• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  983
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  54

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Mãi mới thấy có bài phản biện, Cảm ơn Tuan Duong. Sẽ trả lời từng phần nhá, đang bận lu bu nên chưa ngồi đàng hoàng viét bài được.
 2. Bài thơ hay quá, cảm ơn bạn HQH
 3. Cảm ơn bạn, với photo CMT mà không có công chứng thì cũng không có giá trị pháp lý gì, hơn nữa là thông tin của các bạn hiện tại chỉ có Tôi và sư phụ Thiên sứ có quyền truy cập nên các bạn có thể yên tâm sự bảo mật. Cũng như đối với Facebook, khi họ yêu cầu làm rõ tài khoản thì bạn vẫn phải gửi passport hoạc CMT để chứng minh nên điều này cũng là bình thường thôi. Đối với Tôi và Sp Thiên Sứ thì đều chịu sự quản lý hồ sơ của TƯ Hội ĐNA và cục An Ninh bộ CA cho nên bạn càng nên yên tâm. Thân ái MĐQ
 4. Việc cung cấp thông tin chứng minh thư chắc sẽ có một vài bạn lo ngại và đắn đo. Thứ nhất: toàn bộ thông tin của các thành viên được bảo mật và chỉ ban Giám đốc trung tâm lưu hồ sơ. Thứ hai: Với CMT bản chụp qua điên thoại thì hoàn toàn không thể dùng vào được công việc lợi dụng làm điều xấu. Giá trị pháp lý là bản copy có công chứng. Đối với các thành viên đăng ký chỉ để xin tư vấn, chúng tôi sẽ xem xét loại bỏ yêu cầu này và nhóm thành viên này hạn chế chỉ vào được duy nhất box tư vấn. Tôi mong các bạn ủng hộ ý kiến này của BQT vì một diễn đàn dân chủ và uy tín. Trân trọng Mạnh Đại Quân
 5. Không thấy thì gửi vào email cho ANh
 6. Rất vui có sự đóng góp của bạn Hạ Quốc Huy,. Bạn có thể đăng ký theo link của Phamhung hoặc gửi email trực tiếp :phongthuylacviet@gmail.com. Ban quản trị sẽ sớm lên danh sách QTV và thông báo cho bạn chức năng nhiệm vụ của nơi mình quản lý Xin cảm ơn Bạn
 7. Ban Giám Đốc TTNC Lý Học Đông Phương xin trân trọng thông báo Sau một thời gian hạn chế các hoạt động của Trung tâm bao gồm các hoạt động như đăng ký thành viên và các thư mục trên diễn đàn của Trung tâm vì lý do sức khoẻ của Thầy Thiên Sứ -Nguyễn Vũ Tuấn Anh , Kể từ ngày hôm nay 4-06-2016 Giám đốc TTNC Lý Học Đông Phương đã ra quyết định số QĐ/TT/010616 ngày 06-06-2016 về việc mở rộng các hoat động của TRung Tâm bao gồm các hoạt động của diễn đàn. Bắt đầu từ hôm nay, để đăng ký nick tham gia diễn đàn hoặc thành viên chính thức của Trung tâm, các bạn có thể liên hệ với Hoàng Triệu Hải số điện thoại 0965059666, Thiên Luân- 0989215214 qua email: phongthuylacviet@gmail.com để đăng ký. Do hoạt động của trung tâm là các hoạt động nghiêm túc và chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, nên cho dù là thành viên diễn đàn online cũng được yêu cầu có sự quản lý từ các cơ quan chức năng cũng như xác định sự nghiêm túc của thành viên khi tham gia. Khi đăng ký chúng tôi yêu cầu các thông tin cá nhân bao gồm: 1. Bản sao hoặc scan chứng minh thư nhân dân 2. Địa chỉ hiện tại 3. Số điện thoại, email liên hệ chính thức 4. Công việc hiện tại 5. Nick đăng ký hoạt động trên diễn đàn. Mẫu form theo link dưới đây http://goo.gl/forms/PEyxEsPFtFnSt1Lh2 *Lưu ý: khi đưa hình ảnh vào thì các bạn không copy link mà bên cột nhỏ tay phải có phần add photo, đưa trực tiếp ảnh vào file. Mọi thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết giữ bí mật và chỉ nhằm mục đích quản lý thành viên. Các thành viên đã tham gia diễn đàn được đề nghị cung cấp lại thông tin cho ban quản trị diễn đàn sớm nhất. Ban quản trị diễn đàn cũng sẽ rà soát lại toàn bộ hồ sơ thành viên và yêu cầu bổ xung thông tin. Ban quản trị cũng trân trọng kính mời các thành viên cũ đăng ký làm quản trị viên diễn đàn cũng như thành viên chính thức có trong biên chế của Trung Tâm NCLH Đông Phương. Qui chế sẽ được ban hành chính thức sau các cuộc họp thống nhất ý kiến của ban lãnh đạo trung tâm. Ngoài các qui định của diễn đàn, các thành viên khi tham gia diễn đàn được phép viết các bài nghiên cứu của mình hoặc từ các nguồn khác nhưng phải ghi rõ nguồn cũng như bản quyền tác giả. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết nhưng sẽ band nick thành viên nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm nội quy và bản quyền tác giả. Việc mở cửa diễn đàn không hạn chế việc các thành viên đưa các bài viết, bài nghiên cứu và đặc biệt là về Địa Lý Phong Thuỷ theo cổ thư truyền thống tức là nằm ngoài khuôn khổ ĐLPT Lạc Việt. Tuy nhiên, BQT diễn đàn sẽ sửa hoặc xoá bất kì bài viết nào nếu bài viết vi phạm qui định hoặc mang tính chất bôi nhọ, nói xấu, hiềm khích cá nhân. Thay mặt Ban Quản Trị Trân trọng Mạnh Đại Quân
 8. Vấn đề ở chỗ niềm tin. Nếu Ông Đức thực sự quan tâm và tin, ông ấy ko vì một vài tỉ chi ra để sửa Phong thủy. Tuy nhiên, những ngươi như ông Đức để tin vào một môn khoa học đang bị coi là mê tín thì chắc là không. Đúng là có thể ông ta sẽ đặt ra vấn đề: Ok, sẽ trả nhưng làm xong việc mà đúng thì sẽ thanh toán chi phí. Và điều đó là điều ko thể thực hiện vì chả có một tí tẹo niềm tin nào, thay vào đó là sự mặt cả kiểu con buôn. Để nhận được tiền thì đòi hỏi các kiểu : hợp đồng, hóa đơn, các thủ tục lằng nhằng đến độ thầy phong thủy như đi ăn xin. Quan điểm rõ ràng: Tin thì hãy làm, tin rồi thì thể hiện niềm tin bằng chính sự thỏa thuận.
