• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  980
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  50

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Cậu nên đổi cách xưng hô, bởi tôi biết ít nhất vài người tư vấn cho cậu trên này hơn tuổi cậu rất nhiều. Chị gái của cậu ít tuổi hơn cả em trai tôi. Bây giờ biết rồi thì nên đổi. Chúc may mắn HTH
 2. Cả hai chị em cậu sống cùng nhau, gương để đó ko sao. Quay hướng cửa và hướng bếp theo hướng tôi nói cho cậu ở bài trên
 3. HTH xin đóng góp chuyến xe này và đích thân lái xe chở SP cùng ACE đi. Thân hth
 4. Theo đúng như mô tả thì cửa và cửa bếp quay qua hướng Tây, Chị của cậu thuộc Đông trạch nên cửa và bếp quay qua hướng tây là Tuyệt Mạng kết hợp sao Nhất Bạch vận tám (suy) nên rất xấu. Nếu nhà thuê, hai chị Em ở cùng nhau thì cậu nên tìm căn nhà hướng đông, hướng Bắc, hướng Nam và Tây Nam. Còn nếu chỉ một mình cậu ở lại căn nhà này (cậu thuộc Tây trạch) nên bỏ cái gương ra và chuyển bếp ra chỗ khác, giữ nguyên hướng bếp hiện tại. thân hth cái Gương trong trường hợp này không có tội
 5. Cậu nên cho biết thêm thông tin Chị cậu có ở cùng cậu không ? hay chỉ mình cậu ở căn nhà này ? ai là người đứng tên không quan trọng. Thêm nữa, nếu chính xác vị trí bếp ở đó , trước của WC thì theo PTLV là rất kỵ.
 6. Bạn đơn giản hóa như vậy nên chỉ có những câu trả lời đơn giản kiểu như ông thày ở suối tiên mà thôi. Nếu bạn coi là chuyện này đơn giản, vậy một tư vấn đơn giản là bạn bỏ cái gương đi.
 7. nếu bạn ở Hà Nội thì ra phố hàng Lược , mấy nhà gần cửa hàng NEM , bán nhiều. Loại to đâu đó 85.000 thì phải.
 8. Dạ đúng Chị Wildlavender ạ. Chỉ có hai vợ chồng và hai cậu con trai. Giờ thì cậu con trai lớn lấy vợ ở lại căn nhà đó, nhưng vì lại thuộc Tây tứ trạch nên lại ok.
 9. Sư Phụ ơi, Trường hợp này cũng giống như của ông chú bên vợ nhà con. Sinh năm 1957, theo thầy Phong Thủy sách tàu thì đặt bếp tọa ĐN hướng tây bắc , càng ngày càng bi đát, vợ bỏ tiền hết, cuối cùng phải vào tỵ nạn ở nhà cô em trong SGN.
 10. Chào bạn, Bạn sinh năm nhâm tý thì mới chỉ bằng tuổi con gái của Sư Phụ Thiên Sứ thôi. Xưng hô thế thì Sư Phụ chắc ...cũng thích lắm vì được trẻ ra mấy chục tuổi. hth
 11. Các Bác cho em ghé vui tý, Thứ nhất: Không ai đồng ý mua với giá cao hơn giá mà Nga bán cho các nước khác. Giá thị trường quốc tế chung, đâu có dễ ăn thế. Các bác sao có thể nghĩ rằng kênh giá tới 100 triệu usd dễ thế ư ? Tất cả các thông tin trên báo đài chỉ để tham khảo, vì nếu mà cứ toang toang thế thì còn gì là bí mật quốc phòng nữa ? phải không ạ ? cho nên không nên đoán mò thế. Thứ hai: giá cả mua bán vũ khí đâu có công khai như vậy. Nó có phải là bánh mứt kẹo đâu. giá chỉ là giá tham khảo mà thôi. Thứ ba: những gì thực lực chúng ta có, chả ai lại dại dột đi công khai cả. Đi oánh nhau lại nói oang oang là chúng tôi có cái này, cái kia. hehe, đến thời đồ đá oánh nhau còn phải dữ bí mật nữa là. Vài lời mạn đàm, mong các bác bỏ qua.
