• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vân_3011

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Vân_3011

 1. Cháu chào bác Haithienha, cháu post lá số và thông tin của mình ở đây hi vọng sẽ có duyên được bác xem giúp lá số này của cháu ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=coxanh&date=1988,11,30,0,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 - Cháu là nữ, sinh ngày 30/11/1988 (Dương Lịch), sinh lúc 00h30' , con sinh ra tại Nam Định, đến năm 7 tuổi thì gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống tới nay. - Từ nhỏ tới lớn đã từng bị gẫy tay do ngã, và bong gân, rạn xương do tai nạn xe cô. - Bố mẹ cháu làm bác sĩ nhưng chỉ có bố cháu là theo nghề. - Cháu đi du học từ năm 2006 đến 2009 sau đó về nước tìm việc, thời gian tìm việc cũng vô cùng khó khăn. Sau đó tới năm 2012 cháu lại đi học tiếp. Cuối năm 2013 cháu trở về nước và cũng là lúc cháu phát hiện ra mình bị Ung thư tuyến giáp - cháu đã phải phẫu thuật vào tháng 11/2013 dương lịch. Hiện tại tình hình của cháu đã ổn định, cháu sinh hoạt và đi làm bình thường ạ và không phải tiến hành uống thuốc điều trị nữa- có thể coi là một tín hiệu khả quan ạ. - Cuối năm 2013 cũng là thời điểm cháu chia tay bạn trai, mặc dù trước đó cũng đã từng tính chuyện cưới xin. Thực ra cháu cũng đã trải qua đôi ba mối tình nhưng thực sự cháu luôn cảm thấy cháu không yêu họ sâu đậm và việc chia tay họ là điều tất yếu vì cháu nghĩ nếu có lấy nhau cũng sẽ không hạnh phúc. - Công việc của cháu mãi đến đầu tháng 4/2014 cháu mới xin được việc tuy nhiên đến tháng 6 cháu lại đổi việc một lần nữa và làm công việc đó cho đến nay (tháng 12 dương lịch cháu vừa chuyển phòng tuy trong cùng 01 đơn vị). - Cháu muốn hỏi bác 1. Về sức khỏe của mình? Cháu luôn mong muốn mình khỏe mạnh để có thể đền đáp đươc những gì bố mẹ cháu đã dành cho cháu. 2. Về sức khỏe của bố mẹ cháu thế nào ạ? 3. Nếu có thể lập gia đình thì cháu sẽ lập gia đình vào thời điểm nào ạ (thực ra cháu cũng không tự tin lắm là liệu có ai dám yêu và chấp nhận mình không ạ)? Nếu có thì người chồng tương lai của cháu là người như thế nao ạ? Cháu cảm ơn Bác rất nhiều!
 2. Mong Bác Haithienha bớt chút thời gian xem giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn Bác nhiều!
 3. Cháu chào các bác, Lá số Cháu xin mô tả lại vài đặc điểm bản thân : -bố mẹ đều làm bác sĩ - có một em trai cao 1m70, mặt tròn , da trắng -cháu cao 1m58, nặng 50kg, da trắng , tóc ở phía trán hơi xoăn. Cháu sinh mổ . - sang Sing học năm 2006, về nước năm 2009, học chuyên ngành tài chính ngân hàng . Nhưng về nước đến tháng 3/2010 mới xin được việc vào bank, đúng tháng 31/12/2011 thì cháu chuyển sang một bank lớn hơn để làm . Cháu đang chuẩn bị sang Sing học thêm một bằng thạc sĩ vào tháng 10 dương lịch này . Cháu xin các bác xem giúp cháu về công việc của cháu sau này có thuận lợi không ? Hiện nay công việc của cháu rất cực và lương thấp, không biết cuộc sống sau này có tốt hơn và dư giả hơn không ạ ? Chồng cháu là người như thế nào ? Hiện cháu đang yêu 1 anh hơn cháu 1 tuổi từ đầu năm 2009 đến giờ, cháu rất mong tiến tới hôn nhân với người này và anh ý cũng vậy, các bác có thể xem năm nào cháu lấy chồng được không? Con cái có tốt không ạ ?
 4. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Thế công việc sau này của em có tốt không ạ? Năm sau em học xong liệu ở lại thì có xin được việc không mà nếu về thì có gặp nhiều khó khăn trong xin việc không ạ vì năm 2009 khi e ra trường thì đã ngồi ở nhà hơn nửa năm mà không xin được việc. Em xin chân thành cảm ơn ạ !