 9. GIẢI MÃ NGÀY TAM NƯƠNG VÀ NGUYỆT KỴ 1. Mở đầu Mặt Trăng và chu kì của nó ảnh hưởng rất lớn và rất quan trọng đối với cuộc sống trên Trái đất và đặc biệt đối với người Việt, chủ nhân của nền Văn minh Lúa nước. Chu kì con nước cho hoạt động sản xuất gắn liền với chu kì của Mặt Trăng gắn liền với người Việt từ thủa sơ khai, và do đó lịch Âm hay Âm Dương phối lịch, được người Việt sử dụng chính thức cho tới tận ngày hôm nay. Tất cả những việc liên quan tới cuộc sống từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hay văn hoá, tâm linh chúng ta đều dùng tới Âm Dương lịch. Ông cha ta theo dõi chu kì Trăng đưa cả vào các câu thơ đồng dao, đủ thấy rằng từ xa xưa Người Việt đã làm chủ được chu kì và thời gian của Trăng, vừa dễ nhớ và lại vừa phổ cập, lưu truyền từ đời này qua đời khác: Mồng một lưỡi trai Mồng hai lá lúa Mồng ba câu liêm Mồng bốn lưỡi liềm Mồng năm liềm giật Mồng sáu thật trăng Mồng bảy thượng huyền Mười rằm trăng náu Mười sáu trăng treo Mười bảy sảy giường chiếu Mười tám rám trấu Mười chín đụn dịn Hăm mươi giấc tốt Hăm mốt nửa đêm Hăm hai hạ huyền Hăm ba gà gáy Hăm bốn ở đâu Hăm nhăm ở đấy Hăm sáu đã vậy Hăm bảy làm sao Hăm tám thế nào Hăm chín thế ấy Ba mươi chẳng thấy Mặt mày trăng đâu ? Từ việc gắn liền mọi hoạt động của cuộc sống tới lịch Âm lịch, việc chọn ngày tốt xấu để sản xuất nông nghiệp cho tới các hoạt động khác đã có từ xa xưa. Rõ ràng việc chọn ngày tốt xấu mang yếu tố khoa học, nhưng một thời bị xem là mê tín, bởi việc chọn ngày được thực hiện bởi những người làm những công việc tâm linh. Người ta không giải thích được sự việc hiện tượng vì sao lại có ngày tốt, ngày xấu liên quan tới công việc và cuộc sống hàng ngày. Một nguyên nhân nữa là vì những ngày xấu đó lại liên quan tới những truyền thuyết hay những câu chuyện huyền bí. Chúng ta coi đó là việc liên quan tới Tâm linh, mê tín và những câu chuyện xảy ra đều sẽ gắn liền với mê tín và Tâm linh. Chúng ta cũng mặc nhiên nghĩ rằng đang sử dụng Âm lịch của người Trung hoa. Nhưng lịch sử xa xưa cho thấy nông nghiệp của họ từ xưa là trồng Kê chứ không phải lúa nước. Cũng giống như nền nông nghiệp lúa mì hay ngô, chuyện con nước lên xuống không phải là điều quan trọng so với trồng lúa. Vậy thì vì sao người Hoa Hạ lại nghĩ ra được lịch Mặt Trăng và việc chọn ngày tốt xấu cũng thuộc “bản quyền” của họ? Người ta đã căn cứ vào truyền thuyết, những câu chuyện thần bí và những nhân vật lịch sử Trung Quốc được gán ghép với nguồn gốc và tên gọi, từ ngày tốt xấu tới kinh Dịch, phong thuỷ. Vậy là người ta dễ dàng tin ngày Tam Nương thuộc về văn hóa Hoa Hạ do nó liên quan đến truyền thuyết ba người đàn bà (Tam nương) nổi tiếng của Trung Quốc liên quan tới sự lụn bại của cả một triều đại; rồi vua Phục Hy tìm được rùa thần trên sông Hoàng Hà, để rồi sáng chế ra Hà đồ. Chúng ta dễ dàng tin vào điều hoang đường đó. Nhưng điều đơn giản tổ tiên người Việt là chủ nhân của nền Văn minh lúa nước, là cội nguồn của nền Văn minh Đông phương trực tiếp sử dụng và lưu truyền tới ngày nay thì chúng ta lại phủ nhận. Việc chọn ngày tốt, xấu để thực hiện công việc vốn có nguồn gốc từ việc Tổ tiên chúng ta chọn ngày gieo trồng lúa và các nghi thức tôn giáo, tâm linh. Việc chọn ngày tốt xấu bởi ảnh hưởng lớn của Mặt Trăng lên Trái đất và con người, đặc biệt đối với người Việt thì sản xuất nông nghiệp là chủ đạo. Trong một chu kì Trăng, tức là một tháng Âm lịch thì có tới ít nhất 1/3 số ngày là ngày xấu. Trong những ngày xấu đó, ngày Nguyệt kị được viết thành thơ “ Mùng 5-14-23, đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn” để ai cũng nhớ mà tránh. Việc chọn ngày tốt để làm việc hay ngày xấu để tránh đi, đối với công việc và cuộc sống hiện đại lại bị coi là mê tín, bởi nhiều người cho rằng chỉ liên quan tới các công việc thuộc về tâm linh, chẳng liên quan tới trồng trọt hay con nước lên xuống. Trong các ngày xấu trong tháng, có các ngày cố định là 6 ngày Tam nương (3-7-13-18-22-27) và 3 ngày Nguyệt kị (5-14-23). Với Trung tâm lý học đông phương thì chúng tôi tránh tuyệt đối những ngày này cho các việc khởi sự hay kết thúc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh , Giám đốc trung tâm đã nhiều lần giải thích về ngày Tam nương và tôi đã đề nghị Ông giao cho tôi nghiên cứu và viết về chủ đề này từ vài năm trước. Để làm rõ vì sao ngày Tam nương lại mang tới những chuyện không hay, tôi xin viết những gì mình tìm hiểu về ngày đặc biệt này và nó chẳng liên quan tới việc xui xẻo của người Hoa Hạ gán với ba đại Mỹ nhân làm mất nước trong lịch sử của họ. 2. Ngày Tam nương và sự mơ hồ theo truyền thuyết. Ngày tam nương theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là những ngày rất xấu. Do đó, mỗi khi khởi sự làm một việc quan trọng (như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà, v.v...) để khỏi chuốc lấy thất bại, phải tránh khởi sự vào các ngày tam nương, gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, và 27 trong mỗi tháng Âm lịch. Tam nương hiểu đơn giản là “ba người đàn bà”. Theo dân gian Trung Quốc, tam nương gồm ba nàng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Bao Tự. Hầu hết sách sử Trung Quốc đều kết tội ba giai nhân tuyệt sắc này là nguyên nhân làm sụp đổ ba triều đại Hạ, Thương, Tây Chu trước Công nguyên (TCN). Các sử gia đều phỏng chừng ba sự kiện “tan nhà đổ nước” này lần lượt xảy ra trong các năm như sau: 1. Muội Hỉ (sinh ngày mồng 3 tử ngày mồng 7 ( ngày Mão )mê hoặc vua Kiệt (tức Lý Quý , cai trị? - 1600 TCN), làm sụp đổ nhà Hạ (khoảng 2100 TCN - 1600 TCN). 2. Đát Kỷ (người Việt quen gọi Đắc Kỷ)(sinh ngày 13 tử ngày 18 ( ngày Thìn ) (mê hoặc vua Trụ (tức Đế Tân, cai trị khoảng 1154 TCN - 1066 TCN), làm sụp đổ nhà Thương (khoảng 1600 TCN - 1066 TCN). Huyền thoại đề quyết nàng Đát Kỷ là con cáo cái thành tinh (hồ ly tinh), có phép hoá ra mỹ nhân. 3. Bao Tự (sinh ngày 22, tử ngày 27 ( ngày Mùi ) (?-771 TCN) mê hoặc vua U (tức Cơ Cung Niết , cai trị 781 TCN – 771 TCN), làm sụp đổ nhà Tây Chu (khoảng 1066 TCN - 771 TCN). Tuy nhiên thì không có truyền thuyết nào gắn với ngày nguyệt kỵ ngoài câu thơ lưu truyền trong dân gian: “Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn” Vậy 6 ngày tam nương có liên quan gì tới ba giai nhân này? Có người giải thích rằng là ngày sinh và ngày mất của ba giai nhân này - như chúng tôi đã trình bày ở trên - và điều này thật sự là cưỡng ép để giải thích nguồn gốc của ngày tam nương cũng như để hơp thức hoá chủ nhân của “ngày tốt xấu” trong tháng âm lịch. Đối với những ai là fan của www.lyhocdongphuong.com.vn đều biết ngày tam nương là ngày kiêng kị tuyệt đối để khởi hành hay bắt đầu hoặc kết thúc một công việc nào. Bây giờ chúng ta xem xét cơ sở thực tế của ngày Tam nương từ những tương tác của chu kỳ mặt Trăng. 3. Pha và chu kì của Mặt Trăng: Khoa học đã chứng minh ảnh hưởng của chu kì Mặt Trăng lên Trái Đất và cuộc sống của con người. 