• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ducnhan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  42
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

-1 Poor

About ducnhan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 25/08/1979

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  ducminhpham2002

Thông tin cá nhân

 • Sở thích
  Thích đọc Cổ Sử, Nghiên cứu Lý học phương đông,
 1. Nhờ anh Linh Trang xem giúp, vấn đề này em đã quan tâm từ hồi 2010 đẻ thằng cu thứ nhất, tuy nhiên chưa ngã ngũ, Nhờ anh xem giúp, tuổi sinh tiếp đứa thứ 2 nhà em: em (nam): 1979. vợ: 1983 con trai đầu: canh dần 2010 (tháng chạp). Đi xem bói thì người thì bảo 2014, người thì bảo 2015 và nên là con gái. Vậy nhờ anh tư vấn giúp: + 2014, và giới tính nào thì thuận hơn, tháng sinh tương ứng. Tôi có tra trên mạng thì 4 tháng tứ quý 3, 6, 9, 12 và mấy tháng mùa thu là những tháng được mùa sinh. Anh trả lời giúp. + 2015 thì tháng nào tốt. + Cũng có người xem bảo 2018 là tốt nhất nhưng thế xa quá nên chưa xét đến. Rất mong nhận được sự nhiệt tình và tư vấn giúp của anh Linh Trang!
 2. Mình nghĩ nó cũng mang tính biểu tượng và tượng trưng thôi.Nhất là lại đội mấy thứ đó trong nhà ...
 3. Bạn duyên nhận ra mình đã quá "nghiêm khắc" là tốt rồi. Chúc bạn thành công trong con đường học thuật.
 4. Đọc kỹ bài hỏi của chủ topic: "Gấp, gấp cho em hỏi với: Tình hình là gấp lắm rồi,chuẩn bị 49 ngày bố em rồi..TÌnh hình là bố em khi mất thì được đưa lên chùa cúng siêu thoát 49 ngày và ở nhà cũng đón thầy về cúng bình thường. Khổ nổi ở nhà cúng thì thầy cúng đòi cúng đồ mã..mà thầy chùa thì kêu không được cúng đồ mã nếu không thì khó siêu thoát..Chẳng biết theo ai nữa,cả nhà có ai biết vụ này quân sư em với..gấp lắm rồi à.. EM xin cảm ơn nhiều nhiều.. ". Qua bài này, nhìn 1 cách công bằng, chủ topic: 1. Có lễ phép: xưng "em" cũng thể hiện thái độ khiêm nhường, có việc muốn hỏi. Mà việc này đối với bạn ý, tương đối gấp gáp, cần suy xét để quyết định phương án ngay. Vì vậy, chủ topic, xưng em hỏi các "anh" cũng là chấp nhận được. Do vậy, bạn Duyên "xáo xới" vấn đề cũng thể hiện sự thẳng thắn đến "cứng nhắc". Trong trường hợp này, nên thông cảm cho chủ topic, vì "Nhà đang có việc". Hơn nữa, sau bài viết hỏi, chắc cũng hơi vội thể hiện rõ ràng "hớt hơ hớt hải", chắc sau đó phải đi lo tiếp việc quan trọng 49 ngày. Nhưng, bạn ý cũng không quên: "cảm ơn nhiều", Mỗi người biết đặt địa vị vào người khác thì chắc tình huống bớt phức tạp đi. P/s chủ topic: Mình nghĩ, có thể thầy Nhà chùa nói có lý đấy, cái này mình có nghe rồi, trên mạng có đấy, nếu tìm bài của Nguyễn Thị bích Hằng đi tìm một liệt sỹ nói trong 1 nhà chùa phía nam, có vị thầy giảng về vấn đề này. Mình đi Yên Tử cũng nói về việc vàng mã này (quan niệm là hủ tục). Về cá nhân mình nghĩ điều đó là hợp lý, lấy thêm 1 số ví dụ tương tự: 1. Khi chết con cháu đau lòng thái quá cũng làm người chết khó siêu thoát. v..v 2. Nói chung để người đã mất càng nhớ về "Trần gian" này bao nhiêu thì càng loanh quanh ở trần gian (hoài niệm mà) thì đương nhiên là khó siêu thoát rồi. Cái này ví như khi còn trẻ, khi biết yêu chúng ta thường hay tương tư, mà khi đó thì chẳng làm được việc gì khác cả, ngoài tương tư mơ mộng, phải thế không nào. Vài lời chia sẻ với các tiền bối và các bạn.
 5. Em thấy trên mạng có cuốn "con người thoát thai từ đâu" rất thú vị, của Bác sỹ người nga Mundasep làm tác giả, người có rất nhiều phát minh hữu ích trong ý học, có thể tái tạo mô của người chết để phát triển cho người sống. Các bác nên mở lòng tham khảo: http://www.youtube.com/watch?v=dLBhLBgYqnY&feature=related Và tìm đọc các cuốn: + Thông điệp bi thảm của cổ nhân. + Trong vòng tay sam ba la. + Ma trận sự sống. Để được du lịch trên tây tạng với nhiều điều kỳ thú và những giả thuyết của tác giả đưa ra, rất hay, và hợp lý . Là cách nhìn của Nhà khoa học về vấn đề tâm linh. Vài lời chia sẻ!
 6. Cháu Nhờ Bác Thiên Sứ vàcác Bác xem giúp cháu chọn nay sinh của bé thứ hai với ạ: 1. cháu sinh năm 79 (kỷ mùi) 2. Vợ cháu sinh năm 83 (Quý Hợi) 3. Con trai đầu lòng 23/1/2011 (Canh Dần) Kính Chúc Bác Thiên sứ và các anh chị em 1 ngày mới tốt lành!
 7. Cháu xin đóng góp thêm ý kiến trong việc dịch tài liệu. Cháu đọc cuốn bản gốc tiếng Việt có đoạn như sau: Chương I: Truyền Thuyết Bánh chưng bánh dầy và thuyết Âm dương Ngũ hành, có 2 đoạn: 1. " Thuyết âm dương và ngũ hành được chính thức chấp nhận từ thời Hán trong lịch sử Trung Hoa về sau có nói đến: sự chuyển hóa Âm dương sinh ra 5 dạng vật chất căn bản là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gọi chung là ngũ hành. Năm dạng vật chất này tương tác lẫn nhau trong sự chi phối của Âm dương tạo nên vạn vật" Vấn đề ở đây là: - Tài liệu thừa nhận sự chuyển hóa Âm dương sinh ra 5 dạng vật chất căn bản là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Nhưng không nói rõ cơ chế cách thức chuyển hóa thế nào. Theo cách hiểu của ducnhan thì: Lưỡng Nghi (Âm dương) sinh tứ tượng sinh Bát Quái. thì hiểu: tất thảy vật chất trong vũ trụ đều nằm trong 8 dạng (phạm trù vật chất) căn bản, chứ không phải 5 dạng vật chất. Và ngũ hành, chỉ là tính chất của 8 dạng vật chất căn bản nêu trên (đến đây, sẽ có câu hỏi đặt ra là: một vật cụ thể trong cuộc sống, ta xếp vào nhóm 8 loại vật chất cơ bản như thế nào). 2. ... " Nhìn chung Ngũ hành tương sinh theo quan niệm Lý học Đông phương là nguồn gốc của mọi sự phát sinh và phát triển trong sự chi phối hài hòa của Âm dương. Ngũ hành tương khắc là nguồn gốc của mọi sự ngưng trệ. Tượng của Ngũ hành khi thể hiện ở màu sắc là Hỏa: Mầu đỏ; Thổ màu vàng: Kim mầu trằng; Thủy Mầu đen; Mộc mầu xanh lá cây. Vấn đề ở đây: Câu đầu vẫn theo mạch tư duy như đoạn 1. Câu thứ 2: "Tượng của Ngũ hành khi thể hiện ở màu sắc là": như vậy khái niệm "tượng" dùng cho ngũ hành là chưa thật chặt chẽ. Bởi lẽ, Bất kỳ 1 sự vật hiện tượng nào có mầu đó đều thuộc hành Hỏa v...v . Nên dùng từ "Tượng" ở đây là chưa phù hợp. -------- Nói tóm lại: Nên chăng hiểu là: 1. Vũ Trụ có 8 loại vật chất cơ bản. 2. Ngũ hành chỉ là tính chất của 8 loại vật chất cơ bản của vũ trụ. * Mở rộng thêm: Tiêu chí nào để phân loại ra ngũ hành? Phải chăng chỉ dựa trên mầu sắc của sự vật hiện tượng. Ví dụ như: Ngũ tạng thì căn cứ vào tính chất nào để phân biệt ngũ hành (hay cũng dựa trên mầu sắc. Hay tự thừa nhận. Khái niệm âm dương, ngũ hành quả là trịu tượng. Mong các bác cắt nghĩa dùm! Ducnhan xin có vài lời chia sẻ!
 8. Nhìn bài dịch của Bạn Rin86, mà khâm phục quá. Cháu có ý kiến thế này, Bản dịch ra tiếng Anh, mà được nhà ngôn ngữ Tiếng Việt (hoặc tương đương) người nước ngoài nói Tiếng Anh như tiếng Mẹ đẻ, dịch ngược từ bản tiếng Anh ra tiếng Việt , để rồi kiểm chứng với bản Tiếng Việt gốc thì thật tuyệt! @ Chú Thiên Sứ: ý kiến của chú "Không phải do người Việt biết tiếng Anh kém, mà cả người Anh biết tiếng Việt cũng khó dịch. Điều này cho thấy ngôn ngữ Việt rất cao cấp." Quan điểm của chú cháu nghĩ có phần chưa hợp lý, dễ bị người khác phản biện ngay. Bởi lẽ, người Anh biết tiếng Việt cũng khó dịch --> tính phức tạp trong ngôn ngữ Tiếng Việt! Và điều này kết luận là cao cấp là thiếu cơ sở! Ngay như, tính phức tạp trong đại Từ nhân xưng, ở ngôi thứ 2, Tiếng Việt mình có vô vàn từ khác nhau. Trong khi đó, nhiều tiếng nước ngoài (điển hình là Tiếng anh), chỉ cần 1 từ duy nhất là: YOU, rất đơn giản, dễ sử dụng, mà thể hiện rõ tính bình đẳng trong ứng xử, giao tiếp. Qua đó thể hiện tính văn minh và cao cấp hơn ngôn ngữ của ta nhiều! Cháu có vài lời chia sẻ! Kính!
 9. Em cám ơn tư vấn giúp em tuổi Giáp ngọ. Xin anh và các cao nhân tư vấn giúp trường hợp tưong quan tuổi gia đình chị Gái em: 1. Chồng: Mậu Thân 2. Vợ: Giáp dần. 3. Đứa con trai đầu: Kỷ mão, đứa trai út: Quý Mùi. Em mới nghiên cứu qua cách xem tuổi, thì ứng với đồ hình Song hao, hóa giải bớt phần xung khắc của hai vợ chông đối xung Dần - Thân. Tương quan hai vợ chồng: Thiên can Giáp (vợ) khắc chồng : tốt hàng thứ 2. Mạng chồng (Thổ) <--khắc vợ (Hỏa) (Không đến nỗi xấu, chỉ sau bình hòa. Địa chi Thân đối xung với dần --> Xấu Con trai đầu: Kỷ - Giáp: thổ con trai 2 Quý - Mậu hợp: Hai tuổi vợ chồng xâấunhưng xinh 2 đúa con hóa giải bớt xâu: được truờng HỢp song nguyên nhưng mức độ tốt, kém nhờ Bác luận giúp. 0 ipb.global.registerReputation( 'rep_post_121696', { app: 'forums', type: 'pid', typeid: '121696' }, parseInt('0') );
 10. Em nhầm tý: Mạng vợ Hỏa --> sinh Kim. (Tốt)
 11. Rất cám ơn anh Thiên Luân. Xin anh và các cao nhân tư vấn giúp trường hợp tưong quan tuổi gia đình chị Gái em: 1. Chồng: Mậu Thân 2. Vợ: Giáp dần. 3. Đứa con trai đầu: Kỷ mão, đứa trai út: Quý Mùi. Em mới nghiên cứu qua cách xem tuổi, thì ứng với đồ hình Song hao, hóa giải bớt phần xung khắc của hai vợ chông đối xung Dần - Thân. Tương quan hai vợ chồng: Thiên can Giáp (vợ) khắc chồng : tốt hàng thứ 2. Mạng chồng (Thổ) khắc vợ (Thuỷ) --> xấu. Địa chi Thân đối xung với dần --> Xấu Con trai đầu: Kỷ - Giáp: thổ con trai 2 Quý - Mậu hợp: Hai tuổi vợ chồng xâấunhưng xinh 2 đúa con hóa giải bớt xâu: được truờng HỢp song nguyên nhưng mức độ tốt, kém nhờ Bác luận giúp.
 12. Các Bác cho em hỏi, Em sinh năm Đinh Tỵ, Vợ em sinh năm Bính Dần. Con đầu lòng: Trai Canh dần. Cho em hỏi, đứa thứ 2 nên sinh là con gái hay con trai, và sinh vào năm nào thì tốt!
 13. Cháu nhờ các chú dùng tử Bình cân đối âm dương ngũ hành xem giúp cháu tìm dùng thần và đặt tên giúp cu nhà cháu mới sinh: Bé sinh ngày 23/1/2011 (Canh dần. Kỷ Sửu, Mậu dần, Đinh tỵ). Cháu đang bối rối quá, dự định cháu đặt tên là Phạm Quang Minh. Nhưng cháu biết đặt tên dùng Tử bình là chuẩn nhất. <img src="http://www.lyso.vn/d...1523012011/1/Cu Bo.jpg" /> Cám ơn các Bác. Cháu Mong tin!
 14. Cháu Nhờ Bác Thiên sứ và Anh Thiên luân luận xem giúp, tuổi gia đình chị gái cháu: Chông: Mậu Thân (68) Vợ: giáp dần (74) Con Trai đầu: Kỷ mão (99) Con trai sau: Quý mùi (2003). Cháu nhờ Bác và anh luận giúp về mối tương quan gia đình. Theo cháu hiểu đã hợp cách song nguyên (đối xứng) hóa giải những hạn xấu do xung khắc của Vợ chồng). Mong anh và Bác tư vấn thêm!
 15. Nhờ tiểu phương xem giúp tên này mình dự định đặt cho Bé trai mới sinh Sinh ngày 23/1/2011 (canh dần, Kỷ sửu, Mậu dần, Đinh tỵ), mổ đẻ , dự định đặt tên là Phạm Quang Minh