• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hqt57968

Hội viên
 • Số nội dung

  59
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About hqt57968

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. HQT xin đăng ký một chỗ. Bàn đầu ạ tại bàn đầu còn có ghế ngồi, bàn cuối toàn phải đứng :D
 2. http://vimeo.com/32001208 Vẻ đẹp của trái đất qua những bức ảnh được chụp ở độ cao 350 km bởi các phi hành gia từ trạm không gian quốc tế trong khoảng thời gian tháng 8 đến tháng 10 năm 2011. Những bức ảnh này được Nasa cho phép công bố và được biên tập lại thành một đoạn phim ngắn http://vimeo.com/32001208. (nguồn: http://vimeo.com/32001208; eol.jsc.nasa.gov; janjelinek.com; koenigm.com)
 3. bác ơi 2 bài bác post trong mục Mỗi Ngày Một Chiêu Thức đều bị lỗi ảnh. Bác copy từ bài giảng ra hay ảnh bác upload lên. Nếu bác tự upload ảnh thì bác dùng cái dropbox.com, bác mở cái account của bác xong thì bác lưu ảnh forever, không lo bị mất hay bị xóa.

  Bác click vào link này để mở account nhé nếu bác muốn dùng :)

  http://db.tt/GL96Zho

  Em gửi message cho bác nhưng hòm th...

