• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bach Dang Giang

Hội viên
 • Số nội dung

  75
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Bach Dang Giang

 1. Một biểu tượng Âm Dương được sơn trên thùng xe chở khách và bưu phẩm của Saigon xưa ! (Nguồn: Sưu tầm) BĐG
 2. Cao Ly - 10/2009 BĐG
 3. Bánh chưng: Dược liệu quý giá Xét về mặt y dược học thì bánh chưng là một dược liệu quý giá, đơn giản, dễ kiếm, lại rất tự nhiên bởi nó vừa là thuốc, vừa là món ăn. Tại sao vậy? Bánh chưng điều hòa được âm dương, lưu thông được khí huyết, giải trừ được bệnh tật đã ghi lại lý giải điềuđó như sau: Gạo nếp chín nhừ trong thủy,hỏa có công năng kiện tỳ, trợ tiêu hóa, bổ cả tỳ dương và cả tỳ âm. Thịt lợn tính bình hòa có hàm lượng dinh dưỡng cao, mỡ lợn tính ôn nhuận làm trơn tru, hoạt tràng vị và tăng cường thế ôn, chống cự hàn tà. Hành củ còn gọi là thông bạch,có tác dụng hành khí tiêu thực, hoạt huyết, giảm thống và giải được tà khí phong hàn. Đậu xanh dưỡng can giải độc, sáng mắt và thư cân hoạt lạc. Hạt tiêu ấm tì vị, trợ bệnh môn hỏa, thông tam tiêu, tiêu thực và sát trùng. Tinh dầu cà cuống phương hướng khai khiếu, tỉnh tì, gây cảm giác ngon miệng. Chất diệp lục của lá dong làm bánh chưng có màu xanh đặc biệt, ưa nhìn dễ ngửi. Đồng thời lá dong có tác dụng giải tửu độc, nhuận tràng, tiêu thấp nhiệt. Nhân dân ta hay dùng lá dong khi có ai quá chén say sưa, thì mang lá dong sấy sắc nước cho họ uống, kịp thời giải tửu độc ngay, công hiệu lạ lùng. Chính vì có sự điều hòa 5 vị trong một món ăn mà tăng thêm khẩu vị ngon, bồi dưỡng sức khỏe. Đó chính là giữ được mức quân bình của ngũ hành sinh khắc chế hóa trong cơ thể, là cách khéo vận dụng ngũ hành để lặp lại thăng bằng âm dương. Lá dong có tính bình can, thông đại trạng, trừ thấp tiêu viêm, mùi thơm của nó thanh được uế khí. Thật là một pháp công bổ kiêm thi, hàn nhiệt tịnh dụng nhất âm, nhất dương chi vị đạo, dẫn đến toàn chân nhất khí. (Sưu tầm)
 4. Ông Lương Thanh Nghị được bổ nhiệm làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thứ tư, 14/09/2011, 15:28 (GMT+7) (SGGPO).- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị, Giámđốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí và là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam. Ông Nghị chính thức đảm nhận chức vụ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kể từ ngày 14-9-2011. Ông Lương Thanh Nghị Ông Nghị sinh năm 1965, tốt nghiệp đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1988 và bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ 1989 tại Trung tâm Báo chí nước ngoài. Ông Nghị từng làm Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) từ năm 2003 - 2006; từ năm 2006 - 2008, ông Nghị giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí. Ông Nghị thông thạo tiếng Anh và có thể sử dụng tiếng Nhật Bản. Trước đó, ngày12-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam.
 5. Những ngày lang thang xứ người. Trời xanh mây xám! Cầu không phải Thệ Húc, đền cũng chẳng phải Ngọc Sơn. Nước Thánh. Cửa hậu Cửa chính Thuyền Trời xanh mây xám Không dám lại gần Trên không bến 30-4 -2011. Lang thang một mình ở xứ lắm mỏ nhiều dầu. Họ thế nào? Họ giầu ư. Không! Đến đi sẽ thấy. Họ cũng đang mặc áo choàng đây thôi. Những ngày Tháng Tư lang thang một mình ở Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam. Nhớ nhà da diết! BĐG
 6. Cháu chào Cô Wildlavende, Cô Wildlavende ơi, Cháu là Bạch Đằng Giang: Xin đóng góp cho Quỹ từ thiện của TT 1,000,000 đồng, còn 500,000 đồng cháu đóng góp cho văn phòng điều hành của TTNCLHPĐ làm trà nước. Cháu chuyển đến TK của Cô lúc 18:57. TK của cháu gần với số TK của Cô : 007100...08 Cháu chúc Cô luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui. Kính BĐG.
