• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ndmph

Hội viên
 • Số nội dung

  60
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by ndmph

 1. Bạn cho tôi hỏi: Lý do nào cho là Việc giải thích khái niệm Thái cực của bác Thiên Sứ là chưa chính xác? Lý do nào cho là Những gì viết trong Hệ từ: Dịch hữu Thái cực....là không chính xác? Lý do nào cho là Không có gì mâu thuẫn giữa những gì viết trong Hệ Từ và cách giải thích của bác Thiên Sứ?
 2. Từ khi cụ Thiên Sứ đưa ra cái môn mang tên Luận tuổi Lạc Việt, có lắm người cũng ăn theo hai chữ "luận tuổi". dongnhac học được từ Luận tuổi Lạc Việt như thế nào thì bày tỏ quan điểm ý kiến mình ra để các thày, các huynh chỉ bảo cho để mà có thêm nhiều học hỏi. từ cái tuổi thôi, không dùng tử vi hay gì cả anh luận ra nhiều chuyện, nhiều việc thì thấy cũng tài tình hơn ông Trần Đoàn, tài thật.
 3. Thái độ như bài viết trên thì miền Bắc gọi là đồ tinh tướng, miền Trung gọi là đồ xấc xược, miền Nam gọi là...đồ láo! Con vượn nó hót nỉ non, con chó nó sủa cũng còn dễ nghe.
 4. Mai hoa dịch số đâu phải chỉ có lấy tháng năm ngày giờ mà làm thành quẻ? Làm quẻ bằng cỏ bằng đồng tiền và v.v.v cũng được mà?Còn tại sao thì rất dễ hiểu...
 5. Sốc: Lộ ảnh trần tục của nhà sư "khóa môi" Đàm Vĩnh Hưng Sau khi bức thư của Đàm Vĩnh Hưng bị rò rỉ tiết lộ sự thật khiến nam ca sĩ phải "khóa môi" thầy Thích Pháp Định, những hình ảnh có thể nói là vô cùng phàm tục của sư thầy Pháp Định cũng bị lộ ra. Chiều qua, 16.11, cư dân mạng lại "dậy sóng" khi xuất hiện bức thư nói lên sự thật lý do khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải "khoá môi" sư thầy Thích Pháp Định. Mặc dù chưa thể xác định được sự thật mà Mr.Đàm đã nói chính xác bao nhiêu phần trăm, thế nhưng những hình ảnh sau đây có thể sẽ khiến độc giả phần nào hình dung được "hình ảnh" chân thật nhất của sư thầy Thích Pháp Định. Đây là những hình ảnh được cho là chụp từ facebook hiện tại của sư thầy này vào chiều 16.11 (trong thời gian biệt chúng) cũng như những hình ảnh trước đây đã được sư thầy đăng tải công khai sau đó xóa đi khi sự việc trên xảy ra. Còn tiếp ở đây: Nguồn: http://danviet.vn/11...m-vinh-hung.htm
 6. Chấn động: Lộ ảnh và ghi âm đoạn chat sex của sư thầy hoàn tục Ngay sau bài viết "Phát hiện sư thầy hoàn tục vẫn ở tại chùa và chuẩn bị xuất ngoại" một độc giả đã có hồi âm và cung cấp cho chúng tôi những hình ảnh và băng ghi âm đoạn chat sex của sư thầy đã xin hoàn tục sau vụ "khóa môi" Đàm Vĩnh Hưng. Chúng tôi xin trích đăng một số hình ảnh và bức thư của độc giả trên. "Thưa Quý báo, Để phản hồi bài báo trên và cũng để làm rõ thêm sự vụ tôi xin cung cấp thêm thông tin qua hình ảnh của một trong hai "sư thầy" trong Scandal "'khóa môi' sư thày" gần đây. Thiết nghĩ, nhìn hình này và nghe sound track record là có thể biết và hiểu về tư cách tác phong cũng như xu hướng giới tính và cuộc sống "quá đời" của "sư thầy" trong Scandal "'khóa môi' này ra sao. Trong thực tế, "sư" Pháp Định đã có một lối sống "nhập thế" thật kinh khủng!!! Lên mạng chát kiếm trai làm tình, đi bar, đi "thư giãn" ở Spa người đồng tính, dụ dỗ học viên quan hệ đồng tính, làm tình đồng tính tập thể,......) ai cũng có thể hiểu việc quản lý giáo dục để dẫn tới cơ sự ngày nay và xử lý hậu qủa là hoàn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của ban lãnh đạo Phật Giáo tỉnh Đồng Nai cũng như GH PG Việt Nam. Tôi chỉ cung cấp những chứng cớ xác thực về hành vi và đạo đức của "sư" Pháp Định mà thôi vì xưa nay mỗi khi nói về các hành vi sai trái của các tu sĩ các cơ quan chủ quản hay lãnh đạo tăng đoàn luôn bảo "Chứng cớ đâu?" Quý tòa soạn có toàn quyền xử dụng hình ảnh này nếu mục đích sử dụng là làm rõ thông tin và hướng dư luận vào một cái nhìn chính xác và đúng đắn về vụ việc. Tôi cũng rất trân trọng và hoan nghênh, nếu mục đích của nó là làm trong sáng đạo pháp và giữ nghiêm giáo luật của Phật pháp. Trân trọng, Một người quan tâm." Nguồn ở đây: http://vn.thegioisao...-030100950.html
 7. Thiên Việt nên hiểu cái câu nói trên là trong hoàn cảnh nào. Đọc mà cứ tưởng thế thì khác gì động vật nhai lại.Sắc tức thị không, Không tức thị sắc, được hiểu theo kiểu của Thiên việt thì trở nên cùi bắp quá. Còn viêc có ai cưỡng ép quyết định của sư đó hay không thì sư đó biết, sao Thiên Việt lại khẳng định chắc nịt như thế?
