• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
  • Bá Kiến®

   Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

   Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

phamhung

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  2.224
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  5

Everything posted by phamhung

 1. Trước tiên Bạn hãy đọc bài viết như đường link dưới đây, sau đó muốn hỏi gì thì hỏi tiếp nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/am-lich/chi-tiet/tuoi-hop-xung-trong-tinh-yeu-2877/
 2. Nghiên cứu khoa học về ‘Con mắt thứ ba’ – P1: Những con người có năng lực đặc biệt Đã từ lâu, nhiều tôn giáo và tín ngưỡng cho rằng trong mỗi người đều có con mắt thứ ba, nó chính là cửa sổ giao tiếp giữa con người với thế giới khác. Tuy vậy, những người khác vẫn luôn nghi ngờ sự tồn tại của con mắt thứ ba. Ngày nay, những thí nghiệm hết sức thực tại và các kết quả nghiên cứu của giới khoa học có thể giúp chúng ta hình dung liệu con mắt thứ ba có thực sự tồn tại hay không. Trong phần 1, xin giới thiệu với bạn đọc các trường hợp có thật đã được ghi nhận. 1. Người phụ nữ có khả năng nhìn khi bị bịt mắt ở Việt Nam Chị Hoàng Thị Thiêm, sinh năm 1970, trú tại xóm Mới, thôn Bùi Trám, xã Hòa Lương, Lương Sơn, Hòa Bình. Chị có thể nhắm mắt mà đọc rõ sách báo, có thể bịt mắt mà đi lại như người bình thường, thậm chí chị có thể bịt mắt mà vẫn đi xe máy, không gặp bất cứ vấn đề gì. Chị Thiêm kể: “Một hôm, tôi ra nhà anh họ bên chồng ở Hà Nội ăn giỗ. Anh ấy thấy tôi có nhiều biểu hiện lạ, sức khỏe yếu nên đã giới thiệu tôi đến học bộ môn năng lượng sinh học, ngồi thiền nâng cao sức khoẻ. Buổi đầu tiên thầy giáo nói mở luân xa cho tôi, yêu cầu tôi nhắm mắt ngồi thiền. Sau đó, thầy hỏi khi nhắm mắt mọi người có nhìn thấy gì không, người thì bảo thấy ngôi sao, người bảo toàn màu đen, riêng tôi không nhìn giống mọi người. Nghĩ trong bụng sao mình lại nhìn thấy thầy nhỉ, sợ nói ra không ai tin nên tôi không nói. Đến buổi thứ 3 tôi mới dám nói cho cả lớp, khi ngồi thiền tôi nhìn thấy thầy giáo và mọi người. Mặt tôi phừng phừng, tôi nói nếu mọi người không tin bịt mắt tôi lại, mang sách vở tôi đọc cho mà xem.” Cả lớp nhốn nháo, chưa tin đó là sự thật, một nhóm đem sách vở đến, nhóm kia tìm khăn bịt kín mít hai hốc mắt của chị Thiêm lại, nhưng chị vẫn đọc được. Chị Thiêm bảo, khả năng này của chị không phải lúc đó mới có mà có từ nhỏ, chỉ có điều ngày nhỏ chị nghĩ ai cũng giống mình nên chưa có dịp nói ra. Chị Hoàng Thị Thiêm có thể đọc sách trong khi mắt bị bịt kín (ảnh: kienthuc.net.vn) Năm 2006, một cuộc kiểm tra khoa học được tiến hành với chị Thiêm trước sự chứng kiến của khoảng 20 cơ quan báo đài, truyền hình. Chị Thiêm được bịt kín mắt nhưng vẫn đi lại trong tòa soạn bình thường mà không bị vấp ngã. Chị quay số điện của chính các phóng viên ghi ra mẩu giấy đưa cho, dù không nhìn bằng mắt thường nhưng chị vẫn bấm đúng số. Chị Thiêm có thể đi xe máy khi mắt bị bịt kín (ảnh: kienthuc.net.vn) Năm 2007, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã tiến hành kiểm tra khả năng của chị trong nhiều tháng, mỗi lần kiểm tra đều có hàng chục người quan sát và theo dõi. Họ kết luận, khi bị bịt kín mắt, chị thực sự có khả năng nhìn mọi vật qua một điểm phía trên của sống mũi, giao giữa hai lông mày mà trong nhân thể học người ta vẫn gọi là ấn đường. Không chỉ nhìn được các vật thể đặt phía trước mặt, chị còn có thể nhìn được các vật thể phía 2 bên thái dương của mình. Gần đây nhất, tháng 5/2015, một nhóm các nhà khoa học tại Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người một lần nữa tiến hành kiểm tra với chị. Trong lần kiểm tra này, chị đã đọc chính xác các tài liệu được đưa ra mặc dù mắt vẫn bị bịt kín. Chị còn có thể xác định hình dáng và màu sắc của các vật thể hoặc có thể dùng bút để nối 5/6 điểm trên một tờ giấy để tạo thành hình một ngôi sao năm cánh. Không chỉ ở Việt Nam, các nhà khoa học ở các nước như Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc đã mời chị sang để kiểm tra về “con mắt thứ ba” của chị. Khả năng của chị đều đã khiến họ kinh ngạc. Họ đều công nhận, ở chị thực sự tồn tại con mắt thứ ba. Chị Thiêm có thể nối 5/6 điểm để tạo thành một hình ngôi sao 5 cánh khi mắt bị bịt kín (ảnh chụp video/vtv.vn) Chị Thiêm trong một lần được chuyên gia nước ngoài thực nghiệm về sự tồn tại của con mắt thứ 3 (ảnh: kienthuc.net.vn) Ngoài ra, không chỉ nhìn đọc được chữ và nhìn được vật thể khi bị bịt mắt, chị Thiêm còn có khả năng nhìn được và giao tiếp được với những người đã chết. Chị đã giúp cho nhiều gia đình tìm được mộ của người đã mất, thậm chí, chị còn có thể giao tiếp với những người đã chết đuối để họ chỉ ra chỗ xác của họ bị vùi lấp. Video về khả năng nhìn bằng con mắt thứ ba của chị Hoàng Thị Thiêm trong chương trình Những chuyện lạ Việt Nam của VTV 2. Cô gái có đôi mắt như máy chụp X-quang Natasha Demkina sinh năm 1987, là cô gái sống ở thành phố Saransk (Nga). Khi Natasha lên 10 tuổi, một trận đau ruột thừa suýt cướp đi tính mạng của cô. Trở về nhà sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, cô bé Natasha vẫn vui tươi, sinh hoạt bình thường. Cho đến một ngày, Natasha hét toáng lên khi đứng trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, bụng mẹ có cái hạt đậu và cái vòi xếp nếp kìa. Cả cái quả gì đo đỏ đang cử động nữa”. Quá hoảng sợ, mẹ Natasha lập tức đưa con đến bác sĩ. Vừa đến bệnh viện, Natasha lại khiến cho bác sĩ hoảng sợ theo khi cô bé mô tả các bộ phận trong cơ thể ông. Do còn nhỏ nên Natasha không thể dùng được thuật ngữ y học để kể tên từng bộ phận trong cơ thể. Cô bé chỉ biết mô tả thận là hạt đậu, ruột là chiếc vòi xếp nếp… Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện đã tập trung tại phòng khám của cô bé và họ đều bối rối trước những gì cô bé nói. Điều đặc biệt là cô bé có thể chỉ ra vị trí chính xác của từng bộ phận cho đến những vết thương của một bác sĩ nào đó. Natasha có thể “siêu âm” từng nội tạng, xác định tình trạng bệnh tật cũng như nhận diện tế bào, vi khuẩn hoặc vi-rút trong cơ thể. Qua nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ cho biết, những chẩn đoán của cô nhiều lúc còn chính xác hơn bác sĩ có trang thiết bị y tế tiên tiến hỗ trợ. Mặc dù cô bé có thể thấy được nội tạng của người khác nhưng Natasha lại không thể “siêu âm” cho chính mình. Natasha Demkina, cô gái được biết đến với khả năng thấu thị thân thể như một máy chụp X-quang (ảnh: internet) Natasha cho biết: “Tôi có thể điều chỉnh được cách nhìn của mắt. Nếu muốn xem thể trạng sức khỏe của ai đó, tôi có thể dễ dàng chuyển sang cách nhìn thứ hai trong tích tắc. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, tôi có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc trong cơ thể người, vị trí cũng như chức năng của các cơ quan. Thật khó giải thích làm thế nào tôi có thể nhận biết bệnh tật trong cơ thể. Các nội tạng có vấn đề đều sinh ra một loại phóng xạ, giúp tôi nhận ngay ra vị trí đang bị tổn thương. Tuy nhiên, cách nhìn thứ hai của tôi chỉ có tác dụng vào ban ngày mà thôi”. Video về quá trình kiểm tra khả năng của Natasha: Trong truyền thuyết, các vị danh y của Trung Hoa cổ đại đều có những khả năng siêu thường. Họ có thể nhìn thấu cơ thể người bằng thiên mục hay con mắt thứ ba. Ví dụ, Hoa Đà nhìn thấy một khối u trong não Tào Tháo và khuyên Tào Tháo mổ não để làm thủ thuật bỏ khối u. Nhưng Tào Tháo lại nghĩ rằng Hoa Đà muốn giết mình nên đã giam Hoa Đà trong ngục tới chết. Sau đó, Tào Tháo đã thực sự phát bệnh đau đầu mà chết. Theo các kinh sách cổ xưa, con mắt thứ ba nằm ở trước trán, hơi dịch lên trên và ở giữa hai hàng lông mày, nó có thể được mở ra thông qua việc thực hành các môn tu luyện. >> Nghiên cứu khoa học: Thiền định có thể sản sinh siêu năng lực 3. Những người có khả năng nhìn xa hàng nghìn dặm Năm 1995, Cục tình báo trung ương Mỹ CIA giải mật và chấp thuận công bố một số tài liệu tiết lộ về việc tham gia một chương trình bí mật có tên Stargate kéo dài 25 năm. Ghi nhận trong nghiên cứu cho biết, Ingo Swann, một người tham gia chương trình này có thể nhìn thấy được các vòng tròn đặc trưng bao quanh sao Mộc trước khi NASA chụp ảnh nó bằng tàu không gian Pioneer 10. Một số cá nhân cũng có thể nhìn được vật thể và con người ở các phòng riêng biệt và hoàn toàn bị chặn từ vị trí người quan sát. Dao thị, một năng lực của con mắt thứ ba cho phép thấy cảnh tượng cách xa hàng ngàn cây số (ảnh: freeclairvoyantreading) Vào năm 2003, báo Washington Post có đưa tin, giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989, trong cuộc chiến với các tổ chức khủng bố hoặc các chế độ bất đồng chính kiến, bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng các nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt của con mắt thứ ba như Joe MacNonigle trong việc xác định nơi các con tin người Mỹ bị giam giữ, kho vũ khí hay bản doanh của thủ lĩnh của các tổ chức này. Các tài liệu do Washington Post thu được cho biết kết quả làm việc của các nhà ngoại cảm đều mang lại thành công cho các chiến dịch quân sự. Cuốn sách bí mật của khả năng dao thị do Joe MacNonigle làm tác giả (ảnh: Amazon) Không chỉ các trường hợp được đề cập bên trên, đã có hàng nghìn báo cáo và ghi nhận về các hiện tượng khác nhau của con mắt thứ ba khác ở khắp nơi trên thế giới và thu hút được sự quan tâm lớn của mọi người. Mặc dù hiểu biết của con người về con mắt thứ ba vẫn còn rất hạn chế, nhưng trước những hiện tượng và các thử nghiệm hết sức thực tại và rõ ràng như bên trên, có lẽ chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại hết sức thực tế của chúng. Ngày nay, khoa học hiện đại đã công nhận rằng, phía trước tuyến tùng quả trong bộ não cũng có một cấu trúc giống y hệt con mắt người. Trong phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về tuyến tùng quả này. Thiện Tâm tổng hợp
