• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lykai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Lykai

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Âyz a. Các cao nhơn. Hảo thủ zềi tướng pháp đâu hết dồi a.Trùm kiên có cái tương tam bạch nhỡn mà chưa ai chỉ ra.Tài như tiên sinh Tăng minh phụng cùng vào xú vận mà tổn mạng.Âyz a. Đại gia dâu đã là sung sương.Buồn nào hôn đêm nay. Buồn nào như đem nay. Khi ngoài kia bão tố đầy trời. Nhất mệnh - Nhị vận - Tam phong thuỷ - Tú tích âm đức - ngũ độc thiện thư - Lục khảo Danh - Thất kiểm Tướng - Bát kính thần - Cửu giao quí nhơn . Thập dưỡng sanh, tri túc. Hảo lớ hảo lớ.
 2. Mấy cái nị coi cái tướng của cái ông trùm a kiên hầy a.Chuyện qua dồi có nói cái gì cũng vậy a.Mấy cái nị có cái tài thử coi cho cái mạng của ổng cái vận tiếp theo ló xảy tiếp ra như thế nào a.Cái chuyện nay nó đi đến đâu a.Có cái thằng nào chơi cái thằng nào không a.Cái vận nầy cửa việt nam va trung hoa khôn cũng chết a dại cũng chết a. Biết thì Nhất mệnh - Nhị vận - Tam phong thuỷ - Tú tích đức - ngũ độc thư - Lục Danh - Thất Tướng - Pát kính thần - Cửu giao quí nhơn . Biét thì cũng sống mà chuua biét thì cũng sống a . Chỉ là. Sống như thế nào thôi a. Đời là vạn lệ sầuBiết tìm vui chốn nào. Hệ hệ
 3. Ầyzà. Nói cái chuyện nầy thì là cái sự đã rồi.Các cái nị cho ngộ là nói vuốt đuôi chuột. Chứ cái tướng pháp nó trúng lắm a. Cái nị Lã Tú Cường nầy, có cái tướng không bền về con đường hoạn lộ à. Tin từ VTC News hôm 26/8/2011 lúc 16 cái giờ 45 à: : Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố từ chức 26/08/2011 16:45 (VTC News) - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa tuyên bố từ chức đúng như cam kết, sau khi 3 dự luật quan trọng được Quốc hội nước này thông qua. Chinanews dẫn nguồn tin từ Nhật Bản hôm nay (26/8) cho biết, tại hội nghị toàn thể của Đảng Dân chủ cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản đã tuyên bố từ chức. Nguồn tin nêu rõ, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa tuyên bố từ chức sau khi nhậm chức từ hồi tháng 5 năm ngoái, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh 13% vì năng lực cũng như kinh nghiệm quản lý, cách giải quyết một số vấn đề quốc gia như thảm họa kép hồi tháng 3 vừa qua khiến dư luận trong nước quá thất vọng. Thủ tướng Naoto Kan là Thủ tướng hiếm thấy của Nhật Bản trong nhiều năm qua, trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông không có bất kỳ chuyến thăm chính thức Mỹ hay Trung Quốc nào. Ngày 29/8, đảng Dân chủ Nhật Bản sẽ tổ chức đại hội đảng viên, bỏ phiều bầu Chủ tịch mới, đồng thời sẽ để Chủ tịch mới của đảng này tham gia tranh cử chức Thủ tướng Nhật vào ngày 30/8. Ông Naoto Kan đã từ chức theo đúng cam kết, đó là sau khi 3 dự luật quan trọng được Quốc hội nước này thông qua. ==================== Dó là do cái nị nầy không có cái tường quyền à. Cái gò má của cái nị xẹp lép. Cái mũi có thẳng những không cái cái cứng oai phong nên cái nị nầy tính không có cương quyết a. Là tính cái người mềm mại, nhu nhuyễn. Làm tướng thì không chỉ hiền lành như vậy được phải có cái cương hùng chớ. Cái nị nầy thuộc hàng giàu có, tài sản là do trong sạch mà làm ra, cái nị có cái tính khiêm nhường nên piết ẩm mình không khoa trương. Cái nị nầy nên theo con đường làm giáo sư hay nghiêm cứu kinh tế ngân hàng tầm chuyên gia cao cấp để quân sư thôi. Làm tướng thì không có nên mà vì không có cái tính quyết liệt mà. Cái nị nầy lên làm tướng là do cái tướng hạ đình thôi, nên không có bền mà. Cái nút ruồi trên là phá cách quan lộ. Ngộ nói vậy là để các cái nị chiêm nghiệm cho các trường hợp khá mà. không có nói vuốt cái đuôi đâu.
