• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vietbao1623

Hội viên
 • Số nội dung

  176
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by vietbao1623

 1. Thôi bác treo giò em đi cũng được; e viết ra thì phải có căn cứ chứ ; bạn này năm nay nếu nhìn vào Tiểu hạn cũng như LL ĐH thì có thể thấy khó lấy chồng nhưng có 1 cách duy nhất trong năm và xảy ra bất thình lình nhanh chóng nên lấy chồng là có (Đồng- Kình - Linh); Còn có thai thì không đúng vì em nhìn nhầm cái màu(hành sao) của không kiếp và mệnh bạn này. sao này tác động mạnh tới mệnh bạn đó lên khó có thai năm nay dù có một lô sao tình dục.
 2. Nếu bạn có bầu thì cũng chỉ hơn trên dứoi 1 tháng nên có thể chưa biết; ;mà tôi nghĩ nếu có ý định đi học thì đã đi từ tháng 9al ngay sau khi cưới ; hai là tháng tới 11al mới chuẩn bị đi
 3. Bạn có bầu rồi đấy con trai nh; đã sang nước ngoài rồi cơ à; đã kiểm tra mình thế nào chưa?khéo lại về nước đó;
 4. Cho tôi làm nhân viên với; đang thất nghiệp, thiếu thốn quá. Đi làm hàng ngày tui bói cho anh ok!!!. Sắp được lấy vợ rồi, an tâm đi sếp.
 5. Bạn có công việc kiếm được nhiều tiền ghê nhỉ; thích thế
 6. tức là cuộc hôn nhân thứ 2 của bố hoặc mẹ; còn tại sao mình bảo là ngừoi yêu bây giờ là chồng tương lai vì cung thê của bạn cho biết là yêu lâu mới cưới; 23 tuổi sẽ lên xe hoa ;yêu từ năm ngoái đúng ko bạn?
 7. Năm nay đã có ý định đi du học; năm sau có đi thì lại về thôi
 8. Hỏi ít thôi bạn, chung chung mà một mớ thế thì ai có tg mà xem cho bạn. Lại còn "..." nữa Năm nay công việc thế nào? có đựoc đề bạt hay có sự thay đổi gì? nhà có ae trai
 9. Bạn sinh giờ Mão
 10. Đương số xinh ghê Bố mẹ bạn có người có duyên chắp nối? đã có người yêu, nên không phải tả hình dáng chồng nữa
 11. Năm sau có thể và 1- 2 năm nữa có thể sinh, nhưng bây giờ bạn thử đi kiểm tra cái bộ máy sinh sản cuả mình trước đi đã , xem có vấn đề gì ko/
 12. thế năm nay 2 bạn đã đi qua cầu và gặp cơn gió rất to nào ko? sau bạn chắc là đi làm xa đấy, không gần nhà đâu
 13. bạn còn có cả chị hay em gái dị bào?
 14. năm sau 2 bạn lấy nhau đấy, và rất dễ có con sau khi cưới và ra thằng cu; từ nay đến cuối năm có lẽ sẽ xin được việc, có thể vào tháng 11, chắc bạn định xin làm vào nhà nước hả?
 15. Cháu sinh tháng 4/1982 (Nhâm tuất) Vợ chausinh : 5/1982 Con trai chausinh : 2005 (Ất dậu) Cháu thấy có câu: Vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, không biết sau này cháu có được như vậy không ạ? chứ bây giờ vẫn phải nằm "co" lắm ạ ...hic Chúng cháu nên sinh cháu thứ 2 vào năm nào? Xin chân thành cám ơn bác và các cô chú.
 16. Cháu cám ơn bác nhiều ạ; năm 2019 thì có lẽ lâu quá, cháu sợ lúc đó già mất rồi sinh con ra sức khỏe kém thì mệt lắm ạ; cháu dự định 2014, 2015 thì cháu sinh đứa thứ 2; nhưng có lẽ cháu sẽ cân nhắc lại; Dạ bác ơi, chắc sẽ có lúc nào đó cháu sẽ đến trung tâm mình tham quan (cháu làm cũng ở HN mình thôi), mà được sự giúp đỡ của các bác thì cháu mừng quá ạ, cháu chỉ sợ vô duyên mà không được gặp các bác thôi; Cháu năm vừa rồi mới chuyển đổi, bán nhà cũ mua nhà mới , nhà mới này hướng Đông - Bắc (60 độ ĐB, bàn thờ cháu bố trí hơi cao chút (2,7m tọa Tây Bắc hướng Đông Nam) vì nhà cháu còn gác xép cũng cao hơn 2m rồi ạ; cháu thấy cái hướng này có vẻ không hợp với cháu phải ko bác? Nhờ bác tư vấn giúp thêm cho cháu ạ( công việc, sức khỏe...) có làm sao ko ạ? ; ah! bác cho cháu hỏi thêm chút: cháu có một vết bớt hồng sau gáy ( ẩn trong tóc cũng to; và có cái cục nhô lên như cái mụn trên gáy (chính trục giữa) cháu thấy bảo là ngọc chẩm gì đó, và một nốt ruồi son ở giữa gò thái dương thì phải- chính giữa mu bàn tay trái, (nốt ruồi này xuất hiện sau khi lấy vợ , cũng mọc được mấy năm rồi đấy ạ, lúc đầu cháu tưởng là muỗi đốt nhưng mãi chả thấy nó lặn đi nên nghi là nốt ruồi); mấy cái đó có ảnh hưởng gì không hả bác? Chúc sức khỏe bác!
