• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamhung

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  2.356
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  38

Everything posted by phamhung

 1. Cung Phu gặp sao Địa Kiếp nằm tại vị trí xấu, vợ chồng ly biệt là phải. Nhất là cháu không được hưởng Phúc. Họ hàng ly tán rời quê hương nhiều. Cháu nên khấn tốt Cụ 4 đời ( Bố gọi là Ông Nội ) để cái may mắn sẽ tốt hơn. Ngôi Mộ này được chôn cất tại đồng có nước xung quanh( Hoặc nếu Trời mưa thì nươc bao quanh ) Bố có thời gian tham gia ngành Quân chính, nếu không cũng phải làm việc gì liên quan đến sắt, thép. Bố có quyền Trưởng, tính hơi nóng nẩy nhưng biết kìm nén.
 2. Bạn tham khảo đường link sau đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/am-lich/chi-tiet/tuoi-hop-xung-trong-tinh-yeu-2877/
 3. Ở đây là diễn đàn lý học đông phương, các thày đã dày công nghiên cứu, phục hồi lại di sản của tổ tiên do vậy nếu nhờ tư vấn ở đây thì hãy sử dụng trình tử vi lạc việt thì sẽ được tư vấn.
 4. Ban nên hỏi là ".... định đặt tên cháu là Nguyễn Ái Mỹ thì có tốt cho cháu sau này không..." chứ hỏi có hợp với mệnh không . .. . rồi người ta trả lời là "Không" thì rồi lại hỏi nữa à? Bạn nên lựa chọn vài cái tên mà bạn và gia đình cho là phù hợp với gia đình để người tư vấn xem và lựa chọn giúp trong số những tên đó. Vì nếu không nhỡ người ta trả lời đúng câu hỏi của bạn thì có mà hỏi hết năm không ra cái tên đâu.
 5. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều tương tác khác nhau, như Nhà cửa, môi trường, con người, rồi vợ con.... chứ không thể chỉ do mình bạn tương tác của vợ mà làm cho chồng bạn bị như vậy. Vì cần rất nhiều thông tin nữa thì mới có thể kết luận về sự việc của chồng bạn nên ở đây tôi chưa kết luận gì về việc đó. Bây giờ bạn ở với gia đình hay chỉ ở riêng 2 mẹ con với nhau?
 6. Không, là mình báo cho quản trị biết là có cái thiếu thông tin như trước thôi chứ mình có đăng gì lên đó đâu?
 7. Không phải là ý của tớ mà là trước đây đó là một subsite về Tư vấn Phong thủy, có giá cả, đồ phòng thủy .... mà, giờ không thấy nên báo thôi.
 8. Từ trang chủ click vào TƯ VẤN PHONG THỦY thì ra đường link sau: http://www.phongthuylacviet.org.vn/
 9. Gửi Bá Kiến Anh thấy mục "Tư vấn phong thủy" hiện đang chưa vào được, chỉ hiện ra mỗi chứ "Hello" thôi. Nhờ Bá kiến xem lại giúp nhes. Thanks!
 10. Các thông tin của bạn đưa ra đang mâu thuẫn. Thông tin viết ở đây và thông tin lấy lá số tử vi không trùng nhau.
 11. Hải quân Trung Quốc thu giữ thiết bị lặn Mỹ ở Biển Đông Một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc thu giữ một thiết bị lặn không người lái, được tàu nghiên cứu hải dương Mỹ triển khai ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông. Tàu USNS Bowditch. Ảnh: Wikipedia Vụ việc xảy ra hôm 15/12, khi USNS Bowditch, một tàu nghiên cứu khảo sát hải dương, đang chuẩn bị thu hồi thiết bị lặn không người lái (UUV), Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm nay cho biết. Thiết bị lặn bị thu giữ ở cách Vịnh Subic, Philippines 160 km về phía tây bắc. Khi tàu nghiên cứu đang thu hồi thiết bị lặn, một tàu Trung Quốc đã ở đó từ trước để theo đuôi tàu Bowditch, lao vào và "giữ nó một cách bất hợp pháp". Tàu Bowditch dừng ở vùng biển để thu hồi hai thiết bị lặn, CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói. Khi đó, tàu hải quân Trung Quốc thả một tàu nhỏ xuống biển. Con tàu nhỏ này bơi sát cạnh và đội tàu Trung Quốc lấy đi một trong các thiết bị lặn. "Họ trộm nó", quan chức Mỹ nói. Buồng lái tàu Mỹ liên lạc với tàu Trung Quốc nhưng phía Trung Quốc đáp lại rằng họ đang trở về hoạt động bình thường và sau đó rời khỏi khu vực. Vụ việc kiểu này dường như chưa từng xảy ra. Vấn đề đang được xử lý qua các kênh ngoại giao, khi Mỹ yêu cầu phía Trung Quốc trao trả thiết bị. Các tàu nghiên cứu hải dương học Mỹ thường bị theo đuôi tại vùng biển vì bị cho là đang do thám. Tuy nhiên, theo quan chức Mỹ, trong trường hợp này, thiết bị lặn chỉ đơn giản là đang đo đạc điều kiện biển. Vị trí Vịnh Subic, Philippines. Đồ hoạ: globalbalita Trọng Giáp - VnExpress ------------------------------------------------------ Thu giữ tại vùng biền quốc tế là sao ta? không khéo lại bị coi là cướp biển thì chít
 12. Là bạn nên có bản thiết kế, post lên đây + lấy la bàn đo cụ thể xem miếng đất đó có hướng bao nhiêu độ? (đứng giữa miếng đấy mà đo) để mọi người giúp chọn vị trí động thổ.
