• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  981
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  50

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Cảm ơn Phạm Hùng. SP đã đồng ý chuyển VP trung tâm về đây, thế nên chắc chắn anh em clb đến trung tâm là miễn bàn <br style="font-size: 9pt;">
 2. Dạ Sp, tất nhiên là có rồi ạ, Bếp đây SP: Và đường dẫn khí đây ạ Phần này con chưa hòan thiện xong, là vươn cây ăn quả, Con có cả nhà thủy Tọa ạ. Con đã đặt làm ở trong HCM rồi, chỉ đợi xong đường xuống Sông là con kéo nó nằm dưới Sông. Con cũng đặt làm hình tròn nhưng không biết có làm nổi ko vì làm bằng phao nổi rồi mới làm mái và khung nhà. Xong thì Thày trò mình câu cá ăn nhậu rồi bơi luôn :)
 3. Ngày 28-07-2013, tại địa điểm 23 Phố Hàng Cót - (Rap chiếu phim Đại Đồng cũ) CLB Thơ- Ca nhạc Hồ Gươm trực thuộc Trung tâm nghiên cứu LHĐP đã chính thức làm lễ ra mắt. Được sự ủy quyền của SP Thiên Sứ - (Quyết định thành lập từ trước ngày bàn giao TTNC LHDP) - HTH thay mặt ban lãnh đạo Trung tâm tới tặng hoa chúc mừng và trao quyết định thành lập CLB. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ ra mắt. Hoàng Triều Hải - Phó giám đốc TTNC LHDP - đọc lời chào mừng và ý nghĩa việc thành lập CLB Thơ Nhạc Hồ Gươm trong việc nghiên cứu văn hóa của TTNC LHDP và quyết định thành lập. Hoàng Triều Hải thay mặt TTNC Lý học Đông phương, trao quyết định thành lập CLB Thơ nhạc Hồ Gươm cho ông chủ nhiệm Câu Lạc Bộ.
 4. Con cảm ơn Sp
 5. SP sướng nhỉ :) nhớ mang quà cho con nhé !
 6. Hoa Phượng
 7. XÃ HỘI Chủ nhật, 12/9/2010, 11:32 GMT+7 Sắp mở cửa Bảo tàng Hà Nội với 50.000 hiện vật Công trình từng là dự án lớn nhất do Hà Nội làm chủ đầu tư sẽ mở cửa vào ngày 6/10 với 50.000 hiện vật được trưng bày. Thành phố cũng vừa công bố chương trình các hoạt động 10 ngày đại lễ. Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, đến nay, công trình Bảo tàng Hà Nội đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng và đang chuẩn bị khâu trưng bày các hiện vật. Đúng sáng 6/10, bảo tàng sẽ làm lễ khánh thành và trưng bày 50.000 hiện vật. Đồng thời với việc mở cửa, festival cây cảnh nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức tại đây trên diện tích 3 ha sân vườn trong khuôn viên bảo tàng. Với tổng kinh phí 2.300 tỷ đồng, đây là dự án lớn nhất do Hà Nội làm chủ đầu tư vào thời điểm khởi công, tháng 5/2008. Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình "kim tự tháp ngược", là nơi trưng bày hàng nghìn hiện vật của thủ đô. Ảnh: Đ.L. Theo thiết kế, Bảo tàng Hà Nội có tổng diện tích gần 54.000 m2, cao 30,7 mét. Công trình gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000 m2, diện tích sàn hơn 30.000m2 (kể cả tầng hầm và tầng mái). Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình "kim tự tháp ngược", trong đó tầng bốn có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Bảo tàng có đầy đủ các công trình liên hoàn điện, nước, cảnh quan (cây xanh, hệ cống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà...). Công trình được thiết kế 3 cầu thang máy, 4 thang bộ. Hai tầng hầm của bảo tàng được bố trí hai phòng họp và các phòng kỹ thuật phục vụ. Ở tầng một (cao 6 m) là tiền sảnh, các khu trưng bày tạm thời và khu giải khát. Từ tầng hai đến tầng bốn sẽ bố trí không gian trống linh hoạt cho việc thiết lập khu trưng bày triển lãm hiện vật của bảo tàng. Riêng tầng bốn còn bố trí thêm khu văn phòng hành chính cho đơn vị quản lý bảo tàng. Theo lãnh đạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội sẽ cùng với Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tạo nên một quần thể kiến trúc liên hoàn và có tính hỗ trợ nhau. Nếu xét về mặt thẩm mỹ thì cả hai công trình kiến trúc này sẽ làm nên một diện mạo tổng thể đẹp mắt, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong, ngoài nước. Cũng trong dip đại lễ, hàng loạt công trình sẽ được khánh thành như Công viên Hòa Bình tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm, tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (ngày 6/10); cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tu;, gắn biển Đại lộ Thăng Long tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (ngày 9/10)... Thành phố cũng vừa công bố chi tiết chương trình các hoạt động 10 ngày đại lễ. Nguyễn Hưng =================== Sự hoà quyện giữa thiên nhiên và con người laodong.com.vn - 09:21 28/08/2010 (LĐ) - Vào đúng dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội sẽ mở cửa để đón khách tham quan. Đây là bảo tàng có quy mô lớn nhất và cũng là bảo tàng hiện đại nhất của Việt Nam. PV Lao Động đã ghi lại những hình ảnh tại công trường Bảo tàng Hà Nội trong giai đoạn nước rút. Bảo tàng Hà Nội có tổng diện tích 53.963m2, chiều cao 30,7m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Công trình độc đáo bởi có hình dáng kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Lần đầu tiên, một công trình xây dựng tại VN áp dụng công nghệ kết cấu treo, một kết cấu khá phức tạp. Cty liên doanh GMP International GmbH-Inros Lackner AG (CHLB Đức) là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc Bảo tàng Hà Nội. Một điều khá thú vị, đây cũng là đơn vị đã thiết kế Trung tâm Hội nghị quốc gia, một công trình ngay sát Bảo tàng Hà Nội. Khi hoàn thành, Bảo tàng Hà Nội sẽ trưng bày khoảng 50.000 hiện vật, phản ánh chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của thành phố rồng bay. Trong ảnh, các công nhân đang hoàn thiện phần khung bảo vệ gian trưng bày tại trung tâm bảo tàng. Bảo tàng Hà Nội sử dụng tối đa các yếu tố đa phương tiện, với một không gian đầy ắp âm thanh và ánh sáng. Hệ thống mái hiện đại có thể điều chỉnh tự động để đón ánh sáng tự nhiên. Với tổng vốn đầu tư ban đầu là 2.300 tỉ đồng (hiện phát sinh gần 3.000 tỉ đồng), ý tưởng chủ đạo của Bảo tàng Hà Nội là con người và thiên nhiên phải hoà quyện trong tổng thể kim tự tháp ngược. Ở trung tâm bảo tàng có một đường vòng cuốn dốc để giúp các du khách bình thường cũng như du khách khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận từ tầng 1 đến tầng 4. Giang Huy =================== Lời Bình: Kiến trúc thì rất đặc biệt, rất ấn tượng rất công phu và cũng rất tốn kém. Phân tích về mặt Phong Thủy, Kim Tự Tháp càng cao lên càng nhọn , thể hiện sự hòa hợp của Âm Dương. Kim tự tháp ngược: Âm cực thịnh và không đạt được sự hòa hợp Âm Dương - Mọi thứ gây ấn tượng rất mạnh lúc ban đầu nhưng càng ngày, mục đích chính của bảo tàng lại bị đảo ngược. - Hình thể lộ cốt, rồi cũng lại ế ẩm mất thôi. Vẫn có thể hóa giải nhưng liệu....
