• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ngongoe

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ngongoe

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu chào bác, Bác ơi, trước bác có xác định giờ sinh cho cháu rồi ạ, cháu hiện giờ vẫn đang thất nghiệp, tình duyên thì lâu rồi cũng chả có nên đâm ra cũng quen, nhưng ước mơ nhiều quá, giờ ra trường rồi cháu mới thấy mình thiếu nhiều thứ :(...nên đâm ra cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Vậy kính mong bác xem giúp cháu vận hạn cuối năm 2012 này và sang năm 2013 xem thế nào ạ ? Liệu cháu có số xuất ngoại đi học không ạ ? Lá số giờ thìn của cháu đây ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ngongoe&ldate=7,7,10,8,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác Chúc bác một buổi tối ấm áp :)
 2. Chào chú Thiên Đồng, kính mong chú xem giúp cháu với Cháu là nữ, Canh Ngọ Hỏi lúc 12 giờ 50 ngày 1 tháng 10 năm 2012 dương lịch 1. Bao giờ cháu xin được việc? Công việc có tính chất như thế nào? Có làm lâu được không ạ? 2. Bao giờ cháu có người yêu ạ, sắp tận thế rồi, mà chả thấy ai :(? Người đó thế nào ạ? 3. Cháu sinh giờ Mão hay giờ Thìn ạ :D Mong hồi âm của chú Chúc chú nhiều sức khỏe và thành công :)
 3. Up và chờ đợi....:)
 4. Mong bác và mọi người xem giúp cháu vận hạn năm nay và năm tới với ạ :)
 5. Cháu cảm ơn bác đã tận tình luận giải giúp cháu! Tuổi thơ cháu tuy có vài chuyện buồn nhưng về cơ bản là an nhàn, đầy đủ, vậy mà sao hậu vận bi đát quá, đúng là đầu voi đuôi chuột hix Cháu tự vấn lương tâm thấy mình cũng ko đến nỗi hiếu sát ạ, trái lại hay cả nghĩ, thấy cảnh gì thương tâm hay hoài niệm chuyện đã qua là dễ buồn và khóc :(, đôi khi cũng hay tủi thân. Cháu thì không theo ngành công an, hiện cháu đang học ngoại ngữ ngành biên phiên dịch Bác ơi, vậy bác xem giúp cháu xem bao giờ cháu xin được việc và vận hạn năm 2012, 2013 xem có khá khẩm chút nào không ạ?
 6. Cháu cảm ơn bác haithienha :D Bác ơi, vậy bác có thể cho cháu đôi lời về lá số giờ thìn được không ạ? Cháu hợp với ngành nghề gì thưa bác? công danh tiền bạc có khá không ạ? Chồng cháu trông thế nào ạ? bao giờ cháu lấy chồng ạ? Cuộc đời cháu có vấn đề gì không ạ? Cháu có tìm hiểu qua về tử tham gặp đào kiếp, liệu có đến mức như vậy không ạ, thật sự cháu rất sợ, mong bác cho cháu lời khuyên.
 7. Dạ bố mẹ cháu hiện giờ kinh doanh cũng khá và ổn định hơn trước rất nhiều. Hồi cháu còn nhỏ, kinh tế gia đình nhiều lúc lên voi xuống chó, có thể nói như vậy, đến mức bố cháu phải bán mảnh đất hương hỏa sau này, may mà bán cho người trong nhà. Còn giữa bố mẹ cháu xưa thì cũng ném bát ném đũa thường xuyên, nhưng giờ thì có vẻ càng ngày càng tình cảm hơn ^^
 8. Cháu chào bác và mọi người, Cháu có chút băn khoăn về giờ sinh ạ, mẹ cháu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ là lúc 7h kém, trời mùa đông, nên lúc đó trời vẫn còn tối. Mong bác xác định giúp và luận giùm cháu về lá số, đặc biệt là công danh sự nghiệp, tình duyên và giao tế bạn bè ạ^^ Cháu xin post 2 lá số giờ mão và giờ thìn Giờ Mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu mặt vuông, nhìn nghiêng thì rõ, nhưng nhìn thẳng mặt tròn, đậm người, da ngăm nhưng hơi sáng. Hay bị bệnh về da, từ nhỏ rồi ạ, nên gặp những chất tẩy rửa dễ bị bong tróc, thậm chí bây giờ thi thoảng gặp nước mưa, da cháu lại nổi mẩn vì dị ứng, không biết do nước mưa bẩn hay do da cháu quá nhạy cảm. Tính cách thì cháu khá nóng nảy, nhạy cảm, hay suy nghĩ, đôi lúc bất cần, dễ dính thị phi, dễ buồn Cháu là trưởng nữ, sau cháu có em trai, hiện cháu sống cùng bố mẹ. Về vận hạn Năm 1998, nhà cháu chuyển nhà, gần nhà cũ Năm 2004, nhà cháu xây nhà, và bố cháu gặp hạn, cũng may mà qua được Năm 2005 ( cuối năm lớp 9), cháu có bị bỏng dạ và để lại vài cái sẹo khá to trên mặt :(. Năm này gặp chút giấy tờ đăng ký học Năm 2006 ông nội cháu mất Năm 2008 -2012 cháu học đại học, ngành phiên dịch Cũng từ năm 2008 trở đi, cháu cũng hay ngã xe, 1 lần bị bó bột, 1 lần suýt chết ạ, vào năm 2009
 9. Kính mong chú Thiên Đồng cho cháu vài lời khuyên về công việc với ạ Cháu là nữ Canh Ngọ Giờ hỏi 12 giờ 08 phút trưa ngày 3 tháng 8 năm 2012 dương lịch Chú cháu có xin việc giúp cháu, người ta hẹn thứ 2 phỏng vấn, nhưng đến giờ cháu vẫn chưa rõ về công việc cũng như công ty, vậy cho cháu được hỏi: - Cháu có xin được việc ở đây ko? Phỏng vấn tốt chứ ạ? Công việc có tính chất thế nào, có tốt ko ạ? - Công ty này như thế nào? Cháu có làm được việc lâu dài ở đây ko ạ? Mong tin của chú ạ Cháu cảm ơn chú!
