• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

daotung

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About daotung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Luyện con m…a…ma nghe nói 1. Đến tiệm sách mua về 1 viên mực xạ tàu Loại mài ra dể viết chử Hán của mấy ông thầy đồ, mà văn miếu các bạn hay đến xin chữ. Đem về lấy tay hay dùng dao cắt ra thành đôi. Một nửa không dùng , một nửa cần dùng. Lúc gặp người con gái chưa chồng mà chết đi một cách bất ngờ, thì lấy viên mực xạ này bỏ vào trong miện cô gái đó. Chờ lúc không thấy ai bên cạnh thì nhanh tay gắp láy ra và cất giử kín , không để cho ai thấy. Xong rồi người con gái này mới đưa vào quan tài Thời gian bỏ vào miện trong khoảng hơn 10 phút Sau này dùng viên mực xạ mà viết tên người con gái đó vào trên tờ giáy trắng, thì lắng tai nghe sẻ nghe được tiến nói của cô gái đó. Chỉ vẻ những chuyện mà ít người biết , chỉ riêng mình biết mà thôi. Hay là biết ở đâu có con gái chết thì viết tên người đó và trang giấy trắng cũng nghe được tiếng nói như nghe cuộc gọi điện thoại. Người bên cạnh vẫn không nghe được . Giả dụ như : Biết dược ngày mai đi gặp ai đó thì người đó gặp được không biết được cái ý nghĩ của người đứng trước mặt Câu chú:…………… Cách thức luyện: tối nào cũng cầm 7 cây nhang đứng giử trời mà đọc bài chú, luyện 100 ngày.
 2. chào bạn chác thầy bạn quá không xem cho bạn được.Mình mạo muội xem giúp bạn +Chồng: Sinh tháng 7 Âm lịch năm 1977 (Đinh Tỵ) : Sa Trung Thổ (theo lạc thư hoa giáp) +Vợ: Sinh tháng 8 Âm lịch năm 1985 (Ất Sửu) : Hải Trung Kim (theo lạc thư hoa giáp) Bạn hỏi : Cháu vừa lập gia đình, nhờ thầy xem giúp năm 2010 sinh con có tốt không. Nếu sinh măm 2010 là năm (cach dần: Tùng Bách Mộc).Mà tuổi con cần hợp tuổi mẹ không lên khác mẹ thì tốt ta đi phân tích điều trên: Mạng mẹ (kim) khác con mạng (mộc) thiên can mẹ(mộc) bị thiên can con (kim) khắc. Địa chi mẹ (thổ) bị địa chi con (mộc) cũng khắc. Theo như trên thì ban...tự suy xét nhé.Theo mình bạn mới lập gia đình thì có thể sinh con năm nào cũng được.Còn đứa thứ 2 thi tính sau đứa đầu cứ để tùy duyên vậy.
 3. Không có gì đâu,chuyện tốt mà. Nếu hai bạn sang năm cưới nhau.thì nên sinh con vào năm sau: Đứa đầu :Ất Mùi là tốt nhất.Giáp ngọ thốt nhì."sinh con trai tốt hơn con gái,nhưng con gái cung rất tôt" Đứa thứ hai:Nhâm Dần, Quí Mão"sinh con gái trai đều tốt cả" Chúc vạn sự an lành.Gia đình hai bạn sẽ có cuộc sống rất khá giả. A mà nếu thấy như vạy không được vì tổi sinh con muộn quá thì đứa đầu nên sinh năm Tân Mão.Nhung đứa thứ 2 thì nên sinh Ất Mùi.như vạy thì cũng rất tốt.gia đình êm ấm à khá giả