 4. để em thử lại phát http://www.vtc.com.vn/view/1/84962/phong___thuy__trong_kien_truc_chung_cu.aspx#/ vẫn không được :D
 5. Xem cái clip này của sư phụ, cộng thêm bài viết về “Khí trong phong thủy và mô hình đồng dạng cơ học chất lưu” của anh Hà Hùng, con thấy là nếu mà mình làm được một cái mô phỏng về trường hợp này trong nghiên cứu thì hay biết mấy (khó vì mình không đủ số liệu sư phụ ạ :D). Hiện nay thì xu hướng mô phỏng mô hình trên máy tính được áp dụng rộng rãi hơn mô phỏng trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là đối với những khu vực cảnh quan rộng lớn. Bài thuyết trình dưới đây nói về việc sử dụng mô hình khí động học trong việc mô phỏng dòng khí chuyển động ở một khu đô thị. Ryo Araya và các cộng sự ở đại học Kyushu mất hơn 10 năm để phát triển và “kiểm chứng” mô hình này. http://video.esri.com/watch/187/airflow-modeling-in-urban-landscapes "Ryo Araya from the Environmental GIS Laboratory presents "Airflow Modeling in Urban Landscapes" at the 2011 GeoDesign Summit" Hiện nay ở Việt Nam thì số liệu DEM (Digital Elevation Model) dùng để thể hiện vị trí và cao độ của địa hình là không nhiều. Muốn có thì phải dùng máy đo đạc. Tuy nhiên việc này là hoàn toàn có thể vì hiện nay máy Laser Scaner cho phép đo đạc đầy đủ số liệu 3D của một khu vực với độ chính xác +/-25mm, bán kính hoạt động 2km cho mỗi vị trí đặt máy (số liệu máy cung cấp có thể lên tới 10 GB cho một lần đo). Bài này con chỉ muốn nhấn mạnh một chút là từ ở một số điểm trong Phong Thủy, việc chứng minh một số lý thuyết là hoàn toàn có thể. Đối với khu vực rộng lớn như Ba Vì thì hơi khó, chứ trong vòng bán kính vài cây số, sư phụ chỉ cần nhắn anh em học viên ra các đơn vị khảo sát thuê máy là làm được (máy này khá đắt nên chắc chỉ các đơn vị ở tổng công ty lớn mới có).
 6. Longphibaccai, dự báo kết quả vòng 28 giải ngoại hạng cái nhỉ: có lẽ chỉ cần dự đoán thắng, thua hòa, nếu có được kết quả thì càng tốt, dự đoán cả vòng nên chắc khỏi cần diễn biến, trừ những trận cầu đinh nếu có thời gian thì viết. 18/3/2012 Wolves v Man Utd Newcastle v Norwich 20/3/2012 Aston Villa v Bolton Blackburn v Sunderland 21/3/2012 Man City v Chelsea Tottenham v Stoke Everton v Arsenal QPR v Liverpool
 7. kết quả: APOEL - Real Madrid Marseille - FC Bayern München Benfica - Chelsea AC Milan - Barcelona Trúng được mỗi phát đầu APOEL, hic, lúc xem trực tiếp bốc quả bóng đầu tiên, hồi hộp thế :D Anyway, rút kinh nghiệm, lúc luận quẻ không được nóng vội.
 8. Híc, 45’ nữa là lễ bốc thăm rồi. Luận nhanh đoán nhanh phát xem thế nào. Đội thứ hai của cặp đấu thứ nhất, dựa trên độ số 3-8, trun g cung được lấy là trụ sở UEFA (ở Zurich) thì Bayern Munich có thể ở cặp đấu này. Vậy cặp thứ nhất: Apoel Nicosia - Bayern Munich Cặp thứ hai: AC Milan – Marseille Cặp thứ ba : Barcelona - Real Madrid Cặp thứ tư: Benfica - Chelsea Done, còn 20’, ra làm cốc cafe rồi xem các bác UEFA bốc thăm thôi.
 9. Tên Năm thành lập Màu áo/quần AC Milan 16/12/1899 Đỏ Đen / Trắng Apoel Nicosia 8/11/1926 Vàng/Xanh dương Barcelona 29/11/1899 Xanh dương Đỏ/ Xanh dương Bayern Munich 27/2/1900 Đỏ/Đỏ Benfica 28/2/1904 Đỏ/Trắng Chelsea 10/3/1905 Xanh dương/ Xanh dương Marseille 1899 Trắng Xanh dương/ Trắng Real Madrid 6/3/1902 Trắng/ Trắng Cặp đấu thứ nhất: được quẻ Sinh - Tiểu Cát Đây là một cặp đấu chênh lệch vì đội thứ hai sẽ rất vui khi không gặp một đội mạnh mà là một đội bình thường hoặc là lính mới. Quẻ Sinh trong trường hợp này có thể là một đội bóng lần đầu dự Tứ kết Champion League, một đội bóng nhỏ vì vậy Apoel Nicosia có thể được tính là đội thứ nhất cho cặp đấu này. Đội thứ hai của cặp này là... Hic, ngồi search mấy cái năm thành lập và màu áo, gõ được một chút mà lâu phết, lại phải chạy rồi, bác nào có thời gian luận hộ em cái nhá J Cặp đấu thứ hai: được quẻ độn tới: Thương - Vô Vong Cặp đấu thứ ba: được quẻ Đỗ - Đại An Cặp đấu thứ ba: quẻ độn tiếp Đỗ - Đại An Cặp đấu thứ tư: quẻ độn tiếp nữa Cảnh - Lưu Niên
 10. Một cuộc lội ngược dòng siêu phàm của Chelsea, những giọt nước mắt tức tưởi của Inter không đủ để họ đi tiếp, Basel chỉ là hiện tượng khi bị Beyern tàn sát, cũng như Real dạo chơi trên sân nhà. Lượt về vòng 1/8 đã kết thúc hấp dẫn như chính cái tên của no: Champion League. Dưới đây là danh sách các đội lọt vào vòng tứ kết, cả châu Âu (1 Anh, 1 Ý, 1 Bồ, 1 Đức, 1 Pháp và 1 Síp ) chiến đấu trước hai gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha. AC Milan, Apoel Nicosia, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Marseille và Real Madrid. Hic, giờ đến món khó nhằn nhất đây, đội nào sẽ gặp đội nào ở vòng tứ kết, các đội có cơ hội ngang nhau, không phân biệt cùng quốc gia hay ở cùng nhóm vòng đấu bảng. Xác suất gặp nhau chia đều cho tất cả các đội. Bốc quẻ, luận quẻ như thế nào đây? http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif
 11. Sao không đăng ký vào lớp mà học bạn, học vỡ ra được nhiều lắm. Link đây nhé http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23924-chieu-sinh-lop-phong-thuy-lac-viet-co-ban-09-2012/page__pid__160887#entry160887 Gluck!
 12. Link trên là một đoạn video ngắn về tòa nhà này, từ ý tưởng ban đầu đến thiết kế bên trong.
 13. Bốc thăm Tứ Kết cúp C1 Thứ Sáu tuần sau sẽ bốc thăm 4 cặp đấu vòng tứ kết của một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Các anh chị em bốc quẻ thử đoán xem những đội nào sẽ phải gặp nhau ở vòng tứ kết này. Real - Barca chăng :rolleyes: , hay AC Milan - Inter Milan http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif , hấp dẫn hấp dẫn đây B) Hiện tại đã chắc chắn 4 đội lọt vào vòng tứ kết là AC Milan, Apoel Nicosia, Barcelona, Benfica. (Ooops, tên đầu toàn A với B, kiểu này liệu còn có cơ hội cho Real Madrid hay Napoli, những đội đang có lợi thế trước trận lượt về?) 4 đội tiếp theo sẽ được xác định bởi tuần Ba và thứ Tư tuần tới là: Bayern Munich vs FC Basel Inter Milan vs Marseille Chelsea vs Napoli Real Madrid vs CSKA Moscow Giờ bốc thăm của UEFA là 17.45 (giờ Việt Nam) ngày 16/3. Hy vọng LVĐT sẽ giúp chúng ta biết trước được kết quả thú vị của cuộc bốc thăm này trong khi hàng triệu cổ động viên của môn thể thao vua vẫn đang ngong ngóng qua TV :).
 14. mình cũng đang luyện món này, thử tí vậy xem nào. Sinh (Mộc) sinh Tốc Hỷ (Hỏa) nhưng Mộc hơi yếu nên khó sinh Hỏa. Việc này bạn mới nghĩ đến nhưng chưa quyết được vì bạn đang còn lăn tăn về khả năng của người này. Câu hỏi tiếp theo là "nếu được nhận thì người này ở lại làm việc cho bạn có lâu không?". Quẻ độn: Thương - Xích Khẩu. Oops, từ 4-9 năm vì có thể làm ăn được (Xích Khẩu thuộc Kim tức có tiền) nhưng cái nhau tranh chấp nội bộ thì khó tránh khỏi. Vậy nếu bạn muốn có xiền và có người làm thì nhận nhưng lúc giải quyết công việc với người này thì dùng tình cảm nhẹ nhàng khuyên bảo (người này là người nhà hay bạn bè giới thiệu đúng ko?).
 15. Họ trưng bày từ 22/1-18/4/2002. Birmingham hơi xa chỗ con nên có thể con chưa đi được đợt này. Để con nhờ anh em ở thành phố đấy chụp ảnh rồi gửi về. Bức ảnh dưới con lấy ở trang chủ (http://artsbma.org/exhibitions/view-all-upcoming), hình như là hình Long Mã phải không ạ?