• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiểu Phương

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  213
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Tiểu Phương last won the day on Tháng 1 21 2011

Tiểu Phương had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

36 Excellent

About Tiểu Phương

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.002 lượt xem hồ sơ
 1. Theo cách giải của đạo Phật thì có thể làm như sau: Trước khi liệm, dùng 6 lá Linh phù Lục tự Đại minh thần chú( OM MANNI PADME HUM ) có kích thước 31 x 10.5 cm viết theo chiều dọc từ trên xuống dán vào thành trong của quan tài tại đầu , chân , hai bên vai , hai bên hông. Những Linh phù này có tác dụng trấn tà khí của Linh hồn. Sau đó lưu ý là khi chôn thì đối với Vong Nam người nhà chuẩn bị 7 quả trứng vịt , Vong nữ 9 quả trứng vịt đã luộc chín , để trên nắp quan tài trên vùng bụng , dùng một cái niêu đất úp lên trứng , sau đó lấp đất. Cách này dùng để thu nốt những Tà khí còn sót lại. Lưu ý Linh phù được viết trên giấy vàng chữ đỏ. Mọi người có thể nhìn câu thần chú này ở chữ ký của Tiểu Phương, cũng chính là câu thần chú mà năm xưa Phật tổ Như Lai đã nhốt Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn vậy. Một số sư thầy cho rằng do những người này nghiệp nặng và có liên quan đến nhau nên mới bị trùng tang. Và có thể bớt nghiệp bằng cách nhờ chư tăng tụng kinh Địa Tạng cho mới được. Nghĩa là công lực mình không đủ thì nhờ công lực của những vị tu tập lâu năm, đạo hạnh lớn để giảm nghiệp cho họ vậy Ngoài ra nhân mùa Vu Lan, xá tội vong nhân, người nhà có thể đem tài vật lên chùa có chư tăng nhập hạ, cúng dường chư tăng, không cầu xin gì cả. Như vậy, ông bà, tổ tiên sẽ được sớm siêu thoát. Đó là những gì Tiểu Phương lượm lặt được khi tìm hiểu sơ sơ về trùng tang liên táng. Cũng mong các anh chị đóng góp thêm để mọi người cùng được mở rộng kiến văn. Thân mến Tiểu Phương
 2. Cô bạn Tiểu Phương có nói thêm về khi gửi trùng lên Chùa Hàm Long thì có một số điều phải lưu ý: 1. Trong vòng 3 năm không cúng giỗ, không hương khói, không gọi về, không tới thăm: Như vậy mơi nhốt được cả vong và trùng, nếu mình làm giỗ hay thắp hương gọi thì trùng sẽ theo vong bay về và tiếp tục gây tang trong gia đình. 2. Người đưa trùng lên chùa phải là người ngoại tộc thì tốt hơn, khi ấy, tới nơi trùng muốn quay về cũng không biêt theo ai về nữa. Ngoài ra, cô ấy còn chia sẻ thêm là ở Hà Nội, có 2 ngôi chùa các sư thầy có thể hóa giải trùng tang là chùa Quán Sứ và chùa Phúc Khánh, nhưng chỉ là trùng nhẹ thôi. Trùng nặng thì bắt buộc phải đưa lên Hàm Long. Hai ngôi chùa này cũng chỉ hóa giải chứ không nhốt trùng. Vài lời chia sẻ Thân mến Tiểu Phương
 3. Thông tin của A.T.N thật đáng quý. Thật tình cờ, sáng nay Tiểu Phương ngồi cùng 1 ng bạn bên ngoại cảm, cô ấy cũng nói chuyện về Trùng tang. Tiểu Phương lội vào google thì tìm được đường link cũ cũng của diễn đàn ta nói về trùng tang như sau: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/4022-trung-tang-lien-tang-va-cach-hoa-giai/ Rất mong nhận được các kiến giải từ các anh chị. P/S gửi Ban quản trị: Nếu Ban quản trị ghép 2 topic này vào nhau được thì tốt quá, để mọi người có thêm thông tin nghiên cứu, tìm hiểu và theo được mạch từ đầu tới cuối ko bị tản mát. Thân mến Tiểu Phương
 4. Trung tâm tổ chức được một Hội thảo thật tốt. Chúc mừng chú Thiên Sứ, anh Thế Trung và mọi người. Tiểu Phương biết muộn quá, tiếc là không thể góp thêm chút công sức giúp mọi người. TP
