• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamhung

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  2.356
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  38

Everything posted by phamhung

 1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CĂN BẢN. Thưa quý vị và các bạn. Trong phương pháp "Luận tuổi Lạc Việt", xác định rất rõ rằng: Tình yêu và hôn nhân Nam Nữ là phần tử nằm trong một tập hợp của quy luật bao trùm của vũ trụ trong tương tác Âm Dương. Cho nên, mọi sự ngăn cản đều trái quy luật được mô tả trong cặp phạm trù Âm Dương này. Đó là nguyên nhân gây nên sự bế tắc và ẩn ức của tình yêu và hôn nhân. Lý học Việt giải thích trên cơ sở lý thuyết rằng: "Do Âm Dương bất tương, sự vật, sự việc không phát triển được". Để giải quyết vấn đề này - nhân danh nền văn hiến Việt - dùng ngay hệ thống lý luận của thuyết ADNH, phục hồi từ những gía văn hóa truyền thống Việt, một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, tính quy luật và khả năng tiên tri, một cách thỏa đáng bằng chính phương pháp luận của nó. Chứ không đưa một lý thuyết ngoại lai để thuyết phục, như "Tự do yêu đương", "quyền tự quyết định của người trưởng thành"...vv.... Trong phương pháp "Luận tuổi Lạc Việt", vấn đề Thiên Can rất quan trong. Nguyên nghĩa từ "Thiên - Can" cho thấy: Thiên thuộc Dương, so với Địa chi thuộc Âm. "Can" nghĩa là "căn gốc". Theo Nguyên Lý "Âm thuận tùng Dương" thì Thiên Can đóng vai trò quyết định. Do đó, cần xét vai trò của Thiên can trước. Cho nên vấn đề đầu tiên được trình bày trong bài này, là: I. Tương tác của Thiên Can trong quan hệ gia đình. 1/ Trong quan hệ gia đình, người chồng, cha thuộc Dương. Thiên Can thuộc Dương. Nên Thiên Can đóng một vai trò quan trọng liên quan chủ yếu từ người chồng, đến các thành viên trong gia đình và tương tác mạnh với các con trai. Trong nguyên lý quan hệ Âm Dương thì "Dương sinh Âm" là thuận lý. Nên về Thiên Can thì Ngũ hành Thiên Can của chồng phải dưỡng - sinh - Thiên Can của vợ là tốt nhất. Nguyên lý Ngũ hành tương sinh của Thiên Can, là: 1.Giáp, 2 Ất / Mộc - sinh 3. Bính, 4 Đinh/ Hỏa - Sính 5. Mậu, 6 Kỷ/ Thổ - sinh 7.Canh, 8 Tân/ Kim - Sinh 9 Nhâm. 10 Quý/ Thủy...chu kỳ lặp lại 9 Nhâm, 10 Quý/ Thủy sinh 1. Giáp, 2 Ất / Mộc.... Trong đó Thiên Can Dương (Số lẻ) sinh Dương là thuận lý. Thí dụ: Giáp 1 sinh Bính 3, hoặc Canh 7 sinh Nhâm 9...Hoặc Thiên Can Âm (Số chẵn) sinh Âm là thuận lý. Thí dụ Tân 8 sinh Quý 10.... Một lần nữa quý vị và anh chị em cũng thấy rất rõ nguyên lý "Dương trước, Âm sau", hoàn toàn được mô tả một cách nhất quán từ khởi nguyên của vũ trụ (Thái cực sinh Lưỡng Nghi), cho đến mọi ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Bởi vậy, quý vị mới thông cảm, vì sao tôi delete ngay những kẻ tinh thần thiểu năng, khăng khăng "Âm trước, Dương sau". Thiên Sứ tôi không có thời gian thuyết phục những con bò. 2/ Tương tác trong Hậu Thiên của Thiên Can. Cổ thư viết: Giáp hợp Kỷ, Phá Ất xung Canh. Bình hợp Tân phá Nhâm, khắc Đinh. Mậu hợp Quý phá Giáp khắc Kỷ.... Rõ ràng, với nguyên lý này có vẻ như mâu thuẫn, khi Giáp Dương Mộc lại hợp Kỷ Âm Thổ, Trong khi Mộc lại khắc Thổ...? Không có một bản văn chữ Hán nào mô tả điều này trước cuốn "Tìm về cội nguồn kinh Dịch" (2001) và "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt" (2006) ra đời. Chưa hết, trong cổ thư lưu truyền từ thời Tống, cũng mô tả một bài khẩu quyết như sau, về sự tương hợp của các độ số: "Nhất lục cộng tông. Nhị thất đồng đạo. Tam bát vi bằng. Tứ cửu vi hữu Ngũ Thập cư trung". Một lần nữa, bài khẩu quyết này lại được thể hiện trên Hà Đồ. Đây là đồ hình mà Thiên Sứ tôi đã xác định - nhân danh nền văn hiến Việt - chính là "Nguyên lý căn để" của toàn bộ phương pháp ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Cổ thư chữ Hán dùng Lạc Thư, trong tất cả mọi phương pháp ứng dụng. Qua đó. một lần nữa, quý vị cũng thấy rõ rằng: Tính nhất quán, tính hệ thống, tính hoàn chỉnh, tính quy luật và khách quan với khả năng tiên tri ...là những tiêu chí để thẩm định một hệ thống lý thuyết, hoàn toàn phù hợp với nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". ["Anh chị em ĐỊA LÝ LẠC VIỆT thân mến. Anh chị em cần phải nhớ, rất nhớ điều này: Chúng ta đang phục hồi một hệ thống lý thuyết - đó là sự tổng hợp của tư duy trừu tượng, trong lịch sử phát triển của cả một nền văn minh. Cho nên, chúng ta cần sự thẩm định tính hợp lý lý thuyết trong cấu trúc nội hàm của toàn bộ hệ thống lý thuyết đó, được thẩm định bằng tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Chứ không phải đi tìm "Vật chất tối" và "Hạt của Chúa". Và khi chúng ta hoàn chỉnh được hệ thống lý thuyết này - Lý thuyết thống nhất - thì chúng ta sẽ biết tất cả những bí ẩn của vũ trụ. Nếu như, "một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại" (Vanga) thì vấn đề sống còn của cả nền văn minh trong tương lai, cần phải khắc cốt ghi tâm rằng: Phải tôn trọng những điều thiêng liêng. Cảm ơn anh chị em quan tâm"]. Quay trở lại với nội dung bài viết. Quý vị và các bạn lấy số thứ tự của Thập Thiên can và đặt đúng vào thứ tự trên Hà Đồ thì chúng hoàn toàn trùng khớp. (Xin xem hình 1). 3/ Mối liên hệ Thập Thiên can trong gia đình: Lần lượt từ tốt đến xấu theo thứ tự sau đây: 3.1/ Thiên can Chồng sinh vợ và sinh con cái - Dương sinh Âm (Chồng, cha, mẹ sinh vợ, con) - là tốt nhất. Thí dụ: Chồng Giáp (Mộc) Tý, vợ Bính (Hỏa) Dần, con Kỷ (Thổ) Sửu. 3.2/ Vợ chồng con cái bình hòa, hoặc thuận Âm Dương là tốt nhì. Thí dụ: Chồng Giáp (Mộc) Tý (Dương), vợ Kỷ (Thổ) Dậu (Âm) - Giáp hợp Kỷ, trong "Nhất lục công tông".... Hoặc chồng Bính (Dương), Vợ Đinh (Âm). Hoặc cùng tuổi và sinh con thuận lý. Thí dụ: Vợ chồng cùng Giáp Tý (1984) sinh con năm Kỷ Sửu 2009. 3.3/ Thiên Can tương sinh ngược. Âm Dương nghịch lý. Đó là trường hợp con cái, vợ sinh cho cha, mẹ hoặc chồng. Thí dụ: Con Nhâm Dần, sinh Bố Giáp Tý, Mẹ Ất Sửu. 3.4/ Thiên Can khắc ngược Vợ con khắc chồng và cha mẹ. Thí dụ Vợ Quí Hợi khắc chồng Đinh Dậu. Trong trường hợp này cần có đứa con Mậu Tuất hóa giải và cân bằng thuận lý trở lại, hoặc Địa Lý phong thủy phải thật chuẩn để ngăn ngừa sự tan vỡ. 3.5/ Thiên Can khắc thuận: Đây là trường hợp xấu nhất trong mối tương tác của Thiên Can. Thí dụ: Chồng Quý (Thủy) Hợi, Vợ Đinh (Hỏa) và con Kỷ (Thổ) Sửu. Nhưng trong cách cực xấu này lại trở thành cực tốt, nếu tuổi vợ chồng và con cái có bố cục như sau: Chồng Quý Hợi. Vợ Đinh Mão, Con trai đầu Nhâm Thìn và con thứ Mậu Tuất. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Trên đây là mối liên hệ tương tác Thiên can - Thuộc Dương so với Mệnh và Địa Chi thuộc Âm. Cho nên mọi sự tương tác theo chiều thuận. Nguyên lý tương tác thuận của Thiên Can sẽ khác với nguyên lý tương tác của Mệnh và Địa chi. Nhưng ít nhất qua mối liên hệ này chúng ta thấy rõ vai trò của đứa con trong gia đình. Ngoài câu thành ngữ lưu truyền: "Giầu con út, khó con út" thì bức tranh "Đánh ghen" nổi tiếng của làng tranh Đông hồ dưới đây, cũng cho thấy vai trò của đứa con trong quan hệ hòa giải gia đình. Nội dung bức tranh này mô tả một hình tượng mâu thuẫn cực đại trong quan hệ gia đình. Một trường hợp bắt 'quả tạ" ông chồng đang hú hí với bà hai - qua hình tượng, không mặc yếm.: "Hai bà không thể đội 'chồng' chung". Nhưng hình tượng đứa con, chính là sự mô tả khả năng dung hòa mâu thuẫn trong quan hệ gia đình. Đây chính là nội dung chủ yếu của "Luận tuổi Lạc Việt". Chỉ có nền văn hiến Việt, chủ nhân đích thực của nền văn minh Đông phương, qua những vdi sản còn lại mới có thể phục hồi lại một lý thuyết thống nhất, mà nhân loại đang mới chỉ mơ ước. Sự thăng trầm của lịch sử hàng ngàn năm của Việt tộc, cũng không làm sói mòn được những gía trị huyền vĩ của nó. Điều này chứng tỏ rằng: Vào thời hoàng kim của nên văn hiến Việt thì những di sản văn hiến này phải vô cùng vĩ đại. Người Ai Cập thường tự hào: "Mọi cái đều sợ thời gian. Nhưng thời gian lại sợ Kim Tự Tháp". Nhưng chỉ có nền văn hiến Việt huyền vĩ với bề dày gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, mới giải thích được tất cả những bí ẩn của một nền văn minh cô xưa, trong đó có Kim Tự Tháp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm chia sẻ. Còn tiếp Mối liên hệ bản Mệnh trong gia đình:
 2. LUẬN TUỔI LẠC VIỆT. NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA LUẬN TUỔI LẠC VIỆT. Tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn. Để nắm rõ các yếu tố tương tác có tính quy luật, đã được biểu kiến hóa trong sự phân loại của thuyết Âm Dương Ngũ hành thì yếu tố quan trọng nhất là cần phải biết rõ cấu trúc của bảng "Lạc Thư Hoa giáp". Đó chính là tính phân loại vận khí của con người và vũ trụ tương tác với Địa cầu theo thuyết Âm Dương Ngũ hành. Xin mọi người cũng lưu ý: Bảng "Lục thập hoa giáp" theo sách Tàu, không thể chia thành Lục Khí, Ngũ vận. I/ LẠC THƯ HOA GIÁP Sách của người Lạc Việt viết về quy luật tuần hoàn 60 năm trong vũ trụ. KỶ THỨ NHẤT Lục khí - Vận 1 Tam Âm Tam Dương Giáp Tí. Ất Sữu ------------ Hải Trung Kim Bính Dần. Đinh Mão ------Tuyền Trung Thuỷ (Sách Tàu: Hỏa) Mậu Thìn.Kỷ Tỵ------------- Đại Lâm Mộc Lục khí - Vận 2 Tam Âm Tam Dương Canh Ngọ. Tân Mùi --------Lộ Bàng Thổ Nhâm Thân. Quí Dậu------Kiếm Phong Kim Giáp Tuất. Ất Hợi----------Trường Lưu Thuỷ (Sách Tàu: Hỏa) Lục khí - Vân 3 Tam Âm Tam Dương Bính Tí, Đinh Sữu-------------- Tích Lịch Hoả (Sách Tàu: Thủy) Mậu Dần, Kỷ Mão-------------- Thành Đầu Thổ Canh Thìn, Tân Tỵ -------------Bạch Lạp Kim Lục khí - Vận 4 Tam Âm Tam Dương Nhâm Ngọ, Quí Mùi -------------Dương Liễu Mộc Giáp Thân, Ất Dậu--------------Lư Trung Hoả (Sách Tàu: Thủy) Bính Tuất, Đinh Hợi------------ Ốc Thượng Thổ Lục khí - Vận 5 Tam Âm Tam Dương Mậu Tí, Kỷ Sữu---------------- Giáng Hạ thuỷ (Sách Tàu: Hỏa) Canh Dần, Tân Mão---------- Tùng Bách Mộc Nhâm Thìn, Quí Tỵ------------ Sơn Đầu Hoả (Sách Tàu: Thủy) KỶ THỨ II Lục khí - vận 1 Tam Âm Tam Dương Giáp Ngọ, Ất Mùi ---------------Sa Trung Kim Bính Thân, Đinh Dậu---------- Đại Khê Thuỷ (Sách Tàu: Hỏa). Mậu Tuất, Kỷ Hợi--------------- Bình Địa Mộc Lục Khí - Vận 2 Tam Âm Tam Dương Canh Tí, Tân Sữu--------------Bích Thượng Thổ Nhâm Dần, Quí Mão----------Kim Bạch Kim Giáp Thìn, Ất Tỵ----------------Đại Hải Thuỷ (Sách Tàu: Hỏa) Lục Khí - Vận 3 Tam Âm Tam Dương Bính Ngọ, Đinh Mùi--------Thiên Thượng Hoả (Sách Tàu:Thủy) Mậu Thân, Kỷ Dậu------------ Đại Dịch Thổ Canh Tuất, Tân Hợi-----------Thoa Xuyến Kim Lục khí - Vận 4 Tam Âm Tam Dương Nhâm Tí, Quí Sữu-------------- Tang Đố Mộc Giáp Dần, Ất Mão-------------- Sơn Hạ Hoả (Sách Tàu: Thủy) Bính Thìn, Đinh Tỵ------------- Sa Trung Thổ Lục khí - Vận 5 Tam Âm Tam Dương Mậu Ngọ, Kỷ Mùi -------------Thiên Hà Thuỷ (Sách Tàu: Hỏa) Canh Thân, Tân Dậu---------Thạch Lựu Mộc Nhâm Tuất, Quí Hợi----------Phúc Đăng Hoả (Sách Tàu: Thủy). II - ÂM DƯƠNG VÀ NGŨ HÀNH CỦA THẬP THIÊN CAN. Nội dung của vấn đề này thì chắc một nửa thế giới biết rồi. Nhưng vì là một trong yếu tố phân loại ngũ hành mô tả tương tác mạnh trong "Luận tuổi Lạc Việt", nên tôi vẫn trình bày ở đây. Nếu như trong "Lạc thư Hoa giáp" có sự thay đổi Thủy/ Hỏa so với cổ thư chữ Hán, thì ở Thập Thiên Can, không có thay đổi gì. Trong bài viết này, ký hiệu ( + ) là Dương; ( - ) là Âm. Thập Thiên can gồm: 1/ Giáp (+); 2/ Ất (-) > Thuộc Mộc. 3/ Bính (+); 4/ Đinh (-) > Thuộc Hỏa. 5/ Mậu (+); 6/ Kỷ (-) > Thuộc Thổ. 7/ Canh (+); 8/ Tân (-) > Thuộc Kim. 10/ Nhâm (+); Quý (=) > Thuộc Thủy. III - ÂM DƯƠNG VÀ NGŨ HÀNH CỦA THẬP NHỊ ĐỊA CHI. Thập nhị Địa Chi là chu kỳ lặp lại với con số 12, được đinh danh lần lượt, là: III. 1/ Tý; 2/ Sửu; 3; Dần; 4; Mão; 5 Thìn; 6/ Tỵ; 7/ Ngọ; 8/ Mùi; 9/ Thân; 10/ Dậu; 11/ Tuất; 12/ Hợi. Đây chính là chu kỳ TƯƠNG SÍNH - hoàn toàn phủ hợp với QUY LUẬT TƯƠNG SINH CỦA HÀ ĐỒ theo chiều thuận Kim Đồng Hồ. Trong đó, các số lẻ: 1; 3; 5; 7; 9; 11 thuộc Dương. các số chẵn, gồm: 2; 4; 6; 8; 10; 12 thuộc Âm. Quý vị, các bạn và anh chị em cũng thấy rất rõ rằng: Nguyên Lý "Dương trước, Âm sau" được ứng dụng triệt để trong tất cả các phương pháp ứng dụng liên quan đến học thuyết Âm Dương Ngũ hành. Bởi vậy, những ai cố cãi với Thiên Sứ và đặt vấn đề "Âm trước, Dương sau", đều bị delete ra khỏi Fb của tôi. Tôi không có thời gian để thuyết phục những con bò. III.2/ Tính chất Ngũ hành của 12 Địa Chi. Trong đó: 1/ Hợi - Tý - Sửu thuộc THỦY (Mầu xanh Dương trên Hà Đồ). Trong đó: Hợi/ Thủy Sinh - Tý/ Thủy Vượng - Sửu/ Thủy Mộ. 2/ Dần - Mão - Thìn thuộc MỘC (Mầu Xanh lá cây trên Hà Đồ). Trong đó: Dần/ Mộc Sinh - Mão/ Mộc Vượng - Thìn/ Mộc Mộ. 3/ Tỵ - Ngọ - Mùi thuộc HỎA (Mầu Đỏ trên Hà Đồ) Trong đó: Tỵ/ Hỏa sinh - Ngọ/ Hỏa Vượng - Mùi/ Hỏa Mộ. Trong tam hóa thuộc Hỏa này, có một ngoại lệ là "Tỵ" còn là "Âm Hỏa đới Thổ", do tọa vị cung Khôn ở đây - theo Hậu Thiên Lạc Việt - Nhân danh nền văn hiến Việt. 4/ Thân - Dậu - Tuất thuộc KIM (Mầu Trắng trên Hà Đồ). Trong đó: Thân/ Kim sinh - Dậu/ Kim Vượng - Tuất/ Kim Mộ. Xin xem hình Hà Đồ kèm theo phía dưới. III. 3/ Tam Hợp cục của 12 Địa chi. 1/ Tỵ - Dậu - Sửu > Tam hợp KIM Cục. Trong đó: Tỵ - Âm Hỏa Đới Thổ (Nhân danh nền văn hiến Việt) - sinh Dậu Kim - Mộ ở Sửu Thổ. 2/ Thân - Tý - Thìn > Tam hợp THỦY Cục. Trong đó: Thân Kim - sinh Tý Thủy - Mộ ở Thìn Thổ. 3/ Hợi - Mão - Mùi > Tam hợp MỘC cục. Trong đó: Hợi Thủy - sinh Mão Mộc - Mộ ở Mùi Thổ. 4/ Dần - Ngọ - Tuất > Tam hợp HỎA Cục. Trong đó: Dần Mộc - sinh Ngọ Hỏa - Mộ ở Tuất Thổ. III. 4/ Lục Hại và Tứ Tuyệt của 12 Địa Chi. A/ Tứ Tuyệt: Đó là các cặp: Dần/ Dậu; Mão/ Thân; Tý/ Tỵ; Ngọ/ Hợi. B/ Lục Hại. Đó là các cặp: Thìn/ Mão; Dần/ Tỵ; Sửu/ Ngọ; Mùi/ Tý; Thân/ Hợi; Dậu/ Tuất. III.5/ Tứ Hành Xung của 12 Địa Chi. 1/ Thìn - Tuất - Sửu - Mùi. Thuộc bộ Tứ Phúc. 3/ Dần - Thân = Tỵ - Hợi. Thuộc bộ Tứ Sinh. 3/ Tý - Ngọ - Mão - Dậu. Thuộc bộ Tứ Vượng. Xin lưu ý về bộ Sinh, Vượng, Phúc sẽ dùng trong "Luận tuổi Lạc Việt". III.6/ Lục Hợp trong 12 Địa Chi. 1/ Tỵ hợp Thân; 2/ Ngọ hợp Mùi; 3/ Thìn hợp Dậu; 4/ Mão hợp Tuất; 5/ Dần hợp Hợi; 3/ Sửu hợp Tý. Tôi đã trình bày xong các mối tương quan có tính lý thuyết liên quan đến Thiên can và Địa chi. Trong nghiên cứu của tôi, thì Thiên can là quy ước biểu kiến có tính tập hợp lớn nhất, trong sự phân loại theo Ngũ hành, mô tả những tương tác chủ yếu từ vũ trụ. 12 Địa chi là tương tác mạnh liên quan trong Thái Dương hệ, được phân loại theo Ngũ hành, căn cứ vào tương quan chu kỳ của Sao Mộc tinh trong hệ Mặt trời với Địa cầu" 11. 8 năm/ Địa cầu. Đây cũng chính là khái niệm Thái Tuế trong Lý học Đông phương. Tất cả các mối tương quan có tính quy ước của Thiên Can và Địa chi mà tôi trình bày ở đây, sẽ là những yếu tố quan trọng trong hệ thống lý thuyết - nhân danh nền văn hiến Việt - trong "Luận tuổi Lạc Việt" . Xin cảm ơn vì sự quan tâm. SỰ THẤT TRUYỀN & SAI LẦM CỦA PHƯƠNG PHÁP COI TUỔI TỪ NHỮNG DI SẢN CÒN SÓT LẠI. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Trong nghi lễ cưới hỏi của người Việt cổ - chính xác là của tầng lớp quý tộc Việt cổ - gồm có 6 bước sau đây: 1/ Lễ Nạp Thái (Còn gọi là "Chạm Ngõ". Tức là mới ở ngoài ngõ, chưa vào đến cổng). Các đôi nam nữ ngày xưa, thường do mai mối giới thiệu. Khi sự liên hệ qua bà Mối (Tiếng Nam Bộ là bà Mai) thành công, Nhà trai đưa lễ vật đến nhà gái để xác định một khả năng sẽ cưới. Vào thời tối cổ, thường nhà trai mang theo một cặp chim nhạn (Chim xanh), biểu tượng cho một tin tốt lành. "Thâm nghiêm, kín cổng cao tường Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh". Kiều - Nguyễn Du. 2/ Lễ Vấn Danh: Cũng do bà Mối dẫn dắt, Nhà trai có thể cùng chú rể sang nhà cô dâu. Cô dâu có thể ra rót nước mời khách, để nhà trai và nhà gái có thể xem mặt cô dâu, chú rể. Trong lễ này có vấn tuổi tác của cô dâu chú rể. Mục đích nguyên thủy chỉ để xem chú rể có thuộc dạng Chí Phèo truyền thống và cô dâu có bà con với Thị Nở trá hình không. Còn tuổi tác chỉ để chọn ngày tháng cưới (Tuổi cô dâu) và năm cưới (Tuổi chú rể). Nhưng sau này bị biến tướng thành coi tuổi vợ chồng hợp khắc ra sao (Sẽ trình bày trong bài này). 3/ Lễ Nạp Cát: Nguyên thủy chỉ là lễ báo ngày giờ tốt để rước dâu. Nhưng về sau biến tướng thành lễ báo cô dâu chú rể hợp tuổi để cưới. Hoặc không hợp thì xù. Tuổi xấu thì "Xù' sao gọi là "nạp cát" được? "Nạp bùn" mới đúng. 4/ Lễ Nạp Trưng: (Còn gọi là "Đám hỏi") là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, làm bằng chứng cho sự hứa hôn chắc chắn. Thường là cặp nhẫn cưới...tùy theo gia cảnh. Theo luật Hồng Đức thì nam nữ nghèo chỉ việc có miếng trầu, quả cau và nộp lệ phí ở làng là được về sống với nhau. 5/ Lễ Thỉnh Kỳ: là lễ xác định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới, mà nhà trai đưa ra trước đó, có được sự đồng ý của nhà gái hay không. 