• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kitty

Hội viên
 • Số nội dung

  64
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kitty

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 03/01/1988

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  tphcm

Xem hồ sơ gần đây

573 lượt xem hồ sơ
 1. Bạn Sơn Phong cho mình mượn topic 1 xíu nhé vì mình không thể đăng bài viết mới được, mong bạn thông cảm giúp mình lần này nhé. Mình cảm ơn bạn rất rất nhiều. Cháu chào bác Haithienha, cháu xin mượn topic của bạn Sơn Phong và cũng kính mong bác xem giúp cháu tử vi năm 2015 ạ, nếu được bác xem thì cháu sẽ rất biết ơn ạ. - Cháu tên là Quy, là nam - Quê cháu ở DakLak - Sinh vào 9h sáng mùng 2 tháng 1 (âm lịch) năm Đinh Mão - Công việc hiện tại là lập trình viên - Gia đình cháu có ba, mẹ và 2 em gái, 1 em trai - Da cháu hơi ngâm, tóc hơi xoăn, dáng người vừa phải - Tình cháu hiền lành, trầm tính Lá số giờ Thìn của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngo+Quy&ldate=4,4,1,2,5&year=1987&gender=m&view=screen&size=2 Lá số giờ Tỵ của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngo+Quy&date=1987,1,30,9,0&year=1987&gender=m&view=screen&size=2 Kính mong được bác Haithienha cùng các cao nhân khác xem giúp cháu về đường công việc, sự nghiệp (cháu đang định chuyển nơi công tác vì làm ở cty cũ đã gần 4,5 năm, bác xem giúp cháu có nên ko ạ?sau này cháu có thành tựu gì trong cv không, số cháu sau này có giàu không ạ?), về gia đình (sức khỏe ba mẹ cháunhư thế nào ạ?), về tình cảm ( cháu đang gặp rắc rối về chuyện quen 1 bạn đã gần 3 năm, nay đã đi vào bế tắc)nên cháu có thể hỏi chuyện tc của cháu sẽ ra sao ko? hình dáng vợ tương lai của cháu như thế nào ạ? Rất mong tin bác ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!!!
 2. Cháu xin cám ơn vì được bác Túy Lão xem giúp ạ. - Trước hết, đúng như lời bác nói, tháng 2 và 3 AL, cháu xin được việc làm, nhưng vì công việc và lương bổng không phù hợp như thỏa thuận ban đầu nên cháu từ chối. - Tháng 4 AL vừa rồi, bạn cháu cũng giới thiệu công việc, cũng khá thuận lợi, nhưng vì nhà quá xa, nên cháu cũng đành vượt mất cơ hội ạ. - Tính tình cháu đúng là không dứt khoát nên làm việc gì cũng không như ý muốn. - Lúc cháu feedback lại cho bác là lúc cháu chia tay với bạn cháu rồi ạ, lần này chắc chắn là lần cuối rồi bác ơi. - Cháu thấy không còn niềm tin vào chuyện tình cảm nữa, có lẽ bác động viên an ủi cháu nên bảo cháu sẽ có chồng thôi, cháu nghĩ cháu khó quen và lấy ai được lắm ạ,.. Cháu tâm sự với bác vài dòng, rất cảm ơn bác đã xem giúp cháu
 3. Kính gửi bác Túy Lão, cháu đã xác định được đúng giờ sinh rồi ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=kitty&ldate=4,4,11,14,5&year=1988&gender=f&view=screen&size=2 Bác ơi, năm nay chuyện công việc và tình cảm của cháu gặp nhiều rắc rối lắm ạ. - Công việc: đầu năm cháu xin chuyển việc, và đến nay đã 3 tháng mà vẫn chưa tìm được việc, bác có thể xem giúp cháu xem khi nào cháu có công việc được không ạ? Công việc tốt không ạ? - Tình cảm: cháu quen anh này ( là mối tình đầu), nhưng 2 đứa không hợp nhau, quan điểm không giống nhau nhưng khi người này dứt khoát thì người kia níu lại nên quen từ đầu năm 2012 đến nay cũng được hơn 1 năm rồi, nói chung cũng có nhiều kỷ niệm, nhưng cháu cứ hay lo lắng và suy nghĩ về chuyện tình này. Cháu rất mong được bác xem giúp cháu...Cung phu của cháu có tệ lắm không bác? Bác xem giúp cháu với nhé, cháu rất rất cám ơn bác ạ. ^^
 4. Thưa bác, những phần gạch dưới là chính xác lắm ạ. Bác xem hay thật Nhưng cháu TN mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc bác ạ. Cháu rất mong được bác tìm giúp một số điện thoại có lợi về tiền bạc và tình cảm. được không bác?. Cháu quyết định đổi số này ạ.
