• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamhung

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  2.356
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  39

Everything posted by phamhung

 1. Ngày 25/8/2018 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương đã tổ chức Khai giảng khoá học Kiến thức cơ bản về thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch nhân danh nền Văn hiến Việt. Tham gia buổi khải giảng: 1. Thày Thiên sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Nguyễn Vũ Diệu) - Chủ tịch Hội đồng khoa học 2. Ông Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm 3. Ông Phạm Hùng Phương (PhamHung) - Chánh Văn phòng 4. Các khách mời; 5. Các cựu học viên, học viên đang học các lớp khác 6. Toàn thể học viên ở phía Bắc bao gồm từ Hà Tĩnh trở ra Mở đầu buổi lễ, ông Pham Hung - Chánh Văn phòng Trung tâm đã tuyên bố lý do tại sao lại mở lớp khoá học Kiến thức cơ bản về thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch nhân danh nền Văn hiến Việt, giới thiệu đại biểu và nội dung chương trình Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Nguyễn Vũ Diệu) - Chủ tịch Hội đồng khoa học đã phát biểu khai giảng và trực tiếp giảng luôn bài học đầu tiên và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu lý học để mọi người biết cách tiếp cận và nghiên cứu như thế nào để đạt hiệu quả đối với từng môn học thuộc nền lý học. Thày Thiên sứ đã giới thiệu Nền văn minh Đông phương huyền vĩ sừng sững thách đố trí tuệ của nhân loại hàng ngàn năm qua. Chính bởi chúng ta mắc sai lầm về: 1/ Phương pháp nghiên cứu. 2/ Nhầm lẫn khái niệm. 3/ Cội nguồn xuất xứ. 4/ Không xác định được tính thất truyền và sai lệch trong cấu trúc nội tại. Bởi vậy, chúng ta không thể hiểu được bản chất những hệ thống lý thuyết ứng dụng vô cùng đồ sộ của học thuyết Âm Dương Ngũ hành. Chỉ có thể nhân danh nền văn hiến Việt, chúng ta mới hiểu được bản chất của sự huyền vĩ và tính chân lý của học thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch. Chúng ta cần năm vững những kiến thức và bản chất những khái niệm căn bản đích thực của học thuyết này, mới có thể tiếp tục nghiên cứu sâu và phục hồi một cách hoàn chỉnh những phương pháp ứng dụng bao trùm lên mọi lĩnh vực với một khối lượng đồ sộ của nền văn minh này. Đây là khóa học này cực kỳ quan trọng, giúp mọi người hiểu kỹ được các khái niệm cơ bản để sau này học xâu hơn vào từng bộ môn sẽ dễ dàng hiểu xuyên suốt toàn bộ vấn đề từ căn nguyên của nó. Hy vọng với tâm huyết của thày Nguyễn Vũ Diệu, người luôn đau đáu với cội nguồn văn hiến Việt 5000 năm và muốn truyền tải tới những người nghiên cứu sau tiếp thu được kiến thức một cách đúng đắn, hoàn chỉnh và ứng dụng đúng với từng bộ môn một cách khoa học, từ đó giúp người đời tránh đi được những mê muội từ những tuyên truyền, bẻ cong sự thật và làm quá lên của những kẻ lợi dụng tín ngưỡng của bà con để trục lợi.
 2. Kính thưa đoàn chủ tịch. Kính thưa quí vị đại biểu và quí vị khách quí! * Tôi rất lấy làm hân hạnh, được sự tín nhiệm của ban tổ chức cho phép đọc bản tham luận của mình trong cuộc hội thảo về Nữ sĩ Ngân Giang. Viết về tài năng thơ và sự nghiệp thi ca của Nữ sĩ Ngân Giang, các văn nhân, nghệ sĩ đã tốn biết bao giấy mực. Không ai có thể phủ nhận tài thơ Đường tuyệt kỹ của Nữ sĩ Ngân Giang. Bà đã được giới thi nhân phong tặng là “Nữ hoàng Đường thi Việt Nam”. Để viết về sự nghiệp thi ca của bà, tôi nghĩ phải là các bậc văn tài uyên bác và cần khá nhiều thời gian. Văn tài của Nữ sĩ đúng như bút hiệu của bà – đã tạo ra một dòng thơ – dòng thơ Ngân Giang, mà mỗi một bài thơ như một vì sao lấp lánh trong dòng sông thơ ấy. Tám nẻo sông Ngân, sao lấp lánh. Một vùng trăng nước, sóng chơi vơi. Trong giới hạn của một bản tham luận, tôi chỉ xin phép bàn về một bài thơ – một ngôi sao trong dòng sông thơ Ngân Giang. Một bài thơ đã đi vào huyền thoại trong văn học sử. Đó là bài Trưng Nữ Vương. Có thể nói đây là bài thơ hay nhất, vô tiền khoáng hậu trong số những bài thơ miêu tả về cuộc kháng chiến hào hùng, bi tráng trong cổ sử với vị liệt nữ bất tử của dân tộc Việt – Bà Trưng Trắc . Và đây cũng là một trong những bài thơ hay nhất của Nữ sĩ Ngân Giang. Bài thơ đã trở thành huyền thoại với sự ra đi của thi sĩ Đông Hồ, ngay trên giảng đường Đại học Văn khoa Sài Gòn vào năm 1969. Khi đọc xong khổ thơ cuối cùng của bài thơ, tâm hồn thi cảm cả một đời thơ của ông, đã thăng hoa theo hồn thơ bài Trưng Nữ Vương đến cõi vĩnh hằng. Sự kết thúc một đời thơ của thi sĩ Đông Hồ với bài Trưng Nữ Vương đã ghi lại trong tâm thức hậu thế một huyền thoại thi ca Việt Nam. Có thể nói, so với các huyền thoại thi ca trong lịch sử thi ca nhân loại – như Tư Mã Tương Như với khúc “Phương cầu hoàng” làm siêu lòng Trác Văn Quân, Tiêu Sử - Lộng Ngọc hòa tình yêu đôi lứa trong tiếng tiêu réo rắt ở thời Xuân Thu, hay như huyền thoại của Bá Nha – Tử Kỳ và các huyền thoại khác – thì có thể nói: Những rung cảm đến tận cùng của hai tâm hồn thơ đồng điệu - Đông Hồ và Ngân Giang nữ sĩ - là một sự thật đi vào huyền thoại. Chứ không phải là một huyền thoại đi vào đời thường. Nhưng cũng chính vì nhà thơ Đông Hồ đã ra đi bất ngờ, nên những cảm xúc của ông về vẻ đẹp trong bài thơ “Trưng Nữ Vương” đã không được chia sẻ cho hậu thế. Bài thơ Trưng Nữ Vương như ngừng lại trong khoảnh khắc cô đơn của hồn người thơ với những rung cảm chưa kịp tìm đến với những tâm hồn đồng điệu. Tiếng thơ, hồn thơ và sự huyền ảo vi diệu trong bài Trưng Nữ Vương như tiếng đàn của Bá Nha chợt ngừng rung trong không gian, im lặng với cô liêu cho đến tận bây giờ. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. * Bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ sĩ Ngân Giang được sáng tác vào năm 1939. Lần đầu được in trong tập thơ “Tiếng vọng sông Ngân”, do nhà in Lê Cường ấn bản. Khi cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng đã đi vào cõi bất tử đầy bi tráng trong trang sử Việt trải hàng ngàn năm, rất nhiều bài thơ của thi nhân Việt đã viết về Hai Bà. Dư âm của những hồn thơ ấy, chúng ta có thể thấy trong Đại Nam Quốc sử diễn ca: Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo , thù chồng chẳng quên Hay là: Ba thu gánh vách sơn hà Một là báo phục, hai là bá vương . Những bài thơ viết về Hai Bà Trưng trước đây, phần lớn chỉ nhấn mạnh khía cạnh tranh đấu và kiệt hiệt của dân tộc Việt thông qua hình ảnh Hai Bà Trưng. Nhưng phải đến bài thơ Trưng Nữ Vương thì sự huyền vĩ trong trang sử bi tráng và những chiến công oanh liệt mới hòa quyện với tình người cao cả và làm nổi bật tính nhân bản trong quan hệ con người. Bài thơ gồm năm khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt. Ngay từ khổ thơ đầu đã vẽ lên hào khí và vẻ đẹp uy dũng của người liệt nữ: Thù hận đôi lần chau khóe hạnh Một trời loáng thoáng bóng sao rơi. Dồn sương vó ngựa xa non thẳm Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi. Trong thơ bà, từ đối từ, ý đối ý, hình đối hình ….. Trong thơ như có cả cung điệu đi vào lòng người. Luật thơ Đường chặt chẽ làm khó bao thi nhân, nhưng với tài hoa của bà thì chính sự khắt khe ấy như chỉ là sự minh họa cho một tài năng thơ. Để miêu tả sự gian khổ nơi chiến trường đầy sát khí và hào hùng của người liệt nữ, Nữ sĩ Ngân Giang đã hạ bút với câu kết xuất thần giàu hình tượng ở khổ thơ thứ hai: Ngang dọc non sông đường kiếm mã, Huy hoàng cung điện nếp cân đai. Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa, Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai. Với câu kết của khổ thơ: “Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai”, có thể nói đây là một hình tượng đẹp nhất trong thi ca Việt, khi miêu tả về số phận con người trước một nghịch cảnh. Người cảm thụ thơ đã như vừa thấy được vẻ đẹp kiêu sa, khí phách của người liệt nữ Trưng Trắc, trước những bạo tàn chiến tranh và cũng không khỏi bùi ngùi cho phận người nhi nữ trong cảnh phong ba bão tố - Qua hình ảnh một đóa mai kiều diễm, mong manh, nhưng bất khuất trước gió lạnh, mưa ngàn….. Đọc Trưng Nữ Vương của Nữ Sĩ Ngân Giang, ngay từ 4 khổ thơ đầu, bà đã cho chúng ta thấy tính uy dũng, bất khuất của người danh nhân liệt nữ Việt, luôn đi bên cạnh những giá trị đầy nhân bản và cao thượng. Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai ! Hai Bà đã kháng chiến vì sự bi thương của giống nòi Lạc Việt, qua nỗi đau riêng của chính mình. Bởi vậy, chúng ta tìm thấy ở hai câu kết trong khổ thơ này liền mạch với ý thơ trên, minh họa cho mục đích của cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc vì nợ nước và thù nhà: Hồn người chín suối cười an ủi Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi. Vị liệt nữ anh hùng dân tộc Việt, khi trở lại với chính mình thì sự nghiệp ấy không phải là mục đích của Người, mà chỉ để rửa hờn cho đất nước: ” cốt xong thù vạn cổ” và để “Hồn người chín suối cười an ủi” - trong đau khổ tận cùng, người cô phụ “Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi”. Sự thành công của Hài Bà Trưng trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, qua thơ Ngân Giang, được miêu tả bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa, cao quý đượm nét buồn cô phụ, như được nhắc lại với sự thành kính biết ơn của các thế hệ tiếp nối dòng sử Việt, trong khổ thơ thứ 4: Lạc tướng quên đâu lời huyết hận Non Hồng quét sạch bụi trần ai. Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời… Lịch sử đã trôi qua hai ngàn năm, kể từ ngày Hai Bà Trưng khởi nghĩa vì độc lập và những giá trị của văn hiến Việt. Những thế hệ tiếp nối trong lịch sử thăng trầm của ngươì Việt vẫn muôn đời cung kính trước anh linh và uy dũng của Hai Bà. Hương khói ngàn thu dâng kính, nỗi huyết hận riêng của người liệt nữ Trưng Trắc hòa trong quyền lợi chung của dân tộc đã được Nữ sĩ Ngân Giang miêu tả rất tài tình trong hai câu: Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời… Trong 4 khổ thơ đầu, người cảm thụ thơ đã thấy tài hoa của Nữ Sĩ Ngân Giang qua những hình tượng đối nhau tưởng như không thể dung hòa khi đặt cạnh nhau, nhưng chúng lại hòa vào nhau một cách nhuần nhuyễn, tài hoa: Đó chính là những hình ảnh của chiến tranh sắt máu, sự đau thương, lòng tự hào và bất khuất của dân tộc Việt, bên cảnh vẻ đẹp, kiêu sa đài các của người nhi nữ với tình yêu con người. Vượt trội lên hoàn cảnh lịch sử đau thương đó, là tính chính nghĩa và chất nhân bản của cuộc kháng chiến, được thể hiện qua những hình tượng miêu tả nỗi đau riêng của Bà Trưng Trắc – Người anh hùng liệt nữ đầu tiên trong sử Việt và cả nhân loại. Trong bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ sĩ Ngân Giang, thì 4 khổ thơ đầu chỉ là sự chuẩn bị cho khổ thơ tứ tuyệt cuối cùng và cũng là đoạn kết để đưa bài thơ vào cõi bất tử trong nền thi ca Việt. Nhưng có thể nói rằng chỉ đến khổ thơ thứ 5 thì sự thăng hoa của một tài hoa thơ, cùng với những gía trị nhân bản và tình yêu con người mới lên đến tận cùng. Tính minh triết sâu sắc qua hình tượng đặc thù của nghệ thuật thi ca cũng thể hiện một cách rất sắc sảo ở khổ thơ này. Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi, Chỉ với hai câu thơ với hình tượng thật là đắt giá. Ngựa vốn là loại động vật vô ý thức mà phải “kinh vó” trước uy danh và chiến công hiển hách của Hai Bà, đủ thấy được sự tàn khốc và sự thành công của cuộc kháng chiến do Hai Bà lãnh đạo. Nhưng trong cái uy dũng chung của cả một dân tộc thì vẫn ẩn chứa nỗi thương đau rất nhân bản và một mục đích chính nghĩa của cuộc kháng chiến– thông qua hình tương bi thương rất riêng của Bà Trưng Trắc: Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi, Tài tình quá! Chỉ một câu thơ và chỉ bằng hình tượng, đã không thể trộn lẫn hình ảnh một liệt nữ anh hùng nào trong lịch sử thế giới. Vì đó chính là hình tượng đặc trưng của Hai Bà Trưng. Sự bi thương đến mức “lạnh” cả đầu voi thì thật là một từ rất đắt và không thể thay thế. Với hai câu thơ này – qua hình tượng song đối “voi”, “ngựa” - thì sự hào hùng bi tráng không chỉ dừng lại ở hành vi con người mà đã lan đến cả cõi vô tri. Cả bài thơ đã là sự tuyệt vời trong thi ca Việt. Nhưng chính hai câu kết mới là nguyên nhân để bài thơ Trưng Nữ Vương đi vào cõi bất tử của thi ca Việt Nam. Chính hai câu kết mới để tất cả mọi diễn biến dồn dập, hoành tráng bi hùng của cuộc kháng chiến Hai Bà Trưng, được miêu tả trong bài thơ trước đó, như hòa nhập với hư vô, vươn đến tận cõi bất tử. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. Đọc đến hai câu này, những hình tượng khốc liệt, bi tráng trong cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng trong thơ, như đọng lại và nhường cho một không gian khác: Không gian nội tâm của con người. Và chính trong không gian nội tâm này là đoạn kết cho cả bài thơ, là sự thăng hoa của tài hoa và tư duy thơ của Nữ Sĩ Ngân Giang. Ở đây những hình tương đối nhau không chỉ ở đối câu, đối chữ mà còn đối về cả ý, cả tình, cả tư duy và tính minh triết của nó, ngay trong một câu: Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Nỗi bơ vơ của con người trong đời sống thế nhân vốn chỉ là lẽ thường tình. Nhưng cái nội tâm “bơ vơ” thường nhân ấy, khi đặt cạnh “Điện Ngọc” – một hình tượng tột đỉnh phù hoa - thì đó lại chính là cái nền cao ngất để đưa cái “bơ vơ” lên đến tận cùng không còn nơi bấu víu. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Có thể nhận xét rằng: Một câu thơ thuộc hàng huyền thoại thi ca, khi nó miêu tả và cô lập được một trạng thái trừu tượng: Trạng thái tâm tư đau khổ tận cùng của con người. Nhưng đáp lại trạng thái đau khổ tận cùng đó, thì lại là sự lãnh cảm của ngoại cảnh, qua câu: Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. Cả một không gian mênh mông, im ắng bao trùm lên một hình tượng của quyền lực tối hậu, nhưng bất lực trước đau khổ tận cùng của con người. Hai câu đối nhau, nhưng hòa quyện, tiếp nối liên hoàn với nhau và cùng đưa đến một chủ đích: Sư cô đơn tận cùng trong tâm hồn con người và không tìm được sự đồng cảm. Nhưng tất cả hình tượng trong hai câu này, lại toát lên tính minh triết rất nhân bản, làm nên đoạn kết vô tiền khoáng hậu của bài thơ, để hồn thơ thăng hoa đến tận cõi vĩnh hằng. Đó chính là sự ca ngợi tình yêu con người vượt lên trên tất cả. “Điện Ngọc” – Đó là đỉnh cao của sự phú túc vật chất mà thế nhân hằng mơ ước. “Ngôi trời” – Đó là quyền lực tối hậu thống trị cõi nhân gian. Nếu như những khổ đau nơi trần thế đều đến từ tham vọng của chính con người vì quyền lực và của cải – Thì ở đây - Trong thơ Ngân Giang – cụ thể trong bài Trưng Nữ Vương này - ”Điện Ngọc” cũng bơ vơ, “Ngôi Trời” còn lẻ bóng. Ở đây, chính tình yêu con người mới là những gía trị đích thực vượt lên mọi tham vọng của tha nhân. Mà chính quyền lực tối hậu và của cải phù hoa chất ngất ấy, chỉ là cái nền cho tình yêu con người bay bổng trong cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối đề cao tính nhân bản và tình yêu con người, bên cạnh những hình ảnh hào hùng, bi tráng của cuộc chiến, đã làm nên một sức nặng qua hình tượng thi ca, trở thành một đối trọng của cả bài thơ, khiến bài thơ trở nên bất tử. Hình ảnh con người bơ vơ bên “Điện Ngọc” và sự vô cảm của ánh trăng suông trong cõi mênh mông vô tận, soi một “ngôi trời” lẻ bóng , như một nét khắc họa tuyệt diệu đến huyền vĩ của nghệ thuật thi ca khi miêu tả nỗi cô đơn tận cùng và khẳng định tình yêu con người chính là ước vọng cuối cùng cao quý nhất trong kiếp tha nhân. Cùng với sự hào hùng bi tráng của cuộc kháng chiến Hai Bà Trưng trong sử Việt, vẻ đẹp tuyệt mỹ của bài thơ Trưng Nữ Vương mang đầy tình minh triết và nhân bản về tình yêu con người, sẽ vĩnh viễn là ngôi sao sáng chói, lấp lánh trên dòng Ngân Giang. * Có thể nói rằng: Hầu hết những áng thi văn đi vào cõi bất tử của nghệ thuật và thi ca nhân loại thì đều chứa đựng những giá trị minh triết ca ngợi tình yêu con người, vượt lên trên mọi tham vọng của tha nhân với hoàn cảnh bi tráng. Nền văn hiến trải gần 5000 năm lịch sử Việt cũng đã tạo nên những áng thi văn đầy minh triết ca ngợi tình yêu con người, đầy nhân bản. Xa xưa nhất chính là câu chuyện văn học sử nổi tiếng: Chuyện tình Mỵ Châu Trọng Thủy. Cái chết của Trong Thủy đã khẳng định tình yêu bất tử và phủ nhận chiến tranh phi nghĩa. Trong Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, chúng ta cũng thấy tính nhân bản được đề cao như là một gía trị chủ đạo trong nền văn hiến Việt. Và ngày nay, chúng ta lại tìm thấy sự minh triết với những giá trị đầy nhân bản trong bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ Sĩ Ngân Giang: Sự đau thương bi tráng và tột đỉnh vinh quang, nhưng vượt lên trên tất cả là một giá trị bất tử của tình yêu con người. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quí vị. Nguyễn Vũ Tuấn Anh
 3. Vì có nhiều người thắc mắc không đăng nhập được diễn đàn, Phamhung đã trao đổi với Sư phụ Thiên sứ và Sư phụ yêu cầu Phamhung thông báo để mọi người cũng biết để đăng nhập. (nếu ở đây không phải thì nhờ Bá Kiến chuyền thông báo đến đúng mục THÔNG BÁO giúp vì mình không đăng được trên đó) Thanks! Thời gian gần đây Ban quản trị diễn đàn tiến hành nâng cấp, do đó có một chút thay đổi về việc đăng nhập. Xin thông báo để quý hội viên biết và đăng nhập để tham gia diễn đàn. Cụ thể như sau: Khi click vào "Đăng nhập" sẽ hiện ra hai ô bắt buộc gồm: - Ô thứ nhất: điền địa chỉ email đã dùng để đăng ký - Ô thứ hai: nhập mật khẩu đã cấp Tóm lại: vẫn đăng nhập như trước nhưng chỉ khác là trước đây điền tài khoản, nay điền email Trân trọng.