 4. anh chị giỏi hơn sẽ giúp bạn nữa mà. Vợ chồng năm Binh Dần : lấy nhau đệp quá còn gì chác tại,cha mẹ không đông ý hay tại ông thầy này nói bừa rồi. Bính Dần mạng :tuyền trung thủy "Lạc thu hoa giáp". Thiên can:cùng hành hỏa tốt Địa chi :cùng hành mộc tốt. Trong dân gian có câu"vợ chồng cùng tuổi nằm ruỗi mà ăn"Vậy tại sao lai không hợp cơ chứ quá hợp là đằng khác.Hơn nữa theo thầy thì dù có khác nhau đi nữa thì vẫn hóa giải được.bằng cách sinh con kia mà.chỉ cần sinh con đúng là mọi chuyện ok.Mà trong trường hợp hai bạn daotung thấy có chỗ nào không hợp đâu.Nếu hai bạn yêu nhau thì cứ cưới đi.không có chuyện hợp hay không hợp ơ đây cả,chuện này chỉ liên quan đếm có yêu nhau không thôi.Bạn đọc qua lời thầy sẽ hiểu thêm: Có một thời , người ta không "mê tín dị đoan" yếu nhau cứ lấy. Có những đôi vợ chồng hạnh phúc và có những đôi tan vỡ. Khi những giá trị học thuật cổ Đông phương quay trở lại, người ta lại băn khoăn về tuổi tác lứa đôi. Có những đôi vợ chồng lấy nhau, thầy bói cả quyết :"Ở với nhau không rách chiếc chiếu là bỏ nhau". Nhưng họ vẫn hạnh phúc và giàu sang. Có những đôi vợ chồng lấy nhau , thày bảo hợp tuổi , nhưng lại chia ly? Gần 20 năm trước , có một người bạn gái tôi đề nghị một cuộc hẹn quan trọng. Tôi gặp thì bạn tôi kể một câu chuyện cho là liên quan đến tôi. Câu chuyện kể rằng: Cùng học chung lớp tiếng Anh với bạn tôi có một cô gái trẻ lúc nào cũng mang một nét mặt buồn. Bạn tôi hỏi thì được biết gia đình không cho cưới người mình yêu. Bạn tôi nói: "Chị có người anh kết nghĩa, coi việc này khá lắm, để chị giới thiệu em gặp người ấy xem cho. Anh này người Bắc ở ngoài vàm". Cô gái nói: "Cha mẹ em đi gặp chính ông ấy đấy! Chính ông ấy đã nói chúng em không thể lấy nhau. Nên cha mẹ em từ chối hôn nhân ". Nói xong cô ấy khóc... Tôi thẫn thờ cả người và nói: "Ở ngoài vàm còn có một người nữa cũng dân Bắc như anh, cũng coi mà! Có chắc là anh không?". Cô bạn tôi lạnh lùng trả lời: "Em không biết! Nhưng từ nay em cấm anh không được nói về bất cứ một trường hợp nào không thể lấy nhau được!". Tôi đã hứa với người em gái quí mến và khả kính của tôi : "Anh sẽ không bao giờ nói về chuyện chia ly đôi lứa nữa ". Bởi vậy, tôi đã cất công tìm hiểu những bí ẩn trong hôn nhân theo phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Luận đề: "Tuổi vợ chồng con cái và hạnh phúc gia đình" chính là kết quả của sự tìm hiểu của tôi gần 20 năm qua. Có sự kiểm chứng qua thực tế và sự hợp lý về phương pháp luận theo thuyết Âm Dương Ngũ hành. Tôi khẳng định rằng: Nam Nữ yêu nhau cứ lấy. Chỉ cần họ cân nhắc tuổi của đứa con. Từ nay mong các bạn yêu nhau đừng băn khoăn về tuổi hợp khắc nữa. Nếu hệ quả của tiểu luận này giúp được gì cho hạnh phúc lứa đôi thì tôi xin gửi niềm vui và hạnh phúc này cho Kim Liên. Người em gái khả kính của một gia đình đã yêu thương tôi trong những lúc tang bồng của cuộc đời." tuvilyso.com" Thiên Sứ
 5. daotung chào hocondangyeu chác là dạo này thầy bạn quá,chác là sẽ chả lời bạn muôn rồi thôi để hoc trò giốt này giúp bạn nhé.
 6. Cám ơn hạt gạo làng. daotung tính sing vào năm " canh dần " vì tuổi đã cao còn "tâm mão" thì thấy đẹp hơn còn năm kỷ sửu này không được bằng hai năm trên.còn đúa thứ 2 cũng định là năm Giáp Ngọ này cảm ơn nhiều.
