• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lilac2912

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lilac2912

 1. Cháu chào các bác. Bác xem giúp cháu đường công danh sự nghiệp với ạ. Công danh sự nghiệp của cháu có tốt ko ạ? Đến khi nào thì cháu được ổn định ạ? Nếu được các bác xem giúp cháu về cung phu thê và con cái với ạ? Cháu xin cảm ơn bác nhiều!!! Lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 2. Cháu cám ơn bác, cháu làm lại link lá số rồi ạ, mong các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu, cháu cám ơn các bác nhiều http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lilac2912&date=1981,12,29,15,45&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 3. Chào các bác! Hôm rồi, em có đi công tác trên Hà Giang về, có mang theo về 1 khối gỗ ngọc am, thấy bảo gỗ quý và tốt. Hiện giờ em đang để ở nhà, nhưng hôm rồi bạn em đến chơi (biết tí về bói toán) bảo là để trong nhà ko tốt, con em ko thở được. Hic sợ quá. Các bác cho em xin chút ý kiến với nhé. Vợ chồng em sinh năm Tân Dậu. Con gái sinh năm Đinh Hợi và Kỷ Sửu. Em cám ơn các bác
 4. Anh xem giúp vợ chồng bạn em sinh bé thứ 2 năm nào thì hợp - Chồng : Canh Thân - Vợ : Quý Hợi - Con trai đầu: Tân Mão. Em cám ơn anh.
 5. Trước cháu cũng có gửi PM riêng hỏi các bác/chú một số vấn đề riêng, chưa hỏi tổng quát về đường đời, công việc, gia đạo như thế nào. Cháu kính nhờ các chú/bác tư vấn giúp cháu, Nữ, sinh ngày 29/12/1981 lúc 15:55 Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lilac2912&date=1981,12,29,15,55&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con lớn trong gia đình, dưới cháu còn 1 em gái, trước cháu mẹ cháu có mang bầu con trai nhưng bị sẩy thai (tầm 7-8tháng). - Cháu học hành bình thường, không chú tâm, thi cử toàn vớt vát, cháu tốt nghiệp đại học không đúng hạn. - Lấy chồng ngày 14/3/2007, chồng bằng tuổi, có con 2 con, cháu gái lớn sinh năm Đinh Hợi, cháu gái thứ sinh năm Kỷ Sửu. Cháu cám ơn các bác/chú
 6. vậy cháu vất vả, luẩn quẩn cả đời ạ? không lúc nào đỡ hơn ạ? bác nói thêm về nghề nghiệp, (cháu hợp công việc nào nhất, cháu thì muốn kinh doanh nhưng số cháu không cắn được miếng lớn), gia đình con cái... cho cháu với ạ. Cháu cám ơn bác.
 7. bác có thể nói thêm 1 chút nữa không ạ?
 8. Anh Linh Trang xem giúp hộ vợ chồng em gái em nhé. Chồng: Canh Thân Vợ: Quý Hợi Con trai: Tân Mão Anh xem giúp em gái em sinh tiếp bé thứ 2 vào năm nào thì tốt ạ. Cám ơn anh nhiều.
 9. Chị xem giúp em tên với ạ - Đinh Thu Hương - Nguyễn Đức Thưởng Em cám ơn chị
 10. Kính chào chú Haithienha, nhân dịp năm mới cháu xin được gửi lời chúc mừng năm mới với những lời chúc tốt đẹp nhất tới chú và gia đình. Chúc chú và gia đình một năm mới sức khoẻ, vạn sự như ý. Mong được chú xem giúp cho cháu những vận hạn chính trong năm 2011 này với, về công việc, tài lộc và gia đạo. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lilac&date=1981,12,29,15,55&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cám ơn chú.
 11. Dạ cám ơn anh đã hồi âm, anh cho em hỏi thêm là nếu em sinh bé thứ 3 vào năm Quý Tị liệu có ảnh hưởng đến bé đầu (Đinh Hợi) không ạ? em sợ 2 tuổi này xung khắc nhau anh à. Nếu có thì anh cho em hỏi là có cách nào để giảm bớt sự xung khắc của hai bé không? "Không phải lúc nào cũng "tam hợp hóa tam tai" đâu mà phải có điều kiện đấy !" anh có thể nói cho em được rõ hơn không ạ? Điều kiện là sao vậy anh? Em viết lại tuổi của gia đình em cho anh tiện xem nhé: - Vợ chồng em đều sinh năm Tân Dậu - Con gái đầu sinh năm Đinh Hợi - Con gái thứ 2 sinh năm Kỷ Sửu Mong nhận được hồi âm của anh Cám ơn và chúc anh sức khoẻ
 12. Chào anh Linh Trang! Anh xem giúp cho vợ chồng em với ạ. - Vợ chồng em đều sinh năm Tân Dậu - Con gái đầu sinh năm Đinh Hợi - Con gái thứ 2 sinh năm Kỷ Sửu. Vợ chồng em sẽ đẻ tiếp nữa ạ vì chồng em là con trưởng, anh xem giúp em sinh bé thứ 3 vào năm nào thì tốt, năm Nhâm Thìn hay Quý Tỵ ạ, nếu năm Quý Tỵ thì có bị "tam hợp hóa tam tai" ko anh? Cám ơn và mong nhân được hồi âm của anh Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, vạn sự tốt lành.
