• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạnh Đại Quân

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  981
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  50

Everything posted by Mạnh Đại Quân

 1. Bản chất ở câu này chính là việc em không tự tin lắm vào sự thành công của mình. Việc học LVĐT sẽ luyện tập cho Em cách suy luận và nhìn nhận vấn đề, không chỉ đơn thuần là bói toán. Thành công hay không chính là do sự nỗ lực và ham thích. Chúc em thành công
 2. http://www1.vtc.com....chung_cu.aspx#/ Phong thủy gia Song Hà : Tôi cảm nhận thấy quan điểm của Song Hà giống như Thẩm Thị Huyền Không Học của Thẩm Trúc Nhưng.
 3. Thưa SP., Trong cuốn Thẩm Thi Huyền KHông , trang 147 và 148, Trích đoạn: ' Nếu như cửa sổ nhà nhìn ra thấy những chỗ như ao hồ, bể nước, sân vận động, hoa viên, sông hồ, biển, xe công cộng thì có thể lấy hướng đó là hướng nhà"
 4. Tòa nhà “đồng xu thủng” khổng lồ gây tranh cãi ở Trung Quốc (Dân trí) -Tòa nhà có hình dáng của một đồng xu cổ, với lỗ thủng khổng lồ ở giữa tại thành phố Quảng Châu, Quảng Đông đang gây ra những ý kiến trái chiều thậm chí từ trước khi tòa nhà được hoàn thành. Dự án nằm ven sông Châu Giang ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tòa nhà Quảng Đông Plastics Exchange hiện đang được xây dựng gần sông Châu Giang. Tòa nhà theo thuyết vị lai này được lấy cảm hứng từ đồng ngọc bích thời cổ của Trung Quốc và do kiến trúc sư nổi tiếng Joseph di Pasquale, AM project Milan, thiết kế. Tòa nhà đặc biệt này có chi phí đầu tư 1 tỷ Tệ (159 triệu USD). Hiện nó đang được xây dựng với tốc độ nhanh chóng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Khi hoàn thành tòa nhà 33 tầng sẽ cao 138m và lỗ thủng ở giữa có đường kính 47m. Tòa nhà đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, để hoàn thành vào cuối năm nay. Những nhà phát triển dự án xây dựng đồng xu cổ khổng lồ này hi vọng nó sẽ mang lại may mắn và sự thịnh vượng. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa văn hóa lớn. Tòa nhà có hình giống đồng xu cổ của Trung Quốc. Kỹ sư trưởng của dự án Wang Zhanshan cho biết “Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thiết kế của phương Tây và của Trung Hoa. Đặc điểm nổi bật của tòa nhà là nó có hình giống như viên ngọc cổ của Trung Quốc, hay guồng nước và cũng có phong thủy tốt, sẽ mang lại sự thịnh vượng. Một đồng xu vàng, ngọc bích hay guồng nước dọc bờ sông có nghĩa là may mắn theo tiếng Quảng Đông: Bởi nước sinh tiền. Một khi hoàn thành tòa nhà sẽ được dùng là nhà kho chứa, trung tâm thông tin và trung tâm nghiên cứu. Khu vực "lỗ thủng" sẽ là nơi giao dịch nhựa chính của tòa nhà. Tuy nhiên một số người cho rằng lỗ thủng ở giữa giống với đồng tiền cổ của Trung Quốc khiến tòa nhà trở thành biểu tượng của cuộc sống ngày càng đề cao giá trị vật chất trong xã hội Trung Quốc.Còn các nhà xây dựng tòa nhà cho biết lỗ thủng ở giữa tòa nhà có chức năng hữu dụng. Nó sẽ là khu vực giao dịch nhựa chính trong tòa nhà. Vũ Quý Tổng hợp
