• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nghịch Thủy Hành

Hội viên
 • Số nội dung

  85
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Nghịch Thủy Hành

 1. bác Thiên Đồng nói nghe ghê quá ! hôm nay mình ko đến cuộc hẹn của bác TĐ đc . sorry nhé . hoan hỷ mà bỏ qua cho NTH . chúc an lạc !!!
 2. Cuộc sống vốn là như vậy . có thăng có trầm . vấn đề ko phải ngồi đó mà nói bấp bênh hay lận đận . ngay cả NTH này . đã từng trải qua rất nhiều sóng gió và đau thương , và hầu như tiền vận của NTH chỉ gắn với những từ đau thương và sóng gió ấy . Hồi trc đó ! khi bằng tuổi Rin thì NTH cũng từng cảm thấy sự mong lung và vô định của tương lai .... NTh xem như là người đi trc , đã từng trải nên có thể góp vài ý cho Rin rằng ! Rin đừng ngồi đó mà than trời trách đất . đừng phí thời gian mà bắt tâm trí mình nghĩ nhưng thứ mà chỉ làm tốn thời gian vì sau khi ngồi lo lắng cho những chuyện ấy thì có thay đổi đc gì ko ? hay chỉ làm mình hoang mang và lại tốn thời gian vô ích ! hãy nhớ câu này "cứ đi đi rồi sẽ đến" . và đừng nói vội . cứ làm từng bước rồi 1 thời gian ngắn thôi , rồi Rin sẽ nhận thấy bản thân mình đang rất có ích , thời gian lúc ấy đang có giá trị , rồi niềm vui và sự tự tin sẽ có . kế hoạch sẽ dc định hình và từ từ mọi thứ sẽ ổn . đó là những gì mình từng trải và cảm nhận . chỉ có phấn đấu mới có thay đổi ! thân chào . chúc Rin an lạc và hoan hỷ nhé
 3. đang trong những năm xui . mọi việc cẩn thận , năm nay và năm tới vẫn còn xui lắm . nếu xem về tình duyên thì tốt nhất trong năm nay và năm sau . nên tránh những cuộc tình mà khi bắt đầu đã cảm thấy ko ổn (nhiều vấn đề) và kết thúc ko có hậu ! đừng lụy mà buồn khổ , vì năm xui nên tránh những điều ấy ! vài lời góp ý
 4. NTh xem và thấy ! vấn đề nảy sinh ko phải do Rin hoàn toàn , mà là người kia tạo cảm giác hơi xa lánh , nhạt nhẽo , ko như ban đầu . nên tạo cho Rin cảm thấy nhìu vấn đề , rồi sinh ra đủ thứ chuyện phiền lòng ! haizzz chuyện tình cảm thì Nth ko dám nói kết cục thế nào ( vì rất dễ tạo nghiệp ) . chỉ góp vài lời . tùy vào Rin suy xét nhé
 5. happy new year nhé TĐ ! xin cho NTH chào sân cái nhé . thử xem năm nay mình thế nào nhé mùng 3/1/ tân mão . 1:54am TĐ cho mình hỏi : 1/ năm nay làm ăn có tốt ko ? tháng mấy tốt vậy ? 2/ sức khỏe ba mẹ mình có tốt ko ? 3/ năm nay tình yêu có tốt đẹp ko ? nếu có thì tháng mấy nhé thank TĐ trc nhé . hôm nào rảnh mình lên chổ TĐ uống trà nhé !
 6. Trước hết bạn phải xem xét lại là có thật sự cảm thấy có người âm theo không ? và là người thân hay người ngoài . để mà biết chính xác .... và nếu là người thân thì nên vào chùa thỉnh thầy cầu siêu cho họ . còn nếu người ngoài . thì bạn cố gắng trì tụng kinh thật nhiều và hàng ngày . ví dụ Kinh A DI ĐÀ hay là Chú Đại Bi Tâm đà la ni . và nếu đc thì trì tụng thêm Kinh Địa Tạng nữa . rồi bạn mua 1 tràng hạt (Xâu Chuổi) . nên mua 18 hạt nhé ! sau đó bạn vào chùa xin thầy quán (khai hoang) giúp bạn . rồi đeo vào . mình nghĩ 1 thời gian sau sẽ hết thôi bạn ah ! bạn cứ nhất tâm hướng phật và niệm kinh thì tà ma nào má ám bạn đc nữa ! hi vọng đã giúp đc bạn
 7. Hiện tại thì hoàn cảnh về Cv của bạn khá là buồn chán ! không như ý muốn . và việc bạn hỏi là muốn thay đổi CV thì e rằng cũng không khả quan ! phần nhiều sẽ ko đc tuyển vào làm !...nhưng thôi thì cứ cố gắng xem sao nhé ! qua tết này thì sẽ có thay đổi về số phận của bạn thôi ! vì sông có khúc ... người có lúc mà ! nên đừng nôn nóng quá . chỉ làm bản thân của mình thêm buồn phiền !
 8. nếu mà cãi nhau vu vơ , nhẹ nhàng thôi . thì đó cũng có thể gọi là niềm vui ! chỉ sợ nhưng lúc khắc khẩu ấy có người cộc cằn nóng tính , ko chịu nhường nhịn thì nhiều lúc sẽ là tai họa đó nhé ! nên liệu mà cố gắng nhé ! thôi ... vậy nhé
 9. Nếu cố gắng và chân thành thì sẽ có đc 1 tình duyên với người đó ! nhưng hơi lâu và khó khăn . nhiều khả năng phải tới cuối tháng 2AL của năm tân mão này mới có thể khẳng định là "2 đứa đã yêu nhau rồi" . tuổi TH và người kia ! hơi bị khắc khẩu đó nhé ! vài lời chia sẻ . thân chào
