• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  981
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  50

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Thưa SP, các bậc Cao Nhân cùng ACE nghiên cứu Phong Thủy, Việc lấy tuổi nào, khi đã qua giao thừa nhưng chưa tới tiết Lập Xuân: Tử Bình-Tứ trụ lấy tuổi của năm cũ khi chưa tới Tiết Lập Xuân cho dù đã qua năm mới, trong khi Tử Vi tính theo tuổi của năm mới khi đã bước qua đêm giao thừa. Trường hợp này tuy rất hiếm nhưng PT Lạc Việt vẫn đặt ra vấn đề để giải quyết trong trường hợp đặc biệt này. Chúng ta sẽ lập Mệnh trạch của gia chủ theo tuổi nào khi đã qua giao thừa nhưng chưa tới tiết Lập Xuân : theo năm cũ hay năm mới. Theo quan điểm của hth, trong trường hợp này thì sẽ lập mệnh trạch theo Tiết Lập Xuân, tức là cho dù đã qua giao thừa nhưng nếu chưa tới tiết Lập Xuân thì vẫn lấy theo tuổi của năm cũ. Mong SP, các Cao Nhân cùng ACE nghiên cứu đóng góp ý kiến. hth
 2. Chuyện này ở Indonesia làm các nhà khoa học đau đầu. Nhưng nếu mà nó ở VN thì có nhiều nhà khoa học giải đáp được ngay. Cái bàn xoay kỳ lạ thế mà còn giải được nữa là... -------- Xác chết bật quan tài tìm về nhà: Đau đầu nhà khoa học 22/09/2012 06:26 | Phóng sự - Khám phá | Xem thêm ảnh Hình ảnh những xác chết đột nhiên đứng dậy và thản nhiên đi lại bình thường trên đường để tìm về nhà của mình có thể khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, đối với những người Toraja ở Indonesia, việc làm cho những thây ma biết đi dường như là một nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong cuộc sống tâm linh của họ. “Ma thuật” có từ lâu đời Toraja là nhóm dân tộc bản địa sống ở vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi, Indonesia (từ “Toraja” có nghĩa là “những người ở vùng đất cao”). Từ nhiều năm về trước khi vùng đất người Toraja sinh sống còn bị cô lập và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài thì những tin đồn về ma thuật thần kỳ, làm cho xác chết đi đứng bình thường đã được nhiều người trên thế giới biết tới. Theo những người già nhất trong bộ tộc, việc làm cho thây ma biết đi có từ thời xa xưa. Vào thời ấy, một cuộc nội chiến đã xảy ra giữa những người Tana Toraja ở phía Tây và người Tana Toraja ở phía Đông. Người Tana Toraja ở phía Tây đã bị thua thảm hại và bị giết chết gần hết. Trong khi đó, người Tana Toraja ở phía Đông bị thiệt mạng ít hơn và hầu hết các chiến binh đều mang được xác của những người tử nạn về làng để chôn cất. Người Toraja đặt xác trên núi Ngược lại, do không thể mang xác của những người xấu số về làng, người Tana Toraja ở phía Tây đã nghĩ ra một cách đặc biệt để chôn cất những người chết. Sau đó, họ dùng một phương thức thần bí nào đó làm các xác chết biết đi và tự tìm đường về làng của mình. Kể từ đó, người Tana Toraja vẫn giữ “ma thuật” này và cho đến nay các thầy phù thủy chỉ thực hiện khi có yêu cầu của người nhà người quá cố. Nghệ thuật bảo quản xác chết hoàn hảo Từ năm 1905, các nhà khoa học đã tìm thấy những xác người còn nguyên vẹn, không bị phân hủy ở vùng đất này. Điều đặc biệt là dường như những xác người này không hề được tẩm ướp bất cứ một loại hóa chất nào, khác hẳn với phương pháp ướp xác được biết đến của người Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học vẫn nghi ngờ có một loại chất đặc biệt giúp bảo quản xác chết, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Còn theo những người dân địa phương, cách thức chôn cất độc đáo của người Tana Toraja cùng với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng lý giải cho việc tại sao việc thây ma biết đi lại chỉ có duy nhất ở vùng Mamasa, Indonesia. Khi một người trong làng qua đời, thi thể của họ sẽ được bọc bằng quần áo trước khi đặt vào quan tài. Sau đó, những người đàn ông sẽ khiêng chiếc quan tài ra nơi chôn cất của bộ lạc. Điều đặc biệt là nghĩa địa của người Tana Toraja nằm cheo leo trên những vách núi đá vôi dựng đứng. Tại đây, người ta đục thành những ô vuông ăn sâu bên trong đá, đủ dài và rộng để vừa một chiếc quan tài. Nhìn từ phía xa, những ngôi mộ nằm trong lòng núi trông giống những chiếc tổ chim bồ câu hay giống những ô cửa sổ của một khu nhà cao tầng. Chỉ những người đàn ông khỏe mạnh mới làm được công việc chôn cất vất vả này. Ban đầu, họ dùng thang tre để bắc lên những khoang mộ trên vách núi và sau