• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  983
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  54

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Nhân chuyến đi Cambodia, HTH đã đến thăm Angkor wat và tìm thấy trên bức tường cửa sổ ở cổng Chính có chạm khắc hình ảnh của đô hình Âm Dương Việt. Angkor Wat là ngôi đền Hindu và do đó mang dấu ấn rất nhiều hình tượng và truyền thuyết của đạo Hindu được xây trọng khoảng thời gian thế kỉ thứ 12 AD. ĐỒ hình Âm Dương Việt chỉ có duy nhất trên cửa sổ tại Cổng Chính phía Tây. Điều đặc biệt, Nghi Âm và Dương được trạm khắc hình Rồng -Phượng, hình ảnh của Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quôc Mẫu Âu Cơ. Xin lưu ý rằng Tất cả các cổng đều chính hướng Đông-Tây-Nam-Bắc. Cổng chính lại là cổng hướng TÂY. Đồ hình bát quái được vẽ theo kiểu Chiêm tinh Vệ Đà Thêm một bằng chứng sự tồn tại lý học trong tôn giáo mà ở đây là Ấn độ giáo.
 2. Vậy thì HTH có thêm nữa hình ảnh từ đền Takeo thuộc quần thể Angkor Thom. Cũng y hệt như tảng đá tại sân đền Trung - Đền Hùng. Ngay khi bước lên câu thang trên hình sẽ bước qua cổng. Tại đây nếu không cẩn thận sẽ bị bước hụt xuống bậc đá này Tổng số có 4 viên đá vòng ngoài và 1 viên ở giữa,tổng là 5 xếp chính hướng B-N-Đ-T. Vòng trong có 9 viên xếp theo 8 sơn hướng. Nếu tính vòng trong thì tổng là 10. Tuy nhiên ở phía Đông thì lại có 2 viên. Trong đạo Hindu có rất nhiều biểu tượng và truyền thuyết tương đồng với Âm Dương ngũ hành. HTH sẽ phân tích ở một topic khác và chắc chắn sẽ mang nhiều điều thú vị tới cho Sư Phụ và ACE.
 3. Con cảm ơn Sư Phụ. Về thời gian xây Angkor wat thì theo các tài liệu từ WIKI, nó được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XII. Tuy nhiên, khi con tham quan bảo tàng tại đây thì thời kỳ Angkor trước thời kỳ Bayon (XI-XII) và Angkor Wat được xây dựng trước Angkor Thom (còn gọi là thời kỳ văn hoá Bayon). Thời kì Bayon là thời kì thinh vượng nhất của đế chế Khmer ! Theo con thì sớm nhất cũng chỉ có thể ở thế kỷ X sau công nguyên. Các di vật khảo cổ từ Angkor Wat cũng tầm thế kỷ XII. Con cũng cho là Ấn độ giáo bắt đầu quá trình ảnh hưởng tới các nước ĐNA vào tầm thời kì này ạ.
 4. Con chụp được một số ảnh Trăng, kính tặng Sư phụ Ảnh gốc rất lớn nên ảnh nào Sư phụ ưng ý con sẽ gửi file gốc ạ
 5. Phamhung chốt lại danh sách rồi báo để tôi còn chuẩn bị bàn ghế và ăn uống. Tôi dự định sẽ làm lẩu ếch, đặc sản bên này cực ngon. SP không ăn được món này nên sẽ có món khác phục vụ Thầy. Lưu ý là nhà HTH ở bên ngoài đê , tức là ngay sát sông hồng nhé. https://www.dropbox.com/sc/04dfhzscrm8w6o2/AADWBfx0KvXqCL6kQJz-E0eTa
 6. CHIÊM TINH SỐ Nhân dịp năm mới Tôi xin giới thiệu với các bạn một phương pháp chiêm đoán của Chiêm tinh học Tây phương. Đó là Chiêm tinh Số. Phương pháp này khá đơn giản và cũng áp dụng được để tính cho cả cuộc đời bạn. Tuy nhiên bài viết này chỉ giới hạn chiêm đoán năm tới của bạn mà thôi. I. Chiêm tinh một năm của bạn Dựa vào ngày tháng sinh của bạn kết hợp với năm hiện tại, chúng ta có thể chiêm đoán trước năm tới ra sao. Phương pháp tính: - Lấy các con số trong ngày tháng sinh cộng vào nhau, rút gọn cho tới khi chỉ còn 1 con số. Ví dụ : Sinh ngày 08 tháng 2 = 8+2 =10 = 1+0=1. Trường hợp nếu tổng tháng và ngày có con số lặp (11,22,33-99) thì đây được coi là con số “chủ”. Cho nên sẽ không cộng tiếp mà dùng luôn số đơn của số lặp đó: 22 dùng 2, 33 dùng 3…. - Rút gọn năm cần chiêm đoán: ví dụ 2003 = 2+0+0+3 = 5 - Cộng số rút gọn từ ngày tháng sinh với số rút gọn năm chiêm đoán. Ví dụ như trên là 5+1 = 6. Đây chính là con số dùng để chiêm đoán. 1. Số 1: Một sự khởi đầu mới trong cuộc sống Năm nay là sự khởi đầu của một chu kỳ chín năm mới của bạn. Nó hứa hẹn khả năng là một cuộc phiêu lưu thú vị mới, với sự tham gia vào những thử thách mới và mở đường cho chu kỳ tiếp theo của chín năm trong cuộc sống của bạn. Đây là một thời gian để làm rõ mục tiêu của mình và đó là một thời gian để thực hiện chúng. Làm việc chăm chỉ có thể là cần thiết để có được một bước tiến mới trong công việc kinh doanh. Sức khỏe của bạn sẽ tiến bộ trong năm nay và nhiều khi sẽ có những năng lượng đặc biệt giành cho những yêu cầu về thể lực nhiều hơn bạn nghĩ. Nếu bạn không thể hoặc không sẵn sàng để đáp ứng cơ hội thay đổi và cú hích mới thay đổi cuộc sống hiện tại thì cơ hội và tiềm năng của bạn năm này có thể bị trì hoãn cho đến khi chu kỳ tiếp theo bắt đầu sau chín năm nữa. Bởi vì điều này, bạn cảm thấy giống như một cuộc phiêu lưu, một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn, một cái gì đó mới. Mục tiêu mới cần được thiết lập rõ ràng và làm việc hướng tới mục tiêu đó bởi vì đây thực sự là một khởi đầu mới của một chu kỳ chín năm và tốt nhất là không quá chú trọng vào quá khứ tại thời điểm này. Đây sẽ là thời điểm khá dễ dàng cho bạn để thực hiện bởi vì hầu hết các vấn đề và sự thất vọng của quá khứ sẽ có xu hướng biến mất, chỉ có con đường rộng mở cho những thách thức mới. Đây là một thời gian tuyệt vời. Hãy tận dụng triệt để thời điểm có nhiều lợi thế này. 2. Số 2: Phát triển, cộng tác và chờ đợi Năm này là một năm của sự chờ đợi, chờ thời. Bạn sẽ có đủ thời gian nhìn lại bản thân mình và tìm thấy lại được chính mình và phát hiện ra nhiều điều về bản than trong giai đoạn phát triển. Đây không phải là một thời gian để tạo áp lực cho các vấn đề tồn tại và cố gắng để đấy nó di chuyển về phía trước. Đây là gia đoạn thời cho sự hợp tác và xây dựng các mối quan hệ và đó sẽ có lợi cho