• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

xuân bình

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About xuân bình

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ÁO CÀ SA (Qua Thời Gian) Tại sao Áo Cà Sa đấp vá ? Lời Thơ đây xin khá giải cho Rừng nhu, Bể Thánh khôn dò Bé mà không học, lớn mò đâu ra! Nay Thơ: giải Cà Sa chiếc Áo Thuở Cơ hàn đắc Đạo, là đây Chẳng phân màu sắc đấp đầy Bởi khâu đấp mãi… chỗ này chỗ kia Nhờ chiếc Áo! thậm bìa đường Đạo Vải đủ màu chu đáo chỉ khâu Tiền khởi là Áo một màu Chỉ thành Đạo đắc, chỉ khâu Bá mùa Áo Cà Sa! không mua không bán Đấp vá theo hình dáng thời gian Áo này Thầy, Phật vẫn quàng Bốn phương Tám hướng, Thế gian đấp vào Để ca ngợi Tình cao Ý đẹp Biết bao công Phật ghép thành hình Cà Sa Huyền bí đượm tình Khác xa Trần tục , Diệu Linh Bí huyền Để lưu lại Mối giềng là Áo Đủ sắc màu mới tạo thành Y Hoàn thành chiếc Áo Từ Bi Cà Sa đại diện hướng đi Đức Trời Trong cái Xấu, được ngời Đạo Liễu Đại diện câu phát biểu Công phu Là mảnh vải thuở Mẹ ru Kỷ niệm khôn lớn thậm ưu sanh thành Đấp vá mãi để dàng Hậu Thế Áo Cà Sa theo lễ các Thầy Tượng trưng cho Đức được dày Kỷ niệm mảnh vải Mẹ gầy Ấu thơ Theo tuổi Mẹ không lờ Ơn Mẹ Để đáp Ơn cặn kẽ sanh thành Chiếc Áo của Mẹ sẵn dành Khéo tay đấp vá mới thành Cà Sa Phật liễu Đạo nhờ mà Áo đó ! Kỷ niệm tình gắn bó Mẫu thân Để lưu lại nghĩa cho Trần Cà Sa Áo đó,… bất phân Sắc màu Lành cho sạch! Lời trao Phật dạy Rách cho thơm ! Mới phải là Người Dù cho ngày Đạo liễu tươi Trở gót Sen Mười vẫn Áo Cà Sa Thơ: giải nghĩa Ta Bà, trăm mối? Áo Cà Sa là dấu chữ “Y” Từng bước mật niệm nhớ ghi Ai làm Y đúng đường đi Phật, Thầy Áo Từ Bi rày đây mai đó Ráp mối giềng gắn bó Ngũ chi Ngũ hành, ngũ Sắc Phật uy Là Cờ Phật Giáo! Ánh Y Trần hồng Áo Cà Sa thỏa lòng mong ước Lưu lại Đời vết bước Ánh Sen Vải thô lụa gấm sang hèn Hợp chung màu sắc thành Đèn Huệ Năng… …Rồi từ đó lần lần đổi dạng Vải nguyên lành cũng mạn Cà Sa Mỹ huê màu sắc đậm đà Tranh chức Thầy Bà lạng quạng đường Tu! Để gạt gẫm lời ru,.. mê dại Áo trở thành Thương mãi nhà Chùa Tự do Đạo giả hốt dùa Ai tạo Áo đó… như Bùa hộ thân Đời chật vật chẳng cần Tu thiện Giả làm Thầy nuôi miệng bằng Mưu Ngày tối chỉ tính cắc xu Suốt Đời chỉ tính đi rù người ngay Mãi cuộc sống chẳng thay Tâm dạ Làm Đò Thầy cạn Hạ chờ Người ! Trồng cây thường tưới mới tươi Tu hành trì chí! Đừng lười, Đạo thông Thơ: Giải Lý cạn dòng Tư tưởng Ai là người hồi hướng Thềm sen Đêm đen ta lại được Đèn Đâu còn mù quáng, ráng chen đoạn Đường Qui Y Phật! Tâm Hương tự nguyện Mẹ Cha Trời tiếp chuyển hộ cho Là “Đạo Tâm”, đừng so đo Hành Y cho đúng Đạo no tuổi già… Nào ai thấy Món Quà của Phật Nếu Liễu Tâm Đạo chắc rõ nhìn Vũ trụ Thế giới Ưu minh Mắt Phàm Trần trược khó nhìn được đâu! Hãy nhìn Bác nhà nông tạo Lúa Được hạt thơm tua tủa mồ hôi Chữ Tu! Định nghĩa “chung thôi”! Trì Tâm định chí khúc nôi, Thơ bày: Muốn Giác Ngộ hằng ngày niệm Phật Niệm rõ thông cho chắc thật thà Kỷ nguyên của Đức Di Đà Thuở Xưa tầm Đạo, cũng là vậy thôi!... Thơ ghi rằng: muốn ưu Đạo hạnh Nghe tin lời: Tiến mạng hướng Tâm Đời lầm chớ Đạo nào lầm Vậy nên tập tánh giữ Tâm Tu hiền Hãy cố gắng tháp kiềng Tâm Ý Để tiếp thu Giáo lý của Ngài Trả Ơn Cốt nhục… lâu dài Ráng mà Thiện hạnh Tâm ngay đáp đền… (Thơ dài tập ) Xuân Bình
 2. TÌNH CÔØ Tình côø vaø raát tình côø Gaëp nhau moät phuùt maõi giôø coøn yeâu Tình côø caùi lieác tình ñau Nguoàn thöông yeâu ñeå heùo nhaøu yeâu thöông Tình côø thoảng một làn hương Nụ hôn tình lỡ luyến vương một thời SG/ xb
 3. Rượu Như cuộc tiệc bao hàm bạn nhậu Rượu bỏ rồi, gặp nhậu… đi luôn Ngán chi tạo cảnh thêm buồn! Rủi mà quá chén tâm cuồng loạn điên Uống nhiều quá khó yên cái bụng Rượu vô nhiều chọc đụng là… gây Ngôn ngữ tôi tớ tao mầy Rủi mà mồi thiếu… thịt Cầy bồi thêm Lời rượu ra, đâu êm, đâu dịu Chịu ăn thua! Không liệu sức mình Cụng chung cạn máng đậm tình Tửu nhập quá chén tự mình… bò thôi Thơ giải rõ khúc nôi nhậu nhẹt Khi chưa uống lòe loẹt xiêm y Chừng say không biết đường đi Ruộng bừa mặc ruộng ngại gì bờ khe Khi quá chén ra hè Chó khoái Cảm phải gió vợ chạy con lo Chưa say còn hát còn hò Say rồi làm xiếc làm trò khó coi Người nghiện rượu hãy noi gương đó Nếu không từ phải gió có ngày Nhắm mắt mà vô quan tài Vợ con thê thảm …bỏ ai nuôi giùm! Một buổi rượu gông cùm chực sẵn Cẳng bị xiềng! Cũng chẳng biết chi! Đâm nhầu giết đại thiết gì Tỉnh ra hiện cảnh tù tì…tỉ tê Rượu quá chén… đầu đề hư hỏng Xe ra đường đánh võng lướt càng Chơi ngông cá độ nghênh ngang Đứt phanh vô viện nằm sang hơn Cầy Rượu một cối lời đầy tri kỷ Cối lần hai thủ thỉ cơn sầu Lần ba mũi chảy đầy râu.. Tới lần thứ mấy… kê đầu bờ ao! Rượu như thế tâm xào lệ úa Có mấy khi rượu lúa miệt quê Rượu men hóa chất thấy ghê Nước sông thuốc Cỏ là phê độ nồng Uống vô sẽ thấy rồng hóa rắn Thấy cuộc đời sớm nắng chiều mưa Thấy kèn thấy trống đám đưa Thấy quan tài khóc… hồn chưa gọi về! Đến lúc nghiện trăm bề trí rối Kiếm cho ra một cối mới êm Xác đau hồn thể mò tìm Thấy trăm Chúa ngục… gan mềm hóa xơ Cuộc