đó phải cần tới 4 đến 5 người mới có thể vận chuyển thi thể người quá cố lên vách núi thẳng đứng như tường trước khi đặt người chết vào nơi yên nghỉ cuối cùng. Cũng dễ hiểu khi đến gần những ngôi mộ, người dân không hề thấy mùi hôi thối bởi những xác chết không bị phân hủy mà khô quắt lại, trông như một xác ướp. Nhiều xác chết bước ra khỏi quan tài sau nhiều năm vẫn còn lông mi, lông mày, tóc và khuôn mặt hầu như không bị biến dạng hay thay đổi nhiều. Theo những người dân nơi đây, việc những xác chết có “chất lượng” tốt như vậy có thể là do trong đá vôi ở vùng này có một loại chất giúp bảo quản xác người. Thêm vào đó việc những thi thể nằm sâu trong vách núi tránh được tác động của thời tiết hoặc sự đào bới của các loại động vật cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc các thi thể được giữ nguyên vẹn. Bởi lẽ, một xác chết sẽ không thể đi lại bình thường nếu như xương bị rời rạc mỗi nơi một chiếc. Theo niềm tin của người trong bộ tộc, người chết phải quay trở về ngôi làng nơi anh ta được sinh ra để gặp mặt những người thân. Điều này rất quan trọng bởi vì họ sẽ hướng dẫn những kỹ năng giúp người chết bước vào một cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Trước đây, nhiều người lo ngại quãng đường trở về nhà của những thây ma quá dài, và sợ rằng những thây ma này lại “chết” một lần nữa trên đường đi, nên họ thường thuê một thầy phù thủy đi đằng sau, nhằm giúp dẫn đường cho những thây ma này trở về nhà an toàn. Xác ướp nguyên vẹn Người chết phải tự thực hiện hành trình trở về nhà, bất chấp quãng đường đó xa hay gần. Sau khi được “làm phép”, xác chết có thể đi lại bình thường. Những thây ma di chuyển một cách cứng nhắc, trông giống như một rô-bốt và khuôn mặt dường như không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Nếu một ai đó nói chuyện trực tiếp với xác chết, xác chết sẽ ngã xuống và không thể tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà nữa. Do đó, một điều nguy hiểm trong hành trình trở về nhà của các xác chết là gặp những người còn sống và bị họ bắt chuyện. Để hạn chế rủi ro, các thầy phù thủy thường tìm những con đường vắng vẻ, gần như không có người qua lại để các xác chết có thể tự do đi lại mà không bị làm phiền. Làm xác chết biết đi bằng cách nào? Cho đến nay các nhà khoa học vẫn phải đau đầu đi tìm lời giải cho việc bằng cách nào mà phù thủy Toraja có thể khiến những xác chết đi lại và nhận biết được nhà của mình để trở về. Câu trả lời được tạm cho là hợp lý nhất là việc các thầy phù thủy đã sử dụng một loại chất độc dạng bột nhằm đưa người chết sống trở lại trong trạng thái vô thức, trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, loại bột này được cho là chất cực độc đối với người sống do được chiết xuất từ những loài động vật rất độc trong tự nhiên như cá nóc, bọ cạp, nhện độc… Những chất này cũng được cho là tồn tại ở da và nội tạng của con sa giông, cóc, kỳ nhông, bạch tuộc vòng xanh… Tuy vậy, đối với người chết, nó lại có tác dụng chẳng khác nào thuốc thần giúp cải tử hoàn sinh. Khi chất bột này được “thổi” vào những xác chết, nó sẽ kích thích hệ thần kinh đã chết hoạt động trở lại một cách vô thức như một cái máy. Xác chết biết đi Thường thì loại thuốc này sẽ làm cho các thây ma sống lại trong khoảng 3 ngày, đủ thời gian để tìm đường về nhà. Nếu muốn các thây ma sống lại lâu hơn, các phù thủy phải pha chế thuốc với tỷ lệ và liều lượng khác. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra không thỏa mãn với câu trả lời trên và cho rằng việc làm những thây ma biết đi chỉ là một trò ma thuật tà đạo của các phù thủy. Ngày nay, người Tana Toraja cũng hiếm khi được thấy những thây ma tìm đường về nhà. Người ta e ngại rằng, chẳng bao lâu nữa câu chuyện về những thây ma biết đi sẽ lại chỉ có trong phim ảnh hoặc tưởng tượng. Bởi, ngày càng có ít người biết “ma thuật” này và ít gia đình nào có thể chi trả được chi phí cắt cổ cho việc thuê thầy phù thủy. Cho đến ngày nay, việc làm cho những xác chết biết đi vẫn là một bí ẩn làm đau đầu các nhà khoa học Indonesia và thế giới. Thực hư của sự thật khó tin này ra sao, có lẽ chỉ những phù thủy người Tana Toraja mới có câu trả lời xác đáng nhất. Dù dùng ma thuật hay không thì đây vẫn là một nghi lễ tâm linh quý cần được cộng đồng người Tana Toraja và chính phủ Indonesia gìn giữ và bảo vệ.
 3. Hic, ông này bị bế khí....., mệt....
 4. Tặng SP một quẻ cho quyết định của SP , giờ Ngọ: Sinh Tốc Hỷ
 5. Thưa SP, Cảm xạ học dùng nhiều loại dụng cụ trong đó có loại hình chứ Y, L, và con lắc Ngày xa xưa thì châu Âu sử dụng nhiều loại chữ Y. Các loại khác bao gồm cả hình chữ U, và loại đũa Michel như thế này Mỗi một dụng cụ đều có tính năng riêng của nó. Tuy nhiên thì hth vẫn cho rằng yếu tố quan trọng vẫn là năng lượng cảm xạ của người sử dụng. Cái của cụ Hoàng là loại L rod hay ở VN hay dùng là đũa Michael, chuyên dùng trong việc tìm đất tốt xấu và mạch nước. Con lắc ai cập (pendulum) thì thường dùng để trả lời cho câu hỏi có hay không. Để tự làm dụng cụ cảm xạ như L rod, Y rod thì hth có hướng dẫn và kích thước, để hth sẽ viết và đưa vào mục cảm xạ.
 6. Năng lượng của sự Sống Năng lượng sống được tạo ra bởi sự vận động của trái đất và Thái dương hệ. Lý thuyết về năng lượng bí ẩn của thiên nhiên đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và đưa ra các lý thuyết cơ bản từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Cho tới những năm 1930, nhà khoa học –tâm lý học người Áo Wilhelm Reich đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm về năng lượng sinh học, năng lượng của sự sống. Sau khi rời khỏi châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ 2, ông tới Mỹ và chính thức đưa ra lý thuyết cũng như phát minh về cách tái tạo năng lượng sống cái mà ông cho rằng nhờ đó mà con người,động thực vật sống và tồn tại. Theo lý thuyết này thì năng lượng sống bị hủy diệt do cácthiết bị phát sóng như điện thoại di động, các cột thu phát sóng, tivi, tủ lạnh, đèn neon, thiết bị điện..vv Đều là nơi phá hủy và biến năng lượng sống thành chết(DOR). Reich cho rằng, có thể dùng hỗn các chất liệu hữu cơ và kim loại sẽ biếnđổi từ DOR sang năng lượng Sống (OR). Reich đã ứng dụng thành công trong đó cóviệc ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp mang lại năng suất và đặc biệt là với kích thước lớn hơn rất nhiều mà không cần dung hóa chất hay các chất tăng trưởng. Tất nhiên, lý thuyết này không được chấp nhận bởi số nấp dưới danh nghĩa khoa học cho là mơ hồ và đã nảy sinh ra rất nhiều tranh cãi, thậm trí ông bị FDA (cục quản lý thuốc vàthực phẩm ) của Mỹ bắt giữ điều tra và bị tịch thu , phá hủy toàn bộ các phòng thí nghiệm cho dù các phát mình của ông đã được ứng dụng và đem lại kết quả mỹ mãn. Lý thuyết và các ứng dụng của Reich vẫn tồn tại và đượcnhiều người trên thế giới mở rộng, phát triển các nghiên cứu của Ông. Cho dù đã ra đời thiết bị đo năng lượng sống này, nhưng nó vân không được chính thức công nhận bởi đa số các nhà khoa học Mỹ và thế giới. Tại Việt Nam Tôi đã cố tìm kiếm tư liệu về lĩnh vực này tại Việt nam nhằm bổ xung thêm vào ứng dụng trong phong thủy nhưng không tìm được. Tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về lý thuyêt nàycủa Reich từ 3 tháng trước. Việc dùng lý thuyết Âm Dương ngũ hành để giải thíchvề Năng lượng sống chưa thực sự chặt chẽ bởi lý thuyết của Reich còn quá mới mẻ với tôi. Tuy nhiên, với lý thuyết Âm Dương ngũ hành để ứng dụng vào việc tạo ramáy phát năng lượng sống thì lại đơn giản. Khi bắt tay vào làm, tôi mới hiểu vì sao giới khoa học trên thế giới lại cho lý thuyết này là mơ hồ. Nếu họ tin vào Âm Dương ngũ hành, chắc họ cũng sẽ tin lý vào thuyết này như tôi. Sản phẩm đầu tay là phong thủy luân cũng là một máy phát năng lượng sống. Nguyên liệu bao gồm đá thạch anh trắng, kim loại các loại, cuộn cảm, Hoàng triệu Hải
