• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

me trau vang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About me trau vang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nhờ anh Linhtrang xem hộ sự tương sinh tương khắc cho các thành viên trong gia đính tôi. Vợ 24/12/1970 giờ Thìn, chồng 26/05/1968 giờ Dần, con trai 01/10/2002 vào lúc 07.30, con gái 26/03/2009 vào lúc 06.10. Cảm ơn anh nhiều.
 2. Nhờ bác laido xem hộ công danh sự nghiệp của tôi trong năm 2010. Nữ SN 1970 ngày 24/12 (DL) sinh vào giờ Thìn tại HN. cảm ơn bác nhiều. Mong tin bác.
 3. Kính nhờ bác xem hộ gia đình cháu 1 trong những tên sau (mẹ cháu sắp phải đi làm đăng ký khai sinh cho cháu rồi): Đặng Trà My Đặng Cẩm Ly Đặng Minh Khuê Cháu sinh ngày 26/03/2009 Xin chân thành cảm ơn bác, mong tin bác sớm
 4. Rất tiếc lại phỉa làm phiền bác 1 lần nữa, vì nhà cháu vẫn chưa quyết định được tên cho em bé. Vậy nhờ bác lần cuối cùng xem hộ nhà cháu 1 trong nhưng tên sau: Đặng Thảo Nguyên Đặng Thanh Lam Đặng Diệp Chi Một lần nữa cảm ơn bác!
 5. Cảm ơn chú nhiều lắm, cháu sẽ bảo mẹ cháu làm ngay như chú tư vấn. Về việc chú nói là mẹ cháu không sống cô đơn mà có đến 2 người con lo lắng cho, tất nhiên cháu hiểu là mẹ cháu vẫn còn 2 cô con gái lo lắng cho mẹ cháu, nhưng cháu vẫn rất lo lắm. Vì người già mà phải sống 1 mình nói dại chả biết thế nào, nhỡ có chuyện gì xảy ra đột xuất mà không có đứa con nào ở bên cạnh thì làm thế nào? nếu thế bọn cháu sẽ ân hận suốt đời chú ạ. Mà cháu thì vẫn không thể tìm ra giải pháp nào tối ưu chú ạ.Còn về việc đặt bể cá giữa nhà cháu chưa hiểu ý chú lắm. Có phải là bể cá sẽ đặt dựa vào bức tường mà nhìn thẳng ra cửa chính? Nghĩa là vừa bước chân vào cửa phòng khách sẽ nhìn ngay thấy cái bể cá (dựa vào bức tường ngăn với phòng tiếp theo), cũng như cái gương đặt trên bể cá đó? Cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú thật nhiều sức khoẻ !!!
 6. Kính gửi chú Thiên Sứ, Chú em giúp chuyện gia đình cháu xem liệu mẹ đẻ cháu có phải sống cô đơn một mình đến lúc gìa hay không với ạ. Hoàn cảnh gia đình cháu cũng nhiều chuyện buồn lắm ạ. Mẹ cháu sinh được 3 con (02 gái + 1 trai), cháu là con gái lớn đã đi lấy chồng (cháu sinh năm 70), cậu thứ 2 là con trai duy nhất (SN72), cậu này làm bố mẹ cháu buồn rầu suốt thời gian dài, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, cháu chỉ vắn tắt là cậu này và mẹ cháu cứ như lửa với nước ấy ạ, không thể nào sống chung (?), còn cô em gái út (SN81) hiện chưa lấy chồng và tạm thời vẫn sống chung với mẹ cháu (bố cháu đã mất cách đây 2 năm rồi). Mẹ cháu buồn lắm suốt ngày suy nghĩ lung tung thôi, bảo là có đến 3 đứa con mà già yếu rồi chẳng thể trông cậy đứa nào cả. Cậu em trai cháu đáng lẽ phải là người để bố mẹ cháu cậy nhờ khi về già, nhưng cậu này cuộc sống riêng cũng khá vất vả, lận đận cả về đường tình duyên lẫn công danh sự nghiệp. Hơn nữa cả 2 vợ chồng nhà chú ấy đều rất xung khắc với mẹ cháu, nên khi lấy vợ bố mẹ cháu k đồng ý cho cậu ấy lấy cô bé đó, nhưng cậu ấy vẫn quyết định lấy cô gái đó và thuê nhà ở riêng (vì cô gái đó quả thật quá khứ có rất nhiều vần đề!). Lúc bố cháu còn sống thì ông bà có sống 1 mình cũng chẳng sao, nhưng sau khi bố cháu mất đi, mẹ cháu suy sụp nhiều lắm. Sống 1 mình trong 1 căn nhà rộng nên mẹ cháu hay thấy tủi thân và cô đơn lắm. Mẹ cháu thường bảo