trần thế ai chờ ai đợi! Bóng chiều loang sầu vợi kiếp tu Uổng cho bá vạn niên thu Bao nhiêu Nghiệp được làm Người… tốt thay Quên đường Tu tự đày thân xác Chuốt ma men phó thác cuộc đời Sống chung địa ngục dở hơi Tối say chiều xỉn kêu Trời không thương! Xin tỉnh dậy ba hồn chín vía! Phật tại Tâm thấm thía nhỏ to Mến tu sẽ có Thuyền Đò Qua sông mê trược nhớ no Tâm hiền Dù bao nghiệp tiền khiên quá nặng Dẫu tắt đường từng chặng ráng đi Ráng Tu một phút ưu tri Trăm lầm nghìn lỡ chuyện gì cũng qua Từ từ sẽ đậm đà tri ngộ Bước đăng trình dọn chỗ sửa mình Xuân bày hoa nụ hương trinh Tánh thuần tâm thiện ráng in trong lòng Người làm Đạo nhớ phòng Ma tửu Hiểu Đạo mà nghiện rượu hết xài Tránh xa ly một ly hai Tỉnh ra nói Đạo ít ai nghe mình Nợ ba sinh đậm tình chuộc tột Hầu đoái mong cứu rỗi tội tình Ba sinh chừ bấy ba sinh! Cải hối rửa tội dọn mình cho trong Đặng dự thuyết Giáo Tông La Mật Cúi xin Ơn …thương thật thứ tha Nay Con trở lại đường Cha Đậm tình đậm nghĩa đậm đà Qui Y… Còn tiếp… 2011 Xuân bình
 4. tiếp theo Nghiệp Lực (Luân Hồi) Ngựa khổ nhứt than ôi! Đóng móng Khối sắt nung đỏ nóng để vào Nóng đau Ngựa lệ ứa trào Thêm mấy đinh đóng ruột đau rát lòng Đóng xong móng ra đồng ăn Cỏ Chiều chở Con lớn nhỏ đi chơi Bởi tại kiếp trước đầy vơi Đuổi xô Vợ Trẻ bây giờ khổ thân Cứ ba năm một lần được thức Được thấy cuộc Nghiệp Lực của mình Thấy Vợ mà chẳng được nhìn Bởi mang kiếp Ngựa ai tin cho nào! Nói chẳng được lệ trào khóe mắt Đang suy nghĩ chợt bắt kéo xe Một hôm trên chuyến đường khe Sa chân lọt hố củi đè Hồn lâm Thoát kiếp Ngựa tháo Âm nhập Ngục Trả Nghiệp niên dư chục có thừa Kỳ này trở kiếp cày bừa Cũng loài ăn Cỏ sớm trưa ngoài đồng Mang kiếp Trâu mặn nồng sình nước Để trả nợ kiếp trước mình vay Nghiệp này người Vợ thứ hai Chết vì thuốc độc tự tay của mình Thấy Vợ chẳng dám nhìn chẳng ngó Hồi tưởng khi lúc khó nghèo nàn Trong thân chẳng có phân vàng Được quan Chúa Phủ mở màng lương duyên Trâu đang nghĩ liên miên Nghiệp kiếp Giờ hiện đang trả Nghiệp ruộng đồng Người Vợ đó kiếp Phú Ông Một đồng một cắc rộng lòng Từ bi Ruộng thẳng cánh Bò đi mỏi gối Đồng thênh thang tiếp nối hai làng Lão Ông danh tiếng giàu sang Ăn hiền ở hạnh xóm làng đều khen Thường lạy Phật nhang đèn cúng vái Đêm hằng đêm lễ bái công phu Số này do Nghiệp kiếp Tu Kiếp trước chừa tội số ưu Đạo hiền Bị chồng thuốc cửu tuyền chưa nhận Hồn vẩn vơ tìm thẳng hướng Sen Không nghe lời Quỉ ma hèn Đem Hồn gửi chốn nhang đèn Tu thân Nay lại được đáo Trần hưởng cuộc Tâm vẫn ngời ánh đuốt Từ bi Trải qua một cuộc khoa thi Nay là Ông Lão quyết đi đúng đường Nhờ Đức độ tình thương Đức Phật Lão Ông nguyền siết chặt Tâm mình Kỳ này cũng kiếp ba sinh Được giàu được hưởng đậm tình tương chao Để cho kiệp kiếp sau giải thoát Nay anh chồng bị phạt làm Trâu Hồi nào kiếp sống dân hầu Ăn ở bội bạc nay Trâu kéo cày Nắng mưa mặc chẳng hoài tâm lực Cậu chăng Trâu chờ chực quất roi Than Ôi! Đau xót… than ôi! Nguyện lòng hết Nghiệp để rồi lo Tu Chịu đau khổ bấy thu thảm thiết Ngày cày bừa biền biệt nắng mưa Lão Ông một buổi Cơm trưa Thấy bầy Trâu Cổ cày bừa ruộng xa Tâm của Lão thiệt là Đức hạnh Nghĩ Trâu khát Lão gánh nước ra Cho bầy Trâu uống đậm đà Thấy Con Trâu già Lão rất thảm thương Lão vội cắt Cỏ mương tươi mát Còn lựa kỹ cành rác cọng rơm Trâu già được hưởng bữa Cơm Của người Vợ đẹp sớm hôm thuở nào Anh đốn củi lệ trào bờ má Nay hiểu rồi Nghiệp quả khổ sầu Nay Anh trở Nghiệp là Trâu Nào là Nghiệp Chó ngõ hầu trả công Nhắn mấy ai! Găm lòng bạc bẽo Giết hại nhau khá khéo coi chừng Lương Tâm… độc ác dửng dưng Bao lần trả Nghiệp khó dừng… khổ thân Luật Luân Hồi…biển sông vơi cạn Nghiệp trả vay đáo hạn gió mây Phóng sanh… Phúc Đức… ráng gầy Thương yêu giống loài…để tránh tiệt căn Đạo nào cũng giáo răng: Tâm Thiện Thơ trải bày ý thiển, lời thô Phật Tâm, Phật Tánh, Phật Mô! Thuần Câu Nguyện Niệm, Bến Bờ Dịu Như… Thơ dài tập… 1979 - 2011 Xuân Bình
 5. để trình bày cho gọn hông biết làm sao xóa bớt bài gửi dư? Nhờ Quý Thầy xóa hộ cho xb xin cảm ơn
 6. Tiếp theo Nghiệp Lực (Luân Hồi) ...Sở dĩ Nghiệp tiền khiên quá nặng Nay một lần trả thẳng hiện đây Bằng lòng tu đúng Ý Thầy Trước tạo tác Nghiệp nay đây trả vừa Ta hiện kiếp đỏng đưa bao kiếp Do Luân Hồi chuyển tiếp Âm Dương Có kiếp hiện Nghiệp phú thương Lại cũng có kiếp cùng đường ăn xin Giờ ta được hiện nhìn thực tại Lại được nghe truyền Đại Từ bi Đường Quê nẻo phố kinh kỳ Câu Kinh Lục Tự hướng đi Tâm Đà Tham sân si thật là uổn Phúc Lâm tù đày rủ rục xương khô Cây mà thiếu nước cây khô Làm người hiền thiện điểm tô Sen lòng Đời tợ thể nước ròng khô cạn Ai dữ hung lâm nạn nguy nàn Đây Địa ngục hay Thiên đàng! Muộn màng Tâm úa! Lẹ làng thảnh thơi Biết rằng có Đức Trời Đức Phật Đem khổ đau chôn chặt đất sâu Niềm tin sở nguyện niệm cầu Ma Ha Bồ Tát trọn câu thiện hiền Ráng ráng ráng cữ kiêng gia súc Dụng thường chay nung đúc Từ bi Gia súc biến thể Huyền Vi Đầu thai tại Thế có khi Cha mình Trâu Bò Chó cũng tình đồng Loại Cũng nhân Loài bị tội đầu thai Cữ kiêng tránh cuộc bi ai Tin lời trọn vẹn ăn