nữa, và mỗi cái đánh tay tôi nghe như có hai luồng điện chạy xuống hai chân vậy. Bây giờ đã lớn tuổi, tôi chỉ tập nổi tối đa trên dưới 800 cái đánh tay mỗi lần mà thôi. · Thêm vào đó ngày nào tôi cũng đi bộ ít nhất nửa giờ và tôi thấy rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho việc tập Dịch Cân Kinh. Trong tất cả các môn tôi đã tập (hồi ở Việt Nam, tôi tập dưỡng sinh trong vườn Tao Ðàn), tôi nhận thấy môn Dịch Cân Kinh của Ðạt Ma Tổ Sư là hữu hiệu hơn cả. Nhưng điều cần yếu là phải tin tưởng và kiên nhẫn tập đều đặn thì mới có kết quả. Orange, 2/12/2000 Huỳnh Bửu Khương
 10. Thân đập thủy điện Đăk Mek 3 toàn đất, cát, đá. Sáng 29.11,UBND tỉnh Kon Tum đã họp báo về vụ vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3,huyện Đăk Glei. Theo nhận định ban đầu, chủ đầu tư đã thi công sai so với hồ sơ thiết kế do sở Công thương tham gia ý kiến. Thi công sai với thiết kế Thành phần tham dự chỉ có ông Đặng Thanh Long - Chánh văn phòng UBND tỉnh, đại diện sở Công thương, sở Xây dựng và báo chí. “Theo thiết kế, thân đập thủy điện được đổ bằng bê tông liên tục, mác 150. Tuy nhiên khi kiểm tra hiện trường thì thân đập toàn đất, cát, đá”, ông Bùi Văn Cư - PGĐ sở Công thương Kon Tum- cho biết. Với thiết kế chiều dài toàn thân đập là 165m, qua kiểm tra đã phát hiện hơn 109m thân đập bị vỡ toác, khác xa so với con số báo cáo của đơn vị thi công. Trước vụ việc này, UNBD tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo đình chỉ toàn bộ việc thi công của công trình thủy điện Đăk Mek Tỉnh này cũng yêu cầu Cty CP thủy điện Hồng Phát phải nộp toàn bộ hồ sơ của công trình từ công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, giám sát của công trình, hồ sơ chất lượng công trình cho sở Xây dựng trước ngày 1.12. Đồng thời, yêu cầu Cty thực hiện khắc phục hậu quả sự cố xảy ra, khai thông ngay dòng chảy trên lưu vực sông Đăk Mi. Cơ quan chức năng tại hiện trường. Ảnh: L.Đ.Dũng. Tỉnh cũng chỉ đạo sở Xây dựng chọn đơn vị tư vấn xây dựng có kinh nghiệm để khảo sát, đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của người gây ra. Đơn vị thi công đã xem thường? Trong cuộc họp báo chí sáng nay, chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum thông báo việc đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, giám sát, không hề có mặt dù đã gửi văn bản mời! Chính quyền huyện, xã cũng không được mời đến vì "lần đầu chúng tôi tổ chức họp báo kiểu này nên không biết mời nhiều đơn vị như vậy", ông Long cho biết. Liên tiếp trước đó, khi xảy ra sự cố (vào chiều 22.11), trong thời hạn 24 giờ, Cty Hồng Phát không có báo cáo cho bộ Xây dựng, UBND tỉnh Kon Tum và cơ quan chức năng. Khi sự việc đã vỡ lỡ, đơn vị này mới báo cáo về thiệt hại người (tuy nhiên có 1 người bị thương vẫn chưa được làm rõ), thiệt hại tài sản khác hơn so với cơ quan điều tra. Liên quan đến việc chậm thông tin, ông Đặng Thanh Long cũng cho biết: “UBND tỉnh đang chỉ đạo kiểm tra trách nhiệm của từng ban, ngành có liên quan, nếu ai sai phạm sẽ có biện pháp xử lý”. Về đánh giá năng lực thi công của nhà thầu, ông Bùi Văn Cư - PGĐ sở Công thương Kon Tum - cho biết thêm: “Nhà thầu này đã từng tham gia xây dựng công trình thủy điện Ia Ly. Sau đó, nhà thầu này tiếp tục thi công công trình thủy điện Đăk Mek 1, 2, 3. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tác động của công trình đối với môi trường, UBND tỉnh đã hủy hai dự án Đăk Mek 1 và 2. Trước khi làm thủ tục xây dựng công trình thủy điện Đăk Mek 3, UBND tỉnh đã giao sở lập 1 hội đồng kiểm tra và thấy năng lực thi công của đơn vị này đảm bảo”. Theo Lê Đình Dũng Lao động
 11. Có thể tương lai sẽ xuất hiện các thiết bị như là vật trấn yểm giống như Kim Tự Tháp ngày xưa chẳng hạn, phát ra nguồn năng lượng hay sóng lạ mà tất cả các thiết bị điện-điện tử đều bị vô hiệu hoá. Như vậy thì các thiết bị hiện đại như máy bay hay tên lửa... Đều vứt sọt rác hết, khi đó nếu có chiến tranh thì lại trở về thời ..."ở trần đóng khố".