người ta thường bảo “Trẻ cậy cha già cậy con” thế mà mẹ cháu thì chả nhờ cậy ai được. Cháu thương mẹ cháu lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Cháu đã có gia đình và cũng không thể đón mẹ cháu về ở cùng được (vì cháu đang sống cùng gia đình nhà chồng), cô em gái cũng chỉ 1 or 2 năm nữa là lấy chồng. Vậy lúc đó mẹ cháu sẽ sống thế náo đây?, mẹ cháu năm nay đã 66 tuổi rồi và sức khoẻ cũng không phải tốt lắm. Vậy chú thử xem dùm xem liệu mẹ cháu có phải sống 1 mình đến tận lúc cuối đời không? (mẹ cháu tuổi thân sinh ngày 13/12/1944, người ta thường bảo tuổi Thân thường hay vất vả?) Mẹ cháu có đi xem và người ta bảo nhà cháu ở hướng Tây là hướng “ngũ quỷ” và nói là không hợp với cả mệnh của cả bố và mẹ cháu (bố cháu sinh năm 1933 (tuổi Tuất), nhưng đã mất cách đây 2 năm rồi ạ). Me cháu cũng dự định bán cái nhà này đi, để chuyển sang mua nhà hướng khác nhưng 2 năm nay rồi vẫn chưa bán được nhà. Vậy liệu cuộc sống cảu mẹ cháu từ bây giờ đến lúc cuối đời sẽ thế nào ạ? Tks chú nhiều
 7. Tks chị nhiều, mình hỏi thêm 1 câu thôi, nếu mình kết hợp để làm ăn kinh doanh, buôn bán thêm (kiểu chân trong chân ngoài) thì theo chị có được không? (Mình có cô bạn sinh năm 76, rất hay rủ chung làm ăn buôn bán, 2 chị em rất quý và hợp tính nhau, vậy liệu có kết hợp làm ăn chung được không? tks chị nhiều.
 8. Nhờ chị TT xem dùm mình 1 quẻ về công việc hiện tại cuả mình trong năm 2009 được không ạ? Công việc năm nay do tình hình kinh tế suy thoái nên công việc đình trệ và khó khăn quá, chẳng biết có trụ nổi không. Mình là nữ, 24/12/1970 (DL) giờ Thìn. Mong nhận được trả lời của chị sớm. tks chị nhiều
 9. Cảm ơn bác nhiều. Chúc bác và gia đình năm mới gặp nhiều may mắn!!!
 10. Chào bác Phúc Anh, Năm mới chúc bác và gia đình mạnh khỏe, bình an, thịnh vượng! Mẹ cháu đã nhờ bác tư vấn chọn tên cho con gái sắp sinh 1 lần rồi, nhưng bố và bà nội cháu lại thích đặt tên con gái là Đặng Trúc Linh (dự kiến cháu sẽ sinh vào tháng 3 DL năm Kỷ Sửu ạ). Nhờ bác bớt chút thời gian phân tích hộ mẹ cháu xem tên này thế nào ạ. Cảm ơn bác nhiều. Rất mong tin bác.
 11. Cảm ơn bác nhiều, mình bổ sung tên nhé Trần Trang Thanh (nữ) & Đặng Trần Phú (nam). Bác soi lại xem có gì khác hơn không nhé. Mình hỏi thêm chút xíu là công việc của mình sao cso vẻ vẫn chưa ổn định nhỉ, mình đã thay đổi mấy lần rồi nhưng hình như đến giờ phút này có vẻ vẫn chưa thật sự là lần chuyển việc cuối cùng, đôi khi mình cảm thấy hơi lo lắng 1 chút. 1 lần nữa cảm ơn bác nhiều
 12. Nhờ bác Phạm Cương xem dùm xem các con có hợp bố mẹ không ạ. Chồng: 1968 Vợ: 1970 Con trai đầu: 2002 Dự kiến con gái 2 sẽ sinh tháng 2 (AL)/2009- Kỷ Sửu Đứa đầu nuôi rất vất vả, nên nhà cháu cứ chần chừ mãi mới dám sinh thêm cháu thứ 2, nhưng vì lớn tuổi rồi nên cũng chả kịp căn tính xem cháu có hợp tuổi bố, mẹ hay không nữa. Vậy nhờ bác xem dùm để còn chuẩn bị tinh thần Cảm ơn bác nhiều!!!
 13. Chị Laviedt ơi, Nhờ chị xem dùm mình công việc của mình bao giờ thì ổn định được nhé (vì mình đã thay đổi công việc mấy lần rồi, chán quá cơ). Công việc của mình dạo này trì trệ quá, không phát triển được. Mình là nữ sinh 24/12/1970 (DL), giờ Thìn. Cảm ơn chị nhiều
 14. Cảm ơn các bác nhiều. Mẹ cháu chắc còn phải học hỏi nhiều nhiều lắm ạ. Chính vì không thạo nên mẹ cháu phải hỏi kỹ càng trước khi làm bất cứ điều gì các bác nhỉ.