• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  983
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  54

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Nếu không sống chung với bố mẹ thì chọn hướng Bắc-Nam-Đông và Tây Nam.
 2. Cần phải có kiến thức lý học mới hiểu hai từ Tuyệt mạng. Nó ko có nghĩa là chết chóc mà chỉ để hiểu là xấu khi kết hợp hai quẻ Khảm, Khôn so với quẻ khác. Mạng trạch theo quẻ ko dùng để luận tuổi xem hợp hay không mà người ta cần có cac quan hệ Thien Can-Địa Chi-Mệnh Cục
 3. Theo Lạc Việt thì cậu là Khôn, không phải Tốn.
 4. Hì, chung cư cao cấp đục vào mắt. THế mới phải có chiêu thức mà chiêu này thì chỉ có MĐQ nghĩ ra , kakaak
 5. Thì muốn hỏi gì cứ hỏi trên diễn đàn này luôn.
 6. Vậy thì sẽ có nhiều cặp vợ chồng chết lắm rồi cháu nhé. Hỏi thầy bói xem vì sao lại là tuyệt mệnh, vì sao cháu phi cung Khôn mà không phải là cung Tốn ? vì sao lại chết được ? Chú bảo là cháu phi cung Tốn rất hợp với cung Khảm có tin không ?
 7. Đến được với nhau hay không , đi tới cùng hay không thì chỉ cần có một tình yêu đích thực. Tuổi tác quan trọng nhất là khi sinh con vào năm hợp Cha mẹ
 8. Hợp, yêu nhau là lấy luôn. Chúc hạnh phúc. Khi nào chuẩn bị sinh con thì quay lại đây xem năm sinh cho hợp.
 9. Năm gần nhất theo quan điểm của tôi là Kỷ Hợi , còn sinh con trai hay gái thì lại là câu chuyện khác. Phong thủy thật tốt thì có nhiều cơ hội sinh con trai.
 10. Còn có ngày 25/6 âm là tạm dùng được
 11. Cảm ơn Thầy Lái, thầy toàn cho ra lò hàng khủng thế này thì người ta dị nghị PTLV toàn ông tập tạ tay to
 12. Các bạn chưa đủ bài viết để starting topic, các bạn nên tham gia các bài viết để đủ số lượng. Cần phải tham gia nhiệt tình diễn đàn, có đóng góp thì lúc đó các bạn sẽ nhận được thông tin bổ ích Thân ái HTH
 13. Bạn có thể vào mục tư vấn Phong thủy để hỏi
 14. Cảm ơn Aygia
 15. Hiện tại Sư Phụ Thiên Sứ đang ở Mỹ, các bạn có thể liên hệ với Thiên Luân, Thiên Đồng, Anh Hạt Gạo Làng, Nhị ĐỊa Sinh để nhờ giúp đỡ. Rất tiếc tôi ở Hanoi nên ko giúp đượcgia đình, Chúc em trai vạn sự an lành. Thân ái HTH
 16. Ban Quản Trị thông báo cập nhật danh sách thành viên đã cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân qua email và link đăng ký Các bạn lưu ý khi đưa ảnh CMT vào form đăng ký không copy link mà đưa ảnh trực tiếp vào form theo hướng dẫn như ảnh dưới đây: DANH SÁCH 1.Phan Bá Lưu 2.Tân Trần 3.Nguyen Quoc Duy 4.Nguyễn Thiên Lộc 5.Nguyễn Văn Lưu 6.Phan Kiều Trung Quốc 7.Long Võ 8.Windwindhill 9.Bùi Thanh Liêm (chưa có nick, đang đơi) 10.Thienan 11.Ha Quoc Huy
 17. Chào Aygia 1. Việc thu gọn đã diễn ra hai năm nay và ko đem lại dấu hiệu khá hơn nên SP Thien Sứ mới quyết định mở rộng và làm mới lại diễn đàn. Tôi cũng lường trước được việc quản lý và do đó sẽ cần các MOD quản lý từng chuyên mục nhỏ. Các SMOD sẽ tuần tra hàng ngày trên tất cả các chuyên mục nhưng nhiệm vụ chính sẽ là của mod trong topic mình phụ trách. Việc này tôi đã từng làm SMOD của một vài diễn đàn rồi nên cũng sẽ làm theo cách này.Bạn cũng yên tâm là tôi từng làm CEO quản lý 200 