 7. Con cảm ơn SP động viên. Con đang bị coi là thần kinh nặng rồi ạ, hihi, suốt ngày cưa, đục, kìm, búa, mỏ hàn.
 8. @Bác HGL: Vâng, bài này là nghiên cứu của Em ạ. Có ghi tên em ở dưới cùng mà. Hỳ hục mất cả tháng trời mới làm xong cái đó. @Chim chích bông: Không có gì là bí mật cả em ạ. Tuy nhiên vẫn đang trong quá trình thử , đo đạc và chứng nghiệm thực tế. Em yên tâm, phải có kiến thức về KHÍ trong PTLV thì mới làm được món này. Tạm thời trước mắt, nguyên lý thì sẽ trình bày ở các mục tiếp theo. Còn sử dụng thì ngoài mục đích nó là phong thủy luân thì việc nước chảy tạo ra một dòng tương tự như dòng Điện tư nhiên, kết hợp với hợp chất bao gồm các chất Organic, kim loại, Thạch anh và cuộn cảm ứng bên trong đó . Nó sẽ tạo ra một năng lượng SỐNG (OR) để thay đổi năng lượng chết (DOR) tạo ra từ các thiết bị điện tử. Tác dụng và các thông tin khác , HTH sẽ trình bày ở bài viết tiếp theo. Thân chào hth
 9. Chia sẻ thêm với Mozart, tôi đã từng sử dụng bóc dịch và mai hoa dịch trước khi làm đệ tử của SP Thiên Sứ. LVDT đòi hỏi nhiều người lấy quẻ, sự linh cảm và trực giác. Tôi cho là quẻ đúng hay sai có tới 50% là cảm ứng của người luân quẻ. Hiện tại ai cũng có thể bốc được quẻ mà không cần nhớ cách độn, vì ở trang chủ đã có quẻ LVĐT hàng ngày hàng giờ. Quan trọng là cảm ứng của bạn tốt đến đâu mà thôi. Cùng một quẻ LVDT nhưng câu hỏi khác nhau đã cho ra kết quả trái ngược. SP Thiên sứ luôn nói rằng, nên dùng thêm bốc Dịch để tăng thêm sự chính xác của quẻ bói vì LVĐT mang tính tổng quát. Bạn thực tập thật nhiều, bạn sẽ thấy sự tinh diệu trong từng quẻ LVĐT chúc thành công
 10. (24h) - Có người gọi con cóc đặc biệt này là “thần tài” mang đến tài lộc và quyết tìm bằng được “máy in tiền” 3 chân này cho mình. Những ngày gần đây, người dân Bắc Kinh rộ lên phong trào nuôi cóc “đón vàng”. Điều đặc biệt ở đây không chỉ bởi thú vui nuôi cóc cảnh đặc biệt mà là họ đang “truy lùng” bằng được con cóc 3 chân “thần tài” giống như người đàn ông may mắn họ Từ. Con cóc 3 chân tại nhà ông Từ Cách đây không lâu, ông Từ vô tình bắt gặp một chú cóc 3 chân trong công viên gần nhà. Vì thấy chú cóc này có nét độc đáo khác hẳn với những con cóc ông gặp trước đây: chỉ có 3 chân nhưng vẫn di chuyển rất linh hoạt, ông đã mang về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng. Chỉ sau khi một vài người bạn đồng hương ghé thăm nhà và bất ngờ kể chuyện mê tín năm nay: Nuôi cóc mang tài lộc tiền tài thì ông Từ mới hay rằng mình đang “ngồi trên đống vàng” mà không hề hay biết. Người Hoa tin rằng cóc 3 chân mang đến tài lộc cho người sở hữu (Ảnh minh họa) Ông tìm đến những nhà nghiên cứu tại viện Nông lâm học khu Phong Thái (Bắc Kinh) để hỏi cho “ra lẽ” câu chuyện về loài cóc đặc biệt này. Tại đây, các chuyên viên kiểm tra chú cóc “thần thánh” và xác nhận: chỉ là một hiện tượng đột biến gen bình thường. Ông Từ nâng niu trên tay "vật báu trời cho" Dù khá thất vọng với lời nhận xét trên nhưng ông Từ vẫn vô cùng lạc quan vì có rất nhiều người lạ mặt biết đến “tài sản” quý báu này và tìm đến ông hỏi mua lại chú cóc 3 chân mang đến may mắn. Tuy nhiên, ông Từ không hề bị những cọn số cao ngất ngưởng làm “lung lanh” và quyết định giữ lại chú cóc đặc biệt này cùng gia đình đón tết nguyên đán 2010. ● Những con vật “ngầu” nhất thế giới ● Những con vật kỳ lạ nhất hành tinh HChâu (24H.COM.VN)
 11. Đúng rồi, Khả năng đây là một loài cóc đã bị tuyệt chủng .Theo hth thì mọi thứ ứng dụng trong phong thủy đều có xuất phát từ tự nhiên và đây chắc chắn ko phải là bị đột biến gien.
 12. Thay mặt cho VPĐD tại Hà Nội, tôi xin trân trọng kính mời toàn thể Anh Chị Em tâm huyết với 5000 năm Văn Hiến Việt tới dự buổi họp của Trung Tâm về việc đinh hướng và phát triển Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương Sau các buổi họp của các thành viên chủ chốt cùng Sp Thiên Sứ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi đã thành lập ra nhóm chuẩn bị cùng với những mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, VP trung tâm tại Hà Nội cần có sự tham gia và đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Trung Tâm cũng như việc tôn vinh 5000 năm Văn hiến Việt từ các Thành Viên của diễn đàn cũng như Anh Chị Em tâm huyết với 5000 năm Văn Hiến Việt Buổi họp được tổ chức vào chiều Chủ Nhật 14.00h ngày 24-6-2012 tại VP đại diện Trung Tâm tại Hà nội. Rất mong có sự tham gia đông đảo của ACE Trân trọng Hoàng Triệu Hải
 13. Dạ SP, con biết rồi ạ,
 14. Hoa lạ, không phải là Phong Lan. Cây này giống như cây củ Giềng Một khung cảnh nên thơ, tiếc là HTH ko biết làm thơ, Hoa gì nhỉ ?
