• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quynh nhu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quynh nhu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Cháu xin chào bác Haithienha, Năm nay cháu đã 34 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, cháu mong bác xem giúp cháu xem cháu có thể lập gia đình không ạ? Nếu có thì đển bao giờ vì hiện giờ cháu vẫn chưa yêu ai. Cháu cám ơn bác nhiều. Nếu tiện thì bác có thể xem giúp cháu vận hạn năm 2017 với. Cháu kính chúc bác cùng gia đình năm mới sức khỏe, an lành và thành công. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=quynh+nhu&date=1984,7,30,5,0&year=2017&gender=f&view=screen&size=2
 2. Bác ơi, bác nói đúng lắm ạ, đúng là năm đó tháng 4 là cháu chuyển việc mới công việc mới tốt hơn cũ rất nhiều. Năm này nhờ bác xem giúp cháu bao giờ thì lấy được chồng ạ, cháu chờ đã 33 mùa lá rụng rồi, có nên chờ ảnh tiếp hok bác. Cảm ơn bác nhiều.
 3. Chào bác HaiThienHa và mọi người! Kính nhờ bác và mọi người xem giúp quynhnhu xem trong tháng 3 âm lịch này quynhnhu có chuyển việc được không ạ? Nếu được thì công việc mới của quynhnhu thế nào? Đây là lá số của quynhnhu.http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Quynhnhu xin cảm ơn bác và mọi người rất nhiều!
 4. chị ơi, cho em hỏi sao nào nói lên môi thâm vậy chị?
 5. Anh Thiên đồng ơi, giúp em nữa nha. Nữ, 1984, Hỏi vào lúc 9:05am, ngày 6/12/2011 ( DL) - Em đang tính chuyển việc, khi nào thì chuyển được hả anh? - Khi nào em mới gặp được chồng tương lại của em? Người đó ra sao? - Qua năm 2012, em tính học lên cao học, em thấy cái này hơi nặng so với em, anh xem giùm em có học được k anh? Cảm ơn anh Thiên đồng nhiều nhé, chúc anh sức khỏe và thành công!
 6. Chào bác Học Trò và mọi người Hôm nay vào diễn đàn thấy bác Học Trò mở ra mục này hay quá, cho Quỳnh Như đăng kí với nha. 1 - đây là ảnh chữ kí của QN. 2 - Ước vọng ngắn hạn: có gia đình - Ước vọng dài hạn: sống bình an và hạnh phúc 3 - Họ tên đầy đủ: Hồ Thị Quỳnh Như 4 - Năm sinh: 1984 5 - Lĩnh vực đang công tác: công nghệ thông tin - vị trí: nhan viên bình thường.
 7. Gửi Luxubu: hihhi, cảm ơn em đã nhắc chị. Tại chị thấy bác HaiThienHa gọi cô nên chị tưởng .... Kính gửi Bác HaiThienHa: bác ơi, các dữ kiện bác đưa ra của cả 2 lá số cháu thấy mỗi cái đúng 1 ít , cuối cùng cháu cũng hông biết sinh giờ nào luôn. huhuhu. ở lá số giờ dần thì cháu thấy đúng ở các điểm sau: - lưng tôm - ba mẹ bất hòa, sống không hạnh phúc. Ba mẹ cháu lúc trẻ khổ lắm, càng lớn tuổi càng khá hơn nhưng vẫn không thể gọi là giàu có được, từ trẻ tới giò nhà cháu thay đổi chỗ ở cũng phải hơn 5 lần, hiện giờ ba mẹ vẫn phải ở nhà anh em mặc dù có nhà, đất riêng của mình. - cháu ít bệnh lắm, nhưng có bệnh thì lâu hết, có lần cháu bị ho gần 3 tháng làm ai cũng tưởng cháu bị ho lao. ở lá số giờ Mẹo thì đúng ở các điểm sau: - Người thấp, bạn cháu toàn gọi cháu là Như lùn hông à - mặt tròn Vậy là sao hả bác? Cháu nghe nói khi xem lá số tử vi, điều đầu tiên là phải khớp với ngoại hình trước phải hông bác? Vậy là ngoại hình thì cháu gần giống với giờ Mão, nhưng sao các sự kiện xảy ra lại không giống? Có khi nào cháu bị sai cả ngày sinh không bác? Hic, hình như cháu đã gây cho bác tình trạng khó xử rồi, cháu biết coi tử vì mà không gặp mặt, chỉ dựa vào lời miêu tả thì cũng rất là khó cho bác. Vậy nên nếu bác cảm thấy thuận tiện thì bác giúp cháu nhé, còn không được thì cháu cũng thật lòng cảm ơn bác nhiều lắm.