 8. “Nhà sư khóa môi” Mr.Đàm đã hoàn tục Nhà sư "khóa môi" Thích Pháp Định đã xin hoàn tục và đươc Thượng tọa Thích Bửu Chánh cùng chư tăng Thiền viện Phước Sơn (xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chấp thuận Lễ tác pháp Yết-ma Ssáng ngày 17/11, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó trưởng ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai (THPGĐN) phụ trách Phật giáo Nam tông, trụ trì Thiền viện Phước Sơn cho biết: "Chiều ngày 15/11, tôi nhận được đơn xin hoàn tục của Pháp Định (thế danh Phan Văn Triển). Lý do xin hoàn tục mà Pháp Định viết trong đơn là vì hoàn cảnh gia đình. Buổi tối cùng ngày, tôi đã họp tăng chúng thiền viện để xem xét đơn này của Pháp Định. Sau khi cân nhắc kỹ giới luật nhà Phật, là không cưỡng ép ai xuất gia (đi tu - PV), cũng không ngăn cản ai xin hoàn tục (xả giới pháp và trả y bát để trở về gia đình sống đời sống của người cư sĩ - PV), chúng tôi đã chấp thuận để cho Pháp Định hoàn tục, trở về phụ giúp gia đình. Thực tế thì hoàn cảnh hiện tại của gia đình Pháp Định cũng rất neo đơn nên đã nhiều lần ngỏ ý muốn Pháp Định hoàn tục về phụ giúp gia đình. Vì vậy, 9 giờ sáng hôm qua (ngày 16/11 - PV), tại chánh điện của thiền viện, chư tăng chúng tôi đã cử hành lễ tác pháp Yết-ma xả 227 giới tỳ-kheo theo Phật giáo Nam tông cho Pháp Định và Pháp Định đã trả tam y tỳ kheo và bình bát cho chúng tôi rồi. Ngày 16/11, chư tăng thiền viện Phước Sơn đã tác pháp Yết-ma xả 227 giới tỳ-kheo cho Pháp Định. Hiện tại Pháp Định không còn là tu sỹ phật giáo nữa, mà chỉ là một cư sỹ thọ trì Tam quy Ngũ giới bình thường như bao cư sỹ khác. Từ nay trở đi, tôi xin mọi người đừng gọi Pháp Định là nhà sư, là đại đức, là tỳ kheo mà làm tổn phước đức của Pháp Định cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hình ảnh của các tu sỹ phật giáo khác." Về việc sau này Pháp Định có nguyện vọng xin xuất gia trở lại, thiền viện Phước Sơn có chấp thuận hay không, theo TT. Bửu Chánh thì giới luật nhà Phật cho phép một người có thể xuất gia và hoàn tục được 7 lần. "Sau này Pháp Định không còn vướng bận duyên sự gia đình, thật sự có nguyện vọng xin đi tu trở lại, chư tăng chúng tôi sẽ xem xét quyết định. Tuy nhiên, nếu Pháp Định được phép cho xuất gia trở lại đi chăng nữa thì cũng phải bắt đầu tu học lại từ đầu giống như bao người mới vào tu khác, nghĩa là phải học và hành giới luật của Sa-di" - TT Bửu Chánh nhấn mạnh. Theo luật chế, người xuất gia trước khi hoàn tục phải được chư tăng tác pháp Yết-ma xả giới tỳ kheo/ tỳ kheo ni hay sa-di/ sadi-ni và phải trao trả y bát lại cho nhà chùa. Về hướng xử lý của Ban trị sự Phật giáo Đồng Nai sau sự cố "khóa môi nhà sư", Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó trưởng ban trị sự kiêm Chánh thư ký THPGĐN cho biết: "Tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Ban Trị sự ngày 15/11 vừa qua, sau khi đã xem xét, thảo luận tường trình của TT. Bửu Chánh về trường hợp của Pháp Định, chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự đã nhất trí với biện pháp kỷ luật của thiền viện Phước Sơn. Riêng về việc xin hoàn tục của Pháp Định, hôm qua TT. Bửu Chánh cũng đã báo cáo về