 4. THÔNG BÁO Về việc công nhận ban vận động thành lập Công ty cổ phần Thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương
 5. GIỚI THIỆU VỚI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN QUAN TÂM: Phần mở đầu của bài thứ XI, trong khóa Mai Hoa Việt Dịch. Sự hấp dẫn của khóa học này, không chỉ dừng lại ở đây. Bởi vì, nó sẽ dẫn các bạn đến ý niệm về "Quyền Năng của Thượng Đế". Tức "Trường Tương tác", mà cả nền văn minh hiện nay mới chỉ có ý niệm mơ hồ vì nó. ----------------------------- BÀI XI. THỂ VÀ DỤNG TRONG MAI HOA VIỆT DỊCH. MỞ ĐẦU. Bảy năm trước, có một buổi tọa đàm khoa học ở Café thứ 7 Trung Nguyên, ngày 30. 8. 2014, để trình bày nội dung cuốn sách: “Minh Triết Việt trong văn minh Đông phương”, in lần thứ I (Nxb Tri Thức 2014). Qua đó, xác định quan điểm và hệ thống luận cứ của tôi, chứng minh cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử và cội nguồn văn minh Đông phương thuộc về nền văn hiến Việt. Trong buổi tọa đàm này, có một người đặt câu hỏi: “Dịch gồm Thể và Dụng. Vậy thưa ông. Xin cho biết Dịch là gì?”. Nói xong ông ta trả cái micro cho tôi và ngồi xuống ghế của mình với vẻ mặt sung mãn, quay nhìn xung quanh ý muốn nói: “Ta chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn, nhưng là vấn đề cốt lõi. Khiến diễn giả phải suy ngẫm và im lặng”. Người điều khiển chương trình hôm đó là nhạc sĩ Dương Thụ, người phản biện chính là giáo sư Vật lý Lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng. Tôi đã không trả lời ngay với người đặt câu hỏi đó. Bởi vì nó chỉ là một khái niệm dùng trong ứng dụng để xem bói. Trong khi tôi đang mô tả một hệ thống lý thuyết được phục hồi từ thuyết ADNh. Tất nhiên để liên hệ từ một hệ thống lý thuyết tổng quát, đến một phương pháp ứng dụng. Nó cần một hệ luận trung gian, để lấp khoảng cách giữa một hệ thống lý luận và ứng dụng thực tế. Đây là một quy luật, được chứng nghiệm ngay với cả những hệ thống lý thuyết tổng hợp của nền văn minh hiện đại, với hệ thống phương pháp luận ứng dụng của các lý thuyết ứng dụng chuyên ngành. Cho nên, sau khi trình bày và trả lời các câu hỏi liên quan đến lý thuyết tổng quát, tôi quay lại với câu hỏi của người này, thì ông ta đã bỏ về. Có thể ông ta đã đạt được ý muốn, khi chứng tỏ một tri thức cao siêu về Dịch lý trước đám đông, mà một diễn giả gây chú ý trước dư luận không trả lời được. Nhưng cũng có thể ông ta bận phải về, hoặc thất vọng khi tôi không trả lời ông ta về bản chất của mối liên hệ trong Bốc Dịch là “Thể và Dụng”. Nhưng bây giờ, trong bài XI với chủ đề: “Thể và Dụng trong Mai Hoa Việt Dịch”, tôi sẽ trình bày rõ nội hàm khái niệm này và tính ứng dụng của nó trong Bốc Dịch GIỚI THIỆU PHẦN MỞ ĐẦU BÀI THỨ XIII CỦA MAI HOA VIỆT DỊCH. BÀI XIII. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO CỦA MAI HOA DỊCH SỐ & LĂNG KÍNH CỦA MAI HOA VIỆT DỊCH. Tiếp theo. MỞ ĐẦU. Chúng ta đã bắt đầu từ phương pháp coi bói trong Mai Hoa Dịch của ông Thiệu Khang Tiết công bố, là: Quẻ bói được lập thành theo dự kiện ban đầu là thời gian ngày, giờ, tháng, năm. Tôi cần xác định với anh chị em rằng: Phương pháp coi bói bằng dự kiện thời gian, ngày, giờ, tháng, năm là phương pháp coi bói, được xác định trong khóa Mai Hoa Việt Dịch, là “phương pháp coi bói căn bản, mang tính nền tảng cho tất cả các phương pháp coi bói khác liên quan”. Bởi vì, nó mô tả về mặt lý thuyết một quy luật vận động, tương tác trong không gian vũ trụ, tác động tới Địa Cầu, được thể hiện trong hệ thống quẻ bói tính được, liên quan đến phương pháp dự báo của Mai Hoa Việt Dịch. Nhưng với những phương pháp dự báo khác của Mai Hoa Dịch - được lần lượt giới thiệu trong các bài tiếp theo - yếu tố thời gian chỉ dùng giờ để xác định Hào động tìm quẻ Biến. Thâm chí. Trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ quán xét những phương pháp bói khác ngoài Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết, như Chu Dịch, và các phương pháp bói truyền thống là : Bói cỏ Thi, bói Mai rùa với ba đồng tiền…thì vấn đề được đặt ra về mặt lý thuyết với các phương pháp này sẽ được giải thích như thế nào? Có thể nói: Ngay cả với phương pháp căn bản, được giải thích hợp lý về quy luật vũ trụ và không/ thời gian tương ứng, người ta vẫn có thể đặt ra vấn đề: "Cơ chế tương tác của sự vận động vũ trụ có tính quy luật đó, sẽ như thế nào?" Đây là một khoảng cách rất lớn giữa hệ thống tri thức của hai nền văn minh Atlantic và nền văn minh hiện đại của chúng ta. Nền văn minh hiện nay, mới chỉ xác định được sự vận động mang tính cơ học của các thiên thể trên bầu trời liên quan đến Địa Cầu. Thậm chí, chưa thể xác định được về sự ảnh hưởng của những Thiên Thể này như thế nào với trái Đất, ngoại trừ xác định ảnh hưởng một cách đơn giản, mang tính trực quan của mặt Trăng với Thủy triều, năng lượng mặt trời với trái Đất… Bởi vậy, ngay sự giải thích về tính quy luật vận động và tương tác của các thiên thể của tôi, cũng mới chỉ dừng lại ở tính hợp lý lý thuyết. Còn bản chất sự tương tác đó cụ thể như thế nào, thì đó còn là một khoảng cách rất lớn, giữa hệ thống tri thức của hai nền văn minh. Do đó, cho nên, chúng ta cần tiếp tục quán xét các phương pháp dự báo phổ biến và khác nhau trong khóa Mai Hoa Việt Dịch này, để có thể suy nghiệm. Trước mắt là các phương pháp được mô tả trong sách Mai Hoa Dịch số, trong các bài học tiếp theo đây. Các phương pháp coi bói, này đã tồn tại một cách khách quan, từ hàng ngàn năm qua trong lịch sử văn minh nhân loại. Đó là những cơ sở để suy nghiệm và quán xét, phân tích và tổng hợp giải thích một nguyên nhân chi phối tính nghiệm đúng các hiệu quả dự đoán từ hàng ngàn năm qua.
 6. Phamhung xin đăng thông tin Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Diệu viết giới thiệu về khóa học, tất cả nội dung Thày viết dưới đây: GIỚI THIỆU MỘT PHẦN TRONG KHÓA HỌC MAI HOA VIỆT DỊCH. Anh chị em đăng ký tham gia khóa học thân mến. Đây là một khóa học nhằm đào tạo những Nhà Tiên Tri, chứ không phải chỉ là những thày bà ngồi góc đình, xó chợ xem bói kiếm cơm. Bởi vậy, phần lý thuyết và cả những quy luật vũ trụ - là những thực tại vận động và tương tác có tính quy luật của vũ trụ, đằng sau các quẻ bói có khả năng tiên tri - tức Lý thuyết tổng quát - sẽ được học rất kỹ. Nó có thể chiếm một thời lượng 1/ 3 khóa học và sẽ học ngay từ đầu. Trong đó có những mô hình biểu kiến và một thực tại vũ trụ mà nó phản ánh. Nhưng tri thức này, tôi đã giảng ở các lớp "Địa Lý Lạc Việt"; "Luận Tuổi Lạc Việt", nhưng trong khóa học Mai Hoa Việt Dịch, nó sẽ được nâng cấp cao hơn về chiều sâu của những hiện tượng và vấn đề liên quan. Bởi vậy, nếu anh chị em nào nôn nóng muốn biết ngay các phương pháp coi bói, sẽ thất vọng qua những tháng đầu. Một ví dụ cho sự nâng cấp của những vấn đề liên quan là bài chia sẻ sau đây, được trích trong bài VI. III. II. Tức nó chỉ là phần 2, mục 3 của bài VI và cũng chỉ là đoạn giới thiệu ban đầu. Một lý thuyết thống nhất - thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch, nhân danh nền văn hiến Việt - giải thích được cả vấn đề, tín ngưỡng, tôn giáo và tâm linh. Tức là nó giải thích cả Thượng đế. Về lý thuyết và trên thực tế trải hàng ngàn năm qua, nó có thể tiên tri chính xác đến từng hành vi của con người. Tất yếu, lý thuyết đó phải giải thích được tất cả những gì liên quan đến quản trị, tổ chức, kinh doanh, mà các yếu tố cấu thành trong đó là quản lý, tổ chức, sáng tạo, tiếp cận và chi phối thị trường... Trong thuyết này (ADNH) gọi là "Kinh bang tế thế", tiền thân của từ "Kinh tế" trong xã hội hiện đại. Về mặt lý thuyết, việc quản lý tổ chức kinh doanh với thuyết ADNh chỉ là chuyện nhỏ. Nó có thể hướng dẫn quản lý cả xã hội Nhưng cũng rất rõ ràng, từ một lý thuyết tổng quát, đến một hệ thống lý thuyết ứng dụng chuyên ngành, còn có những khoảng cách rất lớn. Trên thực tế tồn tại của những lý thuyết hiện đại của nền văn minh hiện nay, đến các phương pháp ứng dụng của nó đã chứng minh điều này. Vậy thì, khi thuyết ADNh và kinh Dịch, ứng dụng trong quản lý kinh doanh, nó cần con ngưới ứng dụng nó phải hiểu những nguyên lý lý thuyết và những khái niệm cơ bản của học thuyết này. Tức nó cần phải được phổ biến thì lúc đó, mới có con người ứng dụng nó. Nhưng cho đến nay, rất ít người thực sự hiểu về lý thuyết này. Do đó, nếu người chưa hiểu thì sẽ khó có thể ứng dụng. Nếu có thời gian và điều kiện nghiên cứu tốt hơn, thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Diệu sẽ mô tả sự liên hệ giữa thuyết ADNh - là Lý thuyết tổng quát - đến hệ thống phương pháp luận của Lý thuyết cục bộ liên quan, mô tả ứng dụng trong quản lý kinh doanh. Nhưng trước hết về nguyên tắc, nó sẽ có mô hình Kim Tự Tháp mô tả hệ thống quản lý và phân loại theo Ngũ hành, người đứng đầu sẽ phải có trí tuệ - Thiên Nhất sinh Thủy. Thủy chủ thần trí. Mô hình trung gian từ hệ thống lý thuyết tổng quát đến ứng dụng trong quản trị kinh Doanh, là mô hình này. Trong đó hành Thủy là hành ứng dụng cụ thể - Biểu tượng là Đức Mẫu Thoải. Trên đây chỉ là mô tả những biểu tượng tóm tắt mang tính liên hệ, Nếu viết về vấn đề quản trị, kinh doanh từ những nguyên lý của Lý thuyết tổng quát, chắc hết 2 cuốn sách, ước tính 1000 trang. Vấn đề liên hệ giữa một lý thuyết tổng quát - cụ thể ở đây là thuyết ADNh - đến một lý thuyết ứng dụng chuyên ngành là kinh doanh. Thực ra không khó. Vấn đề là nó cần có thời gian và phương tiện thôi. Nhưng một đơn vị sản xuất kinh doanh dù quản lý tổ chức và tiếp cận thị trường tốt đến đâu, thì nó vẫn chỉ là một phần tử trong một tập hợp lớn hơn là xã hội. Do đó, nếu tập hợp lớn bị khủng khoảng thì những phần tử trong tập hợp đó vẫn lao đao. Thí dụ như dịch covid này. Đây chính là vấn đề tôi đã giải thích từ hàng chục năm trước, khi giải thích trận sóng thần ở Indo làm chết 250 K người (Tôi cũng đã tiên tri trước sự kiện này từ 30/01/2004, trên diễn đàn tuvilyso.com) với các số phận khác nhau qua Tử Vi. Thượng Đế còn giải thích được thì vấn đề quản trị một doanh nghiệp chuyện nhỏ mà. Tôi hứa sẽ lưu ý về vấn đề này. Nhưng cho dù lý thuyết quản trị kinh doang hoàn hảo và được ứng dụng thì cũng mới chỉ là MỘT yếu tố tương tác giúp doang nghiệp đó thành công. Còn nhiều yếu tố tương tác khác, thí dụ như Địa Lý phong thủy và môi trường xã hội liên quan đến nó. Thí dụ như dịch Covid...
