• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngôi Làng Đẹp

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Ngôi Làng Đẹp

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 10/10/1989
 1. tại sao mọi người hỏi thì chú Thiên Đồng trả lời còn con hỏi thì chú làm ngơ ạ???
 2. Cháu chào chú Thiên Đồng, chú cho cháu xin hỏi ạTuổi gì: cháu tuổi Kỷ Tị<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Hỏi vào ngày 23 tháng 1 năm 2014 lúc 08 giờ 37 phút (dương lịch).<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Câu hỏi 01: cháu khi nào thì mới có việc làm ổn định ạ (cháu làm nghề tự do) và hiện nay muốn đi học thì học ngành gì để có thể phát triển sự nghiệp ạ<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Câu hỏi 02: khi nào thì cháu được lấy chồng (cháu chưa chồng nhưng đang có thai ở tuần thứ 34, dự sanh vào ngày 1/3/2014, siêu âm bé trai ạ)<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Câu hỏi 03: con cháu sinh ra có được khỏe mạnh ngoan ngoãn không ạ. Cháu cảm ơn chú Thiên Đồng đã quan tâm, chúc chú năm mới A khang - Thịnh Vượng Cháu, Nguyễn Thị Mỹ Trang Cháu chào chú Thiên Đồng, chúc chú năm mới An khang - Thịnh Vượng ạ, Cháu xin hỏi chú 3 điều sau ạ Cháu tuổi Kỷ Tị Hòi vào ngày 23 tháng 1 năm 2014, vào lúc 08 giờ 42 phút (Dương Lịch) Câu hỏi 1: đến khi nào thì cháu mới có việc làm ổn định ạ (cháu làm nghề tự do) và sắp tới cháu muốn đi học để nâng cao bản thân và phát triển sự nghiệp thì nên học ngành gì ạ Câu hỏi 2: cháu chưa lấy chồng nhưng hiện đang có thai ở tuần thứ 34, siêu âm là bé trai, vậy con cháu sinh ra có được khỏe mạnh ngoan ngoãn ko ạ Câu hỏi 3: Cháu có nên lấy chồng ko ạ Cháu cảm ơn chú Thiên Đồng đã quan tâm Cháu, Nguyễn Thị Mỹ Trang
 3. em nhất trí với Lan Anh
 4. bài viết hay quá
 5. có phải "nhân chi sơ, tính bổn thiện" ???

