• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

iluvbeef

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About iluvbeef

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Không biết cái chết của rùa Hồ Gươm có liên đới gì với sự kiện này không. Rất mong các cao nhân chiêm tinh kiến giải. Từ 20/1 các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng xuất hiện trên bầu trời và xếp gần như thẳng hàng trong một tháng và có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở Việt Nam cũng như từ châu Âu và các nơi khác. Đây là lần đầu tiên từ hơn một thập niên qua có hiện tượng này. Tại Anh Quốc, theo trang Khoa học của BBC, người ta có thể nhìn thấy ‘hàng ngũ tinh’ này vào lúc 06:45 sáng, trước khi Mặt Trời lên. Hiện tượng này sẽ kéo dài chừng một tháng. Mới hồi tháng 10/2015 có ba hành tinh là sao Kim, sao Thổ và sao Hỏa đã tụ hội và hiện tượng này sẽ lặp lại vào tháng 1/2021. Nhưng sự kiện cả 5 hành tinh cùng nằm trên một đường thẳng – theo góc nhìn từ Trái Đất chứ không phải là một đường thẳng thật – thì còn hiếm hơn. Cũng tùy vào vị trí bạn đang sống mà các vì sao này sẽ ‘lần lượt hiện ra’, theo các giờ khác nhau, và để cuối cùng thì nằm trên một đường thẳng. Vào thời điểm 20/1-20/2/2016 tại Anh, nếu nhìn bằng mắt thường thì bạn có thể khó tìm thấy sao Thủy, theo tiến sỹ Robert Massey từ Hội Thiên văn Hoàng gia. Bề mặt sao Hỏa Nhưng sao Thủy sẽ sáng rõ hơn và dễ nhìn thấy ở phía Đông Nam tính từ ngày 7/2/2016, theo một số tờ báo trích dẫn giới nghiên cứu thiên văn. Góc nhìn của bạn sẽ tùy vào vị trí ở Nam hay Bắc Bán Cầu. Trên thực tế, nếu tính bằng quỹ đạo của các hành tinh quay quanh Mặt Trời thì cả sao Diêm Vương và Hải Vương cũng sẽ nhìn thấy được trên bầu trời vào giai đoạn này nhưng chỉ qua kính thiên văn loại tốt. Và hai hành tinh này không ‘tụ hội’ trên đường thẳng cùng năm hành tinh, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ kia. Nguồn: Brokersaigon
 2. Tôi cũng giống bạn. Cách giải quyết là dắt gia đình gặp thầy đàng hoàng để nghe giảng và rõ vấn đề. Thày đọc sách hành nghề tầm bậy nhiều lắm bạn ạ
 3. Vâng, cháu xin cảm ơn bác Thiên Sứ ạ. vào diễn đàn đã lâu mà nay mới có dịp may mắn được bác giải đáp. Xem như đã có điềm lành đầu tiên rồi hihi. Chúc bác nhiều sức khỏe.
 4. Iluvbeef xin chào các cô chú anh chị sinh họat trên diễn đàn, lần này có một giấc mơ mà iluvbeef băn khoăn nên mong những người có kinh nghiệm luận giải giúp xem có phải là điềm báo gì không. Gần đây iluvbeef nằm mơ hai lần , trong 2 lần đó đều thấy đi đến một hang động, gặp một con cóc khổng lồ nhảy đến trước mặt và nhả từ trong miệng ra một khối màu vàng được bao bọc trong một bọc nhầy. Trong giấc mơ đầu tiên thì iluvbeef thấy mình rút dao rạch bọc ra và thấy trong đó là một khối vàng. Lần thứ 2 thì iluvbeef đi cùng một người khác và người này định lấy bao tải trùm bắt cả cóc lẫn vàng nhưng khi đó thì iluvbeef tỉnh giấc. Tình cờ có đọc bài của cụ Thiên Sứ về Ông KHiết và minh triết VIệt nên iluvbeef xin các cô chú anh chị giải đoán giấc mơ này có điềm gì liên quan không. Gần đây trước cửa phòng ngủ của iluvbeef có 1 cây chùm ruột và cũng có 1 con chim lạ đến xây tổ đẻ 2 trứng nữa. Xin thông tin thêm hiện nay iluvbeef là nam 31 tuổi (nhâm tuất), sinh ngày 8/8 (âm). Và iluvbeef sắp đón đứa con gái đầu lòng trong vài tuần nữa. XIn cảm ơn mọi người ạ.
