• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

studious

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About studious

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cám ơn anh đã tư vấn. Chúc anh sức khỏe. Về phong thủy, nó không phải như toán học (hoặc đúng hoặc sai), nên cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau nhỉ, tùy thuộc vào quan điểm (trường phái) và trình độ. Anh bạn lần trước tôi hỏi thì cũng theo trường phái phong thủy Lạc Việt. Như vậy, có thể vấn đề quan điểm khác nhau, nên "cách nhìn" cũng khác nhau. Hy vọng là cách anh HGL trả lời không gây khó chịu cho anh bạn kia (hy vọng là anh bạn kia ko vào topic này càng tốt, vì tôi đỡ phải áy náy với anh khi vô tình làm cho anh ấy bị chế nhạo)
 2. Chào anh, xin anh tư vấn dùm ngôi nhà sau: Trệt: Lầu/Gác Nhân khẩu trong nhà gồm: -Mẹ, 8/1943 -Nữ: 1973 (DL và AL), chưa lập gđ -Nam: 1975 (DL và AL) và vợ (dâu): 1979 -Nam: 1978 (DL và AL), chưa lập gđ -2 cháu nhỏ <5t Không khí gia đình khá trầm uất, ngột ngạt. Tình hình là sức khỏe của chị hai tôi (1973) khá kém, hay ho hen, và chân yếu. Trước đây gia đình tôi bị hao tài rất nhiều (do làm ăn bị giật, lúc đó nhà xập xệ, bố trí khác bây giờ, hình trên là hình hiện tại). Sau này con cái lớn lên có công ăn việc làm nên cũng tốt hơn, nhưng vẫn còn thiếu thốn, nhất là vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, hàng xóm không thuận thảo, khó ở chung lắm, nhưng vì điều kiện kinh tế nên phải ráng ở. Tôi có tư vấn với một anh người về phong thủy, và được biết là nhà tôi bị đuôi chuột, rất xấu. Anh đó có tư vấn tôi nên bỏ cái WC đi, bỏ hẳn luôn phần đất đó. Sau tôi xem lại nhà, tôi thấy không thể tìm được vị trí để bố trí nhà WC khác (và anh trai tôi cũng không muốn bỏ phần đất đó), tôi cũng ngại phải làm phiền anh tư vấn kia hoài, nên không hỏi thêm câu hỏi như bên dưới đây: Vậy tôi nhờ anh tư vấn: - Tôi không muốn bỏ phần đất đuôi chuột đó, thì có thể bố trí vật dụng gì để hạn chế điểm xấu này ko. Bố trí như thế nào? - Vật dung bố trí có cần phải lên chùa nhờ các sư cúng hay ko (hoặc tương tự như vậy) - Có cần chọn ngày để bố trí vật dụng phong thủy hay ko? Xin cám ơn anh.
 3. Em tập tành tìm hiểu phong thủy Lạc Việt ở mức cơ bản, và có 1 số thắc mắc sau liên quan đến căn nhà e, và chắc là cũng là tình hình chung của nhiều nhà nhỏ hẹp ở SG, xin nhờ các anh chị chỉ giúp. 1. Bên trong nhà em bố trí theo hướng X (ví dụ là hướng Tây Bắc) nhưng cổng chính vào nhà là hướng Y (ví dụ là hướng Tây Nam) thì hướng nhà có phải là hướng Y (tức là Tây Nam) không? 