• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lốc Cốc Tử

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  5

Everything posted by Lốc Cốc Tử

 1. BÀI DIỄN VĂN HAY NHẤT THIÊN NIÊN KỶ ( Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ , được phóng viên William Safire của báo The New York Time bình chọn trong số các bài diễn văn , lời tựa trên thế giới trong khoảng 1.000 năm qua). Thưa Quý Ngài Hội Thẩm . Người bạn tốt nhất của con người có được trên thế gian này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù và quay ngược chống lại ta . Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi đây cũng có thể là một lũ vô ơn . Những người gần gũi , thân thiết ta nhất , những người ta gửi gấm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội , phụ bạc lòng tin cậy và sư trung thành . Tiền bạc mà con người có được sẽ mất đi ; nó mất đi vào lúc ta cần đến nó nhất . Tiếng tăm của con người tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động “ dại một giờ “ . Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ . Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này , người bạn không bao giờ bỏ rơi ta , không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở , đó là con chó của ta . Con chó của ta luôn bên cạnh ta trong phú quý cũng như lúc bần hàn ; khi mạnh khỏe lẫn lúc ốm đau . Nó ngủ trên nền đất lạnh dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi , miễn sao được kề cận bên chủ là được , nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó . Nó liếm vết thương ta cùng những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này . Nó canh giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng dù ta là một gã ăn mày . Dù khi ta đã tán gia bại sản , thân tàn danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó giành cho ta như thái dương trên bầu trời . Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè , vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành , cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước nguy hiểm , giúp ta chống lại kẻ thù . Và một khi tấn trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi , thì khi ấy , khi tát cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ , thì khi ấy vẫn còn bên nấm mộ ta một con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước , đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác , trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã chết rồi./. Lốc Cốc Tử
 2. Đúng , phải bắt đầu từ thân chủ , ở đây tức là tính từ cô gái . Cụ thể là hai anh em của cụ Nội cô bé, mà bố cô bé gọi là Ông Nội và anh của ông Nội. Cám ơn cháu đã chỉ dẫn,
 3. Cháu nên lập lá số khác , lấy giờ Sửu .
 4. Trước hết cảm ơn cháu đã tin tưởng. Việc tôi luận đoán nhanh thì năm nay , chậm thì sang năm vì có lý do. Một là cứ hai năm lại thay đổi một cung mệnh. Thí dụ : 1990, 1991 mệnh Thổ . Hai là sang năm thì tháng Tý lại bắt đầu vào tháng 11 Am . Thêo kinh nghiệm của tôi có 30% rơi vào trường hợp này . Chú hiện ở Hà Nội , nếu có điều kiện cháu đến , chúng ta cùng trao đổi. Nói thêm về cô bé 86, cháu là người biết thưởng thức món ngon và hơi kén ăn . Nấu nướng sau này cũng giỏi . Kén ăn ở đây không có nghĩa là đòi ăn của ngon vật lạ , mà nếu luộc rau Muống thì phải xanh, nấu món nào phải ra món đó.Còn về chuyện tình cảm , ngoài mối tình " sét đánh, chậm lắm là sang năm cháu sẽ có một mối tình sâu sắc dẫn đến hôn nhân. Nếu cháu muốn nhanh thì năm nay được đi học, cháu lưu ý điều này . ( ít khi thầy Tử Vi chỉ bảo ) Cháu được hai cụ Nội phù hộ . Nếu trước khi sanh ra có hai anh em mà bố cháu gọi là Ông, ( Tức là hai anh của ông nội ) đã mất : Khi chưa quy tụ lại một ngôi mộ của một cụ để ở nơi trũng chung quanh có nước , ngôi để ở nơi đất tan lở gần đường đi lại . Cháu nên hỏi tên hai cụ và thường xuyên thắp nhang xin phù hộ , cháu sẽ được toại nguyện. Cháu cũng nên đề phòng hàm răng bên phải, nó cũng làm cháu tốn kém tiền bạc đấy. Sau này khi sanh nở , thế nào cháu cũng cần sự can thiệp của bác sĩ. Vài dòng . . . Chúc cả hai cháu mạnh khỏe . Thân ái !
 5. Nhìn chung cuộc đời vì bị Tuần, Triệt, án ngữ nên vui ít buồn nhiều. Ngừoi mình yêu thì lại không yêu mình, ngừoi mình không yêu thì đến với mình thì không phải là ít. Từ trước đã có hai, ba lần tình yêu đến nhưng không biết nắm bắt. Sớm xa cách cha mẹ hoặc ít nhất cũng không hợp với cha mẹ. Phải di chuyển nơi ở ít nhất 2,3 lần, trong cuộc đời đề phòng bệnh về phổi, phế quản, chú ý cả tim mạch và máu huyết. Nói chung suốt đời chỉ lo làm giàu tức là lo về tiền bạc. Không có nghĩa là nghèo nhưng có tiền lại lo đầu tư vào kinh doanh. Tóm lại có của để, biết giữ tiền. Nói chung lấy vợ muộn là tốt nhưng sau này lấy vợ hay ghen, hay nói xấu lẫn nhau. Yêu nhau và lấy nhau là do tình nghĩa nhưng phải hai năm trở nên mới cưới, nhìn chung đẫ cưới nhau thì sống chọn đời. Có sự giúp đỡ, người đỡ đầu ở nơi làm việc ngay cả lúc xin việc làm. Nếu đi vào buôn bán cũng giỏi, và nghiệp võ cũng khá. Nếu làm việc( hoặc công tác ở cơ quan nào thuộc kinh doanh ) thì thành công hơn. Năm nay là năm tốt có chuyện đi xa..........Vài lời. Chúc sức khỏe và thành công !