chay tội chừa! Người mê ác quỉ ưa rình mó Kẻ Tâm tu quỉ nó lánh xa Ai tu cho thiệt đậm đà! Cỏ cây luyến mến muôn hoa đón chào Sớm giải thoát là mau Giác Ngộ Sớm Giác tha bể khổ tan dần Mô Phật, Mô Pháp, Mô Tăng Đại hùng, đại lực, đại thân Bồ đề Bao nhiêu Nghiệp qui về hiện Nghiệp Xác thân này triền kiếp Âm Dương Đừng trách Trời Phật không thương Tội làm dạ chịu là thường thế nhân Tu đâu khó tập lần mới có Phật không bao thương bỏ một ai Bàn tay năm ngón ngắn dài Nhân Loại đâu phải đều ai như mình! Quê hương Mẹ hoa trinh khai Nụ Đất miền Cha Linh Thiếu Tây Phang Câu thơ nhắc mãi Thiên đàng Rằng Phật rằng Mẹ hiện đang trông chờ … Đứa Con khờ lên bờ thềm tục Thiển ý đâu là đục là trong! Ai thuần câu hát tràn lòng À ơi...tiếng Mẹ tay bồng tay mang Thương thương quá lệ tràn mi mắt Giống Từ bi Hồn đắp bấy chầy Bị sa mê đọa ngơ ngây Nay nét thơ gầy trữ nụ Từ bi Nét thơ rằng Pháp Y Đạo Diệu Nghiệp bao nhiêu ráng chịu trả dần Một phần chẳng hết nhiều phần Nợ lần quyết trả nợ dần mòn hao Nay lời thơ điển trao bút thép Luật trừ bù do phép công bằng Trả xa không kiếp trả gần Chừ khi Nghiệp hết hồn thân mới nhàn… Thơ tiếp chuyện Nghiệp đang dang dở Anh chàng kia sống ở thác về Thoát kiếp Chó Cái não nề Diêm Vương phán lịnh ủ ê dạ sầu Người Vợ Trẻ thai đầu đòi Nghiệp Đầu thai lên trong kiếp thương gia Danh Nàng tên thật là Nga Được hưởng Vàng Ngọc Lụa là cao sang Người sớm tối thắp nhang lạy Phật Ăn ở hiền chân thật thanh bai Anh chàng đốn củi hiện nay Kéo xe làm Ngựa kiếp rày là đây Mệt chạy chậm bị rầy bị đánh Mùa nắng khô chẳng nhánh Cỏ tươi Cũng ráng gặm đỡ từ từ Mồ hôi chưa ráo chợt Người Phu ra Khớp mỏ lại tiếp mà kéo củi Tức giận thay đúng buổi bắt làm Phần Ngựa răng có một hàm Ăn chưa đầy dạ bắt làm tiếp theo Bụng còn đói bắt đeo quai chạc Kéo hụt hơi lục lạc reo vang Đường rừng gai gốc đa đoan Kéo bốn chuyến củi ngổn ngang lộ trình Anh Nài Ngựa tức mình Ngựa chậm Sẵn tay roi đánh đấm miệng la Chuyến củi xe chót đây mà Phần Ngựa đã già đường dốc khó đi Chân sướt móng Ngựa tùy theo sức Chuyện của Bò rất tức bắt ta Thế Bò kéo củi rừng xa Còn bị đánh đập thiệt là nhẫn Tâm Chủ thì hiền lại nhằm Nài dữ Tay luôn roi mồm chửi tục tằn Trải thân làm Ngựa nhọc nhằn Trúng làm phải Chủ làm ăn tối ngày Trả kiếp Ngựa dẻo dai năm tháng Việc bán buôn! Hằng sáng chở chuyên Ngựa Già gánh vác muốn điên Chở đồ chở đạt liền liền không ngơi... Còn tiếp Xuân Bình
 7. xb -cảm ơn vanmenh Xin chúc sức khỏe
 8. Nghiệp Lực (Luân Hồi) …Thơ xin luận Chữ tình và tội Thuở xa xưa có hội mây rồng Thôn trang có cặp Vợ Chồng Chồng lo đốn củi Vợ bồng con thơ Đời đắp đổi, sống nhờ… đạm bạc Trong cảnh nghèo mộc mạc muối dưa Thức khuya dậy sớm đỏng đưa Ngày lo đốn củi nắng mưa rã ròng Củi thành bó gánh gồng ra chợ Đổi lấy Cơm hụ hợ tháng ngày Hội mây Rồng chọn Anh tài Anh Chàng đốn củi lên đài phô trương Nhờ sức lực cang cường chiến đấu Hạ hết đài tai thấu đến Quan Công danh từ đó mở màng Làm Cận vệ tướng ngồi ngang Quan Thầy Sự sung sướng quên ngày khổ cực Bỏ Vợ Con rộn rực duyên tình Vợ Con van khóc không nhìn Con thơ khóc Mẹ đậm tình lệ rơi! Người Vợ trẻ lệ mờ đôi má Bồng Con thơ từ giã phu quân Trở về thôn dã núi rừng Nàng lâm bịnh nặng hồn lưng cuộc đời… Chàng đốn củi hiện giờ Cận tướng Ỷ có danh ngang bướng hiếp dân Nịnh Vợ Quan lớn ổn thân Bạc dư vàng ký chẳng cần sắc son Thấy Cô Gái là con Chúa Phủ Duyên mặn mà ấp ủ nụ trinh Anh Chàng đốn củi lén nhìn Ngày mơ đêm tưởng, tim in hình nàng Cậy mai mối bạc vàng dạm hỏi Tung bạc vàng… bảo bối kết hôn Khắp nơi vang dậy tiếng đồn Con Quan Chúa Phủ kết hôn Cận thần… Đây câu chuyện làm thân Con Gái Nàng tiểu thơ thứ bảy của Quan Tuổi vừa ướm nhụy xuân sang Phải lòng yêu Cậu Trai làng nghèo thưa Đã yêu nhau Trai vừa Gái lứa Cuộc tình duyên hai đứa âm thầm Bỗng tin như sét nát tâm Bị Quan Chúa Phủ… giam cầm Cậu kia… Nàng Con Gái đầm đìa lệ đổ Kế Bà mai dụ dỗ lấy chồng Chúa Phủ Quan quyết nhứt lòng Ép nàng Con Gái ngược dòng …nợ duyên Tiếp câu chuyện… đảo điên sanh chúng Hai Cha con thao túng gió mưa Anh Chàng đốn củi khi xưa Nay là Cận tướng chẳng chừa một ai Thêm vi cánh ra tài phá lệ Chúa Phủ quan ỷ Rể làm to Tiền gian bạc lận đếm no Thuế cao phạt vạ khổ cho Dân nghèo Mở tửu điếm trổ lèo trụy lạc Nuôi điếm đàng bài bạc suốt thâu Cha Con một huyện cầm đầu Lương Dân lê thán lo âu đêm ngày… Thấy Gái đẹp thẳng tay bứt ép Hối lộ Quan khỏi phép khỏi thưa Sẵn quyền hạn tạo gió mưa Một hôm chàng lại đỏng đưa một Nàng Tuôn tất cả bạc vàng tội ác Cung phụng cho canh bạc của nàng Hất hủi Con Vợ lầu vàng Con Quan Chúa Phủ có mang kề ngày Tánh mê gái đổi thay tâm ác Đem thuốc độc giết thác Vợ mình Hai câu chuyện của cuộc tình Trời cao có mắt kiểm nhìn Thế Gian Cho lâm bịnh nguy nàn cơ cực Anh Chàng kia hồn rức xác lìa Sang qua Thế Giới bên kia Diêm Vương phân xử đầm đìa lệ rơi! Luân Hồi chuyển muôn dời… kiếp kiếp Xin kể câu chuyện tiếp… đầu thai Cuộc đời mưa gió nào phai Đứa Con thuở nhỏ hôm nay lại giàu Không Cha Mẹ không bào huynh đệ Nhờ Tâm hiền nay rể Đại gia Vợ chồng hòa thuận