• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Trâu Vàng

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Trâu Vàng

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ cũng may là ko có Đào hồng xương khúc chứ ko thì đời em thê thảm rồi chị nhỉ...Thật sự là em nhu, nội tâm em hiền lành, dễ mềm lòng, nhưng bên ngoài em tỏ ra cứng cỏi. Cũng chẳng biết vì sao em lại tỏ ra như thế nhưng quả thật là rất mâu thuẫn khiến con người không nhất quán được từ suy nghĩ tới hành động, dễ lưỡng lự, đắn đo. Nhưng em mệt lắm, đầu óc cứ căng thẳng nên khó mà tập trung làm việc được, dễ tủi thân, nên hay trì trệ nhiều thứ cần giải quyết gấp. Giờ có cách nào hóa giải không chị? Qua đại vận sau em không còn Tang môn nữa thì liệu có đỡ hơn không chị? Bác Haithienha, bác Phoenix, bác Túy Lão cho cháu xin ý kiến với...
 2. Đây là link lá số của cháu. Cháu được biết là Mệnh Thân VCD như cháu sẽ hấp thụ rất mạnh các cách cục cũng như tính chất của các vận mà cháu đi qua. Cháu thấy cái này đúng với cháu lắm. Điển hình là trong cùng một ngày thôi thì tâm trạng của cháu buồn, vui, thất vọng, lo lắng, chán nản... có đủ, thay đổi theo từng giờ. Cháu không biết đó là do lá số tử vi nó như vậy, hay là do khi cháu buồn thì cố gắng vượt qua nổi buồn nên nó hết. (Là cố gắng vượt qua thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề). Nhưng như vậy thật sự là mệt mỏi khi tâm không thể tịnh được. Có lúc thấy rất bất an, thậm chí muốn ngủ một giấc dài không phải thức dậy. Biết là nó rất tiêu cực, cháu cũng chẳng muốn thế, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại như điện tâm đồ mấy năm nay khiến cháu rất mệt mỏi. Chủ yếu là cháu buồn vì chuyện tình cảm, và gia đình. Giờ có cách nào để thoát ra không các bác, các chú? Trong tử vi của cháu có cách nào để hóa giải nó không?
 3. Ở TPHCM có nơi nào xem tử vi cụ thể rõ ràng một tí không nhỉ :( Ai biết chỉ mình với...