bạn trong tương lai. Một năm tích lũy và thu thập. Gây hấn sẽ gây ra nhiều vấn đề cho bạn. Bạn phải chuẩn bị tinh thần và kiên nhẫn cho sự chậm trễ, làm đi làm lại, dừng lại. Đây là một thời điểm cho sự đóng góp nhỏ, giúp đỡ, và sẽ phải quan tâm giải quyết từng chi tiết khi sự việc đến với bạn. Bạn có thể phải giành thêm thời gian và nỗ lực cho công việc của người khác. Năm nay có thể là một năm để kiểm tra sự kiểm soát bản than và sự nhạy cảm của bạn về tình cảm. Đây là một thời gian để cải thiện khả năng của bạn để làm việc với những người khác một cách hiệu quả và điều này có thể khó khăn cho bạn nếu bạn đã chủ yếu làm việc một mình trong quá khứ. Giữ bình tĩnh, thoải mái và dễ chịu. Bạn có thể trải nghiệm một mức độ căng thẳng thần kinh trong giai đoạn này, nó có thể mang đến cho bạn một xu hướng cực đoan cảm xúc, như trầm cảm hay stress. Mối quan hệ rất sâu sắc với một người khác giới (bao gồm cả hôn nhân) có thể dễ xảy ra hơn trong năm số 2 này. Nếu kết hôn thì cảm xúc sẽ có được chiều sâu trong mối quan hệ lâu dài. 3. Năm số 3 Đây là năm của họp mặt liên hoan, năm của hạnh phúc vui vẻ. Năm này luôn có xu hướng của sự vui vẻ và tươi sáng. Đây là một năm khi bạn sẽ muốn lien lạc lại với những người bạn cũ và mở rộng quan hệ xã hội của bạn, kết giao thêm một số những người bạn mới. Là môt năm của sự Lãng mạn và tình yêu phát triển. Bạn đang hương thụ cuộc sống đầy đủ nhất, bất chấp ngay cả khi bạn phải trả những hậu quả về sau. Bạn có khả năng hòa đồng hơn và trách nhiệm sẽ dường như được buông lỏng một chút. Bạn có xu hướng phân tán năng lượng của bạn để thực hiện quá nhiều việc cùng một lúc. Bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi một thời gian để tận hưởng, nhưng cũng cần chống lại sự cám dỗ để sự nghỉ ngơi trở nên hoàn hảo và cũng không quên mục tiêu của bạn. Năm số 3 là thời điểm tốt để mở rộng tài năng sáng tạo cá nhân, đặc biệt là những người có liên quan đến nghệ thuật và các kỹ năng nói. Năm này sẽ ghi nhận những biến chuyển về vấn đề này. Trong khi năm số 3 là năm hạnh phúc của các hoạt động cá nhân nhưng nó có thể là một năm thảm họa trên trường kinh doanh. Nhìn chung là một thái độ buông lỏng trong môi trường kinh doanh có thể gây ra các quyết định cẩu thả và không thực tế. Điều này có khả năng là một năm không tốt cho tài chính của bạn, và nó may mắn rằng năm tiếp theo được thiết kế để bù đắp những tác động này. 4. Năm số 4 Là năm công việc khó khăn và chậm chạp, nhưng tiến độ ổn định. Năm phù phiếm trước sẽ thực sự bị lãng quên và thực tế cuộc sống được hiện ra một cách rõ ràng. Đây là một năm làm việc chăm chỉ và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chính. Một năm của sự lao động cật lực để tái lập sự tự chủ. Đây sẽ là một năm rất khó chịu, khi nỗ lực rất nhiều nhưng mang lại kết quả không đáng kể. Một bước tiến lên nhưng lùi lại hai bước là trường hợp bạn sẽ gặp phải hầu hết thời gian trong năm. Đây là năm bạn cần nhìn lại hiệu suất và kết quả làm việc để xem xét lại cách làm. Đó là một thời gian để có được sự cải tổ và để bạn nhận thức tình trạng hiện tại của bản thân. Trách nhiệm cần có nhiều hơn, sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc là cần thiết phải duy trì sự tồn tại. Sức khỏe và chế độ ăn uống nên được xem xét một cách cẩn thận trong năm nay, bởi kháng thể của bạn năm nay rất thấp. Bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn với bệnh tật. Bạn cần lần lượt giải quyết triệt để các vấn đề của năm này khi bạn phải sẽ phải sẵn sàng cho một năm rất bận rộn phía trước. 5. Năm số 5 Năm của sự mất mát và tự do Đây là năm thay đổi lớn trong cuộc đời bạn. Phạm vi hiểu biết được phát triển và mở rộng mà không gặp trở ngại.Bạn có thêm nhiều bạn mới và các hoạt động xã hội tăng lên đáng kể. Năm nay sẽ đem tới nhiều sự phiêu lưu và bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Đây là một năm bạn cảm thấy có sự mất mát và tự do, để thoát ra khỏi những thói quen thường nhật. Nếu năm vừa qua bạn cảm thấy bế tắc thì năm nay là năm bạn tìm đươc một hướng mới.Vấn đề của năm số 5 là xu hướng của sự phân tán năng lượng cho tất cả mọi việc. Khả năng làm việc chi tiết sẽ bị giới hạn bởi sự phân tán và nó làm cho bạn cảm thấy hạn chế. Nhìn chung, đây là năm thoát khỏi sự thăng trầm, mang tới thay đổi chủ yếu trong cuộc sống của bạn như: công việc, gia đình, chỗ ở… 6. Năm số 6 Năm của tình yêu, gia đình, trách nhiệm Năm này có xu hướng thêm trách nhiệm, mối quan tâm sâu sắc với gia đình, với bạn đời, với bạn thân.Đây là năm bạn sẽ có một vài điều chỉnh trong cuộc sống, hoặc hy sinh cho gia đình, người than, bạn bè. Năm này không phải là năm của những thành tựu lớn nhưng là năm những kế hoạch được hoàn thành sớm hơn sự kiến. Bạn sẽ có một năm tốt đẹp với gia đình, người thân và những sự kiện lãng mạn với bạn đời. Cảm xúc của bạn được chia xẻ với những người gần bên bạn. Điều quan trọng là bạn chấp nhận một năm với tốc độ cuộc sống chậm hơn, yên bình, hài hòa mà năm số 6 mang tới. 7. Năm số 7 Một năm của sự thống kê và thông hiểu Năm số 7 hứa hẹn một năm trầm lắng, sống nội tâm. Một khoảng thời gian tạm nghỉ và trầm lắng giữa những năm sôi động. Năm nay là năm cho bạn cơ hội hiểu thêm về bản thân mình, và bạn có xu hướng giành thời gian cho sự suy tư. Sự tĩnh lặng và suy tư sẽ tốt cho bạn trong thời điểm này, khi bạn thoát ra khỏi những ràng buộc hàng ngày . Bạn nên giành thời gian để thoát ra khỏi áp lực kinh doanh , công việc hàng ngày để giành cho sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Điều đó giúp bạn nhìn thấu được những gì đã trôi qua và dễ dàng lên kế hoạch cho những dự án trong tương lai. Điều đó có nghĩa năm số 7 không phải là năm cuả những hoạt động sôi động, mà là một năm của sự chờ đợi và phát triển. Một trong những hoạt động hiệu quả nhất trong năm số 7 sẽ là học tập, nghiên cứu và viết sách hay ghi chép để giúp cho khả năng của bạn được phát triển và nâng cao lên đỉnh điểm. Khả năng nghiên cứu và hiểu biết của bạn năm nay vô cùng tốt. Chắc chắn điều đó sẽ rất tốt với bạn để tập trung phát triển khả năng, kỹ năng của mình. Có lẽ bạn nên giành nhiều thời gian để học hành, nghiên cứu, hay đơn giản là dùng thơi gian rảnh để suy tư, hay thiền định. 8. Năm số 8 Thành tựu và Lợi ích. Năm số 8 là năm đầy quyền lực của bạn, một năm bạn có thể tao ra những điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Sau năm tạm dừng, chậm chạp và nội tâm của năm số 7,bạn bắt đầu cảm thấy sự khích động và tham vọng.Đây là năm của những quyết định lớn và những thành tựu lớn. Bạn sẽ tìm thấy mình ở những ghi chép, tham gia, bân rộn. Cơ hội thăng tiến, sự công nhận cho những gì đã và đang làm sẽ đến trong năm số 8. Bạn sẽ có những việc lâu dài nếu bạn biết tận dụng lợi thế và hành động đúng lúc. Bạn sẽ dễ dàng mở rộng kinh doanh, chi nhánh..Nếu bạn đang ở xu hướng này thì đây chính là lúc bạn tự tin và đủ thẩm quyền ra quyết định, bởi ngừoi khác nhận ra và sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo của bạn. Quyền lực và tiềm năng của bạn đang ở đỉnh cao nhất trong chu kì 9 năm và nó sẽ kết thúc vào cuối năm tới. 9. Năm số 9 Kết quả và sẵn sàng giúp đỡ Đây là năm của sự hoàn tất, kết thúc và là năm bạn có xu hướng tích lũy trên rất nhiều mặt của cuộc sống. Một trong số đó là sự tự hào của bạn, một số khác thì bạn muốn thay đổi. Bạn sẽ đánh giá, xem xét lại những giá trị cũ, ý tưởng cũ mà bạn đã từng cho là quan trọng. Đây là khoảng thời gian bạn muốn liên quan tới công việc của người khác nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn và bạn cảm thấy sự quan trọng của mình. Bạn tự cảm nhận thấy sự ham muốn gần gũi với thiên nhiên, thoát ra khỏi sự tù túng và ham muốn đó mạnh hơn bao giờ hết. Rất nhiều công việc bạn đang làm sẽ hoàn thành trong n.m nay và bạn có xu hướng hoàn tất mọi thứ dang dở trước khi một chu kì 9 năm mới. Happy new year 2015 ! Mạnh Đại Quân (tức Hoàng triệu Hải)
 7. Không phải là trùng hợp đâu, của tớ cũng đúng mà.
 8. Dạ vâng , sư phụ tính đúng rồi ạ
 9. CHIÊM TINH HỌC TÂY PHƯƠNG Phần 1 Thời gian gần đây, tầng lớp các bạn trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên say mê tìm hiểu về 12 chòm sao. Có rất nhiều trên các trang mạng hay diễn đàn cung cấp các thông tin bói toán hay dự đoán hàng ngày dựa trên cơ sở 12 chòm sao này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trên cơ sở lý thuyết Chiêm tinh học của phương Tây (Western Astrology) và cũng thường nhầm lẫn giữa Tử Vi Đẩu Số của Lý học Đông phương với Horoscope bởi tuy là đều dựa theo Thiên văn học cổ để dự đoán tương lai của một con người nhưng theo hai cách hoàn toàn khác biệt. Trong chủ đề nghiên cứu mới này, được Sư phụ Thiên Sứ ủng hộ, tôi muốn chia sẻ các kiến thức mà tôi nghiên cứu về bộ môn này để xem xét sự khác nhau trong cách chiêm đoán, dự đoán tương lai của hai nền lý học Đông – Tây. Nghiên cứu của tôi dựa trên các tài liệu, sách vở tìm được trên mạng Internet do đó chắc hẳn sẽ còn nhiều thiếu sót trong dịch thuật. Do đó, tôi cũng mong có nhiều sự đóng góp cho chủ đề này. Bỏ qua tính ứng dụng và chính xác của hai bộ môn Tử vi Đông phương và chiêm tinh học của Tây phương, chủ đề nghiên cứu này chỉ đưa ra cơ sở lý thuyết để có được sự dự đoán tương lai của môn Chiêm tinh học. Chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng, Chiêm tinh học (Astrology) không liên quan gì tới bộ môn Thiên văn học (Astronomy) bởi vì bản chất nghiên cứu của hai bộ môn này khác hẳn nhau. Và chủ đề này hoàn toàn là về bộ môn Chiêm tinh học (CTH). 1. Nguồn gốc của Chiêm tinh học: Chiêm tinh học là bộ môn chiên đoán, dự báo được sử dụng rộng rãi tại các nước phương Tây. Vậy nó ra đời từ khi nào ? Theo nguồn wiki, bộ môn này bắt đầu được ghi chép vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Nguồn gốc xuất phát từ hệ thống lịch dùng để dự đoán sự giao mùa và giải thích chu kỳ các thiên thể trên vũ trụ mà con người nhìn thấy được, như là một dấu hiệu để liên hệ với Chúa Trời. Mãi cho tới thế kỉ thứ 17, Chiêm tinh học mới được coi là một bộ môn học để nhằm phát triển cho nghiên cứu Thiên văn học. Đến cuối thế kỉ 17 thì môn này bị coi là mê tín phản khoa học và bị loại ra khỏi các bộ môn học. Chiêm tinh học tự khởi nguồn được hiểu một cách chung là tìm hiểu về Con người từ bầu trời. Định nghĩ này cũng đã được tranh cãi rằng Chiêm tinh là được bắt đầu nghiên cứu từ khi con Người có ý thức đo đạc, ghi chép và phán đoán sự thay đổi thời tiết, các mùa trong năm theo chu kỳ. Khảo cổ học đã phát hiện đươc bằng chứng sớm nhất của Chiêm tinh học trên các vách đá trong hang động hoặc trên xương động vật. Nó cho thấy lịch mặt Trăng (Âm lịch) được ghi chép từ khoảng 25000 năm trước, bước đầu ghi nhận từ hiện tượng ảnh hưởng của mặt Trăng tới thủy triều lên xuống, ảnh hương tới dòng sông và nó hướng tới hình thành Lịch cho cộng đồng. Chiêm tinh học được dùng sớm nhất tại nền văn minh Babilon cổ đại, vào khoảng thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Vào khoảng năm 525 trước công nguyên, khi người Ba Tư chinh phục Hy lạp cổ, đã có ảnh hưởng của nền văn minh lưỡng hà vào hệ thống Chiêm tinh học Ai cập.Sau khi Alexandiria đại đế lên ngôi vua Ai cập năm 332 BC, rất nhiều học thuyết của ông được ghi chép lại. Trong đó có học thuyết Chiêm tinh học Babilon được hòa trộn với học thuyết Chiêm tinh học Decanic của Ai cập tạo ra học thuýêt mới Horoscopic Astrology (chiêm tinh học dựa vào bản đồ vị trí các chòm sao và hành tinh) Để tìm hiểu thêm thông tin về lịch sử hình thành, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang wikipedia. 