 6. chán quá chừng, tạo avata mà tạo hoài vẫn hem được, huhu

 7. Chào kethatbai! Đọc qua chuyện của chị em nghĩ chị là nữ, và đã lập gia đình rồi ly hôn nên chắc chị lớn tuối hơn em, vậy em cứ gọi chị là "chị" cho chắc . Thấy chị thắc mắc chuyện gia đạo, em thấy cũng tương tự với hoàn cảnh nhà em. Chuyện thế này. Bà ngoại em ngày xưa là một cô thôn nữ hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, tuy bà không được "sắc nước hương trời" nhưng tính tình rất nhu mì, chưa bao giờ cãi vã với bất kỳ ai. Tới tuổi cập kê bà kết hôn với 1 người thanh niên trong làng, ông này đi vào rừng theo Việt Minh và sau đó bị tố giác và bị đưa lên máy chém của thực dân Pháp chỉ sau đám cưới của 2 người mấy ngày sau đó. Vì bà ngoại ăn ở có trước có sau, nên sau này khi kết hôn với ông ngoại thì gia đình nhà chồng trước vẫn coi bà như dâu con trong nhà, các cháu khi gặp bà vẫn cúi đầu "thưa Thím" mặc dù bà chưa hề sinh được người con nào cho người chồng trước. Mãn tang chồng bà kết hôn với ông Ngoại, vốn là đống chí với chồng trước của bà, với một số công lao lập được và tấm lòng rộng rãi, ông Ngoại được đề bạt làm Chủ Tịch xã. Từ ngày chồng đảm nhiệm chức vụ mới bà lại càng vất vả hơn khi phải nuôi một nách 7 con, hằng ngày buôn gánh bán bưng từ chợ gần đến chợ xa, ông Ngoại tuy có tiếng là Chủ Tịch nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ lạm dụng chức quyền vơ vét của cải của bất cứ ai, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ mưu lợi cho chính bản thân. Ông bà có với nhau 7 người con, 5 nữ và 2 nam. Cậu út không hiểu vì sao lại bị bệnh, rồi sau đó đầu óc cậu không còn như người bình thường mặc dù cậu rất đẹp trai, khi tỉnh táo thì thông minh khác người, thậm chí khi đi cậu còn tính toán nhanh hơn cả cô giáo. Cậu cứ bệnh như vậy, tới năm 20t thì cậu mất. Bà Ngoại nén đau thương, lại tiếp tục tần tảo để nuôi các con khôn lớn. - Kể về người con gái lớn của Ông Bà: Bác từ nhỏ hiền lành, từ nhỏ đã biết phụ mẹ làm ruộng để nuôi các em, vì gánh nặng các em còn nhỏ nên bác lấy chồng rất muộn, chồng bác là sĩ quan bộ đội, đó là một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, hiền lành, sau đó 2 vợ chồng vào Lâm Đồng làm kinh tế mới theo chính sách của nhà nước, vào một thời gian vì Bác trai tự nhiên phát bệnh tâm thần (nghe người ta nói thì bị bỏ bùa), và chạy chữa khắp nơi, đến tận bây giờ vẫn chưa dứt hẳn bệnh. Bác có 4 người con, + Cô con gái đầu xinh xắn và ngoan ngoan, như bao người con gái khác ở thôn quê, chị lấy chồng khá sớm khi mới 18t, chồng chị trước đây hiền lành và rất ngoan, nhưng dạo vài năm trở lại đây thì ham mê cờ bạc, đến nỗi phải bán cả của cải trong nhà. + Anh thứ 2 thì bị đau mắt bẩm sinh, Bác Sĩ nói không thể chạy chữa nổi, chỉ có 1 cách duy nhất là xin mắt người chết để thay thế cho đôi mắt cũ. Anh này lấy phải cô vợ rất đanh đá chua ngoa, không hề tôn trọng bố mẹ chồng. + Chị thứ 3 thì không có gì để nói, chị cũng lấy chồng và sinh con, có điều đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm. + Anh con trai út thì sinh ra đã bị ái nam ái nữ, trước đây đã phải đưa đi phẫu thuật, nhưng không biết cuối cùng có thở thành đàn ông đích thực được không, Tự nhiên 1 tuần nay có 1 cô gái đến nhà bác ăn vạ, kêu là đã có bầu với anh này, và cả nhà đang chờ chứng minh sự thật. - Người con gái thứ 2: Bác lấy chồng muộn, nhưng lại là người có của nhất trong gia đình, 2 con đều ăn học thành tài. - Người con gái thứ 3: Về vật chất thì cũng là khá giả so với đời sống nông thôn, 4 người con đều sinh sống ở Hà Nội và học rất giỏi. _ Người con trai đầu: Khi cậu út mất, bác là con trai duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều, nhưng