 7. Cập nhật tiếp comment của thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Diệu Trong khóa học này, xác định Chu Văn Vương không hề viết Soán Từ, Con của ngài Chu Công Đán không hể viết hào từ. Tất nhiên chẳng có ai là Khổng tử viết Thập dực cả. Bản chất của Soán từ trong kinh Dịch, chỉ liện hệ hình tượng với nội hàm đích thực bản chất của quẻ. Nó không thể hiện dc nguyên lý lý thuyết tổng quát đằng sau nhưng lời gọi là Soán Từ của Chu Văn Vương. Cho nên thay vì chỉ có một từ kép là "Soán từ" (Được coi là của Chu Văn Vương), nay đổi thành "Lạc Việt Soán từ". Trong khóa học này, cũng giới thiệu về "Trường Tương Tác" - Quyền năng của Thượng Đế. Nhưng cả "Lạc Việt Soán từ" và "Trường Tương tác", chỉ giới thiệu khái quát. Khóa học này không giành cho những người thiếu kiên nhẫn. Thí dụ - đây là lời Soán Từ được coi là của Chu Văn Vương - cho quẻ Địa Thủy Sư: Còn đây là lời bình của cụ Nguyễn Hiến Lê: KHÓA MAI HOA VIỆT DỊCH NÀY phần lý thuyết tổng quát liên hệ với phương pháp ứng dụng để coi bói, có thể kéo dài tối thiểu 2 tháng, tối đa ba tháng. Tôi đang cố gắng nén thông tin để có thời gian ngắn nhất cho phần Lý thuyết cơ bản ứng dụng. Cho nên cần những khả năng tư duy tương thích với thông tin nén.
 8. THỨC TỪ SỚM. Ngồi đọc mấy cuốn kinh Dịch, để viết bài giảng về khóa Mai Hoa Việt Dịch. Một Lý thuyết thống nhất - mà cả nền văn minh này mới chỉ mơ ước - quả là không thể dễ hiểu. Vậy mà các tác giả cổ kim viết về Dịch, cứ như đúng rồi. Trong khóa Mai Hoa Việt dịch, không có thay đổi về phương pháp tìm quẻ với luận quẻ, so với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết. Nhưng thay đổi mô hình nguyên lý căn để của lý thuyết tổng quát. Đó là "Tiên Thiên Lạc Việt bát quái đồ" & "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". Yếu tố bí ẩn thứ nhất: Dữ kiện đầu vào để dự báo là thời gian đã được lão Gàn giải thích: Đó chính là mô tả một không gian vũ trụ vận động và tương tác có tính quy luật của vũ trụ, tương ứng với thời gian. Chính tính quy luật này làm nên khả năng tiên tri. "Chúa không chơi trò xúc sắc!" Đấy là ngài Albert Einstein bảo thế. "Không có tính quy luật, không có khả năng tiên tri". Ấy là cái khoa học của nền văn minh hiện nay nó bảo thế. Nhưng yếu tố bí ẩn thứ hai, lại là: bản chất của tính quy luật tương tác nào, khi một thân chủ ngẫu nhiên đến xin quẻ của nhà tiên tri? Tại sao họ phải đến vào lúc này và không phải lúc khác? Họ muốn gặp thày vào 8g sáng. Nhưng kẹt xe mãi 10g mới tới. Sự khác nhau mang tính ngẫu nhiên về thời gian , khi thầy bói và thân chủ gặp nhau, sẽ cho ra quẻ bói khác nhau? Vậy tại sao quẻ vẫn nghiệm đúng với lời tiên tri, là nguyên nhân để nó lưu truyền hàng Thiên Niên kỷ đến nay? Tính quy luật nào để một cái gần như có vẻ ngẫu nhiên giữa thời gian gặp nhau và thời gian lên quẻ của nhà tiên tri? Cái nay liên quan đến quy luật và bản chất của "Trường Tương tác". Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại. Lão Gàn nhắc lại: "Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại". Tôi hy vọng những anh chị em theo học khóa Mai Hoa Việt Dịch, nên có 5 cuốn sách cốt lõi để tham khảo, mà tôi đã giới thiệu. Nếu ko thì học xong cũng chỉ biết xem bói theo kiểu Mai Hoa Việt Dịch. Đúng sai thế nào, còn tùy theo khả năng của thày bói. TIÊN THIÊN LẠC VIỆT BÁT QUÁI ĐỒ - Mô hình nguyên lý căn để của hệ thống Lý thuyết tổng quát: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt. Ứng dụng trong khóa MAI HOA VIỆT DỊCH. CÒN ĐÂY LÀ TIÊN THIÊN PHỤC HY BÁT QUÁI ĐỒ - Do Thiệu khang Tiết công bố. Đúng là "dở hơi, nhưng cũng biết bơi". CHỈ CÒN GẦN 1000 NĂM NỮA - Sao Thiên Cực Bắc Đại Hùng tinh sẽ được thay thế bởi Thiên Lang. Xin được nói rõ thêm: Chu kỳ một Đại Vận Hội của Thái Ất - một ngành ứng dụng cũa Thuyêt ADNh - là 12 960 năm. Phép tính Thái Ất từ con số trên 150 triệu năm. Do đó, không thể có việc - trích - "Điều đặc biệt là các nhà khoa học Xô Viết đã ước lượng chu kỳ đảo trục của Trái đất là khoảng 12 ngàn năm". Chính sử Việt của các triều đại Phong kiến Việt, ghi rõ: Trích: ["Nước Văn Lang lập quốc vào - NĂM THỨ 8 VẬN 7 HỘI NGỌ..."] Thực ra phải ghi rõ là: ĐẠI VẬN HỘI NGỌ. Một Đại Vận Hội là 12 960 năm. Một trong những sự bí ẩn của vũ trụ - khiến trái Đất không thể đảo trục - và là điểm mù của cả nền văn minh hiện nay, chính là "Trường tương tác"'. Bản chất của "Trường Tương tác" theo thuyết ADNh - có thể - sẽ là nội dung một buổi off trong khóa học "MAI HOA VIỆT DỊCH". VẤN ĐỀ TRƯỜNG TƯƠNG TÁC - Sẽ là một trong phần nhỏ của khóa học "Mai Hoa Việt Dịch". Trích: VII. IV. 1. 1. YẾU TỐ THỜI GIAN VÀ NHỮNG QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN VŨ TRỤ Tiêu chí khoa học đã xác định rằng: “Phải có tính quy luật mới có khả năng tiên tri”. Đây chính là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, thuộc tất cả các nền văn minh cổ đại, nếu nó có yếu tố thời gian là dự kiện đầu vào của các phương pháp tiên tri đó. Tiêu chí khoa học nói trên, là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, hoàn toàn dựa trên nền tảng của hệ thống tri thức của cả nền văn minh hiện đại. Tôi nhắc lại là “nền tảng Lý thuyết”, chứ chưa phải là một thực tại mà lý thuyết đó phản ánh. Trên cơ sở nền tảng lý thuyết này và tiêu chí khoa học căn bản, tôi đã hiệu chỉnh, phục hồi lại các mô hình biểu kiến của thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch và chứng minh sự phù hợp với tiêu chí khoa học của các mô hình này về tính quy luật của nó. Đó là: “Thiên Thiên Lạc Việt Bát quái đồ” và “Hậu Thiên Lạc Việt Bát quái đồ phối Lạc Thư”… Từ cơ sở này, chúng ta lại thấy yếu tố thời gian là dữ liệu đầu vào của các phương pháp tiên tri; tất yếu nó phải phản ánh một không gian vũ trụ liên quan đến nó. Và cũng rất tất yếu về mặt lý thuyết là sự vận động và tương tác của vũ trụ, phải hoàn toàn mang tính quy luật mới có khả năng tiên tri. Điều này tôi đã nói từ rất lâu trong các sách đã xuất bản và trong các bài viết của tôi trên diễn đàn của TTNC Lý Học Đông phương. Nhưng, một vấn đề được tiếp tục đặt ra, là: Tính thời gian của một quẻ bói, lại phụ thuộc vào những yếu tố ngẫu nhiêu giữa thày bói – người gieo quẻ – và “đối tượng coi bói”. Đến đây, chúng ta bàn riêng về khái niệm của cụm từ “đối tượng coi bói”. Nội hàm khái niệm “đối tượng coi bói”, được định nghĩa như sau: Tất cả các hiện tượng, sự kiện và vấn đề của mọi sự vận động trong thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và mọi hành vi của con người, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mà quẻ bói muốn biết; gọi là “đối tượng coi bói”. Trên cơ sở định nghĩa này thì ngay cả thân chủ đi xem bói, cũng không phải đối tượng coi bói. Mà vấn đề là thân chủ đó muốn hỏi để biết điều gì? Chính điều cần hỏi, mới là đối tượng coi bói. Trên cơ sở này, chúng ta thấy rằng: Ngay người thày cũng tự coi bói cho mình với vấn đề - đối tượng coi bói - được đặt ra. Trên cơ sở này, một vấn đề tiếp tục được đặt ra liên quan đến yếu tố thời gian, là: Nếu dự kiện đầu vào mang tính thời gian, sẽ phản ánh một không gian vũ trụ tương ứng với nó. Và chính tính quy luật của sự vận động tương tác của vũ trụ, làm nên khả năng tiên tri của những phương pháp tiên tri. Vậy thì, sự xuất hiện của những đối tượng coi bói, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bao gồm thời gian gặp giữa thày bói và thân chủ; cảm ứng muốn biết sự kiện – đối tượng coi bói – của thày bói, điều này sẽ được giải thích như thế nào? Vấn đề này, sẽ tiếp tục được trình bày trong tiểu mục tiếp theo của bài này. VII. IV. 1. 