• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mmx

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by mmx


 1. Nói ở góc độ Tử Bình, chị đang ở đại vận có Hoa Cái nên rất quan tâm lý số, mệnh học, lại thêm Không vong đứng chung nên cũng có lối nghĩ không màng danh lợi. Nói không màng danh lợi đây là không ham tiền tài, vật chất, cũng có thể là cảm thấy đủ, chứ không phải là không làm gì hay là đã hết muốn làm gì. Còn việc dằn co chắc cần phải có thời gian kiểm lại xem mình cần học môn lý số này để làm gì và đi về đâu ? Việc xác định được chị sẽ đỡ bị tẩu hỏa.


 2. Chào bác mmx,

  Cám ơn bác đã ghé lại cho chút lời vàng ngọc. Cũng thú thật với bác là cuộc đời em cho đến nay quá bình lặng như mặt nước hồ thu, không biết về sau thế nào thôi chứ quá khứ lẫn hiện tại không có gì than phiền : chồng tốt -là bạn thanh mai trúc mã đến nay đã hơn 20năm, con cái trai gái có đủ lại thông minh khôi ngô, tài chính đủ sống không dư không thiếu nhưng không thuộc ngườì phải là trụ cột lo cho gia đình, nhà cửa có từ năm 27tuổi do chồng làm ra, nhìn lạị thấy mình là nữ nhưng may mắn có số nhờ chồng, được chồng rất yêu thương và tôn trọng không phải lận đận như bác nói đâu ạ! Duy chỉ có điều làm em thấy lăn tăn là trước khi lập gia đình năm 27tuổi thì em là ngườì văn võ có đủ để vẫy vùng mà thi thố với đời, từ khi sinh con đầu lòng năm 30tuổi thì hoàn cảnh buộc phải quay về ở ẩn chỉ quanh quẩn với gia đình mặc dù chồng không bắt phải ở nhà! Rãnh rỗi sinh nông nỗi nên tìm đến lý số và đạo pháp để tìm câu trả lời cho câu hỏi phải chăng có sự tồn tại của số mệnh và cuộc đời lục bình trôi của mình sẽ kéo dài hết đời hay chỉ một giai đoạn nào đó! Càng tìm hiểu càng bị lĩnh vực nầy mê hoặc mặc dù có lúc tưởng mình đã nắm bắt được tinh thần của chữ đạo và đời nhưng rồi vẫn ngu ngơ như ngườì chưa biết gì nên phải ra đời tìm bằng hữu để học hỏi, tìm thầy xin dẫn dắt. Thà không biết không quan tâm thì không nói, chứ biết dở dở ương ương thì chắc tẩu hoả nhập ma bác ạ!

  Cám ơn chị đã chia sẻ.

  Hồi sáng mmx có nhầm lẫn về paste nội dung "đời" (viết từ word) lá số chị với 1 bạn khác. Còn mặt nói về đạo thì đúng lá này.

  Về mặt đời nhờ cái "gốc" chỗ tiền nhân là người không màng danh lợi nên chị có phước mà hưởng chăng ?

  Về mặt "đạo" quả nhiên chị đã có thiên hướng thích huyền môn, lý số. Xét ở góc độ nào đó các đạo, các môn lý số đều ít nhiều gần gũi nhau nên được xem là chị có duyên.


 3. Mong gặp được cao nhân chỉ dẫn đôi lời về đạo và đời cho lá số nầy. Xin chân thành lắng nghe và đa tạ.

  Nữ

  Năm Bính Thìn

  Tháng Bính Thân

  Ngày Canh Tý

  Giờ Giáp Thân

  Chào chị Thien Tam 01

  Chị sinh ngày 21 tháng 7 al đúng ko ?

  Xét về đời thì số chị lận đận, chuyện hôn nhân, tình yêu e là phải có lần đổ vỡ hoặc muộn màng mặc dù tính hay chìu chồng/ng yêu. Còn nhìn chung thì mệnh chị tiền hung hậu cát. Cuộc sống vật chất nên chấp nhận nhẹ nhàng, kinh doanh buôn bán chắc lỗi lã.

  Bàn về đạo thì chị xuất thân từ gia đình có người không màng danh lợi, vì thế mà cũng có nhân duyên chỗ nhân từ, vậy có thể lui tới chỗ nhân từ cũng sẽ được bình yên, an lạc.