không vì thế mà bác hư hỏng, ngược lại rất ngoan và biết thương mẹ, thương em. Bác lấy vợ, theo đúng ý nguyện của ông bà, vợ bác là nhà Giáo. Những tưởng sẽ êm đẹp, nhưng cô gái này sau này trở nên ương bướng và rtấ hỗn với mẹ chồng. Bù lại, 3 người con rất ngoan, học rất giỏi. Cô con gái đầu có cách làm toán rất giống cậu út. - Người con gái thứ 4 (Mẹ của em): do được sự dạy dõ của Ngoại và các bác, Mẹ em trở thành một người vợ đm3 đang, rất mực yêu chồng, nhưng, sau 15 năm chung sống, người đàn ông đó đã phản bội mẹ, rời bỏ 3 mẹ con để đi theo người đàn bà khác. Mẹ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để nuôi 2 đứa con khôn lớn ( em nè), nhưng số phận không tha cho mẹ, hết bị tai nạn giao thông suýt mất mạng, mẹ lại bị căn bệnh Thân đeo bám dai dẳng, chạy chữa mãi không khỏi. Vì vậy, việc ra vào bệnh viện, và leo lên bàn mổ đối với mẹ quá bình thường. Khổ cả đời, lận đận cả đời, ở tuổi 45 mẹ vẫn khổ, đấu óc nhiều khi không tỉnh táo và rất dễ xúc động. - Người con gái út: từ nhỏ đến lớn Dì như con trai, Dì có sức khoẻ mà không phải người phụ nữ nào cũng có, tình duyên lận đân Dì đã qua 3 đời chồng, dù không được học hành nhiều nhưng Dì kiếm tiền rất giỏi, nhưng tiền kiếm được đều bị chồng phá hết, giờ chống thứ 3 dính dáng đến ma tuý nên đang chịu cảnh tù tội. - Năm 1997, Ông Ngoại được cô con gái thứ 3 chở đi tìm mộ tổ tiên, trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông, và ông đả không qua khỏi, năm đó ông thọ 72t. Còn Bác gái thì chỉ bị thương, nghe người ta bảo năm 16t bác bị Sét đánh không chết nên có thể vì vậy mà mạng lớn. Bà ngoại năm nay gần 90t, vẫn minh mẫn, vẫn tấm lòng thương con, thương cháu. Người con bà thương nhất là mẹ em. bà ở với bác trai, ngày ngày lấy việc ra vườn chăm sóc mấy cây rau làm niềm vui, lâu lâu bà còn hái rau ra chơ bán, được đồng nào bà lâi để dành cho cô cháu gái học Đại Học trên Hà Nội. Cả cuộc đời ông Ngoại đều làm việc xã, việc nước, đến thời bao cấp, vì bất mãn với thời cuộc nên ông xin về hưu non, vui thú với việc vui vầy cùng con, cùng cháu. Vậy, ông bà đâu làm gì ác, đâu làm hại ai bao giờ, mà các con của ông bà nói chung đều không được sung sướng hơn người. Ở đây em không đề cập đến kinh tế mà chỉ nói đến vấn đề tinh thần. Cả họ nhà em chẳng bao giờ mong giàu sang, chỉ mong mỏi sao gia đình hạnh phúc, yên vui mà sao khó quá. Mẹ em bệnh tật triền miên, ngoài nỗi đau bị cướp chồng còn bị bệnh tật dày vò. Các cao nhân, có ai giải giúp em thắc mắc này không. Nếu là "nghiệp chướng" thì em dám khẳng định, gia đình em chưa ai làm điều ác. Nếu là quả báo thì cái giá phải trả là quá đắt. Nếu đụng chạm mồ mả tổ tiên, thì em xin, tới đây là đủ rồi, những người con của ông bà coi như đã hứng chịu đủ mọi buồn phiền, cùng cực. Chỉ mong tổ tiên phù hộ cho con cháu sau này, không dám hy vọng hưởng sang giàu, nhưng được hạnh phúc, mạnh khoẻ là quá tốt rồi.
 8. Sống trong sợ hãi

  1. Rin86

   Rin86

   hix hix hix ^^

 9. Why not say hello?

  ok. giờ mình nói "Hello" nè, coi có điều gì lạ lạ xảy ra ko ^^

 10. dạ, vậy hôm nào em sẽ mạo muội lên trung tâm mua sách, biết đâu lại gặp được Sư Phụ thì quả là may mắn, hihi.
 11. Anh Hải cho em số phone để em hỏi rõ hơn chút dc ko ạ??? Tại em thích đọc truyện mà sư phụ viết, nhưng vì chưa biết sư phụ có những sách nào đã từng xuất bản. Anh Hải giúp em nhé!
 12. Cháu có một thắc mắc nho nhỏ mong các cao nhân chỉ giáo: Phật Thích Ca và Phật Như Lai là 1 hay là 2 vị khác nhau ạ???
 13. thương quá, chắc nó đau lắm. chiều qua đi ngoài đường, vô tình cán chết 1 chú gà con, tự nhiên thấy giận mình ghê gớm, nếu mình ko chạy quá nhanh và vô ý thì đâu nên lỗi...