1-Trăng mới (Sóc) 2-Trăng lưỡi liềm đầu tháng (Trăng non) 3-Bán nguyệt đầu tháng (Trăng thượng huyền) 4-Trăng khuyết đầu tháng (Trăng trương huyền tròn dần) 5-Trăng tròn (Vọng, hay Trăng rằm) 6-Trăng khuyết cuối tháng (Trăng trương huyền khuyết dần) 7-Bán nguyệt cuối tháng (Trăng hạ huyền) 8-Trăng lưỡi liềm cuối tháng (Trăng tàn, trăng xế) 9-Trăng tối(Không trăng) Mặt Trăng cần 28 ngày (27,3 ngày làm tròn) đi hết quĩ đạo quanh Trái Đất và 30 ngày để đi hết một vòng 12 cung Hoàng đạo tức là trung bình 2,5 ngày đi qua một cung Hoàng đạo. Chúng ta nhận thấy rằng sẽ phải quán xét tới vị trí của Mặt trăng với các cung Hoàng đạo và vị trí đó ảnh hưởng tới Trái đất . Vấn đề ở đây chúng ta sẽ dùng 30 ngày -chu kì trăng hay 28 ngày-thời gian Mặt Trăng quay quanh Trái Đất để xem xét ảnh hưởng tốt xấu của Mặt Trăng tới Trái Đất ? Theo Âm Dương phối lịch từ truyền thống, chúng ta thường dùng lịch Âm (lịch Mặt Trăng) với 30 ngày theo chu kì từ ngày Rằm tháng này tới Rằm tháng sau. Ngày Rằm là 15 và kết thúc vào ngày 30 hàng tháng và với tục đi lễ ngày Rằm và Đầu tháng Âm thì chúng ta nhằm ngày 15 và mùng 1 của tháng 30 ngày. Cách tính ngày tốt-xấu cũng tính theo lịch 30 ngày và nếu là tháng Nhuận thì vẫn tính theo tháng nhuận 30 ngày chẵn. Sau rất nhiều năm tìm hiểu nghiên cứu để giải thích về ngày xấu mà đặc biệt là ngày Tam nương-Nguyệt Kị, cùng với thống kê các sự việc xấu xảy ra vào ngày Tam nương, tôi nhận thấy rằng một số sự kiện xấu lại xảy ra trước ngày Tam nương, tức là nhiều khi không chính xác vào các ngày tam nương: 3-7-13-18-22-27. Trên thực tế, trái đất chịu ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của Mặt Trăng khi di chuyển quanh trái đất, do vậy đối với lĩnh vực Tâm Linh tây phương hay Ả rập họ vẫn dùng lịch mặt Trăng với ngày Trăng tròn là ngày thứ 14 và kết thúc vào ngày thứ 29(làm chẵn). Hình ảnh dưới đây mô tả chu kì và vị trí của Mặt Trăng với 12 cung Hoàng Đạo. Người Ả Rập sử dụng 28 ngày và gọi mỗi ngày của Mặt Trăng trên mặt phẳng Hoàng Đạo là một “Nhà”. Điều đặc biệt là khi sử dụng biểu đồ mô tả vị trí tương đối của Mặt Trăng với cung Hoàng Đạo, các nhà Chiêm tinh hay Tâm linh đều tránh các ngày Mặt Trăng nằm ở vị trí giao nhau giữa các cung Hoàng Đạo ! Khi nhìn vào Hình 2, chúng ta dễ dàng nhận thấy các ngày Tam nương và Nguyệt kị đều vào vị trí giao nhau giữa các cung Hoàng đạo. Tất nhiên là vị tri không chính xác theo biểu đồ bởi số ngày là lẻ (27,3 ngày) chia đều cho 12 cung, và chúng ta lại quán xét ngày xấu trên cơ sở lịch âm 30 ngày. Đây cũng là lý do vì sao có một số ngày Tam nương tới “sớm” hay “muộn” hơn một ngày. H1: 30 ngày Trăng với 12 cung Hoàng đạo H2: 28 ngày Trăng Tiếp theo, chúng ta lại xét tiếp tới Pha của măt Trăng. Tổng số là 29,5 ngày và theo Chiêm tinh, họ dùng ngày thứ 29 làm ngày kết thúc một chu kì Trăng thay bởi làm tròn thành 30 ngày như lịch Trăng của Đông Phương. Từ hình vẽ mô tả này, chúng ta cũng có thể nhận thấy ngày Tam nương cũng trùng với ngày kết thúc của một Pha mặt Trăng. Điều thú vị là có 8 Pha nhưng có hai Pha tương tự, do vậy có 2 ngày kết thúc của Pha có đặc tính giống nhau, thu gọn lại ta có 6 ngày kết thúc một Pha, trùng lặp với ngày Tam nương. H3: Pha của Mặt Trăng H4.(thuỷ triều với chu kì Trăng) Ngày Nguyệt Kị, tôi cho rằng đây chính là ngày đỉnh điểm của lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên Trái Đất, gây ra hiện tượng thuỷ Triều mạnh nhất. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới con Người bởi cơ thể chúng ta nước chiếm 78%. Hiện tượng này tạo cho chúng ta dễ mất kiểm soát cho nên công việc sẽ không thuận lợi nếu chúng ta đưa ra quyết định vào ngày này. Ngày Tam nương, là điểm chết vị trí của Mặt Trăng trên cung Hoàng Đạo và cũng là vị trí kết thúc Pha của Mặt Trăng, là vị trí của Mặt Trăng với Trái Đất. Do vậy, mọi sự bắt đầu và kết thúc đều ở điểm “chết” và khó để phát triển. Do vậy, theo Lý Học Đông Phương thì chúng ta không nên bắt đầu hay kết thúc một việc gì đó do tạm thời “mất” đi tương tác của Mặt Trăng lên Trái Đất và “mất” ý nghĩa của Mặt Trăng trong mặt phẳng Hoàng Đạo. Nền Lý Học của người Việt không gán ghép các nhân vật Lịch sử hay huyền sử vào nguồn gốc hay giải thích sự việc tốt xấu nhằm mục đích mê hoặc và đặc biệt để tạo nguồn gốc và sở hữu. Tổ tiên chúng ta truyền lại cho thế hệ sau qua ca dao, qua phong tục tập quán chứ không mê hoặc hay gán ghép vào chuyện thần tiên để mô tả nguồn gốc của lý thuyết thuộc về Lý học. 3. Ngôn ngữ.: Sẽ có người đặt câu hỏi vì sao có 6 ngày mà lại gọi là Tam nương. Theo lý học đông phương thì có 3 ngày cực Âm và cặp với nó là 3 ngày dương. Theo đồ hình chúng ta cũng có thể nhận ra điều này. Cũng là một cách đạt vấn đề về ngôn ngữ, cách gọi và đặt tên ngày Tam nương. Tam Nương theo cách nói và nghe được ghi lại và người Hoa hạ gán ghép với chuyện của ba đại Mỹ nhân trong lịch sử là nguyên nhân mất nước. Đối với người Việt thì từ Nương và Lương khi phát âm thì nhiều người Việt phát âm ý nghĩa của từ này là như nhau. Ví dụ: Nương rẫy Lương thực thì nhiều người phát âm thành “Lương rẫy, Nương thực” hoặc Lương rẫy, Lương thực hoặc Nương rẫy , Nương thực. Xa xưa, có lẽ ngôn ngữ có khác biệt khi sử dụng chữ tượng hình như chữ Nôm. Do đó ta sẽ xem xét ý nghĩa của từ Nương và Lương. 1. Nương: 娘 :Là cô, thiếu nữ, chị, mẹ, bà, vợ, bà chủ.. chỉ chung cho Nữ giới. 碭: Mang ý nghĩa nếu muốn qua thì phải vượt lên, như vượt qua cầu. 2. LƯƠNG:量 : Cân nhắc, coi xem nặng nhẹ Với người Việt, khi cân nhắc điều gì thường nói tới con số 3, ví dụ khuyên răn: Uốn lưỡi ba lần trước khi nói, hay tốt xấu: quá Tam ba bận Tam Lương: Hãy cân nhắc ba lần trước khi làm Phải chăng Tam Lương là cách tổ tiên chúng ra khuyên hãy cân nhắc trước khi làm việc gì vào những ngày này ? * đây chỉ là cách đặt nghi vấn của cá nhân tôi trong cách gọi tên ngày Tam nương Mạnh Đại Quân, 14-12-2015
 10. ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH TRONG ĐẠO HINDU “Thái cực sinh lưỡng nghi Lưỡng nghi sinh tứ tượng Tứ tượng biến hoá vô cùng” Âm Dương Ngũ Hành vỗn vẫn được biết tới là một nền tảng lý thuyết của nền văn minh Đông phương. Tuy nhiên, theo quan điểm từ nhóm nghiên cứu thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương do nhà nghiên cứu- Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đứng đầu thì ADNH là một lý thuyết thuộc về một nền văn minh cổ của nhân loại đã bị huỷ diệt, và mỗi một nền văn minh sau này nắm giữ một mảnh của lý thuyết vĩ đại đó. Qua các nghiên cứu cá nhân, tôi vô tình phát hiện ra sự mô tả lý thuyết ADNH trong đạo HINDU, một trong những Đạo lâu đời nhất và cũng là Đạo có nhiều CHÚA Trời nhất (khoảng 33 triệu vị Thần ). Một trong những biểu tượng có trong các ngôi Đền Hindu, đó là biểu tượng LINGA SHIVA, biểu tượng của sự Huỷ Diệt và Tái Sinh. Có rất nhiều sự sai lầm về hình tượng này. Một số thì cho rằng đây là Biểu tượng tôn thờ tín ngưỡng phồn thực, rằng đây chỉ là mô tả bộ phận sinh dục của người đàn ông, và ở dưới là hình tượng mô tả bộ phận sinh dục của đàn bà. Trong Hindu giáo, biểu tượng này được gọi là Linga Shiva và cũng có sự hiểu sai lệch rằng đây là hình tượng Dương vật của thần Shiva(một trong những vị Thần vĩ đại nhất trong Hindu giáo), và phía dưới là biểu tượng Âm vật của thần Shakti(Parvati). Từ Shiva có nghĩa là Tốt Lành, Linga (hay Lingam) có nghĩa là hình tượng, là dấu hiệu. Và Linga Shiva tức là hình tượng của sự bất tử của Thần Shiva. Đó là biểu tượng của Đấng sáng tạo, là sự tự nhận thức vượt qua sự sinh sôi, sự huỷ diệt, sự tốt-xấu, Thần Linh và Ma Quỉ, thời gian và Vũ trụ. Là điểm khởi nguồn của vạn vật. Nếu dịch nghĩa từ Dương Vật trong ngôn ngữ Hindi (Sanskrit), thì sẽ là từ SHISHNAM, không phải là từ Linga. Sự hiểu sai ngay từ chính người theo Đạo Hindu cũng do bởi sự cố tình làm sai lệch ý nghĩa, xuất phát từ những kẻ xâm lược và muốn huỷ diệt Hindu giáo. Biểu tương này là thể hiện sự bất tử của Thần Shiva nhưng từ sự sai lệch dẫn tới từ này mang ý nghĩa khác, Từ Yoni cũng vậy, có nghĩa là Mẹ Thiên Nhiên, là biểu tượng của sự sinh sôi nhưng lại được hiểu sai thành bộ phận sinh dục phụ nữ. Đây là hình tượng của Thần Parvati, vợ của Thần Shiva. Biểu tượng Linga có hai dạng chính: 1. Tại Ấn độ, Nepal: Linga hình tròn và Yoni cũng hình tròn. Trên Linga có biểu tượng ba gạch liền và hình tượng Con Mắt thứ Ba ở giữa. Con mắt này đều xuất hiện trên Trán của Thần Shiva thể hiện sự thông hiểu, là ý thức, nhận thức, là sự xuyên suốt. Đây cũng chính là mô tả hình thái của Vũ Trụ 2. Tại Đông Nam Á: Biểu tượng Linga phức tạp hơn, thể hiện hình tượng của ba vị Thần tối cao trong Hindu giáo. 3 vị thần thể hiện vòng tròn cuộc sống ( Samsara) : SINH-VƯỢNG-MỘ a. Thần Shiva-hình Tròn và chạm khắc mặt của vị Thần này- Là vị thần của sự huỷ diệt,sự tái sinh, là công lý, phán xét. b. Thần Visnu-Bát giác, là vị thần của sự che trở, bao bọc, bảo vệ c. Brahma-hình Vuông. là đấng sang tạo.Là vị thần tạo ra nguồn gốc của con người. d. Yuni: địa cầu, đất Mẹ (biểu tượng Linga tại bảo tàng Chăm-Đà Nẵng) (Biểu tượng Linga ở tháp Po Sah Inu - Bình Thuận) Nhìn vào Biểu tượng Linga , điều nhận thấy đầu tiên đó là hình tượng Quẻ CÀN trong Bát Quái của Lý Học Đông Phương với Tâm là Mặt Trời. Mặt trời là trung tâm của Vũ Trụ, là sự khởi nguồn của mọi sự sống trên Trái đất và cũng có thể huỷ diệt Mọi thứ trong Vũ trụ này. Đây là tượng của Thần Shiva là Đấng sáng tạo nhưng cũng là vị Thần của sự Huỷ Diệt, và đó cũng chính là ý nghĩa của quẻ CÀN :Hình Trụ/Tròn Là Trời, là Cha, thuộc Dương. Và để tạo ra sự sống thì cần có sức mạnh và năng lượng của phu nhân, cũng là những VỊ thần nữ được tôn sùng và quyền uy tương đương. Biểu tượng Yoni: Là tượng của Trái Đất, là Mẹ,thuộc ÂM. Tuy nhiên Yoni ở vùng ĐNA như Campuchia, Vietnam thì lại là hình Vuông – Là quẻ Khôn,. Vẫn là hình Tròn và Vuông trong Lý Học Đông Phương thể hiện sự Sinh Sôi, Sáng Tạo, là hình tượng của Cha –Mẹ. Tuy thể hiện qua nhiều hình thể khác nhau do ảnh hưởng của tôn giáo nhưng về bản chất vẫn là sự mô tả nhận thức của con Người với Vũ Trụ quan. Chúng ta cũng có thể nhận thấy đâu đó có sự xuất hiện của Tứ Tượng trên Linga. Ví dụ biểu tượng Linga tại Nepal, hình tượng bông hoa Sen là sự "biến hoá vô cùng" Theo các tài liệu nghiên cứu thì các vị Thần Hindu giáo được đặt tên cho các Chòm Sao Hoàng Đạo của chiêm tinh học Vệ Đà vào khoảng 5000 năm trước công nguyên. Do đó, Thiên Chúa giáo cũng nhận được ảnh hưởng của biểu tượng Linga (Âm Dương) và hình dưới chính là quảng trường Thánh Peter tại Vatican. Qua những hình tượng Lingam , một biểu tượng đặc trưng của Hindu giáo, chúng ta có thể nhận thấy sức ảnh hưởng rộng lớn của lý thuyết Âm Dương ngũ Hành tới tín ngưỡng và đạo giáo, từ Đạo Phật (qua các nghiên cứu của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh), Đạo Hidu, Đạo Thiên Chúa mà tín hiệu đầu tiên chính là quảng trường St Peter tại Vatican. Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy nhiều bằng chứng hơn nữa chứng minh sự ảnh hưởng của ADNH tới Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Hindu giáo… Đó cũng là một minh chứng nữa chứng tỏ rằng người Trung Hoa không phải là chủ nhân của Lý Thuyết vĩ đại này. (tiếp tục bổ xung chỉnh sửa)
 11. Con cảm ơn SƯ PHỤ, Về quái Càn hay quái Ly có trên Linga thì con có thể khẳng định đó là quái CÀN. Trong các tư liệu về Vệ Đà và Hindu thì họ có mô tả là có thêm biểu tượng của mặt trời trên ba gạch. Còn tại Campuchia , Nepal, Vietnam thì biểu tượng LINGA duy nhất chỉ khắc mặt của thần SHIVA chứ không có bất kì quẻ nào. Như vậy rõ ràng Linga tròn là tượng của quẻ Càn và có khả năng người Ấn Độ sau này đã vẽ thêm quẻ Càn cho dễ hiểu và dễ nhớ, khi bị ảnh hưởng ngược từ thuyết ADNH. Con chỉ giả đinh như vậy bởi vì ngay tại Ấn độ thì biểu tượng Linga-Yoni đã không đầy đủ so với các phiên bản tại Đông Nam Á. Qủe Ly mang ý nghĩa là Lửa nhưng cũng không thể đầy đủ để thể hiện đó là thần Mặt trời. Logic thì Mặt trời sinh ra Lửa và nếu như vậy, người ta sẽ mô tả hình Mặt Trời chứ ko làm phức tạp là vẽ hình Mặt trời ở giữa ba gạch để mô tả là quẻ Ly. Đơn giản hơn là vẽ quẻ LY thay bởi quẻ Càn. Vậy là xong ! Nếu có thể lý giải theo cách này: "Mặt trời chinh giữa quẻ Càn mô tả quẻ Ly tức là Mặt trời sinh ra Lửa" nghe có vẻ hợp lý nhưng rõ ràng gốc rễ vẫn phải là quẻ CÀN, không thể là quẻ LY.
 12. Vấn đề Hoangnt đặt ra rất hay. Tuy nhiên HTH muốn làm rõ vài điều 1. Trong những bài trên, bài nào là của bạn viết. HTH muốn hiểu cách nhìn nhận của bạn về vấn đề này 2. Champa vốn dĩ không phải là nơi cội nguồn của Hindu giáo mà là Ấn độ. Xưa kia, vào khoảng thế kỷ 9-11 là thời gian mà HINDU giáo ảnh hưởng rất mạnh tới vương quốc Khmer và Champa, do đó ít nhiểu gì HTH cho rằng nghiêu cứu phải từ gốc rễ tức là từ văn hoá Ấn độ. Nếu chúng ta nghiên cứu về các vị thần và Hindu giáo thông qua văn hoá Champa thì HTH cho là sai lầm vì chúng ta nghiên cứu phần ngọn. Văn hoá Champa hiện tại ở VIetnam bị ảnh hưởng khá nhiều nền văn hoá Lạc Việt cũng như đạo Phât. Do đó tìm hiểu từ nền văn hoá Champa là thiếu chính xác. 3. HTH sẽ viết bài về vấn đề này, và cũng sẽ tham khảo các bạn của HTH là người Ấn Độ. Hy vọng sẽ có thêm nhiều thong tin bổ ích Thân HTH
 13. Vậy hay quá, HTH sẽ cùng bạn tham gia chuyên mục đó
 14. HTH vô tình tìm được một bài viết có liên quan tới lý thuyết ÂDNH với văn hoá Chăm nền văn hoá chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, từ đó cũng phát hiện thêm được hình ảnh đồ hình Âm Dương Việt trên mặt trống của ngừoi Chăm mà theo tác giả bài viết: Tất nhiên tôi hoàn toàn đủ chứng cứ để phản biện lại tác giả , người khẳng định Chi tiết bài viết ở đây