đậm đà Đại gia lâm bịnh thác qua cuộc đời Cậu bé kia số Trời đã định Sống hiền lương cung kỉnh Thánh Thần Chữ rằng trữ phước được phần Vợ chồng lần lần tu tập ngày qua Bởi cây đắng sanh ra trái ngọt Cha dữ hung Con mót Đức lành Nghiệp vay Nghiệp trả sẵn dành Có Con Chó Cái quẩn quanh trong nhà Đêm giữ của sáng quà Cơm nguội Ngày đi săn bờ bụi tìm mồi Lại thêm bụng chửa khó ngồi Dần dà ngày lại tháng trôi bể bầu Nhìn bầy Con lệ sầu chan chứa Không có Cha lệ ứa đầy vơi Thời gian ngày tháng không chờ Chó Già mỏi mệt mắt mờ răng long… Con Chó đó trả công, trả nợ Trước gây khổ nhiều Vợ nhiều Con Kiếp trước tội chứa bằng Non Đầu thai kiếp Chó nhà Con của mình Kiếp Chó Cái được nhìn thấy Nghiệp Quyết phen này mau kiếp lo tu… Một hôm hồn mộng ngao du Gặp Phật thuyết Pháp Tâm ưu dạ hiền Nay Ta đến mi vừa hết Nghiệp Hãy trở về cho kiệp xử phân Đặng kiệp mà trả nợ Trần Nhãn tiền nhanh lắm chẳng cần kiếp sau Con Chó Cái lệ trào lã chã Nghiệp ta tạo thì dạ ôm rinh Ý cầu Đức Phật rộng tình Phật kiểm hiểu nhìn rằng: khá ráng tu Chó lạy Phật, Chó tru thảm thiết… Liếm chân Con luyến tiếc nỗi tình Mong Con tha thứ tội mình Cúi xin lạy Phật quang minh chứng lòng Phật rằng tội Con hòng giải cứu Này, là Con, là chủ, biết không! Lời Phật thốt nghĩa đã thông Cuộc đời Chó Cái thẳng dòng Diêm Vương Nhãn tiền đó rất thường hiện tại Luật trả vay không phải đâu xa Đây là câu chuyện Chó Già Còn bao hiện Vật kể ra kinh hồn Có những Vật hiện tồn Căn tại Hoặc đôi khi Nội Ngoại không chừng Nếu ai Tâm ác không dừng Luân Hồi luôn chuyển không ngừng niên thu Tu là sửa có tu được thưởng Chỉ có tu mới hưởng lạc an Nhãn tiền luân chuyển Thế gian Có khi mới chết được hoàn Súc sinh Niệm Nam Mô Tâm in Lục Tự Hiện thế Trần cuộc thử chấm thi Từ Bi xin nhắc cố trì Soi Tâm sửa Tánh Chữ Y mình tròn Ráng đừng để hao mòn Đức hạnh Hãy tấn tu tấn mạnh tấn hành Ráng Tâm Phật thiện trữ dành Trăm năm Hồn tại… mỏng manh Ta bà Vàng đổi Phật lắm mà người tiếc Hiểu Phật rồi chẳng thiết vàng thau Tâm thuần đức hạnh dồi trau Câu Kinh Sáu Chữ trước sau vãn hồi Tiền Đức đổi mồ hôi mới có Tiền tham gian ác ló lộ ra Nếu ai bỏ ác bỏ tà Ở ăn hiền thiện chắc là kiếp Tu Tu không phải ngồi thu Đức cúng Càng không phải thao túng Chùa vàng Bạc gian đúc lấy chuông gian Thế Gian giả giả hiện đang hạ kỳ Giàu mà khá bởi vì kiếp trước Phúc Đức nhiều nay được hiển vinh Nay mà nếu biết niệm Kinh Trì chay Tâm hạnh dọn mình Giác Tha Khi chuyển kiếp khổ ta không vướng Dư công phu Phật thưởng Niết Bàn Đó là hiền hạnh giàu sang Có kẻ giàu ác Tâm gian hại Người Giàu ác đó bạc dư vô kể Ác càng nhiều bạc để càng đầy Hạnh thiện không có kiếp này Mưu gian kế độc để gây làm giàu Cuối cùng sẽ Nghiệp cao bằng Núi Tội bằng Non khi đuối hơi tàn Luân Hồi sẽ chuyển kiếp sang Diêm Vương luận án lệ tràn bờ mi! Kiếp này chẳng kiệp ghi hiền hạnh Chầy kiếp sau đâu rảnh làm Người Tại sao tiền của bạc dư? Thường yêu bố thí cho người cùng mo! Là vàng bạc gửi kho Phúc Đức Trữ kiếp sau mặc sức mà Tu Luân Hồi biến chuyển muôn thu Muốn tránh cảnh đó chỉ Tu …thái hòa Giàu làm ác thiệt là ngược đãi Lại được giàu của cải giàu thêm Trừ khi trăng khuất màn đêm Xác Hồn ngơi nghỉ đi tìm Diêm Vương Còn giàu Phúc Đức nương tu thiện Phật dành cho nhiều chuyện khổ sầu Tại sao câu chuyện lộn đầu? Câu chuyện giải thích khó âu …Diệu Huyền!
 9. Cúng Giỗ Chay và Mặn Điển hình đó …thử tri sai đúng! Hôm nay bài cúng vái xin nêu: Xin lấy ví dụ vài điều Gia đình nào cũng ít nhiều đám tang Đúng một năm lễ đàng khấn vái Làm Trâu, Bò rau cải dọn ra Rước Thầy tụng niệm ê a Đám Con quỳ lạy đậm đà lệ rơi… Thầm cầu nguyện Phật Trời chứng chiếu Nay nhằm ngày báo hiếu song thân Đốt ngang vái lạy lăng xăng Nào thấy Cha Mẹ ngồi ăn đâu nào! Sau lễ cúng rước chào Cô bác Rượu đem ra chén tạc, chén thù Nhớ Cha, tưởng Mẹ hu hu… Nhắc nhở kỷ niệm lệ mù… tiếc thương Nhóm ăn nhậu phô trương văn tục Tham uống ăn ngã gục tại bàn Có khi một cuộc mở màn Đánh nhau máu đổ họ hàng cười chê! Một câu chuyện bên lề cúng bái Thảm cảnh này tê tái chán phèo Có khi gia đình quá nghèo Chạy vay bạc mượn mắc eo nợ Trần Phải Cha Mẹ được ăn cũng đỡ Thịt Cá Gà Heo mỡ còn nguyên Cảnh này thường xảy liền liền Thơ: Nói sai đúng…niềm riêng mấy lời! Đây lập luận chuyện đời tưởng tượng Tự do mà…tín ngưỡng xưa xa Người quen xếp đặt bày ra Cúng vái bề bộn rườm rà lung tung Xin giải nghĩa thủy chung hợp ý Cúng đúng sai dẫn lý rõ ràng Ta thương ta tưởng vô vàn Cúng sao cho đúng hồn nhàng Mẫu thân Tỷ dụ như hiện Trần đang sống Ăn ở hiền gây Giống Đức nhiều Khi chết sẽ được sinh siêu Tới ngày cúng lạy đủ điều Cháu Con Người chết đó héo don tất dạ Được Điển Trời lưu hóa lai sinh Trở về đoàn tụ gia đình Thầy Bà tụng niệm vang inh trống cồn Nhìn thấy tiệc hết hồn kinh đảm! Thấy tiếc canh… mờ ám tội tình Một năm đáo lệ được nhìn Trở về thượng cõi Thiên Đình xử phân Được sinh siêu hồn thân chịu khổ Bởi đám Con ngoan cố sát sinh Nào ăn đâu chỉ được nhìn Bò Trâu Dê Chó đệ trình khiếu thưa Từ Hạ Giới thư đưa Thượng Cõi Khiếu nại rằng…mở rối thác oan Tên đó, họ đó đàng hoàng Ngày sanh ngày tử hiện đang Cõi Trời Ngọc Hoàng xử theo lời thơ kiện Tuy siêu sinh bởi chuyện Nghiệp Con Thay vì chay thiện lòng son Lại quen lạm sát, hao mòn Đức Cha Hồn được gọi đậm đà phân xử Hãy tiếp thu tích trữ… trừ bì Hằng năm cứ đáo nhiệm kỳ Có khi giàu có cúng thì mổ Heo Càng cúng to càng eo lòng Mẹ Thay công phu tu khỏe được lên Ngược lại bị trả bù đền Đứng sựng tại chỗ khó lên bực Trời Nếu không Tu Con khờ gánh tội Và vong hồn Thượng Cõi úa mờ Con làm nhiều tội hiện Đời Mẹ Cha bị luật Cõi Trời xử phân Bỏ Linh Thiếu tuột dần xuống Thế Nhận đầu thai chịu lệ Trần gian Kiếp Heo trả nợ gian nan Tới năm con cháu hân hoan mua về Làm thịt ra rành nghề thọc tiết Búa, dao, phay, lấy huyết, cạo da Thò tay móc ruột móc rà Moi tim xẻ thịt thật là thảm thương! Xào nấu nướng thắp hương cúng Mẹ Hồn của Mẹ lặng lẽ lệ rơi… Luân Hồi chuyển chuyển… Ai ơi…! Thế Gian rõ thiệt, gẫm đời có hay! Đã siêu sinh mà quày xuống thế Chịu cực hình thi thể đớn đau Lời đây ai có tin nào…! Nhìn xem câu chuyện đớn đau không! Lòng? Thơ: Kể chuyện Luân vòng bề bộn Từ Thiếu Linh tiếp lộn Trần hồng Chứng minh chẳng có, có không Tin thơ… thử đọc… thử lòng… nghĩa tri! Đâu có hết chuyện thì dài lắm Chuyện còn sầu, sầu đậm… Ai ơi!... Lại nhóm cúng khóc đầy vơi Sẽ là Cha Mẹ dạo chơi Diêm Đình Sống Trần Thế không Tình không Đạo Thác Diêm Vương lai đáo A Tỳ Mỗi năm cũng có định kỳ Gia đình cúng bái ầm ì cơm canh Cá Gà Vịt Heo đành tử tử Chịu số phận cuộc dự đầy năm Thầy Tụng niệm chú lâm râm Bà con lối xóm hà rầm ăn chơi! Hồn Cha Mẹ được vời đến chỗ Quỉ dẫn về đau khổ gông cùm Nhìn con cháu lạy lum khum Khói hương nghi ngút um sùm Thầy Sư! Cầu nguyện xin tội trừ bớt tội Hai Quỉ sứ tiếp nối ghi ân Mâm cơm cá thịt lăng xăng Xiềng tay xích cẳng nào ăn được nào! Về chứng kiến lệ trào rơi rã Nợ sát sanh gánh trả tội phần Quỉ sứ hung dữ bội phần Roi da quất lấy toàn thân Ông Bà! Ôi! Đau đớn ai mà có biết Tiếng kêu la rên siết hãi hùng Càng khóc Quỉ sứ chẳng dung Quánh xong… kéo hết tháp tùng Diêm Vương Trâu Bò Ngỗng hồn nương Âm Cõi Khiếu nại đơn bởi tội sát sinh Chồng thêm án mạng lên mình Chừng nào mới được siêu sinh, hỡi Trời!!! Cảnh thứ ba được mời xét xử Cũng đúng ngày sanh tử dương trần Cảnh này cũng chẳng tu thân Sau khi mãn phần hồn nhốt Diêm La Ngày cúng kỵ cũng ra trình diện Luật lệ năm được viếng ngôi gia Quỉ sứ dắt hồn về nhà Con cháu hợp lại một nhà khá đông! Rước Thầy Sãi Sư Ông xin tội Tụng tràn kinh cứu rổi linh hồn Quỉ sứ ghi chép ôn tồn Đồ chay bày kỉnh dập dồn hương đăng Quỉ mở trói cho ăn vui vẻ Vừa ăn vừa lặng lẽ niệm kinh Nam Mô Thiên Địa hữu tình Phật giảm tội mình, giảm bớt tội mang Sau cuộc màn trai đàn cúng vái Hồn song thân mềm mại rong chơi Tự do dạo cảnh Trần Đời Quỉ sứ nãy giờ cùng hưởng Đức chung Sau cuộc cúng tháp tùng dời gót Nhập A Tỳ giảm bớt niềm đau Nhớ Ơn chay lạc muối rau Giảm bớt lạm sát …bớt đau lòng vàng Mỗi lần cúng chiêu an hồn vượt Tháo xích xiềng còn được thảnh thơi Tiếp theo cầu nguyện Phật Trời Cuối đường Trần trượt… hồn chơi Cõi Nhàn Nhờ Đức tin cúng toàn chay lạc Cho Mẹ Cha cõi hạt về Trời Con trẻ nào mà y lời Cúng Cha cúng Mẹ được Trời chấm công Cúng chay lạc xiềng gông được tháo Còn cúng đồ thịt máu nóng tươi Tội một phát triển tội mười Bị tra bị khảo tâm tư úa sầu! Nhờ chay lạc sở cầu giảm tội Gọi linh hồn tiếp nối tu trì Phật Trời cũng vẫn cố tri Chỉ câu niệm Phật tội gì cũng tan Tăng Đức thiện chiêu An Cha Mẹ Cúng đồ chay mau lẹ siêu thăng Ai tin xin nhớ cho rằng Trai đàn thiết lập, hương đăng sáng ngời Không còn cảnh đầy vơi đau khổ Cho những người hóa cố hồn an Nhắn trong bá Cõi Trần Gian Tình thương soi rọi, bảo an vật loài Tin không tin, tự hoài… tự tánh Tội mình làm để gánh Mẹ Cha Nuôi Con để hại Ông Bà Con gây nhiều tội Mẹ Cha phải đền Xem rồi nhớ hay quên mặc tự Tin không tin ...cứ thử biết liền Hóa sanh là luật Thiêng Liêng Ai không tin tưởng, tự quyền… tự ta Như hiện trạng Ta Bà cuộc sống Không chịu Tu tánh nóng dữ hung Đường mê hướng tối tháp tùng Lợi dụng quyền hạn tứ tung giựt dành Không có chút Tâm lành từ thiện Bởi miếng ăn là miếng tệ tàn Mất ăn lộn ruột, lộn gan Bày ra biện lại… lạm màng sát sanh Để khơi gợi Tâm lành, hiểu rộng Mỗi loài đều quyền sống như nhau Bảo tồn hạt giống ngày sau Ta Loài thông tuệ trước sau giữ gìn Thiên lập Địa trữ nghìn ức kiếp Chuyện Luân Hồi là diệp gió mưa Đêm tàn rồi lại xế trưa Trăng tròn trăng khuyết đỏng đưa tháng ngày… Ai có tin góp dày công đức Mỗi ngày thêm chút sức phóng sanh Nhớ câu tâm thiện tốt lành Giảm căn lạm sát…ngọn ngành Từ Bi Còn tiếp Xuân Bình