 4. Cháu đã mở topic bên tử vi nhung cũng lân la sang tử bình - bát trụ để mọi ng xem giúp .

  Cháu là nữ , sinh 5-6h sáng , 12/8/1989 dương lịch , ngoại hình bình thường , da ko trắng ko đen ,tính tình nóng nảy , vô tư....

  Cháu mong mọi ng xem giúp. Cháu cảm ơn !

  Em gái này muốn hỏi việc gì ?

  Mệnh này nhân duyên thì đẹp mà lấy chồng thì không phải dễ. Chắc phải kết hôn muộn thôi. Còn nghề nghiệp thì nên chọn nghề tự do, nghề buôn bán, khó theo đuổi nghề công chức. Mệnh này hậu vận tốt.


 5. @mmx viết:

  Pháp ấy mmx thấy. Thiên Đồng có biết đâu. Ai tự uống thì tự giải khát. Thiên Đồng không biết.

  Cánh tay pháp ấn lìa rồi

  Tiền trần đâu dễ một hồi dứt ngay

  Thiên Đồng

  Hai câu thơ Thiên Đồng nói rất hay. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát linh thiêng quá ! Đúng là việc này chỉ có Tâm mình tự hiểu thôi. Cám ơn Thiên Đồng nhiều nhé !


 6. @ mmx viết:

  Thiên Đồng xin nói theo quan niệm cá nhân mình như sau, mmx có thể là một người phật tử rất mộ đạo. Và phật tử này có thể có 2 trường hợp, một là chỉ là một người làm việc đấp y tượng chuyên nghiệp mà không biết hay không hiểu nhiều về phật pháp; hai là một người làm việc đấp y tượng nhưng có vốn kiến thức phật học khá sâu. Tô đồ rằng mmx ở khả năng thứ hai. mmx trong tâm thức vẫn còn nhiều cái xao động về những triết lý nhà Phật, vẫn có cái để nghi ngờ và chưa thông. Những hiện tượng và giáo lý có khi lại cảm thấy huyền hoặc hay vô lý theo con mắt trần mâu thuẩn hẳn những giáo lý được hàm thụ hoặc cảm thấy những giáo lý ấy tách rời thực tế, tương tự như việc đấp hằng ngàn cái y phật nhưng đó chẳng phải thật là y Phật. Cánh tay pháp ấn gãy rơi xuống mà không đủ sức nhấc lên chỉ nhìn bất lực.

  Một giấc mộng có vẻ đơn giản, nhưng mmx thử nghĩ lại xem, một pháp rất vi diệu mà bạn đã học được mà bạn không hay biết là pháp. Hãy suy nghiệm giấc mơ này và bạn sẽ thấy thật sự đó là một pháp lớn.

  Tôi không dám nói nhiều, bởi quan niệm người trần mắt thịt đôi khi sai lầm lớn, chưa cho là hữu lý. Xin bạn hỏi lại những bậc thiện tri thức mà bạn biết để nghiệm lại xem sao.

  Chúc bạn bằng an.

  Cám ơn Thiên Đồng đã quan tâm về giấc mộng của mmx. Thực ra mình là 1 kẻ ngưỡng mộ triết lý Phật giáo hơn là 1 Phật tử mộ đạo, mình không phải là một người đắp y chuyên nghiệp, mình đắp y vì lòng ngưỡng mộ chư Phật. Còn kiến thức Phật học mình không nghĩ là nông cạn hay cao sâu vì chẳng thước tấc nào đo được, đọc vạn quyển kinh chẳng bằng tự mình giác ngộ qua lời Phật dù chỉ 1 câu hay 1 quyển kinh.

  Nay gặp giấc mộng thế lòng dạ băn khoăn mới đăng lên diễn đàn mong được góp ý. Nay hữu duyên mong Thiên Đồng có kiến giải rõ hơn nữa không ?


 7. Xin chào mọi người. Mình có một giấc mơ lạ nhưng không biết luận thế nào. Xin kể ra mong các cao nhân giải giúp cho vài lời. Xin cảm ơn.