 6. Theo lá số này thì thân chủ sinh ra ở một gia đình bố mẹ tương đối khá gia, có bằng cấp. Bố, mẹ sẽ có tuổi thọ cao. Thân chủ có cách " Thạch Trung Ẩn Ngọc", vì Cự Môn Nằm ở Tý, Ngọ, nhưng rất tiếc là không có Tuần , Triệt án ngữ hoặc Hóa Lộc, để phá vỡ đá mới lộ ra được ngọc, nên cuộc đời tuy có nhiều cố gắng nhưng kết quả không được như ý muốn . Là người nhân hậu, biết suy xét và ăn nói lưu loát, nhiều khi hay tự hào quá về bản thân và hay nói về mình. Năm nay thân chủ sẽ có một mối tình "sét đánh ", nhưng mối tình đó đến nhanh và ra đi cũng nhanh. Về việc đi nước ngoài : nhanh thì cúôi năm nay , chậm thì sang năm sẽ có sự thay đổi chỗ ở và sẽ được đi nước ngoài học hành. Thân chủ có một mối tình đầu khá là sâu sắc nhưng sẽ không thành công ở mối tình đầu này. . . .vài lời . Thân ái.
 7. Vợ cháu tuổi gì ? Cháu đưa 2 bản Tử vi của hai con cháu lên mạng . Tôi ít thời gian va " khiêm tốn " về vi tính .Cháu đã xem bài " Tính khoa học của Phong Thủy trong việc Phát hiện , Ngăn ngừa và chữa bệnh _ Áp dụng Phong Thủy Lạc việt " chưa ? Nếu chưa thi cháu mở mục Phong Thủy , tại ô số 4 hay 5 có bài đó .
 8. Tại sao lại chỉ có bàn tay phải ? Tuy vậy đây cũng là bàn tay của người sung sướng, thành công trong cuộc sống . Có lý trí và sẽ thành công trong mơ ước, nguyện vọng của mình . Được ra nước ngoài học tập . Hơi Đào hoa nhưng nghiêm túc trong tình cảm . Từ cổ trở xuống rốn chắc có nốt ruồi ?
 9. Tôi đã nói nhiều lần là rất " khiêm tốn về vi tính ". . . .Đúng là ông bác , tức là anh ông nội. Cụ ấy luôn theo cháu để phù hộ đấy . Cháu cứ để nguyên cái gương ở trước cửa ToLLet . Còn chuyện " lỡ "kế hoặch . . ." Thâm cung bí sử " nó chỉ hiện lên trong bản Tử Vi của cháu là có giọt máu rơi ! Có phải ngôi mộ của cụ này khi chưa quy tụ lại để ở nơi gần đình, chùa hay công sở , đất xốp , tan lở , cách một đoạn có ao hay giếng , tóm lại có nước . Hai đứa con tuổi gì ?
 10. Tiếp theo . . . Có khách, phải tam dừng, nay lại tiếp . .Chú ý đề phòng cả bệnh tật ở đường phế quản , hô hấp . cháu được hưởng Phúc của người đã khuất , đó là người bác ruột ( Nếu trước khi cháu sinh ra anh ruột của bố đã mất ) Hoặc của anh ông nội . Phải hỏi tên của người này để cầu nhiều điều may mắn cho bản thân . Chuyện vợ chồng tuy hay bị " giàn lý đổ " nhưng vẫn sống bên nhau đến Đầu bạc răng long . Vợ chồng yêu nhau chắc phải khoảng 2 năm trở lên mới cưới . Trong nhà chắc lại có cái Tolétt không thấp hơn nền nhà bao nhiêu lại chẳng có gờ ở cửa , nếu lại có cái gương hắt ra nữa thì còn " nể " vợ hơn . Vợ là người có bằng cấp . Con cái cũng tạm được, nhưng chú ý đứa con đầu sẽ không bằng đứa em . Chắc cũng lỡ kế hoạch đôi lần . . .Vài dòng
 11. Néu kết hợp với tướng mặt , hay tốt nhất là cháu lập bản tử vi . Tôi sẽ báo cho cháu biết vào giờ này sang năm cháu đi đâu và được ăn món gì? Đi với người yêuu , nó sẽ hôn cháu mấy cái vào má bên phải? Mấy cái vào má bên trái ?
 12. Cháu nên nói rõ cháu thuận tay nào?
 13. Liên quan không có nghĩa là trực tiếp. Thí dụ: Cháu có thể ngồi ở Văn phòng , nhưng công ty hoặc nghành nghề có thể là Ở VINA SHIN. hoặc buôn bán máy móc, ngay cả ngồi đánh vi tính . . .Vì cháu có cặp chân mày đậm . Cặp lông mày đậm còn có thể đi vào ngành Quân chính cũng thành công , có thể học võ thuật cũng là người có khả năng.
 14. Tôi rất " khiem tốn " về vi tính , nhưng nhìn tướng cháu dễ đoán cháu là người hoạt bát , ưa thích tham gia hoạt đọng xã hôi . Nếu chân mày kẻ dì thêm sẽ giữ được lộc, tính tình thẳng thắn . Cháu có cái miệng vành trăng treo, mép triều thượng, và có Pháp lệnh tốt. Sau này sẽ có chức vụ nhất định trong xã hội . Sau này được chồng nể , . chứ không dám nói là át quyền chồng.
 15. Người này thông minh, sẽ có một địa vị vững chắc trong xã hội. nhưng cũng cần đề phòng hay có kẻ kèn cựa hãm hại sau lưng . Người này có khả năng về vi tính. Hoặc sau này làm công việc gì dính dáng đến máy móc , ngay cả công tác gì, buôn bán gì dính dáng đến sắt thép thì thành công hơn các ngành khác.