 13. Điều này rất cần người làm thày phải có đủ trình độ, cảm nhận và Thực sự quan tâm, để ý và hiệu chỉnh với thực tế cuộc sống vì đôi khi trong sinh hoạt hàng ngày người ta cần cái này, cái kia và sẽ đặt vô tội vạ đồ dùng do vậy sẽ vô tình gây lên những tương tác không mong muốn. Tất cả những người có hiểu biết về tương tác thực tại của Khí sẽ hiểu điều mà Mr Mạnh Đại Quân chia sẻ, rất mong anh chia sẻ nhiều hơn để bà con, anh chị em những người nghiên cứu học hỏi và ứng dụng. Trân trọng cảm ơn Anh.!
 14. Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ, Đài Loan kêu gọi bình tĩnh Trung Quốc trao công hàm ngoại giao sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ đắc cử và lãnh đạo Đài Loan, trong khi Đài Bắc kêu gọi Bắc Kinh bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tươi cười trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tại văn phòng ở Đài Bắc. Ảnh: SCMP Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết nước này trao công hàm "kiên quyết phản đối" với "phía Mỹ liên quan", kêu gọi xử lý vấn đề Đài Loan một cách cẩn trọng nhằm tránh bất cứ biến động không cần thiết nào trong quan hệ. "Nguyên tắc Một Trung Quốc là nền tảng chính trị cơ bản của quan hệ Trung - Mỹ", Reuters dẫn Bộ này tuyên bố. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kéo dài 10 phút. Đây là lần đầu tiên một tổng thống hay tổng thống Mỹ đắc cử điện đàm với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979, khi tổng thống Mỹ bấy giờ là Jimmy Carter công nhận chính sách "Một Trung Quốc", qua đó cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông Trump cho biết bà Thái "gọi điện cho ông" để chúc mừng ông đắc cử tổng thống, trong tuyên bố đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter. "Thật hay khi Mỹ bán cho Đài Loan hàng tỷ đôla thiết bị quân sự và tôi không nên được nhận một cuộc gọi chúc mừng", AFP dẫn lời ông phản pháo vài giờ sau. Cơ quan lập pháp Đài Loan phụ trách vấn đề Trung Quốc đại lục thì cho rằng Bắc Kinh cần nhìn nhận cuộc điện đàm một cách "bình tĩnh". "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc đối mặt với tình hình mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và làm việc với chúng tôi để hướng tới phát triển quan hệ xuyên eo biển, mở ra cách thức mới đem lại lợi ích cho sự phát triển hoà bình, thịnh vượng và ổn định cho khu vực", Hội đồng các vấn đề Đại lục cho biết. Sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng tái khẳng định việc ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc". Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh hy vọng quan hệ song phương Trung - Mỹ sẽ không bị "can thiệp hay tổn hại" sau cuộc điện đàm, nhưng cho rằng đây là "thủ đoạn thấp hèn" của Đài Loan. Trọng Giáp
 15. Trump đột nhiên mắng Trung Quốc ‘không ngớt lời’ Trong loạt tin nhắn đưa ra tối 4/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã không ngớt lời chỉ trích Trung Quốc. TQ nói gì sau khi Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan? Trump bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Theo báo Guardian, ông Trump đã lên tiếng cáo buộc quốc gia châu Á thao túng tiền tệ, phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Guardian cho hay, hiện chưa rõ lý do khiến ông Trump đột nhiên chỉ trích Trung Quốc như vậy. “Trung Quốc có hỏi chúng ta, việc họ phá giá đồng nội tệ (khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh), đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ (Mỹ không đánh thuế họ) hay xây dựng tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông... có được hay không?”