2. Cơ sở của Chiêm tinh học: Chiêm tinh học là những điều được quan sát từ tương tác của các hành tinh với trái đất. Qua hàng ngàn ngàn năm quan sát ghi nhận, có hai điều được ghi nhớ: - Mỗi một hành tinh đại diện cho một phần năng lượng của con người hoặc là một phần của cuộc sống (ví như : cảm xúc, phong cách giao tiếp. Phong cách thể hiện tình yêu). - Vị trí của mỗi hành tinh ở trên bầu trời biểu thị phong cách bên trong thành phần của hành tinh đó. Quan sát Biểu đồ ngày sinh cho thấy vị trí của các hành tinh tại thời điểm bạn sinh ra đời thể hiện kiểu cách thành phần của mỗi hành tinh , và đó chính là biểu trưng cho cuộc sống của bạn. Quay trở lại thời kì Babilon cổ đại, các nhà chiêm tinh đã chia bầu trời thành 12 phần mang phong cách khác nhau (hay được gọi là khuôn mẫu) . Đó chính là khởi nguồn của 12 cung hoàng đạo. Có bốn cơ bản trong Chiêm tinh hoc: - Các hành tinh (bao gồm cả Mặt Trời và Mặt Trăng) - Các cung hoàng đạo bao gồm cả các hành tinh trong đó. - Nhà (tôi cho rằng đây chính là Thiên bàn nhưng tôi giữ nguyên nghĩa của từ này). - Vị trí tương quan giữa các hành tinh. Quan sát từ trái đất, các hành tinh, mặt Trời, mặt Trăng hiện ra theo một quĩ đạo quanh quanh chúng ta dọc theo đường hoàng đạo (quan điểm lấy trái đất làm tâm là hiệu quả trong chiêm tinh học bởi vì chúng ta nghiên cứu sự tương tác giữa các phần còn lại của vũ trụ với chúng ta, ở đây , trên trái đất.) Các hành tinh sẽ di chuyển theo quĩ đạo lần lượt hết 12 cung Hoàng đạo. Tất cả chúng ta đều luôn nhận ra sự di chuyển mặt trời bất cứ lúc nào – hay Bạch Dương từ cuối tháng 3 tới gần hết tháng 4, Sau đó là Kim Ngưu, rồi Song Tử... Mặt trời mất một tháng để di chuyển qua từng Cung, và đủ 1 năm để qua hết các Cung. Và đó chính là khởi nguồn của từ ‘Năm”. Mặt trăng chỉ mất một tháng để di chuyển quanh các cung Hoàng Đạo. Trên thực tế, từ tháng (Month) là xuất phát từ Từ “Moon” – mặt trăng. Quan niệm về thời gian của chúng ta cũng xuất phát từ các vòng di chuyển của mặt trăng và mặt trời quanh các cung Hoàng đạo. Các nhà chiêm tinh học đầu tiên quả thật rất tinh ý. Bởi vì các đường di chuyển dọc theo đường hoàng đạo về cơ bản là phẳng (độ lệch tối đa khoảng 8 độ), chúng ta có thể vẽ thành bề mặt phẳng, là bản vẽ 2 chiều để đại diện cho sự di chuyển đó. Một cách tự nhiên, chúng ta vẽ một hình tròn, trên đó chúng ta chia thành 12 cung Hoàng đạo. Vị trí của mỗi hành tinh đã được sắp đặt trong vũ trụ, theo đó hành tinh sẽ nằm tại một trong các cung hoàng đạo. Mỗi một hành tinh lại nằm tại một trong 12 Nhà (Thiên Bàn). NHÀ – hay Cung chúng ta sẽ bàn tới ở phần sau. Vị trí tương quan /tương tác giữa các hành tinh được tính theo góc ( tính theo độ của hình học phẳng) giữa hành tinh này với hành tinh khác hoặc giữa hành tinh với một điểm. Các nhà Chiêm tinh chia bầu trời thành hình tròn 360 độ , và mỗi hành tinh được sắp xếp theo độ trên hình tròn đó. Khi mà hành tinh ở vị trí 0-60-90-120 hoặc 180 độ, họ gọi đó là tương tác chính. Khi các hành tinh ở các vị trí khác thì được gọi là tương tác phụ. Sự tương tác giữa các Hành tinh của Chiêm tinh học rất năng động và các Nhà chiêm tinh rất cẩn thận khi xem xét sự tương tác này. Một cách tổng quát thì sự tương tác giữa các hành tinh là sự xác định yếu tố quyết định sự phát huy năng lượng của mỗi hành tinh đó dễ dàng hay không hoặc trên cơ sở tương khắc (Âm và Dương). ( hiểu theo lý học đông phương thì đây chính là sự kết hợp các sao, phân tích trên cơ sở Sinh-Khắc. Tuy nhiên tôi vẫn giữ nguyên theo tư liệu và dịch nguyên mẫu). Sự tương tác này đôi khi là sự phủ nhận (âm) nhưng nhiều khi lại được coi là khẳng định (dương). Các nhà chiêm tinh học hiện đại đã phát triển và tuyên bố rằng mọi yếu tố tương tác đã được xây dưng nên đều sử dụng hiệu quả. Trong Chiêm tinh học, sự tương tác chính là sự mô phỏng những sự việc xảy ra. Sự tương tác thức tỉnh năng lượng tối đa của mỗi hành tinh. Các nhà Chiêm tinh cổ sử dụng tất cả các thành tố nêu trên để xây dựng nên biểu đồ tương tác, vị trí, thời gian của các hành tinh với các chòm sao , và gọi đó là Horoscope (tôi tạm gọi là Thiên đồ bàn) . Lúc đó, họ chỉ Chiêm đoán về các sự kiện như Chiến tranh, hội hè, các sự kiện và số phận cho Vua chúa chứ không chiêm đoán về số phận của con người. Ngày nay, tất cả mọi người đều có lá số CTH của riêng mình để chiêm đoán tương lai số phận cho mỗi người. Sơ đồ sao vào thời điểm bạn sinh ra chính là lá số CTH của bạn và chỉ có khi bạn cung cấp đầy đủ chính xác vị trí nơi bạn sinh ra, giờ, phút ,ngày , tháng, năm sinh của bạn. Để dễ dàng sử dụng, các nhà chiên tinh sử dụng ký hiệu trên Thiên đồ bàn thay bởi dùng từ ngữ. Điều đó tạo ra sự dễ dàng khi đọc và kết hợp tất cả thông tin trên thiên đồ bàn. (còn tiếp) Mạnh Đại Quân (tức Hoang trieu Hai)