 5. Duyên ơi, bạn có thể ứng dụng đoán dùm mình việc sau kg. mình vừa mới vào một cty khoảng 1 tháng, nhưng có 1 cty khác muốn mời về làm việc . tuy nhiên mình vẫn đang suy nghĩ phân vân kg biến nên đi hay ở vì ở đâu cũng có cái hay riêng. Duyên gieo giúp một quẻ nhé. cảm ơn bạn.
 6. Anh Thiên Luân ơi, em vẫn đang tìm cách tìm ra sự tương đồng của hai quy luật này nhưng vẫn mò mẫm. Nếu sử dụng Dịch mà vẫn dụng quẻ theo sách Hán, LVDT dụng quẻ theo hướng của cụ TS thì vẫn có những trường hợp đồng nhất mặt dù cụ TS đã thay đổi vị trí Tốn Khôn. Không biết anh có bao giờ phối kiểm như thế này chưa. Đặc biệt LVDT có một công dụng rất lợi hại là đoán ngày ứng chính xác và nhanh hơn cả Dịch cho nên em thường dùng song song, trong trường hợp cần đoán ngày ứng của quẻ Dịch nhanh em có tham khảo LVDT và thấy nó khá chính xác.
 7. Anh phamhung ah, iluvbeef chỉ là một người đang tìm hiểu những tri thức cổ và trong quá trình tìm hiểu thì vẫn luôn mong muốn học hỏi thêm từ các bậc đi trước. Có thể cách diễn đạt của iluvbeef chưa được rõ ràng nhưng theo những gì mà iluvbeef đọc về cụ Thiên Sứ cũng như trên blog riêng của cụ thì công trình học thuyết âm dương ngũ hành của cụ nghiên cứu và phục dựng là cơ sở dẫn đến 1 lý thuyết thống nhất vũ trụ . Và iluvbeef rất muốn hiểu thêm về công trình của cụ cũng như những trải nghiệm của người đi trước để mở rộng tầm mắt và học hỏi chứ không hề có ý gì khác. Không biết iluvbeef phát ngôn như vậy thì đã làm anh hài lòng chưa anh phamhung.
 8. Chào các bác , các anh chị đi trước, Trong thời gian vừa qua, iluvbeef cũng có dịp may tham khảo các topic trên diễn đàn và topic của cụ Thiên Sứ về Lạc Việt Độn Toán. Về phương pháp lấy quẻ, iluvbeef cảm thấy có sự tương đồng giữa LVDT và Mai Hoa Dịch vì đều dựa trên nguyên tắc ngoại ứng- cảm ứng kết hợp với sử dụng mốc thời gian để gieo quẻ và luận đoán. Nếu iluvbeef nhớ không lầm thì cụ Thiên Sứ có nói bản chất Lý học là lý thuyết thống nhất vũ trụ và như vậy các môn dự báo xuất phát từ lý học có thể đều dẫn đến một cái đích chung. Nếu giả định Dịch và LVDT đều từ Lý học thì như vậy phương pháp luận sẽ giống nhau. Tuy nhiên khi kiểm chứng thực tế thì đôi khi beef nhận thấy kết quả phối kiểm đôi khi có trùng khớp, đôi khi không trùng khớp. Khi thấy trùng khớp thì rất mừng vì nghĩ mình đã luận đúng, tuy nhiên khi thấy không trùng khớp thì lại hơi mông lung. Iluvbeef đang nghĩ không biết có phải do trong LVDT có thay đổi vị trí Tốn Khôn , Dịch học thì lại sử dụng nguyên gốc như cũ nên mới dẫn đến một số trường hợp khác biệt như vậy không. Tuy nhiên điều này cũng lại dẫn đến một sự mông lung khác vì rõ ràng nhiều cao thủ Dịch học đều có sự luận đoán khá chính xác khi sử dụng Dịch (theo iluvbeef tìm hiểu thì tại diễn đàn này đang có các cao thủ Dịch như anh Thiên Đồng, Thiên Luân, ninhthuan, bác Hà Uyên, VinhL) . Rất mong các anh chị đã sử dụng qua hai PP này chia sẻ thêm để mở rộng tầm hiểu biết cho iluvbeef cũng như những người yêu thích LVDT và Lý Học. Trân trọng.