 15. Cảm ơn bạn Hoangnt đã quan tâm và góp ý. HTH cũng muốn trình bày thêm thế này. 1. Trong lần sang campuchia, trong khi tham quan bảo tàng và đồ lưu niệm., HTH chợt nhận ra ý nghĩa của Linga và thấy có sự liên hệ mật thiết tới thuyêt ADNH. Khi về tìm hiểu thêm các tài liệu mới thấy riêng có Linga tại Ấn độ vẽ thêm quẻ càn và mặt trời. Tại Việt nam hay các nước ĐNA thì trên linga lại thể hiện mặt của thần Shiva chứ ko có bất kỳ ký hiệu nào liên quan tới các quẻ kinh dịch. Chính quẻ càn trên linga cũng là một sự ngạc nhiên đầy thú vị đối với HTH khi tìm hiểu và nghiên cứu. Nhưng đó không phải là dấu hiệu quan trọng bởi cho dù có dấu hiệu quẻ Càn hay không có (như ở VN hay các nước ĐNA) thì biểu tương Linga vẫn thể hiện là biểu tượng của vũ trụ, thuộc DƯƠNG và Yoni - hình vuông thuộc âm (ở Ấn độ thì Yoni lại là hình tròn ) 2. HTH không đi sâu tìm hiểu về đạo Hindu nhưng tìm hiểu sự liên quan và ảnh hưởng của thuyết ADNH có trong đạo giáo này. Các tài liệu nghiên cứu thường là sách Astrology và thông tin trên mạng. HTH cũng muốn bạn cho biết nguồn thông tin của bạn để HTH tìm hiểu thêm. Các tư liệu HTH nghiên cứu, đa số đều cho răng thần SHIVA là "universal destroyer và là hiện thân của thần mặt trời Indra (Theo chiêm tinh vệ đà hay Vedic cũng như vậy). Thần Brahman là "Creator" và là đấng sáng tạo. HTH dùng đa số bởi hầu hết các tư liệu chính thống đều đề viết như vậy . Rất mong hoangnt cung cấp thêm nguồn thông tin mà bạn đã đề cập tới. Tuy nhiện, cho dù biểu tượng linga cho dù hình tròn, vuông, bát giác là hình biểu trưng cho vị thần nào đối với mục đích nghiên cứu mà chủ đạo là thuyết ADNH thì việc đó không quan trọng. Bởi mô hình biểu kiến tương tác của Vũ trụ với trái đất, tương tác Âm Dương được thể hiện qua Linga mới là quan trọng đối với nghiên cứu của HTH. 3. HTH không nghiên cứu sâu tạn gốc rễ và lich sử đạo Hindu hay bất kì đạo nào, kể cả đạo Mẫu hay đạo Phật. ADNH là lý thuyết thống nhất , bao trùm mọi thứ tồn tại trong vu trụ này và nó gây ảnh hưởng chứ không xuất phát từ bất kỳ đạo giáo nào, cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy biểu tượng hay hình tượng của lý thuyết ADNH qua các đạo giáo. Nếu tìm hiểu các nhân vật Chúa Trời có thật hay là các nhân vật lịch sử thì lại không phải là mục đích nghiên cứu của HTH. Lý do đơn giản là HTH không thể đủ thời gian để tìm hiểu sâu tới vậy và cũng cho rằng đó không phải là con đường nghiên cứu chính của mình. Kính
 16. Dự báo của Ông Huỳnh nên đưa vào mục khác, vì đây thuần tuý là LVĐT mà Phamhung
 17. KHÍ TRONG TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CỦA CON NGƯỜI 1. Hiện tượng: - Những chiếc bàn quay xuất hiện ở các tỉnh như Bình Định, Lâm Đồng, Đà Nẵng… từ hàng trăm năm nay. Đây là trò chơi dân gian được lưu truyền ở một số tỉnh phía Nam. Bàn quay có cấu tạo hình tròn, được làm bằng gỗ, đồng, nhôm hoặc thủy tinh. Mặt bàn được đặt trên một ổ trục để giảm tối đa lực ma sát khi quay. Những người tham gia cuộc chơi đứng quanh bàn, đặt tay lên mặt bàn và "ra lệnh" liên tục trong đầu: "quay, quay, quay…". Mặt bàn quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ là do quy ước với nhau khi tham gia. - Dụng cụ tìm kiếm Cảm xạ, bao gồm con Lắc Ai cập, đũa L, đũa Y, đũa V,.. Khi cầm, con lắc và các dụng cụ cảm xạ chuyển động theo lệnh của người cầm. - Trong dân gian thường đề cập tới VÍA : Đốt Vía, kiêng Vía, ba Hồn bảy/chín Vía 2. Phân tích: Mọi vật khi dao động sẽ tạo ra xung/sóng và cũng trên nguyên tắc tự nhiên thì vật chuyển động sẽ tạo ra KHÍ. Tiềm thức, tư duy và suy nghĩ của con người thông qua xung dao động từ các tế bào trên cơ thể tạo ra Khí, theo tôi đây chính là Khí mà chúng ta thường gọi là Khí Chất con người. Tôi dùng thí nghiệm thông qua con lắc Ai Cập để nhìn nhận sự khác biệt trong hai hình thức của Ý thức và Tiềm thức: Khí và Sóng (theo các nhà vật lý lượng tử thì Tâm thức và suy nghĩ phát ra dứoi dạng sóng <Scalar wave> có tần số rất thấp (7-15hz)và hình dạng tương tự với sóng Radio. Tiềm thức: nó tồn tại ngay trong cơ thể từ khi con người mới chỉ là bào thai. Tôi cũng cho rằng, Tiềm thức chính là Tiền kiếp và được tiếp nhận khi bào thai hình thành. Do đó, cũng lý giải vì sao đạo Phật lại dạy ta biết giải thoát để được siêu thoát và được đầu thai. Tôi sẽ quay trở lại vấn đề này vào mục sau. Ý thức: Khi bạn biết tư duy, biết nhận thức, biết tiếp nhận sự dạy dỗ của Cha Mẹ tức là lúc Ý thức tồn tại. Suy nghĩ- Tư duy là một dạng Ý thức ở thời điểm tức thời của não bộ và tôi cho rằng nó là Ý thức tại từng thời điểm. Mỗi con người khi Suy nghĩ thay đổi thì Khí thay đổi, Ý thức thay đổi thì Khí Chất cũng thay đổi nhưng Tiềm thức thì không thay đổi được.Trong Nhân tướng học thì “Tâm sinh Tướng”, thể hiện rõ nét quan điểm Tiềm thức tạo ra Khí thể hiện ra bên ngoài cơ thể là hình Tướng. Vì thế cũng lý giải vì sao các Cụ lại có câu “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính”, và cho dù cùng ngày giờ sinh tháng đẻ nhưng số phận lại khác nhau. Khí chất hay khái niệm của các nền văn Hoá khác gọi là Aura. Có nhiều người gọi Aura là hào quang nhưng theo tôi phải là Khí Chất. Aura là màu sắc bao quanh mọi vật thể chuyển động và Màu sắc đó đều được tạo ra từ giao động nội xung . Các màu sắc tương ứng với các xung giao động của các tể bào cấu thành nên vật thể đó. Với cơ thể sống sẽ tạo ra các màu sắc dựa theo 7 Luân Xa (Charka) và từ đó người ta có thể nhận biết được cơ thể sống đó bị bệnh gì. Trước kia , chỉ có thể dung con lắc Ai cập để đo AURA nhưng Hiện nay, các nhà khoa học đã sáng chế ra máy chụp được AURA của con Người với mục đích chẩn đoán và chữa bệnh không cần dùng thuốc. A. Con Lắc Ai Cập là gì Con Lắc cảm xạ hay chính xác hơn là con Lắc Ai Cập , một công cụ dò tìm của người Ai Cập cổ tìm kiếm nguồn nước, khoáng vật hay các vật thể có thể phát ra từ trường tự nhiên, điện từ trường, địa sinh học và các loại năng lượng bí ẩn khác chưa được định nghĩa. Con Lắc Ai Cập là công cụ kết nối qua lại giữa giác quan của cơ thể với các trường năng lượng trong thiên nhiên, là con mắt thứ 3 cho những hình ảnh không nhìn thấy được. Đối với công việc của Thầy phong thuỷ thì là một công cụ không thể thiếu trong công việc nhằm tìm ra các khu vực có năng lượng sống thấp dứoi chỉ số Bovis cho phép, lòng đất có hài cốt hay những vật thể có năng lượng xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ và đặc biệt là tìm ra những nơi có xung sát khí mà mắt thường không nhìn thấy được. Có rất nhiều loại công cụ tìm kiếm (hay còn gọi là cảm xạ),: Y Rod, L Rod, V Rod, Bobber, Lắc Ai cập. Để chứng minh Suy Nghĩ (dạng tức thời của Tâm Thức) thể hiện xung dao động (dao động sẽ tạo ra khí), tôi sử dụng con Lắc ai cập qua thí nghiệm sau.: a. Dùng 1 chân máy ảnh (3 chân), ba con lắc Ai Cập có hình dạng khác nhau. b. Thí nghiệm được thực hiện trong môi trường kín gió tương đối (trong phòng kín). Sẽ có người nghi ngờ việc con Lắc quay gây ra bởi sự quay của bàn tay/ngón tay. Để sử dụng con Lắc, việc giữ nguyên cánh tay-bàn tay tĩnh là yêu cầu đầu tiên để sử dụng con Lắc. Yêu cầu thứ hai là để con Lắc quay thì bạn phải có niềm tin vào