• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

namthangdhv

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by namthangdhv

 1. Nhờ anh Thiên Luân coi xem năm nào mần tiếp được: Chồng sinh 26/5/1981 DL Vợ: 8/8/1995 DL Con Gái: 10/7/2017 DL Anh xem giúp năm 3 năm tới thì năm nào tốt nhất để em MẦN tiếp. Chúc anh và diễn đàn luôn là nơi để mọi người chiasẽ kiến thức và học hỏi trao đổi kiến thức lý học có giá trị học thuận cao. Trân trọng !
 2. Cảm ơn anh rất nhiều. chúc anh và gia đình vạn sự như ý. Lúc nào xuống VT anh alo em nhé. Trân trọng!
 3. Chào anh Thiên Luân : Chồng: Tân Dậu 23/4/1981 âm lịch Vợ: Ất Hợi 6/8/1995 âm lịch Dự sinh con gái đầu lòng vào tháng 6 âm lịch Anh Thiên Luân có thể tư vấn giúp em nếu sinh con thứ 2 vào 2018 hoặc 2019 có được không.
 4. Đăng ký ghi danh lớp phong thủy lạc việt: Nguyễn Nam Thắng Địa chỉ: 988/47/15/27 Đường 30/4 Phường 11, TP Vũng Tàu Email: Namthangdhv@gmail.com Điện thoại:0932.132.666
 5. Chào chú. Cháu không biết tới diễn đàn tới diễn đàn. Chỉ mới biết qua bác cháu ngày hôm nay, bác cháu gợi ý nói cháu cầu xin chú cứu giúp, và cháu cũng chỉ còn hy vọng này thôi ạ. Hiện nay em cháu đang bị bệnh ung thư đại tràng, đã mổ lấy cục u ra rồi bác sĩ nói là phải hóa trị và em cháu đã hóa trị tới lần thứ 8 xong giai đoạn 1, nhưng khi hết giai đoạn 1 thì bụng của em cháu bị trương lên, và bác sĩ nói do chất dịch không thoát ra được, bác sĩ nói phải hóa trị tiếp 4 lần nữa, sau khi hóa trị lần 9 thì gần 1 tuần sau em cháu bụng lại to hơn và người thì gầy gọc, không ăn không ngủ được nhiều. rồi đến lần hóa trị thứ 10 thì bác sĩ hút bớt chất dịch ngay bụng ra khỏi rồi hóa trị lần 10, mới hôm qua mự của cháu có nhờ 1 bác sĩ đến hút chất dịch ra tiếp. Em cháu năm nay mới chỉ 28 tuổi thôi bác sĩ. Tuổi còn trẻ quá bác sĩ ạ. Em cháu cũng biết là không qua khỏi, cả gia đình đều chuẩn bị tâm lý hết rồi chú à, nhưng gia đình cháu đều hy vọng sẽ có kỳ tích. Em cháu tuy đôi lúc nóng nảy, nhưng sống có tình người lắm chú và biết trên biết dưới nữa, em cháu còn nhiều việc chưa hoàn thành và còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ. Cầu xin chú cứu giúp em cháu với. Em cháu tên là: Nguyễn Ngọc Linh - sinh vào lúc 19h tối ngày mồng 6/3/1988 dương lịch( 19/1/1988 âm lịch). Gia đình cháu sống tại 259/11 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, tp. Vũng Tàu. Email của cháu: nguyentranvt8649@gmail.com Chú có thể liên lạc với cháu qua email hay trên diễn đàn cũng được Cháu không biết mình có chỗ nào không phải, mong chú bỏ qua và cầu xin chú hãy cứu giúp em cháu với. Đây là lá số tử vi của em cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc+Linh&date=1988,3,6,19,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 P/s: Cháu xin lỗi vì cháu không phải là thành viên, Cháu là cháu của thành viên namthangdhv. Cháu mong bác bỏ qua vì chưa được phép mà đăng bài trên diễn đàn.
 6. Cảm ơn anh Thiên Luân và Mộc Bản. hẹn gặp các anh ở Vũng tàu
 7. Kính gữi bác Thiên sứ và anh em phong thủy Lạc Việt ! Chiều nay em qua nhà cháu Linh thăm qua quan sát xin được báo cáo các anh chị thông tin như sau. - Cảm nhận ban đầu nhà đã thoáng và không còn bức bối như trước kia - Thần sắc của cháu Linh vẫn tốt mặc dù người có gầy đi do mấy hôm sửa nhà ồn ào. - Gia đình đang tâm trung cho cháu sử dụng thức ăn chủ yếu là thảo mộc và có nấu cháo cá cho cháu ăn. - Hành ngày có bác sĩ đến bấm huyệt và theo dõi sức khỏe Hiền tại gia đình đã hoàn tất việc sửa nhà theo yêu cầu của anh em Phong Thủy Lạc Việt Tư Vấn. Hi vọng trong thời gian tới sức khỏe cháu linh tiến triển theo chiều hướng tốt và thoán nạn. Trân trọng thông tin để bác và các anh em nắm.
 8. https://flic.kr/p/Jyt8YU https://flic.kr/p/JQ5rbm Gia đình xin cập nhật công tác sửa chửa nhà với anh em phong thủy lạc việt theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình và hi vong cho cháu linh thoát nạn. Trân trọng!
 9. Em chân thành cảm ơn anh.