Thường trực Ban Trị sự và chúng tôi cũng đã chấp thuận việc này." Pháp Định nay đã trở thành cư sỹ thọ trì Tam quy Ngũ giới như bao cư sỹ khác. Phan Văn Triển, 24 tuổi, xuất gia tại chùa Gia Hưng (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) từ năm 15 tuổi, với pháp danh là Thích Pháp Định. Bổn sư sơ tâm là Hòa thượng Thích Huệ Thành, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội PG Bến Tre. Sau đó, Pháp Định xin về Thiền viện Phước Sơn tu học cùng tăng chúng cách đây vài năm. Trong cuộc đấu giá từ thiện để ủng hộ cho ca sỹ WanBi Tuấn Anh chữa bệnh được tổ chức tại phòng trà Không Tên (quận 1 - TPHCM) tối ngày 4/11, Pháp Định, trong mầu áo nhà Phật, được Mr Đàm “khóa môi”. Hình ảnh phản cảm này sau đó bị dư luận "ném đá" dữ dội. Ngày 7/11, Thiền viện Phước Sơn tác pháp Yết-ma phạt Pháp Định 3 tháng cấm túc tại phòng và không được tiếp xúc người ngoài (biệt chúng - PV). Theo Kienthuc
 9. Phạt 5 triệu đồng ư? Dễ như… ăn kẹo (TT&VH) - Rốt cuộc thì như thethaovanhoa.vn đã đưa tin, ngày 14/11 vừa qua, Thanh tra Bộ VH,TT&DL đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì vụ “hôn môi nhà sư” trong một chương trình nghệ thuật từ thiện. Theo Nghị định 75 về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, hành vi "Người biểu diễn lợi dụng giao lưu với khán giả để có những hành vi thiếu văn hóa, hoặc phát ngôn thô tục" bị xử phạt với mức phạt từ 2-5 triệu đồng. Như vậy, 5 triệu đồng là mức phạt cao nhất với hành vi nói trên. 5 triệu đồng với “sao” cỡ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người được đồn đại là hát đám cưới với giá cát – sê nửa tỉ đồng, có lẽ là mức phạt kiểu… phủi bụi!? Còn nhớ, cách đây ít lâu, trong một hội nghị giao ban trực tuyến về chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật, một nữ nhà báo nói như sắp khóc rằng, mức phạt một ca sĩ vì hành vi mặc hở hang chỉ ba triệu đồng hay hát nhép thì 10 triệu đồng cứ gọi là dễ như… ăn kẹo. Ba triệu đồng so với công chức có mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng là con số đáng kể. Nhưng chẳng thấm vào đâu với giá cát – sê của ca sĩ hàng chục triệu đồng như hiện nay. Chính vì lẽ đó, từ các nhà quản lý văn hóa tới thanh tra văn hóa đều khẳng định, trong thời gian tới, mức phạt (bằng tiền) đối với những người biểu diễn dám có hành vi phản cảm chắc chắn sẽ tăng nặng. Thậm chí, người ta đã tính tới những phương án “treo miệng” người vi phạm trong một số trường hợp. Thực tế, việc bị cấm hát, cấm diễn với ca sĩ, diễn viên, người mẫu là hình phạt “đánh vào kinh tế” khiến không ít người e ngại.Tuy nhiên, không coi chuyện phạt tiền có tính răn đe, nhiều người cho rằng, danh dự, tiếng tăm của những “người của công chúng” mới là đáng kể. Đã là người biểu diễn thì phải biết giữ gìn hình ảnh chứ hay ca sĩ cũng cần ứng xử có văn hóa là số ít bức xúc trong nhiều ý kiến trên các diễn đàn đòi tẩy chay ca sĩ. Nhưng nói gì thì nói, những thứ khó đong đếm, như danh dự chẳng hạn, là khái niệm trừu tượng lắm. Nếu ai đó chịu phạt, kể cả mức phạt nặng, để gây scandal, để nổi tiếng, thì sao? Cứ cái đà này, không chỉ showbiz Việt, mà cả khán giả cũng… lờn thuốc. Hoàng Lê
