• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamhung

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  2.356
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  38

Everything posted by phamhung

 1. Nhà bạn mới sinh được 1 bé thôi hả? Theo tôi thì chẳng làm sao cả, chẳng có cơ sở nào để khẳng định như vậy, đến ông Khổng Minh giỏi thế còn không hoán cải số mệnh nữa là ông thày bói đó. Theo như bạn nói thì bé bị bẩm sinh 2 bệnh là mắt hơi yếu (yếu như thế nào? cả 2 mắt hay 1 mắt?); Tìm bị thông liên thất phải không? nếu đúng vậy thì cũng tùy từng trường hợp cụ thể để kết luận nó sẽ tự liền lại, nếu không thì áp dụng phương pháp bắn dù rất đơn giản, bạn không cần phải lo lắng quá như vậy. Nhà bạn ở đâu? nếu được thì nên nhà thày kiểm tra để sửa chữa nhà cho chuẩn phong thủy đi nha, sau đó mọi thứ sẽ tốt lên, con sẽ khỏe và quan trọng là chọn năm sinh em bé nữa đi, nếu chọn chuẩn thì sau khi sinh em ra sẽ tốt hơn rất nhiều. Thân mến.
 2. Bạn tham khảo các đường link dưới đây để hiểu và biết nên làm gì, và có thể in ra mang về đưa cho gia đình đọc rồi tham khảo. Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Tham khảo các bài tư vấn cũ: Sinh con năm nào thì tốt
 3. Đã lâu ngày cô Willavender không còn sinh hoạt trên diễn đàn nữa bạn nhé.
 4. Bạn đã từng học Phong thủy rồi cơ mà; vậy bạn hãy vận dụng kiến thức đã có để đưa ra phương án sẽ làm. Đưa phương án đó lên đây để mọi người xem và góp ý, chứ bạn hỏi phong long vậy ai biết đường nào mà chỉ giúp bạn?
 5. Là điềm lành đấy, sẽ yên ổn và có niềm vui đấy, hãy yên tâm và chờ đón nhận nhé.
 6. Châu Á đa cực cho người châu Á Hồng Thủy 13:57 24/05/17 Thảo luận (0) (GDVN) - Có rất ít dấu hiệu các nước trong khu vực ngả sang Trung Quốc. Hầu hết các nước này duy trì chính sách phòng ngừa rủi ro chiến lược trong quan hệ với Bắc Kinh. Philippines và Việt Nam trước cạm bẫy "gác tranh chấp, cùng khai thác" "Gác tranh chấp, cùng khai thác” trên Biển Đông đang trở thành hiện thực? Tại sao ông Duterte "lộ tin" ông Tập Cận Bình cảnh báo chiến tranh ở Biển Đông? Chietigj Bajpaee, chuyên gia phân tích khu vực châu Á của tập đoàn Statoil, Na Uy, đồng thời là nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Hoàng gia London, Anh quốc ngày 22/5 có bài phân tích đáng chú ý trên The Interpreter. [1] Ông Chietigj Bajpaee bình luận: một châu Á cho người châu Á phải chăng là sự ra đời của một châu Á đa cực? Chính sự khó chịu và không chắc chắn về chính sách của nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump với châu Á, đã khiến các nước trong khu vực đang nỗ lực tìm cách đảm đương vai trò lãnh đạo trong việc định hình trật tự khu vực. Năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất khái niệm "an ninh mới cho châu Á", trong đó kêu gọi một trật tự mới khu vực châu Á cho người châu Á (và do người châu Á xây dựng). Ý tưởng này có vẻ "khiêu khích" vào thời điểm đó, nhưng hiện nay nó ngày càng phản ánh một thực tế mới nổi: các cường quốc châu Á đang nỗ lực tìm cách đảm đương vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng trật tự khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khái niệm an ninh mới cho châu Á tại hội nghị Các biện pháp Tương tác và xây dựng lòng tin, ngày 21/5/2014. Ảnh: The Jamestown Foundation. Có 3 yếu tố đã góp phần hình thành nên xu thế này: Sự trỗi dậy của ông Donald Trump đi kèm sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ với các đồng minh ở châu Á, đặc biệt là yêu cầu chia sẻ gánh nặng ngân sách. Thứ hai là câu hỏi về tính bền vững của cấu trúc khu vực do ASEAN lãnh đạo, và thứ ba là sự trỗi dậy của Trung Quốc một cách ngày càng cứng rắn và tự tin. Châu Á cho người châu Á, nhưng không phải do Bắc Kinh lãnh đạo Theo truyền thống, cấu trúc an ninh khu vực châu Á đã bị chi phối bởi hệ thống liên minh song phương do Mỹ dẫn đầu, đặc biệt là với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Philippines, Singapore và Thái Lan, cũng như vai trò lãnh đạo của ASEAN với tư cách một tổ chức đa phương. Tuy nhiên, đáng chú ý là sự gia tăng của các sáng kiến song phương hay đa phương trong khu vực những năm gần đây là bằng chứng rõ nhất về nỗ lực của các "cường quốc khu vực" để phát triển một trật tự mới. Trước đây các sáng kiến hợp tác song phương - đa phương trong khu vực thường do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhất là trong quan hệ với Nhật Bản và Australia, thì những sáng kiến hợp tác gần đây đã loại trừ Mỹ. Ví dụ như cơ chế đối thoại 3 bên Ấn Độ - Australia - Nhật Bản; Đối thoại 3 bên Ấn Độ - Australia - Indonesia về Ấn Độ Dương; Thỏa thuận hợp tác 3 bên Ấn Độ - Nhật Bản - Việt Nam từ tháng 12/2014; Gần đây có đối thoại song phương giữa Ấn Độ với Nhật Bản, Ấn Độ với Hàn Quốc; Đối thoại 3 bên Ấn Độ - Nhật Bản - Hàn Quốc. Bất chấp sự xói mòn vai trò của Washington ở châu Á, có rất ít dấu hiệu các nước trong khu vực ngả sang Trung Quốc. Hầu hết các nước này duy trì chính sách phòng ngừa rủi ro chiến lược trong quan hệ với Bắc Kinh. Một ngoại lệ đáng chú ý là Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, ông chấp nhận gác qua một bên Phán quyết Trọng tài đã hủy đường lưỡi bò bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông để cải thiện quan hệ với nước này. Những diễn biến gần nhất mang lại rất ít dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang đạt được điều họ muốn trong khu vực: Ấn Độ cho phép nhà lãnh đạo tôn giáo Đạt Lai Lạt Ma đến Tawang ở bang Arunachal Pradesh mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền với tên gọi Nam Tây Tạng; Hàn Quốc cho phép triển khai thệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ của mình để đối phó với nguy cơ tấn công từ Triều Tiên, bất chấp Bắc Kinh phản đối. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ảnh: Reuters. Chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản, tàu Izumo đã đến Biển Đông. Tokyo tăng cường hợp tác với các nước có yêu sách ở Biển Đông, trừ Trung Quốc. Trên eo biển Đài Loan, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn từ chối công nhận "đồng thuận 1992" về nguyên tắc "một Trung Quốc, tùy cách hiểu mỗi bên" làm cơ sở cho quan hệ hai bờ. Indonesia củng cố năng lực quân sự ở Natuna giáp Biển Đông và bị đường lưỡi bò đè lên vùng đặc quyền kinh tế. Australia tăng cường giám sát thực tế các hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào các dự án khai thác tài nguyên, xây dựng cơ sở hạ tầng tại Australia. Trên mặt trận kinh tế, bất chấp Mỹ từ chối phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Nhật Bản và Australia đã thúc đẩy 11 nước còn lại tiếp tục chủ động thúc đẩy TPP, trong đó bỏ ngỏ khả năng kết nạp các nước khác, kể cả Trung Quốc. Mỹ rút khỏi TPP cũng có thể tạo động lực khôi phục các sáng kiến thương mại tự do đa phương khác trong ASEAN. Nhật Bản đang nổi lên như một cường quốc lớn trong khu vực. Tokyo đã có những bước tiến sửa đổi Hiến pháp hòa bình để theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn hơn. Ấn Độ cũng đã cam kết một cách tiếp cận chủ động hơn đối với khu vực. Một vành đai, một con đường và chiến lược cò gỗ mổ cò thật Trong khi New Delhi không tham gia sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc lãnh đạo, Ấn Độ lại thúc đẩy quan niệm của riêng mình về trật tự khu vực, thông qua các sáng kiến như Dự án Mausam hay các tuyến đường vận chuyển bông và gia vị. Vì vậy, thay vì hình thành một sự sắp xếp G-2 giữa Washington và Bắc Kinh ở châu Á - Thái Bình Dương, một trật tự mới phức tạp hơn đang nổi lên trong khu vực. Khẩu hiệu "châu Á cho người châu Á" của ông Tập Cận Bình năm 2014 cuối cùng đang trở thành hiện thực. Nhưng thay vì thiết lập lại trật tự khu vực từ chỗ do Mỹ đứng đầu sang Trung Quốc lãnh đạo, những diễn biến hiện nay có thể tạo điều kiện cho sự xuất hiện một châu Á đa cực. [1] Con đường tơ lụa mong manh CNBC ngày 22/5 dẫn lời chuyên gia Agatha Kratz có liên kết với Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu, cho biết: Một số dự án đường sắt cao tốc được đầu tư bởi Trung Quốc qua sáng kiến "Một vành đai, một con đường" tuy đã đạt được thỏa thuận, nhưng rất ít hoặc không có tiến triển nào cụ thể. [2] Đó là những dự án phục vụ kế hoạch của Trung Quốc phát triển triển mạng lưới đường sắt kết nối nước này với Đông Nam Á, chạy qua Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Hiệp định xây dựng đoạn đường sắt cao tốc xuyên Á chạy qua Thái Lan đã được ký năm 2010, nhưng đến nay hai bên vẫn đang đàm phán. Ban đầu hiệp định này quy định tài trợ bởi Trung Quốc và sẽ do các nhà thầu Trung Quốc xây dựng. Nhưng cuối cùng chính phủ Thái Lan đã quyết định tự đầu tư cho dự án này, không vay vốn Trung Quốc trong khi vẫn sử dụng công nghệ Trung Quốc. Mặc dù thời hạn mục tiêu khởi công dự án này là năm 2017, nhưng chắc chắn sẽ bị chậm lại. Trong khi đoạn đường sắt cao tốc xuyên Á chạy qua Lào đã được khởi công từ năm 2016, nhưng theo Agatha Kratz, tốc độ tiến triển rất chậm chạp. Ở Indonesia, tuyến đường sắt cao tốc nối Bandung với Jakarta rất khó có thể hoàn thành đúng thời hạn vào năm 2019 khi công việc vẫn chưa bắt đầu. Bên cạnh sự chậm trễ, một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khác nằm trong sáng kiến "Một vành đai, một con đường" phải đối mặt với nguy cơ rủi ro an ninh và chủ nghĩa khủng bố rất cao. Lính Pakistan có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho các dự án Trung Quốc đầu tư dọc Hành lang Trung Quốc - Pakistan. Ảnh: Pakistan China News. Chẳng hạn như dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan trị giá 46 tỉ USD, liên quan đến việc xây dựng các nhà máy năng lượng, đường bộ, hạ tầng cảng biển, đường sắt, sân bay. Các dự án này hiện đang là mục tiêu của các phe phái cực đoan tại Pakistan, trong khi các mối đe dọa an ninh với những dự án này có thể vẫn tiếp tục xuất hiện. Pakistan đã phải triển khai gần 15 ngàn quân đảm bảo an ninh cho lao động Trung Quốc làm việc trong các dự án dọc Hành lang Trung Quốc - Pakistan. [3] Liu Yanhua, một cố vấn của Chính phủ Trung Quốc cung thừa nhận trong bài tham luận tại một hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Một vành đai - một con đường tại Bắc Kinh rằng: Trung Quốc đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội, mặc dù đầu tư hàng tỉ USD xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số nước, do thiếu sự chú ý đến môi trường và tác động đến cộng đồng địa phương. Chính phủ Trung Quốc biết điều này, nên đã tìm cách đầu tư vào quyền lực mềm qua việc rót tiền cho các trung tâm nghiên cứu, học bổng, hoạt động thúc đẩy văn hóa và các phương tiện truyền thông. [4] Tuy nhiên học giả Joshua Kurlantzick, thành viên cao cấp Hội đồng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ về Đông Nam Á bày tỏ nghi ngờ với khả năng thành công của Trung Quốc trong tìm kiếm mục tiêu quyền lực mềm thông qua "Một vành đại, một con đường". Đặc biệt là với các nước láng giềng Đông Nam Á, theo Kurlantzick, họ rất lo lắng về hành vi quân sự ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông những năm gần đây. "Một vành đai, một con đường" vươn được bao xa? Ấn Độ và Nhật Bản ít có khả năng tham gia, cho nên chiến lược "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc có khả năng chỉ có thể hoạt động phổ biến ở châu Phi, một số nước Đông Âu và Trung Á. [2] Theo nhà nghiên cứu Thái Lan Anchalee Kongrut viết trên tờ Bangkok Post ngày 22/5, các nước mục tiêu của "Một vành đai, một con đường" hầu hết đều hoài nghi tính minh bạch và các biện pháp bảo vệ môi trường, quyền lợi cộng đồng bản địa tại các dự án này. Thách thức với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của ông Tập Cận Bình rõ ràng đã vượt qua phạm vi về kỹ thuật và tài chính. Sở dĩ dự án xây dựng đường sắt cao tốc kết nối Trung Quốc với Thái Lan bị chậm trễ 2 năm là vì, các nhà chức trách Thái đang phải chống lại đòi hỏi của Trung Quốc về quyền phát triển các dự án bất động sản dọc theo tuyến đường này. [5] Kêu gọi từ trong lòng nước Mỹ: Quốc hội Hoa Kỳ muốn có nhiều tàu ngầm và bom hơn ở Thái Bình Dương Đài CNN ngày 22/5 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ có kế hoạch kêu gọi tăng 2,1 tỉ USD cho quân đội Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc. Hạ nghị sĩ Mac Thornberry của đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Texas sẽ giới thiệu một dự luật trong tuần này, kêu gọi tăng 1 tỉ USD cho đạn dược và 1 tỉ USD cho tên lửa bố trí tại Thái Bình Dương. Dự luật cũng bao gồm 100 triệu USD chi phí cho các cuộc tập trận chung với đồng minh ở Thái Bình Dương, duy trì một lữ đoàn không quân ở Hàn Quốc để ứng phó với bất kỳ động thái quân sự nào từ Bình Nhưỡng. Đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain cũng nêu sáng kiến "ổn định châu Á - Thái Bình Dương", kêu gọi tăng 7,5 tỉ USD vào ngân sách quốc phòng Mỹ cho khu vực trong 5 năm tới. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Brian Schatz nói với CNN về các ý tưởng này: "Nó sẽ dễ dàng làm cho các thành viên có xu hướng tập trung vào châu Âu và Trung Đông phải nhớ rằng, chúng ta phải để mặt đến Thái Bình Dương.". Hạ nghị sĩ Thornberry nói rằng, dự luật ông đề xuất nhằm ngăn chặn các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy việc ngăn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân cấp bách hơn. [6] Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một căn cứ hải quân Hoa Kỳ, ảnh: CNBC. Theo tờ Asian Correspondent ngày 24/5, Tiến sĩ Lynn Kuok của Trường Luật Harvard phát biểu tại Đối thoại chiến lược Đức - Indonesia, do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế CSIS tổ chức tại Jakarta, rằng: Chính quyền Mỹ nên tập trung nhiều hơn vào Biển Đông, nếu không sẽ có nguy cơ luật pháp quốc tế bị phá hoại vĩnh viễn ở khu vực này. Bà cho rằng, Bắc Kinh đã rất nỗ lực thuyết phục cộng đồng quốc tế tập trung vào các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải giữa Trung Quốc với Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei ở BIển Đông. Trong khi đó Trung Quốc lại cố tình ngăn chặn sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào việc bảo vệ quyền lợi của tất cả các nước ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Theo bà Kuok, Mỹ và các nước khác trên toàn thế giới có "lợi ích mạnh mẽ trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế, hòa bình và ổn định ở Biển Đông". Bà nhắc lại lời cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: "Nếu Mỹ muốn có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển chiến lược ở khu vực châu Á, họ không thể cứ đến rồi đi.". [7] Cá nhân người viết cho rằng, nhận định của Chietigj Bajpaee về một châu Á đa cực đang hình thành là rất đáng lưu ý. Nó không chỉ phản ánh vai trò và sự chủ động ngày càng tăng của các cường quốc khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia. Quan trọng hơn, xu hướng này còn cho thấy sự phản ứng của hầu hết các nước trong khu vực với xu thế cường quyền áp đặt, tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Lời hứa của ông Tập Cận Bình và câu chuyện lòng tin Xu thế này sẽ diễn biến, phát triển đến mức nào còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của các nước trong việc bảo vệ trật tự quốc tế, khu vực dựa trên luật pháp. Đồng thời, những toan tính và nước cờ tranh giành ảnh hưởng giữa 2 siêu cường về lợi ích địa chiến lược trong khu vực sẽ có tác động không nhỏ tới cấu trúc an ninh. Cục diện Biển Đông hay bán đảo Triều Tiên cần được đặt trong bối cảnh này. Chính sách của Mỹ với châu Á hay sáng kiến "Một vành đai, một con đường" cũng nên được các bên liên quan tiếp cận trên cái nền của một châu Á đa cực, để tránh bị rơi vào vòng xoáy chọn bên, hoặc Mỹ hoặc Trung Quốc. Một vấn đề khác cũng rất đáng lưu ý với các nước ven Biển Đông, đó là Trung Quốc đã rót rất nhiều tiền vào "quyền lực mềm". Họ nuôi và phát triển rất nhiều tổ chức "nghiên cứu", đi khắp thế giới để tuyên truyền về đường lưỡi bò và "Một vành đai, một con đường". Tần suất, mức độ tuyên truyền cũng như độ "chịu chi" của Trung Quốc cho việc này không thể xem thường. Nhất là khi Bắc Kinh vận động hành lang tại các trung tâm nghiên cứu có ảnh hưởng quốc tế, mà thiếu những tiếng nói phản biện kịp thời, chính xác từ các bên liên quan, có lợi ích trực tiếp bị đe dọa. Ngay cả "Một vành đai, một con đường" cũng đã được Bắc Kinh sử dụng như một con bài địa chính trị để xây dựng ảnh hưởng "mềm", sức mạnh "mềm" cho họ tại các quốc gia mục tiêu. Bởi vậy các bên liên quan cần nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ những bất cập trong sử dụng nguồn vốn giá rẻ Trung Quốc, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống đường sắt xuyên Á tại một số nước Đông Nam Á hiện nay, để tránh rơi vào những cái bẫy kinh tế dở khóc, dở cười. Tài liệu tham khảo: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/birth-multipolar-asia http://www.cnbc.com/2017/05/22/one-belt-one-road-why-the-real-value-of-chinas-project-could-like-in-soft-power.html http://www.mei.edu/content/map/china-pakistan-economic-corridor-cpec-underway-and-under-threat http://www.cnbc.com/2017/05/13/zte-to-expand-digital-television-service-offering-in-pakistan.html http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1254074/silk-road-to-sustainability- http://edition.cnn.com/2017/05/22/politics/mac-thornberry-congress-military-pacific/ https://asiancorrespondent.com/2017/05/trumps-administration-asleep-south-china-sea-expert/#xHGQi6UYTM1Z1mTu.97