con Lắc bạn đang sử dụng bởi con Lắc chính là một phần cơ thể bạn. Sự thay đổi hướng của con Lắc trong thí nghiệm của tôi chứng minh việc dùng tay để điều khiển con Lắc là không thể nhanh như điều khiển bằng suy nghĩ. Bước 1: thử chuyển động của con Lắc khi cầm trực tiếp lên 1/3 chiều dài sợi dây (cách con lắc 2/3 chiều dài) Khi bạn ra lệnh cho con Lắc di chuyển theo ý bạn muốn(có thể nói hoặc không nói), sóng suy nghĩ thông qua tế bào và cơ trong cơ thể đưa tới con Lắc và nó lập tức chuyển động theo ý bạn muốn. Việc này cũng tương tự với chiếc bàn Xoay kì lạ, khi mọi người cùng chung một suy nghĩ. Sức mạnh cộng hưởng của sóng suy nghĩ sẽ thông qua xung động của tế bào và cơ, dạng vật chất như gỗ, kim loại hình trụ, tròn đều tiếp nhận xung động này từ cơ thể và chuyển động theo ý nghĩ. Tất nhiên, nếu 1 trong số những người tham gia không tin tưởng và không tập trung suy nghĩ theo cùng một dòng với những người còn lại thì sóng từ người này sẽ triệt tiêu sóng xung động và bàn sẽ không quay. Lưu ý ở đây là các vật thể chỉ nhận tín hiệu khi ở dạng hình tròn, trụ. Nếu ở hình dạng khác thì tín hiệu sóng bị triệt tiêu. Bước 2: treo con Lắc lên trên chân máy ảnh (tripod) để dư một đầu dây đủ để ngón tay giữ vào. Lúc này con Lắc sẽ đứng im không chuyển động. Như vậy xung động từ cơ thể đã bị hấp thụ bởi chân máy ảnh , do đó con Lắc không nhận được xung này nên nó đứng im. Việc này cũng tương tự với việc, khi ta đặt bất kì một vật thể khác lên mặt bàn Quay, đặt tay lên vật thể đó và ra hiệu lệnh Quay. Xung từ cơ thể bị hấp thụ bởi vật thể này và mặt bàn sẽ không nhận được xung này nên không quay. Vậy nên khi cơ thể chuyển động hay suy nghĩ đều tạo ra xung dao động, và theo lý thuyết thì có chuyển động là có KHÍ hình thành. Khí này chính là AURA hay dân gian gọi là VÍA. Chỉ ở nền văn minh Việt với lý thuyết ÂDNH mới tồn tại khái niệm VÍA: Trộm Vía, Nặng Vía, Nhẹ Vía, Đốt Vía bởi Vía (hay KHÍ) và GIẢI VÍA. VÍA hay KHÍ không chỉ tồn tại ở một dạng, mà nó tồn tại dưới hai dạng là KHÍ ÂM và KHÍ DƯƠNG. ba hồn –bảy(chín) Vía: đó cũng là dạng tồn tại của Tiềm Thức (Linh hồn), Ý Thức (Tâm Hồn), Suy Nghĩ (hồn vía) với các màu sắc của Vía (KHÍ) được tạo ra từ ba dạng Hồn ! Vía: chính là khí tạo ra từ Tiềm thức, Ý Thức, Suy nghĩ đi từ não bộ thông qua hệ thần kinh chuyển thành xung tới hệ cơ và từng tế bào của cơ thể. Trẻ em khi sinh ra có khả năng tự nhận biết được Vía hợp với bé hay không bởi các lý do: Trẻ em chưa chịu ảnh hưởng của Suy nghĩ và toàn bộ là Tiềm thức, do đó trẻ em cảm nhận Vía này hoàn toàn bằng bản năng . Do đó, việc thăm em bé mới sinh thường được kiêng cữ theo truyền thống của người VIỆT là hoàn toàn khoa học. Với người Vía không hợp sẽ làm Vía của em bé phản ứng, chuyển ngược lại làm em bé khóc. Vía phù hợp tức là tâm thức, tiềm thức của Em bé hoà hợp với Vía người tới gần và em bé sẽ cười hoặc để yên cho chúng ta bế. Thông qua mắt: Bằng mắt thường có thể nhìn thấy KHÍ (Aura), nhưng chỉ có thể khi em bé mới sinh ra. Đôi mắt hoàn toàn cảm nhận bằng Tiềm thức chứ không bằng suy nghĩ hay bị ảnh hưởng bởi các loại sóng bức xạ khác. Đối với người trưởng thành thì chúng ta sẽ phải luyện tập mới có thể nhìn được KHÍ này. Em bé cũng sẽ cảm nhận được sự hoà hợp hay xung khắc về Khí thông qua thị giác. Theo các nghiên cứu thì AURA ở xung quanh con người trong khoảng 1m, tuy nhiên với những người tâm địa xấu thì Aura (khí) này sẽ xa hơn và với những kẻ giết người thì thậm trí gấp 10-20 lần. Đốt vía: Dùng lửa (dương khí) là cách để trung hoà KHÍ xấu hoặc Vía của người không phù hợp. Dân gian chúng ta thường dùng lửa để xua tan khí còn dư lại (âm khí). Chúng ta có thể thấy cửa hàng ế ẩm do người mở hàng không hợp, sẽ đốt lửa xung quanh cửa hàng nhằm mục đích trung hoà KHÍ còn dư lại. Hoặc đốt quanh chân mình nhằm trung hoà KHÍ dư tương tác tới bản thân. Cách giải quyết này duy nhất còn tồn tại ở nền văn minh Đông phương. (bài còn tiếp tục bổ xung chỉnh sửa) Mạnh Đại Quân (Hoàng Triệu Hải)
 18. Con cảm ơn Sư phụ, con sẽ cố gắng viết nhiều và tốt hơn nữa.
 19. ĐÊM TRUNG THU CỦA NỀN VĂN HIẾN VIỆT Kính dâng: Thuỷ Tổ Kinh Dương Vương – Mẫu Vụ Tiên, 8] Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ, Kính tặng: 7]Mừng sinh nhật lần thứ 66 của Sư Phụ Thiên Sứ Lạc Việt – 7]Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh tức Nguyễn Vũ Diệu 1. Mở đầu: Nền Văn Minh Đông Phương mà chủ nhân là dân Tộc VIỆT, trải gần 5000 năm văn hiến với bao thăng trầm của lịch sử. Tuy nền văn minh kì vĩ của Tổ Tiên đã bị huỷ hoại, bị chiếm đoạt bởi sự xâm lăng của kẻ thù phương Bắc. nhưng Tổ Tiên chúng ta đã tìm cách lưu giữ và truyền lại cho con cháu chúng ta thông qua rất nhiều di sản văn hoá phi vật thể. Đặc biệt chính là những tập tục, phong tục truyền thống, trò chơi dân gian hay tín ngưỡng thờ cúng. Những nét văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, một nền văn minh lúa nước tồn tại qua hàng ngàn năm bất chấp thăng trầm của Lịch sử, không những không bị đồng hoá mà ngày càng chứng minh sự khác biệt rõ nét với những bản sao của những dân tộc tự xưng là chủ nhân của nền văn minh ấy. Sự giao thoa của các nền văn hoá là rất bình thường trong mọi nền văn minh, từ cổ đại tới hiện đại. Tuy nhiên, nguồn gốc và nét đặt trưng riêng biệt của chủ nhân nền Văn hoá đó được thể hiện qua các phong tục, tập tục được truyền từ đời này qua đời khác, và cũng chỉ có họ mới có thể giải thích được cặn kẽ vì sao những phong tục đó lại tồn tại. Bên cạnh Tết Nguyên Đán của dân tộc Việt để đón chào một mùa Xuân mới thì Tết Trung Thu (hay còn gọi là Tết Trẻ Em, Tết Đoàn Viên) cũng là một trong những lễ hội lớn của dân tộc Việt. Đây là một trong nhiều Tết lễ trong năm nhưng là một mốc thời gian mà mọi trẻ em mang trong mình dòng máu Việt đều mong chờ. Tết Trung thu của người Việt mang nét đặc trưng riêng biệt và mang đậm tính nhân văn, rộng hơn là tính Minh Triết của nền Văn minh Lạc Việt. Đó chính là việc nhìn nhận vị trí quan trọng của Trẻ Em- Tương lai của một dân tộc, đó là việc Tổ tiên chúng ta đã đưa tinh tuý của nền Văn minh vào trong một lễ hội giành cho trẻ em – mầm non, tương lai của Dân Tộc. Tuy rằng ở Trung Quốc, Đài Loan hay một số nước Đông Nam Á có Tết trung thu, đặc biệt là ở Trung Quốc rất giống với Việt Nam. Người TQ cho rằng Tết Trung Thu xuất phát từ nền văn minh Hoa hạ nhưng về bản chất thì không thể giống và đúng với ý nghĩa cốt lõi của Tết Trung Thu – vốn thuộc về nền Văn minh Lạc Việt. Bài viết dưới đây sẽ phân tích về sự khác biệt đó. Đây là nghiên cứu và cách nhìn nhận riêng của tôi, vẫn còn nhiều chỗ chưa thấu đáo. Tuy nhiên tôi hy vọng chúng ta tiếp tục lưu giữ và phát huy những di sản văn hoá của Tổ Tiên để lại. Hãy để con cháu chúng ta tự hào rằng, dân tộc Việt là chủ nhân của một nền Văn minh kì vĩ, một trong những nền văn hoá lâu đời nhất trên hành tinh. 2. Vì sao lại là Tết Trung Thu ? Theo Âm lịch (hay lịch mặt Trăng) thì hằng năm chúng ra cũng có 12 tháng (năm nhuận sẽ thêm 1 tháng nhưng không có hai ngày Tết Trung Thu). Mỗi một tháng đều có ngày Rằm tức là ngày Trăng tròn, nhưng trong số 12 ngày Rằm trong năm thì ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Tám là quan trọng nhất. Tết Trung Nguyên hay còn gọi là Rằm tháng Bảy, tuy là ngày tết quan trọng trong văn hoá Tâm linh của người Việt nhưng gọi là Tết thì chúng ta không coi đó là ngày Tết. Chỉ có hai dịp được coi là Tết: Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là Tết giành cho trẻ Em, một ngày Tết chưa bị ảnh hưởng và thay đổi bởi cuộc sống hiện đại. Tổ tiên chúng ta đã vô cùng sáng suốt và linh mẫn khi tạo ra một phong tục giành riêng cho Trẻ em. Qua đó vừa thể hiện sự nhìn xa trông rộng cho việc giữ gìn nền văn minh, vừa thể hiện sự cao minh khi đưa mật mã vào trong những phong tục dân gian .