 12. Quảng bá rộng rãi bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa Sau khi tiếp nhận 90 bản đồ khẳng định Trung Quốc không có Hoàng Sa từ ông Trần Thắng (Việt kiều Mỹ) hiến tặng, Đà Nẵng sẽ quảng bá rộng rãi cho giới nghiên cứu và người dân ở nhiều tỉnh, thành phố. > Người sưu tầm 100 bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa Chiều 24/11, ông Trần Thắng (42 tuổi), Chủ tịch Hội Văn hóa - Giáo dục Việt Nam tại Mỹ, cho VnExpress.net biết, những bản đồ quý ông cất công sưu tầm suốt ba tháng qua đã về đến Đà Nẵng. Ông mong muốn bản đồ sẽ được quảng bá rộng rãi để người dân và giới nghiên cứu cùng xem. Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) Đặng Công Ngữ cho hay, đã tiếp nhận 90 bản đồ quốc tế cùng 5 tập sách, tạp chí được xuất bản tại Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu từ năm 1626 đến 1979. Petroleum News SE Asia, Hong Kong, năm 1979 chứng minh lãnh thổ Trung Quôc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam. Ảnh: Trần ThắngSố bản đồ này có thể chia thành hai nhóm chính đó là các bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa, và nhóm bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ khu vực châu Á trong đó thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Mới nhất là những bản đồ về dầu mỏ và khoáng sản của Trung Quốc trong cuốn The People's Republic of China xuất bản năm 1949 được Mỹ in lại xuất bản năm 1975 cho thấy, biên giới Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. "Đây là những tư liệu lịch sử quý báu giúp Việt Nam đấu tranh khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, khẳng định Hoàng Sa là đơn vị hành chính của thành phố Đà Nẵng", ông Ngữ nói và cho biết, rất cảm động trước sự cống hiến của ông Thắng, đồng thời sẽ viết thư cảm ơn 11 người Việt Nam đã góp kinh phí 12.000 USD cùng với ngân sách của thành phố để mua lại số bản đồ quý này. Theo Giáo sư sử học Phan Huy Lê, ý nghĩa của những tấm bản đồ gắn liền với ý nghĩa lịch sử và pháp lý. Tất cả bản đồ đều ghi rõ lãnh thổ của Trung Quốc kéo dài đến đảo Hải Nam, và chỉ rõ Hoàng Sa, Trường Sa gắn liền với Việt Nam. Dự kiến, những bản đồ này sẽ được trưng bày tại Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, TP HCM, Bộ Thông tin - Truyền thông và tỉnh Khánh Hòa nhân "Tuần lễ Biển" năm 2013. Nguyễn Đông
 13. Nữ sinh trường Đoàn Thị Điểm gây bất ngờ cho Phó thủ tướng "Đất nước Việt Nam có ba điều gì làm em tự hào nhất?" là câu hỏi của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khi về trường Đoàn Thị Điểm dịp 20/11. Câu trả lời của 2 nữ sinh khiến ông bất ngờ và cho 10 điểm. >Nữ giáo viên rủ người yêu dạy học nơi đảo xa/ Những giáo viên 'bỏ nhà' cõng chữ lên non Sáng 17/11, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỉ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường phổ thông Đoàn Thị Điểm (khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Từ Liêm, Hà Nội). Phó thủ tướng gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đến dự và chúc mừng thầy cô trường Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Hoàng Thùy. "Những ngày này, lãnh đạo Đảng, nhà nước và địa phương đều đến các trường để khẳng định rằng đất nước Việt Nam 4.000 năm nay đều cần đến thầy cô, 90 triệu dân Việt Nam cần một triệu thầy cô và các em học sinh cần các thầy cô", Phó thủ tướng nói. Theo Phó Thủ tướng, trường Đoàn Thị Điểm có truyền thống 15 năm dạy tiểu học, 7 năm trung học, tuy thời gian chưa dài nhưng đã đạt được nhiều thành quả. Học sinh lớp bé cần xem các anh chị học tập như thế nào để phấn đấu. "Nhớ thời chúng tôi, phòng học không ở trên cao mà ở dưới thấp. Mỹ ném bom miền Bắc nên trường phải dời về Thái Nguyên. Lớp đào xuống đất sâu 1,5m để học, máy bay ngày nào cũng bay qua đầu. Mỗi tối đi ngủ, sáng hôm sau chúng tôi dậy lo nhất là không tìm ra lọ mực vì đó là thứ quý giá nhất với học trò thời chiến. Còn bây giờ các em dậy chỉ lo không thuộc bài, phải không?", Phó thủ tướng cười tâm sự. Phó thủ tướng bất ngờ vì câu trả lời rất chính xác của Trần Hồng Huệ Chi về xuất khẩu gạo của Việt Nam đứng đầu thế giới. Ảnh: Hoàng Thùy. Bất ngờ đặt câu hỏi: "Đất nước Việt Nam có ba điều gì làm em tự hào nhất?", Phó thủ tướng nhận được câu trả lời của em Trịnh Mai Chi (lớp 9A2). Chi bày tỏ, ba điều mà em tự hào nhất là truyền thống yêu nước của dân tộc, đạo hiếu - truyền thống uống nước nhớ nguồn và sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Đánh giá câu trả lời xuất sắc, đáng nhận điểm 10, Phó Thủ tướng căn dặn, nếu nhân dân ta không có đoàn kết dân tộc, chia sẻ ngọt bùi, quyết tâm giữ gìn đất nước 4.000 năm qua thì không có Việt Nam như hôm nay. Chỉ có truyền thống yêu nước đó mới giữ được đất nước, đánh đuổi ngoại xâm. Phó thủ tướng phân tích, cách đây 100 năm cứ 100 người Việt Nam thì 95 người không biết đọc, nay 100 người có 96 người biết đọc, biết viết. Từ một dân tộc không biết chữ nay đã phổ cập