 7. Hai cú phản đòn của Putin khiến Obama, Trump mất phản ứng! Tấn công tên lửa vào Syria của Mỹ đã thay đổi nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực trong khu vực… >> Syria kết thúc cuộc phiêu lưu của tên lửa hành trình Mỹ? >> Mỹ đang tạo cớ để Nga trang bị vũ khí cho Syria? Có thể nói, tại chiến trường Syria đã xảy ra một cuộc đấu trí rất kịch tính của Putin và Bộ tham mưu của ông ta với 2 đời Tổng thống Mỹ là Obama và Donald Trump. Có vẻ như Putin và Bộ tham mưu tại Kremlin đã cài đặt tình huống sẵn và, chỉ chờ Mỹ rơi vào là lập tức ra tay ngay và luôn… Làm chủ không phận tác chiến - nguyên nhân chính của thắng lợi ... Trong chiến tranh hiện đại, khi bên nào làm chủ vùng trời thì bên đó thắng và nếu như làm chủ tuyệt đối thì thắng, chỉ là vấn đề thời gian với tổn thất ít nhất. Vậy nhưng tại Syria, Nga đang hoàn toàn làm chủ vùng trời gần như tuyệt đối. Câu hỏi đặt ra là tại sao Nga đến sau, năm 2015, trong khi Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ không phận Syria từ năm 2012 và cũng năm đó Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất với NATO-Mỹ thành lập vùng cấm bay, nhưng cuối cùng Nga lại làm chủ không phận Syria? Có 2 lý do: Thứ nhất là cho đến tháng 9/2014 chính quyền Assad sắp thất thủ, Assad tồn tại chỉ tính bằng ngày, do vậy không cần thiết phải thực hiện theo ý định “ranh ma” của Thổ Nhĩ Kỳ mà không có lợi cho Mỹ. Thứ hai là chủ quan hay đánh giá thấp Nga nên khi Nga xuất hiện với một thực lực mạnh tiên tiến, hiện đại, khiến NATO và Thổ Nhĩ Kỳ hoảng hốt phạm sai lầm bắn hạ SU-24 Nga. Chỉ chờ có thế, Nga triển khai ngay và luôn hệ thống phòng không, tác chiến điện tử… để đề ra một quy tắc cho trò chơi mới trên không phận Syria. Đến đây, khi Obama và Lầu Năm Góc nhận thức được vấn đề thì trận địa trên không đã mất về tay Nga mà muốn giành lại chỉ còn cách tiến hành một cuộc chiến tranh một mất một còn với Nga, điều mà người Mỹ không muốn. Làm chủ được không phận tác chiến, quân đội Syria dù đã bị tan tác, tổn thất nặng trong 5 năm chiến tranh đã gượng dậy đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, điều mà không có VKS Nga làm chủ không phận thì không thể có kết quả đó. Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria Bây giờ đến lượt Tổng thống Trump. Tại Syria, Trump đã hành động một cách quyết đoán, ngay và luôn khi đã có cớ “Syria sử dụng VKHH” bằng trút 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Có thể nói, đây là hành động quân sự nhưng kết quả chính là nhằm đạt được mục tiêu chính trị và có tính chất chỉ “gửi thông điệp” mà kết quả quân sự thu được cực kỳ khiêm tốn nếu như không muốn nói là thất bại… Trump muốn chứng tỏ rằng, Trump không phải do Nga dựng lên và do cuộc tấn công đang trong khi có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ nên Trump muốn nói rằng, Nga mạnh hơn Trung Quốc, Syria quan trọng với Nga hơn Triều Tiên với Trung Quốc nhưng Mỹ vẫn dám tấn công Syria thì Triều Tiên, Mỹ có thừa bản lĩnh… Tuy nhiên đòn tấn công tên lửa vào Syria của Mỹ đã làm lợi cho Nga về nhiều mặt mà nhiều chính trị gia phương Tây hài hước cho rằng, vụ phóng tên lửa này cũng “có dấu vân tay” của Putin… Trước hết, đòn tấn công vào căn cứ không quân Shayrat-Syria đã trở thành một “món quà vô giá” cho hệ thống phòng không Nga. Hải quân Mỹ thực sự tiến hành bảo vệ không phận Nga bằng một khóa đào tạo ngắn: “Tinh chỉnh phản ứng của một cuộc tấn công tên lửa hành trình của Mỹ bởi các hệ thống phòng không của Nga trong một tình huống nhiễu phức tạp”. Chi phí của khóa học này cho Hải quân Mỹ là 89 triệu USD. Bộ Quốc phòng Nga đã không chi trả một xu nào, trong khi, có được tình huống mục tiêu thực như vậy chỉ là ước mơ và chỉ có thể được tạo ra trong một môi trường ảo mà thôi. Tiếp theo, điều thú vị là phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel rất hoan hỉ khi Mỹ tấn công vào Syria và thậm chí tiếp tay tạo cớ VKHH tại Idlib để Mỹ tấn công, nhưng khi Nga phản ứng, họ nhận ra được sai lầm thì đã muộn, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thì lo lắng và im lặng… Các tuyên bố trước đây của Nga nào là “Liên minh Nga-Syria không giống như liên minh NATO”, rằng, Nga bảo vệ chế độ Assad để chống khủng bố chứ không phải chống xâm lược… chỉ là những tuyên bố chính trị để tạo điều kiện cho hoạt động quân sự tại Syria của Nga có nhiều tùy chọn mà không tạo ra những scandal nguy hiểm không cần thiết. Chẳng hạn, Nga im lặng, tuy khó chịu khi không quân Israel không kích vào quân đội Syria hay Hezbollah hoặc Nga không chống lại tên lửa hành trình Mỹ bay vào Shayrat… Nhưng khi hành động khiêu khích thách thức Nga quá trắng trợn như đổ tội cho Nga-Syria sử dụng VKHH để tấn công bằng tên lửa Tomahawk buộc Nga tùy chọn đáp trả nhưng gián tiếp, đó là cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Syria để chống “hành động xâm lược”. Việc cung cấp hệ thống phòng không S-300, S-400… cho Syria hay Iran là một vấn đề nhạy cảm, nhưng với tình hình Syria hiện nay thì là sự cần thiết tất yếu của một quốc gia hợp pháp bảo vệ chủ quyền được Nga ưu tiên ngay và luôn để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tên lửa hay máy bay. Câu hỏi đặt ra là tại sao Nga triển khai hệ thống phòng không cho Syria nhanh như vậy, người Nga trả lời như sau: “Trước khi đòn tấn công của Mỹ, các nước còn có ảo tưởng an ninh từ LHQ… nhưng giờ thì không. Syria phải tự mình bảo vệ chủ quyền của quốc gia mình bằng mọi thứ vũ khí có thể”. Đây là vấn đề đau đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, nhưng chính họ đã tạo điều kiện cho Nga tăng cường sức mạnh quân sự cho Syria những loại vũ khí “nhạy cảm” một cách công khai, hợp lý. Điều này sẽ thay đổi nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Bắt đầu từ đây, hoạt động quân sự của không quân Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí kể cả Mỹ trong không phận của Syria họ buộc phải “suy nghĩ 2 lần”. Cuối cùng thì theo logic có lẽ Tổng thống Syria Assad phải cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại sao phải cảm ơn thì chúng ta đã hiểu… Theo Lê Ngọc Thống
 8. HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN CỬA HÀNG ĐÚNG PHONG THỦY Đi tìm thuê cửa hàng, mặt bằng để kinh doanh là một trong những việc đầu tiên phải làm. Bên cạnh lựa việc chọn khu vực phù hợp với mặt hàng kinh doanh, chúng ta thường sẽ ít quan tâm tới việc lựa chọn và chỉnh sửa cửa hàng sao cho đúng với Phong thủy. Ngay cả việc kê, đặt giá, kệ, tủ, hàng hóa sao cho đúng Phong thủy cũng ít quan tâm mà phần lớn là chỉ quan tâm hướng tốt cho việc đặt ban thờ, két. Ở đây, chúng ta cũng nên hiểu rõ về việc thành công hay thất bại trong kinh doanh. Không nên nhầm lẫn rằng thất bại hay thắng lợi là do cửa hàng đó Phong Thủy đúng hay sai, hoặc do ngày tháng mở hàng không tốt , hay tại do người mở hàng. Trước tiên nên hiểu sự thành bại quyết định bởi số mệnh, là định mệnh (tức là phần định tính). Phong thủy đúng hay sai sẽ tác động tới định lượng (tức là phần số lượng):xấu sẽ đỡ xấu hơn, hơi xấu sẽ tốt, Tốt sẽ tốt hơn—tức là gia tăng phần định tính. Nếu phần định tính tốt mà định lượng xấu tức là phong thủy sai nghiêm trọng nên quyết định thành bại chính là việc làm sao cho Phong thủy thật đúng. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lựa chọn cửa hàng để KHÔNG PHẠM lỗi cơ bản trong Phong thủy. Còn việc đặt, sửa phong thủy thì các bạn sẽ không thể tự làm được bởi các bạn phải có kiến thức sâu về Phong thủy Địa lý. 1. Chọn vị trí: - Không nên chọn cửa hàng nằm sát cạnh các con ngõ ngỏ, đường nhỏ. Cửa hàng có vị trí như thế này sẽ khiến cho bạn không thể có lãi. - Không nên chọn cửa hàng mà hai bên nhà sát cạnh cao hơn. - Không nên chọn cửa hàng nằm ở góc cua của ngã ba, hoặc đối diện là ngõ, đường. (Trường hợp này có thể trấn yểm để hóa giải nhưng cũng không được coi là tốt). - Không chọn cửa hàng có các cột thu phát sóng di động trên nóc nhà. (Trường hợp này cũng có thể trấn yểm nhưng cũng không nên lựa chọn nếu còn có lựa chọn khác) - Có thể lựa chọn ở khu vực ngã ba, ngã tư nhưng còn tùy thuộc vào hướng lưu thông trên đường tại khu vực đó. - Không nên chọn các cửa hàng thấp hơn đường đi, hoặc có ao hồ phía sau. - Không nên chọn các cửa hàng trước cửa có cây to, cột điện (nếu không nằm giữa cửa thì không sao). - Không nên chọn cửa hàng có đường, ngõ đâm vào sau nhà. 2. Các yếu tố khác: - Chọn hướng tốt phù hợp với mệnh trạch: o Đông tứ trạch: Hướng Bắc, Nam, Đông và Tây Nam (theo PTLV) o Tây tứ trạch; Hướng Tây, Tây Bắc, Đông bắc và Đông nam (theo PTLV) - Nếu cửa hàng có hai cửa: một cửa vào và một cửa đi ra phía sau hoặc ra ngõ. Có nhiều cửa hàng chủ nhà ngăn phần mặt đường làm cửa hàng, rồi đi chung cửa thì trường hợp này cũng là hai cửa. Các trường hợp nếu trên Phong thủy cửa hàng của bạn đã sai Phong thủy, gọi là Thoát khí. - Không nên đặt ban thờ thần tài trực diện ra cửa, cầu thang. Đặt ban thờ ở góc tường có cửa chính đi vào cũng sai cho dù hướng tốt. - Màu sắc nên dùng các màu tương sinh cho mệnh cục của mình (ví dụ mệnh Hỏa nên dùng màu xanh lục, Thổ dùng màu đỏ, vàng...vv) - Trong cửa hàng không nên đặt Tì hưu, Nghê, Sư tử. Trên đây là một vài điều cơ bạn giúp các Bạn lựa chọn cửa hàng cho công việc kinh doanh của mình. Chúc các Bạn thành công và may mắn. Mạnh Đại Quân
 9. LUẬN ĐOÁN XEM VỀ BỆNH TẬT Xem bệnh cứ vận mà suy: Khám bao quẻ khắc cùng thời tam khưu Thiên hình ngữ mộ càng xầu Hoàng tuyền Bạch hổ cùng hầu cốt thâm. Dũng tuyền đơn bạch lại tìm Trong ngoài khắc nhập chiếu tới cùng thời Thổ sinh là bệnh ở dạ dày Nôn oẹ, trĩ tả, da vàng gian nan Mộc sinh thời bệnh ở gan Phong tà nhiễm tới, chân tay co cóp Với thân hình đảo điên ! hôn mê Nhãn tật bất minh, tai điếc, sườn đau Kinh hoàng, mồm nói lảm nhảm Kim sinh bệnh phổi phát ra Rãi nóng, ho sặc, âm hư mọi điều Thuỷ sinh, bệnh thận đau lưng Phù thũng, thổ tức, tiện nghèo (= khó) chẳng thông Hoả sinh, tim đau đầu lạnh, miệng khô Bụng đau, họng phát mụn ra Ly sa thể huyết ở bên Kim, luận rằng: cát bụi bên đường như bắn vào đầu chẳng sai. Mộc sinh, mộc chiết phải tai (= hại) Hoả sa, đạo lộ, bệnh loài trúng phong. Thuỷ sa, bệnh mạn ở bến đò, bờ sông. Thổ sa, bệnh ôn dịch khí xung thiên thời. Các ngôi thấy hiện: thế Kim ra, là bệnh tiền kiếp chẳng sai đâu mà. Vận Kim ở các vị trí không hiện rõ, là tiền duyên quyến luyến, luận nào chẳng sai. Quẻ Kim huyết trắng không bày: buồn phiền là do khí huyết nào ai biết gì ? hoặc là trai nhớ gái, hoặc là gái tương tư mà phiền. Mộc sinh, quẻ hoả tự nhiên: là bệnh bởi bếp núc táo quân hành, vì chưng củi thối ở phương Nam đem về làm uế bếp, hoặc thối chỗ thờ trong nhà. Thuỷ sinh, thế thổ ấy chẳng lành, có người đào bới phạm mạch thần kỳ. Thổ sinh quẻ thổ lại suy: Đất ở này trước hai chi tranh dành, Chủ nhân chẳng biết sự tình, Bởi thế nhiễu động gia đình bấy nay Thuỷ sinh quẻ thổ chẳng hay Phạm thổ, úng tắc thuỷ, ở rầy Tây phương Hoả sinh quẻ thổ chẳng lành Chủ lao nôn oẹ, bệnh thường âm hư Thuỷ sinh quẻ Kim ấy ư, vì chưng yêu nữ cùng chư thuỷ thần ở Bắc phương đang hành. Nếu như quẻ có một thuỷ huyết bày là: Trai bị bệnh phù thũng, gái kinh chẳng đều. Quẻ Kim: bệnh chẳng ai trêu, là do phòng thất nói nhiều làm chi Quẻ hoả: bệnh tại thiên thời, lễ vật cầu đảo bệnh thì lại toàn Mộc vận thế khảm, thổ nguyên Ấy là hào mười hai (quẻ 12) chẳng toàn đấy a Nguyên vận thế vận sinh ra Các cung cùng khổ, thực là chẳng hay Thổ thế, mộc vận hiện bầy nguyên cung Kim vận xấu thay những là Vận phù nguyệt hợp luận ra Nội ngoại phù vệ thì ta yên lành Bốn tướng lại hệ rành rành Nhật, thời, niên, nguyệt mộc sinh hoả đều Ắt là bệnh tật hiển tiêu Thọ trường sánh với tùng cao tiên thần./. LUẬN ĐOÁN XEM CHO DÂN LÀNG Lại xem một quẻ dân làng Nguyên Kim Phật vị, long thần tiếp theo Thành hoàng ở vận chiêu chiêu Chăn nuôi dân sở tại cùng đều thế cung Ở Thiên bàn chia 5 sáu phần ở giữa cung: - Tý: 1 là Lão, 2- là Ấp, 3 là thông suốt yên lành, 4 là xã trưởng chết 5 là khán thủ 6 là giai đinh rõ ràng Khảm bao: Phật đến thành hoàng, Thành hoàng đã xuất tha phương ngày rày. Kim sinh Thủy Thế bằng nay Thành đàn lục súc thịnh hay đó là Thuỷ mà đới mộc hiện ra ở cung Tý Ấy là phú túc đinh đa an toàn Nội ngoại thuỷ hoả đảo điên Hoả thuỷ ở bản mệnh là liên miên Kiện tụng chẳng lành, cung Tý chẳng thuận huyết hình, luận là ôn dịch bất bình hại dân. Kim mà đối hoả nguyệt tuần, bệnh đa phong khí gian truân đương thời. Cung Tý có thuỷ đới hoả ở đầu là: con gái dâm dục loạn luân leo tường chơi đêm. Nếu thế hoả đối thổ ở trung ương cũng là đơn bạc đoạn thương sông hồ (= chết ở sông nước) Thuỷ cư vận vỉ rủi ro: đằng sau miếu có kẻ đào bới để cho dân phù biến phong. Thuỷ sinh thổ tại nguyên cung, là động đất mạch của chùa khai thông những là. Thế cung thấy thổ hiện ra, động khai địa mạch ở về Bắc phương. Quẻ Kim sinh Thuỷ rõ ràng, là thành hoàng bị uế, phải tạ nhương mới toàn. Huyết thế tán loạn chia an, di cư nơi khác mới lành. Tây đông mộc đới thổ ở vận cung, ví như công chúa Tồng công chẳng hoà. Mộc ở vận Hoả ấy lành, lại gặp quẻ thổ trong ngoài phò thân. Ấy là duyên hợp Phan Trần, kìa Trâm, nọ quạt, Kim ngân sang cầu./. LUẬN ĐOÁN XEM QUẺ CẦU TÀI (Dùng chân phải) Lấy mệnh làm căn ái, quẻ hào đầu tiên. Tương sinh là tốt, an toàn, Tương sương tương khắc chẳng nên đâu mà Mười phần thấy huyết hiện ra Tám phần huyết ngoại tù (là bên ngoài hãm) cùng là gáp huyết: Chỉ đỗ hữu laovô ích (là có khó nhọc mà không có lợi) Vận hổ quẻ hoả tốt sao Thế mộc, tý hoả ứng vào phân minh Trong ngoài lại thấy hoả sinh Tiền tài được lắm rành rành vui thay. LUẬN ĐOÁN XEM VỀ XUẤT HÀNH Kim huyết tụ ở đầu vị trí Kim là: xuất hành có ngại trì trệ, việc chẳng thành. Vận Kim: đi đâu nửa đường chẳng yên. Thế Kim: Lập chí ắt liền âu lo. Sinh nhập thì: đi nhanh chóng có thừa, khắc nhập thì đoán: y như tai nàn./. TỔNG LUẬN: Vận Kim mà bên trái, bên phải có hoả xuyên qua, là quẻ tại hoạ tự nhiên đómà. Vận mộc mà có mộc đới Kim ở bên, quẻ thổ có đới hoả, ấy là có người kiện, chẳng yên! Thế mộc căn hoả (huyết hoả) bày ra, quẻ hoả lại gặp hoả huyết tụ ấy là: cháy nhà chẳng sai. Vận hoả có đới thổ ấy là: có tai ương. Quẻ sinh có mộc cung, là có Nam nhi lại cầu. Kim sinh ở Kim, quẻ ở đầu hoả, xem ra quẻ ấy chỉ là đòn (lôi đình). Vận Kim có mộc hiện rõ hình, Kim tuần hạ nguyên: lính binh chẳng bình. Kim đời Kim thế có thêm lộ xa (là lộ bàng thồ) ở quẻ, ắt là buôn trâu. Thế mộc ở vận hoả thì càng mau, quẻ sinh có hoả gia đình trọn vẹn. Thế Kim quẻ mộc khắc ở bên, xem ra quẻ ấy đột thấy có quái sự chẳng sai Thế thuỷ mà thấy huyết hoả hiện bày, cho thấy rắng rết vô cớ ngoi vào sân. Thấy mộc ở thế Kim là sẽ có ga gáy báo: Song thân chẳng lành; Nếu có hai mộc thời có chim nhạn sa. Thấy thuỷ ở Nam, hoẩ ở Bắc, đó là có cá giải quấy rầy. Trung ương, Nam, Bắc, Đông, Tây. Kim, mộc, thuỷ, hoả hiện rầy tứ phương: - Kim lồng Kim ở thế ấy rõ ràng: xem ra mất của bàng hoàng trong tâm. - Thế Kinh sinh hoả chỉ đó là nồi đồng. - Nếu Kim sinh mộc thời mất cày bừa. - Kim có hoả ấy là mất tiền bạc. - Kim Kim là giao kiếm về tay người rồi. - Kim thổ là mất bát chén cùng nồi. Cứ thư thế vị mà soi hay là, Mộc mà đới hoả ấy rõ ra ở bên, và tuỳ theo màu sắc mà luận ra tức thì. Thế mộc mà sinh hoả chi, luận rằng: vải lụa cùng tơ mất rồng. Khảm bao lại thấy huyết hiện bày. Ở thế giáp với cung tý, quẻ này là mất xiêm y! LẠI LUẬN: Thuỷ, hoả, thổ, mộc ở đầu ngón Ấy là: Phật pháp, lời truyền chẳng sai ở cung giữa ngón mà thấy có kim lại hai bên tả Nam, hữu Bắc thấy có hoả bày thời đoán là: Đường niên hành binh và lại gặp chúa bán thiên. Ở cung có thuỷ hiện làm lạ; Thổ sinh đoán là tam phủ rõ ràng; ở cung dưới của ngón tay mà thấy Kinh sinh, đoán là: Bị thiếu nữ yêu tinh làm rồng. Nếu mà thấy hoả ở cung giữa ngón tay, phải