• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Túy Lão

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.955
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  23

Everything posted by Túy Lão

 1. Để đáp ứng nhu cầu cho một số bạn trẻ hôm nay TL lập topic này tư vấn trong điều điều kiện có thể và với mức độ tương đối trong tầm hiểu biết của mình : Các điều kiện : 1- Mọi người lấy lá số tử vi trên diễn đàn lý học đông phương. 2- Giờ ngày tháng năm sinh chính xác. nếu có sự nghi vấn cần báo trước. 3- Tử vi còn hạn chế không nên hỏi quá chi tiết sẽ làm khó người xem. 4- Chỉ nên hỏi khi gặp khó khăn thực sự trong cuộc sống hoặc khi không có định hướng, hay đứng trước sự lựa chọn, không nên đặt câu hỏi theo tính chất tò mò, biết cho vui hay có ý định bông đùa. (như vậy sẽ làm mất thời gian của người khác...).
 2. Thoa nguyễn Bạn có cái khó tại cung phu . Nói như các cụ là duyên âm. Nói theo khoa học là cung phu bị hãm, yêu nhiều mà ko đi đến chung kết. Vậy phải thay đổi tự tâm mình đi ! nếu muốn được đúng sở nguyện
 3. VẤN ĐỀ HIỆN NAY ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM ĐẶC BIỆT VỀ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CỤ THỂ LÀ BIỂN HOA ĐÔNG VÀ BIỂN ĐÔNG. NAY LẬP TOPIC NÀY ĐỂ TRÍCH DẪN CÁC BÀI BÁO CÁC LUẬN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ - VÀ CŨNG LÀ ĐỂ CÁC THÀNH VIÊN BÌNH LUẬN THEO Ý KIẾN CÁ NHÂN CỦA MÌNH VỀ MỘT CHÂU Á- VÀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO. MONG ĐƯỢC ỦNG HỘ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Đòn ‘tập kích chiến thuật’ của Trung Quốc vào Mỹ (ĐVO) - Trung Quốc đã lợi dụng đúng thời cơ ngấm ngầm tập kích Mỹ. Tuy nhiên, coi chừng, phải cẩn thận, bởi nếu không, sẽ giống như “dùng bật lửa để soi bình xăng”. UAV Trung Quốc ’khuấy động’ khu vực Thái Bình Dương Ấn Độ tập kết quân ở biên giới với Trung Quốc Trung Quốc có công nghệ mới cho tàu ngầm hạt nhân? Lâu nay, trong vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, dư luận và giới quan sát luôn nhận định Mỹ đã trục lợi để trở lại châu Á-TBD mà không làm Trung Quốc phản ứng. Rõ ràng là thế, bởi người ta chỉ thấy trong khi Triều Tiên sẵn sàng chiến tranh “bằng miệng” thì Mỹ đáp lại bằng hành động có thật với quy mô vượt trội bao gồm việc triển khai vũ khí trang bị và xây dựng củng cố các mối liên minh quân sự Mỹ-Hàn-Nhật … Nhưng chẳng lẽ những bộ óc thông thái ở Bắc Kinh lại không biết? Giới lãnh đạo Bắc Kinh thừa biết, có điều, điều khiển Bình Nhưỡng làm theo ý mình không dễ dàng, Bình Nhưỡng không “ngây dại” như vậy. Vấn đề là do Trung Quốc và Triều Tiên đang còn phụ thuộc nhau, cần đến nhau để đeo đuổi mục đích riêng của mình. Với Triều Tiên, đã đến lúc Bình Nhưỡng táo bạo chuyển hướng đi mới, đó là cải cách kinh tế, hội nhập quốc tế, độc lập, không phụ thuộc vào Trung Quốc. Để làm được điều đó Bình Nhưỡng coi Mỹ vừa là nguyên nhân vừa là điều kiện, cho nên đàm phán trực tiếp với Mỹ là mục đích cuối cùng cho mọi hành động của Triều Tiên trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un. Với Trung Quốc, rất không muốn Triều Tiên hung hăng gây nên cuộc khủng hoảng hạt nhân trước ngay cửa ngõ Bắc Kinh, bởi trong trường hợp leo thang xung đột tại Triều Tiên xảy ra, thì như Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Chernobyl chỉ là "câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em", rất bực tức với sự bướng bỉnh, khó bảo của Triều Tiên nhưng không thể từ bỏ Triều Tiên bằng cách cắt viện trợ…đồng nghĩa với mất quyền kiểm soát Triều Tiên. Trung Quốc quá hiểu nếu từ bỏ Triều Tiên ngay bây giờ để gây sức ép là mắc mưu Mỹ và phương Tây, là chẳng khác nào trao Triều Tiên cho Mỹ và phương Tây đang sẵn sàng đưa tay ra chờ đợi sẵn. Chẳng có gì là mâu thuẫn khi chính Mỹ khiêu khích Triều Tiên, “chọc giận” Triều Tiên đồng thời lại kêu gọi Trung Quốc phải gây áp lực ngăn cản Triều Tiên không được leo thang. Bởi khi đã cùng đường, Bình Nhưỡng lập tức mở cửa, hội nhập và sẽ có lợi hơn nhiều so với cái được từ Trung Quốc. Nhưng điều đặc biệt nguy hiểm là kho hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ trở thành “đồ chơi không lịch sự” tý nào với kẻ mà Bình Nhưỡng cho là phản bội. Đó chính là vấn đề cốt tử mà Trung Quốc cần quan tâm. Khi đó (khi Trung Quốc mất sự kiểm soát Triều Tiên), việc thống nhất Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian và sẽ là thảm họa cho Trung Quốc nếu theo kịch bản này. Tàu chở dầu 2 triệu thùng của Trung Quốc đến Iran – Đòn tập kích chiến thuật của Trung Quốc vào Mỹ. Chính lẽ đó mà Trung Quốc buộc phải sống chung với Triều Tiên như “sống chung với lũ”. Sử dụng con bài Triều Tiên như thế nào để tiền của đổ vào đó không uổng thì phụ thuộc vào sự khôn khéo của Bắc Kinh. Và, sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không phải chỉ có Mỹ trục lợi mà Trung Quốc cũng không chịu tay trắng. Trong chiến tranh hiện đại, hủy diệt lớn, không có chỗ cho chủ quan, coi thường đối phương. Trong khi Mỹ chưa chắc chắn Triều Tiên có khả năng đến đâu thì việc chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, không được “mất tập trung” là điều nước Mỹ không thể không làm. Do đó, đừng vội cho rằng căng thẳng càng leo thang với động thái hung hăng của Triều Tiên chỉ là “võ mồm” đối với Mỹ, chỉ nhằm mục đích cho ngoại giao...cẩn thận vẫn hơn đối với