 10. II. Ký hiệu trong Chiêm tinh học 1. 12 Chòm Hoàng đạo Lưu ý: - Cung Ma kết - theo một số người thì gọi cung hoàng đạo này là Ngư Dương (con Dê biển) có lẽ đúng nghĩa hơn. Tôi cũng đồng thuận với quan điểm này - Cung Thiên bình: tôi cũng đồng thuận với cách gọi khác : Thiên Xứng. Là cái cân trời, có lẽ đúng nghĩa hơn. 2. Các hành tinh Chú thích: Ac: Điểm mọc (đối là Dc- Điểm lặn) - Đây là điểm rất quan trọng để xem xét lá số CTH. Tôi sẽ phân tích ở phần sau Mc: Thiên đỉnh (đối là Ic - Thiên Đế) North node: La hầu (đối là South node - Kế đô) Tôi sẽ có bài viết thêm về các hành tinh trong hệ mặt trời bởi có thêm các sao như Chiron (phát hiện vào năm 1977) cũng được đưa thêm vào trong CTH hiện đại. III. Các cung thiên đồ bàn: 12 Cung thiên đồ bàn được sắp xếp trên vòng tròn, bắt đầu từ tiết xuân phân 0 độ. Có hai vòng tròn và không được nhầm lẫn giữa 12 cung Thiên đồ bàn và vòng tròn 12 cung Hoàng đạo. Vòng tròn 12 cung Hoàng đạo dựa trên sự xuất hiện hàng năm của mặt trời, khi di chuyển theo đường Hoàng đạo quanh trái đất (chúng ta đang xem xét sự di chuyển này từ trái đất). Còn vòng tròn 12 cung thiên đồ bàn là dựa trên sự quanh quanh trục của trái đất trong vòng 24 giờ. Cả hai vòng tròn phối kết hợp với nhau tại thời điểm gốc tính toán là năm – tháng- ngày – giờ-địa điểm sinh của bạn với vị trí thiên văn học của các hành tinh với 12 cung hoàng đạo.Các hành tinh được diễn giải theo 2 cách: đặc tính của hành tinh tại các Cung và khi tương tác khi nằm tại các Cung Hoàng đạo. 12 Cung Thiên đồ bàn cũng tương tự như 12 cung Tử vi đẩu số, diễn giải toàn bộ các phần tạo ra cuộc sống của bạn. Các hành tinh và 12 cung Hoàng đạo lại tự biểu thị khả năng, yếu mạnh của chính nó tại các Cung và tất nhiên là còn phụ thuộc vào Tứ hành (Đất, nước, Lửa, Khí) cũng như Cung chủ của hành tinh (mỗi hành tinh là chủ của một cung, là nơi hành tinh đó tạo ra luật và phát huy mạnh nhất đặt tính của hành tinh đó). + Cung số 1: Diễn giải về cá nhân bạn, thể chất, bản chất, tự nhận thức, hình thức, cách sống, hình ảnh bản thân bạn, môi trường lúc bé, khởi đầu, là cách chúng ta khởi đầu, cách phát triển. Bất kì Sao nào nằm tại cung này đều ảnh hưởng lớn tới tính cách của bạn và cách người khác nhận ra bạn là ai. (còn tiếp). Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
 11. Dạ,con không nhầm đâu ạ. Là 25.000 năm ! Con dùng thông tin từ nguồn wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_astrology#Early_origins) Trích dẫn : " Early origins[edit]Astrology, in its broadest sense, is the search for human meaning in the sky. It has been argued that astrology began as a study as soon as human beings made conscious attempts to measure, record, and predict seasonal changes by reference to astronomical cycles.[4] Early evidence of such practices appears as markings on bones and cave walls, which show that lunar cycles were being noted as early as 25,000 years ago; the first step towards recording the Moon’s influence upon tides and rivers, and towards organizing a communal calendar.[5]
 12. ‘Nam La hầu – Nữ Kế đô”, rồi “Thái bạch đi sạch cửa nhà” là sự ám ảnh mỗi khi năm mới vừa tới. Ngoài việc tới Chùa lễ đầu năm,tham gia lễ Cầu An là một phong tục tốt đẹp của người Việt thì là việc đăng ký dâng sao giải hạn. Từ một phong tục dân gian, càng ngày chúng ta lại càng sa đà vào một hủ tục mê tín “Dâng sao giải hạn” tại Đền Chùa mỗi dịp đầu năm. Dân gian cứ đồn rằng Nam giới tuổi gặp sao La Hầu, Nữ giới tuổi gặp sao Kế Đô là hạn rất nặng, cần phải dâng sao giải hạn và làm hình nhân thế mạng mong cho tai qua nạn khỏi. Khỏi cần phải nói về sự mê tín của người Bắc, khi mà các Đền Chùa đông nghịt các “mê chủ” đến làm lễ mỗi dịp tháng Giêng hàng năm. Vậy thực sự La Hầu và Kế Đô có đúng ghê gớm như vây không ? Trong Chiêm tinh học Hindu (Joytisa astrology) và Vệ đà (Vedic Astrology) thì khi du nhập vào Đông Nam Á chúng ta gọi là Sao phiên âm ra tiếng Việt lần lượt là La Hầu – Kế Đô. Tuy nhiên không phải là sao mà là hai điểm vô hình đối lập đươc tạo ra bởi sự giao cắt hai quỹ đạo Mặt Trời và Mặt Trăng với chênh lệch 5° khi quan sát từ Trái Đất. RAHU - La hầu – KETU- Kế đô - - được phiên âm từ tiếng Phạn. Còn trong Chiêm tinh học Tây phương thì La Hầu là Node node, Kế đô là South Node. Các giao điểm Mặt Trăng có tầm quan trọng chiêm tinh lớn trong chiêm tinh học Vệ Đà, và ở mức độ hạn hẹp hơn trong chiêm tinh học phương Tây. Thông thường chỉ mỗi giao điểm Bắc được biểu thị trong các lá số tử vi, do giao điểm Nam theo định nghĩa luôn luôn nằm tại điểm đối diện trong biểu đồ chiêm tinh. Trong chiêm tinh học Vệ Đà, giao điểm Bắc là Rahu còn giao điểm Nam là Ketu và cả hai đều được biểu thị trong biểu đồ. Các giao điểm này được gọi bằng các tên gọi khác nhau tại mỗi nơi trên thế giới. Do giao điểm thăng là điểm cắt ngang giữa hoàng đạo và bạch đạo để Mặt Trăng tiến từ phía nam lên phía bắc, nên trong ngôn ngữ phương Tây, như trong tiếng Anhđôi khi gọi nó là North node (giao điểm Bắc). Trong các tài liệu châu Âu cổ, nó được nói tới như là đầu rồng (Caput Draconis hay Anabibazon). Hình ảnh bên được trích ra từ cuốn Liber Astronomiae, 1550 của Guido Bonatti Hình ảnh được trích ra từ cuốn Liber Astronomiae, 1550 của Guido Bonatti Biểu tượng của giao điểm thăng là (), một biểu tượng thiên văn và chiêm tinh cho đầu rồng. Tương tự, giao điểm giáng là điểm cắt ngang giữa hoàng đạo và bạch đạo để Mặt Trăng tiến từ phía bắc xuống phía nam, nên trong tiếng Anh đôi khi gọi nó là South node (giao điểm Nam). Nó được biết tới như là đuôi rồng (Cauda Draconis hay Catabibazon), và