 5. Thế có nghĩa là có thể em sẽ lấy người sau chứ không phải anh 87 này đúng không ạ ? Hiện bây h em thấy chúng em cũng tương đối hợp nhau mặc dù thỉnh thoảng cũng hay tranh cãi. Dự định 2 -3 năm nữa sẽ cưới, cũng trùng thời gian như chị ntpt đã nói vì thời điểm hạn tại cả 2 cùng khá chật vật nên muốn ổn định một chút rồi cưới ạ :( !
 6. Em học 1 năm thôi , đến tháng 10 sang năm lấy bằng xong là về rùi !
 7. anh Tuấn ơi, sang năm chắc chắn e đang đi học mà :) , sao lấy chồng được ?
 8. Em cảm ơn chị ạ :) . Nhưng chị ơi cho em hỏi chút thế chồng em có phải là anh 87 bây giờ không ạ ? Mà sau này con cái e có tốt không ạ ? Theo như miêu tả của chị thì dáng người cũng đúng rùi ạ . Thế chồng em sau này thế nào ạ , làm ăn có tốt không ạ ?
 9. Lĩnh vực sự nghiệp là hành chính sự nghiệp , các cơ quan thuộc đảng nhà nước chính phủ chị ạ đại khái là nhà nước . Chị đến phòng "tiếp" dân hay bộ phận một cửa là gặp ngay mấy anh hành chính sự nghiệp này mà !
 10. Cháu cảm ơn bác Thiên Đồng và bác Học Trò nhiều ạ ! Những gì hai bác nói cháu thấy đều rất đúng nhưng hai bác có thể tư vấn cụ thể giùm cháu là nên đổi chữ ký theo kiểu thế nào được không ạ :) ? Cháu cảm ơn hai bác rất nhiều !
 11. Em chào chị Tiểu Phương, Xin chị hãy xem giúp em với ạ. E tên là Đỗ Thị Phương Thảo Sinh ngày 30/11/1988 Em xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều !
 12. Kính nhờ bác học trò và bác Thiên Đồng xem giúp cháu ạ. Đây là chữ ký của cháu Ước vọng ngắn hạn: Vào được vị trí công việc mà mình đã nhắm tới ( làm thẩm định rủi ro mảng tín dụng doanh nghiệp ) Ước vọng lâu dài: Có một gia đình hạnh phúc, chồng chiều chuộng, con cái thông minh học giỏi.Kinh tế ổn định. Tên cháu: Đỗ Thị Phương Thảo Sinh ngày 30/11/1988 Nghànnh nghề đang làm: Tín dụng ở ngân hàng Cháu xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều !
 13. Cháu chào các bác , Thưa các bác , do ngày trước ba mẹ cháu sinh không để ý tới giờ sinh nên bây giờ cũng không rõ được chính xác là vào giờ nào. Cháu xin được mô tả đặc điểm về cháu và gia đình , mong các bác giúp cháu xác định giờ sinh của mình ạ. - Cháu sinh ngày 30/11/1988 , mẹ đẻ mổ . - Cháu là Vân , con trưởng , cháu cao 1m55, nặng 47kgs, da trắng hơi xanh một chút. Chân cháu có sẹo do năm lớp 11 bị xe máy quệt vào, hồi lớp 3 thì bị ngã gãy tay . - Dưới cháu là em trai , sinh năm 93 , cao 1m72 nặng 61 kgs , mẹ cũng phải đẻ mổ . - Bố cháu là con thứ 2 trong gia đình gồm 6 anh chị em - 3 trai , 3 nữ , bà nội mất sớm . Gia đình hòa thuận và yêu thương nhau . Bố sinh năm sửu 61,dáng người phương phi bị hói, tháo vát , học đại học y và hiện thì đang làm bác sĩ nha khoa . - Mẹ cháu là con trưởng trong gia đình gồm 2 chị em , mẹ xinh năm 62 , mẹ cháu cao khoảng 1m52, béo và da trắng , tốt nghiệp đại học y và làm dược sĩ . Mẹ có duyên kinh doanh . - Cả nhà cháu sống với ông bà ngoại . - Cháu học lực khá tốt , tốt nghiệp về tài chính ngân hàng ở Sing về , cháu tốt nghiệp năm 2009 và bắt đầu sang Sing học năm 2006. - Bạn trai hiện tại thì cháu quen vào năm 2009 , là bạn của một người bạn thân đã quen biết từ trước, sinh năm 87 và có ý định cưới xin nghiêm túc ạ . (Trước đó thì cháu có gặp và yêu hai người đều hơn nhiều tuổi , nhưng vì không hợp nên đã chia tay ) - Bố cháu chỉ nhớ là mẹ cháu trở dạ vào lúc qua 22h hoặc 23h nhưng vì đẻ khó nên phải mổ . Vì trước cũng không nắm rõ được sự quan trọng của giờ sinh nên mẹ tròn con vuông là mọi nguời mừng rồi ạ :) . Cháu mong các bác giúp cháu tìm giờ sinh ạ !