 4. Hảo ! hảo lớ. Nị còn nhỏ quá !!! ẦyZà Không phải đối tượng đổi cái học thuật của Ngộ. Chỉ được cách :wub: :lol: Khẹc khẹc
 5. Nỉ hảo ma ! Các nị có ai piết ở Sài gòn Lục Tỉnh những tiên sinh nào coi Pói Diệc hay Tử Bình thần sầu không zậy. Ngộ đang liên hệ cho hội Diệc Hương Cảng và Đài Loan qua giao lưu . Ở sai gon lục tỉnh có nhiều hảo thủ lắm a. Ngộ chỉ piết coi tướng thôi a. Pói diệc ngộ không ham nên ngộ không có piết . Cám ơn a.
 6. 2. Nốt ruồi giữa trán: Đây là người gặp nhiều may mắn Nốt ruồi khắc chồng trong cuộc sống; trưởng thành sớm. Đó cũng là cái bài của nị mà. Ngộ không có thêm thắt chi a. Hai cái chú thích nầy vậy là trái ý nhau dồi. Coi tướng pháp phải tầm đọc sách cổ nhân a. Còn ba cái sách páo đăng chơi tùm lum bậy bạ chết à.
 7. Không có đúng dồi. Cái nầy nị có cho nó zui thôi. không phải kỹ tướng. Mấy cái bà cái cô từng có nghe và vén bụng vạch mông giơ nách lên mà tìm mấy cái nút nầy cho trúng gió. Nút ruồi ngoài việc thuộc bộ vị còn là màu sắc, kích thước còn là có lông hay không ... 10. Dưới cái nút này 2 tấc có nốt ruồi: Là người đáng yêu mặc dù năng lực sáng tạo không cao. He he
 8. Hê hê. Cái nị nầy nói có hay mà chưa có cái đúng a. Ầy zà, cái lông cái tóc cũng là cái tướng mà. Nó là cái tướng nhưng cũng là lông lá thôi, râu ria thôi nhưng cũng có cái lý của nó. Cái hình tướng con người có cái xương cốt là cái khung cái đồi núi, thịt da là đất cát bề mặt, lông lá râu ria nút ruồi ... là cỏ hoa. Thần thái cốt cách thanh âm là cái khí chất tiền tàng là cái thần tướng Nói về cỏ hoa thì cái con đàn bà quan trọng là xem cái tướng tóc, tướng da . cái tướng lông phải coi ở giữa hai cái chân của nó mà. Không có bậy đâu, cổ nhân có câu : Âm hộ vô mao bần cùng chi tướng hay Tân Liêm tiên sinh có câu lục bát : Khổng đạo vô mao bằng nay - bần cùng chi tướng tháng ngày tân toan. còn tục dân lưu truyền : ..ồn không có lông của đổ xuống sông, đó thôi. Cái tóc cái lông là cái dư của khí huyết đó mà. Cái con đàn bà mà cái tóc mướt dài óng đẹp, cái lông phún phún mềm mại là có cái huyết tốt, âm chất dồi dào cũng là cái qúy tướng, âm qúy mạnh trợ dương mà vượng phu ích tử. Còn cái tóc cái lông mà lào khào thô cứng màu đỏ quạch là cái chất huyết xấu, lại thêm phần da thịt khô lại thô thì do kém phần âm. sinh đẻ tất có cái khó khăn nầy a. Vậy a phải coi xem cái lông nó mềm hay thô. Cái đứa con gái nào lông chân lông tay như tơ dài dài nhỏ mà mềm mại thì có cái dâm chất, thích đa tình háo dục do dâm thủy nhiều. Cái thằng đàn ông làm chông phải chìu chuộng nó mà khô cái xương cái cốt thội. Còn cái lông nó thô như lông thằng đàn ông thì có khí chất nam nhi mà tây y gọi là hoc môn nam nhiều, có đứa còn mọc râu ria nữa đấy. Nó chỉ cường cái tính nết thôi, là loại bướng bỉnh đấy. Không đến nỗi khắc chế hại phu phá tử đâu. Cái nị mà lấy nó rồi thì nó đâu có có lận đận về đường chồng như cái nị nói. Về cái đường tử tức thì còn phụ thuộc vào nhiều cái tướng khác.Cái lông là cái râu ria thôi, nhưng nó có cái lý của nó a. Nhưng nên khuyên nó dùng nhiều các thứ âm chất như tào phớ, đậu hũ đậu nành này, uống các thứ bổ khí huyết bổ âm vào cho nó tốt cái máu, ít dùng các thứ cay nóng bổ dương, nên thường thực chay , chịu làm những cái việc tạo âm đức âm như nuôi dưỡng cô nhi, giúp già lão cô quạnh, bố thí các thứ thức ăn, nước uống hay cho máu người gặp nạn. Lễ Phật bà Quan Âm Tống Tử và Địa Tạng Vương. Có gia thất rồi muốn cầu con thì phải đi đứng ý tứ, nói năng giữ gìn, chọn ngày chẵn mà quan hệ phu thê , hành sự về đêm không dùng buổi ngày. tránh các ngày sóc vọng, vía kỵ thời tiết bất thường.... Nói vậy để cái nị đừng có ưu tư, chỉ có cái là cái chân con đàn bà mà mềm mại láng mịn như cây chả lụa vuốt rờ thì cái nị thấy khoái thủ, còn đang xoa vuốt mà gặp phải phải mấy cái lông chèo queo thì nhột cái tay mà mất hứng thì phải chịu vậy thôi. Ầy zà. Ngộ thấy nói ba cái chuyện nầy thiệt là phức tạp phức tạp.Tại sao cái tóc nó xuôn mà cái lông nó xoăn tít quăm queo vậy nị ? Hè hè.
 9. SINH NHÂN TƯỚNG Ngược với cái tướng Sát Nhân là cái tướng Sinh Nhân. Thế nào là Sinh Nhân. Theo cổ truyền xưa này thì chỉ có ở những Nữ Nhân mới có cái tướng nầy. Tuy nhiên, thời nay do phát triển của Y Khoa học, Nam Nhân cũng có thể có cái tướng nầy, kể thì thấy hôi kỳ dị như " Khi Đờn Ông có bầu " He hé. Cũng do ô nhiễm, khiên nhiều nữ muống mang cái tướng nầy mà mãi không có được, phải đi cấy cắm tùm lum. Cái tường nầy rất dễ nhận ra : Đó là người nữ bụng phệ ra không phải do bia, không phải do xơ gan cổ trướng, không phải do giun sán mà do ..... con nòng nọc. He hé Cổ nhân truyền rằng : Tướng cái bụng đàn bà mang bầu mà tròn nhọn hướng lên đó sinh con trai, mà phẹt xệ hướng xuống đó sinh con gái. Kể cũng trúng : Đó là đờn ông phải dài và nhọn - Đờn bà cần to và bẹt. Tướng sinh con trai đích thị ! he hé Buớm Bự thế ! Tướng sinh con gái - Hi hí. Còn nữa thấy bụng lệch qua trái sinh con trai, lệch qua phải sinh gái Cũng có cách dạy rằng : Để người đờn bà có bầu đang đi, bất thần gọi tên cho quay lại. Nếu quay đầu qua trái mà ngoảnh lại thì sẽ sinh trai; quay qua phải và ngoảnh lại đó sinh gái. Cũng cách trái - phài nầy người ta còn để ý nhìn cách khởi bước chân khi đi rakhỏi cửa, bướ xuống giường..... theo phương cách : Nam tả - Nữ hữu. Sách Phật cũng truyền rằng Đức Thích Ca Mầu Ni cũng theo cách tả hữu nầy mà xét con voi cái mang bầu qua dấu chân nặng nhẹ, sẽ sinh ra voi con là đực chay cái.