  Cách đây không lâu, tôi nằm chiêm bao thấy mình đi Đắp Y (sơn sửa) tượng Phật (thực tế ngoài đời tôi vẫn hay làm việc này), trong lúc đang lau chùi tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bỗng thấy cánh tay bắt ấn của tượng gãy lìa ra và rơi xuống đất, hoảng quá tôi định lao theo chụp nhưng không tài nào nhúc nhích cục cựa gì được, chỉ biết căng thẳng nhìn theo bàn tay kia rơi.

  Xin hỏi đó là điềm gì ạ ?


 8. Hung nguyên ah.

  Thế giới vĩ đại này, nó cũng giống như cái chợ vậy :( . Những cái xui xẻo của thế giới liên quan đến con người và do ảnh hưởng của con người - thí dụ như "khủng khoảng kinh thế" - thì về nguyên tắc - còn người có thể xúm lại tìm một cái chung để giải quyết. Nhưng nó khổ một nỗi là: con mẹ hàng cá sẽ cảm thấy mình thiệt, nếu diện tích bán cá bằng diện tích bán tôm, khi con cá to hơn con tôm. Còn con mẹ bán tôm thì thấy mình thiệt vì cấn diện tích lớn để cân bằng thu nhập với con mẹ bán cá. Nên nó cứ loạn cả lên như cái ...chợ vậy :( .

  Bởi vậy G20 chưa họp, tôi đã xác định: Chẳng đem lại kết quả gì là vậy.

  Thằng nào cũng thấy mình đúng hơn thằng kia cả. Nhưng cái đúng nhất thì chưa nhìn ra :lol: .

  Cái thế giới này cứ tưởng minh đang phục hồi kinh thế. Bá hàng cá tăng trường 5%, con mẹ hàng nước kia 9%....nhưng thực ra là lấy tiền dự trự bơm vào. Bề ngoài thì thế, còn bản chất thì vẫn là "ế hàng'. Nên thôi đành:

  Hãy đợi đấy!

  Chú Thiên Sứ nói hay quá. dong_quang cũng thấy năm nay mặc dù có vài ý kiến tham mưu khắc phục khủng hoảng khá hay nhưng rốt cuộc các nhà lãnh đạo vẫn ít chịu thay đổi.


 9. Cháu Sin lỗi các bác các chú

  Thì ra ý tưởng của cháu đã đc các cụ đưa ra từ lâu lắm rồi

  vì ý của cháu chính là

  khéo bày trận thì ko cần đánh nhưng nếu bảo là

  Khéo cầm quân ko cân bày trận thì chắc ko hợp với hoàn cảnh bây giờ

  nếu ko chứng minh mạnh hơn tất cả thì sẽ khó mà làm được gì khi nước nào cũng đặt lòng tham lên đâu

  còn cách của cháu nếu thêm kế "Dĩ dật đãi đao" vào thì đúng như vua Trần Nhân Tông nói

  chính là khéo bày trận ko cần đánh

  (đây là lân đầu tiên cháu đọc đc câu này vi ham chơi các chú thông cảm)

  Trần Khánh Dư đề tựa cho quyển Vạn kiếp tông bí truyền thư của đức Thánh Trần chứ không phải vua Trần Nhân Tông nói thế. :(


 10. Anh chị em thân mến.

  Đây là một bài tập cảm ứng để luận về một đề tài tầm cỡ thời sự quốc tế mà lịch sử hiện đại đang quan tâm. Nhưng tôi thật sự không thấy một bài luận nào hợp lý trong việc này. Bởi vậy, tôi giải bài tập này như sau:

  Chung ta xem lại bài tập này dưới đây:

  Posted Image

  Chào chú Thiên Sứ. Mặc dù đã có lời giải nhưng con xin phép nói vài lời nhảm qua bức ảnh này xem sao. :lol:

  Người lính trang bị đầy mình đi về phía chân trời lởm chởm núi non với bầu trời trắng mênh mông, mũi khẩu súng anh ta cầm không dựng đứng mà cũng không chĩa xuống chứng tỏ cuộc chiến này sẽ vẫn tiếp diễn, nhưng có lẽ chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ và không dễ dàng gì sớm có hòa bình bởi khung cảnh mênh mông quá. Đầu anh ta hơi cúi xuống, chỉ có một mình và trông thật lẻ loi nhỏ bé, vậy nước Mỹ đang trở nên cô độc trong cuộc chiến, các đồng minh sẽ không mặn mà lắm. Tuy nhiên, với con đường mòn hình chữ Y trong ảnh cho thấy vẫn còn lối ra cho cuộc chiến này, kể cả lối về cho người lính (tức là không có chuyện lính Mỹ chết nhiều như trong chiến tranh VN).