 10. Anh Auco này, theo Auco thì "duyen" là gì? Hãy định nghĩa về "duyên"?
 11. Tục tắm tiên của người vùng cao Đến Tây Bắc, bên con sông Nậm Nhé, ta có thể nhận ra bản Thái qua những đặc điểm như cọn nước, cối nước, những điệu múa xoè liên tu bất tận và cả những mó nước yên bình kín đáo, nơi những cô gái dân tộc Thái thả mình vào dòng nước thiên nhiên mát lạnh. Thật khó tưởng tượng nổi khi trên các khe nước, suối nguồn của Mường Pồn, Mường Lay, Mường Tè, thị xã Lai Châu mất đi bóng dáng của con gái Thái đi "tắc nặm" (vác nước), "pây áp nậm" (đi tắm suối)? Nếu thế thì khác gì núi rừng Tây Bắc không còn hoa ban. Người Thái rất coi trọng những nguồn nước xung quanh họ và coi đó như một sản vật linh thiêng mà thần linh ban tặng. Những nét sinh hoạt của người Thái đều gắn liền với dòng nước từ giã gạo, ăn uống, giết mổ và cả việc tắm táp. Con gái Thái rất kín đáo nhưng giỏi giang, nếu bạn lên Lai Châu sẽ gặp không ít các cô gái Thái lái máy cày làm đất trên cánh đồng Mường Thanh, hướng dẫn thăm hầm Ðờ Cát và giao dịch đổi ngoại tệ cho du khách ở sân bay Ðiện Biên Phủ. Một hình ảnh rất ấn tượng khác đôi khi gặp là các cô gái Thái mặc đẹp đi lao động và vai trần, váy cạp lửng bầu vú khi về nhà. Dù đi xúc cá hay vác xẻng vạt bờ ruộng thì lúc về nhìn họ vẫn sạch sẽ tinh tươm, duyên dáng bởi suối mát đã đem lại sảng khoái và tôn lên vẻ đẹp của họ sau một buổi lao động. Ðầu mỗi bản Mường ven lối mòn đều có ống bương dẫn nước từ khe suối và mỗi con suối đều có bến tắm riêng dành cho phụ nữ - không che chắn, nhưng có lẽ đã thành lệ: không có người đàn ông nào dám bước vào thế giới riêng dành cho phụ nữ. Trước đây lúc đi tắm, con gái Thái thường vác theo ống bương nước lá thơm để tráng người - bây giờ đã được thay thế bằng xà phòng thơm. Gái đẹp 3 miền Vào chiều tà nóng nực dọc suối Nậm Lay - con suối từ Mường Tùng chảy dọc Mường Lay và thị xã Lai Châu thường hay gặp cô gái váy cuốn đội đỉnh đầu tắm tiên phơi mình trên dòng suối mát. Nếu bạn "vô tình" phải lội qua gần chỗ tắm, họ sẽ thả váy xuống dần theo mực nước - cạp váy lửng lên bờ. Thật là tài tình, ngay từ những bước đầu tiên lội xuống dòng nước suối trong vắt, chiếc váy xoè dần được nâng lên theo nhịp chân bước. Nước dâng lên đến đâu, chiếc váy được vén dần lên đến đó cho đến khi toàn bộ cơ thể đều được dòng suối nhẹ nhàng bao bọc lấy thì váy áo sẽ nằm trên đỉnh đầu. Dòng nước trong vắt chảy nhẹ nhàng chỉ vừa đủ để khiến mặt suối lăn tăn gợn sóng như muốn ngăn những ánh mắt tò mò của những chàng trai bản vô tình đi ngang. Có khi các cô gái có thể vừa tắm vừa trò chuyện với những người trai bản bơi lội trong mó nước gần đó mà không hề e sợ phơi lộ những bí mật tạo hóa ban tặng. Đến khi tắm xong, váy áo rất hiếm khi bị ướt mà cơ thể thì đã được tắm táp thoả thích trong dòng nước mát. Váy áo lại được thả dần xuống theo bước chân cô gái Thái lên và tới gần bờ thì trang phục đã gần như chu chỉnh hoàn toàn, váy được khéo léo cuốn lên ngang ngực. Lúc này mái tóc mới được quan tâm đến, cô gái cúi gập người bên suối mà rũ tóc, quay tóc trong làn nước trong lành tinh khiết như pha lê. Sau này, khi làn sóng ăn mặc hiện đại tràn đến những thôn bản người Thái, họ vẫn giữ thói quen nguyên cả người xuống tắm chứ không một tòa thiên nhiên như những dân tộc khác quanh miền Tây Bắc. Tắm tiên ở Tây bắc có lẽ là một nghệ thuật mà người con gái dân tộc Thái được học ngay từ khi bắt đầu biết khép nép thẹn thùng. Vẻ đẹp chân chất, trong sáng đến mức thánh thiện của các cô gái Thái đã trở thành nguồn đề tài và cảm hứng vô tận cũng như làm nên sức sống cho bao tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa… Nhiều áng văn thơ, ca khúc như: Tiễn dặn người yêu - (trường ca dân tộc Thái), Nhớ vợ, Em tắm, đều lấy bối cảnh sông suối để ca ngợi vẻ đẹp của người con gái Thái. Bài thơ Em tắm của Bạc Văn Ùi, dân tộc Thái, được bình chọn là một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ hai mươi: Sao anh lại rình Trộm xem em tắm Da của em ngần trắng Da của mẹ, của cha Tay của em lấm lem Tay của than của bụi Tay của rừng của núi Tay của đất của nương Em tắm xong lại sạch Vẫn ngát thơm hoa rừng Da của em trắng ngần Là của anh tất cả Không phải người xa lạ Việc gì mà trộm xem Em tắm suối giữa mường Tắm trong mối yêu thương Có anh đang đứng giữ Chớ để Tây đến mường Ở một nơi khác: người Thái ở Tú Lệ (Yên Bái) ngày nay vẫn giữ nét sinh hoạt truyền thống tắm hồn nhiên bên dòng suối Tú Lệ và trở thành những nàng tiên giữa trời đất. Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các chàng trai cũng được phép tắm chung, được hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi hay thư giãn. Tuy nhiên tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không được có những hành vi xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền trừng phạt. Không chỉ ở Tây Bắc mà ở nhiều vùng cao khác, cả ở Tây nguyên: phụ nữ vẫn khỏa trần tắm suối sau buổi lao động cực nhọc trên rẫy. Ở nhiều nơi vào buổi chiều tà, hàng chục sơn nữ bỏ công cụ lao động trên những tảng đá lớn rồi hồn nhiên trút xiêm y như chốn không người. Các sơn nữ phơi làn da trắng ngần ngồi trên tảng đá, khua chân dưới nước, nói cười rổn rảng, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp như một câu chuyện cổ tích, đó thực là một bức họa thiên nhiên tuyệt tác. Nhìn từ xa mọi thứ đều mờ ảo trước mắt, chỉ có làn da của các sơn nữ là nổi bật giữa cảnh hoang sơ chập choạng trong bóng chiều tà... khiến dòng suối già nua, trầm mặc cũng trở nên lung linh, huyền ảo. Nếu tình cờ xuất hiện người lạ, các sơn nữ vơ vội quần áo mặc ngay dưới nước hoặc núp sau những tảng đá. < Sự soi mói của những người thành thị... Văn minh ngày nay đã vào tận những bản làng xa xôi hẻo lánh cộng với những ánh mắt tò mò của người miền xuôi khiến nhiều phong tục, tập quán của đồng bào mất đi, trong đó, tục tắm suối cũng mai một rất nhanh. ---------------- Lời nhắc: Tin bài rất hay, tuy nhiên khi coppy bài từ báo mạng khác, bạn nên kiểm tra nội dung trước khi đăng lên. không nên để đường link Website khác trong bài, nếu làm như vậy Ban quản trị Diễn đàn sẽ hiểu nhầm là bạn đang SEO bài cho trang báo khác. Trường hợp nếu cần ghi trích nguồn từ Website nào, cần thiết cứ ghi link nguồn, nhưng phải bỏ từ: http: // Quản trị viên. HQH
 12. Mà cũng phải: người miền xuôi tò mò, trố mắt nhìn đăm đăm rồi chụp ảnh phổ biến trong cộng đồng kèm với những dòng bàn tán không mấy hay ho. Chính cái sự quá đà này đã khiến người vùng cao ngày nay kín đáo hơn, tránh né hơn khi tắm tiên. Giờ đây, tìm được một con suối, nơi mà các thiếu nữ khỏa tấm thân ngọc ngà trong làn nước trong mát hiếm dần. Có lẽ tắm suối đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc cần bảo tồn. Suy cho cùng thì loại trừ suy nghĩ dung tục, có lẽ “tắm tiên” là phương pháp tốt nhất để con người hòa mình với thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất, ai tắm mà không phải khỏa thân? Ở thành phố: người đông đúc, nhà san sát nhau nên trong một cắn hộ có đầy đủ các tiện nghi từ nhà vệ sinh, nhà bếp đến nhà tắm... thì giữa chốn rừng núi bao la ít người: nhà tắm là một con suối trong vắt chảy từ đỉnh cao khác gì một phòng tắm đầy đủ tiện nghi giữa thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ? < Tắm tiên không chỉ ở Tây bắc mà vẫn vòn ở Nghĩa Lộ, Tú Lệ... Nếu trân trọng phong tục cổ truyền, nếu biết nhìn sự việc dưới ánh mắt nghệ thuật, biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của suối nguồn Tây Bắc, Tây nguyên trong một chiều các cô sơn nữ tắm tiên thì bạn sẽ thấy lòng mình trong sáng, thanh cao hơn như được hòa mình cùng đất trời và người của vùng cao huyền thoại. Du lịch, GO! tổng hợp
 13. Bác lehongvu bình tâm nghiên cứu lại tài liệu của bác Thiên Sứ. Tùy theo trình độ mà thẩm định vấn đề thôi. Mong một dịp nào đó bác có bài phân tích cái sai nào của bác Thiên Sứ cho rỏ tường.Xin chào bác.
 14. này toithangthan! ăn nói cho đàng hoàng vào. Ở đây đâu phải là cái chợ đâu mà mở mồm ra là văng tục! Láo lếu!
 15. Không có người đứng tuổi nào mà có có giọng trẻ con, dở hơi như vậy, ngoại trừ những kẻ...dở hơi, hợm lợm.
 16. Đúng là vớ vẫn. Cũng chỉ là động vật nhai lại thôi. Tôi thật là láo khi phát ngôn như vậy. Chứng tỏ cái tầng của bạn cũng chưa tới các hán của La Hán. Bình tâm lại đi nào!
 17. Cái này hiếm gặp. nạ nạ cho có cái nạ. Tuyển nhân viên Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm việc trong giờ hành chính. Lương khởi điểm 8 triệu, cơm ăn 3 bữa, bóp vú cả ngày... Hồ sơ xin gửi về: Công ty Bò sữa Nông Trường Ba Vì. Đề bài: "Hãy miêu tả một con vật nuôi trong nhà". Bài làm: "Bà em nuôi một con đề. Khi bà em bỏ lại về, mới gay." Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ, ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà... ăn thôi. Bản chất của quan hệ mẹ chồng nàng dâu là gì? Là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Ai sống lâu hơn người đó thắng. Phó ban tổ chức oang oang quát loa: "Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai, riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi". Một chú trợ lý vội nhắc: "Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ". Sẵn cơn bực, ông Phó ban quát: "Ngọng ngọng cái nồn".