2. “CHÚA KHÔNG CHƠI TRÒ SÚC SẮC” & “TRƯỜNG TƯƠNG TÁC”. Cần nói rõ thêm rằng: Không chỉ có hình thức có vẻ ngẫu nhiên của đối tượng coi bói và thày bói. Mà ngay trong phương pháp coi bói, cũng rất nhiều phương pháp bói toán phương Đông mang tính ngẫu nhiên, như: gieo ba đồng tiền, xóc thẻ, xin xâm...Xa xưa hơn nữa là Bói bằng cỏ thi, bói lá trầu quả cau, bói chân gà...Ở Tây phương còn có bói Bài Tây, bói quả cầu thủy tinh...Tất cả những phương pháp bói này, đều mang tính có vẻ như ngẫu nhiên. Nhưng dù có vẻ như ngẫu nhiên, tất cả các phương pháp tiên tri ấy, đều bền vững với thời gian. Điều này xác định rằng: Chúng phải có một quy luật đứng đằng sau nó. Quy luật đó là quy luật gì? Vấn đề đặt ra được giải thích bằng một khái niệm của chính nền văn minh hiện đại. Đó là "Trường tương tác". Đây là một khái niệm mới nhất, trên cơ sở những giả thuyết về những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, là thuyết Lượng Tử và Lý thuyết Dây. Nhưng nền tảng tri thức của văn minh hiện đại vẫn chưa làm sáng tỏ được bản chất của chính khái niệm "Trường Tương tác " do họ đặt ra. Mà họ mới chỉ cảm nhận một cách mơ hồ về nó. Đây chính là "điểm mù" của nền văn minh hiện đại. Nhưng một nền văn minh cổ xưa - mà tôi đặt tên là "Văn minh Átlantic" - đã phát hiện ra nó từ lâu. Và họ đã ứng dụng ngay trong tất cả các phương pháp ứng dụng, hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành....Điều này sẽ được trình bày ngay tiếp theo đây. .... ------------------ Ghi chú: Những tiêu đề có thể thay đổi. TÔI CẦN PHẢI NÓI RÕ HƠN VỀ KHÓA HỌC MAI HOA VIỆT DỊCH. 1/ Tất nhiên vấn đề cuối cùng của khóa học này sẽ là anh chị em biết được phương pháp coi bói. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi người đi mua sách về tự học cũng được. Sách viết đúng sai thế nào không cần biết. Vì phương pháp coi bói của Mai Hoa Việt Dịch với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác biệt ở mô hình biểu kiến - là công cụ coi bói - ở Mai Hoa Việt Dịch, là: Tiên Thiên Lạc Việt và Hậu Thiên Lạc Việt. Cho nên về lý thuyết quẻ tím được sẽ sai lệch ở hai quái Tốn/ Chấn. Cho nên vấn đề là ở chỗ: Khóa học này tôi chứng minh một thực tại vũ trụ liên quan đến mô hình toán học Nhị Phân mô tả thuyết ADNH, được hiệu chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt. Và thực tại này tôi đã mô tả trong cuốn "TVCN Kinh Dịch" Nxb Hồng Đức 2020. Có điều nói rõ hơn một chút, mang tính liên hệ ứng dụng với các quẻ bói. Nếu ko nó thành mê tín dị đoan. 2/ Bởi vì có nhiều vấn đề cần giải quyết qua khóa học này, để chứng minh tính khoa học thật sự của một quẻ bói - vốn huyền bí trong toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại - tôi "CÓ THỂ" phải viện dẫn đến những tri thức chỉ có ở nền văn minh Atlantic. Một trong những thí dụ về hệ thống tri thức này chính là, một khái niệm mới xuất hiện của những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, gọi là "Trường Tương tác". Nền văn minh hiện nay đã đặt ra - chính xác chỉ là một ý niệm - về điều kiện tương tác của các vật thể, mà họ gọi là "Trường Tương Tác". Mặt Trăng và Trái Đất hút nhau. Cái đó thì cả làng Vũ Đại đều hiểu. Nhưng nó hút nhau trong một điều kiện môi trường như thế nào? Cái gì chuyển tải dẫn xuất của các vật thể có khối lượng trong vũ trụ này để chúng tương tác? Đấy chính là ý niệm về "Trường Tương Tác". Đây là "Điểm mù" của cả nền văn minh hiện nay. Có một nha khoa học tinh hoa của Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Mỹ chi 10 tỷ Dollar để họ đem Chúa đến cho chính phủ Mỹ. Nhưng họ đã thất bại. Còn tôi đã đem Chúa đến trong cuốn "Tìm Về Cội nguồn kinh Dịch" có 800k/ cuốn. Nhưng nếu chính phủ Hoa Kỳ có gặp ngay đức Chúa, cũng chỉ để đảnh lễ và lui ra - với giá 10 tỷ Dolalr. Còn "Trường Tương tác" là quyền năng thật sự của Chúa. Nhưng nếu không trình bày về "Trương Tương Tác" - ít nhất về mô tả lý thuyết - thì khó giải thích tính - có vẻ - ngẫu nhiên của một quẻ bói vào thời điểm lên quẻ. Khóa học này đào tạo những nhà tiên tri, chứ không phải thày bói theo quan niệm cổ điển - dù là bói cho vua. Cho nên, khóa học này sẽ hơi dài dòng về vấn đề hệ thống lý thuyết tổng hợp và những thực trạng vận động vũ trụ liên quan đến nó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. Tính nhận biết - Tính Thấy - hoàn toàn khác "Trường Tương tác". Tính Thấy chính là Thượng Đế - ngay cả nước Mỹ muốn biết phải chi 10 tỷ Dol. Nhưng đã thất bại : "Không có Hạt của Chúa". Họ chưa thấy được Thượng Đế. Còn "Trường Tương Tác" chính là điều kiện để các dạng vật chất tương tác với nhau. Có thể dùng hình ảnh "Quyền năng của Thượng Đế" để minh họa. PS: Ah. mà con nói đúng đây. Có thể nói "Trường Tương tác" là "phương tiện nhận biết". Hoặc là một khái niệm gần như thế. Rất tiếc! Điều kiện kỹ thuật của nền văn minh hiện nay, chưa thể "nhìn thấy" được "trường tương tác". Nên chỉ có thể mô tả trên cơ sở hợp lý lý thuyết theo tiêu chí khoa học và chứng minh thực tế mang tính...thủ công
 9. Lại tiếp tục một cơn bão hình thành và hướng vào Biển Đông, lần này xử lý giảm nhẹ nó xuống từ xa để tránh hậu họa. Ừm, xem nào Giờ Giáp Thân, ngày Ất Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý: Quẻ Khai Tiểu cát Bão Goni hướng vào Biển Đông -------------------------------------------------------- Bão Goni hướng vào Biển Đông Goni, cơn bão hoạt động ở phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất 110 km/h, có khả năng vào Biển Đông, thành cơn bão số 10 trong năm nay. Sáng 29/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão Goni đang ở kinh tuyến 137, dự báo vào Biển Đông sáng 1/11 và tiếp tục mạnh lên. "Bão Goni có khả năng ảnh hưởng Trung Bộ vào tuần sau. Khi vào gần Biển Đông, bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh và diễn biến tương đối phức tạp", ông Lâm nói. Mô hình dự báo hướng di chuyển bão Goni của Đài khí tượng Nhật Bản Đài Nhật Bản ghi nhận bão Goni có sức gió mạnh nhất 110 km/h vào sáng nay, chiều tiếp tục tăng lên 129 km/h. Đài Hải quân Mỹ ghi nhận sáng nay gió bão mạnh 100 km/h, đạt cực đại 220 km/h vào sáng 1/11 khi áp sát Philippines. Các đài quốc tế chung nhận định bão Goni đi vào Biển Đông, hướng vào các tỉnh miền Trung Việt Nam trong tuần tới. Như vậy nếu tính cả bão Goni, trong chưa đầy một tháng, có 5 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới đi vào Việt Nam. Trưa qua, bão Molave đổ bộ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 12, duy trì gió mạnh khoảng 6 giờ. Đến 13h ngày 29/10, theo tổng hợp từ các địa phương, bão Molave làm 18 người chết (một người ở Gia Lai, 16 người ở Quảng Nam). Hiện 48 người còn mất tích trong hai vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn. Bão làm 90.000 nhà bị tốc mái; 13 tàu cá bị chìm, trong số này có 2 tàu của Bình Định với 26 lao động bị mất liên lạc từ ngày 27/10 đến nay. Tất Định .