nhân viên với các chi nhánh nên với trung tâm thì cũng ko gặp khó khăn. 2. Việc đăng ký như hiện nay cũng đảm bảo việc hạn chế những thành viên có nhu cầu hỏi một hai lần rồi thôi. Thứ nhất việc tư vấn của chúng ta là vô nghĩa nếu Thành viên đó ko nghiêm túc hỏi và tôn trọng những tư vấn đó. Tôi thực sự cần thành viên nghiêm túc và những câu hỏi từ đó sẽ nghiêm túc. 3. BQT cũng có dự định mời thêm nhiều các môn phái khác, các nhà Nghiên cứu, Phong thủy gia khắp nơi cùng tham gia. Chúng ta tạo ra sân chơi cho họ nhưng tất nhiên, "Chợ" cũng phải có nội qui và cần quản lý rất chặt. 4. Với phần trao đổi học thuật của riêng Sư Phụ thì sẽ có một khu vực riêng và Sư Phụ đồng ý cho ai post bài thì người đó sẽ được post. Nếu post vào sai các chuyên mục khác thì sẽ delete bài. Sẽ có những tranh luận xảy ra nhưng đó mới là sân chơi và chúng ta cần có hành lang qui định cho sân chơi đó. 5. Trung tâm không phải là giai đoạn đầu mà giai đoạn này là giai đoạn làm mới mình. Không có tiền thì không làm gì được vì ai sẽ là người trả tiền cho các chi phí của Trung Tâm ? 6. Việc bàn luận về việc thay đổi lại diện mạo của trung tâm đã được xây dựng rất qui mô cách đay 2 năm, sau đó lại quay về số 0. Vấn đề là đinh hướng, qui định, pháp chế đầy đủ nhưng vì sao lại không thực hiện được ? Đúc rút kinh nghiệm nên lần này không bàn nhiều mà thực hiện, sai đâu sửa đó. 7.Cac chuyên mục mở rộng sẽ được tiến hành sớm nhât là 20 âm lịch này và vẫn đợi các ý kiến từ phía BQT HCM mà Thiên Luân đại diện. Với kinh nghiệm của Aygia, tôi chắc chắn sẽ mời bạn tham gia cùng ban quản trị sau khi gặp gỡ bạn cùng ACE Hà Nội. Thân ái
 18. VÌ SAO LẠI PHÂN LOẠI ĐÔNG – TÂY TRẠCH TRONG PHONG THỦY ĐỊA LÝ - BÁT TRẠCH? Hoàng Triều Hải. Bản quyền thuộc về TTNC Lý học Đông phương và tác giả Phong thủy địa lý (PTĐL) được ứng dụng rộng rãi trong kiến trúc xây dựng và nếu ai quan tâm tới PTĐL đều biết cách tính hướng hung -cát của các hướng đối với chủ nhà, sẽ có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu đối với trạch Chủ. Cung mạng trạch chính là cung bản mạng của chủ nhà và trong môn Bát Trạch sẽ chia mạng trạch làm hai nhóm: Đông tứ trạch (hay còn gọi là Đông trù) và Tây tứ trạch (hay còn gọi là Tây trù). Tuy nhiên, ít ai đặt câu hỏi vì sao lại chỉ có hai nhóm mà không phải là 4 nhóm ? Hoặc sao không phải là Bắc tứ trạch hay Nam tứ trạch ? Có thể nói rằng: việc ứng dụng Phong thuỷ trong cổ thư chữ Hán, coi như là một tiên đề miễn bàn cãi. Đó chính là nguyên nhân để bộ môn Phong thuỷ vốn dĩ là khoa học, trở thành mê tín dị đoan. Từ cái trên nền tảng kiến thức của Phong thuỷ Địa lý Lạc Việt, nhằm khẳng định tính khoa học trong bộ môn Phong thuỷ và thêm các yếu tố để chứng minh sự chính xác trong việc đổi chỗ Tốn-Khôn - Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt của PTĐL Lạc Việt, kết hợp với những tri thức khoa học hiện đại, tôi cố gắng trình bày cái hiểu của tôi cho vấn nạn này. Rất mong được mọi người đóng góp ý kiến cho vấn đề thêm hoàn thiện. I. NHÓM ĐÔNG TÂY TRẠCH: Trước hết, hãy xét tới cách chia nhóm, vì