 7. Nhưng ngày đầu Đông đi thuyền trên Vịnh Hạ Long mới thấy cái thú đi biển lúc cái rét bắt đầu tràn về. Trời rét thuyền neo bến đợi khách mỏi mòn. Cầu tàu không khách. Thật tình em thích cái không khí này. Biển vắng tiếng người mà chỉ nghe tiếng gió Đúng nghĩa vạn đảo Yêu Hạ Long, nhưng em không muốn vote cho Hạ Long lá phiếu nào. Vì em sợ. Em sợ Hạ Long nhuốm màu môi trường. Em sợ biển sẽ chết vì ... Hình chụp bằng E71. BĐG.
 8. Cám ơn Chú Thiên Sứ về những thông tin trên. Đợt tới cháu sẽ cố gắng đến vùng đất có cư dân trồng lúa giống Việt Nam mình. Vì theo cháu thấy các túi đựng gạo mà họ bao bì bán ở chợ có hình người thiếu nữ đội nón lá tay cầm bó lúa vàng ươm. Nếu nhìn không kỹ thì cứ tưởng gạo của mình xuất qua Indo. Chúc Chú luôn mạnh khỏe và có nhiều bài viết hơn nữa. Kính BĐG
 9. Văn hóa Nam Dương có gì đó giống văn hóa Việt? Những ngày em lang thang ở Nam Dương, em chụp vài tấm làm kỷ niệm. Đây là bên trong phi trường thành phố Balikpapan thuộc Đông Kalimantan của Nam Dương. Em thấy trên nóc nhà của phi trường này có các họa tiết uốn lượn giống như họa tiết các mái đình , chùa của Việt Nam mình. Em chụp làm kỷ niệm. Em cứ ngỡ em đang ở Ban Mê! Nhưng không, nó là nhà ga hàng không vừa nội địa vừa quốc tế. Vùng này lắm tài nguyên khoáng sản Giống Việt Nam mình lắm các anh ơi! Bên ngoài một tiệm cắt tóc - thành phố Balikpapan - Đông Kalimanta - Indo Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà em không ở đó ... Có chùa Tàu, nhưng vùng này theo như dân bản địa cho em biết tuyệt đối không có trường dạy tiếng Tàu, các bảng hiệu công ty, nhà hàng không được ghi tiếng Tàu. Chính quyền không cấm ghi, nhưng Hán tộc sợ lắm, độ hơn mươi năm vể trước thổ dân ở đây nó thịt cho nhiều quá nên sợ. Ở đây mà xưng tui là Hán là gan lắm đó. Thổ dân vùng này giống người Gia-Rai và Ê-đê của mình. Lễ hội suốt. Hôm đi đường em tiếc quá không chụp đươc tấm nào. Hình này em chụp từ phòng khách sạn, em quan sát nhiều lần em qua đây em thấy ngôi chùa này ít người lui tới. Nhà cửa bên Nam Dương giống Việt mình lắm, giống nhiều hơn cả Xiêm La nữa. Ẩm thực thì có món rau muống xào là giống nhất mà họ gọi là Kang Kung. BĐG
 10. Chính xác anh ạ, cá chuồn này bay dọc biển miền Trung khi tàu đi qua bị động là nó bay cả đàn. Những năm 80 đi tàu Thống Nhất tôi còn thấy có cả cá heo bơi dọc theo thân tàu nữa. BĐG
 11. Đã bắt được hai hung thủ vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang (PLO)- Thông tin mới nhất: Dù nguồn tin của phóng viên xác nhận đã bắt được hai nghi can nhưng trả lời phóng viên mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết hiện cơ quan chức năng chỉ mới xác định được lý lịch một nghi can và đã khám xét nhà. Đại tá Dư không xác nhận thông tin đã bắt được hai nghi can. Theo nguồn tin riêng của PV báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 16 giờ chiều nay (29-8-2011), cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được hai hung thủ gây ra vụ cướp kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích khiến ba người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29-8, có hai thanh niên đến một trạm y tế gần địa bàn gây án để khâu vết thương. Các y tá ở đây đã phát hiện ra vết thương này đã để quá lâu nên sinh nghi và lập tức báo công an. Biết bị lộ, hai nghi can đã bỏ chạy nhưng không thoát. Ban đầu các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Một trong hai nghi can đã dẫn cán bộ điều tra về nhà và chỉ chỗ chôn giấu vàng. Căn nhà nơi chôn giấu vàng ở sát làng với tiệm vàng Ngọc Bích. Cơ quan chức năng đã đào được gần 100 cây vàng giấu trong một thùng mì tôm, trong đó còn chứa cả chiếc túi cũ của nạn nhân Đinh Thị Chín hay sử dụng để đựng vàng. Công an cũng đã tạm giữ bố mẹ của một nghi can (chuyên nghề buôn bán thịt lợn). Theo lời khai ban đầu, còn có khoảng từ 5 đến 7 đồng phạm đang lẩn trốn. Một nghi can được xác định là Lê Văn Luyện, 18 tuổi trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Một nhóm phóng viên hiện đang tiếp cận căn nhà của hung thủ này. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh và đến nhà tên Luyện để thu thập thông tin đưa lên mạng trong thời gian sớm nhất... Luyện là con cả trong gia đình có ba anh em. Luyện nghỉ học sớm và đã từng có thời gian đi làm tại Hà Nội. Theo một số người hàng xóm, bình thường Luyện là người khá hiền lành. Họ hết sức bất ngờ khi nghe thông tin Luyện lại là một trong những hung thủ gây ra vụ án chấn động này. Thông tin mới nhất: Dù nguồn tin của phóng viên xác nhận như trên nhưng khi trả lời phóng viên mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết hiện cơ quan chức năng chỉ mới xác định được lý lịch một nghi can và đã khám xét nhà. Đại tá Dư không xác nhận thông tin đã bắt được hai nghi can. 19 giờ 45 phút: Được biết Công an xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hiện đang phong tỏa hiện trường, thu giữ một số đồ dùng trong nhà nghi can Luyện. 19 giờ 50: Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Phó Trưởng ban chỉ đạo điều tra phá án vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích cho biết: "Chúng tôi đã xác định được một đối tượng liên quan đến vụ án và anh em đang rất vất vả để truy bắt. Hiện thông tin chỉ cung cấp được như thế thôi". Khám xét nhà của tên Luyện. Ảnh: CTV TIẾP TỤC CẬP NHẬT... THANH LƯU - MINH HÀ http://phapluattp.vn...i-bac-giang.htm
 12. Cho vay đi đòi khổ lắm. Phải gặp người mình hiểu cơ.
 13. Chị ntpt đã đưa ra lời hỏi anh rồi đó, anh trả lời đi, chị ấy sẽ tư vấn tiếp cho. Được chị ntpt xem là hạnh phúc rồi. BĐG
 14. Tưởng hết thời chen nhau đi xem ké video, rồi đến thời thuê băng về xem phim Tàu thế chân cái CMND, đã ngót hơn 20 mươi năm rồi còn gì mà vẫn chưa chịu bỏ, chán các bác nhà đài lắm anh Thiên Lang àh, biết đến khi nào thì "hâyzza cho tô zằn thắn mì, ây za xí sồ tịt đi" nghe mà phát ngán! Thôi cho tô hủ tiếu gõ đi. BĐG
 15. Chúc mừng sinh nhật anh Túy Lão. Chúc anh luôn luôn lâng lâng niềm vui và hạnh phúc ! Thứ sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2011 BĐG
 16. Không phải em viết, bạn bè gửi đăng lên diễn đàn đấy. Cám ơn
 17. Kính gửi Nghĩa Tỉ: Em băn khoăn mãi rồi mới quyết định bảo thằng cu Tai nhà em ngồi viết hộ em mấy dòng này gởi chị vì dạo này măt mũi em kém quá nên chả cầm cái bút được nữa (thậm chí cả con bò to đùng vào phá vườn em nom còn chả rõ nữa rồi chị ạ). Hồi mấy chục năm trước, nhà thằng Kỳ nó cậy giàu mới lại đông anh em nên kéo sang oánh nhà em. May (mà em cũng chả biết là may hay không nữa), có chị và anh Xô nhận anh chị em kết nghĩa là chị hiền của em, là anh cả của em. Hồi đó đói kém, em còn nhớ những thùng lương khô vuông vuông nhà chị gởi sang cho nhà em. Quí lắm. Đến lúc nhà Kỳ nó mệt, nó xin thua (hồi đận năm 73 ý) thì đùng 1 cái nhân lúc nhà em đang bận dàn hòa với nhà Kỳ, chị cho mấy thằng mất dạy nhà chị xăm trổ đầy người đến cướp trắng dẻo đất đầu làng mà cụ kị nhà em để lại. Em cay chị lắm nhưng lúc đó thằng Kỳ nó khẩy vào mặt em "Mịa, làm éo gì có bữa trưa nào là miễn phí" nên em đành nhịn. Thôi thì coi như em đổi đất lấy lương khô vậy. Nhà em đã vất, hồi đó chị cố o ép em, rồi lại anh Xô nữa cũng cấu véo tí dầu đèn mắm muối nhà em (mãi sau này mới ngơi) đâm ra em tính oánh nhau với nhà Kỳ em chả được cho không cái gì chị ạ. Rồi đến đận 