 5. Trường hợp 3: Suyễn và Tắc nghẽn phổi (COPD) Bệnh nhân nam 61 tuổi bị mệt mỏi thường xuyên nhất là lúc vận động. Ông không đi được ½ miles mà không bị khó thở và đau thắt lồng ngực. Ông hút thuốc lá rất nhiều trong vòng hơn 30 năm. Ông dùng thuốc lá trước đây 2 năm sau khi bị chuẩn đoán mắc bệnh suyễn. Bệnh nhân bị khó thể, khò khè và phải dùng thuốc bơm giản nở phế quản 4-6 lần/ngày cùng theophylline. Bệnh nhân còn bị huyết áp cao hơn 170/95 ( lúc khám là 175/98). Các cơn đột viêm khớp do gout vẫn tái phát mặc dù bệnh nhân đã dùng Allopurinol, thuốc điều trị viêm khớp do gout lại lam các biểu hiện suyễn và khó thở nặng lên rất nhiều. Điều trị: Chúng tôi đã dùng Phytocort: 4 viên, 3 lần/ngày; Magnesium Citrate: 400mg, 2 lần/ ngày; Russian Choice GI: 3 viên, 2 lần/ngày và Gout- well: 4 viên, 2 lần/ ngày. Sau 5 ngày dùng thuốc thiên nhiên, bệnh nhân cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Sau 10 ngày, ông đã không cần dùng thuốc bơm và theophyline. Huyết áp của bệnh nhân cũng giảm còn 145/87 ở lần khám lại sau 2 tuần. Sau 3 tháng điều trị, bệnh nhân nhận thấy sự tiến bộ 100% về sức khoẻ, năng lượng và triệu chứng bệnh tật, huyết áp của ông còn 140/80. Ông không phải dùng thuốc điều trị Gout, suyễn, tắc nghẽn phổi nữa. Trắc nghiệm phổi tại bệnh viêm sau 6 tháng điều trị bằng thuốc thiên nhiên cho thấy: Chỉ số dung tích phổi tăng 19%, khả năng thở tối đa tăng 11% và khoang chết trong phế quản giảm đi 14%, khả năng hấp thụ dưỡng khí tăng 35%. Kết luận là có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian điều trị. Bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng Phytocort 4 viên, 2 lần/ngày và các thuốc thiên nhiên khác sau 6 tháng, ông tiếp tục sống khoẻ mạnh và không bị các triệu chứng đáng kể của suyễn, nghẽn phổi, huyết áp cao và gout. Thân mến Tiểu Phương
 6. Trường hợp 2: Hen suyễn và dị ứng Một em trai 13 tuổi đã bị các triệu chứng của bệnh suyễn từ lúc 2-3 tháng tuổi. Ngoài ra, em còn bị viêm da (eczema) từ lúc 3 tháng tuỏi đến 5 tuổi. Từ năm 6 tuổi, em bị dị ứng phấn hoa, bụi cỏ, lông mèo và chó. Bệnh nhân đã nhiều lần phải điều trị cấp cứu vì cơn suyễn nặng, đe doạ đến tính mạng. Các triệu chứng dị ứng có quanh năm cùng với các đợt viêm xoang phải dùng kháng sinh. Chất lượng cuộc sống và khả năng hoạt động, sinh hoạt của em bị giảm nhiều do bệnh. Các thuốc đã được dùng là: Azmacort, 4 lần/ ngày, mỗi lần 4 liều bơm; Ventolin 2 lần, mỗi lần 2 liều; Intal, 2 liều sau 4 giờ đồng hồ; Beconase, 4 liều/ngày. Bệnh nhân còn phải điều trị 1 năm trước đó bằng Predisolone và bị rất nhiều hiệu quả phụ. Điều trị: Chúng tôi đã dùng: Phytocort 3 viên, 3 lần/ngày, Magnesium citrate 200 mg, 2 lần/ ngày, Aller- well 3 viên, 2 lần/ ngày. Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân đã giảm được liều thuốc bơm xuống còn 14 lần (trước đó là 40 lần/ ngày). Trong lần khám lại sau 2 tuần, bệnh nhân chỉ còn dùng tổng cộng có 4 lần thuốc bơm/ ngày. Các triệu chứng suyễn và allergies đã giảm hơn 80%. Sau 3 tháng điều trị, chất lượng cuộc sống cũng như triệu chứng của bệnh nhân tiếp tục tiến bộ . Em đã có thể chơi bóng với bố và bạn bè. Em trải qua mùa phấn hoa rất nhẹ nhàng, với những triệu chứng dị ứng nhẹ và không bị viêm xoang nữa. Em cũng không còn bị phản ứng phụ dữ dội với chó, mèo mỗi khi tiếp xúc tình cờ với chúng nữa.