 10. Xin lỗi ! nhưng NTH này đọc mà không hiểu đc ý bạn nói gì ! thế nào là 2 phía và thông qua 1 người bạn là 1 phía !... haizzz đúng như câu " tình là dây oan "
 11. Người tuổi này . phần nhiều sẽ phải lập Gđ hơi trễ . là người có lòng chân thành trong tình duyên nhưng lại gặp nhiều trắc trở và dễ làm cho buồn phiền . theo NTH thấy phải từ 30t mới có thể lập . còn quẻ mà NTH xem là Kinh Xích Khẩu !... nói chung là phải chờ đợi thêm 1 thời gian khá dài . nhưng đừng lo quá . sẽ có Gđ tốt đẹp thôi ! thân chào
 12. anh HT bình tĩnh nhé . người ta ko rành về tướng mệnh nên mới hỏi . mỗi người có 1 sở học riêng ! mong anh hoan hỷ mà xem giúp . thân chào ! hôm nào rảnh anh và NTH này cùng trao đổi và đàm đạo nhé ! tứ hải giai huynh đệ !
 13. cho NTH này 1 ghế ! hay uống cf ở đg Út Tịch đấy . NTH cũng hay uống quán Rain ở đg đó ^^ . Thiên Đồng biết ko ? vậy nhá . thanks trc
 14. Đúng 28t sẽ có chồng vào cuối tháng 12AL . xem như có chồng lúc đầu năm 29t ! ghé qua nên để lại vài lời chia sẻ tí xíu ... an lạc ! thân chào
 15. Sinh Tiểu Cát : Mọi việc sẽ ổn thôi ! cố gắng nở nụ cười và thân thiện vui vẻ với họ . sẽ tốt ngay thôi ! năm nay cũng qua rồi những năm xui xẻo như 1-2 năm vừa rồi ! đừng lo quá . cứ cố gắng bình tâm và vui vẻ thoải mái đi ! vài lời chia sẻ ... thân chào
 16. nhìn tay trái ! chủ yếu là sinh đạo ! đến trung vận nên cẩn thận bệnh tật (hay tai nạn ảnh hưởng tới sức khỏe) . nhưng ko đoản mạng đâu mà bạn phải lo . còn 2 đường kia thì tôi ko thấy gì đáng lo . bạn là người có sự nghiệp khá vững chắc ! tình cảm thì hiện tại cũng qua rồi cái thời buồn bã . nói chung ko có gì đáng lo lắng đâu . cứ an tâm mà sống tốt ... vài lời chia sẻ . an lạc ....thân chào !
 17. Sẽ có nhiều chuyện đau buồn và xui xẻo xảy ra tiếp trong thời giàn dài ! tình suyên và sự nghiệp sẽ còn làm đau đầu nữa đây !
 18. NTH xin góp vài lời ! bạn không nên yêu đương sớm . vì sẽ rất khó thành , theo NTH nghĩ thì phải từ 22t trở lên thì Ty mới có sự ổn định , hậu vận tốt nhưng khó lòng đc giàu sang , CS kha khá thôi . vợ chồng sẽ hay khắc khẩu . vì thế nên kiếm người hợp tuổi , hợp tính với bạn để giảm bớt chuyện đó , bạn thích hợp với những việc văn phòng .... vài lời chia sẻ . thân chào
 19. Vậy LC đợi anh haithienha xem giúp nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif hi vọng anh ấy xem giúm LC thật sớm ... NTH ghé xem cho vui thôi :)
 20. NTH ra quẻ Cảnh vô vong : quẻ này cho thấy bạn cũng không chắc chắn về năng lực học của bạn (có thể bạn chỉ học môn bạn thi ở mức trung bình mà thôi) . bạn thì phần nhiều sẽ đỗ , nhưng NTH nghĩ bạn sẽ không đạt điểm cao . cũng như bạn tuấn dương nói vậy . điễm thi chỉ đủ đỗ mà thôi . điểm khoảng trung bình !... chúc bạn thi tốt và an lạc
 21. Cố gắng lên nhé AT . cuộc sống không bao giờ là hết hi vọng ! sông có khúc ... người có lúc ! rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi . chúc AT vui và an lạc !
 22. Nhìn bề ngoài thì cảm thấy khá thuận lợi . ví dụ như vốn , nguồn hàng , mặt bằng.... nếu tinh trên lý thuyết , trên giấy thì thấy rất khả thi ! nhưng khi lao vào buôn bán thì sẽ cảm thấy nhiều khó khăn , và thất vọng sẽ xảy ra ! hãy suy xét thật kỹ . nếu bán để lấy kinh nghiệm trong KD là chính thì làm , còn nếu muốn sinh lãi như ý mình thì e là không thể nào ! vài lời góp ý ... thân chào
 23. Hôm nay đội Vn thắng 2-0 ! và bước vào loạt sút luân lưu ! rồi thì tới đây ... cùng căng mắt mà xem số phận phán xét vậy ! hi
 24. Đỗ tốc hỷ : quẻ tốt nhưng gặp tháng thủy thì e rằng sẽ giảm nhiều . nên sẽ có nhiều khó khăn , nhưng cố gắng và thật sự yêu nhau chân thành thì sẽ đc thôi ! ...... nhưng mà theo NTH này thấy thì 2 bạn quen nhau thường hay khắc khẩu lắm , vì tâm tính của 2 người hay đụng chạm với nhau lắm....... vài lời chia sẻ . chúc an lạc !
 25. TL thắng . nhưng tùy vào Malai nó mặc áo gì và tiết khí nữa . theo NTH thì thắng cách biệt là 2 bàn thôi ! khó lòng để TL thắng đậm . mai chờ xem Kq nhé