Mỹ. Và, đây là điều kiện để Trung Quốc trục lợi. Trung Quốc đã chớp thời cơ mở một “đòn tập kích chiến thuật” vào Mỹ . Trung Quốc ra đòn không phải là đòn quân sự mà là năng lượng, không phải chiến trường bán đảo Triều Tiên mà tại Iran. Đến đây cũng cần nói rõ một chút về cấm vận dầu mỏ của Mỹ với Iran. Ngày 23/3/2012, Mỹ và EU đã đề xuất cấm toàn diện giao dịch thương mại dầu mỏ với Iran, cấm vận với Ngân hàng trung ương Iran và cấm vận toàn diện dầu mỏ Iran từ ngày 01/7/2012. Theo đó, tất cả các quốc gia phải ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Iran và quan hệ tài chính với Iran. Nếu bất kỳ một tổ chức tài chính nước ngoài nào có quan hệ tài chính, đặc biệt là giao dịch về dầu mỏ với Iran thì đều phải rút khỏi thị trường Mỹ, hoặc Mỹ sẽ áp dụng biện pháp hạn chế hết sức nghiêm ngặt đối với những tài khoản liên nào quan đến ngân hàng trung ương Iran. Trung Quốc buộc phải lựa chọn và đã phải “thực thi” khi ngân hàng Côn Lôn của Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt. Năm 2012, Trung Quốc phải giảm lượng dầu nhập từ Iran và các hợp đồng làm ăn với Iran cũng bị đổ bể. Vậy nhưng, cùng với sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, năm 2013 Trung Quốc nhập khẩu dầu của Iran tăng và đặc biệt ngày 21/3 tàu chở dầu 2 triệu lít, lớn nhất của Trung Quốc đã cập cảng Iran, bất chấp lệnh cấm của EU và Mỹ. Đó là đòn tập kích chiến thuật vào Mỹ. Đằng sau đòn tập kích chiến thuật này là gì? Trước hết phải khẳng định là động thái này của Trung Quốc không phải là sự thách thức một cuộc chiến tranh kinh tế với Mỹ, bởi lẽ tuy Trung Quốc và Mỹ rất cần nhau để phát triền kinh tế nhưng thực tế là Mỹ, EU và Nhật Bản không có Trung Quốc vẫn tồn tại nhưng ngược lại Trung Quốc không có Mỹ EU và Nhật Bản thì sụp đổ. Mỹ sẵn sàng hy sinh quyền lợi kinh tế để bóp chết Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể. Do vậy đằng sau đòn tập kích chiến thuật này, Trung Quốc muốn đạt được 2 mục đích. Thứ nhất là nắn gân Mỹ, xem trong lúc dính vào căng thẳng Triều Tiên thì Mỹ sẽ phản ứng như thế nào, qua đó đánh giá được khả năng sức mạnh, sự can thiệp của Mỹ trong giai đoạn mà ngân sách quân sự bị cắt giảm. Thứ hai là gửi đến cho Mỹ một nhắc nhở rằng, đừng gây khó cho Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, nếu không, Iran cũng sẽ là vấn đề khó cho Mỹ. Như vậy có thể nói, thời gian qua, Trung Quốc và kể cả Nga đã dùng vấn đề sản xuất VKHN của Iran và Triều Tiên để mặc cả với Mỹ và đã có những sự nhường nhịn nhau nhất định. Nhưng trong tình hình hiện nay đã xuất hiện Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu Trung Quốc cứ dùng con bài này thì lỗi thời và cực kỳ nguy hiểm cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ xử lý thế nào nếu như Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chế tạo VKHN khi mà đối với họ, không giống như Triều Tiên và Iran, chẳng có gì là khó khăn về công nghệ? Và VKHN của họ mỗi khi sản xuất ra còn tiên tiến, hiện đại hơn cả Trung Quốc? Tại sao Trung Quốc biết dùng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran để mặc cả với Mỹ trong khi Mỹ lại không biết “làm ngơ” để Nhật Bản, Hàn Quốc có được VKHN để chọi trực tiếp với Trung Quốc? Có lẽ tình thế chưa đến lúc và chưa đến mức Mỹ phải sử dụng bài này, nhưng điều kiện cần và đủ của vấn đề này cũng giống như một bồn xăng lớn, Trung Quốc đừng dại dùng bật lửa soi. Lê Ngọc Thống
 4. BÌNH LUẬN THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU (LẦN 2) VIỆT NAM - TRIỀU TIÊN HAI NHÀ NƯỚC VÀ HAI CON ĐƯỜNG Năm 1953 cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn tạm thời chấm dứt bằng hiệp định đình chiến được ký kết đất nước Triều Tiên chia đôi ranh giới từ vĩ tuyến 38o vĩ bắc. Triều Tiên bắt đầu tái thiết đất nước với ô bảo hộ của Trung Quốc . Đảng nhân dân Lao Động là chính đảng duy nhất ở đất nước này và chính sách cha truyền con nối làm lãnh tụ cao nhất vừa là chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng. Một năm sau đó hiệp định Paris cũng được ký kết phân chia ranh giới vĩ tuyến 17 ở đất nước Việt Nam và tưởng chừng như ô bảo hộ của Trung Quốc cũng được xác lập tại nơi này. Nhưng Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử đã thấm đã hiểu nỗi đau của những cuộc chiến đẫm máu, đã hiểu được ách đô hộ 1000 năm trước. Việt nam đã chọn Liên Xô là đồng minh (chính sách Viễn giao). Trở lại với 2 mảnh đất giáp biển, Một phía đông , 1 phía nam tại sao Trung Quốc lại cố gắng bao đồng như vậy? phải chăng vì tình đồng minh (cùng phe XHCN)? Thực sự ra thì chẳng có sự che chở giúp đỡ hay cùng phe phái gì cả bới năm 1963 khi mà Trung Quốc và Liên Xô khi đó cùng phe nhưng Trung Quốc vẫn đem quân lên biên giới phía bắc đánh nhau với Liên xô (nước Nga) thùm thụp rồi anh em đồng minh từ mặt nhau từ đó. Vụ thứ 2 là TQ bắt tay với Mỹ chiếm quần đảo Hoàng sa của Việt Nam năm 1974 anh em gì? Vậy điều gì làm TQ quyết bảo hộ Việt Nam và Triều Tiên? - Đó chính là địa chiến lược: để đảm bảo an ninh cho chính Trung Quốc từ đầu Trung Quốc đã xác định Mỹ và các đồng minh của Mỹ mới là đối thủ chính của của họ , và khi đó nước Mỹ đã có Hàng không mẫu hạm mối đe dọa là ở phía biển vì mặt bắc TQ chỉ cần hoà Nga, mặt Tây và Tây nam núi non hiểm trở là tấm bình phong che chắn chỉ còn duy nhất đường biên giới biển là mối đe dọa trực