 14. Kính bác Haithienha, bác QuynhNguyen, bác Hoctro, chị NTPT,.... http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=C%E1%BA%A9m+V%C3%A2n&date=1988,11,30,4,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Sau khi nhờ được bác cháu làm ở bệnh viện huyện ở Nam Định xem lại hồ sơ thì chính xác thì cháu sinh vào lúc 4:15 phút sáng ngày 30/11/88 ạ . Lúc đấy bố cháu là bác sĩ mổ cho mẹ cháu luôn , vì bố trực ca đêm mổ nhiều ca nên nhớ nhầm giờ sinh cho cháu như bên trên ạ . Cháu xin up lại lá số tử vi để các bác ghé qua cho cháu xin tư vấn về : +công việc : học hành ? có nên đi làm công chức hay là đi kinh doanh buôn bán ạ ? +chồng : năm cháu bao nhiêu tuổi thì cưới và hình dáng tính cách? +con cái : năm cháu bao nhiêu tuổi và tính cách ? Cháu mong các bác ghé qua và giúp cháu vài lời tư vấn :x ! Chờ tin các bác và chị !!!
 15. Cháu xin nhờ các bác xem giúp cháu . Cháu là nữ. Tay phải là tay cháu đeo nhẫn ạ ! Công việc nào phù hợp với cháu ạ ( kinh doanh hay công chức)? Vợ chồng sau này có hòa thuận không ? Chồng cháu sau này là người như thế nào ạ ? Nhìn chung cuộc đời cháu như thế nào ? Cháu cảm ơn các bác rất nhiều ạ ! http://img84.imagesh.../dsc01563u.jpg/ http://img405.images...dsc01562gd.jpg/ http://img24.imagesh.../dsc01564j.jpg/ http://img202.images...dsc01566zr.jpg/ http://img511.images...00850356830.jpg ( cháu mặc áo xanh ạ )
 16. Bác cho cháu hỏi thế còn chồng con thì thế nào ạ ? Cháu cảm ơn bác nhiều !
 17. Xin các bác, cô chú hãy giúp xác định giùm cháu giờ sinh với ạ ! Cháu xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ !
 18. Cháu xin các bác, anh/ chị hãy giúp cháu xác định giờ sinh của cháu với ạ ! Cháu xin chân thành cảm ơn ạ :) !
 19. cháu ngồi làm việc cả buổi chiều mà vừa buồn vừa lo lắng . Bác ơi , thế cháu nên làm công chức hay là nên kinh doanh ạ ? Bác Quynhnguyen giúp cháu xem lại giờ sinh của cháu để xem lá số có đỡ xấu hơn tí nào không nhé . http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/19019-chau-xin-cac-bac-giup-chau-xac-dinh-lai-gio-sinh/
 20. các bác xin các bác giúp cháu với ạ
 21. Hic trộm vía bác ạ là theo như trí nhớ của cháu thì hồi bé cháu chỉ còi cọc, bị một lần gẫy tay cấp 1 sau đó có gặp 1 vụ tai nạn nhẹ bị rạn xương ở tay hồi cấp 2 thôi ạ. Thình thoảng đường tiêu hóa cũng không tốt ạ . Bác cho cháu hỏi công ăn việc làm với chồng con của cháu thế nào ạ ? Về tính cách như bác nói thì cháu thấy rất giống cháu ạ :) !
 22. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu gửi bác 4 cái ảnh ạ :D Tay phải là tay cháu đeo nhẫn bác ạ http://img84.imagesh.../dsc01563u.jpg/ http://img405.images...dsc01562gd.jpg/ http://img24.imagesh.../dsc01564j.jpg/ http://img202.images...dsc01566zr.jpg/ http://img511.imageshack.us/img511/7425/n1556061524300850356830.jpg ( cháu mặc áo xanh bác ạ ) Dạ cháu xin phép gửi lại bác, lúc lấy lá số cháu sơ suất nên chọn nhầm! Bác xem giúp cháu với ạ !
 23. Dạ cháu là nữ bác ạ :) ! Bác xem giùm cháu với ạ ! Tại bố mẹ cháu ko thể nhớ rõ chính xác giờ sinh của cháu chỉ nhớ là cháu sinh vào lúc nửa đêm ! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ !
 24. Xin các bác hãy xem giúp cháu với ạ :) ! Cháu cảm ơn nhiều ạ !
 25. cháu xin đưa link 2 lá số 22h30: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=van&date=1988,11,30,22,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 00h 1/12 : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=van&date=1988,12,1,0,0&year=2011&gender=m&view=screen&size=2