• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ntlam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ntlam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chao ban...nha nam moi ghe wa thay la so cua ban nen cung muon luan wa...tuy nhien truoc khi luan ban ho toi mot vai thong tin cua ban nhe:- 1) Ban dang lam gi? 2) Abn mo ta ban doi chut ve hinh dang? 3) Anh em va o me ban the nao? Lam gi ? o dau? Ban muon luan ve viec gi? Chao, ntlam
 2. Dạo wa diễn đàn...thấy lso của bạn...vậy bạn cho biết thêm một vài dữ liệu của bạn đi:- - Bạn thứ mấy? sinh ở đâu? - Nếu bạn nói tình duyên lận đận vậy thế nào là lận đận theo bạn? Ban trai bỏ? Bạn trai không để ý? ... - BẠn mô tả bạn một chút chẳng hạn về dáng người, mắt mũi, tính cách - Bố mẹ anh chịo bạn như thế nào? Co như vậy mới co thể luận đoán được khi không gặp được bạn.
 3. Okie cám ơn bạn...tôi thấy rằng bạn cứ yên tâm chuẩn bị đi ...bạn sẽ phải trải qua thiên ma triết quế rồi mới thành công và vững vàng được...do đó cứ thậun theo tự nhiên nếu co gì sảy ra cứ xem nó là của đi thay người vậy nếu co chuẩn bị kế hoạch lớn cho mình thì cứ âm thầm chuẩn bị cho dù co gì sảy đến vẫn cứ phải kiên dịnh sẽ có này nên công đấy...về đường gia dạo nên nhẫn nhịn một chút bạn còn trẻ mà phụ nữ bây giò xu hướng lấy chồng trễ mừ :-)...tu từ tính chắc sẽ OK ...vậy nhé...Chúc bạn may mắn....
 4. Xin lỗi giò Thân chứ không phải giò Mùi....
 5. Tôi thấy lá sô của anh phù hợp giờ Mùi hơn theo như mô tả của anh....anh không sợ nghèo nhưng tiền bạc thì chẳng dư giả gì....vì bạn hay làm điều khác người...khi người tai bảo sai thi bạn vẫn không chịu và nhất quyết làm cho bằng được do đó cái thành bại rất là mỏng manh tuy nhiên nó không làm cho bạn buồn lắm...bạn có lúc lên cao có lúc xuống thấp trong công việc của bạn thăng trầm..bạn bôn ba vất vả bản tính tốt lại hay lo chuyện người khác nên tiền bạc lúc có lại giúp đỡ họ nhiều chẳng hạn anh em bạn bè mặc dù bạn chi tiêu và tính tóan về tiền bạc rất chặt tay...năm nay bạn gặp phiền về tiền bạc lắm đây...tuy nhiên cố gắng vậy sang năm Kỷ Sửu nhé....về trung và hậu vân của bạn cũng OK tuy không giàu có nhưng củg đủa ăn đũ mặc...bạn nên lấy vợ đi láay vợ sẽ giúp cho cuộc sống tốt hơn tuy nhiên đừng ham chơi quá mà lại hỏng vì tính bạn cũng rầt muốn gần gũi phụ nữ...thôi nhé vài dòn chia sẻ nếu không đúng xin bò wa...
 6. Co vai dong chia se voi ban nhe:- - Ban cu yen tam di ve emh cua ban chac chac se phat va noi tieng lon khi vao trung van neu nhu bay gio ban gap nhieu tai ach nhu vay...chac chac ban con gap nhieu kho khan trong vai nam toi nhung hay co gang chiu dung tap trung vao nhung muc tieu minh da plan chac chan co ngay nen cong. - Tho toi nghi khong phai chong ban khong chung thuy ma chong ban se so ban day :-( vi so wa ma khong muon gan ban nen the nao cung say ra nhung hieu lam...tuy nhien neu ban lay chong lon tuoi hon ban chang han tu 7 - 10t co the dieu nay se khong say ra mac du cung co nhung luc kho khan... - Nam nay la nam cuoi dai han cua ban hay dai tieu han trung phung...nen chcac chan ban se co nhung viec bat xung y va buon say ra...nhung khong anh huong nhieu toi menh ban dau. Cho toi hoi ban co phai ban co cap mat buon va hoi co quang tham duoic mat hay khong?