được trung học cơ sở, đó là nhờ công của người thầy. "Người Việt Nam thường hỏi tại sao có mình? Đó là nhờ cha mẹ sinh ra, nuôi dạy và được quê hương đùm bọc. Còn uống nước nhớ nguồn là nhắc các em phải nhớ ơn thầy cô", Phó thủ tướng nói. Phó thủ tướng gửi tặng trường Đoàn Thị Điểm bức tranh. Ảnh: Hoàng Thùy. Riêng về ý kinh tế Việt Nam phát triển, Phó thủ tướng mời em Trần Hồng Huệ Chi (lớp 6A1) lấy ví dụ thể hiện rõ nhất. Chi cho rằng, xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới là ví dụ tốt nhất thể hiện nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. Phó thủ tướng phải thốt lên "Huệ Chi là bất ngờ lớn nhất của ngày hôm nay". Sau cuộc trao đổi thú vị với học sinh, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khuyến khích trường Đoàn Thị Điểm cần tiếp tục chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức cho học sinh và mong muốn học sinh phải cố gắng để luôn là niềm vui, tự hào của bố mẹ, thầy cô. "Cám ơn các thầy cô đã hết lòng vì học sinh, chúc các thầy cô luôn tự hào về nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu để làm tấm gương cho học sinh về đạo đức, về tự học, về sự sáng tạo", Phó thủ tướng nói. Trong năm học qua, THCS Đoàn Thị Điểm có 33 học sinh đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, 4 em giành giải trong cuộc thi toán châu Á Thái Bình Dương, 3 học sinh đoạt giải cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế, 6 học sinh có huy chương trong cuộc thi toán tuổi thơ toàn quốc, 3 em đạt cấp quốc gia môn tiếng Anh qua Internet, một học sinh của trường được cử tham gia hội thảo quốc tế về quyền trẻ em tại Srilanka và Thái Lan.... Kết quả thi đại học của trường THPT Đoàn Thị Điểm đạt thứ 14 của Hà Nội và 110 cả nước. Hoàng Thùy
 14. Những câu chuyện bí ẩn về bảo vật quốc gia Lần đầu tiên hơn 30 cổ vật được Thủ tướng ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia. Những báu vật không chỉ có giá trị lịch sử mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện bí ẩn về thời đại, về những nhân vật lịch sử. >Bảo vật Quốc gia độc đáo\ Trong số bảo vật quốc gia, cây đèn hình người quỳ thể hiện những nét đẹp văn hóa cổ xưa của người Việt trong mối bang giao với văn hóa Ấn Độ và văn hóa Hán. Khi một trong những già làng ra đi cách đây 2000 năm, hài cốt của ông được yên nghỉ trong khu mộ tại Lạch Trường trên bờ biển Đông, mang theo sang thế giới bên kia những bí mật. Bí mật đó bị chôn vùi dưới lòng đất Thanh Hóa hơn 2000 năm. Vào một ngày đẹp trời năm 1935, chiếc xẻng của nhà khảo cổ O. Janse đã tìm thấy cây đèn hình người quỳ giải mã được những bí mật về ngôi mộ của già làng vô danh nọ. Nhà khảo cổ học người Thụy Điển, ông O. Janse, sang Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước với tư cách là cộng sự của Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp. Trong chuyến rong ruổi về Lạch Chay (Thanh Hóa) tìm kiếm và khai quật nhiều ngôi mộ cổ ở đây, ông đã phát hiện ra bảo vật này và mang về Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). Hiện nay nó đang được lưu giữ và trưng bày tại hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ngôi mộ này được làm bằng gạch, nằm theo hướng Bắc - Nam. Bên ngoài mộ "lối vào" được chắn bởi một bức tường cao bằng đá (thần gác cổng Hermes). Đây là ngôi mộ đầu tiên từ thời Hán chưa bị xâm hại. Sau khi đào cẩn thận, họ phát hiện ra rất nhiều bát sành bóng còn nguyên vẹn, phần lớn màu trắng, được nung già lửa. Nhưng phát hiện quan trọng nhất trong khu mộ cổ này, ngay ở giữa hầm thờ và hầm mộ trung tâm là một vật kim loại, đã bị gỉ và cát bao bọc, khi được làm sạch thì đó là một bức tượng đồng hiếm có. Đó là một cây đèn hình người quỳ. Với những đồ vật được khai quật ở đây theo O. Janse người trong hầm mộ này dù là người phương Tây thì cũng chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng Trung Hoa, đặc biệt là Lão tử. Theo giáo sư O. Janse, cây đèn hình người quỳ chứa đựng những bí ẩn của lịch sử. Đó là độc bản, đại diện cho nghệ thuật cổ tiêu biểu vào cuối văn hóa Đông Sơn, có sự giao lưu với văn hóa Hán. Cây đèn cao 35 cm. Cây đèn hình người qùy biểu tượng lòng tôn kính thần thánh và tín ngưỡng về sự bất tử. Trong cuốn sách Bí mật cây đèn hình người, giáo sư O. Janse viết: "Bộ sưu tập này được nhiều người quan tâm, bởi lẽ đây là những cổ vật hiếm hoi và nó không chôn theo kiểu chôn đồ tế lễ dưới thời Hán. Cho đến nay, nhiều người đã nghiên cứu để có thể lý giải về nhóm đồ vật hiếm hoi này bên cạnh những đồ vật của Trung Hoa. Nhưng chưa có một lời giải thích nào thỏa mãn". Theo khẳng định của ông, nhân vật chính trong tượng hình người quỳ không phải là người Trung Hoa, nó mang dáng dấp bí ẩn của khu vực Viễn Đông và rất tiêu biểu cho nghệ thuật Gandhara Hy Lạp cổ đại. Cây đèn thể hiện hình tượng một người đàn ông mình trần đóng khố tư thế đang quỳ, hai tay nâng đĩa đèn với nụ cười bí ẩn. Đầu tượng được gắn vương miện, tóc để