 4. Dạ cháu cám ơn bác nhiều. Mai cháu đi phỏng vấn rồi. Nghe lương lộc khá cháu cũng mừng. Giờ phải đi làm cho nó ổn định thôi, chứ cũng lớn rùi mà cứ long bong hoài cũng không được. Chắc là Thiên đồng đóng cung Quan nên nghề nghiệp của cháu nó cứ mông lung làm sao sao ấy, không giống như bạn bè cùng trang lứa gì hết...
 5. Lá số của cháu đây ạ: Lá số Cháu chào bác, mẹ cháu muốn cháu đi làm ở công ty cho ổn định và đã tìm một nơi mà mẹ cho là thích hợp với cháu. Kính nhờ bác Haithienha xem giùm cháu trong tháng này có thay đổi về công việc không. Nếu có thì đây có phải là công việc lâu dài trong sự nghiệp của cháu chưa ạ? Cháu xin cám ơn bác và chúc bác cùng các thành viên diễn đàn nhiều sức khõe và niềm vui ạ.
 6. số cháu chẳng cao chẳng thấp... số con rận con rệp thôi à bác Học trò ơi hụ hụ hụ. Thôi số nó vậy cháu đành ngoan ngoãn chịu trận thôi ^_^ Khi nào chịu không nổi thì vào đây khóc ngập nước diễn đàn, ngập nhà bác vài phen vậy Bác haithienha ơi, 2 chữ phú và quý ấy cháu nằm lăn lóc suy nghĩ bấy lâu nay thấy sao mà xa xăm quá đỗi trong hoàn cảnh hiện nay của cháu. Cháu đang ấp ủ một dự án nhỏ để kiếm tiền lo cơm cho gia đình sau khi mẹ cháu nghĩ hưu (1 năm nữa). Dự án phải được khảo sát, nếu khảo sát có kết quả tốt thì sẽ xây dựng trên đất nhà ở vùng quê cách TPHCM 100km. Tiền đầu tư khoản 800 triệu thì cháu chưa đủ nên có thể sẽ hỏi mượn thêm mẹ. Dự định sẽ khảo sát vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Bác có thể xem giùm cháu việc có thành hay không với. Lá số đây ạ. Nếu khảo sát thấy dự án khả thi thì cháu đi đi về về liên tục chứ cũng không phải sẽ dọn lên đó ở hẳn. Còn thất bại thì cháu sẽ tạm gác việc cháu đang làm và nộp hồ sơ đi xin việc làm ở 1 công ty nào đó... Với lại bác ơi, biết hỏi câu này sẽ bị bác kí đầu vì đến giờ mới hỏi, nhưng bác tha lỗi cho cháu tại trước đây cháu không biết phải xem trước lá số có chính xác giờ sinh hay chưa bằng cách kiểm lại diện mạo hoặc một vài sự cố lớn đã xảy ra, hic hic. Năm ngoái khoản tháng 3, tháng 4 gì đó cháu ra ở riêng. Bác xem giùm lá số tử vi của cháu có thể hiện điều đó không với. Cháu xin được link lại lá số tử vi năm đó nhờ bác xem giùm. Nhờ bác giúp cháu nha. Cháu cám ơn bác nhiều.
 7. Mình ko biết xem tử vi. Chỉ vào chúc bạn may mắn thôi. Cố lên nhé. Good luck
 8. mấy ngày nay đang có chuyện cãi vã với người yêu nè bác. Lần này nghiêm trọng, chắc mọi chuyện sẽ chấm dứt luôn. Thật tâm cháu thấy có lẽ kết thúc thì sẽ tốt hơn cho cả hai.... Buồn quá bác ơi...
 9. Bác Học trò xem giùm cháu năm nay như thế nào với. Trăm sự nhờ bác hết đấy. Phải giúp nhá, không cho xem sách thì bác phải giúp đấy.
 10. Các sư phụ cho cháu hỏi một chút. Ví dụ Mệnh vô chính diệu như của cháu thì lấy Nhật Nguyệt tại cung Thiên di để luận. Cháu muốn hỏi rõ thêm khi đó mình luận 2 sao này tại chính cung Thiên di đó hay mình "bê" 2 sao này về cung an mệnh mà luận vậy? Với lại, nếu 2 sao Thái dương, Thái âm đồng cung như trong trường hợp của cháu thì hình dáng bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi sao nào nhiều hơn? Có khi nào bị ảnh hưởng bởi sao Thiên đồng ở cung Quan không? Cháu đang đối chiếu với thực tế về hình dáng mà thấy cứ kì kì...
 11. Nhà cháu có mỗi 2 chị em gái mà cách nhau đến những 16 tuổi. Năm sau ba mẹ về hưu hết rồi mà em còn nhỏ quá. Cháu thấy hơi lo lắng vì không biết mình lo cho em có được chu toàn hay không. Cháu kính nhờ các bác xem giùm lá số tử vi của em gái để cháu biết sơ qua về cuộc đời của em, từ đó có cách hướng em cháu đi theo hướng tốt đẹp, để em sống được hạnh phúc. Đây là lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 mong các bác xem giùm chị em cháu. Cháu xin cám ơn
 12. Năm 2010 mình 26t rồi nên năm 2011 mình 27t, tại cung Tài bạch đó bạn.
 13. Bác Học trò. Thế giới đồng tính nam thì phân chia rõ ràng ai là phu, ai là phụ. Nhưng bên nữ thì có những cặp không phân biệt được bác ạ. Đó là nói ngay cả bản thân họ cũng không phân biệt chính xác được chứ không phải chỉ đơn giản là người ngoài nhìn vào không phân biệt được. Nói thế thôi, chứ không hỏi gì thêm ^^
 14. Mình có nốt ruồi ở vị trí 32 và 22. Bạn có thể cho mình biết ý nghĩa được ko?
 15. Cháu xin lỗi nếu có viết sai chủ đề, nhưng có một thắc mắc chưa tìm được câu trả lời đầy đủ, cụ thể nên đành viết ra đây mong mọi người chỉ cho. Cháu định lập trang thờ ông địa và thần tài, về cách bố trí trang thờ thì cháu đã nắm sơ qua các bài viết trên mạng. Nhưng không biết tượng thờ 2 vị này nếu mua từ tiệm về thì có phải mang lên chùa để khai quang không ạ? Ai có kinh nghiệm chỉ thêm giùm cháu nhé.