 7. Trưòng hợp 1: Hen suyễn và nhiễm trùng Một phụ nữ 62 tuổi bị suyễn từ lúc nhỏ. Bệnh nhân này nhớ lại khi là một đứa trẻ, bà vẫn bị tắc thở , khó thở và thường không làm được việc nặng, chạy nhảy… Bệnh nhân không bị dị ứng, nhưng hay mắc phải các bệnh nhiễm trùng như viêm xoang, viêm phế quản, viêm thanh quản …Từ tháng 9/2001 bệnh nhân được chuẩn đoán là bị hen suyễn. Bà phải dùng rất nhiều đợt thuốc kháng sinh và nhiều lần đã phải dùng Prednisolone để chữa bệnh với liều 25-30 mg ngày. Bệnh nhân thương xuyên phải dùng các loại thuốc trị suyễn và viêm xoang khác như: Nasocort, Proventil, Vormax… Do bị phụ và tăng huyết áp vì Prednisolone, bệnh nhân phải dùng thêm thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp. Mặc dù được dùng nhiều loại thuốc men nhưng bệnh nhân chỉ đỡ được một chút. Bà bị nghẹt thở cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi, mất ngủ, sụt sịt và ban đêm bà phải dạy bơm thuốc nhiều lần vì cơn suyễn. Bệnh nhân bị tăng cân 30 pound. Bà còn bị loét bao tử, nhức đầu, giảm chức năng tuyến giáp tràng và rối loạn đường huyết. Điều trị: Chúng tôi đã cho bệnh nhân dùng Phytocan 5 viên, 3 lần/ngày, cùng với 200 mg Magnesium 3 lần/ ngày và Russian choice GI 4 viên, 2 lần/ ngày. Bệnh nhân đã có sự tiến bộ rõ ràng chỉ sau 12 tiếng dùng các thuốc thiên nhiên. Đêm đầu tiên, bà ngủ thẳng giấc, không bị lên cơn suyễn và không phải dùng thuốc bơm. Bệnh nhân giảm dần các thuốc điều trị và đến ngày thứ 10 đã không phải dùng thuốc điều trị suyễn cũng như các thuốc kháng sinh. Bệnh nhân giảm liều Phytocan xuống còn 3 viên, 3 lần/ ngày sau 3 tháng, và 2 viên, 3 lần/ ngày sau 9 tháng. Bà tiếp tục dùng magnesium và Russian choice GI. Trong 24 tháng điều trị, bệnh nhân hầu như không có biểu hiện suyễn, không bị nhiễm trùng và cảm cúm nhiều, huyết áp và đường huyết của bà trở lại bình thường. Bà cũng giảm được 40 pounds so với lúc trước khi được điều trị bằng thuốc thiên nhiên và luôn cảm thấy mình khoẻ mạnh, không bệnh tật.