 5. SN 74 phi cung Cấn- Tây trạch. Nhà hướng ĐN theo Phong Thuỷ LV là phúc đức trạch. Bạn cần up thiết kế nhà lên thì mọi người mới tư vấn được chứ mô tả thì ai mà hiểu nhà bạn thế nào. Các hướng tốt của bạn là T-Tb-ĐB và ĐN. Chúc vạn sự lành
 6. Thầy Truyền này còn được biết tới như thánh nhân, truyền điện cứu người, bốc thuóc đông y, rồi sờ vào người Thầy còn bị giật,,, Thầy cứu chữa các loại bệnh và thầy có khả năng xuất hồn. Ví dụ như thầy ngồi thiền là nói được tình hình hiện tại ở tận Paris. Anh kết nghĩa của HTH coi thầy như thánh, nên kể rất nhiều về thầy Truyền . THầy Truyền bảo là do thầy tập thiền ở mức thượng thừa nên ...chuyện gì cũng làm được chứ đừng nói là phong thủy. Thầy ko thèm làm phong thủy mà thầy chỉ chữa bệnh cứu người. Cứu người là đổi hẳn vận mạng chứ phong thủy thì không làm được điều này. Cái này thì đúng, nhưng liệu Thầy có đúng thầy là thánh nhân ?
 7. Đông nam là cung Khôn.
 8. Tôi cũng mới đọc được bài này nên đưa lên chứ chưa kịp có ý kiến gì. Tòa nhà này Kim hình, thì nếu lỗ tròn ở giữa vuông thì mới là đúng chứ lại là hình tròn thì theo như SP nói bị Kim khuyết. Tòa nhà này nếu sử dụng mục đích như là dự kiến là khu lưu trữ và nghiên cứu là rất tốt nhưng khu lỗ tròn để làm trung tâm giao thương nhựa thì không ổn. Và nếu tòa nhà này đặt ở phương vị phía Đông Nam của thành phố mới là đắc cách. Néu với thiết kế này thì theo tôi không phải là lộ cốt.
 9. Việc xem ngày giờ do bên nhà trai họ xem, nếu đã quyết tâm thì cứ sang Thu là cứoi được rồi. Còn ngày tháng giờ thế nào , bạn không quyêt định được cho nên cũng không cần hỏi cho thêm rắc rối. Đẻ thì khi nào cưới xong hẵng hay, đã cứoi đâu mà lo. 2013, đẻ đứa đầu được đấy.
 10. Thầy Thiên Sứ luôn nói, Yêu nhau cứ lấy, quan trọng nhất là yêu nhau. sau khi cưới xong thì sinh con mới cần chọn năm để sinh. GIàu con út -Khó con Út, cho nên quan trọng hơn cả là có sinh con được đúng năm mình chọn hay không thôi Chúc vạn sự an lành
 11. Chồng chị năm nay phạm Hoang Ốc chứ không phạm Kim Lâu. Nên mượn tuổi, những người cùng huyết thống lớn tuổi hơn để động thổ. Chị cứ tìm người rồi đưa tuổi lên đây, chúng tôi sẽ chọn cho Chị tuổi phù hợp. Chúc vạn sự lành.
 12. XIN CHIA BUỒN TỚI ANH TRẦN ANH CÙNG GIA ĐÌNH.
 13. Khi nào sinh cháu bé , đưa cả ngày tháng giờ sinh thì mới biết nên đặt tên là gì Chúc mẹ tròn con vuông
 14. Con cảm ơn Sư Phụ, Cô Wildlavender.
 15. Không ôn rồi, nhà này cần đo lại hướng chính xác vì dễ bị phạm Đại Không Vong. Bạn huybq36 đo hướng bằng gì vậy ?đo thì vị trí đo ở đâu ?
