• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamhung

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  2.298
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  22

phamhung last won the day on Tháng 7 14

phamhung had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

495 Excellent

1 Người theo dõi

About phamhung

 • Rank
  Hội viên tích cực
 • Birthday 19/04/1974

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  hanoi

Xem hồ sơ gần đây

3.224 lượt xem hồ sơ
 1. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh viết: ĐỨC ĐẠTLAILATMA NÓI: "Không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thật!". Nhân danh nền văn hiến Việt: Thuyết Âm Dương Ngũ hành mô tả chân lý cuối cùng và là kết luận cuối cùng. Kết thúc một chương dài đầy gian khổ đến đỉnh vinh quang của toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại. Tôi sẽ viết tiếp đề tài đang bỏ dở: PHẬT GIÁO CÓ PHẢI CỨU CÁNH DUY NHẤT CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? ==================== TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT? Đức Đạt Lai Lạt Ma Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma. (Leonardo là một trong những người cải cách Thần học Giải phóng). Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về tôn giáo và tự do có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài, vừa tinh nghịch vừa tò mò: “Thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây Tạng” hoặc “Các tôn giáo phương đông, lâu đời hơn Kitô giáo nhiều” Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh. Ngài trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn.” Để dấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi: “Cái gì làm tôi tốt hơn?” Ngài trả lời: “Tất cả cái gì làm anh biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn. Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất.” Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác: -“Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không. Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng, và đối với thế giới. Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta. Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người. Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành. Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão. Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy. Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác. Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là vấn đề lựa chọn.” Cuối cùng ngài nói: -“Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói. Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động. Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói quen. Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách. Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh, và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh và … Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.”
 2. Thày Thiên sứ viết: BẤT CỨ MỘT LÝ THUYẾT NÀO CỦA NỀN VĂN MINH HIỆN NAY - Muốn chứng tỏ nó là "ứng cử viên" - Ứng cử viên thôi nhá! Chứ chưa được công nhận. Tức là mới nộp hồ sơ dự thầu - rằng: Chính ta mới là "Lý thuyết thống nhất" - Thì phải thể hiện được trong nội hàm của lý thuyết đó - câu nói nổi tiếng của SW Hawking trong cuốn sách "Lược sử thời gian" của ông. Còn không giải thích được ngay trong nội hàm của nó câu nói trên của SW Hawking thì đi chỗ khác chơi. Thiên Sứ không có thời gian nhiều. Từ nay, trên thế giới này, ai muốn mô tả về LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - phải thể hiện trong nội hàm của chính lý thuyết đó, mô tả được nội dung trên của ngài Hawking. Thế cho nó nhanh! NẾN TẢNG TRI THỨC CỦA NỀN VĂN MINH HIỆN NAY chưa đủ những yếu tố cần để tổng hợp và hình thành nên một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Ngay cả những nhà khoa học tinh hoa của nền văn minh này, mới chỉ có ý tưởng về nó (Thế là cũng tiến bộ lắm rồi). Bởi vậy, họ đặt ra những tiêu chí về LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Một trong những tiêu chí cực kỳ quan trong, để thẩm định nội hàm của một Lý thuyết thống nhất, chính là phát biểu của SW Hawking trong cuốn "Lược sử thời gian", mà tôi đã mô tả. Đọc đến câu này trong cuốn sách của ông, tôi phải giật mình vì thiên tài của SW Hawking. Ông quả là xứng đáng được thế gian tôn vinh "Ông Hoàng của nền vật lý lý thuyết". Những thứ tư duy tầm thường nhan nhản trên thế gian, ngay cả trong môi trường giáo dục hoàn hảo và tiếp thu tất cả những tri thức cao cấp của nền văn minh này, cũng không thể nghĩ ra được một ý tưởng xuất sắc như vậy. Tôi đã diễn tả nội hàm ý nghĩa nhận định của SW Hawking qua phát biểu nổi tiếng của ông. Đó chính là vì hệ thống tri thức của cả nền văn minh này, thâm chí nó còn chưa hiểu được tất cả bản chất cấu trúc của vật chất. Thứ mà nó gọi là "Vật chất tối". Và nó cũng mới chỉ nhận thức được một cách trực quan sự vận động và cấu trúc cơ học của một phần CẤU TRÚC VẬT CHẤT, mà nó gọi là "khoa học thực chứng". Về một góc nhìn khác thì hệ thống tri thức của nền văn minh này, còn chưa hiểu được bản chất tương tác và những quy luật tương tác và cả môi trường tương tác, qua những quy luật vận động mang tính cơ học , mà nó nhận thức được. Ít nhất với những khiếm khuyết có tính nền tảng của cả hệ thống tri thức của một nền văn minh như thế đó - Làm sao mà nó có thể tổng hợp được để trở thành một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT? Nhưng những tri thức về quy luật tương tác và trường tương tác của toàn vũ trụ được tổng hợp trong một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - với điểu kiện phải có của nó - THÌ - nó sẽ phải chi phối trên thực tế sự vận động của toàn thể vũ trụ và tư duy của cả chính con người. Đó là nguyên nhân để WS Hawking phát biểu: "Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất, thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?". Và đó là nguyên nhân để Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh xác định rằng: Một hệ thống lý thuyết được coi là ứng cứ viên của Lý thuyết thuyết thống nhất, thì trong nội hàm của nó phải thể hiện nội dung nhận định của SW Hawking. Nhưng nền văn minh này chưa đủ những yếu tố cần tạo nên Lý thuyết thống nhất. Do đó, nếu ai đó cho rằng sẽ có một lý thuyết nào đó thuộc về nền văn minh này có khả năng là LY THUYẾT THỐNG NHẤT thì chỉ có hai khả năng: Bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, hoặc không biết gì, chỉ chém gió cho vui. Do đó, cần loại ngay từ vòng gửi xe. PHÁT BIỂU CỦA ÔNG HOÀNG VẬT LÝ SW HAWKING: Điều này. chính là sự mô tả khái niệm "Định mệnh" trong Lý học Đông phương", nhân danh nền văn hiến Việt. Sự quyết định có tính "Định mệnh" cho đến từng hành vi của con người có khả năng tiên tri, trong các phương pháp bói toán của nền Lý học Đông phương - chính là nội hàm trong phát biểu nổi tiếng của SW Hawking về nội hàm của Lý Thuyết thống nhất. Để quyết định định mệnh của một con người - và cả sự phát triển của nền văn minh đến chân lý cuối cùng - thì chỉ có hai khả năng: A/ Chính là THƯỢNG ĐẾ! B/ Sự tồn tại trên thực tế của một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT và là ứng cử viên duy nhất trong toàn bộ lịch sử vũ trụ - mà trong đó nền văn minh nhân loại chỉ là một phần tử của lịch sử vũ trụ. Với Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Tức Nguyễn Vũ Diệu) thì chỉ coi LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT đang được giới thiệu thuộc về nền văn hiến Việt, chỉ là phương tiện chứng minh cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Bởi vậy, để phản biện một lý thuyết như thuyết Spin không thể là Lý thuyết thống nhất, Thiên Sứ chỉ cần thời gian của "một nốt nhạc". Đây cũng không phải là lần đầu tiên và duy nhất Thiên Sứ làm điều này. Trước đó cũng có vài lý thuyết bị Thiên Sứ phản bác, thí dụ như Lý thuyết Higg.