 10. Sát nhân tướng Cận cảnh Lê Văn Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình. Ảnh: Thanh Lưu (PLTPHCM) Cái thằng nì giết một phát 4 cái mạng người không ghê cái tay. Nó có cái tương mày xếch lưỡi mác là đứa liềui lĩnh à. Cộng với cái mắt nó là thuộc loại giang hồ rồi. Cái tướng sát nhân. Tướng học có nói : Những thằng nào có cái quai hàm bạnh ra, người tứng sau lưng mà ngó thấy cái quai hàm nó chìa ra là tướng sát cái nhân à. Còn người không thể ngó thấy cái qai hàm nó chành ra là số đông là người thường. Kinh hãi kinh hãi . Giết 1 phát mà 4 cái người phải bỏ mạng.
 11. Người Jing (Kinh) trên đất Trung Hoa, 500 năm lưu lạc vẫn tự hào hai tiếng Việt Nam Trong vùng Tam Đảo thuộc tỉnh Quảng Tây, bên Tàu có ba làng người Việt, gọi là Jing (Kinh). Tài liệu tại địa phương cho biết họ đã rời Việt Nam và định cự tại đây khoảng 500 năm. Tuy nhiên, đồng bào Việt vẫn giữ gần như hầu hết các nét đặc thù của dân tộc Việt mặc dù áp lực đồng hóa thường trực của văn hóa Trung Hoa. Bác sĩ Lê Văn Lân đã đi thăm tận nơi 3 làng Việt bên Tầu vẫn được sống như tự trị ở vùng duyên hải Quảng Tây. Tên ba làng đó là Ô Vĩ, Vu Đầu, Sơn Tâm, thuộc huyện Giang Bình, quen gọi là Kinh Tộc tam đảo. Dân trong ba làng vẫn giữ tiếng nói, kiểu ăn mặc, phong tục Việt, vẫn ăn tết, hát dân ca cổ truyền, dùng đàn bầu, đàn nhị, sáo, trống, cồng. Đồ ăn của họ thì cơm vẫn là chính, dùng nước mắm, lại có xôi chè, bánh tráng nướng, bún riêu, bún ốc. Họ vẫn dùng chữ nôm, và dĩ nhiên cũng nói tiếng Tầu địa phương. My link Mỗi thôn làng có một ông thôn đứng đầu, và ông kiểm phụ trách. Nghĩa là họ còn giữ phong tục và chữ viết kỹ hơn cả người Việt mình bây giờ. Sách Dân Tộc Từ Điển của Thượng Hải xuất bản năm 1987 cho biết đây là nhóm thiểu số người Kinh, trước gọi là Việt giống Lạc Việt. Thế kỷ 16 họ di cư từ vùng Đồ Sơn (Hải Phòng) đến đây. Tại sao họ đã đến đây thì không được rõ. Có thể vì vua Lê Tương Dực (1510-1516) bê tha, loạn lạc đói khổ khắp nơi, nên họ phải đi tìm chỗ sống. Nếu vậy thì họ là lớp thuyền nhân thứ hai trong lịch sử Việt Nam. Đợt thuyền nhân thứ nhất là tôn thất nhà Lý tên là Lý Long Tường do việc nhổ cỏ tiệt gốc của Trần thủ Độ mà phải tỵ nạn sang Triều Tiên, và đã trở thành một tướng giỏi được Triều Tiên xây tượng tôn kính. Dân Việt con cháu nhà Lý tại Triều Tiên vẫn còn đền thờ tổ tiên và giữ nghi thức hành lễ bằng ba hồi chiêng trống tưởng nhớ quê hương. Quý vị sẽ cảm động khi nghe các cháu thanh thiếu niên nam nữ hát những nhạc phẩm Việt Nam như Qua Cầu Gió Bay, hay Khúc Hát Ân Tình của nhạc sĩ Xuân Tiên phổ tư thơ Song Thương rất quen thuộc tại miền nam trước 1975. Tuy nhiên cảm động nhất là nhạc phẩm thứ tư trong bốn bài hát nói lên sức mạnh của bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam. hát zdầy Vũ zday Quả danh bất hư truyền hảo hảo