 7. tinh ban la the...kho thay doi duoc...ban lay chong lon tuoi hon ban nhieu thi tot hon...chuc may man...
 8. bạn nam tính wá vả lại bạn là người ham mê công việc nếu tôi đoán không lầm phải thay đổi job nhiều. Bạn có cá tính mạnh sẵn sàng hy sinh sẳn sàng thử lửa nhưng có lúc lại nguội lạnh chẳng muốn tham gia sự đồi tính tình khó hiểu nên dễ gây hiệu lầm.. nên sẽ lấy chồng trễ và như vậy tốt hơn cho bạn tôi đoán vào năm bạn 31 tuổi sẽ lấy chồng...bạn thử một chuyến du lịch miền tây xem biết đâu lại có kỳ duyên...:-) ...chia sẻ...
 9. Nữ thì không phải....do bạn đã chọn ghề cho mình rồi thi coi như đã xong vậy...Kinh doanh là một nghể nhưng không phải là nghể chuyên môn vì muốn kinh daonh thì kết hợp nhiều yếu tố lắm...tùy bạn nhận định...làm nghể tài chính là nghể chuyên môn nên cố gằng trau dồi nghể mà đi đến thành công...cẩn thận và tỉnh táo khi thành công nếu không sẽ dễ phiền phức cho bạn khi có nhiều tiền đó ví co khả năng mất tiền cũng như sự nghiệp sụp đổ vì tiền và phụ nữ...vì bạn hỏi một và bàn chút về Tử Vi nên tôi cũng nói đôi chút cung Mênh của bạn phạm cách Đào Hoa phạm chủ mặc dú có cách Tử Phủ Vũ Tướng nhưng Tư Vi cư Tý rất yếu lại phạm đào hoa đối cung có tham lang hãm chiếu. Bạn mênh hỏa nằm tại thai cung trong vòng tràng sinh của mệnh hỏa bạn có cung phúc có phá quan hãm năm tại tứ mã địa hội hợp kiếp kỵ giáp kinh đà mặc dù nên tính tính của bạn dễ thay đổi không có chủ định bề ngoài có vẻ hùng hổ nhưng bên trong rất mong manh yếu đuối, bạn thông minh toán mưu mô che dấu tài tình nhưng thành bại thất thường không ổn định nếu bạn thành công sớm sẽ gặp phiền lằm về trung và hậu vận...đến vận hạn 24 - 33 nếu không cẩn thận mà tu thân dễ dàng mất tất cả như chơi vì tham. đố kỵ và vì phụ nữ...Bạn bôn ba đi kiếm tiền nhưng thực chất kiếm cho mình chẳng bao nhiêu mà chủ yếu cho người khác...dù gì thì bạn vẫn ở lại nơi chôn rau cắt rốn của bạn... Thôi vài dòng chia sẻ...tôi chỉ luận đoán dựa trên lá số nên nếu co gì không phải hãy bỏ qua... chúc bạn may mắn.