 11. Nhời bàn của Thiên Sứ:

  Tận thế thì chưa. Nhưng dù sao trận động đất ở Chi Lê mới chỉ là đoạn viedeo clip giới thiệu những gì sẽ xảy ra trong năm 2010.

  Theo dự đoán của Jucelino Nóbrega da Luz :

  Năm 2010: tại nhiều quốc gia ở Phi Châu, nhiệt độ sẽ lên cao đến 58 độ Celcius và đồng thời có sự khan hiếm nước nghiêm trọng. Vào ngày 15 tháng 6, thị trường Stock Down Jones của NewYork sẽ bị sụp đổ và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

  Có lẽ chú Sư Thiến nói đúng, mọi chuyện vẫn chưa tới đỉnh của sự đổ sụp. :lol:


 12. LỜI TIÊN TRI 2010

  Thiên Tai:

  Năm nay Canh Dần – 2010 là một năm sẽ tiếp tục với những thiên tai nặng nề. Hạn hán sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới vào nửa đầu năm và lũ lụt, bão tố nghiêm trọng sẽ xảy ra tập trung ở nửa cuối năm. Có những biến cố lớn về bão lụt, động đất nặng nề - mang tính xóa sổ một vùng sinh thái, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Những quốc gia thường xuyên xảy ra bão lụt, động đất ở phía châu Á như vùng Đông và Đông Nam Á, hoặc Trung Mỹ, phía Nam Hoa kỳ cần tiếp tục cảnh giác với những thiên tai với cường độ mạnh hơn......

  ------------------------------------------------

  Mê Kông suy kiệt

  Thanhnien Online

  27/02/2010 23:57

  Posted Image

  Ảnh: AFP

  Các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông đang khiến ĐBSCL phì nhiêu, sông rạch chằng chịt đối mặt với khô hạn. Những tác hại đến sinh thái, môi trường, đời sống... của người dân ĐBSCL đang dần hiển hiện.

  Mùa khô hạn tàn khốc

  Trong tuần qua, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,1m, trong khi xâm nhập mặn sâu vào khoảng 30-40 km.

  Tại thị xã Vị Thanh (Hậu Giang), nước mặn đã xâm nhập sâu vào các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu. Độ mặn đo được ngày 26.2 từ 3,1 - 5 phần ngàn, dự báo trong những ngày tới gặp triều cường nước mặn xâm nhập sâu hơn vào nội ô thị xã Vị Thanh và nồng độ có thể lên tới từ 6 - 8 phần ngàn.

  Tại Tiền Giang, nước mặn đã xâm nhập vào đất liền trên 35 km buộc cơ quan chức năng phải đóng sớm cống Vàm Giồng ngăn mặn. Ngành nông nghiệp tỉnh này đang lo ngại nước mặn sẽ đe dọa trên 6.000 ha lúa đông xuân thuộc dự án ngọt hóa Gò Công. Tại Bến Tre, nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền trên 23 km. Xâm mặn kéo theo tình trạng thiếu nước ngọt ở các xã ven biển như Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận (huyện Bình Đại). Ông Ngô Văn Thử, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước cho biết, sau Tết hơn 10.400 nhân khẩu trong xã phải đi đổi hay mua nước ngọt với giá 2.000 đồng/40 lít về sử dụng. Dự báo từ nay đến tháng 5.2010, nước ngọt càng thiếu trầm trọng trong mùa hanh khô kéo dài.

  Tại Cần Thơ, xâm mặn đã lấn sâu vào huyện Vĩnh Thạnh. Tại An Giang, nhiều kênh nội đồng gần như trơ đáy; người dân vùng núi Tri Tôn, Tịnh Biên phải đi mua nước sạch với giá 2.000 đồng/30 lít. Ông Trần Văn Mì, Trưởng phòng NN-PTNT H.Tri Tôn cho biết huyện đang triển khai dự án nạo vét 14 tuyến kênh nội đồng, 5 công trình cấp nước với tổng kinh phí trên 4,2 tỉ đồng nhằm cung cấp nước sạch, nước tưới tiêu ruộng đồng.

  Mê Kông đang bị “sát thương”

  Sông Mê Kông chảy qua ĐBSCL với chiều dài khoảng 225 km, cung cấp nước và tôm cá dồi dào. Ước tính bình quân 1 ha đất trồng lúa phải tốn hơn 20.000m3 nước/vụ; bình quân mỗi

  năm ĐBSCL xuống giống 3,8 triệu ha tức cần hơn 76 tỉ m3 nước. Riêng thủy sản, mỗi năm người dân hạ lưu sông Mê Kông khai thác khoảng 2,6 triệu tấn cá trị giá khoảng 2 tỉ USD. Đối với dân nghèo và nhà nông, sông Mê Kông là nguồn sống trời cho… Thế nhưng, nguồn sống ấy đang bị “sát thương” bởi hàng loạt đập thủy điện xây trên thượng nguồn sông.

  Posted Image

  Khô hạn đang đe dọa ĐBSCL - Ảnh: T.Dũng

  Tại diễn đàn “Môi trường và nguồn sống trên sông Mê Kông” diễn ra ngày 3.2 ở TP Cần Thơ, các nhà khoa học đã tỏ ra lo ngại: Mê Kông là dòng sông lớn trên thế giới, tôm cá phong phú tạo sinh kế trực tiếp cho hơn 60 triệu người ở khu vực hạ lưu sông, thế nhưng dòng sông đang chết dần bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có các đập thủy điện.

  Giới khoa học nhận định lưu lượng dòng chảy sông Mê Kông giảm chỉ còn 2/3 so với những thập kỷ trước do bị các đập thủy điện ở thượng nguồn ngăn lại. Lượng nước sông Mê Kông giảm sút kéo theo hàng loạt tác hại khôn lường như thiếu nước vào mùa khô và nguy cơ xâm mặn đe dọa từng ngày. Tiến sĩ Chu Thái Hoành, cán bộ Viện Nghiên cứu tài nguyên nước quốc tế (IWMI) nhận định các đập thủy điện sẽ giữ đến 16% trong tổng lưu lượng nước 475 tỉ m3/năm, ảnh hưởng 50% tổng lượng nước sông Mê Kông.

  Posted Image

  Bản đồ lưu vực sông Mê Kông (Nguồn: Ủy ban sông Mê Kông VN)

  Theo thống kê của Liên minh bảo vệ sông Mê Kông, có 16 đập thủy điện đã và đang xây dựng cùng hàng trăm dự án chằng chịt trên các nhánh chính và rẽ làm thay đổi dòng chảy, ngăn chặn các loài cá di cư đẻ trứng, giảm lượng phù sa hằng năm. Chỉ tính riêng tại khu vực ĐBSCL, bình quân mỗi năm vào mùa lũ sông Mê Kông cung cấp 100 - 200 triệu tấn phù sa.

  Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về đất ngập nước, cho rằng nguồn phù sa giảm sút nên người trồng lúa ở VN phải tăng chi phí cho phân bón và giá lúa sẽ tăng lên. Còn tiến sĩ Carl Middleton (Tổ chức Sông ngòi quốc tế Mỹ) ước tính việc xây dựng các đập trên sông Mê Kông sẽ làm mất đi 700.000 - 1,6 triệu tấn thủy sản/năm. Các nhà khoa học đúc kết tổng thiệt hại về thủy sản, nông sản có thể lớn hơn tổng lợi nhuận mà các nước thu được do việc xây đập thủy điện.

  Theo tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm đa dạng sinh học Hòa An - Đại học Cần Thơ, việc xây các đập thủy điện đã kéo theo nhiều tác động như lũ về muộn hơn nhưng kết thúc sớm hơn. Tiến sĩ Ni cho rằng ngày xưa lũ lên từ từ, tôm cá theo nước lũ đẻ trứng sinh sôi nhưng nay lũ rút nhanh phá vỡ quy luật khiến tôm cá sinh sản theo không kịp con nước, phù sa theo đó cũng bị thất thoát trôi ra biển, trôi vào kênh rạch không vào ruộng đồng. Tiến sĩ Ni cho rằng việc các đập thủy điện thượng nguồn trữ nước không cho biết lúc nào xả nước lúc nào không càng gây khó khăn trong mùa khô hạn.