 5. Cháu xin nhờ bác Hatgaolang xem lại giúp cháu ạ vì cháu mới đọc PS của bác Cháu sinh 14-11 năm Đinh Mão (giờ Thìn). Số điện thoại 0126 507 5648. Ngày hòa mạng: 16-09-2008 Cho cháu hỏi về gia đình, công việc và tình duyên như lần trước ạ. Cháu làm phiền bác quá. Cháu cũng thấy ngại nhưng vì cháu muốn biết rõ hơn để quyết định chắc chắn việc đổi sim luôn ạ. Cháu vô cùng cảm ơn nếu được bác xem chi tiết hơn ạ.
 6. Cháu cám ơn bác vì đã xem giúp cháu. Cháu là người ít nói, sống nội tâm. Đúng là mọi thứ đến với cháu đều rất khó khăn nhưng kết quả không quá xuất sắc, chỉ ở mức tạm chấp nhận thôi ạ. Cháu chưa có người yêu và chưa có việc làm nữa nên có vài câu bác nói ở trên, cháu chưa xác nhận được. Cháu gạch dưới ở những chỗ chính xác đấy ạ. Vậy theo bác cháu có nên đổi sim không ạ? Cháu cũng có nhu cấu đổi sim, bác có thể giúp cháu được không ạ?(Cháu muốn sim nào dùng có lợi bề công danh, tài lộc). Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ
 7. Cháu xin nhờ các bác xem giúp cháu: Cháu tên Quang Bảo Phụng (nữ), sinh 14-11 năm Đinh Mão (giờ Thìn). Số điện thoại 01265075648 Cho cháu hỏi về gia đình, công việc và tình duyên bác nhé. Cháu cám ơn các bác nhiều ạ.
 8. Cháu cảm ơn chú Thiên Đồng ạ. Nghe chú nói vậy, cháu vui lắm, nhưng còn việc làm thì hơi đáng lo ạ. Cháu sẽ pm kết quả cho chú biết nhé. .
 9. Chú Thiên Đồng cho kitty mở hàng hen!http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif - Tuổi Đinh Mão - Hỏi vào 27-5-2011(dương lịch) lúc 12:11PM Câu 1: Kitty sắp phải đối đầu với kỳ phản biện tốt nghiệp ùi, vậy chú Thiên đồng xem giúp cháu có thể vượt qua và đạt kết quả tốt không ạ? Câu 2: Nếu tốt nghiệp xong, khoảng bao lâu cháu có được việc làm ạ? Việc có tốt không ạ? Câu 3: Cháu đang có hẹn gặp gỡ "1 người", vậy cháu và người đó có gặp nhau không và có thể phát triển xa hơn ranh giới bạn được không ạ? Cháu cảm ơn chú Thiên đồng và chúc quán của chú luôn luôn đông khách.
 10. Cháu cám ơn bác hoctro và bác thiendong nhiều lắm ạ. Nhưng cho cháu nói rõ với các bác 1 xíu, cháu sinh ngày 3-1-1988 (dương lịch), nhằm 14-11 năm Đinh Mão ạ. Chứ cháu không phải sinh năm Thìn ạ.
 11. Cháu chào bác Hoctro, mong bác xem giúp cháu ạ. Cảm ơn bác rất nhiều 1- Đưa ảnh chữ ký của mình lên diễn đàn 2- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời. - Ước vọng ngắn hạn: tốt nghiệp đại học liên thông, sau đó tìm được việc làm tốt, ổn định - Ước vọng dài hạn: Có khả năng về tài chính để mở quán ăn cùng mẹ, tạo cho gia đình một cuộc sống sung túc, vững chãi 3- Ghi đầy đủ họ tên. Quang Bảo Phụng - nữ 4- Cho biết Tuổi hoặc năm sinh 3-1-1988 5- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trí trong công việc. đang học ngành Quản trị kinh doanh
 12. Cháu tên Bảo Phụng - nữ. Sinh ngày 3-1-1988 (dương lịch) Cháu xin nhờ bác xem giúp số điện thoại này ạ: 0126 507 5648. Cháu sử dụng từ 2009. Cháu cảm ơn bác nhiều nhiều ạ.
 13. Xin bác Thiên đồng xem hộ cháu. Tuổi Mậu thìn - Nữ Hỏi lúc 10:31PM ngày 22/2/2011 Cho cháu hỏi: 1. Công việc của cháu sau khi ra trường như thế nào?Có tốt không ạ?Có kiếm được nhiều tiền không ạ? 2. Sức khỏe của cháu và gia đình? 3. Tình cảm của cháu vẫn tiến triển tốt chứ ạ?Có phải đây là một nửa đích thực của cháu không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều ạ
 14. Em bôi đậm những ý mà theo em là đúng đó chị. Em cảm ơn chị Tiểu Phương rất nhiều.
 15. Cháu xin nhờ các bác xem giúp cháu: Cháu tên Quang Bảo Phụng (nữ), sinh 14-11 năm Đinh Mão (giờ Thìn). Số điện thoại 01265075648 Cho cháu hỏi về gia đình, công việc và tình duyên bác nhé. Cháu cám ơn các bác nhiều ạ.