2. Nhà không vuông, nên em mạnh dạn bỏ bớt góc lệch, xây các vách tường vuông góc nhau để bên trong nhà nó vuông trở lại thì có thể giảm bớt tính chất xấu của hình thế đất ko? 3. Tâm nhà được xác định theo toán học, tức là trọng tâm của đa giác? 4. Cách xác định tọa hướng của bếp thế này là đúng không? Tọa: Đặt la bàn tại tâm nhà, hướng theo trục bắc, tưởng tượng là la bàn bao trùm cà diện tích nhà, khi đó bếp rơi vào cung nào của la bàn thì tọa là cung ấy? Hướng: Đặt la bàn tại tâm bếp (gas), hướng theo cực bắc, lưng người nấu hướng về phía nào theo la bàn (la bàn lúc này đang đặt tại tâm bếp) thì bếp là hướng đó? 5. Nhà được chừa 1 bậc thấp hơn để làm sân, tuy nhiên cổng chính của nhà khi đóng lại sẽ đóng luôn sân (tức là nhà không có cửa chính, từ sân bước lên là vào phòng khách mà không hề có cửa). Khi đó xác định tâm nhà sẽ dựa vào toàn thể diện tích nhà bao gồm sân hay loại bỏ phần sân ra? 6. Vị trí bậc đầu tiên của cầu thang cũng được xác định theo cách giống như cách xác định tọa hướng của bếp? 7. Hướng của cầu thang là hướng lưng của người đi lên bậc 1 của cầu thang? 8. Cách xác định hướng tốt của cầu thang này là đúng hay sai: đặt la bàn tại vị trí trong tâm của bậc 1 của cầu thang, hướng la bàn theo trục bắc, khi đó, hướng cầu thang nên hướng vào hướng tốt trên la bàn. 9. Cầu thang nên tránh đặt ở trung cung. Vậy cách xác định trung cung như thế nào? 10. Trước của vào nhà, có hố (hố trũng để nước mưa chay xuống ra cống rãnh) thì có ảnh hương xấu không? 11. Ống thoát nước nên đặt thế nào bên dưới căn nhà? 12. Ống thoát nước của nhà khác chảy bên dưới nhà mình có ảnh hương xấu không? 13. Hướng của bàn thờ có phài là hướng lưng của người đang cúng vái? 14. Cách xác định hướng tọa của bàn thờ cũng giống như bếp? 15. Với nhà nhỏ hẹp, không nhiều lựa chọn, có khi nhìn từ ngoài vào không thấy sự ngăn chia giữa phòng khách, bếp, phòng ăn thì có ảnh hưởng xấu không? Xin cam ơn các anh chị đã tư vấn.
 4. Thanks a. E cũng biết là hóa giải chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi nhưng ... nghèo quá anh ơi, mong có chỗ an cư là mừng rồi. Hóa giải để ko bị xấu là được, chứ ko mong tốt lên (suy nghĩ hơi tiêu cực, nhưng em vẫn tin là trong tương lai, em sẽ khá lên, lúc đó em sẽ kiếm miếng khác) Nhân tiện, anh (hoặc các sư huynh khác) có thể nói rõ hơn là khuyết cái cung gì, và ảnh hưởng sẽ ra sao không? Ngoài ra, vì có nhiều trường phái phong thủy, nên nếu dc, a cũng nói cho e biết là nhận xét đó dựa theo TRƯỜNG PHÁI nào, và cơ sở LÝ LUẬN nào của trường phái đó xác định như vậy luôn, để cho các anh chị em khác có theo dõi topic này có thể nhận xét hoặc học hỏi kinh nghiệm luôn Thật sự anh nói "khuyết hãm vài cung rồi thì em HOANG MANG hơn trong khi mục đích topic này của em là mong muốn xác định 1 cách rõ ràng cái nào tốt, cái nào xấu (trên cơ sở lý luận và trường phái hẳn hòi), và ảnh hưởng ra sao.