 15. Trước đây khi chưa đọc bài viết này thì nói tới món tay Gấu, cũng thấy bình thường như ăn thịt chó vậy. Nhưng đọc xong bài này thì lại có một cảm xúc khác.. ..------------------------- Ăn tay gấu mong thành “chiến binh dũng mãnh”: Cơn ác mộng…hùng chưởng"Sau một hồi ba hoa đã đời chuyện "ăn món này bổ, ăn món kia… mạnh", cả thảy hân hoan nâng ly rượu pha huyết rắn hổ mang chúa chúc mừng món ăn quý tộc vừa được đầu bếp mang lên. Đó là 2 bàn tay khổng lồ đen sì sì được hầm thuốc bắc ngun ngút khói." Rừng lồng lộn khi có người lạ đến Nhóm 3 người đàn ông mặt đỏ au, thân hình phốp pháp ngồi bên chiếc bàn đá trong một biệt thự sang trọng ở quận 7, TP HCM. Sau một hồi ba hoa đã đời chuyện "ăn món này bổ, ăn món kia… mạnh", cả thảy hân hoan nâng ly rượu pha huyết rắn hổ mang chúa chúc mừng món ăn quý tộc mà ngày trước chỉ có vua chúa mới dám dùng, vừa được đầu bếp mang lên. Đó là 2 bàn tay khổng lồ đen sì sì được hầm thuốc bắc ngun ngút khói. Trước khi "động thủ", 1 trong 3 ông khách ra chiều sành điệu đứng dậy khoát tay, chú giải với giọng cười hô hố: "Hùng chưởng là thằng này đó! Ẩm thực nó anh em mình sẽ tích nạp phong ba bão táp, gom hết sức mạnh của rừng xanh, khi lâm trận là các em đều van xin ông anh… tha mạng". Chẳng biết trong 2 bàn tay đó, có bàn tay nào là của Rừng? Sự phẫn nộ của Rừng Rừng là tên của một trong nhiều chú gấu đang được cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên, thuộc Tổ chức WAR (WildLife At Risk), tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam. Nơi Rừng "an dưỡng" nằm giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên phía sau Trụ sở Hạt Kiểm lâm Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Lúc này 9h sáng, trong lúc những bạn gấu khác đang vui đùa ở khu bán hoang dã thì Rừng tựa lưng vào song sắt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn mấy người khách lạ đến thăm. Khi khách đến gần, bất ngờ Rừng chồm dậy, ánh mắt man dại, gầm rú… chấn động cả khoảng rừng. Rồi Rừng lao đến phía cánh cửa sắt, dùng tay lắc mạnh điên loạn như muốn thoát ra ngoài, như muốn lao đến vồ xé đám người kia. Vì sao Rừng lại "nổi khùng" như thế? Liệu trong đám người ấy, có ai là kẻ thù của Rừng? Trước cơn cuồng nộ của Rừng, đoàn khách du lịch gồm 5 người đến từ TP HCM dừng lại. Họ sợ Rừng xổng chuồng "gây án"? Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi họ dừng bước cũng còn vì cái khoát tay của anh Nguyễn Văn Cường, người phụ trách Trạm cứu hộ. "Trung tâm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên hiện đang cứu hộ, nuôi dưỡng 27 cá thể gấu, trong đó có Rừng" anh Cường - "vú em" của gấu, sau cái khoát tay đã chia sẻ thông tin ấy với khách. Rồi anh khẽ thở dài khi nhắc đến Rừng: "100% gấu được giải phóng khỏi các trang trại chuyên khai thác gấu lấy mật khi được đưa về trạm đều mang những vết tích đáng sợ từ con người. Có cá thể gấu mắt mờ, da lở loét, ổ bụng viêm nhiễm do liên tục bị người ta chích kim tiêm nhiễm trùng vào hút mật. Có cá thể gấu vì bị giam cầm lâu năm trong chiếc lồng chật hẹp chẳng thể di chuyển được nên chi khớp cứng đờ, lúc được thả tự do, chỉ biết ngồi bệt một chỗ. Riêng Rừng thì thảm hại nhất!". Những cán bộ-nhân viên ở trung tâm chẳng biết chú gấu Rừng xuất thân từ cánh rừng nào? Họ chỉ biết sau hơn chục năm trời bị nuôi nhốt tại một khu du lịch ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Rừng cùng những "anh em" của nó gồm "Núi-Sông-Suối" được các kiểm lâm viên và những người làm công tác cứu hộ động vật hoang dã của Tổ chức WAR giải phóng. Và một điều mà những người giàu ân tình với thú hoang như "vú em" Nguyễn Văn