chỏm. Hai vai và sau tượng được gắn với cành chữ S, mỗi cành chữ S đỡ một đĩa đèn và gắn một hình người quỳ. Trên hai đùi và đằng sau người đàn ông có 4 nhạc công cũng ở tư thế quỳ, hai nhạc công đang thổi sáo. Theo lý giải của ông Janse thì nhân vật chính của cây đèn hình người quỳ này thiếu đi tất cả đặc điểm của người Trung Hoa. Và cây đèn hình người quỳ sẽ phải tìm lời giải thích trong khu vực Viễn Đông chứ không phải Trung Hoa. Từ mái tóc hình xoáy ốc, một đặc điểm của Phật Buddha của Ấn Độ, xung quanh trán là viền khăn, với nền văn hóa Địa Trung Hải, đây là dấu hiệu của một bậc vương giả... Hình trên cánh tay được đeo bằng những trang sức đẹp. Hai vai và vòng ngực được trang trí bằng chuỗi hoa sen... Mặc dù người đàn ông được tạo ra ở tư thế quỳ, nhưng đây không phải là người hầu hạ, đầy tớ hoặc một người thấp hèn. Vương miện ở trên đầu và những vật trang điểm cho thấy đây là bức tượng thể hiện một bá tước hoặc một vị thánh (trong Thần thoại Hy Lạp, những vị thần hoàng được mô tả ở tư thế quỳ). Bức tượng này đã bị ăn mòn khá nhiều, nên không thể chắc chắn khẳng định diện mạo của các nhạc công. Những cành cây hình chữ S độc đáo mà cây đèn hình người cõng trên lưng là rất tự nhiên và được sử dụng khá nhiều trong bài trí của người xưa. Cây đèn thể hiện một nền văn hóa cổ Hy Lạp chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo thần bí, thể hiện sự giao thoa văn hóa của thời kỳ Đông Sơn. Trong các tôn giáo thần bí phương Đông, trong các hoạt động tế lễ vào ban đêm thì ánh sáng đóng một vai trò cơ bản. Ánh sáng là biểu tượng của tâm hồn chứa đựng nội dung thiêng liêng, thần thánh. Ánh sáng phát ra từ cây đèn hình người được nhìn nhận như hào quang chói lọi. Và ánh hào quang đó sẽ đưa lại cho con người lòng tôn kính thần thánh và tín ngưỡng về sự bất tử. Theo giáo sư Janes thì những chiếc đèn trên bức tượng này có thể được xem là thờ thánh trong sự luân hồi của tạo hóa. Nhân vật chính trong cây đèn hình người quỳ thể hiện nhân sinh quan của người xưa, đó là sư tái hiện của nhân vật qúa cố, chịu ảnh hưởng hoặc có thể tái hiện vai trò của thánh Dionysos. Với những hình ảnh phong phú như cành, đèn bát rượu thể hiện một điểm nhấn tôn giáo: sự tái hiện của ông thánh, bà thánh, với sự trầm luân của con người cũng như suy tư trong hành trình chọn đường đi. Nụ cười của cây đèn hình người minh chứng cho sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, về sự tái hiện giá trị tâm linh của con người mà hàng bao thiên niên kỷ nay không làm phai nhạt niềm tin và hy vọng. Có thể nói, văn hóa Ấn Độ đã xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á cùng với những cuộc di cư của nhiều người Ấn Độ vào thế kỷ đầu sau Công Nguyên. Những đĩa đèn được gắn trên cành rõ ràng là mang tính biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa đó. Trong số các bảo vật quốc gia, bức tượng Phật A- di - đà ở chùa Phật Tích là một tuyệt tác điêu khắc thời Lý cũng mang một số phận của lịch sử. Theo truyền thuyết, dưới chân núi chùa Phật Tích tọa lạc một tòa tháp cổ rất lớn. Khi tòa tháp bị đổ, chỉ còn lại vết tích pho tượng Phật bằng đá. Nhiều người nhầm tưởng pho tượng đã bị Pháp hủy hoại trong chiến tranh. Người dân ở đây kể lại, trong chiến tranh, bọn Pháp dùng tượng làm bia đỡ đạn. Sau đó một cụ già trong làng đã đem đầu tượng về giấu. Hòa bình, cụ đem đầu tượng nộp lại cho chính quyền và gắn vào cho đến ngày nay. Theo sử gia Trần Trọng Kim thì đây là tượng Phật Thế Tôn Thích ca mâu ni. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nguyên tác của bức tượng đã không còn nguyên vẹn. Nhưng theo sư thầy Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Phật Tích, bức tượng này mang phong cách đặc trưng của thời Lý cùng với sự giao thoa văn hóa với các trường phái từ Ấn Độ và lục triều của Trung Quốc, nhưng đã được Việt hóa bằng ngôn ngữ Việt. Tượng A-di-đà ở chùa Phật Tích - Tuyệt tác điêu khắc thời Lý. Theo nhà nghiên cứu Trang Thanh Hiền, trong bài minh văn khắc trên tấm bia "Vạn Phúc Đại Thiền tự bi" niên hiệu Chính Hòa năm thứ 7 (1687) hiện dựng trước Nhà tổ của chùa, có đoạn viết "Vua thứ ba triều Lý, năm Long Thụy Thái Bình 4 (tức năm 1057) cất lên cây tháp quý cao nghìn trượng, lại dựng lập pho tượng mình vàng cao sáu xích…". Pho tượng mình vàng này chính là tác phẩm điêu khắc A-di-đà cổ nhất và hoàn thiện nhất của thời Lý mà chúng ta còn lưu giữ được cho đến ngày nay. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Thái Bá Vân cũng cho rằng, tượng A-di-đà là chuẩn mực của nghệ thuật thời Lý. Theo ông, với tượng A-di-đà ở chùa Phật Tích, mỹ thuật Việt Nam đã có được vẻ đẹp cổ điển, hình tượng điều độ, bình tĩnh, chứa niềm vui chân thực của kích thước người. Về chất cũng như về lượng, nó vừa vặn, thăng bằng với nhân cách dung dị và bác ái của làng xã và dân tộc. Hiện nay, pho tượng này có hai phiên bản được đúc lại từ những năm 1950-1960. Hai bức tượng này được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử: "Cây đèn hình người quỳ là một hiện vật độc bản, đại diện cho nghệ thuật cổ tiêu biểu, độc đáo vào thời kỳ cuối văn hóa Đông Sơn, có sự giao lưu với văn hóa Hán. Cây đèn thể hiện kỹ thuật đúc tài khéo và phản ánh thẩm mỹ cảm quan về vũ trụ của cư dân cổ giai đoạn này". Sư thầy Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích: "Tượng Phật A-di-đà mang phong cách nghệ thuật đặc trưng của thời Lý, trong mối giao lưu, tiếp biến văn hóa với các trường phái của Ấn Độ và trường phái Lục Triều, Trung Quốc. Tôi muốn mạnh dạn dùng thuật ngữ, đó là trường phái nghệ thuật Phật Tích, bởi sự lan tỏa của nó trong văn hóa Việt Nam. Chúng ta thấy rõ sự lan tỏa đó ở những bức tượng cổ ở Ý Yên, Nam Định và Hà Tây cũ. Đó là những bức tượng mang phong cách Phật tích, từ khuôn mặt, chất liệu đá, tiêu biểu cho một phong cách mang đậm bản sắc văn hóa Việt". Theo Công an nhân dân
 15. Giải quyết hàng tồn kho BĐS: Chỉ trong vòng 1 tháng? Vậy đâu là cơ sở cho nhận định như vậy, sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Trong một báo cáo mới đây tại Diễn đàn kinh tế mùa thu, con số mới nhất là số lượng dư thừa căn hộ cả 2 miền Nam – Bắc lên tới 70.000 căn. Theo ông, trong bao lâu thì mới giải quyết hết số căn hộ dư thừa trên? Theo tôi, với số lượng căn hộ dư thừa như trên chỉ trong vòng một tháng có thể giải quyết được nếu các chủ đầu tư giảm giá thành xuống hơn nữa. Điển hình thời gian vừa qua, chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì, HN) trong vòng vài ngày đã bán được 1.000 căn hộ. Nếu bán theo mô hình này chỉ 1 tháng là xong. Tính bình quân, giả sử 70.000 căn hộ có giá 70.000 tỉ đồng, trong khi đó quy mô nền kinh tế 2,6 - 2,7 triệu tỉ đồng, tổng tiền gửi của người Việt Nam 1,4 triệu tỉ đồng; như vậy, trong dân vẫn còn tiền. Điều quan trọng hiện nay là họ có nhu cầu mua nhà hay không và giá bán BĐS đó có phù hợp không. Căn cứ vào đâu mà ông cho rằng giải quyết hàng tồn kho trong một tháng? Như trên tôi nói, tiền gửi của người Việt Nam là 1,4 triệu tỉ đồng. Thời điểm này, hiện tượng đầu cơ đầu tư đã giảm đi nhiều mà đối tượng mua nhà tập trung vào những người có nhu cầu thực. Sở dĩ, tôi nói trong vòng 1 tháng có thể giải quyết được hàng tồn là do nhu cầu của người dân vẫn rất cao. Hiện nay gần 1 triệu công chức ở cả 2 miền đều chưa có nhà ở. Nhiều gia đình ở các tỉnh lên thành phố kiếm công ăn việc làm, cộng với các gia đình có điều kiện tại các tỉnh mua nhà cho con - cháu đang học tại thành phố để sau có thể “cắm chốt” luôn tại đây. Thống kê trên cho thấy, nhu cầu mua nhà của những đối tượng này rất lớn, nhưng không phải căn hộ cao cấp từ vài tỉ đến chục tỉ đồng. Khả năng thanh toán phổ biến nhất là dao động trong khoảng 1-2 tỉ đồng. Chúng ta đang dư thừa và “chết” ở phân khúc căn hộ lớn, có giá trị cao. Đơn cử như căn hộ tại dự án Madarin Garden của Tập đoàn Hòa Phát có giá từ 45 triệu đồng/m2 nay còn từ 29-38 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, số người bỏ tiền ra mua căn hộ đó không phải là lớn. Chỉ khi nào giảm giá phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng thì hàng tồn kho mới có thể giải quyết được. Theo tính toán của một số DN, tính chi phí xây dựng mỗi mét vuông nhà là từ 15-17 triệu đồng, nay đang bán giá 15-17 triệu đồng/m2 chỉ bằng hoặc là lỗ. Vậy giá 10 triệu đồng/m2 liệu DN đang lỗ nhiều? Nguyên tắc của thị trường là làm ra cái người khác cần chứ không phải làm ra cái mà mình có thể làm được. Hiện nay, chủ đầu tư sai lầm là họ tạo ra sản phẩm mà họ có chứ không phải cái mà thị trường cần. Cũng như các hàng hóa khác, thông thường thịt lợn giá 100.000 đồng/kg, chủ hàng tạo ra một loại thịt lợn khác giá 200.000 đồng/kg. Vẫn có một nhóm người có thể chấp nhận được chất lượng như thế, nhưng chỉ là 1 nhóm nhỏ, cũng giống như BĐS, chỉ có một nhóm người có khả năng thanh toán căn hộ cao cấp. Giả sử chủ đầu tư bán ra 15 triệu đồng/m2, nhưng người mua chỉ chấp nhận 10 triệu đồng/m2, trong khi đó bán 10 triệu đồng/m2 sẽ đáp ứng được nhu cầu của người mua; thu hẹp bớt tài sản đã hình thành là 15 triệu. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người chấp nhận mua 15 triệu. Tại vì thời gian qua thị trường xây dựng quá nhiều căn hộ trên 15 triệu đồng/m2, tạo ra một thị trường ảo chứ không phải thị trường thật. Trong tương lai, thị trường BĐS ảo có xảy ra? Thị trường BĐS phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và tầm 3-5 năm nữa thị trường BĐS mới có dấu hiệu hồi phục. Thị trường BĐS ảo xuất hiện khi kinh tế đi lên, bao giờ tâm lý lạc quan của xã hội cũng tạo ra bong bóng BĐS. Ví dụ, tôi chỉ mua được 1 căn hộ có giá 10 triệu đồng/m2, tới đây khả năng kinh tế đi lên, thu nhập đi lên sẵn sàng vay tiền mua căn hộ 15 triệu đồng/m2. Ảo là vượt quá khả năng của họ và để đáp ứng cho khả năng ấy của mình sẽ tạo ra tầng lớp đầu cơ. Và thị trường ảo xảy ra khi nền kinh tế hồi phục. Theo Lao Động
 16. Sướng như ở Việt Nam Sáng tập thể dục xong Về tắm nước nóng, xem diễn biến ngoại giao Trung - Nhật rồi làm suất đồ ăn nhanh và tới nơi làm việc. Trưa ăn suất combo đặt mang tới văn phòng. Chiều làm vài séc quần vợt hoặc đi ăn uống với bạn bè, đối tác. Tối về ngả mình trên sofa thưởng thức Novak Djokovic tranh cúp Thượng Hải Master với Andy Muray trước khi chìm vào giấc ngủ ngon. Nhịp sống khoa học và cân bằng giữa công việc và cuộc sống như vậy nghe giống như đang ở trời Tây nhưng thực ra chính là ở Việt Nam. Khảo sát Expat Explorer của Ngân hàng HSBC đã cho thấy điều đó. Hơn 50% các doanh nhân và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam khi được hỏi, đã đồng ý rằng cân bằng cuộc sống ở Việt Nam tốt hơn tại quê hương họ. ...và nhân viên văn phòng ở Nhật. Ở Pháp, Mỹ hay Nhật, người làm thuê có thu nhập cao hơn, song thời gian dành cho cuộc sống không được nhiều như ở Việt Nam. Người Nhật sáng dậy sớm tất tả leo lên tàu điện và chỉ khi đó mới tranh thủ ăn sáng hoặc ngủ bù. Lao vào công sở là làm việc không nghỉ để rồi kiệt sức khi về đến nhà. Ở Việt Nam, nhân viên văn phòng luôn có thời gian cho cà phê, trà đá trong ngày làm việc. Tại nơi làm việc ngoài những tranh luận chuyên môn, đôi khi còn xen vào những cuộc tán gẫu. Bác sĩ nhãn khoa Phạm Hồng Nam Trân sau hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ khi về làm việc tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM cũng tỏ ra hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam. “Về Việt Nam sống tôi thấy được thư giãn hơn”, bà cho biết. Việt Nam: Điểm đến lý tưởng thứ 10 thế giớiKhảo sát Expat Explorer 2012, do HSBC và Công ty Nghiên cứu YouGov thực hiện với sự tham gia của 5.339 chuyên gia từ 100 nước. Theo đó, các quốc gia Đông Nam Á đang được đánh giá là những điểm đến lý tưởng hàng đầu cho những người muốn có triển vọng thu nhập cao. Trong Top 10 thế giới, Đông Á và Đông Nam Á có 5 đại diện: Singapore (thứ 1), Thái Lan (3); Hồng Kông (4); Trung Quốc (7) và Việt Nam (10).Khảo sát dựa trên nhiều yếu tố: mức thu nhập, thu nhập sau thuế và khả năng tích lũy tài sản cao cấp. Nhưng đó mới chỉ là một phần sung sướng của cuộc sống ở Việt Nam. Chuyện nhà cửa cũng là một điểm cộng đáng kể. Trừ 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, hầu như vấn đề chỗ ở tại các tỉnh thành khác không quá nặng nề đối với người dân. Nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn có thể mua được nhà, căn hộ. Vậy nên 53% người nước ngoài tại Việt Nam cho rằng họ có được chỗ ở tốt và tiện nghi với giá phải chăng hơn ở quê nhà. 27% tỏ ra phấn khích vì lần đầu tiên họ có bể bơi trong nhà, điều họ chưa từng mơ tới trước khi đến Việt Nam. Thuận lợi trong vấn đề an cư nên cơ hội lạc nghiệp cũng vì thế mà rộng mở hơn đối với người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam. 1/3 số người được hỏi cho rằng tại đây, họ có nhiều cơ hội làm ăn hơn. Sống ở Mỹ từ nhỏ, sau vài lần về Việt Nam, Connor Nguyễn cũng thừa nhận điều này. “Chính nơi đây, tôi đã tìm thấy cơ hội khác cho cuộc đời mình”, anh nói. Anh đã đầu tư vào bóng rổ với đội bóng Saigon Heat. Tập đoàn tài chính Ngân hàng Bangkok hồi tháng 9 cũng quyết định mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông Tharabodee Serng-Adichaiwit, Tổng Giám đốc Bangkok Bank Việt Nam, cho biết điểm mạnh của Việt Nam là ổn định về chính trị và có dân số trẻ (50-60% dưới 30 tuổi). Việt Nam còn có tài nguyên thiên nhiên phong phú. Lượng tiền của 4,5 triệu Việt kiều chuyển về nước hằng năm cũng lên tới 5-7 tỉ USD. Tập đoàn này vừa xin gia hạn giấy phép hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM thêm 99 năm nữa. Việt Nam cũng được 63% người nước ngoài cho là nơi có nền văn hóa mà họ ưa thích, 70% đánh giá cao cuộc sống thú vị tại đây. Về sự thú vị, Louis Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management, mô tả rất đơn giản. “Tôi rất thích thú với những món hải sản, ốc và cánh gà nướng. Mà phải ăn ở quán lề đường mới ngon và thoải mái”. Những món ăn vừa ngon vừa rẻ là một trong những điều khiến người nước ngoài mê mẩn. Đặc biệt, họ cho rằng cuộc sống dễ chịu hơn nhờ người Việt rất thân thiện. 2/3 số người nước ngoài sống tại đây cho biết họ có bạn người Việt. Nơi đây, chỉ cần sau một câu chào là một ông Tây đã có thể làm vài ly rượu giao hảo với những người mới quen. Tất nhiên, những điều đó không làm thay đổi các quan niệm tiêu cực của người nước ngoài về Việt Nam. Chẳng hạn, họ đặc biệt không hài lòng với thái độ làm việc chưa chuyên nghiệp của công nhân, chưa yên tâm hợp tác với các đối tác Việt do thiếu tin cậy. Sự thay đổi khó lường về mặt chính sách, nạn tham nhũng cũng như những bí ẩn trong kiểu làm ăn lót tay khiến những người mới tới Việt Nam không biết đâu mà lần. “Muốn sống khá ở Việt Nam, cần phải có tâm hồn rộng mở”, các chuyên gia HSBC đúc kết trong bản khảo sát của mình. Theo Nhịp cầu đầu tư
 17. Bác VL có vẻ muốn khiêu khích... Bác TS vụ này rồi, mọi người nên dừng lại ở đây thôi, tránh mất hoà khí.
 18. Topic này rối quá, chẳng hiểu đầu đuôi và trọng tâm gì cả. Nên chấm dứt thì tốt hơn.
 19. Bộ trưởng Xây dựng: Bất động sản trong tình trạng khẩn cấp Bộ trưởng Dũng cho rằng xắp xếp các dự án để tránh tình trạng lãng phí đất bỏ hoang, cùng với đó hạn chế nguồn cung ra thị trường So sánh bất động sản như xương sống nền kinh tế, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng đặt vấn đề trình Thủ trướng thành lập nhóm chuyên trách xử lý các rào cản tạo ra giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay. Trong buổi Đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp ngành xây dựng bất động sản khu vực Hà Nội chiều ngày 25/10, người đứng đầu ngành Xây dựng cho rằng hiện nay khó khăn là bởi cung vượt quá xa cầu. “Các nhà đầu tư bất động sản mới quan tâm đến thị trường cho những người giàu hoặc người có khả năng kinh tế, sản phâm là căn hộ cao cấp, chung cư cao cấp…Trong khi đó đại bộ phận người dân cần những sản phẩm khiêm tốn qui mô nhỏ, giá rẻ thì ko có. Trong khi đó nhà giá cao, chất lượng cao, quy mô lớn thì thừa nhiều. Thực tế nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp là nhiều nhưng với thu nhập của người dân hiện nay không thể đáp ứng đc những ngôi nhà giá cao”, Bộ trưởng Dũng nói trong cuộc gặp gỡ. Theo người đứng đầu ngành xây dựng, để giải quyết khó khăn cung vượt xa cầu này cần phải có sự quyết liệt. Cơ quan quản lý cần rà soát các dự án, còn doanh nghiệp cơ cầu lại sản phẩm của mình. “Không phải làm đẹp hình ảnh doanh nghiệp” Theo bộ trưởng Dũng tính sơ bộ Hà Nội có khoảng 2000 ha đất giao cho các dự án nhưng ko phải tất cả đã được thực hiện. Ông Dũng đánh giá về quỹ đất chưa thực hiện này là “đó lại là điều may nếu tất cả thực hiện thì càng khó khăn”. Trong quỹ đất hơn 2000 ha này, theo bộ trưởng Dũng thì nên phân loại để sắp xếp lại. Theo ông Dũng, việc cơ cấu sắp xếp lại quỹ đất này hướng tới mục tiêu cuối cùng là “phục vụ người dân, cứu nền kinh tế”. Bộ trưởng nêu rõ bốn loại phải sắp xếp lại bao gồm: Loại một là những dự án không phải là công trình mà chưa bức thiết thì những dự án này cần dừng lại, không giải phóng mặt bằng. Loại hai là giải phóng mặt bằng nhưng chưa san nền thì cần dừng lại, tiết kiệm đất chống lãng phí, khuyến khích nhà dầu tư phát triển đất đó làm đất nông nghiệp hoặc đất khác, có thể đem ra canh tác hay làm gì đó. Loại ba đã có hạ tầng hoặc một phần hạ tầng thì điều chỉnh dự án để tăng cơ cấu nhà ở xã hội lên, nếu có thị trường. Cai này rất cần các địa phương tham gia. Cho chuyển đổi điều chỉnh dự án. Cần phối hợp để điều chỉnh khó khăn. Loại bốn, đã có căn hộ mà bị ế, chưa bán được thì xem xét cân nhắc cho phép điều chỉnh chia nhỏ căn hộ ra. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể để có sự điều chỉnh. Trừ những khu nội đô, căn hộ cao cấp thì khu vực ven đô chia rất cần thiết. Bộ Xây dựng cùng với lãnh đạo Hà Nội quyết liệt làm điều này, cho phép điều chỉnh. Bộ trưởng Dũng cho rằng xắp xếp các dự án để tránh tình trạng lãng phí đất bỏ hoang, cùng với đó hạn chế nguồn cung ra thị trường Sau khi đưa ra giải pháp được cho là cứng rắn đối với những dự án sử dụng đất không hiệu quả nêu trên, Bộ trưởng cũng trấn an doanh nghiệp rằng những diện tích đất đó sẽ không thu hồi lại nhưng các doanh nghiệp cũng cần phải quyết liệt thực hiện các giải pháp. Ông Dũng nhấn mạnh: “Doanh nghiệp phải tập trung cơ cấu lại dự án của mình. Nếu không làm được thì chuyển dự án cho người khác. Cần phải quyết liệt cơ cấu lại sản phẩm để bất động sản phải đến với người dân chứ không phải làm nhà to cho đẹp hình ảnh doanh nghiệp” “Biện pháp khẩn cấp” Trước những giải pháp về xắp xếp lại mục đích sử dụng quỹ đất và cơ cấu lại sản phẩm bất động sản, tiếng nói đến từ các doanh nghiệp cho rằng muốn thực hiện như lời Bộ trưởng cũng không dễ. Bởi để thực hiện những điều trên phải thông qua những thủ tục là những quy định đã được cấp phép. “Nay muốn xin lại có khi phải mất tới một năm. Mà một năm thì thị trường đã có những khó khăn mới”, đại diện doanh nghiệp đến từ Hải Phòng nêu kiến nghị. Đáp lại, Bộ trưởng Dũng cho rằng: Tình trạng khẩn cấp cần những biện pháp khẩn cấp. Tình hình khẩn cấp thì can thiệp của nhà nước sẽ khác và làm thế nào tháo gỡ khó khăn nhiều hơn. Bộ trưởng một lần nữa nhắc lại: Thị trường bất động sản là xương sống nền kinh tế, nếu chúng ta để nó khó khăn sẽ kéo theo sự khó khăn chung, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Bộ trưởng Dũng đặt vấn đề nếu cần có thể thành lập nhóm chuyên trách để tháo gỡ những khó khăn, rào cản này. “Về việc này có trình lên Chính phủ để Thủ tướng ra chỉ thị”, ông Dũng nói. Thông Chí Theo Dân Trí
 20. Bác VuLong hiểu gì về lỗ đen? Xin bác chỉ giáo vài điều để tôi dựa cột nghe. Nếu chỉ search trên mạng về đọc mà là hiểu thì ai ai cũng thành giáo sư mất.
 21. Lần đầu tiên nghe tới lỗ trắng, tìm kiếm trên internet ra cái này: Lỗ trắng Bách khoa toàn thư mở WikipediaTrong vật lý thiên văn, một lỗ trắng là một thiên thể giả định phóng ra vật chất, ngược với lỗ đen vốn hút mọi vật chất. Nó có thể được coi là nghịch đảo thời gian của lỗ đen, tức là giống một lỗ đen quan sát với thời gian đi ngược lại quá khứ. Thuyết tương đối rộng là đối xứng theo thời gian. Các phương trình về trạng thái cân bằng trong lý thuyết này đều có hai nghiệm tương ứng với hai chiều thời gian. Nếu áp dụng quy luật này cho phương trình cho ra nghiệm miêu tả lỗ đen với chiều thời gian dương, kết quả thu được khi nghịch đảo thời gian là lỗ trắng. Bởi vì một lỗ đen là một vùng không gian mà không một vật nào có thể thoát khỏi nó, đối nghịch theo thời gian của một lỗ đen là một vùng không gian mà không một vật nào có thể rơi vào đó. Một lỗ đen chỉ có thể nuốt vật khác vào, một lỗ trắng chỉ có thể phun vật khác ra. Các lỗ trắng hoàn toàn tồn tại trên lý thuyết toán học nhờ sự đối xứng của thuyết tương đối rộng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hiện đang tồn tại trong tự nhiên. Trên thực tế chúng hầu như không thể tồn tại, bởi vì không có cách nào đảo ngược thời gian để tạo ra một lỗ như thế. Có quan niệm cho rằng, Vụ nổ lớn chính là một dạng của lỗ trắng, vì ở không-thời gian đó, chỉ có vật chất và năng lượng được phun ra.
 22. Bộ đồ ăn trầu của tầng lớp quý tộc Việt Khoảng 100 hiện vật, tài liệu và hình ảnh tiêu biểu liên quan tới tập tục ăn trầu truyền thống của người Việt vừa được lựa chọn giới thiệu trong triển lãm 'Văn hóa Trầu cau Việt Nam' tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sáng 24/10. Tục ăn trầu ở Việt Nam có từ lâu đời và để tận hưởng cái thú này, người ăn trầu cũng phải thực hiện một loạt công đoạn khá cầu kỳ, bằng bộ dụng cụ gồm bình vôi, ống vôi, xà tích, chìa vôi; dao bổ cau têm trầu; khay, cơi, hộp, âu, giỏ, tráp, túi, khăn, đẫy; ống nhổ; cối, chìa ngoáy. Với tầng lớp quý tộc cung đình triều Nguyễn, bộ đồ ăn trầu thường được làm bằng vàng, bạc, đồng....... hoặc pha lê, kim sa hay ngọc.Bình vôi quai hình buồng cau làm từ gốm Hoa Lam đầu thế kỷ 20 dùng để đựng vôi, lấy vôi têm trầu. Đây là vật dụng không thể thiếu và giữ vai trò quan trọng. Cũng như các loại vật dụng khác, bộ dụng cụ ăn trầu thể hiện rõ đẳng cấp người sử dụng.Ống vôi được làm bằng bạc và đồng với nhiều hình thù khác nhau.Ống vôi và hộp thuốc lào thường được chủ nhân đeo vào người để tiện dùng mỗi khi cần.Ống nhổ trạm nổi hình rồng bằng vàng thời Nguyễn dùng để nhổ bỏ nước trầu, bã trầu.Hộp trầu bằng đồng thời Lê Sơ (thế kỷ 15) dùng để đựng trầu, thuốc và xếp các vật dụng nhỏ.Cối giã trầu của dân tộc H'rê (hình 1) và Hộp thuốc lào của dân tộc Thái (hình 2) dành cho những người lớn tuổi, răng yếu dùng để giã nát trầu trước khi nhai.Cách têm trầu cũng thể hiện sự cầu kỳ, tinh tế. Tùy từng hoàn cảnh mà trầu được têm theo mỗi cách khác nhau với ý nghĩa biểu trưng khác nhau: Trầu cánh phượng, cánh kiến, cánh quế, mũi mác. Trong ảnh, nghệ nhân Vũ Thị Tuyết Lan (61 tuổi, ở Bắc Ninh) đang têm trầu cánh phượng mời các vị khách tới thăm triển lãm.Trầu têm cánh phượng là biểu tượng cho sự duyên dáng, quyến rũ và khéo léo của phụ nữ Việt Nam. Trầu cánh phượng hay còn gọi là trầu quan họ có 11 cánh. Để têm được miếng trầu này, phải chọn quả cau cân hạt, lá trầu bánh tẻ và mỗi miếng trầu được cài thêm cánh hoa hồng. Cách nhai trầu cũng rất cầu kỳ, dùng từ lá trầu, quét một ít vôi đã tôi vào đầu lá trầu kèm theo một miếng cau cho vào miệng nhai nát. Ngoài ra có thể thêm vỏ chay, vỏ quạch, vỏ quế và thuốc lào. Khi nhai, hương vị của hỗn hợp trầu - cau - vôi sẽ làm cho người nhai trầu có cảm giác cay cay và hơi say. Trong lúc nhai trầu, để tẩy cổ trầu và xác trầu bám vào răng, người ta có thể dùng một nhúm nhỏ thuốc lào để chà răng.Ăn trầu là tập tục truyền thống có từ lâu đời và phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á và châu Đại Dương. Tại Việt Nam, tương truyền tục ăn trầu có từ thời Hùng Vương và gắn liền với câu chuyện cổ tích nổi tiếng: Trầu cau. Với người Việt, ăn trầu không đơn thuần chỉ là thói quen, tập tục mà còn là yếu tố cấu thành nên những giá trị văn hóa truyền thống. Trầu cau không chỉ là lễ vật khởi đầu trong các nghi lễ truyền thống như tang ma, cưới hỏi mà còn là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, vợ chồng.>> Xem tiếp Bình Minh Đối với tầng lớp bình dân, bộ dụng cụ này được tạo tác đơn giản bằng những chất liệu dễ kiếm như tre, gỗ, đồng, gốm. Ngược lại, với tầng lớp quý tộc, bộ đồ được làm bằng chất liệu quý, trang trí độc đáo, tinh xảo. Bình vôi trong ảnh được làm từ chất gốm men lục và trắng thời Lê sơ - Mạc, thế kỷ 15-16.Bình vôi gốm men lam xám có từ thời Mạc, thế kỷ 16. Trong gia đình truyền thống, bình vôi được coi trọng và tôn kính như một vị thần nên được gọi là Ông bình vôi hay Ông vôi, tương tự như Ông Táo trong bếp.Khi bình vôi đặc ruột hoặc lỡ bị sứt mẻ thì người ta không đem vứt bỏ mà cẩn thận treo xếp ở gốc đa đầu làng.Bình vôi cũng trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đây cũng là loại vật dụng duy nhất hiện còn đủ các niên đại khác nhau từ thời Lý - Trần tới nay. Bình vôi làm từ gốm men trắng thời Trần, thế kỷ 13-14.Ngoài bộ đồ ăn trầu của tầng lớp quý tộc xưa, triển lãm còn trưng bày bộ dụng cụ ăn trầu của nhiều dân tộc như Tày, Chăm, Xơ Đăng...Dụng cụ để cuộn lá trầu của dân tộc Tày.Ốc nung vôi ăn trầu của dân tộc Xơ Đăng.Ống vôi của dân tộc Xơ Đăng.Túi dùng để trựng trầu, chìa khóa và đồ trang sức của dân tộc Lô Lô, Bảo Lạc, Cao Bằng.Cối giã trầu của dân tộc Tày.Không gian tiếp khách trong ngôi nhà Việt đồng bằng bắc bộ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 luôn có sẵn cơi trầu, điếu hút thuốc và bộ đồ trà. Bình Minh
 23. Lỗ đen theo cách gọi ngày nay là sản phẩm sau /0/. Sao bác VuLong cho rằng lỗ đên có trước Thái Cực?
 24. Chu kỳ trái đất mà có 120-180 phút cho một ngày đêm thì sự sống làm sao tồn tại nổi, quay nhanh như thế thì văng hết ra không gian...
 25. SP nói chết lầm sàng là khiêm tốn. Bây giờ đi trên đường cao tốc Thăng Long và đường 32 thôi thấy thảm lắm.