  Hạ lưu nguy khốn

  Các nước vùng hạ lưu đang lo lắng về những tác động tiêu cực xảy ra khi dòng chảy dưới này hoàn toàn phụ thuộc vào quy trình vận hành của các đập thủy điện trên thượng lưu sông Mê Kông.

  Với mục đích phát điện, các hồ chứa sẽ cố gắng tích nước sớm ngay từ đầu mùa mưa. Nếu gặp năm lũ lớn, khi đỉnh lũ về gặp hồ đã đầy nước, không còn khả năng cắt lũ, có thể gây lũ lớn hơn cho hạ lưu. Còn vào những năm lũ vừa và nhỏ, phía hạ lưu - đặc biệt là ĐBSCL - sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong cả mùa lũ và mùa kiệt.

  Hằng năm, lượng phù sa sông Mê Kông xuống hạ lưu khoảng 150-170 triệu tấn (trong đó từ Trung Quốc chiếm 50%). Các đập thủy điện sẽ làm giảm lượng phù sa xuống hạ lưu và vùng ĐBSCL. Sản lượng thủy sản hằng năm của sông Mê Kông khoảng 400.000 tấn sẽ sụt giảm mạnh.

  Các đập thủy điện còn ảnh hưởng tới giao thông thủy, du lịch, sự di cư của một số loài cá cũng như hệ sinh thái rất đa dạng của lưu vực, chưa kể những tác động đến chất lượng nước, sự bồi lắng, xói lở…

  Biển Hồ (Campuchia) đóng vai trò rất quan trọng đối với sự điều tiết dòng chảy xuống châu thổ sông Mê Kông. Nếu lũ xuống hạ lưu giảm, Biển Hồ không tích đầy nước vào mùa lũ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự điều tiết dòng chảy kiệt xuống hạ lưu.

  Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho rằng, ĐBSCL rất cần đến những trận lũ trung bình, ở mức khoảng 4,2m tại Tân Châu (An Giang). Tuy nhiên, từ năm 2003 cho tới giờ, lũ ở ĐBSCL chỉ ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm. Một nhà khoa học tại TP.HCM nhận định: ĐBSCL không mong muốn những trận lũ lớn như các năm 1961, 1978, 1991, 2000… cũng như không mong đợi những trận lũ nhỏ như những năm 1998, 2005, 2008 vừa qua.

  Vì vậy, nếu như các đập thủy điện ở thượng lưu làm giảm đỉnh lũ lớn để có thể ít nhiều mang lại lợi ích cho ĐBSCL, thì việc biến những trận lũ trung bình thành lũ nhỏ, biến lũ nhỏ thành không có lũ sẽ gây hại còn nhiều hơn so với lũ lớn.

  Trung Quốc đã làm gì sông Mê Kông?

  Từ năm 1986 đến nay, Trung Quốc đã xây dựng ít nhất 8 đập thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ trên sông Mê Kông.

  Theo Michael Richardson - tác giả bài viết Đập thủy lợi của Trung Quốc biến sông Mê Kông thành dòng sông đầy tranh cãi (Dams in China Turn the Mekong Into a River of Discord) đăng trên tạp chí Yale Global ngày 16.7.2009, Trung Quốc xây dựng đập thủy lợi đầu tiên trên sông Mê Kông vào năm 1986. Lúc này các nước Đông Nam Á không có nhiều phản ứng.

  Nhưng tới ngày nay, ảnh hưởng của hệ thống đập thủy lợi của Trung Quốc đối với khu vực ngày càng khiến nhiều nước phải lo lắng. Cũng theo tác giả này, Trung Quốc đã lợi dụng quy mô to lớn của công trình phát điện do họ xây dựng trên sông Mê Kông làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của con sông này. Đã có nhiều cảnh báo về điều đó, đặc biệt đối với bốn nước ở khu vực sông Mê Kông là Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào.