 16. TƯỚNG MẠO PHẦN BA A _ĐƯỜNG SANH ĐẠO : _Nếu bị đứt quãng hay bị nối tiếp : Sức khỏe kém, dễ phát sinh bệnh tiêu hóa . _Nếu xuất phát cao sát với ngón trỏ : Đây là người tự phụ, kiêu căng có nhiều tham vọng và biết cách thỏa mãn tham vọng đó . _Nếu xuất phát thấp gần nơi ngón cái : Ngược lại . _Nếu cuối Đường Sanh Đạo rẽ về gò Thái Âm : Người này bôn ba nay đây mai đó , khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống . _Nếu rất ngắn, cuối đường lại có ngôi sao hoặc chữ thập : Phải tu tâm nhiều , nếu không dễ bị chết “ Bất đắc kỳ tử “. _ Nếu to, rộng lại đậm nét : Đây là người độ lượng, có nhiệt tâm giầu lòng nhân ái . _ Nếu bị thu hẹp : là người ích kỷ, hẹp hòi, lạnh nhạt . _Nếu Đường Sanh Đạo bị vấn như ruột gà : Dễ bị đau mắt hay cận thị, có thể sau này dẫn đến mù lòa . _ Đường Sanh Đạo bị nhiều nét nhỏ chắn cắt ngang : Người này nhiều tai nạn, lắm thất bại có nhiều lo âu . _ Đường Sanh Đạo có nhánh rẽ ; có thời bị thần kinh ( Thời gian bị tùy thuộc vào chỗ rẽ .) _Đầu Đường Sanh Đạo có một cù lao: Cuộc sống tình cảm có chuyện bất hạnh . có con ngoại hôn . _ Đường Sanh Đạo bị một đường từ gò Kim Tinh cắt ngang : Người nàycó trắc trở trong hôn nhân, nếu có kèm theo hình vuông thì hôn nhân dễ tan vỡ . _ Đường Sanh Đạo như dây xích : Cuộc đời nhiều khổ não, đau khổ . _Đường Sinh Đạo rộng mầu nâu thẫm : Người này hung bạo , hoang dâm . _ Đường Sanh Đaọ rõ ràng hồng hào : Người ưa làm việc phải , nhân đạo · LƯU Ý : _ Các chỉ tay ở bàn tay không thuận : nói rõ những chỉ định thiêng liêng sẽ xẩy ra _ Các chỉ tay của bàn tay thuận nói rõ những việc thực tế đã xẩy ra và sẽ xẩy ra . B_ ĐƯỜNG TRÍ ĐẠO *Phải nghiên cứu cả hai bàn tay . _ Đường Trí Đạo sâu , rõ ràng, thẳng, hồng hào : Là người sâu sắc có trí nhớ tốt, giầu lòng nhân ái, ham hoạt động xã hội . _ Đường Trí Đạo rộng, cạn, không rõ ràng : Là người thiếu tự tin, nông cạn, nhẹ dạ, dễ tin người . _ Đường Trí Đạo gẫy khúc : Dễ bị xáo trộn về thần kinh, nếu lại kèm theo có cù lao thì chắc chắn sẽ bị bệnh về thần kinh, tâm thần . _Đường Trí Đạo khởi nguồn từ Đường Sinh Đạo : Ý trí người này thiếu tự tin, nhút nhát . Làm việc hay phụ thuộc người khác . Nhưng nếu hồng hào và thẳng, rõ ràng lại át được yếu tố phụ thuộc . _Đường Trí Đạo kéo dài, thẳng chấm dứt ở dưới ngón út vàkhoảng giữa Đường Sinh Đạo : Là người giầu kiến thức, tự tin, nhiều tham vọng, sẽ vượt qua được khó khăn để đạt được tham vọng. _Đường Trí Đạo xuất phát dưới ngón trỏ và không dính vào Đường Sinh Đạo : Người này từ nhỏ đã có tính tự lập, giúp được việc gì đó cho gia đình ( Thí dụ gia đình có nghề phụ cũng góp tay làm việc ). Có ý trí và sau này đủ năng lực dẫn đến thành công . _ Đường Trí Đạo chạy dài và cong về phía gò Thái Âm cộng với bàn tay yếu : Người này giầu tưởng tượng, mơ mộng, ham kiểu cách, xa hoa . Giầu yếu tố tâm linh , nếu quá sâu sẽ là người có thể đồng bóng, mê tín dị đoan nặng. Nhung chạy thẳng về gò Thái Âm; Lại là người có năng khiếu về âm nhạc, vũ điệu . _ Đường Trí Đạo chạy cong về gò Thủy Tinh : Là người thực tế, có khả năng về kỹ thuật . Nếu cộng với bàn tay hẹp là người bất chấp mọi dư luận để đạt được tham vọng . Nếu bàn tay khỏe sẽ bớt được tính bủn xỉn nhưng vẫn đầy tham vọng . _ Đường Trí Đạo có đường nối sang Đường Tâm Đạo : Người này trong cuộc đời có nhiều mối tình ngang trái , lén lút và sễ cvó những việc làm lẫn lộn ý chí lẫn tình cảm . _ Đường Trí Đạo và Đường Tâm Đạo hòa làm một lại chạy ngang suốt bàn tay : Nếu cả hai bàn tay đều như vậy thì đó là bàn tay của HIT LE, NAPÔLEÔNG dám làm những việc lớn để cuộc đời một là tuyệt đỉnh vinh quang hay là lên đoạn đầu đài . Nếu chỉ có ở bàn tay không thuận thì người này chỉ có hoài bão mà không có điều kiện thực hiện . _ Đường Trí Đạo rất ngắn, đậm chỉ đến gò Đồng Hỏa Tinh ; Người này thô lỗ và hay phản phúc . C_ ĐƯỜNG TÂM ĐẠO *Đường này hay thay đổi so với