 10. Cảm ơn anh. Em của em sinh giờ Tuất. Nhưng bây giờ em xuống sắc lắm rồi, bụng trương lên to. Em của em cũng không uống nhiều sữa, không ăn uống dc gì. Hôm qua em cũng đã đi chùa cầu xin rồi. Cũng hết cách rồi.
 11. Đúng rồi Smile ah. Cháu rất đẹp trai cao to, mặt hiền từ phúc hậu, hiếu đạo với bố mẹ. Gia đình cháu nghèo chỉ đủ nuôi con ăn học thành người còn nhà cửa thì gần như không có gì, đơn sơ và hầu như không sửa sang gì từ rất lâu. Nhà láng nên xi măng, lợp tôn cấp 4
 12. Cảm ơn bác và nhờ các anh em phong thủy lạc việt giúp đỡ gia đình. Em sẽ báo cho gia đình và thực hiện theo yêu cầu của các anh chị hướng dẫn. Trân trọng .
 13. Kính gửi bác Thiên Sứ! Đây là trường hợp cháu họ của em, hôm qua em đến thăm thì thấy tình trang sức khỏe rất nguy kịch, qua quan sát kết cấu nhà thì em nghĩ có vấn đề về phong thủy nên mới gợi ý cháu là liên hệ với bác giúp đỡ trường hợp này. - Lịch sử ngôi nhà này là nhà cấp 4 mẹ của cháu Linh thường xuyên đau đầu và có vấn đề về áp huyết. - Quan sát nhà thì nóc nhà dọc theo chiều dài của nhà nên em nghĩ cũng không tốt. - Toa lét đặt sau nhà cao hơn so với nên nhà - Hướng nhà hôm qua em đo bằng điện thoại là hướng đông nam góc 151 độ - Cháu Linh là một đứa cháu hiếu học, có tình nghĩa, rất ngoan vừa tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật được 1,2 năm chưa làm gì báo hiếu cho cha mẹ vất vã - Gia đình cháu Linh hiện tại hoàn cảnh cũng rất khó khăn - Hiện tại bệnh đã di căn một phần như trình bày phía trên Trên đây là một số thông tin về trường hợp của cháu, rất mong sự giúp đỡ của bác và nếu gặp Duyên lành thì sẽ có phép màu cứu giúp cháu thoát án tử hình. Kính mong bác xem xét giúp và nếu được thì gia đinh sẽ đón bác xuống VT để thị sát thực địa và thực hiện theo yêu cầu của bác để có thể giúp gia đình thoát nạn. Chúc bác sức khỏe để giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời bất hạnh như gia đình cháu Linh Trân trọng!
 14. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quan-su/310699/tim-thay-manh-vo-nghi-cua-may-bay-casa-212.html Đang lo lắng cho các anh chiến sĩ quá các bác ah
 15. ví dụ như bài này các bác nì: https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/567925960050244
 16. Cá chết hoàng loạt ở biểu Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế...! Sao không thấy bàn gì nhĩ các bác
 17. http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/chung-khoan/co-phieu-cua-bau-duc-giam-ky-luc-3385568.html Có cách nào cứu ông ấy....? Tôi cho răng Bầu Đức và tâp đoàn của ông tạo nên giá trị thăng dư từ Nông Nghiệp và làm ăn đàng hoàng, hướng đầu tư mà Việt Nam cần làm để giảm phân hóa giàu nghèo. Nông dân cần phải tăng năng suốt lao động.
 18. Cảm ơn bác. Em cũng nghĩ cái cột cờ ko tốt
 19. http://blogtamsu.vn/ngoi-nha-lanh-leo-nguoi-than-tran-lap-nuot-nuoc-mat-lo-tang-le.html Phạm cái mái nhọn ko bác nhĩ. Rất buồn vì một tài năng thắp lửa cho tuổi trẻ
 20. Giải thích tại sao được không bác
 21. Vâng cảm ơn bác. Nhưng theo em nghĩ nếu có ý kiến đóng góp tốt, có ích cho đất nước thì nên đóng góp vào nơi cần đến và có trách nhiệm thì sẽ ok bác ah. Chúc bác sức khỏe, thành công và an lạc.
 22. Em vẫn theo giỏi chuyên mục Chiến lược và sự kiện TBD, và dự đoán của bác thường xuyên. Bác nghĩ sao về đại hội đảng..? Thông tin nhiễu loạn nhưng không phải là không đúng. Thấy mất lòng tin
 23. http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160119/cu-rua-ho-guom-noi-len-nhung-bat-dong/1040923.html Cụ rùa mất. Lo lắng quá các bác coi sao ?
 24. Nếu phạm xây nhà vào ngày tam nương thì có cách nào hóa giải được không bác thiên sứ. Vì nhà thì dù sao xây cũng phải ở, chẳng lẽ lại bán nhà mua nhà khác. Mà công việc và cuộc sống thì gặp khó khăn. Các chuyên gia có thể cho ý kiến giúp. Trân trọng!
 25. Nhờ ACE giải đoán giúp chữ ký như thế này đã ổn chưa. Cách khắc phục làm sao cho tốt hơn. Cảm ơn các anh chị em và chúc mọi người hạnh phúc. chu ky by namthanginfo, on Flickr