 10. Anh em tập trung cao độ nhé, Bão đang rất mạnh, chúng ta không hợp lực, tập trung thì không làm được gì đâu.
 11. Cơn bão này rất lớn và nguy hiểm, cần rất nhiều người hợp sức mới có thể thành công, mong anh chị em quan tâm cùng tập trung thực hiện để ít nhất bão giảm cường độ khi vào đất liền VN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bão số 9 đang ở cường độ rất mạnh, lao nhanh về Đà Nẵng - Phú Yên Dân trí Sáng sớm nay (27/10), bão số 9 đang ở cường độ rất mạnh, cấp 13, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh (135-150km/giờ) và hướng vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Nhấn để phóng to ảnh Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9. (Ảnh: NCHMF). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam Quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc Quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội. Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4. Nguyễn Dương
 12. Với tính chất nguy hiểm của cơn bão, mong muốn cơn bão không làm ảnh hưởng xấu đến đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta, Phamhung rất mong anh chị em Trung tâm đoàn kết, thống nhất cách làm để cùng đồng lòng vận dụng khả năng của mình cùng tập trung thực hiện để cố gắng đạt được một số điều theo mong muốn theo thứ tự ưu tiên sau đây: 1. Giảm nhẹ: Làm cho cơn bão giảm nhẹ so với dự báo 2. Tan biến: Tan (biến thành áp thấp) khi vào đất liền Rất mong mọi người quan tâm ủng hộ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bão Molave vào Biển Đông, dự kiến sơ tán hơn 1,2 triệu dân Bão Molave di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất 135 km/h, dự báo ảnh hưởng đến 7 tỉnh miền Trung và hơn 1,2 triệu dân có thể phải sơ tán. Hiện tại 0:09 Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), thông tin lúc 7h sáng 26/10, bão Molave đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 9 và là cơn bão thứ 4 trong tháng 10 năm nay, với sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 12. "Chúng tôi đã thảo luận với các chuyên gia đài khí tượng Nhật Bản và có chung đánh giá bão Molave di chuyển nhanh, cường động mạnh ảnh hưởng đến khắp khu vực Biển Đông, trọng tâm đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định", ông Khiêm nói. Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Molave. Ảnh: NCHMF Các đài Nhật Bản và đài Hải quân Mỹ nhận định bão đạt cấp 14 trên Biển Đông, giảm hai cấp khi vào ven bờ. Theo ông Khiêm, bão duy trì theo hướng Tây, đi thấp, không chịu tác động của không khí lạnh nên sẽ không hạ cường độ như bão Saudel. Phạm vi ảnh hưởng của bão rộng từ Bắc đến Nam Trung Bộ, địa hình thoáng; trong khi đó khu vực miền Trung vừa chịu tổn thương kéo dài do mưa lũ vì vậy bão Molave có thể sẽ gây thiệt hại rất nặng nề. "Cơn bão này gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, có thể còn vào đến khu vực Tây Nguyên", ông Khiêm nói. Từ chiều mai, vùng biển ven bờ từ Nam Nghệ An đến Phú Yên bắt đầu ảnh hưởng giông lốc, gió mạnh. Hoàn lưu bão Molave sẽ ngây mưa lớn từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Phú Yên, với lượng mưa từ 200 đến 400 mm. Đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể mưa kéo dài đến 31/10 với tổng lượng mưa từ 500 đến 700 mm. Lũ trên các sông miền Trung sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3. Miền núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đến sáng 28/10, dự báo bão sẽ cách bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định khoảng 200 km, gió mạnh cấp 13, giật cấp 15. Trên biển sóng lớn cao từ 8 đến 10 m, ven bờ từ 5 đến 7 m. Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng phòng chống thiên tai cho hay, nếu đúng như dự báo, theo kịch bản ứng phó, 7 tỉnh tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ phải sơ tán hơn 1,2 triệu dân. Trên vùng biển các tỉnh có tổng số khoảng 65.000 tàu thuyền, hiện cơ quan chức năng đã thông báo được cho 45.000. Khu vực này có hơn 14.000 ha nuôi trồng thủy sản với 179.000 lồng bè. Hồ chứa thủy điện, hồ thủy Lợi từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đang xả để đón lũ. "Cơn bão này quá lớn, trong tối mai, các địa phương cần kiểm đếm xong tàu thuyền, cương quyết cấm biển, không cho người dân ở lại lồng bè", ông Hoài nói. Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 368.000 người và hơn 3.000 phương tiện ứng phó bão, cứu hộ người dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó bão Molave sáng 26/10. Ảnh: Ngọc Hà. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh để ứng phó bão Molave sáng 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Chúng ta đang ở tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, đặc biệt là ở miền Trung. Nếu cấp gió 12 như dự báo, sau bão là mưa lũ sẽ thiệt hại vô cùng lớn. Các tỉnh không được mất cảnh giác, phải chủ động phòng tránh tốt nhất". Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung, không để ai phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất"; kiên quyết di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở; sớm đưa tàu thuyền vào bờ, chằng chống nhà cửa. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương không tổ chức các cuộc họp, ngoại trừ họp nội dung quan trọng, để tập trung ứng phó với bão lũ. Từ ngày 6 đến ngày 25/10, thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 130 người chết, tăng 7 người so với hôm qua; 18 người mất tích, bao gồm 12 người bị sạt lở đất vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3. Tất Định
 13. Cập nhật đến 17:00 ngày 22/10/2020
 14. Cập nhật đường đi của Bão đến 12:00 ngày 21/10/2020, Bão rất mạnh đề nghị tập trung.
 15. Bão Saudel đã vào Biển Đông Dân trí Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (21/10), bão Saudel đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong mùa mưa bão năm nay. Cụ thể, hồi 4h ngày (21/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. hấn để phóng to ảnhVị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Nguyễn Dương Thưa quý vị, thấy bà con miền Trung khổ quá, Sư phụ Thiên sứ và Ban Lãnh đạo Trung tâm không thể ngồi yên như bao người khác. Theo dự báo đây là cơn bão rất to, hoàn lưu sẽ rộng lớn và gây mưa diện rộng, sẽ ảnh hưởng rất xấu tới bà con nhân dân. Vì vậy, Mặc dù Sư phụ đang rất yếu, anh chị em chúng tôi quá bận khó có thể tập trung nhưng cố gắng và mong muốn đưa cơn bão này ít nhất ra khỏi miền Trung, nếu tốt nhất phải chếch lên phía Bắc 35-40 độ mới an toàn. Vậy chúng tôi rất mong các Cao nhân, các Đạo sỹ, Cao thủ các phái hãy chung tay cùng chúng tôi thực hiện việc này, và xin quý vị công khai giúp. Trân trọng cảm ơn. Trên đây là dự báo của Khí tượng Thủy văn Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 19/10/2020 Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 21/10/2020 Đây là dự báo của Phamhung
 16. Năm nay Canh Tý - 2020 các tuổi sau phạm Thái tuế, xung thái tuế, tuế phá và tam tai - Tuổi TÝ phạm Thái tuế. - Tuổi NGỌ phạm xung Thái tuế. - Tuổi MÃO phạm Tuế phá - Các tuổi TỴ, DẬU, SỬU phạm tam tai (thông thường Nam tam tai nặng 2 năm đầu, Nữ tam tai nặng 2 năm cuối) Về hướng nhà: - Bắc 337,5 – 7,5 độ è phạm Thái tuế - Nam 157,5 – 187,5 độ è phạm xung Thái tuế. - Đông 67,5 – 97,5 độ è phạm Tuế phá. Vậy Thái tuế là gì? Tại sao Thái tuế chiếu lại có ảnh hưởng không tốt đến ngôi gia hay tuổi? Khoa học hiện đã đã chứng minh cho chúng ta thấy sao Mộc tinh và chu kỳ vận động của nó, sao này chính là Thái tuế và chính chu kỳ của sao Mộc tinh (Thái tuế) vận động trong thái dương hệ tương đương với 12 năm của trái đất cụ thể là 11,8 năm địa cầu; 12 năm địa chi bắt đầu từ Tý và kết thúc ở Hợi, sao Thái tuế cũng chính là sự vận hành của sao Mộc trong độ số của Hà Đồ. Khoa học hiện đại đã thống nhất với lý học về chu kỳ vận động của sao Mộc tinh (Thái tuế) chiếu hàng năm trong 12 địa chi là điều có thể kiểm chứng được bằng cách quan sát bầu trời qua sự vận động của sao mộc tương ứng với trái đất. Trong 360 độ vòng tròn của bầu trời Thái ất, nó được chia làm 24 cung trong đó có 12 cung địa chi trên cơ sở của Địa lý Lạc Việt thì mỗi năm Thái tuế sẽ chiếu 2 cung, năm 2020 này Thái tuế chiếu cung Nhâm, Tý ở phía Bắc, năm