  Posted Image

  Một đập nước của Trung Quốc trên sông Mê Kông - Ảnh: Sina.com

  Báo cáo tháng 5.2009 của Học viện Kỹ thuật châu Á (Asian Institute of Technology) cũng cảnh báo rằng việc Trung Quốc xây 8 đập thủy lợi, thủy điện tại sông Mê Kông có thể tạo nên những hiểm họa to lớn đối với dòng chảy của sông và tài nguyên tự nhiên. Cũng trong tháng 6.2009, một lá thư đòi Trung Quốc chấm dứt việc xây đập thủy lợi trên sông Mê Kông đã được gửi tới tay Thủ tướng Thái Lan. Lá thư có 11.000 chữ ký của phần lớn nông dân, ngư dân sinh sống ở thượng lưu và hạ lưu sông Mê Kông. Lào, Campuchia, Thái Lan đã bắt đầu đối phó bằng cách thúc đẩy các kế hoạch xây dựng đập thủy lợi thuộc phạm vi nước mình.

  Theo hãng AP (Mỹ) ngày 12.12.2009, Trung Quốc đã xây dựng ít nhất 8 đập thủy điện ở khu vực sông Mê Kông. Mê Kông là một trong những con sông lớn trên thế giới, cũng là nguồn cung cấp nước chủ yếu của khu vực. Ở Trung Quốc, Mê Kông được gọi là sông Lan Thương. Con đập thủy lợi mà Trung Quốc vừa xây dựng tại đây cao 292m - cao nhất thế giới, có khả năng tích trữ nước bằng tất cả các khu thủy vực của Đông Nam Á hợp lại.

  Ủy ban sông Mê Kông (MRC) được thành lập từ năm 1996 bởi Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Lào cùng phối hợp quản lý khu vực sông Mê Kông ở Đông Nam Á. MRC cho rằng các nước ở khu vực sông Mê Kông có lý do để lo ngại việc xây dựng đập thủy lợi của Trung Quốc. Chẳng hạn vào mùa mưa, đập thủy lợi của Trung Quốc sẽ tháo ra rất nhiều nước, có thể gây lũ lụt. Nhưng vào mùa khô hạn, các nước Đông Nam Á lại lo ngại thiếu nước. Tới nay, Trung Quốc vẫn chưa phải là thành viên của MRC.

  Nguyễn Lệ Chi

  Mực nước xuống thấp kỷ lục

  y ban sông Mê Kông (MRC) vừa cho hay mực nước ở thượng lưu sông Mê Kông đang xuống thấp kỷ lục và điều này đe dọa nguồn nước và sự sống của hàng chục triệu người.

  Hãng tin AFP dẫn lời ông Jeremy Bird thuộc MRC nói miền bắc Thái Lan, bắc Lào và nam Trung Quốc đều bị ảnh hưởng. “Dòng chảy đang ở mức thấp hơn những gì chúng tôi ghi nhận được trong vòng 20 năm qua”, ông Bird nói. Vấn đề này tạo ra một mối đe dọa cho nguồn nước, giao thông đường thủy và tưới tiêu trên một khu vực rộng lớn dọc Mê Kông, con sông nuôi sống hàng chục triệu người. Ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông, 60 triệu người sống phụ thuộc vào con sông này với việc đánh bắt hải sản, trồng trọt, giao thông và các hoạt động kinh tế khác.

  Posted ImageDự báo mực nước tại Luang Prabang (Lào) sẽ xuống thấp hơn nữa trong tháng tới - Ảnh: MRC

  Một thông cáo báo chí khác của MRC phát hôm 26.2 nói rằng mực nước của dòng chảy chính của sông Mê Kông đo được tại Chiang Saen, Chiang Khan, Luang Prabang, Vientiane, và Nong Khai (tất cả đều ở phía bắc Lào và Thái Lan) đều thấp hơn mực nước đo được trong mùa nước cạn hồi năm 1993, chỉ đứng sau mực nước thấp kỷ lục trong đợt hạn hán năm 1992. Thông cáo báo chí này nói thêm rằng mực nước của con sông này ở tây nam Trung Quốc cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua với dòng chảy chỉ bằng một nửa so với mức bình thường vào tháng 2.