Cường rõ nhất là 100% gấu đã và đang bị nuôi nhốt ở khắp các trang trại trong cả nước đều xuất thân từ núi rừng. "Nhiều năm trước, có thể Rừng bị "bứng" ra khỏi đại ngàn thâm u đưa về phố thị, bị tống vào trang trại khi nó đang là chú gấu trưởng thành. Mà cũng có thể khi ấy Rừng hãy còn rất nhỏ, lúc nào cũng đeo bám, lẽo đẽo bên mẹ" - anh Trần Văn Quản, người có thâm niên gần 10 năm làm "vú em" cho gấu giữa rừng sâu, suy luận: "Có thể một ngày nọ, do mẹ bị sụp bẫy, hay gục ngã trước họng súng tàn bạo của phường săn, vậy là Rừng bị người ta trói chặt, bị mua bán lòng vòng và sau cùng trở thành "tù nhân" của lòng tham và sự lạnh lùng từ những kẻ xem cái túi mật trong ổ bụng của nó… là mỏ vàng để hốt bạc". Nhìn Rừng vẫn còn gầm rú trong cơn điên dại, anh Quản trĩu giọng cho biết: "Năm nay Rừng 16 tuổi và có "thâm niên" hơn 14 năm bị người ta cầm tù". Anh chau mày nói: “Khi được đưa về trung tâm, bên cạnh những vết thương đáng sợ như mắt mờ, da lở loét, ổ bụng viêm nhiễm…, Rừng còn khiến nhiều người đau lòng bởi bàn tay trái bị người ta tháo khớp”. "Khi ấy Rừng đúng nghĩa là một con gấu tàn phế, chất chứa từ trong ánh mắt, tiếng gầm của nó là mối hận thù con người lên đến đỉnh điểm!". Ở Trung tâm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên, Rừng không phải là cá thể gấu duy nhất bị cụt tay. Bởi còn có Hope và Hy Vọng (tên do các "vú em" đặt). Hope cụt tay do bị trọng thương khi dính bẫy của phường săn. Hy Vọng mất 1 chi trước bởi vết thương phát sinh trong quá trình vận chuyển từ trang trại nuôi nhốt về trung tâm cứu hộ! Nhưng Rừng thì khác! Rừng trở thành "phế nhân", Rừng mất tay vì thói phàm ăn tục uống của con người. Cánh tay bị mất ấy của Rừng được người ta gọi bằng cái tên mỹ miều "hùng chưởng". Đây là món ăn mà chỉ những kẻ lắm tiền mới dám "rớ tới". Họ tin rằng sức mạnh của loài gấu dồn ở 2 chi trên. Vì gấu thường xuyên liếm tay nên đôi tay ấy tích tụ “nguyên khí”, nên người ăn tay gấu sẽ có sức mạnh phi thường. Sẽ sớm đạt được ý nguyện trở thành chiến binh phòng the… dũng mãnh! Thói ham hố vô độ của con người! "Vú em" Vũ Văn Cường khẳng định: "Khi về với trung tâm, Rừng đã mất chi. Nhiều người không biết cứ nghĩ rằng Rừng tàn phế do sụp bẫy, bị trọng thương. Nhưng căn cứ vào vết thương đã lành sẹo từ khớp tay, chúng tôi biết Rừng bị tháo khớp!". Từ cuộc trò chuyện với những người làm công tác cứu hộ gấu, mới biết giữa xã hội văn minh, vẫn có nhiều, rất nhiều kẻ lắm tiền vốn ham hố chuyện giường chiếu sẵn sàng chi cả núi tiền để lao vào các thú ăn tươi nuốt sống động vật hoang dã. Không chỉ khoái trá khi chứng kiến cảnh phường con buôn chẻ sọ lấy óc cho mình tẩm bổ, người ta còn tích cực ăn cả bào thai của các loài culi, khỉ, tê tê, cọp, sơn dương… và cả bào thai của những con gấu như Rừng. Liệu đây có phải "hùng chưởng" của Rừng? Để có được bào thai của các loài thú hoang ấy đặng chiều lòng những kẻ lắm tiền, các tay "đao phủ" lạnh lùng rạch bụng những con vật lúc chúng đang bụng mang dạ chửa, lúc chúng còn sống chứ không phải đã chết. Họ tin bào thai thú khi lấy ra như vậy mới tốt, mới bổ. Rạch bụng con thú còn sống để lấy bào thai, người ta còn làm được, huống chi việc tháo khớp lấy chi như trường hợp của Rừng. Quy trình kể ra đơn giản thôi. Nhận được đơn đặt hàng, người ta chỉ việc tiêm cho Rừng liều thuốc mê, sau đó họ dùng con dao sắc lẹm cắt đứt chi trước của Rừng từ khuỷu… Để rồi khi tỉnh dậy, Rừng rên siết với cánh tay bị cắt cụt đầy đau đớn! Có lẽ cũng từ cái ngày bị tháo khớp ấy, Rừng vừa căm phẫn vừa kinh sợ loài người đến đỉnh điểm. Và cũng có lẽ vì nỗi ám ảnh ấy vẫn còn hằn sâu nên khi thấy