 10. Cúng giỗ Chay và mặn Điển hình đó …thử tri sai đúng! Hôm nay bài cúng vái xin nêu: Xin lấy ví dụ vài điều Gia đình nào cũng ít nhiều đám tang Đúng một năm lễ đàng khấn vái Làm Trâu, Bò rau cải dọn ra Rước Thầy tụng niệm ê a Đám Con quỳ lạy đậm đà lệ rơi… Thầm cầu nguyện Phật Trời chứng chiếu Nay nhằm ngày báo hiếu song thân Đốt ngang vái lạy lăng xăng Nào thấy Cha Mẹ ngồi ăn đâu nào! Sau lễ cúng rước chào Cô bác Rượu đem ra chén tạc, chén thù Nhớ Cha, tưởng Mẹ hu hu… Nhắc nhở kỷ niệm lệ mù… tiếc thương Nhóm ăn nhậu phô trương văn tục Tham uống ăn ngã gục tại bàn Có khi một cuộc mở màn Đánh nhau máu đổ họ hàng cười chê! Một câu chuyện bên lề cúng bái Thảm cảnh này tê tái chán phèo Có khi gia đình quá nghèo Chạy vay bạc mượn mắc eo nợ Trần Phải Cha Mẹ được ăn cũng đỡ Thịt Cá Gà Heo mỡ còn nguyên Cảnh này thường xảy liền liền Thơ: Nói sai đúng…niềm riêng mấy lời! Đây lập luận chuyện đời tưởng tượng Tự do mà…tín ngưỡng xưa xa Người quen xếp đặt bày ra Cúng vái bề bộn rườm rà lung tung Xin giải nghĩa thủy chung hợp ý Cúng đúng sai dẫn lý rõ ràng Ta thương ta tưởng vô vàn Cúng sao cho đúng hồn nhàng Mẫu thân Tỷ dụ như hiện Trần đang sống Ăn ở hiền gây Giống Đức nhiều Khi chết sẽ được sinh siêu Tới ngày cúng lạy đủ điều Cháu Con Người chết đó héo don tất dạ Được Điển Trời lưu hóa lai sinh Trở về đoàn tụ gia đình Thầy Bà tụng niệm vang inh trống cồn Nhìn thấy tiệc hết hồn kinh đảm! Thấy tiếc canh… mờ ám tội tình Một năm đáo lệ được nhìn Trở về thượng cõi Thiên Đình xử phân Được sinh siêu hồn thân chịu khổ Bởi đám Con ngoan cố sát sinh Nào ăn đâu chỉ được nhìn Bò Trâu Dê Chó đệ trình khiếu thưa Từ Hạ Giới thư đưa Thượng Cõi Khiếu nại rằng…mở rối thác oan Tên đó, họ đó đàng hoàng Ngày sanh ngày tử hiện đang Cõi Trời Ngọc Hoàng xử theo lời thơ kiện Tuy siêu sinh bởi chuyện Nghiệp Con Thay vì chay thiện lòng son Lại quen lạm sát, hao mòn Đức Cha Hồn được gọi đậm đà phân xử Hãy tiếp thu tích trữ… trừ bì Hằng năm cứ đáo nhiệm kỳ Có khi giàu có cúng thì mổ Heo Càng cúng to càng eo lòng Mẹ Thay công phu tu khỏe được lên Ngược lại bị trả bù đền Đứng sựng tại chỗ khó lên bực Trời Nếu không Tu Con khờ gánh tội Và vong hồn Thượng Cõi úa mờ Con làm nhiều tội hiện Đời Mẹ Cha bị luật Cõi Trời xử phân Bỏ Linh Thiếu tuột dần xuống Thế Nhận đầu thai chịu lệ Trần gian Kiếp Trâu trả nợ gian nan Tới năm con cháu hân hoan mua về Làm thịt ra rành nghề thọc tiết Búa, dao, phay, lấy huyết, cạo da Thò tay móc ruột móc rà Moi tim xẻ thịt thật là thảm thương! Xào nấu nướng thắp hương cúng Mẹ Hồn của Mẹ lặng lẽ lệ rơi… Luân Hồi chuyển chuyển… Ai ơi…! Thế Gian rõ thiệt, gẫm đời có hay! Đã siêu sinh mà quày xuống thế Chịu cực hình thi thể đớn đau Lời đây ai có tin nào…! Nhìn xem câu chuyện đớn đau không! Lòng? Thơ: Kể chuyện Luân vòng bề bộn Từ Thiếu Linh tiếp lộn Trần hồng Chứng minh chẳng có, có không Tin thơ… thử đọc… thử lòng… nghĩa tri! Đâu có hết chuyện thì dài lắm Chuyện còn sầu, sầu đậm… Ai ơi!... Lại nhóm cúng khóc đầy vơi Sẽ là Cha Mẹ dạo chơi Diêm Đình Sống Trần Thế không Tình không Đạo Thác Diêm Vương lai đáo A Tỳ Mỗi năm cũng có định kỳ Gia đình cúng bái ầm ì cơm canh Cá Gà Vịt Heo đành tử tử Chịu số phận cuộc dự đầy năm Thầy Tụng niệm chú lâm râm Bà con lối xóm hà rầm ăn chơi! Hồn Cha Mẹ được vời đến chỗ Quỉ dẫn về đau khổ gông cùm Nhìn con cháu lạy lum khum Khói hương nghi ngút um sùm Thầy Sư! Cầu nguyện xin tội trừ bớt tội Hai Quỉ sứ tiếp nối ghi ân Mâm cơm cá thịt lăng xăng Xiềng tay xích cẳng nào ăn được nào! Về chứng kiến lệ trào rơi rã Nợ sát sanh gánh trả tội phần Quỉ sứ hung dữ bội phần Roi da quất lấy toàn thân Ông Bà! Ôi! Đau đớn ai mà có biết Tiếng kêu la rên siết hãi hùng Càng khóc Quỉ sứ chẳng dung Quánh xong… kéo hết tháp tùng Diêm Vương Trâu Bò Ngạnh hồn nương Âm Cõi Khiếu nại đơn bởi tội sát sinh Chồng thêm án mạng lên mình Chừng nào mới được siêu sinh, hỡi Trời!!! Cảnh thứ ba được mời xét xử Cũng đúng ngày sanh tử dương trần Cảnh này cũng chẳng tu thân Sau khi mãn phần hồn nhốt Diêm La Ngày cúng kỵ cũng ra trình diện Luật lệ năm được viếng ngôi gia Quỉ sứ dắt hồn về nhà Con cháu hợp lại một nhà khá đông! Rước Thầy Sãi Sư Ông xin tội Tụng tràn kinh cứu rổi linh hồn Quỉ sứ ghi chép ôn tồn Đồ chay bày kỉnh dập dồn hương đăng Quỉ mở trói cho ăn vui vẻ Vừa ăn vừa lặng lẽ niệm kinh Nam Mô Thiên Địa hữu tình Phật giảm tội mình, giảm bớt tội mang Sau cuộc màn trai đàn cúng vái Hồn song thân mềm mại rong chơi Tự do dạo cảnh Trần Đời Quỉ sứ nãy giờ cùng hưởng Đức chung Sau cuộc cúng tháp tùng dời gót Nhập A Tỳ giảm bớt niềm đau Nhớ Ơn chay lạc muối rau Giảm bớt lạm sát …bớt đau lòng vàng Mỗi lần cúng chiêu an hồn vượt Tháo xích xiềng còn được thảnh thơi Tiếp theo cầu nguyện Phật Trời Cuối đường Trần trượt… hồn chơi Cõi Nhàn Nhờ Đức tin cúng toàn chay lạc Cho Mẹ Cha cõi hạt về Trời Con trẻ nào mà y lời Cúng Cha cúng Mẹ được Trời chấm công Cúng chay lạc xiềng gông được tháo Còn cúng đồ thịt máu nóng tươi Tội một phát triển tội mười Bị tra bị khảo tâm tư úa sầu! Nhờ chay lạc sở cầu giảm tội Gọi linh hồn tiếp nối tu trì Phật Trời cũng vẫn cố tri Chỉ câu niệm Phật tội gì cũng tan Tăng Đức thiện chiêu An Cha Mẹ Cúng đồ chay mau lẹ siêu thăng Ai tin xin nhớ cho rằng Trai đàn thiết lập, hương đăng sáng ngời Không còn cảnh đầy vơi đau khổ Cho những người hóa cố hồn an Nhắn trong bá Cõi Trần Gian Tình thương soi rọi, bảo an vật loài Tin không tin, tự hoài… tự tánh Tội mình làm để gánh Mẹ Cha Nuôi Con để hại Ông Bà Con gây nhiều tội Mẹ Cha