. “Tôi không nghĩ là có chuyện đó”, ông Trump viết. Ảnh: AP Tờ Guardian cho hay, những chỉ trích trên của ông Trump với Trung Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhóm chuyển giao quyền lực của ông lên tiếng bác bỏ những luận điểm cho rằng cuộc điện đàm mới đây giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan đánh dấu một chính sách mới của Mỹ với Trung Quốc. Trước đó, hôm 2/12, ông Trump đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Đây là sự kiện chưa từng có trong quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan gần 4 thập niên qua. Giới phân tích nhận định, cuộc điện đàm bất ngờ này tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng giữa Mỹ với Trung Quốc. Ông Trump là tổng thống hoặc tổng thống đắc cử đầu tiên nói chuyện với một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979, khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan sau khi công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Ngay sau cuộc gặp trên, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố tái khẳng định lập trường của Washington ủng hộ chính sách "Một nước Trung Quốc". Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, bà Emily Horne nhấn mạnh không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách lâu nay của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan. Dương Lâm
 16. Mỹ tái khẳng định duy trì cam kết với đồng minh châu Á Mỹ tái khẳng định duy trì cam kết với các đồng minh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giữ quan hệ quân sự với đối tác luôn mạnh mẽ. Đô đốc Harry Harris. Ảnh: AP. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cam kết kiên định với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ - châu Á - Thái Bình Dương", Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, phát biểu ngày 15/11 tại một sự kiện do tờ Defense One tổ chức. Theo ông Harris, "giá trị của việc Mỹ hoạt động ở khu vực Ấn Độ - châu Á - Thái Bình Dương đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ". Ông Harris đưa ra bình luận trên vào thời điểm chính sách đối ngoại không rõ ràng của tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump khiến nhiều nước đồng minh lo ngại. Trump từng yêu cầu Nhật Bản đóng góp nhiều hơn để duy trì lực lượng Mỹ tại quốc đảo, khiến Tokyo lo ngại có rạn nứt trong liên minh với Washington. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến gặp Trump ở New York trong tuần này. Những nước đồng minh khác cũng muốn thấy rõ hướng đi Trump sắp chọn do bình luận ông đưa ra khi tranh cử mâu thuẫn với các chính sách đã có từ lâu của Mỹ. Đô đốc Harris còn cho biết ông quan ngại trước một số tuyên bố từ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhưng chúng không ảnh hưởng đến quan hệ quân sự song phương. Ông Duterte tăng cường chỉ trích Mỹ sau khi Washington bày tỏ quan ngại về chiến dịch trấn áp ma túy mà Manila đang triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khẳng định liên minh an ninh với Mỹ không bị hủy hoại. Tuy nhiên, hai bên sẽ dừng các cuộc tập trận chung thường niên gồm tập trận hải quân CARAT và đổ bộ Phiblex. Như Tâm
 17. Chưa ăn thua gì đâu Longphibaccai ơi. mới có 7.4 độ dích te thôi mừ. Hì
 18. Dạ, tuyệt quá, con mong Sư phụ thật khỏe mạnh và sớm ra Hà Nội ạ? con rất hào hứng mong chờ Sư phụ. Yeah!
 19. Dạ vâng ạ, vì Sư phụ bảo không cần quan tâm đến cơn này nên con chưa làm gì ạ. Con rất ngoan, Sư phụ bảo sao là làm y nguyên như vậy ạ. Hì Với lại, thiên hạ đang hùng hồn tuyên bố nên con định kệ họ xem sao ấy mà, con xin ý kiến Sư phụ về vụ này ạ. Con cũng giống SP là lo cho bà con tội nghiệp thôi.
 20. Nhân ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Phamhung xin gửi tới Sư mẫu cùng toàn thể chị em Phụ nữ diễn đàn nhà ta lời chúc Sức khỏe, niềm vui, thành công và Hạnh phúc!