 17. -bạn có người yêu rồi đúng ko? Rất có thể năm sau bạn chống lầy đấy (yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi con đã qua cầu và gió ...nó cuốn áo con đi);- năm sau cũng xin được việc, rất có thể sẽ vào làm nhà nước;
 18. năm 2009 công việc ổn với bạn, tuy hao tiền tốn của nhưng có được chỗ đứng? hay tóm lại là thi đỗ công chức?
 19. Lá số giờ Mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chị lấy người chồng này là chồng thứ 2 ? người thứ nhất chị cưới khoảng năm 94- 95, và sống với người này được1-2 năm thì chia tay?
 20. tết năm nay tình cảm có tiến triển, ko biết có phải với anh này ko nữa; chú ý cẩn thận lại đi quá giới hạn sau tết; mà khéo vì vấn đề này mà có thể năm sau cưới cũng nên
 21. ntpt theo Bác Haithienha học Tử Vi tuy không học về xét ngũ hành khi luận giải lá số Tử Vi, nhưng cũng sẽ cố gắng có vài lời cho cái phân tích ngũ hành của bạn, mà bạn gọi đó là Sinh - Khắc - Tương - Hợp . Không biết chị ntpn bao nhiêu tuổi, xin phép xưng hô theo lối bạn bè nhé! Mình không may mắn lắm là nghiên cứu tử vi không được sự hướng dẫn, chỉ bảo như chị; nên cũng như kiểu anh học trò học lỏm mà thôi; Nên nhiều khi nêu ra vấn đề tranh luận ở topic cá nhân e không tiện; Mình không nói về vấn đề bạn này sinh giờ nào, dĩ nhiên với kn của bac hai thien ha thì nhìn lá số là bác luận được thôi; điều này không bàn đến; và có rất nhiều người trùng ls cũng thôi ko xét đến nữa ( Tử vi hiện nay vẫn chưa full option) Thật ra nêu như trên của mình kể ra cũng hơi khập khiễng bởi lại mang giờ sinh so với mệnh của cha (nhưng dẫu sao nó vẫn nằm trong cái gọi là ngũ hành Kim ->Thủy - > Mộc - > Hỏa -> Thổ); Mình có đọc tài liệu nào đó (hi hi chưa nhớ nổi) nhưng có nói về vấn đề ngũ hành: Bình thường thì Thổ --> Kim chẳng hạn, nhưng chưa chắc đã sinh mà lại khắc; có cái thì khắc nhưng lại sinh - cái này (Ặc! Thật giả lẫn lộn quá, khắc mà lại sinh sinh mà lại khắc, trong sinh có khắc, trong khắc lại có sinh..chả biết thế nào mà lần ) để từ từ tui tìm lại đã nhé xong pm lại cho chị sau; mình nghĩ ntpt cũng biết về cái này. (Không phải tui tự bốc phét đâu ) Còn khi xét lá số thì phải có cái gọi là: SInh - khắc - tương- hợp chứ ; không có nó thì cái lá số các sao an một màu hết à. Thôi có lẽ chúng ta dừng vấn đề này ở đây nhé chị, không bạn Miu Miu lại trách cho thì chết.....Rất vui được sự chỉ giáo của chị, hy vog được học hỏi chị nhiều hơn. good luck for you!
 22. thank chị ntpt; tuy nhiên tôi cũng hơi thắc mắc chút là: Sinh năm Dần - Hợi - Tỵ ; giờ Ngọ - Thân - Dậu - Hợi khắc cha từ lúc nhỏ tuổi. (theo chị cái này đúng hơn): SInh năm Dần - Hợi - Tỵ thì chả nhẽ Ngày nào đẻ đúng 4 giờ trên đều khắc cha hết à? Thử làm một phép tính: một năm 365 ngày x 4 giờ khắc cha= 1460 người khắc cha (mỗi ngày có một đứa bé sinh ra đúng 4 giờ trên)- con số này lớn quá vì một ngày cũng chỉ có 12 cung giờ thôi. 365*12 = 4380 người => tỷ lệ khắc cha trong năm này là 1460/4380 hay 4/12 = 33%??? Tôi thấy cũng không thuyết phục lắm; theo tôi thì nó còn liên quan đến ngũ hành ngày tháng năm sinh giữa cha và con nữa chứ.
 23. Theo cháu thì : Bạn này sinh : Năm: Mộc Tháng: Kim Ngày : Hỏa Giờ: Ngọ (Thổ) Giờ: Tỵ (Mộc) Chưa xét đến lá số thì: mệnh bạn này thuộc Mộc Cha: Hỏa Mẹ: Thủy Nên: xét theo mệnh và giờ sinh theo ngũ hành thì: Năm: Mộc -> Hỏa (bố) : ko khắc (sinh xuất) Giờ: Ngọ (Thổ) <- Hỏa (bố) : ko khắc (sinh nhập) Nếu theo giờ Ngọ thì bạn này ko khắc bố mà lại hợp bố là đằng khác Mẹ: Con (Mộc) <--Mẹ (Thủy) (sinh nhập) Giờ Thổ <--->Thủy Nên chung quy lại sinh giờ ngọ thì hợp bố hơn hợp mẹ Giờ Tỵ: Mộc hợp cả 2 hành mệnh cháu dùng theo cách xưa Thêm nữa: Bạn này tuổi Tỵ ; Cha tuổi Sửu ko nằm trong tứ hành xung Nên cũng chưa chắc bạn này giờ Ngọ là khắc cha. Mong bác chỉ giáo
 24. Mà cái giờ sinh của bạn có chuẩn không đấy?