 7. Chào thầy cùng các anh chị em,chúc thầy và anh chị em mạnh khỏe. Em có đưa câu hỏi lên đây mong mọi người giúp đỡ.Nhưng chắc là thầy cùng các anh chị bận quá chưa có thời gian đọc qua câu hỏi nhỏ này.Em có đọc bài luận tuổi của thầy,lên cũng chỉ biết đôi chút.Nếu thầy cùng anh chị có thời gian đọc qua thì cho ý kiến dùm.Xin cảm ơn và chúc mọi người súc khỏe.Em tính sang năm sẽ sinh em bé năm "Canh Dần" đúa đầu bé trai,liệu có tốt không ạ.Là con đầu mong mọi người giup em.
 8. Chồng sinh 1970 :Canh tuất :Thoa Xuyến Kim.LẠC THƯ HOA GIÁP Vợ sinh 1982 : Nhâm tuất : phúc đăng hỏa.LẠC THƯ HOA GIÁP Xin thầy và các anh chị em xem dùm cho vì lấy vợ muộn, sinh lần đầu mong thầy cùng anh chị giúp đỡ. con xin cám ơn thầy cùng anh chị em.
 9. Trong phần chuyển đổi ngày Dương lịch sang Âm lịch có một lỗi nhỏ phần lịch tháng âm của tháng 11 chỉ hiện một chữ "Một" mà không hiện đủ " Mười Một " ban quản trị có thể xem xét sửa lại dùm.
 10. Trời ơi mạng lác làm bài của em mất tiêu rồi.Mất hết công sức bỏ ra rồi xin lỗi anh nghe thôi để lần khác vậy .huhu
 11. năm nay anh co thể mua nhà co thể nói là tốt,nhưng chưa lên có con anh ạ
 12. chào TT mình có một gợi ý thêm cho bạn là dựa vào tháng+năm sinh để đoán với câu"liêm vi cốt nguyệt vi bì" bạn có thể biết hình dang khá chính xác người này gay béo nếu biết được giờ sinh thì co thể biết được kiểu tóc thường để như thế nào dựa vao xoay ở trên đầu vd: người sinh giao giờ thì có bò liếm.. ban tim hiểu thêm nhé minh chỉ có chút kinh nghiệm nhỏ nhoi đó thui
 13. Cảm ơm anh chị em quan tâm,cùng sự chân thành cảm ơn chú THIÊN SỨ chuyến đi đã kết thúc từ ngày hôm qua và kết quả là không như mong muốn.DT chước đó cũng đã gieo quẻ và quẻ cũng không được tốt,biết là không có hy vọng khi chú THIÊN SỨ cũng nói vậy. Chyến đi này bị giới hạn về thời gian lên công việc không tiếp tục được nữa,sang năm sẽ tiếp tục chuyến đi thứ hai và rất hy vọng....Về địa hình thì rất thuận lợi tọa độ nơi hy sinh là một quả đồi được khai hoang để chồng mì,là lương dãy dó.Tuy đã biết chính xác điểm hy sinh {đã cha nhiều hồ xơ cừng hỏi người dân đều bảo ở vị chí đó}nhưng vẫn không thấy.Người dân cùng bộ đội giúp đỡ rất nhiệt tình vô cùng cảm ơn họ.Mong sao chuyến đi sau là kết thúc. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM
 14. :( Đã hai ngày rồi cả ngày hôm nay nữa là 3.Hôm nay không biết thế nào nữa nhưng 2 ngày hôm qua thì đã đào nhiều rồi nhưng không thấy ghì cả.Hai hôm trước thì có bộ đội đi giúp nhưng hôm nay thi tự mình thuê người thôi. LacTuong:cảm ơn lạc tương bây giờ mới trả lời cho lạc từng được,đúng là trước lúc hi sinh có viết thu về cho gia đình.Địa chỉ gửi cũng đã chùng với nơi hy sinh,đã có tọa độ hy sinh nhưng tìm vẫn không thấy gì chan quá.Bây gì chỉ chờ may mắn thui