đoán: quan tướng của bản tỉnh đột nhập chẳng nhầm, nếu mà thấy thổ hiện bày, luận ra bản thổ phải tìm cho ra; nếu mộc tinh kà mộc tinh sa, nếu thuỷ sinh là: Hà bá và ngoại là phạm nhan./. VUA PHÉP XEM BỆNH ĐOÁN LÀNH HAY DỮ: Chính càn đốt ấy bên cha, trong khôn bên mẹ, có là bình nay? Không đọng ấy là anh em - Cấn khảm là động về Bá thúc, Động này mãnh Nam; - Tốn ly là mãnh cái hành chẳng sai (Tức là tổ thấm làm) Cô dì thì thấy ở ngoài đốt đoài đó rõ bày; ở trong đốt càn ấy là ở bên mình. Ở ngoại càn là bên vợ đinh ninh họ hàng, nội khôn xem đốt bên chồng, ngoại khon bên vợ rành rành quá ư. - Lục hào (que thứ 6) phát đông tiên sư. - Ngũ hào (quẻ thứ 5) phát đông cung thành hoàng. Nội cấn là xả lệnh chi thần. Ngoại cấn là động chúa quân trên rừng. - Thực hào Bạch Hổ thanh long, Thời tiết biết rằng: Quỷ mỵ ở xa. tiên cơ phù phép phải tra, Hung thần mới chết nó làm đấy thôi. Nội ly phát động trên mây, Động vì "chúa cả" ở phương Nam. Càn cung là đức "chúa bảy", ta liền luận ra chúa càn là ấu tự bà rải đường thư án, người ta thề nguyền. Nội tốn là bị đức chúa bán thiên hành, gặp phải ở ngoài đông Nam đi về. Cỗ bàn khấn khứa thỉnh cầu Ngoại tốn thì phải cần lấy mãnh cô. PHÉP XEM VỀ MẤT CỦA NGƯỜI NÀO LẤY - Ngón trong động là người trong nhà lấy - Ngón ngoài động là người ngoài lấy - Quẻ dương là quẻ: Càn, khảm, cấn, chấn - Quẻ âm là quẻ: Tốn, ly, khôn, đoài Nếu dương động là người nam giới lấy Nếu âm động là người nữ giới lấy Ngoài phát động mà thấy co rút rối lại là còn khả năng tìm được - Ngón cái thấy co rút lại vào trong là bất lực, khó tìm thấy. Nếu ngón trong dấu lại thì phải cẩn thận, phải mau mau nghiêm cấm cẩn thận cái của đó còn dấu ở trong nhà chưa kịp đưa ra ngoài. Lại phải xem ở bát quái và mười hai địa chi; phải phân chia ra mà so sánh với ngũ hành mà phán đoán: Như ngón cun mà chỏ vào đốt dưới nên gấp rút tìm sẽ thấy được. Nếu ngón cun chỏ vào đốt trên thì tìm chẳng thấy. Nếu ngón cun chỏ vào đốt giữa thì thong thả mà tìm chỗ cất dấu sẽ thấy Nếu ngón cun chỉ vào ngón cái thì cứ trong nhà mà tìm, gia nhân lấy Nếu cun chỉ trong thời tìm ở phương đông Nếu chỉ ngoài thì tìm ở phương tây Nếu chỉ vào cái thì tìm ở phương nam Nếu chỉ không thì tìm ở phương bắc và chỉ không thì tìm chẳng được LẠI XEM MẤT VẬT TRONG NHÀ TRUY THEO LỐT CHÂN KẺ TRỘM Quẻ nào như kim chi nam (ngón út) chỏ vào hướng cung: Cấn và chấn thì đoán là nam nhân trong nhà lấy trộm. Nếu chỏ vào hướng tốn là nữ nhân trong nhà chẳng sai, manh tâm nào phải người ngoài lấy đâu. Nếu chỏ vào khôn đoài thời nữ nhân ở ngoài vào lấy mà thôi. Ở ngôi càn thấy động thì hẳn nam nhân bên ngoài vào lấy. Trong và ngoài cùng động tương xâm là trong nhà có kẻ làm nội công cho kẻ gian tham vọng, tức thì phải xét cả trong lẫn ngoài cho mau. - Chỏ trong chấn tốn còn gần, lâu gia sa trữ mau chân đi tìm. - Chỏ càn chỏ khảm tuyệt tăm. Chỏ không chỏ ngọ (cung Ngọ) chớ tìm làm chi, chỉ mùi chỉ dậu thời đi./. TỔNG LUẬN VỀ XEM: PHẦN MỘ Nguyên là: quan cùng quách Vận là cốt nhục Thế là quần áo Vận thắt là: thân thi chẳng còn Thế thắt: ắt có tiệt tự, hoặc câu toàn phát phúc thì tả và hữu phải kẹp đầu vào nhau Ngôi tả là trưởng nam Ngôi hữu là trưởng nữ Nếu tả và hữu cùng khắc là: mộ chôn nơi chẳng lành - Ở vị trí thế bên tả và hữu cùng thắt đoạn là mộ mới chôn - Chu tước có hoả, mộc đới mộc là có sự tự ải (tự tử) Đới thuỷ là có hiềm hận gì mà gieo mình xuống sông chết. - Thanh long mà thấp có thuỷ đới hoả là có bệnh ở gan, ở mắt, ở huyền vũ là bói toán. Kim mà có đới hoả là chủ bị người ta kiện, hoặc bị giam giữ vì trộm cắp. - Như thấy ở Bạch hổ có thuỷ là độc, có bệnh hẳn chết. - Phong là: Hủi hay điên cuồng. - Nếu thấy ở vị trí Long hổ hai bên giao nhau như đâm nhau (hay như bắn vào nhau) tức là Long hổ giao tranh, ở vị trí đó thấy có huyết như chữ là như cái thế Long hổ chẳng quay đầu vậy. Nếu thấy có thiên hình thì đoán là mộ bị sét đánh. Nếu thấy ở giữa vị trí tuần không (tuần không là ở chỗ giáp giới 2 cung) có thuỷ bao thí luận là. Thấy thi trong mộ đó hỗn hợp (có tạp chất lẫn vào). Nếu thấy bên Long hổ có thuỷ châm thì đoán là có con cháu nữ giới đa dâm đẻ ngược. Nếu thấy ở: Đông, Tây, Nam, Bắc phương nào có ngũ hành tương sinh thì luận là: tại ngôi mộ ấy ứng. Nếu như có thuỷ khẩu phóng (tuôn ra) thì cứ căn cứ hai bên tả và hữu mà luận đoán. Nếu ba nơi đổ về ấy là phát phúc, nếu có tam cấp là tam chiếu: Trưởng, trung, thứ, đó là tam cấp Ở Nhâm Tý và Quý Hợi là thuỷ Ở Giáp Ất và Dần mão là mộc Ở Bính Đinh và Tỵ ngọ là hoả Ở Canh Thân, Tân Dậu là Kim Ở Cấn là thổ Ở Càn đoài là Kim Ở Chấn tốn là mộc PHÉP XEM VỀ VIỆC AN TÁNG (Dùng chân trái gà) Lấy ngón cái là Trời đất Lấy ngón ngoài là Thần linh Lấy cung cấn dần làm bản mệnh chủ nhân Lấy cung tốn tỵ là tôn thân tộc thuộc Lấy cung ngọ đảo lại, chỗ nào gò cao là chỗ đất chính huyệt Thấy cung ly có màu sắc loang lổ chỗ ấy chẳng có chân long Ở vị trí ngọ yêu cầu là trong sạch nghiêm chỉnh, sắc tươi sáng sủa Ở cung tốn nên tĩnh và nghiêm túc, sắc tươi cũng phù, ngón ngoài không nên duỗi thẳng ra, cung khôn nên hơi cúi như vái chào. Chỏ lên không, rất tốt đại thành. Chỏ vào giữa, thì bình an thứ cát, chỉ chìm xuống càn, khảm là người không được phát phúc, sẽ xảy ra việc tai ương, chỏ lên thượng ngọ và ly là chóng đạt công danh, ngôi đất lâu dừng lại. Ngón út chỏ vào cung tốn tỵ thì tộc thuộc (trong họ) gian nguy. Nếu huyệt đọng ở cung tốn là chủ nhân sợ hãi. Ngón trong mà trong cao là thần linh chẳng cho. Ngón trong mà trong đen lối là người và súc vật thương tàn. Ngón ngoài thì trong nhà tài lộc được đầy đủ. Quẻ xem an táng đã lâu, phát văn phát võ công hầu toàn gia. Cung ly đất cát quang hoa, chẳng phiền, chẳng đảo ấy là chân long. Ngón cái phiền (buồn ủ rũ), ngón trong uể oải chẳng hổng; ngón trong mà bình tĩnh sắc thanh phù trì. Ngón ngoài phù tốt, chẳng hồ nghi, nếu ngón ngoài dương lên thì phải cầu Thần linh, chỉ dần là vọng mạng lo kinh, ngón trong chỉ nội bình minh chẳng ngò, chỏ ly con cháu đẻ thưa, lợi danh phát đạt của thừa dư muôn. Nhược bằng chỉ khảm chỉ càn, phúc thời chẳng phát, tai nàn liền tay, chỉ nội cái ủ (ủ rũ) chẳng hay, sát thương người vật, khốn thay mọi đường, chỉ trong ngoài lại cao cường: Thần linh quái hiên chẳng nhường đất cho. Chỉ không thời chẳng phải lo, bình an vô sự, cơ đồ bền lâu.
 10. KHOA XEM CHÂN GÀ Sách nầy do Bảo Trai Đường chép để lại từ ngày 7 tháng 7 năm Thiệu Trị thú bảy. Theo lời Ông nàyy nói : Ta thuật lại lời của Thánh để di truyền cho đời sau nếu người nào quan tâm với đạo Thánh hiền mà bỏ tà quy chính , hãy dạy cho đấy! Sách nầy nói rõ nghĩa lý thông tường, rõ ràng huyết mạch, muôn phần không mất một. Quyển Khoa xem Chân gà này. Bảo Trai Đường kính chép BÀI PHÚ Làm phương châm đoán về địa mạch. (Dịch từ bản chữ Hán ra quốc ngữ) Khi có trái đất, ban đầu còn mệnh mang hỗn độn, chưa có ai xét đoán được. Đến thời kỳ có loài người mới phôi thai, có cụ Bàn cổ mới lập ra thái cực mà chia ra lưỡng nghi. Đến thời kỳ vua Phục Hy mới định ra Âm dương mà vạch ra bát quái. Đến thời vua Văn Vương nhà Chu mới diễn ra Kinh dịch. Đến thời Xuân Thu có ông Lỗ Ban và đức Khổng Tử mới lập ta hệ thống từ và chữ. Đến thời ông Lý Thuần mới làm ra Khoa bói tẩu mã. Tiếp đến bà Cửu Thiên Huyền Nữ Phạm Thị Chân tiên sư lập ra Khoa bói chân gà này, đã thâu tóm các sự bí ẩn của Trời đất, quán triệt được những niềm vui hoặc gở đưa lại cho nhân gian, lại biết được sự vận chuyển của mạch cục, khí đất động lặng rắn mềm ... Dùng ngón to (ngón giữa của chân gà) làm vị trí của Huyền vũ. Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước. Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long. Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ. Lấy cung ngọ là hoả và là vị trí của Đằng xà, nên lấy cái đó làm huyệt pháp. Lấy cung giữa (còn gọi là đốt hay gọi là dóng) ở ngón giữa của chân gà làm cung Thổ và là vị trí của câu Trần. Lấy đó mà định làm nơi tôn quý, (là mồ mả tổ tiên và dòng họ về sau thuộc về dòng san nào). Nếu vị trí Thổ lệch sang ngón trái, thì lấy đó là vị trí câu Trần. Nếu cung Thổ lệch thiên sang ngón phải thì định đó là vị trí của Đằng xà, đó cũng là vị trí chỉ cho về lục Thân, nếu ở chỗ đó có huyết hồng tươi là Chân long (tức là đất tốt có mạch). Cung giữa của ngón giữa (ngón dài) còn gọi là cung ngũ hào, nếu thấy huyết sắc tươi và như tơ nhỏ ấy là huyệt đãi người hiền (cái huyệt đó). Thứ nữa là tìm Long mạch, định tên của các ngôi Bát quái mà biết được thịnh suy. Lại nói rộng ra: sét các quẻ hào, nắm được mười đơn vị hàng thiên can như ở trên bàn tay: (10 đơn vị Thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và khởi tính được ngũ hành. (Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ). Phải biết được Âm dương có thuận ? Phải xét trong ngoài, xếp đặt được các cung Bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn mà thấy ở đó huyền sắc trôi chảy, nguyên vẹn, không pha trộn, Dương trôi chảy là thuận. Thấy âm chảy rẽ khác ra là nghịch. Xét ở cung: Tốn, Ly, Khôn, Đoài cần gấp rút thêm vào: Thấy sinh là lợi cho mình, thấy ngang ra là khắc, khắc là ngược lại (không hợp lý, bất lợi). Không đọng ấy là đất chỉ để mộ tạm chôn mà thôi, vì đó là đất không có mạch. Thấy loạn đọng ấy là hồn phách không yên. Có điểm đen ấy là phúc ít, hoạ nhiều. Thấy hưu trù (tức là thấy huyết ở các cung nói trên có ngắt ngừng lại) thì người nhà gặp tai ương, súc vật trong nhà sẽ bị chết tiệt. Riêng vị trí cung Ngọ thấy huyết hồng tươi loang lổ là mộ đó ở về phương nam có án. Thấy ở cung Tốn có hỷ sắc (tươi tốt) đó là điềm có bảng bút chi khoa, (ý nói là cho con cháu đỗ đạt). Ở nơi đầu mối thấy có huyết đọng là vượng lâu dài. Các hào vị có huyết hưu (huyết đến đó ngắt ngừng lại) là phúc bị ít vì bị hãm. Thấy ngón trong và ngón ngoài quay hướng vào nhau đó là điều mau chóng, nếu thấy ngón trong và ngón ngoài vẫy qua, lắc lại (vênh váo không quay vào nhau) là hiện tượng chây chậm). Thấy trùng động (là ba đầu móng ở 3 đầu ngón, cả ba đều cúi quắm gục lồng lên nhau) hoặc trùng khắc (là sung khắc lồng lớp lên nhau) đó là cái thế sơn thuỷ bức bách xâm phạm mạnh (là sơn thuỷ cưỡng bách). Thấy hỷ động, hỷ giao (là có đầu ngón giữa ngẩng lên, lại có ngón khác ở đầu móng cúi xuống và giao vào nhau) ấy là Long Hổ trùng điệp ứng gấp. Hoặc ở vị trí cung càn thấy có huyết đọng lên đến cung đoài, ấy là mạch Kim uyển chuyển vào chùa hoặc vào miếu nào đó. Hoặc ở vị trí cung chấn thấy có ám phá (là tối phá) lên đến cung Tốn phải đoán đó là ảnh hưởng gốc cây và nhờ đó gió thổi vào, vậy là ở Phương Đông có chùa Phật đối lại (quay vào mộ đó), ở Phương Nam có đền đài xung khắc với mộ đó. Nếu thấy huyết đọng ở cung Khảm, ở cung Hợi và Tý, ắt về phía Bắc của mộ đó có Thuỷ khuyết xấu, đó gọi là Huyền vũ đoản hiệp (là bị gò ép). Hoặc có huyền đọng ở cung Cấn, ở vị trí Sửu và Dần, là ở phía Đông bắc của ngôi mộ đó có Thổ bách ám, cái thế đó lộc thuộc bất minh (là trong nhà trong họ không yên). Nếu thấy ở vị trí Tý và Sửu đọng huyết thì lại xem Kim mộc giao sung, ấy là nước mưa của Trời dội xuống đọng lại, hoặc là nước bùn lầy tràn vào phạm mà lay động, hoặc nước hoàng tuyền ở cạnh đó cuốn thẳng đi, hoặc sông ngòi đầm trạch nước lớn mênh mông, bị nước phá sau đầu, hoặc nước trong thung lũng trên núi chẳng thấy vào hoặc ở nóc nhà nào chảy thẳng vào. Xem kỹ vị trí cung Cấn nếu có loang lổ ẩn dấu là có thổ sơn. Bằng thấy ở cung Khôn có sắc khí tươi tía thí luận: Táng ở nơi gò đất lớn, lại có thần linh tại phương Bắc chiếu và ở phương Nam có đền trên đỉnh núi hoặc ở gò cao. Nếu thấy ở cung Chấn đọng thì đoán là: có ba nhánh rễ cây gỗ xâm vào mộ. Cùng ở đốt mão phương, thì đoán là ở chỗ đó có bờ ruộng hoặc đường đi thẳng phạm vào mộ. Nếu chẳng vậy thì có một khí cựu thần sung tới, chân long chẳng ứng (không hợp, không cho kết phát). Nếu thấy ngón Lớn động lớn thì hằn bờ góc ruộng bắn thẳng vào mặt mộ. Nếu không như vậy là: mộc phủ phong suy (gió thổi cái hơi gỗ cây thối nát đưa vào). Nếu vị trí cung Thân có thấy mờ tối, hẳn là ngôi mộ đó bị ngọn núi che lấp hướng trước mặt, như vậy thì con trai trong nhà, trong họ bị cuồng điên hoặc hủi rụng tóc. Nếu thấy hoả huyết đọng ở vị trí cung Tý và Ngọ và thấy Kim huyết loạn ở Mùi Thân, là chốn mộ đó trước đây có gio than bếp lửa đã làm hết khí, hoặc trước có đá nhọn của núi sông vào phạm đến mạch, đương hành lại. Xem ở cung giữa có huyết thổ lẫn với huyết thuỷ, ấy là có sâu, kiến đang phá hoại xương cốt, nếu thấy thuỷ thanh ấy là có loài lươn chạch vào quan tài, hoặc vào tiểu. Nếu thấy ở Khôn và Cấn có loạn động thì đoán: Nam giới chết trận. Hoặc thấy ở cung Dần cung Thân có vết huyết như Kim chỉ ngang, hoặc ở Cấn Dần thấy sắc trong là thủy tận sơn cùng; Nếu ở Dần và Dậu thấy có hồng sắc loang lổ, là đất thiêng sinh nhân hào kiệt. Nếu thấy ngón cái co rút lại và đảo ngược lại, là đất chẳng được, người chết sẽ thiếu máu sợ hãi co dật chân tay mà chết. Nếu nội ẩn (là ngón trong dấu đi) thì đoán là phi long (rồng bay). Nếu ngoại ẩn (ngón ngoài dấu đi) đoán là phi hổ (hổ bay). Nếu ngón trong đè ngón cái ở chỗ: Hổ - Tý, lại có huyết đọng ấy là chu tước, phải đoán là mộ bị khô không có nước. Nếu ở cung ngọ thấy khô như lửa đốt vào ấy là Huyền vũ, thì không có người nối dõi, vì phản huyệt (huyệt ngược), bất chính nên vong linh bất bình ! Đầu ngón cái ủ rũ co rút lại, còn là: "Long đoản Sơn, Khắc vong mệnh; huyết đọng, cái tươi là: "Sơn chỉ long trường, mạch phụ quan hài" (là núi chắn, rồng dài, có mạch bổ sung cho quan tài và hài cốt). Nếu huyết loạn ở ngoài ngón, là hổ không đủ chân ! Nếu huyết đọng ở trong ngón, là thân rồng chẳng tốt. Nếu hai ngón: nội và ngoài như đôi mi mắt chầu vào nhau, chầu ngang nhau, đó là Long Hổ đầu sát. Nếu huyết điểm ở ngón cun (ngón nhỏ), ngón cun lại chỉ vào ngón nội, phải đoán là: nội loạn động, ắt phải đề phòng trộm cướp, dịch lệ, hoả tai. Nếu thấy huyết đen ở cung Khôn (cung Khôn ở ngón ngoài) và ngón ngoài lại cúi ra ngoài, đó là cái mối hại người hại vật, và là cái mối tranh tụng, hoặc bị trộm đêm cướp ngày lấy của cải và còn bị kinh khủng về người và súc vật. Nếu thấy máu sắc hồng tươi ở hai cung: Thân và Dậu, đó là sẽ phát minh người "Quán cổ anh hùng". Xem xét ở hai ngôi: Chấn và Đoài nếu có điểm thâm đen và thô (to), đó là con cháu dâm dục. Thường xem ngón trong và ngón ngoài phù trợ tiếp nhau và ngón cun (út) chỉ lên không, chỉ cao gần đến cung ly, cung khảm ấy là mộ ở vị trí Bính hướng Nhâm, lại xem hai cung: càn tốn thì lấy Tân Hợi và ngón cun chỉ gần ngôi tốn, là mộ toạ Bính, hoặc ở tốn san, nếu như phân kim thì rõ chốn đó, tức là mạch đất tốt vậy. Nếu ngón cun chỉ gần trên cung Khôn, đó là ngồi hướng quý, nhìn về hướng đinh. Bằng ngón cun chỉ vào giữa cung Khôn, nên lấy tâm ở cung cấn. Cung Khôn có nhiều hồng huyết, nếu cung Cấn có nhiều sắc loang lổ và tươi hồng ở cung Khôn, ít sự liên hệ (rời rạc) ở cung bên: hoặc Bính Thân hoặc Bính Dần. Nếu chỉ vào dưới cung Khôn là biểu thị con cháu có voi ngựa (ý nói con cháu sang giầu). Nếu vào cung Chấn và Mão là thuộc vị trí Tân, lại thấu tươi tía là biểu thị có văn tinh bảng bút chi khoa (ý nói con cháu thi đỗ). Nếu ở cung Chấn là vị trí chính ất có sắc hồng và loạn, đó là cho biết sắp có sự kiện cáo, khẩu thiệt, quan phi (bị phạt lẽ trái về mình). Lấy cung Khôn là quẻ dâu rể. Định vị trí cấn dần là kho tàng. Quẻ Hào Khôn ẩn vết là dâu rể không tốt lành. Ở vị trí cấn có nhiều loang lổ sắc, là mấu chốt kỳ lạ, quẻ ấy mà xung trong, lại hoá ra quẻ lành, nếu gấp lại là tốt lành, nếu ám đen là độc. Nếu ứng về Tây Bắc là Kim tức thuỷ vương, cửa thuỷ có chúa loài cá giải tụ hội. Ở vị trí Đông Nam có hoả sinh minh đường, có chim phượng chầu, là cái thế Long hổ trùng điệp, có sơn thủy lớp lớp, mạch hưng thịnh được lâu, hàng năm lại càng hưng thịnh lên./. Bài phú chung (Hết) PHÉP XEM ĐẦU GÀ (Đầu gà là tượng trưng dáng người) Hể hình dáng đầu gà mà tươi trắng, mở mắt, mở mồm, không có máu kết chẳng chịt là tốt lành. Nếu thấy không tươi, nhắm mắt, ngậm miệng, lại có máu kết chằng chịt là độc ! PHÉP XEM HUYẾT Ở chân gà Nếu về mùa Xuân và Hạ thấy huyết đỏ tươi là lành, đen là độc. Nếu về mùa Thu và Đông thấy huyết sâm đen là tốt, đỏ là độc. Chia bốn mùa thuộc bát quái: - Ở cung Chấn là mùa Xuân - Ở cung Đoài là mùa Thu - Ở cung Ly là mùa Hạ - Ở cung Khảm là mùa Đông Phân chia ngũ hành thuộc bát quái mà suy ra: - Ở cung: Ly là hành Hoả - Ở cung: Khảm là hành Thuỷ - Ở cung: Đoài là hành Kim - Ở cung: Tốn và Chấn là hành Mộc - Ở cung: Cấn và Khôn là hành Thổ Định nghĩa tượng trưng của bát quái: - Càn là Trời - Khôn là đất - Khảm là nước - Cấn là núi đồi - Chấn là điện, sấm sét - Ly là lửa - Tốn là gió - Đoài là đầm hồ sông ngòi Chia tám phương thuộc bát quái: - Ở Chấn là chính phương Đông - Ở Tốn là phương Đông Nam - Ở Ly là thuộc về chính Nam - Ở Khôn là thuộc về Tây Nam - Ở Đoài là thuộc về chính Tây - Ở Càn là thuộc về Tây Bắc - Ở Khảm là thuộc về chính Bắc - Ở Cấn là thuộc về Đông Bắc PHÉP XEM CHÂN GÀ Trước ngày đó người định xem chân gà phải chay tịnh. Đặt bàn thờ ở sân giữa trời, có bày: hương, đèn, trầu cau và chén nước trong tinh khiết ! Con gà phải rửa sạch chân. Tay trái cầm chân trái của gà. Tay phải cầm chân phải của gà, mà cầu khấn rằng: Kính tấu: Thiên địa thần kỳ ! Kính xin: Cửu Thiên huyền nữ Phạm Thị Chân tiên sư và chư thần linh bản thổ bản gia giáng lâm chứng tri minh bạch. Khấn xong, con gà ấy hoặc đem giết ngay, hay để ngày sau giết ngay, hay để ngày sau giết, trước khi giết phải nhổ lông cánh, lông đuôi, lông ở đầu gối và lấy vẩy chân ở dưới đầu gối gà, mỗi thứ lấy 3 cái, nếu về mùa Thu và Đông thì lấy mỗi thứ 5 cái. Khi luộc gà: Mình còn gà bỏ luộc riêng 1 nồi, còn 3 thứ lông, vẩy, lông đuôi nói trên bỏ vào 1 nồi, bỏ trước khi đun nước còn đương lạnh. Khi thấy nồi lông vẩy gà đó đã sui sủi thì bỏ đôi chân gà đó vào đợt thứ hai. Khi nhắc lên thấy các đường máu ở chân gà đã nổi rõ ra rồi là vừa độ thì thôi, bỏ ra, đừng để chín quá và đừng để dối quá. Còn cái Thân con gà luộc ở nồi kia, thì cứ luộc chín kỹ, vớt ra đặt lên bàn để cùng với đôi chân gà làm lễ rồi lấy xuống xem. Nếu cần xem một việc thì: lấy chân phải xem về cầu tài, lấy chân trái xem về bản mệnh. Nếu cần xem 2 việc một chân gà thì dùng ba gióng: (hay gọi là đốt): gióng trên, gióng giữa, gióng dưới. LUẬN ĐOÁN XEM VỀ THỔ TRẠCH Cứ tuần tự sau đây mà suy cho tường: - Kim là Bia - Thổ là gò đất - Mộc là rường như sà nhà, hoặc là cầu qua sông - Hoả là thần miếu - Thuỷ là hồ ao - Thổ mà có đới hoả, thì luận rằng: nhà đất này mua của nhà có mới có người chết sao đây ? - Thế kim mà mộc hoả sinh, hẳn là mua đồ vật gì của người ăn trộm, có ngày nhầm sao. - Mộc hoành mà đới kim bao, là để bàn thờ uế tạp làm sao chẳng lành. - Mộc hoành thổ bao quanh, luận là: gỗ cũ cổ thụ lấy về dựng nhà làm chi. - Hoả kim bao đới ấy thì: mua đồng khí vật làm chi đấy mà. Cận tuần thế hoả trùng sinh. Thuỷ bao đầu hoả gia đình gian truân, đoán rằng lửa uế như tẩm vào cốt Tào quân lạ thường. Kim bao: ngưu uế bên tường (Phân trâu làm uế bến vách) Thuỷ bao: là lợn làm uế ở bến rõ ràng Hoả bao thổ bên ngoài, là do người phóng uế nào ai biết gì. Lại xem chính vị trí ở thế chính mà suy ra: Mộc sinh thổ hoả thì đoán là nhà tốt. Mộc sinh mà thấy kim ra, thì đoán là nhà có gỗ mục nát, luận vào chẳng sai ! Huyết theo bên ngoài ngón cái, đoán là: một nhà hai bếp, hai bếp một nhà rõ rành. Thổ nguyên tổ địa (là đất của tổ) để dành lại cho. Thế hoả vận thổ là mình tự lo. Ngũ hành ứng bên ngoài lạ thay, đoán là đất mới mua của cùng chi tổ ngoại, nếu mà thấy ngắt một hai phải đoán là Thiên di thổ trạch chẳng sai đâu mà. Thế bên hành hiện sinh ra, đoán là: Bếp núc mới làm, lại gia cho tường. Hai bên thấy phiến xuyên ngang luận rằng cái ngõ là đường vào ra. Thế cung ở trên hai đốt lại gia (=đoán): Kim trầm (chìm sâu không lộ ra) là thờ Phật, luận vào như y. Thổ trầm trách chủ làm ký. Mộc trầm thờ thánh chi đây ! Hoả trầm ấy thờ Thần. Tả có Kim. Hữu có hoả huyết bày ra, giao nha thế tiết (đốt) là phải ân cần đèn nhang (= lễ bái). Thuỷ trầm, thì đoán là đau khan, sinh phù khắc nhiễu luận thường chẳng sai. Hoả tuần, Kim lại bao ngoài, là đất ấy lôi đả có tai hay là. Ở mộc có thuỷ bao, là thần từ phật tự rõ ràng như y. Kim sinh lại lồng hoả đấy thì: Vườn chùa ruộng phật chiếm chi của ngài. Thuỷ sinh có hoả thể hiện bày, đất ở trước đây có người thương vong. Lưỡng mộc vận hành song song lại không thấy huyết, mà chỉ hiện ở cung khác, phải đoán là: mộc kiếp bên nhà, bên ngõ có mộc ở xa chiếu vào. Thế căn có thuỷ bao, luận là: buôn bán chẳng hay tí nào. Mộc căn sinh hoả là gia súc tổn hao, quẻ vận cùng hoả ấy là hào hoả tai, ở bên hàng xóm có ba bốn lửa bài, thế cũng hiện mộc khói ngoài xóm lâu. Độc thay: bên thủy đới hoả là: nhà cháy bởi đứa dân có thù. Thấy Kim có đới hoả, là trộm cướp chi đồ nó thiêu. Mộc sinh hoả ở đầu ngón cao, là do lửa trên trời xuống thiêu. Thuỷ mà đới hoả ở bên, là độc: quan pháp hoả tốc lời truyền trước sau. Vận chìm mà thấy thế bạch không, luận rằng trong hàng ngoài ấp để nhà không. Nguyên Kim mộc hoả ra, ấy là phải đi quân dịch, người ta đã dành. LUẬN ĐOÁN XEM VỀ PHẦN MỘ (Dùng chân phải) Lại xem phần mộ ra sao ? Kim sinh ở cung càn hợi ấy là: mạch nhâm, thấy kim sinh mộc lại tới, cùng thuỷ sinh mộc thời tìm cấn long hoặc là mộc sinh hoả phong (là mộc sinh hoả ở Tốn) cùng Thổ sinh hoả chấn long rõ ràng, mộ phần táng lại luận đoán cho tường: Nếu thấy trầm thì mộ đặt ở phù, nếu thấy phù thì ở trầm, thấy bạch thì ở hắc, thấy hắc thì ở Bạch, cứ căn cứ vào đó mà suy luận. Thấy mộc trùng (mộc lồng) là mộ táng ở phần rừng hoặc táng nơi miễu rậm. Thấy trùng thuỷ (là thuỷ lồng lên nhau) là một táng ở ao hồ, chẳng sai. Quẻ Kim là mộ táng ở gần chùa bên ngoài. Quẻ Thổ là mộ táng ở gần đền miếu chẳng xa. Quẻ mộ mà thấy tương sinh là táng ở ruộng nhà, tương khắc ấy là mộ táng nhờ ruộng người ta rõ rành. Lại xem huyệt thổ (là đất huyệt) Phân minh: Thổ hoàng hắc bạch cứ hình tượng đó mà luận suy: Hoả vị, mộc vị hiện ra, đó là phát cho văn chương cái thế chẳng sai đâu mà; Kim vị, Thuỷ vị, thuỷ hiện ra, luận rằng: Phú quý vinh hoa đời đời. Nếu mà quẻ mộ tương sung, luận rằng: mộ ấy không được đất, còn mong nỗi gì ? Tuần trung (là giữa cung) là thuỷ bao, thời đoán rằng: hỗn hợp, thân thi chẳng toàn. Thiên hình thấy huyết hiện ra (thấy huyết hiện ra ký hiệu thiên hình) là thiên lôi đánh mộ, ắt là tai ương. Tham bao hổ, thuỷ rương rương (=đầy rẫy) đoán là gái dâm đẻ ngược. Thường thường gian truân. Bên Long thuỷ tụ xâu, thì đoán là: Bại triệt trưởng chi đất mà. Phương nam có thuỷ bao la, luận rằng miệng co trưởng dị kỳ. Tây phương có hoả lồng tuần không (tuần không là ở giữa giáp giới của 2 đốt ngón), đoán là con cháu khất thực tây đông (ăn mày khắp nơi) bốn bề. Mộc trùng long hổ ở phương đông, sinh người tự ải thường thường chẳng hay. Hoả trùng ở đằng Nam: hằn có hoạ rắn cắn thực hay ấy đà ! Bắc phương có thuỷ hiện ra: sinh người chân dẫm chân voi hay gì ! Đông phương có thuỷ đới, thuỷ lợi bao thổ phúc rầy hổ cắn tang thương. Kim bao phần mộ bốn bề, luận rằng: ắt bị hình thương nạn ngoài ! Bốn bề có huyệt thuỷ bao, quỷ mà khắc thổ: ba đào gian nguy (là bị đắm đuối lũ lụt). Hai bên Long Hổ sóng bày, luận tha: sinh tử, luận vào tự vô (chết ở nơi khác và không con nối dõi). Thuỷ huyệt có bốn kim bao, luận rằng: Phứt nghề đổ tể đấy mà thôi. Thuỷ bao Long Hổ huyế bày: Luận rằng: Trong họ loạn luân chẳng lành ! Thuỷ bao Long Hổ hai bên, ở mộ có hoa là bị chó điên cắn đấy mà! Long Kim, Hổ mộc giao nhà (như hai ngà voi giao vào nhau) luận rằng: Anh em bất hoà chẳng sai! Quẻ Kim, mộ mộc huyết bày: Sinh người ốm héo chẳng sai đâu mà! Mộ mộc mà sinh hoả ra có Kim Long hổ ấy là bệnh phong (là hủi). Kim hoả mà hiện Hổ Long, hai bên chiếu sát lồng nhau, lại là bệnh lao. Huyệt thổ trước, sau thuỷ bao: sinh người cổ chướng, chữa sao bệnh này. Hoả tuần, thổ nguyệt, phát người đi tu. Thuỷ Long, thuỷ Hổ ấy thì thói dâm. Kim lồng đới hoả Hổ Long, huyệt nơi có thổ ấy, cháu con phi thường. Thổ huyệt Kim hiện bốn bên, Quận công đinh phát gia đình hiển vinh. Mộc huyệt kim án rành rành: Sinh người bói toán tinh thông quẻ Hào. Huyệt ở tam thổ tốt sao, bốn bên trùng hoả ứng vào: đất phát trạng nguyên. Huyệt mộc thổ Long Hổ có hoả hiện hình: đất phát thầy đồ văn chương. Huyệt thổ Long Hổ có hoả ở bên: sinh người phò mã rạng thêm gia đình. Huyệt thổ Kim án có huyết sinh, Hổ Long ôm ấp: đa đinh hay mà! Thuỷ huyệt thuỷ án hiện ra: sinh người say rượu mê hoa tối ngày. Huyệt ở chữ thập (+) lại có đường đi bao ngoài, đất này đoán cho: sinh người cờ bạc đời đời, nào ai ngăn được những người mê tâm./.
 11. Vật Lý Lượng Tử Nói Gì Về Bản Chất Của Thực Tại? Một giáo sư vật lý tại Đại học Oregon[1] và là thành viên của Viện Khoa Học Lý Thuyết, Tiến sĩ Amit Goswami là thành phần quan trọng trong một nhóm các nhà khoa học táo bạo, những năm gần đây đã mạo hiểm tiến vào lĩnh vực tâm linh với nỗ lực vừa để giải thích những phát hiện dường như không thể giải thích những kết quả thí nghiệm của họ và để chứng minh trực giác của họ về sự tồn tại của một chiều tâm linh của sự sống. Đỉnh cao trong những công trình riêng của Goswami là cuốn sách của ông, The Self-Aware Universe: How Consciousness Creates the Material World (Vũ Trụ Tự Thức: Làm Thế Nào Ý Thức Tạo Ra Thế Giới Vật Chất). Bắt nguồn từ những diễn giải về các dữ liệu thực nghiệm trong vật lý lượng tử (vật lý của các hạt cơ bản), cuốn sách thêu dệt lại với nhau vô số các phát hiện và giả thuyết trong các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo đến thiên văn học đến truyền thống đạo Hindu huyền bí, trong một nỗ lực để chứng minh rằng những khám phá của khoa học hiện đại phù hợp hoàn hảo với các chân lý huyền nhiệm sâu xa nhất. [1 ]Là một trong 60 thành viên của Hiệp hội các Viện Đại học Mỹ. Quỹ Carnegie Vì Sự Phát Triển Giảng Dạy đánh giá đại học này là một viện đại học “phát triển cao về nghiên cứu”. Trong năm 2008, Viện Đại học Oregon được lên danh sách là một viện đại học bậc nhất bởi đánh giá hằng năm về các trường và viện đại học của chương trình Tin tức mới của Hoa Kỳ và Thế giới) [Bách khoa toàn thư mở] Goswami cùng với một số người khác có cùng quan điểm tương tự chắn chắn rằng vũ trụ, để có thể tồn tại, đòi hỏi phải có một sinh linh có ý thức để nhận thức được nó. Nếu không có người quan sát, ông tuyên bố, nó chỉ tồn tại như một khả năng. Và theo cách nói trong cộng đồng khoa học, Goswami đã giải được bài toán của ông. Sắp xếp các chứng cứ từ những nghiên cứu gần đây trong tâm lý học nhận thức, sinh học, tâm lý học siêu hình, và vật lý lượng tử, và nương tựa nhiều vào các truyền thống huyền học của thế giới cổ đại, Goswami đang xây dựng một mô hình mới mà ông gọi là “chủ nghĩa duy ý nhất nguyên” (monistic idealism) với quan niệm rằng ý thức, không phải vật chất, là nền tảng của mọi sự. Vật lý lượng tử, cũng như một số ngành khoa học học hiện đại khác, ông cảm thấy, đang tỏ bày rằng sự thống nhất cần thiết về một tổng thể thực tại là một sự kiện có thể được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Bởi vì những ngụ ý lớn lao ông nhìn thấy được trong các xác nhận khoa học về tâm linh, Goswami đã hăng hái tận tình giải thích lý thuyết của ông đến càng nhiều người càng tốt để giúp mang lại những gì ông cảm thấy như một sự thay đổi khuôn mẫu bức thiết. Ông cảm thấy rằng bởi vì khoa học đã có khả năng xác nhận những điều huyền bí và một bước nhảy đức tin đã có thể được chứng minh, và do đó, mô hình duy vật đã thống trị tư tưởng khoa học và triết học trong hơn 200 năm cuối cùng đã có thể được đưa ra để chất vấn. Vào thời điểm khi mà sự tan rã của các giá trị con người và sự xói mòn của những ý nghĩa đạo đức luân lý đã lan truyền đến mức đại dịch, thật khó để hình dung điều gì có thể quan trọng hơn điều này. WIE: Trong cuốn sách Vũ Trụ Tự Thức, ông nói về sự khẩn thiết trong việc thay đổi mô hình nhận thức hiện tại. Ông có thể nói rõ hơn cách ông quan niệm về sự thay đổi đó? Từ những gì đến những gì? Amit Goswami: Thế giới quan của khoa học ngày nay cho rằng tất cả mọi thứ được tạo ra từ vật chất, và tất cả mọi thứ có thể được tối giảm thành các hạt cơ bản của vật chất, thành phần cơ bản, khối tạo dựng, của vật chất. Và nguyên nhân phát sinh từ sự tương tác của các khối tạo dựng cơ bản đó, hạt cơ bản tạo ra nguyên tử, nguyên tử tạo ra phân tử, phân tử tạo ra tế bào, và tế bào tạo ra não bộ. Tuy nhiên, tận cùng thì nguyên nhân cơ bản luôn luôn là sự tương tác giữa các hạt cơ bản. Đây là niềm tin cho rằng tất cả các nguyên nhân bắt nguồn từ các hạt cơ bản. Đây là những gì chúng ta gọi là “nhân quả hướng lên”. Vì vậy, trong quan điểm này, những gì mà chúng ta nghĩ là ý chí tự do không thực sự tồn tại. Nó chỉ là một hiện tượng phụ, thứ cấp, đứng sau sức mạnh nhân quả vật chất. Và bất cứ ý định nào liên quan đến kiểm soát vật chất bằng ý thức chỉ là một ảo tưởng. Đây là mô hình nhận thức hiện tại. Bây giờ, quan điểm ngược lại là tất cả mọi thứ bắt đầu bằng ý thức. Nó nói, ý thức là nền tảng của thực tại. Theo quan điểm này, ý thức đặt ra một loại “nhân quả hướng xuống.” Nói cách khác, ý chí tự do của chúng ta là có thật. Khi chúng ta tác động lên thế giới, chúng ta thực sự đang hành động với sức mạnh quan hệ nhân quả. Quan điểm này không phủ nhận rằng vật chất cũng có tiềm năng nhân quả của nó, không phủ nhận rằng có một chuỗi nhân quả từ các hạt cơ bản trở lên, là dạng “nhân quả hướng lên” như đã nói, nhưng ngoài ra nó khẳng định rằng còn có “nhân quả hướng xuống”. Nó biểu hiện trong sự sáng tạo của chúng ta và hành vi của ý chí tự do, hoặc khi chúng ta đưa ra các quyết định đạo đức. Trong những trường hợp đó chúng ta đang thực sự chứng kiến “nhân quả hướng xuống” bởi ý thức. WIE: Trong cuốn sách của ông, ông đề cập đến một mô hình mới gọi là “chủ nghĩa duy ý nhất nguyên.” Và ông cũng cho rằng khoa học ngày nay đã xác nhận được điều mà nhiều nhà huyền môn đã nói trong suốt lịch sử, rằng những phát hiện của khoa học hiện nay dường như là song song với bản chất của những giáo lý tâm linh bất diệt. AG: Nó “là” giáo lý tâm linh. Không phải chỉ song song. Quan điểm cho rằng ý thức là nền tảng của thực tại là cơ sở của tất cả các truyền thống tâm linh, cũng như triết lý của chủ nghĩa duy ý nhất nguyên. Ở phương Tây, có một triết lý được là là “chủ nghĩa duy tâm” trái ngược với triết lý của “chủ nghĩa thực dụng duy vật”, cho rằng chỉ có vật chất là có thật. Chủ nghĩa duy tâm nói không, ý thức mới là sự thật duy nhất. Nhưng ở phương Tây loại chủ nghĩa duy tâm thường có nghĩa là nó thuộc về nhị nguyên – có nghĩa là, ý thức và vật chất là tách biệt. Vì thế, khi nói “chủ nghĩa duy ý nhất nguyên”, tôi muốn nói rõ ràng rằng, không, tôi không có ý muốn nói đến loại nhị nguyên của chủ nghĩa duy tâm phương Tây, nhưng đúng hơn là một chủ nghĩa duy ý nhất nguyên, đã tồn tại ở phương Tây, nhưng chỉ trong các truyền thống tâm linh bí truyền. Trong khi đó, ở phía Đông, đây là triết lý chính quy đại trà. Trong Phật giáo, hoặc Hindu giáo, nơi nó được gọi là Vedanta (hay Upanishads – Áo Nghĩa Thư) hoặc trong Đạo giáo, đây là triết lý của tất cả mọi người. Nhưng ở phương Tây là một truyền thống bí truyền, chỉ được biết đến và tán đồng bởi các triết gia anh minh, những người đã thực sự đào sâu vào bản chất của thực tại. WIE: Những gì ông đang nói có nghĩa là khoa học hiện đại, từ một góc nhìn hoàn toàn khác, không giả định bất kì điều gì về sự tồn tại của một chiều tâm linh sự sống, bằng cách nào đó đã quay trở lại, và tìm thấy chính nó đồng nhất với quan điểm đó từ kết quả của những khám phá trong khoa học. AG: Đúng vậy. Và điều này không phải là hoàn toàn bất ngờ. Bắt đầu từ những ngày đầu của vật lý lượng tử, từ những năm 1900 và sau đó nó trở nên sung mãn vào năm 1925 khi các phương trình của cơ học lượng tử đã được khám phá, vật lý lượng tử đã cho chúng ta thấy những dấu hiệu rằng thế giới quan người ta đang giữ có bị thể thay đổi. Các nhà vật lý duy vật trung thành đã rất thích so sánh thế giới quan cổ điển và thế giới quan lượng tử. Tất nhiên, họ sẽ không đi quá xa để từ bỏ ý tưởng rằng chỉ có “nhân quả hướng lên” và rằng vật chất là tối thượng, nhưng sự thật vẫn là họ đã thấy trong vật lý lượng tử một số tiềm năng rất lớn để thay đổi cái khuôn mẫu hiện tại. Và sau đó những gì xảy ra là, bắt đầu từ năm 1982, những kết quả bắt đầu đến từ những phòng thí nghiệm vật lý. Đó là năm, ở Pháp, Alain Aspect và các cộng sự của ông thực hiện thành công một thí nghiệm tuyệt vời và từ đó những kết luận đã được thiết lập về tính xác thực của các khái niệm tâm linh và đặc biệt là khái niệm siêu việt. Tôi có nên đi vào một chút chi tiết về thí nghiệm của Aspect? WIE: Vâng, xin tiếp tục. AG: Để nhắc lại một số điều căn bản, những gì đã xảy ra trong thế vật lý lượng tử trong nhiều năm trời là đã có những nhận định được đưa ra về những mật độ thực tại khác ngoài mật độ vật chất. Bắt đầu từ những vật thể lượng tử, được nhìn nhận như là những làn sóng khả năng. Mới đầu thì người ta nghĩ “Ồ, chúng chỉ giống như những làn sóng bình thường.” Nhưng sớm sau đó người ta đã phát hiện rằng, không, chúng không phải chỉ như những làn sóng trong không thời. Chúng tuyệt đối không thể được gọi là “sóng” trong không thời. Vì chúng có những đặc điểm không hề giống với những làn sóng bình thường. Thế nên sau đó chúng đã bắt đầu được nhìn nhận như là những làn sóng khả năng, và khả năng tiềm tàng được nhìn nhận như là một hiện tượng siêu việt, vượt ngoài vật chất bằng cách nào đó. Nhưng dữ kiện rằng có một khả năng siêu việt lúc đó chưa được hiểu rõ ràng trong một thời gian dài. Sau đó thí nghiệm của Aspect đã xác minh được rằng đây không phải chỉ là một lý thuyết, khả năng siêu việt là một sự thật, vật thể thật sự có những mối liên kết nằm ngoài không gian và thời gian! Điều đã xảy ra trong thí nghiệm này là một nguyên tử phóng ra hai hạt ánh sáng, gọi là photon, ngược chiều nhau, và bằng cách nào đó những photon này ảnh hưởng đến hành vi của nhau từ một khoảng cách, mà không hề có tín hiệu nào được trao đổi qua lại. Chú ý rằng: không hề có tín hiệu nào được trao đổi qua lại, mà là một ảnh hưởng xảy ra tức khắc, đồng thời. Einstein đã cho thấy rằng hai vật thể không bao giờ có thể ảnh hưởng lên nhau một cách tức khắc trong không thời bởi vì mọi thứ phải di duyển với vận tốc tối đa, và giới hạn đó chính là vận tốc ánh sáng. Thế nên mọi tương tác phải di chuyển, và nếu nó di chuyển trong không gian, nó tốn thời gian. Ý tưởng này được gọi là “địa tính” (“locality”) trong vật lý. Mọi tín hiệu đáng ra nên mang thuộc tính địa phương và nó phải mất một thời gian nhất định để tín hiệu này di chuyển trong không gian. Vậy mà, những hạt photon của Aspect, ảnh hưởng lẫn nhau, từ một khoảng cách, không trao đổi tín hiệu qua lại bởi vì nó xảy ra tức thì, hiện tượng này xảy ra nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Và vì thế suy ra được rằng tương tác đã không thể nào di chuyển qua không gian. Thay vào đó tương tác phải thuộc về một miền thực tại mà chúng ta phải nhìn nhận rằng nó chính là miền thực tại siêu việt. (Tham khảo thêm về khái niệm rối lượng tử, quantum entanglement [2]) [2] Rối lượng tử hay vướng víu lượng tử là một hiệu ứng trong cơ học lượng tử trong đó trạng thái lượng tử của hai hay nhiều vật thể có liên hệ với nhau, dù cho chúng có nằm cách xa nhau. Rối lượng tử là hiệu ứng được ứng dụng trong các công nghệ như tính toán lượng tử, mật mã lượng tử, viễn tải lượng tử. Hiệu ứng này, được khẳng định bởi quan sát thực nghiệm, cũng gây ra sự thay đổi nhận thức rằng thông tin về một vật thể chỉ có thể thay đổi bằng tương tác với các vật ngay gần nó.[Bách khoa toàn thư mở] WIE: Thật tuyệt vời. Liệu đa số các nhà vật lý sẽ đồng ý với kiến giải đó từ thí nghiệm này? AG: Vâng, các nhà vật lý phải đồng ý với kiến giải này. Nhưng tất nhiên là nhiều lần họ sẽ nói như thế này, “À, chắc chắn rồi, thí nghiệm mà. Nhưng mối quan hệ giữa các hạt cơ bản này thật sự không quan trọng. Chúng ta đừng nhìn vào những hệ quả của cái miền siêu việt này, nếu nó có thể được lý giải theo cách đó.” Nói cách khác, họ cố gắng giảm thiểu tối đa tầm quan trọng của sự kiện này và vẫn cố gắng níu bám vào cái ý tưởng rằng vật chất mới là tối thượng. Nhưng trong thâm tâm họ biết, vì bằng chứng quá rõ ràng. Vào năm 1984 hay 85, tại Hội Nghị Vật Lý Hoa Kỳ trong đó tôi có tham gia, có một nhà vật lý đã nói với một nhà vật lý khác rằng, sau thí nghiệm của Aspect, bất kì ai không tin rằng có điều gì đó thật kì lạ về thế giới quanh ta chắc chắn phải chứa đá trong đầu hắn. WIE: Vậy là ông đang nói rằng từ góc nhìn của ông, và của nhiều người khác, một cách nào đó hiển nhiên rằng một người phải đem vào cái ý tưởng về một chiều siêu việt để thật sự thấu hiểu chuyện này. AG: Đúng thế. Henry Stapp, một nhà vật lý tại Đại Học Berkeley [3], California, có nói rõ ràng về vấn đề này trong một trong những bài viết của ông vào năm 1977, rằng vật nằm ngoài không thời ảnh hưởng lên vật nằm trong không thời. Không có thắc mắc gì về những gì xảy ra trong thế giới vật lý lượng tử khi bạn đang làm việc với những vật thể lượng tử. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất là, điểm ngạc nhiên nhất là, chúng ta luôn luôn làm việc với những vật thể lượng tử bởi vì vật lý lượng tử là vật lý (chính xác) duy nhất mà chúng ta có. Thế nên tuy rằng nó hiển nhiên hơn với photon, với electron, với các vật thể hạ vi tế, chúng tôi tin rằng mọi thực tại, mọi thực tại được thể hiện, mọi vật chất, đều được kiểm soát bởi những quy luật giống nhau. Và nếu nó đúng như vậy, thí nghiệm này đang nói với chúng ta rằng chúng ta nên thay đổi quan điểm của mình bởi vì chúng ta, không khác, cũng là những vật thể lượng tử. [3] UC Berkeley đã có những đóng góp quan trọng về khoa học tự nhiên (với 66 giáo sư và cựu sinh viên đoạt các giải Nobel) và các hoạt động xã hội (phong trào chống Chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960). Berkeley có hệ thống giáo dục bậc cử nhân rất đa dạng và được xem là trung tâm nghiên cứu của rất nhiều ngành học. Viện đại học đạt nhiều thành tích về vật lý, hóa học và các ngành sinh học trong thế kỷ 20, như sáng chế ra máy cyclotron, cách ly thành công vi khuẩn bại liệt ở người, phát triển khái niệm tia laser, giải thích nguyên lý của quang hợp, thiết kế thí nghiệm chứng minh định lý Bell, tạo ra hệ điều hành BSD Unix, và phát hiện ra 17 nguyên tố hóa học, trong đó có Plutonium, Berkelium và Californium. Viện đại học cũng đạt được nhiều giải thưởng về Toán, giải Nobel Kinh tế và giải Nobel Văn học. Các nhà vật lý của Berkeley nằm trong nhóm khoa học gia phát triển Dự án Manhatttan chế tạo bom nguyên tử trong Thế chiến thứ nhất và bom hiđrô không lâu sau đó.[Bách khoa toàn thư mở] WIE: Đây là những khám phá tuyệt vời đã gây cảm hứng đến nhiều người. Đã từng có một số đầu sách cũng cố gắng tạo ra một mối liên kết giữa vật lý và huyền học. Đương cử như cuốn “Cái Đạo của Vật Lý” (The Tao of Physics) của Fritjof Capra và “The Zukav’s The Dancing Wu Li Masters” của Gary Zukav, những cuốn sách này đã đến tay rất nhiều độc giả. Trong cuốn sách của ông, ông có nhắc đến rằng có vài điều vẫn chưa được nói đến mà ông cảm thấy rằng những đóng góp của ông là mới mẻ. Ông có thể cho biết thêm về những gì ông đã viết khác với những gì đã được viết trước đó? AG: Tôi mừng là anh đã hỏi câu này. Chuyện này nên được làm sáng tỏ và tôi sẽ cố gắng giải thích thật rõ ràng trong khả năng của tôi. Những công trình trước, như Cái Đạo của Vật Lý, đã từng là rất quan trọng trong lịch sử của khoa học. Tuy nhiên, những công trình trước đây, mặc dù là có hỗ trợ khía cạnh tâm linh của loài người, về mặt căn bản tất cả vẫn còn níu giữ những quan điểm vật chất về thế giới. Nói cách khác, họ không thật sự thử thách quan điểm của các nhà duy vật thực dụng rằng mọi thứ đều được tạo ra từ vật chất. Quan điểm đó chưa bao giờ được thử thách bởi bất kì những cuốn sách nào trước đây. Thật sự, cuốn sách của tôi là cuốn đầu tiên thẳng thừng thách thức điều đó và mọi bằng chứng đều được dựa trên những cuộc thí nghiệm khoa học gắt gao. Nói cách khác nữa, quan điểm cho rằng ý thức là nền tảng của thực tại, tất nhiên, đã từng tồn tại trong tâm lý học, chẳng hạn như tâm lý học siêu thể (transpersonal psychology), nhưng ngoài tâm lý học siêu thể không có một truyền thống khoa học nào và không có một nhà khoa học nào đã thấy được nó rõ ràng. Nó là một điều may mắn cho tôi khi nhận ra được điều này thông qua vật lý lượng tử, nhận ra rằng mọi nghịch lý trong vật lý lượng tử có thể được giải đáp nếu chúng ta chấp nhận rằng ý thức chính là nền tảng của thực tại. Nên đó chính là đóng góp riêng của tôi và, tất nhiên, điều này mang một tiềm năng biến đổi tầm nhìn, bởi vì bây giờ chúng ta đã có thể hợp nhất một trọn vẹn khoa học và tâm linh. Nói cách khác, với Capra và Zukav – mặc dù là sách của họ rất hay – nhưng họ vẫn bám víu vào cái khuôn khổ vật chất nền tảng, tầm nhìn vẫn không xê dịch, và cũng chẳng có một hòa giải đích thực nào giữa tâm linh và khoa học. Bởi vì nếu mọi thứ tối cùng vẫn là vật chất, mọi tương tác nhân quả phải đến từ vật chất. Và một ý thức thứ cấp cũng chẳng có gì đáng nói. Ý tôi là, nó không thể làm được gì hết. Nên, mặc dù những cuốn sách này công nhận tâm linh, nhưng thực chất tận cùng của nó vẫn đến từ những tương tác vật chất. Nhưng đó không phải là thứ tâm linh mà Jesus đã nói về. Đó không phải là thứ tâm linh đem đến các nhà huyền môn phương Đông hỷ lạc. Đó không phải là thứ tâm linh một nhà huyền học nhận ra và nói, “Bây giờ tôi đã biết thực tại đích thực là gì, nó xua tan mọi bất hạng một người đã từng có. Nó vô tận, nó là phúc lạc, nó là ý thức.” Những nhận xét hoa mỹ này không thể được đưa ra dựa trên một nền tảng ý thức thứ cấp. Nó chỉ có thể được đưa ra khi một người giác ngộ được bản chất đích thực về nền tảng của thực tại, khi một người giác ngộ trực tiếp được rằng Một là Tất Cả. Một con người thứ cấp sẽ không bao giờ có được những nhận thức như thế. Nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi nói rằng bạn là Tất Cả. Đó là ý tôi muốn nói. Chừng nào mà khoa học còn giữ cái quan điểm về thế giới vật chất, dù cho bạn có cố gắng dàn xếp những trải nghiệm tâm linh theo lối song song hay theo lối những phản ứng hóa học trong não bộ hay gì đi nữa, bạn vẫn chưa buông bỏ cái khuôn mẫu cũ. Chỉ khi nào bạn thiết lập một nền khoa học dựa trên nền tảng và ý niệm rằng bản chất của thực tại là ý thức, khi đó bạn mới thật sự buông bỏ cái khuôn mẫu cũ và trọn vẹn hòa nhập được với tâm linh. Đó là những gì tôi đã làm trong cuốn sách, và đó là sự khởi đầu. Nhưng hiện nay cũng đã có những cuốn sách khác cũng nhận ra được điều này. WIE: Vậy là có những người khác đang chứng thực những ý tưởng của ông? AG: Có những người cũng đang bước ra khai sáng và nhìn nhận ý niệm này, rằng tư tưởng này là con đường đúng đắn để giải thích vật lý lượng tử và cũng để phát triển nền khoa học tương lai. Nói cách khác, khoa học hiện tại không những cho ta thấy những nghịch lý, mâu thuẫn, mà còn cho thấy sự thiếu sót của nó trong việc giải thích các hiện tượng nghịch lý và phi thường, ví dụ như tâm lý học siêu hình, siêu linh, ngay cả tính sáng tạo. Và ngay cả những đề tài truyền thống, như khả năng nhận thức hay tiến hóa sinh học, v.v… nó giải thích được những câu hỏi mà các giả thuyết duy vật không thể giải thích. Cho một ví dụ, trong sinh học có một cái gọi là giả thuyết về các điểm nhấn cân bằng (punctuated equilibrium). Giả thuyết này có nghĩa là tiến hóa không xảy ra một cách đều đặn, như Darwin nhìn nhận, mà có những kỉ nguyên tiến hóa xảy ra đột ngột, chúng được gọi là những “điểm nhấn”. Nhưng sinh học truyền thống không có giải thích gì về điều này. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm khoa học dựa trên nền tảng của ý thức, chúng ta có thể thấy được trong hiện tượng về tính sáng tạo, tính sáng tạo đích thực của ý thức. Nói cách khác, chúng ta có thể thật sự thấy được rằng ý thức đang hoạt động một cách sáng tạo ngay cả trong sinh học, ngay cả trong sự tiến hóa của các loài. Và chúng ta có thể chám vào những chỗ trống nền sinh học chính quy không thể giải thích bằng những ý tưởng tâm linh, chẳng hạn như ý thức chính là cái tạo ra thế giới. WIE: Điều này nhắc cho tôi nhớ đến cái phụ đề của cuốn sách, “Làm Thế Nào Ý Thức Tạo Ra Thế Giới Vật Chất”. Đây hiển nhiên là một ý tưởng táo bạo. Ông có thể giải thích rõ hơn điều này thật sự xảy ra như thế nào theo ý kiến của ông không? AG: Thật ra, đây là điều dễ giải thích nhất, bởi vì trong vật lý lượng tử, như tôi đã nói khi nãy, vật thể không được xem như những sự kiện cố định, như chúng ta thường nghĩ vậy. Newton dạy chúng ta rằng vật chất là cố định, chúng có thể được nhìn thấy mọi lúc, di chuyển theo những chiều hướng cố định. Vật lý lượng tử hoàn toàn không hình dung vật thể là như vậy. Trong vật lý lượng tử, vật thể được xem như là những khả năng, những làn sóng khả năng. Đúng chứ? Nên khi câu hỏi được đặt ra, điều gì đã biến đổi khả năng thành hiện thực? Bởi vì, khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ thấy những sự kiện thực tế. Khi bạn nhìn thấy một cái ghế, bạn thấy một cái ghế thực sự, bạn không thấy khả năng của một cái ghế. WIE: Đúng. Tôi hy vọng thế. AG: Tất cả chúng ta đều hy vọng thế. Cái này gọi là “nghịch lý đo đạc lượng tử” (quantum measurement paradox). Nó là một nghịch lý là vì chúng ta là ai mà thực hiện sự biến đổi này? Bởi vì sau cùng thì, trong khuôn mẫu vật chất chúng ta không hề có bất cứ quyền lực nhân quả nào. Chúng ta không là gì ngoài não bộ, cái được tạo ra từ các nguyên tử và các hạt cơ bản. Nên làm sao mà một bộ não được cấu tạo từ các nguyên tử và các hạt cơ bản có thể biến đổi những khả năng thành hiện thực được? Đây gọi là một nghịch lý. Nhưng với góc nhìn mới, ý thức là nền tảng của thực tại, cái gì biến đổi khả năng thành thực tại? Ý thức thực hiện chuyện đó, bởi vì ý thức không tuân theo vật lý lượng tử. Ý thức không phải là vật chất. Ý thức là siêu việt. Bạn có thấy được góc nhìn biến đổi khuôn khổ ngay đây không – làm sao mà ý thức có thể được cho là tạo ra thế giới vật chất được? Thế giới vật chất trong vật lý lượng tử chỉ là những khả năng. Chính nhờ có ý thức, thông qua sự chuyển đổi từ khả năng thành hiện thực, nó tạo ra những gì chúng ta thấy được biểu lộ. Nói cách khác, ý thức tạo ra thế giới được biểu lộ. WIE: Thành thật mà nói, khi lần đầu tiên đọc được dòng phụ đề của cuốn sách của ông, tôi nghĩ là ông chỉ đang ám chỉ theo nghĩa bóng. Nhưng sau khi đọc cuốn sách, và thời gian ngồi nói chuyện với ông ở đây, tôi cảm thấy chắc chắn rằng ý của ông thiên về nghĩa đen nhiều hơn là tôi tưởng. Có một điểm trong cuốn sách thật sự đã làm tôi đứng sững lại về phát biểu theo lý giải của ông, tổng thể vũ trụ hữu hình chỉ tồn tại trong một miền khả năng tiến hóa vô tận cho tới một điểm, khả nằng về một ý thức, một thực thể có tri giác xuất hiện, và ngay lập tức tại thời điểm đó, toàn bọ vũ trụ trở thành hiện thực, bao gồm luôn cả 15 tỉ năm lịch sử dẫn tới cột mốc đó. Ông thật sự có ý như vậy hay sao? AG: Tôi có ý đó theo nghĩa đen. Đây là điều khoa học lượng tử đòi hỏi. Thật sự, trong vật lý lượng tử điều này được gọi là “chọn lựa trì hoãn” (delayed choice). Và tôi đã thêm vào một khái niệm mới, là khái niệm về sự “tự liên quan” (self-reference). Một câu hỏi luôn luôn phát sinh, “Vũ trụ nếu đã tồn tại được 15 tỉ năm, và nếu cần có một ý thức để biến chuyển khả năng thành hiện thực, vậy thì làm thế nào mà vũ trụ đã tồn tại lâu đến thế?” Bởi vì không có ý thức, không có thực thể hữu tri, thực thể sinh học, thực thể từ carbon, trong khối cầu lửa nguyên thủy, cái mà chúng ta cho rằng đã tạo ra vũ trụ, thuyết big bang. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì cả vũ trụ vẫn tồn tại dưới dạng những khả năng cho tới khi có một có một sự đo đạc lượng tử có mối liên hệ với chính nó – đây là một khái niệm mới. Một người quan sát là cần thiết để biến khả năng thành hiện thực, và chỉ khi một người quan sát nhìn thấy, chỉ khi đó cái toàn thể mới biểu hiện – bao gồm luôn thời gian. Hóa ra thì ý tưởng này, một cách rất tế nhị, tinh tế, thật ra đã được tìm thấy trong thiên văn học và chiêm tinh học dưới sự hướng dẫn của một nguyên tắc được gọi là “nguyên tắc nhân quan” (anthropic principle). Và ý tưởng này đã nảy nở trong giới chiêm tinh gia và thiên văn học – rằng vũ trụ có một mục đích. Nó được tinh chỉnh tỉ mỉ, có quá nhiều trùng hợp, dường như rất có thể rằng vũ trụ này đang thực hiện một mục đích gì đó, như thể vũ trụ đang phát triển theo một đường lối mà sẽ có một thực thể có tri giác sẽ xuất hiện tại một điểm. WIE: Vậy là ông cảm thấy rằng có một ý nghĩa, mục đích trong cách mà vũ trụ đang tiến hóa; rằng đại khái là nó đã sinh hoa kết trái qua chúng ta, qua loài người? AG: À, loài người có thể sẽ không phải là kết quả cuối cùng, nhưng chắc chắn chúng ta chính là những hoa quả đầu tiên, bởi vì từ đây mà khả năng về sự sáng tạo bắt đầu. Thú vật rõ ràng cũng có tri giác, nhưng chúng không sáng tạo như chúng ta. Loài người hiện nay dường như chính là một khuôn mẫu toát yếu, nhưng nó sẽ không là khuôn mẫu cuối cùng. Tôi nghĩ chúng ta có một chặng đường dài tiến hóa chưa xảy ra phía trước. WIE: Trong sách ông còn đưa ra một gợi ý xa hơn rằng vũ trụ này đã được tạo ra vì chúng ta. AG: Tuyệt nhiên là vậy. Nhưg nó có ý là những thực thể hữu tri, vì những thực thể hữu tri. Và vũ trụ này là chúng ta. Điều đó là rõ ràng. Vũ trụ có ý thức tự thân, nhưng ý thức tự thân thông qua chúng ta. Chúng ta là ý nghĩa của vũ trụ. Chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ một cách địa lý – Copernicus đã đúng về chuyện đó – nhưng chúng ta là trung tâm ý nghĩa của vũ trụ. WIE: Thông qua chúng ta vũ trụ tìm được ý nghĩa của nó? AG: Thông qua các cá thể hữu tri. Đó không có nghĩa chỉ là loài người trên trái đất. Mà còn có nghĩa là những cá thể hữu tri trên những hành tinh khác – về điều này tôi chắc chắn là có – và điều đó hoàn toàn tương thích với lý thuyết này. WIE: Ngoài là một khoa học gia, ông còn là một người tu hành tâm linh. Ông có thể cho biết điều gi đã mang ông đến với tâm linh? AG: Vâng, tôi nghĩ là trường hợp của tôi cũng khá thông thường, hầu như là một trường hợp cổ điển. Là trường hợp của Phật, người đã nhận ra, ở độ tuổi 29, rằng mọi thú vui của một hoàng tử thật sự chỉ là phí phạm thời gian bởi vì vẫn còn đau khổ trên đời. Đối với tôi thì nó không đến mức như vậy, nhưng vào khoảng 37 tuổi thế giới của tôi bắt đầu rơi rớt thành từng mảnh. Tôi không còn được cung cấp chi phí nghiên cứu; tôi có một cuộc ly hôn và tôi rất cô đơn. Và niềm vui nghề nghiệp tôi thường có khi viết về những nghiên cứu vật lý không còn vui thích gì nữa. Tôi nhớ có lần khi tham dự một cuộc hội thảo, suốt ngày hôm đó tôi đã loanh quanh tranh cãi với nhiều người. Và tối hôm đó khi tôi một mình, tôi cảm thấy thật cô đơn. Đột nhiên lúc đó tôi bị chứng ợ nóng (heartburn) hành hạ, tôi tọng vào cả một chai thuốc Tums (hiệu thuốc đặc trị) nhưng nó vẫn không hết. Tôi đã nếm được mùi vị của đau khổ; tôi đã khám phá ra đau khổ, theo nghĩa đen. Và khám phá đó đã dẫn tôi đến với tâm linh, bởi vì tôi không còn có thể nghĩ được về điều gì khác nữa. Tôi không còn có thể nghĩ ra được cách nào nữa – mặc dù tôi đã hoàn toàn bác bỏ cái ý tưởng về Trời vì đã là một nhà vật lý duy vật khá lâu rồi. Nhiều khi những đứa con tôi hỏi, “Bố có phải là một người vô thần không?” Tôi trả lời đại khái rằng, “Phải.” Và, “Trời có thật không?” Và tôi nói, “Không, bố không tin vào Trời.” Những câu đó tôi hay nói thường xuyên. Nhưng vào khoảng thời gian sau này, khi tôi khoảng 37 tuổi, trong không gian đó, nơi mà Trời không tồn tại và ý nghĩa của cuộc đời đối với tôi chỉ là sự theo đuổi lý trí thành công trong nghề nghiệp, đã không còn có thể thỏa mãn tôi và mang lại được hạnh phúc. Thật sự thì lúc đó đời tôi chứa đầy khổ đau. Và tôi đã biết đến thiền. Tôi muốn biết xem có cách nào để ít nhất tìm được sự khuây khỏa không, chứ chưa nói đến hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì thiền định cũng mang lại được hỷ lạc, nhưng phải qua luyện tập. Thêm vào đó, tôi phải nhắc đến việc tôi tái hôn lần nữa, và thử thách của tình yêu cũng đã rất quan trọng. Nói cách khác, tôi sớm khám phá ra rằng sau khi tôi lập gia đình lần thứ hai thì tình yêu lúc đó rất khác biệt so với những gì tôi nghĩ. Tôi khám phá ra được rằng vợ tôi chính là ý nghĩa của tình yêu, và đó cũng là một đóng góp lớn lao cho cuộc sống tâm linh của tôi. WIE: Thật thú vị khi biết rằng khi ông hướng đến tâm linh bởi vì khoa học đã không thật sự thỏa mãn được khát khao tìm kiếm chân lý của ông, nhưng mặc dù vậy ông vẫn tiếp tục sự nghiệp khoa học của mình. AG: Đúng vậy. Chỉ là cách làm khoa học của tôi đã thay đổi. Lý do khiến tôi đánh mất sự hào hứng trong khoa học là vì tôi đã biến nó trở thành một cuộc chơi nghề nghiệp. Tôi đã đánh mất tinh thần về cách làm khoa học lý tưởng, là tinh thần khám phá, là óc tò mò, là tinh thần nhận biết sự thật. Nên tôi đã không còn tìm kiếm sự thật thông qua khoa học, và vì thế tôi đã phải tìm đến thiền, nơi tôi tìm được chân lý một lần nữa, chân lý về thực tại. Nhưng sau cùng bản chất của thực tại là gì? Bạn thấy xu hướng đầu tiên là chủ nghĩa hư vô, không gì tồn tại; Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng thiền định sớm bảo tôi rằng không, không tuyệt vọng như vậy đâu. Tôi đã có một trải nghiệm. Tôi đã hé nhìn được rằng thực tại thật sự tồn tại. Nó là gì thì tôi không biết, nhưng nó tồn tại. Điều đó đang mang lại động lực cho tôi để trở lại với khoa học để xem tôi có thể làm được gì với nguồn năng lượng mới và phương hướng mới này không, và thật sự tìm kiếm chân lý thay vì tìm kiếm chỉ vì những danh nghĩa nghề nghiệp. WIE: Niềm hứng thú mới mẻ về tâm linh này ảnh hưởng đến các hoạt động khoa học của ông như thế nào? AG: Những gì đã xảy ra là tôi không còn làm khoa học chỉ vì mục đích công bố các bài viết và thực hiện các thí nghiệm cho phép bạn nhận được tài trợ. Thay vào đó, tôi bắt đầu giải quyết những vấn đề thật sự quan trọng. Những vấn đề này ngày nay rất nghịch lý và và rất bất thường. Vâng, tôi không nói rằng các nhà khoa học truyền thống không có một vài vấn đề quan trọng. Cũng có chứ không phải không. Anh thấy đó, khoa học lượng tử là một vấn đề luôn làm trật hướng người ta khỏi những thành tựu nghề nghiệp vì nó là một vấn đề rất khó. Người ta đã cố gắng nhiều thập kỉ nhưng vẫn chưa thể giải đáp được nó. Nhưng tôi nghĩ, “Mình không có gì để mất và mình chỉ đang điều tra về sự thật, tại sao lại không?” Vật lý lượng tử là chuyên ngành tôi biết rõ. Tôi đã nghiên cứu về vật lý lượng tử suốt đời tôi, vậy thì tại sao lại không làm? Đó là lý do dẫn đến câu hỏi, “Nhân tố nào chuyển đổi khả năng thành hiện thực?” và nó đã chiếm hết thời gian của tôi từ 1975 đến 1985, cho tới khi có một bức phá huyền bí xảy ra. WIE: Ông có thể mô tả sự bức phá này không? AG: Vâng, tôi rất sẵn lòng. Nó đang hiển hiện rõ ràng trong đầu tôi. Có một lần – khi sực bức phá này xảy ra – vợ tôi và tôi đang ở Ventura, California và một người bạn tâm linh, Joel Morwood, xuống chơi từ Los Angeles, và tất cả chúng tôi đều đi tới nghe buổi thuyết giảng của Krishnamurti. Krishnamurti, tất nhiên rồi, là một nhà huyền môn vĩ đại và cực kì độc đáo. Sau buổi thuyết giảng chúng tôi về nhà và ngồi ăn tối với nhau. Tôi trao đổi với Joel về những ý tưởng mới nhất của tôi về vật lý lượng tử liên quan đến ý thức và Joel đã thách thức tôi rằng, “Ý thức có thể được giải thích chăng?” Tôi đã cố gắng luồn lách đưa ra câu trả lời nhưng Joel đã không nghe gì hết. Anh ta nói, “Anh đang tự bịt mắt mình bằng khoa học. Anh không nhận ra được rằng ý thức là nền tảng của vạn vật.” Anh ta nói một câu đại khái là, “Không có gì khác ngoài Trời.” Và đã có một cái gì đó lật úp lại trong đầu tôi mà tôi không thể giải thích được. Đây là một nhận thức tối hậu mà tôi có được ngay giây phút đó. Tôi nhớ rằng tôi đã thức suốt đêm đó, nhìn lên bầu trời và có được một cảm giác thiêng liêng lạ lùng về thế giới, và một sự quả quyết hoàn toàn rằng đây đúng là bản chất của thế giới, bản chất của thực tại, và một người có thể làm khoa học dựa trên nền tảng này. Anh thấy đó, cái ý niệm đang thịnh hành bay giờ – ngay cả với những người như David Bohm [4] – là “Làm sao bạn có thể làm khoa học mà không cho rằng có một thực tại vật chất? Làm sao bạn có thể làm khoa học nếu bạn để cho ý thức quyết định những điều tùy nghi?” Nhưng tôi đã hoàn toàn chắc chắn – không một mảy may nghi ngờ nào kể từ đó – rằng một người hoàn toàn có thể làm khoa học trên nền tảng này. Không những thế, họ còn có thể giải quyết những vấn đề của khoa học ngày nay. Và đó là những gì đang diễn ra. Trong vòng vài tháng mọi vấn đề về đo đạc lý thuyết, đo đạc nghịch lý đã tan biến mất. Kể từ khi đó ý tưởng tiếp nối ý tưởng cứ tuôn trào, và rất nhiều vấn đề đã được giải quyết – vấn đề về hiểu biết, nhận thức, tiến hóa sinh học, chữa bệnh bằng tâm linh. Cuốn sách mới nhất của tôi, “Vật Lý của Linh Hồn” (Physics of the Soul) là một học thuyết về luân hồi, tất cả đã được giải thích cặn kẽ. Thật là một cuộc hành trình sáng tạo tuyệt vời. [4] David Bohm: Chuyên gia vật lý lượng tử người Hoa Kỳ. Được công nhận rộng rãi là một trong những nhà vật lý lượng tử quan trọng nhất trong thế kỷ 20. WIE: Nhìn từ góc độ ngược lại, ông nói như thế nào về việc bản thân là một nhà khoa học đã có ảnh hưởng thế nào đến sự tiến hóa tâm linh của ông? AG: À, tôi đã không xem chúng là tách biệt. Sự bao trùm, thống nhất này rất quan trọng đối với tôi. Các giác giả thường cảnh báo người ta rằng, “Đừng phân tách cuộc đời thành cái này hay cái kia.” Đối với tôi nó đến một cách tự nhiên vì tôi đã khám phá ra những cách thức mới mẻ để làm khoa học khi tôi khám phá ra tâm linh. Tâm linh là bản chất tự nhiên của tôi, kể từ đó bất cứ tôi làm gì, tôi không tách biệt chúng. Trước khi có những công trình của tôi, tôi nghĩ rằng nó vẫn còn rất mơ hồ làm thế nào để kết hợp khoa học và tâm linh. Mặc dù là những người như Teilhard de Chardin (nhà triết học, thần học người Pháp), Aurobindo [5], hay Blavatsky [6], đã nhận ra được rằng một nền khoa học như thế sẽ đến, và rất ít người sẽ có thể nhìn thấy nó. Những gì tôi làm là nắn thêm thịt vào tất cả những tầm nhìn ở những thế kỉ trước. Và khi bạn làm thế, khi bạn nhận ra rằng khoa học có thể được dựa trên nền tảng của ý thức, mọi thiếu hụt sẽ không còn nữa. Nói cách khác, thành kiến cho rằng khoa học chỉ mang đến tách biệt sẽ không còn nữa. Khoa học duy vật là một khoa học tách biệt. Một nền khoa học mới nói rằng thế giới vật chất vẫn tồn tại, nhưng nó chỉ là một phần của tổng thể, không phải toàn bộ. Có tách biệt thì cũng phải có thống nhất. Trong cuốn sách Vũ Trụ Tự Thức của tôi, tôi nói về cuộc hành trình của những vị anh hùng trong thế giới khoa học. Tôi nói rằng, 400 năm trước, với Galileo, Copernicus, Newton và những người khác, chúng ta giương cánh buồm tách biệt và du hành vào hải phận của sự tách biệt, nhưng đó chỉ là phần đầu của chuyến hành trình. Sau đó người anh hùng đã khám phá ra được chân lý và quay trở lại. Đây chính là sự trở lại của người anh hùng và chúng ta đang tận mắt chứng kiến qua tầm nhìn mới này. [5] Aurobindo: học giả, nhà thơ, triết gia, yogi người Ấn Độ, là một trong những lãnh tụ tinh thần nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của triết lý Vệ-đà [6] Blavatsky: Nhà huyền bí đại tài trong lịch sử văn minh Tây Âu. Bà cũng là sứ giả trực tiếp của các vị Chân-Sư ngự nơi dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Người sáng lập ra hội Thông Thiên Học. http://www.amitgoswami.org/scientific-proof-existence-god/
 12. muốn chọn tuổi xây nhà

  1963 phạm Kim lâu, Giáp thìn: phạm Hoang ốc Giáp Tý không phạm gì, làm nhà được. Đó là xem tuổi làm nhà, còn phụ thuộc và nhiều thứ quan trọng hơn nhiều, ví dụ: Nhà hướng nào? có phạm gì trong năm nay không? động thổ ở vị trí nào trên miếng đất......, Vậy bạn hãy cân nhắc đề làm nhé. Thân mến!
 13. Hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ: Bắc Kinh lo nhất ông Tập Cận Bình bị hớ Hồng Thủy (GDVN) - Một quan chức Trung Quốc cho biết: "Bảo đảm cho Chủ tịch Tập Cận Bình không bị mất mặt là một ưu tiên hàng đầu đối với Trung Quốc". Reuters ngày 3/4 bình luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là một "cặp chính khách kỳ lạ" trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đầu tiên dưới thời Trump, bắt đầu ngày 6/4 tại Florida. Hai nhà lãnh đạo này có thể có một điểm chung: hùng biện của họ về việc khôi phục sức mạnh quốc gia. Nhưng hai ông khác nhau ở hầu hết các khía cạnh còn lại, từ phong cách chính trị đến kinh nghiệm ngoại giao. Vấn đề đứng đầu chương trình nghị sự tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago được dư luận quan tâm là, liệu Tổng tống Donald Trump có thúc đẩy mối đe dọa sử dụng các quan hệ thương mại với Trung Quốc để ép Bắc Kinh làm nhiều hơn nữa trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng hay không? Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại "Nhà Trắng phương Nam" của ông Trump ở Florida, ảnh minh họa: Washington Times. Một số phụ tá Nhà Trắng tin rằng, con rể ông Donald Trump, cố vấn Jared Kushner có thể đóng vai trò quan trọng, có ảnh hưởng chi phối đến cách Tổng thống Donald Trump ứng xử với ông Tập Cận Bình trong hai ngày 6, 7/4. Mặc dù vậy, một quan chức Trung Quốc cho biết: "Bảo đảm cho Chủ tịch Tập Cận Bình không bị mất mặt là một ưu tiên hàng đầu đối với Trung Quốc". Các cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Trung Quốc thường được lên kịch bản chặt chẽ, tỉ mỉ hơn so với các nhà lãnh đạo nước ngoài khác, đó là cách các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh để đảm bảo họ được đối xử đàng hoàng như một cường quốc toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là một cơ hội để nghiên cứu hai nhà lãnh đạo trong sự tương phản rõ nét: Donald Trump thiếu kiên nhẫn, thẳng thắn và dễ trút sự tức giận lên các dòng trạng thái gây bão trên Twitter. Trong khi đó ông Tập Cận Bình có vẻ ngoài bình tĩnh và thận trọng, không bao giờ xuất hiện trên các mạng xã hội nổi tiếng. Tuy nhiên, điều các quan chức Trung Quốc lo ngại nhất hiện nay là những tình huống bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải bắt tay khá lâu ở tư thế không thoải mái tại Nhà Trắng khi ông đến thăm tháng Hai năm nay. Khi tiếp Thủ tướng Đức, ông Donald Trump phớt lờ lời đề nghị bắt tay của bà Angela Merkel trước truyền thông. Một cuộc điện đàm gay gắt giữa ông Donald Trump với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cũng gây ra những quan tâm đặc biệt từ Bắc Kinh. Nhưng với quyết định tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khá sớm trong nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump cho thấy, cả Nhà Trắng lẫn Trung Nam Hải đều thấy giá trị của những nỗ lực xây dựng một mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Bóng dáng Lã Bất Vi tại hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ Ông Donald Trump bước vào cuộc tiếp ông Tập Cận Bình trong khi vẫn có khoảng trống đáng kể trong đội ngũ cố vấn, tham mưu cho ông về châu Á và chính sách với Trung Quốc. Các quan chức chính quyền tranh luận về khả năng Trump sử dụng kỹ năng đàm phán của mình để thuyết phục Tập Cận Bình rằng, Trung Quốc cần Hoa Kỳ hơn Hoa Kỳ cần Trung Quốc, đặc biệt là khi nói đến tiếp cận thị trường. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, Trung Quốc đủ khôn ngoan chính trị để chống lại các yêu cầu của Hoa Kỳ. Tập Cận Bình chắc hẳn cũng nhìn thấy sự suy yếu của Donald Trump bởi ông đã thất bại trong nhiều chính sách đối nội từ khi nhậm chức. Hai bên đều giữ kỳ vọng thấp với kết quả hữu hình từ chuyến thăm này. Và khác với phong cách tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sẽ không có ngoại giao sân golf với ông Tập Cận Bình, vì nhà lãnh đạo Trung Quốc xem môn thể thao này gắn liền với các "giao dịch mờ ám" của các quan chức tham nhũng. [1] Bình luận về nỗi lo của Trung Nam Hải xung quanh hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ, Willy Lam, tác giả cuốn sách "Chính trị Trung Quốc trong kỷ nguyên Tập Cận Bình" ngày 3/4 viết trên Financial Times, ông Tập Cận Bình lo chuyện ở nhà hơn là chuyến đi Mỹ. Dự kiến ông Tập Cận Bình sẽ tập trung vào kinh tế, thương mại và các vấn đề tiền tệ khi hội đàm với Tổng thống Mỹ ở Florida. Tập Cận Bình sẽ tránh các vấn đề chính trị như việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Tập Cận Bình sẽ thận trọng, bởi ông biết rằng vị Tổng thống doanh nhân có thể kêu gọi chủ nghĩa dân tộc của người Mỹ gây khó khăn cho đảng Cộng sản Trung Quốc, lúc đó nếu ông Tập Cận Bình không chống lại kiên quyết và cứng rắn, thì có thể bị giảm uy tín ở nhà. [2] Còn theo một số nhà quan sát bình luận trên South China Morning Post, Hồng Kông ngày 4/4, ông Tập Cận Bình nên thúc đẩy sáng kiến "một vành đai, một con đường" khi gặp ông Donald Trump. Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nên trở thành nền móng mới cho quan hệ Trung - Mỹ, thay vì hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu như dưới thời Barack Obama. Gal Luft, chuyên gia về Trung Quốc từ Viện Phân tích an ninh toàn cầu tại Washington nói: "Tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ thấy rất hấp dẫn, vì ông rất quan tâm đến cơ sở hạ tầng, muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Mỹ, tìm kiếm cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ". Hầu hết các nhà phân tích cho biết, hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ lần này khó có thể tạo ra kết quả thiết thực vì không vấn đề nóng nào như Biển Đông, Đài Loan, Triều Tiên, mất cân bằng tiền tệ - thương mại có các giải pháp vào lúc này. Andrew Nathan từ Đại học Columbia ở New York cho biết, Tập Cận Bình không muốn và cũng không thể giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên theo cách Donald Trump mong muốn. Ông cũng không mong đợi bất cứ tiến bộ nào trong vấn đề Biển Đông tại hội nghị này. Tài liệu tham khảo: [1]http://www.reuters.com/article/us-usa-china-summit-analysis-idUSKBN1752FT [2]https://www.ft.com/content/c5bebb56-1845-11e7-9c35-0dd2cb31823a [3]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2084452/xi-jinpings-chance-turn-infrastructure-new-building Hồng Thủy
 14. Bạn này gan dạ thật, dám yêu hẳn người sinh năm 1900 cơ á?
 15. Ơ ơ Sư phụ ơi, 2 cuốn sách này SP đã cho in tái bản chưa ạ?