Đường Sanh Đạo và Trí Đạo. Biểu lộ tâm tính, tình cảmvà tư cách của con người. _Một Đường tâm Đạo tốt có mầu hồng hào, sâu đậm và rõ rang không gút mắc, không gẫy. Đó là biểu hiện của người có ý chí, bền gan và chin chắn. _ Đường Tâm Đạo mỏng là người có tính lạnh nhạt, thờ ơ kiểu “ phớt AngLê “. Nhưng người nào có tất cả các đường chỉ đều mỏng thì lại dễ mến, đó là người ôn hòa . _ Đường Tâm Đạo sâu, ngoằn ngoèo : Là người hay thay đổi, ham mê dục vọng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Hay say mê dục vọng, hay thay đổi nhân tình. Người nào có đường như vậy lại có nhiều đường chỉ cắt ngang sẽ gặp bất hạnh trong ái tình và trong hôn nhân . _ Đường Tâm Đạo có nhiều nhánh nhỏ chạy về đường Trí Đạo : Là người hay có xáo trộn về tình cảm nhất là về ái tình . _ Người có đường Tâm Đạo chạy thẳng qua lòng bàn tay : Là người đa cảm mù quáng trong tình ái, là người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để xâm chiếm người khác xong rồi bỏ, dù phải mất danh dự. Chiếm đoạt xong thì bỏ. _Đường Tâm Đạo xuất phát gần ngón trỏ : Càng gần ngón trỏ người đó càng thanh khiết, trong sạch . Nếu càng xa ngón trỏ lại là người càng tìm về dục vọng. _ Đường Tâm Đạo xuất phát từ ngón trỏ và ngón giữa: Là người mực thước, thủy chung . _ Một số người có dường Tâm Đạo xuất phát từ 3 nhánh : +Một nhánh dưới ngón trỏ. +Một nhánh từ gò Thổ Tinh. +Một nhánh từ giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đây là người có đường Tâm Đạo rất tốt, là người mực thước luôn đúng mức trong tình cảm và trong mọi quan hệ giao tiếp. _ Đường Tâm Đạo ngắn chỉ tới gò Thổ Tinh : Dễ chết non, chết yểu . _Đường Tâm Đạo chỉ tới ngón đeo nhẫn: Là người tự phụ, tự cao. _Đường Tâm Đạo chạy tới giữa ngón đeo nhẫn và ngón út :Biển lận , keo kiệt. _ Đường Tâm Đạo cắt Trí Đạo :Sẽ bị bệnh tâm thần . _Đường Tâm Đạo dài, chạy suốt ra hẳn mép ngoài rìa bàn tay : Nam thì rất đào hoa, những người khác giới cảm thấy dễ gần. Nữ mà có dường như vậy lại là người có tình yêu thầm kín và rất hay ghen ngầm. _ Người nào ở cuối đường Tâm Đạo gặp dính vào Trí Đạo sẽ có ái tình xằng bậy , có thể dẫn tới loạn luân. _ Người nào ở cuối cả hai đường Tâm Đạo và Trí Đạo đèu tách làm hai nhánh : Là người thông minh mưu lược nhưng nếu cần họ cũng rất xảo trá. _Người nào có dường Tâm Đạo ở cả hai tay đều sâu lại gút mắc và ngắn : Là người hung bạo sát nhân, nếu ở bàn tay gồ ghề thì càng đúng . _ Đường Tâm Đạo có nhiều gạch chéo : Là người hay gặp trắc trở trong tình yêu, hôn nhân . hay bị xáo trộn tình cảm hoặc tan vỡ hôn nhân . CÒN TIẾP….. _
 17. 4_ĐƯỜNG ĐỊNH MẠNG : Nhìn chung đường này ít thay đổi. Đường này phác họa cuộc đời của một người thành công hay thất bại. Thông thường đường này xuất phát từ gần giữa bàn tay rồi chạy thẳng lên ngón giữa.Nếu có đường này ở cả hai bàn tay thì càng tốt. Nếu chỉ có ở bàn tay không thuận : _ Mỗi khoảng gẫy hoặc bị cắt ngang của đường Định Mạng là một thất bại của cuộc đời, đường cắt càng rõ hay khoảng gẫy càng cách xa thì chứng tỏ thất bại càng lớn. _Ta phải luận đoán là hồi nhỏ con người này được gia đình nuôi dưỡng và cho ăn học chu đáo . _ Nếu có ở cả bàn tay thuận, thì người này khi ra đời có quý nhân phù trợ. _ Nếu đường nàychạy đến đường Tâm Đạo mà ngừng lại và lại có chữ thập, thì người này chắc chắn bị trắc trở trong hôn nhân hoặc xáo trộn gia đình . _Nếu đường Định Mạng sâu và rõ ràng, không có sự giao thoa với các đường khác thì chắc chắn người này có một nghề chuyên môn nào đó và sẽ dẫn đến thành công. _ Nếu không có đường Định Mạng mà thành công thì người này phải có 3 đường Sinh Đạo, Trí Đạo, Tâm Đạo đẹp, đẹp tức là hồng hào, sâu , rõ và cộng thêm sự phấn đấu nỗ lực của bản thân. _ Nếu bị dương Trí Đạo cắt đó cũng là mộy thất bại, nhưng sau đó lại sâu đậm thêm còn tiếp tục chạy lên thì phải luận đoán là người này có nghị lực, có ý chí phấn đấu vươn lên