 8. Lâu rồi Tiểu Phương không vào diễn đàn. Nay tình cờ tìm được tài liệu về sản phẩm hô hấp của BS Ba nên đưa lên cho mọi người tham khảo. Đây là bài viết của một GS ng Mỹ, dịch sang tiếng Việt, bài viết có nói về các trường hợp điẻn hình đại diện cho từng loại bệnh hô hấp mà ông đã sử dụng thuốc BS Ba điều trị và kết quả rất mỹ mãn. Thuốc có tên gọi là Phytocort. Trong các giới thiệu trước đó, Tiểu Phương có mang máng đọc ở đâu đó thì các huynh đã nói Phytocort chính là Panax Co. Xin giới thiệu tới mọi người bài viết này: KINH NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ SỬ DỤNG PHYTOCORT CHO BỆNH NHÂN HEN SUYỄN, TẮC NGHẼN PHỔI (COPD) VÀ DỊ ỨNG Greame Shaw MD Tôi là bác sỹ Graeme Shaw, chuyên ngành nội khoa và hồi sức cấp cứu. Với hơn 25 năm kinh nghiệm điều trị kết hợp y học hiện dại và dược thảo, tôi rất hạnh phúc được tham gia vào nghiên cứu và ứng dụng dược thảo Phytocort. Có tới gần 85% bệnh nhân hen suyễn của tôi không đạt được kết quả mong muốn về chất lượng cuộc sóng, hết triệu chứng hoặc không phải đi khám, cấp cứu … mặc dù đã được dùng các thuốc điều trị đặc hiệu thường xuyên. Từ năm 1998, chúng tôi đã ứng dụng công thức dược thảo hoàn toàn lành tính: Phytocort để điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị các bệnh suyễn vừa và nặng. Kết quả rất khả quan trên 90% trường hợp được ứng dụng. Sau đây, tôi tổng quát một số trường hợp bệnh nhân bị suyễn nặng với sự hành hạ thường xuyên của cơn suyễn cũng như các hậu quả phụ của thuốc điều trị.
 9. Nếu nhà bạn muốn có em bé, Tiểu Phương thấy nên uống sớm, càng uống được lâu càng có lợi. Không thì cũng nên đảm bảo dùng Aginiba và L anpha được ít nhất 3 tháng. Còn khi dùng từ 6 tháng trở lên, bạn sẽ thấy tốt rất nhiều đó. Riêng với vấn đề này, Tiểu Phương đã có sự trải nghiệm từ bạn bè mình, và rất tín nhiệm. Mọi người phản hồi đều rất khả quan, gần như dùng sau 10 ngày thấy sinh lý ổn định rõ rệt. Diễn đàn mình có một số người đã dùng và phản hồi rất tích cực rồi đó, như Chích Bông viết kìa. Sau khi mang bé, chồng bạn vẫn nên duy trì Aginiba nhưng liều thấp hơn nhé, chỉ cần 2v/ngày thôi, để giữ gìn phong độ. Còn bạn vẫn nên dùng L anpha nhé, để con cái khỏe mạnh, sinh ra nhẹ nhàng và ít đau ốm hơn. Chúc bạn mau có bé. Thân mến Tiểu Phương
 10. A Thế Anh nói rất phải. Mẹ bé nên uống Colosol 6v chia 2 rồi cho bé bú, như vậy bé đỡ phải uống thuốc nhiều và cũng dễ dàng hơn cho bé.