 3. Cuộc tranh luận giữa Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh với Thái Thượng Triết về Thuyết thống nhất. CUỘC TRANH LUẬN ĐÃ KẾT THÚC. Bạn tôi - Giáo Sư Tiến Sĩ Vật lý kiến trúc Nguyễn Văn Muôn, đã kết nối để tôi có thể tranh luận với một người bạn của anh ấy là Thái Thượng Triết. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn tranh luận với một người, mà tôi cho rằng có những nhận xét hồ đồ và rất thiếu tính nhân bản. Nhưng nể bạn tôi, nên tôi đã tham gia. Và với hiểu biết của tôi thì khả năng của người này, tôi chỉ cần trong vòng "một nốt nhạc", đủ để anh ta phải thấy sự sai lầm của mình. Mọi chuyện đã xảy, lâu hơn tôi dự tính một chút: Anh Thái Thượng Triết tự ý xóa các conment của mình trên Fb của GS Muôn - bạn tôi. Tuy nhiên, vì các vị tham gia Fb của bạn tôi không biết gì về tôi, nên tôi có vài lời giới thiệu mình ở đây. Và tôi cũng chia sẻ lại bài tự giới thiệu này lên chính ngay Fb của tôi, để những ai chưa thật hiểu về tôi có thể biết hơn về tôi một chút, cho tiên việc quan hệ trên Fb này. Sau đây là toàn văn lời giới thiệu về bản thân. Coi như là một "Lý lịch tự thuật". ================ NHÂN DỊP NÀY, TÔI HÂN HẠNH GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT VỀ TÔI VỚI CÁC BẠN. Tôi chỉ là một người dân bình thường và không bằng cấp tối thiểu - bằng Đại học cũng chưa có. Nếu được công nhận thì tôi mới chỉ học hết các học phần của Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Khóa Mở năm 1988 đến 1992. Một mảng kiến thức chẳng liên quan gì đến Vật Lý Lý thuyết và cả Toán học. Tất cả mọi kiến thức của tôi là do tự học. Vào năm 1998, tôi phát hiện ra rằng: một nhóm những nhà Sử học có quyền lực học thuật, phủ nhận cội nguồn truyền thống Việt sử trải hơn 4000 năm văn hiến - Tức gần 5000 năm theo cách nói của tôi. Họ nhân danh khoa học. Cho nên tôi nhân danh khoa học, lên tiếng phản bác. Họ cho rằng: Thời Hùng Vương không phải là một quốc gia và với họ "Cùng lắm là một nhà nước sơ khai" với một "liên minh 15 bộ lạc" và "địa bàn hoạt động chỉ vỏn vẹn ở Đông bằng sông Hồng". Từ năm 1998, tôi lên tiếng phản bác và viết cuốn sách đầu tiên: "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại". Cuốn sách được sự chú ý của dư luận thời bấy giờ. Sau đó tôi viết tiếp nhiều đầu sách khác. Trong quá trình nghiên cứu về Thời đại Hùng Vương, tôi đã phát hiện ra rằng: Toàn bộ kiến thức nền tảng của Lý học Đông phương - vốn cả thế giới coi là của Trung Quốc - thực chất là của Việt tộc. Tôi đã viết nhiều cuốn sách về vấn đề này. Cuối cùng, tôi đã nhận thấy rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch không phải là một hệ thống lý thuyết rời rạc như nó được hiểu và mô tả trong các văn bản, từ các bản văn chữ Hán cổ. Mà nó là cả một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, mô tả vũ trụ với toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ cho đến mọi dạng tồn tại vận động có tính quy luật của vật chất - kể các các dang vật chất nằm ngoài kiến thức của nền văn minh hiện đại quen gọi là "Khí". Hệ thống lý thuyết đó, không chỉ mô tả vũ trụ với tất cả những quy luật tương tác vận động của vật chất, mà còn của cả tất cả những vấn đề liên quan đến con người với khả năng tiên tri đến từng hành vi. Đối chiếu với những tiêu chí về một lý thuyết thống nhất, với các vấn nạn của hệ thống tri thức khoa học hiện đại, tôi xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch chính là một hệ thống Lý thuyết hoàn chỉnh và chính là Lý thuyết thống nhất mà khoa học đang mơ ước và đang tìm kiếm. Tôi không phải là người phát minh - tất nhiên - mà chỉ phục hồi lại những giá trị đích thực của học thuyết này - nhân danh nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng bên bờ nam sông Dương Tử. Thế giới này có thể công nhận, hay không công nhận những luận điểm của tôi về sự tồn tại của một Lý thuyết cổ xưa với tư cách là một Lý thuyết thống nhất. Vì thành thật mà nói, tôi không quan trọng lắm vấn đề cá nhân tôi thế nào. Mà chỉ lấy một hệ thống Lý thuyết vũ trụ quan cổ xưa mà tôi phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt, NHƯ MỘT PHƯƠNG TIỆN CHỨNG MINH CHÂN LÝ VIỆT SỬ TRẢI GẦN 5000 NĂM VĂN HIẾN, MỘT THỜI HUY HOÀNG BÊN BỜ NAM SÔNG DƯƠNG TỬ. Xin cảm ơn các bạn quan tâm. ========================= Còn đây là bài viết của bạn tôi, kết nối cho cuộc tranh luận này: ["Minh Muon Nguyễn cùng với Nguyênhuechi Thai và 9 người khác. 17 giờ GỬI 2 ANH NGUYỄN VŨ DIỆU VÀ THÁI THƯỢNG TRIẾT! Tôi đã chia sẻ những qua điểm về phong thủy và vũ trụ học của anh Diệu bạn tôi, sau đó được đọc một vài comment của bạn bè và thấy có “vấn đề” nên xin có đôi lời như sau: 1. Có rất nhiều cách tiếp cận với “Lý thuyết thống nhất” chủ yếu là bằng những nghiên cứu Vật Lý Lý thuyết, tuy nhiên cũng có không ít người có những cách tiếp cận khác, trong đó bạn Nguyễn Vũ Diệu của tôi đi theo hướng của Lý Học Đông Phương mà cụ thể là Phong Thủy Lạc Việt! 2. Sự tranh cãi về các lý thuyết này vẫn đang là đề tài sôi nổi trên toàn thế giới. Kết quả có những nhà Vật Lý nổi tiếng thé giới như Stephen Hawking cũng đã phải thừa nhận những sai lầm của mình trong Lý Thuyết Hố Đen. Và rồi ngay cả Lý thuyết tương đối của Albert Einstein cũng có hàng trăm công trình chỉ trích. Về vấn đề này bạn Thái Thượng Triết, một chuyên gia nghiên cứu về vũ trụ học, cũng đã phải thốt lên rằng “Thế hệ U70 của chúng tôi sẽ không sống được đến cái ngày mà thuyết tương đối bị coi là nổi xấu hổ của loài người, nhưng thế hệ U50 của các bạn là chắc chắn!” 3. Như vậy, sự tranh luận là rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi được biết cả 2 bạn Thái Thượng Triết Thai Thuong Triet và Nguyễn Vũ Diệu đều có những cách bảo vệ quan điểm riêng của mình trên cơ sở những kiến thức và cách tiếp cận của bản thân. Giá như cả 2 anh cùng tìm hiểu được những cơ sở của nhau, ví dụ anh Triết tìm hiểu Cơ sở của Phong Thủy Lạc Việt, còn anh Diệu biết về những biến đổi Lorentz trong Vật Lý chẳng hạn, thì cuộc tranh luận sẽ có hiệu quả hơn! Còn nếu mỗi người cứ đứng trên quan điểm của mình nhà cháu e rằng cuộc trang luận sẽ không có hồi kết! (Xin mạo muội dẫn chứng 1 bức tranh vui như dưới đây) 4. Trong tranh luận ý thức tôn trọng nhau là rất quan trọng, quan trọng hơn nữa là cần động viên và khích lệ nhau. Có như vậy thì cái “Tâm” mới sáng, và Tâm sáng thì mọi việc dễ hanh thông! Nhà cháu tuân thủ nguyên tắc này nên rất lắng nghe và ủng hộ 2 anh! 5. Để tiện, nhà cháu đã hỏi Giáo Sư Gúc Gồ được biết 2 trang WEB của 2 anh xin nêu ra ở đây để 2 anh và mọi người và các học trò của 2 anh cùng tham khảo: - Trang http://thuyettongquatvutru.com.vn/ của anh Triết trình bầy những quan điểm của anh Thái Thượng Thiết Thai Thuong Triet về Thuyết Tổng Quát Vũ Trụ - Trang http://www.lyhocdongphuong.org.vn/phong…/phong-thuy-lac-viet của anh Diệu trình bầy những nghiên cứu của anh (Lấy tên là Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh) trong lãnh vực Lý Học Phương Đông. Nhà cháu chỉ là một thầy giáo chuyên về “Vật Lý Kiến trúc” (Building Physics), nghĩa là cũng tập tọe nói chuyện được với anh Triết vì có dính tới tí “Vật Lý”, và ấp úng được với anh Diệu vì cũng có tí kiến thức “Phong Thủy và Kiến trúc”. Nếu có gì sơ xuất xin 2 anh và mọi người đại xá!"] ============= PS: Vì tôi cho rằng: Bài viết trên Fb của bạn tôi có sự cố kỹ thuật, không hiện thị, nên tôi viết bài này lên đây
 4. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh viết: NHÂN DỊP NGÀI DONAL TRUMP SẮP ĐI NGA Trước hết tôi bày tỏ nhiệt liệt hoan ngênh ngài TT Hoa Kỳ đi Nga và tôi tin rằng sẽ có sự đón tiếp trọng thị của ngài Putin với quốc khách của nước Nga. Từ rất lâu trên dd lyhocdongphuong.org.vn - tức là ngay cả khi Nga mới chiếm Crimea - trong topic "Sự kiện và vấn đề Châu Á Thái Bình Dương", tôi đã khuyên nước Mỹ bỏ qua vấn đề này và hợp tác với Nga. Về phía ngược lại, tôi cũng khuyên nước Nga không nên quá quan trọng Crimea để làm mất lòng thế giới. Tôi hy vọng Nga Mỹ sẽ công tác như họ đã từng cộng tác và vốn là Đông Minh của nhau từ thời Thế Chiến thứ II. Tôi tin rằng: Một số những điều khoản của những Hiệp Ước Đồng Minh này vẫn còn hiệu lực đến ngay hôm nay. Thế giới này đã phát triển và làm thay đổi về chất những mối quan hệ chiến lược về cả kinh tế và quân sự. Những căn cứ quân sự có từ thời thế chiến thứ II, đã trở nên lỗi thời khi tên lửa có thể bắn qua nửa vòng trái Đất. Và những đội quân viễn chinh có thể di chuyển trong vòng một ngày để đi qua nửa bên kia quả Địa cầu. Cho nên, nó không còn cần thiết những căn cứ quân sự quá gần lãnh thổ đối phương - lúc này trở thành con tin của các cuộc tấn công phủ đầu. Tương tự như vậy với Crimea. Bởi vậy, tôi rất vui khi ngài Trump tỏ ra không quan trọng vấn đề Crimea trước khi gặp ngài Putin. Có thể tôi đã "cầm đèn chạy trước ô tô", khi khuyên quá sớm cho một quan hệ Nga Mỹ mấy năm trước. Vào thời điểm mà cả hai nước còn cần phải giải quyết một vài vấn đề. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để các vị tiến lại gần nhau hơn. Cá nhân tôi rất kỳ vọng vào cuộc gặp Thượng đỉnh Nga Mỹ sắp tới. Cho nên tôi chúc các vị sẽ ký được những hiệp định khung cho mối quan hệ lâu dài của hai nước. Ngài Trump rất kính trọng Thượng Đế! Cho nên tôi xin Thượng Đế phù hộ ngài. Mọi sự tốt đẹp đang chờ hai quốc gia này ở phía trước.