tiếp. Chính vì vậy TQ dồn hàng vạn quân quyết bảo vệ Triều Tiên để thu phục Triều Tiên làm phên dậu phía đông. Về mặt Nam cũng không khác là mấy, nên khi VN chuẩn bị giải phóng MN thì Trung Quốc ra tay chiếm luôn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bẻ cong lý lẽ cù nhầy về chủ quyền. Chính sách của VN khi đó đã biết được dã tâm của TQ không muốn lệ thuộc tuyệt đối vào Trung Quốc nên đã ký hiệp ước đồng minh với Liên xô. Điều này đã làm TQ thực sự bất an. TQ liền nuôi dưỡng bè lũ Polpot để dễ dàng sử dụng khi có biến. Dã tâm này 1 lần nữa VN phải tiếp tục cuộc chiến tranh mặt trận Tây Nam bẻ gãy con dao kề sườn. Và đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra TQ với tiêu chí đánh nhanh thắng nhanh hòng chiếm lấy Hà Nội và lập ra bộ máy phục tùng tuyệt đối như đối với Triều Tiên. Và cuộc chiến 1979 đó đã bị bẻ gãy ngay từ những ngày đầu. Vậy là 2 quốc gia đã xác lập 2 con đường riêng Triều Tiên và Việt Nam 2 đất nước đều có cuộc chiến huynh đệ tương tàn , bước ra từ đống đổ nát của chiến tranh, nhưng đến bây giờ đã đi về 2 hướng khác nhau. Việt Nam tuy vẫn phải lệ thuộc một phần vào TQ nhưng đã mở ra con đường ngoại giao mở cửa với các nước trên toàn thế giới, với chính sách ngoại giao đa phương, xóa bỏ hận thù để tập trung vào kinh tế và phát triển đất nước. Và đang tự chủ trong kinh doanh thương mại với toàn thể thế giới . Trong khi Triều tiên vẫn lùng nhùng với cuộc chiến tranh đang tạm đình chiến chứ chưa ký hiệp ước Hòa bình. Với cái ô bảo hộ dĩ nhiên TQ sẽ không bao giờ mong muốn Triều Tiên thoát khỏi sự lệ thuộc, càng không muốn Triều Tiên thống nhất cũng như kết thúc chiến tranh, vì điều này đi ngược lại với lợi ích của Trung Quốc. Bởi vì nếu chế độ gia đình trị của nhà họ Kim sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc Nam Bắc Triều thống nhất thì Người Mỹ, Nhật, Hàn sẽ lập tức xáp đến cạnh sườn TQ thêm vùng đảo Đài Loan và chuỗi đảo thứ 2 Okinaoa của Nhật Bản sẽ là cái khóa cửa vĩnh viễn cho giao thông biển của Trung Quốc ở đó những con tàu chờ dầu với tải trọng lên tới vài trăm ngàn tấn hết đường ngóc ngách. Chính vì nỗi lo sợ này nên TQ bắt buộc phải tính đến góc Nam vùng biển và đơn phương tuyến bố đường lưỡi bò mà không cần chứng lý lịch sử. Ngang nhiên chiếm đảo đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam lập đường bay quân sự và đồn bốt tuyên bố chiếm trọn biển Đông của Việt Nam với đường 9 đoạn cực kỳ phi lý. Thậm chí Trung Quốc còn nhòm ngó đến cả vùng biển Malacca và xa hơn nữa là Ấn Độ Dương . Trở lại với quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Thực tế thì nguy cơ chiến tranh xảy ra giữa Nam Bắc Triều không lớn, nhưng nó luôn được thổi phồng lên để 2 miền lúc nào cũng căng thẳng, điển hình là vụ việc 2 miền nã pháo vào nhau nhưng toàn nã vào chỗ không người. Thiệt hại thường không đáng kể. Nhưng kinh tế của bắc Triều tiên phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Trung Quốc bán cho triều tiên toàn bộ các mặt hàng nhu yếu phẩm, các mặt hàng chiến lược như dầu mỏ, khí đốt và công nghệ chế tạo máy. Đổi lại Triều Tiên xuất khẩu quặng, thủy hải sản sang Trung Quốc và xuất khẩu nguồn lao động rẻ mạt sang Trung Quốc. Trung Quốc muốn Triều Tiên phải lệ thuộc hoàn toàn và tuyệt đối vào Trung Quốc, thậm chí ngay cả trên bàn cờ chính trị, các cuộc đàm phán 6 bên đầu phải có sự đồng thuận của Trung Quốc và phải có lợi ích của Trung Quốc trong đó. Triều Tiên đã trở thành chư hầu đúng nghĩa của Trung Quốc lệ thuộc tuyệt đối vì chỉ cần TQ ngừng cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hoặc ngừng giao thương lập tức Triều Tiên rơi vào trạng thái bế tắc thậm chí tê liệt. Từ đời Kim Chính Nhật đã thấy rõ điều này nhưng ông ta đã không làm gì được hơn khi mà đã lún sâu quá vào sự phụ thuộc, mất quyền tự chủ đất nước Triều Tiên chìm vào thảm cảnh, đến những năm cuối của thế kỷ 20 mà vẫn còn xảy ra nạn đói thực là tai hại. Chiến tranh đã qua đi rất lâu rồi mà đất nước không thể phát triển lên được, lý do ở đâu? Đó là bị một ông lớn kìm kẹp không thể để Triều Tiên phát triển tự do, vì tự do đồng nghĩa với việc con chim sẽ tự bay đi mất. Vậy tại sao Kim Chính Nhật không lo cho dân chúng cái ăn cái mặc đất nước phát triển mà lại cứ đi lo việc sản xuất vũ khí hạt nhân, và phát triển tên lửa đạn đạo tầm ngắn tầm trung và cái ô hạt nhân làm gì, khi mà đất nước còn đang đói nghèo? Câu hỏi này rất nhiều người đã đặt ra, nhưng không ai có câu trả lời xác đáng! Chúng ta hãy quán xét : Nếu phát triển hạt nhân chỉ để bảo vệ đất nước thì thử hỏi với tiềm lực kinh tế và quân sự của Mỹ , Nhật, Hàn nếu đánh thực vào Triều Tiên thì mấy phút san phẳng đất nước Triều Tiên?? Chắc chỉ phút rưỡi là TT tê liệt. Điều này gia tộc họ Kim biết không? biết rất rõ. Kim Chính Nhật cũng biết rõ, chính vì điều này ông ta truyền ngôi lại cho con út là Kim Chính Ân mà Không Phải là Kim Chính Nam con cả, và Kim Chính Ân được gửi sang Thụy Sỹ du học từ còn nhỏ để thay ông làm cái việc mà Ông đã không làm nổi trong suốt cuộc đời đứng trên cương vị chủ tịch. Đó là thoát sự bảo hộ của Trung Quốc, chỉ có thoát khỏi sự bảo hộ thì đất nước và con người Triều Tiên mới phát triển lên được. Và để thoát được thì cần phải có lý do để đàm phán đó là sự đánh đổi và cam kết với các ông lớn. Chính vì vậy các cơ sở hạt nhân chính là điều kiện