và sẽ thành công ở tuổi 40, nếu sau lại mờ và ngoằn nghoèo thì chứng tỏ người này thất bại lúc cuối đời, về già không được xứng ý toại lòng. _Nếu dường Định Mạng bị nhiều đường ở gò Thái Âm cắt, chứng tỏ người này xa thực tế, không nghĩ đến ngày mai, sống với nhiều mơ mộng. _ Nếu đường Định Mạng bị nhiều đường từ gò Kim Tinh cắt chứng tỏ người này sống xa hoa phù phiếm dâm dục và thành công trong sự xa hoa đó . _ Đường Định Mạng xuất phát từ gò Đồng Hỏa Tinh, người này nghèo nàn, cơ cực, nếu lại mờ và gút mắc nữa thì chỉ đi ăn xin ,hoặc kiếp tôi đòi . _ Nếu dường Định Mạng xuất phát từ gò Thái Âmchạy lên dính với Tâm Đạo lại cùng chạy thêm một đoạn nũa thì người này chắc chắn sẽ có một cuộc hôn nhân may mắn. Đàn ông thì được bên vợ , đàn bà thì được bên chồng giúp đỡ lập lên sự nghiệp. _ Người nào có dường Định Mạng chạy từ cườm tay , chạy thẳng một lèo tới tận ngón giữa, nếu lại vượt qua đường chỉ của ngón giữa cộng với rõ ràng sâu đậm thì người này sẽ lên tuyệt đỉnh vinh quang hay lên đoạn đầu đài. 5_ ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG Đường này không phải ai cũng có, hơn một nửa số người không có đường này, Đường này biểu hiện thành công về kinh doanh, nhất là về tiền bạc. Nó có tác dụng phụ trợ cho đường Định Mạng. nhìn chung những người không có đường này sẽ có nhiều lo lắng về tiền . _ Nếu trên đường Thái Dươngmà xuất hiện gò, nó sẽ làm chậm lại sự thành công. Đường Thái Dương thường chạy lên ngón áp út, nếu càng về cuối đường càng rõ thì người này càng thanh công, về già càng giầu có, tiếng tăm lừng lẫy. Nếu về cuối càng mờ hoặc gút mắc thì cuộc đời đi xuống và có thể dẫn đến tan rã hôn nhân. _ Nếu cuối đường có ngôi sao thì rất tốt, nếu có cù lao lại là xấu , nếu cuối đường có hai nhánh rẽ thì người này hay gập tai nạn . _ Đường Thái Dương mà gút mắc lòi cói như sợi dây xích và lại mờ nhạt, Đây là người thành công giả tạo , là người hay khoe khoang và tự dối mình, dối người. _ Nếu Đường Thái Dương xuất phát từ cườm tay, rõ rang, hồng hào là người hay gập may trên nhiều lãnh vực . _ Đường Thái Dương xuất phát từ gò Thái Âm : Sẽ trở thành họa sĩ hoặc nhạc sĩ, càng rõ càng nổi tiếng. _ Nếu xuất phát từ đường Trí Đạo : Người này thành công nhờ trí tuệ . 6_ Vòng Kim Tinh Một bàn tay dầy cộng với gò Kim Tinh nẩy nở mà có đường vòng Kim tinh sẽ đẩy người đó vào con đường dục vọng quá mức. nếu lại có thêm nhiều đường chỉ nhỏ, người này càng tăng thêm lòng ham muốn thường dẫn đến thủ dâm . Vòng Kim Tinh càng to, càng rõ, gò Kim Tinh càng dầy, phải đề phòng vì người này có thể dẫn tới hiếp dâm. 7 _Đường du lịch Đường này nằm gần dưới gò Thái Âm. Nếu đường này chạy sâu vào gò Thái Âm và nằm cả ở hai bàn tay, thì phải luận đoán là người nàycó mơ ước đi xuất ngoại và mơ ước đó thành công, thế nào cũngthực hiện được ước mơ và được cơ quan cử đi nước ngòai học tập . Nhưng nếu ngắn và mờ nhất là ở bàn tay thuận thì chỉ luận đoán là chỉ đi ở mức độ đi du lịch . Còn một số đường nữa , nhưng tôi chỉ đi vào những đường quan trọng. THỨ NHẤT LÀ SỐNG VỀ MỒ MẢ, TỔ TIÊN . THỨ HAI LÀ HƯỚNG NHÀ . THỨ BA MỚI LÀ SỐ PHẬN. XUÂN TÂN MÃO _ LỐC CỐC TỬ
 18. ÁP DỤNG PHONG THỦY LẠC VIỆT CHO MỘT CỬA HÀNG CÓ VỊ TRÍ XẤU Đó là một buổi sáng đầu tháng 9 Âm năm Canh Dần_Sau khi đã nhận lời hẹn gập _, cô gái có dáng người thấp béo,tôi thầm đoán chắc cô nặng phải đến 65 ký, mạnh dạn bước vào nhà và tự giới thiệu :” Cháu là Tr. cháu có hẹn với chú sáng nay đến gập chú, để nhờ chú giúp về Phong Thủy cho cửa hàng”. Theo lời kể của cô gái, tôi nhận thấy cô có hoàn cảnh éo le về tình cảm và hiện giờ cả vật chất cũng gặp khó khăn. Quê cô ở Đường Lâm, một địa danh văn hóa cổ nổi tiếng ở Sơn Tây, tình duyên khá lận đận. Sau khi hỏi tuổi cô ta, tôi cho biết :” Cháu sinh 1975, Át Mão thuộc cung Cấn, Tây Tứ Trạch, cháu nên chọn cửa hàng có những hướng sau : Tây, Tây bắc, Đông bắc hoặc Đông