biểu tượng của nó là đảo ngược của biểu tượng cho giao điểm thăng: (). Lưu ý rằng cái gọi là giao điểm Bắc trên thực tế có thể nằm ở phía nam của giao điểm Nam trong hành trình của chu kỳ nút. Quỹ đạo Mặt Trăng nghiêng khoảng 5,145° so vớ mặt phẳng hoàng đạo: vì thế Mặt Trăng có thể lên cao tới khoảng 5° về phía bắc của hoàng đạo và cũng chừng ấy thấp hơn về phía nam của hoàng đạo. Mặt phẳng hoàng đạo nghiêng khoảng 23,4° trên thiên xích đạo, mặt phẳng vuông góc với trục tự quay của Trái Đất. Kết quả là, một lần trong chu kỳ giao điểm 18,5996 năm, khi mà thời điểm xảy ra giao điểm thăng của quỹ đạo Mặt Trăng trùng với điểm xuân phân, thì Mặt Trăng đạt tới các xích vĩ xa nhất về phía nam hay phía bắc. Khi đó nó cũng có các điểm phương vị xa nhất về phía bắc hay phía nam để mọc và lặn trên đường chân trời; cao độ thấp nhất và cao nhất khi vượt qua kinh tuyến bầu trời (vòng Tí Ngọ); và những lần trông thấy đầu tiên về tiềm năng là muộn nhất của trăng mới. Ngoài ra, sự che khuất bởi Mặt Trăng đối với nhóm sao sáng trong quần sao Pleiades, nằm phía trên khoảng 4° về phía Bắc của hoàng đạo, xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn một lần trong mỗi chu kỳ giao điểm. Trong chiêm tinh học Vệ đà, La Hầu và Kế Đô là hai trong số 9 cửu tinh (Navagraha-môt khái niệm chiêm tinh học Vệ Đà) bao gồm 1) Surya Deva (sun) = Mặt Trời – Đông – màu Vàng kim 2) Chandra (Moon) = Mặt Trăng – Tây bắc – màu Bạc 3) Budha (Mercury) = sao Thủy – Bắc – màu Xanh lục 4) Shukra (Venus)= sao Kim – Đông Nam – màu Trắng 5) Mangala (Mars)= sao Hỏa – Nam – màu Đỏ 6) Guru (Jupiter) = sao Mộc – Đông bắc – màu Vàng 7) Shani (Saturn)= sao Thổ - Tây – màu Đen 8) Rahu (north node) = La Hầu –Tây nam – màu Xanh đen 9) Ketu (south node )= Kế đô – Theo Hindu có hai cách sắp xếp sơ đồ cửu tinh , nhưng cả hai cách đều lấy Mặt Trời làm trung tâm. Ở sơ đồ Agama Prathishta, Surya mặt trời ở trung tâm, Chandra-mặt Trăng phía đông của mặt Trời, Budha-Thủy tinh ở phía Nam, Brihaspati (Guru)- Mộc Tinh phía Tây, Shukra – Kim Tinh ở phía Bắc, , Mangala – Hỏa tinh ở Đông Nam, Shani – Thổ tinh ở Tây Nam, Rahu –La Hầu ở phía Tây Bắc và Ketu – Kế Đô ở Đông bắc. Ở sơ đồ Vaidika Pradishta, Surya mặt trời vẫn ở trung tâm, Chandra-mặt Trăng phía đông nam của mặt Trời, Budha-Thủy tinh ở phía Đông bắc, Brihaspati (Guru) - Mộc Tinh phía Bắc, Shukra – Kim Tinh ở phía Đông, , Mangala – Hỏa tinh ở phía Nam, Shani – Thổ tinh ở phía Tây, Rahu –La Hầu ở phía Tây Nam và Ketu – Kế Đô ở Tây bắc. 1. Sao La Hầu: Trong thần thoại Hindu, Rahu () , phiên âm tiếng Việt thành La Hầu,. Vị thần này được miêu tả trong nghệ thuật như là một con rồng không có thân, cưỡi trên một cỗ xe do 8 con ngựa ô kéo. Rahu kala được coi là điềm gở. Theo truyền thuyết, trong Samudra manthan, a-tu-la La Hầu đã uống một chút rượu tiên. Nhưng trước khi rượu tiên này trôi qua cổ họng của ông, Mohini (hiện thân nữ giới của thần Vishnu) đã cắt đầu ông. Tuy nhiên, đầu này trở thành bất tử và gọi là Rahu (Devanagari: राहु, Kannada: ರಾಹು, Telugu :రాహువు,Tamil: இராகு, Irāku) Từ truyên thuyết này, người ta giải thích vè hiện tượng xảy ra nguyệt thực hay nhật thực : là do Đâu trường sinh Rahu này nuốt Mặt Trăng hay mặt trời, gây ra nguyệt thực hay nhật thực. Sau đó, Mặt Trăng hay mặt trời thoát ra khỏi lỗ hở ở cổ và kết thúc hiện tượng thực. Trong phật giáo La Hầu được đề cập rõ ràng trong một cặp kinh từ Samyutta Nikaya của kinh sách Pali. Trong Candima Sutta và Suriya Sutta, La Hầu tấn công Chandra, thần Mặt Trăng và Suriya, thần mặt trời, trước khi buộc phải thả họ ra bởi họ đã đọc một đoạn thơ ngắn truyền đạt sự tôn kính của họ đối với Thích-ca Mâu-ni. Đức Phật đáp lại bằng cách sai khiến La Hầu phải thả họ, và La Hầu phải làm điều này nếu không thì "đầu của ông ta sẽ bị vỡ ra thành bảy mảnh. Các câu thơ kể lại bởi hai vị thần này và Phật kể từ đó đã được đưa vào trong nghi thức tế lễ Phật giáo như là các câu thơ bảo vệ (paritta) được các nhà sư đọc lại khi cầu kinh để mong nhận được sự che chở 2. Kế Đô Kế Đô (tiếng Phạn: केतु, IAST: ketú) Trong thần thoại Hindu, Kế Đô nói chung được coi như là một hành tinh "bóng râm". Người ta tin rằng nó có ảnh hưởng to lớn đối với sự sống của con người cũng như toàn thể sinh giới. Trong một số hoàn cảnh nhất định, nó giúp cho một ai đó đạt được đỉnh cao danh vọng. Kế Đô thường được miêu tả với viên ngọc hay ngôi sao trên đầu, biểu hiện cho ánh sáng thần bí. Trong chiêm tinh học Vệ Đà, Kế Đô đại diện cho các tập hợp nghiệp cả tốt lẫn xấu, có các ảnh hưởng tinh thần và siêu nhiên. Kế Đô gắn liền với hóa thân Matsya (hóa thân Cá) của thần Vishnu. Kế Đô biểu hiện cho sự tiến triển tinh thần trong tinh luyện vật chất thành tinh thần và được cho là có cả tác dụng xấu lẫn tốt, do nó gây ra nỗi đau đớn và mất mát, và trong cùng thời gian đó chuyển một con người dần dà thành một vị thần. Nói cách khác, nó gây ra mất mát về vật chất nhằm đạt được một cách nhìn nhận mang tính tinh thần nhiều hơn trong một con người. Kế Đô là một karakahay chỉ thị về tri thức, sự hiểu biết, không còn sự quyến luyến, khả năng tưởng tượng, cái nhìn xuyên suốt, sự xáo trộn và các khả năng tâm linh. Kế Đô được cho là mang tới sự thành công cho gia đình người mộ đạo, loại bỏ các hiệu ứng của vết rắn cắn và bệnh tật phát sinh ra từ ngộ độc. Vị thần này đảm bảo một sức khỏe tốt, sự giàu có và gia súc cho những người thờ phụng ông. Kế Đô là chúa tể của 3 nakshatra hay ba cung Mặt Trăng: Ashvini, Magha và Mula.