 11. Bé này hệ tiêu hóa quá yếu có lẽ do còn bé mà đã dùng kháng sinh rồi, thương bé quá. Hay ngoài Colosol, mẹ bé cho con dùng thêm Delta Immune đi. Tiểu Phương từng đọc 1 tập tài liệu về Delta Immune của BS Ba, có rất nhiều công hiệu - đặc biệt với hệ tiêu hóa và miễn dịch. Bởi vậy công thức Kidmune nổi tiếng giành cho trẻ em có thành phần chủ yếu là Delta Immune là thế Tiểu Phương nghĩ là từ giờ, mẹ bé nên thật thận trọng khi dùng tây y và kháng sinh cho bé, tránh trường hợp suốt ngày ôm con tới viện và phải nghĩ cho tương lai của con 20 năm nữa. Khi bé viêm phổi, hãy dùng Panax Co, hạn chế tối đa tân dược có thể được. Ngoài ra bé bị dị tật ở tim như thế, mẹ bé cho bé uống thêm Ezysol ngày 1v thường xuyên đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thân mến Tiểu Phương
 12. Tiểu Phương thấy, khi các bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, bị viêm dạ dày do virut, các bác sỹ hay kê 1 toa đặc biệt. Chỉ có điều, toa thuốc này thường hay dẫn tới tác dụng phụ. VD như là ảnh hưởng tới thận, tới khớp là rõ ràng nhất. Bởi vậy, bạn phải thật thận trọng trước khi sử dụng, tránh trường hợp dạ dày không khỏi được, lại yếu thận hay đau xương thì cũng rất mệt mỏi. Hơn nữa, thân là phụ nữ, vốn thận cũng đã dễ tổn thương, xương cũng không tốt như nam giới, bởi vậy càng nên biết chăm chút cho mình. Hạn chế tối đa dùng kháng sinh nhé, chỉ e là sau này hối lại cũng không kịp. Bạn mô tả sơ sơ như thế, nhưng không hiểu đã bắt đầu có dấu hiệu thận yếu hay là run tay chân, xương đau mỏi chưa? Nếu đã thấy những dấu hiệu đó thì nên điện anh Thế Anh tư vấn và lấy thuốc kịp thời. Phụ nữ có rất nhiều thiệt thòi, bản thân việc sinh nở cũng làm yếu đi rất nhiều - đặc biệt là thận và xươg khớp. Nên m hãy chăm sóc m từ khi còn chưa muộn Thân mến Tiểu Phương Có lẽ máu huyết không lưu thông khiến suy giãn tĩnh mạch, bạn thử dùng thuốc như sau xem sao nhé: 1. Ezysol: 4v chia 2 2. Vido 4v chia 2 3. Artemune: 4v chia 2 4. Bột quế Dùng liên tục 3 tháng rồi xem các triệu chứng còn lại như thế nào. Nhưng chắc chắn cũng thuyên giảm được kha khá rồi.
 13. Vấn đề của bạn, Tiểu Phương nghĩ bạn nên dùng Colosol 6v chia 2 trong 6 tháng liên tục, sau đó thì uống 4v chia 2 và sau 1 năm có thể 2v chia 2. Tiểu Phương hoàn toàn đồng ý với anh Hạt Gạo Làng, phác đồ của bạn nên là: 1. Colosol 6v chia 2 2. CoQ10 4v chia 2 3. L anpha 6v chia 2. Tuy nhiên, theo Tiểu Phương, bạn dùng Colosol 1 tháng trước, để tăng cường hệ tiêu hóa, giúp khả năng hấp thụ thức ăn tốt hơn, hệ miễn dịch cũng vì thế mà tăng theo. Sau một tháng dùng Colosol, các chất độc trong cơ thể được đẩy ra rồi, môi trường cơ thể được điều hòa như tự nhiên thì thêm 2 thuốc kia cũng chưa muộn. Như vậy, sẽ đảm bảo được 2 mục đích: thứ nhất là theo như gì bạn muốn, và tiếp nữa là sẽ tiết kiệm cho tháng đầu không nhất thiết dùng cả 3. Đúng thế, với n hững người béo tốt hồng hào mà tự dưng gầy yếu, da xanh thì có khả năng nhiễm giun, còn thể trạng bạn như thế thì vấn đề phải triệt tận gốc chính là phục hồi hệ tiêu hóa. BS Ba nổi tiếng chữa hen suyễn và chữa xoang trước