 13. Chào chú Haithienha! Chú vui lòng xem giúp tên này với ạ. Nguyễn Đức Thưởng, ngày sinh 05/10/1981 dương lịch. Cháu cảm ơn chú nhiều.
 14. Cháu kính nhờ bác Thiên Sứ, bác hatgaolang và các anh chị trong diễn đàn trả lời giúp cháu với ạh: Vợ chồng cháu đều sinh năm Tân Dậu Con đầu: sinh năm Đinh Hợi Con thứ hai: sinh năm Kỷ Sửu Sinh bé thứ ba năm nào thì tốt cho cả nhà ạ. Cháu cám ơn và chúc mọi người sức khoẻ
 15. Kính chào chú Thiên Sứ! Vợ và chồng cháu sinh năm Tân Dậu, con gái đầu sinh năm Đinh Hợi, giờ cháu đang mang bầu bé thứ 2 siêu âm là con gái và đẻ cuối năm nay (Kỷ Sửu). Chú xem dùm cháu bé thứ 3 sinh năm nào thì tốt ạh, năm nào thì cháu đẻ con trai ạh (chồng cháu là con trưởng). Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu biết hỏi thế này là nhiều nhưng cháu cứ nghĩ mãi ko dứt nên thực sự rất mong Chú xem và trả lời cho cháu. Cháu cám ơn Chú rất nhiều
 16. Nhờ chú xem dùm cho cháu bé Lê Bích Ngọc, sinh ngày 9/12/2007 lúc 15h20' Cám ơn chú và chúc chú nhiều sức khỏe.
 17. Chào bác Haithienha! Cháu lại làm phiền bác tiếp rồi, cháu xem mấy topic của mọi người thấy cung nào triệt là ko tốt, nên cháu xem lại lá số của cháu, thấy ở cung Mệnh và cung Huynh Đệ của cháu triệt, vậy là bản mệnh của cháu ko tốt ạ, bác giải thích cho cháu với ạ. Cung Huynh Đệ Triệt có cách nào hoá giải được ko bác, 2 chị em cháu xung khắc nhau lắm :lol: . Bác nói sơ qua cung Tử Tức của cháu bác nhé, cháu sinh bé gái năm 2007, cháu đang tính sinh bé nữa trong năm nay, nhưng thấy mọi người nói sinh năm nay thì con khó nuôi... Link lá số tử vi của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu chân thành cám ơn bác nhiều
 18. Chào anh giaback! nghe anh nói 3 anh em anh thương yêu nhau, thực sự em rất vui cho anh, nghĩ mà buồn đến bản thân, nhà em cũng chỉ có 2 chị em gái, vậy mà cứ hục hoặc nhau hoài, từ hồi em lập gia đình rồi tình hình càng tệ hơn, em cũng ko nhớ rõ hồi trước đi xem bói hay ai nói với em rằng 2 chị em một người fải đi xa thì tình cảm cũng như chuyện làm ăn của 2 chị em em mới tốt hơn .... :lol:
 19. Bác Haithienha cần thông tin gì ạ, cháu tạm đưa mấy thông tin trước bác xem có giúp gì được ko nhé:- Sức khỏe: hồi bé yếu hay bệnh tật. - Từ bé đến giờ cháu học hành bình thường, thi cử chỉ đủ điểm đổ thôi ạ. - Cháu bị cận thị và loạn thị nhẹ, hồi trước cháu có đeo kính giờ thì ko đeo nữa ạ. - Cháu lập gia đình năm 2007, có 1 bé gái. Cháu ko biết "kê khai" gì nữa, bác cần thông tin gì thì bảo cháu bác nhé. Mong bác xem dùm lá số của cháu với ạ, cháu cám ơn bác nhiều
 20. Nhận được hồi âm của chị, em vui quá à, em cám ơn chị nhiều lắm. Chị ơi, chị cho em hỏi về công việc của chồng em được ko? Mấy hôm rồi có người quen gọi cho chồng em giới thiệu cho một chỗ làm, chị xem dùm chồng em chuyển sang đó làm được ko hả chị? công việc bên đó như thế nào ạ: lương, thăng tiến, có tốt hơn công việc hiện tại hơn ko ạ? Chị bấm quẻ giúp em nhé, em có theo đường link để bẩm quẻ của anh phamthaihoa nhưng ko cài được phần mềm đó chị à. Em mong tin của chị. Chị ơi! em vừa vào link xem ngày tốt xấu, thì thấy quẻ như thế này Ngày 28/5/2009 tức 5/5AL, lúc 10AM quẻ Hưu tốc hỉ chị ạ, chị xem lại dùm em xem có đúng ko nhé