địa chi nào thì Thái tuế chiếu năm đó, năm nay Thái tuế chiếu cung Tý có nghĩa là nhà nào ở phương Nhâm; Tý hoặc ai có tuổi nào gặp Thái tuế thì sẽ bị tai tiếng, thị phi, quan tụng, tranh chấp, cữ cãi, thậm trí nặng thì bị tù hoặc là gặp các chuyện rất xui xẻo nặng về vấn đề tai tiếng và những tuổi hay phương vị nào gặp sao Thái tuế, xung thái tuế và tuế phá thì tuyệt đối không được động thổ; ngoài ra chúng ta cũng phải quan tâm đến các phương đối xung là 2 cung Bính, Ngọ theo Địa lý Lạc Việt; hai sơn Giáp và Mão bị tuế phá là hai sơn ở phía Đông vuông góc với Thái tuế và xung Thái tuế; Ví dụ: năm nào đó người nào có tuổi động thổ mà lại động thổ ở những phương vị bị Thái tuế, xung thái tuế; cụ thể năm nay là Bắc, Đông và Nam thì rất bị phạm vào Thái tuế, xung thái tuế và tuế phá đây là một điều rất kiêng kỵ; ngày tết mà xuất hành vào những phương vị này cũng rất xấu. Nói như vậy không có nghĩa đây là yếu tố duy nhất để những người bị Thái tuế đều gặp xui xẻo mà nó chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố có tương tác xấu. Cụ thể: năm Canh Tý những người tuổi Tý, Mão, Ngọ năm nay bị Thái tuế, xung Thái tuế hoặc Tuế phá chiếu nhưng đây chỉ là yếu tố địa chi như trình bày ở trên, chúng ta còn phải quan tâm đến yếu tố Thiên can, ví dụ: thiên can của người nào xung với năm Canh thì mới thực sự xui xẻo, những người có thiên can hợp với chữ Canh thì chưa chắc đã bị xui (ví dụ: chữ Canh hợp với thiên can Tân, Ất); chữ Canh xung với những thiên can như Giáp, Kỷ .. thì tính chất của xung thái tuế mới phát tác. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì Thái tuế tương tác mạnh, nó sẽ gây lên tác động mạnh, thực chất bản chất của sao Thái tuế chỉ là sự kích động, là tiếng ồn do vậy, nếu chúng ta hiểu rõ bản chất và khéo léo ứng dụng thì có thể xoay chuyển tình thế từ xấu thành tốt. Ví dụ: sao Thái tuế chiếu vào hướng cửa của doanh nghiệp, chiếu vào tuổi của chủ doanh nghiệp mà chúng ta biết ứng dụng, sử dụng các phương pháp hóa giải thì không những không xấu mà có thể còn gặp nhiều may mắn và nổi tiếng. Như trình bảy ở trên thì Thái tuế thuộc hành mộc vì vậy cái gì sinh ra hành mộc hoặc được hành mộc sinh ra thì sẽ tốt. Ví dụ: chúng ta có thể luôn đặt lọ hoa hồng đỏ, mặc áo màu đỏ, chậu cây có lá/quả màu đỏ hay để cố định thì chúng ta nên treo bức tranh TAM DƯƠNG KHAI THÁI đặc biệt là tranh hộp có đèn sáng rực sẽ có tương tác rất tốt như hình sau đây: Chúng ta cũng có thể đặt thêm bình LÔNG CÔNG... cả 2 sẽ tương tác rất tốt cho cá nhân/tổ chức. Trường hợp ngôi gia hay trụ sở đơn vị đã phù hợp với các điều kiện của Phong thủy để đón được sinh khí, đang vượng khí thì tương tác càng mạnh và hóa giải rất tốt những ảnh hưởng xấu. Vì Lông công đồng khí tương cầu với Thái tuế, nếu chúng ta trưng bày ở phòng lễ tân, phòng khách của đơn vị/gia đình, nó sẽ sẽ mang lại danh tiếng và sự truyền bá những giá trị mang tính trí tuệ. Trường hợp ngôi gia hay trụ sở đơn vị chưa phù hợp thì sẽ không phát huy hoặc sẽ phát huy rất chậm tác dụng. VỀ HẠN TAM TAI Trong 12 năm địa chi từ Tý đến Hợi luôn luôn có 3 năm tam tai, nó là chu kỳ lặp lại nó tương tự như cửu tinh La hầu, kế đô, mộc đức, thái bạch, thái dương .... nó là một yếu tố tương tác xấu hoặc tốt cần xem xét chứ không phải là duy nhất, nó giống như Thái tuế chúng ta có thể khéo léo vận dụng để phục vụ cho lợi ích của mình. Tam tai chia làm 4 loại dựa theo tam hợp đó là: Tam hợp thủy cục: Thân – Tý - Thìn, trong đó Thân kim sinh Tý thủy, mộ ở Thìn Tam hợp Hỏa cục: Dần – Ngọ - Tuất, trong đó Dần mộc sinh Ngọ Hỏa, mộ ở Tuất Tam hợp Mộc cục: Hợi – mão – Mùi, trong đó Hợi thủy sinh Mão mộc, mộ ở Mùi Tam hợp Kim cục: Tỵ - Dậu – Sửu, trong đó Tỵ hỏa sinh dậu kim và mộ ở sửu Năm nay là tam tai Kim cục và nguyên nhân liên quan đến tam tai này là bắt đầu từ cung Hợi - thủy là bắt đầu từ hành thủy vì kim bị sinh xuất. Để chống lại tam tai này thì chúng ta phải hiểu bản chất của tam tai, không phải năm tai tai nào cũng chỉ mang một tính chất xấu. Ví dụ: người đang bị hạn Tam tai thì đối với đàn ông không được chọn thời gian đó để cưới vợ; không lấy tuổi đó để động thổ.... Phạm Hùng Chánh Văn phòng – Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương SĐT 0902 089 389
 17. Trump nói nước Mỹ may 04/09/2019 09:32 GMT+7 861Lưu TTO - Nước Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi siêu bão mạnh thứ hai trong lịch sử ở Đại Tây Dương đã không đổ bộ trực tiếp vào đất liền mà chỉ đi dọc bờ biển các bang phía đông. Bão 'quái vật' Dorian hoành hành 'tàn phá chưa từng thấy' Cả nước Mỹ nín thở đón siêu bão mạnh thứ hai trong lịch sử Chú chó tội nghiệp được cứu sống và đặt tên siêu bão Dorian Đường di chuyển của siêu bão Dorian trong những ngày tới - Ảnh: NHC Sau khi quét qua Bahamas và để lại những thiệt hại chưa thể ước tính, siêu bão Dorian đã bẻ ngoặt sang phía đông, theo thông báo mới nhất của Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC) ngày 4-9. "Tâm bão đang di chuyển cách bờ biển phía đông Floria, với sức gió từ 69-93km/h", NHC cho biết trong thông báo mới nhất sáng 4-9 (giờ Việt Nam). Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận: đất nước của ông đã gặp may đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ nhân đạo quần đảo Bahamas. "Mỹ có thể đã gặp may một chút khi bão Dorian không đổ bộ, nhưng cũng đừng vì thế mà mất cảnh giác. Nếu nó thực sự đổ bộ lên bờ biển của Mỹ, sẽ có rất nhiều điều tồi tệ không ai biết được có thể xảy ra. Bahamas đã bị tàn phá. Chúng ta đang cử người tới giúp họ", ông Trump viết trên Twitter ngày 4-9 (giờ VN). Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump ở Florida trước đó được dự báo sẽ thiệt hại không nhỏ nếu bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Mặc dù đã suy yếu xuống còn bão cấp 2 trong thang bão 5 cấp của Mỹ, siêu bão Dorian đã mở rộng khu vực ảnh hưởng và tăng tốc độ di chuyển vào ngày 3-9. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hơn 1 triệu người sống dọc theo bờ biển các bang miền đông Mỹ đã được yêu cầu sơ tán. Theo văn phòng thống đốc bang Florida, hiện 150 trung tâm tránh bão và cứu nạn trên khắp bang này đã mở cửa đón người dân. 00:03:50 Bahamas tan hoang sau khi bão Dorian đổ bộ - Nguồn: YOUTUBE/WASHINGTON POST "Các hình ảnh từ Bahamas sau bão cho thấy Florida đã may mắn như thế nào khi né được bão dù vẫn chịu một số ảnh hưởng", ông Jared Moskowitz, giám đốc Trung tâm tình trạng khẩn cấp Florida, chia sẻ với Đài CNN. Thông tin chính thức từ thủ tướng Bahamas cho biết: siêu bão đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng khi đổ bộ vào nước này, cảnh báo số thương vong sẽ tăng trong vài giờ tới. "Đó là một cảnh tượng kinh hoàng", lãnh đạo phe đối lập tại Bahamas, ông Philip Brave Davis, thốt lên sau khi được chở đi thị sát khu vực Abaco bởi máy bay của tuần duyên Mỹ. "Các ngôi làng bị cô lập, nước vẫn còn lênh láng dưới đó", ông Davis nói tiếp đồng thời cho biết đang thúc giục chính phủ đưa thêm nhu yếu phẩm đến các khu vực bị tàn phá. Không ảnh thiệt hại do bão Dorian gây ra tại Bahamas - Ảnh: REUTERS Dù lệnh di tản tránh bão là bắt buộc ở Florida, nhiều người vẫn chọn cách ở lại hoặc tiếp tục công việc thường nhật, một hành động không được chính quyền khuyến khích. "Nếu họ đóng cửa hết mấy cây cầu nối với đất liền, tôi sẽ đóng gói và di chuyển ngay. Còn bây giờ thì khó quá, tôi nói chuyện với nhiều người và ai cũng nói họ sẽ ở lại. Bữa nay người thu tiền rác cũng tới, bưu điện cũng gọi điện cho tôi nhắc nhận hàng. Mấy thứ đó làm tôi thiếu quyết đoán", bà Linda Cassano, 53 tuổi, cư dân Jacksonville Beach, chia sẻ với Reuters. Jacksonville Beach là một khu vực ven biển của Florida và được nối với đất liền thông qua 3 cây cầu chính. Video: Bão Dorian đang đổ bộ với sức gió 215km/h, sức tàn phá khủng khiếp TTO - Bão Dorian có thể mạnh tới cấp 4 và được đánh giá cực kỳ nguy hiểm, với sức gió tối đa 215 km/h khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ. BẢO DUY Sau đây là câu trả lời của thày Thiên sứ về kết quả cuối cùng tại sao cơn bão lại không mạnh như dự báo. (Copy từ Facebook của thày) Sau đây là câu trả lời của thày Thiên sứ về kết quả cuối cùng tại sao cơn bão lại không mạnh như dự báo.