79, bọn du côn do thằng Pôn nó cầm đầu cứ lẻn sang nhà em bắt gà giết chó. Em cay mũi quá, dọa nó mấy lần mà nó cứ nhơn nhơn cái mặt. Uất quá em mới bảo mấy thằng nhà em sang nhà nó tát cho mấy cái. Ấy thế mà chị lu loa lên bảo là nhà nó thân với nhà chị, chị kiếm cớ oánh em. Bên nhà em thì nghèo, con cái nheo nhóc mà vẫn phải nghe chị chưởi ra rả như loa phường, dức hết cả đầu. Chuyện này chị với em cũng đã thống nhất là không nhắc đến nữa nên em cũng thôi. Đấy, em cũng tưởng là thôi, nhất là sau vụ bờ rào nhà chị với nhà em xây xong cái tường. Em nhẹ cả người mặc dù cũng biết chị lấn của em mấy mét lận (mà giá đất lại đang lên chứ), cũng nghĩ trong lòng là thôi thì thí cho chị tí ti. (Mà cũng vì chuyện này mà mấy đứa nhà em nó chì chiết em suốt đấy, bảo là em nhu nhược). Em cũng ầm ừ cho qua chuyện vì quan trọng là cái sổ đỏ thổ cư là xong rồi. Chị làm éo gì được em, em nghĩ thế. Lại đùng 1 cái, thằng cả nhà em (thằng Dầu ý), hôm nọ nó alo về khóc ầm lên bảo là chị cho bò sang bờ ao nhà em để phá chỗ nhà nó trồng rau. Đấy là đất sản xuất nhà em, mà chị lại cho bò sang liếm rồi cứ tỉnh bơ hat bài "Bên bờ ao nhà mình" là sao? Em lại cay chị quá. Em nói thật, cũng là vì đận rồi em mới chị có làm tý nhôm đồng sắt vụn với nhau cho có đồng ra đồng vào nên em nhẫn nhịn giả vờ lôi mấy thằng ranh con nhà em ra tát mấy cái dọa cho nghỉ học, bắt đi nuôi lợn cho chị vui lòng. Em cũng tưởng chị vui lòng rồi. Lại thấy đùng một cái, sáng qua thằ ng cả Dầu nhà em lại lên phết búc khóc ầm là chị lại cho mấy thằng nhà chị cắt dây câu lươn của nó. Nó ra bảo thôi thì chị lại bảo là do nhà nó oánh con nhà chị trước. Em thật, cả nhà chị vừa tham lại vừa mất dạy. Cả làng mình ai chả biết nhà chị tham và thâm, nhưng thế thì chơi bửn quá chị ạ. Chị thích khoe của cho cả làng mình là nhà chị to, chị đông con, chị thích oánh ai thì oánh. Cơ mà nhiều đứa nhà chị nó cũng éo ưa gì chị đâu chị ạ. Mà to thì không có nghĩa là mạnh, nên chị đừng thấy em nhường mà nghĩ em sợ. Thằng Kỳ hôm nọ nó à ơi với chị, chị nghĩ là nó nợ chị tiền nên chị éo sợ nó. Chị quên là nó bùng thì chị cũng đứt chị nhé. Còn em, em mới nó cũng chả chơi gì với nhau vì thằng đấy nó chỉ tiền thôi. Nhưng tiên chỉ làng mình cũng đã dặn em là "thà chơi với nhà Kỳ còn hơn với nhà Hoa vì nó thâm là tham lắm". Các cụ nói chả bao giờ sai! Chị nuôi ạ, em nói thẳng thế này chị nhé. Thà em lấp mẹ cái ao nhà em, rồi em xây nhà trọ cho cave thuê ở còn hơn cho nhà chị xua bò sang phá nhà em. Nhà thằng Mã, thằng Bu mới lại nhà Phi cũng có ý thế, nên chị giỏi thì cứ vác bò sang. Em cho lũ con nhà em đập phát chết cả bò lẫn người. Lúc đó đừng trách em thủ đoạn tàn bạo tâm địa độc ác... như chị. Vậy thôi, em bảo thằng cu Tai nhà em dừng bút đây. Em lên phết búc chơi mới mấy đứa nhà em ở bển cái đã. (Nhà chị lên phết búc thế éo nào được vì chị cấm con đúng không). Chúc chị mạnh khỏe, nếu khỏe quá thì sang đây cà khịa tiếp với em. Mấy đời nay nhà em chả sợ nhà chị, thì giờ em cũng chả sợ chị đâu chị hiền ạ. Em Nam.
 18. HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ Kha Tiệm Ly tên thật Thái Quốc Tế sinh năm 1946, tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Là con thứ chín trong gia đình có 11 người con. Thân phụ là nhà thơ Chánh Đạo Thái Vinh Tông. Do ảnh hưởng thân phụ, hầu hết các con ông đều biết làm thơ Luật từ nhỏ. Kha Tiệm Ly khi học Đệ Thất đã có thơ Đường đăng báo. Bài thơ đầu tay đăng trên nhật báo Tiếng Dội Miền Nam với Bút danh Liêu Tần Chương. Sau đó, góp mặt trên hầu hết các Nhật Báo và Bán Nguyệt San ở Sài Gòn qua các bút danh khác như: Vũ Chương, Kha Tiệm Ly, Lam Kha, Thái Quốc Tế. Vào lúc Trung Quốc đang thè lưỡi bò quyết tâm “liếm” sạch mặt tiền của Việt Nam chúng ta, xin đăng lại bài Hoàng Sa Nộ Khí phú của ông. Tôi coi đây như một chiếc kéo đại, dân tộc ta hai đầu dương lên, há miệng kéo và cắt “phập” đường “lưỡi bò” xấu xa đó. HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ Kha Tiệm Ly Ngựa cũ quen đường, Đĩ già lậm nết. Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau, Mộng bá chủ bao đời y hệt! Ta thấy ngươi, Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng, Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc. Đất Trường An thây chất chập chùng, Bờ Vô Định xương phơi chất ngất! Đã biết, Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương, Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc. Vậy mà sao, Chẳng lo điều yên nước no dân, Lại quen thói xua quân chiếm đất? Như nước ta, Một dải non sông, nam bắc chung giềng, Trăm triệu anh em, trước sau như nhất. Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long là máu là xương, Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt. Máu xương đâu lẽ tách rời, Thịt da dễ gì chia cắt? Mà là liền tổ quốc phồn vinh, Mà là khối giang sơn gấm vóc. Người trăm triệu nhưng vốn một lòng, Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc! Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng, Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất. Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời, Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt. Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân. Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời Sát Thát. Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn, Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật. Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỉ bóng ma,(1) Chợt nghe tiếng sét Đống Đa, Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt. (1) Hùng khí dù dậy trời Nam, Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc: Thương ngươi binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang (2) Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút.(3) Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người, Hoa kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm sẻ thóc. Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa, Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập. Giúp các ngươi như kẻ một nhà, Thương các ngươi như người chung bọc! Thế mà nay, Ngươi lại lấy oán trả ơn, Ngươi lại lấy thù báo đức! Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm. Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc. Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa, Quay súng thần công, ầm ỉ tấn công Đá Bắc. Chẳng chấp hải qui, Chẳng theo công ước. Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn, Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bạo ngược. Nói cho ngươi biết; dân tộc ta: Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài, Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc. Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông, Từng đuổi Nhật với thanh mác vót! Vì khát tự do mà uống nước đìa, Vì đói độc lập mà ăn cơm vắt. Sá chi tóc gội sa trường, Đâu quản thây phơi trận mạc. Hãy liệu bảo nhau, Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua, Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước! Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm, Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác! Nếu ngươi dựa vào hỏa tiển, phi cơ, Thì ta cũng có tuần dương, đại bác. So vũ khí, thì kẻ nhược người cường, Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt? Thư hãy xem tường, Hoàng Sa hạ bút.