 16. Chuẩn không cần chỉnh, nhưng mà khó lòng thay đổi được hoặc phải nhà phải xây lại.
 17. Nhà này bị thoát khí rồi, phòng ngủ bế khí. Phạm Hùng phân cung nhà lên xem thế nào
 18. Phong Thủy với căn bệnh ung thư Tôi dường như khá“có duyên” với các căn nhà có người bị ung thư. Bàn thân gia đình đã có hai người thân bị Ung thư, tôi rất hiểu căn bệnh đó là tiếng gọi của Tử Thần. Theo quan điểm của tôi, trong mỗi con người đều tiềm ẩn căn bệnh Ung thư này và mầm bệnh chỉ đợi môi trường để phát tác. Môi trường sống, trong căn nhà tốt hay xấu chính là yếu tố để Ung Thư phát tác hay ngủ yên. Theo kinh nghiệm của tôi thì Ung thư thường xuất hiện ởnhững ngôi nhà có đất mà khi đo bằng con lắc có năng lượng dưới 2000 Bovis. Nếu đất ở mà năng lượng dưới O thì Ung Thư không chừa cả những người dứoi 40 tuổi. Những căn nhà xây dựng trên đất mà trước đó là cống rãnh,sình lầy, bãi rác thải hoặc ở dưới đất các con mương., cống thoát nước là môi trường để ủ bệnh. Nó sẽ phát bệnh khi gặpđầy đủ các yếu tố xấu khác trong phong thủy như Bát trạch , Huyền không, Loan đầu. Bên cạnh đó tấtnhiên còn xét tới hướng và tuổi của gia chủ nhưng ai là người có thể chất yếu haymầm bệnh Ung thư “khỏe” sẽ là người mắc bệnh và thời gian phát bệnh sẽ căn cứvào lịch Huyền không của căn nhà đó. Mức độ nặng nhẹ, thời gian ủ bệnh hay phát tác đều rất đa dạng do ảnh hưởng của các yếu tố phong thủy nên trong giới hạn của bài viết sẽ không thể nói rõ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể chỉnh sửa phong thủy để chữa được bệnh Ung thư. Nếu chúng ta làm phong thủy đúng, mầm bệnh sẽ không có điều kiện để phát triển. Nếu chúng ta làm đúng, người bệnh sẽ kéo dài được thời gian và hỗ trợ cho việc điều trị bệnh. Thực tế thì sau khi làm, gia chủ đều thông báo tình hìnhcho tôi. Gia đình thì đều xác định tới việc xấu nhất nhưng bao giờ cũng vậy, đều làm tất cả những gì có thể để cho người thân của mình. Kết quả đa phần là bệnhnhân đều khỏe hơn và dựa trên kết quả thực tế, đó tôi cho rằng khả năng kéo dàithời gian bằng Phong thủy hoàn toàn hiện thực. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là số phận của mỗi một người, mỗimột gia đình. Có những người khi mới mắc bệnh vô cùng hoảng sợ và gia đình tất nhiên làm mọi thứ kể cả cúng bái, hầu đồng. Trong quá trình trị Ung thư sẽ phải trị xạ và dùng hóa chất, đương nhiên sẽ có tín hiệu khả quan và họ bỏ qua yếu tố phong thủy cho dù trước đó, khi mới phát bệnh thì họ nằng nặc bằng mọi giá phải sửa phong thủy. Sauk hi điều trị thì kết quả khả quan và nhiều người nghĩ rằng, phong thủy đâu có chữa bệnh. ĐÚNG, nhưng ở đây tôi muốn nói rằng cho dù như vậy thì môi trường sống vẫn đang ảnh hưởng tớicăn bệnh đó. Nó vẫn cứ hàng ngày hàng giờ ‘giúp” cho căn bệnh “khỏe” hơn sau mỗi lần điều trị. Con người thì có giới hạn và đương nhiên sẽ càng ngày càng yếu sau môi kỳ trị xạ. Tôi chỉ thấy thật đáng tiếc, khi mà nhiều người không hiểu Phong thủy làm được điều gì cho cuộc sống và số phận của họ
 19. Thưa các bận cao nhân, ACE trên diễn đàn, HTH vô tình đi ngang qua ngôi nhà 300 phố kim mã - vạn bảo , nơi có vụ án nữ sinh viên cắt cổ đại gia xe LEXUS. Thực ra sau này khi tìm hiểu mới biết ngôi nhà này rất nổi tiếng và được nói nhiều trên báo chí, trên internet (goodle : 300 kim mã ) chứ lúc đi ngang qua đó chỉ thấy là một ngôi nhà cực xấu về mặt phong thủy. HTH xin đưa chủ đề này để mong cùng với mọi người phân tích và tìm hiểu về phong thủy của ngôi nhà ma này. Dưới đây xin trích baì viết từ 24h.com vì bài viết này có nhiều hình ảnh nhất. Đây là đường linh ảnh từ vệ tinh của ngôi nhà này http://wikimapia.org/12286975/vi/Biệt-th...0-phố-Kim-Mã Link của bài viết : http://www22.24h.com.vn/news/detail/46/246...ma-o-Kim-Ma.24h Không biết làm sao để đưa bài viết lên trên này, mong có ACE nào giúp HTH với.