 12. dạ Sư Phụ. Sư phụ cứ làm xong, con sẽ kêu nhân viên qua lấy để scan. Nếu SP có máy scan thì gửi cho con, không thì nhân viên bên con sẽ lên lấy để làm. Xong SP cứ gọi cho con ạ đệ tử HTH
 13. Thưa Sư Phụ, Con nghĩ sư phụ nên in ra giấy tiêu đề của trung tâm, có chữ kỹ và dấu của SP, Sau đó Sư Phụ scan lại rồi gửi đi. Như lời hứa với SP, con sẽ gửi qua ĐSQ Mỹ và anh bạn ở đó chuyển đúng người có thẩm quyền. Bên cạnh đó, con cũng sẽ gửi thẳng qua 1 anh luật sư tại Washinton DC, nhờ anh đó chuyển tới nhà chức trách. Đệ tử HTH
 14. Thưa Sư Phụ, Con mạn phép dịch ra tiếng Anh thư của Sư Phụ, mong có cao thủ trợ giúp để sửa bài dịch này của con nên con cũng post nguyên văn tại đây: To whom it may concern - WHO ( world health Oganization) - Authorities of United State of America - Authorities of Health Organization of Mexico Dear Sir and Madam, Firstly, let me introduce myself is president of Principles Of Ancient Oriental Astrology Research Center which is belong to Southeast Asia Research Association of Vietnam . I supposed that you may known about the power of mysteries of Ancient Orient: Traditional medical and prediction I had predicted early 2008 that there is a strange virus that will widen infected and can damage peoples' health on 2009. And now, our prediction is right with the Swine Flu originated in Mexico that now coming is Global alert. We known and have been researching for 20 years, about the leave of the traditional medical. We have been using for 20 years this medical which can defeat virus and poison. (continue) Con đi tìm thêm từ ngữ cho chuẩn nên sẽ cố gắng hoàn thiện sớm ạ. Mong có cao thủ giúp 1 tay
 15. Thưa Sư Phụ, Con đã gửi PM cho Sư Phụ, mong sư phụ xem xét ạ đệ tử HTH
 16. Theo sự hiểu biết của HTH thì Sư Phụ rất muốn đem phát dương quang đại nền văn hóa Lạc Việt bờ Nam sông Dương Tử trải 5000 năm , cho nên Sư Phụ mới mở các lớp đào tạo và đưa công khai những thành quả nghiên cứu của Sư Phụ suốt bao năm qua trên các diễn đàn .Chắc các bạn cũng đồng ý răng mức học phí mà các thành viên đang đóng để học chỉ là tượng trưng và đóng góp cho trung tâm tiếp tục phát triển. Sự việc ở đây là có những người vụ lợi, lợi dụng nó để nhằm mục đích kinh doanh , tư lợi mà đã vậy lại không công khai tài liệu đó ở đâu,Đó chẳng phải là hành động ăn cắp bản quyền ? HTH tin chắc , nếu trung tâm cùng thành viên kia muốn sử dụng tài liệu phong thủy lạc việt, xin phép Sư Phụ và công khai thông báo nguồn tài liệu giảng dạy là Phong Thủy Lạc Việt, chắc chắn Sư Phụ sẽ đồng ý. Một con sâu làm rầu nồi canh, quả là không đáng chút nào.
 17. Sư Phụ ơi, Liệu ý tưởng làm la kinh việt đã khởi động chưa và ý SP có tiếp tục không ạ ? con muốn làm La Kinh Việt để thay la kinh tàu. Nó sẽ đồng nhất Phong thủy Lạc Việt và con thấy sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển mức rộng rãi, SP cho ý kiến ạ. HTH
 18. Ok, my pleasure ! nhưng chỉ ăn tối thôi, vì ở đây không bán sáng. Bunny thu xếp đi, làm một bữa, Thế nhưng mà , hơi bị băn khoăn là ...nhóm em bi nhiêu người vậy :rolleyes: :o
 19. Hi Bunny, Có anh bạn làm phòng tài nguyên quận Ba Đình, có được không ? chuyên sổ đỏ đới. Nếu OK thì ới anh tiếng nhá.
 20. Bunny ơi, Bún thang ở hàng hành giờ chất lượng ko còn đạt nữa rồi. Trước hay ăn sáng ở bà này gồm 1 xôi gà đùi, bún nhỏ, 2 trứng trần . Hồi đó ăn nhiều mà tiền hết không bao nhiêu. Giờ thì giá đắt mà chất thì giảm. Nếu muốn thử món bún thang và xôi gà thì nên ăn tối ở phố Lãn Ông gần ngã tư thuốc bắc. Có thêm món nộm gà, rất ngon và giá không mắc. :o
 21. Chào bạn Cảm ơn nhiều. Mình đã thao tác đủ rồi Thân HTH
 22. Kình chào các cao thủ. Mình có thắc mắc thế này: khi dùng tử vi lạc việt thì lá số của mình thế này: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mình không thể tìm để scan bản tử vi của mình được làm vào năm 1979 nhưng lá số này là lá số tương tự Mình nghiệm thì những việc lớn trong đời đều xảy ra khá đúng, tuy nhiên khi xem tiểu vận và đại vận có vẻ như chưa đúng lắm. Mình không biết : vậy lá số nào mới là lá số của mình. thông tin cơ bản: - cao 175 nặng 83 kg - có hai con trai - Mới có 1 vợ và không có ý định lấy thêm. Nhờ các cao thủ tư vấn giúp
 23. Cho mình ghi danh đăng ký lớp học lớp PTCB này với. Đăng ký muộn nên mong mọi người chiếu cố. thân HTH
 24. Chào Như Thông, Họ đệm của mình là triệu, chứ là trung thì oai lắm rồi. Cảm ơn bạn thân HTH
 25. Chào bạn Tùy Duyên, Mình cho là để thương mại hóa một giá trị văn hóa như TVLV không hề dễ và đặc biệt là việc làm sao để thu được kinh phí nuôi sống và chi phí cho trung tâm là một việc cũng không hề đơn giản. Chúng ta không thể kiếm nguồn tài chính từ việc bình dân hóa giá trị lạc việt hay thương mại hóa kiểu nhắn tin. Với mình, nhắn tin kiểu 1900 là việc không nên làm bởi nó là kiểu kiếm tiền theo cách rẻ tiền. Có nhiều cách khác để có nguồn tài chính mà giá trị TVLV và LVDT không bị xem như là mục tiêu thương mại, để giá trị của nó không thể định giá bằng một giá trị đếm được.( như một lời tư vấn sinh con trai hay gái thu được 15 ngàn đồng dịch vụ tin nhắn) mà ở mức đó, người ta phải tự định giá và tự cảm thấy phải trả một chi phí theo cái giá trị mà người ta nhận được từ sự tư vấn. Thưa SP: con mới tham gia diễn đàn nhưng con đã từng làm Smode cho một diễn đàn khác cho nên con cũng có chút ít kinh nghiệm. Con cho rằng việc này không nên bàn công khai. Nếu ai có thành ý nên gửi ý tưởng và quan điểm cho người phụ trách và từ đó SP sẽ chọn xem cách nào là hay nhất. Trân trọng HTH