• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mmx

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mmx

 1. Chú Thiên Sứ giải thích giúp con 2 câu trên được không ạ? Đọc chẳng hiểu gì hết. :rolleyes:
 2. Đêm qua nằm mơ thấy lượm được 2 cái ví, một cái mới nguyên tem còn để trong bọc, cái kia cũng còn mới nhưng cũ hơn, mình liền lấy giẻ lau chùi (giống như đánh bóng) cái thứ 2 . Không biết đó là điềm gì vậy các cô chú ? :(
 3. Có thể số tử vong không cao nhưng số bệnh nhân ở VN là trên 30000 người. :unsure:
 4. Mình cũng thắc mắc là tại sao người bói xem sai mà người thân lại lãnh hậu quả nhỉ ? :rolleyes: Ví dụ như một kỹ sư xây dựng tính toán sai làm sập nhà chết người, tất nhiên anh ta phải đi tù (người thân đâu có tội).
 5. Bạn có thể giải thích rõ hơn không ?
 6. Cháu ở miền Nam chắc không sao. Chú Thiên Sứ nói "nên sơ tán dân chúng khỏi vùng có nguy cơ..." nhưng làm sao biết chính xác tọa độ nguy hiểm mà di tản được ? Nếu dùng các biện pháp dự đoán thiên tai mà giúp dân tránh nạn thì hay quá. :o
 7. Những đám mây kỳ thú trên bầu trời Hà Nội Chiều 20/8, sau cơn mưa lớn, những tảng mây muôn màu, tầng tầng lớp lớp bỗng xuất hiện trên bầu trời thủ đô . Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khiến nhiều người ngỡ ngàng và thích thú. 18h20 chiều qua, những đám mây hiện lên với hình dáng lạ mắt. Tạo nên khung cảnh thơ mộng hoàng hôn trên một con đường ven đô. Khi mây tan dần tại một hồ câu địa bàn quận Thanh Xuân. Người đánh cá hối hả cất cần câu. Những người công nhân nghỉ tay ngắm trời đất. Mây như những vảy rồng từ hướng công viên Thống Nhất. Trời chuyển màu. Một em bé cũng ngỡ ngàng ngoái nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mặt trời lặn dần. Nắng tắt, tia ánh sáng yếu ớt cuối cùng tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo buổi hoàng hôn. Thanh Long - Hoàng Hà ---------------------------- Hôm nay đọc trên trang VNexpress thấy đăng những tấm hình đám mây kỳ lạ quá. Chú Thiên Sứ và bà con có thể đoán đó là điềm gì không? Riêng em lo là điềm không ổn. :o
 8. Chắc bạn cảm thấy thôi hoặc nghe đồn đâu đó rồi nhận định như vậy. Tuy nhiên mình cũng hoài nghi có người nói bói nhiều quá bị tổn hao thần phúc. Tử vi, Tử bình, Bốc dịch đều là phái lý số, có khác với Bùa, Ngãi, riêng mình không rành bùa nhưng mấy thầy bùa thường cúng kiến, kiêng cữ dữ lắm.
 9. Nghề nào cũng có nghiệp, thế nên mới gọi là nghề nghiệp, đâu chỉ có bói toán mới tạo nghiệp chướng ?
 10. Một số dự đoán bi quan cho rằng dịch cúm này sang năm vẫn còn hoành hành chưa dứt . :(
 11. Hy vọng thế giới sẽ tạm ổn vào cuối năm như chú Sư Thiến dự đoán chứ từ đầu năm tới nay máy bay cứ rơi lả tả như lá mùa thu, Việt Nam cũng xém có một con đi đứt. :(
 12. Chú Thiên Sứ đoán linh như vậy sao còn dám đi máy bay nhỉ ? :mellow: :huh:
 13. :) Dạ, cháu hiểu ý chú rùi ! :lol: Tuy vậy nhiều tay lại nói Bắc Sâm cứ như Chí Phèo ấy !
 14. Theo em thì không có chiến tranh tổng lực giữa 2 miền nhân sâm này đâu ! Nhưng xung đột vũ trang lẻ tẻ chắc là có.
 15. Chú Sư Thiến cứ nói bóng nói gió làm cháu khó hiểu quá. Tình hình thời sự đang nóng nổi, mọi thứ thay đổi càng ngày càng căng thẳng hơn ! :lol:
 16. không biết cái này là năm tháng ngày giờ nào ? :rolleyes:
 17. Lá số này dễ bị sống cô độc lắm. Để bữa nào rảnh rang tớ xem chừng nào bạn chống lầy nhé ! :rolleyes: Năm nay sao nhiều con khỉ (Canh Thân) đi coi bói quá ta ?