nam, còn các hướng khác không hợp tuổi “. Cô trình bầy với thái độ cương quyết :”Cháu tin lời chú, nhưng cháu rất bức xúc với gia đình nhà chồng, nên cháu đã hỏi thuê được một căn nhà mặt phố rất gần với nhà chồng, nhưng lại hướng Nam, cháu muốn chứng minh cho họ biết rằng họ đã sai khi đuổi cháu ra khỏi nhà và phần nữa là cháu muốn gần với hai đứa con, chú cố gắng giúp cháu.” Cuối cùng tôi cũng nhận lời. Vì đã biết địa chỉ, nên trên đường tôi quan sát từ xa và tìm hiểu chung quanh vị trí của cửa hàng với bán kính 200 mét. Tôi nhận thấy cửa hàng tuy nằm ở vị trí đắc địa, khu vực này cũng có nhiều vượng khí, nhưng trong vòng bán kính nói trên có những 14 cửa hàng cùng bán cơm._Nếu mở thêm cửa hàng cơm nữa thì sự cạnh tranh cũng khó khăn đây_Tôi thầm nghĩ. Sau khi xác định tâm của cửa hàng, tôi phân chia cung bát trạch theo tuổi cung Cấn và nói với cô chủ :”Hướng của cửa hàng nằm giữa Nam và Tây Nam là không hợp, vì theo Phong Thủy Lạc Việt phải đổi chỗ Tốn và Khôn cho nhau thì Tây nam cũng là hướng không hợp với cháu ”. Cô chủ nói ngay:”Cháu không biết Tốn, Khôn là cái gì mà cháu cũng chẳng cần biết, chú cứ chỉ sao, làm việc gì là cháu làm vậy! cháu chỉ biết rằng hiện nay các cơ sở kinh doanh nào mà nhờ thầy coi Phong thủy thì thấy làm ăn khấm khá cả.” Tôi suýt bật cười vì sự tin tưởng và chân chất của cô, nhưng vì vậy mà cũng dễ làm việc, đỡ phải giải thích. Cô còn cho biết thêm là chủ nhà có nhà ở nơi khác, nhà này để cho thuê, đã nhiều người thuê nhưng đều không ở được lâu vì không làm ăn được. Ngõ nhỏ và 2 cột đèn đâm vào trước cửa hàng Cửa hàng cháu bị một cái ngõ trước mặt đâm thẳng vào vàhai cái cột đèn bên kia đường chắn trước cửa, cho nên cháu phải làm cho chú hai việc. _Một là trước lối ra vào phải trộn cát và xi măng đánh một vòng cung để xung khí của ngõ trước cửa nhà đâm vào gập vòng cung không đâm thẳng vào nhà đựoc mà tỏa sang hai bên. Vòng cung chắn trước cửa đẩy xung khí hắt sang hai bên Hai là cắt kính rồi chồng lên nhau treo trên cao để hắt xung khí của ngõ đó vàbẻ cong hai cái cột đèn bên kia đường không cho luồng sát khí chiếu vào nhà Đứng ở cửa hàng nhìn raVượng khí đi từ trái qua phải theo thuận của giao thông tượng trưng cho dòng nước chẩy, cháu phải xây cho chú một cái gờ mục đích chặn Vượng khí và hắt nó vào nhà Còn nữa, trước cửa nhà có cái cống to, cháu phải xây một cái gờ nhỏ để Vượng khí không trôi tuột đi. Vào bên trong cửa hàng, tôi dặn :”Cháu phải treo gương suốt từ ngoài vào trong để tiếp thêm vượng khí lan tỏa khắp cửa hàng. Trước đây, chủ cũ chắc đã nhờ một ông thầy Phong thủy nào đó bắt xây các gờ ngăn từng phòng, làm cho Vượng khí không vào sâu trong bếp ở cuối nhà, mà đối với cửa hàng ăn uống thì quan trọng nhất lại là cái bếp, nên cháu phải đập hết các gờ chắn ngăn các cửa lại". Gương treo tường để tăng cường sinh khi. Bàn và ghế phải đặt như vậy mới đúng Cháu cần cắt một tấm gương ở vị trí này để hắt Vượng khí lên tầng trên, có như vậy những người sống ở tầng trên mới khỏe mạnh và còn góp phần cho khách sẽ đông ở tầng trên. Dưới gầm cầu thang này cháu phải thu dọn cho sạch sẽ và đặt ở góc gầm một hũ muối rang, mục đích dung hòa âm dương của cái hốc này. Đây là khu đặt bếp cũ của chủ nhà, cháu không được đặt ở đây vì bị bế khí, cháu phải xây một cái gờ chặn lại và đặt các bếp ở bên ngoài, Và nếu cháu muốn khỏe mạnh , giảm cân, cháu phải đặt tất cả các bếp đều quay về một hướng. Chú biết rằng các bếp thỉnh thoảng phải di chuyển để dọn dẹp cho sạch sẽ, nhưng khi đặt bếp xuống lại phải cùng quay về một hướng như cũ. Khu bếp cũ không được dùng vì bị bế khí. Tất cả bếp phải quay về một hướng. Đó là hướng SINH KHÍ. Sau khi dặn dò cả hướng bàn thờ và hướng giường nằm của chủ nhân, tôi an tâm ra về. Sau hơn một tháng, cửa hàng đã rất đông khách. Hịên nay, chủ nhân phát triển cả lên tầng trên them 30 ghế nữa mà cũng không còn chỗ. Không những bán tại chỗ mà các công ty liên tục gọi đến đặt cơm hộp: “ Alô, 15 suất mang đến công ty A phải không? Xin có ngay” Phòng trong cũng chật ních khách, tác giả không dám chụp trực diện, phải chụp trong gương hắt lại vì sợ khách đang ăn phản đối Tác giả kiểm tra lại cách bố trí của cửa hàng áp dụng theo phong thủy Lạc Việt Cô chủ hiện này còn 52 kg, sút từ 65kg -> 52kg sau 3 tháng