 5. Đúng là miếng đất này có 1 số khuyết diểm sau: -Không vuông góc, tóp hậu, chiều ngang rộng mà chiều dài lại cụt -Lối vào nhà bên hông, có hẻm đi thẳng vào. Hẻm nhỏ, yên tĩnh chỉ có 6 ngôi nhà bên trong, nên chắc không ảnh hưởng lớn Nhưng được cái: -Giá phù hợp với e. -Vị trí gần trung tâm SG, yên tĩnh, không ngập -Em quan niệm là: KHÔNG THỂ chờ có vị trí tốt hoàn toàn, thấy hài lòng về giá, an ninh, và giao thông là CHỘP ngay. Các yếu tố khác có thể SỬA lại theo quan điểm phong thủy Mục đích e nhờ các anh chị giúp trong bài này là: -Bố trí bên trong làm sao cho hợp lý về phong thủy (tầng trệt gần như em không thể thay đổi kiến trúc nữa vì diện tích như thế, khó có thể thiết kế khac đi, chỉ có thể thay đổi về độ dài rộng của cầu thang, bếp thôi, chứ vị trí k đổi duoc nữa) -Nếu sau khi hoàn thành nhà, có thể áp dụng các biện pháp để trấn áp, hóa giải k? Xin cảm ơn các anh chị đã vào xem và tư vấn
 6. Vậy là 244 độ, xin các anh cho em biết với thông tin như vậy, và hình vẽ bố trí nhà (đã cập nhật ở lần trả lời thứ 4) thì có thể nói lên được diều gì không ạ
 7. Dạ, nếu tính góc giữa hướng Bắc và đường vuông góc với cửa hướng ra NGOÀI thì góc là 90+46=136 độ. Em xin lỗi là không hiểu cần cách đo. Nếu cách đo trên không đúng, thì anh cho em biết cần tính góc giữa 2 đường nào, và hướng của mỗi đường là hướng nào. Có phải là 1 đường hướng Bắc, và đường vuông góc với cửa nhà và hướng ra ngoài ko? Nếu thế thì góc là 90+46=136 độ. Không biết hướng nhà có phải là hướng từ cửa nhà nhìn ra ngoài ko ạ? Vì nhà e bố trí cửa bên hông, trong khi bên trong ngôi nhà thì bố tri dọc theo chiều dai căn nhà, nên không biết hướng nhà là hướng nào? Nhìn vào hình vẽ và góc so với hướng bắc, anh có thể cho biết hướng nhà là hướng nào k ạ? không nên mua vì hướng tây nam không hợp tuổi em hay sao ạ. Thật tình thì ở SG, nếu giá đất tương đối hợp lý thì e phải mua ngay, rồi sau đó mình hóa giải hướng xấu, chứ tìm được hướng tốt, nhiều khi lại ko đủ tiền để mua. Nên có lẽ nhà này hướng TN, nhưng chắc e sẽ mua, sau đó tìm phương hóa giải ạ
 8. E cập nhật xung quanh nhà và góc so với cửa nhà Theo hình vẽ thì cửa nhà e mở theo bên hông
 9. E không biết cách đo góc như thế nào, chỉ biết là 1 cạnh lệch chính xác 46 độ so với hướng bắc à. Như vậy đủ để xác định chưa a? Cái la bàn ở các hình trên là e vẽ TRẬT hướng, cái bên dưới mới là ĐÚNG Em là nam, sinh 08-11-1978 DL, tức là 08-10-1978 AL, giớ thìn (8h40 sáng) Em là lớn tuổi nhất trong ngôi nhà này, hiện đang độc thân, sẽ ở nhà này 1 mình cho đến khi lấy vợ hiii
 10. @Hạt gạo làng, nhocchantrau: E sẽ kiếm cái la bàn để xem góc bao nhiêu độ sau nha. E chỉ cần đo nhà lệch với phương bắc bao nhiêu độ thoi phải không? Em là chủ nhà, lớn tuổi nhất, đang chuẩn bị xây nhà cưới vợ Nhà trên em đang thương lượng để mua, e đang tính xây nhà lên để tách thửa được vì theo luật, <50m2 thì phải có nhà mới cho tách thửa. Em làm liều xây nhà cho ngta đứng tên luôn :( 1. Em sửa lại 1 chút về nhà vệ sinh trên lầu, thế có được không? 2. Em cố ý tránh bếp đối diện cầu thang và nhà WC. 3. Trên bếp là phòng ngủ có được không? 4. WC trên lầu 1 là nằm trên lối đi cầu thang bên dưới, có hợp không? 5. Mini bar đặt trên 1 bức tường thấp, và chĩa thẳng vào cầu thang có sao không? 6. Bếp đối diện gầm cầu thang, và đối diện máy giặt có sao k? Trệt: Lầu 1:
 11. Chào các anh chị, xin các anh chị tư vấn về phong thủy ngôi nhà tôi muốn cất như sau. Điểm nào không hợp phong thủy, có hại, xin anh chị nêu dùm gấp. Em la nam, sinh thang 11-1978 DL Xin cám ơn Tầng trệt: Tầng 1:
 12. Nho anh xem dum so 0909397901, nam, sinh nam 78 Cam on.
 13. Nho anh xem dum so 0909397901, nam, sinh nam 78 Cam on.