 3. XEM NGÀY TỐT XẤU: TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO! Từ xa xưa, nền tảng tri thức của thế giới Đông phương là thuyết Âm dương ngũ hành, người phương Đông trong mọi sự đều dựa trên những phương pháp ứng dụng của lý thuyết này, ví như kiến trúc, y dược, ẩm thực, đối nhân xử thế, văn thi âm nhạc.v.v. Vì vậy phương pháp chọn ngày tốt xấu là một phần nhỏ trong những phương pháp ứng dụng của học thuật cổ Đông phương, nhưng cực kỳ phổ biến và quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày cũng như những hoạt động quan trọng của một cộng đồng hay quốc gia. Các lễ đăng quan, thăng vị của vua chúa, quan lại xưa đều được chọn ngày tốt để cử hành; các cuộc chiến, khi xuất quân, chủ tướng cũng chọn ngày tốt để xuất binh; hôn nhân giá thú, các sự tang ma lễ chạp, các sự vinh quy hiếu hỷ…đều trước tiên được chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức khởi sự. Cho thấy sự mong cầu an lạc của con người là một tâm lý tinh thần cơ bản thiết yếu và phương pháp ứng dụng xem ngày tốt xấu dựa trên lý thuyết cổ xưa huyền vĩ, lý thuyết Âm dương ngũ hành thuộc nền văn hiến Việt 5000 năm là phương pháp phổ chúng. Dân gian Việt thường có câu, “tránh voi không xấu mặt nào”. Voi là vật vận chuyển của nhà binh hoặc nhà quan khi xưa, tuy là con vật trông hiền lành nhưng sự nguy hiểm của nó là dĩ nhiên và tiềm ẩn, bởi không biết voi phát điên khi nào và với ai. Tránh đi là phương cách vẹn toàn. Đó là nhận thức thực tại giản đơn nhưng hàm chứa sự phản ánh tính hiện thực có quy luật có khả năng tiên tri (biết trước), nhận thức tính quy luật đó và hành sự cho tùy ứng thì gọi là đạo đức. Vì vậy lẽ an nguy, sự thắng bại, sự tựu thành phải được tiên liệu dựa trên việc thực hành nhận thức các quy luật khách quan, vốn tri thức về hiểu biết tính quy luật của không gian và thời gian, có quan hệ tương tác đến vụ việc, con người, cộng đồng và xã hội, đó là tiên lượng thời gian, không gian thuận lợi nhằm phục vụ cho hoạt động sống của con người. Vì vậy trong nhiều phương pháp xem ngày tốt xấu khác nhau, đôi khi đến phức tạp, dù đằng sau đó là cả những phương pháp lý luận đồ sộ, thì phương pháp phổ biến và cơ bản vẫn là phương sách hữu lý hữu dụng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cộng đồng. Phương pháp xem ngày tốt xấu theo ngày Tam Nương và Nguyệt Kỵ là cơ bản, đây là phương pháp đơn giản nhanh chống chỉ cần ghi nhớ và vận dụng với thủ thuật chủ yếu là loại suy những ngày xấu của phương pháp nêu trên và chọn lựa tùy ý những ngày còn lại. Ngày Tam Nương: 3, 7, 13, 18, 22, 27. Ngày Nguyệt Kỵ: "Mồng năm, mười bốn hăm ba Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn". Ngoài ra có thể chọ chi tiết hơn những ngày Hoàng Đạo và Hắc Đạo, tuy nhiên việc bất tiện là sự tra cứu sách vở, do vậy dân gian Việt Nam mới có câu: “ Không biết ngày nào tốt xấu thì cứ mồng chín (09), mười chín (19), hăm chín (29) mà làm”. Định lượng về không – thời gian là vốn kiến thức thâm sâu của tri thức uyên áo và huyền ảo của nền văn minh Đông phương mà nền tảng là lý thuyết Âm dương ngũ hành, lý thuyết thống nhất vũ trụ, mà chủ nhân đích thực là nền văn minh Lạc Việt 5000 huyền vĩ từ bờ nam sông Dương Tử. Việc vận dụng các phương pháp cụ thể của vốn trí thức thuộc nền văn minh này có vẻ mơ hồ nhưng phổ chúng, không thể che lấp được nền tảng huyền vĩ của lý thuyết đứng sau nó, lý thuyết Âm dương ngũ hành. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn Sài Gòn 16/3/2017
 4. Chính quyền Trump "khai tử" chính sách xoay trục sang châu Á của Obama Dân trí Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính sách “xoay trục sang châu Á”, một trong những dấu ấn của chính quyền Barack Obama, sẽ bị “khai tử” dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton (Ảnh: Xinhua) “Liên quan đến vấn đề xoay trục, tái cân bằng,… đó là những từ được dùng để mô tả chính sách đối với châu Á của chính quyền tiền nhiệm”, Diplomat dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, Mỹ trong tuần này. “Tôi nghĩ các bạn có thể kỳ vọng rằng chính quyền (của Tổng thống Donald Trump) sẽ xây dựng chiến lược riêng… Chúng tôi vẫn chưa đi vào chi tiết xem chiến lược mới sẽ như thế nào hay thậm chí có cần một chiến lược mới hay không”, bà Thornton nói thêm. Chính sách xoay trục sang châu Á là di sản ghi dấu ấn của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, trong đó Mỹ chủ trương thắt chặt hơn mối quan hệ gần gũi với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, bà Thornton nhấn mạnh ngay cả khi chính sách có thay đổi thì chính quyền mới vẫn giữ nguyên cam kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc liệu chính quyền của Tổng thống Trump có xây dựng khẩu hiệu mới cho chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương hay không. “Chúng tôi sẽ vẫn hiện diện và hoạt động tích cực tại châu Á. Nền kinh tế châu Á rất quan trọng đối với sự thịnh vượng và tăng trưởng của Mỹ. Do vậy, chúng tôi sẽ vẫn tới khu vực này để tìm kiếm hợp tác trong các vấn đề thương mại công bằng và tự do; ứng phó với các thách thức an ninh khu vực như vấn đề Triều Tiên; đồng thời tiếp tục thúc đẩy một trật tự ổn định, hòa bình, mang tính xây dựng và dựa trên pháp quyền ở châu Á”, bà Thornton nhấn mạnh. Bình luận của bà Thornton được đưa ra trước thềm chuyến công du châu Á đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ông Tillerson dự kiến sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong chuyến đi lần này, bắt đầu từ ngày 15/3. Thành Đạt
 5. Biết là diễn đàn vẫn còn trong thời gian nâng cấp, nhưng với mong muốn hỗ trợ kỹ thuật đỡ vất vả, tôi thấy có hiện tượng các topic khi có nội cung mới không tự động hiện lên khi click vào 'NỘI DUNG MỚI" để hiện ra các bài viết mới. Tôi báo để các bạn kỹ thuật biết, đỡ phải test tìm lỗi. Trân trọng.