 13. Được cậu bạn phóng viên cung cấp thông tin về ngôi nhà này, chỉ tiếc là hôm cậu ấy đi tôi bận ko đi cùng được. Sau khi xem các bức ảnh của cậu ấy gửi cho tôi xem, nhận xét ban đầu là Loan đầu của căn nhà phạm khá nặng. Tuy nhiên, để cả nhà mấy mạng người chết thì khả năng cộng thêm việc đào ao đào giếng phạm Thái Tuế. Các thông tin không tìm hiểu được do không còn ai biết chính xác năm đào ao, giếng, xây nhà, đập miếu...Dưới đây là bài viết từ báo PLVN và ảnh của phóng viên Phạm Ngọc Dương cung cấp cho tôi Bảy người lần lượt chết trong căn nhà 'ma ám' Thứ 5, 29-05-2014 09:13:00 GMT+7 Sau khi chuyển đến ngôi nhà 'ma ám', 7 người trong gia đình ông Minh lần lượt chết vì bệnh tật, tai nạn giao thông và quá đau buồn. Câu chuyện về những tai nạn trong gia đình ông Ngô Văn Minh (thôn Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu từ chủ đất trước. Gia đình đầu tiên ở trong căn nhà này đều đã lần lượt tử nạn, không người nào còn sống. Ngôi nhà ấy sau những cái chết liên tiếp của những chủ nhân, nay đã bị bỏ hoang, tường loang lổ vữa rơi gạch mủn, cửa sổ há hốc, cửa chính mốc meo, trẻ con trong xóm có cho kẹo cũng không đứa nào dám lân la. Ông Đỗ Văn Hìu, một người hàng xóm cho biết, trước khi gia đình ông Minh chuyển về đây sinh sống, miếng đất đã có một đời chủ khác. Mảnh đất trước đó là khu nghĩa địa, đời chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên. Nhang khói được hơn 3 năm, trong một lần say rượu, gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn bát hương trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải rất nhiều đen đủi khó giải thích, rồi người chồng ốm nặng qua đời. Bà chủ và và đứa con liền bán miếng đất chuyển vào Nam sinh sống, nhưng không lâu sau cả hai mẹ con cũng cùng qua đời vì tai nạn giao thông. Ngôi nhà bị bỏ hoang sau nhiều tin đồn. Thời gian sau, gia đình ông Minh chuyển tới. Thấy người lạ chuyển đến ngôi “nhà ma”, người dân trong làng xôn xao bàn tán, khuyên nên nghĩ lại, nhưng ông Minh không thay đổi ý định. Ngày đó ông Minh còn làm gạch nung, thấy khu đất rộng là ưng ý ngay, vì nghĩ sẽ có nhiều đất để làm gạch. Sau khi mua lô đất, ông chủ mới “đầu tư” hẳn cái miếu nhỏ bên cạnh gốc mít góc vườn, rồi đào ao nước ngay phía hông nhà, vừa có đất để nung gạch, vừa có ao thả cá, nuôi vịt. Ao được đào chưa lâu thì vợ ông phát bệnh. Suốt ngày bà chạy ra phía ao, la hét ầm ĩ và lảm nhảm mình bị “trời đày”. Một ngày mùa đông lạnh cắt da, bà nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn. Vợ mất, ông Minh tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn. Kinh tế gia đình sa sút. Nhưng tai ương chưa hết. Người con út của ông bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mất mạng. Tang trùng tang. Ông Minh vì thế tiều tụy, chán nản, cũng qua đời không lâu sau. Cả gia đình 3 người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay. Cả gia đình ông Minh giờ chỉ còn lại đứa cháu nội mới 3 tuổi. Người con dâu của gia đình nhớ lại: “Chỉ trong vài năm mà các thành viên trong gia đình cứ lần lượt “ra đi”, mọi thứ như đổ ập xuống đầu tôi khiến tôi không thể nào chống nổi. Thôi thì mẹ con đành cố sống”. Dân làng bắt đầu “mổ xẻ” những vấn đề phong thủy, đất thiêng quanh căn nhà này. Một cao niên kể lại: “Ngày trước thi thoảng có trẻ con đến đấy chơi nhưng từ khi những đứa trẻ vào nghịch phá đồ đạc về bị đau bụng, ngã gãy chân thì không đứa nào dám đến nữa”. Có người cho rằng, trước đây, khu đất thuộc đất của đền cũ ở làng. Hàng chục năm trước, do chủ trương cải tạo làng xóm nên khu đền chính Xuân Biểu được tháo dỡ để lấy đất ở cho người dân. Rồi người chủ đầu tiên của khu đất còn lấy một số gỗ của đình để làm nhà nên mới xảy ra cơ sự vậy. Lại có người quả quyết do ông Minh đào ao, đã chạm vào long mạch, mà việc hương khói lại không được thường xuyên nên gặp vận đen. Ông Nguyễn Văn Giản, trưởng thôn Xuân Biểu cho biết: “Những cái chết trong gia đình ông Minh là có thật. Trong chưa đầy hai năm mà người trong nhà cứ lần lượt rủ nhau ra đi”. Tuy nhiên theo ông Giản, chuyện đất thiêng chỉ là trò mê tín dị đoan của những “ông đồng, bà cốt”. Những cái chết của những người từng sống tại căn nhà này chỉ là do sự trùng hợp. Ông trưởng thôn lập luận: "Nếu bảo chết vì động long mạch thì tại sao khi đào ao xong không chết ngay mà lại đợi đến vài năm sau sự việc mới xảy ra". Ông Giản xác nhận, ngày xưa Xuân Biểu có hai ngôi đình làng nhưng do chính sách bài trừ mê tín dị đoan nên đã cho tháo dỡ một đình Cả để lấy đất cho người dân xây nhà. Nhưng khu đất đền là khu giữa thôn, thuộc khu vực chợ của thôn hiện giờ chứ không phải là khu nhà ông Minh. “Tất cả những vật liệu của đình Cả đã được đưa về để xây dựng nhà hợp tác và trùng tu ngôi đền Trung bên trong, chuyện chủ cũ của căn nhà trên có lấy gỗ trong đền về xây nhà mình hay không thì không rõ”, ông Giản cho biết thêm. Theo Pháp Luật Việt Nam
 14. Hì, Tại ông Tharsin không nhận ra con là em ruột nên ko biết tam nương
 15. Chỉ có tuổi xây nhà chứ mua thì lúc nào có tiền mua chả được. Chúc vạn sự an lành
 16. Quẻ Kinh Đại An, sự việc nghe to tát , dật gân nhưng ko sao cả. QUẻ này tốt và cầu mong vạn sự an lành tới gia đình bạn trong dịp năm mới !