để cam kết và đánh đổi. Thực tế Trung Quốc không thích thú gì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân cả nhưng Triều Tiên bắt buộc phải phát triển nếu không thì chẳng có lý do gì để có thể đưa ra điều kiện để đàm phán cả, Và sẽ bị các ông lớn mua bán ngay trên lưng cũng như Kisinger đã bán đứng quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc vậy. Chính vì vậy ngay sau khi hoàn thành tên lửa đạn đạo tích hợp đầu đạn hạt nhân thì Kim Chính Ân đã loại bỏ ( một số người cho rằng Kim UL đã trừ khử chú dượng là Giang Thành Triết nhưng điều này không đúng, Ul chỉ hạ bệ chú dượng) một số thành phần thân Trung Quốc ra khỏi bộ máy và đề xuất đàm phán với chính phủ Mỹ và Hàn Quốc. Điều này làm Trung Quốc cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Để đỡ xấu mặt cho Trung Quốc nên cuộc gặp thượng đỉnh lần 1 ở Singapore Kim đã đến gặp Tập để lĩnh giáo về việc họp thượng đỉnh đó ai cũng biết cả rồi không nhắc đến nữa. Có 1 điều là sau đó Kim công khai ý định học hỏi Việt Nam về dường lối chính sách và đưa ra một số ý kiến và quyết định họp lần 2 ở Hà Nội ( Phải chăng Kim đã nhìn thấy cách mà Việt Nam bớt lệ thuộc vào Trung Quốc trong suốt những năm qua). Với đường di chuyển là đi tàu bọc thép qua Bắc Kinh, vậy thông điệp ở đây là gì? Tại sao không di chuyển bằng máy bay đến Hà Nội mà lại đi tàu? Và tại sao không ghé vào Bắc kinh tham vấn anh Tập. Sau đó lại ở lại thăm chính thức Việt Nam 2 ngày? Phải chăng thông điệp là : Chúng tôi vẫn đi theo con đường của các anh nhưng con đường đó chỉ có một con đường riêng của chúng tôi, việc chúng tôi dừng rẽ ở đâu, và đi đến đâu là việc của chúng tôi. Chặng đường của chúng tôi tuy có dài và đầy gian khó nhưng chúng tôi sẽ đến được nơi chúng tôi cần đến. Nơi chúng tôi đến cũng là đồng minh cũ của các anh và chúng tôi, hãy nhìn họ đi họ cũng như chúng tôi, tại sao họ đã thoát được cái bóng của các anh mà chúng tôi thì không? ...... Và rất tiếc là hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội đã không mang lại được kết quả gì cho cả 2 bên nhưng lý do tại sao và là gì? Cả Trump và Kim đều tuyên bố nguyên nhân là do Triều Tiên yêu cầu dỡ bỏ cấm vận kinh tế, nhưng phía Mỹ cho là Triều đòi dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận, phía Triều thì nói yêu cầu dỡ bỏ 6 điều luật. Rõ ràng là có sự bất nhất ở các phát biểu của cả 2 chính phủ. Và sau cuộc hội đàm thì cả 2 người đều tươi cười bắt tay vỗ vai thân mật và khen nhau, như vậy để thấy ở đây có 1 điểm bất thường tại sao không đàm phán được mà 2 ông vẫn vui vẻ và thân mật? phải chăng họ đã tìm thấy được điểm mấu chốt không phải từ cả 2 phía, mà nằm ở bên thứ 3 Theo người viết thì đây liệu có phải là lý do hay thực tế có lý do nào đó sâu xa hơn? Ta hãy thử xét về yếu tố tiên quyết mà Mỹ đưa ra với TT là gì? Đó là “ Phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên” và hãy quán xét yêu cầu mà TT đưa ra: Nếu phi hạt nhân trên toàn bán đảo TT thì phải là bao gồm cả Hàn Quốc nghĩa là đồng nghĩa với việc Mỹ rút toàn bộ tên lửa tầm ngắn và tầm trung khỏi Hàn Quốc, và rút toàn bộ quân lực Mỹ đang đồn trú tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng khu vực. Và tất nhiên 1 điều kiện nữa là đảm bảo cho chế độ hiện tại của Kim Chính Ân. ( Nghĩa là không có sự lật đổ hay đảo chính chế độ hiện tại) và chấp nhận chế độ nhà nước Triều Tiên hiện tại là một thực thể độc lập. Ngoài ra dỡ bỏ một số lệnh cấm vận. Như vậy nếu chỉ có vế sau thì chắc chắn Mỹ sẽ đồng ý vì những điều ở vế sau đối với Mỹ là quá đơn giản. Nhưng vấn đề ở vế đầu thì không đơn giản, Mỹ đồn trú quân sự ở Nam Hàn và Okinawa là để răn đe Trung Quốc và chiếm giữ yết hầu của biển Hoa Đông bảo vệ đồng minh Hàn, Nhật, và Đài Loan chứ TT không xi nhê gì. Mối đe dọa ko nằm ở Triều Tiên mà ở chỗ anh bạn to lớn phía sau. Nhưng Kim thì lo sợ cho sự an toàn của chế độ nếu một mai khi Kim dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân thì ko còn gì để ra giá trong khi trước sau đều là 2 ông kẹ kìm kẹp với đầy đủ vũ khí súng ống thì chế độ của Kim như trứng để đầu đẳng. Mỹ chẳng lật đổ Kim thì anh bạn to lớn cũng có thể đạp cho chính phủ của Kim 1 đạp nếu Kim cứng đầu định đi riêng con đường độc lập. Phải chăng chính vì lý do này mà Kim và Trump đã không thể đạt được thỏa thuận ngay tại Hà Nội? Dự là sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 tại một nước châu Âu nào đó ( có thể là Thụy Sỹ) khi mà Kim và Trump thỏa thuận được về lực lượng lính Mỹ ở khu vực biển Hoa Đông. Đây cũng chính là điều mà 2 chính phủ không nghĩ tới hoặc chưa bàn trước khi mà mọi tờ báo, hoặc mọi đồn đoán đều chỉ nghĩ tới việc phá bỏ các cơ sở hạt nhân, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm vận. Nhưng khi đi vào bàn cụ thể về mối đe dọa lại ko phải vì hạt nhân hay cấm vận mà là ở chỗ lực lượng lính Mỹ ở khu vực biển Hoa Đông. (Thực tế lực lượng này ko phải chỉ để đối phó với Triều Tiên). Trên đây chỉ là quan điểm riêng của người viết . Túy Lão – 3/2019
 5. Nếu cháu sinh đúng giờ này thì tính tình hay cấp táo nóng vội, mắt phải hơi kém có thể sẽ bị loạn thị, trên người dễ có vết mổ , khâu thuộc về dạ dày hoặc đường ruột. Cuộc sống cũng khá được may mắn hơn người. Duy chỉ có việc bị "ganh tài" nên lưu ý điều này. Có tài thì vẫn phải khiêm tốn chớ nên phô trương không cần thiết!
