• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hungphupy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About hungphupy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 04/06/1977
 1. Xin đăng ký học chung nick Babonbon (Trịnh Tuấn Hà) Nick: hungphupy Họ và tên: Đinh Thanh Hưng Địa chỉ: 110 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Email: hungwetrade@gmail.com Đt: 0942287479 Trân trọng cảm ơn! Like This Trả Lời Trích dẫn
 2. Cây Hoàn Ngọc hay còn được gọi dưới các tên khác như cây Xuân Hoa, tên khoa học Pseuderantherum Palatiferum Radlk, thuộc họ Ôrô ( Acanthaceae). Là loại cây bụi, cao từ 1- 3 m, thân non mềm, màu xanh lục, phần già hóa gỗ màu nâu , có nhiều cành, lá mọc đối, cuống lá dài, phiến lá hình mũi mác, hai đầu nhọn.Có thể nói phát hiện ra cây Hòan Ngọc là một đóng góp rất lớn cho kho tàng gen quý của thế giới . Trong dân gian cây Hòan Ngọc được biết đến như một cây thuốc "kỳ diệu" chữa: Tiêu hóa, tiêu chảy, đau dạ dày, loét hành tá tràng, trĩ nội, táo bón, viêm thận, cầm máu, đái máu, đau gan, xơ gan cổ trướng, u xơ tuyến tiền liệt, giúp điều chỉnh : huyết áp, đường huyết ;giải độccho cơ thể, ăn ngủ tốt và phục hồi sức khỏe cho người ốm yếu, suy nhược... Về mặt Khoa Học: Dựa vào những định tính trên, các nhà khoa học Nhật Bản ở Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, viện nghiên cứu quốc tế về nông nghiệp Fuchu,Đại học Cần Thơ và các công trình nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy lá cây Hòan Ngọc hoàn toàn không độc hại, có khả năng phòng ngừa, chữa trị tới 25 loại bệnh cho con người. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã xác định thành phần hóa học của lá Hòan Ngọc có B- Sitosterol, Phytol, Carotenoid, Flavanoid và nhiều chất khóang ( Fe, Ca, K...) tác dụng kháng các vi khuẩn như : Escherichia coli ( gây bệnh đường tiêu hóa, đại tràng), Pseudomonas aeruginosav( gây nhiễm trùng : da, niêm mạc, máu, tai, giác mạc, màng não ) Staphylococcus aureus ( nhiễm trùng máu. lở trốc, viêm mủ, u nhọt ), Streptococcus pyogenes ( viêm phổi, ghẻ trốc, sâu răng ) Aspergillus niger ( viêm nhiễm nội tạng ), Fusarium Oxysporum, Candida albicans ( viêm lở miệng , hô hấp. tiết niệu, âm đạo )..... Theo nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy chiết xuất từ rễ cây Hòan Ngọc( 7 năm tuổi - DN trồng tại Tây Ninh ) chúng tôi đã phân lập được 4 triterpene có hoạt tính sinh học có giá trị cao như: Lupeol, Lupenone, Betulin, axit Pomolic. Tiếp tục nghiên cứu về thành phần hóa học của rễ cây Hoàn Ngọc, chúng tôi phân lập được thêm một triterpene có hoạt tính có tên epifriedelanol và một hợp chất mới được gọi tắt là HN5 - 7NTN. Hai hợp chất Lupeol và Betulin chiếm hàm lượng tương đối cao trong mẫu rễ cây được chúng tôi thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, họat tính chống oxy hóa và độc tế bào đối với dòng tế bào ung thư biểu mô KB, ung thư gan HepG2 và ung thư vú MCF7 tại Viện Hóa học - Viện KH &CN Việt Nam. 1. Chất Lupeol: - Chất Lupeol được đánh giá là tác nhân có tiềm năng để điều trị căn bệnh ung thư tuyến tụy. Trong thử nghiệm trên tế bào bệnh AsPC - 1 ,Lupeol có khả năng áp chế Rasoncoprotein và do đó không chỉ khống chế tế bào bệnh phát triển mà còn giết chết chúng. - Ở nồng độ thấp, Lupeol đã có khả năng khống hcế quá trình tổng hợp thụ thể testosterone, Lupeol có thể giết chết các tế bào bệnh khác có chung một gốc FAS -một trong 3 cơ chế khởi động chương trình phá hủy tế bào ung thư. - Các nhà khoa học thuộc khoa Y, đại học Hồng Kông dùng Lupeol trong thử nghiệm trên chuột đã nhận được những kết quả hết sức bất ngờ: Lupeol làm giảm số lượng tế bào ung thư cổ và đầu của chuột thí nghiệm, ngoài ra nó còn phong tỏa quá trình trao đổi chất xung quanh khối u nhưng lại tạo ra những phản ứng phụ tối thiểu đối với các tổ chức tế bào lành ở xung quanh cũnh như nội tạng , trong đó có gan và thận. 2. Lupenone: Lupenone có khả năng kháng rất cao đối với loại HSV- 1 và HSV - 2- một loại virus đơn typ - 1 gây những mụn nước thành mỏng có khuynh hướng tái phát ở cùng một vùng trên da hoặc lợi, miệng, hàm hay kết mạc. Loại virus này cũng có thể khiến trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh viêm màng não hay nhiễm khuẩn nội tạng. Ở người lớn, chúng khiến 5 - 7% bệnh nhân bị viêm màng não. 3. Betulin - một chất triterpene tự nhiên: - Khoa học hiện đại đã đánh giá vai trò vô cùng to lớn của betulin trong vai trò của dược chất chống bệnh sốt rét, chống viêm nhiễm và hơn nữa