 21. Chào chị Thanhtrang! Chị xem dùm em với nhé: Chỗ bạn em đang tuyển nhân viên cho 2 vị trí: nhân viên vật tư và nhân viên lo về giấy tờ thủ tục, bạn em giới thiệu em đến đó, em thì định xin vào vị trí nhân viên vật tư, chị xem dùm em có xin được vào cty này ko? vị trí nào thì tốt hơn? công việc ở đó như thế nào ạ? Thời gian này, em cũng đang nhờ người xin vào làm ở ngân hàng, lần trước chị xem quẻ cho em nói rằng khoảng hơn tháng nữa thì đi làm, hiện giờ thì vẫn chưa đâu vào đâu chị ạ, không biết em có vào làm trong ngân hàng nữa hay không, mà có vào làm ko biết công việc có xuôi ko nữa, chứ giờ em thấy đầu ko xuôi chị ạ. Em cám ơn và mong hồi âm của chị.
 22. Bác Haithienha ơi cho cháu hỏi thêm nữa là, vậy là hiện tại việc cháu nhờ người ta giúp sang tháng 6 âm lịch mới có hồi âm hả bác, công việc đấy như thế nào hả bác, thật sự tính cháu ko bon chen ko hay chuyện nên đi làm mấy chỗ trước cũng ko được như ý nên công việc này cháu kỳ vọng lắm bác ạ, hy vọng là chỗ ổn định thực sự. Nếu bác ko bận quá thì bác có thể nói sơ qua về chồng (về công việc) và con cháu thông qua lá số của cháu được ko bác (cháu ko biết giờ sinh của chồng cháu ạ). Link lá số của cháu đây ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bác ơi, bác xem dùm cho em cháu với nữa nhé (cái này cháu xem dùm bố mẹ cháu, bố mẹ cháu cũng vất vả, lo nghĩ về em cháu lắm nên bác làm ơn xem dùm để bố mẹ cháu biết có hướng giải quyết), em cháu tên là Đinh Mỹ Hương, Nữ, sinh ngày 19/11/1984 DL lúc 12h đêm. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 (cháu ko rõ cháu lập lá số này đúng ko nữa, vì cháu thấy mẹ cháu nói sinh em cháu vào lúc 12h đêm) Thông tin thêm: - Thi đại học 3 lần mới đỗ - Vừa mới tốt nghiệp Đại học. Bác xem cho em cháu về công việc, đường tình duyên của em cháu được ko ạ, cháu thấy nó học hành lận đận quá, bạn bè chả giao du với ai, giờ ra trường rồi mà vẫn cứ ở nhà ko lo nghĩ gì.
 23. Xin nhờ các thầy tư vấn, cháu tên là Đinh Thu Hương, Nữ, sinh ngày 29/12/1981 DL lúc 15h55. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con đầu trong gia đình, cháu có 1 em gái - Năm 1999, cháu đỗ đại học - Năm 2007 cháu lấy chồng, tháng 12/2007 có con gái đầu lòng. Cháu muốn nhờ các thầy tư vấn về công việc vận hạn năm 2009. Cháu xin chân thành cám ơn.
 24. Cháu chào bác thanhtrang! Cháu vừa đi thi bên ngân hàng về, việc xin vào ngân hàng là cháu nhờ người giúp đỡ, hiện bên ngân hàng đang tuyển rất nhiều vị trí, vị trí mà cháu thi phỏng vấn là do người bên ngân hàng sắp xếp, cháu ko ưng ý cho lắm, còn một số vị trí khác chưa thi phỏng vấn. Vì vậy, kính nhờ bác xem dùm cháu, nếu cháu muốn thi phỏng vấn vị trí khác liệu có được ko? Vị trí mà cháu vừa thi phỏng vấn xong không biết vào làm cháu sẽ thành công ko bác nhỉ vì đây là vị trí thấp nhất bác ạ, và có thuận buồm xuôi gió ko (ý cháu là có bị cản trở, ganh tỵ gì ko hả bác) nên cháu lăn tăn lắm. Cháu mong tin của bác. Cháu cám ơn bác
 25. Dạ cháu cám ơn bác nhiều.