 6. CÓ NÊN SỬ DỤNG "TỲ HƯU" Trong địa lý, Tỳ Hưu là linh vật được coi là sẽ mang lại may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp và trấn trạch trừ tà khí, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Thực hư thế nào? có đúng như vậy hay không? Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con là: Si vẫn, Phụ hí, Bệ ngạn, Bí hí, Toan nghê, Bồ lao, Trào phong, Nhai xế và Tỳ Hưu là đứa con thứ 9. Sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất, ở Tỳ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà trong 9 đứa con của rồng không có con nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỳ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác: đầu như Kỳ Lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có hậu môn. Sinh ra chưa được vài ngày thì Tỳ Hưu chết, chết từ khi còn rất bé, làm cho Ngọc Hoàng cảm động nên cho về làm linh vật nhà trời chuyên phò trợ về tài lộc. Thật lạ, theo truyền thuyết thì một con vật bị dị tật bẩm sinh, chết yểu ngay khi còn rất bé vậy mà được đem ra làm vật phẩm trấn yểm cầu mong may mắn, sức khỏe, tài lộc. Từ lâu người Trung quốc đã sử dụng Tỳ Hưu như là một linh vật đem về đặt để trong nhà, thiết kế làm trang sức để đeo lên người với mong muốn tài lộc sẽ đến với mình, câu hỏi đặt ra là có nên sử dụng hay không? Ứng dụng trong việc trấn yểm trong bộ môn địa lý, tất cả các vật khí dùng trấn yểm đều phải có hình tượng tốt đẹp, và đương nhiên phải thuận lẽ tự nhiên: có ăn vào thì phải có thải ra, tuy nhiên hình tượng Tỳ Hưu thì không phải vậy, nó chỉ ăn vào mà không bao giờ thải ra và nó là biểu hiện của lòng tham của con người luôn muốn được mà không muốn mất, muốn có thật nhiều và không muốn mất (lòng tham không đáy là vậy) Theo Địa lý Lạc việt thì mọi vật phẩm trấn yểm đều là yếu tố cuối cùng và phải sử dụng cái gì? sao cho phù hợp và yêu cầu là luôn phải có hình tượng tốt do đó Tỳ Hưu không phải là lựa chọn để trấn yểm như người dân Trung quốc đang sử dụng và chúng ta nên hiểu rằng nếu sử dụng Tỳ hưu thì sẽ có cái lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn cho sự thất bại Vài nhời chia sẻ cùng bà con.
 7. Kính thưa đoàn chủ tịch. Kính thưa quí vị đại biểu và quí vị khách quí! * Tôi rất lấy làm hân hạnh, được sự tín nhiệm của ban tổ chức cho phép đọc bản tham luận của mình trong cuộc hội thảo về Nữ sĩ Ngân Giang. Viết về tài năng thơ và sự nghiệp thi ca của Nữ sĩ Ngân Giang, các văn nhân, nghệ sĩ đã tốn biết bao giấy mực. Không ai có thể phủ nhận tài thơ Đường tuyệt kỹ của Nữ sĩ Ngân Giang. Bà đã được giới thi nhân phong tặng là “Nữ hoàng Đường thi Việt Nam”. Để viết về sự nghiệp thi ca của bà, tôi nghĩ phải là các bậc văn tài uyên bác và cần khá nhiều thời gian. Văn tài của Nữ sĩ đúng như bút hiệu của bà – đã tạo ra một dòng thơ – dòng thơ Ngân Giang, mà mỗi một bài thơ như một vì sao lấp lánh trong dòng sông thơ ấy. Tám nẻo sông Ngân, sao lấp lánh. Một vùng trăng nước, sóng chơi vơi. Trong giới hạn của một bản tham luận, tôi chỉ xin phép bàn về một bài thơ – một ngôi sao trong dòng sông thơ Ngân Giang. Một bài thơ đã đi vào huyền thoại trong văn học sử. Đó là bài Trưng Nữ Vương. Có thể nói đây là bài thơ hay nhất, vô tiền khoáng hậu trong số những bài thơ miêu tả về cuộc kháng chiến hào hùng, bi tráng trong cổ sử với vị liệt nữ bất tử của dân tộc Việt – Bà Trưng Trắc . Và đây cũng là một trong những bài thơ hay nhất của Nữ sĩ Ngân Giang. Bài thơ đã trở thành huyền thoại với sự ra đi của thi sĩ Đông Hồ, ngay trên giảng đường Đại học Văn khoa Sài Gòn vào năm 1969. Khi đọc xong khổ thơ cuối cùng của bài thơ, tâm hồn thi cảm cả một đời thơ của ông, đã thăng hoa theo hồn thơ bài Trưng Nữ Vương đến cõi vĩnh hằng. Sự kết thúc một đời thơ của thi sĩ Đông Hồ với bài Trưng Nữ Vương đã ghi lại trong tâm thức hậu thế một huyền thoại thi ca Việt Nam. Có thể nói, so với các huyền thoại thi ca trong lịch sử thi ca nhân loại – như Tư Mã Tương Như với khúc “Phương cầu hoàng” làm siêu lòng Trác Văn Quân, Tiêu Sử - Lộng Ngọc hòa tình yêu đôi lứa trong tiếng tiêu réo rắt ở thời Xuân Thu, hay như huyền thoại của Bá Nha – Tử Kỳ và các huyền thoại khác – thì có thể nói: Những rung cảm đến tận cùng của hai tâm hồn thơ đồng điệu - Đông Hồ và Ngân Giang nữ sĩ - là một sự thật đi vào huyền thoại. Chứ không phải là một huyền thoại đi vào đời thường. Nhưng cũng chính vì nhà thơ Đông Hồ đã ra đi bất ngờ, nên những cảm xúc của ông về vẻ đẹp trong bài thơ “Trưng Nữ Vương” đã không được chia sẻ cho hậu thế. Bài thơ Trưng Nữ Vương như ngừng lại trong khoảnh khắc cô đơn của hồn người thơ với những rung cảm chưa kịp tìm đến với những tâm hồn đồng điệu. Tiếng thơ, hồn thơ và sự huyền ảo vi diệu trong bài Trưng Nữ Vương như tiếng đàn của Bá Nha chợt ngừng rung trong không gian, im lặng với cô liêu cho đến tận bây giờ. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. * Bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ sĩ Ngân Giang được sáng tác vào năm 1939. Lần đầu được in trong tập thơ “Tiếng vọng sông Ngân”, do nhà in Lê Cường ấn bản. Khi cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng đã đi vào cõi bất tử đầy bi tráng trong trang sử Việt trải hàng ngàn năm, rất nhiều bài thơ của thi nhân Việt đã viết về Hai Bà. Dư âm của những hồn thơ ấy, chúng ta có thể thấy trong Đại Nam Quốc sử diễn ca: Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo , thù chồng chẳng quên Hay là: Ba thu gánh vách sơn hà Một là báo phục, hai là bá vương . Những bài thơ viết về Hai Bà Trưng trước đây, phần lớn chỉ nhấn mạnh khía cạnh tranh đấu và kiệt hiệt của dân tộc Việt thông qua hình ảnh Hai Bà Trưng. Nhưng phải đến bài thơ Trưng Nữ Vương thì sự huyền vĩ trong trang sử bi tráng và những chiến công oanh liệt mới hòa quyện với tình người cao cả và làm nổi bật tính nhân bản trong quan hệ con người. Bài thơ gồm năm khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt. Ngay từ khổ thơ đầu đã vẽ lên hào khí và vẻ đẹp uy dũng của người liệt nữ: Thù hận đôi lần chau khóe hạnh Một trời loáng thoáng bóng sao rơi. Dồn sương vó ngựa xa non thẳm Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi. Trong thơ bà, từ đối từ, ý đối ý, hình đối hình ….. Trong thơ như có cả cung điệu đi vào lòng người. Luật thơ Đường chặt chẽ làm khó bao thi nhân, nhưng với tài hoa của bà thì chính sự khắt khe ấy như chỉ là sự minh họa cho một tài năng thơ. Để miêu tả sự gian khổ nơi chiến trường đầy sát khí và hào hùng của người liệt nữ, Nữ sĩ Ngân Giang đã hạ bút với câu kết xuất thần giàu hình tượng ở khổ thơ thứ hai: Ngang dọc non sông đường kiếm mã, Huy hoàng cung điện nếp cân đai. Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa, Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai. Với câu kết của khổ thơ: “Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai”, có thể nói đây là một hình tượng đẹp nhất trong thi ca Việt, khi miêu tả về số phận con người trước một nghịch cảnh. Người cảm thụ thơ đã như vừa thấy được vẻ đẹp kiêu sa, khí phách của người liệt nữ Trưng Trắc, trước những bạo tàn chiến tranh và cũng không khỏi bùi ngùi cho phận người nhi nữ trong cảnh phong ba bão tố - Qua hình ảnh một đóa mai kiều diễm, mong manh, nhưng bất khuất trước gió lạnh, mưa ngàn….. Đọc Trưng Nữ Vương của Nữ Sĩ Ngân Giang, ngay từ 4 khổ thơ đầu, bà đã cho chúng ta thấy tính uy dũng, bất khuất của người danh nhân liệt nữ Việt, luôn đi bên cạnh những giá trị đầy nhân bản và cao thượng. Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai ! Hai Bà đã kháng chiến vì sự bi thương của giống nòi Lạc Việt, qua nỗi đau riêng của chính mình. Bởi vậy, chúng ta tìm thấy ở hai câu kết trong khổ thơ này liền mạch với ý thơ trên, minh họa cho mục đích của cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc vì nợ nước và thù nhà: Hồn người chín suối cười an ủi Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi. Vị liệt nữ anh hùng dân tộc Việt, khi trở lại với chính mình thì sự nghiệp ấy không phải là mục đích của Người, mà chỉ để rửa hờn cho đất nước: ” cốt xong thù vạn cổ” và để “Hồn người chín suối cười an ủi” - trong đau khổ tận cùng, người cô phụ “Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi”. Sự thành công của Hài Bà Trưng trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, qua thơ Ngân Giang, được miêu tả bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa, cao quý đượm nét buồn cô phụ, như được nhắc lại với sự thành kính biết ơn của các thế hệ tiếp nối dòng sử Việt, trong khổ thơ thứ 4: Lạc tướng quên đâu lời huyết hận Non Hồng quét sạch bụi trần ai. Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời… Lịch sử đã trôi qua hai ngàn năm, kể từ ngày Hai Bà Trưng khởi nghĩa vì độc lập và những giá trị của văn hiến Việt. Những thế hệ tiếp nối trong lịch sử thăng trầm của ngươì Việt vẫn muôn đời cung kính trước anh linh và uy dũng của Hai Bà. Hương khói ngàn thu dâng kính, nỗi huyết hận riêng của người liệt nữ Trưng Trắc hòa trong quyền lợi chung của dân tộc đã được Nữ sĩ Ngân Giang miêu tả rất tài tình trong hai câu: Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời… Trong 4 khổ thơ đầu, người cảm thụ thơ đã thấy tài hoa của Nữ Sĩ Ngân Giang qua những hình tượng đối nhau tưởng như không thể dung hòa khi đặt cạnh nhau, nhưng chúng lại hòa vào nhau một cách nhuần nhuyễn, tài hoa: Đó chính là những hình ảnh của chiến tranh sắt máu, sự đau thương, lòng tự hào và bất khuất của dân tộc Việt, bên cảnh vẻ đẹp, kiêu sa đài các của người nhi nữ với tình yêu con người. Vượt trội lên hoàn cảnh lịch sử đau thương đó, là tính chính nghĩa và chất nhân bản của cuộc kháng chiến, được thể hiện qua những hình tượng miêu tả nỗi đau riêng của Bà Trưng Trắc – Người anh hùng liệt nữ đầu tiên trong sử Việt và cả nhân loại. Trong bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ sĩ Ngân Giang, thì 4 khổ thơ đầu chỉ là sự chuẩn bị cho khổ thơ tứ tuyệt cuối cùng và cũng là đoạn kết để đưa bài thơ vào cõi bất tử trong nền thi ca Việt. Nhưng có thể nói rằng chỉ đến khổ thơ thứ 5 thì sự thăng hoa của một tài hoa thơ, cùng với những gía trị nhân bản và tình yêu con người mới lên đến tận cùng. Tính minh triết sâu sắc qua hình tượng đặc thù của nghệ thuật thi ca cũng thể hiện một cách rất sắc sảo ở khổ thơ này. Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi, Chỉ với hai câu thơ với hình tượng thật là đắt giá. Ngựa vốn là loại động vật vô ý thức mà phải “kinh vó” trước uy danh và chiến công hiển hách của Hai Bà, đủ thấy được sự tàn khốc và sự thành công của cuộc kháng chiến do Hai Bà lãnh đạo. Nhưng trong cái uy dũng chung của cả một dân tộc thì vẫn ẩn chứa nỗi thương đau rất nhân bản và một mục đích chính nghĩa của cuộc kháng chiến– thông qua hình tương bi thương rất riêng của Bà Trưng Trắc: Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi, Tài tình quá! Chỉ một câu thơ và chỉ bằng hình tượng, đã không thể trộn lẫn hình ảnh một liệt nữ anh hùng nào trong lịch sử thế giới. Vì đó chính là hình tượng đặc trưng của Hai Bà Trưng. Sự bi thương đến mức “lạnh” cả đầu voi thì thật là một từ rất đắt và không thể thay thế. Với hai câu thơ này – qua hình tượng song đối “voi”, “ngựa” - thì sự hào hùng bi tráng không chỉ dừng lại ở hành vi con người mà đã lan đến cả cõi vô tri. Cả bài thơ đã là sự tuyệt vời trong thi ca Việt. Nhưng chính hai câu kết mới là nguyên nhân để bài thơ Trưng Nữ Vương đi vào cõi bất tử của thi ca Việt Nam. Chính hai câu kết mới để tất cả mọi diễn biến dồn dập, hoành tráng bi hùng của cuộc kháng chiến Hai Bà Trưng, được miêu tả trong bài thơ trước đó, như hòa nhập với hư vô, vươn đến tận cõi bất tử. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. Đọc đến hai câu này, những hình tượng khốc liệt, bi tráng trong cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng trong thơ, như đọng lại và nhường cho một không gian khác: Không gian nội tâm của con người. Và chính trong không gian nội tâm này là đoạn kết cho cả bài thơ, là sự thăng hoa của tài hoa và tư duy thơ của Nữ Sĩ Ngân Giang. Ở đây những hình tương đối nhau không chỉ ở đối câu, đối chữ mà còn đối về cả ý, cả tình, cả tư duy và tính minh triết của nó, ngay trong một câu: Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Nỗi bơ vơ của con người trong đời sống thế nhân vốn chỉ là lẽ thường tình. Nhưng cái nội tâm “bơ vơ” thường nhân ấy, khi đặt cạnh “Điện Ngọc” – một hình tượng tột đỉnh phù hoa - thì đó lại chính là cái nền cao ngất để đưa cái “bơ vơ” lên đến tận cùng không còn nơi bấu víu. Chàng ơi ! Điện ngọc bơ vơ quá! Có thể nhận xét rằng: Một câu thơ thuộc hàng huyền thoại thi ca, khi nó miêu tả và cô lập được một trạng thái trừu tượng: Trạng thái tâm tư đau khổ tận cùng của con người. Nhưng đáp lại trạng thái đau khổ tận cùng đó, thì lại là sự lãnh cảm của ngoại cảnh, qua câu: Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi. Cả một không gian mênh mông, im ắng bao trùm lên một hình tượng của quyền lực tối hậu, nhưng bất lực trước đau khổ tận cùng của con người. Hai câu đối nhau, nhưng hòa quyện, tiếp nối liên hoàn với nhau và cùng đưa đến một chủ đích: Sư cô đơn tận cùng trong tâm hồn con người và không tìm được sự đồng cảm. Nhưng tất cả hình tượng trong hai câu này, lại toát lên tính minh triết rất nhân bản, làm nên đoạn kết vô tiền khoáng hậu của bài thơ, để hồn thơ thăng hoa đến tận cõi vĩnh hằng. Đó chính là sự ca ngợi tình yêu con người vượt lên trên tất cả. “Điện Ngọc” – Đó là đỉnh cao của sự phú túc vật chất mà thế nhân hằng mơ ước. “Ngôi trời” – Đó là quyền lực tối hậu thống trị cõi nhân gian. Nếu như những khổ đau nơi trần thế đều đến từ tham vọng của chính con người vì quyền lực và của cải – Thì ở đây - Trong thơ Ngân Giang – cụ thể trong bài Trưng Nữ Vương này - ”Điện Ngọc” cũng bơ vơ, “Ngôi Trời” còn lẻ bóng. Ở đây, chính tình yêu con người mới là những gía trị đích thực vượt lên mọi tham vọng của tha nhân. Mà chính quyền lực tối hậu và của cải phù hoa chất ngất ấy, chỉ là cái nền cho tình yêu con người bay bổng trong cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối đề cao tính nhân bản và tình yêu con người, bên cạnh những hình ảnh hào hùng, bi tráng của cuộc chiến, đã làm nên một sức nặng qua hình tượng thi ca, trở thành một đối trọng của cả bài thơ, khiến bài thơ trở nên bất tử. Hình ảnh con người bơ vơ bên “Điện Ngọc” và sự vô cảm của ánh trăng suông trong cõi mênh mông vô tận, soi một “ngôi trời” lẻ bóng , như một nét khắc họa tuyệt diệu đến huyền vĩ của nghệ thuật thi ca khi miêu tả nỗi cô đơn tận cùng và khẳng định tình yêu con người chính là ước vọng cuối cùng cao quý nhất trong kiếp tha nhân. Cùng với sự hào hùng bi tráng của cuộc kháng chiến Hai Bà Trưng trong sử Việt, vẻ đẹp tuyệt mỹ của bài thơ Trưng Nữ Vương mang đầy tình minh triết và nhân bản về tình yêu con người, sẽ vĩnh viễn là ngôi sao sáng chói, lấp lánh trên dòng Ngân Giang. * Có thể nói rằng: Hầu hết những áng thi văn đi vào cõi bất tử của nghệ thuật và thi ca nhân loại thì đều chứa đựng những giá trị minh triết ca ngợi tình yêu con người, vượt lên trên mọi tham vọng của tha nhân với hoàn cảnh bi tráng. Nền văn hiến trải gần 5000 năm lịch sử Việt cũng đã tạo nên những áng thi văn đầy minh triết ca ngợi tình yêu con người, đầy nhân bản. Xa xưa nhất chính là câu chuyện văn học sử nổi tiếng: Chuyện tình Mỵ Châu Trọng Thủy. Cái chết của Trong Thủy đã khẳng định tình yêu bất tử và phủ nhận chiến tranh phi nghĩa. Trong Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, chúng ta cũng thấy tính nhân bản được đề cao như là một gía trị chủ đạo trong nền văn hiến Việt. Và ngày nay, chúng ta lại tìm thấy sự minh triết với những giá trị đầy nhân bản trong bài thơ Trưng Nữ Vương của Nữ Sĩ Ngân Giang: Sự đau thương bi tráng và tột đỉnh vinh quang, nhưng vượt lên trên tất cả là một giá trị bất tử của tình yêu con người. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quí vị. Nguyễn Vũ Tuấn Anh
 8. Bây giờ lỡ có bầu rồi mà đi hỏi có hợp không hả? vậy nếu người ta bảo không thì bạn làm gì??? Theo quan điểm của Luận tuổi lạc việt thì Yêu là lấy, quan trọng sinh con thế nào để có thể tốt cho gia đình, vậy bạn cứ lấy bình thường chẳng có đại kỵ nào hết. Duy chỉ lưu ý là năm nay bạn đang chịu hạn Tam tai thôi.