sao lại chia nhóm : Đông –Tây chứ không phải là Nam-Bắc? Trước hết, chúng ta xét đến quĩ đạo của trái đất quay quanh mặt trời sẽ tạo ra Ngày & Đêm, Sáng-Tối. Và theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành (ÂDNH) tương ứng sẽ là cặp phạm trù Dương và Âm. Nửa phía Tây của trái đất là ban ngày thì nửa phía Đông của trái đất sẽ là ban đêm. Ngược lại, khi nửa trái đất đón ánh sáng mặt trời thì cả hai nửa bán cầu trên (Bắc bán Cầu) và dưới (Nam bán Cầu) đều là Ngày hoặc đều là Đêm. Do vậy Đông – Tây mang tính qui luật Âm Dương: Âm trưởng Dương tiêu, Dương trưởng Âm tiêu mô tả sự vận động của tự nhiên nên tính qui luật đó được phân chia thành nhóm chịu tác động của qui luật tự nhiên đó. Trong sự vận động của trái Đất, ngày và đêm - tức Đông Tây - chính là chịu sự tương tác trực tiếp của vũ trụ. Do đó, cổ nhân đã phân định Đông & Tây trạch. Xin được lưu ý rằng, qui luật này là mô tả sự vận động Âm-Dương và không có nghĩa là Đông và Tây sẽ áp dụng cho người sinh vào buổi sáng hay buổi tối. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, trục từ trường trái đất được tính theo cực Bắc và cực Nam của trái đất, nhưng nếu xét theo phương thẳng đứng thì chúng ta nhận thấy trục trái đất theo phương thẳng đứng lại là trục Tây Bắc-Đông Nam tức là trục Càn-Khôn (336,5 độ trên la kinh là sơn Hợi thuộc quẻ Càn-hướng Tây bắc) do trục biểu kiến theo cực Bắc-Nam của trái đất nghiêng 23,5 -24,5 độ so với trục đứng. Như vậy Hậu thiên Lạc Việt Bát quái đồ mô tả trục Càn-Khôn chính là trục thẳng đứng so với mặt phẳng quỹ đạo của trái Đất. Tức đường Bạch Đạo. Trong phong thủy Bát trạch thì Bắc-Nam được coi là trục Phúc Đức (Diên Niên) của người Đông tứ trạch và theo Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Viêt, chúng ta lại thấy được sự mô tả trục biểu kiến của sự vận động trái đất bằng trục Càn-Khôn <tức là Cha-Mẹ (hướng Tây Bắc-Đông Nam) và theo Phong thủy địa lý Lạc Việt thì Càn-Khôn chính là trục Phúc Đức (Diên Niên) của người Tây tứ trạch , và trục Tây Nam (tốn)- Đông Bắc (cấn) là trục Sinh-Tử. Những người thuộc Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch lại tiếp tục được phân chia thuộc nhóm nào dựa trên cơ sở Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt (theo các phương pháp truyền thống là Lạc Thư phối Hâu Thiên Văn Vương ) là nhóm gồm các quẻ tương ứng với hướng trên Hà Đồ , sẽ là hướng hợp với chủ nhà có mạng trạch được tính theo năm sinh của chủ nhà theo bảng tính Bát Trạch tam nguyên. Dựa trên Hà Đồ mà năm sinh được quy thành Quẻ tương ứng với Cung mệnh của chủ nhà. Đông tứ trạch gồm: quẻ Khảm-Ly-Chấn-Tốn tương ứng với các hướng là : Bắc-Nam-Đông-Tây Nam theo PT ĐL Lạc Việt trên cơ sở Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt .Còn theo cổ thư thì các hướng Bắc-Nam-Đông-Đông Nam trên cơ sở Lạc Thư phối Hâu Thiên Văn Vương. Tây tứ trạch gồm: quẻ Càn-Khôn-Cấn-Chấn tương ứng với các hướng là : Tây Bắc-Đông Nam –Tây- Đông Bắc theo PT ĐL Lạc Việt trên cơ sở Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt . Còn theo cổ thư thì