• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HoàiChâu

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  219
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

HoàiChâu last won the day on Tháng 8 27 2013

HoàiChâu had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

44 Excellent

About HoàiChâu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. hoai chau moi vo lai duoc nho BQT nhung khong doi duoc so mat ma cua minh. Xin thu loi cho hoai chau viet khong dau vi viet tren tablette.
 2. Túy Lão, Hc đây, vô chúc vạn an cùng Tuý lão, Bình an, sức khoẺ thậT nhiều nghe, Hoài châu trốn đời đây người ta lên núi tu còn Hc hong di tu được thì kiếm góc mà trốn cho qua cái buồn đã nghe, rất mong có một ngày gặp lại Lão say vậy hén, Hoài châu.

  rất cám ơn những gì mà TúyLão đã giúp dùm Hc

 3. Nguyen doan thân mến, hôm nay hoài châu vô gởi vài lời mong sao cho Nguyen doan có được một năm mới An Khang thịnh vượng , Thành công và sức khoẻ thật nhiều nghe,

  có lẽ Hc không vô diễn đàn nữa cố ẩn mình cho qua năm nay nếu có duyên hoài châu sẽ gặp lại Nguyen doan này nầy năm sau nghe, còn nếu không tin của hoài châu thì thôi vậy; chỉ mong thôi hén,

  mến nhiều. Hoài châu

 4. Hoài châu xin cám ơn thật nhiều đã có lòng nghỉ đến giúp cho hc "kết quả cuối cùng là sẽ đạt được như ý " mãn nguyện .

  mong cho digifellow Bình an và vạn sự như ý nghe Hoài châu

 5. Hoài châu xin chào digifellow's và cám ơn thật nhiều đa' cho Hc chút nước trong cơn khát, vì Hc lo và buồn nên định trốn đời một thời gian nếu trở về hư vô thì cũng đã... nên định vô từ giả Túy lão vài lời vì người cũng có công giúp cho hc nhiều hy vọng .

  nay lai nghe còn có thể qua cơn nạn thì ca&i muốn và ham sống với bầy con se cho hc làm đường bước qua.cám ơn thật nhiều ngh...

 6. trong khi đợi sư phụ Thiên sứ gieo quẻ cho Hoài Châu, mình mạo muội đoán trước.

  Năm Giáp Ngọ công việc & cuôc sống của HC có liên quan đến tranh luận, tranh cãi trong công viêc & cuộc sống, có thể xẩy ra việc kiện tụng, tranh chấp và phải nhờ đến cửa quan (chính quyền), sẽ có nhiều mệt mỏi cho những việc như này, tuy nhiên kết quả cuối cùng là sẽ đạt được như ý và có quý nhân phù t...

 7. Hic, hoài châu có đang đúng nơi đúng chổ hay không đây? xin BDH cho phép dời nếu sai nơi, chứ không sợ rằng chú Thiên Sứ phiền mà không ngó đến thì đợi cho dài cái lưng luôn.
 8. Hoài Châu cám ơn Túy Lão rất nhiều, nhưng hơi tiếc vì không có bài của Túy lão viết, mà lại có câu trả lời dùm những câu Hc đang nóng lòng muốn biết. Thì lần rồi hình như hc nhớ Tuý Lão hay Nguyen doan có nhắc khéo là đợi hết năm 2014 sẽ hết buồn, mà cái đợi thì như lửa đốt sau lưng, thêm cái cãm nhận làm hc thêm hoán lên; Thôi thì cú chót thua hay thắng cũng phải qua vậy theo Túy Lão Hc nên đánh nữa hay buông xuôi ?; Đánh thì đánh hc không sợ đâu, chỉ sợ đuối sức mà gục thôi, còn buông xuôi thì ít thấy ở tánh Hc, chỉ có tự mình giết mình thì đó là buông xuôi, lại nghe Tuý Lão nhắc là đừng có chơi dao thì eo ơi, Hc đả định thữ rồi nhưng không được, vì nghỉ đó là cách chịu thua ngu nhất nên Hc không nghỉ tới nữa, nhưng thật sự đôi khi trong lúc nãn lòng cơn buồn lên cao quá nên sự suy nghỉ cũng hơi bị quay cuồng, và hc cần mạnh mẻ trong sự suy nghỉ hét lên để quên và nghỉ tới bầy con thì tạm vững. Thiệt tình bây giờ thấy trong cuộc đời chử Tình là chướng ngại vật lớn nhất, nếu không bị nó làm buốn thì có lẽ sẽ thấy đời vui nhiều hơn, Cái nghiệp ngày trước không biết làm chuyện chi để bây giờ bị nó hành trong lúc cuối đời thì đau thiệt,, Hoài châu muốn thử chống lại nghiệp đó thêm lần nữa, vì hoài châu không tiếc mất đi một cuộc tình, mà chỉ tiếc công mình nân niu tạo dựng, hạnh phúc dầu sao cũng ít nhiều cũng có hưởng , để rồi tự dưng như sương như khói, ça! nó mới làm đau tim đó thôi. chưa Tết hoài châu chưa chúc đâu nha , ráng đừng có say hoài để nghe Hc chúc nghe ; tiếc rằng xa quá chứ gần có lẽ hoài châu bưng kết bia qua rủ Tuý Lão cụng chai thì chắc vui chứ không buồn đâu, vì khi hoài châu buồn uống bia không cần đếm chai đâu, chỉ cần rờ tường mà thấy tường mềm thì đúng là độ sỉn của hoài châu đó hahaha, vui nghe Túy Lão, ráng qua năm 14 để năm 15 dìa nhậu với Túy lão và trao tận tay cho chú Thiên Sứ chai rượu đỏ thật ngon, vì hc hỏi gởi bên đây rượu không gởi được thành ra chịu thôi hà Hoài châu
 9. Kinh chu Thien Su, hc xin loi vi viet tren tablette nen khong co giau, hc rat mong duoc co vai hang cua chu cho hc yen tam ma tiep tuc, chu giup hc nghe chu hoai chau ten that la