Đơn giản bởi vì Trẻ em từ lúc biết nhận thức vạn vật xung quanh sẽ ghi lại những gì huyên náo, đầy màu sắc. Hình ảnh và âm thanh đó sẽ lưu giữ trong ký ức cho tới lúc Già. Phong tục đó sẽ khó bị ảnh hưởng và thay đổi bởi tính qui ước sâu đậm trong kí ức được ghi lại ngay từ khi đứa Trẻ chưa biết nói. Mọi người con mang dòng máu Lạc Hồng sẽ không thể nào quên một Tết Trung Thu sẽ diễn ra thế nào, cần những gì: bánh Nướng, bánh Dẻo, mâm Ngũ quả để phá cỗ : Hồng ngâm, Chuối, Bưởi là thứ không thể thiếu. Rồi mũ Sư tử, trống cơm, đèn ông Sư và quan trọng nhất chính là Đèn Ông Sao. Không có Đèn Ông Sao, bánh Nướng, bánh Dẻo thì không phải là đêm Rằm Trung Thu. Trong chiêm tinh học, Tâm linh và Phù thuỷ phương Tây, họ luôn sử dụng lịch mặt Trăng cho mọi công việc liên quan tới Tâm Linh và pháp thuật. Mỗi một ngày rằm đều có tên: Ví dụ: tháng 1 là Trăng Tuyết, tháng 2 Trăng thần Chết, tháng 6 là Trăng Tình Yêu, tháng 7 là Trăng Cầu Nguỵện, tháng 8 là Trăng Đỏ. Trong đó trăng tháng 8 , khi mặt trăng gần trái đất nhất, tác động lớn nhất lên cuộc sống của hành tinh chính là thời điểm quan trọng nhất cho mọi công việc liên quan tới Tâm linh và pháp thuật trong giới Phù Thuỷ. Đây chính là một trong những bằng chứng cho thấy, có một sự liên quan mật thiết đến nhau giữa hai nền văn minh Đông – Tây , vốn được xem như không có sự lien kết. Điều này cũng lại đặt ra thêm nhiều hơn về nghi ngờ đã từng có một nền văn minh toàn cầu từng tồn tại trên trái đất và Tổ Tiên Lạc Việt là chủ nhân nắm giữ một phần thuộc về nền văn minh đó. Các nhà khảo cổ cho rằng, hình ảnh về Tết Trung Thu đã được in trên Trống Đồng Ngọc Lũ, tức là nó đã phải có trước cả khi làm ra Trống Đồng. Sẽ không có bất kì một bằng chứng khảo cổ hay di tích nào còn tồn tại để chứng minh cho sự tồn tại của những thứ như bánh Nướng- Dẻo, đèn Ông Sao. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng, cũng như bánh Trưng-bánh Dày của Tết Nguyên Đán thì bánh Nướng-Dẻo và đèn Ông Sao cũng gắn liền với Tết Trung Thu từ ngày Tết này ra đời. Những thứ bánh, đồ chơi đó, tuy giành cho Trẻ Em nhưng hàm chứa trong đó chính là kiến thức huyền vĩ của nền Văn minh Lạc Việt. 3. Mật ngữ thông qua ẩm thực và trò chơi A. Bánh Nướng- Bánh Dẻo Cho dù giống nhau về mặt hình thức nhưng bánh của Người Việt khác với bánh nướng và bánh Dẻo của người Trung Quốc, chính là nội dung được thể hiện bên trong chiếc Bánh. Bánh Nướng vuông, bánh Dẻo tròn , vị phải Ngọt (tất nhiên phải ngọt vì mọi đứa trẻ đều thích Ngọt), bánh truyền thống đều có nhân Ngũ Vị hoặc Thập Vị. Ở đây, chúng ta đã thấy sự hiện diện của số 5 và số 10 – con số của Hậu Thiên. Bánh Nướng nhân sẽ có 10 Vị (bánh THẬP cẩm), trong đó sẽ có mỡ phần của lợn (heo) cắt vuông-nhỏ, lá chanh thái nhỏ , thịt quay(heo hoặc gà) hoặc lạp xưởng – hạt sen, vừng, mứt bí (bí xanh), hạt bí, Tất cả tạo nhân bánh khi trộn vào sẽ có đủ các màu: Xanh, Trắng, Đỏ, Xanh Dương tượng trưng cho các hành trong ngũ hành là: Mộc, Kim, Hoả, Thuỷ. Vỏ bánh Nướng Vuông sau khi nướng sẽ có màu Nâu sậm đặc trưng, biểu tượng của hành Thổ. Chiếc bánh Nướng đơn giản nhưng đầy đủ Ngũ Hành. Tôi cho rằng, tiết Trung Thu là thời điểm Kim cực thịnh nên việc tạo ra chiếc bánh được tạo ra mang hình thù đặc trưng của hành Thổ chính là sự hoà hợp giữa tiết Khí và ẩm thực. (Thổ sinh Kim) Bên cạnh đó là bánh Dẻo thể hiện tính Âm bên cạnh bánh Nướng (thuộc Dương). Bánh Dẻo màu Trắng, hình tròn mang hình tượng của KIM. Cũng nhưng bánh Chưng và bánh Dầy thì chúng ta cũng nhận thấy sự trùng hợp trong việc bánh Nướng-Dẻo được tạo ra. Tất nhiên về sau này thì bánh Nướng-Dẻo đều có cả hình tròn và vuông nhưng nguồn gốc thì từ ngày xưa , kí ức trẻ thơ của tôi là bánh Nướng Vuông, bánh Dẻo Tròn. 35]B. Mâm Ngũ Quả: 35] Phá cỗ đêm trung thu, trước khi trẻ con phá cỗ thì hoa quả cùng đồ chơi sẽ được bày biện để mời Chị Hằng Nga (đại diện của măt Trăng). Đây chính là mâm Cỗ trong công việc Tế Lễ, và bản chất đằng sau mâm hoa quả chính là một phần không thể thiếu trong thủ tục Tế Lễ. 35]C. Đèn Ông Sao: 35] Là thứ không thể thiếu trong Tết Trung thu. Đây là một thứ đồ chơi rất bình thường và đơn giản nhưng nó lại là một biểu tượng rất đặc biệt. Chúng ra chỉ có thể tìm thấy đèn Ông Sao ở duy nhất Tết Trung Thu của Người Việt. Các loại đèn của Trung Quốc đều chỉ là đồ chơi thuần tuý, hoặc mang tính chất dân gian theo văn hoá truyền thống. Nó hoàn toàn khác với ý nghĩa của cây đèn Ông Sao trong nền Văn minh Lạc Việt Trước hết, hãy nói về biểu tượng ngôi sao năm cánh bên trong vòng tròn. Trong giới Phù Thuỷ tây Phương, hình ảnh ngôi sao năm cánh đều bên trong hình tròn là biểu tượng của giới Phù Thuỷ. Không chỉ là hình tượng, nó còn được hiểu như một lá Khiên, lá Bùa để bảo vệ người Phù thuỷ và là đại diện của niềm tin, sức mạnh của giới Phù Thuỷ. Không có một biểu tượng nào có sức mạnh như biểu tượng này. Chúng ta thương chỉ biết tới sự tồn tại 4 hành trong nền lý học Tây phương nhưng thực chất họ cũng chia ra làm 5 HÀNH bao gồm Khí, Nước, Đất, Lửa và trên hết là Tâm Linh (là trung tâm, là không giới hạn) khác với Ngũ hành của nền văn minh Đông phương. Vòng tròn bên ngoài thể hiện sự sống, là luật Luân Hồi (Sinh –Lão- Tử- Tái sinh). Vòng tròn chứa ngôi sao năm cánh(pentagram) là một kí hiệu cổ xưa nhất tồn tại trên Trái đất. Nó được cho là đã có từ thời kì URUK -3500 năm trước CN và thời kì Ur của Chaldees trong Mesopotamia cổ đại. Nó được tìm thấy ở khắp nơi, từ Ân độ , Ai Cập, Hy Lạp, Babylon, Maya Châu Mỹ, Đông Nam Á. Hình tượng, biểu tượng này được tìm thấy qua cả tín ngưỡng bao gồm đạo Thiên Chúa, Do Thái, Satanic, và giới Phù thuỷ. Kí hiệu/biểu tượng này được dùng như bùa chú bảo vệ, kêu gọi năng lượng của các vị Thần, và là con dấu của Vua Salomon. (dấu của Vua Salomon được lưu trữ tại bảo tàng quốc gia Anh) (hình ảnh chụp từ vệ tinh vòng tròn ngôi sao năm cánh tại Kazahktan-Ka Zắc Tan) (Bùa chú dùng hình tượng Sao năm cánh trong giới Phù thuỷ) Trong giới Phù thuỷ, việc sử dụng biểu tượng này trong các công cụ giao tiếp với