• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mmx

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mmx

 1. Chào VietHa, mình chỉ băn khoăn cái "Tỉnh Lan" này có cứu không ? Với trụ tháng lộ Thương. Năm 2009 này Kỷ Sửu thái tuế thiên khắc địa xung Quý Mùi trụ tháng lại đang ở đại vận Sát (cũng vốn là Quan không thuận) nên xấu lắm. Thực tế đã mất cha trong năm nay.
 2. Chú ơi, nếu mà cái phiến đá cổ Sapa vẽ hình chiếc máy bay, xe buýt, tên lửa ...đó đúng là được vẽ cách đây hàng ngàn năm thì quả thật văn hiến Lạc Việt phải "khủng" lắm chứ chẳng chơi !
 3. Hoa mai nhà con nở sớm lắm chú ạ. Nhưng may vẫn còn nụ nên nở đúng mùng 1. Cũng vui vui. :(
 4. Hơ...Bài viết của chú Sư Thiến được đăng trên trang VietNamNet.vn nè ! http://www.tuanvietnam.net/2010-01-08-minh...ong-tao-phan-1-
 5. Vậy trong cuộc khủng hoảng này, TQ cũng chịu chung số phận sao chú ?
 6. Báo chí nói gia đình nạn nhân quyết tâm khiếu nại cho bằng được đấy chú ạ ! :) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...amp;ChannelID=6 :lol:
 7. Vụ này lúc trước em có bốc một quẻ Dịch có câu "Giấu đầu lòi đuôi", xem ra vẫn còn có gì khác nữa và công an đã/sẽ biết thêm gì chăng ? Lại thấy cô ta bị 14 năm tù là nhờ có người quen giúp, chứ không thì còn nặng hơn nữa. :huh:
 8. Chú Sư Thiến ơi, năm nay nhuần tới cả tháng, lẽ ra giờ này đã ăn Tết. Hic...họ hàng nhà máy bay năm nay xui xẻo quá. :)
 9. Chào Liêm Trinh, thiết nghĩ thầy Thiệu đúng là cao thủ nhưng có cảm giác thầy "giấu nghề" hay sao ấy. :wub: Bạn đọc cuốn Uyển hải tử bình cũng hay lắm.
 10. Chào Vũ Mạnh Hà. Cả 2 phần mềm trên đều tính đúng. Tứ trụ khác Tử vi ở chỗ là tính tháng sinh theo lịch tiết khí. Tôi đã thử lại cả 2 trang web đó và đều cho ra kết quả là bạn sinh tháng Quý Mùi. Có lẽ bạn đã vô tình nhập sai thông tin ngày tháng, riêng trang lyso.vn chỉ cho phép nhập ngày Dương lịch, trong khi trang xemtuong.net lại có cho nhập cả ngày Âm. Vậy bạn nên lưu ý kiểm tra lại xem sao.
 11. Dương lịch hay Âm lịch ?
 12. Lá số này Nhật chủ vượng, vì sinh ngày Bính hỏa tháng Tỵ hỏa là được Nguyệt khí nắm lệnh. Lại thêm 3 địa chi Tỵ - Ngọ - Mùi tam hội hóa Hỏa cùng 3 Can : BÍnh, Đinh, Ất nên Hỏa khí thịnh, đó là thuộc cách Viêm thượng hỏa. Vậy ta lấy Mộc-Hỏa-Thổ làm Hỷ thần, còn như gặp Thủy là kỵ thần.Lá số này lộ Tài mà thiếu Sát nên không hay lắm.
 13. Đúng vậy, mệnh ông này thiếu Tài tinh, Tứ trụ của ông có vẻ "Hiền", vậy nên nếu đạt chức vị nào đó thì cũng khó làm Vua mà là như Tử Nha phò Chu Vương, hay như Nguyễn Trãi phò Lê Lợi vậy chăng ?
 14. Xin chào VuLong. Dong_quang chỉ là một kẻ trình độ học trò môn này nhưng thấy chủ đề hay hay nên mạn phép tham gia. :) Trong mệnh Nhật chủ cực vượng mà Ấn tinh nhiều, vậy ta lấy Tài làm Dụng, nhưng trong 4T lại không có tài tinh thôi đành lấy Bính hỏa chính Quan và Đinh hỏa Thiên Quan làm dụng vậy. Người này xuất thân trong một gia đình khá giả, là một người có tài, học hành đỗ đạt cao, có uy quyền, phong độ, có thể là lãnh đạo một vùng nào đó. (còn vận hạn để em xem tiếp thế nào)
 15. Thưa các bác, nhân dịp đọc bài báo Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng nói 'Khai thác bauxite là chủ trương lớn' khi bàn về việc nên hay không nên khai thác quặng bauxite trên Tây Nguyên. Vì đang là kẻ mới học Dịch nên em thực hành gieo quẻ xem Thủ tướng CP có cho phép khai thác quặng bauxite trên Tây Nguyên hay không ? Gieo theo phương pháp thời gian : Quẻ chủ : Thủy địa Tỷ , hào 4 động. Quẻ biến: Tụy Nhưng tới đây em không biết phân biệt là bác Thủ tướng là quẻ thể hay quẻ dụng ? việc khai thác quặng là thể hay dụng ? Xin các bác giúp đỡ. Cảm ơn. :lol:
 16. Nhưng mà họ không chứng minh được tại sao có những bức tranh vẽ UFO thời trung cổ !?
 17. Chào cụ Hà Uyên, cám ơn cụ đã góp ý giúp đỡ Đồng Quảng. Cháu xin hỏi phương pháp "Cửu mạch kinh" thì nên tham khảo từ sách nào cho tiện ạ ? Chúc cụ nhiều sức khỏe. :lol:
 18. Cám ơn Dịch Thiên Y luận giúp, vụ này thế là rõ quá rồi còn gì ! :)
 19. Xin quý cao nhân trên diễn đàn cho em được hỏi một chút ạ. Em đọc sách thấy tác giả Lã Văn Huy trong Tăng san bốc Dịch bảo một chuyện ta có thể gieo và hỏi nhiều lần. Ví dụ cầu tài, nay gieo rồi mai mốt gieo hỏi nữa. Thế nhưng theo tác giả Quỷ Cốc trong Bốc phệ cách ngôn thì bảo một chuyện mà bói nhiều lần thì nhàm, thần không bảo nữa . Vì kiến thức Dịch học còn nông cạn nên xin các thầy cho em biết chúng ta nên theo ý kiến nào? Riêng em thấy một chuyện gieo vài ba lần thì kết quả tương tự như nhau, không biết là ngẫu nhiên hay đúng là ý Trời như vậy.
 20. Chào quý thầy, em mới gieo một quẻ Dịch Mai hoa nhưng có thắc mắc nhỏ xin mọi người giúp đỡ. Quẻ chủ : sơn lôi Di ; Quẻ biến : thủy địa Tỷ Huynh đệ Dần mộc O --------- hào biến: Thê tài Tý thủy Phụ mẫu Tý thủy X - tuần không --------- hào biến : Huynh đệ Tuất thổ Thê tài Tuất thổ (thế) Thê tài Thìn thổ Huynh đệ Dần mộc Phụ mẫu Tý thủy (ứng) O - Tuần không ----hào biến: Huynh đệ Mùi thổ - Ở hào sơ Phụ mẫu Tý thủy động mà tuần không lại hồi đầu khắc và lâm bạch hổ. Vậy hào này rốt cuộc là hữu lực hay vô dụng ?
 21. Cám ơn bác Hà Uyên, Đồng Quảng đã hiểu rồi ạ :lol: ! Trước cháu hơi lo không biết có " bị " gì khi gieo nhiều quẻ trong ngày hay không hoặc một chuyện có nên gieo nhiều lần hay không. :rolleyes: Còn việc nữa là trong cuốn Dự đoán theo Chu Dịch của tác giả Thiệu Vĩ Hoa có nói kỵ nhất là gieo liên tiếp nhiều lần hỏi nhiều việc mà ông ta không giải thích vì sao lại như vậy ? :blink:
 22. Chú Sư Thiến hí hí chút xíu bí mật trong câu "Năm 2009 - giờ vinh danh nền văn hiến Việt đã điểm. " được không ạ ? :( Nó sẽ là một phát hiện khảo cổ hay là một cái gì khác ? :(
 23. Mở ra trong ví không có tiền vì còn mới lắm. :(
 24. Vậy còn ở nam giới thì sao ? Ko lẽ là "khóc thê trích lệ" ?
 25. Vấn đề điềm báo rất hay. Ba mình bất ngờ mất đầu năm nay vì ung thư ;) (Ba giấu nhà tới khi bệnh đã đến giai đoạn 3) :D nhưng ngay từ năm ngoái những điềm báo cho điều đó đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. :lol: Đó là đồ đạc trong nhà mình bỗng hư hại một cách vô lý, như áo của Q bỗng tự rách dù cho đó là áo xịn (áo Việt Tiến) mua không bao lâu, chưa đến nỗi mục, quần thì tự rách trong những tình huống vô lý, cái tốt hơn thì ra đường mình bị xe đụng té trượt rách, ghế ngồi bỗng gãy 1 chân, máy tính đang tốt bỗng trục trặc, cửa kính trước nhà nứt nẻ muốn vỡ.v.v... :lol: Mọi thứ diễn ra rất lạ lùng theo kiểu không thể do ngẫu nhiên được, đặc biệt là quần áo rách, dù khâu vá cẩn thận vẫn rách trở lại. Ai cười mình dị đoan chứ mình thấy rất rõ vì ngoài những hiện tượng đó còn kèm theo cảm giác bất an không định hướng. Mãi tới khi vỡ lẽ bệnh của Ba đã không cách gì cứu chữa thì mới nhớ tới những dấu hiệu đó, nhiều lúc mình thở dài tiếc không biết sớm bệnh của Ba, nhưng biết rồi có cứu được không ? :) Sầu...