 5. ĐỒNG MỘT DOLLAR SINGAPOR & BỨC TRANH TAM DƯƠNG KHAI THÁI LÀNG ĐÔNG HỒ. Truyền thuyết kể rằng: Đất nước Singapore sở dĩ phát triển chính vì ngài Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã nghiên cứu Địa Lý Phoengshui và đã nhờ các thầy Địa Lý tài ba, kích hoạt Địa lý phong thủy ở Đảo quốc này. Những công trình Địa Lý nổi tiếng của Singapore, đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, phân tích và giảng ngay khóa Địa Lý Lạc Việt đầu tiên, từ 2006. Đó là: Dinh Thủ Tướng Singapore có cấu trúc hình cái ấn với một hồ nước tượng cho con dấu đóng xuống, quyết định vấn đề. Dinh Thủ tướng này tọa lại ngay Trung Cung Đảo quốc này. Công trình kiến trúc nghệ thuật "Chiếc nhẫn may mắn". Tổ hợp công trình kiến trúc này được xây dựng ngay vị trí đắc địa nhất cực vượng Âm khí của đất nước này. Nhưng một yếu tố thứ ba, rất quan trọng nữa, đó là đồng một dollar Singapor. Nhà phong thủy - nhà sư Hong Chuan nổi tiếng thời bấy giờ cho rằng việc đào hầm xây tàu điện ngầm ở Singapore, đã phá vỡ long mạch, làm xấu phong thủy và kìm hãm sự thịnh vượng của quốc đảo. Ông này cho rằng cách duy nhất để trung hòa các yếu tố tiêu cực là mọi người dân mang theo một hình bát giác trong người khi ra đường. Làm cách nào để đạt được điều đó, khi ở Singapore không phải ai cũng tin vào phong thủy? Sau một thời gian bàn bạc, ngài Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã quyết định tạo ra đồng 1 đô Singapore, với 8 cạnh bên trong đường viền tròn. Đây được coi đây là lá bùa may, trấn yểm tà khí và là một phương thuốc an dân. Câu chuyện này được nhiều người dùng để lý giải cho việc ra đời đồng tiền một Dollar Singapor với hình dạng bát giác vào năm 1987. Do vậy mà ngay sau khi được phát hành, đồng xu này đã rất thu hút công chúng, thành biểu tượng may mắn, linh vật trấn yểm tà ma của người Singapore và trở thành vật bất ly thân của họ khi ra đường. Ngoài ý nghĩa về mặt tâm linh, với người dân Singapore, đồng xu 1 đôla còn là biểu tượng cho tài khí. Nhưng trong thời gian tìm hiểu Lý học Đông phương và tính hình tượng trong Địa Lý phong thủy, thì tôi nhận thấy rằng: Bức tranh dân gian Việt nổi tiếng của làng tranh Việt Đông Hồ, có một sức mạnh tác động, kích hoạt biểu tượng may mắn và tài lộc hơn rất nhiều đồng một Dollar Singapore. Đó chính là bức tranh "Tam Dương khai thái" của làng Đông Hồ. Tôi đã phân tích rất kỹ tính minh triết của bức tranh này trong cuốn "Minh triết Việt trong tranh dân gian Việt Nam", từ năm 2001. Ngay đầu năm Đinh Dậu 2017, tôi đã viết bài mô tả tính kích hoạt tài lộc của bức tranh này treo trong nhà và làm những bức tranh có kích thước nhỏ để cho vào ví/ bóp. Tranh "Tam Dương khai thái" của làng Đông Hồ năm ngoái, bán chạy như tôm tươi. Thông tin từ những người treo tranh này trong nhà, đều xác định sự thay đổi tài lộc và may mắn hơn hẳn. Bức tranh "Tam Dương khai thái" thực chất mô tả về hình tượng của một quẻ tốt nhất trong chu kỳ 64 quẻ Dịch, có tên gọi là "Địa Thiên Thái". Từ vụ việc nhỏ nhoi, đến gia đình, xã hội và cả quốc gia, dân tộc...gặp quẻ này đều rất tốt, mọi việc hanh thông. Theo chủ quan và sự hiểu biết của tôi, nếu mỗi người chúng ta đều có một bức hình tranh "Tam Dương khai thái" thu nhỏ để trong bop/ ví thì tác dụng sẽ hơn nhiều đồng 1 dollar Singapore. Tất nhiên, để dẫn đến một sự kiện tốt/ xấu trong cuộc đời bạn, sẽ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng bạn sẽ được hỗ trợ tốt đẹp hơn, trong giao dịch, quan hệ xã hội và may mắn về tiền bạc, nghề nghiệp, nếu trong bóp/ ví của bạn có một bức tranh thu nhỏ nổi tiếng của làng Đông Hồ. Đã có nhiều cá nhân sở hữu bức tranh thu nhỏ này, và có những Cty trang bị cho nhân viên của họ, mỗi người một tấm tranh như vậy. Tất nhiên, họ đều may mắn và Cty rất phát triển. Nhiều Cty lớn bỏ ra cả hàng chục, hàng trăm triệu để mua vật phẩm trấn yểm ở văn phòng của họ. Trong khi đó, chỉ cần vài triệu, họ có thể trang bị tranh này cho hàng trăm công nhân, kích hoạt sự phát triển của Cty và những công nhân, nhân viên trong Cty cũng rất may mắn. Để sở hữu một bức tranh thu nhỏ cho vào bóp/ ví của bạn - Ở Hanoi bạn có thể liên hệ với cơ sở cửa hàng Phong Thủy Lạc Việt, 52 Phố Tôn Đức Thắng Quận Đống Đa Hanoi. Sdt: 093 801 6618 Ở Sài Gòn, bạn có thể liên hệ với Thường An Sdt: 098 861 0067. CHÚC SỰ MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC LUÔN Ở BÊN CÁC BẠN. - Chú thích nội dung hình ảnh: 1/ Đồng Một dollar Sinhgapore> 2/ Bức tranh "Tam Dương khai thái" thu nhỏ, bằng bìa cứng tráng lớp bảo quản. TÍNH MINH TRIẾT CỦA BỨC TRANH TAM DƯƠNG KHAI THÁI. Tôi tóm tắt nội dung bức tranh này ở đây. Nhìn vào bức tranh bạn chỉ thấy hai con gà Trống gần giống hệt và quay đầu vào nhau, với hàng chữ "Tam Dương khai thái". Trong 64 quẻ Dịch chỉ có một quẻ là Địa Thiên Thái có ba hào Dương (Tam Dương). Vậy hình tượng nào là quẻ Khôn để thành ĐịaThiên Thái? Đó chính là hình tượng 2 con gà trống này: 1/ Độ số 2 là của quẻ Khôn (Hai con gà). 2/ Sau lưng con gà trống là hình ảnh mặt trời (Hỏa) được cách điệu với những lông đuôi chính là tai lửa của mặt trời. Đây chính là biểu tượng quẻ Khôn thuộc Âm Hỏa theo Lạc Việt. Khi nhìn vào bức tranh ta thấy hình hai con gà trước (Dương trước, Âm sau) và nổi bật. Chữ chỉ là mô tả nội dung bí ẩn của bức tranh. Đây chính là sự xác định Hình ảnh quẻ Khôn có trên quẻ Càn (Dương trên Âm Dưới). vậy chính là quẻ "ĐỊA THIÊN THÁI". các bạn xem hình minh họa trong bài này. 3/ Bùa may mắn hộ trợ bản mệnh và Cty. 4/ Quẻ Địa Thiên Thái - quẻ thứ 11 và là quẻ tốt nhất trong kinh Dịch. Gồm quái Khôn (Ba vạch Âm đứt ở trên) và quái Càn (Ba vạch Dương - Tam Dương - ở dưới)
 6. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh tức Nguyễn Vũ Diệu chia sẻ đôi điều và có lời khuyên với chị em hãy rất thận trọng và cân nhắc kỹ khi sửa những chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể. THƯA QUÝ VỊ VÀ PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Sửa sắc đẹp - nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì. Khái niệm sửa sắc đẹp đôi khi không đồng nghĩa với sửa tướng. Thí dụ như làm trắng da, tô son, đánh phấn, trị mụn cóc mọc một cục bằng hạt đậu ngay trên mặt... thì nó vẫn thuộc "phạm trù" sửa sắc đẹp. Nhưng đa phần sửa sắc đẹp trong hoàn cảnh hiện nay, liên quan đến sửa tướng. Phổ biến nhất là nâng mũi, cắt môi, mài cằm (Đau bỏ mựa), nâng ngực, hút mỡ mí mắt......Tuy thuộc "phạm trù" sửa sắc đẹp, nhưng nó lại là những phần tử cũng nằm trong "phạm trù" của "tập hợp" sửa tướng của nền zdăng miêng Đông phương huyền bí. Đây chính là cái lý do, lão Gàn chia sẻ bài viết của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, một cao thủ của Địa Lý Phong thủy Lạc Việt. Nhưng Thiên Đồng chỉ giới thiệu sự kiện, không phân tích bản chất của vấn đề. Đó là do giới hạn chủ đề bài viết, chứ ko phải những cao thủ Địa Lý Lạc Việt không biết bản chất của vấn đề. Bởi vậy, lão phải nói thêm vì sao sửa tướng lại hết sức không tốt. BẢN CHẤT CỦA PHÉP XEM TƯỚNG. Một trong những nguyên lý căn bản cùa Lý học Đông phương , mà tất cả các cao thủ đều phải biết là nguyên lý: "Hình nào, khí đó". Núi có khí của núi, sông có khí của sông. Xét một thế núi thì cao thấp, vuông tròn...khí chất cũng khác nhau. Xét một dòng sông thì, mãnh mẽ, hiến hòa, trong đục...khí chất cũng khác...Tất nhiên, xét một con người thì hình tướng khác nhau thì khí chất cũng khác. Khí chất khác nhau thì tương tác với môi trường cũng khác và tạo nên cái gọi là số mệnh của từng con người. Về bản chất của tương tác và những quy luật tương tác thì hiện nay nền khoa học hiện đại chưa đạt tới. nên lão tạm dừng ở đây và bàn vào lúc khác. Về bản chất thì cả một lịch sử phát triển của vũ trụ, bắt đầu từ khí chất tạo nên hình tướng, hình tướng xác định khí chất và xác định sự tương tác của khí chất từng con người làm nên số phận của họ trong môi trường sống. Đây là nguyên lý căn bản của phép xem tướng của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Vào thời xa xưa, các phương tiện kỹ thuật chưa phát triển, sinh ra hình tướng thế nào đành phải chấp nhận như thế đó. Tây Thi là Tây Thi, Thị Nở ra đằng Thị Nở. Nhưng khi phương tiện kỹ thuật phát triển, sửa sắc đẹp đồng nghĩa với sửa tướng. Tức hình thức thay đổi thì khí chất thay đổi và đương nhiên số phận thay đổi. Và hiện tượng sửa tướng làm số phận thay đổi như thế nào, Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn đã thống kê dưới đây. Nhưng lão Gàn cần phái nói rõ rằng: Lý học Việt không cấm sửa tướng. Trong Lý học, một định đề đã được xác định: "Tâm bất như tướng, tướng tự tâm sinh. Tướng bất tùng tâm, tường tùy tâm diệt". Nhưng sửa thế nào lại là cả một khối tri thức cực kỳ phức tạp. Bởi vì, bản chất thiên nhiên vốn hết sức cân đối. Cho nên hính tướng con người cũng rất tự cân đối với nó. Bởi vậy, việc sửa tướng, mà không hiểu biết, loạng quạng là có một kết quả không khả quan, vì phá vỡ tính cân đối của tự nhiên.. Trong cuộc đời xem bói và tư vấn cho thân chủ của lão, gặp hàng ngàn phụ nữ đặt vấn đề sửa sắc đẹp bằng giải phẫu. Lão chỉ đồng ý ba, cùng lắm là 4 trường hợp sửa mũi. Nhưng phải vẽ thiết kế cho họ một cái mũi cực kỳ cần thận, để họ trình bày với bác sĩ thẩm mỹ. Ngoài ra lão bác hết. Ai không nghe lão thì ráng chịu. Bài viết hơi dai, không bít cái anh Fây có cho đăng không. Nên lão có lời khuyên với chị em và quý vị hãy rất thận trọng và cân nhắc kỹ khi sửa những chi tiết sau đây trên khuôn mặt và cơ thể. Tôi nhắc lại là rất thận trọng, chứ không phải tuyệt đối không được. Đó là: Hút mỡ tại gian my (Bọng thịt phía dưới mắt). Sửa mũi, sửa cằm, sửa gò má; sửa nâng ngực. Còn căng da, cắt da cho đỡ sụp mí mắt thì được. Tạm thời vậy đi. Hôm nào hứng viết tiếp. Chúc tất cả một cuộc sống an lành. ------------------------------------------------------------------------------------ Thiên Đồng chia sẻ: CHUYỆN SỬA TƯỚNG Bây giờ nghiệm lại môn Tướng pháp, thấy hay... Thuở nhỏ, ở xóm tôi, có cô kia, tướng sắc cũng nhu nhã...tự dưng sinh chuyện sửa sắc đẹp...mới đầu chỉ là mí mắt, sau lại cái môi...rồi cái ngực...đến 20 năm sau, tôi gặp và nhìn lại...xấu không thể chịu được. Có điều lạ là từ khi sửa tướng chẳng được bao lâu thì chồng bị tai nạn rồi làm ăn lụn bại...đó là chuyện 01. Chuyện 02 là chuyện của mẹ tôi. Mẹ tôi khi nhỏ rất đẹp. Gương mặt khả ái. Nhưng trên con đường làm ăn, giao thiệp với giới thẩm mỹ, rồi cũng...ngứa...rồi sửa...sửa hết con mắt, cái mũi, rồi cái môi...bay mất, tiêu tán, banh chét nguyên ngôi nhà...sự nghiệp tiêu vong..Càng sửa càng xấu...càng lụi... Câu chuyện thứ 03, bà mợ, vợ cậu tư tôi...cũng làm ăn...tiền nhiều...để trong túi chắc là ngứa không chịu được...bèn sửa...cũng con mắt cũng cái mũi...cái mũi nhọn hoắc như phù thủy! Banh chét luôn ngôi nhà...Ông cậu gỡ lịch. Câu chuyện 04, cô bạn chung lớp tôi thời học cấp 3, sau nhiều năm gặp lại, lần đó, cô nàng đang trong lúc vượng, tiền bạc tỷ, nhà chung cư cao cấp hai ba căn. Nhìn qua tôi thấy mũi sửa. Tôi hỏi xác định xem có đúng không. Cô nàng bảo rằng từ khi sửa mũi phát đạt hẳn. Luận tuổi và bốc quẻ cùng với cái tướng mũi, tôi bảo "cẩn thận 2 năm nữa, có khi huề vốn là mừng, không thì te tua lắm". Hai năm sau gọi lại hỏi:" tôi nên mở kinh doanh gì đó hay đi nước ngoài làm osin?". Tôi hỏi: "trời. sao vậy?". Đáp: " nhà của bay hết rồi, chuyện tình cảm cũng căng thẳng với hai thân, ngăn cản không cho tiến tới...ông gặp tôi chắc không nhìn ra tôi luôn!". Lẩm bẩm lầm bầm, tôi "phán": "Đi làm ô sin!". Cũng lầm bầm:" Ừ thì đi. Chắc chỉ là vậy thì an toàn hơn.". ...Vậy là cũng Banh chét mấy căn nhà! Câu chuyện 05, chuyện khách hàng của sự phụ tôi. Khi tôi còn cắp sách cho Sư phụ. Một bà chủ tiệm bún bò, một quán khá lớn giữa Sài Thành, gặp khó khăn, nhờ Sư phụ tôi giải hạn. Sư phụ tư vấn. Tôi đi kiểm tra lại mỗi khi bà ta thự hiện. Gọi là bà thôi chứ bà chủ còn trẻ, tầm khoảng lúc ấy chừng 38-40, nhan sắc cũng ưa nhìn. Nhưng hỏi ra cũng đã sửa môi, sửa mũi...mà lại bóp cánh mũi lại cho hẹp... cho nó...giữ của...giữ tài...nghĩa là sửa trước khi nhờ tư vấn phong thủy bên sư phụ tôi. Hôm nọ, sau khi bẳng đi khoảng 3-4 tuần thì mới gọi lại, bảo qua kiểm tra lại xem có gì chưa đúng không thì báo lại cho Sư phụ tôi. Vừa tới nhà, chị chủ từ trên nhà đi xuống, dáng mệt như bệnh, tay ôm bụng, tôi hỏi:" Chị bệnh à?". Chị ta nói nhỏ:" Chị không bệnh, nhưng chị nói mày mày đừng nói thầy nha. Chị vừa sửa ngực.". Tôi la: "trời. Chị sửa chi vậy?". "Ừ, có thầy chỉ, Sửa cho phát tài đó mà! - chị ta nói. Vậy là linh tính thằng tôi thấy vụ này không xong. Mà không xong thiệt. Quán bún bò trả mặt bằng. Nghỉ bán. Banh chét luôn quán bún bò! Phong thủy và Tướng pháp là hai yếu tố trong nhiều yếu tố tương tác trực tiếp đến mệnh vận của từng cá nhân. Nó có sự tương tác mạnh mẽ đến thành bại, thọ yểu đến mạng số, do vậy bất kỳ sự thay đổi nào đó đều đưa đến nhiều hệ luy mà đa phần là hệ lụy hoàn toàn không tốt. Phong Thủy Thiên Đồng
 7. TƯ LIỆU THAM KHẢO. Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt, xác định những quy luật vận động và tương tác của vũ trụ chi phối con người. Video này cho thấy con người quá nhỏ bé, đến mức gần như biến mất trước sự vĩ đại của vũ trụ. Mong muốn giải thoát là mục đích chủ quan của con người. Nhưng trí huệ mới là điều kiện để giải thoát. Hãy nhận biết chính minh trong vũ trụ bao là này trước đã. Muốn thực sự hiểu biết thì phải đạt đến LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT.