 12. Zầyzà. Gay go to dồi to dồi. Chuột đánh rắn tới chết trong nửa giờ Bee - 15/04/2011 Một người nuôi rắn ở Đài Loan khi thả chuột vào lồng cho rắn ăn đã được chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Con mồi dũng cảm đã chiến đấu hạ gục kẻ phàm ăn. Người đàn ông trên cách đây không lâu đã vô tình bắt được con rắn dài nhỏ trong bụi hoa và nhốt vào lồng nuôi. Sau đó, ông bẫy chuột để làm thức ăn nuôi rắn. Nhưng thật bất ngờ, vài hôm trước ông được chứng kiến cảnh con chuột chiến đấu chống lại con rắn và hạ gục nó sau 30 phút. Cuộc đối đầu giữa rắn và chuột. Con chuột không tỏ vẻ sợ hãi khi con rắn nhe răng đe dọa nó. Nó khéo léo nhảy lùi về phía sau mỗi khi con rắn há miệng nhe những chiếc răng có nọc đáng sợ và bổ tới phía trước. Sau những cú tấn công hụt đó, con chuột tranh thủ thời cơ lao tới tấn công kẻ thù. Không chút sợ hãi, con chuột lao tới con rắn dù nó đang nhe nanh tấn công. Cứ như thế, trận đấu kéo dài tới 30 phút trong khắp chiếc lồng sắt nhỏ. Con chuột cũng bị chảy máu ở đầu và chân, trong khi con rắn thì thâm tím và kiệt sức. Lợi dụng tình thế đó, con chuột lao tới cắn vào miệng rắn và dùng chân xé rách hàm của nó. Cuối cùng, con rắn chết còn con chuột chỉ bị thương nhẹ. Khống chế và xé rách miệng rắn. **********************************
 13. Ầy dà. Các nị bị cái tàn bà nó lừa rùi. Cài nầy đại lục gọi nà : Tọa sơn quan hổ đấu mà. Cái páo Tàn bà nầy nó khiêu khích cho hai cái nị oánh nhau, nó ngồi coi chơi, piết bài kiếm tiền à. Hầy hầy. Cái nầy làm xâu mà qua mắt ngộ cho dược. Cái ông Thế Khanh nầy thì quả có hồ tồ mà. Cũng phải thôi. Ông nấy là cái cơ quan cấp cấi giấy hành nghề ngoại cảm mà. Ai cần thì tới giống cái giao thông họ cấp cái pằng lái xê vậy. nen ông nấy phát biểu kiểu pan phát pán xết như vầy mà. Cấy ông nấy nếu mà cho túng ra phẩy tự mà ti tìm hiểu thẩm tịnh để lấy nhân tài làm lương đống quốc gia chớ. Sao lai kêu người ta tới Hầy zda. Còn cái ông Tuấn Anh nầy cũng phải cẩn trọng hẩy. Cũng nên khiên tốn hẩy. Páo tàn bà nó khích động huynh đệ tường tàn mà. Mưu tàn bà mà. Kim vân kiều dậy à: Chữa tài đi với chữ tai cùng vần. Ờ mà cấi tên Anh với cấi tên Khanh nó nớ nớ nhau như hai anh em mà hầy. Hầy zda.
 14. Đặc phái viên Tổng bí thư sang thăm Trung Quốc Chiều 18.2,2011 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã tiếp ông Hoàng Bình Quân – Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang thông báo về kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào tiếp đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng Ông Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thông điệp, thư cảm ơn, lời thăm hỏi thân thiết, và lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông Hoàng Bình Quân đã giới thiệu với Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào về kết quả của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên sang thông báo trực tiếp, kịp thời cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc về kết quả của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao độ của Tổng bí thư và các lãnh đạo Việt Nam đối với việc tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cũng là cơ sở cho sự phát triển của mỗi nước. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đề nghị hai bên sẽ tăng cường giao lưu cấp cao một cách toàn diện, thiết thực.Ông Hồ Cẩm Đào cũng đề nghị Đặc phái viên Hoàng Bình Quân chuyển lời mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa. Tổng hợp Govn