 21. aygia ơi, câu đó là của GS Vật lý Nguyễn Văn Trọng phát biểu tại Cafe Trung Nguyên trong buổi tọa đàm. Vì là ý kiến của cá nhân nên cần cần nói rõ ra như vậy kẻo gây hiểu lầm. Bây giờ phamhung đang vinh dự được một số người coi là "hâm hâm, dở dở vì đuổi mưa, đuổi bão", cái mà hàng trục năm nay người ta (báo chí, các nhà khoa học ...) đã nghĩ, đã phản bác Sư phụ. Hì Phamhung đã nói với một số người chề môi dè bửu .... mà phamhung được gặp trực tiếp rằng, chúng ta chỉ nên nói, phản ứng đúng chừng mực, câu từ hợp lý khi chưa rõ, chưa biết về bất kỳ vấn đề nào đó, đừng vội quy chụp khi hiểu biết của bản thân còn chưa tới. "Biết thì thưa thốt, chưa biết thì dựa cột mà nghe" phamhung đã nhắc họ như vậy đấy. Vì Phamhung đã thực hiện nhiều ca nho nhỏ trong phạm vi của phamhung và đã được các nhân chứng chứng kiến, xác nhận. Tuy nhiên có một số người vẫn tỏ ra nghi ngờ và cho rằng ăn may mặc dù họ vẫn nói là phục vì được việc cho họ. Vụ cơn bão số 7 này là bài tập đầu tiên Sư phụ giao cho Phamhung và được Sư phụ hướng dẫn, giám sát trực tiếp từ ngày 17/10/2016 và cũng giống như bao lần Sư phụ đã thực hiện phamhung lại giống Sư phụ là chẳng may đúng. Hì
 22. aygia ơi, câu đó là của GS Vật lý Nguyễn Văn Trọng phát biểu tại Cafe Trung Nguyên trong buổi tọa đàm. Vì là ý kiến của cá nhân nên cần cần nói rõ ra như vậy kẻo gây hiểu lầm.
 23. Bão Chính thức tan và chuyển thành áp thấp nhiệt đới.
 24. Con thực hiện đúng chỉ đạo của SP sau khi SP cho ý chỉ chiều qua đấy ạ, hì Bão Sarika suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở bờ biển Quảng Ninh 10h ngày 19/10, sau khi tiến gần vùng biển Quảng Ninh, bão Sarika suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn gây gió giật cấp 8-9. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, 10h ngày 19/10, khi cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 60 km, bão Sarika đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió tối đa chỉ còn 60 km/h (cấp 7), giật tăng 2 cấp. Giải thích việc bão nhanh chóng suy yếu khi tiệm cận bờ, một chuyên gia cho biết, do vịnh Bắc Bộ lạnh, không được tiếp thêm năng lượng, cộng với không có sự "tiếp sức" của gió đông nam thổi lên. Đường đi của bão Sarika. Ngoài ra, trên biển Đông còn sắp đón bão Haima. Ảnh: NCHMF. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ quặt lên phía bắc, đi vào Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật tăng 2 cấp, ở bắc vịnh Bắc Bộ, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, sóng biển cao 2-4 m. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa, phổ biến 50-100 mm. Đài Hải quân Mỹ dự báo đường đi của bão. Ảnh: NRLMRY. Được hình thành từ ngày 13/10 trên vùng biển phía đông Philippines, bão Sarika nhanh chóng mạnh lên, đổ bộ vào đảo Luzon (Philippines) với cấp gió khoảng 15. Vào biển Đông sáng 16/10 với cường độ cấp 14, bão di chuyển nhanh và sáng nay đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), giảm còn cấp 12. Đây là cơn bão thứ 7 trên biển Đông trong năm nay. 6 cơn bão trước đó đã gây ra nhiều thiệt hại cho miền Bắc. Siêu bão Haima ngoài khơi Philippines 7h ngày 19/10, siêu bão Haima cách đảo Luzon (Philippines) 440 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất 220 km/h, tương đương cấp 17. Đến 20/10, bão sẽ trên khu vực đông bắc biển Đông, cách đảo Luzon khoảng 150 km về phía tây bắc, cường độ gió giảm xuống cấp 14. Vùng biển đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-12. Phạm Hương
 25. Dạ vâng ạ, thói đời là thế Sư phụ ạ, thế mới biết bao năm nay SP âm thầm chịu đựng thế nào nhưng thôi kệ họ đi SP ạ, chẳng thèm chấp làm gì, đã một số cơn bão vừa qua đây thày trò mình không nói gì thì nó hoành hành thế mà có ai mở mồm đâu, cơn này thày trò mình tham gia thì lại thấy họ xuất hiện chém gió. Hic