 19. Bây giờ, hôm nay tôi mới được xem mục này , thì có lẽ cháu đã động thổ rồi . Tôi hân hạnh được góp ý theo sự hiểu biết của cá nhân . _ Nếu cháu đưa ra ngày sinh Âm lịch thì nam80 nên thay là Canh Thân .Đúng là năm nay không hợp tuổi xây nhà . _ Tuổi 1953 là Quý Tỵ năm nay được tuổi làm nhà . _ Hầu như rất ít người động thổ vào tháng Giêng . Và ngày 28_ 1 họ cũng kiêng động thổ . _Nhà hướng Tây hợp với tuổi cháu . Vì cháu thuộc cung mạng Khôn Tây Tứ Trạch . _ Còn việc làm cầu kỳ . . .đợi đến khi nào được tuổi mới mua lại thì tùy vàoTâm của từng người. Nhưng theo tôi không cần vì mượn tuổi xây nhà là được rồi . Điều quan trọng là thiết kế Phong Thủy phải đi trước thiết kế xây dựng. Cửa phía Tây nhưng ở vị trí nào : Canh, Dậu hay Tân ? Rồi bể phốt ? Hướng cầu thang đi lên ? Bếp quay hướng nào ? . . .
 20. cảm ơn Thiên Đồng. Theo dõi Lý học Đông Phương , tôi được biết Thiên Đồng có nhiều bài viết có tác dụng phục vụ cho cuộc sống con người dựa vào Phong Thủy Lạc Việt. Rất tiếc chưa một lần gập mặt để học hỏi Thiên Đồng . Nhưng chúng ta đều nhất trí một điêm chung là ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÓ 5000 NĂM VĂN HIẾN , ĐÃ CÓ THỜI KỲ LÀ CÁI NÔI VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI. Và người cầm chìa khóa để mở ra cái kho tàng bí ẩn đó , có lẽ là . . . .
 21. Nhân vật này nói đúng ! Đường cao tốc Bắc _ Nam dự kiến có 80 tỷ US mà Quốc Hội còn không duyệt, thì đường tầu này chỉ có gần 400 km làm sao mà có con số 896 tỷ us!
 22. Phải nói rằng qua thực tế, áp dụng Phong Thủy Lạc Việt rất đúng. Ở gần nơi này có một vi Đại tá đã về hưu được 6 năm, ông ta có thời gian nghiên cứu về sách Phong Thủy. Ông ta mời tôi đến và nói với thái độ lo lăng : " tôi tuổi Bính Tuất , mà nhà tôi lại hướng Đông Nam,theo sách này - Ông ta đưa ra một cuốn sách Có tựa đề " Phong Thủy trong đời sống hiện đại "và nói tiếp : Thì tôi là người thuộc cung Ly , Đông Tứ Trạch . Tôi hỏi :'Ông xây nhà này và ở đây bao nhiêu năm , về hưu mấy năm rồi ? Đã có chuyện gì lớn xẩy ra cho gia đinh và bản thân chưa? Ông ta trả lời: Tôi xây nhà này từ năm 1994 và về hưu đến nay đã là 6 năm , tôi vẫn khỏe mạnh hai cháu đã trưởng thành và hiện nay đều công tác trong ngànn Hàng Không ngoài việc thỉnh thoảng hắt hơi , có lúc ho uống thuốc lại hết, chứ cả nhà nói chung chưa xẩy ra việc gì lớn ." Tôi nói :" Những sách hiệhh nay được bầy bán ở thị trường họ viết về Phong Thủy theo quan niệm cũ, tức là theo mọi người cho là Phong Thủy của Tầu . Cách đây hơn 10 năm, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh Đã khẳng định Phong Thủy xuất phát từ nền văn minh của nước ta , nước Văn Lang đã có 5000 nghìn năm văn hiến . Nhưng do loạn lạc, lại do bị hàng ngàn năm đô hộ, tam sao thất bản, Thủy , Hỏa lẫn lộn . Ông phải tìm mua cuốn " Tìm về cội nguồn Kinh Dịch " mà nghiên cứu . Xem xong ông mới hiểu là những người thuộc Tây Tứ Trạch như ông hướng Đông Nam mới là tốt . Còn là phúc Đức trạch nữa. Nói cụ thể là nhà ông đang ở, xây và ở từ 17 năm nay, mà về hưu, an lạc, gia đình khỏe mạnh con cái thành đạt . Như vậy sách Phong Thủy cũ sai ở chỗ chưa đổi chỗ Tốn , Khôn .Theo nghiên cứu mới của tác giả nói trên ông phải là người có cung mạng Đoài thuộc Tây Tứ Trạch , thì hướng Đông Nam mà ông đang ở là hợp . Cho nên bây giờ và sau này ông và toàn gia sẽ còn tốt đẹp. Và nếu có dịp ra Hà Nội, cháu ghé cửa hàng cơm phố Hoàng Văn Thái , có lẽ phải xếp hàng đấy! Chúc cháu khỏe mạnh và thành đạt.