 17. Ui thế thì hay quá rồi !!! coi như đặt lịch rồi nhé SP,<br style="font-size: 9pt;"> Cảm ơn Longphibaccai nhé !
 18. Con Cảm ơn Sư Phụ, SP về HCM chậm vài hôm thì có phải con được mời SP uống rươu kèm thịt chó nhân ngày sinh của con không , hic
 19. Hôm rồi, tôi có ngồi tâm sự với môt bác sỹ bệnh viện Việt Xô, là chuyên gia chăm sóc sức khỏe riêng cho chủ tịch nước. Bác ấy có nói với tôi câu này: "Y lý vượt qua y học. Y lý ,là lý học trong y học. Nhiều người trẩn đoán là "toi", hêt thuốc chữa nhưng chả toi, thế nhưng có người xem bệnh án, mọi thứ chả có gì, tự dưng lăn quay ra chết. Cho nên giá như Bác sỹ cũng biết về lý học thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề" Vạn sự ko qua được hai chữ định mệnh, chúc vợ chồng bạn vạn sự an lành.
 20. Trong các quẻ: Cảnh - Tốc hỷ, Tử - Xích KHẩu - Kinh - Tiểu cát đều không có hành thủy, chỉ có hành hỏa và kim
 21. Sự thực thi thể trên sông nghi là nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường PHONG VŨ Thứ bảy 26/10/2013 22:23 (GDVN) - Chiều ngày 26/10, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể người phụ nữ bị Giám đốc Thẩm mỹ Viện Cát tường ném xuống sông, thì người dân phát hiện một thi thể vô danh nổi trên khúc sông Hồng chảy qua xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thi thể được một số người dân thôn 3, xã Vạn Phúc phát hiện vào khoảng 15h20 chiều ngày 26/10. Khi đó, rất đông người dân hiếu kì đã có mặt tại hiện trường để xem. Nhiều người nghĩ đây có thể là thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), người bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) ném xác xuống sông để phi tang vào ngày 19/10 vừa qua.Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để kéo thi thể lên bờ và tiến hành xác minh. Kết quả giám định ban đầu cho thấy, thi thể nói trên là một nam giới, tuổi ngoài 30. Theo quan sát của phóng viên, nam thanh niên này mặc bộ quần áo dài màu đen, thi thể đang phân hủy mạnh. Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên này đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thi thể được tìm thấy là nam giứoi, không phải chị Lê Thị Thanh Huyền. Trong một diễn biến khác, hôm nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền. Trước đó, ngày 19/10, chị Huyền được cho là đã bị tử vong trong quá trình được phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (số 45 Giải Phóng). Cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, bác sĩ khoa ngoại BV Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường) cùng 3 nhân viên khác là y tá của trung tâm. Sau khi phát hiện chị Huyền ngừng thở, do sợ trách nhiệm nên Tường đã cho một số nhân viên nghỉ, rồi cùng một số nhân viên khác thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính đưa đi nơi khác cất giấu, nhằm xóa các dấu vết. Chưa dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Tường đã cùng một nhân viên bảo vệ đem thi thể nạn nhân ra cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng để phi tang. Liên quan đến vụ việc này, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Tường. Chiều cùng ngày, các cơ qua chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, tới nay, gần 1 tuần đã trôi qua nhưng thi thể người phụ nữ xấu số này vẫn chưa được tìm thấy./.
 22. Xin chia buồn cùng gia đình bạn Jeta1080, mong sớm tìm được bạn. Thưa SP, con hôm nay ra quẻ Tử Xích khẩu và trên FB con đã dự đoán: .Cũng thêm một ý kiến để gia đình bạn Huyền tham khảo thêm
 23. Đối với người thuộc Tây tứ trạch như tôi, việc đổi chỗ Tốn - Khôn (TN-ĐN) so với người Đông tứ trạch là rõ ràng nhất bởi Đông Nam theo Phong thủy Cổ thư là hướng xấu nhưng theo PTLV là Sinh khí. Theo quan điểm của PTLV thì Ban thờ tổ tiên là nơi thể hiện sự may mắn, là nơi tụ thần khí của ngôi nhà và cũng như mọi gia đình VIệt Nam là vị trí linh thiêng quan trọng bậc nhất trong nhà. Tôi cũng không là ngoại lệ và Ban thờ của nhà tôi được đặt tại tâng 4, tọa Càn hướng Khôn. Đây là trục Phúc Đức trạch theo quan điểm của PTLV và đương nhiên là hướng xấu theo quan điểm của Phong thủy cổ thư. Cũng cần nói thêm là tất cả hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ đều chính hướng, không kiêm hướng. Ban thờ có thêm hai tầng bởi tầng trên cùng tôi sẽ thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Do chưa hoàn thiện bài vị của các Ngài nên tôi chưa đưa lên đây. Cung Càn, tôi thiết kế phần sân vườn vòng cung và tạo đường đi vòng cung từ cổng vào cửa chính. Tại cung Càn, tôi dùng chiêu thức trấn yểm của PTLV là vòng tròn sắt cùng đá Thạch anh. Tại đây tôi cũng dùng thêm "ORGONE generator" để tăng cường thêm sinh khí cho khu vực này. Để kết thúc phần bát trạch, tôi cũng thêm rằng phần cảm xạ cũng được tôi sử dụng tại Trung cung, cung Càn, cung Khôn. Do trường khí trục Bắc - Nam bị đứt bởi bể phốt cũ và bể nước ngầm nên tôi tái tạo lại bằng phương pháp : dùng đá thạch anh, nạp khí, đo trục B-N của từng viên đá và xếp dọc theo trục B-N. Năng lương Bovis đo tại tầng 4 nhà tôi là 20,000 bovis. (phần tiếp theo là Huyền Không).
 24. Không khác đâu, đừng nhầm với chậu rửa trong bản vẽ nhé. thực tế thì có khác chút, đúng là chậu rửa nằm ở cung Ất thay bởi cung Tị nhưng Bếp vẫn đúng y bản vẽ Một số trên thiết kế đã phải sửa vì sai theo tiêu chí KHÍ, nhưng vì ko sửa trên bản thiết kế mà chỉ thay đổi trên thực tế.