 8. Ôi, thì ra cô ntpt lớn tuổi rồi mà QuynhNhu không biết, đã xưng hô không phải với cô rồi. Mong cô thứ lỗi nha cô. Bác HaiThienHa ơi, cháu thì đen, mắt cũng hơi to to thôi, lồi, có quầng thâm hay không thì cháu không để ý nữa. Cháu hay thức khuya nên mắt lúc nào cũng đen thui thùi lùi à. Ở nhà cháu lúc nhỏ mấy chị em được cưng lắm, cháu từ nhỏ tới năm thứ 02 đại học lúc nào cũng mập hết, mà ở nhà cháu tuy không khá giả lắm nhưng ba mẹ không cho làm gì hết, mấy chị em chỉ có việc học thôi, cháu là lớn nhất trong 4 chị em. Có điều rất buồn là ba mẹ cháu càng lớn tuỏi thì càng bất hòa sâu sắc, không có nhiều tình cảm với nhau. Tính thì cũng giống với bác nói, nóng tính lắm, làm cái gì thì ào ào muốn làm nhanh, quyết tâm hừng hực,ai cản cũng khó, nhưng mà chỉ được lúc đầu thôi, sau đó thì xìu xìu( í ẹ ), cái gì cũng muốn theo ý cháu thôi, nếu mà trái ý cháu dễ nổi khùng lắm, hihihi, mau nóng nhưng mau nguội. đặc biệt là cháu có cái miệng tía lia, hay chọc ghẹo mọi người lắm ạ, nhưng khi nói chuyện nghiêm túc thì lại ít nói hơn, đi với bạn nói chuyện tâm sự đàng hoàng thì thường là cháu nghe nhiều hơn, thường ghẹo cho bạn cười thôi. Với lại cháu có cái tính này nữa nè: ví dụ như bạn rủ đi chơi, lúc đó cháu đồng ý rồi ( vì đang vui mà ), sau khi về nhà , gàn tới giờ đi lại suy nghĩ, đi, không đi, đi không đi, rồi cuối cùng lại không đi. Nhưng cháu hơi bị lùn đầu đuôi cộng lại có 1m5 à, hơi nhỏ con, mà tướng đi lưng hơi cong, hok có sang nữa. Cháu bị má la hoài, phải thẳng lưng lên. Lúc cháu đi xem tử vi, thầy nói nếu cháu sinh trước 5h sáng thì cháu phải đẹp gái và chân dài miên man kìa. Với lại nếu cháu sinh trước 5h thì giờ này cháu đã thành công lắm rồi, chứ hông phải cứ ngồi lập trình code hoài mờ mắt mà tiền không được bao nhiêu, có đồng nào dzô tay là hết đồng đó như cháu đâu, hic hic. Cháu cũng không biết sao nữa. Không biết lá số lúc trước 5h thì có những chuyện đã xảy ra ở các năm 2007 không bác? Nếu mà không có nữa chắc cháu khỏi xem tử vi nữa luôn quá, vì chẳng biết sai ngày sinh hay giờ sinh nữa. Hôm qua giờ cháu phiên bác hơi bị nhiều rồi, bác thông cảm cho cháu nghe, Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.
 9. gửi ntpt: Năm Dần vừa qua, trong nhà QNhu không có tang ai hết. Chỉ có trong bà con xa, ông chồng của bà em bà nội QN mất thôi. Ntpt xem giúp QN nha.