 6. Giờ sinh đều vào khoảng xxx nên cần phải check laị cho chuẩn xác rồi hãy xem
 7. Nhười nhỏ nhắn xinh xắn , tính yinhf ương ngạnh, Năm 3 tuổi hút chết. Trên người có vết chàm hoặc vết sẹo lớn, tuyến mồ hôi có vấn đề. Năm 26- hoặc 27 tuổi có thể có tai nạn về chuyện tình. Vợ chồng đến với nhau có ân tình, hoặc người giới thiệu. Sang năm 2019 có tin vui. Năm nay mọi việc rất khó khăn do điều kiện khách quan mang đến. Tháng 7 âm này tiêu tốn khá nhiều tiền mà chưa chắc đã được việc gì. Trong các ngày mùng 1,7,13 dễ có khách mang cơ hội đến. (tiếp đãi tốn kém)! :d
 8. Kiểm tra 1 trong những điều sau: 1) Sành ăn, ăn ngon, thích tụ tập ăn uống. 2) Đầu hoặc mặt dễ có vết sẹo( nhất là khu chân mày). 3)Răng hỏng sớm, hoặc tay chân có lần trặt trẹo? Hoặc có 1 bên tai nghe hơi kém không? Có từng bị viêm tai?
 9. BÀN LUẬN VỀ HẠN 49 &53 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TỬ VIHôm nay người viết bài muốn bàn luận về hạn 49 tuổi và 53 tuổi. Trong dân gian ta thường có câu: “ Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Câu này muốn nói lên 2 cái hạn liên tiếp trong đời người, vậy bản chất của cái hạn này là như thế nào? Đã có rất nhiều người viết đi tìm hiểu về cái hạn này, Có những người gán cho nó bằng những con số như 4+9 = 13; và 5+3 = 8; thêm cả độ số bát quái … huyễn hoặc nó lên, chẳng phải đó là gọt chân cho vừa giầy đó sao?Nhưng nếu ai biết sơ bộ về tử vi thì thực sự 49,và 53 không có gì lạ cả. Trước hết ai cũng phải thừa nhận : “ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NÀO CŨNG MẮC HẠN 49,53 Và nếu ai hiểu về Tử vi sẽ quán xét điều sau: Các cụ ta thường có nói đến năm tuổi : 13,25,37,49,và 61 (tính theo tuổi âm lịch). Trong tử vi khi lập Cục tính hạn sẽ có Nhị cục, tam cục, tứ cục, ngũ cục, và lục cục. như vậy ứng với 10 năm đại hạn của từng người theo cục là 2,3,4,5,6. Nếu đại hạn 10 năm tính cho nhị cục thì tương đương là 2,22,32,42… tương tự như vậy thì lục cục sẽ là 6,16,26,36….Bây giờ ta lại quán xét đến cung tam hợp trong tử vi gồm có Tuất, Ngọ, Dần ; Mão, Mùi, Hợi ; Thân, Tý, Thìn; Tỵ, Dậu, Sửu . Như vậy cứ cách 4 cung ta sẽ được 1 tam hợp cung. Quán xét tiếp đến đại hạn từ : 40 trở đi ( thực ra là từ 42 đến 46 tuổi) so với tuổi mệnh từ 2-6 tùy theo cục lập tử vi của mỗi người, thì đại hạn ngoài 40 tuổi là 1 tam hợp cục với mệnh, như vậy ở tuổi ngoài 40 sẽ luôn tam hợp cục với mệnh đây chính là điểm mấu chốt để các cụ lấy gốc tuổi năm hạn vào 49 tuổi vì các năm 13,25,37, và 61 không phải là tam hợp cục với mệnh. Ta lại thấy, tuổi 53 cách tuổi 49 đúng 4 cung. Cũng là 1 tam hợp cục. Đến đây mọi người chắc sẽ hiểu là trong tử vi quan trọng nhất là tam hợp Mệnh, Tài Quan, thì năm 49 tuổi và 53 tuổi gốc hạn đều vào ở cung này. ( Duy chỉ có cục nhị thì tuổi 49, 53 sớm trước 1 năm, việc này cũng giải thích là có người hạn đến sớm vào cuối năm 48 tuổi và cuối năm 52 tuổi).Vậy số nào phải chịu hạn 49, 53 nặng nhất? Đó là những số người có Mệnh không vững, hay nói theo cách dân gian là nhỏ khó nuôi: từ 1-13 tuổi thường ốm đau, hoặc nạn tai nặng, thì đến năm 49 tuổi và 53 tuổi sẽ dễ bị lại, và tất nhiên hạn chính sẽ không nặng bằng hạn chiếu được.Điều xấu nhất của hạn 49,53 là trong cung hạn này có đủ bộ Không Kiếp có thể dẫn đến táng mạng. Vậy những ai có thể có hạn 49 53 đủ bộ này ?? đó là những người có cung tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu và Mão, Mùi, Hợi và phải là người sinh vào giờ Dần, Thân và giờ Thìn, Tuất . Tuy nhiên mọi người không nên lo lắng xác suất gặp được điều này là rất khó. 12 người mới có 4 người đóng cung mệnh tại đó trong 4 cung đó lại xác suất 12 người có cung đó mới có 4 người sinh vào giờ đó. Và mệnh yểu thì mới táng mạng được. Còn tuổi 49, 53 hạn thì thường vào những người tuổi nhỏ hay ốm đau dặt dẹo thì sẽ bị, nhưng bù lại thì từ tuổi 13 đến 48 người ta thường được thành công hơn người. Đây cũng chính là luật trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. và hạn 49,53 có người nặng nhẹ khác nhau. Là số nên không ai giống ai. TL -26/12/2016
 10. Lo gì chứ vợ rất hiền, con ngoan có điều nét mặt con có chút u buồn
 11. Qua kiếp nạn 31 tuổi thì mới có thể đỡ đi được ít nhiều, tất nhiên là không được như cũ
 12. CANH BẠC. - Cuối cùng thì một phần của canh bạc đã lộ rõ, khi mà cô gái Nga đa đi đêm với Trung Quốc ( Phát biểu của người Nga về Biển Đông). Và Trung Quốc đang có nhưng bước đi để loại bỏ cô em Đài Loan ra khỏi cuộc chơi. Nhà cái vân là cô gái Huê Kỳ. Sau một loạt cấm vận đối với Nga và triển khai các hệ thống tên lửa đánh chặn. Cùng chiêu bài "cò rỉa" đã rỉa đến tận xương tủy của Nga (nền kinh tế Nga gần như lâm vào khủng hoảng- Với tiêu tốn không hề nhỏ trong cuộc chiến IS tại Syria). Vấn đề Ukrain đã tạm lắng xuống. Thì chính là lúc người Mỹ xoay toàn bộ trục về ĐNA - Thái Bình Dương. - Chuyến thăm của tổng thống Huê Kỳ lần này đến Việt Nam làm cho TQ lo ngay ngáy. Chả thế mà tờ thời báo Hoàn Cầu liên tục xuyên tạc. - Dự là chuyến thăm này của ông Obama sẽ hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương với VN và để củng cố thêm niềm tin với các nước Đồng Minh của Mẽo ( ấy là với VN cựu thù mà đại ca còn quan tâm thì các chú mang tên đồng minh cứ yên tâm). Đây là nước đi khá chiến lược của nhà Mẽo. - Ngoài ra còn hoạch định chính sách kinh tế bang giao giữa hai nước. Cho nên sau chuyến thăm này VN yên tâm sẽ có một dòng tiền kha khá chảy vào để VN có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tránh phải trông chờ vào anh hàng xóm to xác nhưng xấu tính. ( Sau chuyến này cổ phiếu nào có liên quan tới Mẽo chắc chắn lên ầm ầm..). - Hiệp định thương mại TPP là bước đàm phán tiếp theo. - Quan trọng và đặc biệt nhất vẫn là tuần tra trên biển và hợp tác các dịch vụ khác... ( Vấn đề mở tổng kho LB và nâng cấp các loại VK ở trong đó mới là đáng quan tâm các bác ạ. Còn mua bán mấy cái máy bay hay tầu chiến không thèm tính ...) Mượn tạm câu này của Gia Cát Lạng : " Muốn đánh Tào Công, phải dùng hỏa công. Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông". Nay Obama đa lập đàn cầu gió đông, sau này cho dù là phe Cộng Hòa hay Dân Chủ của Mẽo chỉ việc chờ gió đông nổi lên là "phù" thổi bay cái đảo nhân tạo nào đó. - Tiểu lộ Hoa Dung đã chờ sẵn chỉ e Quan Vũ bỏ lỡ cơ hội. (biết đâu nhân cơ hội đòi luôn cả Hoàng Sa)..