 23. Phần tiếp theo . . . TƯỚNG MẠO 10 _ BỘ RÂU : * Râu dài như tơ : Là người phong lưu , vinh hiển .nhàn hạ . * Râu tốt , cắt lại mau dài : Về già mới nhàn hạ . * Râu sáng ánh như bạc : Người này sớm thành đạt . * Râu cứng như mác : có quyền cao chức trọng . * Râu tía , lông mày hinh lưỡi kiếm cộng với tiếng nói như chuông , thần cốt thanh kỳ : Người này có biểu hiện của sự thành đạt , chức tước cao về nghành quân chính . *Râu xoắn chôn ốc : Người thông minh , khoáng đạt . * Râu rậm mày thưa hoặc ngược lại mày rậm râu thưa : Không tốt . CHÚ Ý : 10 điều kỵ về bộ râu : _ Râu mọc dài không đúng chỗ ( Cổ , má . .). _ Không có râu ở nhân trung . _ Lông mũi thò ra tiếp với ria ( Vận khó hanh thông ) _ Râu phủ xuống miệng : bất đắc chí , khó làm ăn . _ Râu nhiều ria ít : Bôn ba , lao khổ . _ Râu rậm phủ cả xuống kín yết hầu : Người thô tục , đói khổ . _ Râu rẽ ra như đuôi chim : Người này hay gặp tai nạn . _ Râu mọc ngược cộng vối chân mày xoắn : Người hung ác . _ Râu vàng khè , khô khan : lắm bệnh , nhiều tật . _ Râu đỏ như bị cháy : Dễ bị cô độc . 11 _ PHÁP LỆNH Pháp lệnh hay còn có tên gọi khác đôn giản là Râu Thịt . Đó là một đường hằn bắt đầu từ hai cánh mũi kéo vòng cung xuống hai bên khóe miệng , có thể còn xuống nữa hai bên cằm . Vì Lốc Cốc Tử tôi “rất khiêm tốn “ về sử dụng máy vi tính, cho nên đành vẽ và viết ra giấy. Mong quý độc giả bỏ quá cho. PHẦN BA TƯỚNG PHỤ NỮ A- TƯỚNG QUÝ NHÂN . Đầu ngăy ngắn, trán tròn và rộng . Tóc đen va mượt . Mắt trong sáng lông mày thanh tú kéo dài đến cuối đuôi mắt . Quyền cốt bằng phẳng không nhô cao . Tai đầy đủ thành quách. Nhân trung rõ rệt . Răng trắng , môi hồng . Ngón tay nhỏ dài thuôn . Lúc nói , nhìn, đi, đứng , ngồi . . .mỗi cử chỉ đều dứt khoát , rõ ràng không bao giờ tất tưởi hoặc lả lơi . Thái độ cẩn trọng là tốt nhất , đẹp hay xấu là phụ . Có được những điểm trên là là điều lý tưởng đối với đàn bà . A_ TƯỚNG PHÚC HẬU . Người phụ nữ có tướng phúc hậu là người có đôi mắt sáng và dài thần thanh tú, không lộ thần .Hai tai như ép vào đầu đầy đận . Hai cánh mũi phân minh . Nhân trung dài hơi sâu . Địa các nở . Gò má rộng . Góc miệng triều thượng ( hơi nhếch lên ). Đôi bàn tay hồng nhuận . Cổ tròn . lưng đầy .Thân thể tương đối mập mạp ( Không nên nhầm lẫn với béo phì ) Đó là người phụ nữ phúc hậu và giầu có . Nhưng đang mập mạp mà tự nhiên gầy đi ( Không do bệnh tật ) thì phải đề phòng vì đó là trệu chứng sẽ mất của trong những ngày tới . C _ TƯỚNG TRINH TIẾT : Người phụ nữ có tướng trinh tiết là người có cặp mắt hai lòng đen và lòng trắng phân minh. Cái mũi đày đặn mà ngay ngắn . Tai đầy đặn . Khi cười không lơi lả . Dáng đi thong thả , bước nhẹ , thân thể ngay ngắn . tính tình nhu thuận . tiếng nói nhẹ và dễ nghe . D_ TƯỚNG KHÔNG BIẾT CAI QUẢN GIA ĐÌNH . _ Nói rụt rè như có gì mắc trong cổ họng . _ Đầu hai chân mày giao nhau. _ Sống mũi bẹt . _ Sơn căn gẫy , nói năng hàm hồ . _ Ham chơi , ham đánh bạc , hay tụ tập để mục đích “ Buôn Dưa Lê “. _ Cặp mắt lúc nào cũng như khiếp sợ . E _ TƯỚNG KHẮC PHU . - Tóc cứng cuốn rối , tóc khô hay hay vàng ệch . Lúc thiếu thời mà tóc đã rụng . - Trán dài hoặc vuông mà hẹp, trán lệch hay trán có xoáy. Trán có 3 vệt ngang chạy dài hoặc có vết dọc chạy giữa thiên trung .Trán bóng, cặp lông mày lớn . - Cặp lông mày lớn , mi thưa lông mi dựng ngược . phần cốt ở chân mày gồ cao . - Mắt đỏ , mắt vàng ,mắt cực lớn , mắt rất tròn , mắt ốc nhồi . Mắt bốn phía có lông mi trắng. - Mắt hình tam giác , da thịt quanh mắt khô . - Mũi bẹp dí , sống mũi gẫy khúc . Sơn căn có nốt ruồi . - Môi cong răng lộ , miệng rúm . - Bàn tay cực lớn , mặt vênh , xương thô . - Tiếng nói như đàn ông . - Quyền ngang , quyền cốt cao . CÒN TIẾP . . . NGUYỄN THỨC – ĐẶNG THẾ QUANG