 8. PHẬT GIÁO CÓ PHẢI CỨU CÁNH DUY NHẤT CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Tiếp theo THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT VŨ TRỤ. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Để đạt đến sự giải thoát, Phật giáo đòi hỏi phải có sự giác ngô chân lý. Và điều kiện cần là phải có trí huệ để tự giác ngộ. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Vấn đề được đặt ra là trong qúa trình phát triển sinh học và tích lũy tri thức để đạt đến trí huệ có thể tự giác ngộ chân lý, con người cần cái gì? Đó là sự sống, trưởng thành, học hỏi và tích lũy kiến thức. Quá trình này của con người còn là cả một sự liên hệ với cộng đống và xã hội trong môi trường để tồn tại và phát triển. Môi trường cộng đồng và xã hội, đó cũng cần mọi sự phát triển của chính nó để tạo điều kiện tốt nhất cho con người. Tất nhiên, nó cần những hình thái ý thức trong các mối quan hệ xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật....Nhưng đây lại là vấn đề mà Phật giáo ít đề cập đến. Sự phát triển của tri thức khoa học trong nhiều lĩnh vực của nền văn minh đã bù vào khoảng trống này. Nhưng chính hệ thống tri thức khoa học này cũng chưa hoàn hảo. Có thể nói: Nó đang bế tắc về tính lý thuyết. Cũng chính vì sự phát triển của khoa học trong các vấn đề liên quan, so sánh đối chiếu với giáo lý Phật giáo, khiến cho các nhà khoa học tinh hoa cảm giác rằng: Nếu kết hợp với Phật giáo sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong nền văn minh và đạt đến LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Trên bàn làm việc của tôi có cuốn "Đạt Lai Lạt Ma & Albert Einstein" mà nhà sách Fb mới giao tôi cách đây vài tiếng. Tôi chưa xem hết. Nhưng có đoạn sau đấy rất đáng chú ý và liên quan đến đề tài này. Cuốn sách có đoạn viết: Trích: ["Trong tác phẩm "Những năm cuối cùng của đời tôi" (Out of My later Years), ngài (Einstein) viết: Tất cả các tôn giáo, nghệ thuật và khoa học là những cành nhánh chung cho một thân cây. Những khát vọng này đều nhằm hướng đến sự thăng hoa cho một kiếp người, giúp con người vượt khỏi thế giới thuần túy vật chất và hướng dẫn cá nhân đến sự tự do và giải thoát"."] Ngài Einstein đã đúng phần đầu của đoạn trích dẫn trên. Cái đúng phần đầu này xác định quan điểm của ngài Einstein hướng đến một nhận thức tổng hợp - tức LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Nhưng ngài đã sai phần sau, khi ngài vẫn chấp vào quan niệm phân biệt giữa vật chất và một cái gì đó phi vật chất, mà thế nhân quen gọi là "tâm linh", hoặc "tinh thần". Tôi đã định nghĩa lại phạm trù khái niệm vật chất. Tôi nhắc lại định nghĩa này: "Tất cả mọi dạng tồn tại chứa đựng năng lượng và tương tác đều là vật chất". Như vậy, không có vấn đề giải thoát khỏi thế giới vật chất, mà chỉ có thể chuyển hóa các dạng tồn tại - theo định nghĩa của tôi. Vấn đề tiếp theo nữa là sự giải thoát đó chỉ giành cho cá nhân, tự chứng nghiệm chân lý và giải thoát. Vậy còn toàn thể sự tiến hóa và tồn tại của xã hội loài người thì sao? Phật giáo chưa đề cập sâu đến vấn đề này. Và đó chính là một phần - nắm lá trong rừng Kỳ Đà - mà Đức Phật chưa mô tả. Đây chính là nguyên nhân để tôi xác đinh Phật giáo là thành tựu cuối cùng, nhưng không phải kết luận cuối cùng. Do đó, sự kết hợp của hai tập hợp Phật giáo và Khoa học, chưa thể lập thành chân lý cuối cùng là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Nghịch lý toán học Cantor phát biểu: "Mỗi tập hợp đểu chỉ là những phần từ của một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó". Do đó, nếu chúng ta coi khoa học và Phật giáo là hai tập hợp thì phải có một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó. Tập hợp này sẽ bổ sung sự khiếm khuyết của cả hai tập hợp trên. Nếu như tập hợp bao trùm này, chưa phải là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, theo đúng tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng và theo đúng tiêu chí cho một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - thì - con người còn cần phải tiếp tục để đi tìm một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó. Cho đến khi - theo vế thứ hai của Nghịch lý Cantor - phát biểu như sau: "Có một tập hợp lớn nhất, bao trùm lên tất cả mọi tập hợp và không có một tập hợp nào lớn hơn nó". Và chỉ đến khi đó, chúng ta mới đạt được LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Thưa quý vị và các bạn. "Tập hợp lớn nhất và không có một tập hợp nào lớn hơn bao trùm lên nó" chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT bao trùm lên tất cả mọi hệ thống lý thuyết khoa học, triết học và tôn giáo của lịch sử nền văn minh. Cho nên không thể có một tập hợp nào lớn hơn bao trùm lên nó. Hay nói cách khác: Đó chính là CHÂN LÝ CUỐI CÙNG, hay "kết luận cuối cùng" của lịch sử phát triển của nền văn minh con người. Đây cũng chính là sự kết thúc vinh quang của một chương dài trong lịch sử tiến hóa của nền văn minh nhân loại đi tìm kiếm CHÂN LÝ CUỐI CÙNG, mà SW Hawking đã mô tả trong cuốn sách nổi tiếng của ông, cuốn "Lược sử thời gian". Những ngài SW Hawking cũng viết trong tác phẩm trên: "Nếu quả thực có một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?". Tôi luôn xác định đây là một xác quyết thiên tài của ngài SW Hawking. Bởi vì, một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, sẽ mô tả sự tương tác tổng hợp toàn vũ trụ với những quy luật của nó - cho nên nó sẽ quyết định luôn cả khả năng tư duy của con người - cũng chỉ là một sự kiện nằm trong phạm trù tương tác có tính quy luật của nó - với khả năng tiên tri. Ở đây, luận điểm của ngài SW Hawking đã xác định yếu tố "Định mệnh" nằm ngoài ý muốn của con người. Trong trường hợp - nếu tri thức và ý chí chủ quan của của con người tác động vào tính quy luật tổng hợp và tương tác của vũ trụ - tức LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - thì bản thân ý chí đó và bản thế quy luật tương tác tổng hợp của vũ trụ, sẽ là hai đối tượng cần THỐNG NHẤT. Điểu này vô lý. Do đó, một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT phải bao trùm lên quy luật tương tác vận động của tri thức và tương tác của tư duy. Tức là như ngài SW Hawkinh mô tả: "Nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?". Trện cơ sở của tất cả những dữ kiện mà tôi đã trình bày liên quan đến"Khoa học" ; "Phật giáo" và những điều kiện của một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT KHOA HỌC - và vấn đề được đặt ra: THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CÓ PHẢI LÀ MỘT LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT HAY KHÔNG? Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Còn tiếp. Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
 9. Trẻ con mới sinh, cơ thể còn yếu rất dễ phản ứng với các tương tác xấu từ nơi ở, vì vậy bạn đừng đi xem lá số hay xem bói, cái đó không giúp bạn chữa được bệnh cho con bạn đâu. Nên nhờ các thày xem lại nhà, từ cấu trúc đến bài trí trong nhà thế nào?.... mọi thứ có liên qua đến nhà. Bạn cho hỏi khi mới sinh cháu ra thì về ở nhà mới hay nhà cũ? cháu hay xảy ra hiện tượng gì? ............?
 10. Ở đây chỉ nghiên cứu về lý học, Không nghiên cứu về Sentrip, muốn biết điều đó bạn nên đi hỏi chỗ khác đúng chuyên ngành nhé.
 11. TIÊU CHÍ CỦA LỜI TIÊN TRI Nhà tiên tri lừng danh thế giới, bà Vanga có lời tiên tri nổi tiếng như sau: Đây là bản dịch lời tiên tri của bà Vanga trong cuốn: "Vanga - Nhà tiên tri vĩ đại" in khoảng giữa những năm 90 thế kỷ trước, Nxb CAND. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào năm 1996. Nhưng để bảo đảm tính khách quan của sự kiện được phân tích, tôi cũng trình bày một lời tiên tri tương tự từ một bản dịch khác, lưu truyền trên mạng, mà trong đó từ "Lý thuyết" được đổi thành"Tôn giáo". Và lời dịch nguyên văn như sau: "Một TÔN GIÁO cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arxyria bị tiêu diệt". Như vậy, chỉ có một bản dịch đúng với ý tưởng của bà Vanga (Hoặc cả hai bản dịch và bà Vanga sai - tôi sẽ trình bày sau). Rõ ràng hai từ "Tôn giáo" và "Lý thuyết" khác hẳn nhau. Phải chăng bản dịch "tôn giáo" đúng!? Và phải chăng Đạo Phật chính là "tôn giáo cổ xưa" sẽ quay trở lại với nhân loại!? Và điều này cũng có vẻ như gần tương đồng với nhận xét của ngài Einstein, khi nhận xét rằng: "Phật giáo là tôn giáo của tương lai". Nhưng tất cả những cái gần như và tương đồng ấy, lại rất mâu thuẫn với một mệnh đề sau của lời tiên tri. Đó là từ "cổ xưa quay lại". Phật giáo có căn nguyên từ cổ xưa, nhưng đang hiện hữu và không hể phải "quay lại với nhân loại. Do đó, vẫn có thể xác định ngài Einstein nói đúng: "Phật giáo là tôn giáo của "tương lai", nhưng không phải "quay lại với nhân loại". Chính mệnh đề này xác định bản dịch với từ "tôn giáo cổ xưa" sai. Khoa học - với lý thuyết thống nhất - có thể giải thích được tôn giáo. Nhưng tôn giáo thì không thể tích hợp với khoa học. Giả sử có thật một "tôn giáo cổ xưa" nào đó thì nó không có cơ hội để quay lại. Nhưng những trí thức tinh hoa cho rằng Phật giáo có thể tích hợp với khoa học và làm nên Lý thuyết thống nhất!? Điều này có thể xảy ra hay không? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Ở bài trước tôi đã trình bày các tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và tiêu chí cho một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT khoa học. Nếu xét theo tiêu chí khoa học nói chung cho một tiêu chí khoa học, sẽ rất dễ dàng nhận thấy ở Phật giáo có đầy đủ các yếu tố sau: Tính hoàn chỉnh; tính hệ thống, tính nhất quán của hệ thống Phật giáo. Có tính khách quan khi mô tả và phản ánh sự kiện. Nhưng tính quy luật lại chỉ hạn chế trong thuyết "nhân quả". Và tính tiên tri của một nguyên nhân - dẫn đến hậu quả thì hoàn toàn không có yếu tố thời gian. Hay nói cách khác: Khả năng tiên trị rất hạn chế. Một kẻ làm ác; hoặc một người hiền lành, họ sẽ nhận quả báo vào lúc nào? Đấy là một thiếu sót lớn trong Phật giáo. Đây cũng là một tiêu chí để thẩm định một lý thuyết khoa học. Phật giáo đã không thỏa mãn yếu tố này. Nếu xét về tiêu chí Lý thuyết thống nhất, thì trong Phật giáo không giải thích sự hình thành vũ trụ từ khởi nguyên, mặc dù có xác định "Như Lại tạng tính"; "Tính Thấy" có từ khởi nguyên của vũ trụ và là cái tồn tại trong tất cả mọi sự vật , hiện tượng và con người. Nhưng Phật giáo lại không mô tả lịch sử vũ trụ. Do đó - Ngay cả trong trường hợp tất cả các giáo pháp của Phật giáo là hoàn toàn chân lý và con người có thể đạt đến sự giải thoát. Thì điều này cũng chỉ có thể coi Phật giáo là thành tựu cuối cùng. Nhưng không thể coi là kết luận về chân lý cuối cùng. Chính Đức Phật cũng xác định rằng: "Những điều ta nói, như nắm lá trong bàn tay của ta. Còn chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà sau lưng ta". Như vậy - với sự xác định của chính Đức Phật và phân tích ở trên, thì sự kết hợp giữa Phật giáo và khoa học, sẽ không bao giờ được coi là tiến tới một lý thuyết thống nhất. Vấn đề còn lại: Chân lý cuối cùng - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - nằm ở đâu? Vấn đề này sẽ tiếp tục được trình bày ở bài sau.