 18. Kính nhờ bác Haithienha, ntpt xem giúp lá số cho cháu ở nhà lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=la+nhat+phi&date=1996,2,1,13,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Xin hỏi các bác, cháu nhà - Có học hành tới nơi tới chốn đỗ đạt không? - Có số đi du học không? hoặc định cư nước ngoài không? - Có thuận thảo cha hay mẹ không? Có ở gần gia đình không? - Thích hợp với nghề nghiệp nào? - Bao nhiêu tuổi mới thành gia thất? Kính cảm ơn các bác nhiều lắm.
 19. Rất xin cảm ơn bác Haithienha, gia đình em chúc bác mạnh khỏe và hỷ lạc.
 20. Chỉ có kẻ nghiệp còn nặng, vô minh bám dính như nhựa đường, ngu muội đến mù tịt mới đi tin thầy pháp và ca ngơi họ như thánh sống. Làm như vậy là tạo nghiệp. Trước tiên là tạo nghiệp cho chính mình bởi vì vô minh, ngu muội. Sau là tạo nghiệp cho người khác. Chỉ có một giờ tiếp xúc, chỉ cảm nhận một giờ thôi mà tân bốc ông thầy kia lên hàng...thánh đạo đức thì xem lại xem đầu lâu mình có thiểu năng trí tuệ không? Mình gợi ý cho bạn phải luôn cảnh giác điều đó. Có nhiều cách để dấu nghề. Nói bốc mẻ hết ra tưởng là không dấu, nhưng nghỉ lại mình xem mình có biết chuyên môn đó hay không? Nếu bạn chỉ là...xin lỗi...dân ngu...lu xa bu xà bần thì có dấu hay không dấu đố thằng nào biết! Trên đời này này giả đạo đức hay đạo đức giả nhiều như cát trong sahara. Bạn nên bình tĩnh. Dốt nên dấu dốt. Biết cũng nên cất biết. Nghe nói đâu đó có câu "mồm ngao mở mồm ba sào ruộng, nịnh non ton hót chỉ mồm ngao".
 21. Rất cảm ơn bác ntpt đã xem giúp. Xin hỏi them năm 2012 cho cháu đi du học có ổn không?
 22. To: Tất cả, Tôi là kẻ ngoại đạo, thấy các cao - trung - thấp - sơ thủ lời qua tiếng lại sao mà nhốn nháo, sôi sục. Tôi đọc mà khâm phục, với kinh hồn bạt vía. Với lời dự đoán này tôi nghĩ Phuthuong phải là người có đẳng cấp, đầu đội trời chân dép, vì đại nghĩa diệt bản thân, cắm một cây thánh giá tuyên tử và cáo chung cho Phong thủy lạt việt. Hay thiệt hay! Phải là một người có thực tài thực lực mới có thể hô lớn, trịnh trọng lời quyết đoán này. Còn nếu như một tên dở hơi nào viết ra thì tên đó cũng đang làm con rối nô dịch, bị giựt dây bởi các Đại ca hay các thầy khác. Phuthuong ạ, qua câu nói của anh, tôi đủ tự tin là anh ở đẳng cấp phong thỷ cao hơn anh Hatgaolangg và như vậy, chắc anh đã có duyên học được các thầy cao đẳng hơn Ptlv. Thôi thì tôi gơi ý Phuthuong ra tay giúp cho người mẹ 10 con điên khổ đau đó thoát khổ đau đi anh. Anh thách chi mấy tay Ptlv làn nhàn này rớ vô làm gì? Lỡ họ không dùng Ptlv mà chữa không khỏi điên cho các người con, không làm cho bà mẹ hết khổ cực thì anh lại mắc tôi là xúi bậy người khắc làm và cái tội là lợi dụng hoàn cảnh khổ đau của người khác để làm thí nghiệm. Tội này nặng lắm anh à! Thôi, anh tự ra tay hay về nhờ các Đại ca, các thầy của Phuthuong mà ra tay đi. Tồt thì phúc đức không nhỏ mà không tốt thì mình cũng có cái lòng tốt. Nếu mà tôi gọi ý vậy anh cũng vì cớ gì đó mà không tiện ra tay thì chắc có lẽ mọi người sẽ thật thất vọng nghĩ rằng anh và Đại ca anh, ông thầy anh cấp độ cao đẳng phong thủy, chắc là bị "cẳng đau' bỏ dép chuồn êm như chuột vậy à. Này anh Hatgaolang Anh thuộc hàng Ptlv cao đẳng, chắc anh cũng "cẳng đau" luôn rồi sao? Anh hứa cho tiền thì anh cho tiền bà mẹ đó sửa phong thủy, nếu có Phuthuong giúp. Và lúc ấy anh khỏi lo. Anh cứ lo cái "cẳng đau" của anh đi. Chi wildlavender,Chị đừng khích bác như thế. Chưa biết "chó nào cắn chùa nào" mà. Chị đừng có nói Ptlv hay Phong thủy Phuthuong siêu việt hơn. Nhưng tôi tin những gì mà Phuthuong nói với cái dũng khí đó thì phải là có chức, có đẳng cao. Nói thực ra cái Ptlv cũng quá non trẻ so với ông già phong thủy ngàn năm kia biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, huyền bí, u u minh minh, sùng bái không biết đau đầu gối và mỏi sống lưng. Sin lỗi anh...Xích lô, Anh là thành viên mới tinh hà. Anh biết thì nói, không biết thì...