những vị khách lạ, vì nghĩ người ta đến để chọc kim vào ổ bụng mình hút mật, hay nghĩ rằng mình sắp bị tiêm liều thuốc mê để tháo khớp cánh tay còn lại mà Rừng… cuồng điên, lồng lộn? Anh Cường khẳng định: "Rừng vẫn bị stress, cuồng loạn khi thấy bóng dáng hoặc ngửi mùi người lạ bởi những nỗi ám ảnh ấy trở về". Cuộc đời của một con gấu "phế nhân" như Rừng quả là đau đớn. Rừng như nhiều loài móng vuốt khác như hổ, báo, mèo… di chuyển bằng tứ chi và cầm nắm, đào bới, đánh nhau bằng 2 chi trên. Nên việc Rừng bị tháo chi để phục vụ cho thú ăn uống của con người thì quả là cơn ác mộng. Dẫu được chăm sóc tốt nhưng vì việc cầm nắm, ăn uống gặp nhiều khó khăn, trở ngại nên sức khỏe của Rừng không tốt bằng những "anh chị em" khác. Và cũng vì thể trạng yếu, di chuyển chậm nên Rừng kém thích nghi, khó hòa nhập với bầy đàn là những chú gấu được giải phóng từ các trang trại được nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã ở rừng Cát Tiên. Vì thế mà Rừng tủi thân, sống khu trú, tách bầy, thường xuyên bị stress. Thương Rừng chịu nhiều thiệt thòi, các nhân viên Trạm cứu hộ đã gắng sức chế tạo nhiều đồ chơi cho Rừng đùa vui. Nhưng có những lúc bắt gặp ánh mắt mờ đục của Rừng dán chằm chằm vào các bạn gấu đang đùa giỡn, các anh Cường, Quản… có cùng cảm giác bất lực, chua xót lẫn căm phẫn kẻ nào đó đã nuốt bàn tay của Rừng! "Rừng mất chi, thậm chí mất mạng cũng được nếu như cánh tay ấy của Rừng thực sự thần hiệu trong việc giúp người ta từ yếu thành mạnh, lướt qua những nguy nan của bệnh tật. Đằng này…!" - anh Cường khẽ chép miệng, chua xót! Tay gấu không phải là "thần dược" Người viết lần giở các thư tịch, y văn từ cổ chí kim và nhận thấy đúng như chia sẻ của những người làm công tác cứu hộ gấu, chẳng thấy y văn nào ghi tính năng "quỷ khóc thần sầu" của cánh tay mang tên "hùng chưởng" đã mất của Rừng. Có chăng trong “Từ điển Động vật & Khoáng vật làm thuốc”, Tiến sĩ Võ Văn Chi ghi dòng ngắn ngủi rằng "đôi khi bàn tay gấu cũng được sử dụng với những mục đích chữa bệnh khác nhau". Và trong cuốn “Dược tính chỉ nam” (Đông y sĩ Hạnh Lâm và Nguyễn Văn Minh) chú giải: "Hùng chưởng là bàn tay con gấu... Ai ăn được nhiều tay gấu có thể làm cho khí lực mạnh mẽ"… và chấm hết! Lương y Nguyễn Thái Bình (Hội Đông Y TP HCM): Tàn nhẫn, không hiệu quả Việc tháo khớp gấu lấy chi như vậy thật quá nhẫn tâm và vô ích. Bởi "hùng chưởng" chẳng quá thần hiệu như mọi người lầm tưởng và không phải ai "yếu toàn tập" khi ăn "hùng chưởng" vào đều phương phi, khỏe mạnh... Sức khỏe là do quá trình rèn luyện mà thành. Muốn khỏe chẳng cần phải ăn uống sơn hào mĩ vị vô độ mà chỉ cần siêng năng luyện tập thể thao, ăn uống điều độ, ăn những món bình thường quanh mình nhưng khoa học, kiên trì. Bí quyết chỉ đơn giản thế thôi. Chứ đua nhau ăn bào thai, tay gấu làm chi vừa tốn tiền, nhẫn tâm lại chẳng hiệu quả! Hùng chưởng chỉ là thế thôi, chẳng có gì "ghê gớm". Chỉ là "đôi khi được sử dụng". Chỉ là "ai ăn được nhiều có thể làm cho"… Những điều này đồng nghĩa với việc tay gấu nói chung, cánh tay của Rừng nói riêng không phải là "thần dược" như người ta lầm tưởng. Mà đâu chỉ như thế, trong nhiều trường hợp kẻ ăn cánh tay gấu bị tháo khớp nào biết đang tích nạp độc chất vào cơ thể? Người viết từng trò chuyện với ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), người từng được Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam vinh danh vì đã có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài gấu và biết được đường đi "rùng rợn" vào cơ thể các vị đại gia của mật gấu và tay gấu! Ông Xuân tiết lộ rằng thường thì tay gấu hay túi mật nguyên chiếc đến tay người