Thánh Thần và thể hiện quyền năng , ví dụ như ĐŨA THẦN. Quay trở lại với đèn Ông Sao, ta thấy biểu tượng không hề khác biệt so với các nền văn hoá khác. Ngôi sao 5 màu biểu tượng cho ngũ hành và bên ngoài là hình tượng Thái Cực, là Trời, là Thánh Thần, là năng lực vô biên. Về sau này, nhiều người bỏ vòng tròn quanh ngôi sao hoặc chỉ dán bằng giấy bóng kính với hai màu xanh và đỏ do không hiểu ý nghĩa. Tuy nhiên, khi kết hơp những đặc điểm chung này thì Đèn Ông Sao phải có vòng tròn xung quanh và dán đủ 5 màu sắc : Xanh-Đỏ-Tím-Vàng-Lục. Vật liệu khung được làm từ Tre và gỗ xốp có lõi rỗng, chứ ko phải bằng các loại gỗ quí hay vật liệu đắt tiền. Tôi giải thích thông qua một công cụ không thể thiếu của Phù Thuỷ, đó là cây Đũa Thần. Tôi sẽ không giải thích về cây Đũa này vì nó hoàn toàn không mang tính mê hoặc như chúng ta vẫn thường thấy trên phim ảnh hay truyện có nguồn gốc từ Tây phương. Đây là công cụ mang tính biểu trưng của năng lượng vũ trụ và Phù thuỷ dùng nó như một phần cơ thể, tiếp nhận năng lượng và truyền năng lượng của mình vào vũ trụ. Một trong những loại đũa thần của giới phù thuỷ được làm bằng gỗ của cây bụi rậm, yêu cầu phải rỗng ruột (đương nhiên là có lý do cần phải rỗng ruột), dài khoảng 50,4cm, đường kính 0,95cm ! Cây đèn Ông Sao của chúng ta, ngôi sao làm từ tre (dạng xốp) và cán làm bằng cây gai xốp và rỗng ruột từ thân cây Đay, kích thước và đường kính cũng tương tự như Đũa thần .Về nguyên liệu cho thấy có sự tương đồng với nguyên liệu tạo ra cây Đũa thần của Phù thuỷ Tây phương. Cấu tạo tay cầm được dùng gỗ xốp –tre hoặc nứa, có lõi và được sơn màu đỏ. Theo Lý Học Đông Phương thì đó là tượng quẻ Ly –Hoả (Ly trung Hư) tượng của sự vui vẻ , no đủ, thành công. Phía trên là biểu tượng sao năm cánh Ngũ Hành , với vòng tròn là tượng quẻ Càn. Trên Càn- dưới Ly : cây đèn ông Sao cho ta quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân !!!!! Là quẻ số 13 trong Kinh Dịch - Tượng của sự sum vầy, đồng lòng hay sự giao hoà giữa con Người với thế giới Tâm Linh. Mọi người cùng đồng lòng hướng về một điều ước cho Trẻ em được Vui chơi, No Ấm và Hạnh Phúc. Với mọi đứa trẻ, ước mơ được Vui vẻ, được ăn uống no nê là một tiềm thức có từ khi mới sinh ra. Vậy nên Tổ tiên chúng ta đã tạo ra cây đèn Ông Sao cho trẻ Em như một chiếc Đũa thần, gửi thông điệp mong ước của tất cả trẻ Em, của Tương lai một dân tộc , được vui chơi và sự No Ấm, Hạnh Phúc. Tất nhiên, nếu người lớn thì ý thức và điều ước không thuần khiết như tiềm thức của trẻ em, thế nên sẽ không tạo ra sự đồng nhất và không tạo ra sự kì diệu. Vì thế, Đêm Trung Thu với lễ rước đèn Ông sao cùng với múa Sư tử sẽ tạo ra một điều kì diệu nếu mọi người cùng hướng về chung một điều ước. Trong bài nghiên cưú của tôi về Cúng Lễ, tôi có trình bày chi tiết hơn về những điều kì diệu được tạo ra từ sức mạnh ý trí, năng lực của tiềm thức và ước muốn cháy bỏng của con người. 35]D. Đèn Cù (Ông Sư): 35] 35]Về tên gọi thì tôi cũng không tìm được lý giải vì sao gọi là đèn Cù hay đèn Ông Sư. Tuy nhiên , tôi lại nhận thấy có sự tương đồng giữa hình của cây đèn này với bánh xe Cầu nguyện – Hexagram, biểu tượng của Thần Linh, của Sao Thổ . Ngạc nhiên hơn nữa, Biểu tượng hình Lục Giác này có trên đỉnh cực Bắc của sao Thổ . 35] 35]Sao Thổ, theo chiêm tinh học Tây phương cổ đại gắn liền với ô vuông thần bí 3x3, tức là đồ hình Tiên thiên. Từ" Hexagram" là từ cho biểu tượng Lục Giác nhưng cũng là tên gọi chung cho 64 quẻ Kinh Dịch 35]Cũng như hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng lục giác được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ hình vẽ trong các hang động tới công trình kiến trúc, biểu tượng trong nhiều tôn giáo vào khoảng hơn 2500 năm trước Công nguyên. Đèn Cù có 6 cánh cân bằng, khi kẻ các đường thẳng qua đỉnh và nối với nhau, chúng ta sẽ được một Hexagram. Cây đèn Cù chính là thể hiện của năng lượng Tâm linh, và cũng như nền văn hoá cổ khác, họ dùng biểu tượng này trên bánh xe Tâm linh hay bánh xe cầu nguyện (Wising Wheel). Khi cầu nguyện, bánh xe sẽ quay tròn cũng giống như khi chơi đèn Ông Sư thì phải đẩy nó quay. Cây Nến bên trong phải thắp sáng khi chơi đèn, và đó chính là sự kết nối giữa con người với thế giới Tâm linh. (hình ảnh chụp từ một ngôi đền tại Ả Rập (từ các nghiên cứu về Ý thức và Vô Thức) (chiêm tinh với kinh dịch) Chúng ta sẽ không tìm được đèn Cù ở bất kì nơi nào khác, bất kì nền văn hoá nào khác ngoại trừ tại Việt Nam. 35]E. Múa Sư tử: 35] Vì sao lại trọn biểu tượng là con Sư tử chứ không phải là các biểu thượng Linh thiêng khác như Rồng hay Hổ ? Bên cạnh đó lại có Ông Địa với khuôn mặt luôn nở nụ cười,mặt tròn bụng to đi trước múa quạt . Cạnh đó là múa cầu lửa với Trống gõ theo nhịp “Tùng tùng tùng tùng, cắc , Tùng tùng tùng tùng” Trong các buổi Tế Lễ, sự canh giữ và bảo vệ con trẻ khỏi tà ma trong đêm là điều vô cùng cần thiết. Nó đảm bảo mọi sự cầu xin đều không có tà ma xâm nhập. Múa Lân của người TQ , cho dù giống nhau về mặt hình thức nhưng nó lại thể hiện một tham vọng chính trị và nước lớn với việc vờn quanh quả Cầu. Nó không còn mang ý nghĩa của Múa Sư Tử của người Việt bởi vì múa Sư tử cổ truyền của chúng ta thể hiện rõ nét sự bảo vệ Linh thiêng, cũng giống như Sư tử ở cửa Đền Chùa của người Việt (không phải đe doạ). Ông Địa, đại diện cho thế giới Tâm linh, vui vẻ đi trước dẫn đầu. Cạnh đó là múa Lửa, dùng Lửa để xua tan tà khí và nhịp Trống tạo nên một nhịp điệu cho mọi người tập trung , hoà điệu cùng với điệu múa. Đó chính là điều kiện cho một đàn Cúng Lễ thành công – Sự tập trung và đồng điệu. Lễ phá cỗ đêm Trung Thu bản chất là một đàn Cầu Lễ mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn. Qua đó cũng thể hiện một tư duy vượt trội so với các nền văn hoá khác, cũng như thể hiện một tri thức cao thâm thuộc về một nền văn minh kì vĩ của Tổ Tiên chúng ta. (Hình ảnh sử dụng trong bài viết đều được sưu tầm từ mạng Internet) Hà nội ngày 26-9-2015 Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
 20. Cảm ơn xuanhylac. Đúng là nếu như baì viết này hoàn thành trước ngày rằm thì quá tốt nhưng mà vì bận quá nên ko thể hoàn thành.
 21. Con cảm ơn Sư phụ
 22. Dạ vâng SP
 23. Phamhung: Địa chỉ như thế nào ý nhỉ , tên vv, bgio tôi cũng chưa biết là làm ở đâu và liên hệ thế nào. Ông có đi dc ko ?
 24. Sư Phụ đã uỷ nhiệm thì đương nhiên con phải dốc hết sức lực. Sư phụ yên tâm
 25. ỦNG HỘ CHỮA BỆNH HTH ngoài việc sẽ đích thân thay mặt Sư Phụ chỉnh sửa PT cho gia đình tại Bắc giang, sẽ ủng hộ bằng hiện vật gồm các đồ trấn yểm trị giá 2 Triệu đồng. HTH ko ủng hộ tiền mặt ! Hì, nhân ngày Tam nương, con cũng khoe luôn. Tháng trước HTH có chỉnh sửa và đặt chiêu Đào hoa trân. 1 gia chủ thì sau 1 tuần bán được căn nhà đã từng rao bán 4 năm không bán nổi, cô con gái lớn chốt hạ cậu người yêu cuối năm cứoi. Một nhà khác thì cô gái mãi ko có người yêu, chỉ sau 1 tuần chốt ngay 1 anh và cuối năm cũng cưới nốt. HEHE.