đi đạp xích lô chổ khác chở tây chở tàu kiếm vài đồng sống sướng hơn. Anh đừng có "chọc đít ngoáy mông" anh Phuthuong bằng bài vè con cóc của anh. Anh cũng thuộc loại có hạng đó nghe! Hạng...xích lô, xe kéo. Hôm nào anh ế độ thì tôi nhờ anh chở đi "du lịch xích lo săng - su - si" quanh hồ Tây ngắm gái Tây...Bắc. Anh nhớ đem theo hoa tím để tôi khỏi bỏ công..."tìm hoa". Nhắn anh Ledien ( Lê đì en = nghĩa là The and = Hết phim?) anh muốn quản bá? Anh biết không, các thương hiệu kinh tế lớn, nếu các tiểu lý, đại lý muốn chưng bản cũng phải có sự đồng ý của chủ quản. Sách giảng ở trường đại học thôi, bị sao chép hay photo cũng bị kiện bảng quyền. Anh tự ý tự động làm càng, có ý tốt hay xấu thì chỉ có anh biết. Nhưng nói đi thì phải nói lại, các người bên Ptlv cũng nên cảm ơn anh Ledien, vì đã công bố cho công chúng biết Ptlv là một môn "pha học" trước khi cả có cuộc báo cáo chuyên đề tại Hà Nội. nmph cũng ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của Ledien từ trạng thái tôn vinh, "điên mộ" Ptlv chuyển sang ngay trạng thái chửi rủa, oán thán, khích bác Ptlv, chỉ vài tỷ giây sau khi xin học phong thủy lạc việt cấp cao. Nhưng giờ thì...lê đì en giồi! To: tất cả, tôi có nói gì không phải, mong các anh chị bỏ quá cho. Để trong bụng, nặng bụng, xì hơi ô nhiễm chết! Sin lỗi (ịt - kíu - sờ - mi!) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif
 23. Hôm nào qua Las chiêm ngưỡng Men Nguyễn. ;)
 24. Hay nhỉ? ngữa, cúi thôi mà làm ra kinh dịch...tài nhỉ? Các nhà thiên văn nhiều thế hệ từ cái thấu kính đồ sộ phóng ra không gian mới viết được cả pho sách thiên văn. Ở đây chỉ có ngữa cúi thôi mà ra kinh dịch...Ôi thôi học thế thì khác gì mọt... Lại lập lờ hay và giả vờ ngu? Vẫn là nhai lại sách mụt mà, có gì mới lạ hay ho đâu mà lị? Về giở sach học lại đi nhé! Có thế cũng khua môi, uốn mép. Lại lập lờ và cắt nghĩa đùi, dùng lý triết muốn phủ nhận, nhưng sau đó lại: Hay cho cái cặp từ "Động khởi", nhưng phía trên lại phủ định cái khởi và cho người khác là phiến diện, ai giè nhìn lại mình thì thiển cận. Đọc mà ngán ngẩm cho hậu bối cuồng. ;)
 25. Cuộc Chiến Chống Cá Chép Châu Á ở Mỹ (TT&VH) - Giữa một số bang của Mỹ đang bùng lên vụ xích mích liên quan tới cá chép châu Á. Chính quyền Michigan, Wisconsin, Minnesota và Ohio đòi bang Illinois phải chặn đứng con đường di cư của cá chép châu Á lên phía Bắc. Họ cho rằng nếu giống cá dữ và ăn tạp này sinh sôi nảy nở ở Ngũ đại hồ thì đúng là một thảm họa sinh thái. Sự lựa chọn khó khăn Tòa án Tối cao Mỹ vừa chuyển cho Quốc hội nước này xem xét đơn kiện dân sự bang Illinois của bốn bang Michigan, Wisconsin, Minnesota và Ohio về “vụ cá chép châu Á”. Vụ việc sắp vượt ra khỏi khuôn khổ quốc gia khi tới đây, Canada cũng gia nhập nhóm nguyên đơn bởi bốn trong năm hồ nói trên có những phần nằm ở nước này. Cá chép châu Á hoàn toàn không giống những “người anh em” đồng loại khác. Theo cách mô tả trên báo chí Mỹ thì vẻ ngoài của chúng “gợi nhớ cá mập”, trọng lượng có thể đạt 50 cân và chiều dài bằng “thân hình người lớn”. Cá chép châu Á không chỉ ăn thịt tất cả các loài cá sống ở sông, hồ mà còn hủy diệt cả hệ sinh thái tại những nơi đó. Điều này khiến chủ các công ty nuôi cá ở năm hồ lớn Superio, Michigan, Erie, Huron và Ontario coi chúng là kẻ thù không đội trời chung. Cá chép châu Á bị coi là "quỷ dữ" ở Mỹ Giống cá dữ có nguồn