6/ Lễ Nghênh Hôn: Tức lễ rước dâu, đám cưới. Tục lệ cổ xưa là như vậy. Và chúng ta cũng thấy rất rõ rằng: Việc coi tuổi hợp khắc là sản phẩm của hai nghi lễ cổ xưa bị biến tướng là lễ "Vấn Danh" và lễ "Nạp Cát". Lễ này bị biến tướng từ hàng ngàn năm trước, qua truyện Kiều, cũng thấy việc này: "Gần miền có một mụ nào Đưa người viễn khách tìm vào "vấn danh" Hỏi tên rằng :''Mã Giám sinh'' Hỏi quê rằng: ''Huyện Lâm Thanh cũng gần''. Tóm lại, sau khi nền văn minh Lạc Việt bị sụp đổ ở miến Nam sông Dương tử, đủ các thứ "dở hơi biết bơi" xuất hiện. Các cụ nhà ta ngày xưa chủ yếu lấy "Môn đăng, hậu đối" (Chứ không phải "hộ" đối), Nghĩa đen là cổng nhà và sau nhà bằng nhau. Đấy là nói chữ. Còn nói nôm là "Nồi nào úp vung đó". Hay nói rõ hơn: Chuyện coi tuổi vợ chồng, không có từ thời trước Bắc thuộc ở Việt tộc. Mà là bị biến tướng sau khi Hán hóa với những di sàn từ những phương pháp sai lầm. Tôi lần lượt chứng minh như sau: I. Phương pháp luận tuổi theo Bát san giao chiếu (Hay "Bát san giao chiến"?). Phương pháp này rất phổ biến. Các thày bà lấy 8 tuổi nữ theo Bát quái, phối với 8 tuổi nam cũng phân loại thành Bát quái. Hai tuổi này phối với nhau thành một cặp quẻ. Tùy theo tính chất quẻ để quyết định họ phối hôn tốt hay xấu. Tổng các trường hợp theo phương pháp này có 64 trường hợp, hoặc xấu, hoặc tốt. II. Phương pháp luận tuổi theo Cao Ly đồ hình. Phương pháp này lấy tuổi Nam theo Thập Thiên Can phối hợp với tuổi nữ theo Thập nhị Địa chi. Tùy theo sự phối hợp này - thí dụ Nam Giáp lấy vợ tuổi Sứu chẳng hạn - để phân định tốt xấu. Tổng các trường hợp theo phương pháp này có 120 trường hợp, hoặc xấu, hoặc tốt. III. Phương pháp luận tuổi theo Địa chi. Đây là phương pháp phổ biến trong các thày bà loại "ve chai, lông vịt" phán cho các cặp đôi nam nữ, Họ căn cứ theo tuổi tam hợp, nhị hợp hoặc tứ tuyệt. tứ hành xung - mà tôi đã trình bày ở bài trước - để phán. Tổng các trường hợp theo phương pháp này có 144 trường hợp, hoặc xấu, hoặc tốt. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Trong tất cả ba phương pháp mà tôi trình bày ở trên thì phương pháp thứ ba có xác xuất cao hơn cả. Nhưng sai lầm của phương pháp này là: 1/ Chỉ sử dụng yếu tố Địa chi (Theo Năm), Trong khi Thị Nở và một tiểu thư con nhà hôi nách vẫn có thể sinh cùng một năm. Hoặc cùng Địa chi, nhưng Giáp Tý chắc chắn khác Bính Tý.... 2/ Yếu tố thân mạng (Vận khí của năm sinh theo Lạc Thư Hoa giáp không được tính đến). 3/ Xác xuất coi theo Địa chi tuy cao hơn hai phương pháp trên, xét về mặt toán học. Nhưng so với khoảng một tỷ cặp vợ chồng giả định trên thế giới này, sự chênh lệch vẫn là không đáng kể. Và rõ ràng về mặt lý thuyết còn rất khiếm khuyết. IV. Phương pháp coi theo lá số Tử Vi. Đây là phương pháp có xác xuất cao nhất. Trong vòng một chu kỳ hoa giáp có: 60 năm x 12 tháng x 30 ngày x 12g = 259. 200 lá Tử vi. Như vậy xác xuất cực kỳ cao với 259. 200 trường hợp nam nũ có thể phối hợp. Ba trường hợp trên chỉ là con số lẻ. Nhưng không thể ông già 60 lấy đứa bé mới 1 tuổi được. Vợ chồng trung bình chênh nhau 15 tuổi là tối đa. Do đó, trong 60 năm chỉ có thể chọn trong 1/ 4 trong số 5. Tức là xác xuất còn: 259. 200 / 4 = 64. 800 trường hợp. Tức là, về mặt lý thuyết xác xuất vẫn ưu việt hơn hẳn ba trường hợp trên. Hy vong sẽ không ai dẫn chứng trường hợp Đại gia Lê Ân 74 tuổi, lấy cô vợ mới 23; hoặc đại gia Playboy 80 tuổi, bồ nhí cả đống. Hay như bà minh tinh Hớn Coỏng lấy ông chồng mới 24 được. Vì đây là những trường hợp rất đặc biệt và hiếm hoi, nên không thể vì thế lấy tuổi chênh lệch lên 50 - để tổng hợp thành một lý thuyêt được. Và dù có lấy lên đến tuổi chênh lệch 50 và xác xuất tăng lên đáng kể thì phương pháp này lại có những vấn nạn sau đây: 1/ Thày coi Tử Vi phải cực giỏi. Tôi có thể xác quyết với quý vị và các bạn rằng: Thày cực giỏi chuyên ngành Tử Vi, cả thế giới này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bằng chứng là phương pháp này không hề phổ biến. Điều này là một bằng chứng cho thấy: để đôi tuổi vợ chông qua Tử Vi xem tốt xấu rất khó. 2/ Phương pháp đôi tuổi qua Tử Vi, thường là các cao thủ đối chiếu hai lá số có truyền tinh (sao) nhau hay không. Nói nôm na là có gần giống nhau hay không. Nhưng chính vì bởi xác xuất rất cao đó, nên để có một cặp đôi có tính gần giống - từ chuyên môn gọi là truyền tinh - rất khó xảy ra. Phần lớn, những cặp đôi lấy nhau được, do các mối liên hệ khác thể hiện trên lá Tử Vi về mặt lý thuyết. Và để nhận thấy mối liên hệ này, không phải dễ dàng gì với những thày dạng khả năng mang tính phổ biến. Cụ thể một trường hợp sau với chứng nghiệm của chính tôi: Chàng là một Việt kiều hồi hộp, nàng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Họ yêu nhau rất lâu. Dong chơi cuối mùa quên lãng, Vũng Tàu, Đà Lạt đủ cả. Cuối cùng chàng về nước để cưới nàng. Họ dẫn nhau đến tôi xem Tử Vi. Tôi được cô gái cảnh cáo rằng: Hai lá số này các thày đều bảo hợp và bằng chứng là chàng về cưới nàng. Tôi lướt qua hai lá Tử Vi và thật cảm cảnh cho cô gái. Tôi khuyên cô gái - có mặt vị hôn phu - nên cưới nhau ngay trong vòng một tuần. Nhưng họ không thực hiện được. Và vị hôn phu đúng là Việt kiều hồi hộp thật. Anh ta biến mất sau một tuần. Híc. Sau này cô gái cũng lấy chồng. Nhưng tội nghiệp cô bé, cũng đau khổ một thời gian. Tôi kể câu chuyện này, không phải để khoe khoang gì. Nhưng muốn xác định rằng: Để đôi tuổi vợ chồng qua phương pháp Tử Vi, tuy xác xuất cao về mặt lý thuyết, nhưng lại cực kỳ khó. Lá Tử Vi đầu tiên mà tôi được nghe nói tới, chính là của anh Lai Xuân Hợi ở 20 Phố Hàng Phèn, viết bằng chữ Nho. Ngươi dịch chính là Giáo Sư Minh Muon Nguyễn từ hơn 50 năm trước, nếu bạn tôi còn nhớ việc này. Lúc ấy tôi mới 19 tuổi. Bây giờ, tôi rất chán coi Tử Vi. Đừng ai nhờ tôi xem nữa. Nhưng có thể tôi sẽ viết cuốn Tử Vi Lạc Việt, để chia sẻ với mọi người. Thưa quý vị và các bạn quan tâm, Như vậy, tôi đã trình bày xong về tất cả các phương pháp đôi tuổi vợ chồng từ đơn giản đến phức tạp. Và như tôi đã chứng minh: tất cả đều không hoàn hảo. Phần tiếp theo đây, tôi tiếp tục trình bày về vấn đề "luận tuổi Lạc Việt" trong mối quan hệ hôn nhân và các vấn đề của Tạo Hóa liên quan. Xin cảm ơn vì sự quan tâm của quý vị và các bạn. DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT TRONG HÔN NHÂN. Có lẽ hầu hết người Việt lớn tuổi đều biết bài ca dao này: "Trèo lên cây bưởi hái hoa. Bước xuống vườn cà, hái nụ Tầm Xuân. Nụ Tầm Xuân nở ra xanh biếc. Em có chồng anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lồng, như cá cắn câu! Cá cắn câu biết đâu mà gỡ? Chim vào lồng biết thuở nào ra?". Các nhà nghiên cứu tốn nhiều giấy mực cho bài ca dao cổ này. Thậm chí họ còn bới ra "Nụ Tầm Xuân" là loại hoa nào? Cãi nhau ỏm củ tỏi ...đen, vốn rất tốt cho huyết áp và bệnh tim, lưu thông máu huyết.,, Í lộn! Thiên Sứ viết nhầm. Vì đang xem quảng cáo cho tỏi đen. Nhưng có một điều rất ít và hầu như không thấy ai nói đến - Hay có nói mà tôi chưa được đọc. Đó là: Tình cảm này giành cho một người con gái đã có chồng! Ở đây chúng ta thấy gì giữa một rung cảm nam nữ rất tự nhiên và chuẩn mực đạo lý? Khi mà những chuẩn mực đạo lý này rất khắc nghiệt vào thuở xa xưa. Nhưng bài ca dao độc đáo này vẫn lưu truyền và phổ biến, như một sự chấp thuận của xã hội cổ xưa?! Ở đây tôi loại trừ hướng phân tích theo kiểu sự phản kháng của tầng lớp bình dân với chuẩn mực khắt khe của xã hội phong kiến đương thời. Mà tôi chỉ muốn mô tả một tình cảm có thật trong con người, được phổ biến bên canh những chuẩn mực đạo đức đương thời, và nó được chấp thuận, lưu truyền. Từ đây, vấn đề được tiếp tục đặt ra và cũng là điều mà tôi đã nhiều lần xác định, là: Những chuẩn mực đạo đức xã hội, về bản chất cũng như một hệ thống Lý thuyết; nó vốn là sự tổng hợp nhận thức của mọi mối quan hệ xã hội - bao gồm cả tình cảm tự nhiên của con người - để tổng hợp thành một chuẩn mực đạo đức xã hội. Tất nhiên, chuẩn mực đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, nó có những đặc thù riêng, so với một lý thuyết khoa học. Theo sự phân loại của Lý học thì cả lý thuyết khoa học và các hình thái ý thức xã hội khác, như: đạo đức, lễ nghĩa, luật pháp, quy định, quy chế...đều thuộc Dương. Thực tại, thực tế khách quan thuộc Âm. "Âm phải thuận tùng Dương", cho nên những rung cảm tự nhiên của tình yêu nam nữ, không thể vượt qua được những chuẩn mực xã hội: "Em có chồng. Anh tiếc lắm thay!". Tương tự như vậy! Những phương pháp ứng dụng mang tính lý thuyết của thuyết Âm Dương Ngũ hành trong đời sống, chính là những chuẩn mực của một hệ thống lý thuyết bao trùm, phản ánh quy luật tương tác của vũ trụ. Và con người cũng không thể vượt qua được. Nhưng trong đó, phạm trù Âm Dương bao trùm tất cả. Nam là Dương, nữ là Âm, Sự hài hòa và tương tác đồng đẳng của Âm Dương giải thích rung cảm tự nhiên của cặp nam nữ trong bài ca dao này. Đây chính là nguyên nhân giải thích trên cơ sở tính hợp lý lý thuyết để tình yêu và hôn nhân Nam Nữ, không thể ngăn cản. Bởi vì phạm trù Âm Dương bao trùm lên tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ - theo thuyết Âm Dương Ngũ hành. Cho nên, việc ngăn cản hôn nhân, tình yêu nam nữ là trái quy luật tự nhiên, được phản ánh trong thuyêt Âm Dương Ngũ hành. Các cụ nhà ta có câu ca dao: "Kẻ nào rẽ thúy, chia uyên. Thác xuống cửu tuyền, quỷ sứ cưa thân". Nhưng vấn đề là cuộc hôn nhân ấy, sẽ dẫn đến một kết quả thế nào? Nghèo hèn, hay quyền quý cao sang? Hạnh phúc hay đau khổ? Đấy chính là nội dung của loạt bài viết này. Tôi đã chứng minh với quý vị và các bạn, rằng: Tất cả các phương pháp coi tuổi đều không chính xác. Vì nó chỉ là những mảnh vụn thất truyền và sai lệch. Không phản ánh đúng bản chất của các vấn đề liên quan đến hệ thống của các phương pháp ứng dụng thuộc hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành. Vấn đề bắt đầu từ đâu? Trong di sản tục ngữ ca dao Việt, các cụ có câu: "Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn". Nhưng cũng có câu: "Vợ chồng cùng tuổi, chiếc khố không có mà mang". Vậy cái nào đúng? Có một điều rất đặc biệt mà trong thành ngữ, tục ngữ Việt có câu: "Giầu con út, khó con út". Rồi đây nữa: "Ruộng sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng". Phải chăng vấn đề nằm ở tuổi những đứa con? Và đó chính là câu trả lời đầy bí ẩn của phương pháp "Luận tuổi Lạc Việt". "Từ bờ tre, gốc rạ bên đường. Từ mái tranh, góc đình trong làng...Nguồn sử xanh vẫn còn ghi dấu" - Lê Thương. Bài tiếp theo, sẽ trình bày cụ thể phướng pháp "LUẬN TUỔI LẠC VIỆT". Đây cũng là một ví dụ sinh động, chứng tỏ rằng: Chỉ có nền văn hiến Việt - chủ nhân đích thực của nền văn minh Đông phương - mới cỏ khả năng phục hồi lại một cách hoàn chính học thuyết Âm Dương Ngũ hành và chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. mà những trí thức tinh hoa của nhân loại đang tìm kiếm. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn cùng anh chị em. LUẬN TUỔI LẠC VIỆT. Tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn. Tôi đã trình bày với các bạn về ba yếu tố tương tác chủ yếu làm nên số mệnh của con người. Đó là: I. Những tập hợp mang yếu tố tương tác chủ yếu. 1/ Định mệnh. Trong thuyết Âm Dương Ngũ hành thì Định mệnh của một con người có khả năng tiên tri. "Nhất ẩm, nhất trác. Giai do tiền định". Và đây cũng là yếu tố quan trọng - cần - cho một lý thuyết thống nhất. "Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất, thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?" - SW Hawking. Về mặt lý thuyết, những phương pháp tiên tri liên quan đến thuyết Âm Dương ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt - đã xác định mang tính định tính số mệnh của một con người, một vùng lãnh thổ, một quốc gia...vv...Sự chính xác hay không, còn tùy thuộc vào khả năng của các vị từ thày bà sản xuất hàng loạt, đến các cao thủ thực sự. 2/ Địa lý phong thủy. Sự tập hợp những quy luật vận động và tương tác của tự nhiên, vũ trụ, môi trường và cấu trúc ngôi gia, ảnh hưởng đến định lượng của số phận và có khả năng tiên tri. Sự ứng dụng có tính tổng hợp những quy luật vận động và tương tác của tự nhiên trong ngành Địa Lý Lạc Việt, cũng giống như sự ứng dung các quy luật vật lý để làm ra cái máy bay, xe hơi, chiếc điện thoại di động....mà con người đang sử dụng. Chính người Trung Quốc, cũng chẳng hiểu gì về bản chất của ngành Địa lý phong thủy Đông phương, khi họ công khai viết trong từ điển tiếng Trung: "Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa của nhân dân Trung Quốc". Theo quy luật "Lượng đổi, dẫn đến chất đổi" của Biện Chứng Pháp và phù hợp với quy luật của Dịch học "Vật (phát triển đến) cùng tắc biến (Chuyển sang giai đoạn khác)", thì về lý thuyết, trong một số trường hợp ngành Địa Lý phong thủy có thể làm chuyển hóa cuộc sống mang tính Định mệnh của bạn trong phạm vi của nó. Và điều này tùy thuộc vào những yếu tố quyết định mang tính chất "Định mệnh" của một tập hợp lớn hơn là những quy luật tương tác của vũ trụ. Tóm lại, suy cho cùng thì Định mệnh chi phối tất cả. 3/ Luận tuổi Lạc Việt. Mối tương quan và ảnh hưởng của những con người gần gũi trong gia đình, dòng tộc của bạn, có khả năng tiên tri. Chưa thấy trong lịch sử và cả truyền thuyết về ngành Địa Lý phong thủy nào, nói về việc một cao thủ Địa Lý, làm Âm phần cho ông hàng xòm để tốt cho dòng tộc, gia đình thân chủ được. Điều này chứng tỏ rằng: Mối quan hệ gia đình, dòng tộc là một yếu tố quan trọng ảnh hướng đến định lượng cho số phận mỗi con người. Đây cũng là nội dung chủ yếu của loạt bài viết này. II. Các phương pháp căn bản của "Luận Tuổi Lạc Việt". 1/ Các yếu tố Thiên Can, Địa Chi và Mệnh khí. Tất cả những yếu tố này, đều được phân loại theo thuyết Âm Dương Ngũ hành, mà tôi đã trình bày ở bài trước. Trong đó Mệnh khí phải dùng bảng LẠC THƯ HOA GIÁP. Cũng hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực của tri thức khoa học hiện đại về sự đồng đẳng tính chất của các đại lượng trong tương tác của vật lý, toán học hiện đại. Tính chất tương tác được mô tả trong thuyết Âm Dương ngũ hành cũng hoàn toàn tương đồng. Trong đó: Thiên Can tương tác với Thiên Can, Địa chi tương tác với Địa chi, mạng vận tương tác với mạng vận. Không thể ba con gà, trừ đi hai con vịt, còn một con gà được. Một ví dụ sinh động trong vấn đề này, trong câu chuyện dưới đây: Thiên Sứ tôi đi làm Địa Lý phong thủy cho một Đại Gia. Sau khi phân tích thực trạng có tính tiên tri, tôi quyết định đặt một bể cá ở một vị trí trong nhà. Mẫu Đại gia từ trên lầu chạy xuống phán: "Con tôi mạng Hỏa. Thày để cái bể cá thuộc Thủy để nó chết à?!". Đây là một ví dụ điển hình về tính thiếu hiểu biết trong nguyên lý đồng đẳng về tương tác của các đại lượng. Đó là tính quy ước trong phân loại vận khí theo Ngũ Hành trong con người và tính biểu tượng của nó - Hỏa là Lửa, và Thủy là Nước. Đồng thời, cũng cho thấy sự nhầm lẫn khái niệm từ các sách Hán cổ mô tả về thuyết Âm Dương Ngũ hành. mà tôi đã trình bày ở bài trước. Chỉ có ngôn ngữ Việt - một ngôn ngữ cao cấp nhất trong lịch sử văn minh nhân loại nhận thức được, mới đủ khả năng diễn đạt một hệ thống lý thuyết cao cấp nhất trong tất cả các lý thuyết của nền văn minh hiện đại - Đó là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, mà nhân loại đang tìm kiếm. Tương tự như vậy, hoàn toàn không có tính đồng đẳng về các đại lượng tương tác trong câu nổi tiếng của Hệ Từ Thượng trong kinh Dịch bằng tiếng Hán - vốn được mô tả là Khổng Tử viết. Đó là câu: "Thái cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng. Tứ tượng sinh "BÁT QUÁI"?! Tôi cũng đã trình bày điều này khi so sánh với sự mô tả về khởi nguyên vũ trụ trong văn hóa truyền thống Việt. Trở lại với câu truyện, phải nói là Thiên Sứ tôi ứng biến cũng nhanh, nếu không độ phoengshui này gặp trục trặc và Thiên Sứ mất lộc vì sự ngớ ngẩn của thế gian. Tôi hỏi lại: "Thưa bà! Con bà có tắm không?". Mẫu Đại gia phản biện: "Tắm nó khác. Còn đây là Phong thủy nó khác!". May quá! Thân chủ tôi mời Mẫu lên lầu ngồi chơi sơi nước. Nếu không, tôi phải trình bày chừng một tuần về tính đồng đẳng của các đại lượng trong tương tác và chứng minh sách Tàu làm những "nhà nghiên cứu" về thuyết Âm Dương Ngũ hành như Mẫu, hiểu sai về khái niệm. Trên Fb thì tôi không thể mời những người như vị Mẫu Đại gia lên gác ngồi chơi sơi nước. Nhưng... Thề có Đức Ala cao cả và nhà tiên tri Mohamet là sứ giả của người. Tôi có thể delete. 2/ Mối tương quan của các đại lượng tuổi trong gia đình trong mô hình Thiên bàn Tử Vi. Trong bài tiếp theo, tôi sẽ thực hiện với các biểu đồ liên quan. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Còn tiếp.