 9. Hàng trăm cá voi chết dạt bờ, sắp xảy ra siêu động đất? (Dân Việt) Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân hàng loạt cá voi chết trôi vào bờ, trong khi những lo ngại khác đang nổi lên rằng đó là dấu hiệu của một trận “siêu động đất” sắp xảy ra. Xác của hơn 400 con cá voi đã trôi vào bờ biển ở South Island của New Zealand tuần qua đã làm dấy lên lo ngại một trận động đất sắp xảy ra. Trước đó, hơn 170 con các voi khác cũng dạt vào bờ biển ở Australia, có liên quan đến các trận động đất ở Ấn Độ Dương. Hồi năm 2004, tiến sĩ Arunachalam Kumar của trường Cao đẳng Y tế Kanachur ở Ấn Độ đã gửi một cảnh báo vào đầu tháng 12. 2004, chỉ vài tuần trước khi sóng thần ập tới. Ông giải thích: "Đó là quan sát của tôi, khẳng định trong những năm qua qua theo dõi hiện tượng cá voi, cá heo chết bất thường xảy ra rải rác khắp nơi trên thế giới đều liên quan đến những thay đổi và xáo trộn trong các tọa độ trường điện từ”. TV New Zealand cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận khi liên hệ giữa những con cá voi mắc cạn và động đất. Một số người dân đã lên Twitter để chia sẻ nỗi sợ hãi của họ về trận siêu động đất có thể sắp xảy đến.
 10. Cung Phu gặp sao Địa Kiếp nằm tại vị trí xấu, vợ chồng ly biệt là phải. Nhất là cháu không được hưởng Phúc. Họ hàng ly tán rời quê hương nhiều. Cháu nên khấn tốt Cụ 4 đời ( Bố gọi là Ông Nội ) để cái may mắn sẽ tốt hơn. Ngôi Mộ này được chôn cất tại đồng có nước xung quanh( Hoặc nếu Trời mưa thì nươc bao quanh ) Bố có thời gian tham gia ngành Quân chính, nếu không cũng phải làm việc gì liên quan đến sắt, thép. Bố có quyền Trưởng, tính hơi nóng nẩy nhưng biết kìm nén.
 11. Bạn tham khảo đường link sau đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/am-lich/chi-tiet/tuoi-hop-xung-trong-tinh-yeu-2877/
 12. Ở đây là diễn đàn lý học đông phương, các thày đã dày công nghiên cứu, phục hồi lại di sản của tổ tiên do vậy nếu nhờ tư vấn ở đây thì hãy sử dụng trình tử vi lạc việt thì sẽ được tư vấn.
 13. Ban nên hỏi là ".... định đặt tên cháu là Nguyễn Ái Mỹ thì có tốt cho cháu sau này không..." chứ hỏi có hợp với mệnh không . .. . rồi người ta trả lời là "Không" thì rồi lại hỏi nữa à? Bạn nên lựa chọn vài cái tên mà bạn và gia đình cho là phù hợp với gia đình để người tư vấn xem và lựa chọn giúp trong số những tên đó. Vì nếu không nhỡ người ta trả lời đúng câu hỏi của bạn thì có mà hỏi hết năm không ra cái tên đâu.
 14. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều tương tác khác nhau, như Nhà cửa, môi trường, con người, rồi vợ con.... chứ không thể chỉ do mình bạn tương tác của vợ mà làm cho chồng bạn bị như vậy. Vì cần rất nhiều thông tin nữa thì mới có thể kết luận về sự việc của chồng bạn nên ở đây tôi chưa kết luận gì về việc đó. Bây giờ bạn ở với gia đình hay chỉ ở riêng 2 mẹ con với nhau?
 15. Không, là mình báo cho quản trị biết là có cái thiếu thông tin như trước thôi chứ mình có đăng gì lên đó đâu?
 16. Không phải là ý của tớ mà là trước đây đó là một subsite về Tư vấn Phong thủy, có giá cả, đồ phòng thủy .... mà, giờ không thấy nên báo thôi.
 17. Từ trang chủ click vào TƯ VẤN PHONG THỦY thì ra đường link sau: http://www.phongthuylacviet.org.vn/
 18. Gửi Bá Kiến Anh thấy mục "Tư vấn phong thủy" hiện đang chưa vào được, chỉ hiện ra mỗi chứ "Hello" thôi. Nhờ Bá kiến xem lại giúp nhes. Thanks!
 19. Các thông tin của bạn đưa ra đang mâu thuẫn. Thông tin viết ở đây và thông tin lấy lá số tử vi không trùng nhau.
 20. Hải quân Trung Quốc thu giữ thiết bị lặn Mỹ ở Biển Đông Một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc thu giữ một thiết bị lặn không người lái, được tàu nghiên cứu hải dương Mỹ triển khai ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông. Tàu USNS Bowditch. Ảnh: Wikipedia Vụ việc xảy ra hôm 15/12, khi USNS Bowditch, một tàu nghiên cứu khảo sát hải dương, đang chuẩn bị thu hồi thiết bị lặn không người lái (UUV), Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm nay cho biết. Thiết bị lặn bị thu giữ ở cách Vịnh Subic, Philippines 160 km về phía tây bắc. Khi tàu nghiên cứu đang thu hồi thiết bị lặn, một tàu Trung Quốc đã ở đó từ trước để theo đuôi tàu Bowditch, lao vào và "giữ nó một cách bất hợp pháp". Tàu Bowditch dừng ở vùng biển để thu hồi hai thiết bị lặn, CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói. Khi đó, tàu hải quân Trung Quốc thả một tàu nhỏ xuống biển. Con tàu nhỏ này bơi sát cạnh và đội tàu Trung Quốc lấy đi một trong các thiết bị lặn. "Họ trộm nó", quan chức Mỹ nói. Buồng lái tàu Mỹ liên lạc với tàu Trung Quốc nhưng phía Trung Quốc đáp lại rằng họ đang trở về hoạt động bình thường và sau đó rời khỏi khu vực. Vụ việc kiểu này dường như chưa từng xảy ra. Vấn đề đang được xử lý qua các kênh ngoại giao, khi Mỹ yêu cầu phía Trung Quốc trao trả thiết bị. Các tàu nghiên cứu hải dương học Mỹ thường bị theo đuôi tại vùng biển vì bị cho là đang do thám. Tuy nhiên, theo quan chức Mỹ, trong trường hợp này, thiết bị lặn chỉ đơn giản là đang đo đạc điều kiện biển. Vị trí Vịnh Subic, Philippines. Đồ hoạ: globalbalita Trọng Giáp - VnExpress ------------------------------------------------------ Thu giữ tại vùng biền quốc tế là sao ta? không khéo lại bị coi là cướp biển thì chít
 21. Là bạn nên có bản thiết kế, post lên đây + lấy la bàn đo cụ thể xem miếng đất đó có hướng bao nhiêu độ? (đứng giữa miếng đấy mà đo) để mọi người giúp chọn vị trí động thổ.