 19. Khựa cứ nhảy vào đi rồi sẽ thấy nhau ngay!
 20. Cháu nên xưng hô là cháu, hoặc em để cho các bác, chú, cô, anh chị trong diễn đàn tư vấn cho. Chứ cháu xưng kiểu tôi như thế này người tư vấn thấy xa cách lắm.
 21. Thiệt là sâu sắc và ý nghĩa. Cám ơn Bác đã gửi thông tin cho mọi người.
 22. Chú em này định qua cầu rút ván. Các bậc tiền bối đang ngày một đóng góp những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Sự tư vấn của anh chị bên trung tâm hết sức khoa học, thế mà chú em vẫn chưa chịu hiểu.
 23. NGŨ BỘI TỬ: (Galla sinensis), túi nhộng của loài sâu Schlechtendalia sinensis, gây ra trên cuống lá và cành của cây muối hay diêm phu mộc (Rhus semialata = Rhus shinenis), họ Điều (Anacardiaceae). Cây muối là một cây nhỡ, cao 2 - 8 m, lá kép, gồm 7 - 13 lá chét; cuống lá chung có rìa như cánh, có lông ngắn, vàng nâu nhạt, hoa hợp thành chùy ở đầu cành, hoa nhỏ, màu trắng sữa. Quả hạch màu vàng cam đỏ, một hạt. Mùa hoa tháng 8 - 9, mùa quả tháng 10. Các chỗ cành và cuống lá bị sâu đục sùi lên những cuống dài 3 - 6 cm, hình quả trứng nhỏ hoặc nhiều nhánh, trên mặt có lông mịn, ngắn, màu xám nhạt hay đỏ nâu, bẻ ra thấy thành dày 1 - 2 mm, cứng bóng như sừng, trong có lông nhỏ và mảnh sâu. Ngũ bội tử 1. Cành cây muối; 2. Ngũ bội tử được tạo thành Vào khoảng tháng 5 - 6, sâu cái từ những cây trung gian bay đến, chích vào cành lá, đẻ trứng làm cho tế bào cây phát triển bất thường, thành NBT. Khoảng tháng 9, hái NBT về, hấp nước sôi 3 - 5 phút để giết sâu, rồi phơi khô. Ở Việt Nam, trước kia đã có năm sản xuất và xuất khẩu đến 40 - 50 tấn. Thành phần NBT có 42 - 43% tanin, 13% độ ẩm. Dùng làm nguyên liệu chế tanin để thuộc da màu sáng, chế mực viết, nhuộm màu đen. Đông y dùng làm thuốc chữa tả, lị, ho, trĩ, mụn nhọt, vết loét. Tham khảo thêm: Mời vào đường link này http://www.rfviet.com/forum35/showthread.php?t=99170
 24. Bài thuốc:dùng 4 loại cây: 1. Cây muối (không thấy giới thiệu trong sách NHỮNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIÊT NAM của GS Đỗ Tất Lợi) 2. Quýt gai (còn gọi các tên: Cúc keo quýt hôi, độc lực, cây gai xanh, mền tên, gai tầm xo ọng - tên latinh: Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv. Thuộc họ cam Rutaceae sách GS. Đỗ Tất Lợi tr.749 3. Cây mực hay cây cỏ mực, hạn liên thảo, cỏ nhọ nồi ( Eclipta alba Hask. (Eclipta erecta Lamk.) tr.282 4. Cây nổ (bỏng nổ, bỏng nẻ, mắc tẻn, cáng pa) - Fluggea virosa (Roxb.Ex willd) Baill. thuộc họ thầu dầu tr.690 Cách dùng: Bẻ cả cành và lá mỗi cây một ít rồi đem sao tất cả. Sau đó cho vào ấm sắc 6 chén chỉ còn một.