có nhu cầu đa phần là "phế phẩm" từ gấu đã chết. Bởi chỉ khi gấu chết không thể khai thác mật được nữa, người ta mới tiến hành phanh thây, cắt lấy những bộ phận cơ thể kia bán cho người lắm tiền. Hân hoan ăn uống, nhiều người cứ nghĩ mình tích nạp các dược tính từ gấu. "Họ nào biết đang nạp vào cơ thể đủ thứ độc chất. Bởi lẽ trước khi gấu chết, chủ trang trại đã tiêm vào cơ thể con vật rất nhiều thứ thuốc những mong cứu sống nó để tiếp tục trục lợi" - ông Xuân khẳng định. Phớt lờ những điều ấy, người ta vẫn lao vào các phi vụ săn gấu, cầm tù gấu, chọc kim lấy mật và hẳn nhiên là không từ việc tháo chi con vật lúc nó còn sống, như trường hợp của Rừng. Máu lạnh, tàn bạo, dã man ư? Điều đó miễn bàn. Nhưng dẫu sao, như sẻ chia của những người làm công tác cứu hộ gấu, trường hợp của Rừng cũng có thể được xem là "kết thúc có hậu". Bởi thực tế đã có nhiều cá thể gấu chết thảm sau khi bị người ta tháo khớp vì vết thương nhiễm trùng, hoại tử. Và bi thảm hơn, có những cá thể gấu chẳng thể nào được như Rừng, nghĩa là sau khi bị tháo khớp vẫn đều đặn bị người ta giam cầm, ngày ngày bị dùi kim nhọn vào lồng ngực hút mật cho đến khi… gục chết! Theo N.T.D. An ninh thế giới <br class="Apple-interchange-newline">
 16. Mẹ em sinh năm 1955 và tuổi Em , Hướng nhà này đều tốt (nếu đúng là hướng Đông Nam). Đẩy bếp sát vào góc tường , đối diện cửa chính lắp 1 tấm gương mà khi em đứng có thể soi được cả người. Em có thiết kế mặt bằng nhà ko up lên đây.
 17. Em upload nốt sơ đồ nhà lên đây. Cửa Đối diện cầu thang là xấu rồi, nhưng có cách xử lý, yên tâm.
 18. Haizzz, Vạn sự tùy duyên. Nếu giúp được mọi người như thế thì mình đã thành PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, nghìn mắt nghìn tay. KINH - Lưu niên !
 19. Phong thủy Lạc Việt xác định rằng, trong trường hợp của đại gia Diệu Hiền, vì sự sống của những người nông dân đang bị nợ chứ không phải vì sự giàu có hay tồn vong của Bianfishco, Tôi xin phép SP , nói rằng với Phong Thủy Lạc Việt, tôi sẽ giúp miễn phí Bianfishco về mặt phong thủy để có thể giúp Bianfishco bớt khó khăn , có tiền để trả được nợ cho người nông dân. Còn sự tồn vong, phá sản hay không của bà Diệu Hiền thì do định mệnh !
 20. Hic, thế hóa ra Phong Thủy và Tử vi là...Ông Tiên -Ông Bụt trong chuyện cổ tích nhỉ. Và nếu thê thì thày Tử VI hay thày Phong Thủy cũng là ..Tiên nhỉ
 21. Hic, người viết bài này chắn hẳn là chuyên gia về động vật làm từ ...đá. Sư tử thì theo trẻ con nó cũng biết là con sư tử cái nó không có bờm, còn con đực nó mới có bờm. Còn không biết chuyên gia này phân loại giống cái giống đực theo "chân" thì chưa hiểu là theo phương pháp nào .......bảo thế. Còn Kỳ Lân thì chắc hẳn không thể là con sư tử được nhỉ . Cứ kiểu phân tích từ các chuyên gia phong sủi thế này, bảo sao Phong Thủy cứ loạn cào cào.
 22. CHÚC MỪNG SN VŨ SONG ANH , chúc VSA nhiều sức khỏe và thành đạt
 23. SP à, Con tư vấn nhà này cho bạn Hiệp từ lúc còn đang xây thô và tới giờ con rất nhớ cấu trúc , vị trí và các thiết kế của nhà này. Ở các cửa ra vào, con đã nói với bạn Hiệp khi về ở nhớ dán đĩa CD trước cửa rồi ạ. Cũng đã hai ba năm gì đó nên cũng không biết có gì thay đổi không.
 24. Hiệp à, Em căn cứ vào phân cung hay cách thức nào để cho rằng ao đình ở phương Đoài ? những nhận xét của Em về các vấn đề cực xấu thì không cần lo lắng vì trước đây khi ANh xem xét khu vực đó thì các yếu tố loan đầu này Anh thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Dọn về , ổn định rồi thì anh qua xem cho Em. Cái cột điện góc nhà nó không ảnh hưởng gì cả. QUan trọng là bây giờ nhà em xác định đi cổng nào thôi. Welcome back VN.