 16. Hiện tượng kỳ lạ khi Hàn Quốc trục vớt phà Sewol Dân trí Vào thời điểm trục vớt phà Sewol hôm 22/3, trên bầu trời Hàn Quốc đã xuất hiện đám mây có hình giống dải ruy băng vàng dùng để tưởng nhớ hơn 300 nạn nhân trong vụ đắm phà này. Đám mây hình dải ruy băng vàng xuất hiện trước khi phà Sewol được vớt lên mặt nước. (Ảnh: Chosun Ilbo) Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, đám mây kỳ lạ này xuất hiện vào khoảng 18h30 ngày 22/3 khoảng nửa ngày trước khi phà Sewol được vớt lên khỏi mặt nước sau gần 3 năm nằm ở độ sâu 40m. Dải ruy băng vàng dùng để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. (Ảnh: Getty) Các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, đám mây này có hình thù giống như dải ruy băng vàng dùng để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. Dải ruy băng còn được coi như biểu tượng của niềm hy vọng. Phà Sewol được vớt lên vào hôm 23/3. (Ảnh: Reuters) Vụ chìm phà xảy ra hồi tháng 4/2014, lấy đi sinh mạng của 304 người, trong đó chủ yếu là học sinh. Gia đình các nạn nhân trong những năm qua đã kêu gọi chính quyền trục vớt chiếc phà và điều tra toàn diện vụ tai nạn thương tâm này. Tuy nhiên, phải gần 3 năm sau, nguyện vọng này mới được hiện thực hóa sau khi các chuyên gia đã nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện thời tiết, sức gió. Minh Phương Theo Chosun Ilbo
 17. Trước tiên Bạn hãy đọc bài viết như đường link dưới đây, sau đó muốn hỏi gì thì hỏi tiếp nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/am-lich/chi-tiet/tuoi-hop-xung-trong-tinh-yeu-2877/
 18. Nghiên cứu khoa học về ‘Con mắt thứ ba’ – P1: Những con người có năng lực đặc biệt Đã từ lâu, nhiều tôn giáo và tín ngưỡng cho rằng trong mỗi người đều có con mắt thứ ba, nó chính là cửa sổ giao tiếp giữa con người với thế giới khác. Tuy vậy, những người khác vẫn luôn nghi ngờ sự tồn tại của con mắt thứ ba. Ngày nay, những thí nghiệm hết sức thực tại và các kết quả nghiên cứu của giới khoa học có thể giúp chúng ta hình dung liệu con mắt thứ ba có thực sự tồn tại hay không. Trong phần 1, xin giới thiệu với bạn đọc các trường hợp có thật đã được ghi nhận. 1. Người phụ nữ có khả năng nhìn khi bị bịt mắt ở Việt Nam Chị Hoàng Thị Thiêm, sinh năm 1970, trú tại xóm Mới, thôn Bùi Trám, xã Hòa Lương, Lương Sơn, Hòa Bình. Chị có thể nhắm mắt mà đọc rõ sách báo, có thể bịt mắt mà đi lại như người bình thường, thậm chí chị có thể bịt mắt mà vẫn đi xe máy, không gặp bất cứ vấn đề gì. Chị Thiêm kể: “Một hôm, tôi ra nhà anh họ bên chồng ở Hà Nội ăn giỗ. Anh ấy thấy tôi có nhiều biểu hiện lạ, sức khỏe yếu nên đã giới thiệu tôi đến học bộ môn năng lượng sinh học, ngồi thiền nâng cao sức khoẻ. Buổi đầu tiên thầy giáo nói mở luân xa cho tôi, yêu cầu tôi nhắm mắt ngồi thiền. Sau đó, thầy hỏi khi nhắm mắt mọi người có nhìn thấy gì không, người thì bảo thấy ngôi sao, người bảo toàn màu đen, riêng tôi không nhìn giống mọi người. Nghĩ trong bụng sao mình lại nhìn thấy thầy nhỉ, sợ nói ra không ai tin nên tôi không nói. Đến buổi thứ 3 tôi mới dám nói cho cả lớp, khi ngồi thiền tôi nhìn thấy thầy giáo và mọi người. Mặt tôi phừng phừng, tôi nói nếu mọi người không tin bịt mắt tôi lại, mang sách vở tôi đọc cho mà xem.” Cả lớp nhốn nháo, chưa tin đó là sự thật, một nhóm đem sách vở đến, nhóm kia tìm khăn bịt kín mít hai hốc mắt của chị Thiêm lại, nhưng chị vẫn đọc được. Chị Thiêm bảo, khả năng này của chị không phải lúc đó mới có mà có từ nhỏ, chỉ có điều ngày nhỏ chị nghĩ ai cũng giống mình nên chưa có dịp nói ra. Chị Hoàng Thị Thiêm có thể đọc sách trong khi mắt bị bịt kín (ảnh: kienthuc.net.vn) Năm 2006, một cuộc kiểm tra khoa học được tiến hành với chị Thiêm trước sự chứng kiến của khoảng 20 cơ quan báo đài, truyền hình. Chị Thiêm được bịt kín mắt nhưng vẫn đi lại trong tòa soạn bình thường mà không bị vấp ngã. Chị quay số điện của chính các phóng viên ghi ra mẩu giấy đưa cho, dù không nhìn bằng mắt thường nhưng chị vẫn bấm đúng số. Chị Thiêm có thể đi xe máy khi mắt bị bịt kín (ảnh: kienthuc.net.vn) Năm 2007, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã tiến hành kiểm tra khả năng của chị trong nhiều tháng, mỗi lần kiểm tra đều có hàng chục người quan sát và theo dõi. Họ kết luận, khi bị bịt kín mắt, chị thực sự có khả năng nhìn mọi vật qua một điểm phía trên của sống mũi, giao giữa hai lông mày mà trong nhân thể học người ta vẫn gọi là ấn đường. Không chỉ nhìn được các vật thể đặt phía trước mặt, chị còn có thể nhìn được các vật thể phía 2 bên thái dương của mình. Gần đây nhất, tháng 5/2015, một nhóm các nhà khoa học tại Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người một lần nữa tiến hành kiểm tra với chị. Trong lần kiểm tra này, chị đã đọc chính xác các tài liệu được đưa ra mặc dù mắt vẫn bị bịt kín. Chị còn có thể xác định hình dáng và màu sắc của các vật thể hoặc có thể dùng bút để nối 5/6 điểm trên một tờ giấy để tạo thành hình một ngôi sao năm cánh. Không chỉ ở Việt Nam, các nhà khoa học ở các nước như Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc đã mời chị sang để kiểm tra về “con mắt thứ ba” của chị. Khả năng của chị đều đã khiến họ kinh ngạc. Họ đều công nhận, ở chị thực sự tồn tại con mắt thứ ba. Chị Thiêm có thể nối 5/6 điểm để tạo thành một hình ngôi sao 5 cánh khi mắt bị bịt kín (ảnh chụp video/vtv.vn) Chị Thiêm trong một lần được chuyên gia nước ngoài thực nghiệm về sự tồn tại của con mắt thứ 3 (ảnh: kienthuc.net.vn) Ngoài ra, không chỉ nhìn đọc được chữ và nhìn được vật thể khi bị bịt mắt, chị Thiêm còn có khả năng nhìn được và giao tiếp được với những người đã chết. Chị đã giúp cho nhiều gia đình tìm được mộ của người đã mất, thậm chí, chị còn có thể giao tiếp với những người đã chết đuối để họ chỉ ra chỗ xác của họ bị vùi lấp. Video về khả năng nhìn bằng con mắt thứ ba của chị Hoàng Thị Thiêm trong chương trình Những chuyện lạ Việt Nam của VTV 2. Cô gái có đôi mắt như máy chụp X-quang Natasha Demkina sinh năm 1987, là cô gái sống ở thành phố Saransk (Nga). Khi Natasha lên 10 tuổi, một trận đau ruột thừa suýt cướp đi tính mạng của cô. Trở về nhà sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, cô bé Natasha vẫn vui tươi, sinh hoạt bình thường. Cho đến một ngày, Natasha hét toáng lên khi đứng trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, bụng mẹ có cái hạt đậu và cái vòi xếp nếp kìa. Cả cái quả gì đo đỏ đang cử động nữa”. Quá hoảng sợ, mẹ Natasha lập tức đưa con đến bác sĩ. Vừa đến bệnh viện, Natasha lại khiến cho bác sĩ hoảng sợ theo khi cô bé mô tả các bộ phận trong cơ thể ông. Do còn nhỏ nên Natasha không thể dùng được thuật ngữ y học để kể tên từng bộ phận trong cơ thể. Cô bé chỉ biết mô tả thận là hạt đậu, ruột là chiếc vòi xếp nếp… Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện đã tập trung tại phòng khám của cô bé và họ đều bối rối trước những gì cô bé nói. Điều đặc biệt là cô bé có thể chỉ ra vị trí chính xác của từng bộ phận cho đến những vết thương của một bác sĩ nào đó. Natasha có thể “siêu âm” từng nội tạng, xác định tình trạng bệnh tật cũng như nhận diện tế bào, vi khuẩn hoặc vi-rút trong cơ thể. Qua nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ cho biết, những chẩn đoán của cô nhiều lúc còn chính xác hơn bác sĩ có trang thiết bị y tế tiên tiến hỗ trợ. Mặc dù cô bé có thể thấy được nội tạng của người khác nhưng Natasha lại không thể “siêu âm” cho chính mình. Natasha Demkina, cô gái được biết đến với khả năng thấu thị thân thể như một máy chụp X-quang (ảnh: internet) Natasha cho biết: “Tôi có thể điều chỉnh được cách nhìn của mắt. Nếu muốn xem thể trạng sức khỏe của ai đó, tôi có thể dễ dàng chuyển sang cách nhìn thứ hai trong tích tắc. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, tôi có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc trong cơ thể người, vị trí cũng như chức năng của các cơ quan. Thật khó giải thích làm thế nào tôi có thể nhận biết bệnh tật trong cơ thể. Các nội tạng có vấn đề đều sinh ra một loại phóng xạ, giúp tôi nhận ngay ra vị trí đang bị tổn thương. Tuy nhiên, cách nhìn thứ hai của tôi chỉ có tác dụng vào ban ngày mà thôi”. Video về quá trình kiểm tra khả năng của Natasha: Trong truyền thuyết, các vị danh y của Trung Hoa cổ đại đều có những khả năng siêu thường. Họ có thể nhìn thấu cơ thể người bằng thiên mục hay con mắt thứ ba. Ví dụ, Hoa Đà nhìn thấy một khối u trong não Tào Tháo và khuyên Tào Tháo mổ não để làm thủ thuật bỏ khối u. Nhưng Tào Tháo lại nghĩ rằng Hoa Đà muốn giết mình nên đã giam Hoa Đà trong ngục tới chết. Sau đó, Tào Tháo đã thực sự phát bệnh đau đầu mà chết. Theo các kinh sách cổ xưa, con mắt thứ ba nằm ở trước trán, hơi dịch lên trên và ở giữa hai hàng lông mày, nó có thể được mở ra thông qua việc thực hành các môn tu luyện. >> Nghiên cứu khoa học: Thiền định có thể sản sinh siêu năng lực 3. Những người có khả năng nhìn xa hàng nghìn dặm Năm 1995, Cục tình báo trung ương Mỹ CIA giải mật và chấp thuận công bố một số tài liệu tiết lộ về việc tham gia một chương trình bí mật có tên Stargate kéo dài 25 năm. Ghi nhận trong nghiên cứu cho biết, Ingo Swann, một người tham gia chương trình này có thể nhìn thấy được các vòng tròn đặc trưng bao quanh sao Mộc trước khi NASA chụp ảnh nó bằng tàu không gian Pioneer 10. Một số cá nhân cũng có thể nhìn được vật thể và con người ở các phòng riêng biệt và hoàn toàn bị chặn từ vị trí người quan sát. Dao thị, một năng lực của con mắt thứ ba cho phép thấy cảnh tượng cách xa hàng ngàn cây số (ảnh: freeclairvoyantreading) Vào năm 2003, báo Washington Post có đưa tin, giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989, trong cuộc chiến với các tổ chức khủng bố hoặc các chế độ bất đồng chính kiến, bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng các nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt của con mắt thứ ba như Joe MacNonigle trong việc xác định nơi các con tin người Mỹ bị giam giữ, kho vũ khí hay bản doanh của thủ lĩnh của các tổ chức này. Các tài liệu do Washington Post thu được cho biết kết quả làm việc của các nhà ngoại cảm đều mang lại thành công cho các chiến dịch quân sự. Cuốn sách bí mật của khả năng dao thị do Joe MacNonigle làm tác giả (ảnh: Amazon) Không chỉ các trường hợp được đề cập bên trên, đã có hàng nghìn báo cáo và ghi nhận về các hiện tượng khác nhau của con mắt thứ ba khác ở khắp nơi trên thế giới và thu hút được sự quan tâm lớn của mọi người. Mặc dù hiểu biết của con người về con mắt thứ ba vẫn còn rất hạn chế, nhưng trước những hiện tượng và các thử nghiệm hết sức thực tại và rõ ràng như bên trên, có lẽ chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại hết sức thực tế của chúng. Ngày nay, khoa học hiện đại đã công nhận rằng, phía trước tuyến tùng quả trong bộ não cũng có một cấu trúc giống y hệt con mắt người. Trong phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về tuyến tùng quả này. Thiện Tâm tổng hợp
 19. XEM NGÀY TỐT XẤU: TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO! Từ xa xưa, nền tảng tri thức của thế giới Đông phương là thuyết Âm dương ngũ hành, người phương Đông trong mọi sự đều dựa trên những phương pháp ứng dụng của lý thuyết này, ví như kiến trúc, y dược, ẩm thực, đối nhân xử thế, văn thi âm nhạc.v.v. Vì vậy phương pháp chọn ngày tốt xấu là một phần nhỏ trong những phương pháp ứng dụng của học thuật cổ Đông phương, nhưng cực kỳ phổ biến và quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày cũng như những hoạt động quan trọng của một cộng đồng hay quốc gia. Các lễ đăng quan, thăng vị của vua chúa, quan lại xưa đều được chọn ngày tốt để cử hành; các cuộc chiến, khi xuất quân, chủ tướng cũng chọn ngày tốt để xuất binh; hôn nhân giá thú, các sự tang ma lễ chạp, các sự vinh quy hiếu hỷ…đều trước tiên được chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức khởi sự. Cho thấy sự mong cầu an lạc của con người là một tâm lý tinh thần cơ bản thiết yếu và phương pháp ứng dụng xem ngày tốt xấu dựa trên lý thuyết cổ xưa huyền vĩ, lý thuyết Âm dương ngũ hành thuộc nền văn hiến Việt 5000 năm là phương pháp phổ chúng. Dân gian Việt thường có câu, “tránh voi không xấu mặt nào”. Voi là vật vận chuyển của nhà binh hoặc nhà quan khi xưa, tuy là con vật trông hiền lành nhưng sự nguy hiểm của nó là dĩ nhiên và tiềm ẩn, bởi không biết voi phát điên khi nào và với ai. Tránh đi là phương cách vẹn toàn. Đó là nhận thức thực tại giản đơn nhưng hàm chứa sự phản ánh tính hiện thực có quy luật có khả năng tiên tri (biết trước), nhận thức tính quy luật đó và hành sự cho tùy ứng thì gọi là đạo đức. Vì vậy lẽ an nguy, sự thắng bại, sự tựu thành phải được tiên liệu dựa trên việc thực hành nhận thức các quy luật khách quan, vốn tri thức về hiểu biết tính quy luật của không gian và thời gian, có quan hệ tương tác đến vụ việc, con người, cộng đồng và xã hội, đó là tiên lượng thời gian, không gian thuận lợi nhằm phục vụ cho hoạt động sống của con người. Vì vậy trong nhiều phương pháp xem ngày tốt xấu khác nhau, đôi khi đến phức tạp, dù đằng sau đó là cả những phương pháp lý luận đồ sộ, thì phương pháp phổ biến và cơ bản vẫn là phương sách hữu lý hữu dụng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cộng đồng. Phương pháp xem ngày tốt xấu theo ngày Tam Nương và Nguyệt Kỵ là cơ bản, đây là phương pháp đơn giản nhanh chống chỉ cần ghi nhớ và vận dụng với thủ thuật chủ yếu là loại suy những ngày xấu của phương pháp nêu trên và chọn lựa tùy ý những ngày còn lại. Ngày Tam Nương: 3, 7, 13, 18, 22, 27. Ngày Nguyệt Kỵ: "Mồng năm, mười bốn hăm ba Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn". Ngoài ra có thể chọ chi tiết hơn những ngày Hoàng Đạo và Hắc Đạo, tuy nhiên việc bất tiện là sự tra cứu sách vở, do vậy dân gian Việt Nam mới có câu: “ Không biết ngày nào tốt xấu thì cứ mồng chín (09), mười chín (19), hăm chín (29) mà làm”. Định lượng về không – thời gian là vốn kiến thức thâm sâu của tri thức uyên áo và huyền ảo của nền văn minh Đông phương mà nền tảng là lý thuyết Âm dương ngũ hành, lý thuyết thống nhất vũ trụ, mà chủ nhân đích thực là nền văn minh Lạc Việt 5000 huyền vĩ từ bờ nam sông Dương Tử. Việc vận dụng các phương pháp cụ thể của vốn trí thức thuộc nền văn minh này có vẻ mơ hồ nhưng phổ chúng, không thể che lấp được nền tảng huyền vĩ của lý thuyết đứng sau nó, lý thuyết Âm dương ngũ hành. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn Sài Gòn 16/3/2017
 20. Chính quyền Trump "khai tử" chính sách xoay trục sang châu Á của Obama Dân trí Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính sách “xoay trục sang châu Á”, một trong những dấu ấn của chính quyền Barack Obama, sẽ bị “khai tử” dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton (Ảnh: Xinhua) “Liên quan đến vấn đề xoay trục, tái cân bằng,… đó là những từ được dùng để mô tả chính sách đối với châu Á của chính quyền tiền nhiệm”, Diplomat dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, Mỹ trong tuần này. “Tôi nghĩ các bạn có thể kỳ vọng rằng chính quyền (của Tổng thống Donald Trump) sẽ xây dựng chiến lược riêng… Chúng tôi vẫn chưa đi vào chi tiết xem chiến lược mới sẽ như thế nào hay thậm chí có cần một chiến lược mới hay không”, bà Thornton nói thêm. Chính sách xoay trục sang châu Á là di sản ghi dấu ấn của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, trong đó Mỹ chủ trương thắt chặt hơn mối quan hệ gần gũi với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, bà Thornton nhấn mạnh ngay cả khi chính sách có thay đổi thì chính quyền mới vẫn giữ nguyên cam kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc liệu chính quyền của Tổng thống Trump có xây dựng khẩu hiệu mới cho chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương hay không. “Chúng tôi sẽ vẫn hiện diện và hoạt động tích cực tại châu Á. Nền kinh tế châu Á rất quan trọng đối với sự thịnh vượng và tăng trưởng của Mỹ. Do vậy, chúng tôi sẽ vẫn tới khu vực này để tìm kiếm hợp tác trong các vấn đề thương mại công bằng và tự do; ứng phó với các thách thức an ninh khu vực như vấn đề Triều Tiên; đồng thời tiếp tục thúc đẩy một trật tự ổn định, hòa bình, mang tính xây dựng và dựa trên pháp quyền ở châu Á”, bà Thornton nhấn mạnh. Bình luận của bà Thornton được đưa ra trước thềm chuyến công du châu Á đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ông Tillerson dự kiến sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong chuyến đi lần này, bắt đầu từ ngày 15/3. Thành Đạt
 21. Biết là diễn đàn vẫn còn trong thời gian nâng cấp, nhưng với mong muốn hỗ trợ kỹ thuật đỡ vất vả, tôi thấy có hiện tượng các topic khi có nội cung mới không tự động hiện lên khi click vào 'NỘI DUNG MỚI" để hiện ra các bài viết mới. Tôi báo để các bạn kỹ thuật biết, đỡ phải test tìm lỗi. Trân trọng.