 9. Mình thấy bác Thiên Sứ có 1 lần nhắc đến việc làm phúc để giải bớt hạn và nghiệp chướng bằng phóng sinh, theo mình trải nghiệm và từng làm theo thì thấy rất hay. Có thể bạn cần phải cải "mệnh" bằng công đức thì có thể sẽ nhẹ đi phần nào. Cách mình từng làm và thấy hiệu quả là chuyên tâm trì tụng Tiêu tai cát tường thần chú và kết hợp phóng sinh vào các ngày mùng 1, 15 hàng tháng (nhớ là làm buổi sáng). Bạn có thể mua 9 con cá chép nhỏ, 9 con ba ba nhỏ và thả ở sông hồ gần nhà, trước khi thả thì đọc niệm tiêu tai cát tường chú 7 lần. Dù sao thì có vẫn hơn đúng không. Đừng tuyệt vọng nhé bạn.
 10. Theo Ngũ hành sinh vượng mộ thì Thu kim vượng, thủy tướng, Mộc tử, hỏa tù, thổ hưu nên có thể trong mùa Thu này là đòi được. Lưu niên Thủy sinh mộc Thương nên thời gian thì theo mình có thể căn cứ độ số. Có lẽ tầm tháng 9 âm lịch.
 11. Theo quẻ của duyen gieo thì làm lâu dài , ổn định đấy. Sự trắc trở ở đây từ hoàn cảnh nhưng mà bạn là người có năng lực tốt, và nếu vào đó chịu khó thiết lập quan hệ với cấp trên tốt thì mọi việc sẽ ổn thôi bạn à. Có vẻ như vào cty này cũng nhờ quan hệ phải không bạn
 12. Kính gửi các tiền bối , các anh chị đi trước Trong quá trình nghiên cứu tự mày mò học Lạc Việt Độn Toán có 1 số điểm iluvbeef gặp khó khăn và rất mong mọi người hỗ trợ giải đáp. Sự thắc mắc của iluvbeef là ở chỗ có quá nhiều biến chi phối trong quá trình luận giải làm cho iluvbeef như lạc vào mê cung: Hành của quẻ , Sự tương tác giữa hai hành trong quẻ, sự tương tác của hành quẻ và hành của ngày, giờ, tháng, năm, mùa lấy quẻ, hành của người hỏi, hành của việc cần hỏi (có không ?). Như vậy để xác định quẻ tốt hay xấu không chỉ là tên quẻ mà còn phù hợp với việc phối hợp thuyết âm dương ngũ hành. Mà để am tường hết những điều này có lẽ phải có một quy luật hay một hệ thức để ứng dụng việc phối hợp luận giải. Iluvbeef muốn hỏi các anh chị xem trong khi giải quẻ, mình nên phối hợp ngũ hành theo trật tự quy tắc thế nào, VD: phối hai hành của quẻ lại xem hành nào mạnh, sau đó mới đối chiếu hành của ngày, tháng, mùa ??? Rất mong các anh chị hướng dẫn.
 13. Anh Thiên Đồng ơi, cho em xin tên quẻ anh luận cho em được không. Phiền anh quá. Hi hi
 14. Cảm ơn anh rất nhiều, Anh có thể cho em xin tên quẻ để ngẫm nghĩ không anh. Cảm ơn anh. Như vậy trong trường hợp này quẻ Dịch và quẻ LVDT gần như giống nhau
 15. Xin chào anh Thiên Đồng, em có một việc nên nhờ anh xem giúp một quẻ do đã nhờ một người xem quẻ dịch nhưng thấy vẫn chưa có gì ổn lắm. Em đang đứng trước 1 ngã 3 phải ra quyết định nên đi hướng nào trong sự nghiệp. A. Chọn hướng ở lại cty đang cống hiến và tiếp tục làm TP (lĩnh vực tài chính) tuy nhiên vẫn sẽ có một số khó khăn trước mắt trong công việc. Nếu chọn hứơng này thì sẽ phải ngồi chờ thời và tìm một cơ hội khác tốt hơn B. Được mời về 1 cty khác làm GD bộ phận, quyền lợi tốt hơn, tuy nhiên điều làm em băn khoăn là lĩnh vực này hoàn toàn mới với mình (lĩnh vực truyền thông), và mình đang có một số điểm chưa hài lòng lắm với Chủ mới, thậm chí có dấu hiệu bị họ chèn ép về quyền lợi. Em là Nam, 31 tuổi (Nhâm Tuất) sinh giờ Hợi. Em có nhờ 1 người xem quẻ dịch nhưng kết quả A=B không có cái nào tốt hơn cái nào. Tuy nhiên em vẫn tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Rất mong anh giúp 1 quẻ LVDT xem kết quả thế nào. Cảm ơn anh.