 18. Siêu bão và dự đoán của thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh Sau đây là dự báo" Siêu bão sắp đổ bộ Mỹ Thứ sáu, 30/8/2019, 11:42 (GMT+7) ão Dorian đang hướng về đông nam nước Mỹ với sức gió 137 km/h và sẽ tăng cấp khi đổ bộ Florida vào 2/9. Bão Dorian đang di chuyển về hướng tây bắc, cách đảo quốc Bahamas trên biển Caribe khoảng 535 km về phía đông. Bão có thể quét qua Bahamas vào hôm nay và có nguy cơ "tàn phá dọc bờ biển phía đông Florida vào cuối tuần và đầu tuần tới", theo thông báo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) hôm 29/8. Dorian dự kiến mạnh lên thành bão cấp 4 với sức gió 210 km/h, hướng về miền trung Florida, bao gồm trung tâm vũ trụ Space Coast nổi tiếng. Nó sẽ đổ bộ đất liền hôm 2/9, ngày nghỉ lễ Lao động ở Mỹ. Cơn bão có thể quét qua hàng chục bệ phóng vệ tinh của NASA, không quân Mỹ và các công ty như Space X của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos. Hướng di chuyển của bão Dorian trên biển Đại Tây Dương hôm 29/8. Ảnh: The Weather Channel. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hôm 29/8 mở rộng phạm vi ban bố tình trạng khẩn cấp sang toàn bang Florida, thay vì chỉ với 26 quận ở bờ biển phía đông. "Người dân Florida cần nghiêm túc đối phó cơn bão này. Bão Dorian đang di chuyển chậm và mạnh dần", DeSantis viết trên Twitter. "Bây giờ là lúc để chuẩn bị và lên kế hoạch ứng phó". Tại bang Georgia, nơi có thể nằm trên đường đi của bão Dorian, Thống đốc Brian Kemp tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 12 quận để sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ và khắc phục hậu quả bão. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/8 hủy chuyến thăm Ba Lan và để Phó tổng thống Mike Pence đi thay. Ông Trump ở lại Mỹ để đảm bảo các nguồn lực liên bang sẵn sàng đối phó bão Dorian. "Cơn bão lúc này giống như một con quái vật", Trump nói trong video đăng trên Twitter hôm 29/8, cho biết nước và thực phẩm đang được vận chuyển tới Florida. "Có vẻ gần như chắc chắn rằng nó sẽ tấn công vào trung tâm và điều này không hay chút nào. Gió đang hình thành với tốc độ lớn và có vẻ sẽ tạo ra những cơn gió cao khó tin". Người dân Florida đang tích cực dự trữ thực phẩm, nước uống, xăng dầu, trong khi một số người khác lại đóng gói đồ đạc, dời đi trước khi bão tới. Tại một siêu thị Walmart ở St.Augustine, Florida, nước đóng chai và đóng can hết sạch. Nhân viên bận rộn chất đầy các kệ hàng, trong lúc khách tìm mua nhu yếu phẩm. Sheila Guerra bê nước đóng chai vào cốp xe ở bãi đỗ siêu thị Walmart ở Orlando, Florida hôm 29/8. Ảnh: AFP. Tommy Ligorie và con gái đang ở Lake Worth, thành phố duyên hải đông nam bang Florida. Họ đang cố quay về New York vì không muốn ở lại chờ bão tan, theo CBS. "Tôi gọi điện đặt vé cả sáng nay nhưng không có, nếu có thì giá vé quá cao, tôi không mua nổi, vì vậy chúng tôi quyết định lái xe về New York", ông bố một con cho hay. Công ty điện Florida kích hoạt đội phản ứng khẩn cấp, đảm bảo gần 13.000 công nhân luôn sẵn sàng để khôi phục điện. Công ty điện lực lớn nhất bang Florida này cũng kêu gọi khách hàng chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng cắt điện. "Chúng tôi đang rất lo lắng", Angela Johnson, 39 tuổi, quản lý một quán bar kiêm nhà hàng ở bãi biển thị trấn Cocoa Beach, bang Florida cho hay. "Mỗi ngày thức dậy, chúng tôi lại lo sợ hơn. Tin tức cũng không khả quan hơn". Nhiều trường cho học sinh nghỉ để ứng phó bão. Hồng Hạnh (Theo Reuters/CBS)
 19. HÌNH TƯỢNG MÁI NHÀ SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊA LÝ PHONG THỦY NGÔI NHÀ CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
 20. CÁCH CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT NĂM KỶ HỢI 2019 3 TUỔI TỴ, DẬU, SỬU TAM TAI NĂM KỶ HỢI 2019, CÁCH HÓA GIẢI RA SAO? Vì sao không nên đợi đến 30 Tết mới mua hoa, cây cảnh? NHỮNG TUỔI SẼ ĐÓN ĐƯỢC VẬN KHÍ TỐT NHẤT NĂM KỶ HỢI 2019!
 21. Vong và tiền kiếp thực chất là gì? PHẪU THUẬT THẨM MỸ CÓ LÀM THANH ĐỔI TƯỚNG PHÁP CỦA BẠN? PHONG THỦY CHUNG CƯ NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LÝ? CÁCH CHỌN TUÔI LẤY VỢ, GẢ CHỒNG, SINH CON VÀ XÂY DỰNG NHÀ CỬA NĂM 2019
 22. Bói toán thực chất là gì? Mê tín dị đoan hay không? HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG GƯƠNG TRONG NGÔI NHÀ CỦA BẠN THEO ĐỊA LÝ PHONG THỦY
 23. Minh Triết Việt - tính minh triết của tranh VN: Tam Dương Khai Thái, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng Địa Lý Lạc Việt: Tam tai, thái tuế, xung thái tuế, tuế phá và cách hóa giải ra sao? Tâm linh và Địa lý, Phong thủy có liên quan đến nhau hay không? Căn bệnh Ung thư dưới góc nhìn của Địa lý phong Thủy
 24. HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN THUÊ TRỤ SỞ CÔNG TY/CỬA HÀNG KINH DOANH/NHÀ Ở ĐÚNG PHONG THỦY Thời gian gần đây Phamhung có một số người thân/bạn bè tìm thuê vị trí làm cửa hàng, trụ sở công ty ... và họ khá loay hoay, không biết chọn thế nào cho đúng. Sau đây Phamhung xin viết một bài ngắn, đơn giản để hướng dẫn mọi người chọn cửa hàng/trụ sở công ty, Để bắt đầu mở công ty hay cửa hàng để kinh doanh, buôn bán thì việc tìm thuê mặt bằng để ở hoặc kinh doanh là một trong những việc rất khó, nhưng nó là công việc đầu tiên phải làm. Bên cạnh việc phân tích xã hội, mức sống và nhu cầu của người dân xung quanh đó, để lựa việc chọn khu vực cho phù hợp với mặt hàng sẽ kinh doanh, chúng ta nên quan tâm tới việc lựa chọn vị trí của cửa hàng, so với đường/phố hay khu vực đó và cấu trúc nội thất bên trong, để có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp và đáp ứng các tương tác tốt của Địa Lý Phong thủy. Hầu hết chúng ta thường ít quan tâm đến các nhà cửa, công trình ở xung quanh, rồi đến cấu trúc bên trong, như việc đặt kê, bàn tiếp khách, bàn làm việc, giá, kệ, tủ.... để hàng hóa sao tốt nhất, đón được những tương tác tốt, theo tiêu chí của ngành Địa Lý phong thủy.. Theo tôi được biết thì phần lớn mọi người thường chỉ quan tâm đến việc chọn hướng tốt; còn bao hiêu tương tác khác từ bên ngoài (Trước, sau, phải, trái), bên trong (cấu trúc căn phòng/cửa hàng, kê đặt các vật dụng liên quan) thì ít người để ý quan tâm thỏa đáng. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi hướng dẫn cách lựa chọn mặt bằng để làm nhà ở/cửa hàng một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ để không phạm các lỗi cơ bản. Và khi có nhờ chuyên gia đến giúp thì việc chỉnh sửa, kê đặt sẽ dễ dàng, không tốn kém và đạt được hiệu quả cao. Lưu ý: việc chỉnh sửa cấu trúc, kê đặt vật dụng thì cần có kiến thức rất chuyên sâu về Địa lý phong thủy, do vậy nên nhờ các chuyên gia giúp đỡ thì hơn. 1. Chọn vị trí: - Không nên chọn vị trí có đường đâm vào thẳng cửa; đâm thẳng vào sau lưng; - Không nên có cột điện/cây cổ thụ trước cửa; - Không nên chọn vị trí có nhà hai bên cạnh cao hơn; - Không chọn vị trí có các tòa nhà cao lớn phía trước mặt; - Không nên chọn vị trí có ao/hồ sát phía sau lưng; hoặc bên phải - tính từ trong nhà nhìn ra. - Không nên chọn ngôi nhà có cấu trúc cao đặc biệt so với bên cạnh (Nhà 5 tầng mà ở xung quanh chỉ 1 tầng). - Không nên chọn ngôi nhà có đặt cột thu/phát sóng trên nóc ... - Không nên chọn vị trí nằm sát cạnh ngõ, đường phía bên phải (tính từ trong nhà nhìn ra); - Không nên chọn vị trí nằm cuối của ngõ cụt; - Không nên chọn nhà có nền nhà thấp hơn mặt đường phía trước; - Vị trí nằm ở mặt đường, ngã 3,4 nơi có đông người đi lại thì tùy từng trường hợp và tình hình lưu thông tại khu vực, nhưng lưu ý tránh góc cua của ngã ba; - Không nên chọn vị trí có đường/hành lang bao xung quanh. 2. Các yếu tố khác: - Địa Lý Lạc Việt xác định hướng tốt theo mệnh trạch: + Đông tứ trạch: Hướng chính Đông, chính Bắc, chính Nam và Tây Nam; + Tây tứ trạch: Hướng chính Tây, Tây Bắc, Đông bắc và Đông nam. - Không nên đặt đồ/vật phẩm/trang trí phía trước cửa và bên trong cửa hàng/nhà ở hay siêu thị, là những vật phẩm sau đây: + Sư tử, Nghê, Tì hưu; + Nếu hướng tốt - không nên có gương lắp phía sau quầy lễ tân hướng ra phía trước, mà trên đó viết tên Cửa hàng/công ty và logo; + Các cây cối có chậu cây và cây có hình yếu đuối, ẻo lả; + Bàn làm việc của Giám đốc/chủ cửa hàng... không nên có cửa WC chiếu vào; + Không vẽ/dán các hình thủ kỳ quái trên tường; + Không treo gương ghép, gương nứt, vỡ ở bất kỳ chỗ nào. - Cầu thang, ban thờ thần tài/ban thờ thổ công không đối diện với cửa chính; - Không nên có nhiều cửa đi ra/vào từ các hướng khác nhau; - Không nên để két sắt vào góc kín, quay lưng ra cửa; Bài viết ngắn không thể mô tả hết các điều nên hay không nên, chỉ thống kê một số điều cơ bản với mong muốn hướng dẫn mọi người có lựa chọn phù hợp. Chúng ta nên hiểu rằng việc thành công hay thất bại trong kinh doanh/buôn bán không phụ thuộc hoàn toàn vào Phong thủy, vào ngày tốt khai tương, mở cửa hàng hay việc chọn mời người mở hàng, xông đất ... mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như số mệnh của Giám đốc/chủ cửa hàng và những người cộng sự, tính toán kinh doanh hay lựa chọn loại hàng kinh doanh ... Phong thủy chỉ có thể giúp thay đổi định lượng chứ không giúp thay đổi được định tính cho tất cả chúng ta. Chúc may mắn và thành công!