các hướng Tây Bắc- Tây Nam –Tây- Đông Bắc trên cơ sở Lạc thư phối Hâu Thiên Văn Vương. Hà Đồ được sắp xếp theo chiều tương sinh ngũ hành của các quẻ mà ý nghĩa của số quẻ cũng như ngũ hành theo số của Lạc Thư được sắp xếp theo chiều ngũ hành tương Khắc của chữ Vạn) : 1-6 thuộc hành Thủy, 3-8 thuộc hành Mộc, 2-7 thuộc hành Hỏa và 4-9 thuộc Hành Kim. Ở đây đã có sự gượng ép khi đưa 4-9 vào hành Hỏa và 2-7 vào hành Kim khi mà Hà Đồ sắp xếp theo chiều ngũ hành tương Sinh. Rất nhiều cuốn sách và tác giả đã đề cập tới ý nghĩa và ngũ hành Hà Đồ và Lạc Thư, nhưng khi sắp xếp trên Bát quái cửu cung thì hoàn toàn không đề cập tới Hà Đồ. Vấn đề ở chỗ, có sự gượng ép từ ý nghĩa của các con số trên Ma Phương 3x3. tuy có sự trùng hợp, nhưng ý nghĩa giữa Bát quái đồ và Ma Phương 3x3 lai khác nhau. Nếu sắp xếp các con số theo Hà Đồ và Bát Quái theo tượng Số Ngũ Hành tương sinh ( bỏ qua sắp việc sắp xếp Quẻ theo hướng). Theo cách đó, ta sẽ được Hà Đồ Phối Hậu Thiên Lạc Việt. Có lẽ quá cứng nhắc khi nhất định phải sắp xếp sao cho khi cộng hàng dọc và hàng ngang để luôn có tổng là 15 đã làm mất đi ý nghĩa của chiều ngũ hành tương sinh trên Hà Đồ. Để tìm hiểu thêm về Ma phương 3x3 và Hà Đồ sẽ phân tích ở một bài viết khác. Tham khảo thêm về lý thuyết Hà Đồ Phối Hậu Thiên Lạc Việt - Đổi chỗ quẻ Tốn (tây nam)- Khôn (đông nam) qua các bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh có nick name Thiên Sứ Lạc Việt, là người phát hiện phục hồi và ứng dụng lý thuyết này. Tính hợp lý và thống nhất được thể hiện thêm trên các yếu tố sau; 1/ Trong các cuốn sách về Huyền Không cũng như Kinh Dịch đều đề cập tới ý nghĩa,biểu tượng của các con số trong Hà Đồ và Lạc Thư. Ý nghĩa của Hồng Phạm Cửu trù với Lạc Thư và Hà Đồ sẽ không bàn kĩ ở bài viết này. Tuy nhiên ta có thể nhận thấy sự sắp xếp nguyên gốc của Lạc Thư (từ chữ Tỉnh mà tổ tiên sáng tạo ra Lạc Thư – theo Gs.Lương Kim Định) là sự đối lập của các cặp quẻ mà ngũ hành xung khắc trên hình chữ Vạn. Trong cuốn Thẩm thị Huyền Không của tác giả Thẩm trúc Nhưng, có đề cập tới cát hung của cửu tinh trên Hà Đồ nhưng chỉ để tham khảo. Nếu ta bỏ qua Hướng trên Hà Đồ mà chỉ ghép các Quẻ theo chiều ngũ hành tương sinh, chúng ra sẽ có đồ hình Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt. 2/ Trên Tiên thiên Bát quái đồ, chúng ta sẽ thấy xuất hiện 8 tam giác đối nhau qua đỉnh. Mỗi cặp tam giác đối nhau có tổng số hào Âm và tổng số hào Dương luôn bằng nhau .Đây chính là định luật bất dịch của Tiên thiên Bát quái đồ.- Nếu chúng ta áp dụng định luật này đối với Lạc Thư phối Hậu thiên bát quái Văn Vương, định luật này bị phá bỏ hoàn toàn. Ví dụ : Càn - Tốn có tổng số 5 hào Dương+1 hào Âm. - Nếu chúng ta áp dụng định luật này đối với Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt: hoàn toàn thỏa mãn định luật của Tiên thiên bát quái đồ. Ví dụ : Càn-Khôn có tổng 3 hào Dương + 3 Hào Âm. “Không có gì xảy ra trên vòm trời xanh kia mà không có phần đối xứng lại ở quả đất này” II. Ý NGHĨA CÁT HUNG ĐỐI VỚI TRẠCH CHỦ 1. Đông tứ trạch: Khảm – Ly - Chấn - Tốn, theo