  Khoảng 21 tàu chở hàng đang bị mắc cạn trong khi các tour du lịch đường sông giữa Luang Prabang (Lào) và Huay Xai (gần biên giới với Thái Lan) bị hủy bỏ. Về việc mực nước sông Mê Kông tụt giảm, MRC nói khó có thể nói rằng nguyên nhân có phải là do khí hậu ấm lên hay không.

  Trong khí đó, theo một bài báo của Bangkok Post, các tổ chức phi chính phủ, trong đó có Liên minh Hãy cứu sông Mê Kông, thì tin rằng mực nước thấp bất thường trên sông Mê Kông là do các đập của Trung Quốc. “Thật khó để chúng tôi khẳng định một cách tuyệt đối rằng không có sự liên quan giữa mực nước thấp và những con đập đó”, ông Bird nói. Theo ông, sẽ là không bình thường nếu như các con đập này chứa đầy nước trong suốt mùa khô.

  Tờ The Nation thì cho hay Thái Lan sẽ gửi thư yêu cầu MRC đàm phán với Trung Quốc để xả thêm nước từ các con đập của họ trên sông Mê Kông. MRC nói họ chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ Thái Lan. Và nếu có, MRC sẽ tiến hành thảo luận với Trung Quốc. Hiện, Trung Quốc và Myanmar là các đối tác đối thoại với MRC, bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

  Việt Phương

  (VP Bangkok)

  Mai Vọng - Thanh Dũng

  Cái vụ sông Mê Kông này đáng lo ngại lắm chú Thiên Sứ ạ. Không khéo VN ta vừa mất nước uống lẫn lương thực. :D

  Cái đập nước của TQ quá nguy hiểm, nó có thể khống chế 3 nước Đông Dương. :D


 13. Tỷ kiếp trùng trùng trong năm không mất cha mới lạ, Tôi chưa có thời gian xem hạn thế nào

  Đúng vậy, mầm mống của họa năm 2009 là từ năm Tuất (2006) khi "tuế vận cùng gặp" lại hội với trụ Thìn và Mùi cộng với Tỷ Thương thiệt cha khó mà qua khỏi vì ông mắc bệnh nặng sống được 3 năm (đến 2009 thì mất). :)

  Hiện đang là đại vận Sát-Bính Tuất (24-33 tuổi). Năm 2010 Canh Dần lưu niên với 3 Canh (1 Canh lưu niên, 1 Canh trụ ngày và 1 Canh trụ giờ tạo 3 Canh hội tụ khắc Mộc, chắc có gì nữa đây ?)


 14. Người này khắc cha, Cha anh ta thế nào ?

  Chào VietHa, mình chỉ băn khoăn cái "Tỉnh Lan" này có cứu không ?

  Với trụ tháng lộ Thương. Năm 2009 này Kỷ Sửu thái tuế thiên khắc địa xung Quý Mùi trụ tháng lại đang ở đại vận Sát (cũng vốn là Quan không thuận) nên xấu lắm.

  Thực tế đã mất cha trong năm nay.


 15. Nhời bàn của Thiên Sứ:

  Lịch sử phát triển của văn minh nhân loại cho thấy cái mà hôm qua tường là hiện đại thì hôm sau đã cổ lỗ sĩ. Chúng ta có quyền tưởng tượng đến một loại vũ khí khác cao cấp hơn vũ khí nguyên tử. Thí dụ như vũ khí Lade.

  Nhưng rồi sau Lade là cái gì nữa? Tất nhiên là sự phát triển không thể dừng lại.

  Tuy nhiên, theo cái nhìn của tôi, một sự tiên tri tuyệt với trên bãi đá cổ Sapa đã cho thấy người Việt cổ đã vẽ ba cái máy bay là sản phẩm của 2000 năm sau. Người ta có thể giải thích: Làm gì có bói toán tiên tri nào ở cái thời "Ở trần đóng khố" đó? Thằng nào mới vẽ vào đấy.

  Tùy. Nhưng biết trước thì vẫn tốt hơn.

  Chú ơi, nếu mà cái phiến đá cổ Sapa vẽ hình chiếc máy bay, xe buýt, tên lửa ...đó đúng là được vẽ cách đây hàng ngàn năm thì quả thật văn hiến Lạc Việt phải "khủng" lắm chứ chẳng chơi !