 10. Cháu chào chú Thiên Đồng Mong chú giải đáp giúp cháu mấy câu ạ Tuổi: Canh Ngọ, nữ Giờ hỏi 17 giờ 28 phút ngày 5 tháng 3 năm 2012 dương lịch 1. Công việc cháu liệu bao giờ xin được ạ? Có được ai giúp đỡ ko? Có cơ hội tốt để nâng cao chuyên môn ko ạ? 2. Bao giờ cháu có người yêu? Người này như thế nào ạ? 3. Năm 2012 này cháu có cần chú ý cẩn thận gì ko ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều Chúc chú luôn vui vẻ, mạnh khỏe :x
 11. Cháu có việc này muốn hỏi ý kiến chú ạ...cảm ơn chú rất nhiều Nữ, sinh năm 1990 Hỏi vào ngày 16 tháng 10 năm 2011 dương lịch, lúc 12h03 phút trưa 1. Chuyện về em trai cháu liệu có đáng lo ngại như cháu nghĩ không? Cháu có nên can thiệp ko, nếu có thì nên ntn? 2. Em cháu sau này tương lai có tốt không, cha mẹ có được nhờ không? Cháu có thể định hướng cho nó thế nào ạ? 3. Cháu có chút tình cảm với 1 người, vậy tình cảm người đó với cháu ở mức độ thế nào, có tiến triển được không? người này là người ntn ạ? Mong chú giải đáp giúp Chúc chú vạn sự như ý
 12. Chào anh Thiên Đồng, mong anh tư vấn giúp em Tuổi Canh Ngọ 1990 Hỏi vào ngày 10 tháng 10 năm 2011 dương lịch, lúc 13 giờ 47 phút Câu hỏi 1: Có 1 người nhận lời mẹ em xin việc giúp em, liệu có thật sự đáng tin không ạ? Câu hỏi 2: Tầm gần cuối năm nay em có 2 kì thi quan trọng, vậy kết quả có tốt không? Câu hỏi 3: Bao giờ em mới có người yêu? người đó như thế nào và liệu có kéo dài được lâu không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều
 13. Cháu chào chú Thiên đồng, cháu muốn nhờ chú tư vấn giúp Cháu tuổi Canh Ngọ, nữ Hỏi vào lúc 13h50 PM ngày 29/07/2011 DL - Cháu định đăng ký học marketing tại arti, nhưng cháu tìm được khá ít thông tin về chất lượng trung tâm, chỉ thấy vỏn vẹn có 1 bài phản hồi không tốt. Vậy cháu có nên tham gia khoá học tại trung tâm này không? - Điểm thi của cháu cuối kì vừa rồi trên trường, môn có điểm rồi có kết quả không tốt, cháu nghi là do nhầm lẫn, cháu định khi vào học rồi sẽ khiếu nại/ phúc tra, không biết có tác dụng gì không? còn môn chưa biết điểm của cháu, liệu có tốt không ạ? - Cháu đang tính học marketing, công việc này liệu có phù hợp và hữu ích cho tương lai sau này không? Cháu cảm ơn chú nhiều.
 14. Chú Thiên Đồng xem giúp cháu với ạ Cháu tuổi Canh Ngọ (1990)- Dương Nữ Hỏi ngày 8 tháng 2 năm 2011 ( Dương lịch) lúc 21h giờ 15 phút Cháu xin được hỏi: 1. Chuyện tình cảm của cháu với 1 bạn cùng tuổi hiện giờ liệu có kết quả gì không ạ? Hay chỉ là vui đùa thoáng qua? Bạn ý có chung thủy với cháu không ạ? Cháu có thể tin tưởng bạn ý chứ ạ? 2. Năm Tân Mão này, cháu cần cẩn thận và chú ý điều gì ạ? Vì hôm mùng 1 cháu có đi bốc quẻ cho năm mới, được quẻ rất xấu, nên cháu khá lo lắng ạ :( 3. Công việc kinh doanh của bố mẹ cháu năm nay ra sao ạ? Cháu xin cảm ơn chú ạ Chúc chú 1 năm mới nhiều thành công và may mắn ạ!
 15. Hihi tiện bác NTH xem luôn giúp cháu 1 quẻ về tình duyên với ạ nam15/10/1990 3h30 sáng nữ 24/11/1990 6h sáng Kính mong bác xem giúp cháu xem liệu có kết quả gì hay không ạ? hay chỉ chóng vánh và vui đùa thôi ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn ạ:D