 13. Thì ra là gần nhà Lão Say
 14. Giáo sư gây sốc với tuyên bố đã “đuổi mưa” cho ngày 2/9 ở Hà Nội Thứ tư, 09/09/2015, 09:21 (GMT+7) (Văn hóa) - Võ sư, Giáo sư – Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh khẳng định, ông đã dùng phương pháp của mình để “đuổi mưa” giúp cho thời tiết Hà Nội ngày 2/9 không mưa và có gió nhẹ, phục vụ quốc lễ. >> Phát hiện mới phủ nhận người Maya tế thần bằng trinh nữ GS.VS Lương Ngọc Huỳnh và bản đồ mô phỏng về phương pháp đuổi mưa cho Hà Nội ngày 2/9 vừa qua. “Kỳ nhân” đã “đuổi mưa” như thế nào? Trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin Võ sư, Giáo sư – Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh khẳng định mình đã “đuổi mưa” cho ngày Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Cụ thể, vào lúc 1h18 phút ngày 1/9, trên trang facebook cá nhân, Giáo sư – Viện sỹ này đã đăng nội dung: “Theo dự báo thời tiết, từ đêm 1 đến hết 4/9, trời Hà Nội có mưa to rất to và giông tố. Đây là ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, không cho phép ảnh hưởng đến danh dự và uy tín Quốc gia. Ngày mùng 2/9, trời Hà Nội sẽ có gió nhẹ mát mẻ và không mưa để phục vụ cho Quốc lễ…”. Đồng thời, vị này cũng đưa ra một hình ảnh với các dòng chữ được ghi: “Bảo vệ Hà Nội 2/9/2015 khí hậu mát mẻ, trời khô” và kèm theo thông tin của mình ở dưới. Thông tin này sau đó đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của các thành viên cộng đồng mạng. Để làm rõ hơn về việc “đuổi mưa” này, chúng tôi đã liên hệ và có cuộc trao đổi với Võ sư, Giáo sư – Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh. Ông Huỳnh cho biết, ông là người sáng lập môn phái Lâm Sơn Ðộng, được Học viện An ninh Quốc gia Liên bang Nga phong hàm Giáo sư. Trước đó, ông được Viện Hàn lâm Chiêm tinh Mông Cổ phong danh hiệu Viện sĩ, do đã chọn Viện Hàn lâm này để gửi đề án về cách dùng khí công nâng cao sức khỏe và hiệu quả chữa bệnh. Giáo sư – Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh. Tại phòng khám ở phố Núi Trúc (Hà Nội), ông Huỳnh khẳng định, mình đã dùng phương pháp “khoa học thần bí” để “đuổi mưa” trong ngày 2/9. Theo GS Huỳnh, vào ngày 31/8, ông theo dõi dự báo thời tiết thấy có báo sáng 2/9, tại Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác và chiều hửng nắng dần. “Rất nhiều người bảo tôi rằng, ngày 2/9 là ngày lễ trọng đại của đất nước, làm thế nào ngăn mưa được thì tốt. Khi đó, tôi bảo để tôi sẽ tính toán, sẽ làm. Lúc 1h sáng 1/9, tôi làm và đưa lên facebook. Sau khi tôi làm, cả ngày 1/9 nắng rất đẹp. Đến chiều hôm đó, một số người có gọi và mong muốn tôi giữ cho ngày 2/9 thời tiết tốt. Tôi có hứa và nói sẽ cố giữ đến 4 giờ chiều, nhưng nếu cố giữ thì chiều tối sẽ mưa to. Sau đó đúng như vậy, đến lúc bắn pháo hoa thì chính khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng mưa…”, GS. VS Huỳnh cho hay. Vị này liên tục nhấn mạnh, ông là nhà khoa học nên nhìn mọi thứ đều dưới con mắt khoa học. Phương pháp ông dùng “đuổi mưa” là khoa học được thực hiện bằng việc đặt, biến các “cung” trong bát quái của Đạo giáo, đại diện cho các yếu tố cơ bản trong vũ trụ và “pháp” của Cửu Thiên Huyền Nữ (!?). GS.VS Huỳnh đã vẽ một bản đồ Việt Nam mô phỏng để giải thích phương pháp của mình. Đồ hình mô phỏng việc “đuổi mưa” cho ngày 2/9 ở Hà Nội của GS.VS Lương Ngọc Huỳnh. Ảnh được ông chụp và đưa lên facebook vào lúc hơn 1h sáng 1/9. “Muốn giải quyết vấn đề mưa thì phải đẩy được cơn mưa ra ngoài bằng cách tạo ra áp suất, bởi khi có sự chênh lệch áp suất trong không khí thì nó sẽ tự di chuyển mây. Mây bay đi được hay không là do gió…”, GS.VS Huỳnh nói và chỉ vào bản đồ. Ngay sau đó, ông bắt đầu “thi triển” việc đặt các “cung” vào quanh khu vực Hà Nội trên bản đồ để “đuổi mưa”. Bên trong quanh khu vực Hà Nội trên bản đồ, ông đặt cung khôn (thổ/đất – PV) và cho rằng, cung khôn nằm ở đây vì thổ với thủy tương khắc. Ông Huỳnh đặt tiếp các cung xung