 20. CHÚC MỨNG SINH NHẬT THIÊN ANH, Thêm một tuổi mới nhiều Niềm Vui và Hạnh Phúc
 21. Chào bạn, Môt quẻ bói chỉ là một thông số mà dựa vào đó có thể luận giải. Đúng hay sai, chính xác hay chưa chính xác, chính xác tới bao nhiêu %, tất cả là do người bói quẻ - tuy thuộc vào khả năng, vào trực giác, kinh nghiệm. Người dùng Lạc Việt Độn Toán cấp 3 tức là ko cần bấm mà đoán quẻ bằng cảm ứng, lúc đó chính là bạn dùng 100% vào trực giác, giác quan để đoán quẻ. Trong một canh giờ, có bao nhiêu chuyện xảy ra trên trái đât này, nhưng một quẻ bói hàm chứa thông tin của tất cả các sự kiện, hiện tượng đó. Cho nên, việc luận đoán quẻ chính xác hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của người bấm quẻ. Chúc bạn tìm được nhiều điều thú vị từ LVDT. Thân hth
 22. Nhà đắt nhất thế giới bị bỏ hoang Khi tỷ phú giàu nhất Ấn Độ khánh thành ngôi nhà cao 27 tầng xa hoa, nhiều người tự hỏi ông ấy định chứng minh điều gì. Giờ đây, một câu hỏi khác được đặt ra: Tại sao ông ấy vẫn chưa đến ở? > Tỷ phú xây nhà tỷ đô Tòa nhà tỷ đô của tỷ phú Ấn Độ Antilia. Ảnh: NYT. Tỷ phú Mukesh Ambani không một lời giải thích về vấn đề trên, khiến dư luận đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một lời giải thích phổ biến đó là dù có tới 1 tỷ USD được đổ vào xây dựng, tòa nhà vi phạm nguyên tắc Vastu Shastra, một thuật giống như phong thủy ở phương Đông Nhìn bề ngoài, ngôi nhà có tên Antilia dường như có người ở. Đêm xuống, tòa nhà sang trọng này được thắp sáng đèn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Những người giàu có ở thành phố Mumbai tới đây xem phim tại nhà hát và ăn tối trong phòng tiệc. Thế nhưng, khi khách thưởng thức xong những miếng bánh cuối cùng và ra về, chủ nhà cũng lên đường tới Sea Wind, tòa nhà 14 tầng ở phía nam thành phố. Tại đây, ông Ambani, vợ, ba con sống cùng mẹ ông và gia đình em trai ông. Vậy khi nào Mukesh Ambani, người có tới 27 tỷ USD theo ước tính của Forbes, chuyển vào đây sống? "Tôi hỏi ông ấy câu này hai lần rồi", một người bạn đã dự tiệc tại Antilia nhiều lần cho biết. "Ông ấy nói: "Tháng tới, để mọi việc xong đã". Một người bạn thân khác của Ambani cho hay gia đình tỷ phú không sống ở đây nhưng thỉnh thoảng ngủ lại. Người này giấu tên vì sợ làm mất lòng Ambani. Tushar Pania, phát ngôn viên của công ty Reliance Industries của tỷ phú, nói rằng những bàn luận xung quanh vấn đề này là chuyện tầm phào. "Đấy là nhà riêng. Không có lý do gì lại bàn chuyện đó chỗ đông người", ông nói. Ông cho hay gia đình đã chuyển tới song khi được hỏi liệu gia