 3. NHỮNG LỜI TÂM SỰ. Tiếp theo.... Có người đặt vấn đề: "Tại sao xã hội Châu Âu, không cần đến Địa Lý phong thủy, họ vẫn phát triển. Họ vẫn có những người giàu, người nghèo, vẫn có kẻ thống trị và người bị trị...Vậy thì chúng ta có cần đến Địa Lý phong thủy không?" Và họ cũng cho rằng: Câu hỏi này là một vấn nạn của chính ngành Địa Lý phong thủy Đông phương và "chưa ai trả lời được". Nhưng đối với tôi, đây là một câu hỏi dốt nát nhất mà tôi nghe được. Nó thể hiện tầm nhìn của một con ếch luôn tự cho mình là đúng, khi mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó. Tôi đã trả lời câu hỏi này trong một cuộc hội thảo khoa học do TTNC Văn Hóa Cổ Đônng phương tổ chức và đã đưa lên Fb của tôi. Tôi chia sẻ với quý vị và các bạn - những người chăm chỉ tư duy và "Chính Tư duy" theo lời Phật day - một lần nữa, ở đây và tâm sự của tôi. Vấn đề tôi đặt ra, như một tiền đề để trả lời câu hỏi này là: 1/ Tất cả những siêu cường trên thế giới này, có chính phủ nào sử dụng thuyết Tương Đối của Albe Einstein vào cấu trúc chính trị của Thượng tầng kiến trúc, như một lý thuyết chủ đạo không? 2/ Tất cả những ai đang đọc hàng chữ này, có ai dùng "Bổ đề Toán học" của Ngô bảo Châu để buôn bán, kinh doanh, hoặc dùng vào bất cứ nghề gì...để kiếm sống không? Tôi chắc chắn là không! Vào đời nhà Đường bên Tàu, cách đây hàng ngàn năm, vẫn là một xã hội phát triển và thịnh trị, Tương tự như vậy vào thời Phục hưng Châu Âu. Và vào những thời đại đó, họ vẫn chưa biết gì đến các lý thuyết đang là mũi nhọn của nền văn minh hiện nay. Nhưng họ vẫn có đầy đủ những mối quan hệ xã hội ...như hiện nay. Bởi vậy, vấn đề không phải ở chỗ "Lý thuyết đó có cần hay không?", Mà là trong sự phát triển tất yếu, có tính quy luật của một nền văn minh - thì - những tri thức tinh hoa của nền văn minh đó, phải liên tục tổng hợp những nhận thức của toàn thể nhân loại - tùy chuyên ngành - để đưa lên thành một hệ thống lý thuyết tổng hợp ngày càng phát triển cho nền văn minh đó. Ở đây tôi đang nói đến những lý thuyết "vĩ đại" và là "mũi nhọn" của cả nền văn minh hiện nay. Vâng! Rất "Vĩ đại" và "mũi nhọn", chứ không phải là những con tính cộng trừ, nhân chia, ứng dụng cụ thể trong tính toán của những người buôn thúng, bán mẹt ở chợ chồm hổm. Những bà mẹ quét rác, nuôi con học hết đại học và thành GS, Tiến sĩ không cần đến lý thuyết Tương Đối của Einstein. Nhưng - với sự phát triển tất yếu có tính quy luật của tất cả các nền văn minh - thì nó phải hoàn thiện những nhận thức trong một tập hợp, quen gọi là "một hệ thống lý thuyết", ngày càng hoàn chỉnh cho những nhận thức mà nền văn minh đó nhận thức được. Nếu như các lý thuyết "vĩ đại" và "mũi nhọn" của nền văn minh hiện nay, chưa thể ứng dụng được trong cuộc sống từ thượng tầng kiến trúc, cho đến bà ve chai lông vịt. Thì toàn bộ hệ thống lý thuyết - chỉ riêng chuyên ngành Địa Lý phong thủy Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - chính là sự tổng hợp những quy luật vận động và tương tác của tự nhiên và ứng dụng rất cụ thể trong cuộc sống con người, đến từng chi tiết. Ở đây, tôi chưa nói đến một hệ thống lý thuyết là căn nguyên của mọi phương pháp ứng dụng khác. Đó là thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH
 4. Chào bạn, đó là họ áp dụng sai rồi, cung phi chỉ áp dụng cho phân cung bát trạch trong phong thủy thôi. Còn tuổi của 2 bạn cơ bản là tốt nhé, Các bạn đang ở nhà cùng bố mẹ hay ở riêng? nhà thuê hay nhà của mình? có thể sửa chữa phong thủy để có cuộc sống tốt hơn và từ đó dần hóa giải thị phi nhé.
 5. NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT - NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH.... Tiếp theo. VI. Bản thể cấu trúc và bí ẩn của LẠC THƯ HOA GIÁP. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Chắc tất cả chúng ta ở đây, đều biết đến bảng Lục thập hoa giáp nổi tiếng. Trong đó mô tả bản mệnh mội con người trong từng năm theo thập Thiên Can và Thập nhị Địa chi với chu kỳ 60 năm, gọi là một "Hoa giáp". Thí dụ: Năm nay Mậu Tuất, mạng Bình Địa Mộc. Nhưng căn cứ vào đâu để có một sự phối hợp Can Chi thành vận khí mỗi năm và lập thành bản mệnh mỗi con người như vây? Đây là một điều bí ẩn trải hàng ngàn năm qua, trong nền văn minh Đông phương. Quý vị và các bạn có thể đọc đoạn trích dẫn được chụp bằng hình trong cuốn "Dự đoán theo Tứ trụ", của Thiệu Vĩ Hòa - Ngôi sao Bắc Đẩu Dịch học Trung Quốc - viết về vấn đề này, để thấy được rõ sự bí ẩn của nó. Qua những trang trích dẫn được chụp hình giới thiệu trong bài viết này, quý vị và anh chị em cũng thấy rất rõ rằng: Những trí thức tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa, từ hàng ngàn năm qua, không thể phát hiện ra sự bí ẩn của nền văn minh Phương Đông, mà họ tự nhận là của họ. Đương nhiên, vì bản chất nền văn minh Hớn, chỉ sao chép lại một cách không hoàn chỉnh những giá trị của nền văn hiến Việt. Nên họ không thể nào hiểu nổi giá trị đích thực của nền văn minh Đông phương huyền vĩ, và những thực tế nào làm nên bảng hoa giáp này. Thưa quý vị và các bạn. Trong qúa trình nghiên cứu những giá trị của nền văn minh Đông phương - giải mã những "cẩm nang" mà tổ tiên để lại - Tôi đã xác định rằng "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" là nguyên lý căn để của toàn bộ các phương pháp ứng dụng thuộc về nền văn minh Đông phương và bảng "Lục Thập hoa giáp" lưu truyền trong cổ thư chữ Hán đã sai, khi nó được sắp xếp theo chiều vận hành "NGƯỢC KIM ĐỒNG HỒ", của chính đồ hình Hà Đồ. Bây giờ, quý vị và anh chị em hãy xem hình Hà Đồ - Hình thứ 4 trong bài này, và đối chiếu với phần trình bày của Thiên Sứ, được tiếp tục dưới đây: Chúng ta bắt đầu từ hành Kim trong hai năm đầu tiên của bàng "Lục Thập hoa giáp" của Tàu. Đồng thời lấy năm Dương lịch 1984/ 1985 - Giáp Tý/ Ất Sửu để dễ dàng đối chiếu với nguyên lý "Cách bát sinh tử". A/ Lục Thập Hoa giáp theo bản văn chữ Hán. HÀNH KIM: Giáp tý / Ất Sửu: Hải trung Kim. 1984/ 1985. Cách bát sinh tử (Tám năm) Nhâm Thân/ Quý Dậu: Kiếm Phong Kim. 1992/ 1993. Cách bát sinh tử (Tám năm) Canh Thìn/ Tân Tỵ: Kim Bach Kim. 2000/ 2001. VẤN ĐỀ NẰM Ở CHỖ NÀY: Quý vị và các bạn hãy nhìn vào đồ hình Hà Đồ - hình thứ 4 trong bài viết này - sẽ thấy rằng: Nếu "THUẬN" theo chiều kim đồng hồ" thì sau 24 năm vận động của hành KIM,tiếp đến sẽ là hành THỦY. * Nhưng vì vận hành "NGƯỢC" chiều kim đồng hồ - nên 8 năm tiếp theo Mậu Tý/ Kỷ Sửu thuộc hành "HỎA" - Cụ thể là "Tích lịch Hỏa"?! Sau 24 thuộc hành HỎA (Cách bát sinh tử) - theo bản văn chữ Hán - đến năm 2032/ 2033 - Nhâm Tý/ Quý Sửu. Thuộc MỘC. - Tiếp tục vận hành "NGƯỢC" chiều kim đồng hồ. thì 24 năm sau 2056/ 2057 là Bính Tý/ Đinh Sửu - theo sách Tàu - là Giáng Hạ Thủy. Thưa quý vị các bạn và anh chị em. Tôi đã trình bày xong về quy luật lập thành bảnh "Lục thập hoa giáp" theo bản văn chữ Hán cổ. Tôi đã xác định rằng: Đây là một bảng lập thành vận khí (Mệnh) sai, do tam so thất bản khi chiếm hữu những gía trị của Việt tộc, từ hơn 2000 năm trước. Bởi vì bản chất của Hà Đồ là chiều VẬN HÀNH NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH THUẬN theo chiều kim Đồng hồ. Bây giờ, cũng trên cơ sở này - NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT - chúng ta xem xét cơ sở của bảng LẠC THƯ HOA GIÁP của Việt tộc từ hơn 2300 năm trước> B/ Nhân danh nền văn hiến Việt. LẠC THƯ HOA GIÁP - Nhân danh nền văn hiến Việt và chúng ta cũng bắt đầu từ hành Kim: HÀNH KIM: Giáp tý / Ất Sửu: Hải trung Kim. 1984/ 1985. Cách bát sinh tử (Tám năm) Nhâm Thân/ Quý Dậu: Kiếm Phong Kim. 1992/ 1993. Cách bát sinh tử (Tám năm) Canh Thìn/ Tân Tỵ: Kim Bach Kim. 2000/ 2001. Đến đây, giữa bảng LẠC THƯ HOA GIÁP - nhân danh nền văn hiến Việt - và của bản văn cổ chữ Hớn, giống nhau. VẤN ĐỀ NẰM Ở CHỖ NÀY: Quý vị và các bạn hãy nhìn vào đồ hình Hà Đồ - hình thứ 4 trong bài viết này - sẽ thấy rằng: Nếu "THUẬN" theo chiều kim đồng hồ" thì sau 24 năm vận động của hành KIM, tiếp đến sẽ là hành THỦY. - Nên 8 năm tiếp theo Mậu Tý/ Kỷ Sửu thuộc hành "THỦY" - Cụ thể là "Giáng Hạ Thủy"! * Đây là điểm khác biệt giữa Lạc Việt và "Hớn cổ" (Hán thuộc Hỏa) Sau 24 thuộc hành THỦY (Cách bát sinh tử) - NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT - đến năm 2032/ 2033 - Nhâm Tý/ Quý Sửu. Thuộc MỘC. Cụ thể là Tang Đố Mộc. Tiếp theo chu kỳ 24 năm thuộc hành Mộc - Đây cũng là điểm giữa bảng LẠC THƯ HOA GIÁP - nhân danh nền văn hiến Việt - và của bản văn cổ chữ "Hớn", giống nhau. Đến năm 2056/ 2057 - Bính Tý/ Đinh Sửu - theo LẠC THƯ HOA GIÁP thuộc hành Hỏa. Các chu kỳ tiếp theo các hành của LẠC THƯ HOA GIÁP và Lục thập hoa giáp giống nhau và lặp lại ở hành KIm. Xin xem hình minh họa thứ 5. Thưa quý vị và các bạn. Tôi đã trình bày rõ nguyên nhân lập thành bảng "Lục thập hoa giáp của chính người Hơn và chính họ cũng không hiểu tại sao. Đồng thời - vì hiểu tại sao nên tôi đã hiệu chỉnh lại nhân danh nền văn hiến Việt thành bảng LẠC THƯ HOA GIÁP. Hai bảng này phủ định lẫn nhau. Nếu bảng LẠC THƯ HOA GIÁP đúng thì bảng "Lục thập hoa giáp" của Hớn sai. Tôi không thuyết phục ai, nên miễn tranh luận. Tất cả mọi sự phản hồi nghịch với tôi đều bị chặn ngay trên Fb. Tự chiêm nghiệm mà tìm chân lý. Thưa quý vị và các bạn. Sự phát hiện ra điều này, với tôi không hề ngẫu nhiên. Nó bắt đầu từ bài ca quyết để học nạp âm của bảng "Lục thập hoa giáp" theo cổ thư chữ Hớn và dùng trong TỬ VI. Bài ca quyết đó có nội dung như sau: Ngân Đăng Giá Bích Câu . Yên Mãn Tự Chung Lâu. Hán Địa Siêu Sài Thấp. Tất cả nhưng ai bắt đầu học Tử Vi đều phải thuộc lòng bài ca quyết này. Nhưng vì phát âm Việt Nho trong ngôn ngữ Việt và ký tự giống nhau trong chữ Hán, Thí dụ: Chung - đúng ký tự là "Chuông", nhưng cũng trùng với âm Trung - ở giữa. Cho nên bài khẩu quyết trên, có thể hiểu như sau: Ngọn đèn bạc (Giá trị giả) làm lạnh bức tường vàng (Giá trị thật). Lửa đã cháy ngập từ bên trong tòa lâu đài. (Sự sụp đổ của một nền văn minh). Đất nhà Hán (Hán Địa) đã nghiêng tràn đến chỗ thấp nhất. (Sự chiếm đoạn trọn vẹn của Hán tộc với đất nước Văn Lang. Chúng ta đều thấy rõ ba câu thơ trên chính là ba cầu đầu của bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt. Tức là nó thiếu một câu nữa mới lập thành bài thơ Ngũ ngôn tứ tuyệt trọn vẹn. Như một ẩn điển. Bài thơ này được tiếp nối một cách hoàn hảo như sau: Ngân Đăng Giá Bích Câu . Yên Mãn Tự Chung Lâu. Hán Địa Siêu Sài Thấp. VIÊM THỦY LẠC KIM ÂU. Tức là: hành Thủy và Hỏa, đã sai lệch với giá trị thực của nó. Chính vì giải mã được nội dung bí ẩn này, nên tôi đã cố gắng đi tìm lời giải cho nó. Và đã trình bày với các bạn. Xin cảm ơn vì đã quan tâm.
 6. Welcom bác Như Thông quay lại với diễn đàn, hy vọng diễn đàn sẽ có nhiều bài viết và anh chị em thế hệ sau sẽ được đọc nhiều công trình nghiên cứu của Bác.
 7. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh viết bài về Đặc khu Kinh tế dưới góc nhìn Lý học ------------------------------------------------------------------- ĐẶC KHU KINH TẾ NHÌN TỪ LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Trước hết tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi về chủ đề này với hơn 700 like chỉ trong không quá 12g. Thực hiện đúng lời hứa, tôi xin trình bày cái nhìn của cá nhân tôi về sự kiện này. Dưới đây là phần mở đầu tôi đã đưa vào bài viết để được sự quan tâm hay không của các bạn. Và bây giờ tôi đưa lại vào đây cho liền mạch một chủ đề. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Thưa quý vị và các bạn. Sự kiện "Đặc Khu kinh tế" gây sốc trên dự luận xã hội. Không chỉ trên mạng xã hội, mà ngay ở cả quán trà đá vỉa hè, vốn được coi là một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận, chỉ có ở Việt Nam. Quan điểm cá nhân tôi, khi lao vào chứng minh cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, chính là: "Không dây dưa đến chính trị và nhóm lợi ích". Cả một âm mưu chính trị quốc tế, nhằm xóa sổ cội nguồn văn hóa sử truyền thống Việt với đủ mọi thứ quyền lực và những chân rết của nó, cũng đủ để tôi mệt mỏi trong hơn hai mươi năm qua. Nhân danh khoa học và tính khách quan khoa học, nên ý tưởng nhất quán đó của tôi sẽ không bị chi phối bởi bất cứ nhóm lợi ích và các ý đồ chính trị nào. Và điều này sẽ xác định tính chính danh trong việc tìm về chân lý cội nguồn dân tộc Việt. Mọi bình luận chính trị của tôi đều chỉ liên quan đến ...nước ngoài. Ví dụ như bài viết về "Việt sử 5000 năm văn hiến và vấn đề Biển Đông"; "Sự kiện và vấn đề Châu Á Thái Bình Dương", các vấn đề Triều Tiên và Đài Loan...vv... Tôi chẳng bao giờ đụng chạm đến các vấn đề tế nhị và nhậy cảm trong nước cả. Có một lần, bốcđồng, tôi viết về yếu tố cốt lõi của nguyên nhân vấn nạn tham nhũng trong lịch sử văn minh nhân loại nói chung và những cuộc cải cách thất bại trong Việt sử. Và cũng chỉ viết chung chung, theo kiểu: "Nói đúng nhưng không trúng ai". Nhưng chắc do tại số, nên tôi viết nửa chừng rồi bỏ dở trên dd Lý học Đông phương. Nhưng lần này, trước một sự kiện được dư luận rất quan tâm và đặt vấn đề cũng rất vĩ mô trên nhiều phương diện, nên tôi khó đừng ngoài cuộc. Dù chỉ với tư cách "Phó Thường Dân dự khuyết hạng hai Nam Bộ" thì ít nhất tôi cũng phải có vài câu gọi là "chém gió" ở quán cháo hành làng Vũ Đại. Huống chi, tôi xác định một Lý thuyết thống nhất, nhân danh nền văn hiến Việt. Với Lý thuyết thống nhất thì Thượng Đế cũng nằm trong "phạm trù" của nó. Huống chi là "Đặc khu kinh tế". Đó là lý do tôi không thể phớt lờ. Tuy nhiên, nội dung bài viết chỉ giới hạn từ góc nhìn Lý học, cố gắng mô tả một cách khách quan theo sự hiểu biết của tôi và hoàn toàn tránh tối đa tính chủ quan cá nhân trong bài viết. Tất nhiên, khi đã xuất phát từ Lý học thì nó phải có khả năng tiên tri. Vấn đề đâu tiên tôi đặt ra để quán xét chính là: Nguyên nhân và mục đích của việc thánh lập các đặc khu kinh tế ở Việt Nam. NGUYÊN NHÂN VÀ MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP ĐẶC KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM. I. Mối liên hệ giữa các mô hình kinh tế và thị trường. Hình thức đặc khu kinh tế đã xuất hiện cách đây 60 năm. Nó xuất phát từ một sáng kiến cứu vãn một sân bay trong thời suy thoái và đã thành công. Mô hình này được phát triển và xuất hiện ở những nước bắt đầu phát triển. Trung Quốc, sau đêm dài suy thoái, bắt đầu vươn lên với sự cái cách kinh tế của ngài Đặng Tiểu Bình. Và ông ta đã thành lập đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc - là Đặc khu kinh tế Thẩm Quyến - vào năm 1979. Theo thống kê của những tư liệu trên mạng, , thì có hơn 30 đặc khu kinh tế trên thế giới, và không phải mô hình này bao giờ cũng thành công. Vấn đề tiếp tục đặt ra: Vì sao có thất bại và thành công ở những mô hình kinh tế này? Lý học Đông phương - được phục hồi nhân danh nến văn hiến Việt - xác định khi phân tích, tổng hợp dù chỉ một sự kiện rất nhỏ, cũng cần một cái nhìn tổng quát, bao trùm lên tất cả mọi yếu tố tương tác, nhỏ nhất có thể. Nếu không, ít nhất cũng phải tập hợp được những yếu tố tương tác chính yếu. Bây giờ chúng ta xét bối cảnh của Đặc khu kinh tế Thẩm Quyến. Trước hết, về thời gian - ngài Đặng Tiểu Bình đã thành lập đặc khu này vào năm 1979. Đây chính là thời gian chiến tranh Lạnh đang tiếp tục phát triển và Trung Quốc đã liên minh với Hoa Kỳ và Đồng Minh. Cho nên, nó lập tức được các nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ chi mạnh vào đặc khu này. Nó như một bàn đạp đầu tiên để đầu tư ồ ạt vào một mảnh đất mầu mỡ là thị trường Tàu, vốn khép kín và chưa có người khai phá. Bởi vậy, người ta có cảm tưởng về sự thành công của một mô hình kinh tế vượt trội, với thiên tài của ngài Đặng. Nhưng bản chất của vấn đề không phải ở mô hình Đặc Khu. Mà nó ở sự đầu tư có hiệu quả của các tư bản quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu. Hay nói cách khác: nó là kết quả của sự đầu tư từ bên ngoài vào nước Tàu, sau khi có sự liên kết chính trị của Tàu với Hoa Kỳ và Đồng Minh. Người Tàu không thể tự đầu tư và phát triển vào thời điểm 40 năm trước. Hơn thế nữa, hàng Tàu nhập khẩu ào ạt vào Hoa Kỳ với những ưu đãi - trong đó có cả hàng giả mà Thiên Sứ đang sở hữu là cái đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng. Hi.. Khiến cho đến bây giờ, nước Mỹ phải la làng vì thâm hụt thương mại. Cho nên, chẳng phải ngẫu nhiên, ngài Obama phát biểu: "Bắc Kinh đã ngồi chung xe với chúng ta quá lâu rồi!". Tương tự như vậy, chúng ta xét đến các tập đoàn kinh tế đã làm nên sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản và Hàn Quốc, cái mà họ gọi là Chaebols. Người ta ca ngợi thiên tài của những nhà lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và sự sáng suốt của ngài Pac Chung Hy. Nhưng bản chất của sự thành công này là gì? Trước hết, bối cảnh thế giới cách đây 60 năm và trở về trước, là sự hội nhập toàn cầu, có thể nói gần như mới bắt đầu. Ngay cả những tư duy bá chủ thế giới cũng chưa xuất hiện sau Thế Chiến thứ II và còn ảnh hưởng đến bây giờ với khái niệm "Thế giới đa cực". Bởi vậy, việc tập trung nguồn vốn tạo một sức mạnh kinh tế để phát triển là hoàn toàn phù hợp - nói chung. Và điều này cũng xảy ra ở các nước Xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế tập trung. Cũng chính vì tính tập trung kinh tế này - dù ở những chế độ xã hội khác nhau - thích ứng với giai đoạn phát triển tiền hội nhập - đã tạo ra những sức mạnh đầu tư để phát triển và điều đó cũng làm ra sự hùng mạnh của các nước Xã hội chủ nghĩa vào thời bấy giờ, cho dù cấu trúc quản lý và tổ chức xã hội khác nhau. Nhưng sự phát triển của các tập đoàn kinh tế tư nhân - ở các nước phi XHCN, hoặc nhà nước - ở các nước XHCN, vẫn phải cần đến một sự giao lưu trong các mối quan hệ kinh tế với các nước liên quan. Nếu không có sự giao lưu kinh tế này, thì các tập đoán kinh tế sẽ chỉ là một mô hình kinh tế được giới thiệu để trưng bày ý tưởng và không có tác dụng thực tế. Không có đầu tư và giao lưu phát triển thị trường thì sẽ thất bại. Do đó, khi thế giới ngày càng hội nhập sâu hơn, cấu trúc của các tập đoàn kinh tế - kể cả cấu trúc tập trung kinh tế của các nước XHCN, không còn phù hợp. Vì lúc này, nỏ trở nên quá nhỏ bé so với nhu cầu phát triển của thế giới. Và nó đã sụp đổ tan rã hàng loạt, ngay tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngay trên nước Mỹ, cũng chứng kiến nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh ra đi, trong cuộc khủng khoảng toàn cầu, bắt đầu từ 2008. Và điều này đã được Thiên Sứ tôi tiên tri trước đó. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu để các tập đoàn kinh tế Việt Nam không thể phát triển được và thất bại, như các loại Vina...Tất nhiên - nói thêm cho nó đủ ý - ngoài vấn đề cốt lõi là không có sự giao lưu kinh tế phát triển thị trường, thì sự thất bại của các tập đoàn kinh tế VN trong thời gian qua, còn có nhiều yếu tố bổ sung khác, như: Tham nhũng, quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...vv.... Trong nền tảng tri thức kinh tế của nền văn minh hiện nay, có một khái niệm rất chuẩn. Đó là khai niệm "Chính trị - kinh tế học". Nhưng Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - mô tả phạm trù này ngắn gọn và súc tích hơn nhiều. Đó là "Kinh bang tế thế", gọi tắt chính là "Kinh tế". Do đó, tôi cấn xác định một cái nhìn, cho rằng: Tất cả các mô hình kinh tế, chỉ có thể phát triển, nếu nó có được sự liên kết kinh tế thị trường gắn liền với các liên kết chính trị với các nước đồng minh và khu vực. Sự thành công của nước Tàu, Nhật Bản và Hàn Quốc...chính vì họ có được mối liên kết chính trị với các nước có thị trường và đầu tư rộng lớn. Chẳng phải ngẫu nhiên, các nước rất buồn khi Hoa Kỳ - một thị trường béo bở nhất thế giới - rút khỏi TTP. Còn với tôi thì Việt Nam chưa cần TTP ngay bây giờ. Và tôi đã phát biểu điều này trện dd lyhocdongphuong. Con thuyền của chúng ta quá bé, chưa thể cùng các tàu vượt biển của các siêu cường cùng ra khơi được. Do đó, trên cơ sở những phân tích này, khi đặt vấn đề về Đặc khu kinh tế - thì yếu tố tiếp theo phải là: Ai sẽ đầu tư để phát triển và đầu tư cái gì? II. Ai sẽ đầu tư để phát triển và đầu tư cái gì? Hiệu quả đầu tư?! Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Trong bài trước, tôi đã trình bày yếu tố: Nếu không có thị trường liên kết và phát triển gắn liền với liên kết chính trị thì tất cả các mô hình kinh tế sẽ thất bại. Một thí dụ điển hình nữa, như Venezuela. Những nhà lãnh đạo nước này có lòng tốt, đem chia lợi nhuận khổng lồ của dầu mỏ cho toàn dân tiêu sài. Nhưng vấn đề là lợi nhuận dầu lửa đó lại chính từ sự liên kết thị trường - trực tiếp, hoặc gián tiếp - với các siêu cường tiêu thụ dầu mỏ như quỷ hút dầu. Thị trường bão hòa - về nhận thức trực quan nó như vậy. Tôi không phải là tín đồ của thuyết Âm mưu - giá dầu xuống y như có "ma". Đất nước Venezuela loạn cào cào vì suy thoái kinh tế. Cả nước Nga hùng mạnh cũng phải chật vật để cân bằng và ổn định cuộc sống. Một đất nước giàu có tài nguyên như Venezuela, khi thiếu một thị trường ổn định về chính trị, còn như vậy. Đất nước của chúng ta, chưa có một nguồn tài nguyên phong phú như họ. Nên về kinh tế sẽ nhậy cảm hơn nhiều, nếu bị rơi vào khủng khoảng. Bởi thiếu một thị trường ổn định và phát triển với những liên kết chính trị đáng tin cậy. Giả thiết chúng ta giải quyết được vốn đầu tư như bài báo nêu, bằng cách cho thuê đất, Và lấy "mỡ nó rán nó" thì vấn đề là: Đầu tư cái gì và ai đầu tư với hiệu quả đầu tư - Sẽ phải đặt ra. Xem xét tất cả những siêu cường tiềm năng thì ngoài nước Tàu, sẵn sàng chi tiền thuê đất, còn các siêu cương khác chưa thấy dấu hiệu chuẩn bị sẵn sàng cho việc đầu tư vào "Đặc khu kinh tế". Nhưng vấn đề còn là họ sẽ đầu tư cái gì? Một thung lũng Silicon? Nhà máy sản xuất xe hơi? Hay những viện nghiên cứu?..vv ..Và cho dù đó là một khu sòng bạc kiểu Ma Cao...thì với chính sách ưu đãi thuế, nới rộng cơ chế quản lý về cả luật pháp...vv... thì Việt Nam có lợi gì khi lập đặc khu này? Chẳng có lợi gì cả, ngoài việc cho thuê đất. Còn tất cả những khả năng đầu tư giả định ở trên thì không cần đến mô hình đặc khu. Ở đây tôi chưa bàn đến các bất lợi khác, mà dân mạng đồn thổi, chưa có "cơ sở khoa học" và chưa được "khoa học công nhận". Đó là: công dân nước ngoài có vốn đầu tư sẽ được xét xử theo luật pháp của nước đầu tư. Nếu đúng như vậy thì những hệ lụy tiếp theo là: có hay không sự có mặt của các cơ quan hành pháp nước ngoài trên đặc khu? Với sự phân tích này thì việc thành lập đặc khu kinh tế ở Việt Nam hoàn toàn không có hiệu quả, nếu như không có những nhà đầu tư đáng tin cậy với những liên kết chính trị ổn định. Không thể coi Trung Quốc một liên kết chính trị ổn định trong việc đầu tư vào Đặc khu kinh tế, khi sức ép liên tục về biển đảo của nước này gây căng thẳng không chỉ với Việt Nam, mà còn cả phần còn lại của thế giới. Điều này thì không cần phải có tư duy chính trị cao cấp cũng nhận thấy. Và ngay cả khi chúng ta được các nhà đầu tư hùng mạnh với những liên kết chính trị ổn định thì những hạng mục đầu tư đó lại không cần đến mô hình đặc khu. Nói tóm lại, tôi có thể kết luận cho riêng bài viết này, như sau: 1/ Không có một môi trường đầu tư đáng tin cậy với những liên kết chính trị ổn định. Nước Tàu không phải là một liên kết chính trị ổn định trong quan hệ với Việt Nam và cả thế giới hiện nay. 2/ Mô hình đặc khu, thực chất là một cầu nối kinh tế với thế giới bên ngoài. Nó chỉ thích hợp với một đất nước khép kín và chưa có sự chuẩn bị hội nhâp và chỉ thích hợp với giai đoạn tiền hội nhập của thế giới. Nó rất lãng nhách trong giai đoạn mà chính nước ta đang muốn có một nền kinh tế thị trường - tức là đang mở và tự hội nhập với thế giới, không cần cầu nối. Nó hoàn toàn không cần thiết và đã lỗi thời. 3/ Tất cả những hạng mục đầu tư không cần thiết phải có một đặc khu ưu đãi toàn diện như vậy. Vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải có mô hình "Đặc khu kinh tế" để phát triển. Vậy vấn đề được đặt ra và cũng là nội dung của loạt bài viết này: III/ "Nguyên nhân và mục đích thành lập đặc khu kinh tế ở Việt Nam" Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Tất nhiên về mặt chính danh thì đây là một chính sách để phát triển kinh tế. Nhưng tính cấp bách của việc phải thành lập ngay "Đặc khu kinh tế" khiến cho vấn đề được đặt ra cho nguyên nhân và mục đích của nó. Và như tôi đã phân tích ở các bài trước: Chẳng có "cơ sở khoa học" nào để bảo đảm rằng tương lai các đặc khu sẽ mở đầu cho một nền kinh tế phát triển cả. Thực tế đã cho thấy các tập đoàn kinh thế hùng mạnh của Việt Nam đã viên tịch: Vinashine, VinaLine, rồi cả tập đoàn dầu khí ...cũng đang là những thực thể tồn tại trên hồ sơ. Mặc dù trước đó, Việt Nam rất kỳ vọng vào những sự phát triển lớn lao của những tập đoàn này. Do đó, chưa thể có một kết luận chắc chắn cho việc thành lập Đặc khu kinh tế sẽ là động lực duy nhất đúng để phát triển cả. Vậy tại sao phải lập những "Đặc khu kinh tế" một cách cấp bách như vậy? Phải chăng có một sự tương tác đủ lớn để đòi hỏi sự cấp bách phải thành lập đặc khu kinh tế? Giả thiết rằng: Có một sự tương tác đủ lớn để phải cấp bách thành lập "Đặc khu kinh tế" - thí dụ như sức ép phải trả nợ chẳng hạn. Nhưng ngay cả khi có một sự tương tác đủ lớn thì tôi tin chắc rằng: Nó mang tính giải pháp từ sự tương tác đó, chứ không mang tính bắt buộc. Việt Nam có thể trì hoãn và đi tìm một giải pháp khác. Trên thế gian này có thể có một mục đích duy nhất cho con người, hoặc cả một dân tộc, hay toàn thể loài người. Nhưng không bao giờ chỉ có một giải pháp duy nhất để đạt mục đích. Ở đây, tôi không bàn đến tâm lý chính trị xã hội bức xúc và không đồng tình với giải pháp thành lập đặc khu, đang lan rộng. Nếu giả thuyết về một tương tác đủ lớn để phải thành lập Đặc khu của tôi là đúng. Thì Việt Nam có thể đi tìm một giải pháp khác và cần có biện pháp ứng sử thích hợp trong lúc này để cân bằng mọi trạng thái trong xã hội. IV/ "Giải pháp cho nền kinh tế Việt không có đặc khu kinh tế". Còn tiếp.
 8. LÝ HỌC VIỆT VÀ NHỮNG YẾU TỐ TƯƠNG TÁC TRONG HÔN NHÂN. Trong Lý học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt và mang tính Lý thuyết, gồm ba yếu tố quan trọng quyết định định tính và định lượng trong thân phân con người. Đó là: 1/ Định mệnh: Mà mọi diễn biến của cuộc đời được mô tả bằng các mô hình biểu kiến lập thành có khả năng tiên tri, như: Tử Vi, Tử Bình. Thái Ất - Kỳ Môn, Bốc Dịch.... Tập hợp nhỏ nhất trong dữ kiện đầu vào mang yếu tố thời gian là "giờ". Định mệnh sẽ quyết định số phân con người có khả năng tiên tri - về mặt lý thuyết. Nếu xét về vấn đề hôn nhân - là đề tài và nội dung chủ yếu của loạt bài này - thì về mặt lý thuyết - nó sẽ quyết định bạn sẽ lận đận tình duyên, nhiều chồng, nhiều vợ, hay hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng do các mô hình biểu kiến ứng dụng có tập hợp nhỏ nhất là "giờ", nên - về mặt lý thuyết - những phần tử trong cùng một tập hợp này sẽ khó có một định lượng chi tiết, trong việc đoán định về số phận, cho những người cùng năm, cùng tháng, cùng ngày và cùng giờ. 2/ Yếu tố Địa Lý phong thủy. Trong trường hợp về lý thuyết số phận giống hệt nhau, cho cùng một số mệnh, bởi dự kiện đầu vào cùng ngày, tháng, năm và giờ sinh thì yếu tố Địa Lý cảnh quan khác nhau, vùng miền khác nhau thì tuy lá số giống hệt nhau, định lượng sẽ khác. Trong cùng một vùng miền, thậm chí cùng một dãy nhà, nhưng cấu trúc nhà khá nhau, cũng tạo ra tương tác khác nhau về định lượng. 3/ Tương quan tuổi tác trong hôn nhân và gia đình. Gồm: Tuổi cha mẹ, con cái....và là nội dung chủ yếu của loạt bài viết này, với tiêu đề "Luận tuổi Lạc Việt". Do một sự ngẫu nhiên, tôi đã gặp hai người phụ nữ là bạn của nhau. Họ sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ và lấy chồng tuổi cũng giống hệt nhau. Nhưng người lấy trước và sau một năm. Đứa con đầu khác nhau - do lấy chồng trước sau một năm. Nhưng đứa con sau cùng tuổi và cùng giới tính. Họ có số phận tương đương nhau và lệch nhau 10 năm. Người nữ thân chủ của tôi, xa chồng vì đi công tác 10 năm. Còn người bạn thì khá giả. 10 năm sau, người chồng về với người nữ thân chủ của tôi và khá giả, thì người kia ly di chồng và sa sút. Trường hợp này tôi có đưa lên dd lyhocdongphuong, trong mục Tử Vi. Bây giờ, tôi phân tích từng yếu tố và các vấn đề liên quan tới nó trong bài tiếp theo đây. I/ Yếu tố định mệnh. Yếu tố này xác định dữ liệu đầu vào là "Thời gian". Yếu tố này chứng tỏ một không gian vũ trụ tương ứng. Như vậy, xác định rằng: Chính những quy luật vận động và tương tác từ vũ trụ đã ảnh hưởng và chi phối hành vi và cuộc sống của con người có thể tiên tri. Đây là điều tôi đã phát biểu nhiều trong các buổi nói chuyện, hội thảo, video clip, các bài viết và ngay trên Fb này. II/ Yếu tố Địa lý Phong thủy. Tôi cũng đã chứng minh - nhân danh nền văn hiến Việt - rằng: Địa Lý phong thủy là một ngành khoa học ứng dụng, hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Các mô hình biểu kiến, mô tả các quy luật tương tác và vận động của vũ trụ (Huyền không Lạc Việt); của Từ trường trái Đất (Bát trạch Lạc Việt), của cấu trúc nhà (Dương trạch Hình Lý khí Lạc Việt). Và cuối cùng là cảnh quan môi trường (Loan Đầu Hình Lý khí Lạc Việt). Tôi cũng xác định rằng: Địa Lý phong thủy là một ngành khoa học, tổng hợp những nhận thức của con người về những quy luật tương tác và vận động của tự nhiên lên ngôi gia và ảnh hướng đến cuộc sống của con người. TTNC Lý học Đông phương, vào ngày 15. 12. 2009, đã tổ chức một cuộc Hội Thảo khoa học, có quy mô lớn nhất trong lịch sử Địa Lý phong thủy Đông phương ở Hanoi, xác định tính khoa học của ngành Địa Lý phong thủy. Tôi cũng xác định rằng: Ngành Địa Lý phong thủy Đông phương là một ngành khoa học ứng dụng, hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành, là hệ quả của sự phát triển có tính quy luật tất yếu, trong sự phát triển của một nền văn minh cao cấp. Bởi vậy, nó có thể tích hợp tất cả những hệ thống kiến trúc của nền văn minh hiện nay. Ngược lại, tri thức về kiến trúc và xây dựng hiện nay, chỉ mang tính cơ học, không thể tích hợp được hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy. III/ Tương quan tuổi tác trong hôn nhân và gia đình. Đây chính là nội dung của loạt bài viết với chủ đề "LUẬN TUỔI LẠC VIỆT". Như phần mở đầu đã trình bày: Do sự sụp dổ của một nền văn minh Lạc Việt, với quốc gia Văn Lang bên bờ nam sông Dương Tử, từ hơn 2300 năm trước, nên nó đã thất truyền và sai lệch. Người đời sau, chỉ căn cứ vào những mảnh vụn còn sót lại, để ứng dụng và gây hiểu nhầm, nhìn từ góc độ khoa học với một hệ thống lý thuyết, Khiến nó ngày càng huyền bì, khó hiểu. Thậm chí một thời còn bị coi là "Mê tín dị đoan". Đồng thời, cũng chính sự sai lệch và thất truyền này, khiến gây những hậu quả sai lầm và đau lòng cho tình yêu đôi lứa. Nhưng để trình bày một cách chu đáo, những giá trị đích thực của phương pháp "Luận Tuổi Lạc Việt", tôi cần phải giới thiệu những nguyên lý căn bản của thuyết Âm Dương Ngũ hành, nhân danh nền văn hiến Việt, ứng dụng trong phương pháp "Luận tuổi Lạc Việt". Đồng thời chỉ ra sai lầm trong những di sản còn lại qua các bản văn chữ Hán, trong các bài viết tiếp theo đây. Xin cảm ơn vì đã quan tâm. Còn tiếp. NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT - NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Trước hết tôi khẳng định rằng: Tất cả những ghi nhận từ cổ thư chữ Hán liên quan đến học thuyết này đều thất truyền, sai lệch và không hoàn chỉnh. nên chưa hoàn toàn chính xác. Đó là nguyên nhân để nó trở thành huyền bí hơn 2000 năm qua. Và cho đến tận ngày nay, những tri thức tinh hoa và phương tiện của cả một nền văn minh hiện nay, vẫn không thể tìm hiểu được nó. Những bí ẩn của nền văn minh Đông phương vẫn đang tiếp tục sửng sững thách đố tri thức của toàn thể nhân loại. Tôi cũng khẳng định rằng: Duy nhất chỉ có những di sản truyền thống của nền văn hiến Việt, có lịch sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương Tử - chủ nhân đích thực của nền văn minh Đông phương - mới có khả năng phục hồi lại những giá trị đích thực của nền văn minh Đông phương này. Và tôi cũng khẳng định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành - được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - mà những tri thức tinh hoa của nhân loại, đang tìm kiếm. Bởi vì, thuyết Âm Dương Ngũ hành - phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - thỏa mãn tất cả những tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và cho một lý thuyết thống thống nhất, mà con người đang mơ ước. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Tôi đã phân tích những sai lầm của những văn bản chữ Hán liên quan đến học thuyết này, trong hơn 20 năm qua, trong các sách đã xuất bản, trên diễn đàn Lý học Đông phương thuộc TTNC LHDP. Trong các bài phát biểu tại các Hội thảo khoa học, các video clip và ngay trên Fb này. Cho nên, tôi sẽ không trình bày lại ở đây. Mà trong bài viết này, tôi trực tiếp trình bày những giá trị đích thực trong cấu trúc hệ thống của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt. Tất cả những vấn đề mà tôi sẽ trình bày tiếp theo đây, đều dựa trên căn bản từ những di sản văn hóa truyền thống Việt và "NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT". Vấn đề đầu tiên mà tôi trình bày, là: I/ Mô tả sự khởi nguyên của vũ trụ. A/ Nhân danh nền văn hiến Việt: "Thái cực sinh lưỡng nghi; lưỡng nghi sinh Tứ tượng. "TỨ TƯỢNG BIẾN HÓA VÔ CÙNG". B/ Bản văn chữ Hán viết: "Thái cực sinh lưỡng nghi; lưỡng nghi sinh Tứ tượng. "TỨ TƯỢNG SINH BÁT QUÁI". II/ Nội hàm khái niệm Âm Dương. A/ Bản văn chữ Hán: Không có định nghĩa về nội hàm khái niệm Âm Dương. Dẫn đến nhầm lẫn khái niệm. B/ Nhân danh nền văn hiến Việt: Âm Dương là một cặp phạm trù thuộc về sự nhận thức tổng hợp của con người, mà trong nội hàm của phạm trù Âm Dương mô tả sự phân biệt mọi trạng thái tồn tại của vật chất, từ trạng thái vật chất phi khối lượng, phi hình thế, đến các hạt vật chất nhỏ nhất và những thiên hà khổng lồ. Kể cả các sự kiện phi vật thể, đến mọi hiện tượng trong quan hệ xã hội của con người. Có 6 nguyên lý để phân biệt Âm Dương. 1/ Dương trước, Âm sau. Dương trên, Âm dưới. 2/ Âm co, Dương duỗi.. 3/ Âm thuận tùng Dương 4/ Trong Dương có Âm, Trong Âm có Dương. 5/ Âm trong, Dương ngoài. 6. a/ Bản văn chữ Hán viết: Dương động Âm tịnh - Chu Hy đời Tống công bố. 6.b/ Nhân danh nền văn hiến Việt. Dương tịnh. Âm động - Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh. III/ Nội hàm khái niệm Ngũ hành. A/ Bản văn chữ Hán: Trong tiếng Hán, khái niệm mô tả Ngũ hành là năm dạng vật chất gồm: 1.金 jīn - Metal: Vàng, Đồng. 2.木 mù - Wood: Cây. 3.水 shuǐ - Water: Nước 4.火 huǒ - Fire: Lửa 5.土 tǔ - Earth : Đất. B/ Nhân danh nền văn hiến Việt: Trong tiếng Việt, khái niệm Ngũ hành mô tả năm tổ hợp phân loại của mọi trạng trạng thái vận động và tương tác (Hành) của tất cả mọi dạng vật chất trong vũ trụ, nằm trong phạm trù Âm Dương. Trong tiếng Việt, các từ mô tả Ngũ Hành - Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ, được hình tượng bằng: 1. Kim - Cây kim (Tiếng Hán: Đồng, vàng). 2. Mộc - Cây. 3. Thủy - Nước 4.Hỏa - Lửa 5. Thổ - Đất. Nói cho rõ và dễ hiểu hơn, thí dụ: Trong tiếng Việt thì Thổ là khái niệm phân loại của một hành trong Ngũ hành, được hình tượng là "Đất", tương đương với từ "Earth" trong tiếng Anh. Nhưng trong tiếng Việt thì "Thổ", không phải là "Đất". Mà "Đất" ("Earth") chỉ là hỉnh tượng của thổ. Tương tự như vậy, "Nước" ("Water") chỉ là hình tượng của "Thủy" trong tiếng Việt. Bởi vậy, nếu nghiên cứu thuyết Âm Dương Ngũ hành từ các bản văn tiếng Hán, sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn khái niệm và bế tắc. Thực tế hơn 2000 năm qua (Chứ không phải vài trăm năm) đã chứng tỏ điều này. Bài viết trong tiểu mục "NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT - NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH" còn khá dài. Tôi sẽ tiếp tục ở các bài sau. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm. (Còn tiếp) NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT - NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH.... Tiếp theo. IV. Bản thể cấu trúc thuyết Âm Dương Ngũ hành (ADNH). A/ Bản văn chữ Hán: Trong bản văn cổ chữ Hán thì Kinh Dịch - tức Chu Dịch; Thuyết Âm Dương, Thuyết Ngũ Hành ra đời vào ba thời kỳ khác nhau: Dịch (Bát quái vào thười Thượng cổ (Phục Hy),Thuyết Âm Dương ra đời vào nhà Chu (Thập dực, do Khổng Tử sáng tác). Thuyết Ngũ hành thuộc thời Hạ (Vua Đại Vũ phát hiện Lạc Thư trên lưng rùa) - theo tư liệu bản văn chữ Hán và các nhà nghiên cứu. Trong toàn bộ lịch sử văn minh Hán, không có một triều đại nào coi thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết chính thống, chi phối và ảnh hưởng ở thượng tầng kiến trúc. Cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang gõ những chữ này, và quý vị với các bạn và ace đang đọc - thì - tất cả thế giới, bao gồm toàn bộ dân tộc Hớn, cũng chưa xác định được thuyết ADNH ra đời vào lúc nào trong lịch sử dân tộc Hớn. B/ Nhân danh nền văn hiến Việt. Thuyết Âm Dương Ngũ hành và bát quái (Kinh Dịch), là một học thuyết nhất quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học và chính là Lý thuyết thống nhất. Trong đó, Bát quái (Kinh Dịch) là siêu công thức toán học, mô tả nội hàm của học thuyết này. Thời Hùng Vương lãnh đạo nước Văn Lang của Việt tộc, coi thuyết ADNH là một học thuyết chính thống, chi phối thượng tầng kiến trúc của tầng lớp lãnh đạo nước Văn Lang: Bắc giáp Động Đình hồ; Nam giáp Hồ Tôn, Tây giáp Ba Thục và Đông giáp Đông Hải. Thuyết ADNH với những giá trị của nó, phổ biến trong mạch nguồn văn hóa truyền thống Việt, trong từng hang cùng ngõ hẻm của người Việt, trong những câu ca dao, tục ngữ, trong từng bờ tre gốc rạ và đình đền Việt. Đều nhắc tới Việt sử một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương, chủ nhân thực sự của nền văn hóa Đông phương, và là nền văn minh duy nhất có thể phục hồi lại những gía trị huyền vĩ của nền văn minh Đông phương. Kỳ lạ thay! Từ gần 80 năm trước, vào những năm cuối cùng của thời Pháp thuộc, nhạc sĩ Lê Thương đã viết trong lời bài hát nổi tiếng của ông - "Hòn Vọng phu" - về những dòng Việt sử: "Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao nghìn năm Tiếng gió cồn như tiếng trống dồn buổi khuya vắng /Từ bóng cây ngôi mộ bên đường Từ mái tranh bên đình trong làng Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống Bao mối thương vang động trong lòng/ Đồi lan, đồi quế rắc kho hương nồng Rừng sao đua đòi rừng trắc Lo che ánh lửa vầng dương tiếp đưa bóng chàng..." Và trong một lúc xuất thần, như một ân điển, ông viết: "Chín con long thật lớn, muốn đem tin tới nàng, Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn. /Ta cố đợi nghìn năm, rồi nghìn năm nữa sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn, mới mong tới Hòn Vọng Phu"/. Thưa quý vị và các bạn, cùng anh chị em. Kể từ khi nước Văn Lang huyền vĩ của Việt tộc sụp đổ bên bờ Nam sông Dương tử, đến nay đã hơn 2000 năm. Như một ân điển, lời bài hát đã mô tả điều này: "Ta cố đợi ngàn năm" - Đó chính là giai đoạn của 1000 năm Bắc thuộc. Để rồi: "rồi nghìn năm nữa sẽ qua", chính là 1000 năm hưng quốc sau đó của Việt tộc, từ thế kỷ thứ X, cho đến ngày nay. Kỳ lạ hơn, ông còn cả quyết một cách cụ thể - như một lời "sấm truyền", rằng: "Có con chim nhỏ bé Dám ca câu sấm thề Cuối thu năm Mậu Tý Tướng quân đem kiếm về". Nhưng đó là năm Mậu Tý nào, khi mà sau hơn 2000 năm thăng trầm của Việt sử, đã trải qua biết bao nhiêu năm Mậu Tý trong bảng "LẠC THƯ HOA GIÁP"? Năm Mậu Tý 2008 đã trôi qua trong sự sụp đổ của nền kinh tế thế giới. 10 năm sau, Mậu Tuất 2018, Thiên Sứ vẫn đang gõ những hàng chữ này, chứng minh cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Năm nay Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã 70 cái lá vàng rơi. Tất nhiên không thể chờ đến Mậu Tý 2108. Nhưng với hơn 2000 năm thăng trầm của Việt tộc, thì vài chục năm nữa quả là thật bé nhỏ. Và thế gian này sẽ chờ đợi kết quả về: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại" Barba Van Ga. "Nếu quả thật có một lý thuyết thống nhất, thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?!" SW Hawking. V/ Nguyên lý căn để, quyết định mọi phương pháp ứng dụng của thuyết ADNH, tronng mọi lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn. Nếu như bài hát "Hòn Vong phu" của nhạc sĩ Lê Thương, như một ân điển có tính sấm truyền cho số phận của những gía trị thuộc về nền văn hiến Việt. Thì ở chính nền văn minh Hớn, trong nửa cuối thể kỷ trước, do vô tình, Kim Dung đã mô tả một hình ảnh có thể lấy làm ví dụ cho những giá trị thất truyền của nền văn minh Việt. trong bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, ông đã mô tả một bí kíp võ công thượng thừa là "Cửu Âm chân kinh". Bí kíp võ công này bị xé lẻ ra nhiều mảnh, và các cao thủ lấy mỗi mảnh về lập thành các trường phái riêng cho mình. Tương tự như vậy với toàn bộ những bí ẩn của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Khi nền văn hiến Việt sụp đổ ở miền nam sông Dương tử. Những giá trị của nó cũng bị xé lẽ thành ba bộ phận là: Thuyết Âm Dương, Thuyết Ngũ hành và ...Kinh Dịch. Nhưng có lẽ dễ nhìn thấy nhất, chính là các cái gọi là "Trường phái" trong phong thủy từ "cổ thư chữ Hớn". Gồm 4 "chường phái" chính và cả đống "chường phái" nhỏ. Những "chường phái" này của văn minh "Hớn", chỉ trích, chê bai nhau ỏm tỏi.Thực ra, nhân danh nền văn hiến Việt - Địa lý phong thủy là một hệ thống ứng dụng hoàn chỉnh và nhất quán, có tính bao trùm tất cả những vấn đề liên quan đến nó. Kể cả Âm trạch và Dương trạch. Về vấn đề này, tôi đã nhiều lần chứng minh trong các chủ đề liên quan, nên không nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục chủ đề, tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các nhà nghiên cứu, từ đẳng cấp "Cơm thừa" đến "Thượng thừa" rằng: Bộ "Thái Ất thần kinh" và "Kỳ Môn độn giáp" nổi tiếng của nền văn minh Đông phương - mà các cao thủ nổi tiếng trong lịch sử văn minh Hớn, theo truyền thuyết, là Khương Tử Nha và Gia Cát lượng, cũng chỉ có được một nửa giá trị. Thực chất hai bộ sách này, là một hệ thống kiến thức, nhất quán và hoàn chỉnh cực kỳ hoàn hảo. Giới thiệu chơi cho vui vậy, Thiên Sứ không quan tâm. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH.
 9. THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC 5000 NĂM VĂN HIẾN VIỆT Kính gửi các học giả, các nhà nghiên cứu văn hóa Việt, Thưa quý vị, Từ xa xưa, cha ông chúng ta vẫn nói: “Việt Nam hơn 4000 năm văn hiến” với nhà nước Văn Lang, Hồng Bàng thị, cha Rồng Mẹ Tiên, với Quốc tổ Kinh Dương Vương Vương… Suốt trong nghìn năm Bắc thuộc, rồi trăm năm dưới sự đô hộ của Pháp với bao thăng trầm của Việt sử, cha ông chúng ta vẫn ngưỡng vọng về quá khứ với nền văn hiến rực rỡ, để nuôi ý chí giành độc lập. Từ năm 1954, dù mới chỉ giành chính quyền trên nửa nước thì trong tâm trí của biết bao người mong mỏi rằng: Từ lúc này, chúng ta có điều kiện tìm về quá khứ, làm sáng tỏ buổi mở đầu của dân tộc từ những truyền thuyết mờ ảo. Nhưng thật đáng buồn, vào những năm 1970, từ những cuộc khai quật khảo cổ học về văn hóa Đông Sơn, giới khoa học lịch sử nước ta đã phủ nhận cội nguồn văn hiến sử Việt truyền thống, rút lịch sử dân tộc chỉ còn lại 2700 năm! Trong khi đó, những thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương vẫn kiên trì quan điểm cho rằng: Cội nguồn lịch sử dân tộc Việt Nam cụ thể hơn, gần 5000 năm văn hiến. Bằng nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản thành nhiều cuốn sách, nhiều bài viết phổ biến trên các diễn đàn, chúng tôi kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, mong sao cho lịch sử vẻ vang của dân tộc không bị rơi vào quên lãng. Sự phát triển của khoa học và các bằng chứng khảo cổ mới nhất gần đây, như: kết quả 80 năm khai quật và nghiên cứu (1936-2016) di chỉ văn hóa Lương Chử, những di tích ở Quảng Châu... trên phần đất Nam Dương tử... đã cho thấy một nền văn minh rực rỡ của Việt tộc, xác định cội nguồn Việt sử mà tổ tiên ta, đã lưu truyền cho các thế hệ Việt với lòng tự hào dân tộc xứng đáng của nền văn hiến rực rỡ từ cội nguồn dân tộc Việt. Những khám phá mới này khẳng định cội nguồn Việt sử 5000 năm văn hiến Việt; một thời huyền vĩ bên bờ nam ông Dương tử... Đấy là công việc lớn, mà năng lực của chúng tôi có hạn, cần công sức của nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu đóng góp để hoàn thành công việc to lớn này. Do vậy, chúng tôi dự kiến tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ CỘI NGUỒN 5000 NĂM VĂN HIẾN VIỆT. Chúng tôi trân trọng mời các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước viết tham luận về đề tài này. Chúng tôi hoan nghênh mọi tham luận, bởi lẽ dù chấp nhận hay phản bác ý kiến của chúng tôi; đều rất có ý nghĩa trong việc làm sáng tỏ cội nguồn dân tộc. Xin quý vị gửi tham luận cho chúng tôi cho tới cuối tháng 9.2018 để Hội thảo có thể tổ chức vào cuối tháng 10.2018 Tham luận xin được gửi tới địa chỉ email sau để tổng hợp: 1/ thiensulacviet@yahoo.com 2/ nghiencuulyhocdongphuong@gmail.com Thay mặt: Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương Chủ tịch Hội đồng Khoa học: Nguyễn Vũ Tuấn Anh Giám đốc: Hoàng Triệu Hải.
 10. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh viết: ĐỨC ĐẠTLAILATMA NÓI: "Không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thật!". Nhân danh nền văn hiến Việt: Thuyết Âm Dương Ngũ hành mô tả chân lý cuối cùng và là kết luận cuối cùng. Kết thúc một chương dài đầy gian khổ đến đỉnh vinh quang của toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại. Tôi sẽ viết tiếp đề tài đang bỏ dở: PHẬT GIÁO CÓ PHẢI CỨU CÁNH DUY NHẤT CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? ==================== TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT? Đức Đạt Lai Lạt Ma Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma. (Leonardo là một trong những người cải cách Thần học Giải phóng). Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về tôn giáo và tự do có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài, vừa tinh nghịch vừa tò mò: “Thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây Tạng” hoặc “Các tôn giáo phương đông, lâu đời hơn Kitô giáo nhiều” Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh. Ngài trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn.” Để dấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi: “Cái gì làm tôi tốt hơn?” Ngài trả lời: “Tất cả cái gì làm anh biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn. Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất.” Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác: -“Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không. Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng, và đối với thế giới. Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta. Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người. Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành. Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão. Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy. Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác. Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là vấn đề lựa chọn.” Cuối cùng ngài nói: -“Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói. Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động. Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói quen. Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách. Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh, và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh và … Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.”
 11. Thày Thiên sứ viết loạt bài chủ đề: PHẬT GIÁO CÓ PHẢI CỨU CÁNH DUY NHẤT CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là một Phật tử, pháp danh Minh Tính. Hóa duyên để tôi đến với Phật Pháp là anh Năm Mẫn (Chồng đầu tiên của nghệ sĩ Thanh Nga); hướng dẫn tôi quy y là Thượng Tọa Thích Tấn Tuệ, Chứng pháp cho tôi là Hòa Thượng Thích Minh Thông, trụ trì chùa Minh Đạo. Tôi tìm hiểu về Phật pháp đã 30 năm nay. Tuy không gõ mõ tụng kinh, cũng chẳng ăn chay, nằm đất. Nhưng tôi cũng nhận thấy sự vi diệu, huyền vi của Phật Pháp. Và những thập niên cuối thế kỷ trước và hiện nay, có rất nhiều nhà khoa học thuộc đẳng cấp tinh hoa của nền văn minh, thường có những cuộc đối thoại giữa "Khoa học và Phật pháp". Như Giáo sư Trịnh Xuân Thuận với ngài Thích Nhất Hạnh. Hoặc như bài giới thiệu sách dưới đây, mô tả sự đối thoại lừng danh giữa nhà nghiên cứu Phật pháp của phương Đông Ikeda Daisaku (1928) – Hội trưởng Soka Gakkai Quốc tế ­(SGI), và triết gia, sử gia mỹ thuật, nhà tâm lý học nổi tiếng của Pháp – René Huyghe(1906-1997) – thành viên của Collège de France. Chưa hết, ngay trong đường link mô tả "Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất - trong đó Giáo Sư Cao Chi, một nhà khoa học thuộc giới khoa học tính hoa, cũng xác định rằng: "Khoa học kết hợp với Phật giáo" sẽ tìm ra Lý thuyết thống nhất vũ trụ". Tôi cũng xác định ngay rằng: "Đây là một quan điểm sai! Phật giáo và tất cả tri thức khoa học của nền văn minh hiện nay - và có thể trong một tương lai gần, vài trăm năm sau trong sự phát triển của tri thức khoa học - cũng không thể hình thành một lý thuyết thống nhất". Thậm chí tôi cũng xác định rằng: "Ngay cả khí khoa học kết hợp với tất cả các tôn giáo hiện hữu đang tồn tại bây giờ và cả trong quá khứ, cũng không thể tạo ra được một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT". Như vậy, với quan điểm và sự xác định của tôi , thì Phật giáo không phải cứu cánh duy nhất của con người. Đó chính là nguyên nhân để sự kết hợp giữa "Khoa học và Phật pháp", không thể tạo ra một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, theo luận điểm của tôi. Đây chính là nguyên nhân để tôi viết loạt bài này, chứng minh quan điểm của tôi. Có thể đây sẽ là một loạt bài viết rất dài, phải viện dẫn rất nhiều luận cứ liên quan; hoặc tôi sẽ phải viết thành một cuốn sách mạng, trước khi có điều kiện in thành sách. Đây là bài mở đầu của tôi cho đề tài này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. ========= PS: Dưới đây là phần trích dẫn giới thiệu sách liên quan đến đề tài này của nhà sách Trương Nguyễn Thu Quỳnh. ================= BÌNH MINH SAU BÓNG ĐÊM: Tập đối thoại lừng danh giữa nhà nghiên cứu Phật pháp của phương Đông Ikeda Daisaku (1928) – Hội trưởng Soka Gakkai Quốc tế ­(SGI), và triết gia, sử gia mỹ thuật, nhà tâm lý học nổi tiếng của Pháp – René Huyghe(1906-1997) – thành viên của Collège de France. Nguyên tác: La nuit appelle l'aurore: dialogue Orient-Occident sur la crise contemporaine Phần lớn cuộc thảo luận được thực hiện thông qua thư từ. Bản tiếng Pháp được hoàn thành đầu tiên, xuất bản mùa thu năm 1980. Hai tác giả cùng nhau ra sức thực hiện “cuộc đối thoại giữa các nền văn minh”. Ý nghĩa của cuộc đối thoại này ngưng đọng trong cái tên “Cuộc đấu tranh của tinh thần”. Có thể chia cuộc đối thoại thành các phần sau: Phần thứ nhất xuất phát từ chỗ nhận thức về “nguy cơ” mà thế giới đang dần rơi vào trong đó, đầu tiên là đưa ra lĩnh vực đau khổ nhất biểu hiện trong thời đại của chúng ta, tức là tầm quan trọng của vật chất trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng nhất mà nguy cơ này mang lại là nguy cơ về đạo đức – tức vết thương nội tại. Phần thứ hai của cuộc đối thoại là đi sâu tìm hiểu căn nguyên của căn bệnh đó từ quan điểm lịch sử. Căn bệnh này hiển nhiên bắt đầu từ thời kỳ biến động sau cùng mà nền văn minh phải chịu từ các cuộc biến động trong một thời gian dài. Phần thứ ba là nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề: Sự biến đổi mà chúng ta phát sinh ra được hình thành dựa trên những căn cứ nào? Nhân tính đang dần giảm thiểu đi hoặc bộ phận đột nhiên thoát li khỏi bản chất của chúng ta, sự thay đổi đó sẽ mang đến sự sửa đổi ra sau? Ngoài ra, phải khiến cho con người hồi phục lại sự cân bằng cảm thấy đã bị đánh mất từ trong nguy cơ, quả cân của cứu vớt ấy phải đặt vào nơi nào? Phần thứ tư và thứ năm đưa ra các biện pháp cứu vãn nguy cơ. Đầu tiên là thảo luận nghiên cứu phương pháp tái giáo dục cá nhân. Nhưng cuộc đối thoại cần bao gồm mọi phương pháp có thể và phải gợi mở được tính khả năng từ bản chất của con người. Nghệ thuật là một trong những tính khả năng đó, ngoài ra là tôn giáo, khi kết hợp hai điều đó lại với nhau thì đó chính là khái niệm thần thánh. Các tác giả đã nghiên cứu thảo luận các vấn đề “bóng đêm” đang che phủ toàn cầu, và trao đổi về việc tìm kiếm ánh sáng “bình minh”. Thế kỷ mới đã vén màn bước ra, nhưng lại che phủ bởi màn mây đen rối ren dữ dội. Có thể nói “bóng đêm” di sản mà thế kỷ XX để lại vẫn vô cùng nặng nề. Vì vậy, bất luận bóng đêm có nặng nề bao nhiêu, điều quan trọng nhất là quyết không được bi quan tuyệt vọng, mà phải ngoan cường thúc đẩy nỗ lực đấu tranh giành lấy hòa bình. Trong các vấn đề mà thế giới đối mặt, điều quan trọng nhất không nghi ngờ gì là việc xây dựng hòa bình. Ngoại trừ điều này ra, nhân loại không còn con đường nào khác. Lời tựa Chương I: Nguy cơ hiện đại - Nguy cơ vật chất - Khủng hoảng tinh thần - Nguy cơ đạo đức - Bóng đen nguy cơ trong nghệ thuật Chương II: Ý nghĩa lịch sử - Ba giai đoạn phát triển của nhân loại - Thời đại công nghiệp và khiếm khuyết của nó - Thế giới thứ ba - Khởi nguyên của nền văn minh hiện đại - Nhật Bản, Pháp và nền văn minh mới Chương III: Xã hội đối mặt với nguy cơ - Nhiệm vụ của xã hội: Công việc bồi dưỡng con người - Hình thái xã hội - Một xã hội mới Chương IV: Tái khám phá nhân loại - Chìa khóa của sự hài hòa - Cải cách cuộc sống nội tại Chương V: Sự sáng tạo nghệ thuật - Giá trị tinh thần của nghệ thuật - Nghệ thuật của phương Đông và phương Tây Chương VI: Sự vượt bậc của tôn giáo - Tính siêu việt - Các tôn giáo trong lịch sử - Đối mặt với ẩn số của nhân loại Lời cuối ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Như bài mở đầu, tôi đã trình bày về vấn đề được đặt ra cho sự kết hợp giữa "khoa học" và "Phật giáo" sẽ tạo ra một Lý thuyết thống nhất. Nếu như vậy, Phật giáo sẽ là cứu cánh của con người và nó sẽ phải là giải pháp duy nhất đúng để con người đi tìm sự hoàn hảo của chân lý tuyệt đối. Nhưng sự phối hợp giữa Phật giáo và khoa học không phải giải pháp hoàn hảo - và nó đã sai theo cái nhìn của tôi. Vấn đề là "Sai lầm từ đâu"? Đây là một vấn đề không đơn giản như việc đi tìm giải pháp, khắc phục những lỗi của máy bay tàng hình F35, hoặc tìm một giải pháp khả thi để xác định sự sống ngoài trái Đất, hay đưa người lên sao Hỏa...vv....Tất cả những cái đó, thuộc về tri thức khoa học ứng dụng. Nhưng vấn đề phối hợp Phật giáo và khoa học có phải cứu cánh duy nhất của con người, để đi tìm sự hoàn thiện hay không? Thì vấn đề này lại mang tính lý thuyết của tât cả mọi lý thuyết. Tức là nó phải diễn đạt một cái chưa xảy ra và chưa ai biết đến. Đó chính là Lý thuyết thống nhất. Muốn như vậy, phải dẫn chứng những luận cứ tổng hợp và định danh (Chính danh) những ngôn từ để diễn đạt. Ngôn từ đầu tiên cần định nghĩa, chính là khái niệm "Khoa học". Từ "Khoa học" tôi đã định nghĩa như sau: Định nghĩa về nội hàm khái niệm "Khoa học". "Khoa học" - trong ngôn ngữ của nền văn hiến Việt - là khái niệm mô tả việc học hỏi, khám phá, tìm hiểu để đạt đến một hệ thống tri thức, có tính tổng hợp về một lĩnh vực chuyên môn nào đó, hoặc toàn thể vũ trụ, và TỒN TẠI KHÁCH QUAN (Phần chữ IN hoa, tôi mới thêm vào)". Có thể, quý vị và các bạn không thừa nhận định nghĩa về khái niệm "khoa học" của tôi. Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ sử dụng định nghĩa của tôi - ít nhất như một tiền đề - chứng minh cho luận điểm của tôi cho vấn đề được đặt ra. Bởi vì, chỉ có thể từ định nghĩa này, mới có thể giải quyết được vấn đề đã đặt ra, trong khi chính nền văn minh này, chưa có cả một định nghĩa chuẩn về khái niệm "khoa học". Với sự định nghĩa về khoa học của tôi, mặc nhiên nó đã xác định rằng: Khoa học là sự học hỏi, khám phá để nhận thức nhằm đạt đến một hệ thống tri thức tổng hợp tất cả mọi tri thức của các đối tượng tồn tại khách quan. Tức là cả vũ trụ này. Với một nội hàm khái niệm như vậy, thì tất cả mọi hệ thống tri thức - bao gồm cả triết học và tôn giáo (ngoại trừ các loại hình Nghệ thuật) - đều nằm trong phạm trù "Khoa học". Tất nhiên, vì là giá trị nhận thức, nên nó có thể đúng và có thể sai. Và trong quá trình phát triển của nền văn minh, các hệ thông tri thức sai sẽ bị loại trừ để hệ thống lại một cách hoàn thiện nhận thức đúng và tìm đến chân lý một cách tuyệt đối. Tức là Lý thuyết thống nhất. Vấn đề tiếp tục được đặt ra - vì hầu hết các nhà khoa học trên thế giới không thể chấp nhận vấn đề tâm linh và tôn giáo trong nhận thức, mà họ quen nghĩ đó là tư duy khoa học. Bởi vậy - căn cứ vào định nghĩa khoa học trên về đối tương khoa học là "tồn tại khách quan" - thì: cần phải định nghĩa lại nội hàm khái niệm "vật chất". Cũng theo tôi - đã trình bày trên Fb này - khái niệm vật chất được định nghĩa như sau: "Mọi dang tồn tại khách quan, có chưa năng lượng và tương tác thì gọi là vật chất". Với định nghĩa như trên thì tất cả mọi dạng tồn tại - có khối lương (nhìn thấy bằng giác quan, hay phương tiện), hoặc phi khối lượng (Không nhìn thấy bằng giác quan, hay phương tiện), nhưng chứa đựng năng lương và tương tác thì đều là "vật chất" và là đối tượng của tư duy khoa học. Nói cụ thể hơn là: Sẽ không có vấn đề tâm linh, ma quỷ, thần thánh..vv...nếu nó là thực tại khách quan có tương tác. Thì nó phải là đối tương nghiên cứu cảu "khoa học". Kể cả Thượng Đế, nếu Ngài tương tác trên thực tế. Cũng trên cơ sở này thì đối tượng của nghiên cứu khoa học là tất cả mọi dang tồn tại khách quan và tương tác của tất cả các dạng vật chất trong vũ trụ. Không có sự phân biệt tâm linh, tôn giáo và khoa học. Mà chỉ có vấn đề biết và chưa biết mà thôi. Do đó, với định nghĩa về "khoa học" và "vật chất" như trên, thì tất cả các khái niệm: Tôn giáo, tâm linh, triết học....đều nằm trong phạm trù của "khoa học". Và không có phân biệt đối tượng nghiên cứu của khoa học, miễn nó là một đối tượng tồn tại khách quan và có tương tác. Cũng trên cơ sở này thì tôn giáo cũng chỉ là những hệ thống nhận thức khác nhau trong sự giải thích các hiện tượng, có thể đúng và có thể sai. Một thí dụ cho hiện tượng này: Trước đây, những nhà khoa học - ít nhất ở Việt Nam, coi quan niệm về "linh hồn"; kiếp sau", "nhân quả báo ứng", "gọi hồn", và cả Địa Lý phong thủy, bói toán...vv...là "mê tín dị đoan", là không có "cơ sở khoa học". Nhưng bây giờ thì nó lại là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, không những chỉ ở Việt Nam và cả thế giới. Điều này chứng tỏ rằng: Tất cả mọi tồn tại khách quan, phải là đối tượng nghiên cứu khoa học. MINH TRIẾT VÀ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA PHẬT PHÁP. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Phật giáo đã tồn tại đến nay là 2600 năm. Những giáo lý của Đức Phật tương đối không bị thất truyền. Ít nhất so với Đạo giáo và Lý học Đông phương. Những ai muốn tìm hiểu sâu về Đạo Phật thì có thể tìm hiểu qua các kinh sách bằng nhiều thứ tiếng, kể cả những bản được cho là gốc bằng tiếng Phạn ở các thư viện Phật giáo. Vào những thập niên đầu của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu, các học giả vẫn coi Đạo Phật là một tôn giáo, như các tôn giáo khác trên thế giới. Ngay cả Einstein khi tiếp cận với Phật giáo, ngài cũng cho rằng: "Phật giáo là TÔN GIÁO của tương lai", chứ không coi là một hệ thống lý thuyết mang tính minh triết cho tương lại. Chỉ đến những thập niên cuối của thế kỷ trước, những nhà nghiên cứu, các học giả mới bắt đầu xác định tính minh triết của Phật giáo. Và Phật giáo được không ít các học giả coi như là một hệ thống triết học giải thích xã hội và con người. Đức Phật xác định căn nguyên nỗi thống khổ ở trần gian chính là do "Tham, Sân, Si". Ở đây, tôi không bàn sâu về ngữ nghĩa của từ Tham - Sân - Si. Mặc dù, với tôi thì từ "sân" không phải là "giận dữ". Mà là sự dốt nát. Nhưng miễn tranh luận . Coi như tôi hiểu như mọi người, để có thời gian bàn về chủ đề chính mà tôi muốn diễn đạt. Thưa quý vị và các bạn. Trên cơ sở xác định chính xác nỗi thống khổ của thế gian, Đức Phật đã đưa ra các giải pháp để hoàn thiện nhân cách và tư duy của con người mang tính đạo đức qua Bát Chính Đạo, Tứ Diệu Đế. Và Ngài cũng xác định một cách rất minh triết về sự Vô thường và tính Nhân quả của hành vi. Ngài cũng vạch ra bản chất của cấu trúc vật chất qua sự mô tả các vi trần trong cấu trúc vũ trụ và con người.... Đây cũng chính là một trong những hệ thống minh triết cao cấp của Ngài, khiến 2600 năm sau, những tri thức khoa học phải ngạc nhiên vì sự thông thái vượt thời gian của Ngài. Trên cơ sở này, Ngài đã xác định mục đích cuối cùng của kiếp tha nhân là sự "Giải thoát". Ngài nói: "Pháp của ta, duy nhất có một vị. Đó là vị Giải thoát". Như vậy, đây chính là mục đích rốt ráo cuối cùng của Phật pháp. Chính vì tính minh triết và vạch rõ những cấu trúc vật chất cũng như sự vận động vô thường - để chính nền văn minh của 2600 năm sau phải ngạc nhiên - đã cuốn hút những nhà khoa học tinh hoa phải tìm đến những giá trị của Phật giáo và coi đó như một hệ thống tri thức có khả năng tích hợp với hệ thống tri thức của khoa học hiện đại trong tương lai. Đó cũng là nguyên nhân để các nhà khoa học tinh hoa luôn có những cuộc đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo, nhằm tìm đến một giải pháp đi đến một kết luận cho chân lý cuối cùng: LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT VŨ TRỤ. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra, mặc dù sự kết hợp giữa khoa học và Phật giáo có thể bổ sung cho hệ thống tri thức của toàn thể nến văn minh trong tương lai. Nhưng nó không bao giờ có thể đạt đến một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Người viết sẽ tiếp tục trình bày điều này trong các bài viết tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
 12. Thày Thiên sứ viết: BẤT CỨ MỘT LÝ THUYẾT NÀO CỦA NỀN VĂN MINH HIỆN NAY - Muốn chứng tỏ nó là "ứng cử viên" - Ứng cử viên thôi nhá! Chứ chưa được công nhận. Tức là mới nộp hồ sơ dự thầu - rằng: Chính ta mới là "Lý thuyết thống nhất" - Thì phải thể hiện được trong nội hàm của lý thuyết đó - câu nói nổi tiếng của SW Hawking trong cuốn sách "Lược sử thời gian" của ông. Còn không giải thích được ngay trong nội hàm của nó câu nói trên của SW Hawking thì đi chỗ khác chơi. Thiên Sứ không có thời gian nhiều. Từ nay, trên thế giới này, ai muốn mô tả về LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - phải thể hiện trong nội hàm của chính lý thuyết đó, mô tả được nội dung trên của ngài Hawking. Thế cho nó nhanh! NẾN TẢNG TRI THỨC CỦA NỀN VĂN MINH HIỆN NAY chưa đủ những yếu tố cần để tổng hợp và hình thành nên một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Ngay cả những nhà khoa học tinh hoa của nền văn minh này, mới chỉ có ý tưởng về nó (Thế là cũng tiến bộ lắm rồi). Bởi vậy, họ đặt ra những tiêu chí về LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Một trong những tiêu chí cực kỳ quan trong, để thẩm định nội hàm của một Lý thuyết thống nhất, chính là phát biểu của SW Hawking trong cuốn "Lược sử thời gian", mà tôi đã mô tả. Đọc đến câu này trong cuốn sách của ông, tôi phải giật mình vì thiên tài của SW Hawking. Ông quả là xứng đáng được thế gian tôn vinh "Ông Hoàng của nền vật lý lý thuyết". Những thứ tư duy tầm thường nhan nhản trên thế gian, ngay cả trong môi trường giáo dục hoàn hảo và tiếp thu tất cả những tri thức cao cấp của nền văn minh này, cũng không thể nghĩ ra được một ý tưởng xuất sắc như vậy. Tôi đã diễn tả nội hàm ý nghĩa nhận định của SW Hawking qua phát biểu nổi tiếng của ông. Đó chính là vì hệ thống tri thức của cả nền văn minh này, thâm chí nó còn chưa hiểu được tất cả bản chất cấu trúc của vật chất. Thứ mà nó gọi là "Vật chất tối". Và nó cũng mới chỉ nhận thức được một cách trực quan sự vận động và cấu trúc cơ học của một phần CẤU TRÚC VẬT CHẤT, mà nó gọi là "khoa học thực chứng". Về một góc nhìn khác thì hệ thống tri thức của nền văn minh này, còn chưa hiểu được bản chất tương tác và những quy luật tương tác và cả môi trường tương tác, qua những quy luật vận động mang tính cơ học , mà nó nhận thức được. Ít nhất với những khiếm khuyết có tính nền tảng của cả hệ thống tri thức của một nền văn minh như thế đó - Làm sao mà nó có thể tổng hợp được để trở thành một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT? Nhưng những tri thức về quy luật tương tác và trường tương tác của toàn vũ trụ được tổng hợp trong một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - với điểu kiện phải có của nó - THÌ - nó sẽ phải chi phối trên thực tế sự vận động của toàn thể vũ trụ và tư duy của cả chính con người. Đó là nguyên nhân để WS Hawking phát biểu: "Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất, thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?". Và đó là nguyên nhân để Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh xác định rằng: Một hệ thống lý thuyết được coi là ứng cứ viên của Lý thuyết thuyết thống nhất, thì trong nội hàm của nó phải thể hiện nội dung nhận định của SW Hawking. Nhưng nền văn minh này chưa đủ những yếu tố cần tạo nên Lý thuyết thống nhất. Do đó, nếu ai đó cho rằng sẽ có một lý thuyết nào đó thuộc về nền văn minh này có khả năng là LY THUYẾT THỐNG NHẤT thì chỉ có hai khả năng: Bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, hoặc không biết gì, chỉ chém gió cho vui. Do đó, cần loại ngay từ vòng gửi xe. PHÁT BIỂU CỦA ÔNG HOÀNG VẬT LÝ SW HAWKING: Điều này. chính là sự mô tả khái niệm "Định mệnh" trong Lý học Đông phương", nhân danh nền văn hiến Việt. Sự quyết định có tính "Định mệnh" cho đến từng hành vi của con người có khả năng tiên tri, trong các phương pháp bói toán của nền Lý học Đông phương - chính là nội hàm trong phát biểu nổi tiếng của SW Hawking về nội hàm của Lý Thuyết thống nhất. Để quyết định định mệnh của một con người - và cả sự phát triển của nền văn minh đến chân lý cuối cùng - thì chỉ có hai khả năng: A/ Chính là THƯỢNG ĐẾ! B/ Sự tồn tại trên thực tế của một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT và là ứng cử viên duy nhất trong toàn bộ lịch sử vũ trụ - mà trong đó nền văn minh nhân loại chỉ là một phần tử của lịch sử vũ trụ. Với Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Tức Nguyễn Vũ Diệu) thì chỉ coi LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT đang được giới thiệu thuộc về nền văn hiến Việt, chỉ là phương tiện chứng minh cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Bởi vậy, để phản biện một lý thuyết như thuyết Spin không thể là Lý thuyết thống nhất, Thiên Sứ chỉ cần thời gian của "một nốt nhạc". Đây cũng không phải là lần đầu tiên và duy nhất Thiên Sứ làm điều này. Trước đó cũng có vài lý thuyết bị Thiên Sứ phản bác, thí dụ như Lý thuyết Higg.
 13. Cuộc tranh luận giữa Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh với Thái Thượng Triết về Thuyết thống nhất. CUỘC TRANH LUẬN ĐÃ KẾT THÚC. Bạn tôi - Giáo Sư Tiến Sĩ Vật lý kiến trúc Nguyễn Văn Muôn, đã kết nối để tôi có thể tranh luận với một người bạn của anh ấy là Thái Thượng Triết. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn tranh luận với một người, mà tôi cho rằng có những nhận xét hồ đồ và rất thiếu tính nhân bản. Nhưng nể bạn tôi, nên tôi đã tham gia. Và với hiểu biết của tôi thì khả năng của người này, tôi chỉ cần trong vòng "một nốt nhạc", đủ để anh ta phải thấy sự sai lầm của mình. Mọi chuyện đã xảy, lâu hơn tôi dự tính một chút: Anh Thái Thượng Triết tự ý xóa các conment của mình trên Fb của GS Muôn - bạn tôi. Tuy nhiên, vì các vị tham gia Fb của bạn tôi không biết gì về tôi, nên tôi có vài lời giới thiệu mình ở đây. Và tôi cũng chia sẻ lại bài tự giới thiệu này lên chính ngay Fb của tôi, để những ai chưa thật hiểu về tôi có thể biết hơn về tôi một chút, cho tiên việc quan hệ trên Fb này. Sau đây là toàn văn lời giới thiệu về bản thân. Coi như là một "Lý lịch tự thuật". ================ NHÂN DỊP NÀY, TÔI HÂN HẠNH GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT VỀ TÔI VỚI CÁC BẠN. Tôi chỉ là một người dân bình thường và không bằng cấp tối thiểu - bằng Đại học cũng chưa có. Nếu được công nhận thì tôi mới chỉ học hết các học phần của Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Khóa Mở năm 1988 đến 1992. Một mảng kiến thức chẳng liên quan gì đến Vật Lý Lý thuyết và cả Toán học. Tất cả mọi kiến thức của tôi là do tự học. Vào năm 1998, tôi phát hiện ra rằng: một nhóm những nhà Sử học có quyền lực học thuật, phủ nhận cội nguồn truyền thống Việt sử trải hơn 4000 năm văn hiến - Tức gần 5000 năm theo cách nói của tôi. Họ nhân danh khoa học. Cho nên tôi nhân danh khoa học, lên tiếng phản bác. Họ cho rằng: Thời Hùng Vương không phải là một quốc gia và với họ "Cùng lắm là một nhà nước sơ khai" với một "liên minh 15 bộ lạc" và "địa bàn hoạt động chỉ vỏn vẹn ở Đông bằng sông Hồng". Từ năm 1998, tôi lên tiếng phản bác và viết cuốn sách đầu tiên: "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại". Cuốn sách được sự chú ý của dư luận thời bấy giờ. Sau đó tôi viết tiếp nhiều đầu sách khác. Trong quá trình nghiên cứu về Thời đại Hùng Vương, tôi đã phát hiện ra rằng: Toàn bộ kiến thức nền tảng của Lý học Đông phương - vốn cả thế giới coi là của Trung Quốc - thực chất là của Việt tộc. Tôi đã viết nhiều cuốn sách về vấn đề này. Cuối cùng, tôi đã nhận thấy rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch không phải là một hệ thống lý thuyết rời rạc như nó được hiểu và mô tả trong các văn bản, từ các bản văn chữ Hán cổ. Mà nó là cả một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, mô tả vũ trụ với toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ cho đến mọi dạng tồn tại vận động có tính quy luật của vật chất - kể các các dang vật chất nằm ngoài kiến thức của nền văn minh hiện đại quen gọi là "Khí". Hệ thống lý thuyết đó, không chỉ mô tả vũ trụ với tất cả những quy luật tương tác vận động của vật chất, mà còn của cả tất cả những vấn đề liên quan đến con người với khả năng tiên tri đến từng hành vi. Đối chiếu với những tiêu chí về một lý thuyết thống nhất, với các vấn nạn của hệ thống tri thức khoa học hiện đại, tôi xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch chính là một hệ thống Lý thuyết hoàn chỉnh và chính là Lý thuyết thống nhất mà khoa học đang mơ ước và đang tìm kiếm. Tôi không phải là người phát minh - tất nhiên - mà chỉ phục hồi lại những giá trị đích thực của học thuyết này - nhân danh nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng bên bờ nam sông Dương Tử. Thế giới này có thể công nhận, hay không công nhận những luận điểm của tôi về sự tồn tại của một Lý thuyết cổ xưa với tư cách là một Lý thuyết thống nhất. Vì thành thật mà nói, tôi không quan trọng lắm vấn đề cá nhân tôi thế nào. Mà chỉ lấy một hệ thống Lý thuyết vũ trụ quan cổ xưa mà tôi phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt, NHƯ MỘT PHƯƠNG TIỆN CHỨNG MINH CHÂN LÝ VIỆT SỬ TRẢI GẦN 5000 NĂM VĂN HIẾN, MỘT THỜI HUY HOÀNG BÊN BỜ NAM SÔNG DƯƠNG TỬ. Xin cảm ơn các bạn quan tâm. ========================= Còn đây là bài viết của bạn tôi, kết nối cho cuộc tranh luận này: ["Minh Muon Nguyễn cùng với Nguyênhuechi Thai và 9 người khác. 17 giờ GỬI 2 ANH NGUYỄN VŨ DIỆU VÀ THÁI THƯỢNG TRIẾT! Tôi đã chia sẻ những qua điểm về phong thủy và vũ trụ học của anh Diệu bạn tôi, sau đó được đọc một vài comment của bạn bè và thấy có “vấn đề” nên xin có đôi lời như sau: 1. Có rất nhiều cách tiếp cận với “Lý thuyết thống nhất” chủ yếu là bằng những nghiên cứu Vật Lý Lý thuyết, tuy nhiên cũng có không ít người có những cách tiếp cận khác, trong đó bạn Nguyễn Vũ Diệu của tôi đi theo hướng của Lý Học Đông Phương mà cụ thể là Phong Thủy Lạc Việt! 2. Sự tranh cãi về các lý thuyết này vẫn đang là đề tài sôi nổi trên toàn thế giới. Kết quả có những nhà Vật Lý nổi tiếng thé giới như Stephen Hawking cũng đã phải thừa nhận những sai lầm của mình trong Lý Thuyết Hố Đen. Và rồi ngay cả Lý thuyết tương đối của Albert Einstein cũng có hàng trăm công trình chỉ trích. Về vấn đề này bạn Thái Thượng Triết, một chuyên gia nghiên cứu về vũ trụ học, cũng đã phải thốt lên rằng “Thế hệ U70 của chúng tôi sẽ không sống được đến cái ngày mà thuyết tương đối bị coi là nổi xấu hổ của loài người, nhưng thế hệ U50 của các bạn là chắc chắn!” 3. Như vậy, sự tranh luận là rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi được biết cả 2 bạn Thái Thượng Triết Thai Thuong Triet và Nguyễn Vũ Diệu đều có những cách bảo vệ quan điểm riêng của mình trên cơ sở những kiến thức và cách tiếp cận của bản thân. Giá như cả 2 anh cùng tìm hiểu được những cơ sở của nhau, ví dụ anh Triết tìm hiểu Cơ sở của Phong Thủy Lạc Việt, còn anh Diệu biết về những biến đổi Lorentz trong Vật Lý chẳng hạn, thì cuộc tranh luận sẽ có hiệu quả hơn! Còn nếu mỗi người cứ đứng trên quan điểm của mình nhà cháu e rằng cuộc trang luận sẽ không có hồi kết! (Xin mạo muội dẫn chứng 1 bức tranh vui như dưới đây) 4. Trong tranh luận ý thức tôn trọng nhau là rất quan trọng, quan trọng hơn nữa là cần động viên và khích lệ nhau. Có như vậy thì cái “Tâm” mới sáng, và Tâm sáng thì mọi việc dễ hanh thông! Nhà cháu tuân thủ nguyên tắc này nên rất lắng nghe và ủng hộ 2 anh! 5. Để tiện, nhà cháu đã hỏi Giáo Sư Gúc Gồ được biết 2 trang WEB của 2 anh xin nêu ra ở đây để 2 anh và mọi người và các học trò của 2 anh cùng tham khảo: - Trang http://thuyettongquatvutru.com.vn/ của anh Triết trình bầy những quan điểm của anh Thái Thượng Thiết Thai Thuong Triet về Thuyết Tổng Quát Vũ Trụ - Trang http://www.lyhocdongphuong.org.vn/phong…/phong-thuy-lac-viet của anh Diệu trình bầy những nghiên cứu của anh (Lấy tên là Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh) trong lãnh vực Lý Học Phương Đông. Nhà cháu chỉ là một thầy giáo chuyên về “Vật Lý Kiến trúc” (Building Physics), nghĩa là cũng tập tọe nói chuyện được với anh Triết vì có dính tới tí “Vật Lý”, và ấp úng được với anh Diệu vì cũng có tí kiến thức “Phong Thủy và Kiến trúc”. Nếu có gì sơ xuất xin 2 anh và mọi người đại xá!"] ============= PS: Vì tôi cho rằng: Bài viết trên Fb của bạn tôi có sự cố kỹ thuật, không hiện thị, nên tôi viết bài này lên đây
 14. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh viết: NHÂN DỊP NGÀI DONAL TRUMP SẮP ĐI NGA Trước hết tôi bày tỏ nhiệt liệt hoan ngênh ngài TT Hoa Kỳ đi Nga và tôi tin rằng sẽ có sự đón tiếp trọng thị của ngài Putin với quốc khách của nước Nga. Từ rất lâu trên dd lyhocdongphuong.org.vn - tức là ngay cả khi Nga mới chiếm Crimea - trong topic "Sự kiện và vấn đề Châu Á Thái Bình Dương", tôi đã khuyên nước Mỹ bỏ qua vấn đề này và hợp tác với Nga. Về phía ngược lại, tôi cũng khuyên nước Nga không nên quá quan trọng Crimea để làm mất lòng thế giới. Tôi hy vọng Nga Mỹ sẽ công tác như họ đã từng cộng tác và vốn là Đông Minh của nhau từ thời Thế Chiến thứ II. Tôi tin rằng: Một số những điều khoản của những Hiệp Ước Đồng Minh này vẫn còn hiệu lực đến ngay hôm nay. Thế giới này đã phát triển và làm thay đổi về chất những mối quan hệ chiến lược về cả kinh tế và quân sự. Những căn cứ quân sự có từ thời thế chiến thứ II, đã trở nên lỗi thời khi tên lửa có thể bắn qua nửa vòng trái Đất. Và những đội quân viễn chinh có thể di chuyển trong vòng một ngày để đi qua nửa bên kia quả Địa cầu. Cho nên, nó không còn cần thiết những căn cứ quân sự quá gần lãnh thổ đối phương - lúc này trở thành con tin của các cuộc tấn công phủ đầu. Tương tự như vậy với Crimea. Bởi vậy, tôi rất vui khi ngài Trump tỏ ra không quan trọng vấn đề Crimea trước khi gặp ngài Putin. Có thể tôi đã "cầm đèn chạy trước ô tô", khi khuyên quá sớm cho một quan hệ Nga Mỹ mấy năm trước. Vào thời điểm mà cả hai nước còn cần phải giải quyết một vài vấn đề. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để các vị tiến lại gần nhau hơn. Cá nhân tôi rất kỳ vọng vào cuộc gặp Thượng đỉnh Nga Mỹ sắp tới. Cho nên tôi chúc các vị sẽ ký được những hiệp định khung cho mối quan hệ lâu dài của hai nước. Ngài Trump rất kính trọng Thượng Đế! Cho nên tôi xin Thượng Đế phù hộ ngài. Mọi sự tốt đẹp đang chờ hai quốc gia này ở phía trước.
 15. ĐỒNG MỘT DOLLAR SINGAPOR & BỨC TRANH TAM DƯƠNG KHAI THÁI LÀNG ĐÔNG HỒ. Truyền thuyết kể rằng: Đất nước Singapore sở dĩ phát triển chính vì ngài Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã nghiên cứu Địa Lý Phoengshui và đã nhờ các thầy Địa Lý tài ba, kích hoạt Địa lý phong thủy ở Đảo quốc này. Những công trình Địa Lý nổi tiếng của Singapore, đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, phân tích và giảng ngay khóa Địa Lý Lạc Việt đầu tiên, từ 2006. Đó là: Dinh Thủ Tướng Singapore có cấu trúc hình cái ấn với một hồ nước tượng cho con dấu đóng xuống, quyết định vấn đề. Dinh Thủ tướng này tọa lại ngay Trung Cung Đảo quốc này. Công trình kiến trúc nghệ thuật "Chiếc nhẫn may mắn". Tổ hợp công trình kiến trúc này được xây dựng ngay vị trí đắc địa nhất cực vượng Âm khí của đất nước này. Nhưng một yếu tố thứ ba, rất quan trọng nữa, đó là đồng một dollar Singapor. Nhà phong thủy - nhà sư Hong Chuan nổi tiếng thời bấy giờ cho rằng việc đào hầm xây tàu điện ngầm ở Singapore, đã phá vỡ long mạch, làm xấu phong thủy và kìm hãm sự thịnh vượng của quốc đảo. Ông này cho rằng cách duy nhất để trung hòa các yếu tố tiêu cực là mọi người dân mang theo một hình bát giác trong người khi ra đường. Làm cách nào để đạt được điều đó, khi ở Singapore không phải ai cũng tin vào phong thủy? Sau một thời gian bàn bạc, ngài Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã quyết định tạo ra đồng 1 đô Singapore, với 8 cạnh bên trong đường viền tròn. Đây được coi đây là lá bùa may, trấn yểm tà khí và là một phương thuốc an dân. Câu chuyện này được nhiều người dùng để lý giải cho việc ra đời đồng tiền một Dollar Singapor với hình dạng bát giác vào năm 1987. Do vậy mà ngay sau khi được phát hành, đồng xu này đã rất thu hút công chúng, thành biểu tượng may mắn, linh vật trấn yểm tà ma của người Singapore và trở thành vật bất ly thân của họ khi ra đường. Ngoài ý nghĩa về mặt tâm linh, với người dân Singapore, đồng xu 1 đôla còn là biểu tượng cho tài khí. Nhưng trong thời gian tìm hiểu Lý học Đông phương và tính hình tượng trong Địa Lý phong thủy, thì tôi nhận thấy rằng: Bức tranh dân gian Việt nổi tiếng của làng tranh Việt Đông Hồ, có một sức mạnh tác động, kích hoạt biểu tượng may mắn và tài lộc hơn rất nhiều đồng một Dollar Singapore. Đó chính là bức tranh "Tam Dương khai thái" của làng Đông Hồ. Tôi đã phân tích rất kỹ tính minh triết của bức tranh này trong cuốn "Minh triết Việt trong tranh dân gian Việt Nam", từ năm 2001. Ngay đầu năm Đinh Dậu 2017, tôi đã viết bài mô tả tính kích hoạt tài lộc của bức tranh này treo trong nhà và làm những bức tranh có kích thước nhỏ để cho vào ví/ bóp. Tranh "Tam Dương khai thái" của làng Đông Hồ năm ngoái, bán chạy như tôm tươi. Thông tin từ những người treo tranh này trong nhà, đều xác định sự thay đổi tài lộc và may mắn hơn hẳn. Bức tranh "Tam Dương khai thái" thực chất mô tả về hình tượng của một quẻ tốt nhất trong chu kỳ 64 quẻ Dịch, có tên gọi là "Địa Thiên Thái". Từ vụ việc nhỏ nhoi, đến gia đình, xã hội và cả quốc gia, dân tộc...gặp quẻ này đều rất tốt, mọi việc hanh thông. Theo chủ quan và sự hiểu biết của tôi, nếu mỗi người chúng ta đều có một bức hình tranh "Tam Dương khai thái" thu nhỏ để trong bop/ ví thì tác dụng sẽ hơn nhiều đồng 1 dollar Singapore. Tất nhiên, để dẫn đến một sự kiện tốt/ xấu trong cuộc đời bạn, sẽ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng bạn sẽ được hỗ trợ tốt đẹp hơn, trong giao dịch, quan hệ xã hội và may mắn về tiền bạc, nghề nghiệp, nếu trong bóp/ ví của bạn có một bức tranh thu nhỏ nổi tiếng của làng Đông Hồ. Đã có nhiều cá nhân sở hữu bức tranh thu nhỏ này, và có những Cty trang bị cho nhân viên của họ, mỗi người một tấm tranh như vậy. Tất nhiên, họ đều may mắn và Cty rất phát triển. Nhiều Cty lớn bỏ ra cả hàng chục, hàng trăm triệu để mua vật phẩm trấn yểm ở văn phòng của họ. Trong khi đó, chỉ cần vài triệu, họ có thể trang bị tranh này cho hàng trăm công nhân, kích hoạt sự phát triển của Cty và những công nhân, nhân viên trong Cty cũng rất may mắn. CHÚC SỰ MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC LUÔN Ở BÊN CÁC BẠN. - Chú thích nội dung hình ảnh: 1/ Đồng Một dollar Sinhgapore> 2/ Bức tranh "Tam Dương khai thái" thu nhỏ, bằng bìa cứng tráng lớp bảo quản. TÍNH MINH TRIẾT CỦA BỨC TRANH TAM DƯƠNG KHAI THÁI. Tôi tóm tắt nội dung bức tranh này ở đây. Nhìn vào bức tranh bạn chỉ thấy hai con gà Trống gần giống hệt và quay đầu vào nhau, với hàng chữ "Tam Dương khai thái". Trong 64 quẻ Dịch chỉ có một quẻ là Địa Thiên Thái có ba hào Dương (Tam Dương). Vậy hình tượng nào là quẻ Khôn để thành ĐịaThiên Thái? Đó chính là hình tượng 2 con gà trống này: 1/ Độ số 2 là của quẻ Khôn (Hai con gà). 2/ Sau lưng con gà trống là hình ảnh mặt trời (Hỏa) được cách điệu với những lông đuôi chính là tia lửa của mặt trời. Đây chính là biểu tượng quẻ Khôn thuộc Âm Hỏa theo Lạc Việt. Khi nhìn vào bức tranh ta thấy hình hai con gà trước (Dương trước, Âm sau) và nổi bật. Chữ chỉ là mô tả nội dung bí ẩn của bức tranh. Đây chính là sự xác định Hình ảnh quẻ Khôn có trên quẻ Càn (Dương trên Âm Dưới). vậy chính là quẻ "ĐỊA THIÊN THÁI". các bạn xem hình minh họa trong bài này. 3/ Bùa may mắn hộ trợ bản mệnh và Cty. 4/ Quẻ Địa Thiên Thái - quẻ thứ 11 và là quẻ tốt nhất trong kinh Dịch. Gồm quái Khôn (Ba vạch Âm đứt ở trên) và quái Càn (Ba vạch Dương - Tam Dương - ở dưới)
 16. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh tức Nguyễn Vũ Diệu chia sẻ đôi điều và có lời khuyên với chị em hãy rất thận trọng và cân nhắc kỹ khi sửa những chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể. THƯA QUÝ VỊ VÀ PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Sửa sắc đẹp - nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì. Khái niệm sửa sắc đẹp đôi khi không đồng nghĩa với sửa tướng. Thí dụ như làm trắng da, tô son, đánh phấn, trị mụn cóc mọc một cục bằng hạt đậu ngay trên mặt... thì nó vẫn thuộc "phạm trù" sửa sắc đẹp. Nhưng đa phần sửa sắc đẹp trong hoàn cảnh hiện nay, liên quan đến sửa tướng. Phổ biến nhất là nâng mũi, cắt môi, mài cằm (Đau bỏ mựa), nâng ngực, hút mỡ mí mắt......Tuy thuộc "phạm trù" sửa sắc đẹp, nhưng nó lại là những phần tử cũng nằm trong "phạm trù" của "tập hợp" sửa tướng của nền zdăng miêng Đông phương huyền bí. Đây chính là cái lý do, lão Gàn chia sẻ bài viết của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, một cao thủ của Địa Lý Phong thủy Lạc Việt. Nhưng Thiên Đồng chỉ giới thiệu sự kiện, không phân tích bản chất của vấn đề. Đó là do giới hạn chủ đề bài viết, chứ ko phải những cao thủ Địa Lý Lạc Việt không biết bản chất của vấn đề. Bởi vậy, lão phải nói thêm vì sao sửa tướng lại hết sức không tốt. BẢN CHẤT CỦA PHÉP XEM TƯỚNG. Một trong những nguyên lý căn bản cùa Lý học Đông phương , mà tất cả các cao thủ đều phải biết là nguyên lý: "Hình nào, khí đó". Núi có khí của núi, sông có khí của sông. Xét một thế núi thì cao thấp, vuông tròn...khí chất cũng khác nhau. Xét một dòng sông thì, mãnh mẽ, hiến hòa, trong đục...khí chất cũng khác...Tất nhiên, xét một con người thì hình tướng khác nhau thì khí chất cũng khác. Khí chất khác nhau thì tương tác với môi trường cũng khác và tạo nên cái gọi là số mệnh của từng con người. Về bản chất của tương tác và những quy luật tương tác thì hiện nay nền khoa học hiện đại chưa đạt tới. nên lão tạm dừng ở đây và bàn vào lúc khác. Về bản chất thì cả một lịch sử phát triển của vũ trụ, bắt đầu từ khí chất tạo nên hình tướng, hình tướng xác định khí chất và xác định sự tương tác của khí chất từng con người làm nên số phận của họ trong môi trường sống. Đây là nguyên lý căn bản của phép xem tướng của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Vào thời xa xưa, các phương tiện kỹ thuật chưa phát triển, sinh ra hình tướng thế nào đành phải chấp nhận như thế đó. Tây Thi là Tây Thi, Thị Nở ra đằng Thị Nở. Nhưng khi phương tiện kỹ thuật phát triển, sửa sắc đẹp đồng nghĩa với sửa tướng. Tức hình thức thay đổi thì khí chất thay đổi và đương nhiên số phận thay đổi. Và hiện tượng sửa tướng làm số phận thay đổi như thế nào, Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn đã thống kê dưới đây. Nhưng lão Gàn cần phái nói rõ rằng: Lý học Việt không cấm sửa tướng. Trong Lý học, một định đề đã được xác định: "Tâm bất như tướng, tướng tự tâm sinh. Tướng bất tùng tâm, tường tùy tâm diệt". Nhưng sửa thế nào lại là cả một khối tri thức cực kỳ phức tạp. Bởi vì, bản chất thiên nhiên vốn hết sức cân đối. Cho nên hính tướng con người cũng rất tự cân đối với nó. Bởi vậy, việc sửa tướng, mà không hiểu biết, loạng quạng là có một kết quả không khả quan, vì phá vỡ tính cân đối của tự nhiên.. Trong cuộc đời xem bói và tư vấn cho thân chủ của lão, gặp hàng ngàn phụ nữ đặt vấn đề sửa sắc đẹp bằng giải phẫu. Lão chỉ đồng ý ba, cùng lắm là 4 trường hợp sửa mũi. Nhưng phải vẽ thiết kế cho họ một cái mũi cực kỳ cần thận, để họ trình bày với bác sĩ thẩm mỹ. Ngoài ra lão bác hết. Ai không nghe lão thì ráng chịu. Bài viết hơi dai, không bít cái anh Fây có cho đăng không. Nên lão có lời khuyên với chị em và quý vị hãy rất thận trọng và cân nhắc kỹ khi sửa những chi tiết sau đây trên khuôn mặt và cơ thể. Tôi nhắc lại là rất thận trọng, chứ không phải tuyệt đối không được. Đó là: Hút mỡ tại gian my (Bọng thịt phía dưới mắt). Sửa mũi, sửa cằm, sửa gò má; sửa nâng ngực. Còn căng da, cắt da cho đỡ sụp mí mắt thì được. Tạm thời vậy đi. Hôm nào hứng viết tiếp. Chúc tất cả một cuộc sống an lành. ------------------------------------------------------------------------------------ Thiên Đồng chia sẻ: CHUYỆN SỬA TƯỚNG Bây giờ nghiệm lại môn Tướng pháp, thấy hay... Thuở nhỏ, ở xóm tôi, có cô kia, tướng sắc cũng nhu nhã...tự dưng sinh chuyện sửa sắc đẹp...mới đầu chỉ là mí mắt, sau lại cái môi...rồi cái ngực...đến 20 năm sau, tôi gặp và nhìn lại...xấu không thể chịu được. Có điều lạ là từ khi sửa tướng chẳng được bao lâu thì chồng bị tai nạn rồi làm ăn lụn bại...đó là chuyện 01. Chuyện 02 là chuyện của mẹ tôi. Mẹ tôi khi nhỏ rất đẹp. Gương mặt khả ái. Nhưng trên con đường làm ăn, giao thiệp với giới thẩm mỹ, rồi cũng...ngứa...rồi sửa...sửa hết con mắt, cái mũi, rồi cái môi...bay mất, tiêu tán, banh chét nguyên ngôi nhà...sự nghiệp tiêu vong..Càng sửa càng xấu...càng lụi... Câu chuyện thứ 03, bà mợ, vợ cậu tư tôi...cũng làm ăn...tiền nhiều...để trong túi chắc là ngứa không chịu được...bèn sửa...cũng con mắt cũng cái mũi...cái mũi nhọn hoắc như phù thủy! Banh chét luôn ngôi nhà...Ông cậu gỡ lịch. Câu chuyện 04, cô bạn chung lớp tôi thời học cấp 3, sau nhiều năm gặp lại, lần đó, cô nàng đang trong lúc vượng, tiền bạc tỷ, nhà chung cư cao cấp hai ba căn. Nhìn qua tôi thấy mũi sửa. Tôi hỏi xác định xem có đúng không. Cô nàng bảo rằng từ khi sửa mũi phát đạt hẳn. Luận tuổi và bốc quẻ cùng với cái tướng mũi, tôi bảo "cẩn thận 2 năm nữa, có khi huề vốn là mừng, không thì te tua lắm". Hai năm sau gọi lại hỏi:" tôi nên mở kinh doanh gì đó hay đi nước ngoài làm osin?". Tôi hỏi: "trời. sao vậy?". Đáp: " nhà của bay hết rồi, chuyện tình cảm cũng căng thẳng với hai thân, ngăn cản không cho tiến tới...ông gặp tôi chắc không nhìn ra tôi luôn!". Lẩm bẩm lầm bầm, tôi "phán": "Đi làm ô sin!". Cũng lầm bầm:" Ừ thì đi. Chắc chỉ là vậy thì an toàn hơn.". ...Vậy là cũng Banh chét mấy căn nhà! Câu chuyện 05, chuyện khách hàng của sự phụ tôi. Khi tôi còn cắp sách cho Sư phụ. Một bà chủ tiệm bún bò, một quán khá lớn giữa Sài Thành, gặp khó khăn, nhờ Sư phụ tôi giải hạn. Sư phụ tư vấn. Tôi đi kiểm tra lại mỗi khi bà ta thự hiện. Gọi là bà thôi chứ bà chủ còn trẻ, tầm khoảng lúc ấy chừng 38-40, nhan sắc cũng ưa nhìn. Nhưng hỏi ra cũng đã sửa môi, sửa mũi...mà lại bóp cánh mũi lại cho hẹp... cho nó...giữ của...giữ tài...nghĩa là sửa trước khi nhờ tư vấn phong thủy bên sư phụ tôi. Hôm nọ, sau khi bẳng đi khoảng 3-4 tuần thì mới gọi lại, bảo qua kiểm tra lại xem có gì chưa đúng không thì báo lại cho Sư phụ tôi. Vừa tới nhà, chị chủ từ trên nhà đi xuống, dáng mệt như bệnh, tay ôm bụng, tôi hỏi:" Chị bệnh à?". Chị ta nói nhỏ:" Chị không bệnh, nhưng chị nói mày mày đừng nói thầy nha. Chị vừa sửa ngực.". Tôi la: "trời. Chị sửa chi vậy?". "Ừ, có thầy chỉ, Sửa cho phát tài đó mà! - chị ta nói. Vậy là linh tính thằng tôi thấy vụ này không xong. Mà không xong thiệt. Quán bún bò trả mặt bằng. Nghỉ bán. Banh chét luôn quán bún bò! Phong thủy và Tướng pháp là hai yếu tố trong nhiều yếu tố tương tác trực tiếp đến mệnh vận của từng cá nhân. Nó có sự tương tác mạnh mẽ đến thành bại, thọ yểu đến mạng số, do vậy bất kỳ sự thay đổi nào đó đều đưa đến nhiều hệ luy mà đa phần là hệ lụy hoàn toàn không tốt. Phong Thủy Thiên Đồng
 17. THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN. Để đảm bảo quyển lợi của anh chị em tham gia nghiên cứu, học tập các bộ môn thuộc lý học đông phương với Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương; Giám đốc Trung tâm quyết định ban hành quy định quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên khi tham gia Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương. Nay xin thông báo tới toàn thể mọi người và kính mời những người quan tâm, chủ động đăng ký tham gia với tư cách là Hội viên chính thức của Trung tâm để được hưởng quyền lợi và cùng có trách nhiệm ngược lại với Trung tâm, cụ thể xin xem hình ảnh đính kèm, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Từ 14/6/2018 (01/5/Mậu Tuất) đến hết ngày 12/7/2018 (29/5/Mậu Tuất) Những người là thành viên gạo cội của Trung tâm, sau khi đã đăng ký là thành viên (Hội viên) sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể để Phụ trách mảng việc và tham gia tư vấn cho bà con nhân dân. Những người là thành viên mới, học viên mới nếu nhiệt tình cũng sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể (nếu xét thấy có đủ khả năng) Sau khi tổng hợp, làm thẻ Hội viên. Trung tâm sẽ có thông báo chính thức danh sách Hội viên, chức danh, nhiệm vụ của từng hội viên trên diễn đàn và các phương tiện truyền thông phù hợp. Quá thời hạn nêu trên, tất cả những người không đăng sẽ bị loại ra khỏi diễn đàn, và sẽ không được công nhận là người của Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương. Trân trọng thông báo.
 18. TƯ LIỆU THAM KHẢO. Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt, xác định những quy luật vận động và tương tác của vũ trụ chi phối con người. Video này cho thấy con người quá nhỏ bé, đến mức gần như biến mất trước sự vĩ đại của vũ trụ. Mong muốn giải thoát là mục đích chủ quan của con người. Nhưng trí huệ mới là điều kiện để giải thoát. Hãy nhận biết chính minh trong vũ trụ bao là này trước đã. Muốn thực sự hiểu biết thì phải đạt đến LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT.
 19. PHẬT GIÁO CÓ PHẢI CỨU CÁNH DUY NHẤT CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Tiếp theo THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT VŨ TRỤ. Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Để đạt đến sự giải thoát, Phật giáo đòi hỏi phải có sự giác ngô chân lý. Và điều kiện cần là phải có trí huệ để tự giác ngộ. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Vấn đề được đặt ra là trong qúa trình phát triển sinh học và tích lũy tri thức để đạt đến trí huệ có thể tự giác ngộ chân lý, con người cần cái gì? Đó là sự sống, trưởng thành, học hỏi và tích lũy kiến thức. Quá trình này của con người còn là cả một sự liên hệ với cộng đống và xã hội trong môi trường để tồn tại và phát triển. Môi trường cộng đồng và xã hội, đó cũng cần mọi sự phát triển của chính nó để tạo điều kiện tốt nhất cho con người. Tất nhiên, nó cần những hình thái ý thức trong các mối quan hệ xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật....Nhưng đây lại là vấn đề mà Phật giáo ít đề cập đến. Sự phát triển của tri thức khoa học trong nhiều lĩnh vực của nền văn minh đã bù vào khoảng trống này. Nhưng chính hệ thống tri thức khoa học này cũng chưa hoàn hảo. Có thể nói: Nó đang bế tắc về tính lý thuyết. Cũng chính vì sự phát triển của khoa học trong các vấn đề liên quan, so sánh đối chiếu với giáo lý Phật giáo, khiến cho các nhà khoa học tinh hoa cảm giác rằng: Nếu kết hợp với Phật giáo sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong nền văn minh và đạt đến LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Trên bàn làm việc của tôi có cuốn "Đạt Lai Lạt Ma & Albert Einstein" mà nhà sách Fb mới giao tôi cách đây vài tiếng. Tôi chưa xem hết. Nhưng có đoạn sau đấy rất đáng chú ý và liên quan đến đề tài này. Cuốn sách có đoạn viết: Trích: ["Trong tác phẩm "Những năm cuối cùng của đời tôi" (Out of My later Years), ngài (Einstein) viết: Tất cả các tôn giáo, nghệ thuật và khoa học là những cành nhánh chung cho một thân cây. Những khát vọng này đều nhằm hướng đến sự thăng hoa cho một kiếp người, giúp con người vượt khỏi thế giới thuần túy vật chất và hướng dẫn cá nhân đến sự tự do và giải thoát"."] Ngài Einstein đã đúng phần đầu của đoạn trích dẫn trên. Cái đúng phần đầu này xác định quan điểm của ngài Einstein hướng đến một nhận thức tổng hợp - tức LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Nhưng ngài đã sai phần sau, khi ngài vẫn chấp vào quan niệm phân biệt giữa vật chất và một cái gì đó phi vật chất, mà thế nhân quen gọi là "tâm linh", hoặc "tinh thần". Tôi đã định nghĩa lại phạm trù khái niệm vật chất. Tôi nhắc lại định nghĩa này: "Tất cả mọi dạng tồn tại chứa đựng năng lượng và tương tác đều là vật chất". Như vậy, không có vấn đề giải thoát khỏi thế giới vật chất, mà chỉ có thể chuyển hóa các dạng tồn tại - theo định nghĩa của tôi. Vấn đề tiếp theo nữa là sự giải thoát đó chỉ giành cho cá nhân, tự chứng nghiệm chân lý và giải thoát. Vậy còn toàn thể sự tiến hóa và tồn tại của xã hội loài người thì sao? Phật giáo chưa đề cập sâu đến vấn đề này. Và đó chính là một phần - nắm lá trong rừng Kỳ Đà - mà Đức Phật chưa mô tả. Đây chính là nguyên nhân để tôi xác đinh Phật giáo là thành tựu cuối cùng, nhưng không phải kết luận cuối cùng. Do đó, sự kết hợp của hai tập hợp Phật giáo và Khoa học, chưa thể lập thành chân lý cuối cùng là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Nghịch lý toán học Cantor phát biểu: "Mỗi tập hợp đểu chỉ là những phần từ của một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó". Do đó, nếu chúng ta coi khoa học và Phật giáo là hai tập hợp thì phải có một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó. Tập hợp này sẽ bổ sung sự khiếm khuyết của cả hai tập hợp trên. Nếu như tập hợp bao trùm này, chưa phải là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, theo đúng tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng và theo đúng tiêu chí cho một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - thì - con người còn cần phải tiếp tục để đi tìm một tập hợp lớn hơn bao trùm lên nó. Cho đến khi - theo vế thứ hai của Nghịch lý Cantor - phát biểu như sau: "Có một tập hợp lớn nhất, bao trùm lên tất cả mọi tập hợp và không có một tập hợp nào lớn hơn nó". Và chỉ đến khi đó, chúng ta mới đạt được LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Thưa quý vị và các bạn. "Tập hợp lớn nhất và không có một tập hợp nào lớn hơn bao trùm lên nó" chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT bao trùm lên tất cả mọi hệ thống lý thuyết khoa học, triết học và tôn giáo của lịch sử nền văn minh. Cho nên không thể có một tập hợp nào lớn hơn bao trùm lên nó. Hay nói cách khác: Đó chính là CHÂN LÝ CUỐI CÙNG, hay "kết luận cuối cùng" của lịch sử phát triển của nền văn minh con người. Đây cũng chính là sự kết thúc vinh quang của một chương dài trong lịch sử tiến hóa của nền văn minh nhân loại đi tìm kiếm CHÂN LÝ CUỐI CÙNG, mà SW Hawking đã mô tả trong cuốn sách nổi tiếng của ông, cuốn "Lược sử thời gian". Những ngài SW Hawking cũng viết trong tác phẩm trên: "Nếu quả thực có một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?". Tôi luôn xác định đây là một xác quyết thiên tài của ngài SW Hawking. Bởi vì, một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT, sẽ mô tả sự tương tác tổng hợp toàn vũ trụ với những quy luật của nó - cho nên nó sẽ quyết định luôn cả khả năng tư duy của con người - cũng chỉ là một sự kiện nằm trong phạm trù tương tác có tính quy luật của nó - với khả năng tiên tri. Ở đây, luận điểm của ngài SW Hawking đã xác định yếu tố "Định mệnh" nằm ngoài ý muốn của con người. Trong trường hợp - nếu tri thức và ý chí chủ quan của của con người tác động vào tính quy luật tổng hợp và tương tác của vũ trụ - tức LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - thì bản thân ý chí đó và bản thế quy luật tương tác tổng hợp của vũ trụ, sẽ là hai đối tượng cần THỐNG NHẤT. Điểu này vô lý. Do đó, một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT phải bao trùm lên quy luật tương tác vận động của tri thức và tương tác của tư duy. Tức là như ngài SW Hawkinh mô tả: "Nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?". Trện cơ sở của tất cả những dữ kiện mà tôi đã trình bày liên quan đến"Khoa học" ; "Phật giáo" và những điều kiện của một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT KHOA HỌC - và vấn đề được đặt ra: THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CÓ PHẢI LÀ MỘT LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT HAY KHÔNG? Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Còn tiếp. Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
 20. Trẻ con mới sinh, cơ thể còn yếu rất dễ phản ứng với các tương tác xấu từ nơi ở, vì vậy bạn đừng đi xem lá số hay xem bói, cái đó không giúp bạn chữa được bệnh cho con bạn đâu. Nên nhờ các thày xem lại nhà, từ cấu trúc đến bài trí trong nhà thế nào?.... mọi thứ có liên qua đến nhà. Bạn cho hỏi khi mới sinh cháu ra thì về ở nhà mới hay nhà cũ? cháu hay xảy ra hiện tượng gì? ............?
 21. Ở đây chỉ nghiên cứu về lý học, Không nghiên cứu về Sentrip, muốn biết điều đó bạn nên đi hỏi chỗ khác đúng chuyên ngành nhé.
 22. TIÊU CHÍ CỦA LỜI TIÊN TRI Nhà tiên tri lừng danh thế giới, bà Vanga có lời tiên tri nổi tiếng như sau: Đây là bản dịch lời tiên tri của bà Vanga trong cuốn: "Vanga - Nhà tiên tri vĩ đại" in khoảng giữa những năm 90 thế kỷ trước, Nxb CAND. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào năm 1996. Nhưng để bảo đảm tính khách quan của sự kiện được phân tích, tôi cũng trình bày một lời tiên tri tương tự từ một bản dịch khác, lưu truyền trên mạng, mà trong đó từ "Lý thuyết" được đổi thành"Tôn giáo". Và lời dịch nguyên văn như sau: "Một TÔN GIÁO cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arxyria bị tiêu diệt". Như vậy, chỉ có một bản dịch đúng với ý tưởng của bà Vanga (Hoặc cả hai bản dịch và bà Vanga sai - tôi sẽ trình bày sau). Rõ ràng hai từ "Tôn giáo" và "Lý thuyết" khác hẳn nhau. Phải chăng bản dịch "tôn giáo" đúng!? Và phải chăng Đạo Phật chính là "tôn giáo cổ xưa" sẽ quay trở lại với nhân loại!? Và điều này cũng có vẻ như gần tương đồng với nhận xét của ngài Einstein, khi nhận xét rằng: "Phật giáo là tôn giáo của tương lai". Nhưng tất cả những cái gần như và tương đồng ấy, lại rất mâu thuẫn với một mệnh đề sau của lời tiên tri. Đó là từ "cổ xưa quay lại". Phật giáo có căn nguyên từ cổ xưa, nhưng đang hiện hữu và không hể phải "quay lại với nhân loại. Do đó, vẫn có thể xác định ngài Einstein nói đúng: "Phật giáo là tôn giáo của "tương lai", nhưng không phải "quay lại với nhân loại". Chính mệnh đề này xác định bản dịch với từ "tôn giáo cổ xưa" sai. Khoa học - với lý thuyết thống nhất - có thể giải thích được tôn giáo. Nhưng tôn giáo thì không thể tích hợp với khoa học. Giả sử có thật một "tôn giáo cổ xưa" nào đó thì nó không có cơ hội để quay lại. Nhưng những trí thức tinh hoa cho rằng Phật giáo có thể tích hợp với khoa học và làm nên Lý thuyết thống nhất!? Điều này có thể xảy ra hay không? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Ở bài trước tôi đã trình bày các tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và tiêu chí cho một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT khoa học. Nếu xét theo tiêu chí khoa học nói chung cho một tiêu chí khoa học, sẽ rất dễ dàng nhận thấy ở Phật giáo có đầy đủ các yếu tố sau: Tính hoàn chỉnh; tính hệ thống, tính nhất quán của hệ thống Phật giáo. Có tính khách quan khi mô tả và phản ánh sự kiện. Nhưng tính quy luật lại chỉ hạn chế trong thuyết "nhân quả". Và tính tiên tri của một nguyên nhân - dẫn đến hậu quả thì hoàn toàn không có yếu tố thời gian. Hay nói cách khác: Khả năng tiên trị rất hạn chế. Một kẻ làm ác; hoặc một người hiền lành, họ sẽ nhận quả báo vào lúc nào? Đấy là một thiếu sót lớn trong Phật giáo. Đây cũng là một tiêu chí để thẩm định một lý thuyết khoa học. Phật giáo đã không thỏa mãn yếu tố này. Nếu xét về tiêu chí Lý thuyết thống nhất, thì trong Phật giáo không giải thích sự hình thành vũ trụ từ khởi nguyên, mặc dù có xác định "Như Lại tạng tính"; "Tính Thấy" có từ khởi nguyên của vũ trụ và là cái tồn tại trong tất cả mọi sự vật , hiện tượng và con người. Nhưng Phật giáo lại không mô tả lịch sử vũ trụ. Do đó - Ngay cả trong trường hợp tất cả các giáo pháp của Phật giáo là hoàn toàn chân lý và con người có thể đạt đến sự giải thoát. Thì điều này cũng chỉ có thể coi Phật giáo là thành tựu cuối cùng. Nhưng không thể coi là kết luận về chân lý cuối cùng. Chính Đức Phật cũng xác định rằng: "Những điều ta nói, như nắm lá trong bàn tay của ta. Còn chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà sau lưng ta". Như vậy - với sự xác định của chính Đức Phật và phân tích ở trên, thì sự kết hợp giữa Phật giáo và khoa học, sẽ không bao giờ được coi là tiến tới một lý thuyết thống nhất. Vấn đề còn lại: Chân lý cuối cùng - LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT - nằm ở đâu? Vấn đề này sẽ tiếp tục được trình bày ở bài sau.
 23. Thày Thiên sứ viết: LÝ THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CHÍNH LÀ LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Tôi không phát minh ra cái gì cả. Mà chỉ là phát hiện ra điều này. Nếu thế giới thực sự quan tâm, tôi sẽ thuyết trình trước những nhà khoa học tinh hoa của nền văn minh này. Tuy nhiên, các vị phải chấp nhận một điều mà quý vị rất muốn thông qua - Tôi sẽ thuyết phục các vị về Việt sử 5000 năm văn hiến , cội nguồn đích thực của thuyết Âm Dương Ngũ hành, trước khi nói về Lý thuyết thống nhất. Mơ ước về một lý thuyết thống nhất của các nha 2khoa học tính hoa được mô tả trong bài viết được trích dười đây: -------------------------
 24. Những lưu ý khi động thổ năm Mậu Tuất 2018 (ĐTCK) Một trong những việc quan trọng trong xây cất sửa sang nhà cửa là vị trí động thổ cũng như cách thức động thổ cho đúng nguyên tắc Địa lý phong thủy. Động thổ sai vị trí, sai cách sẽ dẫn tới rất nhiều hậu quả nghiêm trọng và chúng ta thường quy tội cho “hạn làm nhà”. Đối với Địa lý Lạc Việt, không có hạn nào tên là hạn làm nhà, tức là gặp hạn hay vận đen do làm nhà, sửa nhà gây nên. Lý do cơ bản nhất chính là việc rất nhiều người trong khi xây nhà thường đi xem tuổi và “soi âm” ở những người thực hành thờ cúng tâm linh không hiểu rõ tính chất của việc động thổ, nên hướng dẫn động thổ sai, dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Nhà phong thủy Hoàng Triệu Hải Trong quá trình nghiên cứu của cá nhân người viết, việc động thổ sai kết hợp với các yếu tố xấu khác như tuổi gia chủ xấu, nhưng lại nhờ người khác không phải là người cùng huyết thống động thổ hộ, tương tác xấu từ môi trường địa lý phong thủy xấu có thể dẫn tới nguy hiểm. Trong năm Mậu Tuất 2018, người viết xin trình bày phương vị cũng như cách thức động thổ nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu biết về các bộ môn Lý học Đông Phương nói chung và Địa lý phong thủy nói riêng. Trước khi động thổ xây nhà mới hoặc nếu sửa chữa nhà có động thổ đất nền nhà, hay tháo dỡ thay mái nhà, cần lưu ý những điểm sau: 1. Tuổi chủ nhà: Là người lớn tuổi nhất trong nhà không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Nếu chủ nhà phạm những yếu tố này nhưng vẫn phải động thổ xây nhà, thì nhất định phải nhờ người thân động thổ. Người được nhờ động thổ phải thỏa mãn hai điều kiện: a. Là người có cùng huyết thống với chủ nhà. b. Phải là bề trên của chủ nhà như anh, chú, bác, bố, ông. c. Phải là nam giới. Nếu là nữ giới thì phải là người độc thân không có chồng. 2. Ngày giờ động thổ: Cần phải chọn ngày tốt cho ngày động thổ, cất mái. 3. Bản vẽ sơ đồ thửa đất hoặc nhà chuẩn bị xây với kích thước và tỷ lệ chuẩn theo thực tế. Các vị trí được phép động thổ trong năm của Đia lý Lạc Việt là 1/9, tức là một năm, nếu chia đất hay nhà ra làm 8 phần cộng với tâm nhà, thì chỉ có 1 phần là vị trí tốt để động thổ. Một trong những sai lầm rất nghiêm trọng hiện nay chính là việc chủ nhà được hướng dẫn động thổ 5 vị trí bao gồm 4 góc nhà và ở chính giữa nhà. Như vậy, xác suất động thổ phương vị sai phạm là rất lớn và đặc biệt nguy hiểm nếu không may động thổ vào phương vị sao Thái Tuế. Trong phạm vi ngắn của bài viết, người viết không phân tích lý giải vì sao các yếu tố được coi là phạm dựa trên nguyên lý khoa học nào, mà chỉ xin liệt kê những yếu tố cần phải tránh này. Trên bản vẽ thiết kế, chúng ta chia ngôi nhà hoặc thửa đất làm 8 phần bằng nhau tính từ tâm nhà, chúng ta sẽ cần loại trừ các phương vị bị phạm như sau: 1. Phương vị phạm Thái Tuế: Thái Tuế hay Tuế Tinh chính là sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời. Nó lớn gấp 11 lần Trái đất và có khối lượng bằng 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Chu kỳ của nó là 12 năm, tương ứng với 12 cung Hoàng Đạo hay 12 cung Địa Chi của Lý học Đông Phương bắt đầu từ Tý và kết thúc tại Hợi. Do khoảng cách rất gần Trái đất nên ảnh hưởng của sao Mộc lên Trái đất là vô cùng lớn. Do đó, đây chính là yếu tố nguy hiểm nhất và gây ảnh hưởng nhiều nhất tới ngôi nhà và mảnh đất của chúng ta. Việc xác định phương vị Thái Tuế chính là Địa Chi của năm, chính là sơn Tuất - Tây Bắc đối với năm Mậu Tuất. Do ảnh hưởng có tính dư thừa khí, nên các phương vị bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, là sơn Tân - hướng Tây. Tính từ tâm nhà, chúng ra sẽ có phương vị phải tránh là sơn Tân và Tuất: 277,5 - 307,5 độ. 2. Phương vị xung Thái Tuế: Địa lý Lạc Việt đối xung với phương phạm Thái Tuế là xung Thái Tuế (trong phong thủy theo truyền thống phương vị này gọi là Tuế Phá). Đây cũng là phương vị không được phép động thổ do lực tương tác trục thẳng từ phương Tuất. Phương vị xung Thái Tuế là sơn Ất và sơn Thìn: 97,5 - 127,5 độ. 3. Phương vị Tuế phá: Đây là phương vị vuông góc với trục Thái Tuế - Xung Thái Tuế, hướng lên trên. Trên La kinh chính là hai sơn Quý - Sửu: 7,5 - 37,5 độ. 4. Phương vị Tam sát: Vào các năm Dần - Ngọ - Tuất thì phương vị tam sát là các sơn Hợi - Tý - Sửu. Đây là ba vị trí Tuyệt - Thai - Dưỡng trong vòng Trường Sinh của tam hợp cục (Dần - Ngọ - Tuất). Các phương vị bao gồm sơn Hợi - Tý - Sửu và ba sơn liền kề là Càn - Nhâm - Quý, tính từ tâm nhà không được động thổ là sơn hướng: 307,5 - 37,5 độ 5. Phương vị Ngũ hoàng, Nhị hắc: Một trong những yếu tố quan trọng trong Địa lý Lạc Việt là Huyền không phi tinh lưu Niên bàn. Trên cơ sở Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt, thì năm Mậu Tuất 2018, sao cửu tử 9 nhập trung cung nên hai sao Ngũ Hoàng ở phương Bắc và Nhị Hắc ở phương Nam. Toàn bộ hai phương Bắc và Nam đều không động thổ trong năm 2018. 6. Tâm nhà Là khu vực giữa nhà, tuy là vị trí sao tốt nhưng cũng không động thổ tại vị trí này. Trong năm Mậu Tuất 2018, phương vị tốt nhất để động thổ là Tây Nam, tính từ tâm nhà. Vị trí cung Tốn - hướng Tây Nam được mô tả vị trí như hình vẽ. Đây là vị trí an toàn nhất để quí vị động thổ trong năm Mậu Tuất 2018. Cách thức động thổ Chủ nhà hay người được mượn tuổi cuốc hay đào 9 lần tại phương vị cung Tốn theo Địa lý Lạc Việt là phương Tây Nam. Chỉ đào hoặc cuốc đất tại phương vị này là đủ và xong công việc của người được chọn để động thổ cho tới khi đổ mái hoặc đặt đòn giông. Lưu ý: Đối với thửa đất hoặc căn nhà hướng Bắc hoặc Nam khi động thổ trong năm Mậu Tuất 2018 cần tham khảo thêm cách xử lý khi động thổ, vì đây là hướng cần có thêm phương pháp hóa giải các sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc. Năm mới Mậu Tuất 2018 đã tới gần, xin kính chúc quý độc giả của Báo đầu tư Bất động sản một năm mới An khang, Thịnh vượng và ngập tràn Hạnh phúc.
 25. Cháu cứ tập trung ôn thi cho tốt nhé, thi sẽ đỗ.