  Cao ngoc loan, sanh 25/11/1955 va trong gio hoi ( theo Ma Khach Khoc ) doan gio dum, mong tin chu nhieu khong dam len dien dan reo chu hoai so buc minh chu nen xin phep vao day nan ni chu vay, mong chu van an kinh...

 10. Hoài chau xin xoá bài, vì nghỉ là chị Wild còn nhận giúp làm từ thiện.
 11. Hi, Cuối năm Hoài châu cho đọc bài trước Tết nghe, sợ gởi sau Tết sẽ không có ai đọc hết sao, vì bài viết có lẽ là không có niềm vui nhiều lắm, nhưng khi viết thật thì có thể khác hơn? Hạnhphúc bây giờ Tôi có một cuộc tình tưởng như là rất thật, thật tớinổi tôi ngở rằng tình đó sẽ không bao giờ xa tôi,với thời gian nuôi nấng cuộc tìnhqua những buồn vui của cuộc đời, mãi vẫn là hy vọng, và vương lên, sự tin tưởngchưa hề có một nếp nhăn; Vì thế tình vẫn đẹp như ước mơ, hạnh phúc vẫn có còn cầmđược trong tầm tay. Tôi đã có và đã hưởng được cái hạnh phúc bình dị của cuộc đờichỉ là: Hai đứa tay trong tay cùng nhau xây dựng một gia đìnhtrong dó có tiếng cười của bầy con, có những nhẹ nhàng yêu thương lo cho nhau,hạnh phúc của tôi không là lớn lao đòi hỏi, không là bạc tiền cao sang trongdanh vọng của cuộc đời; Tôi chỉ muốn làm một con chim nhỏ cứ ríu rít cả bên cạnh cái tổ mà mình đã tạo ra cùng người. Khi hạnh phúc trong tay người ta không cãm thấy mệtmỏi, nãn lòng, mà chỉ có hy vọng tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn cho bầy con và máiấm; Nhưng cuộc đời thì không hoàn hảo như ước mơ...Và con người phải thay đổi đểtheo kịp với thời gian trong hiện tại; mà hiện tại của tôi là máy móc và ảo tưởngmà thôi. Trong hiện tại đòi hỏi con người nhanh nhẹ hơn, mạnhmẽ hơn, và máy móc hơn. Tình yêu và sự cãm nhận không còn biểu lộ nữa, trái timchỉ cần thêm sức bằng những đồng tiền danh vọng là đủ; Họ không cần một gia đình,họ chỉ cần nơi tạm trú; họ không cần những nhẹ nhàng thương yêu, lo âu chờ đợi,mà họ chỉ cần cuồng cuộn những thể xác lỏa lồ qua những cuộc ái ân tạm bợ, miễncung ứng được cho họ những nhu cầu cần thiết trong sự đòi hỏi của xác thịt màthôi. Tôi không theo nổi những bước tiến của thế kỷ,không theo kịp thời gian của máy móc, nên tôi bị bỏ lại cô đơn trong cái tổ củatôi làm ra, mà bầy chim nhỏ đã biết tự bay và tự ra đi xây tổ riêng cho chúng.Còn lại tôi với một trái tim cằn cỏi mà trong đó chứa đựng cả một bầu yêu thươngcho một gia đình trong giấc mơ của Tôi. Hình như bây giờ tôi nói chỉ để tôi nghe, tiếng vọngđó vang ra không một lời đáp lại, những thờ ơ vô nghĩa đã chiếm mất đi sự chânthật tận tình. Tôi thấy mình như trong một khoảng không và sâu thămthẵm, chợc hằng mong là cơn lốc của cuộc đời đang cuốn tôi đi. Tại sao không chia sẽ những ý nghỉ thật của lòng mình? - Vô ích ? vì tình đó không còn sự níu kéo, hay chỉlà một trạm dừng trong cuộc đời khi cần thiết mà thôi? đâu cần gì giải thích;Cuộc đời đang đi tới, khoa học đang tiến bộ và xã hội đang dần thay đổi, chập chữngbước vào tương lai... Nhưng cái tương lai đó, có những khoa học sáng tạo,những xả hội đời mới máy móc rẻ tiền và vô cãm, nghiền nát đi những ân cần lo lắng; cuộc sống như giả tạo, dụng cụ hoá con người . Vì thế tôi cũng muốn buông xuôi theo cơn lốc đểtôi còn là tôi trong năm tháng của ngày xưa; Cái ngày tình cãm chân thật của tráitim còn lên tiếng. Một ngày cuối năm.
 12. Đông năm nay như trở về bất chợt Nương dấu chân theo bước của trời Thu Mưa cứ rớt vì Mây mãi âm u Hồn không lạnh, áo mùa Đông chưa khoát Đông bên tôi, Xuân bên anh lại đến Tuyết lạnh buồn, Mai chờ Nắng xuân qua Tôi vẫn cứ âm thầm trong cô lẽ Anh vẫn hoài thương nhớ một cành hoa Đông nầy nữa , là bao đông anh đếm Chẳng đợi chờ, nhưng sao mãi trông mong Tôi đã bỏ, quên mối tình con gái Sao tên người, tôi lấy gọi tên tôi. Hoài Châu
 13. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết lại đến , và bước qua thêm một năm nữa,có cái vui của Tết, nhưng cũng có cái lo âu, và vì thế mà Hc xin trở vô lại nơi đây để xin tư vấn vài câu mà mình không thể tường tận được. Hoài châu xin chú Thiên Sứ có lòng gieo cho hoài châu mộtquẻ là hc có bước qua cái hạn của năm Giáp ngọ được hay không ạ, hoài châu cókiếm xem tử vi cho năm thì thấy một năm không có nhiều rắt rối, nhưng hoài châucãm thấy như là sai và biết hình như có điều chi sẽ xảy ra. Hc cố tránh những việc bất thường để cứ mỗi một ngày mình thấy được mình bình an. Và hoài châu thấy chỉ có nơi đây Hc có thể tìm thấy câu trả lờ ichính xác hơn cho mình vững tâm hơn được thêm một năm nữa bên cạnh chồng con thì chắc cũng đủ vui lắm rồi phải không chú, vậy Hoài châu xin chú giúp dùm hoàichâu nha, xin cám ơn chú Thiên Sứ thật nhiều và mong chú và gia đình được vạn an.
 14. Hoài châu rất cãm tạ lời chia sẽ của Túy Lão.
 15. Mẹ, Mẹ tính chuyện gì đâu không hà, khi không vậy rồi mẹ đi, đi như chuyện chơi hay sao, con chưa nói được chi với mẹ cả, bao nhiêu năm từ khi mẹ qua, con chỉ chờ có dịp để ngồi một mình bên mẹ thủ thỉ những cơn buồn, khoe những cái vui, và nhất là để nói là con đã làm xong những gì cha mẹ giao trước khi con đi, mẹ có nhớ hay không, con biết mẹ nhớ, vì càng ngày lớn tuổi ký ức càng hiện về rỏ rệt, như con bây giờ đó, đang bắc đầu đem nó ra mà sống mà buồn mà vui. Mà cái chờ của con không có được ! Cuộc đời diển biến qua từng ngày,mẹ là của sáu đứa, có phần hay không thì mẹ thấy đó ; Rồi lại phần con nữa, thời gian chạy, thời gian sống không phẳng lặng như dòng sông, và từ đó mà… như xa . Đứng trước giường mẹ nằm, nhìn mẹ đang khổ sở trong cơn đau, cắn chặc răng để đừng rơi nước mắt, vì mẹ đi là yên thân cho mẹ rồi không khổ sở đau đớn nữa ; ngày cha đi, con khóc, khóc nhiều lắm, nhưng con khóc cho mẹ, vì người mẹ thương nhất cuộc đời bỏ mẹ lại bơ vơ, và mẹ đã sống cô đơn thêm 20 năm nữa, làm đàn bà con thương cái phận nghiệt ngã nên khóc mà thôi. Bây giờ đã đến lúc thật sự là thiếu mẹ, cái mất mát như nghiến chặc trong con, quặn bụng mà đau, sự cố công gồng cứng mình, con cũng không biết có nổi để đưa mẹ hay không đây, đã thiếu bao nhiêu lâu rồi hả mẹ ??? thì thêm một ngày nữa chắc chẳng có sao đâu ; Mẹ đi rồi, con viết ra để còn tâm trí cho vững mà tiếp tục lo cho bầy con của con, và con sẽ cố gắng làm sao cho trong bầy con của con không bao giờ có đứa nào phải có nổi buồn giống như con. Ngày mẹ đi lòng buồn giăng mưa xám Khóc trong lòng nhưng nước mắt không rơi Con ngổ nghịch cuối đầu con xin tội Lỡ yêu người dành chọn lối đi riêng. Ngày mất mẹ.