 22. Điều này rất cần người làm thày phải có đủ trình độ, cảm nhận và Thực sự quan tâm, để ý và hiệu chỉnh với thực tế cuộc sống vì đôi khi trong sinh hoạt hàng ngày người ta cần cái này, cái kia và sẽ đặt vô tội vạ đồ dùng do vậy sẽ vô tình gây lên những tương tác không mong muốn. Tất cả những người có hiểu biết về tương tác thực tại của Khí sẽ hiểu điều mà Mr Mạnh Đại Quân chia sẻ, rất mong anh chia sẻ nhiều hơn để bà con, anh chị em những người nghiên cứu học hỏi và ứng dụng. Trân trọng cảm ơn Anh.!
 23. Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ, Đài Loan kêu gọi bình tĩnh Trung Quốc trao công hàm ngoại giao sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ đắc cử và lãnh đạo Đài Loan, trong khi Đài Bắc kêu gọi Bắc Kinh bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tươi cười trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tại văn phòng ở Đài Bắc. Ảnh: SCMP Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết nước này trao công hàm "kiên quyết phản đối" với "phía Mỹ liên quan", kêu gọi xử lý vấn đề Đài Loan một cách cẩn trọng nhằm tránh bất cứ biến động không cần thiết nào trong quan hệ. "Nguyên tắc Một Trung Quốc là nền tảng chính trị cơ bản của quan hệ Trung - Mỹ", Reuters dẫn Bộ này tuyên bố. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kéo dài 10 phút. Đây là lần đầu tiên một tổng thống hay tổng thống Mỹ đắc cử điện đàm với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979, khi tổng thống Mỹ bấy giờ là Jimmy Carter công nhận chính sách "Một Trung Quốc", qua đó cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông Trump cho biết bà Thái "gọi điện cho ông" để chúc mừng ông đắc cử tổng thống, trong tuyên bố đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter. "Thật hay khi Mỹ bán cho Đài Loan hàng tỷ đôla thiết bị quân sự và tôi không nên được nhận một cuộc gọi chúc mừng", AFP dẫn lời ông phản pháo vài giờ sau. Cơ quan lập pháp Đài Loan phụ trách vấn đề Trung Quốc đại lục thì cho rằng Bắc Kinh cần nhìn nhận cuộc điện đàm một cách "bình tĩnh". "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc đối mặt với tình hình mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và làm việc với chúng tôi để hướng tới phát triển quan hệ xuyên eo biển, mở ra cách thức mới đem lại lợi ích cho sự phát triển hoà bình, thịnh vượng và ổn định cho khu vực", Hội đồng các vấn đề Đại lục cho biết. Sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng tái khẳng định việc ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc". Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh hy vọng quan hệ song phương Trung - Mỹ sẽ không bị "can thiệp hay tổn hại" sau cuộc điện đàm, nhưng cho rằng đây là "thủ đoạn thấp hèn" của Đài Loan. Trọng Giáp
 24. Trump đột nhiên mắng Trung Quốc ‘không ngớt lời’ Trong loạt tin nhắn đưa ra tối 4/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã không ngớt lời chỉ trích Trung Quốc. TQ nói gì sau khi Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan? Trump bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Theo báo Guardian, ông Trump đã lên tiếng cáo buộc quốc gia châu Á thao túng tiền tệ, phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Guardian cho hay, hiện chưa rõ lý do khiến ông Trump đột nhiên chỉ trích Trung Quốc như vậy. “Trung Quốc có hỏi chúng ta, việc họ phá giá đồng nội tệ (khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh), đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ (Mỹ không đánh thuế họ) hay xây dựng tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông... có được hay không?”. “Tôi không nghĩ là có chuyện đó”, ông Trump viết. Ảnh: AP Tờ Guardian cho hay, những chỉ trích trên của ông Trump với Trung Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhóm chuyển giao quyền lực của ông lên tiếng bác bỏ những luận điểm cho rằng cuộc điện đàm mới đây giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan đánh dấu một chính sách mới của Mỹ với Trung Quốc. Trước đó, hôm 2/12, ông Trump đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Đây là sự kiện chưa từng có trong quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan gần 4 thập niên qua. Giới phân tích nhận định, cuộc điện đàm bất ngờ này tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng giữa Mỹ với Trung Quốc. Ông Trump là tổng thống hoặc tổng thống đắc cử đầu tiên nói chuyện với một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979, khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan sau khi công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Ngay sau cuộc gặp trên, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố tái khẳng định lập trường của Washington ủng hộ chính sách "Một nước Trung Quốc". Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, bà Emily Horne nhấn mạnh không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách lâu nay của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan. Dương Lâm
 25. Vì có nhiều người thắc mắc không đăng nhập được diễn đàn, Phamhung đã trao đổi với Sư phụ Thiên sứ và Sư phụ yêu cầu Phamhung thông báo để mọi người cũng biết để đăng nhập. (nếu ở đây không phải thì nhờ Bá Kiến chuyền thông báo đến đúng mục THÔNG BÁO giúp vì mình không đăng được trên đó) Thanks! Thời gian gần đây Ban quản trị diễn đàn tiến hành nâng cấp, do đó có một chút thay đổi về việc đăng nhập. Xin thông báo để quý hội viên biết và đăng nhập để tham gia diễn đàn. Cụ thể như sau: Khi click vào "Đăng nhập" sẽ hiện ra hai ô bắt buộc gồm: - Ô thứ nhất: điền địa chỉ email đã dùng để đăng ký - Ô thứ hai: nhập mật khẩu đã cấp Tóm lại: vẫn đăng nhập như trước nhưng chỉ khác là trước đây điền tài khoản, nay điền email Trân trọng.