 8. Thưa ACE, HTH làm nghề "cửu vạn" lâu năm, nay được Sư Phụ Thiên Sứ tin tưởng giao trách nhiệm chuyển một số sách của Sư Phụ từ miền bắc vào miền nam. Sách của Sư Phự đã được HTH đóng thùng chuẩn bị chuyển đi. HTH tôi nhìn thấy số sách của thầy in ra, để đó và không phát hành được, không bán được ở hiệu sách thì cảm thấy xót xa lắm. HTH tôi thấy rằng, tất cả sách của Sư Phụ đều post công khai trên mạng, trong khi vẫn tiếp tục viết và in sách ra rồi ....để trong kho. HTH đề nghị, tất cả chúng ta nên ủng hộ mua sách của Sư Phụ để cổ vũ cho Sư Phụ tiếp tục viết và in những cuốn sách tiếp theo. MUA để tặng bạn bè, MUA bởi chúng ta đã và đang đọc FREE những cuốn sách này của sư phụ trên mạng . Người ít thì một vài cuốn, người nhiều thì cả bộ sách của Sư Phụ và nếu có thể, ban quản trị để Sticky mục này tại tất cả các thread để khách và tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ. Hiện tại, HTH thấy có những đầu sách sau: 1. Bản chất của ý thức - Đức phật khai ngộ về tính thấy 2. Thời Hùng vương và bí ẩn lục thập hoa giáp ( 27.000 đ) 3. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại (35.000 đ) 4. Hà Đồ trong văn minh lạc việt (96.000 đ) 5. Tính minh triết trong tranh dân gian việt nam (30.000 đ) 6. Tìm về cội nguồi kinh dịch (65.000 đ) Phí chuyển cả nước: 1 cuốn : 15.000 đ. Cả bộ: 30.000 đ. (khoảng 3kg) HTH cũng không biết thiếu thừa bao nhiêu, cứ làm đại như thế. Việc chuyển này, HTH sẽ lo. Các bạn PM cho HTH để cung cấp tên, đt và địa chỉ. Các bạn có thể chuyển trực tiếp tiền vào TK của SP hoặc của HTH (nếu SP đồng ý). MONG ANH CHỊ EM ỦNG HỘ HTH
 9. Nếu nam 1987 động thổ thì phạm nặng quá: Tam tai, Kim Lâu (thân), Hoang Ốc (địa tam sát). Vấn đề tiếp theo nữa là động thổ ở khu vực nào ?
 10. Chào bạn Cũng như các ngôi Chùa cổ, hướng Chùa và hướng ban thờ Phật là cách xây nhà thờ Họ. Vậy nên người ta sẽ xây nhà thờ họ theo cách các thầy xây Chùa. Tôi nghĩ bạn bỏ công tìm tư liệu ngay trên diễn đàn này là bạn đã có câu trả lời. thân chào hth
 11. Bác này sau khi thua kiện, bỏ nghè luôn. hic http://vnexpress.net...g-kong-bo-nghe/ ================================== Thầy phong thủy nổi tiếng Hong Kong bỏ nghề Thầy phong thủy người Hong Kong, vừa là chuyên gia và là nhân tình của người phụ nữ giàu nhất châu Á, vừa tuyên bố việc xem phong thủy là nghề của "quỷ dữ" và cải sang đạo Kito. Người tình của tỷ phú hà tiện thua kiện Tony Chan được rửa tội. Ảnh: SCMP Thầy phong thủy kiêm doanh nhân, đi lên từ nghề pha chế rượu, Tony Chan, từng tư vấn cho các khách hàng như cố trùm bất động sản Hong Kong Nina Wang. Năm 2010, ông này thua kiện trong cuộc chiến đòi quyền sở hữu đế chế bất động sản có tổng trị giá khoảng 13 tỷ USD của bà Wang sau khi bà qua đời. Ông tự cho mình là người tình của bà Wang, và đưa ra tờ di chúc của bà trong đó dành khối tài sản kếch xù cho ông. Bà Wang từng được cho là người phụ nữ giàu nhất châu Á. Giờ đây Chan đã gọi phong thủy là "nghề của quỷ dữ" sau khi theo đạo Kitô và đổi tên từ Tony thành Peter, theo SCMP. "Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi có cảm giác như được làm đám cưới, và tôi có thể nói với mọi người rằng tôi là người theo đạo Kitô", ông này nói. Ông Chan thua kiện sau khi tòa án phán quyết rằng di chúc của bà Wang mà ông sở hữu là giả. Tòa án cho rằng khoản thừa kế của bà Wang thuộc về quỹ từ thiện do anh chị em bà Wang điều hành. Bà Wang năm 2007 qua đời vì ung thư ở tuổi 69, làm nổi lên một cuộc chiến pháp lý tai tiếng. Chan sẽ phải đối mặt với phiên xét xử vào tháng tới vì cáo buộc làm giả di chúc của bà Wang. Tuy nhiên, người đàn ông 53 tuổi cho biết ông không sợ đi tù. "Vì tôi đã nhận được sự cứu rỗi vĩ đại nhất, những điều khác không còn ý nghĩa gì với tôi nữa", Peter nói. Trọng Giáp
 12. Phong thủy Lạc Việt tại châu Âu, Sau vài lần trì hoãn, cuối cùng tôi cũng quaytrở lại châu Âu sau 13 năm nhưng với một sứ mệnh đặc biệt: đưa phong thủy LạcViệt của nền văn minh Đông phương tới nền văn minh Tây phương. Cho dù công việc lần này, 50% là giành cho Việt kiều tại đây nhưng hầu hết họ là những người sống tại châu Âu từ sau chiến tranh năm 75. Mục đích của tôi lần này là quảng bá về Phong thủy Lạc Việt cho càng nhiều người ở đây càng tốt và tìm hiểu về kiến trúc cũng như sự tương đồng về tính khoa học trong phong thủy giữa hai nền văn hóa. Quyết định sang châu Âu vào giữa mùa đông là mộttrải nghiệm thú vị nhưng cũng không mấy dễ chịu. La kinh của Laido vẫn theo tôitrên mọi nẻo đường và hoạt động tốt trong điều kiện -15 độ C. Tuần đầu tiên, tôi di chuyển tới vùng biên giới giữa Czech và Slovakia. Tại đây, tôi chọn đất và tư vấn cho gia chủ về thiết kế một biệt thự trên một ngọn đồi thông. Gia chủ mời tôi là một người Czech và trong suốt quá trình làm việc, tôi thực sự bất ngờ bởi người châu Âu cũng rất “mê tín”. Ở đây không có thầy Phong Thủy nhưngcó người giống như cô Đồng chuyên tư vấn khi họ xây dựng hay kê đặt vật dụngtrong nhà, văn phòng làm việc. Tại Czech chỉ có hai kiểu kiến trúc: kiến trúc cổ từ thế kỷ thứ 16 hoặc theo kiến trúc hiện đại. Về cấu trúc hình thể Dương trạch thì hoàn toàn không có gì khác biệt khi đứng trước một tòa nhà xây từ thế kỷ thứ 14,15,16 hay thế kỷ 21. Tôi không nhận thấy người châu Âu có sự thích thú với các kiểu kiến trúc kiểu cách, khác người mà ở Việt Nam có nhiều KTS gọi là kiến trúc hiện đại. Với tư vấn của tôi theo Phong Thủy Lạc Việt, đa phần là phù hợp và hài hòa với yêu cầu kiến trúc của gia chủ. Tiếc rằng bản thiết kế chỉ có sau khi được tôi tư vấn nên tôi sẽ đưa lên đây khi gia chủ hoàn thànhvà gửi cho tôi. Điều gâymột sự ngạc nhiên cho tôi, đó chính là tòa nhà văn phòng của gia chủ. Họ cải tạo nội thất của một tòa nhà từ thế kỷ 16 nhưng giữ nguyên cấu trúc và phong thủy thì ko sai phạm tý nào. Tổng thể khí rất vượng , âm dương hài hòa nhưng duy chỉ có phòng làm việc bị bế khí.Gia chủ xác nhận với tôi rằng công ty làm ăn tốt nhưng kém may