 12. Thày Thiên sứ viết loạt bài chủ đề: PHẬT GIÁO CÓ PHẢI CỨU CÁNH DUY NHẤT CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là một Phật tử, pháp danh Minh Tính. Hóa duyên để tôi đến với Phật Pháp là anh Năm Mẫn (Chồng đầu tiên của nghệ sĩ Thanh Nga); hướng dẫn tôi quy y là Thượng Tọa Thích Tấn Tuệ, Chứng pháp cho tôi là Hòa Thượng Thích Minh Thông, trụ trì chùa Minh Đạo. Tôi tìm hiểu về Phật pháp đã 30 năm nay. Tuy không gõ mõ tụng kinh, cũng chẳng ăn chay, nằm đất. Nhưng tôi cũng nhận thấy sự vi diệu, huyền vi của Phật Pháp. Và những thập niên cuối thế kỷ trước và hiện nay, có rất nhiều nhà khoa học thuộc đẳng cấp tinh hoa của nền văn minh, thường có những cuộc đối thoại giữa "Khoa học và Phật pháp". Như Giáo sư Trịnh Xuân Thuận với ngài Thích Nhất Hạnh. Hoặc như bài giới thiệu sách dưới đây, mô tả sự đối thoại lừng danh giữa nhà nghiên cứu Phật pháp của phương Đông Ikeda Daisaku (1928) – Hội trưởng Soka Gakkai Quốc tế ­(SGI), và triết gia, sử gia mỹ thuật, nhà tâm lý học nổi tiếng của Pháp – René Huyghe(1906-1997) – thành viên của Collège de France. Chưa hết, ngay trong đường link mô tả "Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất - trong đó Giáo Sư Cao Chi, một nhà khoa học thuộc giới khoa học tính hoa, cũng xác định rằng: "Khoa học kết hợp với Phật giáo" sẽ tìm ra Lý thuyết thống nhất vũ trụ". Tôi cũng xác định ngay rằng: "Đây là một quan điểm sai! Phật giáo và tất cả tri thức khoa học của nền văn minh hiện nay - và có thể trong một tương lai gần, vài trăm năm sau trong sự phát triển của tri thức khoa học - cũng không thể hình thành một lý thuyết thống nhất". Thậm chí tôi cũng xác định rằng: "Ngay cả khí khoa học kết hợp với tất cả các tôn giáo hiện hữu đang tồn tại bây giờ và cả trong quá khứ, cũng không thể tạo ra được một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT". Như vậy, với quan điểm và sự xác định của tôi , thì Phật giáo không phải cứu cánh duy nhất của con người. Đó chính là nguyên nhân để sự kết hợp giữa "Khoa học và Phật pháp", không thể tạo ra một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, theo luận điểm của tôi. Đây chính là nguyên nhân để tôi viết loạt bài này, chứng minh quan điểm của tôi. Có thể đây sẽ là một loạt bài viết rất dài, phải viện dẫn rất nhiều luận cứ liên quan; hoặc tôi sẽ phải viết thành một cuốn sách mạng, trước khi có điều kiện in thành sách. Đây là bài mở đầu của tôi cho đề tài này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. ========= PS: Dưới đây là phần trích dẫn giới thiệu sách liên quan đến đề tài này của nhà sách Trương Nguyễn Thu Quỳnh. ================= BÌNH MINH SAU BÓNG ĐÊM: Tập đối thoại lừng danh giữa nhà nghiên cứu Phật pháp của phương Đông Ikeda Daisaku (1928) – Hội trưởng Soka Gakkai Quốc tế ­(SGI), và triết gia, sử gia mỹ thuật, nhà tâm lý học nổi tiếng của Pháp – René Huyghe(1906-1997) – thành viên của Collège de France. Nguyên tác: La nuit appelle l'aurore: dialogue Orient-Occident sur la crise contemporaine Phần lớn cuộc thảo luận được thực hiện thông qua thư từ. Bản tiếng Pháp được hoàn thành đầu tiên, xuất bản mùa thu năm 1980. Hai tác giả cùng nhau ra sức thực hiện “cuộc đối thoại giữa các nền văn minh”. Ý nghĩa của cuộc đối thoại này ngưng đọng trong cái tên “Cuộc đấu tranh của tinh thần”. Có thể chia cuộc đối thoại thành các phần sau: Phần thứ nhất xuất phát từ chỗ nhận thức về “nguy cơ” mà thế giới đang dần rơi vào trong đó, đầu tiên là đưa ra lĩnh vực đau khổ nhất biểu hiện trong thời đại của chúng ta, tức là tầm quan trọng của vật chất trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng nhất mà nguy cơ này mang lại là nguy cơ về đạo đức – tức vết thương nội tại. Phần thứ hai của cuộc đối thoại là đi sâu tìm hiểu căn nguyên của căn bệnh đó từ quan điểm lịch sử. Căn bệnh này hiển nhiên bắt đầu từ thời kỳ biến động sau cùng mà nền văn minh phải chịu từ các cuộc biến động trong một thời gian dài. Phần thứ ba là nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề: Sự biến đổi mà chúng ta phát sinh ra được hình thành dựa trên những căn cứ nào? Nhân tính đang dần giảm thiểu đi hoặc bộ phận đột nhiên thoát li khỏi bản chất của chúng ta, sự thay đổi đó sẽ mang đến sự sửa đổi ra sau? Ngoài ra, phải khiến cho con người hồi phục lại sự cân bằng cảm thấy đã bị đánh mất từ trong nguy cơ, quả cân của cứu vớt ấy phải đặt vào nơi nào? Phần thứ tư và thứ năm đưa ra các biện pháp cứu vãn nguy cơ. Đầu tiên là thảo luận nghiên cứu phương pháp tái giáo dục cá nhân. Nhưng cuộc đối thoại cần bao gồm mọi phương pháp có thể và phải gợi mở được tính khả năng từ bản chất của con người. Nghệ thuật là một trong những tính khả năng đó, ngoài ra là tôn giáo, khi kết hợp hai điều đó lại với nhau thì đó chính là khái niệm thần thánh. Các tác giả đã nghiên cứu thảo luận các vấn đề “bóng đêm” đang che phủ toàn cầu, và trao đổi về việc tìm kiếm ánh sáng “bình minh”. Thế kỷ mới đã vén màn bước ra, nhưng lại che phủ bởi màn mây đen rối ren dữ dội. Có thể nói “bóng đêm” di sản mà thế kỷ XX để lại vẫn vô cùng nặng nề. Vì vậy, bất luận bóng đêm có nặng nề bao nhiêu, điều quan trọng nhất là quyết không được bi quan tuyệt vọng, mà phải ngoan cường thúc đẩy nỗ lực đấu tranh giành lấy hòa bình. Trong các vấn đề mà thế giới đối mặt, điều quan trọng nhất không nghi ngờ gì là việc xây dựng hòa bình. Ngoại trừ điều này ra, nhân loại không còn con đường nào khác. Lời tựa Chương I: Nguy cơ hiện đại - Nguy cơ vật chất - Khủng hoảng tinh thần - Nguy cơ đạo đức - Bóng đen nguy cơ trong nghệ thuật Chương II: Ý nghĩa lịch sử - Ba giai đoạn phát triển của nhân loại - Thời đại công nghiệp và khiếm khuyết của nó - Thế giới thứ ba - Khởi nguyên của nền văn minh hiện đại - Nhật Bản, Pháp và nền văn minh mới Chương III: Xã hội đối mặt với nguy cơ - Nhiệm vụ của xã hội: Công việc bồi dưỡng con người - Hình thái xã hội - Một xã hội mới Chương IV: Tái khám phá nhân loại - Chìa khóa của sự hài hòa - Cải cách cuộc sống nội tại Chương V: Sự sáng tạo nghệ thuật - Giá trị tinh thần của nghệ thuật - Nghệ thuật của phương Đông và phương Tây Chương VI: Sự vượt bậc của tôn giáo - Tính siêu việt - Các tôn giáo trong lịch sử - Đối mặt với ẩn số của nhân loại Lời cuối ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Như bài mở đầu, tôi đã trình bày về vấn đề được đặt ra cho sự kết hợp giữa "khoa học" và "Phật giáo" sẽ tạo ra một Lý thuyết thống nhất. Nếu như vậy, Phật giáo sẽ là cứu cánh của con người và nó sẽ phải là giải pháp duy nhất đúng để con người đi tìm sự hoàn hảo của chân lý tuyệt đối. Nhưng sự phối hợp giữa Phật giáo và khoa học không phải giải pháp hoàn hảo - và nó đã sai theo cái nhìn của tôi. Vấn đề là "Sai lầm từ đâu"? Đây là một vấn đề không đơn giản như việc đi tìm giải pháp, khắc phục những lỗi của máy bay tàng hình F35, hoặc tìm một giải pháp khả thi để xác định sự sống ngoài trái Đất, hay đưa người lên sao Hỏa...vv....Tất cả những cái đó, thuộc về tri thức khoa học ứng dụng. Nhưng vấn đề phối hợp Phật giáo và khoa học có phải cứu cánh duy nhất của con người, để đi tìm sự hoàn thiện hay không? Thì vấn đề này lại mang tính lý thuyết của tât cả mọi lý thuyết. Tức là nó phải diễn đạt một cái chưa xảy ra và chưa ai biết đến. Đó chính là Lý thuyết thống nhất. Muốn như vậy, phải dẫn chứng những luận cứ tổng hợp và định danh (Chính danh) những ngôn từ để diễn đạt. Ngôn từ đầu tiên cần định nghĩa, chính là khái niệm "Khoa học". Từ "Khoa học" tôi đã định nghĩa như sau: Định nghĩa về nội hàm khái niệm "Khoa học". "Khoa học" - trong ngôn ngữ của nền văn hiến Việt - là khái niệm mô tả việc học hỏi, khám phá, tìm hiểu để đạt đến một hệ thống tri thức, có tính tổng hợp về một lĩnh vực chuyên môn nào đó, hoặc toàn thể vũ trụ, và TỒN TẠI KHÁCH QUAN (Phần chữ IN hoa, tôi mới thêm vào)". Có thể, quý vị và các bạn không thừa nhận định nghĩa về khái niệm "khoa học" của tôi. Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ sử dụng định nghĩa của tôi - ít nhất như một tiền đề - chứng minh cho luận điểm của tôi cho vấn đề được đặt ra. Bởi vì, chỉ có thể từ định nghĩa này, mới có thể giải quyết được vấn đề đã đặt ra, trong khi chính nền văn minh này, chưa có cả một định nghĩa chuẩn về khái niệm "khoa học". Với sự định nghĩa về khoa học của tôi, mặc nhiên nó đã xác định rằng: Khoa học là sự học hỏi, khám phá để nhận thức nhằm đạt đến một hệ thống tri thức tổng hợp tất cả mọi tri thức của các đối tượng tồn tại khách quan. Tức là cả vũ trụ này. Với một nội hàm khái niệm như vậy, thì tất cả mọi hệ thống tri thức - bao gồm cả triết học và tôn giáo (ngoại trừ các loại hình Nghệ thuật) - đều nằm trong phạm trù "Khoa học". Tất nhiên, vì là giá trị nhận thức, nên nó có thể đúng và có thể sai. Và trong quá trình phát triển của nền văn minh, các hệ thông tri thức sai sẽ bị loại trừ để hệ thống lại một cách hoàn thiện nhận thức đúng và tìm đến chân lý một cách tuyệt đối. Tức là Lý thuyết thống nhất. Vấn đề tiếp tục được đặt ra - vì hầu hết các nhà khoa học trên thế giới không thể chấp nhận vấn đề tâm linh và tôn giáo trong nhận thức, mà họ quen nghĩ đó là tư duy khoa học. Bởi vậy - căn cứ vào định nghĩa khoa học trên về đối tương khoa học là "tồn tại khách quan" - thì: cần phải định nghĩa lại nội hàm khái niệm "vật chất". Cũng theo tôi - đã trình bày trên Fb này - khái niệm vật chất được định nghĩa như sau: "Mọi dang tồn tại khách quan, có chưa năng lượng và tương tác thì gọi là vật chất". Với định nghĩa như trên thì tất cả mọi dạng tồn tại - có khối lương (nhìn thấy bằng giác quan, hay phương tiện), hoặc phi khối lượng (Không nhìn thấy bằng giác quan, hay phương tiện), nhưng chứa đựng năng lương và tương tác thì đều là "vật chất" và là đối tượng của tư duy khoa học. Nói cụ thể hơn là: Sẽ không có vấn đề tâm linh, ma quỷ, thần thánh..vv...nếu nó là thực tại khách quan có tương tác. Thì nó phải là đối tương nghiên cứu cảu "khoa học". Kể cả Thượng Đế, nếu Ngài tương tác trên thực tế. Cũng trên cơ sở này thì đối tượng của nghiên cứu khoa học là tất cả mọi dang tồn tại khách quan và tương tác của tất cả các dạng vật chất trong vũ trụ. Không có sự phân biệt tâm linh, tôn giáo và khoa học. Mà chỉ có vấn đề biết và chưa biết mà thôi. Do đó, với định nghĩa về "khoa học" và "vật chất" như trên, thì tất cả các khái niệm: Tôn giáo, tâm linh, triết học....đều nằm trong phạm trù của "khoa học". Và không có phân biệt đối tượng nghiên cứu của khoa học, miễn nó là một đối tượng tồn tại khách quan và có tương tác. Cũng trên cơ sở này thì tôn giáo cũng chỉ là những hệ thống nhận thức khác nhau trong sự giải thích các hiện tượng, có thể đúng và có thể sai. Một thí dụ cho hiện tượng này: Trước đây, những nhà khoa học - ít nhất ở Việt Nam, coi quan niệm về "linh hồn"; kiếp sau", "nhân quả báo ứng", "gọi hồn", và cả Địa Lý phong thủy, bói toán...vv...là "mê tín dị đoan", là không có "cơ sở khoa học". Nhưng bây giờ thì nó lại là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, không những chỉ ở Việt Nam và cả thế giới. Điều này chứng tỏ rằng: Tất cả mọi tồn tại khách quan, phải là đối tượng nghiên cứu khoa học. MINH TRIẾT VÀ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA PHẬT PHÁP. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Phật giáo đã tồn tại đến nay là 2600 năm. Những giáo lý của Đức Phật tương đối không bị thất truyền. Ít nhất so với Đạo giáo và Lý học Đông phương. Những ai muốn tìm hiểu sâu về Đạo Phật thì có thể tìm hiểu qua các kinh sách bằng nhiều thứ tiếng, kể cả những bản được cho là gốc bằng tiếng Phạn ở các thư viện Phật giáo. Vào những thập niên đầu của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu, các học giả vẫn coi Đạo Phật là một tôn giáo, như các tôn giáo khác trên thế giới. Ngay cả Einstein khi tiếp cận với Phật giáo, ngài cũng cho rằng: "Phật giáo là TÔN GIÁO của tương lai", chứ không coi là một hệ thống lý thuyết mang tính minh triết cho tương lại. Chỉ đến những thập niên cuối của thế kỷ trước, những nhà nghiên cứu, các học giả mới bắt đầu xác định tính minh triết của Phật giáo. Và Phật giáo được không ít các học giả coi như là một hệ thống triết học giải thích xã hội và con người. Đức Phật xác định căn nguyên nỗi thống khổ ở trần gian chính là do "Tham, Sân, Si". Ở đây, tôi không bàn sâu về ngữ nghĩa của từ Tham - Sân - Si. Mặc dù, với tôi thì từ "sân" không phải là "giận dữ". Mà là sự dốt nát. Nhưng miễn tranh luận . Coi như tôi hiểu như mọi người, để có thời gian bàn về chủ đề chính mà tôi muốn diễn đạt. Thưa quý vị và các bạn. Trên cơ sở xác định chính xác nỗi thống khổ của thế gian, Đức Phật đã đưa ra các giải pháp để hoàn thiện nhân cách và tư duy của con người mang tính đạo đức qua Bát Chính Đạo, Tứ Diệu Đế. Và Ngài cũng xác định một cách rất minh triết về sự Vô thường và tính Nhân quả của hành vi. Ngài cũng vạch ra bản chất của cấu trúc vật chất qua sự mô tả các vi trần trong cấu trúc vũ trụ và con người.... Đây cũng chính là một trong những hệ thống minh triết cao cấp của Ngài, khiến 2600 năm sau, những tri thức khoa học phải ngạc nhiên vì sự thông thái vượt thời gian của Ngài. Trên cơ sở này, Ngài đã xác định mục đích cuối cùng của kiếp tha nhân là sự "Giải thoát". Ngài nói: "Pháp của ta, duy nhất có một vị. Đó là vị Giải thoát". Như vậy, đây chính là mục đích rốt ráo cuối cùng của Phật pháp. Chính vì tính minh triết và vạch rõ những cấu trúc vật chất cũng như sự vận động vô thường - để chính nền văn minh của 2600 năm sau phải ngạc nhiên - đã cuốn hút những nhà khoa học tinh hoa phải tìm đến những giá trị của Phật giáo và coi đó như một hệ thống tri thức có khả năng tích hợp với hệ thống tri thức của khoa học hiện đại trong tương lai. Đó cũng là nguyên nhân để các nhà khoa học tinh hoa luôn có những cuộc đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo, nhằm tìm đến một giải pháp đi đến một kết luận cho chân lý cuối cùng: LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT VŨ TRỤ. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra, mặc dù sự kết hợp giữa khoa học và Phật giáo có thể bổ sung cho hệ thống tri thức của toàn thể nến văn minh trong tương lai. Nhưng nó không bao giờ có thể đạt đến một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Người viết sẽ tiếp tục trình bày điều này trong các bài viết tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