Địa Lý phong thủy Lạc Việt tương ứng với các hướng Bắc- Nam – Đông – Tây Nam. Vì sao lại xếp nhóm các Quẻ này vào nhóm Đông tứ trạch mà không phải là hướng khác ? Theo phép Qui tàng dịch thì các cặp quẻ thuộc Đông trạch khi phối hợp với nhau, thì được Cát hướng tức là các quẻ Sinh khí (Cấn), Phúc Đức (Càn), Thiên Y (Đoài), Phục Vị (chính là quẻ đó). Nếu phối hợp với các quẻ thuộc Tây tứ trạch sẽ gặp Hung hướng tức là hóa thành các quẻ Ngũ Quỉ (Tốn), Lục Sát (Ly), Tuyệt Mạng (Khảm), Họa Hại (Chấn) 2. Tây tứ trạch: Càn – Khôn - Cấn - Đoài ứng với các hướng Tây Bắc – Đông Nam - Đông Bắc – Tây. Khi phối với các quẻ cùng nhóm sẽ được các quẻ Cấn - Càn - Đoài - Khôn thành Phục vị và phối hợp với các quẻ thuộc nhóm Đông tứ trạch sẽ thành các quẻ Tốn - Khảm - Ly - Chấn Tên của các Hướng biểu trưng cho mức độ Cát –Hung chứ không phải là ý nghĩa theo nghĩa đen của từ, vì mức độ Cát-Hung còn phụ thuộc nhiều yếu tố quan trọng khác trong phong thủy. Còn lý do vì sao quẻ Càn - Cấn - Đoài - Khôn Phục Vị lại được coi là Cát và KHảm -Ly -Chấn-Tốn lại bị coi là Hung thì xin được trình bày ở bài viết khác. Con cảm ơn SP Thiên Sứ đã góp ý cho bài viết của đệ tử. Hà nội tháng 4 năm 2016 Mạnh Đại Quân (hth)
 19. Quay trở lại vấn đề của TD đưa ra: 1. Khu vực hiệu quả nhất của bát trạch tính từ tâm: Trái đất tròn nên từ tâm tới các điểm trên bề mặt có R bằng nhau. Vậy nên có thể nói rằng Địa khí Trái đất phân bố đêu trên bề mặt trái đất và tất nhiên không có chỗ nào hiệu quả hơn chỗ nào. 2. Tại điẻm cực Bắc và cực Nam, với điều kiện là đúng đỉnh tức là kim la bàn chỉ hướng Nam hoặc Bắc cho 8 hướng. Điều này SP Thiên Sứ có bài viết phân tích rồi. Việc phân chia làm hai mệnh trạch theo Đông - Tây đã tồn tại như một thực tế và chỉ áp dụng nên Xét trên quan điểm Âm - Dương thì tính hợp lý cho việc phân chia này là hợp lý nhất. Thân
 20. Cam on Aygia. BQT sẽ xem xét đề nghị của bạn. Bạn có ý tưởng gì cứ post bài lên đây nhé. Ngày mai, việc đăng ký trực tuyến sẽ được thiết lập lại bình thường. Tuy nhiên tk sẽ chỉ active khi thành viên đang ký cung cấp copy CMT. Thân ái HTH
 21. Các công việc diễn đàn các bạn vào phòng nội bộ nhé,.
 22. Rất vui mừng vì các đóng góp của các Bạn, Hiện nay, đã có các phương án để có quĩ trung tâm cho các mục đích như các bạn vừa nêu. Tuy nhiên phải đợi tới ngày tốt đã . Về việc đăng ký, tôi tìm mãi chưa ra chỗ nào để sửa mục đăng ký và đăng nhập. Có lẽ phải nhờ mấy bạn kỹ thuật xem sao. ĐỊnh hướng của chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để phát triển, tuy nhiên chúng ta cần làm những việc đầu tiên là gây quĩ và thông báo cho các thanh viên cũ việc thay đổi này. Tôi đề nghị chúng ta lập một phòng chat video cho tât cả các thành viên nòng cốt để bàn bạc và phân công cộng việc chứ hai tuần vừa rồi muốn bàn bạc mà ko biết làm cách nào. Các bạn nhắn tin nick skype hoặc Viber để tôi lập phòng họp online nhé.Ngay trong tuần tới chúng ta phải họp và thực hiện ngay các công việc cần thiết. Cảm ơn các bạn HTH
 23. Thấy bên dự báo thời tiết TW báo là đêm nay có mưa.