gốc châu Á bắt đầu di cư từ miền Nam nước Mỹ lên phía Bắc, theo hướng Ngũ đại hồ, khoảng 10 năm trước. Lần đầu tiên người ta mang chúng lên phía Bắc nước Mỹ để nuôi trong các trại cá là vào giữa thế kỷ 20. Trong những trận lụt vào thập niên 1990, những con cá chép châu Á đã thoát ra ngoài và lọt vào sông Mississippi rồi tỏa dần lên phương Bắc. Tới cửa sông Illinois, chúng sinh sôi nảy nở ngoài tầm kiểm soát, chiếm lĩnh kênh đào dẫn đến sông Chicago và từ đó “nhảy bổ” vào hồ Michigan. Theo cách mô tả trên báo chí Mỹ thì vẻ ngoài của chúng “gợi nhớ cá mập”, trọng lượng có thể đạt 50 cân và chiều dài bằng “thân hình người lớn”.Theo cảnh báo của Sở Bảo vệ tài nguyên Illinois, nếu không chặn đứng giống cá này thì chỉ riêng thiệt hại của các công ty nuôi cá sẽ vượt 9 tỷ USD/năm. Họ cho rằng đã đến thời điểm phải đóng kín cửa vào Ngũ đại hồ nếu không muốn toàn bộ hệ động - thực vật ở khu vực nước ngọt lớn nhất của Mỹ bị hủy diệt. Tờ Newizv cho biết rằng, trong những ngày tới, Quốc hội Mỹ phải lựa chọn cách thức tốt nhất để chống “kẻ xâm lược từ châu Á”. Hiện nước Mỹ đang có hai dự án. Dự án thứ nhất đã bắt đầu được thực hiện khi người ta lắp hàng rào điện ở cửa sông Chicago nhằm “chặn 100% cơ hội tràn vào hồ Michigan của những kẻ nhập cư hung bạo”. Tuy nhiên, cá chép châu Á đã biết cách lọt qua hàng rào điện nói trên. Hiện giờ các chuyên gia của một đơn vị quân đội Mỹ đang tìm cách hoàn thiện hàng rào này. Dự án thứ hai do các nguyên đơn của vụ kiện đưa ra. Theo họ, cần “nút chặt” cả hai đầu của kênh giao thông đường thủy nối sông Illinois với sông Chicago. Song, như các chuyên gia của Hiệp hội Thương mại Illinois, việc đóng con kênh mà tàu bè chở hàng vẫn qua lại suốt 24 giờ trong ngày sẽ gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Cước phí của việc vận chuyển theo đường bộ, đường sắt sẽ tăng cao, còn ngành vận tải đường thủy thì thiệt hại khoảng 8 tỷ USD/ năm. Chẳng khó để đoán được phản ứng của người dân địa phương đối với việc đóng con kênh này. Như vậy, Quốc hội Mỹ phải cân nhắc giữa việc bảo vệ môi trường Ngũ đại hồ với sự bảo đảm ngân sách của bang Illinois. “Kẻ tội đồ” Cá chép có nguồn gốc từ châu Á được đưa vào Bắc Mỹ năm 1877 với chiến dịch quảng cáo rùm beng như là “loại cá tuyệt hảo nhất thế giới”. 345 con cá chép đầu tiên đã được thả xuống ao hồ ở công viên Druid Hill tại thành phố Baltimore, bang Maryland. Một trong năm hồ nước ngọt lớn ở Mỹ Giống cá chép ngoại lai nhanh chóng thích ứng với môi trường mới và chiếm lĩnh các khu vực sinh sống. Theo một số tài liệu khoa học, cá chép châu Á ăn các loại rong trong ao hồ nhưng với số lượng không nhiều như người ta vẫn đồn đại. Người ta còn cho rằng chúng ăn trứng của các loại cá khác. Điều này cũng không có chứng cứ thuyết phục. Đúng là cá chép làm vẩn đục các ao hồ, nhưng có đến mức gây tổn hại cho các loại cá khác hay không thì chưa ai xác định được. Mặc dù có giá trị dinh dưỡng và tiêu khiển (câu cá) nhưng tại Mỹ, cá chép châu Á vẫn bị ghét bỏ. Chúng bị coi là mối đe dọa đối với các loại cá bản địa. Tuy nhiên, thật ra số lượng và chủng loại cá bản địa cũng đã suy giảm trước khi nhập cá chép. Chính do áp lực của nhu cầu cá nước ngọt nên nước Mỹ mới nhập khẩu cá chép châu Á. Đơn giản là giống cá này có khả năng sinh sống trong những môi trường đã bị ô nhiễm tốt hơn so với nhiều loại cá bản địa. Biện pháp thường được sử dụng ở Mỹ để tiêu diệt cá chép châu Á là bỏ thuốc độc cho chết hết cá trong ao hồ, sau đó khử trùng và thả lại các loại cá truyền thống. Tuy nhiên, do sức chịu đựng cao của cá chép châu Á mà biện pháp này hầu như không đem lại hiệu quả. Trần Quang Vinh