 13. Thày Thiên sứ viết: LÝ THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CHÍNH LÀ LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Tôi không phát minh ra cái gì cả. Mà chỉ là phát hiện ra điều này. Nếu thế giới thực sự quan tâm, tôi sẽ thuyết trình trước những nhà khoa học tinh hoa của nền văn minh này. Tuy nhiên, các vị phải chấp nhận một điều mà quý vị rất muốn thông qua - Tôi sẽ thuyết phục các vị về Việt sử 5000 năm văn hiến , cội nguồn đích thực của thuyết Âm Dương Ngũ hành, trước khi nói về Lý thuyết thống nhất. Mơ ước về một lý thuyết thống nhất của các nha 2khoa học tính hoa được mô tả trong bài viết được trích dười đây: -------------------------
 14. Những lưu ý khi động thổ năm Mậu Tuất 2018 (ĐTCK) Một trong những việc quan trọng trong xây cất sửa sang nhà cửa là vị trí động thổ cũng như cách thức động thổ cho đúng nguyên tắc Địa lý phong thủy. Động thổ sai vị trí, sai cách sẽ dẫn tới rất nhiều hậu quả nghiêm trọng và chúng ta thường quy tội cho “hạn làm nhà”. Đối với Địa lý Lạc Việt, không có hạn nào tên là hạn làm nhà, tức là gặp hạn hay vận đen do làm nhà, sửa nhà gây nên. Lý do cơ bản nhất chính là việc rất nhiều người trong khi xây nhà thường đi xem tuổi và “soi âm” ở những người thực hành thờ cúng tâm linh không hiểu rõ tính chất của việc động thổ, nên hướng dẫn động thổ sai, dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Nhà phong thủy Hoàng Triệu Hải Trong quá trình nghiên cứu của cá nhân người viết, việc động thổ sai kết hợp với các yếu tố xấu khác như tuổi gia chủ xấu, nhưng lại nhờ người khác không phải là người cùng huyết thống động thổ hộ, tương tác xấu từ môi trường địa lý phong thủy xấu có thể dẫn tới nguy hiểm. Trong năm Mậu Tuất 2018, người viết xin trình bày phương vị cũng như cách thức động thổ nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu biết về các bộ môn Lý học Đông Phương nói chung và Địa lý phong thủy nói riêng. Trước khi động thổ xây nhà mới hoặc nếu sửa chữa nhà có động thổ đất nền nhà, hay tháo dỡ thay mái nhà, cần lưu ý những điểm sau: 1. Tuổi chủ nhà: Là người lớn tuổi nhất trong nhà không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Nếu chủ nhà phạm những yếu tố này nhưng vẫn phải động thổ xây nhà, thì nhất định phải nhờ người thân động thổ. Người được nhờ động thổ phải thỏa mãn hai điều kiện: a. Là người có cùng huyết thống với chủ nhà. b. Phải là bề trên của chủ nhà như anh, chú, bác, bố, ông. c. Phải là nam giới. Nếu là nữ giới thì phải là người độc thân không có chồng. 2. Ngày giờ động thổ: Cần phải chọn ngày tốt cho ngày động thổ, cất mái. 3. Bản vẽ sơ đồ thửa đất hoặc nhà chuẩn bị xây với kích thước và tỷ lệ chuẩn theo thực tế. Các vị trí được phép động thổ trong năm của Đia lý Lạc Việt là 1/9, tức là một năm, nếu chia đất hay nhà ra làm 8 phần cộng với tâm nhà, thì chỉ có 1 phần là vị trí tốt để động thổ. Một trong những sai lầm rất nghiêm trọng hiện nay chính là việc chủ nhà được hướng dẫn động thổ 5 vị trí bao gồm 4 góc nhà và ở chính giữa nhà. Như vậy, xác suất động thổ phương vị sai phạm là rất lớn và đặc biệt nguy hiểm nếu không may động thổ vào phương vị sao Thái Tuế. Trong phạm vi ngắn của bài viết, người viết không phân tích lý giải vì sao các yếu tố được coi là phạm dựa trên nguyên lý khoa học nào, mà chỉ xin liệt kê những yếu tố cần phải tránh này. Trên bản vẽ thiết kế, chúng ta chia ngôi nhà hoặc thửa đất làm 8 phần bằng nhau tính từ tâm nhà, chúng ta sẽ cần loại trừ các phương vị bị phạm như sau: 1. Phương vị phạm Thái Tuế: Thái Tuế hay Tuế Tinh chính là sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời. Nó lớn gấp 11 lần Trái đất và có khối lượng bằng 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Chu kỳ của nó là 12 năm, tương ứng với 12 cung Hoàng Đạo hay 12 cung Địa Chi của Lý học Đông Phương bắt đầu từ Tý và kết thúc tại Hợi. Do khoảng cách rất gần Trái đất nên ảnh hưởng của sao Mộc lên Trái đất là vô cùng lớn. Do đó, đây chính là yếu tố nguy hiểm nhất và gây ảnh hưởng nhiều nhất tới ngôi nhà và mảnh đất của chúng ta. Việc xác định phương vị Thái Tuế chính là Địa Chi của năm, chính là sơn Tuất - Tây Bắc đối với năm Mậu Tuất. Do ảnh hưởng có tính dư thừa khí, nên các phương vị bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, là sơn Tân - hướng Tây. Tính từ tâm nhà, chúng ra sẽ có phương vị phải tránh là sơn Tân và Tuất: 277,5 - 307,5 độ. 2. Phương vị xung Thái Tuế: Địa lý Lạc Việt đối xung với phương phạm Thái Tuế là xung Thái Tuế (trong phong thủy theo truyền thống phương vị này gọi là Tuế Phá). Đây cũng là phương vị không được phép động thổ do lực tương tác trục thẳng từ phương Tuất. Phương vị xung Thái Tuế là sơn Ất và sơn Thìn: 97,5 - 127,5 độ. 3. Phương vị Tuế phá: Đây là phương vị vuông góc với trục Thái Tuế - Xung Thái Tuế, hướng lên trên. Trên La kinh chính là hai sơn Quý - Sửu: 7,5 - 37,5 độ. 4. Phương vị Tam sát: Vào các năm Dần - Ngọ - Tuất thì phương vị tam sát là các sơn Hợi - Tý - Sửu. Đây là ba vị trí Tuyệt - Thai - Dưỡng trong vòng Trường Sinh của tam hợp cục (Dần - Ngọ - Tuất). Các phương vị bao gồm sơn Hợi - Tý - Sửu và ba sơn liền kề là Càn - Nhâm - Quý, tính từ tâm nhà không được động thổ là sơn hướng: 307,5 - 37,5 độ 5. Phương vị Ngũ hoàng, Nhị hắc: Một trong những yếu tố quan trọng trong Địa lý Lạc Việt là Huyền không phi tinh lưu Niên bàn. Trên cơ sở Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt, thì năm Mậu Tuất 2018, sao cửu tử 9 nhập trung cung nên hai sao Ngũ Hoàng ở phương Bắc và Nhị Hắc ở phương Nam. Toàn bộ hai phương Bắc và Nam đều không động thổ trong năm 2018. 6. Tâm nhà Là khu vực giữa nhà, tuy là vị trí sao tốt nhưng cũng không động thổ tại vị trí này. Trong năm Mậu Tuất 2018, phương vị tốt nhất để động thổ là Tây Nam, tính từ tâm nhà. Vị trí cung Tốn - hướng Tây Nam được mô tả vị trí như hình vẽ. Đây là vị trí an toàn nhất để quí vị động thổ trong năm Mậu Tuất 2018. Cách thức động thổ Chủ nhà hay người được mượn tuổi cuốc hay đào 9 lần tại phương vị cung Tốn theo Địa lý Lạc Việt là phương Tây Nam. Chỉ đào hoặc cuốc đất tại phương vị này là đủ và xong công việc của người được chọn để động thổ cho tới khi đổ mái hoặc đặt đòn giông. Lưu ý: Đối với thửa đất hoặc căn nhà hướng Bắc hoặc Nam khi động thổ trong năm Mậu Tuất 2018 cần tham khảo thêm cách xử lý khi động thổ, vì đây là hướng cần có thêm phương pháp hóa giải các sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc. Năm mới Mậu Tuất 2018 đã tới gần, xin kính chúc quý độc giả của Báo đầu tư Bất động sản một năm mới An khang, Thịnh vượng và ngập tràn Hạnh phúc.
 15. Cháu cứ tập trung ôn thi cho tốt nhé, thi sẽ đỗ.