phải đền Xem rồi nhớ hay quên mặc tự Tin không tin ...cứ thử biết liền Hóa sanh là luật Thiêng Liêng Ai không tin tưởng, tự quyền… tự ta Như hiện trạng Ta Bà cuộc sống Không chịu Tu tánh nóng dữ hung Đường mê hướng tối tháp tùng Lợi dụng quyền hạn tứ tung giựt dành Không có chút Tâm lành từ thiện Bởi miếng ăn là miếng tệ tàn Mất ăn lộn ruột, lộn gan Bày ra biện lại… lạm màng sát sanh Để khơi gợi Tâm lành, hiểu rộng Mỗi loài đều quyền sống như nhau Bảo tồn hạt giống ngày sau Ta Loài thông tuệ trước sau giữ gìn Thiên lập Địa trữ nghìn ức kiếp Chuyện Luân Hồi là diệp gió mưa Đêm tàn rồi lại xế trưa Trăng tròn trăng khuyết đỏng đưa tháng ngày… Ai có tin góp dày công đức Mỗi ngày thêm chút sức phóng sanh Nhớ câu tâm thiện tốt lành Giảm căn lạm sát…ngọn ngành Từ Bi Còn tiếp Xuân Bình
 11. Hồn - Thể Thơ : xin tiếp giải câu “Hồn -Thể” Hồn từ đâu! Và để nơi đâu ? Nhờ đâu! Hồn tiếp Diệu Mầu Hồn bao nhiêu Thể??? … Bởi câu khó tìm Từ bấy Kiếp!... nối thêm tràn Kiếp Hết Kiếp này nối tiếp Kiếp kia… Tạo cho bao cuộc đầm đìa Luân Hồi chờ đợi… bên kia Hồn chờ Hồn ghép tự bao… giờ sẵn có! Hồn là gì? Mà nó cứ theo! Biết bao câu hỏi ác eo Hữu chung vô thủy, theo kèo đố tri! Thơ giảng luận Vô Vi Nhân thế Hồn do nơi Quí thể Thiêng Liêng Bắt đầu từ khởi Thượng Thiên Khai đời mở Thế đặt miền Trần gian Tạo Hạ Cõi hiển sang Cây cỏ Tạo muôn loài lớn nhỏ Bể, Non… Tạo Hồn cho vị Trời Con Ghen Hành Tinh biến sắc son Loài Người Vườn Địa Đàng cây tươi bóng mát Gió dịu dàng Chim Pháp hót Ca Sống trong Trái Đất hiền hòa Ngày đêm sớm tối lòng Đà chăn chiên Lãnh trách nhiệm tháp kiềng gieo giống Giữa bốn mùa lạnh nóng rừng thưa Ăn lông ở lỗ sớm trưa Trồng ươm Quả Đất cho thừa màu xanh Và tiếp đó gầy sanh Nhân Loại Mỗi tạo Nhơn là mỗi Cái Hồn Sống ăn sống ở thác chôn Xác tan rã Xác mà Hồn nguyên Y Hồn được chuyển Xác kỳ kế tiếp Dẫu thế nên thỏa dịp Luân Hồi Dẫu Thơ kể miết mãi thôi Vẫn không minh chứng hồn ngồi nơi nao!!!... Thuyết Chúa, Phật luận nào Lý nấy Nào Thế Gian ai mấy được nhìn Thơ xin thí dụ chứng minh Như đường, bột, bỉnh hiện mình đang ăn Đường là chuẩn rõ ràng khai vị Tượng trưng là Hồn! Ý danh từ Bột hòa với Nước tán nhừ Đại diện thể Xác loài người hiện nay Tạo thành bỉnh đổi thay bổ béo Nhờ bàn tay khéo léo dựng nên Bột đường! Tạm để sang bên Ăn! Khen ngon ngọt mà quên bột đường! Bàn tay khéo phô trương nghệ thuật Đủ thứ bỉnh! mặc sức đặt tên Bột, đường, bánh, người dựng nên Nhơn Hồn Xác do bề trên trưởng thành Để thí dụ cho rành thêm nữa Hồn từ đâu! Chất chứa nơi đâu? Tại sao! Có kẻ Công hầu Tại sao! Có kẻ ngồi Cầu, Chợ xin Sao có Kẻ thông minh tuyệt chúng Lại có Người lủn củn khật khùng Nghĩa tri cho rõ cạn cùng Tợ như đường bột nghĩa chung… Thiên gầy Hồn kết tựu từ ngày biến tượng Tựu bào thai theo hướng Luân Hồi Trước A Ty Đức được giồi Sau nhờ Đức đó… được ngôi sang giàu Còn như Kiếp chẳng mau Tu Thiện Nay, biến thành nhiều chuyện đọa luân Trước vay nhiều Nghiệp gian truân Trước vay sau trả không dừng… ai ơi...! Do quyền Pháp Chúa Trời uyển chuyển Nhập vào Xác theo Điển Âm Dương Dẫu tri cho tận cùng đường Vẫn không minh chứng tỏ tường chứng minh! Hồn! Nào thấy nào nhìn nào mó Có cũng không, không có ,có không Kể chung là các Giáo Tông Đều là chung Ý hợp lòng rằng Linh ( ! ) Sách tu học chứng minh tận gốc Các Giáo Đạo được học, tin nghe Tin rằng… Xác được Hồn che Nhờ Ơn Điển tựu nhờ nghe lời Thầy Dẫu minh chứng nghĩa này nghĩa nọ Ai hiểu Tu! mới có tin… Hồn Đạo nào người nấy suy tôn Thuyết Đạo nào cũng có Hồn bên trong Hồn trong nghĩa số không minh chứng Muốn chứng minh! Tu vững… thấy hồn Nhiều tu Hồn tựu trí khôn Luân Hồi muốn tránh ba bôn theo Thầy Đem minh chứng nghĩa nầy nghĩa nọ Khoa học… lâu mới thấy Linh Hồn Lý luận khoa học ngoan khôn Hữu hình hữu vật tựu tồn chứng minh Lấy hiện tượng để nhìn dễ thấy Như số lẻ chia mấy cũng dư Chấp nhận vay số bù trừ Thế gian gẫm nghĩ nực cười trong Tâm ! Hồn và Xác hiện lâm mạt cuộc Theo Luân Hồi trói buột Vạn niên Hồn khởi từ gốc Thiêng Liêng Xác tan muôn Xác, hồn yên Luân Hồi… Từ khởi thủy để rồi chuyển chuyển Cũng đều do thể hiện Tâm gầy Luân Hồi định nghĩa tràn đầy Tại sao Nhơn Loại một ngày một đông? Thơ: Thí dụ cho thông dễ nhớ Như hạt mầm từ thuở biến di Bắt đầu Mầm nứt Diệu kỳ Mầm ra khỏi vỏ chịu thì gió sương Hai là tựu đảm đương thân Xác Thân gốc chung mộc mạc le hoe Từ từ rễ mới đâm xòe Sum suê cây lá bao che thân mình Rễ nhờ đất đậm tình biến thể Nhờ nắng mưa đáo để Âm Dương Theo đà Rễ lớn dị thường Tủa tua cành lá cang cường nắng mưa Tiền khởi mọc lưa thưa vài Rễ Hậu cuộc thành đáo để Rễ to Trữ Mầm do phép Huyền lo Muôn Loài đều giống… Chúa cho Linh Hồn Cây có gốc! Bảo tồn cành lá Người có Hồn! Chịu quả Luân Hồi Kiếm tìm chi phải xa xôi Tin Thầy tu sớm cho rồi Khoa thi Bao Vạn vật Huyền vi Vũ trụ Chung nghĩa là Hình hữu Duy Tâm Một năm hay triệu ngàn năm Luân Hồi mãi mãi không lầm lời đây… Chỉ có tu! mới gầy Duyên mới Chỉ có tu! Hồn trở Non Bồng Có tu! mới thoát được Vòng Sanh, bịnh, lão, tử! khó mong theo hoài Để đủ nghĩa cho bài Lý