quanh theo chiều thái dương (ngược chiều kim đồng hồ – PV). Tất cả khu vực bên ngoài, ông đặt cung ly (hỏa/lửa – PV). “Để dung hòa hai cung này và giữ cho Hà Nội mát thì đặt xung quanh cung tốn (phong/gió – PV). Trong quá trình này, để hỏa khí bên ngoài mạnh cho cơn gió đảo chiều, chạy ngược hết ra. Đây là phương pháp làm giãn mây, tạo trạng thái đảo chiều…”, vị này giải thích. Tuy nhiên, theo GS.VS Huỳnh, đây chỉ là bản đồ mô phỏng còn thực tế “đuổi mưa” ông làm ở “trên trời” và đặt rất chính xác (!?). Theo ông, quan trọng nhất để “đuổi mưa” là các “pháp” được để trên trời và khi ông đã đưa “pháp” lên trời thì không một pháp sư nào trên thế giới có thể giải được. Ông nói: “Muốn viết “pháp” phải có ấn quyết. Trước khi làm quyết phải có “pháp” vào tay của mình va làm thế nào để đẩy “pháp” lên thì thổi. Trước khi thổi “pháp” đó ra phải có thần chú. Khi tôi đã đưa pháp lên trời thì không một pháp sư nào trên thế giới có thể giải được, vì làm sao có thể biết được tôi đặt quẻ, pháp ở vị trí, góc nào…”. Vị này cũng nhấn mạnh, “pháp” là bí mật của pháp sư, chỉ được “mật khẩu tâm truyền”. “Ở Việt Nam, chỉ có một mình tôi biết những thứ này, còn tất cả những người khác nói có thể làm được thì tôi đố luôn! Bây giờ, tôi có thể thách tất cả các pháp sư ở Việt Nam có thể làm được, tôi bảo chỗ này mưa, tôi đố ông làm được nắng. Ngược lại, nếu người khác bảo nắng, tôi có thể làm mưa. Việc này hoàn toàn có thể thi thố và thành lập một hội đồng khoa học để chứng minh. Còn tất nhiên có xác suất chứ chẳng ai khẳng định được, nhưng trên 70% là thắng lợi. Như thế tốt lắm rồi”, GS.VS Huỳnh bày tỏ. Theo ông, với năng lực hiện tại, cơn mưa chuẩn bị diễn ra, ông có thể làm trong khoảng 1 tiếng để “đuổi mưa” và cơn mưa đang diễn ra, ông có thể làm để trong vòng 15 phút sau đó mưa tạnh. Việc làm này có thể thực hiện ngay trong một quán cà phê bình thường. Làm mưa “vàng” cho Ninh Thuận? Theo GS.VS Huỳnh, “đuổi mưa” là một quá trình làm chứ không phải ai cũng làm được. Những người làm phải học và có đủ đức, tài, tầm, duyên, phúc, theo sự chân truyền của sư phụ và không phải ai học phong thủy cũng có thể làm. Nếu làm không đúng sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Khi ông làm, theo tuổi, năm sinh vào cung nào, ông sẽ đứng hướng chính xác và không ai biết được hướng đứng đó. Bản đồ mô phỏng ông Huỳnh vẽ cho phóng viên quan sát phương pháp “đuổi mưa”. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, GS.VS Huỳnh khẳng định, ông không chỉ “đuổi mưa” cho lễ 2/9 ở Hà Nội mà còn thường xuyên “đuổi mưa” hay “tạo mưa”, làm lệch đường di chuyển của một số cơn bão lớn… Thậm chí, vị GS.VS này còn cho hay, chính ông đã tạo cơn mưa “vàng” ở Ninh Thuận hồi tháng 6/2015. “Lúc đó, trong Ninh Thuận nắng to liên tục và hạn hán, dân kêu trời. Một số người dân Ninh Thuận là bệnh nhân ra bảo thầy có thể giúp được tỉnh của con không. Tôi có dùng “phương pháp thần bí” làm và từ khi tôi làm đến 5 ngày sau thì Ninh Thuận có mưa. Báo chí cũng viết về cơn mưa đó rất nhiều. Tôi có đưa lên facebook nói rõ là mưa từ thời điểm nào, đến thời điểm nào, bắt đầu từ ngày 18 mưa đến ngày 24. Một số em ở Ninh Thuận còn điện ra bảo thầy làm bớt mưa đi không ngập”, GS. VS Huỳnh kể. Khi chúng tôi đặt nghi vấn về khả năng và hỏi ông có dám đối chất với các nhà khoa học cũng như dám làm thử nghiệm không, GS.VS Huỳnh khẳng định, ông sẵn sàng. “Tôi biết có nhiều người còn nghi vấn, chưa tin nhưng tôi là một nhà khoa học nên nhìn mọi việc dưới góc nhìn khoa học. Tôi sẵn sàng đối chất và giải thích cho mọi người. Nếu cần có thể mời cả hội đồng khoa học theo dõi. Trong thời gian tới, những gì tôi làm sẽ đưa công khai lên facebook để mọi người theo dõi”, GS Huỳnh nói. Ông cũng tái khẳng định, sẵn sàng làm thí nghiệm “tạo mưa” hoặc “đuổi mưa”, kể cả những trận mưa đang diễn ra. - Lão say thấy có bài này nên coppy vào đây để anh chị em phân tích dùm .