 18. Bạn này tuy là nữ nhưng tính tình trọng nghĩa, phóng khoáng, giao thiệp rộng được mọi người quý mến. Sức khỏe bản thân không được tốt lắm, lúc nhỏ gầy yếu, có khi còn phải nhờ họ hàng nuôi nấng giúp đỡ. Cuộc sống gặp nhiều thăng trầm, cuối đời tạm được an nhàn. Đời sống hôn nhân lắm sóng gió, chắc phải có 2 đời chồng. Hic :rolleyes: . Chồng bạn hay chìu chuộng hoặc nghe lời bạn. Mệnh bạn nếu có chồng chắc nên tránh ở gần nhau thường xuyên, nên chọn người bạn đời hay đi công tác xa nhà (sẽ đỡ hơn chăng ?) Cho mình hỏi là mẹ bạn có được khỏe không ? Bạn với mẹ hay có mâu thuẫn (bất đồng quan điểm) đúng không? Vai trò người cha của bạn trong gia đình khá lớn ? Năm 2007 "thực thần lên ngôi khắc quan sát" lại bị đại vận khắc thực thần trụ tháng nên e là chồng có rắc rối lớn (thực ra thì anh ấy cũng khó qua nổi năm 2008). Năm 2009 bạn này coi chừng có bệnh hoặc tai nạn. Năm 2010 có phát tài nhưng người thân (chắc là mẹ hoặc ông bà) có nạn khiến mình tốn kém Năm 2011 có phát tài nhưng người thân hoặc bản thân có bệnh. Năm 2012 cuộc sống đỡ hơn nhưng coi chừng chuyện tình cảm có rắc rối. ..... Năm 2014 nên đi làm ăn xa nhà hoặc chọn công việc có tính chất lưu động sẽ đỡ tai họa hơn. Năm này gia đình có biến động lớn. .... Năm 2032 rất xấu, năm đó "3 Tý xung 1 Ngọ" , gia đình hoặc bản thân có biến cố lớn, tốt nhất nên cúng cầu an, làm từ thiện hoặc phóng sanh giải hạn. ----------------- Vì giờ sinh bạn nói không chắc nên mình cũng không nói thêm (sợ sai :rolleyes: )
 19. Quả nhiên người này mới mất cha. Bác thieukim ơi, ban đầu em nói với bạn ấy là cha mẹ năm nay có "vấn đề" về sức khỏe, thực ra dong_quang không đoán ra cụ thể là cha hay mẹ, trong bụng tính ra là mẹ (thực tế là mất cha). Tham khảo các sách thì có sách nói trụ tháng là cha, có sách lại nói trụ tháng là mẹ nên không rõ ràng.
 20. Vâng cám ơn Dịch Thiên Y. Đối tác trong dự án này là Trung Quốc. Có nhiều người phản đối việc khai thác vì sẽ hủy diệt môi trường Tây Nguyên. Đã có rất nhiều buổi hội thảo nên hay không nên tiến hành, nhiều nhà khoa học VN đã phản đối nhưng chính phủ vẫn tiến hành. Và về an ninh quốc phòng thì cũng có nhiều người lo ngại, cho là nguy hiểm khi doanh nghiệp TQ dự tính đưa hàng chục ngàn công nhân người Trung Quốc lên TN làm việc (khiến an ninh xã hội không ổn định). Ai cũng biết Tây Nguyên là vùng địa chiến lược của Việt Nam, nếu một thế lực nào đó "để ý" vùng này thì thật không ổn. Riêng dong_quang nghĩ, với những gì đã và đang xảy ra giữa VN với TQ, việc này rất đáng quan tâm và tự hỏi ngoài bauxite phải chăng TQ còn muốn gì khác ? Trong lịch sử TQ thường tìm cách phá hoại long mạch nước ta, trong khi đó em nghe nhiều người nói Tây Nguyên là vùng đất quý của VN. Vậy việc nghi ngờ là có nên chăng ? Thời gian em gieo quẻ là giờ Dậu ngày Nhâm Dần tháng Đinh Mão (mùng 2/2). Phương pháp gieo quẻ theo thời gian.
 21. Mình thích nhất hai câu này: "Phá điền thiên tử giáng trần Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm" Không biết chừng nào, chắc còn lâu lắm.
 22. Bác Tầm Nhìn Mới nói hay quá. Em mời bác 1 ly nhé. :lol: Mà sao diễn đàn không có ai gieo quẻ dự đoán chuyện này nhỉ ? Dân Tàu mê bói toán chắc gieo quẻ rồi cũng nên.
 23. Trời rét làm mấy ông công tác kế hoạch hóa gia đình vui vì ...giảm tốc độ sinh con. Vài ngày nữa là hết rét. Sang năm mưa gió nhiều hơn chứ rét thì ít.
 24. Không biết có phải ngẫu nhiên không khi mình lật lại bài viết "vụ trấn yểm sông Tô Lịch" thấy có viết theo phỏng đoán của một số người thì bùa trấn yểm sông Tô Lịch là dùng để "trấn" lũ lụt. Vậy khi bùa bị "nhổ" lên thì chắc Hà Nội sẽ bị ... ngập nước. Vậy sự kiện trên có liên quan đến sự kiện Hà Nội thành "Hà Lội" vừa qua không ?
 25. Vậy bác nguyenkha có ý kiến gì không ạ ?