mắn. Mọi người làm việc tại đây thường căng thẳng và mệt mỏi. Việc duy nhất phải làm ở đây là xử lý phòng bế khí và hướng văn phòng tây nam với gia chủ Tây tứ trạch vì theo quan điểm của PTLV, Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt - đổi chỗ Tốn-Khôn nên tây nam là hướng xấu với người Tây tứ trạch Tại những khách sạn tôi ở, thường là những lâu đài cổ hay những tòa nhà cổ từ thế kỷ14,15, 16 cải tạo thành khách sạn, phòng được thiết kế đúng tiêu chuẩn về khí của PTLV : Sinh-Vượng-Mộ. Giường luôn ở vị trí Vượng khí và phòng wc luôn ở vị tr íMộ khí. Tại Czech, tôi cũng được mời tư vấn lại cho một vài gia đình người Việt sống và làm việc tại Prague. Họ sống tại các căn hộ trung cư cao cấp và thiết kế không khác gì với thiết kế tại Việt Nam: thoát khí và bế khí. Do thời gian có hạn và phải di chuyển qua rất nhiều nhà nên thời gian này tôi không có thời gian để chụp hình và ghi lại chi tiết. Tại Pháp, tôi tư vấn phong thủy cho một đại gia đình Việt kiều định cư tại đây từ năm 1975. Nhà thứ nhất là nhà chung cư và điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên chính là cầu thang xương cá nhưng lại được làm theo đúng cách khắc phục của PTLV ??? Rõ ràng có một sự thống nhất trong thiết kế nhà nhưng đã bị thất truyền hoặc bị thay đổi bởi cái gọi là hiện đại. Tính logic và khoa học trong thiết kế và kiến trúc cho dù là ở phương Tây cũng không khác gì với các tiêu chí của PTLV. Phải chăng đã từng tồn tại một lý thuyết thống nhất của một nền văn minh cổ xưa đã bịthất truyền, như Sư phụ Thiên Sứ đề cập tới Gia chủ này đã này đã tới Việt Nam và tôi chỉ dùng lạc việt độn toán để dự đoán hướng và vấn đề ngôi nhà. Tôi chỉ đưa cho gia chủ một viên đá thạch anh sau khi được Tôi‘nạp dữ liệu” mang về Pháp trước. Sau 1 năm, gia chủ này đã có việc làm và lên chức ngay sau đó. Đây chính là lý do tôi được mời qua để giải quyết dứt điểm phong thủy của căn hộ này. Gia chủ Tây trạch nên hướng nhà B-N được coi là tuyệt mạng trạch. Nhà bị thoát khí do cầu thang đối diện thang máy, bếp ở vị trí mộ khí. Các phòng ngủ đều bị bế khí. Mất rất nhiều thời gian để cùng thống nhất cách xử lý với gia chủ bởi vì điều kiện để sửa chữa tại Paris rất khó khăn. Cho tới lúc này, khi tôi đang viết bài thì gia chủ vẫn đang tiến hành các công việc sửa chữa. Các cănnhà chung cư khác của gia đình này cũng ở tình trạng tương tự nên tôi chỉ đưa ra một trường hợp điển hình. Còn lạihai căn nhà biệt thự nằm ở ngoại ô Paris, nặng nhất là phần xử lý thoát khí vàbếp. Tuy nhiên do một căn chỉ xử lý để bán nên chỉ còn căn nhà để ở là cần xửlý triệt để. Tôi đưa lên thiết kế của căn nhà này khi chưa sửa chữa để mọi ngườitham khảo . Quay về Việt nam trước ngày ông Táo chầu Trời cùng một núi công việc và những lời mời tiếp theo từ châu Âu, tôi chỉ mong gia chủ của mình sớm thực hiện những công việc sửa chữa mà tôi đã tư vấn, để gia chủ của tôi khi bước qua năm mới QUÍ TỊ đầy khó khăn sẽ có được một năm An Lành.
 13. Bạn liên hệ với bác có nick trên diễn đàn là Bác Lốc cốc Tử
 14. Nhân xuân Quí Tị , chúc Sư Phụ và ACE một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, Sức Khỏe , Hạnh Phúc và Thành Công.
 15. Dưới đây là quan điểm của một sinh viên du hoc tại Mỹ, một Vlog đang khá hot. Cho dù đang sống trong môi trường 100% tư bản nhưng thể hiện ko phải thứ nửa nạc nửa mỡ kiểu ông giáo sư "giấy". http://vnexpress.net/video/xa-hoi/vlog-cua-jvevermind-ve-tet-hoi-nhap/2/82080/
 16. Bạn vẽ thế này khó ai mà hình dung ra được. Tôi đã làm nhiều nhà ở vùng quê nên cũng mang máng hiểu cách bạn xây nhà. Bạn 40 tuổi thì theo PTLV là được tuổi. tuy nhiên vị trí của căn nhà trên thửa đất là ko tốt. Bạn nên làm ở phía đối diện thì tốt nhất. Nhà thì ko nên xây vuông đất, ko nên xây như hình bạn vẽ, rất xấu. Sau đó, cố gắng vẽ chi tiết vị trí cửa vào, cửa ra , vị trí đặt bếp ở trong khu bếp. Lúc đó mọi người mới tư ván thêm được
 17. Con cảm ơn SP cùng ACE cùng với những lời chúc tốt đẹp. Chúc SP cùng ACE một Giáng sinh vui vẻ, an lành hth
 18. Tôi sẽ có măt ở Đà Nẵng từ ngày 20-21 /12 để làm phong thủy, nên ban có thể liên hệ với tôi. Thân chào HTH
 19. Muốn tư vấn được thì em phải có hướng nhà, sơ đồ nhà, hình ảnh thì mọi người mới biêt nhà em ra sao chứ có ai sống trong nhà em đâu mà hình dung ra được
 20. Quẻ SINH - TỐC Hỉ: quẻ này nên luận là mọi việc hanh thông, Quẻ ngoại SINH (mộc) sinh cho quẻ nội TỐC HỶ (hỏa) , độ số là 2 hoặc 7 (tuần, tháng). Chúc vui
 21. Thưa SP cùng ACE, HTH được mời qua Czech và Pháp làm Phong Thủy, tất nhiên là 100% là PTLV. Hôm nay đã chính thức nhận được khoản cam kết bằng vé máy bay và chi phí đi đường. Chuyến đi này cho dù chỉ là một hai cá nhân nhưng điều có ý nghĩa chính là cho dù người châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ , theo đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đều được thuyết phục bởi tính khoa học của Phong Thuỷ Lạc Việt . Lần này qua Châu Âu là mùa đông nhưng thời tiết ở những nơi đó khi HTH có mặt , sẽ có nắng đẹp để chụp ảnh .... Vụ này mong SP hỗ trợ cho đệ tử và cho cả sự thành công của chuyến đi này. Hy vọng rằng cuối tháng 12 này sẽ có được bài viết chi tiết về hành trình đặt dấu ấn đầu tiên của Phong Thủy Lạc Việt tại Châu Âu. HTH
 22. Hí Hí, có rửa chứ. Còn báo cáo thì phải làm báo cáo chi tiết rồi !
 23. Con cảm ơn SP, hth cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ACE
 24. Hi, người đằng sau cái camera này thì ko được cảm ơn nhỉ, huhu
 25. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI BẠN CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC , VẠN SỰ AN LÀNH