 15. cháu sinh giờ dần. Tính tình thường bất nhẫn hay cãi dù đúng hay sai. Trên người hay có nốt son
 16. NHÀN ĐÀM Canh bạc Châu á Thái Bình Dương đã bắt đầu. Ngay từ lúc chia bài "khựa" đã muốn làm chủ cuộc chơi cậy mình có chút kinh tế mấy năm nay thổi bong bóng xà phòng, khoe khoang nay khựa đã định ra luật chơi. Đòi các ông láng giềng phải dốc vét vốn liếng mới có thể tham gia canh bạc. Xem ra canh bạc này không phải là ván bài mạt chược, hay xì tố mà nó thực sự là sòng "Xóc đĩa", chiếu bạc Biển đông hay Hoa Đông? Ai trường vốn và có kinh nghiệm sẽ là "nhà cái". khựa ban đầu muốn dùng đòn phủ đầu đè bẹp Nhật bủn cướp Senkaku lập khu nhận diện phòng không biển Hoa Đông nhưng vấp phải cái đầu lạnh của Sinzo Abe cùng lúc Triều tiên có hàng loạt động thái thoát khựa (điển hình Kim D Ấn trảm Giang Thành Triết). và cam kết bảo vệ đồng minh của Huê Kỳ , chiến lược của khựa lập tức thay đổi. khựa tràn xuống biển đông ép Phi Luật Tân cướp trắng trợn bãi cỏ rong, và tuyên bố đường 9 đoạn (mặc dù không có bằng cớ) . Tiếp theo khựa bồi lấp đảo đá của Việt Nam và thăm dò ngầm Ấn Độ Dương . khựa đã đã vô tình hay cố ý lôi kéo các bên vào chiếu bạc, gây chia rẽ cộng đồng Asian bằng cách chơi với Thái nịnh Cam nhử Malaixia và o ép Việt. - Xét về cục diện chiếu bạc hiện nay tạm chia bên lẻ bên chẵn (Âm , Dương hay sấp ngửa) và có cả bên cò rỉa là lúc âm lúc dương. Dĩ nhiên là khựa đang tạm làm minh chủ ở bên âm (bóng tối, tham vọng, âm thầm, âm mưu..và âm ...một số thứ) theo đóm ăn ăn tàn khựa hiện đang có một số thằng .. - Bên Dương (Ánh sáng, phơi sáng, quang minh, chính đại chính nghĩa...và dương...một số thứ) đương nhiên là nhiều hơn (tạm thời coi Mỹ làm minh chủ - nhưng chưa chắc chắn ...) gồm các bên có lợi ích chính đáng về tự do hàng hải, quyền tài phán, và chủ quyền quốc gia. - Các bên nửa âm nửa dương tạm thời có Nga, Hàn ... và một số quốc gia khác. Vào chiếu khựa đã muốn chơi gian muốn cướp hết của hàng xóm lân cận định loại khỏi cuộc chơi các thành phần nhỏ. Khựa đã thò cái lưỡi tham lam sang Hoa Đông lập tức Nhật rút súng nổ cái "đòm" khựa vội vã ngoảnh sang trái đập thẳng vào Phi Luật Tân và tiện tay dắt dê vơ luôn của Việt Nam ta 5 cọc tiền (5 đảo đá) Cú chộp giựt này của khựa làm các bên le ve bừng tỉnh. Lập tức Mã lai Anh đô triển khai găm dao kiếm theo sau. Triều tự hiểu là mình đang bên cạnh thằng ăn cướp, nên vụ khuấy động mấy ngày qua là lời cảnh tỉnh cho khựa là ông đem tiền đi đánh bạc mà quên là thằng em ăn thèm vác nặng đang bị bỏ đói bao nhiêu năm ( Chứ trình độ của Triều và và Hàn nã pháo lên đầu nhau mà ko gây thương vong - chuyện lạ , chẳng qua là anh em nhà đó mang phèng phèng ra gõ ). Vụ nã pháo của anh em Hàn Triều cũng là thông điệp của Kim Chính Ân nói với Phác Cận Huệ là bà chớ có nửa nạc nửa mỡ chuyện trong nhà không lo lại lo chuyện thằng hàng xóm... - Khựa đang có âm mưu định bắt tay với Mỹ thỏa thuận canh ty chia chác. Liệu kịch bản bán đấu giá trên lưng có xảy ra như khi VNCH bị mắc khi để mất Hoàng Sa về tay khựa?? theo ngu ý lão say chắc là không. Bởi nếu Mỹ bán rẻ mình cho khựa tất nhiên Nhật bản và Ấn độ sẽ nổi giận như vậy Mỹ mất nhiều hơn được . Vì vậy chuyến thăm Mỹ tới của Tập Cẩu Bình chắc chắn sẽ có ko được như ý khựa. Vậy lễ duyệt binh mùng 3-9 tới đây thì ???? khựa sẽ rêu rao là thành công tốt đẹp.. câu hỏi đặt ra là Nga , Hàn sẽ dự như thế nào?? - Nga tất nhiên đang cần khựa về kinh tế tất nhiên sẽ ra vẻ ủng hộ - Hàn thì sao? Phác Cận Huệ hứa sẽ sang tham dự nhưng đó vẫn chỉ là lời hứa khi mà cả Mỹ và Triều đều phản đối vậy chưa chắc PCH sẽ sang đúng lịch có thể kịch bản như của bà Markel khi đến Nga sẽ lặp lại. - Lúc này kinh tế khựa đang đau bụng khi mà chỉ số chứng khoán lao dốc. khựa phải dốc vét cả quỹ lương hưu để cứu dòng vốn đầu tư và bất ổn trong 2 vụ nổ có dính dáng đến chính trị của phe lợi ích nhóm đang làm khựa đau đầu. Câu hỏi đặt ra là nếu đau bụng tức ngực như thế liệu khựa có còn khuấy động chiếu bạc nữa không??? có rất nhiều người nói rằng khi đau bụng đi tả thì khựa sẽ giảm căng thẳng bên ngoài nhưng với thiển ý của tôi càng đau bụng khựa càng khát nước trên chiếu bạc cũng giônngs như Tào Tháo và Lưu Bang khi xưa trúng tiễn chỗ hiểm nhưng vẫn cố úy lạo quân sỹ. Vậy tình hình chiếu bạc tới đây còn nhiều diễn biến phức tạp chúng ta hãy chờ xem.
 17. năm nay cơ hội lên xe hoa đấy! Nên sinh năm nay
 18. Đại vận tốt của cháu năm 45 tuổi trở đi đại vận 35 tuổi còn nhiều gian nan. tuy đại vận này là tiền đề cho vậm sau, giữ lấy đức chính sẽ tốt
 19. Năm nay công việc có thay đổi nhỏ, Chưa thấy kết hôn, chuyện tình cảm có thể có thị phi dẫn đến tan vỡ Chồng có chiều cao trung bình hơi xương, gò má cao lồng mày rậm thích ăn nhậu
 20. @Hueduong: Lá số của bạn đã bị lỗi
 21. @Thuytn : Tôi xin lỗi vì lâu nay bận ko lên được DĐ nên ko biết hôm nay đọc mới thấy bạn hỏi: Số phận thật khắc nghiệt, bạn cũng đừng nên buồn nhiều con người ta đôi khi khó tránh khỏi bệnh tật, Những ngày này theo tôi bạn và con nên về bên cậu ấy để cậu ấy được ấm áp vui vẻ có thêm sức chống chọi với căn bệnh quái ác này. Việc làm ăn cũng cần nhưng cần nhất lúc này là bạn và con bạn ở bên cậu ấy. Mong rằng cậu ấy sẽ qua được bệnh tật !
 22. có lẽ vẫn là trước 9h. nếu bạn cần kiểm chứng chính xác hãy vào địa chỉ sau: thamvu_viquan@yahoo.com sẽ được kiểm chứng giờ sinh.
 23. Cụ ơi lão say có được không đấy : Nghe đến sách Tử vi và Tướng pháp là thấy nòng nọc chạy khắp người rồi!!
 24. Cháu chính xác sinh giờ Thìn cháu gái ạ! yên tâm năm 32 tuổi sẽ có mối tình đi đến chung kết . Bạn không có ai (người âm) theo cả đó chỉ là chuyện tào lao. Do các sao tình duyên tình cảm của bạn không được tốt lắm nên trong tình cảm bạn dễ mắc kẹt, bạn không có ai định hướng cho các tình huống tình cảm trong đời, Bạn hay rơi vào bế tắc và xử sự theo lý trí chính điều đó dẫn đến bạn dở khóc dở cười trong tình cảm. Tôi chắc chắn một điều không ít người sẽ đánh giá bạn là "kiêu" hay cậy tài. Bạn cần thay đổi một chút trong tâm tính đi cơ hội sang năm lên xe hoa sẽ lớn.