 10. Nhìn vào lá số của bạn ...tôi khuyên bạn nên tìm một nghể nào đó mà học cho giỏi và đi theo nghể chuyên môn đó...đừng theo kinh doanh mà phiền lắm đó....tôi thấy bạn có khả năng làm thầy thuốc (bác sĩ chẳng hạn giỏi đó) ...tất cả cừơng cung của bạn lại đều có dính dáng tới phụ nữ nhiều nên phải chăng bạn nên học nghề giải phẫu thẩm mỹ chăng...vài dòng chia sẻ
 11. Nhan tien ghe qua dien dan xem so qua la so cua ban toi co mot vai dong luan doan nhu sau:- - Bạn là người khá đẹp (theo tôi đoán và thậm chí đẹp và thu hút phái nam nữa là khác) tuy nhiên khi người khác phái nhìn bạn họ thấy bạn co một cái gì đo thật lạnh (ví như ngọc diện băng tâm vậy...) nhưng trong bạn lại đầy nhiệt huyết yêu đương...ngoài ra bạn lại là người thông minh và rất thông minh nữa là khác, giỏi xã giao trong quan hệ và trong công việc ăn nói thằng thắn nhưng xảo và hơi phần áp đặt nên đàn ông gặp bạn hơi sợ...sợ cái thông minh cái sắc bén mà bạn đang có và thể hiện; - Nhìn vào là số của bạn tôi thấy bạn nên lấy chồng trể thì tốt hơn cho bạn...mà ai đó đã luận đoán ở t 32 bạn sẽ lấy chồng cũng có thể đúng...không ai có thể đoán chính xác được khi nào cả...vì cuốc đời biến đổi không ngừng...ngay như với tâm tính của ận thì thậm chí bạn có thể lấy chồng vào ngay ngày mai nếu bạn muốn :-) tuy nhiên để tốt cho bạn thì nên lấy chồng trễ vậy...nếu tôi đoán không lầm thì trong khoảng 30 - 31 t là bạn se lấy chồng vậy...vài dòng chia sẻ nếu có gì không đúng xin bỏ qua....chúc bạn may mắn
 12. Tôi chia sẻ vài dòng cho vui với bạn nhé....người này đắc cách Thát Sát triều đẩu hội Hoa, Khôi Việt, Hong Hỷ, tuy njhiên al5i có Dà KÌnh, không _+ thien không...thân có đác Tử phủ vũ tương liêm hình đào nên có thể luận rằng ngưiời này là người rất thông minh tuy nhiên ẩn hiện bên trong là người rất nhiều mưu mô tính tòan, là người khắc khổ sẽ khó gần bà những người bà con họ hàng trong gia đình ngườii này ăn nói đanh thép ẩn tàng uy quyền bên trong ...đến vận hạn sẽ bốc lên dử dội tuy nhịên nếu làm kinh doanh cho mình thi tốt hơn vì tính quyết đóan dám nói giám làm và nhiều thủ đoạn...người này cần cẩn thận sức khỏe đặc biệt các tai nạn về sông nước...nó chung người này phải trai qua thien ma bach triet moi thanh cong va len rat du doi...can than khi boc len nen doi nghe thi co the giu tot...vai dong chia se.
 13. Nhìn vào lso cua bạn cho tôi luận thử nhé...quả thật bạn có những day dứt và khổ vì tình vì có nhiều người thích bạn vì ẩn hiện bên trong trong bạn là nét duyên mặc dú bạn nói chuyện hơi cứng nhưng lại có duyên ...cái khắc khổ vế tình này này làm cho bạn day dứt và đôi lúc không biết biết phải sử lý ra sao...hiện tại tôi đaón bạn đang được một người lớn tuổi hơn bạn nhiệu (đối với nữ là từ 7-10tuoi) đang để ý đến bạn...phải chăng là yêu bạn? tôi không dám nói vì chỉ co bạn mới biết mà thôi...tuy nhiên nếu bạn lấy chông trể và lớn tuôi hơn bạn nhiều nhju7 tôi nói ở trên thì tốt cho bạn hơn...vài dòng chia sẻ chuíc bạn may mắn.
 14. Tôi xem qua ls của bạn và phần nào đồng ý với anh Dũng. Bạn làm ra tiền rất nhiều nhưng không đưởng hưởng xứng đáng...hoặc sẽ sẽ tiêu sài gần hết. Bạn là người rất thu hút, rất thích làm dáng, rất thông minh giỏi dang có tài ăn nói tuy nhiên thực ra bạn có những tâm sự riêng mà bạn ít khi nào thổ lộ...bạn không phải lo nghèo đâu vì sau này khi co chồng bạn sẽ co khả năng giàu có đấy khi cưới tuy nhiên nên cưới chông muộn chẳng hạn sau năm 32t nếu không gia đạo có biến không tốt...bạn sẽ sinh con nhiều và những đứa con giỏi và đẹp...chúc ban hạnh phúc...
 15. Toi nhìn vào lá số của bạn ...với lá số của bạn như vậy nếu như cố ấy thục sự iêu bạn thì bạn hãy tiến tới hôn nhân luôn đi...vì với tính cách dựa trên lá số của bạn thi bạn dú sao cũng đã quyết định cho mình rồi...bạn chỉ hỏi đề mà cho hỏi mà thôi...tôi có cảm giác như bạn chua thục sự muốn cuới lắm ...thôi chúc bạn hạnh phúc...