Đạo Thoát Luân hồi phải tạo niềm tin Hôm nay tin tưởng Thiêng Linh Ngày mai Hoa trổ được nhìn Thầy, Me Hỡi tín hữu! được nghe lời đấy Như loài cây gốc thấy cùng chăng? Rễ sanh mãi miết lần lần Cây càng to lớn Rễ càng chịt đông Loài người hiện cũng trong nghĩa đó … Trước A Dong sau có Ê Và Đậm tình giao cảm đậm đà Con Cháu trong nhà từ đó là đông Để lưu lại những dòng Bi Sử Như loài Cây mộng trữ ấu thơ Nứt mầm hai lá đợi chờ… Một Rễ đuôi chuột chịu đời nắng mưa Bám vào Đất không thưa tất dạ Rễ phát sanh biến lạ dị thường Bởi nên Nhân Quả chung đường Căn dơn Nghiệp nợ mới hườn Hồn luân Muốn mến Đạo hãy dừng tâm ác Chuyện Luân Hồi chẳng khác Vòng tròn Thoát Vòng! Chỉ dạ Sắc Son Khá tu tấn mãi làm con Phật Trời Dẫn minh chứng đầy lời khó hiểu Ai chịu tin một thiểu đủ rồi Thơ: Khuyên tu tập đi thôi Hồn trong Xác Thể bắt cầu muôn sao Lý Đạo không tranh cao tranh thấp Đều thảy do bút chấp Thiêng Liêng Cũng chung trong một mối giềng Đạo nào cũng Đạo miễn hiền thanh danh Lắng nghe Gió trở Cành ủ mộng Lắng nghe Sương giao động Cỏ Cây Lắng nghe pháp lý Thơ Thầy Lắng nghe ...Tâm thức tràn đầy Tình thương Xuân Bình 1980 - 2011
 12. LUÂN HỒI (Luận kiếp trước ,kiếp sau) “Luân Hồi” : Nay điển thơ phúc đáp Đầu thai do Quyền Phép Diêm Vương Sau khi xử giải tai ương Xong cuộc luận tội, lên đường đầu thai Nhập Dương gian quyền Ngài Thượng Đế Biến nhân thành hình thể Nhiệm Mầu Xác Hồn biến thể chung thâu Đánh vào thực tại hoặc Trâu hoặc Gà… Chứng minh đó luận ra rất khó Đạt Huệ tâm… tin có Vô Vi Khôn , dại đều được tầm tri Tùy theo Năng khiếu, Thiên Y cấy vào Nay , Bài luận Kiếp sau, Kiếp trước Có đôi khi Thiện Phước trử dành Tại sao… ta chẳng gặp lành Bỡi nhân Kiếp trước chẳng hành Tu Tâm Hoặc Kiếp trước ta lâm nghiệp dữ Tâm ác tà chẳng trử thiện lương Kiếp này phải trả tai ương Dẫu ta hiền hạnh vẫn vương Ngục tù! Có người hỏi sao tu chẳng thưởng? Đợi kiếp sau được hưởng… bất công! Thưa rằng: Đám mạ ngoài đồng Nhà nông cày cấy chờ mong đêm ngày … Mồ hôi đổ chảy dài mí mắt Trổ đồng đồng chưa chắc được ăn! Hiện cày hiện cấy ủ phân Đôi khi gặp hạn khổ công cấy cày! Nghĩa Vô Vi truy hoài chẳng hết… Như học chữ!... tới chết, chữ còn…! Học hoài học mãi, tuổi mòn Chữ mãi mãi còn… ta chết ta tiêu!!!... Sách có chữ… Hồn xiêu Phách tán Phách là Xác! Suốt đoạn đường đời Còn Hồn xiêu bạc muôn nơi Hồn có tu tập ngỏ Trời được lên Hồn lắm tội Hồn yên Địa phủ Quỉ đầu trâu ru ngủ Thế gian Ta còn sống, còn dọc ngang Khi ta lâm tử Hồn mang Diêm Đình Chừ lúc đó… được nhìn thấy Quỉ Còn sống đây thử nghĩ… Quỉ đâu ? Tàn mạng mới đặng Quỉ thâu Thâu về Diêm Cõi để chầu Diêm Vương Luận cho kỹ nẻo đường Sanh Tử Chữ Luân Hồi tích trử là đây Kiếp trước!... ,kiếp kế!... kiếp này! Đều do ta dựng ta gầy tội ta! Ta là Ma ! hay là ta Quỉ Thánh biến Phàm do Ý biến minh Nếu ta tin tưởng Thiêng linh Nghi hành chánh đúng là mình Đức Ưu Tu là có!...Không tu không có! Cõi Vô Vi cửa ngỏ Linh hồn Ai người tin tưởng Chí Tôn Mến Thiện dập dồn hướng vết Từ bi Để trả nghiệp, nghĩa tri cùng tận Tạo sao? Ta tu chẳng hưởng nhờ Kiếp sau mới được sướng đời Thưởng ban Quà tặng bấy giờ… đắng cay!!!... Lấy thí dụ.. Thường ngày làm việc Chưa có lương quá kiệt phải vay Hôm nay ăn để ngày mai Ngày mai lại mượn chờ ngày lãnh lương Nghèo phải mượn bi thương là đó! Trải công làm mới có bạc tiền Được tiền ta phải trả tiền Đầy vơi tháng tới có phiền cùng không?!!! Đã vay nợ ! không lòng chịu trả Khi túng cùng ai chả mượn cho Có nợ!... ta ráng phải lo Ngày đêm sớm tối ốm o gầy mòn! Tu cũng vậy!... không lo Kiếp trước Bị lỗi lầm qui ước luật Trời Kiếp này sanh ra hiện đời Ta tu ta trả đầy vơi Kiếp rồi! Hiểu nghiệp Căn than ôi!... Khổ nghiệp Tỉnh ngộ mau, tu kiệp tu hơn Kịp tu trả nợ căn dơn Muốn khá đạo liễu tu hơn tu thừa Có những kẻ muối dưa Chay lạt Mà lầu cao tiền bạc đầy kho Bỡi Kiếp trước hắn đã lo Ưu hạnh Đức độ được Đò chuyển sang Nên Kiếp này bạc vàng dư để Lại tiếp tu sợ trễ đường Trời Có người tu khổ suốt đời Có người tu được lúa Trời thưởng ban Luân hồi đó! Gian nan cũng đó Tạm Đại Cương! Chỉ rõ cho đời Điển Thơ nay có mấy lời Tu là giải bớt nghiệp Đời bi thương Đạo và Đời hai đường chung lối Âm và Dương hai lối rẽ phân Định luật Vũ Trụ xoay vần Đời đời Kiếp kiếp Hồn thân Luân hồi Không cần nói đãi bồi hơn thiệt Mà kiếp này thử sẽ biết liền Ăn ngay ở thẳng Tâm hiền Bạn bè sẽ thích mối giềng kết giao Không cần nói tu cao học giỏi Tàu muốn dừng neo đỏi mới dừng Đỏi neo mà bỏ lưng chừng Tàu sẽ lừng khừng bỡi sóng nhấp nhô Tri cho rõ luân hồi tại đó Kiếp phù sinh như gió với mây Hiện ta tại thế gian này Sửa Tâm Thiện Tánh góp đầy tình thương… Thuyền nhân quả như gương với bóng Mọi giống loài chung sống Quả cầu Sanh tử đều thể như nhau Ta Loài Trí tuệ trước sau bảo tồn Ai tin sẽ dập dồn Tâm thức Tưới Đất Đời xanh quả tốt tươi Sống chung chủng loại an vui Tiếp giao vũ trụ cùng loài huệ minh SG/VN
 13. SÓNG THẦN Sóng thần búa nát tim em Biển hoang cuồng xoáy đảo tình chơi vơi Hải đăng khuất dấu chân trời Rừng đau bão tố, xác phơi ngập hồn Sg/ 11/ 3/ 05