khi chữa ung thư và các bệnh nan y khác. Điều tình cờ đầu tiên dẫn tới ngã rẽ chữa ung thư chính là BS điều trị triệu chứng cho 1 bệnh nhân K phổi ở Nga. Nghĩa là giúp họ cải thiện hệ hô hấp - là nguyên nhân dẫn tới hen suyễn và xoang. Về vấn đề này, phác đồ Thanh Tước và tranlong07 đưa ra rất sát với những gì BS Ba và các cộng sự đã điều trị, có lẽ 2 bạn cũng đọc và nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên, diễn đàn ta có anh Thế Anh tham gia, TP nghĩ bạn nên gọi điện nhờ Thế Anh tư vấn, hoặc chat với anh ấy. Vì theo Tiểu Phương được biết, thuốc xoang của BS Ba còn phải pha xịt và đã rất hiệu quả. Ngoài thuốc uống Pumasol, Pharysol, Tomonal, Phytosaponin thì hỏi thêm để biết cách pha thuốc nhé. Nếu bạn đã đọc topic này thì cũng biết là, thuốc BS Ba không sẵn lắm, ngay cả với bệnh nhân còn phải chờ đợi Hơn nữa, ở viện điều trị, theo comment của mọi người thì tập trung vào thuốc chữa ung thư là nhiều, các bệnh thông thường thì không phải thuốc nào cũng có. Nên theo Tiểu Phương, bạn hãy nhờ mọi người cho số mà vẫn gọi để tư vấn và đặt thuốc đặt thì tốt hơn, tránh tình trạng tới nơi không có sẽ mất công, và ngoài ra sẽ được tư vấn rõ ràng thêm những gì bạn muốn nữa. Nếu ai có contact này thì giúp TP cung cấp nhé Yên tâm là những người theo BS Ba đều rất có tâm, hướng thiện và mục đích lớn nhất là làm thế nào để bệnh nhân khỏi bệnh với chi phí thấp nhất bạn à, không như những nơi khác chỉ quan tâm có nhiều bệnh nhân và có bán được nhiều thuốc và lợi nhuận ra sao thôi. Gieo duyên lành sẽ gặp thiện mà. Điều này anh Hạt Gạo Làng và mọi người ở đây đều hiểu và theo tôn chỉ đó. Thế nên có băn khoăn gì, đừng ngại sẻ chia nhé. Và cũng mong bạn nối tiếp các anh chị em trong gia đình lyhoc, sau này lại tiếp tục gieo duyên lành. Có thể chia sẻ một phác đồ chữa bệnh tốt, có thể chia sẻ về một căn bệnh mới, có thể chia sẻ cách cho con ăn, cách dạy con học, .... Rất rất nhiều điều ta có thể làm để gieo duyên lành. Mong bạn luôn xinh đẹp, an lành. Thân mến Tiểu Phương
 14. Khi bị nhẹ ho hen, cảm cúm, ... đúng là thông thường các dược sỹ hiệu thuốc bán theo liều. Và đó chính là điểm siêu lơij nhuận của họ. Thuốc hết date, thuốc kháng sinh nặng giá vài trăm đồng, ... họ trộn vào nhau và đem bán theo lường, nó vô giá. Điều nguy hại ở đây chính là những thuốc quá hạn sử dụng không thể bán vỉ, bán hộp - bơi người tiêu dùng sẽ nhìn rõ Hạn sử dụng dập nổi trên đó - thì các nhà thuốc sẽ bóc ra và bán theo liều. Tiểu Phương có lời khuyên chân thành là nếu có dùng thuốc Tây, mọi người không nên mua theo liều nhà thuốc tự đóng, hãy mua đúng vỉ, hộp nguyên vẹn. Ngoài ra, những thuốc đặc trị Tây y đều rất đắt, giá vài trăm K sd chỉ được vài liều là hết. Đặc biệt với các bệnh nhân suy thận, tiểu đường, tim mạch, ... thì thuốc đặc trị càng đắt mà hiệu quả không cao. Lại kéo theo rất nhiều hậu quả phụ. Phải nói là quá đắt. Không trị được hết bệnh, tốn tiền, lại chuốc thêm bao nhiêu bệnh khác vào người. Tiểu Phương cũng ủng hộ moi người sử dụng thuốc của BS Ba để phòng bệnh từ khi còn chưa xảy ra. Thân mến Tiểu Phương