 22. CÓ NÊN SỬ DỤNG "TỲ HƯU" Trong địa lý, Tỳ Hưu là linh vật được coi là sẽ mang lại may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp và trấn trạch trừ tà khí, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Thực hư thế nào? có đúng như vậy hay không? Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con là: Si vẫn, Phụ hí, Bệ ngạn, Bí hí, Toan nghê, Bồ lao, Trào phong, Nhai xế và Tỳ Hưu là đứa con thứ 9. Sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất, ở Tỳ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà trong 9 đứa con của rồng không có con nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỳ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác: đầu như Kỳ Lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có hậu môn. Sinh ra chưa được vài ngày thì Tỳ Hưu chết, chết từ khi còn rất bé, làm cho Ngọc Hoàng cảm động nên cho về làm linh vật nhà trời chuyên phò trợ về tài lộc. Thật lạ, theo truyền thuyết thì một con vật bị dị tật bẩm sinh, chết yểu ngay khi còn rất bé vậy mà được đem ra làm vật phẩm trấn yểm cầu mong may mắn, sức khỏe, tài lộc. Từ lâu người Trung quốc đã sử dụng Tỳ Hưu như là một linh vật đem về đặt để trong nhà, thiết kế làm trang sức để đeo lên người với mong muốn tài lộc sẽ đến với mình, câu hỏi đặt ra là có nên sử dụng hay không? Ứng dụng trong việc trấn yểm trong bộ môn địa lý, tất cả các vật khí dùng trấn yểm đều phải có hình tượng tốt đẹp, và đương nhiên phải thuận lẽ tự nhiên: có ăn vào thì phải có thải ra, tuy nhiên hình tượng Tỳ Hưu thì không phải vậy, nó chỉ ăn vào mà không bao giờ thải ra và nó là biểu hiện của lòng tham của con người luôn muốn được mà không muốn mất, muốn có thật nhiều và không muốn mất (lòng tham không đáy là vậy) Theo Địa lý Lạc việt thì mọi vật phẩm trấn yểm đều là yếu tố cuối cùng và phải sử dụng cái gì? sao cho phù hợp và yêu cầu là luôn phải có hình tượng tốt do đó Tỳ Hưu không phải là lựa chọn để trấn yểm như người dân Trung quốc đang sử dụng và chúng ta nên hiểu rằng nếu sử dụng Tỳ hưu thì sẽ có cái lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn cho sự thất bại Vài nhời chia sẻ cùng bà con.
 23. Kính thưa đoàn chủ tịch. Kính thưa quí vị đại biểu và quí vị khách quí! * Tôi rất lấy làm hân hạnh, được sự tín nhiệm của ban tổ chức cho phép đọc bản tham luận của mình trong cuộc hội thảo về Nữ sĩ Ngân Giang. Viết về tài năng thơ và sự nghiệp thi ca của Nữ sĩ Ngân Giang, các văn nhân, nghệ sĩ đã tốn biết bao giấy mực. Không ai có thể phủ nhận tài thơ Đường tuyệt kỹ của Nữ sĩ Ngân Giang. Bà đã được giới thi nhân phong tặng là “Nữ hoàng Đường thi Việt Nam”. Để viết về sự nghiệp thi ca của bà, tôi nghĩ phải là các bậc văn tài uyên bác và cần khá nhiều thời gian. Văn tài của Nữ sĩ đúng như bút hiệu của bà – đã tạo ra một dòng thơ – dòng thơ Ngân Giang, mà mỗi một bài thơ như một vì sao lấp lánh trong dòng sông thơ ấy. Tám nẻo sông Ngân, sao lấp lánh. Một vùng trăng nước, sóng chơi vơi. Trong giới hạn của một bản tham luận, tôi chỉ xin phép bàn về một bài thơ – một ngôi sao trong dòng sông thơ Ngân Giang. Một bài thơ đã đi vào huyền thoại trong văn học sử. Đó là bài Trưng Nữ Vương. Có thể nói đây là bài thơ hay nhất, vô tiền khoáng hậu trong số những bài thơ miêu tả về cuộc kháng chiến hào hùng, bi tráng trong cổ sử với vị liệt nữ bất tử của dân tộc Việt – Bà Trưng Trắc . Và đây cũng là một trong những bài thơ hay nhất của Nữ sĩ Ngân Giang. Bài thơ đã trở thành huyền thoại với sự ra đi của thi sĩ Đông Hồ, ngay trên giảng đường Đại học Văn khoa Sài Gòn vào năm 1969. Khi đọc xong khổ thơ cuối cùng của bài thơ, tâm hồn thi cảm cả một đời thơ của ông, đã thăng hoa theo hồn thơ bài Trưng Nữ Vương đến cõi vĩnh hằng. Sự kết thúc một đời thơ của thi sĩ Đông Hồ với bài Trưng Nữ Vương đã ghi lại trong tâm thức hậu thế một huyền thoại thi ca Việt Nam. Có thể nói, so với các huyền thoại thi ca trong lịch sử thi ca nhân loại – như Tư Mã Tương Như với khúc “Phương cầu hoàng” làm siêu lòng Trác Văn Quân, Tiêu Sử - Lộng Ngọc hòa tình yêu đôi lứa trong tiếng tiêu réo rắt ở thời Xuân Thu, hay như huyền thoại của Bá Nha – Tử Kỳ và các huyền thoại khác – thì có thể nói: Những rung cảm đến tận cùng của hai tâm hồn thơ đồng điệu - Đông Hồ và Ngân Giang nữ sĩ - là một sự thật đi vào huyền thoại. Chứ không phải là một huyền thoại đi vào đời thường. Nhưng cũng chính vì nhà thơ Đông Hồ đã ra đi bất ngờ, nên những cảm xúc của ông về vẻ đẹp trong bài thơ “Trưng Nữ Vương” đã không được chia sẻ cho hậu thế. Bài thơ Trưng Nữ Vương như ngừng lại trong khoảnh khắc cô đơn của hồn người thơ với những rung cảm chưa kịp tìm đến với những tâm hồn đồng điệu. Tiếng thơ, hồn thơ và sự huyền ảo vi diệu trong bài Trưng Nữ Vương như tiếng đàn của Bá Nha chợt ngừng rung trong không gian, im lặng với cô liêu cho đến tận bây giờ. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. * Bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ sĩ Ngân Giang được sáng tác vào năm 1939. Lần đầu được in trong tập thơ “Tiếng vọng sông Ngân”, do nhà in Lê Cường ấn bản. Khi cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng đã đi vào cõi bất tử đầy bi tráng trong trang sử Việt trải hàng ngàn năm, rất nhiều bài thơ của thi nhân Việt đã viết về Hai Bà. Dư âm của những hồn thơ ấy, chúng ta có thể thấy trong Đại Nam Quốc sử diễn ca: Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo , thù chồng chẳng quên Hay là: Ba thu gánh vách sơn hà Một là báo phục, hai là bá vương . Những bài thơ viết về Hai Bà Trưng trước đây, phần lớn chỉ nhấn mạnh khía cạnh tranh đấu và kiệt hiệt của dân tộc Việt thông qua hình ảnh Hai Bà Trưng. Nhưng phải đến bài thơ Trưng Nữ Vương thì sự huyền vĩ trong trang sử bi tráng và những chiến công oanh liệt mới hòa quyện với tình người cao cả và làm nổi bật tính nhân bản trong quan hệ con người. Bài thơ gồm năm khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt. Ngay từ khổ thơ đầu đã vẽ lên hào khí và vẻ đẹp uy dũng của người liệt nữ: Thù hận đôi lần chau khóe hạnh Một trời loáng thoáng bóng sao rơi. Dồn sương vó ngựa xa non thẳm Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi. Trong thơ bà, từ đối từ, ý đối ý, hình đối hình ….. Trong thơ như có cả cung điệu đi vào lòng người. Luật thơ Đường chặt chẽ làm khó bao thi nhân, nhưng với tài hoa của bà thì chính sự khắt khe ấy như chỉ là sự minh họa cho một tài năng thơ. Để miêu tả sự gian khổ nơi chiến trường đầy sát khí và hào hùng của người liệt nữ, Nữ sĩ Ngân Giang đã hạ bút với câu kết xuất thần giàu hình tượng ở khổ thơ thứ hai: Ngang dọc non sông đường kiếm mã, Huy hoàng cung điện nếp cân đai. Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa, Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai. Với câu kết của khổ thơ: “Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai”, có thể nói đây là một hình tượng đẹp nhất trong thi ca Việt, khi miêu tả về số phận con người trước một nghịch cảnh. Người cảm thụ thơ đã như vừa thấy được vẻ đẹp kiêu sa, khí phách của người liệt nữ Trưng Trắc, trước những bạo tàn chiến tranh và cũng không khỏi bùi ngùi cho phận người nhi nữ trong cảnh phong ba bão tố - Qua hình ảnh một đóa mai kiều diễm, mong manh, nhưng bất khuất trước gió lạnh, mưa ngàn….. Đọc Trưng Nữ Vương của Nữ Sĩ Ngân Giang, ngay từ 4 khổ thơ đầu, bà đã cho chúng ta thấy tính uy dũng, bất khuất của người danh nhân liệt nữ Việt, luôn đi bên cạnh những giá trị đầy nhân bản và cao thượng. Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai ! Hai Bà đã kháng chiến vì sự bi thương của giống nòi Lạc Việt, qua nỗi đau riêng của chính mình. Bởi vậy, chúng ta tìm thấy ở hai câu kết trong khổ thơ này liền mạch với ý thơ trên, minh họa cho mục đích của cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc vì nợ nước và thù nhà: Hồn người chín suối cười an ủi Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi. Vị liệt nữ anh hùng dân tộc Việt, khi trở lại với chính mình thì sự nghiệp ấy không phải là mục đích của Người, mà chỉ để rửa hờn cho đất nước: ” cốt xong thù vạn cổ” và để “Hồn người chín suối cười an ủi” - trong đau khổ tận cùng, người cô phụ “Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi”. Sự thành công của Hài Bà Trưng trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, qua thơ Ngân Giang, được miêu tả bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa, cao quý đượm nét buồn cô phụ, như được nhắc lại với sự thành kính biết ơn của các thế hệ tiếp nối dòng sử Việt, trong khổ thơ thứ 4: Lạc tướng quên đâu lời huyết hận Non Hồng quét sạch bụi trần ai. Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời… Lịch sử đã trôi qua hai ngàn năm, kể từ ngày Hai Bà Trưng khởi nghĩa vì độc lập và những giá trị của văn hiến Việt. Những thế hệ tiếp nối trong lịch sử thăng trầm của ngươì Việt vẫn muôn đời cung kính trước anh linh và uy dũng của Hai Bà. Hương khói ngàn thu dâng kính, nỗi huyết hận riêng của người liệt nữ Trưng Trắc hòa trong quyền lợi chung của dân tộc đã được Nữ sĩ Ngân Giang miêu tả rất tài tình trong hai câu: Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời… Trong 4 khổ thơ đầu, người cảm thụ thơ đã thấy tài hoa của Nữ Sĩ Ngân Giang qua những hình tượng đối nhau tưởng như không thể dung hòa khi đặt cạnh nhau, nhưng chúng lại hòa vào nhau một cách nhuần nhuyễn, tài hoa: Đó chính là những hình ảnh của chiến tranh sắt máu, sự đau thương, lòng tự hào và bất khuất của dân tộc Việt, bên cảnh vẻ đẹp, kiêu sa đài các của người nhi nữ với tình yêu con người. Vượt trội lên hoàn cảnh lịch sử đau thương đó, là tính chính nghĩa và chất nhân bản của cuộc kháng chiến, được thể hiện qua những hình tượng miêu tả nỗi đau riêng của Bà Trưng Trắc – Người anh hùng liệt nữ đầu tiên trong sử Việt và cả nhân loại. Trong bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ sĩ Ngân Giang, thì 4 khổ thơ đầu chỉ là sự chuẩn bị cho khổ thơ tứ tuyệt cuối cùng và cũng là đoạn kết để đưa bài thơ vào cõi bất tử trong nền thi ca Việt. Nhưng có thể nói rằng chỉ đến khổ thơ thứ 5 thì sự thăng hoa của một tài hoa thơ, cùng với những gía trị nhân bản và tình yêu con người mới lên đến tận cùng. Tính minh triết sâu sắc qua hình tượng đặc thù của nghệ thuật thi ca cũng thể hiện một cách rất sắc sảo ở khổ thơ này. Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi, Chỉ với hai câu thơ với hình tượng thật là đắt giá. Ngựa vốn là loại động vật vô ý thức mà phải “kinh vó” trước uy danh và chiến công hiển hách của Hai Bà, đủ thấy được sự tàn khốc và sự thành công của cuộc kháng chiến do Hai Bà lãnh đạo. Nhưng trong cái uy dũng chung của cả một dân tộc thì vẫn ẩn chứa nỗi thương đau rất nhân bản và một mục đích chính nghĩa của cuộc kháng chiến– thông qua hình tương bi thương rất riêng của Bà Trưng Trắc: Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi, Tài tình quá! Chỉ một câu thơ và chỉ bằng hình tượng, đã không thể trộn lẫn hình ảnh một liệt nữ anh hùng nào trong lịch sử thế giới. Vì đó chính là hình tượng đặc trưng của Hai Bà Trưng. Sự bi thương đến mức “lạnh” cả đầu voi thì thật là một từ rất đắt và không thể thay thế. Với hai câu thơ này – qua hình tượng song đối “voi”, “ngựa” - thì sự hào hùng bi tráng không chỉ dừng lại ở hành vi con người mà đã lan đến cả cõi vô tri. Cả bài thơ đã là sự tuyệt vời trong thi ca Việt. Nhưng chính hai câu kết mới là nguyên nhân để bài thơ Trưng Nữ Vương đi vào cõi bất tử của thi ca Việt Nam. Chính hai câu kết mới để tất cả mọi diễn biến dồn dập, hoành tráng bi hùng của cuộc kháng chiến Hai Bà Trưng, được miêu tả trong bài thơ trước đó, như hòa nhập với hư vô, vươn đến tận cõi bất tử. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. Đọc đến hai câu này, những hình tượng khốc liệt, bi tráng trong cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng trong thơ, như đọng lại và nhường cho một không gian khác: Không gian nội tâm của con người. Và chính trong không gian nội tâm này là đoạn kết cho cả bài thơ, là sự thăng hoa của tài hoa và tư duy thơ của Nữ Sĩ Ngân Giang. Ở đây những hình tương đối nhau không chỉ ở đối câu, đối chữ mà còn đối về cả ý, cả tình, cả tư duy và tính minh triết của nó, ngay trong một câu: Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Nỗi bơ vơ của con người trong đời sống thế nhân vốn chỉ là lẽ thường tình. Nhưng cái nội tâm “bơ vơ” thường nhân ấy, khi đặt cạnh “Điện Ngọc” – một hình tượng tột đỉnh phù hoa - thì đó lại chính là cái nền cao ngất để đưa cái “bơ vơ” lên đến tận cùng không còn nơi bấu víu. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Có thể nhận xét rằng: Một câu thơ thuộc hàng huyền thoại thi ca, khi nó miêu tả và cô lập được một trạng thái trừu tượng: Trạng thái tâm tư đau khổ tận cùng của con người. Nhưng đáp lại trạng thái đau khổ tận cùng đó, thì lại là sự lãnh cảm của ngoại cảnh, qua câu: Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. Cả một không gian mênh mông, im ắng bao trùm lên một hình tượng của quyền lực tối hậu, nhưng bất lực trước đau khổ tận cùng của con người. Hai câu đối nhau, nhưng hòa quyện, tiếp nối liên hoàn với nhau và cùng đưa đến một chủ đích: Sư cô đơn tận cùng trong tâm hồn con người và không tìm được sự đồng cảm. Nhưng tất cả hình tượng trong hai câu này, lại toát lên tính minh triết rất nhân bản, làm nên đoạn kết vô tiền khoáng hậu của bài thơ, để hồn thơ thăng hoa đến tận cõi vĩnh hằng. Đó chính là sự ca ngợi tình yêu con người vượt lên trên tất cả. “Điện Ngọc” – Đó là đỉnh cao của sự phú túc vật chất mà thế nhân hằng mơ ước. “Ngôi trời” – Đó là quyền lực tối hậu thống trị cõi nhân gian. Nếu như những khổ đau nơi trần thế đều đến từ tham vọng của chính con người vì quyền lực và của cải – Thì ở đây - Trong thơ Ngân Giang – cụ thể trong bài Trưng Nữ Vương này - ”Điện Ngọc” cũng bơ vơ, “Ngôi Trời” còn lẻ bóng. Ở đây, chính tình yêu con người mới là những gía trị đích thực vượt lên mọi tham vọng của tha nhân. Mà chính quyền lực tối hậu và của cải phù hoa chất ngất ấy, chỉ là cái nền cho tình yêu con người bay bổng trong cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối đề cao tính nhân bản và tình yêu con người, bên cạnh những hình ảnh hào hùng, bi tráng của cuộc chiến, đã làm nên một sức nặng qua hình tượng thi ca, trở thành một đối trọng của cả bài thơ, khiến bài thơ trở nên bất tử. Hình ảnh con người bơ vơ bên “Điện Ngọc” và sự vô cảm của ánh trăng suông trong cõi mênh mông vô tận, soi một “ngôi trời” lẻ bóng , như một nét khắc họa tuyệt diệu đến huyền vĩ của nghệ thuật thi ca khi miêu tả nỗi cô đơn tận cùng và khẳng định tình yêu con người chính là ước vọng cuối cùng cao quý nhất trong kiếp tha nhân. Cùng với sự hào hùng bi tráng của cuộc kháng chiến Hai Bà Trưng trong sử Việt, vẻ đẹp tuyệt mỹ của bài thơ Trưng Nữ Vương mang đầy tình minh triết và nhân bản về tình yêu con người, sẽ vĩnh viễn là ngôi sao sáng chói, lấp lánh trên dòng Ngân Giang. * Có thể nói rằng: Hầu hết những áng thi văn đi vào cõi bất tử của nghệ thuật và thi ca nhân loại thì đều chứa đựng những giá trị minh triết ca ngợi tình yêu con người, vượt lên trên mọi tham vọng của tha nhân với hoàn cảnh bi tráng. Nền văn hiến trải gần 5000 năm lịch sử Việt cũng đã tạo nên những áng thi văn đầy minh triết ca ngợi tình yêu con người, đầy nhân bản. Xa xưa nhất chính là câu chuyện văn học sử nổi tiếng: Chuyện tình Mỵ Châu Trọng Thủy. Cái chết của Trong Thủy đã khẳng định tình yêu bất tử và phủ nhận chiến tranh phi nghĩa. Trong Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, chúng ta cũng thấy tính nhân bản được đề cao như là một gía trị chủ đạo trong nền văn hiến Việt. Và ngày nay, chúng ta lại tìm thấy sự minh triết với những giá trị đầy nhân bản trong bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ Sĩ Ngân Giang: Sự đau thương bi tráng và tột đỉnh vinh quang, nhưng vượt lên trên tất cả là một giá trị bất tử của tình yêu con người. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quí vị. Nguyễn Vũ Tuấn Anh
 24. Bây giờ lỡ có bầu rồi mà đi hỏi có hợp không hả? vậy nếu người ta bảo không thì bạn làm gì??? Theo quan điểm của Luận tuổi lạc việt thì Yêu là lấy, quan trọng sinh con thế nào để có thể tốt cho gia đình, vậy bạn cứ lấy bình thường chẳng có đại kỵ nào hết. Duy chỉ lưu ý là năm nay bạn đang chịu hạn Tam tai thôi.
 25. Hàng trăm cá voi chết dạt bờ, sắp xảy ra siêu động đất? (Dân Việt) Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân hàng loạt cá voi chết trôi vào bờ, trong khi những lo ngại khác đang nổi lên rằng đó là dấu hiệu của một trận “siêu động đất” sắp xảy ra. Xác của hơn 400 con cá voi đã trôi vào bờ biển ở South Island của New Zealand tuần qua đã làm dấy lên lo ngại một trận động đất sắp xảy ra. Trước đó, hơn 170 con các voi khác cũng dạt vào bờ biển ở Australia, có liên quan đến các trận động đất ở Ấn Độ Dương. Hồi năm 2004, tiến sĩ Arunachalam Kumar của trường Cao đẳng Y tế Kanachur ở Ấn Độ đã gửi một cảnh báo vào đầu tháng 12. 2004, chỉ vài tuần trước khi sóng thần ập tới. Ông giải thích: "Đó là quan sát của tôi, khẳng định trong những năm qua qua theo dõi hiện tượng cá voi, cá heo chết bất thường xảy ra rải rác khắp nơi trên thế giới đều liên quan đến những thay đổi và xáo trộn trong các tọa độ trường điện từ”. TV New Zealand cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận khi liên hệ giữa những con cá voi mắc cạn và động đất. Một số người dân đã lên Twitter để chia sẻ nỗi sợ hãi của họ về trận siêu động đất có thể sắp xảy đến.