là nguồn nguyên liệu quý để tạo ra biệt dược chống bệnh HIV - AIDS. - Các nhà khoa học của Mỹ ở đại học Minnesota và Nga ở đại học Irkutsk đã phát hiện ra cơ chế ức chế sự họat động của HIV và độc tính của nó đối với nhiều dòng tế bào ung thư khác nhau. Theo đó , betulin có khả năng ức chế HIV thâm nhập vào tế bào T bằng cách phong tỏa gp41 - một protein tối cần thiết của HIV giúp cho virus truyền bệnh vào tế bào lành. - Ngoài ra, độc tố cao của betulin có khả năng giết chết nhiều loại tế bào ung thư do kích thích cơ chế phá hủy tế bào bệnh. Betulin được chuyển hóa thành axit betulinic là một hợp chất quý hiếm có khả năng ức chế khối u và ức chế HIV rất hiệu quả so với một số thuốc khác hiện đang được dùng để điều trị các bệnh trên.Trong điều trị bệnh gan, betulinic được sử dụng như một loại thuốc cần có nhằm bảo vệ tế bào gan bình thường khỏi bị tổn thương bởi các tác nhân khác nhau. Cũng như vậy, các bệnh nhân được chỉ định áp dụng liệu pháp hóa hay phóng xạ trị liệu được khuyến khích dùng thuốc chức betuline. Các sản phẩm thức ăn chức năng chứa betuline có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cư dân sống trong môi trường ô nhiễm và kéo dài tuổi thọ trong môi trường bình thường. 4. Pomolic: Hiện nay, cuộc chiến chống ung thư đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải - Khối u kháng các loại thuốc điều trị khác nhau (MDR) . Chính yếu tố MDR khiến các phương pháp điều trị không đạt kết quả như mong muốn vì nó tạo ra cơ chế kháng lại các tác nhân pha 1hủy tế bào bệnh. Tuy vậy, trong các nghiên cứu cơ bản các nhà khoa học phát hiện ra axit pomolic ( PA ) có thể giải được MDR thông qua cơ chế áp đảo các protein Bcl - 2 hoặc Bcl - xl có chức năng kháng cơ chế pha 1hủy tế bào bị bệnh. Nguồn Viện Hóa học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 3. Chào bạn, Mình tên Hưng, đt: 0942287479 Mình chỉ bạn một loại trà hỗ trợ điều trị ung thư có bán trên toàn quốc, trà này chất lượng, giá tương đối, nhưng chưa được marketing tốt. Đó là Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh, sản xuất tại Tây Ninh. Doanh nghiệp này có đề tài cấp quốc gia: "Công nghệ hóa dược phòng chống Khối U" từ cây Hoàn Ngọc. Bạn nên điện thoại trực tiếp cho cô 7 Nga, chủ Doanh nghiệp để cô tư vấn trực tiếp cho bạn được cụ thể hơn, Số điện thoại cô 7 Nga: 0908610612 Chúc mẹ chồng bạn vượt qua được khó khăn này.
 4. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhờ Bác Haithienha phân định giờ sinh giùm cháu. Cháu có nhờ ntpt xem nhưng nói không đúng giờ sinh. Mẹ chỉ nhớ ba đứa đều sinh buổi sáng. Cháu cao 1m61, chân ngắn, lưng dài, mặt cân đối. Mắt cận 2.5 độ, da trắng, nhổ 5 cái răng, từng bị lang ben, đau bao tử nhưng nay khỏi. Thích tự do, hơi nóng tính. Vợ (1983) cao 1m59, ngoại hình cân đối, da hơi trắng, mặt xinh, tính tốt, biết sống với cha mẹ. Làm ngân hàng. Cha về hưu (công an) tính tình tốt, hơi nóng tính, không thích bị ảnh hưởng đến danh dự, từng ở tù Phú Quốc. Tuổi Kỷ Sửu-1949 Mẹ về hưu (y tá) tính tình tốt. Tuổi Quý Hợi-1952. Em gái (1980) đã có chồng, học giỏi nhưng số hơi lận đận trong công việc. Em gái (1982) đã có chồng, học bình thường nhưng số hơi sướng trong cuộc sống.
 5. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mình cao 1m61, lưng dài, chân ngắn, có khuôn mặt cân đối dễ nhìn. Vợ cao 1m59, ngoại hình cân đối, khuôn mặt xinh. Để mình gởi hình qua mail ntpt cho.
 6. Nhờ bác Haithienha và các thầy tư vấn! Tôi đang học lớp PTLV 05, huynh Thiên Luân giới thiệu có bác Haithienha là người có trình độ tử vi cao. Tôi tên Đinh Thanh Hưng, Nam, sinh ngày 21/05/1977 lúc 5h30 sáng (giờ không nhớ chính xác) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90inh+Thanh+H%C6%B0ng&date=1977,5,21,5,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=3 - Là con trưởng trong gia đình, có 2 em gái (1980-Canh Thân, 1982-Nhâm Tuất, đã lấy chồng). - Tháng 8/1995 tôi đỗ đại học - Tháng 10/2007 lấy vợ (1983-Quý Hợi), năm 2008 sinh con trai đầu lòng. - Hiện ở chung với ba mẹ (Ba tuổi Kỷ Sửu-1949, Mẹ tuổi Quý Tỵ-1952). Tôi muốn khởi sự kinh doanh, kính nhờ Bác Haithienha và các Thầy tư vấn xem giúp tôi vận hạn năm 2011 có tốt cho việc kinh doanh.
 7. hungphupy đã nhờ người đóng giúp tiền học phí kỳ 1 lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 05 sáng nay. Nhờ BQT xác nhận vào danh sách lớp cho hungphupy. Tên thật : Đinh Thanh Hưng. Nick: hungphupy Nhờ BQT hướng dẫn cách vào lớp học, tôi là thành viên mới chưa rõ cách thức. Xin cảm ơn.