 10. Cháu chào bác, Cháu mới vừa hỏi mà đã được Bác trả lời liền, cháu thật vui và cảm ơn bác lắm lắm. Cháu xin có một số phản hồi như sau: "có những sự như thế nầy xảy ra , có thai ,phá thai hay vì tai nạn mà không giữ được : Từ trước tới giờ cháu không có chuyện gì liên quan tới thai phụ. Từ nhỏ tới giờ cháu chỉ có yêu đơn phương hoặc người ta yêu đơn phương cháu thôi, chứ chưa chính thức có người iu bao giờ ( hay nói cách khác là bị ê sắc ế đó bác, hic ). ngoài ra năm đó nếu nhẹ thì cha hay chồng hay có người ông bị bệnh nặng ,nếu nặng thì chịu tang những người nầy " : năm này thì bà nội cháu mất ( bà bịnh nặng khoảng 2 năm thì mất ), cháu có chuyến đi xa về quê ( tận Quãng Ngãi, cháu sống ở Đồng Nai) đưa tang bà. Trong năm này cháu có rất nhiều biến cố xảy ra: - Cháu tốt nghiệp và đi làm, trong lúc làm thì được đánh giá năng lực khá tốt. - Cháu được ba mẹ sắm sửa cho xe máy, điện thoại để đi làm. - Cuối năm cháu được thưởng nhiều ( chỉ là nhiều hơn so với mong đợi của sinh viên mới ra trường thôi ạ ). Chưa kịp vui mừng về quê ăn tết thì ngày 26 tết cháu bị mất xe + giấy tờ + tiền. hix. Tết năm đó buồn hiu luôn á bác. Trên đây là các biến cố năm 2007 của cháu. Sở dĩ cháu hỏi như vậy vì cháu đi có coi tử vi, thầy nói hình dáng, tính tình thì cũng giống với cháu như: hơi lùn, ốm ( nhưng lúc nhỏ mập ú u bác ạ ), nói nhiều nhưng sao cháu thấy thầy nói hông giống với các biến cố xảy ra trong đời cháu lắm, ví dụ như nói năm 2010 là một năm te tua đối với cháu nhưng cháu thấy năm đó cũng bình thường, nói cháu phải làm cho da trắng lên hic, nhưng mà da cháu đen từ nhỏ rồi ạ, lúc mới sinh ra đã đen ròi, sao làm cho trắng lên được, hu hu. nên cháu sợ không biết có sai ngày giờ sinh gì hok, tại lúc đó ba mẹ cháu lấy ngày âm là ngày 3 - 7, mà ba mẹ nói nhất định cháu sinh trước 4h30 sáng. Nhưng khi đi xem ở thầy tử vi và nhờ một số diễn đàn thì mọi người đều nói là sinh sau 5h. Thầy tử vi nói cháu nên đổi nghề kinh doanh hay các nghề cần di chuyển nhiều mới phù hợp, hiện giờ cháu làm lập trình, toàn ngồi một chỗ hông à. Cháu đang phân vân, nếu đúng lá số của cháu thì cháu mới đổi ạ, còn nếu không thì thôi vì cháu thích công việc nào làm cố định một chỗ hơn là di chuyển. Bác và mọi người giúp cháu với nha.
 11. Xin chào Bác HaiThienHa cùng các anh chị, cô chú và các bạn trong diễn đàn. Mọi người cho QuynhNhu hỏi là xem vận hạn thường đúng bao nhiêu phần trăm ạ? Mong mọi người xem giúp vận hạn năm 2007 giúp QN để Qn có thể chiệm nghiệm vì năm đó xảy ra rất nhiều việc hệ trọng đối với QN. Đây là lá sô của QN Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
 12. Hông tìm thấy nút thanks nên đành quote bài lại. Cảm ơn anh Thiên Đồng nhiều lắm. Nhưng cho QuynhNhu hỏi thêm môt ý nữa nếu hông phiền thì anh trả lời giúp QuynhNhu nha, nếu anh bận thì thôi cũng được ạ . Về chuyện tình cảm á, năm nay QuynhNhu già rồi mà chưa có người yêu nên cũng hơn lo lo lắm, hix, hiện giờ QuynhNhu chắc chỉ là tình cảm đơn phương với người ta thôi, vậy ý anh nên quyết đoán là sao ta? Là cố quên luôn hả anh? Đơn phương hoài đau tim quá à http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/public/style_emoticons/default/crying.gif
 13. Tiểu Phương ơi, xem giúp QuynhNhu với. Tên đầy đủ: Hồ Thị Quỳnh Như SN: 30/7/1984 (DL) Cảm ơn Tiểu Phương nhiều, năm mới chúc Tiểu Phương vạn sự như ý nha.
 14. Chào anh Thiên Đồng, anh bói giúp QuynhNhu một quẻ với nha Tuổi: Giáp Tý Thời gian: 20:21, ngày 05-01-Tân Mão Câu hỏi 1: Năm nay tiền bạc của em ra sao? Câu hỏi 2: Năm nay em có hạn gì xấu không? Câu hỏi 3: Hỏi về chuyện tình duyên á anh, hông biết năm nay có chuyển biến gì tốt hông :P Cảm ơn anh Thiên Đồng nha, năm mới chúc anh có nhiều thành công và hạnh phúc, vạn sự như ý hen.