đình tỷ phú có sống ở Sea Wind không, ông nhắc lại: "Họ sống ở cả hai nơi". Nhưng tại sao có người xây một ngôi nhà được cho là đắt nhất thế giới lại chỉ dùng nó làm nơi ở tạm. Nhiều người tìm tới thuật phong thủy Vastu để giải thích. Người theo đạo Hindu cho rằng xây nhà không theo thuật Vastu, gia chủ sẽ gặp điềm xấu. Basannt R. Rasiwasia, một chuyên gia Vastu nói Antilia có vẻ như đã vi phạm một trong những nguyên tắc của thuật phong thủy. Phần phía đông của tòa nhà không có đủ cửa sổ hoặc những khoảng trống để đón nắng mặt trời buổi sớm. "Từ ngoài nhìn vào, tôi thấy rằng phía đông bị phong tỏa trong khi phần phía tây mở rộng hơn", ông nói. "Điều này có thể khiến các thành viên trong gia đình hiểu lầm lẫn nhau. Gia chủ cũng sẽ phải nỗ lực nhiều để đạt được kết quả bình thường. Phía tây thường mang tới nguồn năng lượng xấu". Tuy nhiên, ông Rasiwasia cho biết không thể phân tích đầy đủ do ông chưa được vào bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà do hai công ty Mỹ xây dựng và trang trí. Giới chức hai công ty này từ chối bình luận về thông tin trên. Ngay cả trước khi nó được xây dựng, nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh Antalia. Ông Ambani mua khá nhiều đất để xây nhà năm 2002 với giá 4,4 triệu USD từ một quỹ từ thiện Hồi giáo. Các chức sắc Hồi giáo và nhiều nhà phê bình chỉ trích rằng mảnh đất được mua với giá thấp hơn thị trường. Ambani mua nó từ một cuộc đấu giá và bác bỏ chỉ trích này. Năm ngoái, khi Antilia sắp hoàn thành, nhiều cư dân Hồi giáo phẫn nộ nói rằng tòa nhà là sự phô trương sự giàu có ở đất nước mà phần lớn dân chúng sống với thu nhập dưới 2 USD một ngày và hơn nửa dân cư thành phố Mumbai phải sống trong nhà ổ chuột. Nhiều báo trong nước và nước ngoài viết về điều này, khiến Ambani buồn lòng, một người bạn của ông kể. Dù vậy, tòa nhà vẫn thu hút được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ. Cách đó khoảng gần 1 km, lãnh sự Mỹ đang xây dựng một tòa nhà gần giống như Antilia. Mai Trang (theo NYT
 23. Nếu chúng ta có thêm hình ảnh về thiết kế nội thất bên trong sẽ có thể có nhiều điều để bình luận. Tuy nhiên thì với hình thể lộ cốt và sai phạm về cấu trúc hình thể thì khả năng chủ nhà chuyển về đây sống là rất thấp và thậm trí là trong tương lai ngôi nhà sẽ là ngôi nhà không được sử dụng vào mục đích để ở. Chủ nhân của nó sẽ bị bòn rút tiền từ trong và sẽ mất nhiều tiền cho sự tiêu sài.
 24. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC THIÊN LUÂN CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC