• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguyệt Nương

Hội viên
 • Số nội dung

  124
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Nguyệt Nương

 1. Bác không biết đâu, em không mất 2 triệu thì bạn em còn mất nhiều hơn. Vì con bé kia từ bé tới lớn toàn theo giai xin xỏ. Em ngồi tính 15 tháng mất 15 triệu thôi, mà bạn của bé kia bảo là: ít thế thôi hả chị, tính nó thích mua sắm lắm cơ mà... Quần áo, mỹ phẩm toàn giai sắm cho, mà có phải rẻ rúng gì đâu. Nó dùng hai ba tháng hết một đợt mỹ phẩm (ợ). Trong khi đó, bạn em có một công ty đang hoạt động cầm chừng, thật sự đang cần người quản lý đủ tài năng và đương nhiên, $$$ luôn là khoản đầu tiên. Em ngồi tỉ mẩn tính thiệt hại lỗ lã... bạn em sau đó mới biết tiết kiệm là gì, vì tiền có giá trị về mặt thời gian nữa. (đương nhiên, như vậy là con bé kia cũng chán đi một phần, đợt tháng 12 vừa rồi đã gần bỏ nhau trên danh nghĩa, vì bạn em không chi tiền, không đi chơi, không nói chuyện,... vì em can khá nhiều, thực sự đi với cái kiểu bạn bè tiêu sản như thế, người chả thêm được quan hệ mới, vì những đứa nhăng nhít ăn chơi thì chỉ đi với dạng nhăng nhít ăn chơi thôi, mà lại còn kém đi trong tư duy, nhưng em độc mồm thế là lại vớ vẩn. Con bé kia thì chỉ cần không đi chơi, không à ơi, không chi tiền là nó chán thôi.) Chính vì $ có giá trị về mặt thời gian, nên để càng lâu thì bạn em càng thiệt, mà nếu trót dại có duyên nợ như bác haithienha và cô Nhung đường Nguyễn Kiệm nói khăng khăng (hai bác này nói thế phải đến 5,6 lần), thì đương nhiên em là người thiệt rồi, tiền của chồng em thì sớm muộn gì cũng vào tay em thôi mà. Còn thời gian đi chơi nữa chứ, em can mãi mới biết đi học, đi dự hội thảo đấy chứ trước chỉ đi chụp ảnh, đi bar... chơi bời thời gian rỗi thôi. Thế hỏi khí không phải, hai năm vừa rồi em có bị vạ miệng không các bác. Em dính vụ này, nhiều người bảo em ngu thậm tệ, vì rõ là trên danh nghĩa, thì chả còn gì mà mình cứ bận tâm nhiều. Mà bạn em cũng lừa được mọi người. Em không đi hỏi thầy bói thì chả biết được bụng dạ lão thế nào, mà e cũng ko tin được các thầy ngay. Em phải chat bằng nick giả, lão cao hứng nói hết, giờ chắc dính chưởng rồi lừa lại thì không dính nữa. Nhưng đại thể lão làm ra vẻ vui vẻ, chắc do có thiên hỉ hỉ thần, không chat nick giả thì em không biết lão cũng buồn buồn đâu. Em chả phải thừa tiền, nhưng 2 triệu so với thời gian và tiền của bạn em đã mất vì bao gái thì là con tép thiu. Với cả cho người nghèo thì nó cũng đáng, chứ $ cũng quý, mà lại chỉ để mua áo mua quần cho cái đứa chả ra sao như thế thì 20 nghìn cốc nước chè em cũng tiếc. Mỗi ngày đi làm đc ít nhất 1 triệu, mà cứ đi chơi một ngày là mất 1 ngày để lo cho gia đình, công ty riêng... rồi. Thực ra cũng là do cãi nhau, chứ em giúp bạn em được sớm thì $ thu về được nhiều hơn. Đáng ra thời gian phải là tháng 4 năm vừa rồi, nhưng lúc đó em nghĩ bạn em hỏng thật sự, thế là lại nhăng nhít trở lại. Cứ cho là giờ chỗ công ty đó mỗi tháng đủ tiền nuôi mấy con người nhà bạn em, nhưng riêng tiền mặt bằng đã có chi phí cơ hội lên từ 7-10 triệu rồi (nhà anh này có mặt tiền, vì chung với nhà chú nữa, nên chia đôi tiền mặt bằng ra). Lỗ toe lỗ toét ý chứ. 2 triệu là từ thiện cho người nghèo, có khi còn phải thêm để anh em liên hoan vì từ nay em đỡ lỗ ý. Lỗ ở đây là lỗ tiền tươi thóc thật chứ không chỉ là lỗ tình cảm đâu ạ. Chưa kể tới chuyện thể diện, em đã bỏ qua sĩ diện của em rồi. Vì đương nhiên, mình xót thì xót, nhưng thiên hạ có phải ai cũng biết sự thật nó thế nào đâu. Ai cũng nghĩ em hành động thiếu sáng suốt. Lỗ này là lỗ lên lỗ xuống lỗ trên lỗ dưới ý ạ. Ổ gà ổ trâu mà để lâu thì nó cũng thành ổ voi ý.
 2. Ôi, tuyệt quá, thế là thêm người làm chứng rồi nè. bác Thiên Hà ơi, bác Thiên Hà ơi... Chốt hạ nhé bác nhé. Anh Thiên Đồng vừa tung quẻ lạc Việt, kết quả ngược lại hẳn với bác, giờ cháu hỏi rơi vào Tử Vô Vong, có khi cháu cũng phải đi vào mời anh ấy ăn cá mới được. :)) Còn bác xem chừng càng lúc càng nhuệ khí (cháu thấy từ bài thơ, tới những hồi đáp sau đều rất quyết tâm) Cháu giải bài thơ của bác thế này, cháu sẽ cập nhật tình hình theo mốc thời gian như thế cho bác và cho những người làm chứng :D Bóc lịch chờ tin. Lưong duyên do tiền ĐÃ định Giai ngẫu tự nhiên PHẢI thành Xuân lai tâm khứ hoa đào nở: xuân tới, chuyện cũ dần qua, mọi người bình tâm hơn... giờ xuân đến mà cháu không còn ai để chan tương đổ mẻ té magi nữa, chú kia bị nói tức quá lặn không thấy sủi tăm... còn 3 tháng thì hết xuân bác ạ Mãn diệp tàn thu lá đổi màu : hết thu thì mọi chuyện khá lên , còn 9 tháng nữa là thu hết Đông sang chiếc chiếu hai cùng đắp: đầu đông khả năng chị wild có tiền là 100% (hí hí, chị ý ngồi chơi xơi nước , có tiếng rồi có cả miếng) : còn 10 tháng nữa là vào đông hẳn, khả năng bác hoặc cháu ai được mất tiền giờ cháu không biết, phải chờ thôi. Từ biệt song thân bái phụ môn Chúc bác ngày thật vui và nhiều nắng
 3. Trùi, vừa mới nghe bác Thiên Sứ nói bác Hải Thiên Hà ở đâu. :)) He he he, Đèo cao thì mặc đèo cao, nếu đèo cao quá thì ta không trèo. Vợ đen thì mặc vợ đen, nếu vợ đen quá, thì ta tắt đèn. Bác Hà kiểu gì chả về Việt Nam, khi nào bác về ới cháu phát là ngon thôi, bác Sứ cũng bảo cháu show hàng lên diễn đàn là được .:) Giờ trước mặt cháu là bó hoa vàng trắng rồi. :) Có khi sẽ mở topic để khoe hàng mất. :D, mà forum tìm mỏi mắt chả thấy chỗ giao lưu nhỉ :( Nếu xa thì vấn đề chỉ là cược cái gì thôi bác ạ. :) Cháu sẽ mất 2 triệu để bác ủng hộ người nghèo nếu bác đúng: cháu sẽ lôi bạn cháu về vào mùa đông năm con Mèo này. (cái này ở đâu chả làm được, và tốt cho cả hai bác cháu ta, bất kể ai thua, bác sợ thắng thì ko có mặt mà nhận --> tự tin kinh , nhưng làm từ thiện thì công đức của bác kiểu gì cũng được nhận). Cháu vừa đi miền Trung , ở đấy 20 tr là đủ một cái nhà tình nghĩa rồi. :D =)) Có khi bác phải ngó lại xem thời gian đấy cháu có hao tài tốn của không đấy. Cá cược có cái rất hay là nó làm mình hào hứng. (cháu phải ngó lại xem tử vi của cháu có cái gì liên quan tới vận đỏ đen không ) Nhất là khi có người máu me cá cược chơi cùng. Bác có cá không ạ. =)) Hay là mực . Hi hi hi.
 4. Thở dài, em rất ghét thể thao, người gầy đét, cả ngày chỉ ngủ thôi
 5. Ui, sếp ơi, sếp trùng tên với em, cho em xin một quẻ với: Bùi Hằng Phương, 21/7/1986 Bùi Xuân Lộc, em em, 31/1/1994 Đầu năm chúc chủ topic tài lộc đầy nhà, vạn sự như ý ạ. Tiểu Phương tức là hương thơm thoang thoảng ý ạ. :) :D hi hi
 6. He he, ngwoif ta cũng có lý của người ta chứ ạ. Huyền Cơ, thì chắc là cùng một bầy với Ngu Cơ, Hạ Cơ... và ... Âu Cơ ý mà. :)) Cơ mà ko rõ male hay female thì cứ Thầy, miền nam là Sư phụ là xong tất đấy nhỉ. Nhưng nhìnđi nhìn lại, thầy giỏi thường là zai, thịt già kiểu gà 30 năm tuổi Đảng chứ ko dễ ăn dẽ nuốt tí nào...
 7. Kính hỏi haithienha chút xíu ạ, thấy bác toàn phải xem các đôi. :) hì, thì nó sẽ liên qan tới vấn đề mà nhiều người quan tâm và tốn nhiều giấy mực, cũng là chủ đề mà các "thân chủ" rất là hồi hộp.... he he thế thì thế này ạ.theo như tổng hợp ý kiến vài topic bác haithienha có tư vấn, thì truyền tinh tử vi có phải là: sao ở phu thê người này là sao ở mệnh của người kia (cái này các sách nói rồi, chính tinh đã tốt, đúng cả phụ tinh còn tốt nữa) sao ở phu thê người này là sao ở các cung chiếu mệnh của người kia ,nằm trong cách cục của người kia sao ở phu thê người này là sao ở phu thê người kia (hic, như trường hợp của Nguyệt Nương và cậu bạn đã chia tay từ lâu là hai người đều cự môn, tức là kiếp trước chửi nhau như tát nước, kiếp này chan tương đổ mẻ té magie... phải chửi nhau cho hết cái nợ chửi nhau của Cự môn, mà rõ là Thiên Lương cư mện thì cự môn phu thê, thế có nghĩa là hai thằng hiền cùng gặp nhau thì sẽ oánh nhau chí chết. :( Đấy có phải là điều các cụ dạy ta ko, kiểu giống nhau quá thì nó... zzz) .. cái này mún nói trong cái topic học thuật dưng mà account ko cho phép. Thực sự thì truyền tinh tử vi có dễ gặp không. (căn bản mở mắt ra đọc tử vi Nguyệt nương đã thấy lá số của bạn mình rồi, từ thuở đó đến giờ ngâm cứu được có vài chục lá số xem hộ bạn bè cho vui, nên tỉ lệ giống nhau giống cả đường đi lối về vẫn thấy cao lắm :( ) Đùng phát mở mắt thấy một thằng y chang rồi còn gì.
 8. Mình cũng hay đi xem bói, mà ở Việt Nam, nhiều người dùng bộ bài 32 cây để bói lắm. Theo như mình thấy, thì bói bài, tùy thầy, tùy bài... mà sẽ ra được độ chính xác khác nhau. Ở Hà Nội, mình hay xem của cô Tịnh: 0984******, đặc điểm của cô là bói bài khá trúng, tuy nhiên, chỉ bói trong thời gian hiện tại, và mang tính xu thế... nó giống kiểu như là đọc nghiệp của bạn... và bạn có thể tác động vào nghiệp đó, đưa ra lựa chọn cho mình. Nhưng cô Tịnh không bói được trong thời gian dài. Ở Hồ Chí Minh mình xem ở chỗ cô Nhung, hẻm giáo xứ Hòa Bình đường Nguyễn Kiệm, đúng giật mình... tuy nhiên, ở HCM, mình thấy thầy bói hay dùng vong để trợ giúp xem bài. nững gì đã xảy ra với mình, thì thường sẽ được lưu vào bộ nhớ của mình, nhiều thầy bói bài dùng vong để xem và có thể đọc được quá khứ là nhờ vong đấy. Tuy nhiên vong nhiều lúc lại dở chứng, như mình đi xem chỗ cô Nhung thì 10 lần như 1, nhiều cái bói sáng thì chiều ứng luôn, như đợt bảo về gặp gia đình tháng 12, mình có định về ăn tết đâu, mà cơ trời xui khiến lại về đấy... nhiều lắm. Nhưng cũng cô Nhung, bạn mình xem không đúng, căn bản lúc ngồi xem thì thiếu ý thức... nhiều lúc thấy sợ, vì mình định hỏi cái gì, là vong đọc được hết. và cho ra câu trả lời cũng sợ lắm. Ke ke. Mình nghĩ là trong trường hợp này bạn nên bình tĩnh, có thể post lá số nhờ mọi người trên diễn đàn xem giúp. Vì tử vi cũng có giải đoán niên hạn, nguyệt hạn này, rồi thì lạc việt độn toán, bốc dịch... hoặc là bói bài. hi hi. Còn nếu trong trường hợp tất cả đều bảo là Thật sự xui xẻo, thì bạn của bạn nên xin phép gia đình vào chùa một thời gian, công đức tu tập và sự quyeets tâm sẽ giúp bạn ý vượt qua tất cả, chùa là nơi lành, ma ở đấy cũng thành ma thiện thôi. thường xuyên hành thiện, phóng sinh, bố thí... công đức đó sẽ lập lại cân bằng, tu tập nghiêm mật, tâm tính thay đổi, tâm đổi thì nghiệp quả tương ưng. Tieps theo là cái gì cũng thế, có cực hung thì sẽ chuyển vận thành vận cát bạn ạ. mình nghĩ là nếu xui thì cứ cho hạn đến, bình tĩnh chờ đợi và học hỏi, rồi thì qua thời bĩ cực kiểu gì cũng có thời cam lai. À, bạn nên xác định kĩ hơn, vì 5h sáng ko rõ là giờ nào, khó xem tử vi. Thân, chúc bạn an lành và may mắn.
 9. :)) sợ quá, em mà là bạn ấy thì em hãi luôn. Nhưng em chả thấy cái phần đầu nó liên quan gì tới cái phần sau cả. Cái tôi sẽ là vô hình thì có liên quan gì tới kinh tế quốc dân ạ. E tò mò thật sự... zzz Với cả giấc mơ là một chuyện, còn bản thân nghiệp quả của bạn ấy thế nào lại là chuyện khác nữa, vì em nghĩ là mơ thì có điềm triệu, nhưng có cái mình thích thì mình mơ thấy... hoặc bị ám ảnh. Nếu được thăng tiến thì tốt quá, nhưng e vẫn nghĩ là nên coi lại các phương pháp dự báo khác cho chuẩn xác hơn, vì ý của bạn ấy rất là nghiêm túc, và nếu đúng là giấc mơ này là điềm báo thật, thì e cũng rất mong bạn ấy sẽ thực hiện một cách nghiêm túc để ích nước lợi dân.
 10. Cái này thực sự mình cũng không biết. Nhưng nó cũng giống bói bài, lực tâm linh đưa bạn đi và nhấc phải cái quẻ gì đó... Về cơ bản thì quẻ tốt chả nói, quẻ trung bình và xấu và rất xấu sẽ luôn có cách giải, chủ yếu là tu tập, rồi thì cúng phóng sinh... chờ đợi... đều có cả, nếu là thơ thì bạn xem những dòng cuối cùng sẽ có cách hóa giải. :"> Nhưng tớ thấy quẻ tớ lấy ở chùa phúc khánh hum qua cũng đúng. Vì nó yêu cầu tới cuối xuân sẽ có tiến triển đầu thu và đông sẽ có sự thay đổi... thì bác haithienha vừa ngó qua cái tử vi của tớ, cũng nói thế, :) và đi xem vài nơi cũng thế. ... nhìn chung thì nếu tâm thành, tự nhiên quẻ sẽ lên đúng. Cho dù theo phương pháp gì đi chăng nữa.
 11. Các bác ơi, em hỏi tí, theo suy nghĩ thiển cận của em thì nếu là duyên nợ vợ chồng, tới lúc chín thì nó phải chín, quả đã ở trên cây, đã gần tới ngày hái, ko hái thì nó cũng rụng cho cái toẹt, mà làm cái lồng bọc nó lại, thì khả năng nó thành vải thiều, nhãn lồng... ngon hơn ý. Khi mà nó khoái rụng, chả nhẽ chỉ vì một tí gió lạnh mà nó lại không rụng được sao. :) Nói thế chứ cũng rất là... vì thật sự một việc e vừa hỏi trên diễn đàn là em với bạn nữa có duyên nợ vợ chồng hông, bác haithienha so lá số tử vi thì bảo "giết", vào nhờ bác Thiên Đồng dùng lạc việt độn toán bảo là "lâu", mà em cũng thấy cả hai bác đều có lý dựa trên lý thuyết của các bác ý cả, vì em cũng sơ sơ cả hai thứ, bây giờ e cũng chả hiểu mô tê răng rứa thế nào. hí hí hí. Nhưng nếu đã là duyên là nợ, thì tới lúc nó đòi trả, mình ko trả ko được, mà định chần chừ thì ngân hàng vũ trụ nó tính thêm tiền lãi, cũng sợ nhỉ. :)) hi hi
 12. @Nguyệt Nương Hí hí, em cũng xin chúc bác Thiên Đồng năm mới vạn sự như ý. :( hình như bác có Thiên đồng ở mệnh nên mới lấy bút danh thế này ạ. Em cũng thế, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Đồng Lương đồng cung tại Mệnh ở Thân. :( Em sinh ngày 15 tháng 6 âm lịch, năm Bính Dần, giờ Kỷ Hợi Hỏi vào giờ Tí, ngày mùng 3 tháng giêng năm Tân Mão (giờ 1, ngày 3 tháng 1 năm 4) Tử vo vong Câu hỏi 1: Em xem một vài nơi xem em và một bạn có duyên nợ vợ chồng không, thì 1/2 nơi bảo có, 1/2 nơi bảo không. Bác haithienha hình như nói "giết" http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...rt=#entry117765 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...rt=#entry117783 Quen chơi cho đời đỡ chán đi cưng ơi! Chồng vợ để tính sau. Hết năm Tân Mão thì nói chuyện tiếp. Hong có gì đâu! --> he he he, dạ, cái này e sẽ nghiên cứu bác ạ. quẻ có độ số 5-6 là Tử Vô vong. E đoán là nói chuyện lại vào tầm tháng 2 âm lịch, nhưng trong 6 tháng nữa thì không có động tĩnh gì cả. Sau 6 tháng bàn tiếp. Vì Tử vô vong thì tận cùng của sự xấu, nhưng nó xấu tới cả ngoài lẫn trong, xấu quá rồi, thì nó có thể xấu tiếp được không. Xem theo lạc việt độn toán thì "giết" hay "lâu" E ko mún phá dòng suy nghĩ của bác Đông Thiền, nhưng do cũng tập tọe học lạc việt dù trình còi dí dị, thấp lè tè như cây rau má, nên hơi dài dòng tí ạ. Nếu có thì tới khi nào giết ạ. Câu hỏi 2: Bạn kia mở doanh nghiệp, cũng do em xui dại (hic, e bảo bạn ấy nhà đã chả khá gì mà còn đòi chơi bời đú đởn (tính em nó vạ từ mồm ra thế đấy)); em biết đợt mở ra, mà cho đến bây giờ bạn ấy cũng khó tìm được người nào khác tốt hơn e để phát triển chỗ đấy. Câu hỏi là : bạn ấy có nhờ em không, có thì when (tình hình giờ cãi nhau to, ko thèm nói chuyện lại cơ ạ, bạn ấy bảo coi như tôi chết rồi .hứt) Bình thường sẽ không nhờ. Mở ra cũng không nhờ. Nhưng khi đụng chuyện lớn thì vác mỏ qua...xin...giúp. Thấy cũng tội, Thôi cũng kệ! Giúp tí lấy phước mờ. --> Khổ nhỉ. Quẻ độn của Tử vô vong là Kinh - Đại an. Em thì dù là người thế nào cũng giúp, kể cả người vớ vỉn qua đường e giúp được mà ko xâm phạm gì nhiều tới em thì em cũng vẫn cứ giúp, vụ này em chả ngại. Sẽ giúp trong khoảng thời gian 5 tháng nữa, hoặc có thể chỉ là 5 tuần nữa, lý do là Kinh- kim đúng ko nhỉ, e nhớ mang máng. Còn đại an thuộc hành mộc. Đại an có vẻ thắng thế hơn dù bị kim khắc. Nên là việc sẽ được giải quyết ngon thôi. Câu hỏi 3: chỗ doanh nghiệp kia làm ăn có khá ko ạ Nè! Bốc vô đó thì có mà...thúi hẻo nghen. Nói trước rồi đó! Không cho vay cho mượi gì ráo! Nó chết kệ nó! --> Bạn này chả thiếu tiền đâu ạ. thực sự thì chỗ đó, kể cả ngành nghề đó e cũng ko nghĩ là có thể sinh ra nhiều lợi nhuận, thấy phí cả cái mặt tiền. Nhưng đương nhiên đó là chưa có làm ăn thật sự, giờ làm gì cũng cần phải đầu tư đầu óc công sức cả. Quẻ độn lần này Khai - Lưu niên. Quẻ thuần thủy. :)) hi hi hi, đúng là nó liên quan chặt đến vấn đề tiền rồi. Em thì cả phi cung và tuổi đều là thủy đặc. Có câu thủy vi lường, ở đây khéo phải dịch là "tiền khó đếm" Tuy nhiên, vấn đề của nó chỉ là chịu chi phối của Tử vô vong, chứ em thấy đặc cả thủy thế này thì tại sao nói là chết ạ. Thật sự thì e có khả năng hiểu tí tử vi, múa rìu tẹo kinh dịch, nhưng lvdt thì vẫn như con gà mờ. Hết sức mong bác Thiên Đồng (thật ra Đồng có nghĩa là trẻ con nữa, gọi bác hơi già nhỉ) giúp em nhân đầu xuân. Xin được hậu tạ khi quẻ nghiệm. Chà nặng dữ à. Đến một "tạ" lận! =)) hé hé, đấy là quẻ nghiệm, còn ko nghiệm thì dư lào. :D bác phải nghĩ 2 chiều chứ. Bác haithienha đang bảo ko ở Hà Lội chứ ko cá 1 ăn 1/2 nè:) Căn bản tại e cũng gieo quẻ nhiều lần bằng Lạc Việt độn toán, nên cũng thấy thật sự là cũng thấy hơi... loạn. :) Em có tạ thì bác cũng phải có cái gì chứ... :D Quẻ giờ tuất, ngày 4/1/4 em hỏi xem liệu nếu cược bác Đồng có phải đưa Đồng cho em không. Giờ số 11. 4.1.4, độ số là 16, 17 ra quẻ: hưu, tiểu cát. Tức là bế tắc lúc này thôi, chứ còn sau thì bác vẫn phải đưa $$$$ :D hí hí hí. Hay em gọi các bác để làm vụ lô đề xuyên tỉnh thành nhỉ. :)
 13. Sợ thế, hôm nay vào diễn đàn được nâng cấp, em chả nhìn ra cái gì cả... :D Thưa bác Haithienha, bác chắc như đinh vậy thì mình cùng cá đi, thời này thì nghìn trùng cũng đâu phải là cái gì nghiêm trọng. ... :D cái gì thì tính sau bác nhé. Nhưng nếu thế thật thì cũng có cái nguy nguy cho cháu, vì cả hai đều có điền trạch gặp triệt, tức là khả năng không được hưởng sản nghiệp tổ tiên. :) Trong khi tình hình là một hai năm tới nhà cháu sẽ mua cho cháu một căn hộ tại Hà Nội (đó là ý định thôi ạ), và có thể thêm mảnh đất nữa. Cháu với bạn cháu đều có số tha hương cầu thực (cháu có cảm tưởng thế khi nhìn hai cái lá số này), trong khi gia đình và bản thân cháu lại đang hướng về muốn cháu làm nhà nước, nếu như có số phải đi thật, thì có khi cháu phải xem lại, vì làm nhà nước, thì phải gắn bó với mảnh đất Hà Nội, và có lẽ, cháu chỉ có mong muốn đi tiếp để phát triển thị trường... hay thế nào đó. Gia đình cháu không bắt cháu phải làm việc vì tiền (à, nhiều tiền thì tốt, nhưng có vẻ bố mẹ vẫn giúp được con, chắc tại Tả PHù, mấy cả cung đó đắc địa) Hiện giờ bạn cháu làm ở Vũng Tàu, còn cháu thì đang đi tìm việc, cháu nghĩ với lá số của cháu thì ở nhà nước rồi mở doanh nghiệp thì có lẽ cũng được. Đợt trước cháu mắng bạn cháu là nhà nghèo mà còn nhăng nhít, thế là cậu này tức mình về mở doanh nghiệp luôn, nhưng giờ chưa có ai làm nên cũng lèo tèo lắm :D Nếu đúng là có duyên nợ, thì cháu phải suy nghĩ, chứ chịu lương nhà nước có vài năm rồi lại cáo lão từ quan để tha hương cầu thực thì hơi lỡ dở. Vì xin vào cũng mất... nhiều thứ, mà mình mất cả cơ hội làm ngoài kiếm tiền nữa chứ. :) cháu đi du học được 3 tháng thì bạn cháu dở chứng, thấm thoát đã 15 tháng rồi đấy. :) Cháu đi về học nốt phần còn dở, rồi đã ở Hồ Chí Minh được từ tháng 10-12 dương lịch. Đúng tháng 12 âm thì về Hà Nội (vụ này cháu không cố ý, mà thiên thời nó sinh ra như thế, tự dưng có cái giải thưởng thế là được vé về thăm nhà free, cháu đi luôn). Dưới lòng bàn chân cháu có cái nốt ruồi to nhắm. :)) Dự đoán là không sớm thì muộn cháu cũng vi vút vào Hồ Chí Minh tới thăm bác được thôi. :D hi hi. Bác haithienha có cái advice gì cho cháu về việc chọn chỗ làm không ạ. (thực ra sức cháu muốn vào đâu cũng được, chỉ chưa đủ số năm kinh nghiệm làm manager thôi, vào nhà nước thì chắc chắn là phải abc như bao người khác, dù trình mình không kém, nhưng cháu phải quyết định sớm bác ạ, vấn đề vẫn là thâm niên, mà cháu mất 2 năm để đi học, về kinh nghiệm hơi thiệt rồi bác ạ.) Mà nếu cháu vào nam, thì gia đình cũng hỗ trợ một mảnh ở mấy quận vùng ven được (với mức giá như hiện nay), thế chẳng hay cái cung điền trạch gặp Triệt nó có cản trở gì chuyện này không hả bác. CHáu xem điền trạch của cháu cũng đẹp đẹp, được được, có mỗi triệt ở đó nghe hơi... còn bạn cháu có thiên mã gặp triệt, =)) ngựa gãy cổ thì làm được cái gì chứ. :D Hì, à, bác thích hoa màu gì để cháu làm thành phẩm, ở đây có trắng, đỏ , tím, hồng, vàng, vàng cam, xanh da trời... và có một cơ số kiểu nữa.
 14. Hí hí, em cũng xin chúc bác Thiên Đồng năm mới vạn sự như ý. :( hình như bác có Thiên đồng ở mệnh nên mới lấy bút danh thế này ạ. Em cũng thế, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Đồng Lương đồng cung tại Mệnh ở Thân. :( Em sinh ngày 15 tháng 6 âm lịch, năm Bính Dần, giờ Kỷ Hợi Hỏi vào giờ Tí, ngày mùng 3 tháng giêng năm Tân Mão (giờ 1, ngày 3 tháng 1 năm 4) Câu hỏi 1: Em xem một vài nơi xem em và một bạn có duyên nợ vợ chồng không, thì 1/2 nơi bảo có, 1/2 nơi bảo không. Bác haithienha hình như nói "giết" http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...rt=#entry117765 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...rt=#entry117783 Xem theo lạc việt độn toán thì "giết" hay "lâu" E ko mún phá dòng suy nghĩ của bác Đông Thiền, nhưng do cũng tập tọe học lạc việt dù trình còi dí dị, thấp lè tè như cây rau má, nên hơi dài dòng tí ạ. Nếu có thì tới khi nào giết ạ. Câu hỏi 2: Bạn kia mở doanh nghiệp, cũng do em xui dại (hic, e bảo bạn ấy nhà đã chả khá gì mà còn đòi chơi bời đú đởn (tính em nó vạ từ mồm ra thế đấy)); em biết đợt mở ra, mà cho đến bây giờ bạn ấy cũng khó tìm được người nào khác tốt hơn e để phát triển chỗ đấy. Câu hỏi là : bạn ấy có nhờ em không, có thì when (tình hình giờ cãi nhau to, ko thèm nói chuyện lại cơ ạ, bạn ấy bảo coi như tôi chết rồi .hứt) Câu hỏi 3: chỗ doanh nghiệp kia làm ăn có khá ko ạ Thật sự thì e có khả năng hiểu tí tử vi, múa rìu tẹo kinh dịch, nhưng lvdt thì vẫn như con gà mờ. Hết sức mong bác Thiên Đồng (thật ra Đồng có nghĩa là trẻ con nữa, gọi bác hơi già nhỉ) giúp em nhân đầu xuân. Xin được hậu tạ khi quẻ nghiệm.
 15. À, bác haithienha, em có cái này góp ý luôn ạ, (hi hi,tính em nó thẳng, chắc tại Thiên hình hỏa linh), bác đừng dùng từ chiếc chiếu, em sợ lắm ạ. :D Nếu là chiếu thì có phải bác bảo em với bạn này phải "đắp chiếu" mới gần nhau được không .:)
 16. Em cảm ơn bác haithienha đã giúp em giải vụ này. Tình hình là cãi nhau to lắm bác ạ, không thèm nhìn mặt, nói chuyện, chat chit gì nữa cơ... giờ e ko biết tới khi nào còn nhớ tới nhau nữa để nói chuyện lại cơ. Nói chung là có vẻ như cung phu thê có quan phù quan phủ cự môn.. của e hoạt động rất tích cực, còn triệt không ở cung phu thê của bạn em cũng tích cực không kém. thạch trung ẩn ngọc mà phá được ngọc ra người cũng phát sốt :) Mà em không biết bác haithienha ở đâu nhỉ, Hà Lội trời đang hửng nắng hay Sài Gòn đang như cái lò bát quái. Bác Thiên Sứ sắp thăm Hà Nội, em sẽ tặng bác Sứ nhà ta một giỏ hoa handmade, cũng xin tặng bác haithienha một giỏ, nếu trót dại bác ở Hờ cờ mờ. :D với tình hình nếu tới thu đông, em với bạn này có tin vui thì chắc chắn không quên các anh em ở diễn đàn rồi. Đặc biệt bác haithienha. Tất cả các quẻ bói đều đưa tới kết luận là khoảng tháng 8 hoặc 9 âm em sẽ có sự đổi biến rất lạ trong chuyện tình cảm. (có bà còn bảo là nếu mày ko cưới tới đây đòi tiền tao ..., có vài người thì nói tới sự xuất hiện của một anh ngon hơn anh này, nhưng tính em không thích chuyện thay đổi, nhất là khi biết rõ trong thời gian vừa rồi, bạn e cũng khổ tâm, và cố gắng làm theo e rất nhiều, tu sửa tính tình rất nhiều, chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh ko đi chơi nữa, mà đi hội thảo, nghe giảng... lại còn tự dưng tuyên bố là thích phong thủy chứ, trong khi trước kia thì em nói là em đi với hội thư pháp phong thủy cũng nơm nớp sợ bị mắng .:( , nhưng đợt vừa rồi cãi nhau to quá, lý do là e vẫn cứ bực mình chuyện cũ, và bị người gièm, đâm ra nghi ngờ bạn em vẫn còn nhăng nhít, cuối cùng lão tức, đâm ra nhăng nhít thật, thực sự thì giờ về mặt danh nghĩa vẫn đi theo một em năm Mão, em này có ria, nốt ruồi đuôi mắt, mắt đào hoa, mặt tàn nhang, tiền sử chiến tích đầy mình, bạn bè không ai dám giới thiệu người yêu vì nó gặp ai cũng tán, ngược lại hẳn với em. Trước khi biết tới e này, e cũng ko biết chửi là gì, mà giờ thì em phải là sư tổ nhà anh Chí ý ạ, nhờ học em kia, sợ quá, nhưng cứ mỗi lần e độc mồm độc miệng là bạn em lại quay ra nhăng nhít vớ vẩn, em tiếc tiền lắm, vì bé kia có tật vòi quà, rồi vòi ăn... quần áo son phấn toàn do đi mót của giai thôi. Mà bạn e kiếm tiền khá, nhưng nhà không phải là giàu để tiêu pha vào những khoản vô ích như vậy - nhưng hình như lá số bạn em phải tốn tiền vì vợ thì phải :( ) theo như em nhìn thì vào tầm tháng 10 âm, vì thời gian đó cả đại tiểu hạn,nguyệt hạn đều trùng phu thê cung trong lá số của em, và ở lá số của bạn em vào cung quan, cung đối cung phu thê. Duyên với nợ, nợ to cả tảng ý, mà duyên em chưa thấy đâu cả.
 17. Mô phật, thưa bác ạ, đào hồng ngộ thiên không là cái lá tử vi thứ hai phải không ạ, đấy là bạn em. Tử vi của em không có con nào như thế cả. :unsure: Nó là cái thứ nhất cơ bác. :rolleyes: Với cả em không phải người lăng nhăng, bạn em mới là người làm như thế. :lol: Nhìn chung, với những gì bạn e đã cố gắng, thì e thấy cũng thương bạn ý nhiều, muốn hỏi các bác xem hai lá số này có duyên nợ nhiều không (đi xem thì có nơi khăng khăng có, có nơi không), nếu có thì tháng mấy sẽ nói chuyện lại với nhau (mọi chỗ đều bảo tháng 2) em lúc nfo cũng có vài người để ý, nhưng không bao giờ em thích, lá số của e là cái lá số thứ nhất ý. Còn cự môn vượng và thái dương chiếu thì là chồng em dễ lăng nhăng, giờ ứng rồi, không biết có hết hạn hay chưa...
 18. Kính thưa toàn thể đạo hữu, em là người có cái nốt ruồi ở cái chỗ "ấy" đấy ạ. ngời biết xem tướng nốt ruồi thì có thể nhìn mặt mà đoán ra cái nốt chỗ ấy. Thế thì: - e là đứa quật cường, và nhìn chung, thì e chỉ cúi mặt chứ ngẩng lên phát, thì đến người ko biết xem tướng cugnx biết là e thích chỉ đạo - e cực đảm, làm hoa,nấu ăn, thanh nhạc, đánh đàn... ko gì ko biết - có người bảo đấy là nốt ruồi con thành đạt, chuyện này thật là ngượng, vì xem cái khác thì e cũng có tướng có con thành đạt ạ - còn dâm tính... e nói thật là e ko dám liếc giai, chung thủy cực kì. Đương nhiên, nếu chồng e mà thích tu luyện du già tối thượng thì e cũng sẵn sàng thôi, nhưng đó lại là vấn đề khác (ko phải e ko liếc giai vì e chưa biết giai là gì ạ, đơn giản là ko thích, có lẽ là do e có cung di toàn những là hỏa linh,hóa kị... cơ nguyệt đồng lương, mệnh đồng lương tại thân, dương nữ, ... )đáng ra đồng lương thì cũng nhăng nhít chứ nhỉ, e chả hiểu con thiên hình, song hao nó làm gì để tới mức e khô như củi thế này.
 19. Cháu được người ta nhìn mặt và phán có nốt ruồi chỗ kín, tình hình giải nghĩa nó là dư lày: -tính khí quật cường, thường thì tình duyên hơi lủng củng nhưng lại có chức quyền -có con thành đạt Cũng có quả nốt ruồi to oạch ở lòng bàn chân phải thì có mấy người có kiến giải dư lày: -hay đi lại (có vẻ nhiều người phán nhất) -có chức quyền (chắc dựa theo cái tích túc đạp thất tinh, mình chỉ có một nốt , chắc cũng đạp được vài thằng...) -có con quý tử (cái này thì có một bác, cũng chả đi lại gì trừ đi chùa, nhưng 2 chân 2 nốt ruồi, 2 con giờ 1 tiến sĩ ở pháp về, a kia đang làm tiến sĩ cũng ở pháp)